ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Σ.Κ.Ε.Π. Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Σ.Κ.Ε.Π. Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Σ.Κ.Ε.Π. Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους 1

2 1. Σκοπός του Σ.Κ.Ε.Π. Το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.), υπηρετεί με κάθε νόμιμο τρόπο την ανάγκη προσφοράς προς τους συνανθρώπους και το κοινωνικό σύνολο στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκοποί του σωματείου: 1. Η επικοινωνία με τα παιδιά και τους νέους με πνεύμα κατανόησης 2. Η φροντίδα για τα παιδιά και τους νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, παραμέλησης, κακοποίησης, εκμετάλλευσης, υγείας, κοινωνικού αποκλεισμού, πάσης φύσεως εξαρτήσεων και κάθε άλλο ζήτημα που μπορεί να τους αποστερήσει από το ανθρώπινο δικαίωμα να αναπτυχθούν σε περιβάλλον ασφαλές, με σεβασμό στην προσωπικότητά τους και αγάπη, ούτως ώστε να μεγαλώσουν με ελευθερία, ισότητα και αξιοπρέπεια και να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες με σεβασμό στην ανθρώπινη αξία και πίστη στα ιδανικά και στις διαχρονικές αξίες του πολιτισμού. Η υποστήριξη των νέων, ώστε να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και να κατακτήσουν την απαραίτητη μόρφωση, ώστε να αποκτήσουν επάρκεια σπουδών που θα τους εξασφαλίσει επαγγελματική αποκατάσταση και αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Η ενίσχυση των παιδιών και των νέων ώστε να ακολουθήσουν τις κλίσεις τους και η ανάπτυξη πνεύματος ευγενούς άμιλλας μεταξύ τους. 3. Η εμπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά και στους νέους. Η ανάπτυξη επικοινωνίας και πνεύματος αλληλεγγύης ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους της πατρίδας μας και του κόσμου. 4. Η κοινωνική ένταξη των ευαίσθητων ομάδων νέων, χωρίς διακρίσεις. 5. Η καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων με αναπηρίες και σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, μέσω της ευαισθητοποίησης, συνύπαρξης και κοινωνικοποίησης με όλες τις κοινωνικές, μορφωτικές και πολιτισμικές ομάδες και κυρίως με μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και φοιτητές. Η διεύρυνση της κοινωνικοποίησης και προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου με αναπηρία. 6. Η διαφώτιση της Κοινής Γνώμης στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας του γενικού πληθυσμού, ταυτόχρονα με την δημιουργία αντιλήψεων κοινωνικής ευθύνης στους νέους γενικής εκπαίδευσης και του γενικού πληθυσμού. 7. Η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νέων με αναπηρίες και η προώθηση ίσων ευκαιριών των ατόμων με αναπηρίες και σε αντίξοες 2

3 3 συνθήκες διαβίωσης. Η αύξηση προσβασιμότητας δημοσίων χώρων και μέσων μαζικής μεταφοράς σε άτομα με αναπηρίες. Η ενίσχυση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και η ενίσχυση τμημάτων συνύπαρξης ατόμων με αναπηρία σε δήμους, κοινότητες και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η διεύρυνση του εργατικού δυναμικού της χώρας και η μείωση του συνολικού ποσοστού ανεργίας για τα άτομα με αναπηρία. 8. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και η συνεισφορά με κάθε τρόπο στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία. 9. Η προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής συμμετοχής για την επίλυση των πάσης φύσεως θεμάτων ατόμων με αναπηρία, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης. 10. Η οργάνωση και η πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων για τα θέματα ατόμων με αναπηρία, καθώς και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 11. Η καταγραφή και η στατική ανάλυση δεδομένων και στοιχείων μετά την διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης για όλα τα θέματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία, καθώς και για την αλλαγή αντιλήψεων ως προς τη διαφορετικότητα/αναπηρία. 12. Η συνεργασία με κοινωνικούς, ασφαλιστικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς φορείς και οργανώσεις, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, ίδρυμα, οργανισμό και υπουργείο, με άλλους συλλόγους, ιδρύματα, ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες και γενικά με κάθε φορέα, προκειμένου να επιλυθούν και προωθηθούν οιαδήποτε προβλήματα σχετικά με άτομα με αναπηρία. 13. Η προσπάθεια ανάληψης ευρωπαϊκών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μ.Κ.Ο., τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά δίκτυα, συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α.) όλων των χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των ατόμων με αναπηρία. 14. Η συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς για την επίτευξη της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα, επιδοτούμενα ή μη. Η συμμετοχή στην υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων οποιωνδήποτε εθνικών, ευρωπαϊκών ή και διεθνών προγραμμάτων και η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών, έργων και ερευνών για πάσης φύσεως θέματα ατόμων με αναπηρία.

4 2. Γενικές αρχές Τα μέλη της οργάνωσης είναι άτομα συνειδητοποιημένα ως προς τους στόχους της οργάνωσης, ενστερνίζονται και προασπίζουν τις αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, έχουν τη διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς και προσεγγίζουν την ανθρωπιστική δράση ως ανυπόστατο μέρος της πολιτικής ζωής. Το Σωματείο επιτυγχάνει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο μέσο και προς επίτευξη των σκοπών του μπορεί να συνεργάζεται ή να συμβάλλεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με κάθε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ελληνικό ή αλλοδαπό καθώς και με κρατικούς φορείς, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.τ.λ. Ως ενδεικτικά μέσα για την υλοποίηση των σκοπών αναφέρονται: Η κινητοποίηση των πάσης φύσεως φορέων που έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν τους παραπάνω σκοπούς και η οργάνωση πάσης φύσεως δράσεων, ούτως ώστε να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των παιδιών, των νέων και των ατόμων με αναπηρίες. Η διοργάνωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, βιωματικών, διαδραστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικοποίησης, με εικαστικές, αθλητικές, βιωματικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές κ.λ.π. δράσεις. Η οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, ημερίδων, φεστιβάλ, πρωταθλημάτων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών μετακινήσεων για δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, πρωταθλήματα, διαγωνισμούς. Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, βιβλίων, φυλλαδίων, δημοσιεύσεων ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Η δημιουργία και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού(βίντεο ταινίες μικρού μήκους ταινίες μεγάλους μήκους) με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε ένα ευρύτερο κοινό. Η διοργάνωση μουσικών, χορευτικών, θεατρικών και πάσης φύσεως πολιτιστικών παραστάσεων. Η ανάπτυξη των επιβαλλόμενων συνεργασιών με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς φορείς για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω σκοπών, καθώς και η συνεργασία με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές, κοινοτικές, δημοτικές και άλλες Αρχές, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και γενικότερα Σωματεία ως και ενώσεις προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με άτομα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι εξυπηρετούν ή μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, την ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών, των οικογενειών των 4

5 ατόμων με αναπηρία, του προσωπικού των πάσης φύσεως φορέων και των κρατικών υπηρεσιών και δομών, καθώς και την ψυχολογική στήριξη των ατόμων με αναπηρία και όλων των ενδιαφερομένων. Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών παρέμβασης, καθώς και εμπειριών προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρίες και νέους, καθώς και η εκπόνηση προγραμμάτων επιμορφωτικών ή ψυχαγωγικών που αφορούν στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των πολιτών και η διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης και επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού και συνεργατών πάσης φύσεως φορέων. Η συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά, περιφερειακά κ.λ.π. προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως θεμάτων ατόμων με αναπηρία, καθώς και η ερευνητική και στατιστική καταγραφή των περιστατικών σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου με διαρκή επαφή και ενασχόληση των μελών του, η διαρκής επαφή με άλλους κοινωνικούς, ασφαλιστικούς φορείς και γενικά υπηρεσίες που ασχολούνται με την προάσπιση και διευθέτηση των πάσης φύσεως προβλημάτων και δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η συγκρότηση ομάδας εθελοντών για την υποστήριξη των σκοπών του Συλλόγου, καθώς και η συγκρότηση ομάδας εμψυχωτών (motivational speaker) από άτομα με αναπηρία, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η πραγματοποίηση διαβημάτων, παραστάσεων, ανακοινώσεων παραπόνων και η υποβολή αναφορών στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, για κάθε ζήτημα που αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους, οργανώσεις, ιδρύματα, κρατικές και δημοτικές αρχές για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Τα προγράμματα μας απευθύνονται σε όλες τις γενικές και ειδικές ομάδες (ΑμεΑ) πληθυσμού, ανεξάρτητα από τη φυλή, θρήσκευμα ή εθνικότητα των αποδεκτών/τριών της και χωρίς καμία προκατάληψη. Ο Σ.Κ.Ε.Π. θεωρεί εαυτόν υπεύθυνο απέναντι σε όσες και όσους χρηματοδοτούν το σωματείο. Όλες οι συναλλαγές μας με τους δωρητές/τριες διέπονται από ειλικρίνεια και πλήρη διαφάνεια. 3. Κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό «Ο κεντρικός παράγοντας για την επιτυχία των σκοπών του σωματείου είναι η αφοσίωση του προσωπικού». Όλο το προσωπικό συμμορφώνεται με τις πολιτικές 5

6 που καθοδηγούν τη δράση και τη διαχείριση του Σ.Κ.Ε.Π. Σχετική κατάρτιση, υποστήριξη και πόροι παρέχονται σε όλο το προσωπικό ώστε να εκπληρώνεται το έργο της οργάνωσης υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Το προσωπικό οφείλει να σέβεται τον εσωτερικό κανονισμό. Έχει σαφή καθήκοντα εργασίας και πρότυπα απόδοσης, γνωρίζει σε ποιον δίνει αναφορά και ποια διοικητική υποστήριξη θα λάβει. Όλο το προσωπικό πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Σωματείου. Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού είναι απαραίτητη. Όλο το προσωπικό πρέπει να παρακολουθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια Οι επαφές και οι κατάλογοι διευθύνσεων πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε όλο το προσωπικό Αυτές οι διαδικασίες διευκολύνουν την εργασία όλων και εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης. Ο εκφοβισμός και η παρενόχληση δεν έχουν θέση στον πολιτισμό και τις αρχές μας, ενώ η πολιτική των ίσων ευκαιριών απαιτεί από κάθε μέλος του προσωπικού να προστατεύει τους συναδέλφους του από κάθε όχληση. Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού θεωρεί ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την πολιτική των ίσων ευκαιριών, έχει βάση του νόμου το δικαίωμα να το καταγγείλει. Εντούτοις, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για εσωτερική ανεπίσημη διαχείριση των θεμάτων αυτών, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. Για κανένα μέλος του προσωπικού, δεν θα σημειωθεί διάκριση εις βάρος του, δεν θα εκφοβιστεί ή αντιμετωπιστεί διαφορετικά για την έκφραση ανησυχίας ή τη διατύπωση παραπόνων. 4. Κανονισμός πολιτικής προσωπικού Η στάση του Σ.Κ.Ε.Π. προς τα άτομα που εργάζονται για το σωματείο είναι καθοριστική για την επίτευξη των σκοπών του. Ο Σ.Κ.Ε.Π. αναγνωρίζει ότι όλοι όσοι εργάζονται στο σωματείο, «είτε είναι μισθωτοί, είτε προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, είτε είναι εξωτερικοί συνεργάτες», αξίζουν εκτίμησης και δικαιούνται σωστής διοίκησης. Η αποτελεσματικότητα και επιτυχία της δράσης του Σωνατείου στηρίζεται στην συνεισφορά τους. Η πολιτική του Σ.Κ.Ε.Π. απέναντι στο προσωπικό διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, του αλληλοσεβασμού καθώς και των ίσων ευκαιριών, ενάντια στις διακρίσεις. Ο Σ.Κ.Ε.Π. προάγει την ισότητα των φύλων, των μειονοτήτων και των ΑμεΑ, προσφέροντας εργασία, εκπαίδευση, επαγγελματική εξέλιξη και πρόοδο. Η 6

7 μεταχείριση του προσωπικού διέπεται από αμεροληψία και τιμιότητα, με πλήρη σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας συνείδησης και της έκφρασης γίνονται σεβαστά και προστατεύονται. Ο Σ.Κ.Ε.Π. προσπαθεί να στρατολογεί και να προσλαμβάνει προσωπικό που συνδυάζει επαγγελματική ικανότητα και δέσμευση στους σκοπούς του σωματείου. Το έμμισθο προσωπικό, οι συμβασιούχοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι εθελοντές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους σκοπούς και τις αρχές του σωματείου και να εφαρμόζουν πιστά του κώδικες δεοντολογίας που ο Σ.Κ.Ε.Π. έχει υιοθετήσει. Τα στελέχη της διοίκησης και το προσωπικό ενστερνίζονται την αντίληψη της συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή ιδεών και την ανάλυση θεμάτων προς τη λήψη και συμφωνία αποφάσεων. Ο Σ.Κ.Ε.Π. ενθαρρύνει το προσωπικό να γνωστοποιεί τις ανησυχίες του, να καταθέτει ιδέες και να συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Ο Σ.Κ.Ε.Π. αναγνωρίζει την υποχρέωση για σωματική και ψυχική ασφάλεια του προσωπικού του. Όλο το προσωπικό ενημερώνεται καλά για κάθε πτυχή που επηρεάζει την εφαρμογή και υλοποίηση των καθηκόντων τους. Η πολιτική του Σ.Κ.Ε.Π. για το προσωπικό ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την πρόσληψη, την απόλυση, τη μισθοδοσία, τα επιδόματα και την κοινωνική ασφάλιση. Επίσης, προβλέπει κάθε οικονομική δυσκολία για να προστατεύσει τη δυνατότητά του να τιμά τις υποχρεώσεις του προς του υπαλλήλους του. Σε όλο το προσωπικό ανατίθενται σαφείς στόχοι εργασίας και πρότυπα εκτέλεσης του, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου. 5. Μέλη Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Επίτιμα μέλη του γίνονται πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στην πολιτεία και στην κοινωνία. Τα επίτιμα μέλη προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή από το ένα πέμπτο τουλάχιστον των τακτικών μελών του και η εγγραφή τους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται στη Διοίκηση του Σωματείου, παρίστανται όμως στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη του σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. 7

8 Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του σωματείου. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. 6. Δικαιώματα μελών Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται: Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο. Να εκλέγουν την Διοίκηση του Σωματείου. Να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Να ενημερώνονται για την πορεία του Συλλόγου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υποχρεούνται να παρέχουν την ενημέρωση αυτή. Να κάνουν προτάσεις σχετικά με τη δράση του Σωματείου. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν. 7. Υποχρεώσεις μελών Τα μέλη του σωματείου οφείλουν: 8 Να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου παίρνοντας μέρος στις πάσης φύσεως δραστηριότητες του και να μην έχουν δραστηριότητα που αντιστρατεύεται και δυσφημεί το όνομα και το έργο του σωματείου. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου. Να καταβάλουν το ποσό της εγγραφής τους στο Σωματείο, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ, μπορεί όμως να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος, δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής. Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, που ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ, καθώς επίσης και τυχόν έκτακτες εισφορές που θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των

9 μελών μπορεί ομοίως να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη ουδεμία οικονομική επιβάρυνση έχουν. Να έχουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη. Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά στα Σωματεία, να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και να σέβονται και να εφαρμόζουν πιστά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. 8. Απώλεια ιδιότητας μέλους Τα μέλη του σωματείου χάνουν την ιδιότητά τους: Όταν παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του και εν γένει εμποδίζουν την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Στην περίπτωση αυτή, την απόφαση της διαγραφής λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του. Όταν αποφασίσουν να αποχωρήσουν οικειοθελώς και να το ανακοινώσουν εγγράφως με επιστολή τους προς το Δ.Σ. Όταν οφείλουν συνδρομές δύο (2) ετών, αφού προηγηθούν δύο έγγραφες ειδοποιήσεις. 9. Πολιτική για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων Τα μέλη του Διοκητικού συμβουλίου (Δ.Σ.), τα στελέχη, οι συνεργάτες και οι εθελοντές/τριες, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους πρέπει να διαβάσουν και να συμφωνήσουν ότι θα συμμορφωθούν με τα εξής: Οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του Σ.Κ.Ε.Π. και των μελών του Δ.Σ., των στελεχών, και των εθελοντών/τριών θα πρέπει να αποφεύγονται. Η σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν: Το ιδιωτικό συμφέρον ενός προσώπου παρεμβαίνει ή παρεμποδίζει τα συμφέροντα του σωματείου. Ένα πρόσωπο έχει δραστηριότητες ή ενδιαφέροντα που καθιστούν δύσκολη την αντικειμενική και αποτελεσματική εκπλήρωση της εργασίας του. 9

10 Μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει σε δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με τις επιδιώξεις του Σωματείου. Μέλος του Δ.Σ., ή οποιοδήποτε μέλος της άμεσης οικογένειας του/της, προσφέρει, ζητά ή δέχεται δώρο εφόσον το δώρο προσφέρεται προκειμένου να επηρεαστούν οι διοικητικές του ενέργειες, ή έστω όταν η προσφορά ή η αποδοχή τέτοιου δώρου μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. Μέλος του Δ.Σ. δέχεται αποζημίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρει για την οργάνωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή εκτός του Σ.Κ.Ε.Π. Ειδικότερα, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν τα μέλη του Δ.Σ.,τους διευθυντές, τα στελέχη, τους συνεργάτες ή τους εθελοντές, που καταλαμβάνουν εποπτικές θέσεις ή που έχουν τη διακριτή αρχή να συναλλάσονται με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβάνουν τα εξής: Οποιαδήποτε σημαντική συνιδιοκτησία με οποιοδήποτε προμηθευτή του σωματείου. Οποιαδήποτε σχέση συμβούλου ή σχέση απασχόλησης με οποιοδήποτε προμηθευτή ή ανταγωνιστή του σωματείου. Οποιαδήποτε εξωτερική επιχειρησιακή δραστηριότητα που μειώνει τη δυνατότητα ενός ατόμου να αφιερώσει τον κατάλληλο χρόνο και την παροχή στις ευθύνες του. Η αποδοχή δώρων από τρίτο πρόσωπο με το οποίο ο Σ.Κ.Ε.Π. έχει τρέχουσες ή ενδεχόμενες συναλλαγές. Οποιαδήποτε κατάσταση απειλεί, ή εμφανίζεται να απειλεί, μια σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να αποκαλύπτεται στον Πρόεδρο ή ένα άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι οι επόπτες/τριες, αποκαλύπτουν καλή τη πίστη τις συγκρούσεις συμφερόντων ή τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που τους αφορούν. Κανένα μέλος της Οργάνωσης δεν θα ψηφίσει ούτε θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για λήψη απόφασης, προκειμένου να εγκριθεί μια σύμβαση στην οποία έχει προσωπικό συμφέρον. Όλα τα στελέχη, οι συνεργάτες και οι εθελοντές θα αποκαλύπτουν αμέσως στον επόπτη/τριες τους ή τον/την Πρόεδρο γραπτά, οποιοδήποτε εμπορικό ή οικονομικό συμφέρον μπορεί να έχει πραγματική, πιθανή ή προφανή σύγκρουση με τα καθήκοντά τους. Η παροχή υπηρεσίας στον Σ.Κ.Ε.Π. δεν πρέπει να στοχεύει σε προσωπικό πλεονέκτημα ή κέρδος. 10

11 10. Προβολή και επικοινωνιακή πολιτική Επιδιώκουμε μια σαφή και διαυγή προβολή και επικοινωνιακή πολιτική προκειμένου να προάγουμε και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Επίσης, προσπαθούμε να ενημερώσουμε το κοινό μέσω του δικτυακού τόπου του σωματείου, με την παραχώρηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων, με δελτία τύπου και έντυπου υλικού, με την προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και οργανώνοντας πολιτιστικά γεγονότα, ομιλίες και συνέδρια για ποικίλα θέματα. Α. Κατευθυντήριες Αρχές Οι επιλογές των εικόνων και των μηνυμάτων θα βασίζονται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές: Σεβασμός στην αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων Πίστη στην ισότητα των ανθρώπων Προάσπιση της αμεροληψίας, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης Κατά συνέπεια, σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας μας και μέσα στα λογικά πλαίσια της αναγκαιότητας να απεικονίσουμε την πραγματικότητα, επιδιώκουμε: Να επιλέγουμε εικόνες με σαφή μηνύματα, με κριτήριο την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Να απεικονίσουμε πιστά κάθε εικόνα ή κατάσταση, τόσο στο άμεσο όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο, ώστε να βελτιώσουμε την αντίληψη της κοινής γνώμης αναφορικά με την αντικειμενική πραγματικότητα και την πολυπλοκότητα της κατάστασης. Να αποφύγουμε εικόνες και μηνύματα τα οποία ενδεχομένως να δημιουργούν πρότυπα, εντυπωσιασμούς και προκαταλήψεις εις βάρος ανθρώπων, καταστάσεων και περιοχών. Να κάνουμε χρήση εικόνων, μηνυμάτων και συγκεκριμένων περιπτώσεων έχοντας την πλήρη γνώση, συμμετοχή και άδεια των ατόμων ή των κηδεμόνων τους. Να δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους, των οποίων την κατάσταση παρουσιάζουμε, να εξιστορούν οι ίδιοι την ιστορία τους. Να βεβαιωθούμε εάν τα άτομα επιθυμούν να φανούν ή να μιλήσουν επώνυμα και να πράττουμε πάντα αναλόγως. 11

12 Να συμβαδίζουμε με τα υψηλότερα πρότυπα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεράσπιση των αδυνάτων. Να συμβαδίζουμε με τα υψηλότερα πρότυπα σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών σύμφωνα με την Συνθήκη για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Β. Δήλωση Δέσμευσης Οι υπογράφοντες/ουσες τον Κώδικα επιβεβαιώνουμε ότι η δέσμευση μας για βέλτιστη πρακτική αφορά στο σύνολο του σωματείου μας. Υπογράφοντας τον κώδικα, δεσμευόμαστε ότι θα θέσουμε σε ισχύ τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του Κώδικα σε όλες της δραστηριότητες του Σ.Κ.Ε.Π. Η υπογραφή του Κώδικα μας καθιστά υπεύθυνους/ες αναφορικά με τη δημόσια επικοινωνία μας στα ακόλουθα: Γνωστοποιούμε τον Κώδικα στο ευρύ κοινό και στους/στις συνεργάτες/τριες μας και θα διαθέσουμε ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης όπου ο καθένας και η καθεμία θα μπορεί να σχολιάσει την τήρηση του Κώδικα και θα έχει «το δικαίωμα να αμφισβητήσει» την εφαρμογή του. Θα επικοινωνούμε τη δέσμευση μας για βέλτιστη πρακτική στη διάθεση εικόνων και μηνυμάτων σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας μας (έκθεση πεπραγμένων, έκθεση πολιτικής, κανονισμοί λειτουργίας, φυλλάδια και κάθε είδος επικοινωνιακού υλικού). Δεσμευόμαστε να αξιολογούμε σε ετήσια βάση την επικοινωνία μας με γνώμονα τις κατευθυντήριες αρχές. Θα διασφαλίσουμε την συμμόρφωση των προμηθευτών, εργολάβων και μέσων ενημέρωσης με τον Κώδικα όταν συνεργάζονται με το σωματείο μας. Δεσμευόμαστε να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας στη διάθεση εικόνων και μηνυμάτων. 11. Πρότυπα πρακτικής εξεύρεσης πόρων Οι δραστηριότητες εξεύρεσης πόρων δεσμεύονται, πρωτίστως, από την κείμενη νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Διεθνή) και τον κώδικα δεοντολογίας που ο Σ.Κ.Ε.Π. έχει υιοθετήσει. Σύμφωνα με τις αρχές του σωματείου, γίνονται αποδεκτές μόνο δωρεές και χορηγίες που συνάπτονται με ελεύθερη βούληση. Ο Σ.Κ.Ε.Π. δεν συλλέγει προς ίδιον οικονομικό όφελος. 12

13 Ο Σ.Κ.Ε.Π. συλλέγει πόρους με σεβασμό στην ελεύθερη βούληση του χορηγού, χωρίς άσκηση πίεσης, όχλησης, εκφοβισμού ή εξαναγκασμού. Ο Σ.Κ.Ε.Π. είναι υπόλογος προς όλους τους χορηγούς του, δεσμεύεται ως προς την τήρηση των δικαιωμάτων τους με την παροχή έγκυρων πληροφοριών για τη χρήση των συνεισφορών τους και τηρεί αυστηρή εχεμύθεια. Το τμήμα εξεύρεσης πόρων προσεπικυρώνει ότι η συλλογή πόρων, η λογιστική και υποβολή εκθέσεων είναι διαφανείς, σαφείς και ρητές. Πηγές χρηματοδότησης αποτελούν οι συνδρομές μελών, οι χορηγίες στα πλαίσια ΕΚΕ, οι δωρεές ιδρυμάτων, οι δωρεές από ιδιώτες και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Για την εξεύρεση πόρων ο Σ.Κ.Ε.Π. χρησιμοποιεί τις παρακάτω μεθοδολογίες: Προσέγγιση εταιρειών στα πλαίσια ΕΚΕ και ιδρυμάτων με εμπεριστατωμένες και σαφείς προτάσεις δράσεων Προσέγγιση ιδιωτών και φορέων για δωρεές μέσω πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων Προσέλκυση υποστηρικτών και εθελοντών μέσω εκστρατειών, εκθέσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, κ.λ.π. Καταχώρηση του Σ.Κ.Ε.Π. σε διαδικτυακή πύλη εξεύρεσης πόρων Δωρεές μέσω του διαδικτυακού τόπου του Σ.Κ.Ε.Π. 12. Συνεργασίες Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας του Σ.Κ.Ε.Π., η συνεργασία με διεθνείς, εθνικούς οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι μοιράζονται και ενστερνίζονται τους σκοπούς και την δεοντολογία του, επιδιώκεται ως αυθυπόστατος όρος της λειτουργίας του. Ο Σ.Κ.Ε.Π. συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία, στην εξοικείωση με την εικόνα της αναπηρίας καθώς και στην κοινωνική ένταξη των ευαίσθητων ομάδων νέων, χωρίς διακρίσεις. Η συνεργασία στηρίζεται στη διαφάνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ο Σ.Κ.Ε.Π. αναλαμβάνει να υλοποιήσει προγράμματα που αιτούνται τοπικοί φορείς, οργανισμοί και συνεργάτες, έπειτα από εξέταση, αυτοψία και εκτίμηση των αναγκών των δικαιούχων πληθυσμών με πλήρη σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, των προϋποθέσεων και της δυνατότητας παρέμβασης. Η ενεργητική συμμετοχή και εμπλοκή των τοπικών συνεργατών και δικαιούχων, των εντόπιων πληθυσμών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος θεωρείται επιτακτική, από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, ενώ σε όλα τα 13

14 οικονομικά θέματα απαιτείται διαφάνεια και εντιμότητα κατά τη συνεργασία σε όλα τα στάδια. Για κάθε συνεργασία συνυπογράφεται εκ των προτέρων γραπτό συμφωνητικό συμβόλαιο μεταξύ του Σ.Κ.Ε.Π. και των τοπικών συνεργατών της. 13. Οργανόγραμμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 14

15 Γενική συνέλευση Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του σωματείου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα ταμειακώς εν τάξει μέλη του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε, όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου εξ αυτών. Η αίτηση για τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα προς συζήτηση. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) μέρες. Τα τακτικά μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. Τα επίτιμα μέλη προσκαλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Η Γενική Συνέλευση: Εγκρίνει μετά από την λήξη κάθε έτους τον οικονομικό προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου για τον επόμενο χρόνο. Εγκρίνει αποφάσεις του Δ.Σ. για όλα τα θέματα και αποφασίζει για την εκποίηση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας του Σωματείου. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής, όταν πρόκειται να διενεργηθούν εκλογές. Ελέγχει την διοίκηση του Σωματείου και την Εξελεγκτική Επιτροπή και παύει τα μέλη του για σπουδαίο λόγο, για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα. Επιβάλλει έκτακτες εισφορές. Αποφασίζει για την συνεργασία με άλλα σωματεία με παρεμφερείς σκοπούς. 15

16 Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και του Σωματείου, για την αναστολή των εργασιών του είτε για τη διάλυση του υπό τον όρο ότι παρευρίσκεται σ αυτή το ½ του συνόλου των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που αποφασίζουν με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Η θητεία του είναι διετής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Σύμβουλο που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να συζητηθεί θέμα που αφορά σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Σε έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις. Μέλος που δεν προέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν αντιμετωπίζει σοβαρό κώλυμα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον Πρόεδρο. Τα παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά. Σε περίπτωση που αυτά παραιτηθούν, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει μοναδική αρμοδιότητα να κάνει εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 16

17 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι συγχρόνως έμμισθοι και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάλληλοι του Σωματείου. Επιτρέπεται όμως η καταβολή των πάσης φύσεως εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και πάσης δύσεως δαπανών στον εκάστοτε Πρόεδρο του Δ.Σ., για έργο που επιτελεί και παρέχει για λογαριασμό του Σωματείου. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο: α. Διοικεί το σωματείο. β. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών, καθώς και τη διαγραφή τους. γ. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση. δ. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. ε. Έχει την ευθύνη της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού. στ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον πάσης Αρχής. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου, επιτροπές για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων. Διορίζει επίσης, νομικούς ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους. ζ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου. η. Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. θ. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τις δράσεις που υλοποιεί το Σωματείο και επιλαμβάνεται κάθε θέματος που το αφορά. ι. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου, το ύψος της ετήσιας συνδρομής και των τυχών εκτάκτων εισφορών και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό. ια. Προσλαμβάνει και απολύει τους τυχόν υπαλλήλους των γραφείων του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ αυτό. ιβ. Διοργανώνει πάσης φύσεως εκδηλώσεις που στοχεύουν στην εκπλήρωση του σκοπού του. ιγ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. ιδ. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού, ενημερωτικού εντύπου. ιε. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση. 17

18 Αρμοδιότητες Προέδρου Ο Πρόεδρος: α. Συγκαλεί μαζί με το Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών τους και προεδρεύει σε αυτές, μέχρις ότου εκλεγεί Πρόεδρος μεταξύ των παρευρισκομένων μελών τους. β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. γ, Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε τρίτου και κάθε Αρχής, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. ε. Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία με τον Γραμματέα. στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου. ζ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα των πληρωμών, τις επιταγές και τα εντάλματα εισπράξεων. η. Κινεί, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου συνυπογράφοντας με τον Ταμία,. θ, Ελέγχει τα βιβλία ταμείου. ι. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου. ια. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει Αρμοδιότητες Γραμματέως Ο Γενικός Γραμματέας: α. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο. 18

19 β. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου. δ. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο. ε. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής, καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής. στ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου. ζ. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο εντάλματα πληρωμών, αναλήψεων, εισπράξεων και εν γένει διαχειριστικών/οικονομικών ενεργειών και διαδικασιών. Σε περίπτωση που κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα απο τα αναπληρωματικά μέλη, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αρμοδιότητες Ταμία Ο Ταμίας: α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου. β, Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό ταμιευτηρίου που το Σωματείο τηρεί στην τράπεζα. γ. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, κάθε στοιχείο που αφορά στην οικονομική κατάσταση διαχείριση του Σωματείου. ε. Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, τα οποία φροντίζει πάντα να είναι αριθμημένα και θεωρημένα στην τελευταία σελίδα τους να φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και τη δική του. στ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και ενημερώνει στο τέλος του κάθε τριμήνου το Διοικητικό Συμβούλιο για την ταμειακή κατάσταση του Σωματείου. ζ, Υποβάλει κάθε χρόνο τον οικονομικό απολογισμό του στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 19

20 Τον ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ένα από τα αναπληρωματικά μέλη που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν ο ταμίας δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντα του, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός οχτώ (8) ημερών από την ημέρα που διαπιστώνεται το θέμα. Ελεγκτική Επιτροπή Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δυο (2) μέλη τακτικά και δυο (2) αναπληρωματικά. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δυο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά διενεργείται έλεγχος κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Σωματείου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν τα πορίσματα ενώπιον του Σωματείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών. 14. Διάρθρωση και οργάνωση του σωματείου Οι βασικοί τομείς δράσεις του σωματείου, όπως φαίνεται και στο οργανόγραμμα είναι οι εξής: α) Τομέας οικονομικής διαχείρισης Αυτός είναι ίσως ο πιο κρίσιμος τομέας, αφού για την υλοποίηση όλων των δράσεων και στρατηγικών είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός, ο οποίος έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και στοχεύει αφενός μεν, στη διεύρυνση του ρόλου του σωματείου, αφετέρου δε, στην εισροή των απαραίτητων πόρων που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των στρατηγικών. Η εξεύρεση οικονομικών πόρων απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και εξειδικευμένες γνώσεις, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα περιθώρια για την εισροή εισόδων 20

21 από χορηγούς, συνδρομητές κ.λ.π. Είναι ανάγκη να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες και να γίνει ένα σύνθετο σχέδιο που θα αξιοποιεί όλες τις πιθανότητες. Ο τομέας οικονομικής διαχείρισης τηρεί αναλυτικές και λεπτομερείς καταστάσεις όλων των οικονομικών δεδομένων. Ενημερώνει το ημερολόγιο του ταμείου και το γενικό και αναλυτικό ημερολόγιο όπου απεικονίζονται αναλυτικά όλες οι λογιστικές πράξεις του σωματείου. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε οικονομική δραστηριότητα. Ο τομέας ελέγχεται από τον εξωτερικό λογιστή, ενώ άμεσος συνεργάτης του τομέα είναι ο ταμίας του σωματείου. Επίσης, ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από την εξελεγκτική επιτροπή. Κάθε τομέας πρέπει να έχει το δικό του στρατηγικό σχέδιο δράσης και σε ετήσια βάση να εκπονείται το ετήσιο σχέδιο δράσης, το οποίο κάθε φορά θα αξιολογείται και θα συμπληρώνεται. Για κάθε θέση εργασίας υπάρχει ιδιαίτερη περιγραφή και θα γνωστοποιείται σε όλους εμπλέκονται σχετικά. β) Τομέας αναπτυξιακού προγραμματισμού Ο τομέας αναπτυξιακού προγραμματισμού είναι υπεύθυνος για την διαμόρφωση στρατηγικής του σωματείου. Σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης και με πλήρη γνώση των δεδομένων, προγραμμάτων και στόχων του κάθε τομέα, συντάσσει και παρουσιάζει την στρατηγική του σωματείου για την επόμενη χρονιά. Επιπλέον, ο τομέας αναπτυξιακού προγραμματισμού θέτει υπόψη των υπολοίπων, θέματα που αφορούν την βιωσιμότητα του σωματείου, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. γ) Τομέας επικοινωνίας Ο τομέας επικοινωνίας είναι υπεύθυνος για την προβολή και την προώθηση του έργου του Σωματείου. Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος τομέας σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πλάνο επικοινωνίας και προβολής του έργου του σωματείου. Εστιάζει στις δημόσιες σχέσεις, στην υλοποίηση δράσεων προβολής, στην δημιουργία σχέσεων με τα ΜΜΕ καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση online εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. δ) Τομέας συντονισμού και υλοποίησης προγραμμάτων Ο τομέας συντονισμού και υλοποίησης προγραμμάτων είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα του σωματείου που αφορούν στην βιωματική μάθηση και συνδυάζουν τους εξής βασικούς άξονες: 21

22 Αλληλεπίδραση: Προσωπική επαφή και σύμπραξη νέων με και χωρίς αναπηρία, μέσω του εικαστικού και αθλητικού προγράμματος «Αποτυπώματα» Βίωμα: Προσομοίωση κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας μέσω των προγραμμάτων «Δράση στους Δρόμους» και «Δες το αλλιώς» Ο συντονισμός και η υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων πραγματοποιείται καθ όλη τη διάρκεια του έτους στοχεύοντας στην: 1. Κατανόηση των μαθητών γενικής εκπαίδευσης και του γενικού πληθυσμού για την πραγματικότητα της διαφορετικότητας: «Ενημερώνομαι, Εξοικειώνομαι, Συνειδητοποιώ, Σκέφτομαι Αλλιώς, Αλλάζω Στάση» 2. Κοινωνική ένταξη όλων των νέων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας: «Με βλέπουν, Συνειδητοποιούν τις δυνατότητες που έχω αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζω, Με σκέφτονται, Αλλάζουν Στάση» ε) Τομέας υλοποίησης προγραμμάτων στα σχολεία Ο τομέας υλοποίησης προγραμμάτων στα σχολεία αφορά στην εκτεταμένη συνεργασία του σωματείου με σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενική και Επαγγελματική). Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα αφορούν: Ανοιχτό Διάλογο στα σχολεία: Με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Πρόγραμμα Ενημέρωσης στα Σχολεία εστιάζει στην εξοικείωση των μαθητών με την εικόνα της αναπηρίας και την διαχείριση της διαφορετικότητας. Συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων για το πρόγραμμα «ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης για όλους τους μαθητές των σχολείων του Δήμου σε μετασχολικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές) αλλά και γενικότερα δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σε επίπεδο γειτονιάς που θα απευθύνονται στους πολίτες της κάθε τοπικής κοινότητας. Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες με στόχο την καθιέρωση διεξαγωγής συστηματικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης στο σχολικό πλαίσιο. στ) Ομάδες εργασίας Οι ομάδες εργασίας είναι το κύτταρο του σωματείου. Κάθε πρόγραμμα ή δραστηριότητα αναλαμβάνεται από την ομάδα εργασίας. Η ομάδα εργασίας 22

23 αναλαμβάνει να φέρει αποτελεσματικά εις πέρας το πρόγραμμα που ανέλαβε. Σε κάθε ομάδα εργασίας προΐσταται ο συντονιστής της ομάδας εργασίας του συγκεκριμένου προγράμματος. Τα μέλη της ομάδας εργασίας ορίζονται με τη θέληση τους, με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Σ.Κ.Ε.Π. Ο Συντονιστής του προγράμματος ορίζεται από το Δ.Σ. Τα μέλη της ομάδας εργασίας αναλαμβάνουν την παρακολούθηση του έργου, την σύσταση μηνιαίων εκθέσεων, την ενδιάμεση και την τελική έκθεση, την αλληλογραφία και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Η ομάδα εργασίας συσκέπτεται όποτε χρειαστεί. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει σε σύσκεψη την ομάδα εργασίας για ενημέρωση της πορείας του προγράμματος ή για να θέσει τις κατευθυντήριες οδηγίες. Ο επίσημος φάκελος και τα επιμέρους έγγραφα του προγράμματος δεν απομακρύνονται από το γραφείο του σωματείου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία των μελών της ομάδας εργασίας και του συντονιστή τους, παρέχονται αντίγραφα του φακέλου των εγγράφων. ζ) Επιστημονική Επιτροπή Παράλληλα με τους παραπάνω τομείς, στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας του σωματείου, λειτουργεί επιστημονική επιτροπή η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει τις προδιαγραφές, πιστοποιεί τις μελέτες και συμβουλεύει για κάθε θέμα που αφορά στην καλή λειτουργία του σωματείου σε εξειδικευμένα θέματα. Μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι, μέλη του σωματείου, εργαζόμενοι σε αυτό αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες και εθελοντές. Η επιστημονική επιτροπή επιλέγει μεταξύ των μελών της υπεύθυνο συντονιστή ο οποίος συντονίζει τις δραστηριότητες και επιμελείται της καλής λειτουργίας. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεργάζεται με τον τομέα της εκπαίδευσης για την σωστή υλοποίηση των προγραμμάτων με τα σχολεία. η) Εθελοντές Με τον όρο "εθελοντής" εννοούμε τον ενεργό πολίτη ο οποίος δραστηριοποιείται με αυθορμητισμό, ελευθερία σκέψης, έκφρασης και πράξης, ευσυνειδησία και επαγγελματική νοοτροπία χωρίς οικονομικό ή άλλο όφελος για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού που αφορά στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων όπως στην περίπτωση του Σ.Κ.Ε.Π. θέματα κοινωνικού αποκλεισμού των νέων με αναπηρίες. Τα κίνητρα του εθελοντή θα πρέπει να αναζητηθούν πρωτίστως στην ηθική ικανοποίηση που του προσφέρει η εργασία. 23

24 Οι εθελοντές του Σ.Κ.Ε.Π. αρχικά δηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσα από την φόρμα υποβολής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του φορέα. Σε συνέχεια, μετά από επικοινωνία με την ομάδα εργασίας του Σ.Κ.Ε.Π., πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης με στόχο την συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου εθελοντικού δυναμικού πάνω σε θέματα που άπτονται των πεδίων δραστηριοτήτων του φορέα μας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διοργάνωση σεμιναρίων στα οποία οι εθελοντές ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν, έτσι ώστε να εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις τους, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον χώρο, αλλά και να αντιλαμβάνονται πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του φορέα, να ευθυγραμμίζονται με την γενικότερη πολιτική του και να κατανοούν το όραμα του. Αυτή η τακτική εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των παρανοήσεων που μπορούν να ανακύψουν από τη λανθασμένη εκτίμηση μιας κατάστασης (εάν ο εθελοντής σταλεί στο πεδίο δράσης και συναντήσει μια εικόνα που είναι διαφορετική από αυτή που είχε στο μυαλό του), αλλά δίνει και στον φορέα μας την δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ανθρώπινου δυναμικού που έχει στη διάθεση του, να δουλέψει μαζί του και να επενδύσει μακροπρόθεσμα σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, κάθε εθελοντής συμπληρώνει και υπογράφει με τον φορέα μας Σύμβαση Εθελοντικής Εργασίας, πριν κάθε συμμετοχή του σε δράσεις του σωματείου. Επίσης το σωματείο μας διαθέτει μηχανισμό αποδοχής και αναγνώρισης της προσφοράς του εθελοντή, με την πιστοποίηση και παροχή βεβαίωσης της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που αποκομίζει ο εθελοντής κατά τη διάρκεια της εθελοντικής του δράσης. Η βεβαίωση αυτή θα μπορεί να αξιοποιηθεί στο βιογραφικό του εθελοντή για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. 24

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ PANCYPRIAN SOCIETY OF PSYCHOLOGISTS ΕΔΡΑ: ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χριστοδούλου Καρύδη 20, 3031 ΛΕΜΕΣΟΣ Τηλ.: 25-738199, fax: 25736199 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1: Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ Άρθρο 1 1. Ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π.

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. Άρθρο 1 Νοµική Υπόσταση 1. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) που συστήθηκε µε το Νόµο 1066/1917 (ΦΕΚ τ.α 268/21-11-1917) εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυµα ιδιωτικού δικαίου, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ 1. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εστιάζει στην εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την 10 η Νοεμβρίου 2010 ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση Νομική Φύση - Διάρκεια 1. Ιδρύεται Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΜΟΣ» 26 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΜΟΣ» 26 Οκτωβρίου 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΜΟΣ» 26 Οκτωβρίου 2012 26/10/2012 Σελίδα 1 από 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κεφάλαιο 1 ο Γενικές Διατάξεις (Ίδρυση, Επωνυμία, Έμβλημα, Έδρα) 3 Κεφάλαιο 2 ο Σκοπός του Κόμματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα