ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Σ.Κ.Ε.Π. Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Σ.Κ.Ε.Π. Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Σ.Κ.Ε.Π. Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους 1

2 1. Σκοπός του Σ.Κ.Ε.Π. Το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.), υπηρετεί με κάθε νόμιμο τρόπο την ανάγκη προσφοράς προς τους συνανθρώπους και το κοινωνικό σύνολο στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκοποί του σωματείου: 1. Η επικοινωνία με τα παιδιά και τους νέους με πνεύμα κατανόησης 2. Η φροντίδα για τα παιδιά και τους νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, παραμέλησης, κακοποίησης, εκμετάλλευσης, υγείας, κοινωνικού αποκλεισμού, πάσης φύσεως εξαρτήσεων και κάθε άλλο ζήτημα που μπορεί να τους αποστερήσει από το ανθρώπινο δικαίωμα να αναπτυχθούν σε περιβάλλον ασφαλές, με σεβασμό στην προσωπικότητά τους και αγάπη, ούτως ώστε να μεγαλώσουν με ελευθερία, ισότητα και αξιοπρέπεια και να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες με σεβασμό στην ανθρώπινη αξία και πίστη στα ιδανικά και στις διαχρονικές αξίες του πολιτισμού. Η υποστήριξη των νέων, ώστε να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και να κατακτήσουν την απαραίτητη μόρφωση, ώστε να αποκτήσουν επάρκεια σπουδών που θα τους εξασφαλίσει επαγγελματική αποκατάσταση και αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Η ενίσχυση των παιδιών και των νέων ώστε να ακολουθήσουν τις κλίσεις τους και η ανάπτυξη πνεύματος ευγενούς άμιλλας μεταξύ τους. 3. Η εμπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά και στους νέους. Η ανάπτυξη επικοινωνίας και πνεύματος αλληλεγγύης ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους της πατρίδας μας και του κόσμου. 4. Η κοινωνική ένταξη των ευαίσθητων ομάδων νέων, χωρίς διακρίσεις. 5. Η καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων με αναπηρίες και σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, μέσω της ευαισθητοποίησης, συνύπαρξης και κοινωνικοποίησης με όλες τις κοινωνικές, μορφωτικές και πολιτισμικές ομάδες και κυρίως με μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και φοιτητές. Η διεύρυνση της κοινωνικοποίησης και προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου με αναπηρία. 6. Η διαφώτιση της Κοινής Γνώμης στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας του γενικού πληθυσμού, ταυτόχρονα με την δημιουργία αντιλήψεων κοινωνικής ευθύνης στους νέους γενικής εκπαίδευσης και του γενικού πληθυσμού. 7. Η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νέων με αναπηρίες και η προώθηση ίσων ευκαιριών των ατόμων με αναπηρίες και σε αντίξοες 2

3 3 συνθήκες διαβίωσης. Η αύξηση προσβασιμότητας δημοσίων χώρων και μέσων μαζικής μεταφοράς σε άτομα με αναπηρίες. Η ενίσχυση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και η ενίσχυση τμημάτων συνύπαρξης ατόμων με αναπηρία σε δήμους, κοινότητες και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η διεύρυνση του εργατικού δυναμικού της χώρας και η μείωση του συνολικού ποσοστού ανεργίας για τα άτομα με αναπηρία. 8. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και η συνεισφορά με κάθε τρόπο στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία. 9. Η προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής συμμετοχής για την επίλυση των πάσης φύσεως θεμάτων ατόμων με αναπηρία, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης. 10. Η οργάνωση και η πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων για τα θέματα ατόμων με αναπηρία, καθώς και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 11. Η καταγραφή και η στατική ανάλυση δεδομένων και στοιχείων μετά την διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης για όλα τα θέματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία, καθώς και για την αλλαγή αντιλήψεων ως προς τη διαφορετικότητα/αναπηρία. 12. Η συνεργασία με κοινωνικούς, ασφαλιστικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς φορείς και οργανώσεις, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, ίδρυμα, οργανισμό και υπουργείο, με άλλους συλλόγους, ιδρύματα, ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες και γενικά με κάθε φορέα, προκειμένου να επιλυθούν και προωθηθούν οιαδήποτε προβλήματα σχετικά με άτομα με αναπηρία. 13. Η προσπάθεια ανάληψης ευρωπαϊκών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μ.Κ.Ο., τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά δίκτυα, συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α.) όλων των χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των ατόμων με αναπηρία. 14. Η συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς για την επίτευξη της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα, επιδοτούμενα ή μη. Η συμμετοχή στην υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων οποιωνδήποτε εθνικών, ευρωπαϊκών ή και διεθνών προγραμμάτων και η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών, έργων και ερευνών για πάσης φύσεως θέματα ατόμων με αναπηρία.

4 2. Γενικές αρχές Τα μέλη της οργάνωσης είναι άτομα συνειδητοποιημένα ως προς τους στόχους της οργάνωσης, ενστερνίζονται και προασπίζουν τις αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, έχουν τη διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς και προσεγγίζουν την ανθρωπιστική δράση ως ανυπόστατο μέρος της πολιτικής ζωής. Το Σωματείο επιτυγχάνει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο μέσο και προς επίτευξη των σκοπών του μπορεί να συνεργάζεται ή να συμβάλλεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με κάθε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ελληνικό ή αλλοδαπό καθώς και με κρατικούς φορείς, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.τ.λ. Ως ενδεικτικά μέσα για την υλοποίηση των σκοπών αναφέρονται: Η κινητοποίηση των πάσης φύσεως φορέων που έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν τους παραπάνω σκοπούς και η οργάνωση πάσης φύσεως δράσεων, ούτως ώστε να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των παιδιών, των νέων και των ατόμων με αναπηρίες. Η διοργάνωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, βιωματικών, διαδραστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικοποίησης, με εικαστικές, αθλητικές, βιωματικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές κ.λ.π. δράσεις. Η οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, ημερίδων, φεστιβάλ, πρωταθλημάτων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών μετακινήσεων για δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, πρωταθλήματα, διαγωνισμούς. Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, βιβλίων, φυλλαδίων, δημοσιεύσεων ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Η δημιουργία και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού(βίντεο ταινίες μικρού μήκους ταινίες μεγάλους μήκους) με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε ένα ευρύτερο κοινό. Η διοργάνωση μουσικών, χορευτικών, θεατρικών και πάσης φύσεως πολιτιστικών παραστάσεων. Η ανάπτυξη των επιβαλλόμενων συνεργασιών με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς φορείς για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω σκοπών, καθώς και η συνεργασία με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές, κοινοτικές, δημοτικές και άλλες Αρχές, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και γενικότερα Σωματεία ως και ενώσεις προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με άτομα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι εξυπηρετούν ή μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, την ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών, των οικογενειών των 4

5 ατόμων με αναπηρία, του προσωπικού των πάσης φύσεως φορέων και των κρατικών υπηρεσιών και δομών, καθώς και την ψυχολογική στήριξη των ατόμων με αναπηρία και όλων των ενδιαφερομένων. Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών παρέμβασης, καθώς και εμπειριών προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρίες και νέους, καθώς και η εκπόνηση προγραμμάτων επιμορφωτικών ή ψυχαγωγικών που αφορούν στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των πολιτών και η διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης και επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού και συνεργατών πάσης φύσεως φορέων. Η συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά, περιφερειακά κ.λ.π. προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως θεμάτων ατόμων με αναπηρία, καθώς και η ερευνητική και στατιστική καταγραφή των περιστατικών σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου με διαρκή επαφή και ενασχόληση των μελών του, η διαρκής επαφή με άλλους κοινωνικούς, ασφαλιστικούς φορείς και γενικά υπηρεσίες που ασχολούνται με την προάσπιση και διευθέτηση των πάσης φύσεως προβλημάτων και δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η συγκρότηση ομάδας εθελοντών για την υποστήριξη των σκοπών του Συλλόγου, καθώς και η συγκρότηση ομάδας εμψυχωτών (motivational speaker) από άτομα με αναπηρία, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η πραγματοποίηση διαβημάτων, παραστάσεων, ανακοινώσεων παραπόνων και η υποβολή αναφορών στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, για κάθε ζήτημα που αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους, οργανώσεις, ιδρύματα, κρατικές και δημοτικές αρχές για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Τα προγράμματα μας απευθύνονται σε όλες τις γενικές και ειδικές ομάδες (ΑμεΑ) πληθυσμού, ανεξάρτητα από τη φυλή, θρήσκευμα ή εθνικότητα των αποδεκτών/τριών της και χωρίς καμία προκατάληψη. Ο Σ.Κ.Ε.Π. θεωρεί εαυτόν υπεύθυνο απέναντι σε όσες και όσους χρηματοδοτούν το σωματείο. Όλες οι συναλλαγές μας με τους δωρητές/τριες διέπονται από ειλικρίνεια και πλήρη διαφάνεια. 3. Κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό «Ο κεντρικός παράγοντας για την επιτυχία των σκοπών του σωματείου είναι η αφοσίωση του προσωπικού». Όλο το προσωπικό συμμορφώνεται με τις πολιτικές 5

6 που καθοδηγούν τη δράση και τη διαχείριση του Σ.Κ.Ε.Π. Σχετική κατάρτιση, υποστήριξη και πόροι παρέχονται σε όλο το προσωπικό ώστε να εκπληρώνεται το έργο της οργάνωσης υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Το προσωπικό οφείλει να σέβεται τον εσωτερικό κανονισμό. Έχει σαφή καθήκοντα εργασίας και πρότυπα απόδοσης, γνωρίζει σε ποιον δίνει αναφορά και ποια διοικητική υποστήριξη θα λάβει. Όλο το προσωπικό πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Σωματείου. Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού είναι απαραίτητη. Όλο το προσωπικό πρέπει να παρακολουθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια Οι επαφές και οι κατάλογοι διευθύνσεων πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε όλο το προσωπικό Αυτές οι διαδικασίες διευκολύνουν την εργασία όλων και εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης. Ο εκφοβισμός και η παρενόχληση δεν έχουν θέση στον πολιτισμό και τις αρχές μας, ενώ η πολιτική των ίσων ευκαιριών απαιτεί από κάθε μέλος του προσωπικού να προστατεύει τους συναδέλφους του από κάθε όχληση. Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού θεωρεί ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την πολιτική των ίσων ευκαιριών, έχει βάση του νόμου το δικαίωμα να το καταγγείλει. Εντούτοις, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για εσωτερική ανεπίσημη διαχείριση των θεμάτων αυτών, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. Για κανένα μέλος του προσωπικού, δεν θα σημειωθεί διάκριση εις βάρος του, δεν θα εκφοβιστεί ή αντιμετωπιστεί διαφορετικά για την έκφραση ανησυχίας ή τη διατύπωση παραπόνων. 4. Κανονισμός πολιτικής προσωπικού Η στάση του Σ.Κ.Ε.Π. προς τα άτομα που εργάζονται για το σωματείο είναι καθοριστική για την επίτευξη των σκοπών του. Ο Σ.Κ.Ε.Π. αναγνωρίζει ότι όλοι όσοι εργάζονται στο σωματείο, «είτε είναι μισθωτοί, είτε προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, είτε είναι εξωτερικοί συνεργάτες», αξίζουν εκτίμησης και δικαιούνται σωστής διοίκησης. Η αποτελεσματικότητα και επιτυχία της δράσης του Σωνατείου στηρίζεται στην συνεισφορά τους. Η πολιτική του Σ.Κ.Ε.Π. απέναντι στο προσωπικό διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, του αλληλοσεβασμού καθώς και των ίσων ευκαιριών, ενάντια στις διακρίσεις. Ο Σ.Κ.Ε.Π. προάγει την ισότητα των φύλων, των μειονοτήτων και των ΑμεΑ, προσφέροντας εργασία, εκπαίδευση, επαγγελματική εξέλιξη και πρόοδο. Η 6

7 μεταχείριση του προσωπικού διέπεται από αμεροληψία και τιμιότητα, με πλήρη σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας συνείδησης και της έκφρασης γίνονται σεβαστά και προστατεύονται. Ο Σ.Κ.Ε.Π. προσπαθεί να στρατολογεί και να προσλαμβάνει προσωπικό που συνδυάζει επαγγελματική ικανότητα και δέσμευση στους σκοπούς του σωματείου. Το έμμισθο προσωπικό, οι συμβασιούχοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι εθελοντές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους σκοπούς και τις αρχές του σωματείου και να εφαρμόζουν πιστά του κώδικες δεοντολογίας που ο Σ.Κ.Ε.Π. έχει υιοθετήσει. Τα στελέχη της διοίκησης και το προσωπικό ενστερνίζονται την αντίληψη της συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή ιδεών και την ανάλυση θεμάτων προς τη λήψη και συμφωνία αποφάσεων. Ο Σ.Κ.Ε.Π. ενθαρρύνει το προσωπικό να γνωστοποιεί τις ανησυχίες του, να καταθέτει ιδέες και να συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Ο Σ.Κ.Ε.Π. αναγνωρίζει την υποχρέωση για σωματική και ψυχική ασφάλεια του προσωπικού του. Όλο το προσωπικό ενημερώνεται καλά για κάθε πτυχή που επηρεάζει την εφαρμογή και υλοποίηση των καθηκόντων τους. Η πολιτική του Σ.Κ.Ε.Π. για το προσωπικό ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την πρόσληψη, την απόλυση, τη μισθοδοσία, τα επιδόματα και την κοινωνική ασφάλιση. Επίσης, προβλέπει κάθε οικονομική δυσκολία για να προστατεύσει τη δυνατότητά του να τιμά τις υποχρεώσεις του προς του υπαλλήλους του. Σε όλο το προσωπικό ανατίθενται σαφείς στόχοι εργασίας και πρότυπα εκτέλεσης του, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου. 5. Μέλη Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Επίτιμα μέλη του γίνονται πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στην πολιτεία και στην κοινωνία. Τα επίτιμα μέλη προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή από το ένα πέμπτο τουλάχιστον των τακτικών μελών του και η εγγραφή τους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται στη Διοίκηση του Σωματείου, παρίστανται όμως στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη του σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. 7

8 Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του σωματείου. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. 6. Δικαιώματα μελών Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται: Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο. Να εκλέγουν την Διοίκηση του Σωματείου. Να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Να ενημερώνονται για την πορεία του Συλλόγου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υποχρεούνται να παρέχουν την ενημέρωση αυτή. Να κάνουν προτάσεις σχετικά με τη δράση του Σωματείου. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν. 7. Υποχρεώσεις μελών Τα μέλη του σωματείου οφείλουν: 8 Να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου παίρνοντας μέρος στις πάσης φύσεως δραστηριότητες του και να μην έχουν δραστηριότητα που αντιστρατεύεται και δυσφημεί το όνομα και το έργο του σωματείου. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου. Να καταβάλουν το ποσό της εγγραφής τους στο Σωματείο, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ, μπορεί όμως να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος, δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής. Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, που ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ, καθώς επίσης και τυχόν έκτακτες εισφορές που θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των

9 μελών μπορεί ομοίως να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη ουδεμία οικονομική επιβάρυνση έχουν. Να έχουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη. Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά στα Σωματεία, να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και να σέβονται και να εφαρμόζουν πιστά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. 8. Απώλεια ιδιότητας μέλους Τα μέλη του σωματείου χάνουν την ιδιότητά τους: Όταν παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του και εν γένει εμποδίζουν την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Στην περίπτωση αυτή, την απόφαση της διαγραφής λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του. Όταν αποφασίσουν να αποχωρήσουν οικειοθελώς και να το ανακοινώσουν εγγράφως με επιστολή τους προς το Δ.Σ. Όταν οφείλουν συνδρομές δύο (2) ετών, αφού προηγηθούν δύο έγγραφες ειδοποιήσεις. 9. Πολιτική για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων Τα μέλη του Διοκητικού συμβουλίου (Δ.Σ.), τα στελέχη, οι συνεργάτες και οι εθελοντές/τριες, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους πρέπει να διαβάσουν και να συμφωνήσουν ότι θα συμμορφωθούν με τα εξής: Οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του Σ.Κ.Ε.Π. και των μελών του Δ.Σ., των στελεχών, και των εθελοντών/τριών θα πρέπει να αποφεύγονται. Η σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν: Το ιδιωτικό συμφέρον ενός προσώπου παρεμβαίνει ή παρεμποδίζει τα συμφέροντα του σωματείου. Ένα πρόσωπο έχει δραστηριότητες ή ενδιαφέροντα που καθιστούν δύσκολη την αντικειμενική και αποτελεσματική εκπλήρωση της εργασίας του. 9

10 Μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει σε δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με τις επιδιώξεις του Σωματείου. Μέλος του Δ.Σ., ή οποιοδήποτε μέλος της άμεσης οικογένειας του/της, προσφέρει, ζητά ή δέχεται δώρο εφόσον το δώρο προσφέρεται προκειμένου να επηρεαστούν οι διοικητικές του ενέργειες, ή έστω όταν η προσφορά ή η αποδοχή τέτοιου δώρου μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. Μέλος του Δ.Σ. δέχεται αποζημίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρει για την οργάνωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή εκτός του Σ.Κ.Ε.Π. Ειδικότερα, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν τα μέλη του Δ.Σ.,τους διευθυντές, τα στελέχη, τους συνεργάτες ή τους εθελοντές, που καταλαμβάνουν εποπτικές θέσεις ή που έχουν τη διακριτή αρχή να συναλλάσονται με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβάνουν τα εξής: Οποιαδήποτε σημαντική συνιδιοκτησία με οποιοδήποτε προμηθευτή του σωματείου. Οποιαδήποτε σχέση συμβούλου ή σχέση απασχόλησης με οποιοδήποτε προμηθευτή ή ανταγωνιστή του σωματείου. Οποιαδήποτε εξωτερική επιχειρησιακή δραστηριότητα που μειώνει τη δυνατότητα ενός ατόμου να αφιερώσει τον κατάλληλο χρόνο και την παροχή στις ευθύνες του. Η αποδοχή δώρων από τρίτο πρόσωπο με το οποίο ο Σ.Κ.Ε.Π. έχει τρέχουσες ή ενδεχόμενες συναλλαγές. Οποιαδήποτε κατάσταση απειλεί, ή εμφανίζεται να απειλεί, μια σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να αποκαλύπτεται στον Πρόεδρο ή ένα άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι οι επόπτες/τριες, αποκαλύπτουν καλή τη πίστη τις συγκρούσεις συμφερόντων ή τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που τους αφορούν. Κανένα μέλος της Οργάνωσης δεν θα ψηφίσει ούτε θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για λήψη απόφασης, προκειμένου να εγκριθεί μια σύμβαση στην οποία έχει προσωπικό συμφέρον. Όλα τα στελέχη, οι συνεργάτες και οι εθελοντές θα αποκαλύπτουν αμέσως στον επόπτη/τριες τους ή τον/την Πρόεδρο γραπτά, οποιοδήποτε εμπορικό ή οικονομικό συμφέρον μπορεί να έχει πραγματική, πιθανή ή προφανή σύγκρουση με τα καθήκοντά τους. Η παροχή υπηρεσίας στον Σ.Κ.Ε.Π. δεν πρέπει να στοχεύει σε προσωπικό πλεονέκτημα ή κέρδος. 10

11 10. Προβολή και επικοινωνιακή πολιτική Επιδιώκουμε μια σαφή και διαυγή προβολή και επικοινωνιακή πολιτική προκειμένου να προάγουμε και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Επίσης, προσπαθούμε να ενημερώσουμε το κοινό μέσω του δικτυακού τόπου του σωματείου, με την παραχώρηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων, με δελτία τύπου και έντυπου υλικού, με την προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και οργανώνοντας πολιτιστικά γεγονότα, ομιλίες και συνέδρια για ποικίλα θέματα. Α. Κατευθυντήριες Αρχές Οι επιλογές των εικόνων και των μηνυμάτων θα βασίζονται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές: Σεβασμός στην αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων Πίστη στην ισότητα των ανθρώπων Προάσπιση της αμεροληψίας, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης Κατά συνέπεια, σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας μας και μέσα στα λογικά πλαίσια της αναγκαιότητας να απεικονίσουμε την πραγματικότητα, επιδιώκουμε: Να επιλέγουμε εικόνες με σαφή μηνύματα, με κριτήριο την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Να απεικονίσουμε πιστά κάθε εικόνα ή κατάσταση, τόσο στο άμεσο όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο, ώστε να βελτιώσουμε την αντίληψη της κοινής γνώμης αναφορικά με την αντικειμενική πραγματικότητα και την πολυπλοκότητα της κατάστασης. Να αποφύγουμε εικόνες και μηνύματα τα οποία ενδεχομένως να δημιουργούν πρότυπα, εντυπωσιασμούς και προκαταλήψεις εις βάρος ανθρώπων, καταστάσεων και περιοχών. Να κάνουμε χρήση εικόνων, μηνυμάτων και συγκεκριμένων περιπτώσεων έχοντας την πλήρη γνώση, συμμετοχή και άδεια των ατόμων ή των κηδεμόνων τους. Να δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους, των οποίων την κατάσταση παρουσιάζουμε, να εξιστορούν οι ίδιοι την ιστορία τους. Να βεβαιωθούμε εάν τα άτομα επιθυμούν να φανούν ή να μιλήσουν επώνυμα και να πράττουμε πάντα αναλόγως. 11

12 Να συμβαδίζουμε με τα υψηλότερα πρότυπα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεράσπιση των αδυνάτων. Να συμβαδίζουμε με τα υψηλότερα πρότυπα σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών σύμφωνα με την Συνθήκη για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Β. Δήλωση Δέσμευσης Οι υπογράφοντες/ουσες τον Κώδικα επιβεβαιώνουμε ότι η δέσμευση μας για βέλτιστη πρακτική αφορά στο σύνολο του σωματείου μας. Υπογράφοντας τον κώδικα, δεσμευόμαστε ότι θα θέσουμε σε ισχύ τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του Κώδικα σε όλες της δραστηριότητες του Σ.Κ.Ε.Π. Η υπογραφή του Κώδικα μας καθιστά υπεύθυνους/ες αναφορικά με τη δημόσια επικοινωνία μας στα ακόλουθα: Γνωστοποιούμε τον Κώδικα στο ευρύ κοινό και στους/στις συνεργάτες/τριες μας και θα διαθέσουμε ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης όπου ο καθένας και η καθεμία θα μπορεί να σχολιάσει την τήρηση του Κώδικα και θα έχει «το δικαίωμα να αμφισβητήσει» την εφαρμογή του. Θα επικοινωνούμε τη δέσμευση μας για βέλτιστη πρακτική στη διάθεση εικόνων και μηνυμάτων σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας μας (έκθεση πεπραγμένων, έκθεση πολιτικής, κανονισμοί λειτουργίας, φυλλάδια και κάθε είδος επικοινωνιακού υλικού). Δεσμευόμαστε να αξιολογούμε σε ετήσια βάση την επικοινωνία μας με γνώμονα τις κατευθυντήριες αρχές. Θα διασφαλίσουμε την συμμόρφωση των προμηθευτών, εργολάβων και μέσων ενημέρωσης με τον Κώδικα όταν συνεργάζονται με το σωματείο μας. Δεσμευόμαστε να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας στη διάθεση εικόνων και μηνυμάτων. 11. Πρότυπα πρακτικής εξεύρεσης πόρων Οι δραστηριότητες εξεύρεσης πόρων δεσμεύονται, πρωτίστως, από την κείμενη νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Διεθνή) και τον κώδικα δεοντολογίας που ο Σ.Κ.Ε.Π. έχει υιοθετήσει. Σύμφωνα με τις αρχές του σωματείου, γίνονται αποδεκτές μόνο δωρεές και χορηγίες που συνάπτονται με ελεύθερη βούληση. Ο Σ.Κ.Ε.Π. δεν συλλέγει προς ίδιον οικονομικό όφελος. 12

13 Ο Σ.Κ.Ε.Π. συλλέγει πόρους με σεβασμό στην ελεύθερη βούληση του χορηγού, χωρίς άσκηση πίεσης, όχλησης, εκφοβισμού ή εξαναγκασμού. Ο Σ.Κ.Ε.Π. είναι υπόλογος προς όλους τους χορηγούς του, δεσμεύεται ως προς την τήρηση των δικαιωμάτων τους με την παροχή έγκυρων πληροφοριών για τη χρήση των συνεισφορών τους και τηρεί αυστηρή εχεμύθεια. Το τμήμα εξεύρεσης πόρων προσεπικυρώνει ότι η συλλογή πόρων, η λογιστική και υποβολή εκθέσεων είναι διαφανείς, σαφείς και ρητές. Πηγές χρηματοδότησης αποτελούν οι συνδρομές μελών, οι χορηγίες στα πλαίσια ΕΚΕ, οι δωρεές ιδρυμάτων, οι δωρεές από ιδιώτες και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Για την εξεύρεση πόρων ο Σ.Κ.Ε.Π. χρησιμοποιεί τις παρακάτω μεθοδολογίες: Προσέγγιση εταιρειών στα πλαίσια ΕΚΕ και ιδρυμάτων με εμπεριστατωμένες και σαφείς προτάσεις δράσεων Προσέγγιση ιδιωτών και φορέων για δωρεές μέσω πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων Προσέλκυση υποστηρικτών και εθελοντών μέσω εκστρατειών, εκθέσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, κ.λ.π. Καταχώρηση του Σ.Κ.Ε.Π. σε διαδικτυακή πύλη εξεύρεσης πόρων Δωρεές μέσω του διαδικτυακού τόπου του Σ.Κ.Ε.Π. 12. Συνεργασίες Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας του Σ.Κ.Ε.Π., η συνεργασία με διεθνείς, εθνικούς οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι μοιράζονται και ενστερνίζονται τους σκοπούς και την δεοντολογία του, επιδιώκεται ως αυθυπόστατος όρος της λειτουργίας του. Ο Σ.Κ.Ε.Π. συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία, στην εξοικείωση με την εικόνα της αναπηρίας καθώς και στην κοινωνική ένταξη των ευαίσθητων ομάδων νέων, χωρίς διακρίσεις. Η συνεργασία στηρίζεται στη διαφάνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ο Σ.Κ.Ε.Π. αναλαμβάνει να υλοποιήσει προγράμματα που αιτούνται τοπικοί φορείς, οργανισμοί και συνεργάτες, έπειτα από εξέταση, αυτοψία και εκτίμηση των αναγκών των δικαιούχων πληθυσμών με πλήρη σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, των προϋποθέσεων και της δυνατότητας παρέμβασης. Η ενεργητική συμμετοχή και εμπλοκή των τοπικών συνεργατών και δικαιούχων, των εντόπιων πληθυσμών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος θεωρείται επιτακτική, από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, ενώ σε όλα τα 13

14 οικονομικά θέματα απαιτείται διαφάνεια και εντιμότητα κατά τη συνεργασία σε όλα τα στάδια. Για κάθε συνεργασία συνυπογράφεται εκ των προτέρων γραπτό συμφωνητικό συμβόλαιο μεταξύ του Σ.Κ.Ε.Π. και των τοπικών συνεργατών της. 13. Οργανόγραμμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 14

15 Γενική συνέλευση Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του σωματείου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα ταμειακώς εν τάξει μέλη του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε, όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου εξ αυτών. Η αίτηση για τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα προς συζήτηση. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) μέρες. Τα τακτικά μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. Τα επίτιμα μέλη προσκαλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Η Γενική Συνέλευση: Εγκρίνει μετά από την λήξη κάθε έτους τον οικονομικό προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου για τον επόμενο χρόνο. Εγκρίνει αποφάσεις του Δ.Σ. για όλα τα θέματα και αποφασίζει για την εκποίηση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας του Σωματείου. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής, όταν πρόκειται να διενεργηθούν εκλογές. Ελέγχει την διοίκηση του Σωματείου και την Εξελεγκτική Επιτροπή και παύει τα μέλη του για σπουδαίο λόγο, για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα. Επιβάλλει έκτακτες εισφορές. Αποφασίζει για την συνεργασία με άλλα σωματεία με παρεμφερείς σκοπούς. 15

16 Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και του Σωματείου, για την αναστολή των εργασιών του είτε για τη διάλυση του υπό τον όρο ότι παρευρίσκεται σ αυτή το ½ του συνόλου των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που αποφασίζουν με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Η θητεία του είναι διετής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Σύμβουλο που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να συζητηθεί θέμα που αφορά σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Σε έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις. Μέλος που δεν προέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν αντιμετωπίζει σοβαρό κώλυμα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον Πρόεδρο. Τα παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά. Σε περίπτωση που αυτά παραιτηθούν, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει μοναδική αρμοδιότητα να κάνει εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 16

17 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι συγχρόνως έμμισθοι και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάλληλοι του Σωματείου. Επιτρέπεται όμως η καταβολή των πάσης φύσεως εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και πάσης δύσεως δαπανών στον εκάστοτε Πρόεδρο του Δ.Σ., για έργο που επιτελεί και παρέχει για λογαριασμό του Σωματείου. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο: α. Διοικεί το σωματείο. β. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών, καθώς και τη διαγραφή τους. γ. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση. δ. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. ε. Έχει την ευθύνη της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού. στ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον πάσης Αρχής. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου, επιτροπές για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων. Διορίζει επίσης, νομικούς ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους. ζ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου. η. Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. θ. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τις δράσεις που υλοποιεί το Σωματείο και επιλαμβάνεται κάθε θέματος που το αφορά. ι. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου, το ύψος της ετήσιας συνδρομής και των τυχών εκτάκτων εισφορών και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό. ια. Προσλαμβάνει και απολύει τους τυχόν υπαλλήλους των γραφείων του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ αυτό. ιβ. Διοργανώνει πάσης φύσεως εκδηλώσεις που στοχεύουν στην εκπλήρωση του σκοπού του. ιγ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. ιδ. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού, ενημερωτικού εντύπου. ιε. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση. 17

18 Αρμοδιότητες Προέδρου Ο Πρόεδρος: α. Συγκαλεί μαζί με το Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών τους και προεδρεύει σε αυτές, μέχρις ότου εκλεγεί Πρόεδρος μεταξύ των παρευρισκομένων μελών τους. β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. γ, Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε τρίτου και κάθε Αρχής, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. ε. Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία με τον Γραμματέα. στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου. ζ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα των πληρωμών, τις επιταγές και τα εντάλματα εισπράξεων. η. Κινεί, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου συνυπογράφοντας με τον Ταμία,. θ, Ελέγχει τα βιβλία ταμείου. ι. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου. ια. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει Αρμοδιότητες Γραμματέως Ο Γενικός Γραμματέας: α. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο. 18

19 β. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου. δ. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο. ε. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής, καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής. στ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου. ζ. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο εντάλματα πληρωμών, αναλήψεων, εισπράξεων και εν γένει διαχειριστικών/οικονομικών ενεργειών και διαδικασιών. Σε περίπτωση που κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα απο τα αναπληρωματικά μέλη, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αρμοδιότητες Ταμία Ο Ταμίας: α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου. β, Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό ταμιευτηρίου που το Σωματείο τηρεί στην τράπεζα. γ. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, κάθε στοιχείο που αφορά στην οικονομική κατάσταση διαχείριση του Σωματείου. ε. Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, τα οποία φροντίζει πάντα να είναι αριθμημένα και θεωρημένα στην τελευταία σελίδα τους να φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και τη δική του. στ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και ενημερώνει στο τέλος του κάθε τριμήνου το Διοικητικό Συμβούλιο για την ταμειακή κατάσταση του Σωματείου. ζ, Υποβάλει κάθε χρόνο τον οικονομικό απολογισμό του στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 19

20 Τον ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ένα από τα αναπληρωματικά μέλη που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν ο ταμίας δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντα του, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός οχτώ (8) ημερών από την ημέρα που διαπιστώνεται το θέμα. Ελεγκτική Επιτροπή Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δυο (2) μέλη τακτικά και δυο (2) αναπληρωματικά. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δυο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά διενεργείται έλεγχος κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Σωματείου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν τα πορίσματα ενώπιον του Σωματείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών. 14. Διάρθρωση και οργάνωση του σωματείου Οι βασικοί τομείς δράσεις του σωματείου, όπως φαίνεται και στο οργανόγραμμα είναι οι εξής: α) Τομέας οικονομικής διαχείρισης Αυτός είναι ίσως ο πιο κρίσιμος τομέας, αφού για την υλοποίηση όλων των δράσεων και στρατηγικών είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός, ο οποίος έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και στοχεύει αφενός μεν, στη διεύρυνση του ρόλου του σωματείου, αφετέρου δε, στην εισροή των απαραίτητων πόρων που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των στρατηγικών. Η εξεύρεση οικονομικών πόρων απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και εξειδικευμένες γνώσεις, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα περιθώρια για την εισροή εισόδων 20

21 από χορηγούς, συνδρομητές κ.λ.π. Είναι ανάγκη να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες και να γίνει ένα σύνθετο σχέδιο που θα αξιοποιεί όλες τις πιθανότητες. Ο τομέας οικονομικής διαχείρισης τηρεί αναλυτικές και λεπτομερείς καταστάσεις όλων των οικονομικών δεδομένων. Ενημερώνει το ημερολόγιο του ταμείου και το γενικό και αναλυτικό ημερολόγιο όπου απεικονίζονται αναλυτικά όλες οι λογιστικές πράξεις του σωματείου. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε οικονομική δραστηριότητα. Ο τομέας ελέγχεται από τον εξωτερικό λογιστή, ενώ άμεσος συνεργάτης του τομέα είναι ο ταμίας του σωματείου. Επίσης, ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από την εξελεγκτική επιτροπή. Κάθε τομέας πρέπει να έχει το δικό του στρατηγικό σχέδιο δράσης και σε ετήσια βάση να εκπονείται το ετήσιο σχέδιο δράσης, το οποίο κάθε φορά θα αξιολογείται και θα συμπληρώνεται. Για κάθε θέση εργασίας υπάρχει ιδιαίτερη περιγραφή και θα γνωστοποιείται σε όλους εμπλέκονται σχετικά. β) Τομέας αναπτυξιακού προγραμματισμού Ο τομέας αναπτυξιακού προγραμματισμού είναι υπεύθυνος για την διαμόρφωση στρατηγικής του σωματείου. Σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης και με πλήρη γνώση των δεδομένων, προγραμμάτων και στόχων του κάθε τομέα, συντάσσει και παρουσιάζει την στρατηγική του σωματείου για την επόμενη χρονιά. Επιπλέον, ο τομέας αναπτυξιακού προγραμματισμού θέτει υπόψη των υπολοίπων, θέματα που αφορούν την βιωσιμότητα του σωματείου, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. γ) Τομέας επικοινωνίας Ο τομέας επικοινωνίας είναι υπεύθυνος για την προβολή και την προώθηση του έργου του Σωματείου. Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος τομέας σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πλάνο επικοινωνίας και προβολής του έργου του σωματείου. Εστιάζει στις δημόσιες σχέσεις, στην υλοποίηση δράσεων προβολής, στην δημιουργία σχέσεων με τα ΜΜΕ καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση online εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. δ) Τομέας συντονισμού και υλοποίησης προγραμμάτων Ο τομέας συντονισμού και υλοποίησης προγραμμάτων είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα του σωματείου που αφορούν στην βιωματική μάθηση και συνδυάζουν τους εξής βασικούς άξονες: 21

22 Αλληλεπίδραση: Προσωπική επαφή και σύμπραξη νέων με και χωρίς αναπηρία, μέσω του εικαστικού και αθλητικού προγράμματος «Αποτυπώματα» Βίωμα: Προσομοίωση κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας μέσω των προγραμμάτων «Δράση στους Δρόμους» και «Δες το αλλιώς» Ο συντονισμός και η υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων πραγματοποιείται καθ όλη τη διάρκεια του έτους στοχεύοντας στην: 1. Κατανόηση των μαθητών γενικής εκπαίδευσης και του γενικού πληθυσμού για την πραγματικότητα της διαφορετικότητας: «Ενημερώνομαι, Εξοικειώνομαι, Συνειδητοποιώ, Σκέφτομαι Αλλιώς, Αλλάζω Στάση» 2. Κοινωνική ένταξη όλων των νέων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας: «Με βλέπουν, Συνειδητοποιούν τις δυνατότητες που έχω αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζω, Με σκέφτονται, Αλλάζουν Στάση» ε) Τομέας υλοποίησης προγραμμάτων στα σχολεία Ο τομέας υλοποίησης προγραμμάτων στα σχολεία αφορά στην εκτεταμένη συνεργασία του σωματείου με σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενική και Επαγγελματική). Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα αφορούν: Ανοιχτό Διάλογο στα σχολεία: Με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Πρόγραμμα Ενημέρωσης στα Σχολεία εστιάζει στην εξοικείωση των μαθητών με την εικόνα της αναπηρίας και την διαχείριση της διαφορετικότητας. Συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων για το πρόγραμμα «ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης για όλους τους μαθητές των σχολείων του Δήμου σε μετασχολικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές) αλλά και γενικότερα δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σε επίπεδο γειτονιάς που θα απευθύνονται στους πολίτες της κάθε τοπικής κοινότητας. Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες με στόχο την καθιέρωση διεξαγωγής συστηματικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης στο σχολικό πλαίσιο. στ) Ομάδες εργασίας Οι ομάδες εργασίας είναι το κύτταρο του σωματείου. Κάθε πρόγραμμα ή δραστηριότητα αναλαμβάνεται από την ομάδα εργασίας. Η ομάδα εργασίας 22

23 αναλαμβάνει να φέρει αποτελεσματικά εις πέρας το πρόγραμμα που ανέλαβε. Σε κάθε ομάδα εργασίας προΐσταται ο συντονιστής της ομάδας εργασίας του συγκεκριμένου προγράμματος. Τα μέλη της ομάδας εργασίας ορίζονται με τη θέληση τους, με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Σ.Κ.Ε.Π. Ο Συντονιστής του προγράμματος ορίζεται από το Δ.Σ. Τα μέλη της ομάδας εργασίας αναλαμβάνουν την παρακολούθηση του έργου, την σύσταση μηνιαίων εκθέσεων, την ενδιάμεση και την τελική έκθεση, την αλληλογραφία και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Η ομάδα εργασίας συσκέπτεται όποτε χρειαστεί. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει σε σύσκεψη την ομάδα εργασίας για ενημέρωση της πορείας του προγράμματος ή για να θέσει τις κατευθυντήριες οδηγίες. Ο επίσημος φάκελος και τα επιμέρους έγγραφα του προγράμματος δεν απομακρύνονται από το γραφείο του σωματείου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία των μελών της ομάδας εργασίας και του συντονιστή τους, παρέχονται αντίγραφα του φακέλου των εγγράφων. ζ) Επιστημονική Επιτροπή Παράλληλα με τους παραπάνω τομείς, στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας του σωματείου, λειτουργεί επιστημονική επιτροπή η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει τις προδιαγραφές, πιστοποιεί τις μελέτες και συμβουλεύει για κάθε θέμα που αφορά στην καλή λειτουργία του σωματείου σε εξειδικευμένα θέματα. Μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι, μέλη του σωματείου, εργαζόμενοι σε αυτό αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες και εθελοντές. Η επιστημονική επιτροπή επιλέγει μεταξύ των μελών της υπεύθυνο συντονιστή ο οποίος συντονίζει τις δραστηριότητες και επιμελείται της καλής λειτουργίας. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεργάζεται με τον τομέα της εκπαίδευσης για την σωστή υλοποίηση των προγραμμάτων με τα σχολεία. η) Εθελοντές Με τον όρο "εθελοντής" εννοούμε τον ενεργό πολίτη ο οποίος δραστηριοποιείται με αυθορμητισμό, ελευθερία σκέψης, έκφρασης και πράξης, ευσυνειδησία και επαγγελματική νοοτροπία χωρίς οικονομικό ή άλλο όφελος για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού που αφορά στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων όπως στην περίπτωση του Σ.Κ.Ε.Π. θέματα κοινωνικού αποκλεισμού των νέων με αναπηρίες. Τα κίνητρα του εθελοντή θα πρέπει να αναζητηθούν πρωτίστως στην ηθική ικανοποίηση που του προσφέρει η εργασία. 23

24 Οι εθελοντές του Σ.Κ.Ε.Π. αρχικά δηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσα από την φόρμα υποβολής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του φορέα. Σε συνέχεια, μετά από επικοινωνία με την ομάδα εργασίας του Σ.Κ.Ε.Π., πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης με στόχο την συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου εθελοντικού δυναμικού πάνω σε θέματα που άπτονται των πεδίων δραστηριοτήτων του φορέα μας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διοργάνωση σεμιναρίων στα οποία οι εθελοντές ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν, έτσι ώστε να εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις τους, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον χώρο, αλλά και να αντιλαμβάνονται πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του φορέα, να ευθυγραμμίζονται με την γενικότερη πολιτική του και να κατανοούν το όραμα του. Αυτή η τακτική εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των παρανοήσεων που μπορούν να ανακύψουν από τη λανθασμένη εκτίμηση μιας κατάστασης (εάν ο εθελοντής σταλεί στο πεδίο δράσης και συναντήσει μια εικόνα που είναι διαφορετική από αυτή που είχε στο μυαλό του), αλλά δίνει και στον φορέα μας την δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ανθρώπινου δυναμικού που έχει στη διάθεση του, να δουλέψει μαζί του και να επενδύσει μακροπρόθεσμα σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, κάθε εθελοντής συμπληρώνει και υπογράφει με τον φορέα μας Σύμβαση Εθελοντικής Εργασίας, πριν κάθε συμμετοχή του σε δράσεις του σωματείου. Επίσης το σωματείο μας διαθέτει μηχανισμό αποδοχής και αναγνώρισης της προσφοράς του εθελοντή, με την πιστοποίηση και παροχή βεβαίωσης της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που αποκομίζει ο εθελοντής κατά τη διάρκεια της εθελοντικής του δράσης. Η βεβαίωση αυτή θα μπορεί να αξιοποιηθεί στο βιογραφικό του εθελοντή για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. 24

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική ...Σου Διαφορετικά! Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Η Καταπολέμηση του Στίγματος και του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Νέων με Αναπηρίες μέσω της Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (Ε.Ν.Ε.Ν) Άρθρο 1ο Επωνυµία - Έδρα Το Σωµατείο έχει την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ» και κατά συντοµογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ. Άρθρο 4 Διάρκεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ. Άρθρο 4 Διάρκεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 4 Διάρκεια Η διάρκεια του σωµατείου ορίζεται για περίοδο 30 ετών από την ίδρυσή του. Η λειτουργία του δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό A ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση, Έδρα

Καταστατικό A ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση, Έδρα Καταστατικό A ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση, Έδρα 1. Τα ιδρυτικά μέλη, ΙΔΡΥΟΥΝ Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αρμενίζοντας τη ζωή» 2. Έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα