2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αριθμητικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα αναλύει τα στοιχεία για τις Δημόσιες Δαπάνες για την Εκπαίδευση ( Ετήσιες Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) σύμφωνα με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες κατά τα Οικονομικά Έτη 2005, 2006 και 2007 (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικοί Προϋπολογισμοί ετών ), αλλά και τις Ιδιωτικές Δαπάνες - Δαπάνες των Νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης (ΕΣΥΕ - Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004) Σύνολο Δημοσίων Δαπανών Α) Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού Οι Δημόσιες Δαπάνες για την Εκπαίδευση των ετών έχουν αντληθεί από τους Ετήσιους Κρατικούς Προϋπολογισμούς των ετών (κατηγορία πραγματοποιηθείσες δαπάνες). Συγκεκριμένα για τι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Εκπαίδευση τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις ακόλουθες αναφορές: Α) Κεντρικές Υπηρεσίες ΥΠΕΠΘ, Β) Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠΕΠΘ και Γ) Περιφέρειες. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΠΘ Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των ,00. Κατά τα διάρκεια της τριετίας παρουσιάστηκε συνολικά αύξηση της κατηγορίας κατά 21,4% με μέση ετήσια μεταβολή 6,0%. Ως προς την ετήσια κατανομή του συνολικού ποσού των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ- ΠΕΠΘ κατά Κατηγορία Δαπανών (2005) παρατηρούμε ότι : το 83,6% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΩΔ: 0000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυξήθηκε κατά 13,7% με μέση ετήσια μεταβολή 6,7%. το 0,7% αφορούν ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΩΔ: 1000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία επίσης αυξήθηκε κατά 13,7% με μέση ετήσια μεταβολή 6,6%. το 15,7% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΩΔ: 2000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία επίσης αυξήθηκε κατά 5,2% με μέση ετήσια μεταβολή 2,6%. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι κωδικοί: α) 2400 «Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)» με αύξηση 8,6% κατά την τριετία και μέση ετήσια μεταβολή 4,2%, β) 2800 «Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά» με αύξηση 5,2% κατά την τριετία και μέση ετήσια ματαβολή 2,6% και γ) ο κωδικός 2700 «Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις» με μείωση -24,9% κατά την τριετία και μέση ετήσια μεταβολή -13,2% το 0,01% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΩΔ: 3000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυξήθηκε κατά 66,7% με μέση ετήσια μεταβολή 33,3%, κυρίως λόγω της ισόποσης μεταβολής του κωδικού 3200 «Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους». το 0,01% αφορούν ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΚΩΔ: 5000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία επίσης μειώθηκε κατά -5,6% με μέση ετήσια μεταβολή -2,9%. 283

2 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Ως προς την ετήσια κατανομή των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ κατά Ειδικό Φορέα παρατηρούμε ότι : το 31,1% (2005) αφορά δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 13,2% με μέση ετήσια μεταβολή 6,4% το 37,8% (2005) δαπάνες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 12,5% με μέση ετήσια μεταβολή 6,0%. και το 21,5% (2005) δαπάνες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ( αναλυμένες κατά 15,8% για τον Πανεπιστημιακό Τομέα - ΑΕΙ και κατά 5,7% για τον Τεχνολογικό Τομέα ΑΤΕΙ ). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία του Πανεπιστημιακού Τομέα παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 14,2% με μέση ε- τήσια μεταβολή 6,9%, και του Τεχνολογικού Τομέα αύξηση κατά 16,8% με μέση ετήσια μεταβολή 8,1%. Οι δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ καλύπτουν το 4,3% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε μείωση κατά -0,9% με μέση ετήσια μεταβολή -0,1%. και το 0,9% τις αντίστοιχες δαπάνες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε αύξηση κατά 15,8% με μέση ετήσια μεταβολή - 7,6%. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΠΘ Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Νομοί/Νομαρχίες) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των ,16. Κατά τα διάρκεια της τριετίας η συγκεκριμένη δαπάνη παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 17,7% με μέση ετήσια μεταβολή 8,6%. Ως προς την ετήσια κατανομή των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ κατά Ειδικό Φορέα παρατηρούμε ότι : το 22,8% (2005) αφορά δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΚΩΔ:181). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 103,7% με μέση ετήσια μεταβολή 51,4%. το 74,0% (2005) αφορά δαπάνες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΚΩΔ:182). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -8,1% με μέση ετήσια μεταβολή -3,7%. τέλος το 1,2% (2005) αφορά δαπάνες για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΩΔ:185). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 41,0% με μέση ετήσια μεταβολή 18,9%. το 1,2% (2005) αφορά δαπάνες για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (ΚΩΔ:184). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -29,4% με μέση ετήσια μεταβολή -13,0%. το 0,8% (2005) αφορά δαπάνες για Επιμορφωτικά Κέντρα (ΚΩΔ:183). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -7,8% με μέση ετήσια μεταβολή -2,2%. Ως προς την ετήσια κατανομή του ποσού που αφορά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά Κατηγορία Δαπανών (2005) παρατηρούμε ότι : το 64,2% αφορούν πληρωμή των ωρομισθίων (ΚΩΔ:0517), το 5,2% Καταβολή Υπερωριών, το 6,3% Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών-Δαπάνες Καθαριότητας (ΚΩΔ:2891), το 2,4% το Σχολικό Αθλητισμό και τις Σχολικές Εκδηλώσεις (ΚΩΔ: ), το 2,3% Μετακινήσεις προσωπικού (ΚΩΔ:0711) κ.α. 284

3 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - Εκπαίδευση Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού των Περιφερειών στον τομέα της Εκπαίδευσης αφορούσαν στην «Επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για δαπάνες Εκπαίδευσης» (ΚΩΔ: 085) ανήλθαν στο ποσό των ,60 και κάλυπταν μέρος της δαπάνης για Έξοδα μετακίνησης των Μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφέρειες. Κατά τα διάρκεια της τριετίας η συγκεκριμένη δαπάνη παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 37,5% με μέση ετήσια μεταβολή 17,5%. Κατά το οικονομικό έτος 2005 το σύνολο των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Εκπαίδευση των τριών παραπάνω κατηγοριών ανήλθε στο ποσό των ,85. Κατά τα διάρκεια της τριετίας η συγκεκριμένη συνολική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 12,9% με μέση ετήσια μεταβολή 6,3%. Β) Πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των ,41. Κατά την τριετία το ποσό της κατηγορίας αυτής παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά -6,6% με μέση ετήσια μεταβολή -3,4%. Ως προς την ετήσια κατανομή του συνολικού ποσού των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ- ΠΕΠΘ κατά Κατηγορία Δαπανών (2005) παρατηρούμε ότι : το 35,8% αφορούν ΥΠΕΠΘ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΩΔ: 920/8200). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία μειώθηκε κατά -3,3% με μέση ετήσια μεταβολή 5,2% (κατά το 2006 η κατηγορία αυτή αυξήθηκε κατά 42,4%, ενώ το 2007 μειώθηκε κατά -32,1%). το 63,6% αφορούν ΥΠΕΠΘ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΩΔ: 920/8300). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία μειώθηκε κατά -9,3% με μέση ετήσια μεταβολή 0,6% (κατά το 2006 η κατηγορία αυτή μειώθηκε κατά -32,3%, ενώ το 2007 αυξήθηκε κατά 34,1%). το 0,6% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΚΩΔ: 920). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυξήθηκε κατά 70,3% με μέση ετήσια μεταβολή 31,3% (κατά το 2006 η κατηγορία αυτή αυξήθηκε κατά 16,4% και το 2007 κατά 46,3%). Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι συνολικά πραγματοποιηθείσες Δημόσιες Δαπάνες (Τακτικός Προϋπολογισμός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των ,26. Κατά την τριετία το ποσό αυτό παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 10,9% με μέση ετήσια μεταβολή 5,3%. Επομένως η χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης από το Κράτος κατά το οικονομικό έτος 2005 αντιστοιχούσε (ως ποσοστό) στο 3,19% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (αναθεωρημένου) που για το έτος εκείνο ήταν Κατά την τριετία το ποσοστό αυτό παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -3,7% (με μέση ετήσια μεταβολή -1,9%) και το 2007 διαμορφώθηκε στο 3,07%. (Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι πλήρεις πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία) 285

4 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 Κεντρική Υπηρεσία ,94 4,32% ,94 3,76% -8, ,61 3,80% 7,8-0,9-0,1 120 Βιβλιοθήκες & Ιστορικά Αρχεία ,73 0,18% ,68 0,18% 8, ,06 0,20% 17,5 27,3 12, Διεύθυνση Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Εισιτήριες Εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ,54 0,00% ,44 0,00% -12,4 0,00 0,00% -100,0-100,0-56, ,87 0,90% ,32 0,93% 9, ,15 0,93% 5,8 15,8 7, ,05 0,03% ,70 0,02% -5, ,92 0,02% 3,1-2,2-1,0 210 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ,25 31,12% ,32 31,33% 6, ,70 31,35% 6,7 13,2 6,4 220 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ,26 37,75% ,07 37,72% 5, ,67 37,76% 6,7 12,5 6,0 230 Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων ,52 3,77% ,20 3,69% 3, ,59 3,54% 2,4 5,5 2,7 240 Τεχνολογικός Τομέας ,43 5,70% ,68 5,95% 10, ,60 5,92% 6,2 16,8 8,1 250 Πανεπιστημιακός Τομέας ,85 15,82% ,40 16,01% 6, ,81 16,07% 7,0 14,2 6,9 610 Ακαδημία Αθηνών & λοιπές Υπηρεσίες εξαρτώμενες από αυτήν ,86 0,19% ,73 0,19% 8, ,51 0,17% -3,2 5,2 2,7 620 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ,94 0,07% ,93 0,06% -11, ,93 0,06% 8,5-4,0-1,5 630 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ,05 0,07% ,94 0,07% 6, ,24 0,07% 10,8 17,4 8,4 640 Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ,80 0,10% ,27 0,08% -11, ,42 0,07% -2,5-13,3-6,8 650 Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 0,00 0,00% ,31 0,00% ,18 0,01% 1377,1 1377,1 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) ,09 100,0% ,93 100,0% 5, ,39 100,0% 6,6 12,4 6,0 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών

5 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 181 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ,89 22,8% ,95 40,4% 101, ,23 39,5% 1,0 103,7 51,4 182 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ,47 74,0% ,45 56,4% -13, ,94 57,7% 5,8-8,1-3,7 183 Επιμορφωτικά κέντρα ,50 0,8% ,39 0,9% 16, ,27 0,7% -20,6-7,8-2,2 184 Εκκλησιαστική εκπαίδευση ,11 1,2% ,88 1,1% 9, ,54 0,7% -35,6-29,4-13,0 185 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,19 1,2% ,56 1,3% 24, ,36 1,4% 13,7 41,0 18,9 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2) ,16 100,0% ,23 100,0% 14, ,34 100,0% 3,2 17,7 8,6 ΚΩΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 085 Επιχορήγηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για δαπάνες Εκπαίδευσης , ,00 24, ,00 10,5 37,5 17,5 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3) ,60 100,0% ,00 100,0% 24, ,00 100,0% 10,5 37,5 17,5 ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γενικό Σύνολο Πραγματοποιηθεισών Δαπανών ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές & Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3) , ,16 5, ,73 6,6 12,9 6,3 Δαπάνες Τ.Π. κατά Υπουργείο Πίνακας 3.20 (2008) & 3.21(2009) Εισηγητικής Έκθεσης , , ,00 Διαφορά , , ,73 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών

6 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 920 / / 8300 Τομέας Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ (πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους) Τομέας Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ (πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους) ,67 35,8% ,24 53,8% 42, ,78 37,1% -32,1-3,3 5, ,95 63,6% ,77 45,4% -32, ,83 61,8% 34,1-9,3 0,9 920 Τομέας Εκπαίδευσης από άλλους Φορείς ,79 0,6% ,75 0,7% 16, ,76 1,1% 46,3 70,3 31,3 ΣΥΝΟΛΟ ,41 100,0% ,76 100,0% -5, ,37 100,0% -1,4-6,6-3,4 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γενικό Σύνολο Πραγματοποιηθεισών Δαπανών ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές- Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Τ.Π. & Π.Δ.Ε.) , ,92 4, ,10 5,9 10,9 5,3 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ (Α.Ε.Π. αναθεωρημένο ) , ,9 15,2 7,3 Δαπανες εκπαιδευσης ως Ποσοστό επί του ΑΕΠ (%) 3,19% 3,11% -2,8 3,07% -1,0-3,7-1,9 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών

7 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αξιοσημείωτες μεταβολές Κωδικών κατά την τριετία Προκειμένου να μελετηθεί η μεταβολή των πραγματοποιηθεισών δαπανών κατά την τριετία κατά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό, επιλέξαμε να αναφερθούμε σε δαπάνες υψηλότερες από και οι οποίες να παρουσιάζουν μεταβολή κατά την τριετία μεγαλύτερη από 25% (ως προς τις τιμές του 2005). Οι μεταβολές ομαδοποιήθηκαν σε διακεκριμένους πίνακες ανάλογα με την κατεύθυνση της μεταβολής (αύξηση-μείωση). Στο τέλος της ενότητας παρατίθενται πλήρης ο πίνακας ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό με την μεταβολή της τριετίας και τη Μέση. Α) Κωδικοί με σημαντική αύξηση (μεγαλύτερη από 25%) Οι Κωδικοί με τη σημαντικότερη αύξηση κατά την τριετία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Πραγματ/θείσα δαπάνη κατά το 2007 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 Κεντρική Υπηρεσία Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,24 63,7% 31,5% Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,81 198,7% 73,3% 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,8 40,3% 18,9% 120 Βιβλιοθήκες & Αρχεία 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,76 28,4% 13,4% 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 173,4% 67,4% 210 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,71 624,1% 4373,8% 220 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές , ,1% 3699,8% 230 Γεν. Γραμμ. Θρησκευμάτων Τεχνολογικός Τομέας Πανεπιστημιακός Τομέας 2100 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κλπ ,50 61,1% 29,9% ,00 23,8% 11,3% ,00 108,3% 45,1% 610 Ακαδημία Αθηνών Γεν. Γραμμ. Νέας Γενιάς 2500 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους ,00 66,7% 33,3% Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 46,0% 21,7% Από τους 12 Κωδικούς που καταγράφηκαν στον Πίνακα με τις σημαντικότερες αυξήσεις κατά την τριετία οι 5 ( ποσοστό 41,7%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές για Υπηρεσίες» (ΚΩΔ: 0000) και αφορούν μισθοδοσίες υπαλλήλων. Από τους υπόλοιπους Κωδικούς, άλλοι 5 ( ποσοστό 41,7%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές Μεταβιβαστικές» (ΚΩΔ: 2000) και αφορούν επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, 1 αναφέρεται στην Κατηγορία «Πληρωμές που Αντικρίζονται από Πραγματοποιούμενα Έσοδα» (ΚΩΔ: 3000), και 1 αναφέρεται στην Κατηγορία «Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες Κατηγορίες» (ΚΩΔ: 5000). 289

8 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Β) Κωδικοί με σημαντική μείωση (μεγαλύτερη από 25%) Οι Κωδικοί με τη σημαντικότερη μείωση κατά την τριετία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Πραγματ/θείσα δαπάνη κατά το 2007 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 Κεντρική Υπηρεσία 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00-45,6% -25,9% 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ,00-24,9% -13,2% 170 Εισιτήριες Εξετάσεις 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,82-25,4% -12,4% 220 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,68-42,3% -23,6% 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,53-40,2% -19,2% 250 Πανεπιστημιακός Τομέας 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,47-27,5% -14,8% Από τους 6 Κωδικούς που καταγράφηκαν στον Πίνακα με τις σημαντικότερες μειώσεις κατά την τριετία οι 2 (ποσοστό 33,3%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές για Υπηρεσίες» (ΚΩΔ: 0000) και αφορούν μισθοδοσίες υπαλλήλων. Από τους υπόλοιπους Κωδικούς, άλλοι 3 ( ποσοστό 50,0%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές Μεταβιβαστικές» (ΚΩΔ: 2000) και αφορούν επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, και 1 αναφέρεται στην Κατηγορία «Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες Κατηγορίες» (ΚΩΔ: 5000). 290

9 ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Κατηγορία) ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,94 100,000% ,94 100,000% -8, ,61 100,000% 7,84-0,9-0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,38 38,222% ,56 42,222% 1, ,75 58,757% 50,06 52,3 25, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,97 31,974% ,23 35,133% 0, ,24 52,821% 62,13 63,7 31, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,73 0,204% ,57 0,413% 86, ,81 0,614% 60,30 198,7 73, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,22 3,632% ,33 3,783% -4, ,80 3,010% -14,19-17,9-9, Πληρωμές για μετακινήσεις ,29 0,193% ,57 0,232% 10, ,54 0,202% -6,04 4,1 2, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,17 2,220% ,86 2,661% 10, ,36 2,109% -14,53-5,9-2, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,67 0,508% ,67 0,378% -31, ,21 0,593% 69,22 15,7 18, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,78 0,109% ,69 0,098% -17, ,04 0,108% 19,56-1,8 0, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας ,80 0,008% ,29 0,009% 5, ,88 0,007% -7,84-2,6-1, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ,16 0,018% ,52 0,025% 26, ,08 0,020% -13,68 9,1 6, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ,26 0,025% ,98 0,049% 78, ,31 0,037% -17,17 48,2 30, Διάφορες προμήθειες ,69 0,017% ,98 0,018% 1, ,62 0,070% 309,15 315,9 155, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού ,98 0,331% ,21 0,179% -50, ,28 0,350% 110,40 4,7 30, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,11 60,559% ,18 56,728% -13, ,81 39,790% -24,36-34,9-19, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού ,00 31,204% ,00 27,360% -19, ,00 17,141% -32,44-45,6-25, ,00 0,634% ,00 0,537% -22, ,00 0,818% 64,12 27,9 21, ,11 0,187% ,18 0,266% 30, ,81 0,209% -15,31 10,7 7, Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ,00 28,534% ,00 28,565% -8, ,00 21,622% -18,37-24,9-13, Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,78 0,711% ,53 0,671% -13, ,84 0,860% 38,19 19,8 12, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,00 0,510% ,00 0,438% -21, ,30 0,603% 48,61 17,2 13, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,58 0,125% ,97 0,148% 8, ,88 0,177% 29,21 40,3 18, Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ,20 0,077% ,56 0,086% 3, ,66 0,080% 0,63 3,9 1, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ,73 100,000% ,68 100,000% 8, ,06 100,000% 17,51 27,3 12, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,48 78,599% ,83 76,689% 5, ,28 71,703% 9,87 16,1 7, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,55 68,688% ,14 66,426% 4, ,13 60,279% 6,64 11,7 5, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 2.112,00 0,021% 4.752,00 0,045% 125,00 528,00 0,004% -88,89-75,0 18, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,68 0,200% ,68 0,513% 177, ,20 1,588% 263,56 908,8 220, Πληρωμές και μετακινήσεις 9.512,72 0,097% ,03 0,111% 24, ,19 0,158% 66,33 107,8 45,63 291

10 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,53 9,592% ,98 9,595% 8, ,76 9,675% 18,50 28,4 13, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,71 0,175% ,23 0,228% 40, ,67 0,451% 132,74 227,1 86, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 5.989,78 0,061% 7.123,81 0,067% 18, ,39 0,081% 42,75 69,8 30, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 1.249,18 0,013% 2.159,07 0,020% 72, ,32 0,018% 3,11 78,2 37, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 1.979,63 0,020% 3.442,94 0,032% 73, ,52 0,164% 499,30 942,3 286, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1600 Διάφορες προμήθειες 4.253,00 0,043% 6.149,41 0,058% 44, ,33 0,071% 45,71 110,7 45, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 3.823,12 0,039% 5.429,00 0,051% 42, ,11 0,116% 168,50 281,3 105, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,47 18,752% ,35 19,855% 14, ,66 25,658% 51,86 74,2 33, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 10,176% ,00 8,594% -8, ,00 7,183% -1,78-10,1-5, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 8,577% ,35 11,173% 41, ,00 18,422% 93,76 173,4 67, Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και ικανότητες του εξωτερικού 13,47 0,000% 9.457,00 0,089% 70107, ,66 0,053% -29, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,07 2,473% ,27 3,228% 41, ,45 2,188% -20,36 12,6 10, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,07 2,473% ,27 3,228% 41, ,45 2,188% -20,36 12,6 10, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,54 100,000% ,44 100,000% -12,39 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,54 100,000% ,44 100,000% -12,39 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,80 95,250% ,50 96,381% -11,35 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100, Πληρωμές για μετακινήσεις 4.825,74 4,750% 3.220,94 3,619% -33,26 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100,00-100,0-56,20-100,0-56,20-100,0-55,68-100,0-66, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,87 100,000% ,32 100,000% 9, ,15 100,000% 5,80 15,8 7, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,87 80,503% ,88 81,083% 10, ,16 82,640% 7,83 18,9 9, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,92 75,507% ,82 76,698% 11, ,28 77,802% 7,33 19,3 9, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,75 0,110% ,56 0,105% 4, ,44 0,077% -21,90-18,6-8, Πληρωμές για μετακινήσεις ,49 3,683% ,53 3,123% -7, ,98 3,420% 15,89 7,6 4, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,71 1,203% ,97 1,158% 5, ,46 1,339% 22,37 28,9 13, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0,000% 3.215,00 0,006% ,17 0,026% 364,27 364, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 3.215,00 0,006% ,17 0,026% 364,27 364, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 18,764% ,00 18,211% 6, ,84 16,716% -2,88 3,2 1, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 17,852% ,00 17,279% 5, ,84 15,803% -3,23 2,5 1, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 0,911% ,00 0,933% 12, ,00 0,913% 3,57 16,0 7,79 292

11 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,00 0,734% ,44 0,699% 4, ,98 0,618% -6,48-2,4-1, Διάφορες σύνθετες δαπάνες 50,00 0,000% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,00 0,734% ,44 0,699% 4, ,98 0,618% -6,48-2,4-1, ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,05 100,000% ,70 100,000% -5, ,92 100,000% 3,10-2,2-1, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,54 89,926% ,18 90,122% -4, ,75 89,699% 2,62-2,4-1, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,60 43,083% ,40 53,215% 17, ,40 53,602% 3,85 21,7 10, Πληρωμές για μετακινήσεις ,03 2,244% ,75 2,591% 9, ,53 2,084% -17,07-9,1-3, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,91 44,599% ,03 34,316% -27, ,82 34,013% 2,19-25,4-12, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,51 10,074% ,52 9,878% -6, ,17 10,301% 7,52 0,0 0, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 4.943,26 0,341% ,90 0,741% 106, ,83 0,836% 16,24 139,8 61, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1600 Διάφορες προμήθειες ,61 9,189% ,55 8,587% -11, ,40 8,771% 5,31-6,6-3, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 7.895,64 0,544% 7.560,07 0,549% -4, ,94 0,695% 30,34 24,8 13, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,25 99,997% ,32 100,004% 6, ,70 100,002% 6,65 13,2 6, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,90 99,448% ,32 99,497% 6, ,70 99,477% 6,63 13,2 6, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,14 93,941% ,09 92,791% 4, ,66 92,554% 6,38 11,5 5, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,53 5,490% ,40 6,699% 29, ,38 6,815% 8,50 40,5 19, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,97 0,016% ,07 0,001% -91, ,71 0,104% 8839,56 624,1 4373, Πληρωμές για μετακινήσεις 1.171,02 0,000% 0,00 0,000% -100, ,17 0,001% 2287,8-100, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,24 0,000% ,76 0,005% -14, ,78 0,002% -74,87-78,6-44, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.860,00 0,000% ,00 0,002% 1819, ,00 0,002% -5, ,4 907, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 1.860,00 0,000% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100, Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 0,00 0,000% ,00 0,002% ,00 0,002% -5,00-5, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,35 0,549% ,00 0,505% -2, ,00 0,523% 10,52 7,8 4, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,35 0,003% ,00 0,002% -10, ,00 0,001% -51,22-56,5-31, ,00 0,050% ,00 0,047% 1, ,00 0,046% 4,65 5,9 2, ,00 0,497% ,00 0,455% -2, ,00 0,475% 11,43 8,4 4, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 293

12 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 220 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,26 100,000% ,07 100,000% 5, ,67 100,000% 6,71 12,5 6, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,72 98,732% ,22 98,743% 5, ,33 98,875% 6,85 12,6 6, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,70 93,159% ,59 94,997% 7, ,59 95,859% 7,68 15,7 7, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,78 5,569% ,49 3,618% -31, ,68 2,857% -15,74-42,3-23, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,58 0,002% ,53 0,125% 7365, ,54 0,158% 34, ,1 3699, Πληρωμές για μετακινήσεις 2.483,54 0,000% 976,59 0,000% -60, ,14 0,000% 41,83-44,2-9, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,12 0,001% ,02 0,002% 91, ,38 0,002% 5,15 101,8 48, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,80 0,027% ,43 0,036% 38, ,81 0,024% -27,05 0,9 5, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,64 0,024% ,23 0,030% 30, ,81 0,024% -14,38 12,0 8, Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης ,16 0,003% ,20 0,005% 106,97 0,00 0,000% -100, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% -100,0 3, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 1,172% ,00 1,153% 3, ,00 1,063% -1,57 2,0 1, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιο δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιο δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 0,007% ,00 0,005% -22, ,00 0,002% -51,29-62,4-37, ,00 1,165% ,00 1,148% 3, ,00 1,061% -1,37 2,4 1, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,74 0,070% ,42 0,069% 4, ,53 0,037% -42,55-40,2-19, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,74 0,070% ,42 0,069% 4, ,53 0,037% -42,55-40,2-19, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ,52 100,000% ,20 100,000% 3, ,59 100,000% 2,44 5,5 2, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,97 5,314% ,00 5,324% 3, ,39 5,098% -1,91 1,2 0, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,00 2,821% ,64 2,891% 5, ,51 2,707% -4,08 1,2 0, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,84 2,344% ,50 2,240% -1, ,28 2,261% 3,41 1,8 0, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,06 0,056% ,09 0,073% 32, ,07 0,055% -22,20 3,2 5, Πληρωμές για μετακινήσεις 2.389,45 0,001% 9.765,64 0,005% 308, ,90 0,001% -68,36 29,3 120, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,62 0,091% ,13 0,117% 31, ,63 0,074% -34,95-14,4-1, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,22 0,172% ,74 0,174% 4, ,91 0,153% -9,96-6,0-2, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,03 0,087% ,87 0,081% -4, ,86 0,051% -36,03-39,0-20, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 5.741,02 0,003% 7.824,27 0,004% 36, ,04 0,003% -10,18 22,4 13, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 6.934,55 0,003% 3.975,09 0,002% -42, ,13 0,002% -1,06-43,3-21, Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης ,90 0,053% ,63 0,059% 15, ,01 0,082% 41,18 63,5 28, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ,15 0,019% ,52 0,026% 43, ,71 0,011% -55,31-35,7-5,71 294

13 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 1600 Διάφορες προμήθειες 7.082,65 0,003% 1.975,22 0,001% -72, ,52 0,003% 254,06-1,3 90, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 6.458,92 0,003% 1.995,14 0,001% -69, ,64 0,001% -4,24-70,4-36, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,33 94,514% ,46 94,502% 3, ,29 94,749% 2,71 5,8 2, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 0,025% ,00 0,022% -6, ,00 0,011% -50,99-54,1-28, ,00 0,493% ,00 0,490% 2, ,50 0,753% 57,34 61,1 29, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 0,00 0,000% 0,00 0,000% ,00 0,196% 2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά ,33 93,996% ,46 93,989% 3, ,79 93,789% 2,22 5,3 2, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,43 100,002% ,68 100,000% 10, ,60 100,000% 6,16 16,8 8, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,49 39,774% ,33 38,488% 6, ,60 37,984% 4,76 11,6 5, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,89 39,769% ,33 38,488% 6, ,60 37,984% 4,76 11,6 5, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 1.056,00 0,000% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 9.435,60 0,005% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 60,228% ,00 61,512% 12, ,00 62,016% 7,03 20,3 9, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 48,101% ,00 50,129% 14, ,00 50,965% 7,93 23,8 11, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 12,127% ,00 11,383% 3, ,00 11,052% 3,07 6,4 3, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 316,94 0,000% 792,35 0,000% 150,00 0,00 0,000% -100,00-100,0 25, Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ-συνάλλαγμα 316,94 0,000% 792,35 0,000% 150,00 0,00 0,000% -100,00-100,0 25, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,85 100,000% ,40 100,000% 6, ,81 100,000% 6,99 14,2 6, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,25 63,709% ,18 63,334% 6, ,56 63,491% 7,26 13,8 6, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,25 63,706% ,18 63,330% 6, ,16 63,475% 7,24 13,8 6, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,00 0,003% ,00 0,004% 38, ,00 0,004% 19,17 64,6 28, Πληρωμές για μετακινήσεις 808,00 0,000% 0,00 0,000% -100, ,40 0,000% 236,1-100, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 0,00 0,000% 0,00 0,000% ,00 0,011% 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,38 4,107% ,73 4,165% 8, ,79 4,092% 5,12 13,8 6, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,38 4,107% ,73 4,165% 8, ,79 4,092% 5,12 13,8 6, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,78 32,168% ,18 32,478% 7, ,10 32,394% 6,71 15,0 7, Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κλπ ,29 0,036% ,71 0,054% 60, ,63 0,065% 30,00 108,3 45,13 295

14 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 28,738% ,00 29,135% 8, ,00 29,299% 7,60 16,4 7, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,49 0,290% ,47 0,220% -18, ,47 0,184% -10,68-27,5-14, Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού 3.230,00 0,000% 3.200,00 0,000% -0,93 0,00 0,000% -100,00-100,0-50, Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά ,00 3,104% ,00 3,069% 5, ,00 2,846% -0,81 4,7 2, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,44 0,016% ,31 0,022% 47, ,36 0,023% 11,12 63,5 29, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,44 0,016% ,31 0,022% 47, ,36 0,023% 11,12 63,5 29, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠ' ΑΥΤΗΝ ,86 100,000% ,73 100,000% 8, ,51 100,000% -3,18 5,2 2, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,96 51,384% ,52 47,997% 1, ,31 48,794% -1,57-0,1-0, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,36 51,355% ,47 47,952% 1, ,80 48,768% -1,53-0,1-0, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 2.990,60 0,029% 4.992,05 0,045% 66, ,51 0,026% -44,68-7,7 11, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,63 0,127% ,21 0,171% 46, ,20 0,137% -22,37 13,7 12, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,63 0,127% ,21 0,171% 46, ,20 0,137% -22,37 13,7 12, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 45,557% ,00 49,132% 17, ,00 46,423% -8,52 7,2 4, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 19,650% ,00 18,537% 2, ,00 16,822% -12,14-10,0-4, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 25,907% ,00 30,595% 28, ,00 29,601% -6,32 20,2 10, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,27 2,933% ,00 2,700% 0, ,00 4,647% 66,67 66,7 33, Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους ,27 2,933% ,00 2,700% 0, ,00 4,647% 66,67 66,7 33, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ,94 100,000% ,93 100,000% -11, ,93 100,000% 8,46-4,0-1, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,11 94,374% ,95 96,546% -9, ,50 97,608% 9,66-0,7 0, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,28 63,512% ,17 64,025% -10, ,20 63,146% 6,97-4,5-1, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%! 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις ,00 0,373% ,68 0,383% -9, ,98 0,576% 63,14 48,4 27, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,83 30,490% ,10 32,137% -6, ,32 33,886% 14,37 6,7 3, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,83 1,571% ,98 1,698% -4, ,93 1,491% -4,75-8,8-4, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,52 0,283% 7.770,55 0,223% -30, ,25 0,256% 24,58-13,1-2, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 5.310,41 0,135% 4.702,55 0,135% -11, ,03 0,118% -5,26-16,1-8, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 2.898,89 0,074% 4.008,61 0,115% 38, ,35 0,207% 95,21 169,9 66, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 7.607,12 0,193% ,06 0,347% 58, ,68 0,342% 7,06 70,0 32, Διάφορες προμήθειες 6.816,43 0,173% 5.591,84 0,161% -17, ,00 0,121% -18,42-33,1-18, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού ,46 0,712% ,37 0,718% -10, ,62 0,447% -32,44-39,7-21,59 296

15 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 4,055% ,00 1,752% -61, ,50 0,900% -44,26-78,7-53, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού ,00 3,952% ,00 1,636% -63, ,00 0,794% -47,37-80,7-55, ,00 0,102% 4.022,00 0,115% -0, ,50 0,106% -0,16-0,4-0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,000% 150,00 0,004% 0,00 0,000% -100,00-100, Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0,00 0,000% 150,00 0,004% 0,00 0,000% -100,00-100, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ,05 100,000% ,94 100,000% 5, ,24 100,000% 10,83 17,4 8, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,48 62,247% ,97 64,932% 10, ,65 63,656% 8,65 20,1 9, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,37 54,715% ,40 57,515% 11, ,17 55,854% 7,63 19,9 9, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,44 1,736% ,15 1,443% -11, ,33 2,963% 127,59 100,4 57, Πληρωμές για μετακινήσεις ,58 0,510% ,86 0,631% 31, ,43 0,775% 36,14 78,6 33, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,09 5,287% ,56 5,343% 7, ,72 4,064% -15,70-9,7-4, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,92 1,176% ,19 1,033% -6, ,48 0,822% -11,72-17,8-9, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,92 0,556% ,73 0,393% -25, ,47 0,326% -8,01-31,1-16, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 2.836,84 0,076% 3.010,77 0,076% 6, ,57 0,058% -15,02-9,8-4, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 3.828,44 0,102% 1.931,00 0,049% -49, ,81 0,091% 107,34 4,6 28, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 3.324,61 0,089% 5.476,82 0,138% 64, ,35 0,063% -49,86-17,4 7, Διάφορες προμήθειες 4.491,27 0,120% 4.021,66 0,102% -10, ,37 0,049% -46,16-51,8-28, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 8.695,84 0,233% ,21 0,275% 25, ,91 0,235% -5,32 18,6 9, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 20,752% ,00 22,792% 16, ,00 24,679% 20,00 39,7 18, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 2,957% ,00 4,842% 73, ,00 2,555% -41,52 1,5 16, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 17,795% ,00 17,950% 6, ,00 22,124% 36,60 46,0 21, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,65 15,825% ,78 11,244% -24, ,11 10,842% 6,87-19,5-8, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,20 0,358% ,14 1,473% 336, ,00 0,695% -47,68 128,3 144, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,69 15,343% ,10 9,688% -33, ,31 10,082% 15,34-22,8-8, Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 4.647,76 0,124% 3.305,54 0,083% -28, ,80 0,065% -13,06-38,2-20, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ,80 100,000% ,27 100,000% -11, ,42 100,000% -2,54-13,3-6, ΠΛΗΡΩΜΕΣΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,68 56,396% ,41 49,125% -22, ,17 47,090% -6,58-27,6-14, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,17 54,018% ,79 45,769% -24, ,22 42,631% -9,22-31,5-16, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,46 0,190% 6.168,78 0,131% -38, ,03 1,965% 1358,39 796,7 659,94 297

16 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 7.094,08 0,134% 5.362,31 0,114% -24, ,68 0,212% 80,72 36,6 28, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,97 2,054% ,53 3,111% 34, ,24 2,282% -28,50-3,6 3, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,12 0,558% ,86 0,790% 25, ,25 1,233% 52,18 91,5 39, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,62 0,230% ,34 0,307% 19, ,48 0,333% 5,64 25,9 12, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 1.171,46 0,022% 1.771,50 0,038% 51, ,73 0,047% 20,39 82,1 35, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 5.938,50 0,113% 3.691,91 0,079% -37, ,23 0,219% 171,90 69,0 67, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 6.608,27 0,125% 7.460,77 0,159% 12, ,05 0,215% 31,72 48,7 22, Διάφορες προμήθειες 1.853,01 0,035% 1.675,58 0,036% -9, ,74 0,048% 30,80 18,3 10, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 1.779,26 0,034% 8.046,76 0,171% 352, ,02 0,371% 111,18 855,1 231, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 43,045% ,00 50,085% 3, ,00 51,677% 0,56 4,1 2, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 35,124% ,00 38,311% -2, ,00 41,901% 6,59 3,5 1, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 7,921% ,00 11,774% 32, ,00 9,776% -19,08 7,1 6, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 650 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0, ,31 100,000% ,18 100,000% 1377, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0, ,31 100,000% ,93 99,332% 1367, , Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0, ,31 100,000% ,81 99,099% 1363, , Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 0,00 0,00 0,000% 1.527,87 0,175% 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,000% 511,25 0,058% 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,000% 5.847,25 0,668% 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 0,00 0,00 0,000% 231,80 0,026% 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1600 Διάφορες προμήθειες 0,00 0,00 0,000% 1.404,52 0,161% 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,000% 4.210,93 0,481% 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% ΣΥΝΟΛΟ , ,93 5, ,39 6,6 12,4 6,0 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 25 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 29531 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-Ω8Κ. ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)»

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-Ω8Κ. ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 13-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B1.α /οικ. 115877 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισηγητική Έκθεση Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 Οκτώβριος 2014 Πίνακας περιεχοµένων Εισηγητική Έκθεση Υπουργού Οικονοµικών.....1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 210 6598534-535 Φ. 811/02/139164 Σ. 3102 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 2106598314-539 Φ. 800/ 224 /138325 Σ. 2551 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2006 Οι βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής και για το έτος 2006 ήταν η συνέχιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ Ιούνιος 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εξέταση της οικονοµικής διάστασης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πηγές ΓΕΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Έτη 2004, 2005, 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ Κρατικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006 ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006 Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΠΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ερευνητικών δεδομένων :

Πηγές ερευνητικών δεδομένων : Έργο : Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Στοιχεία : βάση δεδομένων 2004 και 2008 Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 31 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 27 Μαΐου 2009 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τους συνηµµένους πίνακες, ήτοι 1) προσθήκη πίνακα Γενική Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισµού και 2) προσθήκη πίνακα Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Έτους ανά Περιφερειακή Ενότητα) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα