2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αριθμητικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα αναλύει τα στοιχεία για τις Δημόσιες Δαπάνες για την Εκπαίδευση ( Ετήσιες Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) σύμφωνα με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες κατά τα Οικονομικά Έτη 2005, 2006 και 2007 (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικοί Προϋπολογισμοί ετών ), αλλά και τις Ιδιωτικές Δαπάνες - Δαπάνες των Νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης (ΕΣΥΕ - Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004) Σύνολο Δημοσίων Δαπανών Α) Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού Οι Δημόσιες Δαπάνες για την Εκπαίδευση των ετών έχουν αντληθεί από τους Ετήσιους Κρατικούς Προϋπολογισμούς των ετών (κατηγορία πραγματοποιηθείσες δαπάνες). Συγκεκριμένα για τι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Εκπαίδευση τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις ακόλουθες αναφορές: Α) Κεντρικές Υπηρεσίες ΥΠΕΠΘ, Β) Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠΕΠΘ και Γ) Περιφέρειες. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΠΘ Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των ,00. Κατά τα διάρκεια της τριετίας παρουσιάστηκε συνολικά αύξηση της κατηγορίας κατά 21,4% με μέση ετήσια μεταβολή 6,0%. Ως προς την ετήσια κατανομή του συνολικού ποσού των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ- ΠΕΠΘ κατά Κατηγορία Δαπανών (2005) παρατηρούμε ότι : το 83,6% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΩΔ: 0000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυξήθηκε κατά 13,7% με μέση ετήσια μεταβολή 6,7%. το 0,7% αφορούν ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΩΔ: 1000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία επίσης αυξήθηκε κατά 13,7% με μέση ετήσια μεταβολή 6,6%. το 15,7% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΩΔ: 2000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία επίσης αυξήθηκε κατά 5,2% με μέση ετήσια μεταβολή 2,6%. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι κωδικοί: α) 2400 «Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)» με αύξηση 8,6% κατά την τριετία και μέση ετήσια μεταβολή 4,2%, β) 2800 «Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά» με αύξηση 5,2% κατά την τριετία και μέση ετήσια ματαβολή 2,6% και γ) ο κωδικός 2700 «Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις» με μείωση -24,9% κατά την τριετία και μέση ετήσια μεταβολή -13,2% το 0,01% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΩΔ: 3000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυξήθηκε κατά 66,7% με μέση ετήσια μεταβολή 33,3%, κυρίως λόγω της ισόποσης μεταβολής του κωδικού 3200 «Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους». το 0,01% αφορούν ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΚΩΔ: 5000). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία επίσης μειώθηκε κατά -5,6% με μέση ετήσια μεταβολή -2,9%. 283

2 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Ως προς την ετήσια κατανομή των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ κατά Ειδικό Φορέα παρατηρούμε ότι : το 31,1% (2005) αφορά δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 13,2% με μέση ετήσια μεταβολή 6,4% το 37,8% (2005) δαπάνες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 12,5% με μέση ετήσια μεταβολή 6,0%. και το 21,5% (2005) δαπάνες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ( αναλυμένες κατά 15,8% για τον Πανεπιστημιακό Τομέα - ΑΕΙ και κατά 5,7% για τον Τεχνολογικό Τομέα ΑΤΕΙ ). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία του Πανεπιστημιακού Τομέα παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 14,2% με μέση ε- τήσια μεταβολή 6,9%, και του Τεχνολογικού Τομέα αύξηση κατά 16,8% με μέση ετήσια μεταβολή 8,1%. Οι δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ καλύπτουν το 4,3% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε μείωση κατά -0,9% με μέση ετήσια μεταβολή -0,1%. και το 0,9% τις αντίστοιχες δαπάνες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε αύξηση κατά 15,8% με μέση ετήσια μεταβολή - 7,6%. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΠΘ Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Νομοί/Νομαρχίες) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των ,16. Κατά τα διάρκεια της τριετίας η συγκεκριμένη δαπάνη παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 17,7% με μέση ετήσια μεταβολή 8,6%. Ως προς την ετήσια κατανομή των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ κατά Ειδικό Φορέα παρατηρούμε ότι : το 22,8% (2005) αφορά δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΚΩΔ:181). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 103,7% με μέση ετήσια μεταβολή 51,4%. το 74,0% (2005) αφορά δαπάνες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΚΩΔ:182). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -8,1% με μέση ετήσια μεταβολή -3,7%. τέλος το 1,2% (2005) αφορά δαπάνες για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΩΔ:185). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 41,0% με μέση ετήσια μεταβολή 18,9%. το 1,2% (2005) αφορά δαπάνες για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (ΚΩΔ:184). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -29,4% με μέση ετήσια μεταβολή -13,0%. το 0,8% (2005) αφορά δαπάνες για Επιμορφωτικά Κέντρα (ΚΩΔ:183). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυτή παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -7,8% με μέση ετήσια μεταβολή -2,2%. Ως προς την ετήσια κατανομή του ποσού που αφορά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά Κατηγορία Δαπανών (2005) παρατηρούμε ότι : το 64,2% αφορούν πληρωμή των ωρομισθίων (ΚΩΔ:0517), το 5,2% Καταβολή Υπερωριών, το 6,3% Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών-Δαπάνες Καθαριότητας (ΚΩΔ:2891), το 2,4% το Σχολικό Αθλητισμό και τις Σχολικές Εκδηλώσεις (ΚΩΔ: ), το 2,3% Μετακινήσεις προσωπικού (ΚΩΔ:0711) κ.α. 284

3 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - Εκπαίδευση Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού των Περιφερειών στον τομέα της Εκπαίδευσης αφορούσαν στην «Επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για δαπάνες Εκπαίδευσης» (ΚΩΔ: 085) ανήλθαν στο ποσό των ,60 και κάλυπταν μέρος της δαπάνης για Έξοδα μετακίνησης των Μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφέρειες. Κατά τα διάρκεια της τριετίας η συγκεκριμένη δαπάνη παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 37,5% με μέση ετήσια μεταβολή 17,5%. Κατά το οικονομικό έτος 2005 το σύνολο των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Εκπαίδευση των τριών παραπάνω κατηγοριών ανήλθε στο ποσό των ,85. Κατά τα διάρκεια της τριετίας η συγκεκριμένη συνολική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 12,9% με μέση ετήσια μεταβολή 6,3%. Β) Πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των ,41. Κατά την τριετία το ποσό της κατηγορίας αυτής παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά -6,6% με μέση ετήσια μεταβολή -3,4%. Ως προς την ετήσια κατανομή του συνολικού ποσού των Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ- ΠΕΠΘ κατά Κατηγορία Δαπανών (2005) παρατηρούμε ότι : το 35,8% αφορούν ΥΠΕΠΘ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΩΔ: 920/8200). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία μειώθηκε κατά -3,3% με μέση ετήσια μεταβολή 5,2% (κατά το 2006 η κατηγορία αυτή αυξήθηκε κατά 42,4%, ενώ το 2007 μειώθηκε κατά -32,1%). το 63,6% αφορούν ΥΠΕΠΘ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΩΔ: 920/8300). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία μειώθηκε κατά -9,3% με μέση ετήσια μεταβολή 0,6% (κατά το 2006 η κατηγορία αυτή μειώθηκε κατά -32,3%, ενώ το 2007 αυξήθηκε κατά 34,1%). το 0,6% αφορούν ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΚΩΔ: 920). Κατά τη διάρκεια της τριετίας η κατηγορία αυξήθηκε κατά 70,3% με μέση ετήσια μεταβολή 31,3% (κατά το 2006 η κατηγορία αυτή αυξήθηκε κατά 16,4% και το 2007 κατά 46,3%). Κατά το οικονομικό έτος 2005 οι συνολικά πραγματοποιηθείσες Δημόσιες Δαπάνες (Τακτικός Προϋπολογισμός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήλθαν στο ποσό των ,26. Κατά την τριετία το ποσό αυτό παρουσίασε συνολικά αύξηση κατά 10,9% με μέση ετήσια μεταβολή 5,3%. Επομένως η χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης από το Κράτος κατά το οικονομικό έτος 2005 αντιστοιχούσε (ως ποσοστό) στο 3,19% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (αναθεωρημένου) που για το έτος εκείνο ήταν Κατά την τριετία το ποσοστό αυτό παρουσίασε συνολικά μείωση κατά -3,7% (με μέση ετήσια μεταβολή -1,9%) και το 2007 διαμορφώθηκε στο 3,07%. (Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι πλήρεις πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία) 285

4 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 Κεντρική Υπηρεσία ,94 4,32% ,94 3,76% -8, ,61 3,80% 7,8-0,9-0,1 120 Βιβλιοθήκες & Ιστορικά Αρχεία ,73 0,18% ,68 0,18% 8, ,06 0,20% 17,5 27,3 12, Διεύθυνση Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Εισιτήριες Εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ,54 0,00% ,44 0,00% -12,4 0,00 0,00% -100,0-100,0-56, ,87 0,90% ,32 0,93% 9, ,15 0,93% 5,8 15,8 7, ,05 0,03% ,70 0,02% -5, ,92 0,02% 3,1-2,2-1,0 210 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ,25 31,12% ,32 31,33% 6, ,70 31,35% 6,7 13,2 6,4 220 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ,26 37,75% ,07 37,72% 5, ,67 37,76% 6,7 12,5 6,0 230 Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων ,52 3,77% ,20 3,69% 3, ,59 3,54% 2,4 5,5 2,7 240 Τεχνολογικός Τομέας ,43 5,70% ,68 5,95% 10, ,60 5,92% 6,2 16,8 8,1 250 Πανεπιστημιακός Τομέας ,85 15,82% ,40 16,01% 6, ,81 16,07% 7,0 14,2 6,9 610 Ακαδημία Αθηνών & λοιπές Υπηρεσίες εξαρτώμενες από αυτήν ,86 0,19% ,73 0,19% 8, ,51 0,17% -3,2 5,2 2,7 620 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ,94 0,07% ,93 0,06% -11, ,93 0,06% 8,5-4,0-1,5 630 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ,05 0,07% ,94 0,07% 6, ,24 0,07% 10,8 17,4 8,4 640 Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ,80 0,10% ,27 0,08% -11, ,42 0,07% -2,5-13,3-6,8 650 Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 0,00 0,00% ,31 0,00% ,18 0,01% 1377,1 1377,1 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) ,09 100,0% ,93 100,0% 5, ,39 100,0% 6,6 12,4 6,0 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών

5 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 181 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ,89 22,8% ,95 40,4% 101, ,23 39,5% 1,0 103,7 51,4 182 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ,47 74,0% ,45 56,4% -13, ,94 57,7% 5,8-8,1-3,7 183 Επιμορφωτικά κέντρα ,50 0,8% ,39 0,9% 16, ,27 0,7% -20,6-7,8-2,2 184 Εκκλησιαστική εκπαίδευση ,11 1,2% ,88 1,1% 9, ,54 0,7% -35,6-29,4-13,0 185 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,19 1,2% ,56 1,3% 24, ,36 1,4% 13,7 41,0 18,9 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2) ,16 100,0% ,23 100,0% 14, ,34 100,0% 3,2 17,7 8,6 ΚΩΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 085 Επιχορήγηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για δαπάνες Εκπαίδευσης , ,00 24, ,00 10,5 37,5 17,5 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3) ,60 100,0% ,00 100,0% 24, ,00 100,0% 10,5 37,5 17,5 ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γενικό Σύνολο Πραγματοποιηθεισών Δαπανών ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές & Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3) , ,16 5, ,73 6,6 12,9 6,3 Δαπάνες Τ.Π. κατά Υπουργείο Πίνακας 3.20 (2008) & 3.21(2009) Εισηγητικής Έκθεσης , , ,00 Διαφορά , , ,73 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών

6 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 920 / / 8300 Τομέας Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ (πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους) Τομέας Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ (πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους) ,67 35,8% ,24 53,8% 42, ,78 37,1% -32,1-3,3 5, ,95 63,6% ,77 45,4% -32, ,83 61,8% 34,1-9,3 0,9 920 Τομέας Εκπαίδευσης από άλλους Φορείς ,79 0,6% ,75 0,7% 16, ,76 1,1% 46,3 70,3 31,3 ΣΥΝΟΛΟ ,41 100,0% ,76 100,0% -5, ,37 100,0% -1,4-6,6-3,4 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γενικό Σύνολο Πραγματοποιηθεισών Δαπανών ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : Κεντρικές- Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Τ.Π. & Π.Δ.Ε.) , ,92 4, ,10 5,9 10,9 5,3 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ (Α.Ε.Π. αναθεωρημένο ) , ,9 15,2 7,3 Δαπανες εκπαιδευσης ως Ποσοστό επί του ΑΕΠ (%) 3,19% 3,11% -2,8 3,07% -1,0-3,7-1,9 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών

7 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αξιοσημείωτες μεταβολές Κωδικών κατά την τριετία Προκειμένου να μελετηθεί η μεταβολή των πραγματοποιηθεισών δαπανών κατά την τριετία κατά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό, επιλέξαμε να αναφερθούμε σε δαπάνες υψηλότερες από και οι οποίες να παρουσιάζουν μεταβολή κατά την τριετία μεγαλύτερη από 25% (ως προς τις τιμές του 2005). Οι μεταβολές ομαδοποιήθηκαν σε διακεκριμένους πίνακες ανάλογα με την κατεύθυνση της μεταβολής (αύξηση-μείωση). Στο τέλος της ενότητας παρατίθενται πλήρης ο πίνακας ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό με την μεταβολή της τριετίας και τη Μέση. Α) Κωδικοί με σημαντική αύξηση (μεγαλύτερη από 25%) Οι Κωδικοί με τη σημαντικότερη αύξηση κατά την τριετία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Πραγματ/θείσα δαπάνη κατά το 2007 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 Κεντρική Υπηρεσία Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,24 63,7% 31,5% Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,81 198,7% 73,3% 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,8 40,3% 18,9% 120 Βιβλιοθήκες & Αρχεία 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,76 28,4% 13,4% 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 173,4% 67,4% 210 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,71 624,1% 4373,8% 220 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές , ,1% 3699,8% 230 Γεν. Γραμμ. Θρησκευμάτων Τεχνολογικός Τομέας Πανεπιστημιακός Τομέας 2100 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κλπ ,50 61,1% 29,9% ,00 23,8% 11,3% ,00 108,3% 45,1% 610 Ακαδημία Αθηνών Γεν. Γραμμ. Νέας Γενιάς 2500 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους ,00 66,7% 33,3% Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 46,0% 21,7% Από τους 12 Κωδικούς που καταγράφηκαν στον Πίνακα με τις σημαντικότερες αυξήσεις κατά την τριετία οι 5 ( ποσοστό 41,7%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές για Υπηρεσίες» (ΚΩΔ: 0000) και αφορούν μισθοδοσίες υπαλλήλων. Από τους υπόλοιπους Κωδικούς, άλλοι 5 ( ποσοστό 41,7%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές Μεταβιβαστικές» (ΚΩΔ: 2000) και αφορούν επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, 1 αναφέρεται στην Κατηγορία «Πληρωμές που Αντικρίζονται από Πραγματοποιούμενα Έσοδα» (ΚΩΔ: 3000), και 1 αναφέρεται στην Κατηγορία «Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες Κατηγορίες» (ΚΩΔ: 5000). 289

8 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Β) Κωδικοί με σημαντική μείωση (μεγαλύτερη από 25%) Οι Κωδικοί με τη σημαντικότερη μείωση κατά την τριετία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Πραγματ/θείσα δαπάνη κατά το 2007 Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 Κεντρική Υπηρεσία 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00-45,6% -25,9% 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ,00-24,9% -13,2% 170 Εισιτήριες Εξετάσεις 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,82-25,4% -12,4% 220 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,68-42,3% -23,6% 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,53-40,2% -19,2% 250 Πανεπιστημιακός Τομέας 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,47-27,5% -14,8% Από τους 6 Κωδικούς που καταγράφηκαν στον Πίνακα με τις σημαντικότερες μειώσεις κατά την τριετία οι 2 (ποσοστό 33,3%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές για Υπηρεσίες» (ΚΩΔ: 0000) και αφορούν μισθοδοσίες υπαλλήλων. Από τους υπόλοιπους Κωδικούς, άλλοι 3 ( ποσοστό 50,0%) αναφέρονται στην Κατηγορία «Πληρωμές Μεταβιβαστικές» (ΚΩΔ: 2000) και αφορούν επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, και 1 αναφέρεται στην Κατηγορία «Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες Κατηγορίες» (ΚΩΔ: 5000). 290

9 ΜΕΓΕΘΟΣ : Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Κατηγορία) ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,94 100,000% ,94 100,000% -8, ,61 100,000% 7,84-0,9-0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,38 38,222% ,56 42,222% 1, ,75 58,757% 50,06 52,3 25, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,97 31,974% ,23 35,133% 0, ,24 52,821% 62,13 63,7 31, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,73 0,204% ,57 0,413% 86, ,81 0,614% 60,30 198,7 73, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,22 3,632% ,33 3,783% -4, ,80 3,010% -14,19-17,9-9, Πληρωμές για μετακινήσεις ,29 0,193% ,57 0,232% 10, ,54 0,202% -6,04 4,1 2, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,17 2,220% ,86 2,661% 10, ,36 2,109% -14,53-5,9-2, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,67 0,508% ,67 0,378% -31, ,21 0,593% 69,22 15,7 18, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,78 0,109% ,69 0,098% -17, ,04 0,108% 19,56-1,8 0, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας ,80 0,008% ,29 0,009% 5, ,88 0,007% -7,84-2,6-1, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ,16 0,018% ,52 0,025% 26, ,08 0,020% -13,68 9,1 6, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ,26 0,025% ,98 0,049% 78, ,31 0,037% -17,17 48,2 30, Διάφορες προμήθειες ,69 0,017% ,98 0,018% 1, ,62 0,070% 309,15 315,9 155, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού ,98 0,331% ,21 0,179% -50, ,28 0,350% 110,40 4,7 30, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,11 60,559% ,18 56,728% -13, ,81 39,790% -24,36-34,9-19, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού ,00 31,204% ,00 27,360% -19, ,00 17,141% -32,44-45,6-25, ,00 0,634% ,00 0,537% -22, ,00 0,818% 64,12 27,9 21, ,11 0,187% ,18 0,266% 30, ,81 0,209% -15,31 10,7 7, Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ,00 28,534% ,00 28,565% -8, ,00 21,622% -18,37-24,9-13, Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,78 0,711% ,53 0,671% -13, ,84 0,860% 38,19 19,8 12, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,00 0,510% ,00 0,438% -21, ,30 0,603% 48,61 17,2 13, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,58 0,125% ,97 0,148% 8, ,88 0,177% 29,21 40,3 18, Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ,20 0,077% ,56 0,086% 3, ,66 0,080% 0,63 3,9 1, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ,73 100,000% ,68 100,000% 8, ,06 100,000% 17,51 27,3 12, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,48 78,599% ,83 76,689% 5, ,28 71,703% 9,87 16,1 7, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,55 68,688% ,14 66,426% 4, ,13 60,279% 6,64 11,7 5, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 2.112,00 0,021% 4.752,00 0,045% 125,00 528,00 0,004% -88,89-75,0 18, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,68 0,200% ,68 0,513% 177, ,20 1,588% 263,56 908,8 220, Πληρωμές και μετακινήσεις 9.512,72 0,097% ,03 0,111% 24, ,19 0,158% 66,33 107,8 45,63 291

10 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,53 9,592% ,98 9,595% 8, ,76 9,675% 18,50 28,4 13, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,71 0,175% ,23 0,228% 40, ,67 0,451% 132,74 227,1 86, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 5.989,78 0,061% 7.123,81 0,067% 18, ,39 0,081% 42,75 69,8 30, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 1.249,18 0,013% 2.159,07 0,020% 72, ,32 0,018% 3,11 78,2 37, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 1.979,63 0,020% 3.442,94 0,032% 73, ,52 0,164% 499,30 942,3 286, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1600 Διάφορες προμήθειες 4.253,00 0,043% 6.149,41 0,058% 44, ,33 0,071% 45,71 110,7 45, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 3.823,12 0,039% 5.429,00 0,051% 42, ,11 0,116% 168,50 281,3 105, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,47 18,752% ,35 19,855% 14, ,66 25,658% 51,86 74,2 33, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 10,176% ,00 8,594% -8, ,00 7,183% -1,78-10,1-5, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 8,577% ,35 11,173% 41, ,00 18,422% 93,76 173,4 67, Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και ικανότητες του εξωτερικού 13,47 0,000% 9.457,00 0,089% 70107, ,66 0,053% -29, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,07 2,473% ,27 3,228% 41, ,45 2,188% -20,36 12,6 10, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,07 2,473% ,27 3,228% 41, ,45 2,188% -20,36 12,6 10, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,54 100,000% ,44 100,000% -12,39 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,54 100,000% ,44 100,000% -12,39 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,80 95,250% ,50 96,381% -11,35 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100, Πληρωμές για μετακινήσεις 4.825,74 4,750% 3.220,94 3,619% -33,26 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! -100,00-100,0-56,20-100,0-56,20-100,0-55,68-100,0-66, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,87 100,000% ,32 100,000% 9, ,15 100,000% 5,80 15,8 7, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,87 80,503% ,88 81,083% 10, ,16 82,640% 7,83 18,9 9, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,92 75,507% ,82 76,698% 11, ,28 77,802% 7,33 19,3 9, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,75 0,110% ,56 0,105% 4, ,44 0,077% -21,90-18,6-8, Πληρωμές για μετακινήσεις ,49 3,683% ,53 3,123% -7, ,98 3,420% 15,89 7,6 4, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,71 1,203% ,97 1,158% 5, ,46 1,339% 22,37 28,9 13, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0,000% 3.215,00 0,006% ,17 0,026% 364,27 364, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 3.215,00 0,006% ,17 0,026% 364,27 364, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 18,764% ,00 18,211% 6, ,84 16,716% -2,88 3,2 1, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 17,852% ,00 17,279% 5, ,84 15,803% -3,23 2,5 1, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 0,911% ,00 0,933% 12, ,00 0,913% 3,57 16,0 7,79 292

11 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,00 0,734% ,44 0,699% 4, ,98 0,618% -6,48-2,4-1, Διάφορες σύνθετες δαπάνες 50,00 0,000% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,00 0,734% ,44 0,699% 4, ,98 0,618% -6,48-2,4-1, ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,05 100,000% ,70 100,000% -5, ,92 100,000% 3,10-2,2-1, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,54 89,926% ,18 90,122% -4, ,75 89,699% 2,62-2,4-1, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,60 43,083% ,40 53,215% 17, ,40 53,602% 3,85 21,7 10, Πληρωμές για μετακινήσεις ,03 2,244% ,75 2,591% 9, ,53 2,084% -17,07-9,1-3, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,91 44,599% ,03 34,316% -27, ,82 34,013% 2,19-25,4-12, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,51 10,074% ,52 9,878% -6, ,17 10,301% 7,52 0,0 0, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 4.943,26 0,341% ,90 0,741% 106, ,83 0,836% 16,24 139,8 61, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1600 Διάφορες προμήθειες ,61 9,189% ,55 8,587% -11, ,40 8,771% 5,31-6,6-3, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 7.895,64 0,544% 7.560,07 0,549% -4, ,94 0,695% 30,34 24,8 13, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,25 99,997% ,32 100,004% 6, ,70 100,002% 6,65 13,2 6, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,90 99,448% ,32 99,497% 6, ,70 99,477% 6,63 13,2 6, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,14 93,941% ,09 92,791% 4, ,66 92,554% 6,38 11,5 5, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,53 5,490% ,40 6,699% 29, ,38 6,815% 8,50 40,5 19, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,97 0,016% ,07 0,001% -91, ,71 0,104% 8839,56 624,1 4373, Πληρωμές για μετακινήσεις 1.171,02 0,000% 0,00 0,000% -100, ,17 0,001% 2287,8-100, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,24 0,000% ,76 0,005% -14, ,78 0,002% -74,87-78,6-44, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.860,00 0,000% ,00 0,002% 1819, ,00 0,002% -5, ,4 907, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 1.860,00 0,000% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100, Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 0,00 0,000% ,00 0,002% ,00 0,002% -5,00-5, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,35 0,549% ,00 0,505% -2, ,00 0,523% 10,52 7,8 4, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,35 0,003% ,00 0,002% -10, ,00 0,001% -51,22-56,5-31, ,00 0,050% ,00 0,047% 1, ,00 0,046% 4,65 5,9 2, ,00 0,497% ,00 0,455% -2, ,00 0,475% 11,43 8,4 4, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 293

12 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 220 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,26 100,000% ,07 100,000% 5, ,67 100,000% 6,71 12,5 6, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,72 98,732% ,22 98,743% 5, ,33 98,875% 6,85 12,6 6, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,70 93,159% ,59 94,997% 7, ,59 95,859% 7,68 15,7 7, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,78 5,569% ,49 3,618% -31, ,68 2,857% -15,74-42,3-23, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,58 0,002% ,53 0,125% 7365, ,54 0,158% 34, ,1 3699, Πληρωμές για μετακινήσεις 2.483,54 0,000% 976,59 0,000% -60, ,14 0,000% 41,83-44,2-9, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,12 0,001% ,02 0,002% 91, ,38 0,002% 5,15 101,8 48, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,80 0,027% ,43 0,036% 38, ,81 0,024% -27,05 0,9 5, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,64 0,024% ,23 0,030% 30, ,81 0,024% -14,38 12,0 8, Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης ,16 0,003% ,20 0,005% 106,97 0,00 0,000% -100, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% -100,0 3, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 1,172% ,00 1,153% 3, ,00 1,063% -1,57 2,0 1, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιο δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιο δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 0,007% ,00 0,005% -22, ,00 0,002% -51,29-62,4-37, ,00 1,165% ,00 1,148% 3, ,00 1,061% -1,37 2,4 1, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,74 0,070% ,42 0,069% 4, ,53 0,037% -42,55-40,2-19, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,74 0,070% ,42 0,069% 4, ,53 0,037% -42,55-40,2-19, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ,52 100,000% ,20 100,000% 3, ,59 100,000% 2,44 5,5 2, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,97 5,314% ,00 5,324% 3, ,39 5,098% -1,91 1,2 0, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,00 2,821% ,64 2,891% 5, ,51 2,707% -4,08 1,2 0, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,84 2,344% ,50 2,240% -1, ,28 2,261% 3,41 1,8 0, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,06 0,056% ,09 0,073% 32, ,07 0,055% -22,20 3,2 5, Πληρωμές για μετακινήσεις 2.389,45 0,001% 9.765,64 0,005% 308, ,90 0,001% -68,36 29,3 120, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,62 0,091% ,13 0,117% 31, ,63 0,074% -34,95-14,4-1, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,22 0,172% ,74 0,174% 4, ,91 0,153% -9,96-6,0-2, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,03 0,087% ,87 0,081% -4, ,86 0,051% -36,03-39,0-20, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 5.741,02 0,003% 7.824,27 0,004% 36, ,04 0,003% -10,18 22,4 13, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 6.934,55 0,003% 3.975,09 0,002% -42, ,13 0,002% -1,06-43,3-21, Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης ,90 0,053% ,63 0,059% 15, ,01 0,082% 41,18 63,5 28, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ,15 0,019% ,52 0,026% 43, ,71 0,011% -55,31-35,7-5,71 294

13 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 1600 Διάφορες προμήθειες 7.082,65 0,003% 1.975,22 0,001% -72, ,52 0,003% 254,06-1,3 90, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 6.458,92 0,003% 1.995,14 0,001% -69, ,64 0,001% -4,24-70,4-36, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,33 94,514% ,46 94,502% 3, ,29 94,749% 2,71 5,8 2, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 0,025% ,00 0,022% -6, ,00 0,011% -50,99-54,1-28, ,00 0,493% ,00 0,490% 2, ,50 0,753% 57,34 61,1 29, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 0,00 0,000% 0,00 0,000% ,00 0,196% 2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά ,33 93,996% ,46 93,989% 3, ,79 93,789% 2,22 5,3 2, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,43 100,002% ,68 100,000% 10, ,60 100,000% 6,16 16,8 8, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,49 39,774% ,33 38,488% 6, ,60 37,984% 4,76 11,6 5, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,89 39,769% ,33 38,488% 6, ,60 37,984% 4,76 11,6 5, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 1.056,00 0,000% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 9.435,60 0,005% 0,00 0,000% -100,00 0,00 0,000% -100,0-100, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 60,228% ,00 61,512% 12, ,00 62,016% 7,03 20,3 9, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 48,101% ,00 50,129% 14, ,00 50,965% 7,93 23,8 11, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 12,127% ,00 11,383% 3, ,00 11,052% 3,07 6,4 3, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 316,94 0,000% 792,35 0,000% 150,00 0,00 0,000% -100,00-100,0 25, Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ-συνάλλαγμα 316,94 0,000% 792,35 0,000% 150,00 0,00 0,000% -100,00-100,0 25, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ,85 100,000% ,40 100,000% 6, ,81 100,000% 6,99 14,2 6, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,25 63,709% ,18 63,334% 6, ,56 63,491% 7,26 13,8 6, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,25 63,706% ,18 63,330% 6, ,16 63,475% 7,24 13,8 6, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,00 0,003% ,00 0,004% 38, ,00 0,004% 19,17 64,6 28, Πληρωμές για μετακινήσεις 808,00 0,000% 0,00 0,000% -100, ,40 0,000% 236,1-100, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 0,00 0,000% 0,00 0,000% ,00 0,011% 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,38 4,107% ,73 4,165% 8, ,79 4,092% 5,12 13,8 6, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,38 4,107% ,73 4,165% 8, ,79 4,092% 5,12 13,8 6, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,78 32,168% ,18 32,478% 7, ,10 32,394% 6,71 15,0 7, Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κλπ ,29 0,036% ,71 0,054% 60, ,63 0,065% 30,00 108,3 45,13 295

14 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 28,738% ,00 29,135% 8, ,00 29,299% 7,60 16,4 7, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,49 0,290% ,47 0,220% -18, ,47 0,184% -10,68-27,5-14, Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού 3.230,00 0,000% 3.200,00 0,000% -0,93 0,00 0,000% -100,00-100,0-50, Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά ,00 3,104% ,00 3,069% 5, ,00 2,846% -0,81 4,7 2, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,44 0,016% ,31 0,022% 47, ,36 0,023% 11,12 63,5 29, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,44 0,016% ,31 0,022% 47, ,36 0,023% 11,12 63,5 29, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠ' ΑΥΤΗΝ ,86 100,000% ,73 100,000% 8, ,51 100,000% -3,18 5,2 2, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,96 51,384% ,52 47,997% 1, ,31 48,794% -1,57-0,1-0, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,36 51,355% ,47 47,952% 1, ,80 48,768% -1,53-0,1-0, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 2.990,60 0,029% 4.992,05 0,045% 66, ,51 0,026% -44,68-7,7 11, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,63 0,127% ,21 0,171% 46, ,20 0,137% -22,37 13,7 12, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,63 0,127% ,21 0,171% 46, ,20 0,137% -22,37 13,7 12, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 45,557% ,00 49,132% 17, ,00 46,423% -8,52 7,2 4, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 19,650% ,00 18,537% 2, ,00 16,822% -12,14-10,0-4, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 25,907% ,00 30,595% 28, ,00 29,601% -6,32 20,2 10, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,27 2,933% ,00 2,700% 0, ,00 4,647% 66,67 66,7 33, Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους ,27 2,933% ,00 2,700% 0, ,00 4,647% 66,67 66,7 33, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ,94 100,000% ,93 100,000% -11, ,93 100,000% 8,46-4,0-1, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,11 94,374% ,95 96,546% -9, ,50 97,608% 9,66-0,7 0, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,28 63,512% ,17 64,025% -10, ,20 63,146% 6,97-4,5-1, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%! 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις ,00 0,373% ,68 0,383% -9, ,98 0,576% 63,14 48,4 27, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,83 30,490% ,10 32,137% -6, ,32 33,886% 14,37 6,7 3, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,83 1,571% ,98 1,698% -4, ,93 1,491% -4,75-8,8-4, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,52 0,283% 7.770,55 0,223% -30, ,25 0,256% 24,58-13,1-2, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 5.310,41 0,135% 4.702,55 0,135% -11, ,03 0,118% -5,26-16,1-8, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 2.898,89 0,074% 4.008,61 0,115% 38, ,35 0,207% 95,21 169,9 66, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 7.607,12 0,193% ,06 0,347% 58, ,68 0,342% 7,06 70,0 32, Διάφορες προμήθειες 6.816,43 0,173% 5.591,84 0,161% -17, ,00 0,121% -18,42-33,1-18, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού ,46 0,712% ,37 0,718% -10, ,62 0,447% -32,44-39,7-21,59 296

15 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 4,055% ,00 1,752% -61, ,50 0,900% -44,26-78,7-53, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού ,00 3,952% ,00 1,636% -63, ,00 0,794% -47,37-80,7-55, ,00 0,102% 4.022,00 0,115% -0, ,50 0,106% -0,16-0,4-0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,000% 150,00 0,004% 0,00 0,000% -100,00-100, Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0,00 0,000% 150,00 0,004% 0,00 0,000% -100,00-100, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ,05 100,000% ,94 100,000% 5, ,24 100,000% 10,83 17,4 8, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,48 62,247% ,97 64,932% 10, ,65 63,656% 8,65 20,1 9, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,37 54,715% ,40 57,515% 11, ,17 55,854% 7,63 19,9 9, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0500 Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,44 1,736% ,15 1,443% -11, ,33 2,963% 127,59 100,4 57, Πληρωμές για μετακινήσεις ,58 0,510% ,86 0,631% 31, ,43 0,775% 36,14 78,6 33, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,09 5,287% ,56 5,343% 7, ,72 4,064% -15,70-9,7-4, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,92 1,176% ,19 1,033% -6, ,48 0,822% -11,72-17,8-9, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,92 0,556% ,73 0,393% -25, ,47 0,326% -8,01-31,1-16, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 2.836,84 0,076% 3.010,77 0,076% 6, ,57 0,058% -15,02-9,8-4, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 3.828,44 0,102% 1.931,00 0,049% -49, ,81 0,091% 107,34 4,6 28, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 3.324,61 0,089% 5.476,82 0,138% 64, ,35 0,063% -49,86-17,4 7, Διάφορες προμήθειες 4.491,27 0,120% 4.021,66 0,102% -10, ,37 0,049% -46,16-51,8-28, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 8.695,84 0,233% ,21 0,275% 25, ,91 0,235% -5,32 18,6 9, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 20,752% ,00 22,792% 16, ,00 24,679% 20,00 39,7 18, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 2,957% ,00 4,842% 73, ,00 2,555% -41,52 1,5 16, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 17,795% ,00 17,950% 6, ,00 22,124% 36,60 46,0 21, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,65 15,825% ,78 11,244% -24, ,11 10,842% 6,87-19,5-8, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,20 0,358% ,14 1,473% 336, ,00 0,695% -47,68 128,3 144, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,69 15,343% ,10 9,688% -33, ,31 10,082% 15,34-22,8-8, Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 4.647,76 0,124% 3.305,54 0,083% -28, ,80 0,065% -13,06-38,2-20, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ,80 100,000% ,27 100,000% -11, ,42 100,000% -2,54-13,3-6, ΠΛΗΡΩΜΕΣΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,68 56,396% ,41 49,125% -22, ,17 47,090% -6,58-27,6-14, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,17 54,018% ,79 45,769% -24, ,22 42,631% -9,22-31,5-16, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,46 0,190% 6.168,78 0,131% -38, ,03 1,965% 1358,39 796,7 659,94 297

16 ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες 2005 % Συνόλου 2006 Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Πληρωμές πραγματοποιηθείσες % Συνόλου Ετ ΜΕΤ Μέση Τιμή Τριετίας Μέση 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 7.094,08 0,134% 5.362,31 0,114% -24, ,68 0,212% 80,72 36,6 28, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,97 2,054% ,53 3,111% 34, ,24 2,282% -28,50-3,6 3, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,12 0,558% ,86 0,790% 25, ,25 1,233% 52,18 91,5 39, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,62 0,230% ,34 0,307% 19, ,48 0,333% 5,64 25,9 12, Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 1.171,46 0,022% 1.771,50 0,038% 51, ,73 0,047% 20,39 82,1 35, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 5.938,50 0,113% 3.691,91 0,079% -37, ,23 0,219% 171,90 69,0 67, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 6.608,27 0,125% 7.460,77 0,159% 12, ,05 0,215% 31,72 48,7 22, Διάφορες προμήθειες 1.853,01 0,035% 1.675,58 0,036% -9, ,74 0,048% 30,80 18,3 10, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 1.779,26 0,034% 8.046,76 0,171% 352, ,02 0,371% 111,18 855,1 231, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 43,045% ,00 50,085% 3, ,00 51,677% 0,56 4,1 2, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 35,124% ,00 38,311% -2, ,00 41,901% 6,59 3,5 1, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ,00 7,921% ,00 11,774% 32, ,00 9,776% -19,08 7,1 6, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 650 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0, ,31 100,000% ,18 100,000% 1377, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0, ,31 100,000% ,93 99,332% 1367, , Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0, ,31 100,000% ,81 99,099% 1363, , Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 0,00 0,00 0,000% 1.527,87 0,175% 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,000% 511,25 0,058% 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,000% 5.847,25 0,668% 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 0,00 0,00 0,000% 231,80 0,026% 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 1600 Διάφορες προμήθειες 0,00 0,00 0,000% 1.404,52 0,161% 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,000% 4.210,93 0,481% 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,000% ΣΥΝΟΛΟ , ,93 5, ,39 6,6 12,4 6,0 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών

17 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δαπάνες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Πληρωμές πραγματοποιηθείσες ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔ Μεταβλητές Ν % Ν Ν 210 ΥΠΕΠΘ - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ,25 100,0% ,32 6, ,70 6, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,90 99,448% ,32 6, ,70 6, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,14 93,941% ,09 4, ,66 6, ,53 5,490% ,40 29, ,38 8, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,97 0,016% ,07-91, , , Πληρωμές για μετακινήσεις 1.171,02 0,000% 0,00-100, , Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,24 0,000% ,76-14, ,78-74, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 1.860,00 0,000% , , ,00-5, ,00 0,000% 0,00-100,00 0,00 0,00 0,000% , ,00-5, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,35 0,549% ,00-2, ,00 10, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,35 0,003% ,00-10, ,00-51, ,00 0,050% ,00 1, ,00 4, ,00 0,497% ,00-2, ,00 11,43 0,00 0,000% 0,00 0, Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0,00 0,000% 0,00 0,00 ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ (Πρωτοβάθμια) , ,95 101, ,23 1,0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Πρωτοβάθμια) , ,27 7, ,93 6,5 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΠΘ , ,93 15, ,39 6,6 ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ (ΥΠΕΠΘ) , ,23 14, ,24 3,2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,16 5, ,73 6,5 Ποσοστιαία Αναλογία Δαπανών για τη Πρωτοβάθμια / ΣΥΝΟΛΟ 31,0% 31,5% 1,7 31,5% 0,0 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών

18 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ To 31,12% (2005) των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ (Κεντρική Υπηρεσία) αφορούν δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τριετίας το ποσοστό της χρηματοδότησης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ αυξήθηκε σε 31,35%, ενώ σε απόλυτα μεγέθη παρουσίασε αύξηση κατά ,45 (στην τριετία αύξηση κατά 13,2% και μέση ετήσια μεταβολή 6,4%). Από το σύνολο των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Το 99,4% (2005) αφορά τις δαπάνες μισθοδοσίας των δασκάλων και των νηπιαγωγών. Κατά τη διάρκεια της τριετίας παρουσιάστηκε αύξηση της κατηγορίας κατά 13,2% με μέση ετήσια μεταβολή 6,4%). Το 0,6% (2005) αφορά σε επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα (κυρίως στον ΟΕΔΒ 0,5%). Κατά τη διάρκεια της τριετίας παρουσιάστηκε αύξηση της κατηγορίας κατά 7,8% με μέση ετήσια μεταβολή 4,0%. Δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όμως έχουν γίνει και από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ (Τακτικός Προϋπολογισμός - Νομοί και Νομαρχίες). Το 2005 το συγκεκριμένο ποσό ήταν ,89 το οποίο το επόμενο έτος (2006) αυξήθηκε σε ,95 (αύξηση 101,8%) και το μεθεπόμενο (2007) σε ,23 (αύξηση 1,0%). Κατά τη διάρκεια της τριετίας παρουσιάστηκε αύξηση κατά ,34 (103,7% με μέση ετήσια μεταβολή 51,4%). Επομένως το γενικό σύνολο των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 2005 ήταν ,14, το οποίο αυξήθηκε σε ,27 το 2006 (ετήσια αύξηση 7,4%) και σε ,93 το 2007 (ετήσια αύξηση 6,5%). Συνολικά κατά τη διάρκεια της τριετίας παρουσιάστηκε αύξηση κατά ,79 (14,4% με μέση ετήσια μεταβολή 7,0%). Στον ακόλουθο πίνακα συσχετίζουμε τα πλήθη των βασικών μεγεθών (σχολικές μονάδες, τμήματα, μαθητές, διδακτικό προσωπικό) των Δημοσίων Σχολείων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) με τη συνολική χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την τριετία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Αναλογίες Χρηματοδότησης ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία) Ν % Ν Ν Συνολικός αριθμός σχολικών μονάδων , ,5 Μεταβλητές αναφοράς Συνολικός αριθμός τμημάτων , ,1 Συνολικός αριθμός μαθητών , ,4 Συνολικός αριθμός διδακτικού προσωπικού , ,2 ΔΧΡ1 ΔΧΡ2 ΔΧΡ3 ΔΧΡ4 1 (Αναλογία Δαπανών ανά σχολική Μονάδα) 2 (Αναλογία Δαπανών ανά Τμήμα) 3 (Αναλογία Δαπανών ανά Μαθητή) 4 (Αναλογία Δαπανών ανά Εκπαιδευτικό) , , , , , , , ,2 300

19 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α) ΥΠΟΔΟΜΕΣ: αναλογία Χρηματοδότησης ανά Σχολική Μονάδα και Τμήμα Η μέση αναλογία Χρηματοδότησης/Σχολική Μονάδα στον Δημόσιο τομέα των Νηπιαγωγείων- Δημοτικών ( το 2005) κατά τη διάρκεια της τριετίας αυξήθηκε κατά 16,1% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,8%). Κατά την ίδια χρονική περίοδο: α) η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 14,4% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,0%), β) το πλήθος των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείων-Δημοτικών) μειώθηκε κατά -1,5% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας -0,7%), γεγονός που ενισχύει την αυξητική τάση της αναλογίας Χρηματοδότηση/Σχ.Μονάδα κατά 1,7% στη διάρκεια της τριετίας. Η μέση αναλογία Χρηματοδότησης/Τμήμα στον Δημόσιο τομέα των Νηπιαγωγείων-Δημοτικών ( το 2005) κατά τη διάρκεια της τριετίας αυξήθηκε κατά 12,8% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 6,2%). Κατά την ίδια χρονική περίοδο: α) η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 14,4% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,0%), β) το πλήθος των τμημάτων (Νηπιαγωγείων-Δημοτικών) αυξήθηκε κατά 2,1% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 0,7%), γεγονός που εξασθενεί την αυξητική τάση της αναλογίας Χρηματοδότηση/Τμήμα κατά -1,6% στη διάρκεια της τριετίας. β) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: αναλογία Χρηματοδότησης ανά Μαθητή και Εκπαιδευτικό Η μέση αναλογία Χρηματοδότησης/Μαθητή στον Δημόσιο τομέα των Νηπιαγωγείων-Δημοτικών (2.351 το 2005) κατά τη διάρκεια της τριετίας αυξήθηκε κατά 15,2% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,3%). Κατά την ίδια χρονική περίοδο: α) η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 14,4% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,0%), β) το πλήθος του μαθητικού πληθυσμού (Νηπιαγωγείων-Δημοτικών) μειώθηκε κατά -0,2% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας -0,3%), γεγονός που ενισχύει την αυξητική τάση της αναλογίας Χρηματοδότηση/Μαθητή κατά 0,8% στη διάρκεια της τριετίας. Η μέση αναλογία Χρηματοδότησης/Εκπαιδευτικό στον Δημόσιο τομέα των Νηπιαγωγείων- Δημοτικών ( το 2005) κατά τη διάρκεια της τριετίας αυξήθηκε κατά 7,1% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 3,5%). Κατά την ίδια χρονική περίοδο: α) η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 14,4% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 7,0%), β) το πλήθος των εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγείων-Δημοτικών) αυξήθηκε κατά 2,5% (με μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 3,4%), γεγονός που εξασθενεί την αυξητική τάση της αναλογίας Χρηματοδότηση/Εκπαιδευτικό κατά -7,3% στη διάρκεια της τριετίας. 301

20 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Δαπάνες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Πληρωμές πραγματοποιηθείσες ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔ Μεταβλητές Ν % Ν Ν 220 ΥΠΕΠΘ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ,26 100,0% ,07 5, ,67 6, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,72 98,732% ,22 5, ,33 6, Αμοιβές πολιτικών Υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) ,70 93,159% ,59 7, ,59 7, Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,78 5,569% ,49-31, ,68-15, Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές ,58 0,002% , , ,54 34, Πληρωμές για μετακινήσεις 2.483,54 0,000% 976,59-60, ,14 41, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες ,12 0,001% ,02 91, ,38 5, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ ,80 0,027% ,43 38, ,81-27, ,64 0,024% ,23 30, ,81-14, Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης ,16 0,003% ,20 106,97 0,00-100, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 0,00 0,000% 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ,00 1,172% ,00 3, ,00-1, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) ,00 0,007% ,00-22, ,00-51, Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) ,00 1,165% ,00 3, ,00-1, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,74 0,070% ,42 4, ,53-42, Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,74 0,070% ,42 4, ,53-42,55 ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ (Δευτεροβάθμια) , ,45-13,2% ,94 5,8% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Δευτεροβάθμια) , ,52 4,7% ,61 4,7% ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΠΘ , ,93 15, ,39 6,6 ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ (ΥΠΕΠΘ) , ,23 14, ,24 3,2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,16 5, ,73 6,5 Ποσοστιαία Αναλογία Δαπανών για τη Δευτεροβάθμια / ΣΥΝΟΛΟ 38,40% 38,08% -0,82 38,14% 0,15 Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Κρατικός Προϋπολογισμός των ετών

Κεφάλαιο 3ο Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 3ο Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα 109 3.1 Εισαγωγικά... 111 3.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Ψ716465ΧΘ7-10Π. Θεσσαλονίκη, 12/01/2017 Αρ. Πρωτ.. : 146

ΑΔΑ:Ψ716465ΧΘ7-10Π. Θεσσαλονίκη, 12/01/2017 Αρ. Πρωτ.. : 146 1 ΑΔΑ:Ψ716465ΧΘ7-10Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης οικονομικού έτους 2014 Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2012 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.520.000,00 4.520.000,00 3.857.910,90 662.089,10 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 170.972.000,00

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , , , ,79

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , , , ,79 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2013 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.121.000,00 4.121.300,00 2.558.289,42 1.563.010,58 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 149.000.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΙ-ΝΚ5 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΙ-ΝΚ5 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔA: Θεσσαλονίκη, 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.. : 418

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔA: Θεσσαλονίκη, 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.. : 418 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔA: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΙ-ΡΝΨ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦΙ-ΡΝΨ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισµού της Κεντρικής ιοίκησης οικονοµικού έτους 2013

Απολογισµός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισµού της Κεντρικής ιοίκησης οικονοµικού έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Β Απολογισµός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισµού της Κεντρικής ιοίκησης οικονοµικού έτους 2013 Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B1.α /οικ.95326 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12-12-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B1.α /οικ. 93503 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15-03- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΥ5α/οικ. 26011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 210 6598534-535 Φ. 811/02/139164 Σ. 3102 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2016»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2016» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 210 6598534-535 Φ. 811/06/138408 Σ.3144 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 25 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 29531 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 2106598314-539 Φ. 800/ 224 /138325 Σ. 2551 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη 0 υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 10Π0ΙΑΔΗΠ0ΤΈ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Μέση τιμή εξαετίας: 16,4 ΙΔΙΩΤΙΚΑ Μέση τιμή εξαετίας: 21,6 17,3 16,6 16,1 16,2 16,2 16,0 22,9 22,4 22,5 20,7 20,5 20,4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-Ω8Κ. ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)»

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-Ω8Κ. ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 13-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B1.α /οικ. 115877 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση - Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2015 (Ανακατανομή - Μεταφορά Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού )

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση - Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2015 (Ανακατανομή - Μεταφορά Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού ) ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ειδικό Λογιστήριο ΥΠΕΘΑ, Ακαδημίας 31 106 72, Αθήνα ΓΕΣ/ΔΟΙ ΓΕΑ/Δ6 Υπουργείο Οικονομικών Δνση Π/Υ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πανεπιστημίου 37 101 65, Αθήνα ΥΠΕΘΑ /ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η Του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/95) Επί της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Απολογισμό των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 1. Στους πίνακες του Απολογισµού 2002 εµφανίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωµές κατά τη διάταξη και τους κωδικούς αριθµούς του Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297.

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297. ΕΣΟΔΑ KAE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0158 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 125.729,56 4.490,25 4.490,25 0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 706.385,84 297.176,00 297.176,00 1226 1227 1251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 ΣΧΕΤΙΚΟ:

ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 ΣΧΕΤΙΚΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 11-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1214/Φ80 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 4758/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82251 ΑΘΛΟΘΕΣΙΑ ΟΛΓΑΣ ΤΣΑΚΑΤΙΚΑ - ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Απολογισµός Εσόδων -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 06/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Αρ. Πρωτ.: 34077 Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1622 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 26947 Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Β : το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2002-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Β : το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2002-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Β : το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2002-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 698 ΑΔΑ: 7Ρ8Ο46Ψ8ΝΖ-2ΥΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα