ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio"

Transcript

1 ΣΑΠΦΩ ΜΕΛΗ PJESME SAPFO Priredio i preveo Orsat Ligorio

2 Uvod Protkan famom od najstarijih vremena, Sapfin je životopis zapravo nepoznat. Prema Strabonu (13. 2, 3) rođena je oko 630 pr.n.e. u mjestu Erez na otoku Lezbu, a floruit je doživjela u Mitileni tijekom 42. olimpijade ( pr.n.e.). U isto je vrijeme, čini se, vodila neku vrstu zavoda ili škole u kojoj su se mlade djevojke obrazovale u pjesništvu i muzici. Iz nepoznatih je razloga zatim, kao što svjedoči Marmor Parium (36), prognana na Siciliju gdje je na prijelazu stoljeća provela desetak godina; da li je to bilo zbog glasa na koji je kao upraviteljica djevojačke škole još u antici došla ili zbog političkog angažmana njene porodice, ne zna se. Zvučna imena njenih učenica koja brižno odzvanjaju mnogim fragmentima Atida, Anaktorija, Gongila, Mnasidika... ne pomažu nam međutim da saznamo stoji li zaista išta više od historijskog trača iza Horacijeve objede:»mascula Sappho«(Ep , 28 ). Ni iz drugih se Sapfinih fragmenata ne da saznati mnogo o njenu životu. Pa ipak, sudeći prema frr. 98 i 132 mogli bismo zaključiti da je imala kćer Kleidu i, prema fr. 58, da je doživjela izvjesnu starost. Na koncu se života Sapfo tobože zaljubila u mladića Faona i prema istoj legendi (Str , 9) zbog nesretne ljubavi strmoglavila s Leukadske stijene. Sapfin je opus skupljen u devet knjiga koje su aleksandrijski filolozi za potrebe ondašnje knjižnice složili prema metru. Prva knjiga obuhvaća pjesme u čuvenoj sapfičkoj strofi (frr. 1 42); druga (frr ), treća (frr ), četvrta (frr ) i peta (frr ) pjesme u drugim eolskim metrima. (V. Conspectus metrorum.) Za razliku od toga deveta knjiga (frr ) okuplja svatovce (epithalamia) iz drugih knjiga. O ostatku se opusa manje zna: sedma je knjiga u potpunosti izgubljena, a od osme i devete nemamo nego po jedan fragment (frr. 102, 103). Ostalim se fragmentima (frr ) ne znaju čak ni prvobitne knjige, a pored toga je sačuvan i izvjestan broj samostalnih riječi (frr ). Sapfina vjerojatno nisu tri epigrama iz Palatinske antologije, a od jedne knjige elegija koje joj anonymus Oxyrinchus pripisuje također nije ostalo ništa. Došavši u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku na zao glas, Sapfino je djelo većinom uništeno tako da je do nas doprla samo jedna jedina pjesma u cijelosti (fr. 1).»Pod takvim je nebom i u takvim je okolnostima pjevala Sapfo, okružena mladim prijateljicama kojima je prenosila svoje poetsko umijeće a ono joj je već u antici donijelo naziv deseta Muza: Sapfo bi zacijelo bila, uz Erato, druga Muza ljubavne poezije«(škiljan, 2009: 135). Sapfine su se pjesme u nas tiskale najviše u antologijama grčke i svjetske ljubavne lirike; u njene se najčuvenije prevoditelje ubrajaju H. Badalić, K. Rac i M. Đurić. (V. dio II. u Bibliografiji.) No, u ovim je prijevodima ma kako izvrsnim okupljena samo malena rukovet najčuvenijih fragmenata. Jedini je pokušaj da se prevede čitav opus onaj Smerdelov (1961); on je uspio prevesti ukupno 105 pjesama i fragmenata. Mi smo u ovoj knjižici na prvobitni izazov D. Škiljana pokušali prevesti čitavu stvar. (»Pa, šta ne biste vi to pokušali?«) Prva verzija rukopisa (dovršena 2008.) pojavila se u časopisu Nuntius 2009/31, Ovdje se za razliku od toga donosi revidiran, proširen i retuširan tekst koji je nastao u razdoblju od do danas. Nadamo se da će ovaj prijevod angažirati one vičnije poeziji da se u supleciji fragmenata okušaju sami; Sapfino je, naime, djelo poput onog Alkejeva jedra (λαῖφος ζάδηλον, fr. 208/7) probušeno, ali tako da kroza nj puca Sunce.

3 Bibliografija I. Izdanja grčkog teksta, sa i bez prijevoda: Bergk, Theodor Poetae lyrici Graeci. Leipzig: Teubner. Campbell, D. A Greek Lyric. London: Loeb. Dhiel, Ernst Anthologia lyrica Graeca. Leipzig: Teubner. Edmonds, J. M Lyra Graeca. London/New York: Heinemann/Putnam. Lobel, E. - Page, D Poetarum Lesbiorum Fragmenta. Oxford: Clarendon. Voigt, E.-M Sappho et Alcaeus. Amsterdam: Polak & van Gennep. II. Prijevodi na jezike naroda bivše Jugoslavije: Dionizije, Sabadoš Grčko pjesništvo. Zagreb: Školska knjiga. Ježić, S. - Krklec, G. Antologija svjetske lirike. Zagreb: Kultura. Rac, Koloman Primjeri iz grčke književnosti u hrvatskom prijevodu. Zagreb: Kraljevska vlada. Rac, Koloman Antologija stare grčke lirike. Zagreb: Matica hrvatska. Senc, Stjepan Primjeri iz grčke književnosti u hrvatskom prijevodu. Zagreb: Kraljevska vlada. Smerdel, Toni Palatinska antologija. Zagreb: autorova naklada. Smerdel, Toni Sapfo: Lirika. Beograd: Nolit. Sovre, Anton Starogrška lirika. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Škiljan, Dubravko Iz grčke lirike. Zagreb: autorova naklada. III. Iz literature: Della Corte, Francesco Saffo : Storia e leggenda. Torino: s. e. Edmonds, J. M Sappho revocata. London : Davies. Fränkel, H. F Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. München: Beck. Gallavotti, Carlo La lingua dei poeti eolici. Bari/Napoli: Adriatica. Gentili, Bruno Metrica greca arcaica. Firenze: D Anna. Hamm, E.-M Grammatik zu Sappho und Alkaios. Berlin: Akademie-Verlag. Hooker, J. T The language and text of Lesbian poets. Innsbruck: Institut für Sprachwiss. Lobel, Edgar Sapphous melē. Oxford: Clarendon. Nicosia, Salvatore Tradizione testuale diretta e indiretta dei poeti di Lesbo. Roma: Ateneo. Page, D. L Sappho and Alcaeus. Oxford: Clarendon. Perrotta, Gennaro Saffo e Pindaro. Bari: Laterza. Rix, Helmut Historische Grammatik des Griechischen. Darmstadt: Wiss. Buchges. Schadewaldt, Wolfgang Sappho : Welt und Dichtung. Postdam: Stichnote. Škiljan, Dubravnko Sapfo. U: Opuscula philologica, Treu, Max Sappho. München: Heimeran. Wilamowitz, Ulrich von Textgeschichte der griechischen Lyriker. Berlin: Weidmann. Wilamowitz, Ulrich von Sappho und Simonides. Berlin: Weidmann.

4 ΜΕΛΗ 1. ποικιλόθρον ἀθανάτ Ἀφρόδιτα, 1 παῖ ίος δολόπλοκε, λίσσοµαί σε, µὴ µ ἄσαισι µηδ ὀνίαισι δάµνα, πότνια, θῦµον, ἀλλὰ τύιδ ἔλθ, αἴ ποτα κἀτέρωτα 5 τὰς ἔµας αὔδας ἀίοσα πήλοι ἔκλυες, πάτρος δὲ δόµον λίποισα χρύσιον ἦλθες ἄρµ ὐπασδεύξαισα κάλοι δέ σ ἆγον ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς µελαίνας 10 πύκνα δίννεντες πτέρ ἀπ ὠράνωἴθερος διὰ µέσσω, αἴψα δ ἐξίκοντο σύ δ, ὦ µάκαιρα, µειδιαίσαισ ἀθανάτῳ προσώπῳ ἤρε, ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι 15 δηὖτε κάληµµι, κὤττι µοι µάλιστα θέλω γένεσθαι µαινόλα θύµω τίνα δηὖτε πείθω ἄψ σ ἄγην ἐς ϝὰν φιλότατα; τίς σ, ὦ Ψάπφ, ἀδικήει; 20 καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει αἰ δὲ δῶρα µὴ δέκετ, ἀλλὰ δώσει, αἰ δὲ µὴ φίλει, ταχέως φιλήσει κωὐκ ἐθέλοισα. ἔλθε µοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον 25 ἐκ µερίµναν, ὄσσα δέ µοι τέλεσσαι θῦµος ἰµέρρει, τέλεσον σὺ δ αὔτα σύµµαχος ἔσσο. 2. δεῦρύ µ ἐκ Κρήτας ἐπ[ὶ τόνδ]ε ναῦον 1 ἄγνον, ὄππ[ᾳ τοι] χάριεν µὲν ἄλσος µαλί[αν], βῶµοι δὲ τεθυµιάµενοι [λι]βανώτῳ ἐν δ ὔδωρ ψῦχρον κελάδει δι ὔσδων 5 µαλίνων, βρόδοισι δὲ παῖς ὀ χῶρος ἐκίαστ, αἰθυσσοµένων δὲ φύλλων κῶµα κατέρρει ἐν δὲ λείµων ἰππόβοτος τέθαλεν

5 ἠρίνοισιν ἄνθεσιν, αὶ δ ἄηται 10 µέλλιχα πνέοισιν [... ἔνθα δὴ σὺ [ ]έλοισα Κύπρι χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβρως ὀµµεµείχµενον θαλίαισι νέκταρ 15 οἰνοχόαισον ]δώσην 1 κλ]ύτων µέντ ἐπ[ κ]άλων κἄσλων, σ [ τοὶς φί]λοις, λύπης τέ µ[ε ]µ ὄνειδος 5 ]οιδήσαις ἐπιτ [ ] αν, ἄσαιο. τὸ γὰρ ν [όηµµα τὦ]µον ούκ οὔτω µ [ ]διάκηται, ]µη δ [ ] αζε,[ 10 ]χ ις, συνίηµ[ι ] η κακότατο[ς ]µεν ]ν ἀτέραις µε[ ]η φρένας, εὔ[ 15 ]α τοις µάκα[ρας ]θε θῦµον 1 ]µι πάµπαν ]δύναµαι,... ]ας κεν ἦ µοι 5 ]ς ἀντιλαµπην ]λ ον πρόσωπον ] ]γ χροΐσθεις ] [ ]ρος Κύπρι καὶ] Νηρήιδες ἀβλάβη[ν µοι 1 τὸν κασί]γνητον δ[ό]τε τυίδ ἴκεσθα[ι κὤσα ϝ]ο ι θύµωι κε θέλη γένεσθαι

6 πάντα τε]λέσθην, ὄσσα δὲ πρ]όσθ ἄµβροτε πάντα λῦσα[ι 5 καὶ φίλοισ]ι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι, κὠνίαν ἔ]χθροισι γένοιτο δ ἄµµι πῆµ ἔτι µ]ηδ εἶς τὰν κασιγ]νήταν δὲ θέλοι πόησθαι ἔµµορον] τίµας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν 10 ]οτοισι π[ά]ροιθ ἀχεύων ] να ] εισαΐω[ν] τὸ κέγχρω ]λ ἐπαγ [ορί]αι πολίταν ]λλως [ ]νηκε δ αὖ οὐ 15 ]κρω[ ]οναικ[ ]εο[ ] ι ]ν σὺ[δ]ε Κύπ [ρ]ι σ [έµ]να ]θεµ[έν]α κάκαν [ ]ι στεῖχ[ε 7 ὠς ἴδω [µεν 8 πότνια [δ Αὔως 10 χρυσόπ [αχυς 11 κᾶρα [ ωρί]χας [ 1 ]κην κε λε τ, οὐ γ ὰρ [ ]αις ]κάνην ἀγερωχία[ ]µµεν ὄαν νε ο ισι 5 ] αν φ[ι]λ[ ]µ α [ Ἄ]τθι σο [ 3 π]α ρ καλειοιταεε [ 1 ]παν οὐκεχη[ ]ερ ἐόρταν ]µαν Ἤραι τελε[ ] ωµέµ[ 5

7 15. ] ἆς ἄ [ ]υσαι ]α µάκαι [ρα 1 ]ευ πλο [ ] ατοσκα[... ὄσσα δὲ πρ]όσθ [ ἄµ]βροτε κῆ[να λῦσαι 5 ]αταις [ ]ν εµ [ σὺν] τ ύχαι λίµ [ ]ε νος κλ[... Κύ]πρι κα[ί σ]ε πι[κροτάτ]αν ἐπεύ[ροι, µη]δὲ καυχάσ[α]ιτο τόδ ἐννέ[ποισα 10 ]ωρίχα, τὸ δεύ[τ]ερον ὤς πόθε[ννον εἰς] ἔρον ἦλθε. 16. ο]ἰ µὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων 1 οἰ δὲ νάων φαῖσ ἐπ[ὶ] γᾶν µέλαι[ν]αν ἔ]µµεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν ὄττω τις ἔραται πά]γχυ δ εὔµαρες σύνετον πόησαι 5 π]άντι τ[ο]ῦτ, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθ ο ι σ α κάλ λο ς [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τὸ]ν ἄνδρα τ ὸν [πανάρ]ι στον κ αλλ[ίποι]σ ἔβα ς Τροΐαν πλέοι [σα κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων το[κ]ήων 10 πά[µπαν] ἐµνάσθη, ἀλλὰ παράγ α γ α ὔταν ]σαν ]αµπτον γὰρ [ ] κούφως τ[ ]οησ [ ]ν ]µ ε νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]ν ε µναι- 15 σ οὐ] παρεοισας τᾶς κε βολλοίµαν ἔρατόν τε βᾶµα κἀµάρυχµα λάµπρον ἴδην προσώπω ἢτὰ Λύδων ἄρµατα κἀν ὄπλοισι πεσδοµ]άχεντας. 20 ] µεν οὐ δύνατον γένεσθαι ] ν ἀνθρωπ[ ]πεδέχην δ ἄρασθαι... τ ἐξ ἀδοκή[τω. 32

8 17. Πλάσιον δή µ [εὐχοµέναι φανείη, 1 πότνι Ἦρα, σὰ χ[αρίεσσα µόρφα, τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδαι κλῆτοι βασίληες ἐκτελέσσαντες µ[άλα πόλλ ἄεθλα, 5 πρῶτα µὲν πὲρ Ι [λιον, ἔν τε πόντωι, τυίδ ἀπορµάθεν[τες ὄδον περαίνην οὐκ ἐδύναντο, πρὶν σὲ καὶ ί ἀντ[ίαον κάλεσσαι καὶ Θυώνας ἰµε [ρόεντα παῖδα 10 νῦν δὲ κ[ἄµοι πραϋµένης ἄρηξον κὰτ τὸ πάλ [αιον. ἄγνα καὶ κα [λα [π]αρθ[εν ἀ]µφι [ ἔµµενα [ι 19 ἶ]ρ ἀπλικε[σθαι <π>άν κεδ[ 1 <ἐ>ννέπην [ γλῶσσα µ[ µυθολογῇ[σαι κἆνδρι [ 5 µεσδον[ 19. ]µενοισα[ ]θ ἐν θύοισι[ ]ἔχοισαν ἔσλ[ ]εἰ δὲ βαισα[ ]ὐ γὰρ ἴδµεν[ ]ιν ἔργων[ 5 ]δ ὐπίσσω 10 ]κἀπικυδ[ ]τοδ εἴπη[ 20. ]επιθ ε σµα[ 1

9 ]ε γάνος δὲ και [... τ]ύχαι σὺν ἔσλαι, λί]µενος κρέτησαι, 5 γ]ᾶς µελαίνας... ]έλοισι ναῦται ]µεγάλαις ἀήταις[ ]α κἀπὶ χέρσω 1ο... ]µοθεν πλέοι [ ]δε τὰ φόρτι εἰκ[ ]νατιµ ἐπεὶ κ [ ]ρέοντι πόλλ α ι [ ]αιδλεκα [ ]ει... ]ι ν ἔργα 20 ]χέρσω[ ] α 21. ] επαβολησ [ ]α νδ ὄλοφυν [ ]ε ] τροµέροις π [ ]α λλα... 5 ] χρόα γῆρας ἤδη ]ν ἀµφιβάσκει ]ς πέταται διώκων... ]τας ἀγαύας 10 ]ε α, λάβοισα ]ἄεισον ἄµµι τὰν ἰόκολπον. ]ρ ων µάλιστα ]ας π[λ]άναται ]βλα [ 1 ]εργον, λ α [ ]ν ῤέθος δοκιµ[ ]ησθαι ]ν αὐάδην χ [ 5 αἰ δ]ὲ µή, χείµων[

10 ] οισαναλγεα [ ]δε ] ε [ κ]έλοµαι σ α [είδην Γο]γγύλαν [Ἄβ]α νθι λάβοισαν ἀ [ 10 πᾶ]κτιν, ἆς σε δηὖτε πόθος τ [ ἀµφιπόταται τὰν κάλαν ἀ γὰρ κατάγωγις αὔτ α[ς σ ἐπτόαισ ἴδοισαν, ἐγὼ δὲ χαίρω καὶ γὰρ αὔτ α δήπο [τ ] ἐµέµφ[ετ ἄγνα 15 Κ]υπρογέν[ηα, ω ς ἄραµα [ι τοῦτο τὦ[πος β]όλλοµα [ι 23. ]ἔρωτος ἠλ π [ 1... ὠς γὰρ ἄν]τιον εἰσίδω σ[ε, φαίνεταί µ οὐδ ] Ἐρµιόνα τεαύ[τα ἔµµεναι,] ξάνθαι δ Ἐλέναι σ ἐισ[κ]ην 5 οὐδ ἒν ἄει]κες ] ις θνάταις, τόδε δ ἴσ[θι] τὰι σᾶι ]παίσαν κέ µε τὰν µερίµναν ]λ άισ ἀντιδ[ ] [ ]α θοις δε δροσόεν]τας ὄχθοις ]ταιν παν]νυχίσ[δ]ην 24. a. ]ανάγα [ 1 ]εµνάσεσθ ἀ[ κ]αὶ γὰρ ἄµµες ἐν νεό[τατι ταυ τ [ἐ]πόηµµεν πο λ λ α [µ]ὲν γὰρ καὶ κά[λα 5 ]µεν, πoλι[ ἀ]µµε [ ]ὀ[ξ]είαις δ [ 24. b. ζ]ώοµ[εν 2 ]εναντ[ 4 τ]όλµαν[ 6

11 ]ανθρω[ c. ] έδαφο[ 1 λ]επτοφών[ ]θαµέω[ 1 ὄ]ττινα[ς γὰρ εὖ θέω, κῆνοί µε µά]λ ιστα πά[ντων σίνοντα]ι ]ἀλεµάτ 5 ]αν, ἔγω δ ἔµ [αὔται 11 τοῦτο σύ]νοιδα ] καὶ γὰρ [δ ]ὴ σὺ πάις ποτ[ ]ι κ ης µέλπεσθ ἄγι ταῦτα[ 5 ] ζάλεξαι, κἄµµ ἀπὺ τωδεκ[ ἄ]δρα χάρισσαι σ]τείχοµεν γὰρ ἐς γάµον εὖ δε[ κα]ὶ σὺ τοῦτ, ἀλλ ὄττι τάχιστα[ πα]ρ [θ]ένοις ἄπ[π]εµπε, θέοι[ 10 ]εν ἔχοιεν ] ὄδος µ[έ]γαν εἰς Ὄλ[υµπον ἀ]νθρω[π ]αίκ [ 29. ]πεπλ[ 1 τ]ο ι [ς] ὄρ µ οις 2 Γ ο ρ γ ο ι νυκτ[ 1 πάρθενοι δ[ παννυχίσδοι [σ]α ι [ σὰν ἀείδοιε ν φ[ιλότατα καὶ νύµφας ἰοκόλπω. 5 ἀλλ ἐγέρθε ι ς ἠϊθ[έοις στεῖχε σοὶς ὐµάλικ [ας, ὠς ἐλάσσω ἤπερ ὄσσον ἀ λιγ ύφω [νος ὄρνις ὔπνον [ἴ]δωµεν.

12 31. φαίνεταί µοι κῆνος ἴσος θέοισιν 1 ἔµµεν ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνείσας ὐπακούει καὶ γελαίσας ἰµέροεν, τό µ ἦ µὰν 5 καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν ὠς γὰρ ἔς σ ἰδω βρόχε, ὤς µε φώναισ οὐδ ἒν ἔτ εἴκει, ἀλλὰ κὰµ µὲν γλῶσσα <µ > ἔαγε, λέπτον δ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόµηκεν, 10 ὄππάτεσσι δ οὐδ ἒν ὄρηµµ, ἐπιρρόµβεισι δ ἄκουαι, κὰδ δέ µ ἴδρως κακχέεται, τρόµος δὲ παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας ἔµµι, τεθνάκην δ ὀλίγω πιδεύης 15 φαίνοµ ἔµ αὔτ [ᾳ ἀλλὰ πὰν τόλµατον, ὲπεὶ καὶ πένητα 32. αἴ µε τιµίαν ἐπόησαν ἔργα 1 τὰ σφὰ δοῖσαι 33. αἴθ ἔγω, χρυσοστέφαν Ἀφρόδιτα, 1 τόνδε τὸν πάλον λαχοίην 34. ἄστερες µὲν ὰµφὶ κάλαν σελάνναν 1 ἂψ ἀποκρύπτοισι φάεννον εἶδος, ὄπποτα πλήθοισα µάλιστα λάµπη γᾶν 35. ἤ σε Κύπρος ἢ Πάφος ἢ Πάναρµος 36. καὶ ποθήω καὶ µάοµαι 37. κὰτ ἔµον στάλαχµον τὸν δ ἐπιπλάζοντ ἄνεµοι φέροιεν καὶ µελέδωναι

13 38. ὄπταις ἄµµε 39. πόδας δὲ 1 ποίκιλος µάσλης ἐκάλυπτε, Λύδιον κάλον ἔργον 40. σο ὶ δ ἔγω λεύ κας επιδωµον α ἶγος 41. ταὶς κάλαισ ὔµµιν <τό> νόηµµα τὦµον 1 οὐ διάµειπτον 42. ταῖσι <δὲ> ψῦχρος µὲν ἔγεντ ὀ θῦµος, 1 πὰρ δ ἴεισι τὰ πτέρα 43. ] ἄκαλα κλόνει 5 ]κάµατος φρένα ]ε κατισδάνε[ι] ] ἀλλ ἄγιτ,ὦ φίλαι, ], ἄγχι γὰρ ἀµέρα. 44. Κύπρο [ ]ας 1 κάρυξ ἦλθε θε [ ]ελε [... ] θεις Ἴδαος ταδεκα φ[ ] ις τάχυς ἄγγελος... τάς. τ ἄλλας Ἀσίας [ ]δε αν κλέος ἄφθιτον 5 Ἔκτωρ καἰ συνέταιρ [ο]ι ἄγοισ ἐλικώπιδα Θήβας ἐξ ἰέρας Πλακίας τ ἀ[π ἀι]ν<ν>άω ἄβραν Ἀνδροµάχαν ἐνὶ ναῦσιν ἐπ ἄλµυρον πόντον πόλλα δ [ἐλί]γµατα χρύσια κἄµµατα πορφύρ[α] καταΰτ[µε]να, ποι κ ι λ ἀθύρµατα, 10 ἀργύρα τ ἀνα ριθ µα ποτήρια κἀλέφαις. ὢς εἶπ ὀτραλέως δ ἀνόρουσε πάτ[η]ρ φίλος φάµα δ ἦλθε κατὰ πτόλιν εὐρύχο ρ ο ν φίλοις αὔτικ Ἰλἰαδαι σατίναι[ς] ὐπ ἐυτρόχοις ἆγον αἰµιόνοις, ἐπ[έ]βαινε δὲ παῖς ὄχλος 15 γυναίκων τ ἄµα παρθενίκα[ν] τ [ ]ο σφύρων, χῶρις δ αὖ Περάµοιο θύγ[α]τρες[

14 ἴππ[οις] δ ἄνδρες ὔπαγον ὐπ ἀρ [µατπ[ ]ες ἠίθ εοι µεγάλω[σ]τι δ [ δ[ ] ἀνίοχοι φ[ 20 π [ ]ξα ο[ ἴ]κελοι θέοι[ς ]ἄγνον ἀoλ[λε- 25 ο ρ µατ α ι [ ]νον ἐς Ἴλιο[ν, αὖλος δ ἀδυ[µ]έλης [κίθαρίς] τ ὀνεµίγνυ[το καὶ ψ[ό]φο[ς κ]ροτάλ[ων, λιγέ]ως δ ἄρα πάρ[θενοι ἄειδον µέλος ἄγν[ον, ἴκα]νε δ ἐς α ι θ [ερα ἄχω θεσπεσία, γελ [ 30 πάνται δ ἦς κὰτ ὄδο[ις κράτηρες φίαλαί τ ὀ[ ]υεδε[ ] εακ[ µύρρα καὶ κασία λίβανός τ ὀνεµείχνυτο γύναικες δ ἐλέλυσδον ὄσαι προγενέστερα[ι, πάντες δ ἄνδρες ἐπήρατον ἴαχον ὄρθιον 35 Πάον oνκαλέοντες ἐκάβολον εὐλύραν, ὔµνην δ Ἔκτορα κ Ανδροµάχαν θεοεικέλο[ις. 44. a. ]σανορεσ [ 1 Φοίβωι χρυσοκό]µ αι, τὸν ἔτικτε Κόω κ [όρα µίγεισ ὐψινέφει Κρ]ονίδαι µεαλωνύµω ι Ἄρτεµις δὲ θέων] µέγαν ὄρκον ἀπώµοσε νὴ τὰν σὰν κεφά]λαν, ἄϊ πάρθενος ἔσσοµαι 5 ἄδµης οἰοπό]λ ων ὀρέων κορύφα ι σ ἔπι θηρεύοισ ἄγι καὶ τά]δ ε νεῦσον ἔµαν χάριν. ὢς εἶπ αὐτὰρ ἔνευ]σ ε θέων µακάρων πάτηρ. πάρθενον δ ἐλαφάβ]ολον ὰγροτέραν θέο ι ἄνθρωποί τε κάλε]ισιν ἐπωνύµιον µέγα. 10 κήναι λυσιµέλης] Ἔρος οὐδαάµα πίλναται, ] α φόβε[ ] ω 44. b. Μοίσαν ἀγλα[ 1 πόει καὶ Χαρίτων [ βραδίνοις ἐπεβ [ ὄργας µὴ πιλάθε [ θ ν άτοισιν πεδ χ[ 5 ]δ αλίω[ 45. ἆς θέλετ ὔµµες

15 46. ἔγω δ ἐπὶ µολθάκαν 1 τύλαν <κα >σπολέω µέλεα κἄν µὲν τετύλαγκας ἀσπόλεα 47. Ἔρος δ ἐτίναξέ µοι 1 φρένας, ὤς ἄνεµος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐµπέτων. 48. ἦλθες, ἔγω δέ σ ἐµαιόµαν, 1 ὂν δ ἔψυξας ἔµαν φρένα καιοµέναν πόθῳ 49. ἠράµαν µὲν ἔγω σέθεν Ἄτθι πάλαι ποτά 1 σµίκρα µοι πάις ἔµµεν ἐφαίνεο κἄχαρις. 50. ὀ µὲν γὰρ κάλος ὄσσον ἴδην πέλεται <κάλος>, 1 ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσσεται. 51. οὐκ οἶδ ὄττι θέω δύο µοι τὰ νοήµατα 52. ψαύην δ οὐ δοκίµωµ ὀράνω δυσπαχέα 53. βροδοπάχεες ἄγναι Χάριτες δεῦτε ίος κόραι 54. ἐλθόντ ἐξ ὀράνω πορφυρίαν περθέµενον χλάµυν 55. κατθάνοισα δὲ κείσῃ οὐδέ ποτα µναµοσύνα σέθεν 1 ἔσσετ οὐδὲ πόθα εἰς ὔστερον οὐ γὰρ πεδέχῃς βρόδων τὼν ὲκ Πιερίας, ἀλλ ὰφάνης κἀν Ἀίδα δόµῳ φοιτάςῃς πεδ ἀµαύρων νεκύων ἐκπεποταµένα. 56. οὐδ ἴαν δοκίµωµι προσίδοισαν φάος ἀλίω 1 ἔσσεσθαι σοφίαν πάρθενον εἰς οὐδένα πω χρόνον τεαύταν

16 57. τίς δ ἀγροΐωτις θέλγει νόον [ 1 ἀγροΐωτιν ἐπεµµένα στόλαν οὐκ ἐπισταµένα τὰ βράκε ἔλκην ἐπὶ τὼν σφύρων; 58. ]υ γοισα [ 5 ]ι δάχθην ]χ υ θ[ ]ο ι [ ]αλλ[ ]ύταν ] χθο [..]ατί [ ]εισα ]µένα ταν[ ώ]νυµόν σε ]νι θῆται στ[ύ]µα[τι] προ κοψιν 10 ]πων κάλα δῶρα παῖδες. ]φιλάοιδον λιγύραν χελύνναν πά]ντα χρόα γῆρας ἤδη λεῦκαι δ ἐγένο]ντο τρίχες ἐκ µελαίναν ]α ι, γόνα δ [ο]ὐ φέροισι 15 ]ησθ ἴσα νεβρίοισιν ἀ]λ λὰ τί κεν ποείην; ] οὐ δύνατον γένεεθαι ] βροδόπαχυν Αὔων ἔσ]χατα γᾶς φέροισα 20 ]ο ν ὔµως ἔµαρψε[ ἀταν]άταν ἄκοιτιν ]ιµέναν νοµίσδει ]αις ὀπάσδοι ἔγω δὲ φίληµµ ἀβροσύναν, ] τοῦτο καί µοι 25 τὸ λά[µπρον ἔρος τὠελίω καὶ τὸ κάλ]ον λέ[λ]ογχε. 60. ]τύχοισα 1 ]θέλ ωνταπαίσαν τε]λ εσον νόηµµα ]έτων κάληµι ]πεδὰ θῦµον αἶψα 5 ὄ]σσα τύχην θελήση[ς ]ρ ἔµοι µάχεσθα[ι χ]λιδάναι πίθεισα[ν ]ι, σὺ δ εὖ γὰρ οἶσθα ]έτει τα[ ] λε [ 10 ]κλ ασ[ 62. ἐπτάξατε [ 1 δάφνας ὄτα[

17 πὰν δ ἄδιον[ ἢ κῆνον ἐλο[ καὶ ταῖσι µὲν α [ 5 ὀδοίπορος ἄν[ µύγις δέ ποτ εἰσάιον ἐκλ [ ψύχα δ ἀγαπάτασυ [ τέαυτα δὲ νῦν ἔµµ [ ἴκεσθ ἀγανα[ 10 ἔφθατε κάλαν[ τά τ ἔµµατα κα [ 63. ὄνοιρε µελαινα[ 1 φ[ο]ίταις ὄτα τ ὔπνος[ γλύκυς θ[έ]ο ς, ἦ δεῖν ὀνίας µ[ ζὰ χῶρις ἔχην τὰν δυναµ[ ἔλπις δέ µ ἔχει µὴ πεδέχη[ν 5 µηδὲν µακάρων ἐλ [ ο υ γάρ κ ἔον οὔτω[ ἀθύρµατα κα [ γένοιτο δέ µοι[ τοὶς πάντα[ ] α[ 1 ]ροµε[ ] ελασ [ ]ροτ ήννεµε[ Ψάπφοι, σεφίλ[ 5 Κύπρωι β [α]σίλ[ κ αίτοι µέγα δ [ ὄ]σσοις φαέθων [ πάνται κλέος[ καί σ ἐνν Ἀχέρ[οντ ]ων µα [ 1 κ]αὶ τοῦτ ἐπικε [ δ]αίµων ὀλοφ [ οὐ µὰν ἐφίλησ [ νῦν δ ἔννεκα[ 5 τὸ δ αἴτιον οὔτ[ οὐδὲν πόλυ[ 68.

18 ]ι γάρ µ ἀπὺ τὰς ε [ 1 ὔ]µως δ ἔγεν[το ] ἴσαν θέοισιν ]ασαν ἀλίτρα[ Άν]δροµέδαν [ ] αξ[ 5 ]αρ[ ] α µ α κα [ιρ]α ]ε ον δὲ τρόπον α[. ] ύνη[ ] κ όρο ν οὐ κατισχ ε [ ]κ α[ ] Τυνδαρίδαι[ς ]ασυ[ ] κα[. ] χαρέεντ ἀ [ 10 ]κ ἄδολον [µ]ηκέτι συν[ ]Μεγα ρα [ ]ν α[ ]α[ 70. ]ν δ εἶµ ε[ 1 ]αρµονίας δ [ πολυγ]άθην χόρον, ἄα[ ]δ ε λίγηα [ 71. ]µισσε Μίκα 1 ]ελα[ ]α λ λά σ ἔγωὐκ ἔάσω ]ν φιλότ[ατ ] ἤλεο Πενθιλήαν [ ]δα κα [κό]τροπ, ἄµµα[ ]µέλ [ος] τι γλύκερον [ 5 ]α µελλιχόρων[ ]δει, λίγυραι δ ἄη[ται ] δροσ[ό]εσσα[ 73. ]αν Ἀφροδι[τα ἀ]δύλογοι δ ἐρ[ ]β αλλοι [ 5 ]ις ἔχοισα ] ε να θαασ[σ ]άλλει ]ας ἐέρσας[ 81. ]απύθεσ [ 1 ]χισταλ [ ]ε µ π[ σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ ίκα, πέρθεσθ ἐράτοις φόβαισιν ὄρπακας ἀνήτω συν<α>έρραισ ἀπαάλαισι χέρσιν 5 εὐάνθεα γὰρ πέλεται καὶ Χάριτες µάκαιραι

19 µᾶλλον προτόρην, ἀστεφανώτοισι δ ἀπυστρέφονται. 82. εὐµορφοτέρα Μνασιδίκα τὰς ὰπάλας Γυρίννως ]αν Ἀρτεµι [ 6 ]τ ὤστ ὀ πέλη[ 2 ] ακάλα [ 1 ]α ι γ ιόχω λα [ ] Κ υ θέρη ε υ χ οµ[ ]ο ν ἔχοισα θῦµο [ν κλ]ῦθί µ ἄρας αἴ π[οτα κἀτέρωτα 5 ]ας π ρ ολίποισ α κ[ ] πεδ ἔµαν ἰώ[ ] ν χα λέπαι [ 88. ]ν πρ ο [ ]νως πρὸς πότ [ ] ατον χάλα[ ] θέλοις οὐδυ [ 5 ] άσδοισ ὀλιγα[ ] ένα φέρεσθα[ι ] φι α τισ [ ἐµ[ ] δ ἄδιον εἰσορ[ το υ [ ο]ἶσθα καὔτα 10 κ[ λέ]λ αθ ἀλλονιά[ σε[ ] αν τι ραδ[ ἠ[ ]α ι τις εἴποι α[ ] σαν ἔγω τε γαρ[ φιλη [ ]µ ἆς κεν ἔνηι µ [ 15 κᾶλ [ ]α ι µελήσεν ἐστ [ ]χα [ ] φίλα φαῖµ ἐχύρα γέ[νεσθαι ]ενα[. ]αις ἀτ [ ] δ ὀνιαρ [ ]σ [ ] πίκρος ὔµ[ 20 ]τα θᾶδ [ ]. α τόδε δ ἴσ [θ ] ὤττι σ ἐ [ ]α φιλήσω[

20 ]τ ω τι λο[ 25 ]σσον γὰρ [ ]σθαι βελέω[ν 91. ἀσαροτέρα. οὐδάµα πωἴρανα σέθεν τύχοισαν 92. πέπλον[...]π υ σ χ [ 5 καὶ κλ ε [ ]σαω κροκoεντα[ πέπλον πορφυ[ρ ] δ εξω [ χλαιναι περσ [ στέφανοι περ[ 10 καλ[ ]ο ς σ α µ [ φρυ[ πορφ[υρ τ α π α [ 94. τεθνάκην δ ἀδόλως θέλω 1 ἄ µε ψισδοµένα κατελίµπανεν πόλλα, καὶ τόδ ἔειπε [µοι ὤιµ ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αµεν, Ψάπφ, ἦ µάν σ ἀέκοισ ἀπυλιµπάνω. 5 τὰν δ ἔγω τάδ ἀµειβόµαν χαίροισ ἔρχεο κἄµεθεν µέµναισ, οἶσθα γὰρ, ὤς σε πεδήποµεν αἰ δὲ µή, ἀλλά σ ἔγω θέλω ὄµναισαι [ ] [ ] αι 10 ]καἰ κάλ ἐπάσχοµεν. πο [λλοις γἀρ στεφάν]οις ἴων καὶ βρ[όδων κρο]κ ίων τ ὔµοι κα [ ] πὰρ ἔµοι περεθήκαο, καὶ πό[λλαις ὔπα]θύµιδας 15 πλλέκ[ταις ἀµφ ἀ]πάλαι δέραι ἀνθέων ε [βαλες] πεποηµµέναις, καὶ πο λ λ ω ι [ ] µύρωι βρενθείωι [ ]ρ υ[ ]ν ἐξαλείψαο κα [ὶ βασ]ιληίωι, 20 καὶ στρώµν[αν ἐ]πὶ µολθάκαν

21 ἀπάλαν πα [ ἔξίης πόθο [ν ] ων ] νίδων, κωὔτε τις [ οὔ]τ ε τι ἶρων οὐδυ[ 25 ἔπλετ, ὄππ [οθεν ἄµ]µες ἀπέσκοµεν οὐκ ἄλσος [ 95. Γογγυλα [ χ]ο ρος ]ψόφος ] οιδιαι ἦ τι σᾶµ ἐθε [ 5 παισι µάλιστα [ µας γ εἴηλθ ἐπ [ εἶπον ὦ δέσποτ, ἐπ [ [ο]ὐ µὰ γὰρ µάκαιραν [ἔγωγ [ο]ὐδὲν ἄδοµ ἔπαρθα γᾶ[ς ἔοισα, 10 κατθάνην δ ἴµερός τις [ἔχει µε καὶ λωτίνοις δροσόεντας [ὄχ [θ]οις ἴδην Ἀχέρ[οντος 96. ]Σαρδ [ 1 πόλ]λακι τυίδε [ν]ῶν ἔχοισα ὠσπ [ ] ώοµεν, [ ] χ[ σε θέαι σ ἰκέλαν ἀριγνώται, σᾶι δὲ µάλιστ ἔχαιρε µόλπαι. 5 νῦν δὲ Λύδαισιν ἐµπρέπεται γυναίκεσσιν, ὤς ποτ ἀελίω δύντος ἀ βροδοδάκτυλος σελάννα πάντα περρέχοισ ἄστρα φάος δ ἐπίσχει θάλασσαν ἐπ ἀλµύραν 10 ἴσως καὶ πολυανθέµοις ἀρούραις ἀ δ ἐέρσα κάλα κέχυται, τεθάλαισι δὲ βρόδα κἄπαλ ἄνθρυσκα καὶ µελίλωτος ἀνθεµώδης πόλλα δὲ ζαφοίταισ ἀγἀνας ἐπι- 15 µνάσθεισ Ἄτθιδος ἰµέρῳ λέπταν ποι φρένα, κ[ᾶ]ρ [ι σᾶι] βόρηται κῆθι δ ἔλθην ἀµµε [ ] ισα το δ οὐ νῶντ ἀ[π]υστονυµ [ ] πόλυς

22 γαρύει [ ]αλον [ ] ο µέσσον 20 ε]υ µαρ[ες µ]ὲν οὺκ ἄµ µι θέαισι µόρφαν ἐπή[ρατο]ν ἐξίσωσθ αι συ[ ]ρ ο ς ἔχηισθ ἀ[ ] νίδηον ]το[ ]ρατι- µαλ[ ] ερος 25 καὶ δ[ ]µ [ ]ος Ἀφροδίτα καµ [ ]νέκταρ ἔχευ ἀπὺ χρυσίας [ ]ναν ]απουρ [ ]χέρσι Πείθω... ]ες τὸ Γεραίστιον 33 ]ν φίλαι ]υ στον οὐδενο[ 35 ]ερον ἰξο[µ 98. a. ] θος ἀ γάρ µε γέννα[τ 1 σ]φ ᾶς ἐπ ἀλικίας µέγ[αν κ]όσµον, αἴ τις ἔχη φόβα<ι>ς [ π ]ορφύρ ωι κατελιξαµέν[αις πλόκωι, ἔµµεναι µα λα τοῦτο δ [ή 5 ἀ]λλ ἀ ξανθοτέρα<ι>ς ἔχη[ τ ]αὶς κόµα<ι>ς δάιδος προ[ σ]τεφάνοισιν ἐπαρτία[ις ἀ]νθέων ἐριθαλέων µ]ι τράναν δ ἀρτίως κλ[ 10 π οικίλαν ἀπὺ Σαρδίω[ν Ἰ]αονίας πόλ[ε]ις 98. b. σοὶ δ ἔγω Κλέι ποικίλαν 1 οὐκ ἔχω πόθεν ἔσσεται µιτράν<αν> ἀλλ τὼι Μυτιληνάωι... παι α ειον ἔχην πο [ 5 αἰκε η ποικιλασκ [ ταῦτα τὰς Κλεανακτίδα [ν φύγας ι σαπολισεχει µνάµατ ἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε [ν 100.

23 ἀµφὶ δ ἄβροισ λασίοισ εὖ <ϝ > ἐπύκασσε χερρόµακτρα δὲ καγγόνων 1 πορφύρα καταΰτµενα τατιµάσεις ἔπεµψ ἀπὺ Φωκάας δῶρα τίµια καγγόνων 102. Γλύκηα µᾶτερ, οὔτοι δύναµαι κρέκην τὸν ἴστον 1 πόθῳ δάµεισα παῖδος βραδίναν δι Ἀφροδίταν ] ἐν τὸ γὰρ ἐννεπε[ ]η προ β [ ] ατε τὰν εὔποδα νύµφαν [ 5 ]τ α παῖδα Κ ρ ο νίδα τὰν ἰόκ[ολπ]ον[ ] ς ὄργαν θεµένα τὰν ἰόκ[ολ]π ος α[ ] ἄγναι Χάριτες Πιέριδέ[ς τε] Μοι [σαι ]π π οτ ἀοιδαι φρε ν[ ]αν [ ]σ αιοισα λιγύραν [ἀοί]δαν 10 γά]µβρον, ἄσαροι γ ὰρ υ µαι κ[ ]σε φόβαισι θεµέν α λύρα [ ] η χρυσοπέδι λ <λ>[ο]ς Αὔως 103. b. ]ρηον θαλάµω τ ωδεσ [ ]ι ς εὔποδα νύµφαν ἀβ [ 104. а. Ἔσπερε πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ αὔως, 1 φέρεις ὄιν, φέρεις αἶγα, φέρεις ἀπὺ µάτερι παῖδα b. ἀστέρων πάντων ὀ κάλλιστος 105. a. οἶον τὸ γλυκύµαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ ὔσδῳ, 1 ἄκρον ἐπ ἀκροτάτῳ, λελάθοντο δὲ µαλοδρόπηες οὐ µὰν ἐκλελάθοντ, ἀλλ οὐκ ἐδύναντ ἐπίκεσθαι b. οἴαν τὰν ὐάκινθον ἐν ὤρεσι ποίµενες ἄνδρες 1 πόσσι καταστείβοισι, χάµαι δέ τε πόρφυρον ἄνθος 106.

24 πέρροχος ὠς ὄτ ἄοιδος ὀ Λέσβιος ἀλλοδάποισιν 107. ἦρ ἔτι παρθενίας ἐπιβάλλοµαι; 108. ὦ καλή, ὦ χαρίεσσα 109. δώσοµεν, ἦσι πάτηρ 110. θυρώρῳ πόδες ἐπτορόγυιοι, 1 τὰ δὲ σάµβαλα πεµπεβόηα, πίσσυγγοι δὲ δέκ ἐξεπόναισαν ἴψοι δὴ τὸ µέλαθρον 1 ὐµήναον, ἀέρρατε, τέκτονες ἄνδρες ὐµήναον. γάµβρο. (εἰσ)έρχεται ἶσος Ἄρευι, 5 ἄνδρος µεγάλω πόλυ µέσδων ὄλβιε γάµβρε, σοὶ µὲν δὴ γάµος ὠς ἄραο 1 ἐκτετέλεστ, ἔχῃς δὲ πάρθενον ἂν ἄραο σοὶ χάριεν µὲν εἶδος, ὄππατα δ µέλλιχ, ἔρος δ ἐπ ἰµέρτῳ κέχυται προσώπῳ τετίµακ ἔξοχά σ Ἀροδίτα οὐ γὰρ ἑτέρα νῦν παῖς ὦ γάµβρε τεαύτα 114. παρθενία, παρθενία, ποῖ µε λίποισ ἀοπίχῃ; 1 οὐκέτι ἤξω πρὸς σέ, οὐκέτι ἤξω τίῳ σ, ὦ φίλε γάµβρε, καλῶς ἐικάσδω; 1 ὄρπακι βραδίνῳ σε µάλιστ ἐικάσδω χαῖρε, νύµφα, χαῖρε, τίµιε γάµβρε, πόλλα

25 117. χαίροις, ἀ νύµφα, χαιρέτω δ ὀ γάµβρος 117. a. ξοάνων προθύρων 118. ἄγι δὴ χέλυ δῖα µοι λέγε 1 φωνάεσσα δὲ γίνεο 119. αἰµιτύβιον στάλασσον 120. ἀλλὰ τις οὐκ ἔµµι παλιγκότων 1 ὄργαν, ἀλλ ἀβάκην τὰν φρέν ἔγω 121. ἀλλ ἔων φίλος ἄµµι 1 λέχος ἄρνυσο νεώτερον οὐ γὰρ τλάσοµ ἔγω συνοίκην ἔοισα γεραιτέρα ἄνθε ἀµέργοισαν παῖδ ἄγαν ἀπάλαν 123. ἀρτίως µὲν ἀ χρυσοπέδιλλος Αὔως 124. αὐτα δὲ σὺ Καλλιόπα 125. αυταόρα ἐτεφαναπλόκην 126. δαύοις ἀπάλας ἐτα<ί>ρας ἐν στήθεσιν 127. δεῦρο δηὖτε Μοῖσαι χρύσιον λίποσαι 128. δεῦτέ νῦν ἄβραι Χάριτες καλλίκοµοί τε Μοῖσαι 129.

26 (a) ἔµεθεν δ ἔχῃσθα λάθαν (b) ἤ τιν ἄλλον ἀνθρώπων ἔµεθεν φίλησθα 130. Ἔρος δηὖτέ µ ὀ λυσιµέλης δόνει, 1 γλυκύπικρον ἀµάχανον ὄρπετον 131. Ἄτθι, σοὶ δ ἔµεθεν µὲν ἀπήχθετο 1 φροντίσδην, ἐπὶ δ Ἀνδροµέδαν πότῃ 132. ἔστι µοι κάλα πάις χρυσίοισιν ἀνθέµοισιν 1 ἐµφέρη<ν> ἔχοισα µόρφαν Κλέις ἀγαπάτα, ἀντὶ τᾶς ἔγωὐδὲ Λυδίαν παῖσαν οὐδ ἐραάνναν 133. (a) ἔχει µὲν Ἄνδροµέδα κάλαν ἀµοίβαν (b) Ψάπφοι, τί τὰν πολύπολβον Ἀφροδίταν ; 134. ζά <τ > ἐλεξάµαν ὄναρ, Κυπρογένηα 135. τί µε Πανδίονις, Ὤιρανα, χελίδων ; 136. ἦρος ἄγγελος ἰµερόφωνος ἀήδων 137. θέλω τί τ εἴπην, ἀλλὰ µε κωλύει 1 αἴδω αἰ δ ἦχες ἔσλων ἴµερον ἢ κάλων καὶ µή τί τ εἴπην γλῶσσ ἐκύκα κάκον, αἴδως κέν σε οὐκ ἦχεν ὄππατ, 5 ἀλλ ἔλεγες περὶ τῶ δικαίω 138. στᾶθι κἄντα φίλος 1 καὶ τὰν ἐπ ὄσσοισ ὀµπέτασον χάριν 139. θέοι δ[ ] νεσω [ α]υ τικ ἀδάκ[ρυτον θ ε [ 140.

27 κατθνάσκε, Κυθέρη, ἄβρος Ἄδωνις τί κε θεῖµεν; 1 καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερεικεσθε κίθωνας κῆ δ ἀµβροσίας µὲν 1 κράτηρ ἐκέκρατ, Ἔρµαις δ ἔλων ὄπλιν θέοισ ἔοινοχόαησε. κῆνοι δ ἄρα πάντες καρχάσι ἦχον 5 κἄλειβον ἀραάσαντο δὲ πάµπαν ἔσλα γάµβρῳ Λάτω καὶ Νιόβα µάλα µὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι 143. χρύσειοι δ ἐρέβινθοι ἐπ ἀιόνων ἐφύοντο 144. Γόργως µάλα δὴ κεκορηµένοις µὴ κίνη χέραδος 146. µήτε µοι µέλι µήτε µέλισσα 147. µνάσεσθαί τινά φαιµι καὶ ἕτερον ἀµµέων 148. ὀ πλοῦτος ἄνευ ἀρέτας οὐκ ἀσίνης πάροικος, 1 ἀ δ ἀµφοτέρων κρᾶσις εὐδαιµονίας ἔχει τὸ ἄκρον 149. ὄτα πάννυχος ἄσφι κατάγρει 150. οὐ γὰρ θέµις ἐν µοισοπόλων οἰκίᾳ 1 θρῆνον ἔµµεν οὔ κ ἄµµι πρέποι τάδε ὀφθάλµοις δὲ µέλαις νύκτος ἄωρος

28 152. παντοδάπαισι µεµειχµένα χροίαισιν 153. πάρθενον ἀδύφωνον 154. πλήρης µὲν ἐφαίνετ ἀ σελάννα 1 αἰ δ ὠς περὶ βῶµον ἐστἀθησαν 155. πόλλα µοι τὰν Πωλυανάκτιδα παῖδα χαίρην 156. πόλυ πάκτιδος ἀδυµελεστέρα χρύσω χρυσοτέρα 157. πότνια Αὔως 158. σκιδναµένας ἐν στήθεσιν ὄργα. 1 µαψυλάκαν γλῶσσαν πεφύλαχθαι 159. σύ τε κἄµος θεράπων Ἔρος 160. τάδε νῦν ἐταίραις 1 ταὶς ἔµαις τέρπνα κάλως ἀείσω 161. τανδεφυλασσετε εννε[ ]οι γ άµβροι [ ]υ πολίων βασίληες 162. τίοισιν ὀφθάλµοισιν; 163. τὸ µέληµα τὦµον 164. τὸν ϝὸν παῖδα κάλει 165. φαίνεταί ϝοι κῆνος

29 166. φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακίνθινον 1 ὤιον εὔρην πεπυκάδµενον 167. ὠίω πόλυ λευκότερον 168. ὦ τὸν Ἄδωνιν 168. b. δέδευκε µὲν ἀ σελάννα 1 καὶ Πληΐαδες µέσαι δὲ νύκτες, παρὰ δ ἔρχετ ὤρα, ἔγω δὲ µόνα κατεύδω c. ποικίλλεται µὲν 1 γαῖα πολυστέφανος 169. ἀγαγοίην 171. ἄκακος 172. ἀλγεσίδωρον 173. ἀµαµάξυδος 174. ἀµάρα 175. αὔα 176. βάρβιτος. βάρωµος. βάρµος βεῦδος

30 179. γρύτα 180. Ἔκτωρ 181. ζάβατον 182. ἰοίην 183. κατώρη 184. κίνδυν 185. µελίφωνοι 186. Μήδεϊα 187. Μοισάων 188. µυθοπλόκον 189. νίτρον 190. πολυΐδριδι 191. σέλιννα 192. χρυσαστράγαλοι

31 Pjesme 1 1. Besmrtna Afrodito od šarena prijestola, lukavi rode Zeusov, molim te, ne opterećuj, ne mori mi brižno srce nego ovamo, vladiko, hodi ako li si me ikad čuvši mi zov iz daleka i napustivši u upregnutim kolima očev zlatni dvor uslišala i došla, a lijepi te i brzi vrapci s nebesa preko neba i crne zemlje vodili brzo klepećući krilima. Stigoše vrpaci, a ti, blaga gospođo, na besmrtno lice navukla smiješak i pitala me što li me to opet muči, i zašto li te ovaj put zovem, i što li mi se ludom srcu sada hoće.»koga da ovaj put uvjerim da ti se u zagrljaj vrati? Tko te, Sapfo, jedi? Ako sada djevojka neće da ti se da, uskoro će te sama moliti; ako sada neće da primi darova, uskoro će te sama darivati; ako sada neće da te voli, uskoro će te voljeti, pa milom ili silom!«i sada mi priskoči i oslobodi me muke i briga; ispuni sve što mi se srce hoće; i sama uz mene u toj bitci stani! 2. Ovamo, k meni s Krete hodi, k ovom svetom hramu gdje ti je krasni jabukov gaj i žrtvenici vrh kojih se puši tamjan; gdje se među jabukovim granama gali zvuk studen-potoka, čitavo mjesto sjenom krije ruža, a sa drhtavih se latica spušta začarani san; gdje livada, na kojoj konji pasu, buja u proljetnom cvatu, a vjetar lagano piri ; gdje ti Afrodito od Cipra, uzevši u zlatne pehare skladno nalij s radosti pomiješan nektar. 3. dati čuvenih lijepih i dobrih prijatelje, mučiš me ukor da ti je dosta naime, moj naum ne tako je takav shvaćam zlòćē druge srce blage 4. duh uopće mogu dok mi je odsijavati lice 5. Afrodito od Cipra i vi, kćeri Nerejeve, dajte da mi rođeni brat ovamo sigurno dospije i da se ostvari sve što mu srce hoće; da se iskupi za sve ono što je u prošlosti zgriješio; i da prijateljima bude na radost, neprijateljima na žao; a svima nama dajte da ne bude više nikakve nesreće. Dajte da poželi rođenu sestru učiniti učesnicom časti žalobnih patnja od kojih u prošlosti pateći slušajući prosa objede građana a ti, Afrodito od Cipra, odlažući zala 6. Hodi da vidimo vladika Eos zlatnih ruku glava 7. Dorihe zapovijeda, jer ne obijest poput mladića drag 8. Atido, tebi 9. 1 Dijelovi prijevoda u kurzivu upućuju na suplemente, nečitke ili djelomično čitljive dijelove originala.

32 zove sve ne praznik Heri dok 15. blaga... da se iskupi za ono što je u prošlosti zgriješio sa srećom... lúkē... kamo sreće, Afrodito od Cipra, da budeš veoma stroga prema njoj, i neka se ne hvali ta Doriha govoreći da se po drugi put vratio svojoj dragoj. 16. Jedni kažu da je širom crne zemlje najljepša stvar konjica, drugi pak pješadija, a treći mornarica; ja kažem da je najljepše ono biće koje tko voli. Veoma je lako učiniti da ovo svi shvate jer je ljepotica Helena napustila preugledna muža i preko mora se u Troju uputila zaboravivši i kćer i voljene roditelje kada ju je zavela me sad podsjeti na Anaktoriju koja je daleko ja više volim gledati njen ljupki hod i bljesak joj na licu sjajni negoli lidijska kola i oboružane vojnike ne može da bude čovjek moliti da dijeli iznenada. 17. Vladiko Hero, budi mi, dok ti se molim, u svoj svojoj krasoti blizu; ti, kojoj su se molili i glasoviti kraljevi, sinovi Atrejevi! Dokazavši se u mnogim zgodama najprije oko Ilija, a onda i na moru ovamo se oni upute, ali nisu mogli putovanje dovršiti prije nego što su u pomoć zazvali tebe, parca Zeusa i ljupko Tionino čedo. Sada pak blaga i pomozi mi prema starom sveta i dobra djevojka okolo biti doseći 18. Sve kazati jezik ispripovjediti i muškarac veće 19. koja čeka u žrtvama onu koja ima dobru koja hoda znamo, naime djelâ i na reče ovako 20 a sjaj i sa srećom pristati u luku crne zemlje mornari snažan vjetar a na kopnu plovidba teret kad već mnogo djela kopnu 21. žalost... dršćući... starost kožu već... pokriva... leti tražeći... sjajne.. uzevši... pjevaj nam o onoj ljubičastih skuta... najviše... luta djelo... čestito lice... ugoditi... a ako ne, zima... boli... Abantido, molim te, uzmi trzalicu i pjevaj o Gongili dok te lijepu čežnja opet salijeće pogled te na njenu haljinu, naime, uzbudio, a mene to baš obradovalo. I sama me blažena Afrodita od Cipra prekori jer sam sam se molila za... ovu riječ... želim

ΣΑΠΦΩ. 15κιαδάς=58D=55LP=55V. κατθάνοισα δὲ κείσῃ οὐδέ ποτα μνημοσύνα σέθεν. ἔσσετ οὐδὲ +ποκ + ὕστερον. οὐ γὰρ πεδέχῃς βρόδων

ΣΑΠΦΩ. 15κιαδάς=58D=55LP=55V. κατθάνοισα δὲ κείσῃ οὐδέ ποτα μνημοσύνα σέθεν. ἔσσετ οὐδὲ +ποκ + ὕστερον. οὐ γὰρ πεδέχῃς βρόδων 15κιαδάς=58D=55LP=55V. κατθάνοισα δὲ κείσῃ οὐδέ ποτα μνημοσύνα σέθεν ἔσσετ οὐδὲ +ποκ + ὕστερον. οὐ γὰρ πεδέχῃς βρόδων τών ἐκ Πιερίας, ἀλλ ἀφάνης κἀν Ἀίδα δόμῳ φοιτάσῃς πεδ ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

METRA RÓŻNE SAFONA. ποικιλόθρον' ἀθανάτἀφρόδιτα, παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε, μή μ' ἄσαισι μηδ' ὀνίαισι δάμνα, πότνια, θῦμον,

METRA RÓŻNE SAFONA. ποικιλόθρον' ἀθανάτἀφρόδιτα, παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε, μή μ' ἄσαισι μηδ' ὀνίαισι δάμνα, πότνια, θῦμον, 1 METRA RÓŻNE SAFONA ποικιλόθρον' ἀθανάτἀφρόδιτα, παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε, μή μ' ἄσαισι μηδ' ὀνίαισι δάμνα, πότνια, θῦμον, ἀλλὰ τυίδ' ἔλθ', αἴ ποτα κἀτέρωτα τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι ἔκλυες,

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό εγχειρίδιο: Σαπφώ

Διδακτικό εγχειρίδιο: Σαπφώ [Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση] Διδακτικό εγχειρίδιο: Σαπφώ Λυρική ποιήτρια, με κύριο εκφραστικό μέσο τη μονωδία 14. ποικιλόθρον' ἀθανάτ' (1D, 191P) - 13. οἶον τὸ γλυκύμαλον (116D, 224P) - 14. ποικιλόθρον' ἀθανάτ'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 5: Tα Άκλιτα µέρη του λόγου. Μπορόβας Γεώργιος Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 5: Tα Άκλιτα µέρη του λόγου. Μπορόβας Γεώργιος Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 5: Tα Άκλιτα µέρη του λόγου Μπορόβας Γεώργιος Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό. Αρχαία Ελληνική Λυρική ποίηση [μτφρ. I.N. Καζάζης, Αθήνα ] C.M. BOWRA. ΣΑΠΦΩ (απόσπασμα, τ.α', σελ.

Υποστηρικτικό υλικό. Αρχαία Ελληνική Λυρική ποίηση [μτφρ. I.N. Καζάζης, Αθήνα ] C.M. BOWRA. ΣΑΠΦΩ (απόσπασμα, τ.α', σελ. [Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση] Υποστηρικτικό υλικό (Βιογραφικά - Εργογραφικά) Αρχαία Ελληνική Λυρική ποίηση [μτφρ. I.N. Καζάζης, Αθήνα 1980-82] C.M. BOWRA ΣΑΠΦΩ (απόσπασμα, τ.α', σελ. 289-298) Ο Διονύσιος, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016.

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016. Broj zadataka: 5 Vrijeme rješavanja: 120 min Ukupan broj bodova: 100 Zadatak 1. (a) Napišite aksiome vjerojatnosti ako je zadan skup Ω i σ-algebra F na Ω. (b) Dokažite iz aksioma vjerojatnosti da za A,

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V?

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? a) b) c) d) e) Odgovor: a), c), d) Objašnjenje: [1] Ohmov zakon: U R =I R; ako je U R 0 (za neki realni, ne ekstremno

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

SAPPHO and THE WORLD OF LESBIAN POETRY

SAPPHO and THE WORLD OF LESBIAN POETRY SAPPHO and THE WORLD OF LESBIAN POETRY By Olga Maieron Text reduction from William Harris, Prof. Em. Middlebury College and pictures from various sources When we speak of Sappho, the poet from the island

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

5 Sistemi linearnih jednačina. a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2.

5 Sistemi linearnih jednačina. a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2. 5 Sistemi linearnih jednačina 47 5 Sistemi linearnih jednačina U opštem slučaju, pod sistemom linearnih jednačina podrazumevamo sistem od m jednačina sa n nepoznatih x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ (Μέρος 2ο)

ΑΜΕΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ (Μέρος 2ο) ΑΜΕΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ (Μέρος 2ο) Ύμνοι του Μεσομήδη Ύμνος στον Ήλιο, Ύμνος στη Μούσα (Καλλιόπη) και Ύμνος στη Νέμεση. Πρώτος δημοσίευσε ο Vincenzo Galilei, Dialogo della Musica antica

Διαβάστε περισσότερα

Na grafiku bi to značilo :

Na grafiku bi to značilo : . Ispitati tok i skicirati grafik funkcije + Oblast definisanosti (domen) Kako zadata funkcija nema razlomak, to je (, ) to jest R Nule funkcije + to jest Ovo je jednačina trećeg stepena. U ovakvim situacijama

Διαβάστε περισσότερα

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 «Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 J.-S.Berthélemy, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux -Arts Εργασία των μαθητών του Α1 Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Επιμέλεια Λιούσα

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Η Η Α Ω Α Α Α Η Α TE Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Α Ω.. ο ια ό Ω Α Η Α 244102 Α Η Ω 1 ο Α Η Α Η Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA. () 6. studenog 2011. 1 / 18

OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA. () 6. studenog 2011. 1 / 18 OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA () 6. studenog 2011. 1 / 18 TRI OSNOVNA PRINCIPA PREBROJAVANJA -vrlo često susrećemo se sa problemima prebrojavanja elemenata nekog konačnog skupa S () 6. studenog 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi linearnih jednačina

Sistemi linearnih jednačina Sistemi linearnih jednačina Sistem od n linearnih jednačina sa n nepoznatih (x 1, x 2,..., x n ) je a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1, a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a 2n x n = b 2, a n1 x 1 + a n2 x 2 +

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTEL: O DUŠI. fra Dario Galić i fra Bojan Rizvan

ARISTOTEL: O DUŠI. fra Dario Galić i fra Bojan Rizvan Broj 1-4 (2009)/1-2 (2010) ARISTOTEL: O DUŠI fra Dario Galić i fra Bojan Rizvan Uvod Predstavljamo danas Aristotelovo djelo koje se naziva περι ψυχης; latinski je naziv De anima, a hrvatski O duši. Da

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Stagiraninova aitiologija

Stagiraninova aitiologija Stagiraninova aitiologija Željko Kaluđerović Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet - Odsjek za filozofiju Rezime Autor u radu razmatra Aristotelovu aitiologiju, uzimajući u obzir prije svega Stagiraninove

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 8: H χρήση της Γενικής στην σύνταξη των προτάσεων 2ο Μέρος

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 8: H χρήση της Γενικής στην σύνταξη των προτάσεων 2ο Μέρος Ενότητα 8: H χρήση της Γενικής στην σύνταξη των προτάσεων 2ο Μέρος Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα