ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio"

Transcript

1 ΣΑΠΦΩ ΜΕΛΗ PJESME SAPFO Priredio i preveo Orsat Ligorio

2 Uvod Protkan famom od najstarijih vremena, Sapfin je životopis zapravo nepoznat. Prema Strabonu (13. 2, 3) rođena je oko 630 pr.n.e. u mjestu Erez na otoku Lezbu, a floruit je doživjela u Mitileni tijekom 42. olimpijade ( pr.n.e.). U isto je vrijeme, čini se, vodila neku vrstu zavoda ili škole u kojoj su se mlade djevojke obrazovale u pjesništvu i muzici. Iz nepoznatih je razloga zatim, kao što svjedoči Marmor Parium (36), prognana na Siciliju gdje je na prijelazu stoljeća provela desetak godina; da li je to bilo zbog glasa na koji je kao upraviteljica djevojačke škole još u antici došla ili zbog političkog angažmana njene porodice, ne zna se. Zvučna imena njenih učenica koja brižno odzvanjaju mnogim fragmentima Atida, Anaktorija, Gongila, Mnasidika... ne pomažu nam međutim da saznamo stoji li zaista išta više od historijskog trača iza Horacijeve objede:»mascula Sappho«(Ep , 28 ). Ni iz drugih se Sapfinih fragmenata ne da saznati mnogo o njenu životu. Pa ipak, sudeći prema frr. 98 i 132 mogli bismo zaključiti da je imala kćer Kleidu i, prema fr. 58, da je doživjela izvjesnu starost. Na koncu se života Sapfo tobože zaljubila u mladića Faona i prema istoj legendi (Str , 9) zbog nesretne ljubavi strmoglavila s Leukadske stijene. Sapfin je opus skupljen u devet knjiga koje su aleksandrijski filolozi za potrebe ondašnje knjižnice složili prema metru. Prva knjiga obuhvaća pjesme u čuvenoj sapfičkoj strofi (frr. 1 42); druga (frr ), treća (frr ), četvrta (frr ) i peta (frr ) pjesme u drugim eolskim metrima. (V. Conspectus metrorum.) Za razliku od toga deveta knjiga (frr ) okuplja svatovce (epithalamia) iz drugih knjiga. O ostatku se opusa manje zna: sedma je knjiga u potpunosti izgubljena, a od osme i devete nemamo nego po jedan fragment (frr. 102, 103). Ostalim se fragmentima (frr ) ne znaju čak ni prvobitne knjige, a pored toga je sačuvan i izvjestan broj samostalnih riječi (frr ). Sapfina vjerojatno nisu tri epigrama iz Palatinske antologije, a od jedne knjige elegija koje joj anonymus Oxyrinchus pripisuje također nije ostalo ništa. Došavši u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku na zao glas, Sapfino je djelo većinom uništeno tako da je do nas doprla samo jedna jedina pjesma u cijelosti (fr. 1).»Pod takvim je nebom i u takvim je okolnostima pjevala Sapfo, okružena mladim prijateljicama kojima je prenosila svoje poetsko umijeće a ono joj je već u antici donijelo naziv deseta Muza: Sapfo bi zacijelo bila, uz Erato, druga Muza ljubavne poezije«(škiljan, 2009: 135). Sapfine su se pjesme u nas tiskale najviše u antologijama grčke i svjetske ljubavne lirike; u njene se najčuvenije prevoditelje ubrajaju H. Badalić, K. Rac i M. Đurić. (V. dio II. u Bibliografiji.) No, u ovim je prijevodima ma kako izvrsnim okupljena samo malena rukovet najčuvenijih fragmenata. Jedini je pokušaj da se prevede čitav opus onaj Smerdelov (1961); on je uspio prevesti ukupno 105 pjesama i fragmenata. Mi smo u ovoj knjižici na prvobitni izazov D. Škiljana pokušali prevesti čitavu stvar. (»Pa, šta ne biste vi to pokušali?«) Prva verzija rukopisa (dovršena 2008.) pojavila se u časopisu Nuntius 2009/31, Ovdje se za razliku od toga donosi revidiran, proširen i retuširan tekst koji je nastao u razdoblju od do danas. Nadamo se da će ovaj prijevod angažirati one vičnije poeziji da se u supleciji fragmenata okušaju sami; Sapfino je, naime, djelo poput onog Alkejeva jedra (λαῖφος ζάδηλον, fr. 208/7) probušeno, ali tako da kroza nj puca Sunce.

3 Bibliografija I. Izdanja grčkog teksta, sa i bez prijevoda: Bergk, Theodor Poetae lyrici Graeci. Leipzig: Teubner. Campbell, D. A Greek Lyric. London: Loeb. Dhiel, Ernst Anthologia lyrica Graeca. Leipzig: Teubner. Edmonds, J. M Lyra Graeca. London/New York: Heinemann/Putnam. Lobel, E. - Page, D Poetarum Lesbiorum Fragmenta. Oxford: Clarendon. Voigt, E.-M Sappho et Alcaeus. Amsterdam: Polak & van Gennep. II. Prijevodi na jezike naroda bivše Jugoslavije: Dionizije, Sabadoš Grčko pjesništvo. Zagreb: Školska knjiga. Ježić, S. - Krklec, G. Antologija svjetske lirike. Zagreb: Kultura. Rac, Koloman Primjeri iz grčke književnosti u hrvatskom prijevodu. Zagreb: Kraljevska vlada. Rac, Koloman Antologija stare grčke lirike. Zagreb: Matica hrvatska. Senc, Stjepan Primjeri iz grčke književnosti u hrvatskom prijevodu. Zagreb: Kraljevska vlada. Smerdel, Toni Palatinska antologija. Zagreb: autorova naklada. Smerdel, Toni Sapfo: Lirika. Beograd: Nolit. Sovre, Anton Starogrška lirika. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Škiljan, Dubravko Iz grčke lirike. Zagreb: autorova naklada. III. Iz literature: Della Corte, Francesco Saffo : Storia e leggenda. Torino: s. e. Edmonds, J. M Sappho revocata. London : Davies. Fränkel, H. F Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. München: Beck. Gallavotti, Carlo La lingua dei poeti eolici. Bari/Napoli: Adriatica. Gentili, Bruno Metrica greca arcaica. Firenze: D Anna. Hamm, E.-M Grammatik zu Sappho und Alkaios. Berlin: Akademie-Verlag. Hooker, J. T The language and text of Lesbian poets. Innsbruck: Institut für Sprachwiss. Lobel, Edgar Sapphous melē. Oxford: Clarendon. Nicosia, Salvatore Tradizione testuale diretta e indiretta dei poeti di Lesbo. Roma: Ateneo. Page, D. L Sappho and Alcaeus. Oxford: Clarendon. Perrotta, Gennaro Saffo e Pindaro. Bari: Laterza. Rix, Helmut Historische Grammatik des Griechischen. Darmstadt: Wiss. Buchges. Schadewaldt, Wolfgang Sappho : Welt und Dichtung. Postdam: Stichnote. Škiljan, Dubravnko Sapfo. U: Opuscula philologica, Treu, Max Sappho. München: Heimeran. Wilamowitz, Ulrich von Textgeschichte der griechischen Lyriker. Berlin: Weidmann. Wilamowitz, Ulrich von Sappho und Simonides. Berlin: Weidmann.

4 ΜΕΛΗ 1. ποικιλόθρον ἀθανάτ Ἀφρόδιτα, 1 παῖ ίος δολόπλοκε, λίσσοµαί σε, µὴ µ ἄσαισι µηδ ὀνίαισι δάµνα, πότνια, θῦµον, ἀλλὰ τύιδ ἔλθ, αἴ ποτα κἀτέρωτα 5 τὰς ἔµας αὔδας ἀίοσα πήλοι ἔκλυες, πάτρος δὲ δόµον λίποισα χρύσιον ἦλθες ἄρµ ὐπασδεύξαισα κάλοι δέ σ ἆγον ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς µελαίνας 10 πύκνα δίννεντες πτέρ ἀπ ὠράνωἴθερος διὰ µέσσω, αἴψα δ ἐξίκοντο σύ δ, ὦ µάκαιρα, µειδιαίσαισ ἀθανάτῳ προσώπῳ ἤρε, ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι 15 δηὖτε κάληµµι, κὤττι µοι µάλιστα θέλω γένεσθαι µαινόλα θύµω τίνα δηὖτε πείθω ἄψ σ ἄγην ἐς ϝὰν φιλότατα; τίς σ, ὦ Ψάπφ, ἀδικήει; 20 καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει αἰ δὲ δῶρα µὴ δέκετ, ἀλλὰ δώσει, αἰ δὲ µὴ φίλει, ταχέως φιλήσει κωὐκ ἐθέλοισα. ἔλθε µοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον 25 ἐκ µερίµναν, ὄσσα δέ µοι τέλεσσαι θῦµος ἰµέρρει, τέλεσον σὺ δ αὔτα σύµµαχος ἔσσο. 2. δεῦρύ µ ἐκ Κρήτας ἐπ[ὶ τόνδ]ε ναῦον 1 ἄγνον, ὄππ[ᾳ τοι] χάριεν µὲν ἄλσος µαλί[αν], βῶµοι δὲ τεθυµιάµενοι [λι]βανώτῳ ἐν δ ὔδωρ ψῦχρον κελάδει δι ὔσδων 5 µαλίνων, βρόδοισι δὲ παῖς ὀ χῶρος ἐκίαστ, αἰθυσσοµένων δὲ φύλλων κῶµα κατέρρει ἐν δὲ λείµων ἰππόβοτος τέθαλεν

5 ἠρίνοισιν ἄνθεσιν, αὶ δ ἄηται 10 µέλλιχα πνέοισιν [... ἔνθα δὴ σὺ [ ]έλοισα Κύπρι χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβρως ὀµµεµείχµενον θαλίαισι νέκταρ 15 οἰνοχόαισον ]δώσην 1 κλ]ύτων µέντ ἐπ[ κ]άλων κἄσλων, σ [ τοὶς φί]λοις, λύπης τέ µ[ε ]µ ὄνειδος 5 ]οιδήσαις ἐπιτ [ ] αν, ἄσαιο. τὸ γὰρ ν [όηµµα τὦ]µον ούκ οὔτω µ [ ]διάκηται, ]µη δ [ ] αζε,[ 10 ]χ ις, συνίηµ[ι ] η κακότατο[ς ]µεν ]ν ἀτέραις µε[ ]η φρένας, εὔ[ 15 ]α τοις µάκα[ρας ]θε θῦµον 1 ]µι πάµπαν ]δύναµαι,... ]ας κεν ἦ µοι 5 ]ς ἀντιλαµπην ]λ ον πρόσωπον ] ]γ χροΐσθεις ] [ ]ρος Κύπρι καὶ] Νηρήιδες ἀβλάβη[ν µοι 1 τὸν κασί]γνητον δ[ό]τε τυίδ ἴκεσθα[ι κὤσα ϝ]ο ι θύµωι κε θέλη γένεσθαι

6 πάντα τε]λέσθην, ὄσσα δὲ πρ]όσθ ἄµβροτε πάντα λῦσα[ι 5 καὶ φίλοισ]ι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι, κὠνίαν ἔ]χθροισι γένοιτο δ ἄµµι πῆµ ἔτι µ]ηδ εἶς τὰν κασιγ]νήταν δὲ θέλοι πόησθαι ἔµµορον] τίµας, [ὀν]ίαν δὲ λύγραν 10 ]οτοισι π[ά]ροιθ ἀχεύων ] να ] εισαΐω[ν] τὸ κέγχρω ]λ ἐπαγ [ορί]αι πολίταν ]λλως [ ]νηκε δ αὖ οὐ 15 ]κρω[ ]οναικ[ ]εο[ ] ι ]ν σὺ[δ]ε Κύπ [ρ]ι σ [έµ]να ]θεµ[έν]α κάκαν [ ]ι στεῖχ[ε 7 ὠς ἴδω [µεν 8 πότνια [δ Αὔως 10 χρυσόπ [αχυς 11 κᾶρα [ ωρί]χας [ 1 ]κην κε λε τ, οὐ γ ὰρ [ ]αις ]κάνην ἀγερωχία[ ]µµεν ὄαν νε ο ισι 5 ] αν φ[ι]λ[ ]µ α [ Ἄ]τθι σο [ 3 π]α ρ καλειοιταεε [ 1 ]παν οὐκεχη[ ]ερ ἐόρταν ]µαν Ἤραι τελε[ ] ωµέµ[ 5

7 15. ] ἆς ἄ [ ]υσαι ]α µάκαι [ρα 1 ]ευ πλο [ ] ατοσκα[... ὄσσα δὲ πρ]όσθ [ ἄµ]βροτε κῆ[να λῦσαι 5 ]αταις [ ]ν εµ [ σὺν] τ ύχαι λίµ [ ]ε νος κλ[... Κύ]πρι κα[ί σ]ε πι[κροτάτ]αν ἐπεύ[ροι, µη]δὲ καυχάσ[α]ιτο τόδ ἐννέ[ποισα 10 ]ωρίχα, τὸ δεύ[τ]ερον ὤς πόθε[ννον εἰς] ἔρον ἦλθε. 16. ο]ἰ µὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων 1 οἰ δὲ νάων φαῖσ ἐπ[ὶ] γᾶν µέλαι[ν]αν ἔ]µµεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν ὄττω τις ἔραται πά]γχυ δ εὔµαρες σύνετον πόησαι 5 π]άντι τ[ο]ῦτ, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθ ο ι σ α κάλ λο ς [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τὸ]ν ἄνδρα τ ὸν [πανάρ]ι στον κ αλλ[ίποι]σ ἔβα ς Τροΐαν πλέοι [σα κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων το[κ]ήων 10 πά[µπαν] ἐµνάσθη, ἀλλὰ παράγ α γ α ὔταν ]σαν ]αµπτον γὰρ [ ] κούφως τ[ ]οησ [ ]ν ]µ ε νῦν Ἀνακτορί[ας ὀ]ν ε µναι- 15 σ οὐ] παρεοισας τᾶς κε βολλοίµαν ἔρατόν τε βᾶµα κἀµάρυχµα λάµπρον ἴδην προσώπω ἢτὰ Λύδων ἄρµατα κἀν ὄπλοισι πεσδοµ]άχεντας. 20 ] µεν οὐ δύνατον γένεσθαι ] ν ἀνθρωπ[ ]πεδέχην δ ἄρασθαι... τ ἐξ ἀδοκή[τω. 32

8 17. Πλάσιον δή µ [εὐχοµέναι φανείη, 1 πότνι Ἦρα, σὰ χ[αρίεσσα µόρφα, τὰν ἀράταν Ἀτρ[εΐδαι κλῆτοι βασίληες ἐκτελέσσαντες µ[άλα πόλλ ἄεθλα, 5 πρῶτα µὲν πὲρ Ι [λιον, ἔν τε πόντωι, τυίδ ἀπορµάθεν[τες ὄδον περαίνην οὐκ ἐδύναντο, πρὶν σὲ καὶ ί ἀντ[ίαον κάλεσσαι καὶ Θυώνας ἰµε [ρόεντα παῖδα 10 νῦν δὲ κ[ἄµοι πραϋµένης ἄρηξον κὰτ τὸ πάλ [αιον. ἄγνα καὶ κα [λα [π]αρθ[εν ἀ]µφι [ ἔµµενα [ι 19 ἶ]ρ ἀπλικε[σθαι <π>άν κεδ[ 1 <ἐ>ννέπην [ γλῶσσα µ[ µυθολογῇ[σαι κἆνδρι [ 5 µεσδον[ 19. ]µενοισα[ ]θ ἐν θύοισι[ ]ἔχοισαν ἔσλ[ ]εἰ δὲ βαισα[ ]ὐ γὰρ ἴδµεν[ ]ιν ἔργων[ 5 ]δ ὐπίσσω 10 ]κἀπικυδ[ ]τοδ εἴπη[ 20. ]επιθ ε σµα[ 1

9 ]ε γάνος δὲ και [... τ]ύχαι σὺν ἔσλαι, λί]µενος κρέτησαι, 5 γ]ᾶς µελαίνας... ]έλοισι ναῦται ]µεγάλαις ἀήταις[ ]α κἀπὶ χέρσω 1ο... ]µοθεν πλέοι [ ]δε τὰ φόρτι εἰκ[ ]νατιµ ἐπεὶ κ [ ]ρέοντι πόλλ α ι [ ]αιδλεκα [ ]ει... ]ι ν ἔργα 20 ]χέρσω[ ] α 21. ] επαβολησ [ ]α νδ ὄλοφυν [ ]ε ] τροµέροις π [ ]α λλα... 5 ] χρόα γῆρας ἤδη ]ν ἀµφιβάσκει ]ς πέταται διώκων... ]τας ἀγαύας 10 ]ε α, λάβοισα ]ἄεισον ἄµµι τὰν ἰόκολπον. ]ρ ων µάλιστα ]ας π[λ]άναται ]βλα [ 1 ]εργον, λ α [ ]ν ῤέθος δοκιµ[ ]ησθαι ]ν αὐάδην χ [ 5 αἰ δ]ὲ µή, χείµων[

10 ] οισαναλγεα [ ]δε ] ε [ κ]έλοµαι σ α [είδην Γο]γγύλαν [Ἄβ]α νθι λάβοισαν ἀ [ 10 πᾶ]κτιν, ἆς σε δηὖτε πόθος τ [ ἀµφιπόταται τὰν κάλαν ἀ γὰρ κατάγωγις αὔτ α[ς σ ἐπτόαισ ἴδοισαν, ἐγὼ δὲ χαίρω καὶ γὰρ αὔτ α δήπο [τ ] ἐµέµφ[ετ ἄγνα 15 Κ]υπρογέν[ηα, ω ς ἄραµα [ι τοῦτο τὦ[πος β]όλλοµα [ι 23. ]ἔρωτος ἠλ π [ 1... ὠς γὰρ ἄν]τιον εἰσίδω σ[ε, φαίνεταί µ οὐδ ] Ἐρµιόνα τεαύ[τα ἔµµεναι,] ξάνθαι δ Ἐλέναι σ ἐισ[κ]ην 5 οὐδ ἒν ἄει]κες ] ις θνάταις, τόδε δ ἴσ[θι] τὰι σᾶι ]παίσαν κέ µε τὰν µερίµναν ]λ άισ ἀντιδ[ ] [ ]α θοις δε δροσόεν]τας ὄχθοις ]ταιν παν]νυχίσ[δ]ην 24. a. ]ανάγα [ 1 ]εµνάσεσθ ἀ[ κ]αὶ γὰρ ἄµµες ἐν νεό[τατι ταυ τ [ἐ]πόηµµεν πο λ λ α [µ]ὲν γὰρ καὶ κά[λα 5 ]µεν, πoλι[ ἀ]µµε [ ]ὀ[ξ]είαις δ [ 24. b. ζ]ώοµ[εν 2 ]εναντ[ 4 τ]όλµαν[ 6

11 ]ανθρω[ c. ] έδαφο[ 1 λ]επτοφών[ ]θαµέω[ 1 ὄ]ττινα[ς γὰρ εὖ θέω, κῆνοί µε µά]λ ιστα πά[ντων σίνοντα]ι ]ἀλεµάτ 5 ]αν, ἔγω δ ἔµ [αὔται 11 τοῦτο σύ]νοιδα ] καὶ γὰρ [δ ]ὴ σὺ πάις ποτ[ ]ι κ ης µέλπεσθ ἄγι ταῦτα[ 5 ] ζάλεξαι, κἄµµ ἀπὺ τωδεκ[ ἄ]δρα χάρισσαι σ]τείχοµεν γὰρ ἐς γάµον εὖ δε[ κα]ὶ σὺ τοῦτ, ἀλλ ὄττι τάχιστα[ πα]ρ [θ]ένοις ἄπ[π]εµπε, θέοι[ 10 ]εν ἔχοιεν ] ὄδος µ[έ]γαν εἰς Ὄλ[υµπον ἀ]νθρω[π ]αίκ [ 29. ]πεπλ[ 1 τ]ο ι [ς] ὄρ µ οις 2 Γ ο ρ γ ο ι νυκτ[ 1 πάρθενοι δ[ παννυχίσδοι [σ]α ι [ σὰν ἀείδοιε ν φ[ιλότατα καὶ νύµφας ἰοκόλπω. 5 ἀλλ ἐγέρθε ι ς ἠϊθ[έοις στεῖχε σοὶς ὐµάλικ [ας, ὠς ἐλάσσω ἤπερ ὄσσον ἀ λιγ ύφω [νος ὄρνις ὔπνον [ἴ]δωµεν.

12 31. φαίνεταί µοι κῆνος ἴσος θέοισιν 1 ἔµµεν ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνείσας ὐπακούει καὶ γελαίσας ἰµέροεν, τό µ ἦ µὰν 5 καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν ὠς γὰρ ἔς σ ἰδω βρόχε, ὤς µε φώναισ οὐδ ἒν ἔτ εἴκει, ἀλλὰ κὰµ µὲν γλῶσσα <µ > ἔαγε, λέπτον δ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόµηκεν, 10 ὄππάτεσσι δ οὐδ ἒν ὄρηµµ, ἐπιρρόµβεισι δ ἄκουαι, κὰδ δέ µ ἴδρως κακχέεται, τρόµος δὲ παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας ἔµµι, τεθνάκην δ ὀλίγω πιδεύης 15 φαίνοµ ἔµ αὔτ [ᾳ ἀλλὰ πὰν τόλµατον, ὲπεὶ καὶ πένητα 32. αἴ µε τιµίαν ἐπόησαν ἔργα 1 τὰ σφὰ δοῖσαι 33. αἴθ ἔγω, χρυσοστέφαν Ἀφρόδιτα, 1 τόνδε τὸν πάλον λαχοίην 34. ἄστερες µὲν ὰµφὶ κάλαν σελάνναν 1 ἂψ ἀποκρύπτοισι φάεννον εἶδος, ὄπποτα πλήθοισα µάλιστα λάµπη γᾶν 35. ἤ σε Κύπρος ἢ Πάφος ἢ Πάναρµος 36. καὶ ποθήω καὶ µάοµαι 37. κὰτ ἔµον στάλαχµον τὸν δ ἐπιπλάζοντ ἄνεµοι φέροιεν καὶ µελέδωναι

13 38. ὄπταις ἄµµε 39. πόδας δὲ 1 ποίκιλος µάσλης ἐκάλυπτε, Λύδιον κάλον ἔργον 40. σο ὶ δ ἔγω λεύ κας επιδωµον α ἶγος 41. ταὶς κάλαισ ὔµµιν <τό> νόηµµα τὦµον 1 οὐ διάµειπτον 42. ταῖσι <δὲ> ψῦχρος µὲν ἔγεντ ὀ θῦµος, 1 πὰρ δ ἴεισι τὰ πτέρα 43. ] ἄκαλα κλόνει 5 ]κάµατος φρένα ]ε κατισδάνε[ι] ] ἀλλ ἄγιτ,ὦ φίλαι, ], ἄγχι γὰρ ἀµέρα. 44. Κύπρο [ ]ας 1 κάρυξ ἦλθε θε [ ]ελε [... ] θεις Ἴδαος ταδεκα φ[ ] ις τάχυς ἄγγελος... τάς. τ ἄλλας Ἀσίας [ ]δε αν κλέος ἄφθιτον 5 Ἔκτωρ καἰ συνέταιρ [ο]ι ἄγοισ ἐλικώπιδα Θήβας ἐξ ἰέρας Πλακίας τ ἀ[π ἀι]ν<ν>άω ἄβραν Ἀνδροµάχαν ἐνὶ ναῦσιν ἐπ ἄλµυρον πόντον πόλλα δ [ἐλί]γµατα χρύσια κἄµµατα πορφύρ[α] καταΰτ[µε]να, ποι κ ι λ ἀθύρµατα, 10 ἀργύρα τ ἀνα ριθ µα ποτήρια κἀλέφαις. ὢς εἶπ ὀτραλέως δ ἀνόρουσε πάτ[η]ρ φίλος φάµα δ ἦλθε κατὰ πτόλιν εὐρύχο ρ ο ν φίλοις αὔτικ Ἰλἰαδαι σατίναι[ς] ὐπ ἐυτρόχοις ἆγον αἰµιόνοις, ἐπ[έ]βαινε δὲ παῖς ὄχλος 15 γυναίκων τ ἄµα παρθενίκα[ν] τ [ ]ο σφύρων, χῶρις δ αὖ Περάµοιο θύγ[α]τρες[

14 ἴππ[οις] δ ἄνδρες ὔπαγον ὐπ ἀρ [µατπ[ ]ες ἠίθ εοι µεγάλω[σ]τι δ [ δ[ ] ἀνίοχοι φ[ 20 π [ ]ξα ο[ ἴ]κελοι θέοι[ς ]ἄγνον ἀoλ[λε- 25 ο ρ µατ α ι [ ]νον ἐς Ἴλιο[ν, αὖλος δ ἀδυ[µ]έλης [κίθαρίς] τ ὀνεµίγνυ[το καὶ ψ[ό]φο[ς κ]ροτάλ[ων, λιγέ]ως δ ἄρα πάρ[θενοι ἄειδον µέλος ἄγν[ον, ἴκα]νε δ ἐς α ι θ [ερα ἄχω θεσπεσία, γελ [ 30 πάνται δ ἦς κὰτ ὄδο[ις κράτηρες φίαλαί τ ὀ[ ]υεδε[ ] εακ[ µύρρα καὶ κασία λίβανός τ ὀνεµείχνυτο γύναικες δ ἐλέλυσδον ὄσαι προγενέστερα[ι, πάντες δ ἄνδρες ἐπήρατον ἴαχον ὄρθιον 35 Πάον oνκαλέοντες ἐκάβολον εὐλύραν, ὔµνην δ Ἔκτορα κ Ανδροµάχαν θεοεικέλο[ις. 44. a. ]σανορεσ [ 1 Φοίβωι χρυσοκό]µ αι, τὸν ἔτικτε Κόω κ [όρα µίγεισ ὐψινέφει Κρ]ονίδαι µεαλωνύµω ι Ἄρτεµις δὲ θέων] µέγαν ὄρκον ἀπώµοσε νὴ τὰν σὰν κεφά]λαν, ἄϊ πάρθενος ἔσσοµαι 5 ἄδµης οἰοπό]λ ων ὀρέων κορύφα ι σ ἔπι θηρεύοισ ἄγι καὶ τά]δ ε νεῦσον ἔµαν χάριν. ὢς εἶπ αὐτὰρ ἔνευ]σ ε θέων µακάρων πάτηρ. πάρθενον δ ἐλαφάβ]ολον ὰγροτέραν θέο ι ἄνθρωποί τε κάλε]ισιν ἐπωνύµιον µέγα. 10 κήναι λυσιµέλης] Ἔρος οὐδαάµα πίλναται, ] α φόβε[ ] ω 44. b. Μοίσαν ἀγλα[ 1 πόει καὶ Χαρίτων [ βραδίνοις ἐπεβ [ ὄργας µὴ πιλάθε [ θ ν άτοισιν πεδ χ[ 5 ]δ αλίω[ 45. ἆς θέλετ ὔµµες

15 46. ἔγω δ ἐπὶ µολθάκαν 1 τύλαν <κα >σπολέω µέλεα κἄν µὲν τετύλαγκας ἀσπόλεα 47. Ἔρος δ ἐτίναξέ µοι 1 φρένας, ὤς ἄνεµος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐµπέτων. 48. ἦλθες, ἔγω δέ σ ἐµαιόµαν, 1 ὂν δ ἔψυξας ἔµαν φρένα καιοµέναν πόθῳ 49. ἠράµαν µὲν ἔγω σέθεν Ἄτθι πάλαι ποτά 1 σµίκρα µοι πάις ἔµµεν ἐφαίνεο κἄχαρις. 50. ὀ µὲν γὰρ κάλος ὄσσον ἴδην πέλεται <κάλος>, 1 ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσσεται. 51. οὐκ οἶδ ὄττι θέω δύο µοι τὰ νοήµατα 52. ψαύην δ οὐ δοκίµωµ ὀράνω δυσπαχέα 53. βροδοπάχεες ἄγναι Χάριτες δεῦτε ίος κόραι 54. ἐλθόντ ἐξ ὀράνω πορφυρίαν περθέµενον χλάµυν 55. κατθάνοισα δὲ κείσῃ οὐδέ ποτα µναµοσύνα σέθεν 1 ἔσσετ οὐδὲ πόθα εἰς ὔστερον οὐ γὰρ πεδέχῃς βρόδων τὼν ὲκ Πιερίας, ἀλλ ὰφάνης κἀν Ἀίδα δόµῳ φοιτάςῃς πεδ ἀµαύρων νεκύων ἐκπεποταµένα. 56. οὐδ ἴαν δοκίµωµι προσίδοισαν φάος ἀλίω 1 ἔσσεσθαι σοφίαν πάρθενον εἰς οὐδένα πω χρόνον τεαύταν

16 57. τίς δ ἀγροΐωτις θέλγει νόον [ 1 ἀγροΐωτιν ἐπεµµένα στόλαν οὐκ ἐπισταµένα τὰ βράκε ἔλκην ἐπὶ τὼν σφύρων; 58. ]υ γοισα [ 5 ]ι δάχθην ]χ υ θ[ ]ο ι [ ]αλλ[ ]ύταν ] χθο [..]ατί [ ]εισα ]µένα ταν[ ώ]νυµόν σε ]νι θῆται στ[ύ]µα[τι] προ κοψιν 10 ]πων κάλα δῶρα παῖδες. ]φιλάοιδον λιγύραν χελύνναν πά]ντα χρόα γῆρας ἤδη λεῦκαι δ ἐγένο]ντο τρίχες ἐκ µελαίναν ]α ι, γόνα δ [ο]ὐ φέροισι 15 ]ησθ ἴσα νεβρίοισιν ἀ]λ λὰ τί κεν ποείην; ] οὐ δύνατον γένεεθαι ] βροδόπαχυν Αὔων ἔσ]χατα γᾶς φέροισα 20 ]ο ν ὔµως ἔµαρψε[ ἀταν]άταν ἄκοιτιν ]ιµέναν νοµίσδει ]αις ὀπάσδοι ἔγω δὲ φίληµµ ἀβροσύναν, ] τοῦτο καί µοι 25 τὸ λά[µπρον ἔρος τὠελίω καὶ τὸ κάλ]ον λέ[λ]ογχε. 60. ]τύχοισα 1 ]θέλ ωνταπαίσαν τε]λ εσον νόηµµα ]έτων κάληµι ]πεδὰ θῦµον αἶψα 5 ὄ]σσα τύχην θελήση[ς ]ρ ἔµοι µάχεσθα[ι χ]λιδάναι πίθεισα[ν ]ι, σὺ δ εὖ γὰρ οἶσθα ]έτει τα[ ] λε [ 10 ]κλ ασ[ 62. ἐπτάξατε [ 1 δάφνας ὄτα[

17 πὰν δ ἄδιον[ ἢ κῆνον ἐλο[ καὶ ταῖσι µὲν α [ 5 ὀδοίπορος ἄν[ µύγις δέ ποτ εἰσάιον ἐκλ [ ψύχα δ ἀγαπάτασυ [ τέαυτα δὲ νῦν ἔµµ [ ἴκεσθ ἀγανα[ 10 ἔφθατε κάλαν[ τά τ ἔµµατα κα [ 63. ὄνοιρε µελαινα[ 1 φ[ο]ίταις ὄτα τ ὔπνος[ γλύκυς θ[έ]ο ς, ἦ δεῖν ὀνίας µ[ ζὰ χῶρις ἔχην τὰν δυναµ[ ἔλπις δέ µ ἔχει µὴ πεδέχη[ν 5 µηδὲν µακάρων ἐλ [ ο υ γάρ κ ἔον οὔτω[ ἀθύρµατα κα [ γένοιτο δέ µοι[ τοὶς πάντα[ ] α[ 1 ]ροµε[ ] ελασ [ ]ροτ ήννεµε[ Ψάπφοι, σεφίλ[ 5 Κύπρωι β [α]σίλ[ κ αίτοι µέγα δ [ ὄ]σσοις φαέθων [ πάνται κλέος[ καί σ ἐνν Ἀχέρ[οντ ]ων µα [ 1 κ]αὶ τοῦτ ἐπικε [ δ]αίµων ὀλοφ [ οὐ µὰν ἐφίλησ [ νῦν δ ἔννεκα[ 5 τὸ δ αἴτιον οὔτ[ οὐδὲν πόλυ[ 68.

18 ]ι γάρ µ ἀπὺ τὰς ε [ 1 ὔ]µως δ ἔγεν[το ] ἴσαν θέοισιν ]ασαν ἀλίτρα[ Άν]δροµέδαν [ ] αξ[ 5 ]αρ[ ] α µ α κα [ιρ]α ]ε ον δὲ τρόπον α[. ] ύνη[ ] κ όρο ν οὐ κατισχ ε [ ]κ α[ ] Τυνδαρίδαι[ς ]ασυ[ ] κα[. ] χαρέεντ ἀ [ 10 ]κ ἄδολον [µ]ηκέτι συν[ ]Μεγα ρα [ ]ν α[ ]α[ 70. ]ν δ εἶµ ε[ 1 ]αρµονίας δ [ πολυγ]άθην χόρον, ἄα[ ]δ ε λίγηα [ 71. ]µισσε Μίκα 1 ]ελα[ ]α λ λά σ ἔγωὐκ ἔάσω ]ν φιλότ[ατ ] ἤλεο Πενθιλήαν [ ]δα κα [κό]τροπ, ἄµµα[ ]µέλ [ος] τι γλύκερον [ 5 ]α µελλιχόρων[ ]δει, λίγυραι δ ἄη[ται ] δροσ[ό]εσσα[ 73. ]αν Ἀφροδι[τα ἀ]δύλογοι δ ἐρ[ ]β αλλοι [ 5 ]ις ἔχοισα ] ε να θαασ[σ ]άλλει ]ας ἐέρσας[ 81. ]απύθεσ [ 1 ]χισταλ [ ]ε µ π[ σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ ίκα, πέρθεσθ ἐράτοις φόβαισιν ὄρπακας ἀνήτω συν<α>έρραισ ἀπαάλαισι χέρσιν 5 εὐάνθεα γὰρ πέλεται καὶ Χάριτες µάκαιραι

19 µᾶλλον προτόρην, ἀστεφανώτοισι δ ἀπυστρέφονται. 82. εὐµορφοτέρα Μνασιδίκα τὰς ὰπάλας Γυρίννως ]αν Ἀρτεµι [ 6 ]τ ὤστ ὀ πέλη[ 2 ] ακάλα [ 1 ]α ι γ ιόχω λα [ ] Κ υ θέρη ε υ χ οµ[ ]ο ν ἔχοισα θῦµο [ν κλ]ῦθί µ ἄρας αἴ π[οτα κἀτέρωτα 5 ]ας π ρ ολίποισ α κ[ ] πεδ ἔµαν ἰώ[ ] ν χα λέπαι [ 88. ]ν πρ ο [ ]νως πρὸς πότ [ ] ατον χάλα[ ] θέλοις οὐδυ [ 5 ] άσδοισ ὀλιγα[ ] ένα φέρεσθα[ι ] φι α τισ [ ἐµ[ ] δ ἄδιον εἰσορ[ το υ [ ο]ἶσθα καὔτα 10 κ[ λέ]λ αθ ἀλλονιά[ σε[ ] αν τι ραδ[ ἠ[ ]α ι τις εἴποι α[ ] σαν ἔγω τε γαρ[ φιλη [ ]µ ἆς κεν ἔνηι µ [ 15 κᾶλ [ ]α ι µελήσεν ἐστ [ ]χα [ ] φίλα φαῖµ ἐχύρα γέ[νεσθαι ]ενα[. ]αις ἀτ [ ] δ ὀνιαρ [ ]σ [ ] πίκρος ὔµ[ 20 ]τα θᾶδ [ ]. α τόδε δ ἴσ [θ ] ὤττι σ ἐ [ ]α φιλήσω[

20 ]τ ω τι λο[ 25 ]σσον γὰρ [ ]σθαι βελέω[ν 91. ἀσαροτέρα. οὐδάµα πωἴρανα σέθεν τύχοισαν 92. πέπλον[...]π υ σ χ [ 5 καὶ κλ ε [ ]σαω κροκoεντα[ πέπλον πορφυ[ρ ] δ εξω [ χλαιναι περσ [ στέφανοι περ[ 10 καλ[ ]ο ς σ α µ [ φρυ[ πορφ[υρ τ α π α [ 94. τεθνάκην δ ἀδόλως θέλω 1 ἄ µε ψισδοµένα κατελίµπανεν πόλλα, καὶ τόδ ἔειπε [µοι ὤιµ ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αµεν, Ψάπφ, ἦ µάν σ ἀέκοισ ἀπυλιµπάνω. 5 τὰν δ ἔγω τάδ ἀµειβόµαν χαίροισ ἔρχεο κἄµεθεν µέµναισ, οἶσθα γὰρ, ὤς σε πεδήποµεν αἰ δὲ µή, ἀλλά σ ἔγω θέλω ὄµναισαι [ ] [ ] αι 10 ]καἰ κάλ ἐπάσχοµεν. πο [λλοις γἀρ στεφάν]οις ἴων καὶ βρ[όδων κρο]κ ίων τ ὔµοι κα [ ] πὰρ ἔµοι περεθήκαο, καὶ πό[λλαις ὔπα]θύµιδας 15 πλλέκ[ταις ἀµφ ἀ]πάλαι δέραι ἀνθέων ε [βαλες] πεποηµµέναις, καὶ πο λ λ ω ι [ ] µύρωι βρενθείωι [ ]ρ υ[ ]ν ἐξαλείψαο κα [ὶ βασ]ιληίωι, 20 καὶ στρώµν[αν ἐ]πὶ µολθάκαν

21 ἀπάλαν πα [ ἔξίης πόθο [ν ] ων ] νίδων, κωὔτε τις [ οὔ]τ ε τι ἶρων οὐδυ[ 25 ἔπλετ, ὄππ [οθεν ἄµ]µες ἀπέσκοµεν οὐκ ἄλσος [ 95. Γογγυλα [ χ]ο ρος ]ψόφος ] οιδιαι ἦ τι σᾶµ ἐθε [ 5 παισι µάλιστα [ µας γ εἴηλθ ἐπ [ εἶπον ὦ δέσποτ, ἐπ [ [ο]ὐ µὰ γὰρ µάκαιραν [ἔγωγ [ο]ὐδὲν ἄδοµ ἔπαρθα γᾶ[ς ἔοισα, 10 κατθάνην δ ἴµερός τις [ἔχει µε καὶ λωτίνοις δροσόεντας [ὄχ [θ]οις ἴδην Ἀχέρ[οντος 96. ]Σαρδ [ 1 πόλ]λακι τυίδε [ν]ῶν ἔχοισα ὠσπ [ ] ώοµεν, [ ] χ[ σε θέαι σ ἰκέλαν ἀριγνώται, σᾶι δὲ µάλιστ ἔχαιρε µόλπαι. 5 νῦν δὲ Λύδαισιν ἐµπρέπεται γυναίκεσσιν, ὤς ποτ ἀελίω δύντος ἀ βροδοδάκτυλος σελάννα πάντα περρέχοισ ἄστρα φάος δ ἐπίσχει θάλασσαν ἐπ ἀλµύραν 10 ἴσως καὶ πολυανθέµοις ἀρούραις ἀ δ ἐέρσα κάλα κέχυται, τεθάλαισι δὲ βρόδα κἄπαλ ἄνθρυσκα καὶ µελίλωτος ἀνθεµώδης πόλλα δὲ ζαφοίταισ ἀγἀνας ἐπι- 15 µνάσθεισ Ἄτθιδος ἰµέρῳ λέπταν ποι φρένα, κ[ᾶ]ρ [ι σᾶι] βόρηται κῆθι δ ἔλθην ἀµµε [ ] ισα το δ οὐ νῶντ ἀ[π]υστονυµ [ ] πόλυς

22 γαρύει [ ]αλον [ ] ο µέσσον 20 ε]υ µαρ[ες µ]ὲν οὺκ ἄµ µι θέαισι µόρφαν ἐπή[ρατο]ν ἐξίσωσθ αι συ[ ]ρ ο ς ἔχηισθ ἀ[ ] νίδηον ]το[ ]ρατι- µαλ[ ] ερος 25 καὶ δ[ ]µ [ ]ος Ἀφροδίτα καµ [ ]νέκταρ ἔχευ ἀπὺ χρυσίας [ ]ναν ]απουρ [ ]χέρσι Πείθω... ]ες τὸ Γεραίστιον 33 ]ν φίλαι ]υ στον οὐδενο[ 35 ]ερον ἰξο[µ 98. a. ] θος ἀ γάρ µε γέννα[τ 1 σ]φ ᾶς ἐπ ἀλικίας µέγ[αν κ]όσµον, αἴ τις ἔχη φόβα<ι>ς [ π ]ορφύρ ωι κατελιξαµέν[αις πλόκωι, ἔµµεναι µα λα τοῦτο δ [ή 5 ἀ]λλ ἀ ξανθοτέρα<ι>ς ἔχη[ τ ]αὶς κόµα<ι>ς δάιδος προ[ σ]τεφάνοισιν ἐπαρτία[ις ἀ]νθέων ἐριθαλέων µ]ι τράναν δ ἀρτίως κλ[ 10 π οικίλαν ἀπὺ Σαρδίω[ν Ἰ]αονίας πόλ[ε]ις 98. b. σοὶ δ ἔγω Κλέι ποικίλαν 1 οὐκ ἔχω πόθεν ἔσσεται µιτράν<αν> ἀλλ τὼι Μυτιληνάωι... παι α ειον ἔχην πο [ 5 αἰκε η ποικιλασκ [ ταῦτα τὰς Κλεανακτίδα [ν φύγας ι σαπολισεχει µνάµατ ἴδε γὰρ αἶνα διέρρυε [ν 100.

23 ἀµφὶ δ ἄβροισ λασίοισ εὖ <ϝ > ἐπύκασσε χερρόµακτρα δὲ καγγόνων 1 πορφύρα καταΰτµενα τατιµάσεις ἔπεµψ ἀπὺ Φωκάας δῶρα τίµια καγγόνων 102. Γλύκηα µᾶτερ, οὔτοι δύναµαι κρέκην τὸν ἴστον 1 πόθῳ δάµεισα παῖδος βραδίναν δι Ἀφροδίταν ] ἐν τὸ γὰρ ἐννεπε[ ]η προ β [ ] ατε τὰν εὔποδα νύµφαν [ 5 ]τ α παῖδα Κ ρ ο νίδα τὰν ἰόκ[ολπ]ον[ ] ς ὄργαν θεµένα τὰν ἰόκ[ολ]π ος α[ ] ἄγναι Χάριτες Πιέριδέ[ς τε] Μοι [σαι ]π π οτ ἀοιδαι φρε ν[ ]αν [ ]σ αιοισα λιγύραν [ἀοί]δαν 10 γά]µβρον, ἄσαροι γ ὰρ υ µαι κ[ ]σε φόβαισι θεµέν α λύρα [ ] η χρυσοπέδι λ <λ>[ο]ς Αὔως 103. b. ]ρηον θαλάµω τ ωδεσ [ ]ι ς εὔποδα νύµφαν ἀβ [ 104. а. Ἔσπερε πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ αὔως, 1 φέρεις ὄιν, φέρεις αἶγα, φέρεις ἀπὺ µάτερι παῖδα b. ἀστέρων πάντων ὀ κάλλιστος 105. a. οἶον τὸ γλυκύµαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ ὔσδῳ, 1 ἄκρον ἐπ ἀκροτάτῳ, λελάθοντο δὲ µαλοδρόπηες οὐ µὰν ἐκλελάθοντ, ἀλλ οὐκ ἐδύναντ ἐπίκεσθαι b. οἴαν τὰν ὐάκινθον ἐν ὤρεσι ποίµενες ἄνδρες 1 πόσσι καταστείβοισι, χάµαι δέ τε πόρφυρον ἄνθος 106.

24 πέρροχος ὠς ὄτ ἄοιδος ὀ Λέσβιος ἀλλοδάποισιν 107. ἦρ ἔτι παρθενίας ἐπιβάλλοµαι; 108. ὦ καλή, ὦ χαρίεσσα 109. δώσοµεν, ἦσι πάτηρ 110. θυρώρῳ πόδες ἐπτορόγυιοι, 1 τὰ δὲ σάµβαλα πεµπεβόηα, πίσσυγγοι δὲ δέκ ἐξεπόναισαν ἴψοι δὴ τὸ µέλαθρον 1 ὐµήναον, ἀέρρατε, τέκτονες ἄνδρες ὐµήναον. γάµβρο. (εἰσ)έρχεται ἶσος Ἄρευι, 5 ἄνδρος µεγάλω πόλυ µέσδων ὄλβιε γάµβρε, σοὶ µὲν δὴ γάµος ὠς ἄραο 1 ἐκτετέλεστ, ἔχῃς δὲ πάρθενον ἂν ἄραο σοὶ χάριεν µὲν εἶδος, ὄππατα δ µέλλιχ, ἔρος δ ἐπ ἰµέρτῳ κέχυται προσώπῳ τετίµακ ἔξοχά σ Ἀροδίτα οὐ γὰρ ἑτέρα νῦν παῖς ὦ γάµβρε τεαύτα 114. παρθενία, παρθενία, ποῖ µε λίποισ ἀοπίχῃ; 1 οὐκέτι ἤξω πρὸς σέ, οὐκέτι ἤξω τίῳ σ, ὦ φίλε γάµβρε, καλῶς ἐικάσδω; 1 ὄρπακι βραδίνῳ σε µάλιστ ἐικάσδω χαῖρε, νύµφα, χαῖρε, τίµιε γάµβρε, πόλλα

25 117. χαίροις, ἀ νύµφα, χαιρέτω δ ὀ γάµβρος 117. a. ξοάνων προθύρων 118. ἄγι δὴ χέλυ δῖα µοι λέγε 1 φωνάεσσα δὲ γίνεο 119. αἰµιτύβιον στάλασσον 120. ἀλλὰ τις οὐκ ἔµµι παλιγκότων 1 ὄργαν, ἀλλ ἀβάκην τὰν φρέν ἔγω 121. ἀλλ ἔων φίλος ἄµµι 1 λέχος ἄρνυσο νεώτερον οὐ γὰρ τλάσοµ ἔγω συνοίκην ἔοισα γεραιτέρα ἄνθε ἀµέργοισαν παῖδ ἄγαν ἀπάλαν 123. ἀρτίως µὲν ἀ χρυσοπέδιλλος Αὔως 124. αὐτα δὲ σὺ Καλλιόπα 125. αυταόρα ἐτεφαναπλόκην 126. δαύοις ἀπάλας ἐτα<ί>ρας ἐν στήθεσιν 127. δεῦρο δηὖτε Μοῖσαι χρύσιον λίποσαι 128. δεῦτέ νῦν ἄβραι Χάριτες καλλίκοµοί τε Μοῖσαι 129.

26 (a) ἔµεθεν δ ἔχῃσθα λάθαν (b) ἤ τιν ἄλλον ἀνθρώπων ἔµεθεν φίλησθα 130. Ἔρος δηὖτέ µ ὀ λυσιµέλης δόνει, 1 γλυκύπικρον ἀµάχανον ὄρπετον 131. Ἄτθι, σοὶ δ ἔµεθεν µὲν ἀπήχθετο 1 φροντίσδην, ἐπὶ δ Ἀνδροµέδαν πότῃ 132. ἔστι µοι κάλα πάις χρυσίοισιν ἀνθέµοισιν 1 ἐµφέρη<ν> ἔχοισα µόρφαν Κλέις ἀγαπάτα, ἀντὶ τᾶς ἔγωὐδὲ Λυδίαν παῖσαν οὐδ ἐραάνναν 133. (a) ἔχει µὲν Ἄνδροµέδα κάλαν ἀµοίβαν (b) Ψάπφοι, τί τὰν πολύπολβον Ἀφροδίταν ; 134. ζά <τ > ἐλεξάµαν ὄναρ, Κυπρογένηα 135. τί µε Πανδίονις, Ὤιρανα, χελίδων ; 136. ἦρος ἄγγελος ἰµερόφωνος ἀήδων 137. θέλω τί τ εἴπην, ἀλλὰ µε κωλύει 1 αἴδω αἰ δ ἦχες ἔσλων ἴµερον ἢ κάλων καὶ µή τί τ εἴπην γλῶσσ ἐκύκα κάκον, αἴδως κέν σε οὐκ ἦχεν ὄππατ, 5 ἀλλ ἔλεγες περὶ τῶ δικαίω 138. στᾶθι κἄντα φίλος 1 καὶ τὰν ἐπ ὄσσοισ ὀµπέτασον χάριν 139. θέοι δ[ ] νεσω [ α]υ τικ ἀδάκ[ρυτον θ ε [ 140.

27 κατθνάσκε, Κυθέρη, ἄβρος Ἄδωνις τί κε θεῖµεν; 1 καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερεικεσθε κίθωνας κῆ δ ἀµβροσίας µὲν 1 κράτηρ ἐκέκρατ, Ἔρµαις δ ἔλων ὄπλιν θέοισ ἔοινοχόαησε. κῆνοι δ ἄρα πάντες καρχάσι ἦχον 5 κἄλειβον ἀραάσαντο δὲ πάµπαν ἔσλα γάµβρῳ Λάτω καὶ Νιόβα µάλα µὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι 143. χρύσειοι δ ἐρέβινθοι ἐπ ἀιόνων ἐφύοντο 144. Γόργως µάλα δὴ κεκορηµένοις µὴ κίνη χέραδος 146. µήτε µοι µέλι µήτε µέλισσα 147. µνάσεσθαί τινά φαιµι καὶ ἕτερον ἀµµέων 148. ὀ πλοῦτος ἄνευ ἀρέτας οὐκ ἀσίνης πάροικος, 1 ἀ δ ἀµφοτέρων κρᾶσις εὐδαιµονίας ἔχει τὸ ἄκρον 149. ὄτα πάννυχος ἄσφι κατάγρει 150. οὐ γὰρ θέµις ἐν µοισοπόλων οἰκίᾳ 1 θρῆνον ἔµµεν οὔ κ ἄµµι πρέποι τάδε ὀφθάλµοις δὲ µέλαις νύκτος ἄωρος

28 152. παντοδάπαισι µεµειχµένα χροίαισιν 153. πάρθενον ἀδύφωνον 154. πλήρης µὲν ἐφαίνετ ἀ σελάννα 1 αἰ δ ὠς περὶ βῶµον ἐστἀθησαν 155. πόλλα µοι τὰν Πωλυανάκτιδα παῖδα χαίρην 156. πόλυ πάκτιδος ἀδυµελεστέρα χρύσω χρυσοτέρα 157. πότνια Αὔως 158. σκιδναµένας ἐν στήθεσιν ὄργα. 1 µαψυλάκαν γλῶσσαν πεφύλαχθαι 159. σύ τε κἄµος θεράπων Ἔρος 160. τάδε νῦν ἐταίραις 1 ταὶς ἔµαις τέρπνα κάλως ἀείσω 161. τανδεφυλασσετε εννε[ ]οι γ άµβροι [ ]υ πολίων βασίληες 162. τίοισιν ὀφθάλµοισιν; 163. τὸ µέληµα τὦµον 164. τὸν ϝὸν παῖδα κάλει 165. φαίνεταί ϝοι κῆνος

29 166. φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακίνθινον 1 ὤιον εὔρην πεπυκάδµενον 167. ὠίω πόλυ λευκότερον 168. ὦ τὸν Ἄδωνιν 168. b. δέδευκε µὲν ἀ σελάννα 1 καὶ Πληΐαδες µέσαι δὲ νύκτες, παρὰ δ ἔρχετ ὤρα, ἔγω δὲ µόνα κατεύδω c. ποικίλλεται µὲν 1 γαῖα πολυστέφανος 169. ἀγαγοίην 171. ἄκακος 172. ἀλγεσίδωρον 173. ἀµαµάξυδος 174. ἀµάρα 175. αὔα 176. βάρβιτος. βάρωµος. βάρµος βεῦδος

30 179. γρύτα 180. Ἔκτωρ 181. ζάβατον 182. ἰοίην 183. κατώρη 184. κίνδυν 185. µελίφωνοι 186. Μήδεϊα 187. Μοισάων 188. µυθοπλόκον 189. νίτρον 190. πολυΐδριδι 191. σέλιννα 192. χρυσαστράγαλοι

31 Pjesme 1 1. Besmrtna Afrodito od šarena prijestola, lukavi rode Zeusov, molim te, ne opterećuj, ne mori mi brižno srce nego ovamo, vladiko, hodi ako li si me ikad čuvši mi zov iz daleka i napustivši u upregnutim kolima očev zlatni dvor uslišala i došla, a lijepi te i brzi vrapci s nebesa preko neba i crne zemlje vodili brzo klepećući krilima. Stigoše vrpaci, a ti, blaga gospođo, na besmrtno lice navukla smiješak i pitala me što li me to opet muči, i zašto li te ovaj put zovem, i što li mi se ludom srcu sada hoće.»koga da ovaj put uvjerim da ti se u zagrljaj vrati? Tko te, Sapfo, jedi? Ako sada djevojka neće da ti se da, uskoro će te sama moliti; ako sada neće da primi darova, uskoro će te sama darivati; ako sada neće da te voli, uskoro će te voljeti, pa milom ili silom!«i sada mi priskoči i oslobodi me muke i briga; ispuni sve što mi se srce hoće; i sama uz mene u toj bitci stani! 2. Ovamo, k meni s Krete hodi, k ovom svetom hramu gdje ti je krasni jabukov gaj i žrtvenici vrh kojih se puši tamjan; gdje se među jabukovim granama gali zvuk studen-potoka, čitavo mjesto sjenom krije ruža, a sa drhtavih se latica spušta začarani san; gdje livada, na kojoj konji pasu, buja u proljetnom cvatu, a vjetar lagano piri ; gdje ti Afrodito od Cipra, uzevši u zlatne pehare skladno nalij s radosti pomiješan nektar. 3. dati čuvenih lijepih i dobrih prijatelje, mučiš me ukor da ti je dosta naime, moj naum ne tako je takav shvaćam zlòćē druge srce blage 4. duh uopće mogu dok mi je odsijavati lice 5. Afrodito od Cipra i vi, kćeri Nerejeve, dajte da mi rođeni brat ovamo sigurno dospije i da se ostvari sve što mu srce hoće; da se iskupi za sve ono što je u prošlosti zgriješio; i da prijateljima bude na radost, neprijateljima na žao; a svima nama dajte da ne bude više nikakve nesreće. Dajte da poželi rođenu sestru učiniti učesnicom časti žalobnih patnja od kojih u prošlosti pateći slušajući prosa objede građana a ti, Afrodito od Cipra, odlažući zala 6. Hodi da vidimo vladika Eos zlatnih ruku glava 7. Dorihe zapovijeda, jer ne obijest poput mladića drag 8. Atido, tebi 9. 1 Dijelovi prijevoda u kurzivu upućuju na suplemente, nečitke ili djelomično čitljive dijelove originala.

32 zove sve ne praznik Heri dok 15. blaga... da se iskupi za ono što je u prošlosti zgriješio sa srećom... lúkē... kamo sreće, Afrodito od Cipra, da budeš veoma stroga prema njoj, i neka se ne hvali ta Doriha govoreći da se po drugi put vratio svojoj dragoj. 16. Jedni kažu da je širom crne zemlje najljepša stvar konjica, drugi pak pješadija, a treći mornarica; ja kažem da je najljepše ono biće koje tko voli. Veoma je lako učiniti da ovo svi shvate jer je ljepotica Helena napustila preugledna muža i preko mora se u Troju uputila zaboravivši i kćer i voljene roditelje kada ju je zavela me sad podsjeti na Anaktoriju koja je daleko ja više volim gledati njen ljupki hod i bljesak joj na licu sjajni negoli lidijska kola i oboružane vojnike ne može da bude čovjek moliti da dijeli iznenada. 17. Vladiko Hero, budi mi, dok ti se molim, u svoj svojoj krasoti blizu; ti, kojoj su se molili i glasoviti kraljevi, sinovi Atrejevi! Dokazavši se u mnogim zgodama najprije oko Ilija, a onda i na moru ovamo se oni upute, ali nisu mogli putovanje dovršiti prije nego što su u pomoć zazvali tebe, parca Zeusa i ljupko Tionino čedo. Sada pak blaga i pomozi mi prema starom sveta i dobra djevojka okolo biti doseći 18. Sve kazati jezik ispripovjediti i muškarac veće 19. koja čeka u žrtvama onu koja ima dobru koja hoda znamo, naime djelâ i na reče ovako 20 a sjaj i sa srećom pristati u luku crne zemlje mornari snažan vjetar a na kopnu plovidba teret kad već mnogo djela kopnu 21. žalost... dršćući... starost kožu već... pokriva... leti tražeći... sjajne.. uzevši... pjevaj nam o onoj ljubičastih skuta... najviše... luta djelo... čestito lice... ugoditi... a ako ne, zima... boli... Abantido, molim te, uzmi trzalicu i pjevaj o Gongili dok te lijepu čežnja opet salijeće pogled te na njenu haljinu, naime, uzbudio, a mene to baš obradovalo. I sama me blažena Afrodita od Cipra prekori jer sam sam se molila za... ovu riječ... želim

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Agencija za odgoj i obrazovanje Hrvatsko društvo klasičnih filologa ZAPORKA NATJECATELJA: ŽUPANIJSKO NATJECANJE U POZNAVANJU KLASIČNIH JEZIKA u kategoriji GRČKI

Διαβάστε περισσότερα

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΛΙΑ Α

1. ΕΠΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΛΙΑ Α Περιοδικό RAM, Μάιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 1 1. ΕΠΟΣ 2. ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 3. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΟ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου, Βαγγέλης ρακόπουλος, Μάγδα Τικοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRINA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ АЗОНОКОСИЛКАОСИЛКА MA INA ELECTRIC^ PENTRU TUNS GAZONUL ELEKTROMOS FORGÓKÉSES F NYÍRÓ ELEKTRYCZNA

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, ο Παρµενίδης έζησε στην Ελαία περίπου το 540-470 π.χ. λίγο µετά τον Ηράκλειτο (κάποιοι τον θέλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

14. Callimachus 22 HE (= 34 Pf. = AP 6.351): τίν με, λεοντάγχ ὦνα συοκτόνε, φήγινον ὄζον θῆκε τίς; Ἀρχῖνος. ποῖος; ὁ Κρής. δέχομαι.

14. Callimachus 22 HE (= 34 Pf. = AP 6.351): τίν με, λεοντάγχ ὦνα συοκτόνε, φήγινον ὄζον θῆκε τίς; Ἀρχῖνος. ποῖος; ὁ Κρής. δέχομαι. Reading Inscriptions in Literary Epigram Joseph Day (dayj@wabash.edu) 11 September 2013 1. Heraclitus 1 HE (= AP 7.465): ἁ κόνις ἀρτίσκαπτος, ἐπὶ στάλας δὲ μετώπων σείονται φύλλων ἡμιθαλεῖς στέφανοι. γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

KALLIMACOU EPIGRAMMATA. Τίμων (ο ὐ γὰρ ἔτ' ἐσσί), τί τοι, σκότος ἢ φάος, ἐχθρόν; τ ὸ σκότος ὑμέων γὰρ πλείονες εἰν Ἀΐδ ῃ.

KALLIMACOU EPIGRAMMATA. Τίμων (ο ὐ γὰρ ἔτ' ἐσσί), τί τοι, σκότος ἢ φάος, ἐχθρόν; τ ὸ σκότος ὑμέων γὰρ πλείονες εἰν Ἀΐδ ῃ. KALLIMACOU EPIGRAMMATA Εἶπέ τις, Ἡράκλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δέ με δάκρυ ἤγαγεν ἐμνήσθην δ' ὁσσάκις ἀμφότεροι ἥλιον ἐν λέσχ ῃ κατεδύσαμεν. ἀλλ ὰ σ ὺ μέν που, ξεῖν' Ἁλικαρνησε ῦ, τετράπαλαι σποδιή, 5 α ἱ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Ορφικοι Υµνοι. Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001. http://www.ysee.gr

Ορφικοι Υµνοι. Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001. http://www.ysee.gr Ορφικοι Υµνοι Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001 http://www.ysee.gr Ορφικοί Υµνοι Typed and typesetted by Dr. A. Tsolomitis University of the Ægæan Department of Mathematics 832 00 Karlovassi Samos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα