ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» To Σχεδιο Δρασης Για Την Αναπτυξη Του Τομεα Της Κοινωνικης Προνοιας Την Δ Προγραμματικη Περιοδο Το Εθνικο Προγραμμα «Κοινωνικη Συνοχη Και Αλληλεγγυη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» TO ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Συγγραφική Ομάδα Γαβριήλ Αμίτσης (Συντονιστής) Δημήτρης Απίστουλας Φωτεινή Μαρίνη 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της Μελέτης Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας Η διάρθρωση της ύλης Η εκπόνηση της Μελέτης...10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η λειτουργία των προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Το θεσμικό περιβάλλον ανάπτυξης των προνοιακών πολιτικών Η κατοχύρωση και προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων Η προσαρμογή της εθνικής έννομης τάξης στο υπερεθνικό πλαίσιο προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων Η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου Το διοικητικό / επιχειρησιακό περιβάλλον άσκησης των προνοιακών πολιτικών Οι προνοιακοί φορείς του δημόσιου τομέα Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα Οι φορείς του εθελοντικού τομέα Η ανάλυση του διοικητικού / επιχειρησιακού περιβάλλοντος Η αξιολόγηση του περιβάλλοντος των προνοιακών πολιτικών Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης SWOT...54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πεδία αξιοποίησης διεθνών καλών πρακτικών στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας Ο σχεδιασμός των πολιτικών Το επίπεδο παροχής των πολιτικών Η στόχευση των πολιτικών φροντίδας Καλές πρακτικές στο πεδίο της ανοικτής προστασίας οικογενειών και παιδιών Καλές πρακτικές στο πεδίο της στήριξης οικογενειών που απειλούνται με φτώχεια και αποκλεισμό Καλές πρακτικές στο πεδίο της ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων Καλές πρακτικές στο πεδίο της ανοικτής φροντίδας ατόμων με αναπηρίες Οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών φροντίδας..65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η επίδραση των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων στην ανάπτυξη του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας Οι χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του Α Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Οι χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Έργα στο πεδίο των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών Έργα προώθησης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης

4 2.3. Οι παρεμβάσεις στο πεδίο βελτίωσης των προνοιακών υποδομών Οι παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του προνοιακού τομέα Οι χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Οι ειδικές δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» Οι δράσεις άλλων Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οι δράσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οι οριζόντιες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του προνοιακού τομέα Η εκτίμηση των επιδράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων στην λειτουργία του προνοιακού συστήματος...97 KEΦΑΛΑΙΟ 4. Η Αναπτυξιακή Στρατηγική του προνοιακού τομέα για την περίοδο Το Όραμα και οι Επιδιώξεις της Στρατηγικής Οι Στρατηγικοί Στόχοι Οι Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Οι μηχανισμοί υλοποίησης της Στρατηγικής Το Εθνικό Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» Οι Επιχειρησιακοί Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» Η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» Η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» Οι διαδικασίες διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η συμβολή της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ στις Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η συνάφεια της Στρατηγικής με την Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας Στόχοι και περιεχόμενο της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας Η επίδραση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στον τομέα των προνοιακών πολιτικών Η συμβολή της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ στην προώθηση των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας Η συνάφεια της Στρατηγικής με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή Έννοια και περιεχόμενο των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών Η επίδραση των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών Η συμβολή της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ στην προώθηση των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών Η συνάφεια της Στρατηγικής με τις Οριζόντιες Πολιτικές της Ένωσης Το περιεχόμενο των Οριζόντιων Κοινοτικών Πολιτικών

5 3.2. Η συμβατότητα του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» με τις Οριζόντιες Πολιτικές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η συνάφεια της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Οι ρήτρες του ΕΣΠΑ για τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας Η συμβολή του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» στην προώθηση των στόχων του ΕΣΠΑ Η συνάφεια της στοχοθεσίας με τους στόχους του ΕΣΠΑ Η συμβολή των παρεμβάσεων στους ειδικούς στόχους του ΕΣΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η συνάφεια της Αναπτυξιακής Στρατηγικής με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη Η νέα Στρατηγική της Ένωσης για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη Η συμβατότητα του Προγράμματος με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για την προώθηση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ Η προώθηση από την Ελλάδα της νέας Κοινοτικής Πολιτικής της Συνοχής Η αναγκαιότητα χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ από το ΕΣΠΑ Οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής αξιοποίησης του ΕΣΠΑ Πεδία χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΥΥΚΑ από το ΕΣΠΑ Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στο Ε.Π. «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Η αξιοποίηση του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» Η αξιοποίηση του Ε.Π. «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» Η αξιοποίηση του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Η ένταξη δράσεων του Προγράμματος στα ΠΕΠ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Kάθε χρόνο, τουλάχιστον δύο εκατομμύρια συμπολίτες μας εξυπηρετούνται από τους φορείς του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, λαμβάνοντας ένα ευρύ πλέγμα χρηματικών επιδομάτων, παροχών σε είδος και υπηρεσιών φροντίδας που σχεδιάζονται και παρακολουθούνται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται επίσης από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές επιχειρήσεις και εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται ιδίως στο πεδίο προστασίας των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες. Οι προνοιακές πολιτικές ασκούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του δημόσιου μοντέλου κοινωνικής προστασίας, καλύπτοντας συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, ιδιαίτερα ευάλωτες ως προς τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, μετανάστες και πρόσφυγες, άτομα που βιώνουν καταστάσεις ανάγκης, άστεγοι. Η αύξηση των ομάδων αυτών ενδέχεται, όπως αποδεικνύει η πρόσφατη ευρωπαϊκή εμπειρία, να οδηγήσει σε φαινόμενα αποδόμησης του κοινωνικού ιστού με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τους στόχους της ανάπτυξης και της δημοσιονομικής σταθερότητας, εάν δεν υιοθετηθούν μακροπρόθεσμες πολιτικές κοινωνικής συνοχής που θα συνδυάζουν μέτρα φροντίδας και ένταξης με δράσεις εξασφάλισης αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Συμμετέχοντας ενεργητικά στην πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής στην Ελλάδα, ο τομέας Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει προχωρήσει στην επεξεργασία της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής των προνοιακών πολιτικών για την περίοδο Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη Στρατηγική που εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης διαδικασίας επίτευξης των προτεραιοτήτων της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, επιδιώκοντας τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών της χώρας με την προώθηση στρατηγικών μεταρρυθμίσεων στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Έτσι, εγκαινιάζεται μία διαδικασία εξορθολογισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Η Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας ενσωματώνει δύο βασικά χαρακτηριστικά: α) Ολοκληρώνει ουσιαστικά τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στα δύο άλλα υποσυστήματα κοινωνικής προστασίας (κοινωνική ασφάλιση, υγεία), καλύπτοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό έλλειμμα πολιτικής, που έχει ήδη εντοπισθεί από Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης) και συζητείται από τα όργανα της 5

7 Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ανοικτού συντονισμού των εθνικών προνοιακών συστημάτων. β) Εισάγει και κατοχυρώνει σύγχρονες τεχνικές και διαδικασίες για την αποτελεσματική κάλυψη νέων αναγκών και κινδύνων, που αναπτύσσονται ραγδαία στο υφιστάμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον («νέα φτώχεια», ακραίες μορφές αποκλεισμού, δημογραφική γήρανση, άμβλυνση του οικογενειακού δικτύου προστασίας και των άτυπων μορφών φροντίδας, παραβατικότητα, μετανάστευση κα), απειλώντας την κοινωνική συνοχή και υποσκάπτοντας την ανταγωνιστικότητα. της Ελληνικής οικονομίας. Η Μελέτη για το Σχέδιο Δράσης του τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας την Δ Προγραμματική Περίοδο εξειδικεύει τους βασικούς άξονες της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τεκμηριώνοντας, εκτός των άλλων, τις δυνατότητες και ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία. Αναλύει, μάλιστα, τις αρχές και το περιεχόμενο του Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη», που θα αποτελέσει τον κύριο μηχανισμό για την προώθηση της Στρατηγικής Εκσυγχρονισμού του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο μίας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρύθμισης του Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Είμαι βέβαιος ότι η νέα Στρατηγική θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συναίνεση τόσο του πολιτικού κόσμου, όσο και των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα από τα κύρια εργαλεία προώθησης της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στη χώρα μας. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Υφυπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθήνα, Αύγουστος

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Μελέτη για το Σχέδιο Δράσης του τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας την Δ Προγραμματική Περίοδο εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ( ). Αντιστοιχεί σε ένα εργαλείο επιστημονικής υποστήριξης για την εξειδίκευση των στρατηγικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης των προνοιακών πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την τεκμηρίωση των δυνατοτήτων επιχειρησιακής τους ένταξης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Στόχος της Μελέτης είναι η ανάπτυξη των βασικών αξόνων δράσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Δ Προγραμματική Περίοδο στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών και η κατοχύρωση των δυνατοτήτων / ευκαιριών χρηματοδότησής τους από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία. 1. Αντικείμενο της Μελέτης Κύριο αντικείμενο της Μελέτης είναι η επεξεργασία της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την περίοδο και η τεκμηρίωση του Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» (National Cohesion and Solidarity Plan), που συνθέτει τον κύριο μηχανισμό για την προώθηση της Στρατηγικής Εκσυγχρονισμού του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο μίας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρύθμισης του Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Το Πρόγραμμα τυποποιεί ένα νέο ολοκληρωμένο πλέγμα προνοιακών πολιτικών (με έμφαση στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας) για την περίοδο , με στόχο την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των λιγότερο ευνοημένων ομάδων και την κατοχύρωση της εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο παρεμβάσεων οριζόντιας κλίμακας, που επιδιώκουν την κάλυψη των αναγκών κάθε ατόμου που αντιμετωπίζει προβλήματα συμμετοχής στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας και την ενίσχυση της συμβολής των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας στην αναπτυξιακή διαδικασία της Ελλάδας. 2. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας Το μεθοδολογικό υπόβαθρο της έρευνας για την εκπόνηση της Μελέτης στηρίχθηκε σε σύνθετες διεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες αξιοποίησαν τη νομική μέθοδο για την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις υφιστάμενες προνοιακές πολιτικές, τη συγκριτική μέθοδο κοινωνικής πολιτικής για την ανάδειξη των βασικών διαστάσεων αντιπροσωπευτικών εθνικών προνοιακών μοντέλων και την εμπειρική μέθοδο για την συλλογή πρωτογενών στοιχείων που αφορούν βασικές παραμέτρους λειτουργίας του προνοιακού συστήματος. Οι προσεγγίσεις αυτές αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των ακόλουθων σταδίων. α) Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε τη θεωρητική και θεσμική επεξεργασία των προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα. Αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσαν τα ακόλουθα πεδία: τυποποίηση των θεωρητικών αξόνων για τις αρχές και τους μηχανισμούς των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας με βάση την επισκόπηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών 7

9 ανάλυση του θεσμικού πλαισίου άσκησης προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα, με βάση τις υφιστάμενες πηγές δικαίου και τις τεχνικές εφαρμογής τους ανάλυση του διοικητικού και οργανωτικού πλαισίου άσκησης των προνοιακών πολιτικών στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας καταγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων προγραμμάτων κοινωνικών υπηρεσιών που υλοποιούνται από φορείς του δημόσιου τομέα πρόνοιας. β) Το δεύτερο στάδιο περιλάμβανε την ανάλυση αντιπροσωπευτικών εθνικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσαν τα ακόλουθα ζητήματα: επισκόπηση βιβλιογραφικών και άλλων πηγών για την λειτουργία προνοιακών πολιτικών σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και καινοτόμων προγραμμάτων στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας εντοπισμός και τεκμηρίωση καλών πρακτικών στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας. γ) Το τρίτο στάδιο περιλάμβανε την συλλογή πρωτογενών στοιχείων που αφορούν βασικές παραμέτρους λειτουργίας του προνοιακού συστήματος. Τα σχετικά στοιχεία εντοπίσθηκαν με βάση συναντήσεις των στελεχών της συγγραφικής ομάδας με το Γραφείο του αρμόδιου Υφυπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και με ειδικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. δ) Το τέταρτο στάδιο περιλάμβανε την ανάλυση των δεδομένων / πορισμάτων της έρευνας και την σύνθεσή τους για την εκπόνηση των Αξόνων του Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» και την τεκμηρίωση των δυνατοτήτων επιχειρησιακής τους ένταξης στο πεδίο εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Στο στάδιο αυτό εντοπίσθηκε και επεξεργάσθηκε, μάλιστα, ένα σύνθετο πλέγμα πρωτογενούς υλικού στρατηγικού χαρακτήρα για την εξειδίκευση του Προγράμματος, που περιλαμβάνει: - τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (2001, 2003) και την Έκθεση Εφαρμογής τους (2005) - το Εθνικό Ερωτηματολόγιο στο πεδίο της υγειονομικής περίθαλψης (2002) και την Προκαταρκτική Έκθεση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Σύστημα Υγείας (2005) - τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση ( ) - το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (2005) και την Α Έκθεση Εφαρμογής του (2006) - την Α Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη (2006) - το Έγγραφο «Έντυπο προτεινομένων δραστηριοτήτων τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης για την Δ Προγραμματική Περίοδο » (Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αύγουστος 2006) - το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Δ Προγραμματική Περίοδο » (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ιανουάριος 2007). 8

10 3. Η διάρθρωση της ύλης Η μελέτη διαρθρώνεται από άποψη περιεχομένου σε οκτώ Κεφάλαια, που αντιστοιχούν στους βασικούς άξονες της έρευνας. Το Κεφάλαιο 1 περιγράφει τις κύριες διαστάσεις του θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου των προνοιακών πολιτικών στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, αναλύονται και αξιολογούνται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης των προνοιακών πολιτικών (όπως εξειδικεύεται με βάση τις ρυθμίσεις της εθνικής έννομης τάξης και τις σχετικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών), καθώς και το διοικητικό / επιχειρησιακό περιβάλλον άσκησής τους, με βάση την διάκριση ανάμεσα στις δράσεις των φορέων του δημόσιου τομέα (κεντρική διοίκηση, περιφερειακή διοίκηση, νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση) και στις δραστηριότητες φορέων του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τομέα και του εθελοντικού τομέα. Το Κεφάλαιο 2 επικεντρώνεται στην συγκριτική ανάλυση εθνικών πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, αναδεικνύοντας ένα πλέγμα διεθνών καλών πρακτικών στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν υποδείγματα για αντίστοιχες δράσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την περίοδο Εντοπίζονται, μάλιστα, υποδείγματα καλών πρακτικών και συζητούνται οι προϋποθέσεις / δυνατότητες αξιοποίησής τους στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το Κεφάλαιο 3 εξετάζει την επίδραση των χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, αναλύοντας τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων δράσεων προνοιακού χαρακτήρα από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία που είχαν υλοποιηθεί στα προηγούμενα τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Εδώ, εφαρμόζονται συγκεκριμένοι δείκτες που επιτρεπουν την συναγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων για την αξιλόγηση των παρεμβάσεων των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων στη λειτουργία του συστήματος: η έκταση κάλυψης από τις δράσεις προνοιακού χαρακτήρα των τριών προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης των βασικών προβλημάτων και απειλών του Ελληνικού προνοιακού συστήματος και η επικέντρωση δράσεων προνοιακού χαρακτήρα των τριών προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης στις ομάδες στόχου των προνοιακών πολιτικών. Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει την Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την περίοδο με στόχο την αναβάθμιση του προνοιακού τομέα, αντανακλώντας τις πολιτικές προτεραιότητες εκσυγχρονισμού των προνοιακών πολιτικών στο πλαίσιο μίας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρύθμισης του Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Ειδικότερα, αναλύονται το Όραμα και οι Επιδιώξεις της Στρατηγικής, οι Στρατηγικοί, Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι της, καθώς και οι μηχανισμοί υλοποίησής της μέσω του Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» (Άξονες Προτεραιοτήτων και Θεματικά Μέτρα). Το Κεφάλαιο 5 εξετάζει την συμβολή της Αναπτυξιακής Στρατηγικής στις Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλύοντας και τεκμηριώνοντας τη συνάφειά της με την Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, καθώς και τις Οριζόντιες Πολιτικές της Ένωσης. Το Κεφάλαιο 6 αναλύει τη συνάφεια της Αναπτυξιακής Στρατηγικής με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης , εξετάζοντας τη συμβολή του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» στην προώθηση των στόχων του ΕΣΠΑ με την 9

11 εφαρμογή δύο κριτηρίων: συνάφεια της στοχοθεσίας του Προγράμματος με τους στόχους του ΕΣΠΑ και έκταση συμβολής των παρεμβάσεων του στους ειδικούς στόχους του ΕΣΠΑ για τον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης - πρόνοιας. Το Κεφάλαιο 7 επικεντρώνεται στην εκτίμηση της συνάφειας της Αναπτυξιακής Στρατηγικής με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, τεκμηριώνοντας ότι το Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» συμπυκνώνει ουσιαστικά τις προτεραιότητες της Ελληνικής πολιτείας για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, καθώς τυποποιεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω θεσμικών, επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών παρεμβάσεων. Το Κεφάλαιο 8 αναδεικνύει τις δυνατότητες χρηματοδότησης του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» από πόρους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης , εξειδικεύοντας σε επίπεδο δράσεων και έργων τις παρεμβάσεις του Προγράμματος που μπορούν να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μέσω, μάλιστα, της εφαρμογής ειδικών κριτηρίων, τεκμηριώνεται ότι η Αναπτυξιακή Στρατηγική του ΥΥΚΑ για τον εκσυγχρονισμό του προνοιακού συστήματος μπορεί να καλυφθεί σε σημαντική έκταση από το ΕΣΠΑ , καθώς όλοι οι Άξονες Προτεραιότητάς του Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» είναι συμβατοί και εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 4. Η εκπόνηση της Μελέτης Η Μελέτη για το Σχέδιο Δράσης του τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας την Δ Προγραμματική Περίοδο υποστηρίχθηκε από το Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού & Έρευνας του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας και εκπονήθηκε από συγγραφική ομάδα με συντονιστή τον Δρ. Γαβριήλ Αμίτση (Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου και συγγραφέας των Κεφαλαίων 1, 4, 5 και 8) και μέλη τον κ. Δημήτρη Απίστουλα (συγγραφέας των Κεφαλαίων 3 και 6) και την κα. Φωτεινή Μαρίνη (συγγραφέας των Κεφαλαίων 2 και 7). Η εκπόνηση της Μελέτης συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ( ). 10

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η λειτουργία των προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ανάπτυξη των προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα παρουσιάζει ιστορικά σοβαρές αδυναμίες και στρεβλώσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο εντοπίζονται στην έλλειψη στοχευμένων στρατηγικών προστασίας των ατόμων σε κατάσταση ανάγκη και στην απουσία ολοκληρωμένων ενεργητικών δράσεων εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που είτε εγκλωβίζονται στην περιστασιακή λήψη επιδοματικών παροχών χωρίς προοπτικές απεξάρτησης από την δημόσια συνδρομή, είτε παραπέμπονται σε αναχρονιστικές μορφές ιδρυματικής περίθαλψης με κίνδυνο «υψηλού στιγματισμού». Παράλληλα, διαπιστώνονται οργανωτικά, διοικητικά και χρηματοδοτικά προβλήματα στη λειτουργία του προνοιακού συστήματος, καθώς και καθυστερήσεις / κενά στην αποτελεσματική κάλυψη της ζήτησης για ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες, που αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας δημογραφικών και κοινονικοοικονομικών παραγόντων. Η περιορισμένη ενεργοποίηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης για την προστασία των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και οι αδυναμίες σε επίπεδο οργάνωσης και διαχείρισης των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν παγιώσει την αναπαραγωγή ενός υπολειμματικού μοντέλου παρέμβασης του δημόσιου τομέα σε σχέση με τον κυριαρχικό ρόλο της οικογένειας και των άτυπων δικτύων σε επίπεδο κοινότητας, το οποίο εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: αδυναμία εξασφάλισης επαρκών (από πλευράς υποδομής, οργάνωσης και ανθρώπινων πόρων) κοινωνικών υπηρεσιών για την κάλυψη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού έλλειψη ομοιόμορφης γεωγραφικής ανάπτυξης βασικών κοινωνικών υπηρεσιών επικάλυψη και πλεονασματική προσφορά παράλληλων υπηρεσιών από διάφορους φορείς της διοίκησης για τις ίδιες ανάγκες / ομάδες στόχου αναπαραγωγή παραδοσιακών προτύπων παροχής υπηρεσιών φροντίδας, κυρίως ιδρυματικού χαρακτήρα, προς την κατεύθυνση της ιατροκεντρικής περίθαλψης, που δεν συνοδεύονται από μέτρα κοινωνικής αποκατάστασης / επανένταξης των χρηστών περιορισμένη συμβολή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας και ένταξης σε ομάδες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 1 απουσία συντονισμού των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με άλλους τομείς του συστήματος κοινωνικής προστασίας (απασχόληση, υγεία, εκπαίδευση) δυσκολία πρόσβασης του πληθυσμού στις υπηρεσίες φροντίδας και αδυναμία ορθολογικής αξιοποίησής τους. Η κοινωνικοπολιτική συζήτηση για την αναθεώρηση του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στα μέσα της δεκαετίας του Σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, ο κοινωνικός αποκλεισμός προσδιορίζεται ως σώρευση ποικίλων μορφών περιθωριοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, τις άσχημες συνθήκες υγείας, την έλλειψη στέγης, την απουσία οικογενειακής στήριξης, την αδυναμία συμμετοχής στον κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό και την έλλειψη απασχόλησης. Ο συνδυασμός όλων αυτών των μορφών θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου, οδηγώντας συχνά σε συνθήκες περιθωριοποίησης, αποστέρησης και παραβατικής συμπεριφοράς. 11

13 Εντοπίζονται, βέβαια, αναφορές της επιστημονικής κοινότητας στην αναγκαιότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων, οι οποίες δεν καλύπτουν ένα συνολικό πλάνο μεταρρύθμισης αλλά επικεντρώνονται σε επιμέρους άξονες: - θεσμική κατοχύρωση και συνδρομή των ενδιαφερομένων να χρησιμοποιήσουν το πλέγμα προνοιακών πολιτικών 2 - σύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με τις παροχές εισοδηματικής ενίσχυσης που χορηγούνται από το δημόσιο σύστημα πρόνοιας 3 - προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα, των εθελοντικών φορέων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων 4 - ενίσχυση του ρόλου των άτυπων δικτύων φροντίδας 5. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις συγκροτούν ένα αξιόλογο θεωρητικό πλαίσιο για την περαιτέρω διερεύνηση των κύριων διαστάσεων της διαδικασίας εκσυγχρονισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Και τούτο, γιατί όχι μόνο επισημαίνουν βασικά θεσμικά κενά ή διοικητικές στρεβλώσεις στη λειτουργία του συστήματος, αλλά αξιοποιούν καλές πρακτικές και θετικές εμπειρίες από τη διεθνή συζήτηση, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην περίπτωση της Ελλάδας. Παρά την αναμφισβήτητη σημασία του επιστημονικού διαλόγου για την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του συστήματος, δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα μία μακροπρόθεσμη στρατηγική του δημόσιου προνοιακού τομέα για τις αρχές και τους μηχανισμούς της μεταρρύθμισης. Από την άλλη πλευρά, δεν έχει αναπτυχθεί μία ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τις κατευθύνσεις της αναθεώρησης 6, ενώ ούτε η κοινωνία των πολιτών προβάλλει οργανωμένες πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης, παρά το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα φαίνεται να αποδέχονται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος. Το κύριο πρόβλημα για την τυποποίηση ενός γνήσιου κοινωνικοπολιτικού διαλόγου στο πεδίο αυτό εντοπίζεται στην αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να συγκροτήσει ένα πλαίσιο κοινών αξόνων συζήτησης για τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις τεχνικές μεταρρύθμισης των προνοιακών πολιτικών. Πράγματι, σε αντίθεση με άλλες παρεμβάσεις του τομέα της κοινωνικής ασφάλειας (μεταρρύθμιση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας), οι φορείς της κεντρικής διοίκησης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας επικεντρώνουν τις παρεμβάσεις τους σε επιμέρους, συχνά συγκυριακούς, άξονες (π.χ. επιδότηση ανασφάλιστων ηλικιωμένων, αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία, ενίσχυση πολυτέκνων), χωρίς να εξασφαλίζουν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο προγραμματισμού 7 για μία τουλάχιστον δεκαετία, που θα έθετε τις βάσεις ενός ευρύτερου 2 Η ανάγκη αυτή επισημαίνεται από τον Κ. Κρεμαλή, Το δικαίωμα του ατόμου για κοινωνική πρόνοια, 1991, σ Η πρόταση αυτή έχει κατατεθεί από τον Γ. Αμίτση, Θεσμική κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων διαβίωσης στην Ελληνική και διεθνή έννομη τάξη, 2001, σ Βλ. ενδεικτικά Χ. Μουζακίτης, Οικογενειακή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικές Υπηρεσίες Μια Πρόταση, Κοινωνική Εργασία, 37, 1995, σ Η πρόταση αυτή αναπτύσσεται από την Ο. Στασινοπούλου, Ζητήματα σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής Από το κράτος πρόνοιας στο νέο προνοιακό πλουραλισμό, Η προσέγγιση αυτή ερμηνεύεται με βάση την επικέντρωση του ενδιαφέροντος των κοινωνικών εταίρων (ιδίως των εκπροσώπων των εργαζομένων) στην αναθεώρηση του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, που φαίνεται ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης την επόμενη τουλάχιστον πενταετία. 7 Η αδυναμία αυτή είχε επισημανθεί από τις αρχές της δεκαετίας του Βλ. σχετικά Δ. Ιατρίδης, Κοινωνικός σχεδιασμός στην Ελλάδα - Πρόνοια και αδιαφορία, Εκλογή, 1990, σ

14 θεσμικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού του συστήματος. Δεν προχωρούν επομένως στην κατασκευή «επιπέδων παρέμβασης» που κρίνονται αναγκαία για την προώθηση σύνθετων ενεργειών, οι οποίες αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν: την κάλυψη άμεσων αναγκών του πληθυσμού με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και ένταξης σε επίπεδο κοινότητας την επίλυση των διαρθρωτικών και οργανωτικών προβλημάτων του συστήματος 8 την εξειδίκευση των σχέσεων συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα την υποστήριξη του ρόλου των άτυπων δικτύων φροντίδας. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση και κάλυψη των συγκεκριμένων στρεβλώσεων / κενών επιβάλλει την επεξεργασία μίας νέας Στρατηγικής Μεταρρύθμισης, που θα προωθηθεί την περίοδο από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κύριο εργαλείο το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη. Οι βασικοί άξονες του Προγράμματος προσανατολίζονται στην προώθηση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού ενός υπολειμματικού και απαρχαιωμένου υποσυστήματος κοινωνικής προστασίας, αξιοποιώντας την συστηματική αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος ανάπτυξής του. 1. Το θεσμικό περιβάλλον ανάπτυξης των προνοιακών πολιτικών Το Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας χαρακτηρίζεται από σοβαρά θεσμικά μειονεκτήματα και ελλείψεις, με κυριότερη την απουσία κατοχύρωσης ενός γενικού προγράμματος ελαχίστου εισοδήματος που θα καλύπτει κάθε άτομο σε κατάσταση ανάγκης μέσω δράσεων εισοδηματικής ενίσχυσης και κοινωνικής φροντίδας, εξασφαλίζοντας την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος στην κοινωνική ένταξη 9. Από την άλλη πλευρά, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διαμόρφωσης και άσκησης των προνοιακών πολιτικών (πρόκειται για το σύνολο των νόμων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων, που ρυθμίζουν την εσωτερική λειτουργία της προνοιακής διοίκησης και τις σχέσεις της με τους πολίτες και τους ιδιωτικούς / εθελοντικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας) εξακολουθεί να επηρεάζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες, όπως ιδίως: η ατελής προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων 8 Ένα από τα βασικά προβλήματα που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του Λατινικού μοντέλου κοινωνικών υπηρεσιών (στο οποίο εντάσσεται και το Ελληνικό σύστημα) είναι η χαμηλή ποιότητα των διοικητικών παρεμβάσεων και η εμφάνιση γραφειοκρατικών συμπτωμάτων ιδίως στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης. 9 Ο σκληρός πυρήνας του δικαιώματος στην κοινωνική ένταξη εντοπίζεται στην εξασφάλιση συνθηκών και όρων διαβίωσης που επιτρέπουν τη συμμετοχή του ατόμου στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό μίας περιοχής, περιφέρειας ή χώρας. Μία τέτοια συμμετοχή εμπεριέχει ποιοτικές διαστάσεις που απομακρύνονται από την παραδοσιακή αντίληψη της χορήγησης παροχών εισοδηματικού χαρακτήρα, επιβάλλοντας στους σχεδιαστές πολιτικών την παράλληλη υιοθέτηση μέτρων ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ατόμου, χωρίς προσβολή της αυτονομίας του. Βλ. σχετικά Γ. Αμίτσης, Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

15 η περιορισμένη προσαρμογή στο υπερεθνικό πλαίσιο προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων η περιορισμένη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου Η κατοχύρωση και προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων Ως βασικοί παράγοντες μειωμένης προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος οριοθετούνται: α) η έλλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατοχυρώνουν δικαιώματα σε συγκεκριμένες παροχές (ελάχιστο εισόδημα), υπηρεσίες (ενεργοποίηση ληπτών για την εργασιακή τους επανένταξη) και πλεονεκτήματα (νομική συνδρομή για την δικαστική και εξώδικη διεκδίκηση δικαιωμάτων), προωθώντας μεσοπρόθεσμα το εργασιακό ήθος των ενδιαφερομένων με την μείωση της εξάρτησής τους από το προνοιακό σύστημα β) η αδυναμία ενεργοποίησης και ουσιαστικής εφαρμογής, μέσω της έκδοσης κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, νομοθετικών ρυθμίσεων που είτε κατοχυρώνουν προνοιακά δικαιώματα (π.χ. αποϊδρυματοποίηση, προστατευόμενη απασχόληση ατόμων με αναπηρία), είτε θέτουν το στρατηγικό πλαίσιο κατοχύρωσης δικαιωμάτων (π.χ. η ανάπτυξη των Εθνικών Προγραμμάτων του Ν. 2646/98) γ) η έλλειψη κωδικοποίησης της διάσπαρτης προνοιακής νομοθεσίας που δυσχεραίνει τόσο την ορθολογική της εφαρμογή από τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, όσο ιδίως την κατανόησή της από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ) δ) η απουσία τεχνικών / διαδικασιών απλούστευσης και εξορθολογισμού της προνοιακής νομοθεσίας ε) η περιορισμένη χρήση διαδικασιών κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων στο σύστημα παραγωγής των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων στ) η απουσία τεχνικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης της ποιότητας της προνοιακής νομοθεσίας ζ) η διατήρηση σε ισχύ νομοθετικών ρυθμίσεων που αποκλίνουν από τις γενικές αρχές της κοινωνικής πρόνοιας (επικουρικότητα, εξατομίκευση της ανάγκης) με αποτέλεσμα να αναπαράγονται συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ομάδων στόχου των προνοιακών πολιτικών (π.χ. χορήγηση προνοιακών επιδομάτων χωρίς έλεγχο οικονομικών πόρων, διαβίωση απόρων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης) η) η τυπολατρική συχνά εφαρμογή των ρυθμίσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, μόλις από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 άρχισαν να εφαρμόζονται νέες τεχνικές προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας 10, Συνήγορος του Παιδιού 11, 10 Συστάθηκε με το Ν. 2920/2001 και άρχισε να λειτουργεί από το 2002 (Π.Δ. 278/2002 «Οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας»). Η δραστηριοποίηση των στελεχών (Επιθεωρητές) του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. γίνεται είτε με βάση ειδική εντολή του ιεαραρχικού προϊστάμενου (Γενικού Επιθεωρητή) για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη, εφόσον πρόκειται για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. 11 Συστάθηκε με το Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 14

16 Συνήγορος για την Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη 12 ), που επιδρούν θετικά και στις διαδικασίες σχεδιασμού / αξιολόγησης των προνοιακών πολιτικών, καθώς παρακολουθούν την εφαρμογή στην πράξη των βασικών αξόνων του προνοιακού θεσμικού πλαισίου. Το γενικό νομοθετικό πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α ) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» Νόμος 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α ) «Ενίσχυση της Οικογένειας και άλλες διατάξεις» Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» Ν. 3293/2004 (ΦΕΚ 231 Α ) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» Ν. 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α ) «Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας» Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α ) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α ) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α ) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και άλλες διατάξεις» Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236 Α ) «Οργάνωση και Λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας» Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213 Α ) «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158 Α ) «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125 Α ) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» Ν.Δ. 162/73 «Περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων» 12 Συστάθηκε με το Ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 15

17 1.2. Η προσαρμογή της εθνικής έννομης τάξης στο υπερεθνικό πλαίσιο προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων Ως βασικοί παράγοντες περιορισμένης προσαρμογής της εθνικής έννομης τάξης στο υπερεθνικό πλαίσιο προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων οριοθετούνται: α) η αδυναμία εφαρμογής συγκεκριμένων ρυθμίσεων Διεθνών Συμβάσεων που έχουν επικυρωθεί από την Ελληνική πολιτεία (άρθρα 13 και 14 Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 13 του Συμβουλίου της Ευρώπης, άρθρα Σύμβασης της Γενεύης για την προστασία των προσφύγων) 14 β) η καθυστέρηση επικύρωσης συγκεκριμένων Διεθνών Συμβάσεων που θα βελτίωναν - παρά την έλλειψη άμεσης αγωγιμότητας 15 - την προστασία κοινωνικών δικαιωμάτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα τα άτομα με αναπηρία (Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία) 16 και τα άτομα σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού (Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης) Η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου Η θεσμική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λειτουργία του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, όπως αυτό συγκροτείται με βάση την ενεργοποίηση των φορέων του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα, εντοπίζεται σε τέσσερα σχετικά αυτόνομα επίπεδα: το πρώτο επίπεδο αντιστοιχεί στην εγγύηση των δικαιωμάτων σε υπηρεσίες / παροχές, ενώ τα άλλα τρία επικεντρώνονται στους εξυπηρετουμένους, τους φορείς παροχής υπηρεσιών και την φύση των κοινωνικών υπηρεσιών αντίστοιχα. α) Η επίδραση των ρυθμίσεων του πρωτογενούς και παράγωγου κοινοτικού δικαίου στην κατοχύρωση ή ανάπτυξη δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών σε κοινωνικές υπηρεσίες ή παροχές είναι περιθωριακή. Παρά την προώθηση διακηρύξεων και ανακοινώσεων αυξημένης κοινωνικοπολιτικής σημασίας, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπει δυνατότητες θεμελίωσης κοινωνικών 13 Υιοθετήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1961 και τέθηκε σε ισχύ στις 26 Φεβρουαρίου 1965, περιέχοντας έναν αναλυτικό κατάλογο κοινωνικών δικαιωμάτων που διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: δικαιώματα που αφορούν κάθε άτομο (υγεία, κοινωνική ασφάλεια, κοινωνική πρόνοια, χρήση κοινωνικών υπηρεσιών) και δικαιώματα που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ή κατηγορίες προσώπων (προστασία των παιδιών και των νέων, της μητέρας και του παιδιού, της οικογένειας, των μεταναστών εργαζομένων και των μελών της οικογένειάς τους). 14 Η Σύμβαση της Γενεύης επικυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νομοθετικό Διάταγμα 3989/1959 Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (ΦΕΚ201Α/59) και αποτελεί ως διεθνές κείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ελληνικό εσωτερικό δίκαιο, και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύος. Συνοδεύεται από το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, που κυρώθηκε με τον Αναγκαστικό Νόμο 389/26-4/ Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης της εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων (ΦΕΚ125Α/68). 15 Πρόκειται για την δυνατότητα άμεσης επίκλησης και αξιοποίησης των διατάξεων των Διεθνών Συμβάσεων από τους ενδιαφερόμενους πολίτες ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων. 16 Η Σύμβαση υπογράφθηκε στις 30 Μαρτίου 2007 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ογδόντα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ, ενώ θα τεθεί σε ισχύ όταν επικυρωθεί από τουλάχιστον είκοσι εκ των συμβαλλομένων Κρατών. 17 Οι νέες πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εισάγονται το 1996 με την υιοθέτηση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος προβλέπει στα άρθρα 29 και 30 την προστασία του δικαιώματος για λήψη παροχών και υπηρεσιών σε περίπτωση ανάγκης λόγω φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Οι σχετικές ρυθμίσεις δεν έχουν όμως ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη, καθώς η Ελληνική Πολιτεία δεν έχει προχωρήσει στην επικύρωση του Χάρτη. 16

18 δικαιωμάτων των πολιτών σε προνοιακές παροχές ή υπηρεσίες 18. Επομένως οι σχετικές αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται από τις εθνικές διοικήσεις. β) Η προώθηση των ρυθμίσεων για την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων στο εσωτερικό της Κοινότητας κατοχυρώνει στην πράξη τα δικαιώματα ίσης μεταχείρισης των Ευρωπαίων πολιτών και στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών. Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι πολίτες ενός Κράτους Μέλους που μετακινούνται σε κάποιο άλλο Κράτος έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες που χορηγούνται και στους εθνικούς υπηκόους 19. Δεν δικαιούνται όμως να απαιτήσουν το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών / ύψος εισοδηματικών παροχών που λάμβαναν και στη χώρα προέλευσής τους 20. Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στα Κράτη Μέλη του Μεσογειακού Νότου (ανάμεσά τους και η Ελλάδα), γιατί αυτά συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό διακινούμενων συνταξιούχων από τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Επομένως, πρέπει όχι απλώς να εξασφαλίσουν υπηρεσίες σε ισότιμη βάση, αλλά να αναβαθμίσουν την υφιστάμενη υποδομή τους, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην αναμενόμενη αυξημένη ζήτηση για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 21, που παρουσιάζει και υψηλό οικονομικό ενδιαφέρον. γ) Από την άλλη πλευρά, η κατοχύρωση της Ενιαίας Αγοράς και η προώθηση των ελευθεριών διακίνησης των αγαθών και των υπηρεσιών δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη μετακίνηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, εθελοντικών φορέων και επαγγελματιών πρόνοιας που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν επομένως να εγκαταστήσουν παραρτήματά τους σε άλλα Κράτη Μέλη, αυξάνοντας έτσι τις συνθήκες ανταγωνισμού με τους «τοπικούς» φορείς του συγκεκριμένου κράτους. δ) Η προώθηση των κοινοτικών ρυθμίσεων στο πεδίο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 22 αναμένεται, τέλος, να επηρεάσει και τις εθνικές προνοιακές πολιτικές, υποχρεώνοντας την υιοθέτηση ειδικών κανόνων με βάση αντίστοιχη δεσμευτική κοινοτική νομοθεσία. Ως βασικοί παράγοντες περιορισμένης προσαρμογής της Ελληνικής έννομης τάξης στο κοινοτικό κεκτημένο οριοθετούνται: η αδυναμία αποτελεσματικής συμμετοχής στις νομοπαραγωγικές διαδικασίες της Ένωσης που τυποποιούν ή μεταρρυθμίζουν το κοινοτικό κεκτημένο (π.χ. η εφαρμογή των αρχών του ανταγωνισμού στις δημόσιες προνοιακές πολιτικές, οι όροι χορήγησης προνοιακών παροχών σε αλλοδαπούς κα.) η πλημμελής εφαρμογή των δεσμευτικών κοινοτικών κανόνων (βλ. για παράδειγμα την καταδίκη της Ελληνικής Πολιτείας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 18 Βλ. Γ. Αμίτσης, Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, Η δυνατότητα αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 2 του Κανονισμού 1612/ Η χορήγηση προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών δεν καλύπτεται από τον κανόνα της εξαγωγιμότητας παροχών, που εφαρμόζεται στην περίπτωση των παροχών κοινωνικής ασφάλισης. 21 Βλ. σχετικά A. Williams / R. King / T. Warnes, A place in the sun: international retirement migration from northern to southern Europe, European Urban and Regional Studies, 4, 2, 1997, σ Βλ. σχετικά Εuropean Commission, Implementing the Community Lisbon Programme: Social Services of General Interest in the European Union, A Communication from the Commission COM (2006)177, , Brussels. 17

19 Κοινοτήτων για τη μη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων σε Γερμανό υπήκοο που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα) 23 η έλλειψη μηχανισμών προετοιμασίας και έκδοσης νομοθετικών / κανονιστικών πράξεων για την ορθολογική εφαρμογή δεσμευτικών κανόνων του κοινοτικού δικαίου στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας η καθυστέρηση έγκαιρης αντίδρασης απέναντι στις πολιτικές πρωτοβουλίες στρατηγικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προετοιμάζουν δεσμευτικές παρεμβάσεις (π.χ. ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών ως υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και η διαφοροποίησή τους από τις ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος 24, η προώθηση της «ενεργοποίησης» των ληπτών κοινωνικών παροχών ως προϋπόθεση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων 25 κ.α.). 2. Το διοικητικό / επιχειρησιακό περιβάλλον άσκησης των προνοιακών πολιτικών Οι προνοιακές πολιτικές στην Ελλάδα προωθούνται από φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα. Οι φορείς του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης και κοινωνικής φροντίδας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο της προστασίας δικαιωμάτων που προβλέπονται στο Σύνταγμα και εξειδικεύονται από τη νομοθεσία. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φροντίδας προς άτομα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς (καταβολή ανταλλάγματος για τη λήψη των υπηρεσιών) και δεν επιθυμούν (ή αδυνατούν) για διάφορους λόγους να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα, ενώ οι εθελοντικοί φορείς δραστηριοποιούνται για την προώθηση συλλογικών αιτημάτων των μελών τους ή για την κάλυψη των κενών προστασίας που συνεπάγεται συχνά είτε η επιλεκτική στόχευση των δημόσιων πολιτικών είτε η απουσία εξειδικευμένων προγραμμάτων κάλυψης Οι προνοιακοί φορείς του δημόσιου τομέα Οι προνοιακοί φορείς του δημόσιου τομέα οργανώνονται και λειτουργούν σε τέσσερα επίπεδα: κεντρική διοίκηση, περιφερειακή διοίκηση, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση. Υπηρεσίες φροντίδας παρέχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται και εποπτεύονται από φορείς της κεντρικής διοίκησης, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύη είναι ο κύριος φορέας της κεντρικής διοίκησης για την οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου συστήματος κοινωνικής 23 Βλ. την απόφαση του ΔΕΚ της στην υπόθεση C-185/96 «Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας», με την οποία η Ελλάδα καταδικάσθηκε για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου εξαιτίας του αποκλεισμού κοινοτικών υπηκόων από την αναγνώριση της ιδιότητας πολυτέκνου ενόψει της χορήγησης των παροχών που προβλέπονται για πολυμελείς οικογένειες. 24 Βλ. Εuropean Commission, Implementing the Community Lisbon Programme: Social Services of General Interest in the European Union, A Communication from the Commission COM (2006)177, , Brussels. 25 Βλ. European Commission, A consultation at EU level to promote the active inclusion of the people furthest from the labour market, A Communication from the Commission, COM (2006)44, , Brussels. 18

20 πρόνοιας. Παράλληλα, όμως, εντοπίζονται και σημαντικές παρεμβάσεις άλλων Υπουργείων στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας: πρόκειται για το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του θεσμού της Ειδικής Αγωγής για τα άτομα με αναπηρίες), το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (οι δράσεις του αφορούν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης σε συγκεκριμένες ομάδες ανεξάρτητα από το εργασιακό τους καθεστώς, την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους και την ενίσχυση ατόμων που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας) και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης (δράσεις κοινωνικής ένταξης μεταναστών). Α. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 26 είναι ο αρμόδιος φορέας της κεντρικής διοίκησης στην Ελλάδα για την χάραξη και προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της υγείας και πρόνοιας. Μέχρι το 1995 το συγκεκριμένο Υπουργείο ασκούσε και τις αρμοδιότητες του τομέα της κοινωνικής ασφάλισης με τον τίτλο «Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Το 1995 η αρμοδιότητα περί κοινωνικής ασφάλισης μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Εργασίας 27, το οποίο μετονομάστηκε σε «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Η μεταβίβαση αυτή δεν επέφερε ιδιαίτερες συνέπειες σε σχέση με την άσκηση πολιτικής στο πεδίο της πρόνοιας, καθώς ούτως ή άλλως το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 28 δεν διαθέτει από την κείμενη νομοθεσία επιτελικές αρμοδιότητες για το πεδίο αυτό. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαθέτει - μέσω του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - την πρωτογενή αρμοδιότητα ίδρυσης και εποπτείας προνοιακών φορέων, που λειτουργούν με την μορφή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. Η νομική φύση των φορέων καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσής τους, ενώ η λειτουργία τους εξειδικεύεται με την κατάρτιση Οργανισμών και Κανονισμών (εγκρίνονται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος). Οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεωρούνται κρατικοί φορείς του δημόσιου τομέα 29, που διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τη νομική τους φύση, την χωροθέτησή τους, το περιεχόμενο των παρεχομένων υπηρεσιών και τις ομάδες στόχου που εξυπηρετούν. Από επιχειρησιακή άποψη, η βασική διάκριση των φορέων οδηγεί σε τρεις κατηγορίες: τους φορείς σχεδιασμού και παρακολούθησης τομεακών προνοιακών πολιτικών, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και άλλα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ κοινωνικής φροντίδας. α) Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι φορείς εκείνοι που ασκούν αρμοδιότητες σχεδιασμού, παρακολούθησης και υποστήριξης τομεακών προνοιακών πολιτικών, παρέχοντας, εκτός των άλλων, γνωμοδοτικές υπηρεσίες προς την κεντρική υπηρεσία 26 Ο συγκεκριμενος τίτλος υιοθετήθηκε στις αρχές του 2004, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο τίτλο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. 27 Βλ. σχετικά τις διατάξεις του Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ Α 95). 28 Ο συγκεκριμενος τίτλος υιοθετήθηκε επίσης στις αρχές του 2004, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο τίτλο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 29 Βλ. άρθρο 1 παρ.6 Ν. 1256/

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 To Σχεδιο Δρασης Για Την Αναπτυξη Του Τομεα Της Κοινωνικης Προνοιας Την Δ Προγραμματικη Περιοδο 2007 2013 Το Εθνικο Προγραμμα «Κοινωνικη Συνοχη

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» TO ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-398-273-9. Αθήνα 2009

ISBN: 978-960-398-273-9. Αθήνα 2009 ISBN: 978-960-398-273-9 Αθήνα 2009 D.T.P.: Eκδόσεις «Σύγχρονοι Oρίζοντες» Eπιμέλεια - διόρθωση κειμένου: Eυαγγελία Γιάννου - Tασούλα Kυριακίδου Φιλμ - Hλεκτρονικό μοντάζ: ACT Eκτύπωση: X. & Σ. Zαχαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του Μέτρου 3.1 και Σύστημα Διαχείρισης Παρακολούθησης. Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δράσεων του Μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατοχύρωση των Ελαχίστων Ορίων στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας.

Η Κατοχύρωση των Ελαχίστων Ορίων στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας. 1 Η Κατοχύρωση των Ελαχίστων Ορίων στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας. 1. Οι εγγυήσεις ελαχίστων ορίων από το Διεθνές Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας 1.1 Οι στρατηγικές κοινωνικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-2010) Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-2010) Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πορεία Εφαρμογής 1 Συγκεντρωτικά στοιχεία πορείας εφαρμογής του Ε.Π.«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Συνοπτικά, η ενεργοποίηση του Προγράμματος, έως και την 21 η Μαΐου 2010, αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Κ.Υ. ΥΔΔΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη ενός Κοινωνικού Δικτύου Ασφαλείας και οι Πολιτικές Ελαχίστων Ορίων Διαβίωσης.

Η Ανάπτυξη ενός Κοινωνικού Δικτύου Ασφαλείας και οι Πολιτικές Ελαχίστων Ορίων Διαβίωσης. 1 Η Ανάπτυξη ενός Κοινωνικού Δικτύου Ασφαλείας και οι Πολιτικές Ελαχίστων Ορίων Διαβίωσης. 1. Εισαγωγή 1.1 Οριοθέτηση του κοινωνικού δικτύου ασφάλειας Κατά την διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 22/01/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα