ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ: Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ: Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ: Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΠΘ

2 Περιεχόμενα Παρουσίαση του πλαισίου-προγράμματος Zero Waste Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περιφερειακός Σχεδιασμός και οι επιπτώσεις του στον εκάστοτε δήμου Παράδειγμα: Δήμος Νέας Προποντίδας (Χαλκιδική) Σενάρια διαχείρισης απορριμμάτων

3 Παρουσίαση του προγράμματος Zero Waste Σκοπός Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) με στόχο τη μείωση των παραγόμενων ΑΣΑ και αυτών που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ. Η επιτυχία του προγράμματος βασίζεται στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων και δράσεων ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης ΑΣΑ που περιλαμβάνουν την πρόληψη, την ανακύκλωση, την ελαχιστοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση των ΑΣΑ.

4 Παρουσίαση του προγράμματος Zero Waste Το πρόγραμμα-πλαίσιο Zero Waste περιλαμβάνει στους άξονες δράσης του την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και διεθνών και εθνικών οργανισμών στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων όπως το Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και η δημοτική και οικιακή κομποστοποίηση. Απαιτείται οργανωμένη και στοχευμένη ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών και λοιπών φορέων έναντι μέτρων ορθολογικής διαχείρισης ΑΣΑ.

5 Παρουσίαση του προγράμματος Zero Waste Δράσεις Καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης ΑΣΑ. Οι δράσεις περιλαμβάνουν: web-site, διαφημιστικά φυλλάδια, ημερίδες, συνεντεύξεις τύπου και εκθέσεις. Πραγματοποίηση ερευνών μέσω ερωτηματολογίων στους επιλεγμένους δήμους με σκοπό την ανάλυση και αξιολόγηση των υπαρχόντων σχεδίων διαχείρισης ΑΣΑ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά δήμων για περίοδο 2 ετών.

6 Σκοπός επιχειρησιακού σχεδίου επιμέρους δήμων Διερεύνηση, σχεδιασμός και εκπόνηση ολοκληρωμένου καινοτόμου επιχειρησιακού σχεδίου (master pla) αναφορικά με την διαχείριση των ΑΣΑ που καλείται να διαχειριστεί ο εκάστοτε με γνώμονα την επίτευξη ενός δήμου μηδενικών στερεών αποβλήτων προς τελική διάθεση. Έγιναν τέτοια επιχειρησιακά σχέδια αναλυτικά για διάφορους δήμους

7 Σκοπός μελέτης Το επιχειρησιακό σχέδιο αποσκοπεί: στον εκσυγχρονισμό της συλλογής και διαχείρισης των παραγόμενων ΑΣΑ εντός των ορίων του δήμου στη μείωση της χρηματικής επιβάρυνσης του δήμου (και κατά προέκταση των δημοτών του μέσω των ανταποδοτικών τελών) από τα αυξανόμενα τέλη διάθεσης και μεταφοράς των ΑΣΑ / υπολειμμάτων του εκτός των τειχών του.

8 Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα MSW (kg/ca/year) recycled ladfilled Year Παραγωγή & Διαχείριση ΑΣΑ στην Ελλάδα,

9 Σύσταση ΑΣΑ στην Ελλάδα 14% 3% 3% 2% 3% 6% 40% 29% Ζυμώσιμα Χαρτί/Χαρτόνι Πλαστικά Γυαλί Μέταλλα έρμα Ξύλο Λάστιχο Αδρανή Υπόλοιπα

10 Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής (δηλαδή ορθολογικής) Διαχείρισης Συσκευασίες και Απόβλητα Συσκευασιών Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων Χρησιμοποιημένες Ηλεκτρικές Στήλες (ΗΣ) και Συσσωρευτές Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) Απόβλητα ειδών Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ-μπάζα)... Χωρίς επιδότηση

11 Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α) Στο ίκτυο συμμετέχουν 45 Φορείς, από όλη την Ελλάδα, με διαφορετική μορφή Σύνδεσμοι Ανώνυμες εταιρείες των Ο.Τ.Α ιαδημοτικές Τ.Ε..Κ..Ε.Υ.Α. Ο συνολικός αριθμός των ήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε..Κ &.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο ίκτυο ανέρχονται σε 472.

12 Νομοθετικό πλαίσιο ΕΕ Οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ Ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης στον τομέα των κατασκευών και κατεδαφίσεων 70% έως το 2020 Ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης για τα οικιακά απορρίμματα 50% έως το ροές αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό) έως το 2015 Ξεχωριστή αποκομιδή για τα βιοαποδομήσιμα

13 Ιεραρχία ορθολογικής διαχείρισης ΑΣΑ

14 Πρόληψη Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της πρόληψης μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τα ρεύματα των απορριμμάτων: Με βάση το υλικό (π.χ. χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, επικίνδυνα απορρίμματα). Με βάση το προϊόν (π.χ. συσκευασίες, πάνες). Με βάση την πηγή παραγωγής (νοικοκυριά, βιομηχανίες). Με βάση το πεδίο εφαρμογής (μεγάλες εκδηλώσεις, προμήθειες).

15 Πρόληψη Η κατηγοριοποίηση μπορεί επίσης να γίνει με βάση τις αντικειμενικές επιδιώξεις, με τις προκύπτουσες κατηγορίες: Μείωση στην πηγή (π.χ. πλήρης αποφυγή, μείωση από τη βελτιστοποίηση διαδικασιών). Αντικατάσταση (π.χ. αντικατάσταση των συσκευασιών μιας χρήσεως από επαναχρησιμοποιήσιμες, αντικατάσταση επικίνδυνων ουσιών από λιγότερο επικίνδυνες ή ακίνδυνες). Επαναχρησιμοποίηση (π.χ. επέκταση της διάρκειας χρήσης των προϊόντων, αυξημένη χρήση μέσω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος).

16 Πρόληψη Η πρόληψη σε επίπεδο οικίας μπορεί να περιλάβει δράσεις όπως: Εξοικονόμηση χαρτιού μέσω μείωσης παραγωγής διαφημιστικών φυλλαδίων Οικιακή κομποστοποίηση Δράσεις όπως η δημοτική κομποστοποίηση μπορούν να μειώσουν τα υπολειμματικά ΑΣΑ που θα καταλήξουν εκτός των τειχών του Δήμου.

17 Οικιακή κομποστοποίηση Τα πλεονεκτήματα της οικιακής κομποστοποίησης είναι: Καλής ποιότητας κομπόστ που χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες των νοικοκυριών. Εκτροπή σημαντικής ποσότητας οργανικών βιογενών αποβλήτων από τη συνολική ποσότητα που καταλήγει προς περαιτέρω διαχείριση. Αύξηση χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ και μείωση του κόστος αγοράς φυτοχώματος για τα ίδια τα νοικοκυριά. Μικρό (σχετικά) κόστος εφαρμογής.

18 Δημοτική κομποστοποίηση Τα πλεονεκτήματα της δημοτικής κομποστοποίησης περιλαμβάνουν: τη μείωση των ΑΣΑ που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ κατά ένα μεγάλο ποσοστό. την αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ τη βελτίωση των εδαφών στα οποία αποτίθεται το κομπόστ. την εφαρμογή σε όλους τους ΟΤΑ ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

19 Επαναχρησιμοποίηση Ως επαναχρησιμοποίηση ορίζεται η ανάκτηση προϊόντων που προορίζονται για την ίδια ή παραπλήσια χρήση. Η έννοια της επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνει την ανάκτηση χρήσιμων προϊόντων, όπως έπιπλα, βιβλία, παιχνίδια και συσκευές που ο προηγούμενος ιδιοκτήτης τους δεν τις ήθελε ή δε τις χρειαζόταν πλέον.

20 Πανελλαδική Ανάπτυξη ΚΔΑΥ

21 Διαλογή υλικών

22 Απορριπτόμενες και Διαχειριζόμενες Ποσότητες Ελαστικών (2004 εκτιμώμενη 2009) 60,000 54, % 85.8% 54, % 52, % 52, % 50,000 48,244 46,697 48,300 47,300 41,380 40,000 30,000 27,047 20,000 10, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

23 Εν λειτουργία μονάδες πλήρους μηχανικής επεξεργασίας Εν λειτουργία μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης Μονάδα τεμαχισμού Χώροι προσωρινής αποθήκευσης ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΥΣ ΖΩΗΣ

24 Ολοκληρωμένη Διαχείριση χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών

25 Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

26 Μηχανική Βιολογική επεξεργασία ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ 2 ΦΑΣΗ 3 ΦΑΣΗ 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ Ή & ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ COMPOST ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ & ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑ ΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ COMPOST ΓΙΑ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΧΑΡΤΟΝΙ ΞΥΛΑ ΚΛΠ ΟΓΚΩ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Μ.Α.Υ ΕΜΑΚ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ/ ΣΑΚΟΥΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χ.Υ.Τ ΚΑΥΣΗ (Χωρίς παραγωγή ενέργειας)

27 Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων Η ενεργειακή αξιοποίηση πραγματοποιείται με: Θερμική επεξεργασία (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση) Αναερόβια χώνευση Εκμετάλλευση βιοαερίου από ΧΥΤΑ

28 Παράμετροι υλοποίησης εναλλακτικών μορφών διαχείρισης ΑΣΑ Η ενεργός συμμετοχή των διαφόρων κοινωνικών φορέων και των πολιτών σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και υλοποίησης έργων διαχείρισης αποβλήτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης/ αξιοποίησης είναι μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία τους.

29 Παράμετροι υλοποίησης εναλλακτικών μορφών διαχείρισης ΑΣΑ Οι δραστηριότητες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης πρέπει να είναι πολύμορφες και να περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση - ενημέρωση των δημοτών "πόρτα - πόρτα". Ανάρτηση ειδικών αφισών και ανακοινώσεων σε δημόσιους χώρους και καταστήματα, διανομή ενημερωτικού υλικού. Διοργάνωση εκδηλώσεων ( ημερίδες και συζητήσεις, εκτεταμένα προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης στα σχολεία).

30 Παράμετροι υλοποίησης εναλλακτικών μορφών διαχείρισης ΑΣΑ Έντυπες ή και ηλεκτρονικές εκδόσεις απευθυνόμενες: u u u u στο ευρύ κοινό, στους μαθητές, στους βιοτέχνες της περιοχής, στους εκπροσώπους φορέων κ.λπ. Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλες περιοχές όπου εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία σχέδια ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων.

31 Δράσεις ενημέρωσης πολιτών Πληροφόρηση - ενημέρωση των δημοτών "πόρτα - πόρτα". Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για τους δημότες του δήμου Νέας Προποντίδας Ανάρτηση ειδικών αφισών και ανακοινώσεων σε δημόσιους χώρους και καταστήματα, διανομή ενημερωτικού υλικού. Διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδες και συζητήσεις, εκτεταμένα προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης στα σχολεία).

32 Δράσεις ενημέρωσης πολιτών Έντυπες ή και ηλεκτρονικές εκδόσεις απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό, στους μαθητές, στους βιοτέχνες της περιοχής, στους εκπροσώπους των φορέων κ.λπ. Δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργαζόμενων στον τομέα της καθαριότητας ώστε να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί στην εργασία τους. Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλες περιοχές όπου εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία σχέδια ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων. Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και διεθνή δίκτυα ορθολογικής διαχείρισης ΑΣΑ.

33 Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων τέλους ζωής Με αυτό τον τρόπο εκτρέπονται σημαντικές ποσότητες υλικών που θα κατέληγαν στους ΧΥΤΑ μειώνοντας έτσι και το κόστος διαχείρισής τους και αυξάνοντας το χρόνο ζωής των ΧΥΤΑ. Συγχρόνως, δίνεται η ευκαιρία σε πολίτες χαμηλών οικονομικών στρωμάτων να αποκτήσουν αγαθά σε χαμηλότερο κόστος από αυτό που απαιτείται στην αγορά. Επιτυχημένα παραδείγματα Ευρωπαϊκών δήμων όπου λειτουργούν παρόμοια κέντρα συλλογής αποτελούν η Μασσαλία και το Μόναχο.

34 Δημοτική κομποστοποίηση Η δημοτική κομποστοποίηση μπορεί να επιφέρει σημαντική εκτροπή στην ποσότητα των ΑΣΑ που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δημοτικό χώρο, ενώ προτείνεται η εφαρμογή του προγράμματος στην ευρύτερη έκταση του μελλοντικού ΣΜΑ στην περιοχή. Το κόστος εφαρμογής του προγράμματος εκτιμάται σε /έτος, ενώ εκτιμάται ότι θα κοστίσει το μηχάνημα ανάδευσης των κλαδεμάτων. Παράλληλα, με την εκτροπή τόνων κλαδεμάτων από το ΧΥΤΑ έχουμε μείωση δαπανών διαχείρισης κατά: τόνους/έτος*134 /τόνο = /έτος

35 ΠΕΡΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Σ.Α.): u u Καύση (δευτερευόντως) πυρόλυση και αεριοποίηση, u Συν-αποτέφρωση (σε υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες) Νέες μέθοδοι ή τροποποιήσεις αυτών δοκιμάζονται και αναπτύσσονται συνεχώς. Επιπλέον: u u Ενεργειακή αξιοποίηση από βιολογική επεξεργασία: Βιοαέριο από αναερόβια χώνευση (ή και υδρογόνο). Παραγωγή στερεών ή και υγρών απορριμματογενών καυσίμων.

36 Διάφορες μορφές εστιών καύσης σε αποτεφρωτήρες (Vehlow, J.) Παλινδρομική εσχάρα Κυλιόμενη εσχάρα Ρευστοποιημένη κλίνη ανακυκλοφορίας

37 ΣΥΝ-ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ Κλίβανος τσιμέντου: u Καυσαέρια: ºC u Χρόνος παραμονής αερίων (>1000ºC): 5 sec u Cliker: 1000 ºC Προβλήματα με Cl, F, Hg, Th & Cr, Z Όρια εκπομπής: Σκόνη. Οξείδια του αζώτου. Πηγή: Αμπατζόγλου, 2004 (ημερίδα ΕΕΧ).

38 Αυξημένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές AΠΘ/ eergy cotet, particle size + LoI, WC, C, Fe, fly ash/ bottom ash properties + C biogeic, H, N, Cl, S, N, Hg, dioxis,... aoparticles? KΘΔ > 6MJ/kg ROSTFEUERUNG ELEKTROFILTER RAUCHGASREINIGUNG DENOXANLAGE Reigas ABHITZEKESSEL Abfall Metallschrott H 2 O Kesselasche Schlacke ABWASSER- REINIGUNG Abwasser EF-Asche Wasser basisches Prozesswasser saures Prozesswasser Filterkuche

39 30 AΠΘ/ (Oliver Gohlke MARTIN GmbH) Efficiecy % ( elektro,etto ) Toulo Brescia Eergy cocept Amsterdam Icreasig ö-? Target for 2020? Reductio -? Heat - 15 MBA & RDF Gasificatio Sao Paulo Ladfillgas No Eergy 1984/ bar /400 C 1998/ bar/480 C 2020? Year

40 Ένας Ελληνικός εσχαρωτός αποτεφρωτήρας για πτηνάλευρα εξωτερική όψη

41 Ένας Ελληνικός εσχαρωτός αποτεφρωτήρας για πτηνάλευρα, με χρήση ατμού εσωτερική όψη

42 Ένας Ελληνικός πυρολυτικός κλίβανος για ζωικά υποπροϊόντα και ιλείς με χρήση ζεστού νερού.

43 Και οι πρώτες μονάδες αναερόβιας χώνευσης κοπριάς και ενσυρωμάτων σε λειτουργία στην Ελλάδα με ηλεκτροπαραγωγή και χρήση ζεστού νερού.

44 Μείωση ΑΣΑ - ανακύκλωση [Vogel]

45 Μείωση ΑΣΑ ανακύκλωση και θερμική επεξεργασία [Vogel]

46 Ενεργειακή αξιοποίηση και ανακύκλωση 14,00 ΚΘΔ Κατώτερη θερμογόνος Δύναμη (MJ/kg) 7,00 BAA Χαρτί/Χαρτόνι Πλαστικό 0,00 Βαθμός εκτροπής (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

47 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Αβραάμ Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ, akarag@auth.grauth.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Επάρκεια των καυσίμων οικονομία του υδρογόνου Αποκεντρωμένα συστήματα εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 8 ης Μεραρχίας 5-7, 45445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα.

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.Ε. Κορινθίας Δύναμη πρωτοπορίας www.onned-korinthias.gr info@onned-korinthias.gr Η παρούσα εργασία αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών (Εισηγήτρια: κ. Πιλάλα Τριανταφυλλιά). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με την υπ αριθ. πρωτ. 2/19-1-2015 επιστολή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα