ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 5 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 7 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 5 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 7 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 7. ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13"

Transcript

1 Οδηγός Ενεργειακών Υπηρεσιών ΑΘΗΝΑ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 5 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 7 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 9 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εθνικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Αιολικά πάρκα Παραγωγή βιοαερίου Ενεργειακή αξιοποίηση στερών αποβλήτων 30 1

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οµάδα συµβούλων της ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα πλήρες σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας. Στόχος µας είναι να βοηθήσουµε τους πελάτες µας στην επίτευξη των προγραµµατισµένων αναπτυξιακών στόχων εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, προϋπολογισµού και ποιότητας. Η οµάδα υποστηρίζει ηµόσιες και Ιδιωτικές Επενδυτικές Πρωτοβουλίες σχετικά µε το στρατηγικό σχεδιασµό και ανάπτυξη. Η οµάδα µας αναγνωρίζει επιχειρηµατικές ευκαιρίες, αναπτύσσει υψηλά προσοδοφόρα επιχειρησιακά πρότυπα, σχεδιάζει έργα µε υψηλή προστιθέµενη αξία, αναπτύσσει εννοιολογική αρχιτεκτονική και δοµεί οικονοµικά συστήµατα και συστήµατα µάρκετινγκ. Στόχος της εταιρείας είναι να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες των πελατών ικανοποιούνται από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας στο σχεδιασµό και, τέλος, στην υλοποίηση της επένδυσης. Η ΑΜΒΙΟ έχει αναπτύξει µια συστεµική προσέγγιση για τον καθορισµό της καταλληλότερης στρατηγικής για µία συγκεκριµένη επένδυση. Αναγνωρίζουµε και αναπτύσσουµε καινοτόµες έννοιες και ιδέες, οι οποίες είναι προσανατολισµένες στην αγορά και βασισµένες στο σχεδιασµό και την εφαρµογή αρχών και τεχνικών αιχµής. Η οµάδα ειδικεύεται στην υποστήριξη έξι (6) βασικών µορφών παραγωγής ενέργειας στις οποίες περιλαµβάνονται: φωτοβολταϊκοί σταθµοί, ηλιοθερµικές µονάδες, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικές µονάδες, µονάδες παραγωγής βιοαερίου και µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων (waste to energy). Εικόνα 1. Φωτοβολταϊκό πλαίσιο µε ηλιοστάτη (tracker) διπλού άξονα Η προσέγγισή µας λαµβάνει υπόψη τις θέσεις των εµπλεκόµενων µερών και των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστη παράµετρο στις εκτιµήσεις µας. Η ΑΜΒΙΟ παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν να συµπεριλαµβάνονται οι απόψεις και οι εκτιµήσεις του σηµαντικού αυτού κοινού. 2

4 Εικόνα 2. Πανοραµική άποψη νήσου Ψυττάλειας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Εικόνα 3. Αιολικό πάρκο, EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ- ΛΑΣ Α.Ε. Η εταιρεία διαθέτει σηµαντική εµπειρία και εξειδίκευση σε θέµατα ολοκληρω- µένου επιχειρηµατικού σχεδιασµού, υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης αναπτυξιακών σχεδίων και αξιοποίησης επενδυτικών κινήτρων εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων. Ε- πιπλέον, η ΑΜΒΙΟ παρέχει υπηρεσίες µετρήσεων και αναλύσεων δυναµικού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, σχεδιασµού εγκαταστάσεων και µελετών για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, όπως αυτές προβλέπονται από την ι- σχύουσα νοµοθεσία. Η ΑΜΒΙΟ, ως ολοκληρωµένη συµβουλευτική αναπτυξιακή εταιρεία, παρέχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, µε τις κύριες υπηρεσίες της να παρατίθενται: Ανάπτυξη & ιοίκηση Έργων Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Τεχνικές µελέτες ιαχείριση Περιβάλλοντος & Χωροταξία Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών & Μαθηµατικά Μοντέλα Συστήµατα Ποιότητας Έρευνα & Τεχνολογία 3

5 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Στα πλαίσια της ανάπτυξης και διοίκησης έργων, η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα ευρύ φάσµα συµβουλευτικών υπηρεσιών, ανταποκρινόµενη στις ανάγκες ενός συνεχώς µεταβλητού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Με στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των πελατών µας και την εξασφάλιση της ορθολογικής και βιώσιµης ανάπτυξης στην αγορά της ενέργειας, παρέχεται ένα ολοκληρωµένο σύνολο υπηρεσιών το οποίο περιλαµβάνει: επιλογή θέσεων εγκατάστασης σχεδιασµό, διαχείριση και διαµόρφωση έργου προσχεδιασµό και εφαρµογή στρατηγικών διαχειριστικών πλάνων προσχεδιασµό επιχειρησιακών πλάνων, µελέτες σκοπιµότητας βιωσιµότητας και τοµεακές µελέτες στρατηγικός σχεδιασµό, ανάπτυξη και υλοποίηση έργου ρυθµιστικά σχέδια διαχείριση έργου due diligence προγραµµατισµό έργου Σχέδιο 2. Μονάδα αεροποίησης τύπου παφλάζουσας ρευστοποιηµένης κλίνης εντός Ψυτάλλειας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Στις παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνονται επίσης: µελέτες αξιολόγησης χωροταξικού σχεδιασµού προετοιµασία και αξιολόγηση µελετών ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας µελέτες αδειοδότησης τεχνοοικονοµικές µελέτες και επιχειρηµατικά σχέδια Σχέδιο 1. Σύστηµα συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & θερµότητας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. 4

6 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Το Τµήµα Τεχνικών Μελετών της AMBIO αναλαµβάνει τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και την αδειοδότηση βιοµηχανικών µονάδων µικρής και µεγάλης κλίµακας, µε ειδίκευση σε έξι (6) βασικές µορφές παραγωγής ενέργειας: φωτοβολταϊκοί σταθµοί, ηλιοθερµικές µονάδες, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικές µονάδες, µονάδες παραγωγής βιοαερίου και µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων (waste to energy). Οι στόχοι της ιεύθυνσης είναι: σχεδιασµός & επίβλεψη θέσεων εγκατάστασης επιλογή και αξιολόγηση θέσεων εγκατάστασης αρχιτεκτονικός σχεδιασµός εκπόνηση γεωτεχνικών, µηχανικών και ηλεκτροµηχανολογικών µελετών σχεδιασµός εσωτερικών χώρων σχεδιασµός συστηµάτων εξοικονό- µησης ενέργειας εκπόνηση µελετών άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (περιλαµβανοµένης της οικοδοµικής άδειας) Σχέδιο 3. ιάγραµµα κάλυψης Φ/Β Σταθµού, ΗΛΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε. Συµπληρωµατικά, σε συνδυασµό µε τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, οι εξειδικευµένοι σύµβουλοι της διεύθυνσης παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για: διερεύνηση περιπτώσεων αστοχίας αξιολόγηση κινδύνων για τον εκάστοτε χώρο σχεδιασµό βιοκλιµατικών κτιρίων αρχιτεκτονικό σχεδιασµό παραγωγικών µονάδων και υποστηρικτικών υποδοµών σχεδιασµό και κατασκευή υποδο- µών διαχείρισης στερεών και υ- γρών αποβλήτων 5

7 τεχνικοοικονοµικές µελέτες προµελέτες, οριστικές µελέτες και κατασκευαστικές µελέτες επιβλέψεις κτιριακών κατασκευών επιβλέψεις ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων τελικές αποτυπώσεις έργων (asbuild σχέδια) τεχνολογία/ συστήµατα/ τηλεπικοινωνίες ενεργειακή επιθεώρηση Σχέδιο 4. Μονογραµµικό σχέδιο Φ/Β Σταθµού, GDP SOLAR Α.Ε. Σχέδιο 5. Κάτοψη µονάδας βιοκαυσίµων, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε. (σχεδιασµός CON SYS Ε.Π.Ε. ENVITECH A.G.). 6

8 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Η ολιστική προσέγγιση της ΑΜΒΙΟ στην παροχή υπηρεσιών συνδυάζει τις ανάγκες και επιταγές της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Το πορτοφόλιό µας καλύπτει το σύνολο των θεµατικών αντικειµένων των ολοκληρωµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για την ενέργεια, σχετικά µε την προετοιµασία περιβαλλοντικών µελετών, τη διαχείριση πόρων και αποβλήτων και τη διασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες της εταιρείας µας περιλαµβάνουν: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Ειδική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Μ.Π.Ε.) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αξιολόγηση κοινωνικού αντίκτυπου σχεδιασµό και αξιολόγηση θέσης εγκατάστασης περιβαλλοντικό due diligence διαχείριση στερεών και υγρών (επικινδύνων και µη επικινδύνων) αποβλήτων συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων και προγράµµατα ανακύκλωσης Χάρτης 1. Χάρτης χρήσεων γης, ΗΛΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε. Σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, η ΑΜΒΙΟ αναπτύσσει ολοκληρω- µένες προτάσεις σχεδιασµού, περιβαλλοντικής διαχείρισης και αδειοδότησης. Συγκεκριµένα, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε: µελέτες επιλογής και αξιολόγησης θέσεων εγκατάστασης έρευνα και παρακολούθηση περιβάλλοντος διαχείριση φυσικών πόρων διαχείριση υδατικών πόρων, υδρολογική και γεωλογική αξιολόγηση σχεδιασµό τοπίου 7

9 Σχέδιο 6. Ενδεικτικά ροδογράµµατα κατεύθυνσης ανέµων & λογισµικό υπολογισµού ατµοσφαιρικής ρύπανσης οχηµάτων, ΕΥ ΑΠ Α.Ε.. 8

10 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Η AMBIO παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες σε εφαρµογές Γεωπληροφορικής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδο- µένων, µε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. Geographic Information Systems G.I.S.) και ανάπτυξη και χρήση µαθηµατικών οµοιω- µάτων. Οι πελάτες µας επωφελούνται από την άρτια τεχνογνωσία των στελεχών µας στην ανάπτυξη µοντέλων Γ.Σ.Π., σεναρίων, αυτοτελών εφαρµογών και της παροχής ολοκληρωµένων καινοτόµων λύσεων σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς, ηλιοθερµικές µονάδες, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικές µονάδες, µονάδες παραγωγής βιοαερίου και µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων (waste to energy). Συνδυάζοντας εσωτερική (in-house) ανάπτυξη λογισµικού, προσφέρουµε υψηλή τεχνογνωσία ενσωµατωµένη σε ολοκληρωµένες λύσεις. Χρησιµοποιώντας διεθνώς καθιερωµένα συστήµατα Γ.Σ.Π. και παρακολουθώντας συστηµατικά τις εξελίξεις στις καινούργιες τεχνικές της αγοράς Γ.Σ.Π., µπορούµε να προσφέρουµε αναπτυγµένα αποτελέσµατα Γ.Σ.Π. και διαχείρισης δεδοµένων. Οι ακόλουθες εφαρµογές Γ.Σ.Π. χρησιµοποιούνται από το εξειδικευµένο προσωπικό της ΑΜΒΙΟ, παρέχοντας λύσεις σε πλήθος αγοραστικών πεδίων: ιαδικτυακές εφαρµογές GIS. Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και διαδικτυακών εφαρµογών. Θεµατική χαρτογράφηση. ηµιουργία υψηλής ποιότητας θεµατικών χαρτών και διαγραµµάτων για την έντυπη και ψηφιακή παρουσίαση δεδοµένων. Χωρική ανάλυση, ανάλυση δικτύων, µαθηµατικά οµοιώµατα πρόβλεψης και καταλληλότητας. Ανάπτυξη και εφαρµογή χωρικών µαθηµατικών οµοιωµάτων και οµοιω- µάτων πρόβλεψης και καταλληλότητας, σε συνδυασµό µε µεθόδους στατιστικής ανάλυσης για τη διαχείριση και λήψη αποφάσεων. Ανάπτυξη GIS λογισµικού. Για τη διευκόλυνση και αυτοµατοποίηση των εργασιών, αναπτύσσονται ρουτίνες, εφαρµογές λογισµικού και αυτοτελείς εφαρµογές Γ.Σ.Π. 9

11 Η AMBIO A.Ε. αναφορικά µε την ανάπτυξη και χρήση µαθηµατικών οµοιω- µάτων παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις που περιλαµβάνουν το σύνολο των σταδίων, από τη συλλογή των δεδοµένων έως την ανάπτυξη, επαλήθευση, χρήση του µοντέλου και οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων. Χάρτης 2. Χάρτης διοικητικών πράξεων νήσου Κύθνου, EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. 10

12 Χάρτης 3. Χάρτης χρήσεων γης, Νοµός Σέρρες, EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Χάρτης 4. Χάρτης αποτύπωσης προστατευόµενων περιοχών, SAFE ENERGY Α.Ε. -ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΛΙΑ Ι 11

13 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΑΜΒΙΟ δραστηριοποιείται ενεργά στο σχεδιασµό, την εγκατάσταση και τη διαχείριση συστηµάτων ποιότητας, υγείας και διαχείρισης στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, προσαρµοσµένα στις ανάγκες της ενέργειας. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του τµήµατος βασίζονται στην ανάλυση, σχεδιασµό και εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας, σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα, τα οποία περιλαµβάνουν: Συστήµατα Ολικής Ποιότητας (TQM) Υγεία και συστήµατα στην εργασία (OSHAS 18001) Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας (ISO-9001:2008) Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO-14001:2004 & EMAS) Ανάλυση κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE- SA 8000) Εικόνα 4. Πιστοποίηση φωτοβολταϊκού πλαισίου. Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες έκδοσης δελτίων ενεργειακής ταυτότητας κτιρίων. 12

14 7. ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η AMBIO επενδύει δυναµικά στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση αποβλήτων και φυσικών πόρων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ ουσιαστική επικοινωνία έχει αναπτυχθεί και µε αντίστοιχα τµήµατα συνεργαζόµενων εταιρειών. εκπόνηση µελετών εγκατάστασης τηλεµετρικών δικτύων παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών ύδατος ανάπτυξη µαθηµατικών µοντέλων και εργαλείων ΓΣΠ για εφαρµογές χωρικής ανάλυσης και χαρτών καταλληλότητας Εικόνα 5. Μονάδα αδρανοποίησης ζωικών υ- ποπροϊόντων Το τµήµα Έρευνας και Τεχνολογίας της ΑΜΒΙΟ εµπλέκεται στα παρακάτω: εκπόνηση µελετών συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης στερεών ζωικών αποβλήτων 13

15 8. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΑΜΒΙΟ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και διασφάλιση της βιωσι- µότητάς τους, δραστηριοποιείται στην αξιοποίηση επενδυτικών κινήτρων και εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων. Συγκεκριµένα, παρέχει υπηρεσίες διερεύνησης υφιστάµενων χρηµατοδοτικών πλαισίων για την επιλογή κατάλληλου χρηµατοδοτικού µέσου. Στα πλαίσια των παρεχόµενων υπηρεσιών περιλαµβάνεται επίσης η αξιολόγηση συγκεκριµένων προτάσεων, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξή τους, και, ακολούθως, η υποβολή και παρακολούθησή τους στους αντίστοιχους χρη- µατοδοτικούς φορείς. Τέλος, στις υπηρεσίες περιλαµβάνεται και ο συντονισµός και η διαχείριση εγκεκριµένων προτάσεων. 8.1 Εθνικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα Αναφορικά µε το εθνικό πλαίσιο, η ΑΜΒΙΟ υποστηρίζει χρηµατοδοτικά πλαίσια στα οποία περιλαµβάνονται: Εθνικός Αναπτυξιακός Νόµος 3299 (Ν. 3299/04). Παρέχονται υπηρεσίες για χρηµατοδότηση παραγωγής και εξοικονόµησης ενέργειας. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Α- ναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) Παρέχονται υπηρεσίες για χρηµατοδότηση στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα, Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.Ε.Ε.Ρ.Α.Α.) Παρέχονται υπηρεσίες για το σύνολο των µέτρων του προγράµµατος. 8.2 Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα Επιπροσθέτως, η ΑΜΒΙΟ διαθέτει ση- µαντική εµπειρία σε ευρύ πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων: Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Τεχνολογικά Προγράµµατα στο πλαίσιο του Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 14

16 επιδοτούµενα έργα του Μηχανισµού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κοινοτικές πρωτοβουλίες INTER- REG, ENPI CBC MED, SOUTH EAST EUROPE, INTELLIGENT ENERGY EUROPE, etc. εθνικά επενδυτικά και ερευνητικά προγράµµατα τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχέδιο 7. ιάγραµµα κάλυψης Φ/Β σταθµού, έργο το οποίο εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόµο, SAFE ENERRGY Α.Ε. ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΛΙΑ Ι. 15

17 9. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας ΑΙΓΗΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡΓΙΝΝΟΥΣΕΣ Α.Ε. ΒΕΓΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΒΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ε. ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΣΑΙΟΛ Α.Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΚΟ Α.Ε. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ι ΕΑ Α.Ε. ΙΤΑ Α.Ε. ΚΗΠΟΥΡΟΣ Κ. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ARCADIA HOTEL ΛΕΚΚΑΣ Θ.& ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΟΒΟΤΕΞ Α.Υ.Β.Ε. ΠΕΡΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΡΟΛΟΥΞ ΚΡΗΤΗ ΜΕ.Π.Ε. ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ Α ΑΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΟΛΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΠΙΝ ΥΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΥΝΜΟΡ Α.Ε. ΤΡΟΠΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΗ Α.Ε. ΧΑΒΙΑΡΑΣ Ν & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΛΙΕΝΕΡΓΕΙΑ A+F GMBH ARC ENERGY Α.Ε. EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. EOLINVEST HELLAS SAS 16

18 EOS MANAGEMENT Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ ENFINITY ENERGY HELLAS Ltd GDP SOLAR Α.Ε. RENAPPS Α.Ε. SAFE ENERGY Α.Ε. SANYO HELLAS HOLDING SEE TWO Α.Β.Ε.Ε. SUNCARRIER HELLAS Α.Ε. VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. VVD SOLAR Α.Ε. Τράπεζες & Χρηµατοδοτικοί Φορείς ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. NBGI PE 17

19 10. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 10.1 Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 1. GDP SOLAR Α.Ε.. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.971,20ΜW, στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Καλαµάτας ήµου Μελιγαλά, Νο- µός Μεσσηνίας. 2. ΗΛΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100kWp, στη θέση «Κωστοπούλι» ήµου Καµποχώρων, Νο- µός Χίου. 3. SAFE ENERGY A.E. ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΛΙΑ I. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1000Κw, στη θέση Κουτσοµπέλια ήµου Οινιάδων, Νοµός Αιτωλοακαρνανίας. (2) 4. VVD SOLAR A.E.. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 704kW, στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Καλαµάτας ήµου Μελιγαλά, Νοµός Μεσσηνίας. 18

20

21

22

23

24

25 10.2 Αιολικά πάρκα 1. EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. Οριοθέτηση ζωνών αποκλεισµού για την εγκατάσταση αιολικών σταθµών παραγωγής ενέργειας στις νήσους Κύθνο, Κέα και Αµοργό µε τη χρήση GIS. 2. EOLFI ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. Έκθεση καταλληλότητας θέσης για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη θέση Κλειδί Θερµοπηγή του ήµου Σιδηροκάστρου στο Νοµό Σερρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την υπ αριθµ /2008 ΚΥΑ. 24

26

27

28 10.3 Παραγωγή βιοαερίου 1. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.. Ίδρυση συστήµατος παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 5MW,στη θέση Βαµβακού του ήµου Πολυδάµαντα στο Νοµό Λάρισας. 2. GMT BIOGAS Α.Ε.. Ίδρυση συστήµατος παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 3,4MW, στη θέση Μολυβιές του ήµου Στρατού στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. 27

29 Φορέας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣΑ.Ε. Ανάδοχος ΑΜΒΙΟ Α.Ε./NOVALISΕ.Π.Ε. Τίτλοςέργου Ίδρυσησυστήματοςπαραγωγήςενέργειαςαπό βιοαέριοισχύος5μw Θέση ΒαμβακούΔήμουΠολυδαμάντα,ΝομόςΛαρίσης ΠηγήΧρηματοδότησης ΑναπτυξιακόςΝόμος3299/2004 ΠεριγραφήΈργου Εκπόνησημελετώνγιαέκδοσηαπαιτούμενων αδειώνγιατηνίδρυσησυστήματοςπαραγωγής ενέργειαςισχύος5μw Σύνδεσμος - ΥπηρεσίεςΑΜΒΙΟ ΠρομελέτηΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων ΜελέτηΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων Φάση Έκδοσηάδειαςπαραγωγής Χάρτης1. Χάρτηςχρήσεωνγηςπεριοχής εγκατάστασης Χάρτης2. Χάρτηςπροστατευομένωνπεριοχών(NATURA 2000) Σχέδιο1.Γενικήδιάταξηεγκατάστασης Χάρτης3.Χάρτηςμεεπισήμανσητηςθέσηςεγκατάστασης στηβαμβακούπολυδαμάντα,νομόςλαρίσης Εικόνα1.Δεξαμενήυποδοχήςπρώτωνυλών αποβλήτων Εικόνα2.Συμπιεστής Εικόνα3.Δεξαμενήελαίων Εικόνα4.Δωμάτιοελέγχου

30

31 10.4 Ενεργειακή αξιοποίηση στερών αποβλήτων 1. ΕΥ ΑΠ Α.Ε.. Εκπόνηση µελέτης Κόστους Ωφέλειας για την εγκατάσταση µονάδας καύσης αποξηραµένης ιλύος µε συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µε εξεταζόµενες εναλλακτικές θέσεις επί του Κέντρου επεξεργασίας Λυµάτων της Ψυτάλλειας ή στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και Βοιωτίας. 30

32

33

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 7. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 7. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13 Οδηγός Υπηρεσιών Περιβάλλοντος ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 10 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 10 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 10 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 Οδηγός Υπηρεσιών Υδατοκαλλιεργειών ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 10 6.

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, παρέχει επιπλέον υπηρεσίες και ως Σύμβουλος Φ/Β έργων.

Σήμερα, παρέχει επιπλέον υπηρεσίες και ως Σύμβουλος Φ/Β έργων. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γενικά Η RENI-DS Α.Ε. (Renewable Energy Innovations Development & Services) ιδρύθηκε το 2007 με αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την εποπτεία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ AMBIO ΕΛΛΑ Α 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 1.1 Σχετικά µε την ΑΜΒΙΟ 2 1.2 Οργάνωση 2 1.3 Συµµετοχές 2 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3 2.1 Ανάπτυξη & ιοίκηση Έργων 3 2.2 Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα 4 2.3 Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΠΑ 2014 2020

ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΠΑ 2014 2020 ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΠΑ 2014 2020 Εισηγητής Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Συνιδρυτής, Γενικός Διευθυντής PK Consulting Group Θεσσαλονίκη Μοναστηρίου 9, 546 29 Tηλ: +30 2310 512 409

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών

Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών ΑΘΗΝΑ2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 5 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 7 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 10 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 6. ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Innovative Energy Solutions

Innovative Energy Solutions Innovative Energy Solutions Εταιρική παρουσίαση Βιζυηνού 20, Αλεξανδρούπολη www.kriton-energy.com info@kriton-energy.com T. 25515 50717 F. 25510 32030 Η εταιρεία Η KRITON ENERGY ιδρύθηκε το 2011 από διπλωματούχους

Διαβάστε περισσότερα

Innovative Energy Solutions

Innovative Energy Solutions Innovative Energy Solutions Εταιρική παρουσίαση Βιζυηνού 20, Αλεξανδρούπολη www.kriton-energy.com info@kriton-energy.gr T. 25515 50717 F. 25510 32030 Η εταιρεία Η KRITON ENERGY ιδρύθηκε το 2011 από διπλωματούχους

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.ΣΤΟΙΕΙΑ ΕΠΙΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία επιχείρησης ΒΑΓΕΝΑΣ ΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπορικός τίτλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υλοποίηση δράσεων και µέτρων για την προώθηση του Ενεργειακού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιοµηχανία Φωτοβολταϊκών ρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group

Ελληνική Βιοµηχανία Φωτοβολταϊκών ρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group 1 Ελληνική Βιοµηχανία Φωτοβολταϊκών ρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Χανιά, 23 Μαΐου 2009 2 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν. Ο µόνος τρόπος κάλυψης των επιπλέον αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ.130247/1750 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Εnergy Service Companies - ESCO) και της Χρηµατοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ)

Το Μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Εnergy Service Companies - ESCO) και της Χρηµατοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ) Το Μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Εnergy Service Companies - ESCO) και της Χρηµατοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ) Βασικές Αρχές και Μελέτη Περίπτωσης Μυτιλήνη - 13/06/2009 Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 1975-1980 HENKEL DÜSSELDORF GMBH, Εµπορική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα Διευθυντής πωλήσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 1975-1980 HENKEL DÜSSELDORF GMBH, Εµπορική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα Διευθυντής πωλήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Στυλιανός Λογοθέτης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1951 ΣΠΟΥΔΕΣ : Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (1975) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Ισπανικά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1975-1980

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

0,01-0,5. βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη Β1.1 έως 2 χρόνια 0,1

0,01-0,5. βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη Β1.1 έως 2 χρόνια 0,1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L23_α Κριτήρια Επιλογής - Υποµέτρο L23α Α Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 5% πλήρης φάκελος Α2 Ετοιµότητα υλοποίησης της πρότασης 2% εξασφάλιση µέρους των απαιτούµενων µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.».

ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα κι ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Η εταιρεία Tetris Built Environment δραστηριοποιείται στην παροχή Συµβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε είδους επιχειρήσεις, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Ether Applications Ltd Εταιρική Παρουσίαση 2015

Εταιρική Παρουσίαση Ether Applications Ltd Εταιρική Παρουσίαση 2015 Εταιρική Παρουσίαση Ether Applications (ΑΙΘΗΡ) όλη σας η ενέργεια Δραστηριότητα στον χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο Προσφέρουμε ολοκληρωμένες «με το κλειδί στο χέρι» λύσεις Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος, M.Sc.-Μηχ., υπ. Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Η ECO ENERGIA ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ από το πρώτο βήμα και αναλαμβάνει: ECOENERGIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Η ECO ENERGIA ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ από το πρώτο βήμα και αναλαμβάνει: ECOENERGIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ECOENERGIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Aνθρώπινο Δυναμικό Ποιότητα Υπηρεσιών Αποτελεσματικότητα ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ... ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ECOENERGIA είναι μια εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Ένα Πρωτοποριακό Εγχείρηµα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ι ΡΥΣΗ Πρωτοβουλία ΕΜΠ (1977-1991) για τη διάσωση των εγκαταστάσεων της ΓΕΜΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη 1 Ευθύµιος Μουρατίδης Υπεύθυνος Ενέργειας & Περιβάλλοντος 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Σχέδιο ράσης Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Απεξάρτηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάρισα, 30 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγικά Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί µία στρατηγική προσέγγιση, µε στόχο τον οικονοµικό µετασχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα