ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απρίλιος 2005 έως Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τ.Ε., Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απρίλιος 2005 έως Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τ.Ε., Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πλατιάς Όνομα : Σπύρος Ημερ. Γέννησης: Τόπος Γέννησης : Βόλος Οικογ. Κατάσταση : Έγγαμος, δύο παιδιά Τηλέφωνο: ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου, Απολυτήριο Aριστα Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών. Βαθμός διπλώματος Λίαν Καλώς 7, Πανεπιστήμιο Birmingham U.K Master of Science Εngineering Metallurgical Manufacturing Processes and Management. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Απρίλιος 2005 έως Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τ.Ε., σήμερα Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Δεκέμβριος 2003 έως Μάρτιος 2006 Iανουάριος 2002 έως Νοέμβριος 2003 Ιανουάριος 2001 έως Δεκέμβριος 2001 Στέλεχος Μονάδας Ελέγχων Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας Υπεύθυνος Ελέγχων για έργα Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας, εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα Κ.Τ.Π., ιδιωτικές επενδύσεις, μελέτες, θέματα ποιότητας ΕΣΠΕΛ, έργα που παράγουν έσοδα, δελτία παρατυπίας, αίτηση πληρωμής και υποστήριξη λοιπών έργων επενδύσεων. Συμμετοχή σε 18 ελέγχους πράξεων ΠΕΠ, προενταξιακοί έλεγχοι Α.Π.Ε., προέγκριση παρατάσεων, έλεγχοι τευχών δημοπράτησης, Προσυμβατικοί και προενταξιακοί έλεγχοι έργων, σύνταξη Φ.Δ.Ε., Προετοιμασία ετήσιου και μηνιαίων προγράμματος ελέγχων. Γενικός Δ/ντής της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» Υπεύθυνος ίδρυσης και οργάνωσης του φορέα διαχείρισης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας Α.Ε. με συνολικό μετοχικό κεφάλαιο δρχ. Μάιος 1999 έως Δεκέμβριος Επιβλέπων μηχανικός ανέγερσης «Κέντρου Eνίσχυσης Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας & Προώθησης Καινοτομίας». - Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Ιούλιος 1996 έως Απρίλιος Γενικός Δ/ντής της εταιρείας ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 1 / 5

2 Σχεδιασμός, κατασκευή και έναρξη λειτουργίας εργοστασίου ξήρανσης λειοτρίβησης βιομηχανικών ορυκτών. Υποβολή, έγκριση και υλοποίηση συνολικής επένδυσης 180 εκατ. δρχ, στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 1892/90. Εκτέλεση εκτεταμένου ερευνητικού προγράμματος και ανακάλυψη νέων βέβαιων αποθεμάτων αξίας 2 δις. Δρχ. Internal financial auditor των εταιρειών ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε, ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε και ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε. - Δ/ντής Ερευνας & Ανάπτυξης ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε & ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε. Υποβολή δύο ερευνητικών προγραμμάτων BRITE-EURAM και έγκρισή τους: «New Industrial Applications for Quartz deposits indigenous to the Community» BRE2 CT Προϋπολογισμός Euro «Surface phenomena and new reagent scheme for separation of feldspar from quartz BRBP CT Προϋπολογισμός Εuro. Υποβολή και έγκριση πρότασης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΜΜΕ με τίτλο «Εφαρμογή τεχνογνωσίας για την παραγωγή υπερκαθαρού χαλαζία για χρήσεις υψηλής τεχνολογίας» Προϋπολογισμός δρχ. Σχεδιασμός, κατασκευή και έναρξη παραγωγής σε βιομηχανική μονάδα καθαρισμού απορριμμάτων χαλαζία, η οποία σχεδιάστηκε με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα του προγράμματος BRE Ύψος επένδυσης δρχ. Υποβολή προγράμματος στα πλαίσια του ΕΠΕΤ-ΙΙ η οποία αφορούσε την αξιοποίηση απορριμμάτων από την εκμετάλλευση αστρίων. Τελική έγκριση προϋπολογισμού ύψους 250 εκατ. δρχ Μάρτιος 1993 έως Ιούνιος 1996 Προϊστάμενος τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Τεχνική και διοικητική επίβλεψη 15 ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και 10 ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Οικονομική παρακολούθηση των προγραμμάτων. Υποβολή, έγκριση και υλοποίηση των εξής προγραμμάτων : - BRITE/EURAM II «Olivine/Dunite for Industrial & Envirommental Applications» BRE2-CT BRITE/EURAM II «Optimization of the Rotary Kiln Operation in the Production of Fe-Ni» BRE2-CT Primary Raw Materials «Advanced tectonic and geochemical methods for chrome exploration in ophiolites» MAM2M-CT NATO Science for Stability Program. «Energy Management in the Operation of the Dedusting System of a Rotary Kiln» BRITE/EURAM III «Downhole Abrasive jet cutting operations in quarrying, mining and civil engineering» BPPR-CT / 5

3 Ιούλιος 1990 έως Φεβρουάριος 1993 Προϊστάμενος τμήματος Εξαγωγικής Μεταλλουργίας ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Ολοκλήρωση κατασκευής και έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας εξαγωγικής μεταλλουργίας. Οργάνωση και επάνδρωση του τμήματος σε εξοπλισμό και προσωπικό. Επιτυχής εκτέλεση των εξής ερευνητικών προγραμμάτων : - Primary Raw Materials «Enhancement of the extraction, smelting and steelmaking usage of chromium sources indigenous to the community» MAIM 0034(CH). - PAVE 87BE79 «Study of the impurities equilibrium during reduction smelting of chromites». - PAVE 88BE178 «Study n utilisation of waste material from beneficiation of chromites». - PAVE 89B3121 «Plasma smelting of laterites». - PAVE 90BE72 «Production of electrocorundum from abrasive grade bauxites». Μάρτιος 1988 έως Αύγουστος 1990 Βοηθός Διευθυντή Εργοστασίου Μεταλλουργίας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ Α.Ε. Εισαγωγή συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα τμήματα της παραγωγής. Αύξηση της ετήσιας παραγωγής FeCr κατά 15% Καθημερινή διοίκηση του συνόλου των παραγωγικών τμημάτων. Επέκταση και βελτίωση του συστήματος καθαρισμού απαερίων. Αύγουστος 1981 έως Μάρτιος 1988 Προϊστάμενος τμήματος επίτηξης εργοστασίου σιδηροχρωμίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ Α.Ε. Επίβλεψη όλων των εργασιών κατά την φάση ανέγερσης του εργοστασίου. Εκτέλεση των δοκιμών cold and hot commissioning και η παρακολούθηση των δοκιμών απόδοσης. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού στις διάφορες θέσεις εργασίας. Μελέτη αριστοποίησης λειτουργίας του τμήματος. Ιούλιος 1979 έως Ιούλιος 1996 Μελετητής Εκπόνηση περί των 30 οικονομετεχνικών μελετών και μελετών προστασίας περιβάλλοντος για λατομεία αδρανών υλικών και μαρμάρων. 3 / 5

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1. Πρακτική εξάσκηση στο τμήμα γαλβανιστηρίου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε 2 μήνες Πρακτική εξάσκηση σε ανθρακωρυχείο της N.C.B Αγγλία, 2 μήνες Πρακτική εξάσκηση σε εργοστάσιο σιδηροχρωμίου στο Τόρνιο Φιλανδίας, 2 μήνες Σεμινάριο για Ελαστικές επενδύσεις Μύλων, εταιρεία SKEGA, Σουηδία Σεμινάριο για Ηλεκτρόδια Sodeberg, εταιρεία ELKEM, Νορβηγία Σεμινάριο για Διοίκηση Προσωπικού, Έλεγχο Αποθεμάτων και Οργάνωση Αποθήκης, εταιρεία ΕΛΣΙ, Σεμινάριο «Πρόγραμμα Υπολογιστών LOTUS 1,2,3» ΕΛΚΕΠΑ Σεμινάριο «Εξαγωγικές Διαδικασίες» Επιμελητήριο Βόλου Σεμινάριο ΥΠ.ΟΙ.Ο «Εισαγωγή στο ΟΠΣ», Αθήνα /2/2004. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά Γαλλικά Άριστα Μέτρια ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Αναγνωρισμένος εισηγητής του ΕΚΕΠΙΣ / Υπουργείο Εργασίας. α) Κύριος εισηγητής σε σεμινάριο της ΝΕΛΕ Μαγνησίας «Τεχνολογία Φυσικού Αερίου», Νοέμβριος 1999-Μάρτιος Ωρες διδασκαλίας : 85 β) Κύριος εισηγητής σε σεμινάριο της ΝΕΛΕ Μαγνησίας «Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων σε Μεταλλουργικές Επιχειρήσεις», Δεκέμβριος Ωρες διδασκαλίας : 40 γ) Εισηγητής σε σεμινάριο του ΚΕΚΑΝΑΜ «Τεχνικές Κοπής & Συγκόλλησης Μετάλλων για την Κατασκευή Εξοπλισμού», Μάιος Ωρες διδασκαλίας : 40 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1. «Οι Σχιστολιθικές Πλάκες Πηλίου η Εκμετάλλευση & η αξιοποίησή τους» Ελληνικό Μάρμαρο, Απρίλιος 1980 σελ «Effects of changes in strain path on work-hardening in cubic metals» Metallurgical Transactions M. Zandrahimi, S. Platias et oth 20A Nov. 1989, pp «Δυνατότητες ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά ην παραγωγή FeCr». 2 ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σεπ σελ «Calcination of dunite tailings for the production of olivine sand» EACRO Seminar Jan-Feb 1994 pp «Production of new grades of FeCr using submerged arc furnace» Mineral Wealth Jan-Feb 1994 pp «Επιδράσεις από την πορεία παραμόρφωσης σε φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα τύπου 304 και 310» Ορυκτός Πλούτος Μάρτιος-Απρίλιος 94 σελ / 5

5 7. «Recycling of waste materials in a FeCr Industry» 2 nd International Symposium on Extraction and Processing for the Treatment and Minimization of Wastes 1996 T.M.S pp «Fuzzy Logic Kiln Control at a Ferronickel Plant» EUFIT 96 E. Fragoudakis, J. Gaitanos, M. Zervas, S. Platias, Aachen Germany Sep. 99 pp «Conversion of Quartz-Mine waste material to exploitable resources and industrial products» N. Arvanitidis, N. Kaklamanis, S. Platias Mine, Water and Enviromment IMWA 99 Sevilla Spain 1999 Vol. II p «Bridging two worlds: The Research-Industry Interface» International Conference Entepreneurship and Innovation policies in the European Periphery: A. Research Agenda. University of Thessaly. Volos May «New industrial applications of quartz vein deposits in Northern Greece». Ν. Αrvanitidis, C. Chapman, L. Erasquin, N. kaklamanis, A. Lekatou, G. Panou and S. Platias International Symposium Geology and Metallogeny of the Dinarides and the Vardar zone Zvornik «Development of small scale Hydro Power Projects», S. Platias, M. Barker, A. Papadopoulou, M. Katsanouli, E. Sakellariou, Altener Conference, Toullousse, France «Εμπλουτισμός απορριμμάτων χαλαζία για την παραγωγή εμπορεύσιμου χαλαζία» Γ. Γεωργιάδης, Α. Φραγκίσκος, Σ. Πλατιάς, 3 ο Συνέδριο Ορυκτού πλούτου. Νοέμβριος «Surface Phenomena & New Reagent Scheme for Separation of Feldspars from Quartz», M. Valta, J. Mielczarski, H. Rao, S. Platias, L. Claesson, EUROTHEN 2001, Stockholm, 3-7 July «The Role of the Technology Park of Thessaly on the Economic Development of the Region of Thessaly», ASPA 2002, November 6-8, Daegu, Korea p Using Innovation to Minimize Industrial Minerals Wastes ASEM Workshop on EU/ASIA S&T Co-operation on Clean Technologies, 3-6 November 2004, Hanoi Vietnam pp ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 1. Υποτροφία Ε.Μ.Π Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Birmingham από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ Υποψήφιος για το Author s Award of American Society for Metals Δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία στην απόκτηση Μaster στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Birmingham το έτος Εξωτερικός εμπειρογνώμονας Προγραμμάτων ΠΑΒΕ (ΠΑΒΕ 96ΒΕ65) 6. Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αεροδιαστημικής Εταιρείας από Ιούνιο 2000 έως Ιούνιο Μέλος ομάδας εργασίας Άξονα Βιομηχανίας «Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα» Εξωτερικός αξιολογητής 6 ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θεματική περιοχή «Nanotechnologies & Nano-sciences, Knowledge-based Multifuctional Materials & New Production Processes & Devices», Mάρτιος 2003, Απρίλιος 2003, Ιούλιος Αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ultra Low CO2 Steel Making ULCOS με συμμετοχή 46 εταίρων και συνολικό προϋπολογισμό Ευρώ. Μάρτιος, Σεπτέμβριος / 5

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ : 01/10/2009 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Αγ.Παρασκευής 4, 72100 Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επώνυμο : ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ Ονομα πατρός : ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ Ημερ. γέννησης : 24/01/1974 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Ι.2 ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κων/νος Κομνίτσας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολ. Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τηλ: 2461027517 2461040161 (243) Fax: 2461039682, Kιν: 6958477590 Email: kikis@teikoz.gr Βασίλειος Κικής Α. ΘΕΣΕΙΣ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Ονοματεπώνυμο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Ονοματεπώνυμο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ημερομηνία γέννησης : 27 Ιανουαρίου 1966 Οικογενειακή κατάσταση Διεύθυνση οικίας : Έγγαμος, 3 τέκνα : Θέση Δύο Βουνά, 34600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ 11-ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλέφωνο 24310-33785 6974287874 E-mail mtrigkas@for.auth.gr mtrigkas@cereteth.gr MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Τρίγκας Μάριος Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης 10/07/1965 Τόπος Γέννησης Πόλη του Παναµά, Παναµάς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος µε ένα τέκνο ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας

Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Στυλιανός Κουκούμιαλος Τηλέφωνο 2410 684461 E-Mail skoukoum@teilar.gr Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 411 10 ΛΑΡΙΣΑ Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σιδηράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δοϊράνης 42, 113 63 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4142362, 210-8231877, fax 210-4142392 email sidiras@unipi.gr ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 22/3/1960

Διαβάστε περισσότερα

nikininaba@yahoo.gr ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα, 24 η Απριλίου 1973 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη με δύο παιδιά

nikininaba@yahoo.gr ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα, 24 η Απριλίου 1973 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη με δύο παιδιά Νικολέτα Μπανανή ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΧΑΝΙΑ: Πλατεία Αργουλιδέ, Ακρωτήρι, Χανιά, 73100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ ΧΑΝΙΑ: 28210-49288 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974-853 206 E-MAIL: nikininaba@yahoo.gr ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Π E Ρ I E X

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άννα Δ. Ζερβάκη Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άννα Δ. Ζερβάκη Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άννα Δ. Ζερβάκη Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Ημερ. Γεννήσεως: 21

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : ΤΕΙ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, 344 00 Ψαχνά Εύβοιας, τηλ. 22280

Διαβάστε περισσότερα