(Bruntland Report, 1987)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Bruntland Report, 1987)"

Transcript

1 Αειφορίακαιαισθητικήστιςκατασκευές Αειφόρος δόµηση Βιοκλιµατικός σχεδιασµός-κτίριο µηδενικών εκποµπών ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ

2 Βιώσιµη ανάπτυξη Ανάπτυξη που αντιµετωπίζει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θίγει τις δυνατότητες των µελλοντικών γενεών να αντιµετωπίσουν τις δικές τους (Bruntland Report, 1987)

3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ από τo επίπεδο της τεχνολογίας ΑΝΑΓΚΕΣ των σηµερινών & µελλοντικών γενιών ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ του περιβάλλοντος να καλύψει τις ανάγκες ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ απότoεπίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης

4 Οικολογικό Αποτύπωµα Ecological Footprint (EF)

5 τα 3 βασικά πεδία της αειφορίας κοινωνικό περιβαλλοντικό οικονοµικό

6

7 Το περιβαλλοντικό πεδίο της αειφορίας ως προαπαιτούμενο γιαταάλλαδύο περιβαλλοντικό Environmental οικονοµικό κοινωνικό Social

8 1972 Κοπεγχάγη: 1 η ιάσκεψητουοηεγιατοπεριβάλλον 1972 Club τηςρώµης / Meadows κ.ά. Limits to Growth 1987 έκθεση Brundtland Our common Future 1992 ιάσκεψητουρίο: Agenda Tampa: 1 st International Conference on Sustainable Construction 1995 Faktor 4 (von Weizäcker u.a.) 1997 Kyoto: 2 Σύνοδος για την κλιµατική αλλαγή (σταθεροποίηση CO2 ) 1998 Sustainable Development and the Future of Construction (W82/CIB) 1999 Agenda 21 on Sustainable Construction

9

10

11 Βιώσιµη δόµηση Η δηµιουργία και η υπεύθυνη διατήρηση ενός υγιούς δοµηµένου περιβάλλοντος που στηρίζεται στις αρχές της ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων και της οικολογίας (Κibert /CIB W82) Βιώσιµες κατασκευές Κατασκευές που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εφαρµόζονται µε ένα κατάλληλο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης, µε στόχο τη µεγιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης κάθε νέας και υφιστάµενης κατασκευής, που αποδέχεται την αξιολόγηση κύκλου ζωής και στηρίζεται στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης (COST C25 Sustainability of Constructions)

12

13 Reduce, Reuse, Recycle

14 Resources from nature Materials/process Building materials Emissions into nature Air Soil Energy Water Water Land Fauna & Flora Landscape System limits: building shell (envelope/fabric)

15 Η τροχιά ενός συστήματος και η θέσητουσεσχέση με τα πολυδιάστατα όρια της αειφορίας είναι αναγκαία για τον καθορισμό του βαθμού αειφορίας του source: A. Meyer 2008

16 The Hannover Principles Design for Sustainability EXPO 2000 Hannover, Germany C25 & C26 EARLY STAGE RESEARCHERS TRAINING SCHOOL May 2009 Thessaloniki, Greece

17 C25 & C26 EARLY STAGE RESEARCHERS TRAINING SCHOOL May 2009 Thessaloniki, Greece

18 C25 & C26 EARLY STAGE RESEARCHERS TRAINING SCHOOL May 2009 Thessaloniki, Greece

19 Sustainable building Proposed essential elements ( Code for Sustainable Homes ) Energy efficiency (conservation of fuel and power) Water efficiency (use of potable water) Surface water management Site waste management (during construction) Household waste management (during occupation and use) Use of materials Proposed optional elements Lifetime Homes Security Soundproofing Private external space Daylighting Home User guide C25 & C26 EARLY STAGE RESEARCHERS TRAINING SCHOOL May 2009 Thessaloniki, Greece

20 ολιστική αξιολόγηση της αειφορίας των κτιρίων ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ

21

22 SUSTAINABLE BY DESIGN Ηαρχιτεκτονικήπρέπειναχρησιµοποιείολιστικές, ολοκληρωµένες µεθόδους από τη µικρότερη κλίµακα µέχρι τις κλίµακες του αστικού και περιφερειακού σχεδιασµού, χωρίς να παραβλέπει ότι τα κτίρια, τα τοπία, το φυσικό περιβάλλον και οι υποδοµές αποτελούν απαραίτητα στοιχεία προς τη δηµιουργία ενός αειφόρου µέλλοντος. Ο προσεκτικός και υπεύθυνος σχεδιασµός των µορφών, της γεωµετρίας και της διάταξης των χώρων που παντρεύεται µε τα κατάλληλα υλικά, τον εξοπλισµό και την κατανοµή των λειτουργιών, µπορεί ναπεριορίσειτηχρήσηπόρων, την παραγωγή αερίων του θερµοκηπίου, και τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 50% έως 80%. Copenhagen Declaration, 7 DECEMBER 2009

23 Sustainable by Design begins with the earliest stages of a project and requires commitments between all the stakeholders: clients, designers, engineers, authorities, contractors, owners, users and the community. incorporates all aspects of construction AND future use based on full Life Cycle Analysis and Management. optimises efficiency through design. Renewable energies, high performance and environmentally benign technologies are integrated to the greatest practical extent in the project conception. recognises that all architecture and planning projects are part of a complex interactive system, linked to their wider natural surroundings, and reflect the heritage, culture, and social values of the daily life of the community. seeks healthy materials for healthy buildings, ecologically and socially respectful landuse, and an aesthetic sensitivity that inspires, affirms and ennobles. aims to significantly reduce carbon imprints, hazardous materials and technologies and all other adverse human effects of the built environment on the natural environment. endeavours to improve the quality of life, promote equity both locally and globally, advance economic well-being and provide opportunities for community engagement and empowerment. recognises the local and planetary interdependence of all people. It acknowledges that urban populations depend on an integrated, interdependent, and sustainable ruralurban system for their life support systems (clean water and air, food, shelter, work, education, health, cultural opportunity, and the like). endorses UNESCO s statement that cultural diversity, as a source of exchange, innovation and creativity, is as necessary for humankind as biodiversity is for nature.

24

25 Next steps

26 Η περισσότερο φιλική στο περιβάλλον KWh είναι αυτή που δεν έχει καταναλωθεί!

27 1ο βήµα µείωση των ενεργειακών αναγκών 2ο βήµα χρήση καθαρής ενέργειας 3ο βήµα δηµιουργία θετικού ισοζυγίου

28 Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός κτιρίων και οικιστικών συνόλων επιδιώκει: την αξιοποίηση των θετικών παραµέτρων του τοπικού κλίµατος : ηλιακή ενέργεια για την θέρµανση και δροσερούς ανέµους για φυσικό δροσισµό & αερισµό την αποφυγή -άµυνα έναντι των δυσµενών επιδράσεων του κλίµατος: πλήρη ηλιοπροστασία τη θερινή περίοδο αξιοποίηση της βλάστησης την προσαρµογή της γεωµετρίας και της µορφής των κτιρίων στα κλιµατικά δεδοµένα την αξιοποίηση των ιδιοτήτων των υλικών και τη σύνθεση κατασκευαστικών λύσεων που συνεισφέρουν στις συνθήκες θερµικής άνεσης και υγιούς διαβίωσης να χειρίζεται τις σχεδιαστικές αποφάσεις µε τρόπο που να περιορίζεται ή και µηδενίζεται η κατανάλωση συµβατικής ενέργειας, ενώ παράλληλα µειώνονται οι εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου

29 προς τα κτίρια µε ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση και µηδενικές εκποµπές µε εφαρµογή αυστηρότερων κανονισµών οικιακός ηλεκτρισµός ηλεκτρισµός λειτ. αερισµού ΖΝΧ θέρµανση υφιστάµενα

30 εφαρµογή της νέας οδηγίας κτίρια θετικού ισοζυγίου Ι κτίρια θετικού ισοζυγίου ΙΙ κτίρια θετικού ισοζυγίου ΙΙΙ κτίρια µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης οικιακός ηλεκτρισµός ηλ. λειτ. αερισµού ΖΝΧ θέρµανση χαµηλής κατ. ΡΗS µηδενικής κατ. µόνο ΑΠΕ

31 ZEB Zero Emissions Building CO2 MEK Μηδενικών Εκποµπών Κτίριο

32 Τι είναι ένα ΖΕΒ / ΜΕΚ? δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός ορισµός παράδειγµα: ή προσέγγιση του ισοζυγίου (the balance approach) carbon credits for electricity generation Emissions credits exceed carbon emission Net Zero Emission Carbon emissions exceed emission credits energy related carbon emissions

33 ή προσέγγιση του ισοζυγίου (the balance approach) στο κτίριο µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας 1 ο βήµα : µείωση της ζήτησης µε µέτρα ενεργειακής απόδοσης (άξονας των χ) 2 ο βήµα : παραγωγή ηλεκτρισµού, ή άλλη µορφή ενέργειας, µε επιλογές προµήθειας που αποδίδουν πιστωτικές µονάδες επαρκείς για να επιτευχθεί το ισοζύγιο (άξονας των ψ) Η αφετηρία αντιπροσωπεύει την απόδοση νέου κτιρίου που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις των κανονισµών, ή υφιστάµενο κτίριο πριν τις επεµβάσεις αναβάθµισης

34

35 Λύση 1. έσµευση & αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα CCS=Carbon Capture and Storage Λύση 2. Μείωση της παραγωγής του διοξειδίου του άνθρακα

36 Τα κτίρια κατέχουν το µεγαλύτερο δυναµικό µείωσης του CO2 µε χαµηλό κόστος προσφέροντας δυνατότητες αποδοτικότερων λύσεων ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ

37 κτίρια µε µηδενική ενεργειακή κατανάλωση κτίρια µε µηδενικές εκποµπές Πηγή: Sbi 2009 ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ

38 Το πρότυπο του παθητικού κτιρίου Passivhaus / Passive House ισχυρή θερµοµόνωση µηδενική αεροδιαπερατότητα αποφυγή θερµογεφυρών ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ

39 PASSIVHΑUS ισχυρή θερµοµόνωση: Uw=0,15 W/(m² K) ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ

40 PASSIVHΑUS Κουφώµατα υψηλής απόδοσης πιστοποιηµένα κατά το PHS UF<0,80 W/(m² K) g~50% ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ

41 PASSIVHΑUS αεροστεγανότητα: <0,6 ΑCH ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ

42 ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ LIGHTHOUSE

43 ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ LIGHTHOUSE

44 LIGHTHOUSE λειτουργία την ηµέρα λειτουργία τη νύχτα αξιοποίηση υλικών (PCM) τοποθετηµένων στην οροφή, που αλλάζουν φάση από τη στερεά στην υγρή όταν απορροφούν τη θερµότητα του χώρου και αντίστροφα από την υγρή στην στερεά, όταν ψύχονται µε τη βοήθεια του παθητικού νυκτερινού αερισµού Πηγή SBI 2008

45 LIGHTHOUSE Πηγή SBI 2008 ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ

46 LIGHTHOUSE 0,25 300,00 0,11 440,00 Πηγή SBI 2008

47 κλιµατική ζώνη Γ επίχρισµα 2 εκ. 2. θερµοµόνωση (040) 5 / 8 / / 25 εκ. 3. τοιχίο Ο/Σ 25 εκ. 4. επίχρισµα 2 εκ. k=0,70 W/(m² K) Uw=0,45 W/(m² K) Uw=0,26 W/(m² K) Uw=0,15 W/(m² K) Uw=0,22 W/(m² K) Κ.Θ.Κ Κ.Εν.Α.Κ ECOFYS PHS

48 Εωφ=180,06τ.µ. Εωφ=178,34τ.µ. Εωφ=174,93τ.µ. Εωφ=168,7τ.µ. 90 % 89 % 87 % 84 % ,32 9,32 19,26 9,26 9,14 8,92 19,14 18, x (29+5)=68εκ. 2 x (29+8)=74εκ. 2 x (29+14)=86εκ. 2 x (29+25)=108εκ.

49 νέα υλικά για υψηλές απαιτήσεις (θερµοµόνωση) VIP-vacuum insulation panels (θερµοµονωτικές πλάκες κενού )

50 νέα υλικά & κατασκευαστικές λύσεις (ενεργ. αναβάθµιση µε VIP) VIP Σύγκριση πάχους δοµικού πανέλου κενού (VIP) και πάχους συµβατικού θερµοµονωτκού (PS)

51 Arno Schlüter: Scales of Zero Emission Design ΤΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ΘΕΣΗ ΖΟΝΕΣ ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

52 SAR-N.Habraken

53 κτίρια µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης αύξηση ενεργειακής απόδοσης µεγιστοποίηση επιτόπου παραγωγής ενέργειας ελαχιστοποίηση κάθε µορφής ενέργειας ελαχιστοποίηση ενέργειας λειτουργίας συµβατικό κτίριο µηδεν. εκποµπ.κ τίριο υλικά, µεταφορές κατασκευή γενίκευση εφαρµογής Α.Π.Ε. κτιριακό κέλυφος & Η/Μ σχεδιασµός κτιριακού κελύφους

54 2010 όριο ελάχιστης εν. απόδοσης Η Ζ Ε Γ Β Β+ Α Α+ E /2020

55 2010 όριο ελάχιστης εν. απόδοσης Η Ζ Ε Γ Β Β+ Α Α+ E 0 E+ 2018/2020?

56

57 ENERGY +...κτίρια µονάδες παραγωγής µε περίσσεια ενέργειας

58

59 Οικολογικό αποτύπωµα αν κάθε κάτοικος της γης καταναλώνει φυσικούς πόρους ίσους µε την κατανάλωση του µέσου Ευρωπαίου, απαιτούνται 3 πλανήτες για να καλυφθούν οι απαιτήσεις αυτές... One Planet Living principles ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ

60 Σαςευχαριστώ ηµήτρης Κ. Μπίκας - Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας Το πρόβλημα σήμερα Τα κτήρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων µε εφαρµογή αναγνωρισµένων µεθόδων και εργαλείων.

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων µε εφαρµογή αναγνωρισµένων µεθόδων και εργαλείων. Πράσινες Πιστοποιήσεις & Αξία Ακινήτου εκδήλωση του Ελληνικού Παραρτήματος της ASHRAE Αθήνα 30-10-2014 Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων µε εφαρµογή αναγνωρισµένων µεθόδων και εργαλείων. Εξέλιξη, σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εξελίξεις στο Θεσμικό Πλαίσιο και τον Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό Κων/νος Α. Μπαλαράς, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 30020) ΠΙΡΔΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ (Α.Μ. 30204) ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Μ. 37572)

ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 30020) ΠΙΡΔΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ (Α.Μ. 30204) ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Μ. 37572) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ Α: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΣΕΙΡΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής

TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής Κωνσταντίνος Α. Μπαλαράς, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης Ερευνών ΙΕΠΒΑ Επιμελητής ΜΕ ΤΕΕ Θεμάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Μαρτζοπούλου

Αναστασία Μαρτζοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σεμινάριο: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Αναστασία Μαρτζοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Building Typology Brochure

Hellenic Building Typology Brochure Typology Approach for Building Stock Energy Assessment Final 31-05-2011 Hellenic Building Typology Brochure WP 3 National Building Typologies D5.2 National Typology Brochures TABULA HELLENIC Project Team

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. επιπτώσεων από τη λειτουργία των. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. επιπτώσεων από τη λειτουργία των. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ σε τομείς που βοηθούν ή συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΤΗΙΝΚ

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες οδικές μεταφορές του μέλλοντος: υποδομή, όχημα

Βιώσιμες οδικές μεταφορές του μέλλοντος: υποδομή, όχημα Βιώσιμες οδικές μεταφορές του μέλλοντος: υποδομή, όχημα Πιτσιάβα Λατινοπούλου Μ. Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Μπάσμπας Σ. Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονυσίας Κολοκοτσά Mάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ... 4 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 5 4.1 Διδασκαλία μαθημάτων... 5 4.2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωνσταντίνος Ιωαννίδης Φυσικός, M.Sc. Computing Computer Control Systems A.E. Αθήνα, Ελλάδα e-mail: dinos@ccs.gr 1.Περίληψη Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Άγις Μ. Παπαδόπουλος 1, Σοφία Ναταλία Μποέμη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

scriptorium sustainable office building certified

scriptorium sustainable office building certified scriptorium sustainable office building certified Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ / SYGROU AV. ΦΡΑΝΤΖΗ / FRANTZI ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ / KALLIRROIS Σταθμός Ν. ΚΟΣΜΟΣ N. KOSMOS metro & tram stations ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ / ILIA ILIOU Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα