ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΠΟΖΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΘΟ ΩΡΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΠΟΖΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΘΟ ΩΡΗΣ"

Transcript

1

2

3 Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος : ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΠΟΖΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΘΟ ΩΡΗΣ Εύρεση- ιάθεση στελεχών-µηχανικών του ΜΕΚ, για στελέχωση ΜΕΕΠ εργοληπτικών επιχειρήσεων. Έκδοση και Αναβάθµιση ΜΕΚ Συστάσεις Τεχνικών Εταιρειών όλων των νοµικών µορφών. Έκδοση ΜΕΕΠ επιχειρήσεων και εταιρειών όλων των νοµικών µορφών. Επιµέλεια Ετήσιων Εκθέσεων ραστηριότητας, Ενηµερότητας Πτυχίου, Φακέλων συµµετοχής σε µειοδοτικούς διαγωνισµούς δηµοσίων έργων. Αναθεωρήσεις ΜΕΕΠ. Αυτοτελώς ή µετά από Συγχώνευση Συγχωνεύσεις, Αγοροπωλησίες, αποσχίσεις κατασκευαστικών κλάδων Τεχνικών Εταιρειών. Ενστάσεις, Αιτήσεις Θεραπείας, Προσφυγές. Γενική Συµβουλευτική σε Θέµατα Νοµικά, Λογιστικά, Χρηµατοοικονοµικά. Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Τεχνικών Εταιρειών. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 190 & Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ΤΗΛ: FAX: site : www. texnologistiki.gr

4

5

6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιριών & ΕΠΕ (ΣΑΤΕ), δηµιουργήθηκε το 1965, όταν η ελληνική εργοληπτική επιχείρηση άρχισε να µεγιστοποιεί την προσφορά της προς την οικονοµία και κοινωνία, µε την κατασκευή πάσης φύσεως ηµοσίων και Ιδιωτικών Εργων. Ιδρύθηκε για να συντονίσει κοινές προσπάθειες Πολιτείας και Κλάδου στην ανάπτυξη της Χώρας, αναβαθµίζοντας τον διάλογο και τη συνεργασία που άρχισε να αναπτύσσεται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Στις καταστατικές του αρχές περιλαµβάνεται η προαγωγή και προστασία των συµφερόντων των επιχειρήσεων-µελών του, η µελέτη των προβληµάτων του Κλάδου και η προώθηση τεκµηριωµένων θέσεων, η διερεύνηση τεχνοοικονοµικών ζητηµάτων της Χώρας, που αφορούν την αξιοποίηση και µεγιστοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, ο συντονισµός των µεταξύ των µελών του ενεργειών στην εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού συµφέροντος όπως και η προβολή και καταξίωση του έργου τους και τέλος, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης πάνω στις εξελίξεις σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στα σαράντα ένα χρόνια της παρουσίας του στα κοινά, κατόρθωσε να ανταποκριθεί µε αυξηµένη υπευθυνότητα στις καταστατικές του αρχές και να καθιερωθεί ως ο πλέον αξιόπιστος σύµβουλος της Πολιτείας και του Κλάδου. Οι τοποθετήσεις, εισηγήσεις, προτάσεις και πρωτοβουλίες του, στηρίζονται πάντα στη µεγιστοποίηση του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος αλλά και της επίτευξης του στόχου, όπως προβάλλονται από τις εκάστοτε διαµορφούµενες οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες της Χώρας µας, στα πλαίσια µιας υγιούς και απόλυτα ανταγωνιστικής και ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα και µετά την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς στην µετά ΟΝΕ εποχή της παγκοσµιοποίησης των αγορών και των προκλήσεων και ευκαιριών που προσφέρονται στον κατασκευαστικό καθαρά τοµέα, µε την υλοποίηση των Γ' και ΚΠΣ, αλλά και των εξελίξεων που σηµειώνονται στις γειτονικές µας αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των χωρών του Εύξεινου Πόντου, ο ΣΑΤΕ το συνδικαλιστικό όργανο της ελληνικής εργοληπτικής επιχείρησης, συνεχώς ανανεούµενο και προσαρµοζόµενο στις σύγχρονες απαιτήσεις µιας αναβαθµισµένης παρουσίας και προσφοράς, αναπτύσσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχέσεις του µε την Πολιτεία, τις άλλες εργοληπτικές οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους, που επιβεβαιώνει και δικαιώνει την ύπαρξή του, ως κορυφαίου συλλογικού οργάνου στον ευαίσθητο χώρο της κατασκευαστικής βιοµηχανίας. Ο Σύνδεσµος, του οποίου οι εταιρείες-µέλη αριθµούν σήµερα τις 616 και εκτέλεσαν κατά τα έτη 2002, 2003, 2004 και 2005, το 70% περίπου όλων των έργων µεγάλου και µεσαίου µεγέθους του ηµοσίου Τοµέα, είναι ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Κλάδου της Χώρας στην Οµάδα Εργοδοτών της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) της Ελλάδας. Βασική επιδίωξη του ΣΑΤΕ είναι η µεγιστοποίηση της προσφοράς των επιχειρήσεων-µελών του στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων της Χώρας, η δηµιουργία εθνικού πλούτου, µε την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η αντιµετώπιση διαρθρωτικών προβληµάτων, όπως η

7 ανεργία και η βελτίωση γενικότερα της θέσεως της Ελλάδας στην ενωµένη Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την παγκόσµια κοινότητα. Ο ΣΑΤΕ διοικείται από αιρετό ενδεκαµελές ιοικητικό Συµβούλιο και ως τακτικά µέλη του Συνδέσµου εγγράφονται όλες οι νόµιµα συνεστηµένες ανώνυµες ή περιορισµένης ευθύνης τεχνικές εταιρίες, που έχουν έδρα τους την Ελλάδα ή την Κύπρο και είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.). Εκπρόσωποι του Συνδέσµου µετέχουν σε διάφορες επιτροπές και συµβούλια, προσφέροντας µε την πλούσια και εξειδικευµένη επιστηµονικά εµπειρία και γνώση τους, πολύτιµες υπηρεσίες. Φυσικά εξαιρετικά σηµαντικό είναι και το έργο της προσφοράς υπηρεσιών του Συνδέσµου προς τα Μέλη για την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση και καθοδήγηση. Συνοπτικά θα λέγαµε ότι ο ΣΑΤΕ είναι ένα ζωντανό συλλογικό κύτταρο, ανταποκρινόµενο στις σηµερινές αναγκαιότητες µε αυξηµένη ευαισθησία και υπευθυνότητα. Γι'αυτό άλλωστε και βρίσκεται στην κορυφή της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης του Κλάδου, διαθέτοντας την απαραίτητη προς τούτο υπηρεσιακή οργάνωση, στελέχωση και υποστήριξη.

8 Ευρετήριο των Τάξεων των Τεχνικών Εταιρειών (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) του Μ.Ε.ΕΠ. Σηµείωση : Στο ευρετήριο που ακολουθεί οι εταιρείες µέλη του Σ.Α.Τ.Ε. αναγράφονται µε έντονους χαρακτήρες. 02-Αυγ-07 Σελίδα (i)

9 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη 2Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ Α2 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ AGOLMA ΑΤΕΕ ALPHA POWERTEC A.E.T.E AREA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ AΤΡΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ B.K.M. WORKS ΑΕ BAU ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙ BGM ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΠΕ BODEN ΑΤΕ C.& C. ENGINEERING ΑΕ CANDIA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ CM ΑΤΕ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΤΕ Κ) CODECO ΑΕ CYBARCO ΑΤΕ D.A.T. CONSTRUCTION CO.S.A. (D.A.T ΑΤΚΕ) DATA KAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ DOMOTEL ΑΕ EDRACO ΑΤΕ ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ EMD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENVICON Α.Τ.Ε.Ε. ENVIPROSYSTEMS ΑΤΕ ENVITEC ΑΕ EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ EURO EUROPA-ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ F.R ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε G.VS.A. AE GEOGENESIS ΑΕ HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ IRKAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ISTOS CONSTRUCTIONS & CONSULTANTS ΕΠΕ J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ K.T.S. ΚΑΠΑ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ. ΕΠΕ KIROS AE KRIKOS ΑΕ LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA MGX GROUP L.T.D. MITOS ΑΕ N.C.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ N.M.C. ΑΕ NaQuaTec ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-Μ OLYMPIC SPORTS AE P & C DEVELOPMENT SA PRECONSTRUCTA ΑΕΒΤΕ QCC ΑΕ RESTAURO TRITON ACT ΑΕ RESTORE ΑΤΕ SAMOKAT ΑΤΕ SG ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ SICAP SA SJP ΑΝΥΣΜΑ ΑΤΕ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ STARCO HELLAS LTD TOP ELEMENT Τ.Τ.Κ.Σ. Α.Ε. TRITON ACT ΑΕ VERITEK ΑΤΕΕ VIVAPOWER ΑΕ WALL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΕ Α. ΚΟΤΣΩΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Α. Λ. ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΕΒΕ Α. ΝΑΣΚΟΣ ΑΤΕ Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ.α.γ.τ. ΑΤΕ Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑ ΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Ο ΟΜΠΕΤΟΝΑΤΕ Α.ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η Α.Τ.Ε.Ε. Α.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε Α.ΚΟΛΟΚΑΣΙ ΗΣ Α.Τ.Ε. Α.Ν.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝ.ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡ Α.Τ.Ε.Χ.Α. ΑΤΕ ΑΑΓΗΣ ΑΕ ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α.Ε. ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ ΑΤΕ Α ΑΜΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ Α ΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΑΕΓΕΚ ΑΝ.ΕΤ.ΓΕΝ.ΚΑΤ-ΝΑΥΤ-ΤΟΥΡ-ΓΕΩ- ΑΣ ΕΠ ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΕΤΕΘ ΑΕ Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΘΑΜΑΣ ΑΤΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΤΕΤΛΒΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΙΑΣ ΑΕ ΑΙΑΣ ΑΤΕ ΑΙΓΕΑΣ Α.Τ.Ε. ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΙΘΡΙΟΝ ΑΤΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΤΕΒΕ ΑΚΑΜΑΣ ΑΕ ΑΚΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΕ ΑΚΜΗ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε 02-Αυγ-07 Σελίδα (ii)

10 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ (πρώην ΜΠΕΤΟΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΤΕ) ΑΝΟ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΚΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΑΝΟ ΟΣ ΑΤΕ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΤΕΕ ΑΝΟ ΟΣ ΑΤΕ ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΤΕ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΑΚΤΑ ΑΤΕ ΑΝΤΗΝΩΡ ΑΤΕ ΑΚΤΕΜ ΕΠΕ ΑΝΤΟΧΗ ΑΝ.ΤΕΧΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΕΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΑΚΤΕΡ ΑΤΕ ΑΝΤΩΣΗ ΑΤΕΒΕ ΑΚΤΕΡ ΒΙΟ ΑΕ ΑΝΩ ΟΜΗ ΑΤΕΒΕ ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝ.ΤΕΝ.ΕΜ.ΒΙ.ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΤΕΒΕ ΑΞΩΝ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΛΦΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. CONEX) ΑΞΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΤΑΙ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΟΜΙΚΗ ΕΠΕ ΑΛΚΑΙΟΣ ΑΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΕ ΑΛΚΗ ΑΤΕΒΕ ΑΡ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε. ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ ΑΡΓΗΣ Α.Ε. ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ ΑΡΗΣ Α.Τ.Ε ΑΛΜΑ ΑΤΕ ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε ΑΛΠΑ ΑΤΕ ΑΡΙΣΤΟ ΗΜΟΣ Ε. ΛΥ ΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΛΤΕ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΩΝ ΑΤΕ ΑΛΤΕΚ ΑΕ ΑΡΚΑ ΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ ΑΡΚΤΟΣ ΑΤΕ ΑΛΦΑ - ΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ ΑΛΦΑ - ΝΤΟΜΟΥΣ ΑΤΕ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝ/ΚΩΝ Ε ΑΛΦΑ ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ ΑΛΦΑ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΦΑ ΚΑΤ ΑΤΕ ΑΡΧΙΡΟ ΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΛΦΑΤΕΚ ΑΕ ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΤOΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΕ ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε. ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝ ΡΟΥ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟ ΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. δ Α2 ΑΤΕΓΑ-Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΑΝΑΡΚΟΝ Α.Ε. ΑΤΕΚΑΤ ΑΤΕ ΑΝΑΣΤΕΡ ΑΤΕ ΑΤΕΜΑΚ ΑΕ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΤΕΝ ΑΤΕ ΑΝΑΥΡΟΣ ΑΤΒΕΕ ΑΤΕΡΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ-ΖΗΣΙΑ ΗΣ ΑΕ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ ΑΝ ΡΕΑΣ& ΘΕΜ/ΚΛΗΣ Ν.ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ ΑΝ ΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΕ ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ ΑΝΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΡΑΠΟΣ ΑΤΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (iii)

11 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΑΤΡΕΑΣ ΑΤΕ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΗ ΙΟ ΟΣ ΑΤΕ ΑΦΟΙ Α. ΤΣΙΡΕΚΑ ΑΤΕΒΕ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙ Η ΑΤΕ δ.τ. "ALPHA ΑΤΕ" ΑΦΟΙ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΕ ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑ - Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΤΑΕ ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ ΑΦΟΙ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑ ΑΤΕ ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΤΕ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΤΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΑΩΟΣ ΑΤΕ Β.Α.ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΑΤΕ Β.ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΤΕΕ Α2 ΒΑΛΚΑΤ ΑΕ ΒΑΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε. ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΤΕ ΒΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε. ΒΙΕΡ ΑΤΕ ΒΙΟ ΟΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΚ ΕΠΕ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ ΒΟΡΡΑΣ ΑΤΕ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ Γ. ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΞΤΕΕ Γ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ-Α. ΜΠΕΤΟΣ ΑΤΕΕ Γ. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΤΕ.Τ. "ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ" Γ.Α.Κ. ΑΕ Γ.ΒΟΥΤΟΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΕΕ Γ.Κ. ΦΙΛΙΟΣ ΑΤΕ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΓΕΝ.ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΕ ΓΕΝΕΡ-ΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝΚΑ ΑΤΕ ΓΕΤΕΜ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΑΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΕ ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΡΥΑΣ ΑΕ ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ΓΝΩΣΙΣ ΑΤΕ. ΜΠΕΛΕΒΕΓΚΑΣ ΑΤΕ.& Π.& Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΤΕ.ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΤ. ΑΓΡΕΣ ΑΤΕ ΑΙ ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ ΑΛΑΚΛΕΙ Η ΑΦΟΙ ΑΕ ΑΜΩΝ ΑΤΕ Ε-ΚΑ ΑΤΕΒΕ ΕΚΑΤ ΑΕ ( ΡΑΜΙΝΗ ΕΤΑΙΡ.ΚΑΤΑΣΚ ΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΗΓΚΑΡΗΣ ΑΝ. ΤΕΧΝ. & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ. ΕΛΤΑ ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΤΕΧ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΚ ΕΥΚΩΝ ΑΤΕ ΗΚΕΚ Α.Ε. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ Α2 ΗΜΕΚΑΤ Α.Ε. ΗΜ-ΕΡ ΑΕ ΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΕ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΕΤΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΒΡΟΥ Α.Τ.Ε. ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛ ΙΑ.ΚΑΤΑΣΚ.ΕΠΙΧ. ΗΜ.ΑΓΙΑΣΟΥ-Γ ΙΑΚΤΩΡ ΑΕ ΙΑΣ ΑΒΕΤΤΕ ΙΑΣ ΑΤΕΤΒΕ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ ΙΑΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ ΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε ΙΑΤΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΙΕΚΑΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ ΙΕΤΕΡ ΑΤΕ ΙΚΤΥΟ ΟΜΗ ΕΠΕ ΙΚΤΥΩΣΗ ΑΤΕ ΙΟ ΟΣ ΑΒΕΤΕ ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (iv)

12 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΙΟΝ ΗΣ ΑΤΕ ΙΟΝΗΛ Α.Τ.Ε. ΙΟΦΙΛ ΑΕ ΙΣΤΗΛΟΣ ΑΤΕ ΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ ΟΜΗΚΑ ΑΕ ΟΜΗΛ ΑΤΕ Α2 ΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Α2 ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΤΕ ΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕ ΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ ΟΜΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΤΤΕΒΕ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕΕ ΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P.ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ ΟΜΟΣΥΝ ΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ΟΡΩΣΙΣ ΑΤΕ ΡΟΜΩΝ ΑΤΕ ΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΩΡΙΚΗ ΑΤΕ ΩΡΟΣ ΑΤΕ Ε. & Ι. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Ε. ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΤΕ Ε.Κ.Τ.Ε ΑΕ Ε.Τ.Ε.Θ. ΑΕ ΕΒΙΕΣΚ ΑΕ Α2 ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε ΕΒΟΞ ΑΤΤΕΕ ΕΒΡΟ ΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ Ε ΕΚΑΤ Α.Ε. Ε ΟΚ ΑΕ Ε ΟΣ ΑΕ Ε ΡΑΙΟΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ ΕΚΑΤ-ΕΤΑΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ ΕΚΜΕ ΑΕ ΕΚΟΚΑΤ ΑΕ ΕΚΟΚΛΗΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΩΡ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΕΚΤΩΡ ΗΛΕΚΤΡ/ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ & ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ Μ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛ.ΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ΕΛ.Τ.Ε.Κ. ΑΕ ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ ΕΛ.ΤΕ.ΚΑ. Α.Τ.Ε. ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ ΕΛΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΥΙΟΙ - ΕΛΚΑΤ ΕΠΕ ΕΛΙΓΜΟΣ ΑΝΩΝ-ΒΙΟΤΕΧ-ΕΜΠΟΡ-ΤΕΧΝ ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΛΙΝΑ ΑΤΕ ΕΛΙΞ ΑΤΕ ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Υ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕ ΕΜΕΚ ΑΤΕ ΕΜΜ. ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ ΕΜΠΕ ΟΚΛΗΣ ΑΒΕΤΕ ΕΜΠΕ ΟΣ ΑΕ ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΑΕ ΕΝΕΡΓΟ ΕΠΕ ΕΝΕΡΓΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕΕ ΕΝΕΡΚΑ ΑΕ ΕΝΕΤ ΑΕ ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΞΑΕ ΡΟ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΝΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ ΕΠΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. ΞΕΝΟ /ΚΗ Α ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α2 Α2 02-Αυγ-07 Σελίδα (v)

13 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΕΡ. ΚΑΤ ΑΕ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΑΚ ΑΤΕ ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ ΕΠΕ ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ ΕΡΓΚΟΤΕΛ ΑΕ ΕΡΓΟ ΑΕ ΕΡΓΟ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΓΟ ΑΤΕ Α.ΣΠΑΝΑΚΗ-Ν.ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΑΕ ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΑΤΕΕ ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΟ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΟ ΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ ΕΡΓΟ ΥΑΣ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΟ ΥΝΑΜΗ ΑΕ ΕΡΓΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. ΕΡΓΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ ΕΡΓΟΚΑΤ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙ Η ΑΕ ΕΡΓΟΜΑΝ ΑΤΕ ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝ.ΒΙΟΜ.ΕΜΠ.&ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ ΕΡΓΟΝ ΙΕΘΝΗΣ Α.Β.Τ.Ε.Τ.Ξ.Ε.ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡ ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΤΕ ΕΡΓΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Τ.Ε. ΕΡΓΟΤΕΚ ΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛ ΑΤΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ ΕΡΓΟΤΕΡΑ ΑΕ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΕΡΓΟΤΟΜΗ ΑΤΕ ΕΡΓΩ ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ΑΤΕ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ ΕΡΚΑΤ ΑΕ ΕΡΜΩΝ ΑΕ ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ ΕΤ.Μ.ΕΡ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡ Α2 ΕΤΒΟ ΑΤΕ ΕΤΕΑΚ Α.Ε. ΕΤΕ ΑΕ ΕΤΕΡ ΑΕ ΕΤΕΡΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΕΤΝΑ ΑΤΕ ΕΥ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΤΕΕ ΕΥΒΟ ΟΜΗ ΑΕ ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ ΕΥ ΟΞΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΥ ΡΟΜΟΣ ΑΤΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΟΛ.ΕΤΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΑΕ ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΥΡΩΕΞΕΛΙΞΗ ΑΤΕ ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΕ ΕΥΡΩΜΑΚ ΑΒΕΤΕ ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΤΕ ΕΧΕ ΩΡΟΣ ΑΤΕ ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε ΖΕΥΣ ΑΤΕ ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΤΕ ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ΖΙΩΡΗΣ ΑΝ.ΤΕΧ.ΤΟΥΡ.ΛΑΤ.ΒΙΟΜ.ΕΜ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΙΩΡΗΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ ΖΩΧΙΟΣ ΑΤΕΕ Η. ΤΑΡΝΑΡΑΣ-E. FADANI ΑΤΕ Η. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Μ. ΕΠΕ ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ ΗΛ.ΒΙΟΚΑΤ ΑΒΕΕ Α2 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΗΛΙΑΣ Ν.ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΑΤΕΒΕ ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ ΗΝΙΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (vi)

14 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ ΗΡΙ ΑΝΟΣ ΑΤΕ ΗΡΟ ΟΤΟΣ ΑΤΕ ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΗΡΩΝ ΑΤΕ Θ. ΣΚΟΡ ΑΛΟΣ ΑΤΕ Θ.ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΕ ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Α.Ε. ΘΕΟ ΩΡΟΣ Π. ΚΑΜΕΛΙ ΗΣ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ ΘΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΘΟΛΟΣ ΑΕ ΘΡΑΚΑΤ ΑΤΕ ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ ΑΤΕ (ΠΡΩΗΝ Α. ΟΥΚΑΣ ΑΤΕ) ΘΡΙΓΚΟΣ ΑΤΕ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΤΕ ΜΕΚΑ Ι. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΤΕ Ι. Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΕ Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ Ι. ΣΒΩΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΙΑΣΩΝ ΑΕ ΙΑΣΩΝ Ε.Π.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙ ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ ΙΚΑΡΟΣ ΑΤΕ ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ ΙΚΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΙΛΙΑΣ ΑΕ ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ΙΛΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ Α2 ΙΝΤΕΡΤΟΠ ΑΕ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙ ΙΞΙΩΝ ΕΠΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΙΟΝΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΙΡΙ ΑΝΟΣ ΑΤΕ ΙΣΤΩΡ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΦΙΚΛΗΣ ΑΕ ΙΩΑΝ.Γ. ΗΜΟΥ ΑΤΕ δ.τ."αμυντασ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΣΗΦ ΚΤΕΝΙ ΗΣ Α.Ε. Κ. Θ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Κ. ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ- ΙΕ ΡΟΣ ΑΤΕ Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Κ. Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Κ. ΠΑΤΙ ΗΣ ΑΤΕ Κ. ΤΣΟΛΗΣ ΑΕ Κ.Α.ΚΟΥΤΣΟΥΡ ΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Κ.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ- ΟΜΙΚΗ ΑΚΤΟΕ Κ.ΜΑΤΑΛΑΣ ΕΠΕ δ.τ.ρομβοσ ΤΕΧΝ. ΚΑ ΜΟΣ ΑΕΤΕ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΕ ΚΑΛΑΜΙ ΑΕΞΤΟΕ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΕ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Α.Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ ΚΑΛΜΟΥΚΟΣ Μ. ΑΕ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Χ.Ι. ΑΕ ΚΑΛΤΣΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ ΚΑΜΕΛΙ ΗΣ ΑΤΕ ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΤΕ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΤΕ ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Β.Ε. ΑΤΕΕ - G.L.P.I. ΚΕΡΑΜΟΣ ΑΤΟΕΕ ΚΕΡΓΟ ΑΤΕ ΚΗΠΟΣΗΜΟ Ε.Π.Ε. ΚΙΝΥΡΑΣ Α.Ε. ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (vii)

15 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΚΛΕΜΑΤ ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΕΤΕ ΚΟΜΕΤ ΑΤΕ ΚΟΝΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩ ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΕ ΚΟΥΡΤΙ ΗΣ Κ ΑΕ ΚΡΑΤΗΡ ΑΤΕ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕΕ ΚΡΙΚΟΣ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΚΥΚΛΟΣ ΑΤΕΒΕ ΚΥΚΛΟΣ Γ.Α ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΤΕ ΚΥΚΛΟΣ-ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΤΕ ΚΧ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΕΤΑΕ Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΒΕΤΤΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΕ (πρωην ΕΠΕ) ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ΛΕΟΝΑΡ ΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε. ΛΕΩΝ ΑΤΕ ΛΕΩΝΙ ΗΣ Ε.Π.Ε. ΛΙΑΧΤΙ Α ΑΤΕΒΕ ΛΙΘΟ ΟΜΗ ΑΤΕ ΛΙΘΟ ΟΜΟΣ ΑΤΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ ΛΙΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΛΥΓΚΕΑΣ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.&ΤΟΥΡ.ΕΤΑΙΡΕ Μ. & Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Μ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝ Μ.ΕΤ.ΒΟ ΑΤΕΒΕ Μ.Τ. ΑΤΕ ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ Α ΑΜ ΑΕ ΜΑΖΑ ΑΤΕ ΜΑΙΑΝ ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΜΑΚ ΑΤΕ ΜΑΚΑΤ ΕΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΤΕ ΜΑΝ ΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ ΜΑΡΙΝΤΕΡ ΑΕ ΜΑΡΚΑΤ ΑΤΕ ΜΑΡΜΙ ΑΕ ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕ.ΚΑ.ΣΩΛ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΜΕ.ΚΟΝ. ΑΕ ΜΕΓΚΑ ΑΤΕ ΜΕ ΟΥΣΑ ΑΕ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΜΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΜΕΣΑΙΚΟΣ Κ ΑΤΕΒΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΤΕΤΕ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ ΑΤΕ ΜΕ-ΤΕΡ ΑΕ ΜΕΤΚΑ ΑΕ ΜΕΤΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΡΑΚ ΑΤΕ ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ ΜΕΤΡΟ ΟΜΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΤΕΒΕ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΠΕ ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΕ ΜΗΛΚΑΤ ΑΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΜΗΧΑΝΟ ΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΜΙΚΗ ΑΕ ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΙΝΥΕΣ Α.Τ.Ε. ΜΙΝΩΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΜΟΡΦΑ Α.Ε. ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΜΠΟΝΟΣ ΑΤΕ ΜΠΟΝΟΥ-ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΜΥΒΑ ΑΕ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΕΒΕ ΜΥΡΤΩ Α.Τ.Ο.Ε.Ε. Ν. & Α. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (viii)

16 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ Ν. ΠΑΡΑΣΧΗΣ - Κ. ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ - Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Ν.Ε.Τ. ΑΕ ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ ΝΕΑΝ ΡΟΣ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Α2 ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ ΝΕΟ ΜΗΤΟΝ ΡΟ ΟΥ ΑΕ ΝΕΟΚΑΤ ΑΤΕ ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΤΤΕ ΝΕΣΤΩΡ ΑΒΙΕΤ ΑΕ ΝΕΣΤΩΡ ΑΤΕΕ ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΤΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΤΕΒΕ ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (δ.τ. ΝΙΚ ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ ΝΟΣΤΟΣ ΑΕ ΝΤΙ-ΕΣ ΑΕ ΝΤΙΝΟΣ ΑΤΒΕΕ Ξ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΑΤΕ ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ Ο -ΓΕ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΚΑΤ ΑΕ Ο ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ Α.Τ.Ε. ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΑΕ ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΤΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΤΕ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΡΙΖΩΝ ΑΤΕ ΟΡΚΑ ΑΤΕΕ ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ Π. Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ Π. ΓΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΤΕ Π. ΖΕΝΙΩ ΗΣ - Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΕ ΠΑΓΩΝΗ ΑΤΕ ΠΑΓΩΝΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ ΠΑΛΜΑ ΑΤΕ ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΕΠΕ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΑΤΕ ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ ΑΤΕΕ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΑΤΕ ΠΑΣΣΑΣ ΑΤΕΒΕ ΠΕ ΙΑ Α ΑΕ ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΠΕΛΟΨ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕ ΠΕΤΚΑ ΑΕ ΠΕΤΡΗΣ Γ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ ΠΙΕΡΟΣ ΑΤΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ ΠΟΛΥΚΤΩΡ ΑΤΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ ΑΤΕ ΠΡΟΕΤ ΑΕ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ ΠΡΟΤΕΡ ΑΤΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ ΑΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΤΕΕ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΥΛΩΝ Α.Ε. ΠΥΞΙΤΗΣ Α.Τ.Τ.Ε. ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ ΕΠΕ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΡΟΠΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΡΟΥΤΣΗΣ Γ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΑΕ Α2 02-Αυγ-07 Σελίδα (ix)

17 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη Σ. Μ. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΕ Σ. ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΑΤΕΕ ''DIGGER SA'' Σ. ΤΖΑΡΟΣ ΑΤΕ Σ.ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η Α.Τ.Ε.Ε. Σ.ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ Σ.Χ.ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Α.Ε. ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α2 ΣΑΒΒΑΣ Π.-ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ Γ.ΤΕ ΜΑ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΤΕΒΕ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΤΕΕ ΣΙΑΚΟΣ ΑΤΕ ΣΙΑΜΚΑΣ-ΕΒΗΕΚ ΑΕ ΣΙΓΜΑΤΕΡ ΑΤΕ ΣΙ ΗΚΑΤ ΑΕ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ΣΙ ΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΣΙΘΩΝ ΑΕ ΣΙΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΙΡΙΣ ΑΤΕ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΕ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΟΥΛΟΥ ΗΣ Ν Γ ΑΕ ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΤΕ ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ ΣΤΑΤΩΡ ΑΤΕ ΣΤΕΜ ΑΕ ΣΤΕΡΕΟ ΟΜΗ ΑΤΕ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΣ ΕΠΕ ΣΤΙΒΟΣ ΑΕΤΕΒΕ ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΤΕ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ ΑΤΕ ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΑΤΕΕ ΣΧΣ ΑΤΕΕ Τ.Η.Κ. Α.Κ.Τ.Ε. ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ ΤΕ.Ε.ΜΑΚ. Α.Τ.Ε. ΤΕ ΡΑ ΑΤΕ ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ ΤΕΚ ΑΕ ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ ΤΕΚΑ ΑΕ ΤΕΚΑΛ ΑΕ ΤΕΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ ΤΕΚΛΙΜΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΕ ΤΕΚΜΑ ΑΕ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΤΕΚΤΩΝ ΑΤΕΒΕ ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΤΕ ΤΕΛΙΓΙΩΡΙ ΗΣ-ΦΕΛΕΚΙ ΗΣ ΑΤΕ ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ ΤΕΜΕΡ ΑΕ ΤΕΜΚΑ ΑΕ ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΜΚΟ ΑΤΕ ΤΕΜΠΟ ΑΕ ΤΕΟ ΟΜΗ ΑΚΤΕ ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΤΕΣ ΑΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕ ΤΕΧ.ΟΜΙΛ.ΚΑΤ/ΚΕΥΩΝ ΤΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΑΕ ΤΕΧΝΕΡ ΑΤΕ ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕΤΕ ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΤΕΧΝΗ ΑΕ ΑΝ.ΤΕΧ.ΕΡΓΟΛ.ΕΜΠ.ΛΑΤ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΕΤΕ ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΚΤΕ- ΤΕΑ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΟΣ-Ι ΙΩΤ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KUPA LTD δ.τ ΚΟΥΠΑ Ε.Π.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΑΛΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΑΕ - ΙΟΝΙΟΣ ΤΕ.ΚΑ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΜ. Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Β.ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙ Η ΑΤΕΒΕ ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΑΤΕ ΤΕΧΝΟ ΟΜΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΟΚΑΤ ΑΤΕ ΤΕΧΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. Α2 Α2 Α2 02-Αυγ-07 Σελίδα (x)

18 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ-ΣΙΦΩΝΙΟΣ A.E ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΤΕ Α2 ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΤΕΒΕ ΤΗΛΕΓΩΝΟΣ ΑΕ ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΤΟΞΟ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. Κ ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕΒΕ ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΕ ΤΡΙΕ ΡΟΝ ΑΤΕ ΤΡΙΕ ΡΟΣ ΑΤΕ ΤΡΙΚΑΤ ΑΒΕΤΕ ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ ΤΡΙΤΩΝ - Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΕ ΤΣΑΜΠΟΣ ΕΠΕ Α2 ΤΣΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΤΣΟΜΠΑΧΙ ΗΣ ΑΤΕ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ Υ ΡΟΦΙΛΗ ΑΕ ΥΠΟ ΟΜΗ ΑΤΕΕ ΥΠΟ ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΤΕΒΕ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΥΡΙΑ-ΣΠ. Γ. ΚΡΟΜΜΥ ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ Φ. ΑΡΜΑΟΣ ΑΤΕ ΦΕΙ ΙΑΣ ΑΤΕ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ Χ. ΛΥ ΑΚΗΣ ΑΕ Χ.ΒΕΡΕΜΗΣ-OTIS ΑΒΕΤΕ ΧΑΙΡΕΦΑΝΗΣ ΑΤΕ ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ ΧΑΛΥΒ ΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΧΑΝ ΑΞ Α.Τ.Ε.Ε. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΧΑΥ ΑΣ-ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΧΕΛΜΟΣ ΑΤΕ ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΤΕ ΧΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΤΕ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΑΕ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (xi)

19 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη Συνολικός Αριθµός Εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Μ.Ε.ΕΠ. : 957 Εταιρείες Μέλη του Σ.Α.Τ.Ε. : Αυγ-07 Σελίδα (xii) Catalog2007.mdb RptEvretirio

20 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ΤΟΥ Μ.Ε.ΕΠ. Σηµειώσεις : 1) Τα στοιχεία των εταιρειών µη µελών του Σ.Α.Τ.Ε. ελήφθησαν από την 15 (ΥΠΕΧΩ Ε) τον Ιούλιο του ) Το περιεχόµενο του πεδίου "Εκπρόσωποι" για τις εταιρείες µέλη του Σ.Α.Τ.Ε. περιέχει τα ονόµατα του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου (ΑΕ) ή των ιαχειριστών (ΕΠΕ). Για τις επιχειρήσεις µη µέλη στο αυτό πεδίο αναγράφονται όλοι οι εκπρόσωποι ως ελήφθησαν από την 15. 3) Οι αναγραφόµενες εταιρείες µέλη του Σ.Α.Τ.Ε. είναι ταµειακώς ενήµερες µέχρι και την 30/6/2007 τουλάχιστον και τυπώνεται η επωνυµία αυτών µε έντονους χαρακτήρες. 02-Αυγ-07 1

21 Τάξη: 1 Εταιρεία : J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αν. Πρόεδρος και Εντ. Σύµβουλος, ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντ/δρος και Εντ. Σύµβουλος, ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /νων Σύµβουλος, ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εντ. Σύµβουλος, ΛΥΣΑΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εντ. Σύµβουλος, ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Εντ. Σύµβουλος 2 Εταιρεία : ΑΕΓΕΚ ΑΝ.ΕΤ.ΓΕΝ.ΚΑΤ-ΝΑΥΤ-ΤΟΥΡ-ΓΕΩ- ΑΣ ΕΠ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρόεδρος.Σ., ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ιευθ. Σύµβουλος 3 Εταιρεία : ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιπρόεδρος Σ & /νων Σύµβουλος, ΜΥΤΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μέλος Σ, ΜΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μέλος Σ, ΡΟΪ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Εταιρεία : ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18, ΧΑΛΑΝ ΡΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ Πρόεδρος.Σ., ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ιευθ. Σύµβουλος 5 Εταιρεία : ΑΛΤΕ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : Φαξ : Εταιρεία : ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος, ΤΣΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /νων Σύµβουλος & Γενικός /ντής 2

22 7 Εταιρεία : ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΜΕΕΠ : 7 2ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Τάξη: ιεύθυνση : ΕΥΤΥΧΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος, ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός /ντής & /νων Σύµβουλος, Α ΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντ/δρος, ΜΠΕΡΣΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος, ΠΛΙΑΤΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος, ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος 8 Εταιρεία : ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ ΜΕΕΠ : 82 2ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΤΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΡΜΗ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : 1)ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΗ ΘΕΟ ΩΡΑ,ΠΡΟΕ ΡΟΣ, 2)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 3)ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 Εταιρεία : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΝΕΥ ιεύθυνση : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 91, ΜΑΡΟΥΣΙ Φαξ : Τηλέφωνα : , Εκπρόσωποι : ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ Πρόεδρος.Σ., ΜΕΛΙΝΑ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ιευθ. Σύµβουλος Εταιρεία : ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : 1)ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ,ΠΡΟΕ ΡΟΣ, 2)ΣΤΕΓΓΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ,ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΓΕΝ. /ΝΤΗΣ, 3)ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 4)ΛΥΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΜΕΛΟΣ.Σ. & ΤΕΧΝ. /ΝΤΗΣ, 5)ΣΒΩΛΗ ΜΑΡΙΑ,ΜΕΛΟΣ.Σ., 6)ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΜΕΛΟΣ.Σ., 7)ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ,ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 11 Εταιρεία : ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ, ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Σ 12 Εταιρεία : ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΣ Πρόεδρος.Σ., ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ιευθ. Σύµβουλος Εταιρείες Μέλη του Σ.Α.Τ.Ε. στην Τάξη : 4 02-Αυγ-07 3

23 Τάξη: 1 Εταιρεία : CYBARCO ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση : Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 170 & ΒΑΛΕΣΤΡΑ 1, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Πρόεδρος.Σ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ιευθ. Σύµβουλος 2 Εταιρεία : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΜΕΡΛΙΝ ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : 1)ΒΛΩΤΙ ΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 2)ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3 Εταιρεία : ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 16, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΗΣ Πρόεδρος.Σ., ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΗΣ ιευθ. Σύµβουλος 4 Εταιρεία : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΧΑΙΑΣ 487 ιεύθυνση : ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3, ΧΑΛΑΝ ΡΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος.Σ., ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΡΑΜΗΣ ιευθ. Σύµβουλος 5 Εταιρεία : ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΛΑΡΙΣΗΣ 136 ιεύθυνση : ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ 38-40, ΜΑΡΟΥΣΙ Φαξ : Τηλέφωνα : , Εκπρόσωποι : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος.Σ., ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ιευθ. Σύµβουλος 93 6 Εταιρεία : ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΧΑΣΙΩΤΗ 3, ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνα : , Εκπρόσωποι : ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Πρόεδρος.Σ. και ιευθ. Σύµβουλος Φαξ : Εταιρεία : ΓΕΤΕΜ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΑΧΕΛΩΟΥ 18, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα : , Εκπρόσωποι : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Πρόεδρος.Σ. και ιευθ. Σύµβουλος 16 Φαξ :

24 Τάξη: 8 Εταιρεία : ΙΕΚΑΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 42, ΚΟΡΩΠΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος.Σ., ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΗΣ ιευθ. Σύµβουλος 9 Εταιρεία : ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΜΕΕΠ : 6057 Νοµός Εδρας : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ος Νοµός : ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 14, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ Πρόεδρος.Σ. και ιευθ. Σύµβουλος Φαξ : Εταιρεία : ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΤΤΙΚΗΣ 228 ιεύθυνση : Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΣΦΕΤΣΙΟΣ Πρόεδρος.Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ιευθ. Σύµβουλος 11 Εταιρεία : Ε.Τ.Ε.Θ. ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΤΤΙΚΗΣ 209 ιεύθυνση : 6ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΡ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : 1)ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 2)ΛΥΣΑΡΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ, 3)ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 4)ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 5) ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 6)ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 7)ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 12 Εταιρεία : Ε ΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση : 47ο χλµ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΛΛΙ ΑΣ Πρόεδρος.Σ. και ιευθ. Σύµβουλος Φαξ : Εταιρεία : ΕΚΑΤ-ΕΤΑΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΡΑΜΑΣ ιεύθυνση : ΠΟΤΑΜΟΥ & ΑΥΓΗΣ 53, ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥ Πρόεδρος.Σ. και ιευθ. Σύµβουλος 1102 Φαξ : Εταιρεία : ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΥΒΟΙΑΣ ιεύθυνση : ΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΣΙΨΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ, ΚΑΒΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 02-Αυγ-07 5

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Aριθ. Πρωτ.20821/ΓΒ/λµ Αθήνα, 3 Σεπτεµβρίου 2009 Π Ρ Ο Σ Υπουργό ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Σ.Α.Τ.Ε.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Σ.Α.Τ.Ε. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Σ.Α.Τ.Ε. ΤΗΛ. FAX e-mail Γ. ΒΛΑΧΟΣ Πρόεδρος 210-991 1153 210-991 9503 alexander-tech@tee.gr ΑΘ. ΠΙΑΤΙ ΗΣ Αντιπρόεδρος 210-620 4172 210-807 6293 alexateb@otenet.gr Ξ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΣΑΤΕ 1 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 5498 7 ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 3784 7 ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 4818 7 ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 7156 7 ΑΤΤΙΚΗΣ 5 ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 12823 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ 1626 6 ΑΤΤΙΚΗΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2010-2011 1 ος ΟΜΙΛΟΣ 1 ΕΠΣ ΡΑΜΑΣ : ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ : ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 3 ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ : ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ 4 ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 5 ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ : ΟΡΦΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 62ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 15/10/2015 09:00 42 2 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/10/2015 09:00 49 3 162ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 4/11/2015 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 1ο "ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2015 18:00 20 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 09:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 10:00 36 4

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Προκειµένου να πληρωθούν 25 κενές οργανικές θέσεις Π.Ε.23 Ψυχολόγων καλούνται οι πρώτοι 50 συµµετέχοντες στην προκήρυξη 90053/Γ6/9-9-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01-12-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 148587 / 6214 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 28-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 148569 / 6098 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης Υπηρεσία ιαχείρισης Χρηστών www.sch.gr/usersadmin Η υπηρεσία διαχείρισης χρηστών έχει σαν σκοπό τη διαχείριση των χρηστών (σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. Ηµεροµηνία Αρ.πρωτ. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η µε αρ.πρωτ....ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10- 2014, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10- 2014, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10- 2014, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) A/A ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ Χάρτης εκχωρούµενων συχνοτήτων στην ΕΡΤ ΑΕ συµπεριλαµβανοµένου του ραδιοφωνικού σταθµού της ΒΟΥΛΗΣ για όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες. Β.ασφαλείας: Να διατηρηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.&.Ε. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµ.προτερ. 11-1-2007 3012/Γ6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα 657 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΒΕ 4ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΤΡΟΣ 9 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 088 Σ.Γ.& Θ. ΜΠΟΥΡ ΟΥΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΗΤΡΟΣ 969 9694 4890 ΜΠΟΥΡ ΟΥΚΗΣ ΜΠΟΥΡ ΟΥΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού 2/2006

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού 2/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ Σηµεία Παρουσίας - Πρόσβαση SHDSL 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΥΣΙ Α ΤΚ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΚΛΗΣ ΤΚ 5 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΚ 6 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για την αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισµού 2/2006

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για την αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισµού 2/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ»

«ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 18-02-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 137254 / 910 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ18/1604/116 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΚΑ Α.

ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΚΑ Α. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Προβατώνας Τ.Κ 68003- Τηλ. 25540 20090.91.92 Fax. 25540 41800 http://www.dimossin.gr, email: dimossin@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011 ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡ/ΤΕΙΤΑΙ ΗΜ. ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 01 3E+05 ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ -ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΟΜΑ ΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ email/ιστοσελίδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ -ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΟΜΑ ΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ email/ιστοσελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ -ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΟΜΑ ΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ email/ιστοσελίδα ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΩΣΗΣ RSF HELLAS ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 1 SZ1RSF 18354 ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι : Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γενική /νση Σπουδών Π.Ε και.ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ. Θέσεις υπηρεσιών στις οποίες θα διατεθούν για διορισµό οι απόφοιτοι της 9 ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ... από: Α. Τµήµα Γενικής ιοίκησης A/A ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ADSL κάλυψη ανά κέντρο - τεχνολογία & ΧΑΚ ΤΗΛΕΠ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ XAK ΦΑΣΜΑ ΕΕΑΠ

ΤΗΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ADSL κάλυψη ανά κέντρο - τεχνολογία & ΧΑΚ ΤΗΛΕΠ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ XAK ΦΑΣΜΑ ΕΕΑΠ ΤΗΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ADSL κάλυψη ανά κέντρο - τεχνολογία & ΧΑΚ A/A ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΛΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ XAK ΦΑΣΜΑ ΕΕΑΠ 1 INTRACOM ΑΤΤΙΚΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΩΛΕΤΗ 210 762

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA 3 RACES CIRCUIT ELITE

ATTICA 3 RACES CIRCUIT ELITE CIRCUIT ELITE 1 724 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 40:37.128 6 Laps 07:39.761 2 716 ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟ ΒΟΛΟΣ 40:37.542 00:00.414 07:39.794 3 721 ΣΚΡΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΟ 40:37.783 00:00.655 07:38.702

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Νοµός 52 ΡΑΜΑΣ Σεµινάριο ιαχείριση Φανοποιείου Βαφείου Κοστολόγηση εργασιών µε Η/Υ 59.9 ΑΚΜΩΝ 25 74,992 Νοµός 52 ΡΑΜΑΣ Αρ. Προγραµµάτων προς έγκριση: 3 Σεµινάριο οµηµένη καλωδίωση

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών B01: Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο τµήµα συγκέντρωσης Ο δείκτης εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που επιτυγχάνεται κατά τη µεταφορά αρχείων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ " ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ " ΓΙΟΡΤΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ - ΗΜΕΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ  ΓΙΟΡΤΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ - ΗΜΕΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ " ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ " ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Μμ 1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΕΛΟΤΟΝ 13270 2001 Χ 0:06:15 35 2 ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 14063 2001 Χ 0:06:42 31 3 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΛΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008 1η Αγωνιστική ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (25) 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 00:40.82 2 137820 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:41.53 3 137545 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2015 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΚΡΗΤΗ / Αγ. Νικόλαος 0870021 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη, ΤΚ:721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1A/ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ - κωδ. Ειδικοτητας 300 ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1A/ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ - κωδ. Ειδικοτητας 300 ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. Υπηρεσία : ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας : ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1A/2015 - ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ - κωδ. Ειδικοτητας 300 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΙΨΨΗΣ 1650

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ- ΓΥNAIΚΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ -ΑΝ ΡΩΝ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ 12-/9/2009) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΖΕΥΓΩΝ 14,2χλµ. (1 στροφή) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 Ο.Α.ΣΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΠΥΡΙ ΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΠΥΡΙ ΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 69 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π Ε Σ Ε Ε Στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και

Διαβάστε περισσότερα