ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΠΟΖΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΘΟ ΩΡΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΠΟΖΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΘΟ ΩΡΗΣ"

Transcript

1

2

3 Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος : ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΠΟΖΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΘΟ ΩΡΗΣ Εύρεση- ιάθεση στελεχών-µηχανικών του ΜΕΚ, για στελέχωση ΜΕΕΠ εργοληπτικών επιχειρήσεων. Έκδοση και Αναβάθµιση ΜΕΚ Συστάσεις Τεχνικών Εταιρειών όλων των νοµικών µορφών. Έκδοση ΜΕΕΠ επιχειρήσεων και εταιρειών όλων των νοµικών µορφών. Επιµέλεια Ετήσιων Εκθέσεων ραστηριότητας, Ενηµερότητας Πτυχίου, Φακέλων συµµετοχής σε µειοδοτικούς διαγωνισµούς δηµοσίων έργων. Αναθεωρήσεις ΜΕΕΠ. Αυτοτελώς ή µετά από Συγχώνευση Συγχωνεύσεις, Αγοροπωλησίες, αποσχίσεις κατασκευαστικών κλάδων Τεχνικών Εταιρειών. Ενστάσεις, Αιτήσεις Θεραπείας, Προσφυγές. Γενική Συµβουλευτική σε Θέµατα Νοµικά, Λογιστικά, Χρηµατοοικονοµικά. Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Τεχνικών Εταιρειών. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 190 & Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ΤΗΛ: FAX: site : www. texnologistiki.gr

4

5

6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιριών & ΕΠΕ (ΣΑΤΕ), δηµιουργήθηκε το 1965, όταν η ελληνική εργοληπτική επιχείρηση άρχισε να µεγιστοποιεί την προσφορά της προς την οικονοµία και κοινωνία, µε την κατασκευή πάσης φύσεως ηµοσίων και Ιδιωτικών Εργων. Ιδρύθηκε για να συντονίσει κοινές προσπάθειες Πολιτείας και Κλάδου στην ανάπτυξη της Χώρας, αναβαθµίζοντας τον διάλογο και τη συνεργασία που άρχισε να αναπτύσσεται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Στις καταστατικές του αρχές περιλαµβάνεται η προαγωγή και προστασία των συµφερόντων των επιχειρήσεων-µελών του, η µελέτη των προβληµάτων του Κλάδου και η προώθηση τεκµηριωµένων θέσεων, η διερεύνηση τεχνοοικονοµικών ζητηµάτων της Χώρας, που αφορούν την αξιοποίηση και µεγιστοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, ο συντονισµός των µεταξύ των µελών του ενεργειών στην εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού συµφέροντος όπως και η προβολή και καταξίωση του έργου τους και τέλος, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης πάνω στις εξελίξεις σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στα σαράντα ένα χρόνια της παρουσίας του στα κοινά, κατόρθωσε να ανταποκριθεί µε αυξηµένη υπευθυνότητα στις καταστατικές του αρχές και να καθιερωθεί ως ο πλέον αξιόπιστος σύµβουλος της Πολιτείας και του Κλάδου. Οι τοποθετήσεις, εισηγήσεις, προτάσεις και πρωτοβουλίες του, στηρίζονται πάντα στη µεγιστοποίηση του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος αλλά και της επίτευξης του στόχου, όπως προβάλλονται από τις εκάστοτε διαµορφούµενες οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες της Χώρας µας, στα πλαίσια µιας υγιούς και απόλυτα ανταγωνιστικής και ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα και µετά την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς στην µετά ΟΝΕ εποχή της παγκοσµιοποίησης των αγορών και των προκλήσεων και ευκαιριών που προσφέρονται στον κατασκευαστικό καθαρά τοµέα, µε την υλοποίηση των Γ' και ΚΠΣ, αλλά και των εξελίξεων που σηµειώνονται στις γειτονικές µας αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των χωρών του Εύξεινου Πόντου, ο ΣΑΤΕ το συνδικαλιστικό όργανο της ελληνικής εργοληπτικής επιχείρησης, συνεχώς ανανεούµενο και προσαρµοζόµενο στις σύγχρονες απαιτήσεις µιας αναβαθµισµένης παρουσίας και προσφοράς, αναπτύσσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχέσεις του µε την Πολιτεία, τις άλλες εργοληπτικές οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους, που επιβεβαιώνει και δικαιώνει την ύπαρξή του, ως κορυφαίου συλλογικού οργάνου στον ευαίσθητο χώρο της κατασκευαστικής βιοµηχανίας. Ο Σύνδεσµος, του οποίου οι εταιρείες-µέλη αριθµούν σήµερα τις 616 και εκτέλεσαν κατά τα έτη 2002, 2003, 2004 και 2005, το 70% περίπου όλων των έργων µεγάλου και µεσαίου µεγέθους του ηµοσίου Τοµέα, είναι ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Κλάδου της Χώρας στην Οµάδα Εργοδοτών της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) της Ελλάδας. Βασική επιδίωξη του ΣΑΤΕ είναι η µεγιστοποίηση της προσφοράς των επιχειρήσεων-µελών του στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων της Χώρας, η δηµιουργία εθνικού πλούτου, µε την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η αντιµετώπιση διαρθρωτικών προβληµάτων, όπως η

7 ανεργία και η βελτίωση γενικότερα της θέσεως της Ελλάδας στην ενωµένη Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την παγκόσµια κοινότητα. Ο ΣΑΤΕ διοικείται από αιρετό ενδεκαµελές ιοικητικό Συµβούλιο και ως τακτικά µέλη του Συνδέσµου εγγράφονται όλες οι νόµιµα συνεστηµένες ανώνυµες ή περιορισµένης ευθύνης τεχνικές εταιρίες, που έχουν έδρα τους την Ελλάδα ή την Κύπρο και είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.). Εκπρόσωποι του Συνδέσµου µετέχουν σε διάφορες επιτροπές και συµβούλια, προσφέροντας µε την πλούσια και εξειδικευµένη επιστηµονικά εµπειρία και γνώση τους, πολύτιµες υπηρεσίες. Φυσικά εξαιρετικά σηµαντικό είναι και το έργο της προσφοράς υπηρεσιών του Συνδέσµου προς τα Μέλη για την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση και καθοδήγηση. Συνοπτικά θα λέγαµε ότι ο ΣΑΤΕ είναι ένα ζωντανό συλλογικό κύτταρο, ανταποκρινόµενο στις σηµερινές αναγκαιότητες µε αυξηµένη ευαισθησία και υπευθυνότητα. Γι'αυτό άλλωστε και βρίσκεται στην κορυφή της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης του Κλάδου, διαθέτοντας την απαραίτητη προς τούτο υπηρεσιακή οργάνωση, στελέχωση και υποστήριξη.

8 Ευρετήριο των Τάξεων των Τεχνικών Εταιρειών (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) του Μ.Ε.ΕΠ. Σηµείωση : Στο ευρετήριο που ακολουθεί οι εταιρείες µέλη του Σ.Α.Τ.Ε. αναγράφονται µε έντονους χαρακτήρες. 02-Αυγ-07 Σελίδα (i)

9 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη 2Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ Α2 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ AGOLMA ΑΤΕΕ ALPHA POWERTEC A.E.T.E AREA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ AΤΡΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ B.K.M. WORKS ΑΕ BAU ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙ BGM ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΠΕ BODEN ΑΤΕ C.& C. ENGINEERING ΑΕ CANDIA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ CM ΑΤΕ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΤΕ Κ) CODECO ΑΕ CYBARCO ΑΤΕ D.A.T. CONSTRUCTION CO.S.A. (D.A.T ΑΤΚΕ) DATA KAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ DOMOTEL ΑΕ EDRACO ΑΤΕ ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ EMD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENVICON Α.Τ.Ε.Ε. ENVIPROSYSTEMS ΑΤΕ ENVITEC ΑΕ EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ EURO EUROPA-ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ F.R ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε G.VS.A. AE GEOGENESIS ΑΕ HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ IRKAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ISTOS CONSTRUCTIONS & CONSULTANTS ΕΠΕ J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ K.T.S. ΚΑΠΑ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ. ΕΠΕ KIROS AE KRIKOS ΑΕ LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA MGX GROUP L.T.D. MITOS ΑΕ N.C.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ N.M.C. ΑΕ NaQuaTec ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-Μ OLYMPIC SPORTS AE P & C DEVELOPMENT SA PRECONSTRUCTA ΑΕΒΤΕ QCC ΑΕ RESTAURO TRITON ACT ΑΕ RESTORE ΑΤΕ SAMOKAT ΑΤΕ SG ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ SICAP SA SJP ΑΝΥΣΜΑ ΑΤΕ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ STARCO HELLAS LTD TOP ELEMENT Τ.Τ.Κ.Σ. Α.Ε. TRITON ACT ΑΕ VERITEK ΑΤΕΕ VIVAPOWER ΑΕ WALL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΕ Α. ΚΟΤΣΩΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Α. Λ. ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΕΒΕ Α. ΝΑΣΚΟΣ ΑΤΕ Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ.α.γ.τ. ΑΤΕ Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑ ΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Ο ΟΜΠΕΤΟΝΑΤΕ Α.ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η Α.Τ.Ε.Ε. Α.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε Α.ΚΟΛΟΚΑΣΙ ΗΣ Α.Τ.Ε. Α.Ν.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝ.ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡ Α.Τ.Ε.Χ.Α. ΑΤΕ ΑΑΓΗΣ ΑΕ ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α.Ε. ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ ΑΤΕ Α ΑΜΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ Α ΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΑΕΓΕΚ ΑΝ.ΕΤ.ΓΕΝ.ΚΑΤ-ΝΑΥΤ-ΤΟΥΡ-ΓΕΩ- ΑΣ ΕΠ ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΕΤΕΘ ΑΕ Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΘΑΜΑΣ ΑΤΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΤΕΤΛΒΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΙΑΣ ΑΕ ΑΙΑΣ ΑΤΕ ΑΙΓΕΑΣ Α.Τ.Ε. ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΙΘΡΙΟΝ ΑΤΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΤΕΒΕ ΑΚΑΜΑΣ ΑΕ ΑΚΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΕ ΑΚΜΗ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε 02-Αυγ-07 Σελίδα (ii)

10 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ (πρώην ΜΠΕΤΟΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΤΕ) ΑΝΟ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΚΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΑΝΟ ΟΣ ΑΤΕ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΤΕΕ ΑΝΟ ΟΣ ΑΤΕ ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΤΕ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΑΚΤΑ ΑΤΕ ΑΝΤΗΝΩΡ ΑΤΕ ΑΚΤΕΜ ΕΠΕ ΑΝΤΟΧΗ ΑΝ.ΤΕΧΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΕΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΑΚΤΕΡ ΑΤΕ ΑΝΤΩΣΗ ΑΤΕΒΕ ΑΚΤΕΡ ΒΙΟ ΑΕ ΑΝΩ ΟΜΗ ΑΤΕΒΕ ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝ.ΤΕΝ.ΕΜ.ΒΙ.ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΤΕΒΕ ΑΞΩΝ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΛΦΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. CONEX) ΑΞΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΤΑΙ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΟΜΙΚΗ ΕΠΕ ΑΛΚΑΙΟΣ ΑΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΕ ΑΛΚΗ ΑΤΕΒΕ ΑΡ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε. ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ ΑΡΓΗΣ Α.Ε. ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ ΑΡΗΣ Α.Τ.Ε ΑΛΜΑ ΑΤΕ ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε ΑΛΠΑ ΑΤΕ ΑΡΙΣΤΟ ΗΜΟΣ Ε. ΛΥ ΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΛΤΕ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΩΝ ΑΤΕ ΑΛΤΕΚ ΑΕ ΑΡΚΑ ΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ ΑΡΚΤΟΣ ΑΤΕ ΑΛΦΑ - ΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ ΑΛΦΑ - ΝΤΟΜΟΥΣ ΑΤΕ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝ/ΚΩΝ Ε ΑΛΦΑ ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ ΑΛΦΑ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΦΑ ΚΑΤ ΑΤΕ ΑΡΧΙΡΟ ΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΛΦΑΤΕΚ ΑΕ ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΤOΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΕ ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε. ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝ ΡΟΥ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟ ΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. δ Α2 ΑΤΕΓΑ-Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΑΝΑΡΚΟΝ Α.Ε. ΑΤΕΚΑΤ ΑΤΕ ΑΝΑΣΤΕΡ ΑΤΕ ΑΤΕΜΑΚ ΑΕ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΤΕΝ ΑΤΕ ΑΝΑΥΡΟΣ ΑΤΒΕΕ ΑΤΕΡΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ-ΖΗΣΙΑ ΗΣ ΑΕ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ ΑΝ ΡΕΑΣ& ΘΕΜ/ΚΛΗΣ Ν.ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ ΑΝ ΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΕ ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ ΑΝΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΡΑΠΟΣ ΑΤΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (iii)

11 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΑΤΡΕΑΣ ΑΤΕ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΗ ΙΟ ΟΣ ΑΤΕ ΑΦΟΙ Α. ΤΣΙΡΕΚΑ ΑΤΕΒΕ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙ Η ΑΤΕ δ.τ. "ALPHA ΑΤΕ" ΑΦΟΙ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΕ ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑ - Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΤΑΕ ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ ΑΦΟΙ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑ ΑΤΕ ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΤΕ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΤΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΑΩΟΣ ΑΤΕ Β.Α.ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΑΤΕ Β.ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΤΕΕ Α2 ΒΑΛΚΑΤ ΑΕ ΒΑΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε. ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΤΕ ΒΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε. ΒΙΕΡ ΑΤΕ ΒΙΟ ΟΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΚ ΕΠΕ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ ΒΟΡΡΑΣ ΑΤΕ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ Γ. ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΞΤΕΕ Γ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ-Α. ΜΠΕΤΟΣ ΑΤΕΕ Γ. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΤΕ.Τ. "ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ" Γ.Α.Κ. ΑΕ Γ.ΒΟΥΤΟΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΕΕ Γ.Κ. ΦΙΛΙΟΣ ΑΤΕ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΓΕΝ.ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΕ ΓΕΝΕΡ-ΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝΚΑ ΑΤΕ ΓΕΤΕΜ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΑΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΕ ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΡΥΑΣ ΑΕ ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ΓΝΩΣΙΣ ΑΤΕ. ΜΠΕΛΕΒΕΓΚΑΣ ΑΤΕ.& Π.& Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΤΕ.ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΤ. ΑΓΡΕΣ ΑΤΕ ΑΙ ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ ΑΛΑΚΛΕΙ Η ΑΦΟΙ ΑΕ ΑΜΩΝ ΑΤΕ Ε-ΚΑ ΑΤΕΒΕ ΕΚΑΤ ΑΕ ( ΡΑΜΙΝΗ ΕΤΑΙΡ.ΚΑΤΑΣΚ ΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΗΓΚΑΡΗΣ ΑΝ. ΤΕΧΝ. & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ. ΕΛΤΑ ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΤΕΧ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΚ ΕΥΚΩΝ ΑΤΕ ΗΚΕΚ Α.Ε. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ Α2 ΗΜΕΚΑΤ Α.Ε. ΗΜ-ΕΡ ΑΕ ΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΕ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΕΤΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΒΡΟΥ Α.Τ.Ε. ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛ ΙΑ.ΚΑΤΑΣΚ.ΕΠΙΧ. ΗΜ.ΑΓΙΑΣΟΥ-Γ ΙΑΚΤΩΡ ΑΕ ΙΑΣ ΑΒΕΤΤΕ ΙΑΣ ΑΤΕΤΒΕ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ ΙΑΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ ΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε ΙΑΤΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΙΕΚΑΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ ΙΕΤΕΡ ΑΤΕ ΙΚΤΥΟ ΟΜΗ ΕΠΕ ΙΚΤΥΩΣΗ ΑΤΕ ΙΟ ΟΣ ΑΒΕΤΕ ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (iv)

12 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΙΟΝ ΗΣ ΑΤΕ ΙΟΝΗΛ Α.Τ.Ε. ΙΟΦΙΛ ΑΕ ΙΣΤΗΛΟΣ ΑΤΕ ΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ ΟΜΗΚΑ ΑΕ ΟΜΗΛ ΑΤΕ Α2 ΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Α2 ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΤΕ ΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕ ΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ ΟΜΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΤΤΕΒΕ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕΕ ΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P.ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ ΟΜΟΣΥΝ ΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ΟΡΩΣΙΣ ΑΤΕ ΡΟΜΩΝ ΑΤΕ ΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΩΡΙΚΗ ΑΤΕ ΩΡΟΣ ΑΤΕ Ε. & Ι. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Ε. ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΤΕ Ε.Κ.Τ.Ε ΑΕ Ε.Τ.Ε.Θ. ΑΕ ΕΒΙΕΣΚ ΑΕ Α2 ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε ΕΒΟΞ ΑΤΤΕΕ ΕΒΡΟ ΟΜΗ Α.Τ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ Ε ΕΚΑΤ Α.Ε. Ε ΟΚ ΑΕ Ε ΟΣ ΑΕ Ε ΡΑΙΟΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ ΕΚΑΤ-ΕΤΑΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ ΕΚΜΕ ΑΕ ΕΚΟΚΑΤ ΑΕ ΕΚΟΚΛΗΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΩΡ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΕΚΤΩΡ ΗΛΕΚΤΡ/ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ & ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ Μ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛ.ΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ΕΛ.Τ.Ε.Κ. ΑΕ ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ ΕΛ.ΤΕ.ΚΑ. Α.Τ.Ε. ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ ΕΛΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΥΙΟΙ - ΕΛΚΑΤ ΕΠΕ ΕΛΙΓΜΟΣ ΑΝΩΝ-ΒΙΟΤΕΧ-ΕΜΠΟΡ-ΤΕΧΝ ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΛΙΝΑ ΑΤΕ ΕΛΙΞ ΑΤΕ ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Υ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕ ΕΜΕΚ ΑΤΕ ΕΜΜ. ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ ΕΜΠΕ ΟΚΛΗΣ ΑΒΕΤΕ ΕΜΠΕ ΟΣ ΑΕ ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΑΕ ΕΝΕΡΓΟ ΕΠΕ ΕΝΕΡΓΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕΕ ΕΝΕΡΚΑ ΑΕ ΕΝΕΤ ΑΕ ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΞΑΕ ΡΟ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΝΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ ΕΠΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. ΞΕΝΟ /ΚΗ Α ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α2 Α2 02-Αυγ-07 Σελίδα (v)

13 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΕΡ. ΚΑΤ ΑΕ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΑΚ ΑΤΕ ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ ΕΠΕ ΕΡΓΙΑΣ ΑΤΕ ΕΡΓΚΟΤΕΛ ΑΕ ΕΡΓΟ ΑΕ ΕΡΓΟ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΓΟ ΑΤΕ Α.ΣΠΑΝΑΚΗ-Ν.ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΑΕ ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΑΤΕΕ ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΡΓΟ ΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΟ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΟ ΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ ΕΡΓΟ ΥΑΣ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΟ ΥΝΑΜΗ ΑΕ ΕΡΓΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. ΕΡΓΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ ΕΡΓΟΚΑΤ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙ Η ΑΕ ΕΡΓΟΜΑΝ ΑΤΕ ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝ.ΒΙΟΜ.ΕΜΠ.&ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ ΕΡΓΟΝ ΙΕΘΝΗΣ Α.Β.Τ.Ε.Τ.Ξ.Ε.ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡ ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΤΕ ΕΡΓΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Τ.Ε. ΕΡΓΟΤΕΚ ΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛ ΑΤΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ ΕΡΓΟΤΕΡΑ ΑΕ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΕΡΓΟΤΟΜΗ ΑΤΕ ΕΡΓΩ ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ΑΤΕ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ ΕΡΚΑΤ ΑΕ ΕΡΜΩΝ ΑΕ ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ ΕΤ.Μ.ΕΡ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡ Α2 ΕΤΒΟ ΑΤΕ ΕΤΕΑΚ Α.Ε. ΕΤΕ ΑΕ ΕΤΕΡ ΑΕ ΕΤΕΡΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΕΤΝΑ ΑΤΕ ΕΥ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΤΕΕ ΕΥΒΟ ΟΜΗ ΑΕ ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ ΕΥ ΟΞΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΥ ΡΟΜΟΣ ΑΤΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΟΛ.ΕΤΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΑΕ ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΥΡΩΕΞΕΛΙΞΗ ΑΤΕ ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΕ ΕΥΡΩΜΑΚ ΑΒΕΤΕ ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΤΕ ΕΧΕ ΩΡΟΣ ΑΤΕ ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε ΖΕΥΣ ΑΤΕ ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΤΕ ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ΖΙΩΡΗΣ ΑΝ.ΤΕΧ.ΤΟΥΡ.ΛΑΤ.ΒΙΟΜ.ΕΜ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΙΩΡΗΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ ΖΩΧΙΟΣ ΑΤΕΕ Η. ΤΑΡΝΑΡΑΣ-E. FADANI ΑΤΕ Η. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Μ. ΕΠΕ ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ ΗΛ.ΒΙΟΚΑΤ ΑΒΕΕ Α2 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΗΛΙΑΣ Ν.ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΑΤΕΒΕ ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ ΗΝΙΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (vi)

14 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ ΗΡΙ ΑΝΟΣ ΑΤΕ ΗΡΟ ΟΤΟΣ ΑΤΕ ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΗΡΩΝ ΑΤΕ Θ. ΣΚΟΡ ΑΛΟΣ ΑΤΕ Θ.ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΕ ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Α.Ε. ΘΕΟ ΩΡΟΣ Π. ΚΑΜΕΛΙ ΗΣ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ ΘΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΘΟΛΟΣ ΑΕ ΘΡΑΚΑΤ ΑΤΕ ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ ΑΤΕ (ΠΡΩΗΝ Α. ΟΥΚΑΣ ΑΤΕ) ΘΡΙΓΚΟΣ ΑΤΕ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΤΕ ΜΕΚΑ Ι. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΤΕ Ι. Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΕ Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ Ι. ΣΒΩΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΙΑΣΩΝ ΑΕ ΙΑΣΩΝ Ε.Π.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙ ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ ΙΚΑΡΟΣ ΑΤΕ ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ ΙΚΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΙΛΙΑΣ ΑΕ ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ΙΛΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ Α2 ΙΝΤΕΡΤΟΠ ΑΕ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙ ΙΞΙΩΝ ΕΠΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΙΟΝΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΙΡΙ ΑΝΟΣ ΑΤΕ ΙΣΤΩΡ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΦΙΚΛΗΣ ΑΕ ΙΩΑΝ.Γ. ΗΜΟΥ ΑΤΕ δ.τ."αμυντασ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΣΗΦ ΚΤΕΝΙ ΗΣ Α.Ε. Κ. Θ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Κ. ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ- ΙΕ ΡΟΣ ΑΤΕ Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Κ. Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Κ. ΠΑΤΙ ΗΣ ΑΤΕ Κ. ΤΣΟΛΗΣ ΑΕ Κ.Α.ΚΟΥΤΣΟΥΡ ΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Κ.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ- ΟΜΙΚΗ ΑΚΤΟΕ Κ.ΜΑΤΑΛΑΣ ΕΠΕ δ.τ.ρομβοσ ΤΕΧΝ. ΚΑ ΜΟΣ ΑΕΤΕ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΕ ΚΑΛΑΜΙ ΑΕΞΤΟΕ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΕ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Α.Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ ΚΑΛΜΟΥΚΟΣ Μ. ΑΕ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Χ.Ι. ΑΕ ΚΑΛΤΣΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ ΚΑΜΕΛΙ ΗΣ ΑΤΕ ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΤΕ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΤΕ ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Β.Ε. ΑΤΕΕ - G.L.P.I. ΚΕΡΑΜΟΣ ΑΤΟΕΕ ΚΕΡΓΟ ΑΤΕ ΚΗΠΟΣΗΜΟ Ε.Π.Ε. ΚΙΝΥΡΑΣ Α.Ε. ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (vii)

15 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΚΛΕΜΑΤ ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΕΤΕ ΚΟΜΕΤ ΑΤΕ ΚΟΝΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩ ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΕ ΚΟΥΡΤΙ ΗΣ Κ ΑΕ ΚΡΑΤΗΡ ΑΤΕ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕΕ ΚΡΙΚΟΣ ΑΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΚΥΚΛΟΣ ΑΤΕΒΕ ΚΥΚΛΟΣ Γ.Α ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΤΕ ΚΥΚΛΟΣ-ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΤΕ ΚΧ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΕΤΑΕ Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΒΕΤΤΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΕ (πρωην ΕΠΕ) ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ΛΕΟΝΑΡ ΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε. ΛΕΩΝ ΑΤΕ ΛΕΩΝΙ ΗΣ Ε.Π.Ε. ΛΙΑΧΤΙ Α ΑΤΕΒΕ ΛΙΘΟ ΟΜΗ ΑΤΕ ΛΙΘΟ ΟΜΟΣ ΑΤΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ ΛΙΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΛΥΓΚΕΑΣ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.&ΤΟΥΡ.ΕΤΑΙΡΕ Μ. & Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Μ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝ Μ.ΕΤ.ΒΟ ΑΤΕΒΕ Μ.Τ. ΑΤΕ ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ Α ΑΜ ΑΕ ΜΑΖΑ ΑΤΕ ΜΑΙΑΝ ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΜΑΚ ΑΤΕ ΜΑΚΑΤ ΕΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΤΕ ΜΑΝ ΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ ΜΑΡΙΝΤΕΡ ΑΕ ΜΑΡΚΑΤ ΑΤΕ ΜΑΡΜΙ ΑΕ ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕ.ΚΑ.ΣΩΛ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΜΕ.ΚΟΝ. ΑΕ ΜΕΓΚΑ ΑΤΕ ΜΕ ΟΥΣΑ ΑΕ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΜΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΜΕΣΑΙΚΟΣ Κ ΑΤΕΒΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΤΕΤΕ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ ΑΤΕ ΜΕ-ΤΕΡ ΑΕ ΜΕΤΚΑ ΑΕ ΜΕΤΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΡΑΚ ΑΤΕ ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ ΜΕΤΡΟ ΟΜΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΤΕΒΕ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΠΕ ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΕ ΜΗΛΚΑΤ ΑΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ΜΗΧΑΝΟ ΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΜΙΚΗ ΑΕ ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΙΝΥΕΣ Α.Τ.Ε. ΜΙΝΩΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΜΟΡΦΑ Α.Ε. ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΜΠΟΝΟΣ ΑΤΕ ΜΠΟΝΟΥ-ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΜΥΒΑ ΑΕ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΕΒΕ ΜΥΡΤΩ Α.Τ.Ο.Ε.Ε. Ν. & Α. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (viii)

16 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ Ν. ΠΑΡΑΣΧΗΣ - Κ. ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ - Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Ν.Ε.Τ. ΑΕ ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ ΝΕΑΝ ΡΟΣ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Α2 ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ ΝΕΟ ΜΗΤΟΝ ΡΟ ΟΥ ΑΕ ΝΕΟΚΑΤ ΑΤΕ ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΤΤΕ ΝΕΣΤΩΡ ΑΒΙΕΤ ΑΕ ΝΕΣΤΩΡ ΑΤΕΕ ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΤΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΤΕΒΕ ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (δ.τ. ΝΙΚ ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ ΝΟΣΤΟΣ ΑΕ ΝΤΙ-ΕΣ ΑΕ ΝΤΙΝΟΣ ΑΤΒΕΕ Ξ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΑΤΕ ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ Ο -ΓΕ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΚΑΤ ΑΕ Ο ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ Α.Τ.Ε. ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΑΕ ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΤΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΤΕ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΡΙΖΩΝ ΑΤΕ ΟΡΚΑ ΑΤΕΕ ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ Π. Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ Π. ΓΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΤΕ Π. ΖΕΝΙΩ ΗΣ - Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΕ ΠΑΓΩΝΗ ΑΤΕ ΠΑΓΩΝΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ ΠΑΛΜΑ ΑΤΕ ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΕΠΕ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΑΤΕ ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ ΑΤΕΕ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΑΤΕ ΠΑΣΣΑΣ ΑΤΕΒΕ ΠΕ ΙΑ Α ΑΕ ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΠΕΛΟΨ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕ ΠΕΤΚΑ ΑΕ ΠΕΤΡΗΣ Γ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ ΠΙΕΡΟΣ ΑΤΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ ΠΟΛΥΚΤΩΡ ΑΤΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ ΑΤΕ ΠΡΟΕΤ ΑΕ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ ΠΡΟΤΕΡ ΑΤΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ ΑΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΤΕΕ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΥΛΩΝ Α.Ε. ΠΥΞΙΤΗΣ Α.Τ.Τ.Ε. ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ ΕΠΕ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΡΟΠΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΡΟΥΤΣΗΣ Γ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΑΕ Α2 02-Αυγ-07 Σελίδα (ix)

17 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη Σ. Μ. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΕ Σ. ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΑΤΕΕ ''DIGGER SA'' Σ. ΤΖΑΡΟΣ ΑΤΕ Σ.ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η Α.Τ.Ε.Ε. Σ.ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ Σ.Χ.ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Α.Ε. ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α2 ΣΑΒΒΑΣ Π.-ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ Γ.ΤΕ ΜΑ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΤΕΒΕ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΤΕΕ ΣΙΑΚΟΣ ΑΤΕ ΣΙΑΜΚΑΣ-ΕΒΗΕΚ ΑΕ ΣΙΓΜΑΤΕΡ ΑΤΕ ΣΙ ΗΚΑΤ ΑΕ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ΣΙ ΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΣΙΘΩΝ ΑΕ ΣΙΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΙΡΙΣ ΑΤΕ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΕ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΟΥΛΟΥ ΗΣ Ν Γ ΑΕ ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΤΕ ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ ΣΤΑΤΩΡ ΑΤΕ ΣΤΕΜ ΑΕ ΣΤΕΡΕΟ ΟΜΗ ΑΤΕ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΣ ΕΠΕ ΣΤΙΒΟΣ ΑΕΤΕΒΕ ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΤΕ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ ΑΤΕ ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΑΤΕΕ ΣΧΣ ΑΤΕΕ Τ.Η.Κ. Α.Κ.Τ.Ε. ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ ΤΕ.Ε.ΜΑΚ. Α.Τ.Ε. ΤΕ ΡΑ ΑΤΕ ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ ΤΕΚ ΑΕ ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ ΤΕΚΑ ΑΕ ΤΕΚΑΛ ΑΕ ΤΕΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ ΤΕΚΛΙΜΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΕ ΤΕΚΜΑ ΑΕ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΤΕΚΤΩΝ ΑΤΕΒΕ ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΤΕ ΤΕΛΙΓΙΩΡΙ ΗΣ-ΦΕΛΕΚΙ ΗΣ ΑΤΕ ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ ΤΕΜΕΡ ΑΕ ΤΕΜΚΑ ΑΕ ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΜΚΟ ΑΤΕ ΤΕΜΠΟ ΑΕ ΤΕΟ ΟΜΗ ΑΚΤΕ ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΤΕΣ ΑΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕ ΤΕΧ.ΟΜΙΛ.ΚΑΤ/ΚΕΥΩΝ ΤΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΑΕ ΤΕΧΝΕΡ ΑΤΕ ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕΤΕ ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΤΕΧΝΗ ΑΕ ΑΝ.ΤΕΧ.ΕΡΓΟΛ.ΕΜΠ.ΛΑΤ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΕΤΕ ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΚΤΕ- ΤΕΑ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΟΣ-Ι ΙΩΤ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KUPA LTD δ.τ ΚΟΥΠΑ Ε.Π.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΑΛΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΑΕ - ΙΟΝΙΟΣ ΤΕ.ΚΑ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΜ. Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Β.ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙ Η ΑΤΕΒΕ ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΑΤΕ ΤΕΧΝΟ ΟΜΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΟΚΑΤ ΑΤΕ ΤΕΧΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. Α2 Α2 Α2 02-Αυγ-07 Σελίδα (x)

18 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ-ΣΙΦΩΝΙΟΣ A.E ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΤΕ Α2 ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΤΕΒΕ ΤΗΛΕΓΩΝΟΣ ΑΕ ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΤΟΞΟ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. Κ ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕΒΕ ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΕ ΤΡΙΕ ΡΟΝ ΑΤΕ ΤΡΙΕ ΡΟΣ ΑΤΕ ΤΡΙΚΑΤ ΑΒΕΤΕ ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ ΤΡΙΤΩΝ - Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΑΕ ΤΣΑΜΠΟΣ ΕΠΕ Α2 ΤΣΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΤΣΟΜΠΑΧΙ ΗΣ ΑΤΕ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ Υ ΡΟΦΙΛΗ ΑΕ ΥΠΟ ΟΜΗ ΑΤΕΕ ΥΠΟ ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΤΕΒΕ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΥΡΙΑ-ΣΠ. Γ. ΚΡΟΜΜΥ ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ Φ. ΑΡΜΑΟΣ ΑΤΕ ΦΕΙ ΙΑΣ ΑΤΕ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ Χ. ΛΥ ΑΚΗΣ ΑΕ Χ.ΒΕΡΕΜΗΣ-OTIS ΑΒΕΤΕ ΧΑΙΡΕΦΑΝΗΣ ΑΤΕ ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ ΧΑΛΥΒ ΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΧΑΝ ΑΞ Α.Τ.Ε.Ε. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΧΑΥ ΑΣ-ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΧΕΛΜΟΣ ΑΤΕ ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΤΕ ΧΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΤΕ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΑΕ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ 02-Αυγ-07 Σελίδα (xi)

19 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη Συνολικός Αριθµός Εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Μ.Ε.ΕΠ. : 957 Εταιρείες Μέλη του Σ.Α.Τ.Ε. : Αυγ-07 Σελίδα (xii) Catalog2007.mdb RptEvretirio

20 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ΤΟΥ Μ.Ε.ΕΠ. Σηµειώσεις : 1) Τα στοιχεία των εταιρειών µη µελών του Σ.Α.Τ.Ε. ελήφθησαν από την 15 (ΥΠΕΧΩ Ε) τον Ιούλιο του ) Το περιεχόµενο του πεδίου "Εκπρόσωποι" για τις εταιρείες µέλη του Σ.Α.Τ.Ε. περιέχει τα ονόµατα του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου (ΑΕ) ή των ιαχειριστών (ΕΠΕ). Για τις επιχειρήσεις µη µέλη στο αυτό πεδίο αναγράφονται όλοι οι εκπρόσωποι ως ελήφθησαν από την 15. 3) Οι αναγραφόµενες εταιρείες µέλη του Σ.Α.Τ.Ε. είναι ταµειακώς ενήµερες µέχρι και την 30/6/2007 τουλάχιστον και τυπώνεται η επωνυµία αυτών µε έντονους χαρακτήρες. 02-Αυγ-07 1

21 Τάξη: 1 Εταιρεία : J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αν. Πρόεδρος και Εντ. Σύµβουλος, ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντ/δρος και Εντ. Σύµβουλος, ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /νων Σύµβουλος, ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εντ. Σύµβουλος, ΛΥΣΑΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εντ. Σύµβουλος, ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Εντ. Σύµβουλος 2 Εταιρεία : ΑΕΓΕΚ ΑΝ.ΕΤ.ΓΕΝ.ΚΑΤ-ΝΑΥΤ-ΤΟΥΡ-ΓΕΩ- ΑΣ ΕΠ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρόεδρος.Σ., ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ιευθ. Σύµβουλος 3 Εταιρεία : ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιπρόεδρος Σ & /νων Σύµβουλος, ΜΥΤΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μέλος Σ, ΜΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μέλος Σ, ΡΟΪ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Εταιρεία : ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18, ΧΑΛΑΝ ΡΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ Πρόεδρος.Σ., ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ιευθ. Σύµβουλος 5 Εταιρεία : ΑΛΤΕ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : Φαξ : Εταιρεία : ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος, ΤΣΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /νων Σύµβουλος & Γενικός /ντής 2

22 7 Εταιρεία : ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΜΕΕΠ : 7 2ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Τάξη: ιεύθυνση : ΕΥΤΥΧΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος, ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός /ντής & /νων Σύµβουλος, Α ΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντ/δρος, ΜΠΕΡΣΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος, ΠΛΙΑΤΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος, ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος 8 Εταιρεία : ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ ΜΕΕΠ : 82 2ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΤΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΡΜΗ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : 1)ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΗ ΘΕΟ ΩΡΑ,ΠΡΟΕ ΡΟΣ, 2)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 3)ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 Εταιρεία : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΝΕΥ ιεύθυνση : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 91, ΜΑΡΟΥΣΙ Φαξ : Τηλέφωνα : , Εκπρόσωποι : ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ Πρόεδρος.Σ., ΜΕΛΙΝΑ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ιευθ. Σύµβουλος Εταιρεία : ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : 1)ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ,ΠΡΟΕ ΡΟΣ, 2)ΣΤΕΓΓΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ,ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΓΕΝ. /ΝΤΗΣ, 3)ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 4)ΛΥΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΜΕΛΟΣ.Σ. & ΤΕΧΝ. /ΝΤΗΣ, 5)ΣΒΩΛΗ ΜΑΡΙΑ,ΜΕΛΟΣ.Σ., 6)ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΜΕΛΟΣ.Σ., 7)ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ,ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 11 Εταιρεία : ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ, ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Σ 12 Εταιρεία : ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ιεύθυνση : ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΣ Πρόεδρος.Σ., ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ιευθ. Σύµβουλος Εταιρείες Μέλη του Σ.Α.Τ.Ε. στην Τάξη : 4 02-Αυγ-07 3

23 Τάξη: 1 Εταιρεία : CYBARCO ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση : Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 170 & ΒΑΛΕΣΤΡΑ 1, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Πρόεδρος.Σ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ιευθ. Σύµβουλος 2 Εταιρεία : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΜΕΡΛΙΝ ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : 1)ΒΛΩΤΙ ΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 2)ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3 Εταιρεία : ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 16, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΗΣ Πρόεδρος.Σ., ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΗΣ ιευθ. Σύµβουλος 4 Εταιρεία : ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΧΑΙΑΣ 487 ιεύθυνση : ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3, ΧΑΛΑΝ ΡΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος.Σ., ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΡΑΜΗΣ ιευθ. Σύµβουλος 5 Εταιρεία : ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΛΑΡΙΣΗΣ 136 ιεύθυνση : ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ 38-40, ΜΑΡΟΥΣΙ Φαξ : Τηλέφωνα : , Εκπρόσωποι : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος.Σ., ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ιευθ. Σύµβουλος 93 6 Εταιρεία : ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΧΑΣΙΩΤΗ 3, ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνα : , Εκπρόσωποι : ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Πρόεδρος.Σ. και ιευθ. Σύµβουλος Φαξ : Εταιρεία : ΓΕΤΕΜ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΑΧΕΛΩΟΥ 18, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα : , Εκπρόσωποι : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Πρόεδρος.Σ. και ιευθ. Σύµβουλος 16 Φαξ :

24 Τάξη: 8 Εταιρεία : ΙΕΚΑΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 42, ΚΟΡΩΠΙ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος.Σ., ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΗΣ ιευθ. Σύµβουλος 9 Εταιρεία : ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΜΕΕΠ : 6057 Νοµός Εδρας : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ος Νοµός : ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση : ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 14, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ Πρόεδρος.Σ. και ιευθ. Σύµβουλος Φαξ : Εταιρεία : ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΤΤΙΚΗΣ 228 ιεύθυνση : Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΣΦΕΤΣΙΟΣ Πρόεδρος.Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ιευθ. Σύµβουλος 11 Εταιρεία : Ε.Τ.Ε.Θ. ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΑΤΤΙΚΗΣ 209 ιεύθυνση : 6ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΡ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : 1)ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 2)ΛΥΣΑΡΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ, 3)ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 4)ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 5) ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 6)ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 7)ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 12 Εταιρεία : Ε ΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιεύθυνση : 47ο χλµ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΛΛΙ ΑΣ Πρόεδρος.Σ. και ιευθ. Σύµβουλος Φαξ : Εταιρεία : ΕΚΑΤ-ΕΤΑΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΡΑΜΑΣ ιεύθυνση : ΠΟΤΑΜΟΥ & ΑΥΓΗΣ 53, ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥ Πρόεδρος.Σ. και ιευθ. Σύµβουλος 1102 Φαξ : Εταιρεία : ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΜΕΕΠ : ος Νοµός : ΕΥΒΟΙΑΣ ιεύθυνση : ΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Φαξ : Τηλέφωνα : Εκπρόσωποι : ΣΙΨΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ, ΚΑΒΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 02-Αυγ-07 5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178

Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝ ΕΜΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αρ. Πρωτ. 21750/ΓΒ/κσ Αθήνα, 29 Απριλίου 2010 Π Ρ Ο 1. Υπουργό ΥΠ.ΜΕ. Ι. κ. ηµήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί. Υποστηρικτές

Χορηγοί. Υποστηρικτές Χορηγοί Υποστηρικτές ιαφημιζόμενοι www.olp.gr Με επενδύσεις η ΕΗ στηρίζει ανάκαμψη και απασχόληση Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση η ΕΗ ΑΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΥΡΩ ΙΑΓΝΩΣΗ Ι. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ & Μ ΚΑΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΧ-01379 ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠ Σ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Σ ΦΟΡΕΑΣ TEXNOΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΣ (ΚW) ΘΕΣΗ ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ"

ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ Τελευταία ενημέρωση 25/02/2013 ΔΙΚΤΥΟ "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ" ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 16 ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΒΟΤΣΗ 15 ΑΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0172751 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Αυγούστου 39, ΤΚ:712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.: 2810247610, φαξ: 2810228324 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Φ.Α.Π. ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑΣ

ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Φ.Α.Π. ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΑΓΡΙΝΙΟ 2641026085 2641047229 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΖΑΡΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΪΚΟΥ 2, ΑΓΡΙΝΙΟ 2641028651 264128357 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΗΜOΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΗΜOΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΗΜOΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ E EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΗΜOΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ INTERNET BANKING. ΙΣΩΣ Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων δασοκοµίας & κηπουρικής! Φθινόπωρο 2009

Ολοκληρωµένες λύσεις µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων δασοκοµίας & κηπουρικής! Φθινόπωρο 2009 Ολοκληρωµένες λύσεις µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων δασοκοµίας & κηπουρικής! Φθινόπωρο 2009 ΝΕΟ! MS 170 -D STIHL Αλυσοπρίονα για την κοπή καυσόξυλων και την περιποίηση δέντρων Παγκόσµια καινοτοµία STIHL.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων προς το Δημόσιο

Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων προς το Δημόσιο Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμ οφειλών νομικών προσώπ προς το Δημόσιο wwwolataneaeu Σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011 δημοσιοποιείται κατάσταση νομικών προσώπ κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασική προς το ημόσιο άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MAIL Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69 & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία ιεύθυνση Πόλη Τ.Κ. Τηλ.1 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. "ΕΛΛΗ" 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 96 ΑΘΗΝΑ 10434 210-8820800 ΠΑΤΑΚΗΣ Σ. ΑΕΕ Ε ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 65

Επωνυμία ιεύθυνση Πόλη Τ.Κ. Τηλ.1 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΛΛΗ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 96 ΑΘΗΝΑ 10434 210-8820800 ΠΑΤΑΚΗΣ Σ. ΑΕΕ Ε ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 65 Επωνυμία ιεύθυνση Πόλη Τ.Κ. Τηλ.1 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. "ΕΛΛΗ" 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 96 ΑΘΗΝΑ 10434 210-8820800 ΠΑΤΑΚΗΣ Σ. ΑΕΕ Ε ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 65 ΑΘΗΝΑ 10437 210-3811740 ΛΑΖΟΥ Α.ΜΑΡΙΑ "Ο ΣΤΑΘΜΟΣ" ΚΗΦΙΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων προς το Δημόσιο

Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων προς το Δημόσιο Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων προς το Δημόσιο Σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011 δημοσιοποιείται κατάσταση νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Α -00001 6/Φ20.012/9881 29/5/2001 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΡΑ-00037 514 0,99 ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΓΚΟΥΡΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α -00002 6/Φ20.010/7993 29/5/2001 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΕ ΡΑ-00125 67 0,83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ T.K. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛ ΙΣΑΚΟΣ ΗΜ Θ. Α.Ε.Ε & ΣΙΑ Ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ T.K. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛ ΙΣΑΚΟΣ ΗΜ Θ. Α.Ε.Ε & ΣΙΑ Ο. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ T.K. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛ ΙΣΑΚΟΣ ΗΜ Θ. Α.Ε.Ε & ΣΙΑ Ο.Ε ΚΗΦΙΣΙΑΣ 205 ΜΑΡΟΥΣΙ 15124 210 8025055 ΦΙΛ ΙΣΑΚΟΣ ΗΜ. Α.Ε.Ε. ΑΡΧΕΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ. ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Αρ. ΙΣΧΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΑΕ. ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Αρ. ΙΣΧΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρωτ. ΥΠΑΝ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 31 ΜΑΡΤΙ 2005 Αίτ. Α -00001 6/Φ20.012/9881 29/05/01 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΡΑ-00037 514 0,99 ΜΙΚΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006. Αρ. Γνωµ. ΙΣΧΥΣ (MW) Αρ. Αίτ. ΡΑΕ

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006. Αρ. Γνωµ. ΙΣΧΥΣ (MW) Αρ. Αίτ. ΡΑΕ Α -00001 6/Φ20.012/9881 29/5/2001 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΡΑ-00037 514 0,99 ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΓΚΟΥΡΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α -00002 6/Φ20.010/7993 29/5/2001 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΕ ΡΑ-00125 67 0,83

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ 44...11...11. ΣΣΤΤ : : ««ΘΕΕΤΤΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

* Ε ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Ειδικά Σχολεία) Ε ΡΕΣ: 2

* Ε ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Ειδικά Σχολεία) Ε ΡΕΣ: 2 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) Ε ΡΕΣ: 2 1 163800541 ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ *2 038700389 ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΙΩΤ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ" ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Kινητικότητα στο τουριστικό real estate ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Kινητικότητα στο τουριστικό real estate ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 38η xenia ηµέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ Kινητικότητα στο τουριστικό real estate ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ολοκληρώνεται τη ευτέρα 20 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49410000 112032 NEW A.GE.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ & LOGISTICS 15ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Ν.ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ 57001 2310944689 ΛΟΓ. ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΗ 29/10/2010 Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι 300 ΤΟ «WHO IS WHO» ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ. Οι σπουδές τους, η πολιτική και η επαγγελµατική καριέρα τους και τα τηλέφωνα επικοινωνίας

Οι 300 ΤΟ «WHO IS WHO» ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ. Οι σπουδές τους, η πολιτική και η επαγγελµατική καριέρα τους και τα τηλέφωνα επικοινωνίας EI ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΟ «WHO IS WHO» ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Οι 300 Οι σπουδές τους, η πολιτική και η επαγγελµατική καριέρα τους και τα τηλέφωνα επικοινωνίας Οι βουλευτές ανά κόµµα Ιστορική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΟΤΣΗ 15 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 39620 ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Κορίνθου 23 212 00 ΑΡΓΟΣ 27510 67216 ΑΡΓΟΥΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΟΤΣΗ 15 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 39620 ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Κορίνθου 23 212 00 ΑΡΓΟΣ 27510 67216 ΑΡΓΟΥΣ B) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ιεύθυνση ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ. ΗΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 1 Παπαστράτου 53 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 74500 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα