ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO. Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδιασμού 4.3. Ανάπτυξη ενός σχεδίου management για ιστορικές περιοχές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO. Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδιασμού 4.3. Ανάπτυξη ενός σχεδίου management για ιστορικές περιοχές"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO INTERGRATED URBAN DEVELOPMENT OF VITAL HISTORIC TOWNS AS REGIONAL CENTERS IN SOUTH EAST (SOUTH EAST EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME) Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδιασμού 4.3. Ανάπτυξη ενός σχεδίου management για ιστορικές περιοχές

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή ΣΕΛΙΔΑ Δείκτες 2 2. Διαχωρισμός στόχων ανά τομέα ενδιαφέροντος 3. Διοίκηση της επιχείρησης Κατοικία (κτίρια) Στόχος 1: Προώθηση στο δικαίωμα για επαρκή στέγαση Στόχος 2: Παροχή εγγύησης της κατοχής Στόχος 3: Παροχή ίσης πρόσβασης στην πίστωση Στόχος 4: Παροχή ίσης πρόσβασης στην γη Στόχος 5: Προώθηση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες Στόχος 6: Προστασία και ανάδειξη οικισμού Παλιάς Πόλης Στόχος 7: Ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως σημείο αναφοράς της πόλης Στόχος 8: Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην περιοχή παρέμβασης Κοινωνική ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας Στόχος 9: Παροχή ίσων ευκαιριών για μια ασφαλή και υγιεινή ζωή Στόχος 10: Προώθηση της κοινωνικής ολοκλήρωσης και υποστήριξης μειονεκτουσών ομάδων Στόχος 11: Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ανάπτυξη οικισμών Στόχος 12: Πολιτιστική Ανάπτυξη Περιβαλλοντική Διαχείριση Στόχος 13: Προώθηση ισόρροπων γεωγραφικά οικιστικών δομών Στόχος 14: Διαχείριση της προσφοράς και ζήτησης για νερό με αποτελεσματικό τρόπο Στόχος 15: Μείωση της αστικής ρύπανση Στόχος 16: Πρόληψη των καταστροφών και ανοικοδόμηση οικισμών Στόχος 17: Προώθηση των αποτελεσματικών και περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων μεταφοράς Στόχος 18: Μηχανισμοί στήριξης που θα προετοιμάσουν και υλοποιήσουν τοπικά περιβαλλοντικά σχεδία και των τοπικών πρωτοβουλίες συμβατές με την Agenda Στόχος 19: Αξιοποίηση υπαρχόντων και διαμόρφωση νέων ανοικτών χώρων Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος 20: Ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που αναπτύχθηκαν από γυναίκες Στόχος 21: Ενθάρρυνση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να τονωθούν 49 οι παραγωγικές ευκαιρίες απασχόλησης Στόχος 22: Ενίσχυση επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιοχή παρέμβασης Στόχος 23: Τουριστική Ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης Διακυβέρνηση Στόχος 24: Προώθηση αποκέντρωσης και ενίσχυση των τοπικών αρχών Στόχος 25: Ενθάρρυνση και υποστήριξη της κοινωνικής συμμετοχής Στόχος 26: Εξασφάλιση διαφανούς, υπεύθυνης και αποτελεσματικής διακυβέρνηση των πόλεων, και μητροπολιτικών περιοχών

3 1. Εισαγωγή Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί ένα κορμό μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών και των φορέων σχεδιασμού αστικής ανάπτυξης σε σχέση με τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης στην πόλη της Ξάνθης. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται αποτυπώνουν ενδελεχώς το επίπεδο ζωής και αειφορίας ώστε τα έργα αστικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, να έχουν ένα δημιουργικό αποτέλεσμα σύμφωνα με όλες τις πρωτοβουλίες και συμφωνίες που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη μια πόλης. Το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο κριτηρίων εφαρμογής διαδικασιών αστικής ανάπτυξης. Οι δείκτες παρέχονται σε ανάλυση με ορισμό, μεθοδολογία, διάκριση αποτελεσματικότητας ανά φύλο, και πρόσθετες πληροφορίες. Η πληροφόρηση δείχνει σε τι αντιστοιχεί ο κάθε δείκτης και με ποιον τρόπο μετράται. 1.1 Δείκτες 1. Κατοικία (κτίρια) Στόχος 1: Προώθηση στο δικαίωμα για επαρκή στέγαση Δείκτης1.1. Ανθεκτικές δομές Δείκτης1.2. Μέση τιμή ενοικίου Στόχος 2: Παροχή εγγύησης της κατοχής Δείκτης1.3. Νομιμοποιημένη στέγαση Στόχος 3: Παροχή ίσης πρόσβασης στην πίστωση Δείκτης1.4.: Χρηματοδότηση Στέγης Στόχος 4: Παροχή ίσης πρόσβασης στην γη Δείκτης1.5.: Μέση τιμή γης Δείκτης1.6.: Μέση τιμή στέγης Στόχος 5: Προώθηση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες Δείκτης1.7.: Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό Δείκτης1.8.: Πρόσβαση σε οργανωμένο αποχετευτικό δίκτυο Στόχος 6: Προστασία και ανάδειξη οικισμού Παλιάς Πόλης Δείκτης1.9.: Προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής των κατοικιών αλλά και ανοικτών χώρων - 2 -

4 Δείκτης1.10.: Παρεμβάσεις στον οικισμό της Παλιάς Πόλης Δείκτης1.11.: Διευκόλυνση στην ιδιωτική επένδυση στην Παλιά Πόλη Στόχος 7: Ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως σημείο αναφοράς της πόλης Δείκτης1.12.: Αριθμός παρεμβάσεων στις υποδομές Στόχος 8: Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην περιοχή παρέμβασης Δείκτης1.13.: Αριθμός των νέων τεχνολογιών που εφαρμόστηκαν και γεωγραφική κάλυψη 2. Κοινωνική ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας Στόχος 9: Παροχή ίσων ευκαιριών για μια ασφαλή και υγιεινή ζωή Δείκτης2.1.: Παιδική θνησιμότητα Δείκτης2.2.: Εγκληματικότητα Δείκτης2.3.: Ενδοσχολική βία Στόχος 10: Προώθηση της κοινωνικής ολοκλήρωσης και υποστήριξης μειονεκτουσών ομάδων Δείκτης2.4.: Φτωχά νοικοκυριά Δείκτης2.5.: Ποσοστό ενεργών συνδέσεων σε βασικές υπηρεσίες (ηλεκτρισμός, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες) Δείκτης2.6.: Εξώσεις Δείκτης2.7.: Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης Στόχος 11: Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ανάπτυξη οικισμών Δείκτης2.8.: Επίπεδο εκπαίδευσης Δείκτης2.9.: Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης Δείκτης2.10.: Γυναίκες σύμβουλοι τοπικής αυτοδιοίκησης Στόχος 12: Πολιτιστική Ανάπτυξη Δείκτης 2.11: Συχνότητα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δείκτης 2.12: Αριθμός κατοίκων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις Δείκτης 2.13: Συμμετοχή πολιτών και φορέων στην διαμόρφωση της πολιτιστικής δραστηριότητας 3. Περιβαλλοντική Διαχείριση Στόχος 13: Προώθηση ισόρροπων γεωγραφικά οικιστικών δομών Δείκτης 3.1: Πυκνότητα κατοίκησης Δείκτης 3.2: Μέτρηση εφαρμογής στρατηγικών σχεδίων αστικής ανάπτυξης Στόχος 14: Διαχείριση της προσφοράς και ζήτησης για νερό με αποτελεσματικό τρόπο Δείκτης 3.3: Εξέλιξη τιμής νερού - 3 -

5 Δείκτης 3.4: Εξέλιξη Κατανάλωσης νερού Στόχος 15: Μείωση της αστικής ρύπανση Δείκτης 3.5: Επεξεργασία λυμάτων Δείκτης 3.6: Επεξεργασία στερεών αποβλήτων Δείκτης 3.7: Ανακύκλωση Στόχος 16: Πρόληψη των καταστροφών και ανοικοδόμηση οικισμών Δείκτης 3.8: Πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών Στόχος 17: Προώθηση των αποτελεσματικών και περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων μεταφοράς Δείκτης 3.9: Διάρκεια διαδρομής Δείκτης 3.10: Μέσα μεταφοράς-> εκτίμηση μέσου ποσοστού χρήσης ανά μέσο μεταφοράς Στόχος 18: Μηχανισμοί στήριξης που θα προετοιμάσουν και υλοποιήσουν τοπικά περιβαλλοντικά σχεδία και των τοπικών πρωτοβουλίες συμβατές με την Agenda 21 Δείκτης 3.11: Ύπαρξη τοπικών περιβαλλοντικών σχεδίων και αξιολόγησης εφαρμογής Στόχος 19: Αξιοποίηση υπαρχόντων και διαμόρφωση νέων ανοικτών χώρων Δείκτης 3.12: Αξιοποίηση και διαμόρφωση υπαρχόντων ανοικτών χώρων Δείκτης 3.13: Προγραμματισμός αξιοποίησης νέων ανοικτών χώρων 4. Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος 20: Ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που αναπτύχθηκαν από γυναίκες Δείκτης 4.1: Άτυπη απασχόληση Στόχος 21: Ενθάρρυνση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να τονωθούν οι παραγωγικές ευκαιρίες απασχόλησης Δείκτης 4.2: Τοπικό ΑΕΠ Δείκτης 4.3: Ανεργία Στόχος 22: Ενίσχυση επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιοχή παρέμβασης Δείκτης 4.4: Προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων Δείκτης 4.5: Ενέργειες φορέων για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης Στόχος 23: Τουριστική Ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης Δείκτης 4.6: Αριθμός κλινών & μονάδων διανυκτέρευσης Δείκτης 4.7: Αριθμός επισκεπτών ανά έτος - 4 -

6 Δείκτης 4.8: Ενέργειες προβολής-προώθησης και προσέλκυσης τουριστώνεπισκεπτών 5. Διακυβέρνηση Στόχος 24: Προώθηση αποκέντρωσης και ενίσχυση των τοπικών αρχών Δείκτης 5.1: Έσοδα τοπικής αυτοδιοίκησης Στόχος 25: Ενθάρρυνση και υποστήριξη της κοινωνικής συμμετοχής Δείκτης 5.2: Συμμετοχή ψηφοφόρων Δείκτης 5.3: Ενώσεις πολιτών Δείκτης 5.4: Συμμετοχή των πολιτών Στόχος 26: Εξασφάλιση διαφανούς, υπεύθυνης και αποτελεσματικής διακυβέρνηση των πόλεων, και μητροπολιτικών περιοχών Δείκτης 5.6: διαφάνεια και έλεγχος - 5 -

7 2. Διαχωρισμός στόχων ανά τομέα ενδιαφέροντος 2.1. Κατοικία (κτίρια) Στόχος 1: Προώθηση στο δικαίωμα για επαρκή στέγαση Δείκτης1.1. Ανθεκτικές δομές Αιτιολογία: Γενικά, μια δομή στέγασης θεωρείται ανθεκτική όταν ορισμένα ισχυρά δομικά υλικά χρησιμοποιούνται για τους τοίχους, την οροφή και το πάτωμα. Ακόμα κι αν μερικά σπίτια μπορούν να χτιστούν με τα υλικά που ταξινομούνται ως ανθεκτικά, οι κάτοικοι δεν μπορούν να απολαύσουν ακόμα επαρκή προστασία από τις καιρικές συνθήκες και το κλίμα, λόγω της γενικής κατάστασης μιας κατοικίας. Εξετάζεται σε αυτό το κριτήριο κατά πόσο μια κατοικία ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο υποχρεώσεις δόνησης αλλά και ενεργειακής θωράκισης. Ορισμός: Οι ακόλουθοι παράγοντες αντοχής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατηγοριοποίηση των οικιστικών μονάδων: - Ποιότητα κατασκευής (π.χ. υλικά που χρησιμοποιούνται για τον τοίχο, το πάτωμα και την οροφή) - Συμμόρφωση με τους τοπικούς κώδικες κτηρίου, τα πρότυπα και κανονισμοί ενεργειακής θωράκισης. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές (πολεοδομία, τεχνικές υπηρεσίες, στατιστική υπηρεσία) καθώς και το νομοθετικό καθεστώς που χαρακτηρίζει την περιοχή. Ο λόγος αυτός καταλήγει σε ποσοστό επί του συνόλου των κτιρίων. Μια τιμή άνω του 50% δείχνει την επιθυμία φορέων και πολιτών για δομοστατική και ενεργειακή προσαρμογή των κτιρίων της περιοχής. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την απόφαση για δημιουργία ανθεκτικών κτιρίων και την ενεργειακή τους θωράκιση. Διαχωρισμός ανά φύλο του αρχηγού - 6 -

8 του νοικοκυριού. Το ερώτημα θα είναι: πότε προσαρμογή είναι εφικτή; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση. Δείκτης1.2. Μέση τιμή ενοικίου Αιτιολογία: Σε μια ευέλικτη και αποτελεσματική στεγαστική αγορά, το εύρος των τιμών των ενοικίων κατοικιών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού και να φθάνει στα χαμηλότερα τμήματα. Ο δείκτης αυτός βασίζεται στην παραδοχή ότι, για τα νοικοκυριά, η πρόσβαση σε επαρκή στέγαση σημαίνει ότι οι δαπάνες στέγασης δεν καταλαμβάνουν ένα αδικαιολόγητα μεγάλο τμήμα του συνολικού τους εισοδήματος. Οι δείκτες στέγασης και τιμής ενοικίου προς τα έσοδα παρέχουν ένα καλό μέτρο της προσιτότητας των τιμών στέγασης σε επίπεδο πόλης. Ορισμός: Λόγος του μέσου ετήσιου μισθώματος της μονάδας κατοικίας. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως με διάφορες, όπως στατιστική υπηρεσία, ιδρύματα στεγαστικής πίστης, εταιρίες ακινήτων, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς και μεθόδους: Μέση τιμή ενοικίασης: Εδώ αναφέρεται η επίσημη ενοικίαση η οποία πιστοποιείται με μισθωτήριο συμβόλαιο. Η μέση τιμή ενοικίου αφορά όλων των ειδών κατοικία παλιές και νέες. Μέσο εισόδημα των νοικοκυριών: Οικογενειακό εισόδημα ορίζεται ως το ακαθάριστο εισόδημα από όλες τις πηγές, οποία περιλαμβάνονται τα ημερομίσθια, τους μισθούς, τα εισοδήματα από επιχειρήσεις ή άτυπες δραστηριότητες του τομέα, οι επενδύσεις εισοδήματος, και όπου οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες

9 Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την μέση τιμή ενοικίου ανάλογα με το φύλο. Το ερώτημα θα είναι: πότε το ενοίκιο είναι μεγαλύτερο; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη μέση κατάσταση Στόχος 2: Παροχή εγγύησης της κατοχής Δείκτης1.3. Νομιμοποιημένη στέγαση Αιτιολογία: Ο δείκτης μετρά το βαθμό στον οποίο ο αστικός πληθυσμός στεγάζεται νόμιμα. Μόνο κατοικίες που έχουν σαφή τίτλο του οικοπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί, και οι οποίες είναι κατασκευασμένες με όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις που αφορούν το κτίριο, τη χρήση γης, αδειών κλπ θα πρέπει να θεωρούνται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό. Μια χαμηλή τιμή για τον δείκτη αυτό είναι ένδειξη ότι η οικιστική ανάπτυξη προχωρά χωρίς κατάλληλους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών, και ότι η δημόσια διοίκηση ή η τοπική αυτοδιοίκηση είναι είτε ανεκτικές σε θέματα κατοικιών που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ή δεν είναι σε θέση να αποτρέψει τις καταπατήσεις ή τις παρανομίες. Ορισμός: Ποσοστό του συνολικού αποθέματος κατοικιών, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς για απολύτως νόμιμα κτίρια. Μεθοδολογία: Νόμιμη στέγαση αποκλείει κάθε κατοικία που δεν είναι σύμφωνη με τους πολεοδομικούς κανονισμούς. Μικρές προσθήκες ή τροποποιήσεις σε μια κτιριακή μονάδα δεν πρέπει να αλλάξει την κατάσταση ενός κτιρίου σε μη νόμιμη κτιριακή μονάδα. Η εκτίμηση μπορεί - 8 -

10 να γίνει μέσω υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω των εμπειρογνωμόνων κλπ. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ιδιοκτησία ανάλογα με το φύλο. Το ερώτημα θα είναι: πότε η ιδιοκτησία είναι νόμιμη; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση Στόχος 3: Παροχή ίσης πρόσβασης στην πίστωση Δείκτης1.4.: Χρηματοδότηση Στέγης Αιτιολογία: Επειδή η στέγαση είναι μια ακριβή αγορά και για την πλειοψηφία των νοικοκυριών η πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση, και όπου οι πιστώσεις αυτές δεν είναι επαρκώς προσβάσιμες από αρκετές ομάδες ανθρώπων, η ιδιοκτησία στέγης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση στην δανειοδότηση μέσω υποθήκης, τα νοικοκυριά δε μπορούν εύκολα να επιτύχουν χρηματοδότηση. Επίσης μεγάλο μέρος ζητουμένων δανείων ζητούνται για λόγους επισκευής κατοικιών αλλά και επαγγελματικής στέγης. Ορισμός: Ποσοστό εγκεκριμένων δανείων στην περιοχή σε σχέση με την συνολική ζήτηση. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες αυτές επαληθεύονται μέσω των τραπεζικών καταστημάτων και της στατιστικής υπηρεσίας

11 Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ζήτηση δανείου. Το ερώτημα θα είναι: πότε έναν δάνειο είναι προσβάσιμο; Σε άντρα ή γυναίκα; αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση Στόχος 4: Παροχή ίσης πρόσβασης στην γη Δείκτης1.5.: Μέση τιμή γης Αιτιολογία: Η τιμή της γης είναι ένα σημαντικό κλειδί για την εκτίμηση της διαθεσιμότητας της γης και την ανάπτυξη των πόλεων. Ένα υπεύθυνο αστικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτει και να παρέχει πρόσβαση σε γη με λογικό εύρος τιμών, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην ζήτηση του κάθε νοικοκυριού και του ιδιωτικό τομέα. Ο λόγος της τιμής της γης προς το εισόδημα του νοικοκυριού δεν δείχνει μόνο αν η προσιτή γη είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες των διαφόρων τμημάτων του πληθυσμού. Δείχνει, επίσης, αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες με την ανάπτυξη των υποδομών σε χαμηλότερης ανάπτυξης περιοχές της πόλης ή την παροχή κινήτρων για νέες επενδύσεις. Ορισμός: Η μέση τιμή γης υπολογίζεται με βάση την τιμή του τετραγωνικού μέτρου των οικοπέδων. - υψηλή ανάπτυξη και τιμή γης αναφέρονται σε οικόπεδα που εξυπηρετούνται με δρόμους, νερό, ηλεκτρική ενέργεια, αποχέτευση και είναι άρτια οικοδομήσιμα. - χαμηλή ανάπτυξη και τιμή γης αναφέρονται σε οικόπεδα εξυπηρετούνται μόνο με τους δρόμους και που ίσως δεν είναι άρτια οικοδομήσιμα ή εκτός σχεδίου πόλης

12 Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από υπηρεσίες όπως πολεοδομία, στατιστική υπηρεσία, κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Η μέση τιμή του 1 m2 γης μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές: 1. μέση τιμή κατοικίας μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα από τις δημοσιευμένα στοιχεία για τις πωλήσεις ή από πρόσφατες έρευνες. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την αγορά γης. Το ερώτημα θα είναι: πότε έναν οικόπεδο είναι ακριβότερο; Σε άντρα ή γυναίκα επικεφαλής του νοικοκυριού; αυτός βασίζεται σε μέση τιμή, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη μέση κατάσταση. Δείκτης1.6.: Μέση τιμή στέγης Αιτιολογία: Σε μια ευέλικτη και αποτελεσματική στεγαστική αγορά, το εύρος των τιμών των αγοράς κατοικιών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού και να φθάνει στα χαμηλότερα τμήματα. Ο δείκτης αυτός βασίζεται στην παραδοχή ότι, για τα νοικοκυριά, η πρόσβαση σε επαρκή στέγαση σημαίνει ότι οι δαπάνες στέγασης δεν καταλαμβάνουν ένα αδικαιολόγητα μεγάλο τμήμα του συνολικού τους εισοδήματος. Οι δείκτες στέγασης και τιμής αγοράς προς τα έσοδα παρέχουν ένα καλό μέτρο της προσιτότητας των τιμών στέγασης σε επίπεδο πόλης. Ορισμός: τετραγωνικού μέτρου. Μέση τιμή αγοράς μονάδας κατοικίας. Αναφέρεται σε τιμή Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως με διάφορες, όπως στατιστική υπηρεσία, ιδρύματα στεγαστικής πίστης, εταιρίες ακινήτων, μη

13 κυβερνητικές οργανώσεις. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς και μεθόδους: Η μέση τιμή κατοικιών: Τιμή στέγασης ορίζεται η τιμή στην οποία θα πουληθεί το σπίτι όταν διατίθενται στην η αγορά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, από έναν πωλητή ο οποίος δεν βρίσκεται υπό πίεση να πουλήσει. Η μέση τιμή κατοικίας στην αστική περιοχή αποτυπώνει κατοικίες που κατά 50% έχουν τιμές πάνω από αυτή και κατά 50% τιμές πάνω από αυτό. Ο υπολογισμός της τιμής της μέσης τιμής το σπίτι θα πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνει όλες τις κατοικίες, τόσο τις νέες όσο και τις παλιές. Αν, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος κατοικιών είναι νέες, και το απόθεμα κατοικιών είναι κατά κανόνα ακριβότερα από ό, τι οι παλιές κατοικίες, τότε η μέση τιμή κατοικίας θα είναι μεγαλύτερη. Μέσο εισόδημα των νοικοκυριών: Οικογενειακό εισόδημα ορίζεται ως το ακαθάριστο εισόδημα από όλες τις πηγές, οποία περιλαμβάνονται τα ημερομίσθια, τους μισθούς, τα εισοδήματα από επιχειρήσεις ή άτυπες δραστηριότητες του τομέα, οι επενδύσεις εισοδήματος, και όπου οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την μέση τιμή ενοικίου ανάλογα με το φύλο. Το ερώτημα θα είναι: πότε η αγορά κατοικίας είναι ακριβότερη; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε μέση τιμή, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη μέση κατάσταση

14 Στόχος 5: Προώθηση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες Δείκτης1.7.: Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό Αιτιολογία: Το νερό είναι μία από τις μεγάλες ανάγκες της ανθρώπινης ζωής, η οποία θεωρείται δεδομένη στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η παροχή καθαρού νερού είναι απολύτως απαραίτητη για τη ζωή και την υγεία Η βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλές και υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό συνεπάγεται μείωση του ποσοστού ασθενειών που σχετίζονται με το νερό και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Ορισμός: Ποσοστό συνδέσεων στις οποίες διοχετεύεται συνεχώς και αδιάλειπτα υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από την τοπική αυτοδιοίκηση και την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης. Εδώ μετράται το ποσοστό με βάση τον συνολικό αριθμό των συνδέσεων που έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας νερό. Φύλο: Ο δείκτης αυτός είναι ουδέτερος. αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη μέση κατάσταση. Δείκτης1.8.: Πρόσβαση σε οργανωμένο αποχετευτικό δίκτυο Αιτιολογία: Η έλλειψη διαχείρισης των λυμάτων αποτελεί μια θεμελιώδη απειλή για την παγκόσμια κατάσταση των υδάτινων πόρων. Η καλή υγιεινή είναι σημαντική για αστικούς πληθυσμούς, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπου είναι πιο δύσκολο να αποφευχθεί η επαφή με τα λύματα. Η επεξεργασία των λυμάτων από οργανωμένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού αποτελεί ένα μεγάλο

15 στοίχημα για τις σύγχρονες πόλεις που θέλουν να επιτύχουν σημαντικά βήματα αστικής ανάπτυξης. Ορισμός: Ποσοστό λυμάτων που διοχετεύεται συνεχώς και αδιάλειπτα σε οργανωμένες υποδομές βιολογικού καθαρισμού. Ο δείκτης αυτός απαιτεί διάφορα στοιχεία: - Ποσοστό λυμάτων από ιδιωτικές κατοικίες - Ποσοστό λυμάτων από επιχειρήσεις, δημόσια χρήση και αγροτικές καλλιέργειες Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από την τοπική αυτοδιοίκηση και την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης. Εδώ μετράται το ποσοστό με βάση τον συνολικό αριθμό των συνδέσεων που έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας νερό. Οι πηγές δεδομένων είναι πολλαπλές έρευνες συμπλέγματος - Δείκτης (UNICEF), Δημογραφίας και Υγείας.Έρευνες βιοτικού επιπέδου και έρευνες μέτρησης. Φύλο: Ο δείκτης αυτός είναι ουδέτερος. αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη μέση κατάσταση Στόχος 6: Προστασία και ανάδειξη οικισμού Παλιάς Πόλης Δείκτης1.9.: Προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής των κατοικιών αλλά και ανοικτών χώρων Αιτιολογία: Η προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής των κατοικιών αλλά και ανοικτών χώρων είναι στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, ώστε η πόλη να ανακτήσει το οικιστικό της ενδιαφέρον και την σύνδεση της με το

16 πλούσιο παρελθόν της. Επίσης μια τέτοια κεντρική διεργασία προστασίας του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος θα συμβάλει στο city branding αλλά και θα ανεβάσει το επίπεδο ζωής, επιχειρηματικότητας αλλά και θα συμβάλει στην αύξηση των τιμών. Δείχνει, επίσης, αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες με την ανάπτυξη των υποδομών στην περιοχή παρέμβασης ή παροχή κινήτρων για νέες εξελίξεις. Ορισμός: Λόγος μεταξύ των κτιρίων που αναπαλαιώνονται ή ανοικοδομούνται και ακολουθούν τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της περιοχής και αυτών που γίνονται με νέα αυθαίρετη άποψη. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές (πολεοδομία) καθώς και το νομοθετικό καθεστώς που χαρακτηρίζει την περιοχή. Ο λόγος αυτός καταλήγει σε ποσοστό επί του συνόλου των κτιρίων και ανοικτών χώρων. Μια τιμή άνω του 50% δείχνει την επιθυμία φορέων και πολιτών για αρχιτεκτονική συμμόρφωση αλλά δημιουργικό αποτέλεσμα αστικής ανάπτυξης. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ευαισθησία προς το αισθητικό περιβάλλον που επιδεικνύουν. Διαχωρισμός ανά φύλο του αρχηγού του νοικοκυριού. Το ερώτημα θα είναι: πότε η αρχιτεκτονική προσαρμογή είναι εφικτή; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε απόλυτες τιμές, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση. Δείκτης1.10.: Παρεμβάσεις στον οικισμό της Παλιάς Πόλης Αιτιολογία: Η προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής δημοσίων κτιρίων αλλά και χώρων που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση δείχνει το βαθμό επιθυμίας της διοίκησης να σεβαστεί την αρχιτεκτονική κληρονομιά

17 Δείχνει, επίσης, αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες με την ανάπτυξη των υποδομών στην περιοχή παρέμβασης ή παροχή κινήτρων για νέες εξελίξεις. Ορισμός: Λόγος μεταξύ των κτιρίων που ανήκουν στο δημόσιο ή την τοπική αυτοδιοίκηση, αναπαλαιώνονται ή ανοικοδομούνται και ακολουθούν τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της περιοχής και αυτών που γίνονται με νέα αυθαίρετη άποψη. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές (πολεοδομία, τεχνικές υπηρεσίες) καθώς και το νομοθετικό καθεστώς που χαρακτηρίζει την περιοχή. Ο λόγος αυτός καταλήγει σε ποσοστό επί του συνόλου των κτιρίων και ανοικτών χώρων. Μια τιμή άνω του 70% δείχνει την επιθυμία φορέων και πολιτών για αρχιτεκτονική συμμόρφωση αλλά δημιουργικό αποτέλεσμα αστικής ανάπτυξης. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ευαισθησία προς το αισθητικό περιβάλλον που επιδεικνύουν. Διαχωρισμός ανά φύλο αυτού που ασκεί διοίκηση. Το ερώτημα θα είναι: πότε η αρχιτεκτονική προσαρμογή είναι εφικτή; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής της διοίκησης; αυτός βασίζεται σε απόλυτες τιμές, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση. Δείκτης1.11.: Διευκόλυνση στην ιδιωτική επένδυση στην Παλιά Πόλη Αιτιολογία: Η προσπάθεια αλλά και διάθεση για προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής στις ιδιωτικές ιδιοκτησίες περνά και από το βαθμό δυσκολίας που συναντάται σε σχέση με την γραφειοκρατία. Όσο πιο δύσκολες και χρονοβόρες είναι οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων τόσο πιο εύκολα χάνεται το ενδιαφέρον ή και οι διαθεσιμότητα των πόρων

18 Εδώ μετράται η γραφειοκρατία σε σχέση με την διαθεσιμότητα των πόρων αλλά και την συντήρηση της επιθυμίας για επένδυση. Ορισμός: Η σχέση μεταξύ της αύξησης της διάρκειας αδειοδοτήσεων σε συνάρτηση με την μείωση της επιθυμίας αλλά και διαθεσιμότητας των πόρων. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές (πολεοδομία, τεχνικές υπηρεσίες) καθώς και το νομοθετικό καθεστώς που χαρακτηρίζει την περιοχή. Το αποτέλεσμα εξάγεται με ερωτηματολόγιο που δείχνει κατά πόσον η γραφειοκρατία μειώνει την επιθυμία για επένδυση ή κατά πόσον μπορούν να διατηρούνται τα χρηματικά αποθέματα για την ιδιωτική επένδυση. Το ποσοστό που εξάγεται πρέπει να βρίσκεται στο 70% και πάνω για να χαρακτηρίζεται βιώσιμη η προσπάθεια. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ανεκτικότητα απέναντι στα εμπόδια της γραφειοκρατίας. Διαχωρισμός ανά φύλο αυτού που παίρνει την τελική απόφαση στο νοικοκυριό. αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να αποτυπώνει μια υποκειμενική κατάσταση Στόχος 7: Ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως σημείο αναφοράς της πόλης Δείκτης1.12.: Αριθμός παρεμβάσεων στις υποδομές Αιτιολογία: Η προστασία της αρχιτεκτονικής αισθητικής των κατοικιών αλλά και ανοικτών χώρων είναι στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, ώστε η πόλη να ανακτήσει το οικιστικό της ενδιαφέρον και την σύνδεση της με το πλούσιο παρελθόν της. Επίσης μια τέτοια κεντρική διεργασία προστασίας του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος θα συμβάλει στο city branding αλλά και

19 θα ανεβάσει το επίπεδο ζωής, επιχειρηματικότητας αλλά και θα συμβάλει στην αύξηση των τιμών. Δείχνει, επίσης, αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες με την ανάπτυξη των υποδομών στην περιοχή παρέμβασης ή παροχή κινήτρων για νέες εξελίξεις. Ορισμός: Λόγος μεταξύ των κτιρίων που αναπαλαιώνονται ή ανοικοδομούνται και ακολουθούν τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της περιοχής και αυτών που γίνονται με νέα αυθαίρετη άποψη. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές (πολεοδομία) καθώς και το νομοθετικό καθεστώς που χαρακτηρίζει την περιοχή. Ο λόγος αυτός καταλήγει σε ποσοστό επί του συνόλου των κτιρίων και ανοικτών χώρων. Μια τιμή άνω του 50% δείχνει την επιθυμία φορέων και πολιτών για αρχιτεκτονική συμμόρφωση αλλά δημιουργικό αποτέλεσμα αστικής ανάπτυξης. Φύλο: Ο δείκτης αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του διαχωρισμού των φύλων όσον αφορά την ευαισθησία προς το αισθητικό περιβάλλον που επιδεικνύουν. Διαχωρισμός ανά φύλο του αρχηγού του νοικοκυριού. Το ερώτημα θα είναι: πότε η αρχιτεκτονική προσαρμογή είναι εφικτή; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής των νοικοκυριών; αυτός βασίζεται σε απόλυτες τιμές, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη πραγματική κατάσταση Στόχος 8: Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην περιοχή παρέμβασης Δείκτης1.13.: Αριθμός των νέων τεχνολογιών που εφαρμόστηκαν και γεωγραφική κάλυψη Αιτιολογία: Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην περιοχή παρέμβασης δείχνει την επιθυμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να αναβαθμίσει την ζωή

20 των πολιτών και να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα των πολιτών. Εξάπλωση των τεχνολογιών ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, info points, διαδικτυακή δημοκρατία κλπ συμβάλλουν στην κοινωνική, επιχειρηματική και τουριστική ανάπτυξη. Ορισμός: Γεωγραφικό εύρος κάλυψης στην περιοχή παρέμβασης. Μεθοδολογία: Οι πληροφορίες συλλέγονται συνήθως από δημόσιες πηγές. Ο λόγος αυτός καταλήγει σε ποσοστό επί του συνόλου της γεωγραφικής περιοχής. Μια τιμή άνω του 50% δείχνει την επιθυμία της τοπικής αυτοδιοίκησης για τεχνολογική ενσωμάτωση. Φύλο: Διαχωρισμός ανά φύλο αυτού που ασκεί διοίκηση. Το ερώτημα θα είναι: πότε η τεχνολογική προσαρμογή είναι εφικτή; Με άντρα ή γυναίκα επικεφαλής της διοίκησης; αυτός βασίζεται σε ποσοστό, θα μπορεί να δείχνει μόνο τη βελτίωση της τεχνολογικής ενσωμάτωσης

21 2.2. Κοινωνική ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας Στόχος 9: Παροχή ίσων ευκαιριών για μια ασφαλή και υγιεινή ζωή Δείκτης2.1.: Παιδική θνησιμότητα Αιτιολογία Η θνησιμότητας έως το όριο των δέκα ετών είναι ένας ισχυρός δείκτης της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Η υψηλή παιδική θνησιμότητα συνδέεται άμεσα με χαμηλό επίπεδο περιβαλλοντικών δεικτών και υποδομών πρόνοιας και νοσοκομειακής περίθαλψης. Ορισμός: Αριθμός των αναφερόμενων θανάτων παιδιών κάτω των 10 ετών. Μεθοδολογία: Σε επίπεδο πόλης, η καλύτερη πηγή των δεδομένων είναι η πλήρης καταγραφή των στατιστικών του συστήματος γεννήσεων. Τέτοια συστήματα δίνουν πληροφορίες για τις γεννήσεις ζωντανών βρεφών και στατιστικά στοιχεία. Πηγές είναι τα δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, δημοτικά ληξιαρχεία. Επίσης έρευνες για τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών ερευνών, έρευνες συμπλέγματος δείκτη, δημογραφίας και υγείας Φύλο: Διαχωρισμός ανά φύλο στις γεννήσεις. Το ερώτημα θα είναι: ποιο φύλο εμφανίζει την μεγαλύτερη θνησιμότητα. αυτός βασίζεται σε απόλυτους αριθμούς μπορεί να δείχνει την πραγματική κατάσταση

22 Δείκτης2.2.: Εγκληματικότητα Αιτιολογία Τα ποσοστά εγκληματικότητας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο της ασφάλειας σε μια πόλη. Ωστόσο, ο αριθμός των εγκληματικών ενεργειών (δολοφονίες, ληστείες, σωματική βία κλπ) δεν αντιπροσωπεύει παρά τη φαινομενική όψη του εγκλήματος. Τα ποσοστά εγκληματικότητας θα πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή και την υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να αναφέρουν τις πιθανές αποκλίσεις μεταξύ των επίσημων στοιχείων και της πραγματικότητας. Δεδομένου ότι τα ποσοστά εγκληματικότητας παρέχουν μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας του επιπέδου της βίας στις πόλεις, ο δείκτης αυτός παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σε αστικό επίπεδο. Σημαντικές πολιτικές και προγράμματα για την καταπολέμηση των εγκλημάτων και της βίας περιλαμβάνουν επίσημη πολιτική για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, της εγκληματικότητας και το όπλο της πολιτικής πρόληψης και του ελέγχου των θυμάτων των προγραμμάτων βοήθειας της βίας. Ορισμός: Αριθμός των αναφερόμενων εγκληματικών ενεργειών (άντρες και γυναίκες θύματα) ετησίως ανά πληθυσμού. Μεθοδολογία: Εγκληματική πράξη αναφέρεται στην ενέργεια εκείνη που περιέχει βία όπως ανθρωποκτονία καθώς και πρόθεση, ληστεία, κλοπή, ενδοοικογενειακή βία κλπ. Τα στοιχεία μπορούν να λαμβάνονται από την αστυνομία ή άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Φύλο: Οι γυναίκες και οι άνδρες επηρεάζονται από διαφορετικά εγκλήματα. Ως εκ τούτου, οι δείκτες πρέπει να κατατμηθούν από το φύλο των θυμάτων. Επίσης, ανθρωποκτονίες έχουν διαφορετικές αιτίες, μεταξύ των οποίων και της ενδοοικογενειακής βίας. αυτός βασίζεται σε ποσοστό μπορεί να δείχνει την πραγματική κατάσταση

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2014-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:...

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com

Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com Διαχείριση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και χρήσεων γης σε 5 διαστάσεις Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ορισμός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία εκπόνησης ενός σχεδίου που υλοποιεί μια επιχειρηματική ιδέα από έναν ή περισσότερους επιχειρηματίες και τους συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

HABITAT III - Η ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ AGENDA ( ) Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΙΤΟ

HABITAT III - Η ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ AGENDA ( ) Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΙΤΟ HABITAT III - Η ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ AGENDA (2016-2036) Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΙΤΟ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τον αιώνα που διανύουμε, είναι δεδομένο ότι η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης Τιμολόγηση του νερού Μάρκος Σκληβανιώτης Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης και για το λόγο αυτό στα άρθρα 25 και 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα»

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 18 Φεβρουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΟΔΟΣ Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία Ä»» Æ ¹ Äà Ļ» Æê Ιούνιος - Ιούλιος 2016 Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα Φύλο Ηλικίες Γυναίκες 22.2% 60+ 17.1% εώς 29 10.6% 30-39 20.5% Άνδρες 77.8% 50-59 22.6%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» εκατημόρια Εισοδήματος, συντελεστής ανισότητας Gini, και δείκτης S80/20 Δεκατημόρια Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Not completed or Not displayed 0 0.00%

Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Not completed or Not displayed 0 0.00% Αποτελέσματα εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 41 Total records in survey: 330 συνόλου: 12.42% Στατιστικά Πεδίου για Θ9 Δήμος Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Στατιστικά Πεδίου για Θ7-1 [Όνομα] Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους

Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους Contract No.EIE/04/211/S07.38673 Ιαν. 2005 Δεκ. 2007 (36 μήνες)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης αποτελεί μια πολύ σημαντική απόφαση για κάθε επιχείρηση. Η θέση είναι το στοιχείο που μπορεί να ευνοήσει ή να καταστρέψει μια επιχείρηση, αφού

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του Κώστα Φωτεινάκη Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου που οργάνωσε το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ 10-12 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα με

Διαβάστε περισσότερα