Πληροφορική Παιδεία. Web Site:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr"

Transcript

1 Πληροφορική Παιδεία Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Π.Ε.

2 Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2001 και είναι πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση του νόμου 1712/1987. Τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται πτυχιούχοι και διπλωματούχοι όλων των τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή ισοτίμων τμημάτων του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, το ΔΣ έχει προτείνει προς την επερχόμενη γενική συνέλευση το άνοιγμα της ΕΠΕ στους πτυχιούχους των ΤΕΙ. Δόκιμα μέλη εγγράφονται οι φοιτητές των παραπάνω τμημάτων. Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει ένα σύνολο 14 παραρτημάτων και έχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορα θέματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεσμικού και επαγγελματικού χαρακτήρα, με σκοπό την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που δημιουργεί η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της Πληροφορικής στη χώρα μας.

3 Επιδιώξεις της Ε.Π.Ε. H διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Πληροφορικών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού επιστημονικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας. Η εξάλειψη της τεχνοφοβίας και του "αναλφαβητισμού στην Πληροφορική" και η προώθηση της γνώσης και χρήσης των πληροφορικών αγαθών από το κοινωνικό σύνολο καθώς και η δημιουργία αξιόπιστων, εγγυημένων από το κράτος, προσιτών σε όλους διαδικασιών βασικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων στη χρήση των πληροφορικών αγαθών. H νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος του Πληροφορικού. H δημιουργία Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, για την υποστήριξη της Ψηφιακής Στρατηγικής της Χώρας μας και ως αναγκαίου εργαλείου ενιαίας επιμελητηριακής έκφρασης όλων των Πληροφορικών. H δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πληροφορικών και η θεσμοθέτηση Μητρώου Εργοληπτών Έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. H συνεχής, έγκυρη και επίκαιρη επιστημονική και τεχνική ενημέρωση των μελών της

4 Η διενέργεια συλλογικών διαπραγματεύσεων για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους Πληροφορικούς. Η υποστήριξη των μελών της από κάθε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους και η παροχή αποτελεσματικής νομικής στήριξης. Η υποστήριξη της τήρησης των βασικών αρχών της εργατικής νομοθεσίας και ενημέρωσης για ζητήματα αμοιβών, συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (και ιδιαίτερα της επιχειρηματικότητας των νέων) στις ΤΠΕ.

5 Ακολουθεί μια κωδικοποίηση των ζητημάτων που αφορούν την Πληροφορική Παιδεία στη χώρα μας, με ιδιαίτερη αναφορά στα ακόλουθα: Η Πληροφορική Παιδεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ψηφιακός Αλφαβητισμός Η Πληροφορική Παιδεία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Δια βίου Μάθηση Βασικές δεξιότητες χρήσης ΗΥ και Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής Γενικά Θέματα

6 Η Πληροφορική Παιδεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ψηφιακός Αλφαβητισμός Η Πληροφορική Παιδεία πρέπει πλέον να αποκτήσει πραγματικό νόημα και ουσία στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ελλήνων Πολιτών του μέλλοντος. Στους στόχους της Πληροφορικής Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Αποτελεσματική εισαγωγή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ψηφιακός Αλφαβητισμός των Μαθητών Ενίσχυση του βασικού γνωστικού υπόβαθρου των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για την Πληροφορική Παιδεία στις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Αξιοποίηση της Πληροφορικής για τη διαθεματική προσέγγιση και τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων.

7 Τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωση και την αναβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι τα ακόλουθα: Αποτελεσματικός σχεδιασμός και ένταξη του Ψηφιακού Αλφαβητισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από την Τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μόνιμη πρόσληψη Πληροφορικών για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εισαγωγή μαθημάτων Ψηφιακού Αλφαβητισμού, με 2 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα.

8 Εκπόνηση Βιβλίου Ψηφιακού Αλφαβητισμού για τον Μαθητή και Εγχειριδίου Διδασκαλίας Ψηφιακού Αλφαβητισμού για τον Πληροφορικό για τις τάξεις 3η έως 6η του Δημοτικού Σχολείου. Εκπόνηση Εγχειριδίου για τη Διαθεματική Προσέγγιση όλων των αντικειμένων. Ανάπτυξη Εργαστηρίων Πληροφορικής και ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία. Ουσιαστική αξιοποίηση του θεσμού του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για την ενίσχυση της Πληροφορικής Παιδείας. Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας. Αξιοποίηση των Εργαστηρίων Πληροφορικής και θεσμοθέτηση της συνεργασίας των Πληροφορικών με το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων.

9 Αξιολόγηση Βιβλίων και Εκπαιδευτικού Υλικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ασφαλής Πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σχολείο και Γονείς. Η εκπαίδευση των γονέων οφείλει να αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ΤΠΕ, με έμφαση στην εξοικείωση τους με την χρήση του Διαδικτύου και την αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό με ειδική έμφαση στην ενημέρωση των γονέων για το ασφαλές Διαδίκτυο, τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ανήλικους, και τις δυνατότητες προφύλαξης των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο.

10 Η Πληροφορική Παιδεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ενσωμάτωση της Πληροφορικής Παιδείας στο Ενιαίο Λύκειο. Ενίσχυση της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λυκείου με διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα περιλαμβάνει και πρόσθετα μαθήματα τεχνολογίας και εφαρμογών (κυρίως ως επιλεγόμενα). Με τον τρόπο αυτό όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως αποκτούν μια πιο σφαιρική πληροφορική παιδεία που διευρύνει τους ορίζοντές τους και τους προσφέρει επιπλέον τον απαραίτητο επαγγελματικό προσανατολισμό. Ενίσχυση Πληροφορικής Παιδείας στο Γυμνάσιο. Αναβάθμιση των μαθημάτων πληροφορικής όλων των τάξεων του Γυμνασίου, με την καθιέρωση δίωρου εβδομαδιαίως σχετικού μαθήματος ανά τάξη. Εμπλουτισμός του υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικου, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης καινοτόμων διασχολικών συνεργατικών δράσεων μεταξύ Γυμνασίων.

11 Η Πληροφορική Παιδεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Καθιέρωση ως υποχρεωτικού του Μαθήματος "Εφαρμογές Πληροφορικής" στο Λύκειο. Ουσιαστική Ενίσχυση Μαθημάτων Επιλογής "Πολυμέσα" και "Δίκτυα" στο Λύκειο ως επιλογής σε όλες τις κατευθύνσεις (θεωρητική, θετική και τεχνολογική κατεύθυνση) για την τρίτη τάξη του Λυκείου. Επιστημονική Επάρκεια στις Θέσεις Ευθύνης Πληροφορικής. Υπεύθυνοι Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εργαστηριακά Μαθήματα με στελέχωση με μόνιμους Πληροφορικούς Εκπαιδευτικούς. Σταδιακή κατάργηση του θεσμού των αναπληρωτών και της ωρομισθίας. Κανένας πληροφορικός στο σχολείο με ελαστικές μορφές εργασίας, με διαφανή διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών στην Π.Δ.Σ. και σε όλες τις δομές της δημόσιας εκπαίδευσης. Αναγνώριση Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ σε όλους του αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

12 Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση Πληροφορικής στη χώρα μας πρέπει να ενισχυθεί σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένου ότι το Τεχνικό Λύκειο (Επαγγελματικό Λύκειο - ΕΠΑΛ) καταλήγει να γίνεται το σχολείο της δεύτερης ευκαιρίας για τους αποτυχημένους μαθητές του γενικού λυκείου, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες. Άλλωστε, οι σύγχρονες απαιτήσεις από τους επαγγελματίες τεχνολόγους είναι τόσο υψηλές και ραγδαία εξελισσόμενες, που πολλές φορές αδυνατεί να τις παρακολουθήσει ως προς την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών της ακόμη και η τριτοβάθμια εκπαίδευση.

13 Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενίσχυση της Δευτεροβάθμιας τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευσης στο τομέα της Πληροφορικής. Θέσπιση επαγγελματικών δικαιωμάτων πιστοποιημένων αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης σε συνδυασμό και όχι ανεξάρτητα από τα αντίστοιχα δικαιώματα των αποφοίτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ. Παροχή επαγγελματικής διεξόδου στους αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ενισχυθεί τόσο το επίπεδο σπουδών, όσο και η εκλεξιμότητα των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ από μαθητές που επιθυμούν επαγγελματική ενασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, χωρίς όμως να επιθυμούν να φοιτήσουν σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.

14 Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Σήμερα δημιουργείται η ανάγκη για άλλη μία φορά μετά την πρόσφατη αποτυχημένη, για εκ νέου ουσιαστική αυτή τη φοράαναμόρφωση των προγραμμάτων, έτσι ώστε η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση να μπορεί να γίνει, ουσιαστικά ισότιμη με την αντίστοιχη Λυκειακή. Ο διάλογος και ο προβληματισμός για τη νέα Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση όταν πραγματοποιήθηκε δεν βασίστηκε σε -κοινά αποδεκτές- εμπεριστατωμένες μελέτες από τους επιστημονικούς και τους αρμόδιους φορείς. Έτσι, λοιπόν, υιοθέτησε μοντέλα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε άλλες χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλού, δίχως να εξεταστεί η ελληνική πραγματικότητα και οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.

15 Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Ειδικά όσο αφορά στην διδασκαλία της πληροφορικής στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), έχει οδηγηθεί σε ραγδαία υποβάθμιση με σημαντική μείωση των ωρών διδασκαλίας. Αυτό έχει ως συνέπεια οι καθηγητές των ειδικών κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 να απαξιώνονται, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θίγονται εργασιακά. Ειδικότερα στις (ΕΠΑΣ) Επαγγελματικές Σχολές προκαλεί απορία πως συνδυάστηκε η διαφημιζόμενη προσαρμογή τους στις σύγχρονες, διαρκώς αυξανόμενες, ανάγκες που επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις με την ταυτόχρονη κατάργηση της διδασκαλίας των εφαρμογών πληροφορικής από το αναλυτικό πρόγραμμα της πλειοψηφίας των ειδικοτήτων.

16 Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Προσωπική Άποψη - Προβληματισμός Ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις Ερώτημα 1 Μήπως η Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση πρέπει να γίνει 4ετής που να οδηγεί στο επίπεδο 3 με αυξημένη εξειδίκευση με πλήθος μαθημάτων επιλογών; Ερώτημα 2 Μήπως το μέλλον για την Παιδεία είναι η αναβαθμισμένη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, και σταδιακή μεταστροφή του κλίματος ότι οι καλοί μαθητές πάνε στο Ενιαίο Λύκειο και οι κακοί στο Τεχνικό; Ίσως είναι καιρός να αλλάξουμε

17 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Δια βίου Μάθηση Αναβάθμιση των ΙΕΚ Πληροφορικής Μετά-δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση Πληροφορικής στα ΙΕΚ. Επίσημη διαβάθμιση των ΙΕΚ στη μεταλυκειακή εκπαιδευτική βαθμίδα (Επίπεδο 4). Ενίσχυση του ρόλου των ΙΕΚ (αυτόνομες εκπαιδευτικές μονάδες, μακροπρόθεσμες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια, μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό με ενιαίο αξιοκρατικό σύστημα κριτηρίων πρόσληψης). Υιοθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων πιστοποιημένων αποφοίτων ΙΕΚ σε συνδυασμό και όχι ανεξάρτητα από τα αντίστοιχα δικαιώματα των αποφοίτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ.

18 Πληροφορική Παιδεία στη Δια βίου μάθηση Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Δια βίου Μάθηση Είναι αναγκαίο στην εποχή της Δια βίου μάθησης να υπάρχει εκτενής αναβάθμιση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) και ο εμπλουτισμός τους με πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων Πληροφορικής που θα οδηγούνται σε πιστοποίηση από το Κρατικό Πιστοποιητικό Η/Υ. Προγράμματα όπως το ΗΡΩΝ θα πρέπει να συστηματοποιηθούν και να αυξηθούν τόσο σε ώρες όσο και σε ποικιλία περιεχομένου.

19 Βασικές δεξιότητες Χρήσης Η/Υ και Κρατικό Πιστοποιητικό Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υφίσταται μια καλά ενορχηστρωμένη προσπάθεια υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας, και ιδίως στο τομέα της πληροφορικής, από διάφορους φορείς εμπορίας πιστοποιήσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι ακόλουθες προσπάθειες, πολλές από τις οποίες υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια μηχανισμών διαφόρων υπουργείων: Υποβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αμφισβητείται έμπρακτα και υποβαθμίζεται το διδακτικό έργο των πληροφορικών εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναγκάζοντας τους μαθητές αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων, να εξετάζονται σε ιδιωτικά κέντρα πιστοποίησης όσο αφορά στις βασικές δεξιότητες χρήσης ΗΥ, που ήδη με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και το ΔΕΠΠΣ κατέχουν από το Γυμνάσιο. Παρά το χρόνιο αίτημα της Ε.Π.Ε, εξακολουθεί να αμφισβητείται τμήμα του απολυτηρίου του Γυμνασίου και Λυκείου, όσον αφορά την Πληροφορική, να πλήττεται από την ίδια την πολιτεία η αξιοπιστία του δημόσιου σχολείου και να υπονομεύεται το εκπαιδευτικό έργο.

20 Βάναυση καταπάτηση των συνταγματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Γυμνασίου και Λυκείου Κωλυσιεργία στη θεσμοθέτηση δημόσιου πιστοποιητικού δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. Χρειάζεται: Να προστατευτεί το συνταγματικό δικαίωμα της πρόσβασης όλων των Ελλήνων πολιτών και κατά κύριο λόγο των νέων στην εργασία, ανακαλώντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούν πιστοποιητικά βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΗΥ, η πιστοποίηση των οποίων πρέπει να υπερκαλύπτεται ήδη από το απολυτήριο του Γυμνασίου.

21 Δεν τεκμηριώνεται η διαφοροποίηση των δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες πιστοποιήσεις για την ελληνική γλώσσα, τα μαθηματικά, την ιστορία, την αγωγή του πολίτη και τα υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων. Να καταργηθεί άμεσα τη διάταξη που επιβάλλει δια νόμου σε όλους τους υποψήφιους δημόσιους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως αντικειμένου απασχόλησης (π.χ. κηπουροί, οδοκαθαριστές, κλπ.) να κατέχουν "πιστοποιητικό δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ" προκειμένου να συμμετέχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Να στηριχτεί έμπρακτα και άμεσα τη δημιουργία Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Η/Υ, για όσους πολίτες αυτό απαιτείται. Να στηριχτεί η προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής αφαίμαξης των ελληνικών οικογενειών, με την ταυτόχρονη καλλιέργεια ενός συγκεκριμένου ήθους καθώς και μιας συγκεκριμένης στάσης απέναντι στην Πληροφορική Παιδεία, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τον ουσιαστικό ψηφιακό αλφαβητισμό.

22 Γενικά Θέματα Προσωπικά Δεδομένα Μαθητών Η ΕΠΕ απέστειλε στο ΥΠΕΠΘ έγγραφο με το οποίο ενημερώσαμε αναφορικά με το πρόγραμμα διανομής (μέσω κουπονιών) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους μαθητές της Α' Γυμνασίου (δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων). Επισημάναμε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη της διαφύλαξης τόσο του κύρους της διαδικασίας, όσο και της σωστής εφαρμογής του μέτρου, έτσι ώστε αυτό να μην αποτελέσει ένα ακόμη μέτρο απορρόφησης κοινοτικών πόρων και ενίσχυσης της αγοράς υπολογιστών, με τη συγχρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου και του Έλληνα φορολογούμενου, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στη μαθησιακή διαδικασία και την εκπαίδευση των μαθητών.

23 Γενικά Θέματα Αγνοήθηκε η δημόσια διαβούλευση που είχε διεξάγει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπ.Ε.Π.Θ. σχετικά με το Σχέδιο Ενσωμάτωσης του φορητού μαθητικού Η/Υ (laptop) στις σχολικές τάξεις, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΠΕ υπέβαλε αναλυτική πρόταση, η υιοθέτηση της οποίας θα έδινε τη δυνατότητα παροχής Η/Υ περιορισμένου κόστους σε πολλαπλάσιο πλήθος μαθητών και καθηγητών. Η «ψηφιακή τάξη», όπως και το e-γονείς, δεν πρέπει άλλωστε να αντιμετωπίζονται ως προγράμματα με μεσοπρόθεσμη ημερομηνία λήξης καθώς οι στόχοι του χαρακτηρίζονται ως διαχρονικοί. Επιπρόσθετα, επισημάναμε την αναγκαιότητα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών

24 Πιστοποίηση δεξιοτήτων Δεδομένου όμως ότι έχει διαπιστωθεί ότι τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών Α' Γυμνασίου (τουλάχιστον) έχουν περιέλθει στα χέρια εταιριών εμπορίας υπολογιστών, επισημαίνουμε σε όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ (κεντρικές υπηρεσίες, περιφερειακές διευθύνσεις, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες διευθύνσεις, σχολικές μονάδες), ότι υπάρχει η αναγκαιότητα τήρησης της σχετικής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Νόμος 2472/1997 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και Νόμος 3471/2006 για την Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τροποποίηση του Ν. 2472/97). Επίσης, ζητούμε να αποδοθούν ευθυνών εκεί όπου αναλογούν, για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, όπου αυτό έχει συμβεί.

25 Τέλος Επισημαίνουμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν φαινόμενα καταστρατήγησης των σχετικών προβλέψεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά έγιναν πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, αλλά και κατά την εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων, όπως το e-γονείς (για τους γονείς μαθητών Γυμνασίου) αλλά και το e-κπαιδευτείτε (για φοιτητές).

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα είναι συντηρητικό και συγκεντρωτικό και χρήζει άμεσης Προτείνεται μια πολυδιάστατη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση

Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση Συμβολή στον προβληματισμό του 10 ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1BΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία

Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία (National Report) Δεκέμβριος 2012 Τεχνικοί Σύμβουλοι Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα μελέτη δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη και τη θέση της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009. Ενηµερωτικό Έντυ ο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας. Χαιρετισµό τεύχου

Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009. Ενηµερωτικό Έντυ ο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας. Χαιρετισµό τεύχου Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Ενηµερωτικό Έντυ ο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 1 EDITORIAL Χαιρετισµός τεύχους του Νεκτ. Μουμουτζή ΣΕΛ. 2-3 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα