Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet"

Transcript

1 Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρονικής μάθησης Εθνική Έκθεση Ελλάδα Ιούλιος

2 Αθήνα, Ιούλιος 2011 Συντάκτης: Νίκος Βαρελίδης, PRISMA, Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών Για περισσότερε πληροφορίες σχετικά με το E ruraηnet επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ruraηnet.eu Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 II. ΠΑΡΟΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 9 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δείγμα Διεξαγωγή της έρευνας Το ερωτηματολόγιο 9 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στατιστική ανάλυση Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων: ανάλυση συχνοτήτων 10 i. Προφίλ παρόχων: τύπος, μέγεθος, δραστηριότητα κατάρτισης 10 ii. Εξειδίκευση παρόχων στην ηλεκτρονική μάθηση και παρουσία στην αγορά 13 iii. Αγορά παρόχων: προσανατολισμός προς τις περιοχές υπαίθρου, προτεραιότητες στόχευσης της αγοράς, πηγές χρηματοδότησης 14 iv. Προσφερόμενα θέματα κατάρτισης και παρεχόμενα προσόντα 17 v. Τρόπος παροχής ηλεκτρονικής μάθησης: διαδικασία παροχής, συμμετοχή εκπαιδευομένων, απαιτήσεις ΤΠΕ 18 vi. Μέθοδοι, εργαλεία, παιδαγωγικές παροχής ηλεκτρονικής μάθησης 20 vii. Προβλήματα, προϋποθέσεις επιτυχίας 22 viii. Αντιλήψεις παρόχων για την καινοτομία στα προγράμματα που προσφέρουν Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων: ανάλυση διασταυρώσεων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 27 III. ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δείγμα Διεξαγωγή έρευνας Ερωτηματολόγια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στατιστική ανάλυση Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων: η ανάλυση συχνοτήτων 31 i. Κοινωνικο οικονομικά χαρακτηριστικά της ομάδας ηλεκτρονικής μάθησης και της ομάδας ελέγχου 31 ii. Μαθησιακή εμπειρία της ομάδας ηλεκτρονικής μάθησης και της ομάδας ελέγχου 36 iii Εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης της ομάδας ηλεκτρονικής μάθησης 43 3

4 iv. Εμπόδια και κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης για την ομάδα ηλεκτρονικής μάθησης και την ομάδα ελέγχου Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων: ανάλυση διασταυρώσεων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 53 IV. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 55 V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 57 VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ 1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 76 ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφημα 1: Κατηγορία παρόχου ηλεκτρονικής μάθησης 11 Γράφημα 2: Αριθμός εκπαιδευτών παρόχου ηλεκτρονικής μάθησης 11 Γράφημα 3: Αριθμός εκπαιδευτών παρόχου ηλεκτρονικής μάθησης που συμμετέχουν σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης 12 Γράφημα 4: Αριθμός εκπαιδευομένων ηλεκτρονικής μάθησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες 12 Γράφημα 5: Γυναίκες ως % των εκπαιδευομένων με ηλεκτρονική μάθηση κατά τους τελευταίους 12 μήνες 12 Γράφημα 6: Αριθμός προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρονται σήμερα 13 Γράφημα 7: Ποσοστό εκπαιδευτών παρόχου ηλεκτρονικής μάθησης που συμμετέχουν σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης 13 Γράφημα 8: Προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης ως % του συνόλου των προγραμμάτων 13 Γράφημα 9: Ανάπτυξη περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης 14 Γράφημα 10: Παρουσία του παρόχου στην αγορά ηλεκτρονικής μάθησης 14 Γράφημα 11: Παροχή προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης ειδικά για περιοχές υπαίθρου 15 Γράφημα 12: Προτεραιότητες στόχευσης παρόχων στην αγορά ηλεκτρονικής μάθησης: άτομα 15 Γράφημα 13: Προτεραιότητες στόχευσης παρόχων στην αγορά ηλεκτρονικής μάθησης: επιχειρήσεις & οργανισμοί 16 Γράφημα 14: Πηγές χρηματοδότησης της ηλεκτρονικής μάθησης 16 Γράφημα 15: Λόγοι που παρακίνησαν τους παρόχους να αρχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης 17 Γράφημα 16: Διδακτικά αντικείμενα των προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης 17 Γράφημα 17: Παρεχόμενα προσόντα 18 Γράφημα 18: Τρόπος παροχής της ηλεκτρονικής μάθησης 19 Γράφημα 19: Τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευομένων στα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης 19 Γράφημα 20: Απαιτήσεις πρόσβασης σε ΤΠΕ από τους εκπαιδευόμενους 20 Γράφημα 21: Μέσα παροχής ηλεκτρονικής μάθησης 20 Γράφημα 22: Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική μάθηση 21 Γράφημα 23: Παιδαγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική μάθηση 21 Γράφημα 24: Κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η ηλεκτρονική μάθηση ειδικά στις περιοχές υπαίθρου 22 Γράφημα 25: Προσδοκίες των παρόχων από τους εκπαιδευόμενους 23 Γράφημα 26: Παράγοντες επιτυχίας της παρεχόμενης ηλεκτρονικής μάθησης 23 Γράφημα 27: Στοιχεία που θεωρούν οι πάροχοι καινοτομικά σε νέα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρουν 24 Γράφημα 28: Φύλο 31 Γράφημα 29: Ηλικία 32 Γράφημα 30: Εκπαίδευση 32 Γράφημα 31: Τόπος κατοικίας (πληθυσμός) 33 Γράφημα 32: Τόπος κατοικίας (πληθυσμός) 33 Γράφημα 33: Τόπος εργασίας (πληθυσμός) 34 4

5 Γράφημα 34: Τόπος εργασίας (πληθυσμός) 34 Γράφημα 35: Επαγγελματική κατάσταση 35 Γράφημα 36: Τρέχουσα απασχόληση (ή προηγούμενη εάν άνεργος) στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα 35 Γράφημα 37: Τομέας απασχόλησης 36 Γράφημα 38: Στόχοι βελτίωσης δεξιοτήτων του τελευταίου προγράμματος, ηλεκτρονικής ή συμβατικής μάθησης, στο οποίο συμμετείχατε 37 Γράφημα 39: Γιατί διαλέξατε το τελευταίο πρόγραμμα, ηλεκτρονικής ή συμβατικής μάθησης, στο οποίο συμμετείχατε; 37 Γράφημα 40: Πώς πληροφορηθήκατε για το τελευταίο πρόγραμμα, ηλεκτρονικής ή συμβατικής μάθησης, στο οποίο συμμετείχατε; 38 Γράφημα 41: Διάρκεια του τελευταίου προγράμματος, ηλεκτρονικής ή συμβατικής μάθησης, στο οποίο συμμετείχατε 38 Γράφημα 42: Από πού χρηματοδοτήθηκε το τελευταίο πρόγραμμα, ηλεκτρονικής ή συμβατικής μάθησης, στο οποίο συμμετείχατε; 39 Γράφημα 43: Πως κρίνετε το κόστος του τελευταίου προγράμματος, ηλεκτρονικής ή συμβατικής μάθησης, εάν καλύψατε ο ίδιος το σύνολο ή μέρος του κόστους του; 40 Γράφημα 44: Χρησιμοποιείτε αυτά που μάθατε στο τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονικής ή συμβατικής μάθησης στο οποίο συμμετείχατε; 40 Γράφημα 45: Είχατε μέχρι τώρα κάποια οφέλη από το τελευταίο πρόγραμμα, ηλεκτρονικής ή συμβατικής μάθησης, στο οποίο συμμετείχατε; 41 Γράφημα 46: Λόγοι για τους οποίους δεν συμμετείχα μέχρι τώρα σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 42 Γράφημα 47: Δεξιότητες για τη βελτίωση των οποίων θα σας ενδιέφερε να εκπαιδευθείτε 42 Γράφημα 48: Χρειασθήκατε ευρυζωνική σύνδεση για να παρακολουθήσετε το τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης στο οποίο συμμετείχατε; 43 Γράφημα 49: Τόπος χρήσης της ευρυζωνικής σύνδεσης το τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονική μάθησης στο οποίο συμμετείχατε 43 Γράφημα 50: Τρόπος παροχής της μάθησης στο τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης στο οποίο συμμετείχατε 44 Γράφημα 51: Μέσα παροχής της μάθησης στο τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης στο οποίο συμμετείχατε 44 Γράφημα 52: Εργαλεία που χρησιμοποιήσατε στο τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης στο οποίο συμμετείχατε 45 Γράφημα 53: Παιδαγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στο τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης στο οποίο συμμετείχατε 45 Γράφημα 54: Ήταν εύκολα στη χρήση οι μέθοδοι και τα εργαλεία μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν στο τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης στο οποίο συμμετείχατε; 46 Γράφημα 55: Θεωρείτε τις μεθόδους και τα εργαλεία μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν στο τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης στο οποίο συμμετείχατε καινοτομικά; 46 Γράφημα 56: Μάθατε αυτά που χρειαζόσαστε από το τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης στο οποίο συμμετείχατε 47 Γράφημα 57: Εάν αποφασίζατε να συμμετάσχετε σε ένα άλλο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης, τι βελτιώσεις θα θέλατε; 47 Γράφημα 58: Υπήρξαν κάποια εμπόδια προκειμένου να αποκομίσετε το μέγιστο όφελος από το τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης στο οποίο συμμετείχατε 48 Γράφημα 59: Σας εμπόδισε κάποιο από τα παρακάτω προκειμένου να αποκομίσετε το μέγιστο όφελος από το τελευταίο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης στο οποίο συμμετείχατε 48 Γράφημα 60: Εμπόδια συμμετοχής σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης στην περιοχή όπου ζείτε και εργάζεσθε 49 Γράφημα 61: Γνώμες για την ηλεκτρονική μάθηση 50 Γράφημα 62: Πως κρίνετε την ηλεκτρονική μάθηση ως μία μέθοδο βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων και γνώσεων, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών 51 5

6 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι και περιεχόμενο της έκθεσης Η Έκθεση παρουσιάζει τα πορίσματα των ερευνών προσφοράς και ζήτησης της ηλεκτρονικής μάθησης που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Έργου E ruralnet, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το Έργο προσεγγίζει την ηλεκτρονική μάθηση, ως μέσο για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης στις περιοχές υπαίθρου, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους και τα άτομα που αναζητούν εργασία. Το επίκεντρο του έργου ήταν η άτυπη και η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Διεξήχθησαν τρεις έρευνες πεδίου: Μια έρευνα των παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναπτύσσουν περιεχόμενο και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Τα αποτελέσματά της έρευνας αυτής παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της Έκθεσης. Μία έρευνα ατόμων που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης (ομάδα ηλεκτρονικής μάθησης) και μία έρευνα ατόμων χωρίς εμπειρία ηλεκτρονικής μάθησης (ομάδα ελέγχου). Τα αποτελέσματα των δύο αυτών ερευνών τους παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της Έκθεσης. Και στα δύο κεφάλαια παρουσιάζονται το προφίλ της έρευνας, τα ευρήματα της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, και τα συμπεράσματα της έρευνας Αντικείμενο των ερευνών ήταν η χαρτογράφηση της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρονικής μάθησης, με στόχο να εξετασθεί η δομή και η εξέλιξη της αγοράς της ηλεκτρονικής μάθησης, η σημασία της και οι δυνατότητες που προσφέρει για άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα, ειδικά στις περιοχές υπαίθρου της χώρας, και να συγκριθεί η Ελλάδα με τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο e ruralnet, όπου διεξήχθησαν παρόμοιες έρευνες. Το σύστημα τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα Το τυπικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο παρέχει αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση, περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα: Προσχολική εκπαίδευση, υποχρεωτική από το 2007 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (6 έτη) η οποία είναι υποχρεωτική. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που περιλαμβάνει ένα πρώτο 3ετή υποχρεωτικό κύκλο (Γυμνάσιο), που καθιερώνει μαζί με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση και ένα δεύτερο 3ετή κύκλο που περιλαμβάνει τρεις επιλογές (Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο, Επαγγελματική Σχολή). Μετα δευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική εκπαίδευση. 6

7 Μετα δευτεροβάθμια εκπαίδευση για ορισμένα επαγγέλματα. Μετα δευτεροβάθμια εκπαίδευση που παρέχεται από ιδιωτικά κολέγια. Τριτοβάθμια εκπαίδευση, που παρέχεται από τα πανεπιστήμια, τα τεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, και το ανοιχτό πανεπιστήμιο, και περιλαμβάνει πτυχιακές σπουδές διάρκειας 4 (ή 5 στην περίπτωση ορισμένων σχολών όπως των σχολών των μηχανικών), μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Η τυπική εκπαίδευση παρέχεται σε όλα τα επίπεδα δωρεάν, με εξαίρεση τις μεταπτυχιακές σπουδές. Παράλληλα, υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς τυπικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα εκτός από αυτό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άτυπη και μη τυπική συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Η άτυπη και μη τυπική συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επίσημης πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου ο όγκος της παρεχόμενης κατάρτισης αυξήθηκε σημαντικά, με την χρηματοδοτική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των διαδοχικών κοινοτικών προγραμμάτωνπλαισίων από τα μέσα του 1990 και μετά, αλλά με πενιχρά αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Η ποιότητα και οι πραγματικές επιπτώσεις της προσφερόμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ιδιαίτερα για τους ανέργους τα προγράμματα των οποίων απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, έχουν σε μεγάλο βαθμό αμφισβητηθεί, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά από την υπόλοιπη ΕΕ στον τομέα αυτό. Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για τη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat 1 για τη συμμετοχή των ενηλίκων μεταξύ ετών σε εκπαίδευση και κατάρτιση συνολικά αποτελούν μια καλή ένδειξη για τη θέση της χώρας. Ενώ στην ΕΕ των 25 ποσοστό 10,8% των ενηλίκων συμμετέχει σε κάποια μορφή εκπαίδευση ή κατάρτιση, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι μόλις 1,8%, στοιχείο που τοποθετεί τη χώρα σε πάρα πολύ χαμηλή θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η συμμετοχή αυτή δεν διαφέρει ιδιαίτερα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών (1,9% και 1,7% αντίστοιχα), αλλά διαφέρει σημαντικά σε σχέση με το επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης, όπου η διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ των 25 για τα άτομα με χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλη(0,2% έναντι 3,4% αντίστοιχα). Μια νέα πολιτική για τη διά βίου μάθηση έχει εισαχθεί από το 2010 από το Υπουργείο Παιδείας το οποίο είναι τώρα υπεύθυνο για το σύνολο της πολιτικής για της διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης και μη τυπικής μάθησης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Η νέα πολιτική αποσκοπεί στην αύξηση του όγκου συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, σύμφωνα με τους στόχους της Λισσαβόνας, στην καλύτερη ανταπόκριση της εκπαίδευσης και της κατάρτιση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, εισάγοντας τη πιστοποίηση και την αξιολόγηση της παρεχόμενης κατάρτισης, με τη θέσπιση ενός εθνικού συστήματος 1 Eurostat, Labour Force Survey,

8 για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, και τη δημιουργία των αναγκαίων δομών και των μηχανισμών συντονισμού 2. Ωστόσο, η εφαρμογή της πολιτικής κατανέμεται μεταξύ υπουργείων και αντίστοιχων προϋπολογισμών. Το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ενηλίκων μέσω του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων π.χ. με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, μαθήματα για τους γονείς και τις ευάλωτες ομάδες (όπως είναι οι μετανάστες, οι Ρομά, κλπ.) Το Υπουργείο Εργασίας χρηματοδοτεί τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που παρέχουν κατάρτιση κυρίως στους ανέργους και απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του ΕΚΤ 3. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτεί μαθήματα απευθύνονται στον πρωτογενή τομέα. Η μη επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής δαπάνης για την επαγγελματική κατάρτιση και παρέχεται από ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης, ορισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και από μεγάλες εταιρείες για το προσωπικό τους, μέσω των δικών τους δομών εκπαίδευσης. II. ΠΑΡΟΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1.1 Δείγμα Δεν υπάρχει μητρώο ή σύνδεσμος παρόχων ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα και μόνο ένα μικρό ποσοστό των φορέων κατάρτισης προσφέρουν συστηματικά προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης. Για την δημιουργία του δείγματος της έρευνας αναζητήθηκαν εκπαιδευτικοί οργανισμοί από διαθέσιμους καταλόγους, το διαδίκτυο και προσωπικές γνωριμίες, ερωτήθηκαν για το κατά πόσον προσφέρουν προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης και αυτοί που απάντησαν θετικά προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα των παρόχων συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο Συνολικά έγιναν επαφές με 170 οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης, πολύ μικρό ποσοστό των οποίων προσφέρουν προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, και τελικά 27 οργανισμοί ανταποκρίθηκαν και διαμόρφωσαν το δείγμα των παρόχων για την έρευνα. Οι οργανισμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν τον ιδιωτικό τομέα, τον μη κερδοσκοπικό τομέα και τον δημόσιο τομέα, και περιλαμβάνουν φορείς που αναπτύσσουν περιεχόμενο και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Μικρός αριθμός μεταξύ των οργανισμών που προσφέρουν ηλεκτρονική μάθηση δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να συμμετάσχουν στην έρευνα: ένα πανεπιστήμιο, ένα επαγγελματικό επιμελητήριο, και δύο δημόσιοι οργανισμοί φορέων που εκπαιδεύουν δημοσίους υπαλλήλους. Συνολικά, το δείγμα καλύπτει την πλειονότητα των οργανισμών που δραστηριοποιούνται συστηματικά στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα. 2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ,

9 1.2 Διεξαγωγή της έρευνας Οι προσκλήσεις συμμετοχής στην έρευνα εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε πολλές περιπτώσεις χρειάσθηκαν τηλεφωνικές επαφές και υπενθυμίσεις. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν on line. 1.3 Το ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο των παρόχων ηλεκτρονικής μάθησης ήταν το ίδιο για όλες τις χώρες της έρευνας και παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1. Χρειαζόταν 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί και περιλάμβανε 27 ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Το ερωτηματολόγιο κάλυψε τα χαρακτηριστικά του οργανισμού του οργανισμού του παρόχου, την δραστηριότητα του στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης, τα θέματα που διδάσκονται και τα προσόντα που προσφέρονται, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, εργαλεία και παιδαγωγικές μεθόδους, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, τους παράγοντες επιτυχίας, τον προσανατολισμό του παρόχου προς τις περιοχές υπαίθρου, κλπ. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.1 Στατιστική ανάλυση Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας περιέλαβε δύο ειδών αναλύσεις: Μια περιγραφική ανάλυση, με τη μορφή πινάκων συχνοτήτων, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην Ενότητα 2.2. Μια ανάλυση διασταύρωσης, με την μορφή πινάκων δύο εισόδων, με την οποία διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ κεντρικών παραμέτρων του παρόχου (μέγεθος, βαθμός εξειδίκευσης, χρόνος παρουσίας στην αγορά, προσανατολισμός προς τις περιοχές υπαίθρου) και των υπόλοιπων παραμέτρων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στην Ενότητα 2.3. Σημειώνεται ότι λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος δεν ήταν δυνατή η χρήση μετρικών στατιστικής σημαντικότητας για τη διερεύνηση των σχέσεων αυτών και η ανάλυση περιορίσθηκε στην επισήμανση ενδεικτικών τάσεων συσχέτισης μεταξύ των παραμέτρων. 2.2 Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων: ανάλυση συχνοτήτων Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πορίσματα της έρευνας των παρόχων ηλεκτρονικής μάθησης, με τη μορφή γραφημάτων συχνοτήτων (ιστογράμματα και πίτες) και αναφορά σε παρένθεση της αντίστοιχης ερώτησης του ερωτηματολογίου. Η παρουσίαση είναι διαρθρωμένη σε 8 υποενότητες που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα: i. Προφίλ παρόχων: τύπος, μέγεθος, δραστηριότητα κατάρτισης ii. Εξειδίκευση παρόχων στην ηλεκτρονική μάθηση και παρουσία στην αγορά iii. Αγορά παρόχων: προσανατολισμός προς τις περιοχές υπαίθρου, προτεραιότητες στόχευσης της αγοράς, πηγές χρηματοδότησης iv. Προσφερόμενα θέματα κατάρτισης και παρεχόμενα προσόντα v. Τρόπος παροχής ηλεκτρονικής μάθησης: διαδικασία παροχής, συμμετοχή εκπαιδευομένων, απαιτήσεις ΤΠΕ vi. Μέθοδοι, εργαλεία, παιδαγωγικές παροχής ηλεκτρονικής μάθησης 9

10 vii. Προβλήματα, προϋποθέσεις επιτυχίας viii. Αντιλήψεις παρόχων για την καινοτομία στα προγράμματα που προσφέρουν i. Προφίλ παρόχων: τύπος, μέγεθος, δραστηριότητα κατάρτισης Στους 27 παρόχους ηλεκτρονικής μάθησης που συμμετείχαν στη έρευνα περιλαμβάνονται 6 δημόσιοι οργανισμοί, 14 εμπορικές εταιρείες, και 7 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (Ερ.3). Γράφημα 1 Το μέγεθος και η δραστηριότητα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας ηλεκτρονικής μάθησης, των παρόχων, μετρήθηκαν με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: τον αριθμό των εκπαιδευτικών που απασχολούνται, τον αριθμό των εκπαιδευτών ηλεκτρονικής μάθησης, τον αριθμό των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, και τον αριθμό των πακέτων ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρονται σήμερα. Γενικά, υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των παρόχων σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτά: Ο αριθμός των απασχολούμενων εκπαιδευτικών (Ερ.5) κυμαινόταν από μέχρι 10 εκπαιδευτές ανά πάροχο για το 37% των παρόχων, έως και περισσότερους από 100 εκπαιδευτές ανά πάροχο για το 26% των παρόχων. Γράφημα 2 Ο αριθμός των εκπαιδευτών που συμμετέχουν σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης (Ερ.6) κυμαινόταν από μέχρι 10 εκπαιδευτές ανά πάροχο για το 70% των 10

11 παρόχων, έως και περισσότερους από 50 καθηγητές ανά πάροχο για το 11% των παρόχων. Γράφημα 3 Ο αριθμός των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν σε προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες (Ερ.10) κυμαινόταν από 50 ανά πάροχο για το 37% των παρόχων έως περισσότερο από 500 για το 30% των παρόχων και περισσότερο από 5000 για το 11% των παρόχων, με τους άνδρες να εκπροσωπούνται σε ελαφρώς περισσότερο από τις γυναίκες μεταξύ των εκπαιδευομένων (Ερ. 10.1). Γράφημα 4 Γράφημα 5 11

12 Ο αριθμός των προσφερόμενων πακέτων ηλεκτρονικής μάθησης (Ερ.12) κυμαινόταν από μηδέν έως 10 για το 30% των παρόχων, πακέτα για το 69% των παρόχων. ii Γράφημα 6 Εξειδίκευση παρόχων στην ηλεκτρονική μάθηση και παρουσία στην αγορά Η εξειδίκευση των παρόχων ηλεκτρονικής μάθησης μετρήθηκε με βάση το ποσοστό των εκπαιδευτικών που παρόχου που συμμετέχουν στα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, το ποσοστό των προγραμμάτων του παρόχου που προσφέρονται με ηλεκτρονική μάθηση, και τον τρόπο ανάπτυξης του περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης: Το ποσοστό των εκπαιδευτών που συμμετέχουν σε ηλεκτρονική μάθηση (Ερ.6/Ερ.5) και το ποσοστό των προγραμμάτων που προσφέρονται με ηλεκτρονική μάθηση (ΕΡ.11) κυμάνθηκαν από μέχρι 10% έως 100%. Για την πλειονότητα των παρόχων (άνω του 60%), το ποσοστό των εκπαιδευτών που συμμετείχαν σε ηλεκτρονική μάθηση και το ποσοστό των προγραμμάτων που προσφέρονται με ηλεκτρονική μάθηση δεν ξεπερνούσε το 20% Γράφημα 7 12

13 Γράφημα 8 Σε ότι αφορά τον τρόπο ανάπτυξης περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης (Ερ.9), το 56% των παρόχων αναπτύσσει το περιεχόμενο που χρησιμοποιεί με ίδια μέσα, μόνον 7% προμηθεύεται περιεχόμενο εκτός οργανισμού, ενώ το υπόλοιπο 37% χρησιμοποιεί και τους δύο τρόπους Γράφημα 9 Η παρουσία του παρόχου στην αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης (Ερ.8) μετρήθηκε με τον αριθμό των ετών που ο πάροχος προσφέρει ηλεκτρονική μάθηση. 70% των παρόχων έχουν προσφέρει προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης για όχι περισσότερο από 5 χρόνια ή σχεδιάζουν να προσφέρουν στην περίπτωση ενός παρόχου, ενώ μόνο το 26% προσφέρουν ηλεκτρονική μάθηση για περισσότερο από 5 χρόνια. 13

14 Γράφημα 10 iii. Αγορά παρόχων: προσανατολισμός προς τις περιοχές υπαίθρου, προτεραιότητες στόχευσης της αγοράς, πηγές χρηματοδότησης Ο προσανατολισμός των παρόχων προς τις περιοχές υπαίθρου μετρήθηκε με την ερώτηση προς τους παρόχους για το αν προσφέρουν πακέτα ηλεκτρονικής μάθησης ειδικά για τις περιοχές υπαίθρου. Λιγότεροι από τους μισούς παρόχους (41%) δήλωσαν ότι προσφέρουν τέτοια πακέτα, ενώ οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται και σε περιοχές υπαίθρου αλλά με τυποποιημένα πακέτα ηλεκτρονικής μάθησης. Γράφημα 11 Οι αγορά των παρόχων περιλαμβάνει δύο ομάδες πελατών: φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Οι προτεραιότητες στόχευσης των παρόχων (Ερ. 13) σε σχέση με την παροχή της ηλεκτρονικής μάθησης για κάθε μία από αυτές τις ομάδες παρουσιάζονται στα ιστογράμματα που ακολουθούν. Στην αγορά των φυσικών προσώπων, πρώτη προτεραιότητα για τους παρόχους αποτελούν οι άνεργοι (91%). Ακολουθούν ως προτεραιότητες οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μισθωτοί (69% και 60% αντίστοιχα), και, πολύ χαμηλότερα οι φοιτητές (37%). 14

15 Γράφημα 12 Στην αγορά των επιχειρήσεων και του δημοσίου, πρώτη προτεραιότητα για τους παρόχους αποτελούν ΜΜΕ, οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (μεταξύ 60 70%), ενώ πολύ χαμηλότερα ακολουθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας (40% και 32% αντίστοιχα). Γράφημα 13 Η στόχευση αυτή των παρόχων αντανακλά εν μέρει τη δομή της χρηματοδότησης της ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα, και ειδικότερα την κυρίαρχη θέση του δημόσιου τομέα ως πηγή χρηματοδότησης της αγοράς της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με κύρια κατηγορία ωφελουμένων τους ανέργους. Οι πηγές χρηματοδότησης της ηλεκτρονικής μάθησης (Ερ. 24) περιλαμβάνουν την ιδιωτική χρηματοδότηση από ιδιώτες ή οργανισμούς και τη δημόσια επιχορήγηση, η οποία στην 15

16 περίπτωση της Ελλάδας προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τους πόρους των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ. Γράφημα 14 Η δημόσια επιχορήγηση αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης των παρόχων, είτε ως πλήρης είτε ως μερική χρηματοδότηση (93%), σε αντίθεση με ιδιωτική χρηματοδότηση από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους ή τις επιχειρήσεις (44% και 30% αντίστοιχα). Ο κυρίαρχος ρόλος του δημόσιου τομέα επιβεβαιώνεται από τους λόγους για τους οποίους οι πάροχοι ξεκίνησαν την παροχή προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (Ερ.22). Όπως δείχνει το Γράφημα που ακολουθεί η δημόσια επιχορήγηση από την ΕΕ και το κράτος, δηλώνεται ως ο κύριος λόγος για την έναρξη παροχής ηλεκτρονικής μάθησης. Γράφημα 15 Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι η δεσπόζουσα θέση της δημόσιας χρηματοδότησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, δεν αφορά ειδικά την ηλεκτρονική μάθηση. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική κινήτρων για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Απλώς η ύπαρξη μια σημαντικής αγοράς κατάρτισης χρηματοδοτούμενης από δημοσίους πόρους αποτέλεσε μια 16

17 ευκαιρία για ένα μικρό αριθμό παρόχων κατάρτισης να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους, εισάγοντας την ηλεκτρονική μάθηση στα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρουν. iv. Προσφερόμενα θέματα κατάρτισης και παρεχόμενα προσόντα Οι βασικές κατηγορίες διδακτικών αντικειμένων κατάρτισης που προσφέρονται με ηλεκτρονική μάθηση και τα παρεχόμενα προσόντα παρουσιάζονται στα γραφήματα που ακολουθούν (Ερ.14) Γράφημα 16 Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν το πιο δημοφιλές διδακτικό αντικείμενο, Προσφέρονται από το 82% των παρόχων και σε μεγάλο βαθμό αφορούν μαθήματα πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής (π.χ. ECDL), που συνιστούν όλο και περισσότερο αναγκαία προσόντα απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά τα αντικείμενα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και τον τομέα των υπηρεσιών (37% και 30% αντίστοιχα), και με ακόμη πιο μικρά ποσοστά, ο τομέας του τουρισμού, ο δευτερογενής τομέας, και ο τομέας των γλωσσών, ενώ υπάρχει μόνος ένας πάροχος που προσφέρει μαθήματα στον πρωτογενή τομέα. 17

18 Γράφημα 17 Τα παρεχόμενα προσόντα ποικίλουν. Περιλαμβάνουν πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον πάροχο αλλά δεν αποτελούν αναγνωρισμένο τίτλο (41%) όπως συμβαίνει και με το μεγαλύτερο μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται διεθνώς (π.χ. ECDL) ή σε εθνικό επίπεδο (41% και 46% αντίστοιχα), ή και τυπικά προσόντα για τους παρόχους του δείγματος που προσφέρουν μητυπικής και τυπική εκπαίδευση. v. Τρόπος παροχής ηλεκτρονικής μάθησης: διαδικασία παροχής, συμμετοχή εκπαιδευομένων, απαιτήσεις ΤΠΕ Η έρευνα ξεχώρισε τρείς διαφορετικές διαδικασίες παροχής της ηλεκτρονικής μάθησης (Ερ.15): μάθηση αυτοδιαχεριζόμενη από τον εκπαιδευόμενο, μάθηση με την βοήθεια εκπαιδευτή, και συνδυασμένη μάθηση (blended learning) που συνδυάζει την παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας με οποιαδήποτε από τις δύο προηγούμενες διαδικασίες μάθησης. Γράφημα 18 18

19 Οι περισσότεροι πάροχοι χρησιμοποιούν περισσότερες από μια διαδικασίες. Ως συχνότερη διαδικασία δηλώθηκε από την πλειονότητα των παρόχων η μικτή μάθηση (67%), ακολουθούμενη από την μάθηση με την βοήθεια εκπαιδευτή και την αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση. Ο τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευομένων στα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης (Ερ.20) βασίστηκε στην διάκριση μεταξύ on line και off line συμμετοχής. Σχεδόν το ήμισυ (46%) των παρόχων προσφέρουν ηλεκτρονική μάθηση αποκλειστικά on line, ενώ οι υπόλοιποι προσφέρουν ηλεκτρονική μάθηση κυρίως off line, σε συνδυασμό με on line σύνδεση σε τακτικά διαστήματα. Γράφημα 19 Οι πάροχοι προσδιόρισαν τις απαιτήσεις ΤΠΕ για τους εκπαιδευόμενους (Ερ.1 9) σχεδόν αποκλειστικά στο να διαθέτουν οπωσδήποτε πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε μικρότερο ποσοστό πρόσβαση σε προσωπικό υπολογιστή. Γράφημα 20 vi. Μέθοδοι, εργαλεία, παιδαγωγικές παροχής ηλεκτρονικής μάθησης Οι πάροχοι ρωτήθηκα αν χρησιμοποιούν κάποια από τις 6 μεθόδους παροχής ηλεκτρονικής μάθησης (Ερ.16) που παρουσιάζονται στο γράφημα που ακολουθεί. 19

20 Γράφημα 21 Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιούνται σχεδόν όλους τους παρόχους, ενώ οι δικτυακοί τόποι για το κατέβασμα περιεχομένου και το VIDEO/ DVD / ΕD χρησιμοποιoύνται σε πολύ μικρότερα ποσοστά (37% και 19% αντίστοιχα). Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα δεν χρησιμοποιούνται καθόλου και το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται μόνο από ένα πάροχο. Οι πάροχοι ρωτήθηκαν αν χρησιμοποιούν κάποια από τα 8 διαφορετικά εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης (Ερ.17) που παρουσιάζονται στο γράφημα που ακολουθεί. Γράφημα 22 Όλα τα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από τους παρόχους. Η χρήση τους κυμαίνεται από 74% για το e mail, σε 52% για τα Chat rooms, τις ομάδες συζήτησης, την βιντεοδιάσκεψη και τα wikis, 30% για τα podcasts, και 22% για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως οι κοινότητες e learning και τα blogs. 20

21 Οι πάροχοι ρωτήθηκαν αν χρησιμοποιούν κάποια από τις 10 διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους (Ερ.18) που παρουσιάζονται στο γράφημα που ακολουθεί. Γράφημα 23 Μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό των παρόχων (μεταξύ 67% και 37%) χρησιμοποιούν όλες τις παιδαγωγικές όλες μεθόδους, (συνημμένα σε emaiηs, βίντεο, προσομοιώσεις, διαδραστικό/animated περιεχόμενο, σύνδεσμοι με ιστοσελίδες, παρουσιάσεις powerpoint, προσομοιώσεις, ανάγνωση κειμένου), με εξαίρεση ορισμένες καινοτομικές μεθόδους μάθησης (Games Based Learning, audio books, roles based learning). vii. Προβλήματα, προϋποθέσεις επιτυχίας Οι πάροχοι ρωτήθηκαν για τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η ηλεκτρονική μάθηση, ιδίως στις περιοχές υπαίθρου, τις προσδοκίες τους από τους εκπαιδευόμενους, και τις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της ηλεκτρονικής μάθησης (Ερ.21). 21

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης. για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου. e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης. για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου. e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Συμμετοχής - Απογραφικό Δελτίο Εκπαιδευόμενου

Έντυπο Συμμετοχής - Απογραφικό Δελτίο Εκπαιδευόμενου Επώνυμο: Όνομα: Τηλ.: Κιν.: Email: Αρ. Πρωτ.*: Προς: *Συμπληρώνεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Θέμα: Αίτηση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MBAN-806DG Τμήμα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία Εξάμηνα Καλοκαιρινό 7.5 Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Επιχειρηματικότητας

Μάθημα Επιχειρηματικότητας Μάθημα Επιχειρηματικότητας Τίτλος Μαθήματος: «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Καινοτομία» Έτος Διδασκαλίας: 4ο έτος σπουδών, εαρινό εξάμηνο Διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με όλα τα τμήματα του Π.Κ. Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζηρού θα υλοποιήσει για την εκπαιδευτική περίοδο 2013 2014 τα ακόλουθα προγράμματα: ΘΕΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π.... Ημερ.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 4: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο γεωργικό χώρο Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2014 Στόχοι Έρευνας Ο βαθμός χρήσης των συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης στα ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 14-12-2015 ώρα 17:00. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: info@equalsociety.gr

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 14-12-2015 ώρα 17:00. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: info@equalsociety.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου: Δωρεάν κατάρτιση 10.000 ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ E-GNOSIS IT Καταληκτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» E-GNOSIS ENGLISH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ E.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Πληροφοριακό έντυπο για την ενημέρωση των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), για το Έργο: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση

Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση Θανάσης Καραλής Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα