ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 28

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 19 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 22 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 27 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 27 Σελίδα 2 από 28

3 Γενικά στοιχεία του Προγράμματος Τίτλος προγράμματος Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Επιστημονικά Υπεύθυνος Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διοργάνωση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου: Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Γλώσσες Μαθημάτων Ελληνική Περίοδοι υλοποίησης Ημερομηνία έναρξης 1 ου κύκλου υλοποίησης: 15 Οκτωβρίου 2012 και ολοκλήρωση έως 25 Απριλίου Προβλέπεται διακοπή δύο εβδομάδων κατά την περίοδο εορτών των Χριστουγέννων και μιας εβδομάδας Μαρτίου 2013 για την τελική αξιολόγηση. Σελίδα 3 από 28

4 Στοιχεία επικοινωνίας: Για Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά Θέματα: Αρμόδιος: Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Τηλέφωνο: Για θέματα Οικονομικής και Διοικητικής διαχείρισης: Αρμόδιος: Νίκος Λάμπρου Τηλέφωνο: & Σελίδα 4 από 28

5 Περιγραφή του Προγράμματος 1. Βασικές Διαστάσεις Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα κυριότερα επιστημονικά πεδία που ασχολούνται με την πραγματικότητα των επιχειρήσεων στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς. Συνδυάζει την επιστημονική γνώση με τις αποτελεσματικότερες τεχνικές και τα εργαλεία του μάνατζμεντ και αποσκοπεί στην αφομοίωση τους από τους εκπαιδευόμενους μέσα από ένα σύστημα διδασκαλίας και εφαρμογών στηριζόμενο, κυρίως, στην on line αλληλεπίδραση εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων. Το φροντιστηριακό πρόγραμμα που είναι εβδομαδιαίο και λειτουργεί ως συμπλήρωμα της εβδομαδιαίας Συνεδρίας αποσκοπεί στην διαλεύκανση τυχόν αποριών των εκπαιδευομένων και στην προώθηση ολοκλήρωση της εκάστοτε εφαρμογής υλοποίησης από τους εκπαιδευόμενους. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο των αναγκαίων γνώσεων αναφορικά με την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε θέματα διοίκησης οργάνωσης των επιχειρήσεων οργανισμών. Έχει επίσης λάβει υπόψη του την αναγκαιότητα ότι η γνώση πρέπει να αφομοιώνεται προοδευτικά αλλά και να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εκμάθηση των εκπαιδευομένων. Η μέθοδος της συστηματικής επαφής εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων αλλά και της θεμελιωμένης διαρκούς εξέτασης των εκπαιδευομένων μέσα από τα φροντιστηριακά προγράμματα εγγυώνται, σε συνδυασμό με το σύστημα των εξετάσεων που εφαρμόζεται, την ουσιαστική και πλήρη αφομοίωση της προσφερόμενης γνώσης αλλά και την ανάπτυξη των ικανοτήτων / δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων σε λειτουργικά ζητήματα των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο αλληλεξαρτώμενους και αλληλοϋποστηριζόμενους κύκλους Σελίδα 5 από 28

6 μαθημάτων (διδακτικών ενοτήτων) που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους σε θέματα της οργάνωσης / διοίκησης. Με τη λήξη των δύο κύκλων του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, σε μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς της ημεδαπής. Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την επιτακτική ανάγκη που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική πραγματικότητα για άμεση και ορθολογική χρήση των αποτελεσματικών εργαλείων διοίκησης όπως αυτά προσδιορίζονται μέσα από την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και την διαρκή πρακτική διερεύνηση. Η συμβολή της e-learning διαδικασίας, αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στην μετάδοση εμπεριστατωμένης και πρακτικά τεκμηριωμένης γνώσης στην οποία στοχεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται αφενός σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι δεν έχουν εξοικειωθεί με την επιστημονικά οριοθετημένη διοικητική πρακτική, και αφετέρου σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που δεν διαθέτουν ανώτατο τίτλο σπουδών αλλά πραγματική επαγγελματική εμπειρία και έχουν διαπιστώσει την ανάγκη της δια βίου μάθησης που βοηθάει στην επαγγελματική τους ενδυνάμωση και εξέλιξη. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε οι παρεχόμενες επιστημονικές γνώσεις να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε πραγματικά επιχειρηματικά και επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό υπάρχουν εβδομαδιαία φροντιστηριακά μαθήματα που στοχεύουν στην εφαρμογή, και κατ επέκταση αφομοίωση, ειδικών επιστημονικών εργαλείων από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν παράλληλα το πεδίο των γνώσεών τους αναφορικά με την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων / οργανισμών αλλά και το πεδίο των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στο διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο. Σελίδα 6 από 28

7 2. Μαθησιακοί Στόχοι - Προσδοκώμενα οφέλη Βασικοί μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των γνώσεων των εκπαιδευομένων σε ζητήματα επιστημονικής οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε θέματα που άπτονται της αγοραίας και επιχειρησιακής καθημερινής πραγματικότητας. Τα προσδοκώμενα οφέλη μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι η αφομοίωση των σύγχρονων στρατηγικών και οργανωτικών-διοικητικών εργαλείων, αλλά και η κατανόηση από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες της αναγκαιότητας της ορθολογικής διαχείρισης των επιχειρήσεων και οργανισμών. Σελίδα 7 από 28

8 3. Δομή και Διάρκεια του προγράμματος νόηση 3.1 Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος Το πρόγραμμα απαρτίζεται από 10 Διδακτικές Ενότητες, καθεμία εκ των οποίων διεξάγεται σε 5 εβδομαδιαίες συνεδρίες. Οι 10 Διδακτικές Ενότητες συγκροτούν 2 Θεματικούς Κύκλους. Ο 1 ος Θεματικός Κύκλος αποτελείται από τις Διδακτικές Ενότητες που στην παρακάτω περιγραφή φέρουν το διακριτικό «α» (δηλαδή, οι διδακτικές ενότητες με τα διακριτικά: 1 α, 2 α, 3 α, 4 α, 5 α ). Ο 2 ος Θεματικός Κύκλος αποτελείται από τις Διδακτικές Ενότητες που στην παρακάτω περιγραφή φέρουν το διακριτικό «β» (δηλαδή, οι διδακτικές ενότητες με τα διακριτικά: 1 β, 2 β, 3 β, 4 β, 5 β ). Η υλοποίηση του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος έχει ως ακολούθως: 1 ος Θεματικός Κύκλος Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 1 ου Θεματικού Κύκλου της 1 α Διδακτικής Ενότητας, κάθε εβδομάδα για τις πέντε πρώτες εβδομάδες του Προγράμματος (από Δευτέρα 15 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012) 1 α Διδακτική Ενότητα (1 η Διδακτική Ενότητα του 1 ου Θεματικού Κύκλου): Οργάνωση Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Η Επιχείρηση και η Διαχείριση των Δυνάμεων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος: Μέθοδοι Διερεύνησης, Ανάλυσης και Διάγνωσης των Δυνάμεων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος (PEST Analysis, Διαρθρωτική Ανάλυση Κλάδου το Υπόδειγμα των 5 Δυνάμεων του Porter). 2 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Η Εσωτερική Δομή και Δυναμική των Επιχειρήσεων - Οργανισμών: Διοίκηση μέσω Στόχων. Οργανωτική Δομή και Κριτήρια Διάκρισης. Προγραμματισμός, Σελίδα 8 από 28

9 Συντονισμός και Έλεγχος Δράσεων. Διοίκηση των Αλλαγών και Επιχειρησιακή Ανάπτυξη. 3 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Η Λειτουργία της Ηγεσίας στις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς: Ηγετικές Ικανότητες. Κίνητρα Ηγεσίας. Πηγές Εξουσίας. Τα διάφορα Μοντέλα Ηγεσίας. Η Δυναμική της Ομάδας. Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων. 4 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών: Χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Τεχνολογικές Επιλογές. Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας. 5 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Η Διαδικασία της Πρόβλεψης (Πρόγνωσης) και του Σχεδιασμού στις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς: Μέθοδοι Ανεύρεσης και Επεξεργασίας της Πληροφορίας. Η τεχνική της SWOT Analysis. Τεχνικές σχεδιασμού των δράσεων και ενεργειών της επιχείρησης / οργανισμού. Τεχνικές Πρόβλεψης [Μεθοδολογία Σεναρίων, η Τεχνική Delphi, Μοντέλα Εξομοίωσης]. Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 1 ου Θεματικού Κύκλου και της 2 α Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 6 η έως την 10 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 19 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012) 2α Διδακτική Ενότητα (2 η Διδακτική Ενότητα του 1 ου Θεματικού Κύκλου ): Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Ο Ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς: Η Διαχείριση Απόδοσης. Στρατηγικές Καθορισμού των Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό. Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού. Ανάλυση και Περιγραφή Θέσης Εργασίας. Προδιαγραφές Θέσης Εργασίας. 7 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Η διαδικασία κάλυψης των Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό: Η Προσέλκυση Προσωπικού. Συστήματα Επιλογής Προσωπικού. Μέθοδοι Ενσωμάτωσης των Νεοεισερχομένων. Συστήματα Περικοπών Θέσεων Εργασίας. 8 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Ανάπτυξη Βελτίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού: Ικανότητα Απορρόφησης της Διαθέσιμης Πληροφορίας από την Επιχείρηση Οργανισμό. Οργανωσιακή Κουλτούρα, Παρακίνηση, Δέσμευση και Ψυχολογικό Συμβόλαιο. Σχεδιασμός και Μέθοδοι Επιμόρφωσης - Εκπαίδευσης των Εργαζομένων. 9η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Αξιολόγηση Απόδοσης Εργασίας. Σχεδιασμός Συστημάτων Αξιολόγησης Απόδοσης. Μέθοδοι Μέτρησης της Αξιολόγησης της Απόδοσης Εργασίας. Σύγχρονες Μεθοδεύσεις Αξιολόγησης Απόδοσης. Τύποι Συνεντεύξεων Αξιολόγησης. Συστήματα Ανταμοιβών. Σελίδα 9 από 28

10 10 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Διαπροσωπικές Επικοινωνίες: Το Σύστημα της Εμπρόθετης Επικοινωνίας και η Διακύβευση Συμφερόντων. Αποτελεσματική και Αναποτελεσματική Επικοινωνία. Οριζόντια και Κάθετη Επικοινωνία. Τεχνικές δόμησης βιογραφικού σημειώματος. Τεχνικές συνέντευξης και εξοικείωση με διάφορα ψυχομετρικά τεστ. Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 1 ου Θεματικού Κύκλου και της 3 α Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 11 η έως την 15 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 7 Γενάρη έως Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013) 3 α Διδακτική Ενότητα (3 η Διδακτική Ενότητα του 1 ου Θεματικού Κύκλου ): Στατιστικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 11 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Περιγραφική Στατιστική 12 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Στατιστική Συμπερασματολογία 13 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Γραμμικά Μοντέλα 14 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Τεχνικές Προβλέψεων 15 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης. Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 1 ου Θεματικού Κύκλου και της 4 α Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 16 η έως την 20 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013) 4 α Διδακτική Ενότητα (4 η Διδακτική Ενότητα του 1 ου Θεματικού Κύκλου ): Χρηματοοικονομική Διοίκηση 16 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Οι Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και η Επενδυτική Διαδικασία. Χρηματοδοτική Μίσθωση και Επιχειρηματικές Συμμετοχές. 17 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Διαχρονική Αξία του Χρήματος: Απλός Τόκος και Ανατοκισμός, Σειρές Πληρωμών. 18 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου: Προεξοφλητικό Επιτόκιο. Ανάλυση Ευαισθησίας και Εναλλακτικών Σεναρίων. Προσομοίωση. Σελίδα 10 από 28

11 19 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Ανάλυση Μόχλευσης: Ανάλυση Νεκρού Σημείου. Υπολογισμός Νεκρού Σημείου. Περιορισμοί της Ανάλυσης του Νεκρού Σημείου. Επιχειρηματικός Κίνδυνος. Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος και Χρηματοοικονομική Μόχλευση. 20 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Κεφαλαιαγοράς. Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα. Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 1 ου Θεματικού Κύκλου και της 5 α Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 21 η έως την 25 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Τρίτη 19 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Απριλίου 2013) 5 α Διδακτική Ενότητα (5 η Διδακτική Ενότητα του 1 ου Θεματικού Κύκλου): Ειδικά Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης 21 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Εταιρική Διακυβέρνηση: Έννοια, σκοπός, μέσα της εταιρικής διακυβέρνησης. Θεωρία της αντιπροσώπευσης (principal agent problem). Θεωρία των παιγνίων (game theory). Διοικητικό συμβούλιο, Μέτοχοι και τρίτοι ζητήματα ασυμμετρίας. Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποζημιώσεων και λοιπές υπηρεσίες 22 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Sarbanes - Oxley Act και η Εταιρική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ελληνική νομοθεσία: Αρχές εταιρική διακυβέρνηση ΣΕΒ, Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης Λευκή Βίβλος, Ε.Κ. 5/204/2000, Ν.3016/2002 και Ν.3091/2002. Οι σημερινές τάσεις περιβάλλον. 23 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Εταιρική Διακυβέρνηση και Έλεγχος: Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Εξωτερικοί ελεγκτές. Συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee). 24 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Εταιρική Απάτη Corporate Fraud: Προσδιορισμός της απάτης στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η θέση της διοίκησης. Περιπτώσεις απάτης σκάνδαλα. Γραμμές άμυνας - Μέτρα πρόληψης. 25 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Χρηματοοικονομικές Αναφορές Financial Reporting: Διαβάζοντας τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Η εμφάνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα ποιοτικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2ος Θεματικός Κύκλος Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 2 ου Θεματικού Κύκλου και της 1 β Διδακτικής Ενότητας, για τις πέντε πρώτες εβδομάδες του Προγράμματος (από Δευτέρα 15 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012) Σελίδα 11 από 28

12 1 β Διδακτική Ενότητα (1 η Διδακτική Ενότητα του 2 ου Θεματικού Κύκλου): Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς 1 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Θεωρία Αποφάσεων 2 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Δέντρα Λήψης Αποφάσεων 3 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Θεωρία Παιγνίων: Μηδενικού ή μη Μηδενικού Αθροίσματος 4 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Θεωρία Ουρών 5 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Δικτυωτή Ανάλυση Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 2 ου Θεματικού Κύκλου και της 2 β Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 6 η έως την 10 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 19 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012) 2 β Διδακτική Ενότητα (2 η Διδακτική Ενότητα του 2 ου Θεματικού Κύκλου): Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. 6 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Βασικές Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 7 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα 8 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Στρατηγική Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 9 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Σχέδια Ηλεκτρονικής Επιχείρησης 10 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Σχεδιασμός Διαδικασιών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 2 ου Θεματικού Κύκλου και της 3 β Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 11 η έως την 15 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 7 Γενάρη έως Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013) 3 β Διδακτική Ενότητα (3 η Διδακτική Ενότητα του 2 ου Θεματικού Κύκλου): Marketing 11η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ 12η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Πολιτική Προϊόντος, Τιμολογιακή Πολιτική, Πολιτική Προβολής και Προώθησης. Σελίδα 12 από 28

13 13η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Τμηματοποίηση και Στόχευση Αγοράς. Τοποθέτηση Προϊόντων. 14η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς. 15η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 2 ου Θεματικού Κύκλου και της 4 β Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 16 η έως την 20 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013) 4 β Διδακτική Ενότητα (4 η Διδακτική Ενότητα του 2 ου Θεματικού Κύκλου): Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών 16 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Εισαγωγικά στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Εταιρική Αποστολή / Όραμα / Στόχοι. Η Τεχνική του Στρατηγικού Σχεδιασμού. 17 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Τα Μοντέλα: της Στρατηγικής Πρόθεσης, του Περιβαλλοντικού Καθορισμού και των Πόρων και Ικανοτήτων. 18 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Στρατηγικές Ανάπτυξης [Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, Διεθνοποίηση, Εξαγορές / Συγχωνεύσεις, Στρατηγικές Συμμαχίες], Διάσωσης και Αντιμετώπισης της Ύφεσης 19 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Τεχνικές Αξιολόγησης και Επιλογής Στρατηγικής. Η μέθοδος της Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard), Hoshin Planning. 20 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Κατανόηση και Δημιουργία του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan). Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 2 ου Θεματικού Κύκλου και της 5 β Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 21 η έως την 25 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Τρίτη 19 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Απριλίου 2013) 5 β Διδακτική Ενότητα (5 η Διδακτική Ενότητα του 2 ου Θεματικού Κύκλου): Επιχειρησιακή Έρευνα 21 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Μαθηματική Διατύπωση Προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού 22 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Μαθηματική Διατύπωση Προβλημάτων Σελίδα 13 από 28

14 23 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Επίλυση Προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού 24 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Πρόβλημα Μεταφοράς 25 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Πρόβλημα Εκχώρησης 3.2 Επιλογές Εγγραφής και Παρακολούθησης Ο/Η κάθε επιμορφούμενος/η έχει τις ακόλουθες εναλλακτικές εγγραφής και παρακολούθησης: 1. Ολόκληρο το πρόγραμμα με την εγγραφή και στους 2 Θεματικούς Κύκλους με συνολικά 10 Διδακτικές Ενότητες (5 Ενότητες σε κάθε ένα Θεματικό Κύκλο), στους 6 μήνες της διάρκειας του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιμορφούμενοι/ες παρακολουθούν δύο διδακτικές ενότητες κάθε εβδομάδα σε διαφορετικές ημέρες ή ώρες ενασχόλησης και στο τέλος του εξαμήνου, αφού θα έχουν περάσει με επιτυχία την αξιολόγηση που προβλέπεται, θα πάρουν «Πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος», από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2. Οι επιμορφούμενοι/ες μπορούν να επιλέξουν μόνο τον 1 ο Θεματικό Κύκλο δηλαδή μόνο τις 5 Διδακτικές Ενότητες που εμφανίζονται με την διάκριση 1 α, 2 α, 3 α, 4 α, και 5 α. Στην περίπτωση αυτή, οι επιμορφούμενοι/ες θα παρακολουθούν σε όλο το εξάμηνο μόνο μια διδακτική ενότητα κάθε εβδομάδα. Στο τέλος του εξαμήνου οι εκπαιδευόμενοι/ες αυτοί/ές, αφού θα έχουν περάσει με επιτυχία την αξιολόγηση που προβλέπεται για το συγκεκριμένο Θεματικό Κύκλο, θα πάρουν «Πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του 1 ου Θεματικού Κύκλου» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι επιμορφούμενοι/ες αυτοί/ες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν τον 2 ο Θεματικό Κύκλο (που αποτελείται από τις Διδακτικές Ενότητες 1 β, 2 β, 3 β, 4 β, Σελίδα 14 από 28

15 και 5 β ) το επόμενο εξάμηνο που θα προσφερθεί και με τον τρόπο αυτό να ολοκληρώσουν το σύνολο του προγράμματος σε δύο διαφορετικά εξάμηνα. Μετά την επιτυχή αξιολόγησή τους και στο 2 ο Θεματικό Κύκλο θα τους αποδοθεί «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Προγράμματος», από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σελίδα 15 από 28

16 Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το Πρόγραμμα 1. Σε Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα μη συναφή με την Οργάνωση Διοίκηση Επιχειρήσεων / Οργανισμών Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα μη συναφή με την Διοίκηση Οργάνωση των Επιχειρήσεων / Οργανισμών αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα εύρεσης εργασίας. Παράλληλα, όσοι πτυχιούχοι σχολών μη συναφών με τη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων εργάζονται, αντιμετωπίζουν σημαντικά καθημερινά προβλήματα, στην εργασία τους, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης επιστημονικής γνώσης στα θέματα διοίκησης / οργάνωσης των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει και τα δύο είδη προβλημάτων με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. 2. Σε Διπλωματούχους Μεταλυκειακών Σπουδών και Επαγγελματικών Σχολών με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία 3. Σε Εργαζόμενους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τουλάχιστον 10ετή εργασιακή εμπειρία Η τεχνολογική ανάπτυξη, η σύγχρονη ανταγωνιστική πρακτική που επέφερε η παγκοσμιοποίηση των αγορών και οι κυκλικές εναλλαγές ύφεσης και ανάπτυξης έχουν επαναπροσδιορίσει με γρήγορο τρόπο τις πρακτικές και τα εργαλεία της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά απαιτείται συστηματική εκπαίδευση στα νέα αυτά εργαλεία αλλά και απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων όπως επιβάλουν οι ανταγωνιστικές Σελίδα 16 από 28

17 διαστάσεις των σύγχρονων αγορών και η πρόκληση της δια βίου μάθησης. Οι ανάγκες των παραπάνω 2 ομάδων στόχων για κατανόηση και αφομοίωση των οργανωτικών και διοικητικών εργαλείων συνιστούν σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματική τους ενσωμάτωση αλλά και εξέλιξη / βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο των σύγχρονων αναγκών σε γνώση και δεξιότητες στο αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Σελίδα 17 από 28

18 Προϋποθέσεις συμμετοχής Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, προτείνεται τα άτομα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διαθέτουν 10ετή επαγγελματική εμπειρία ώστε να έχουν εντρυφήσει στις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες. Η εμπειρία αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να διαθέτουν μια σαφή εικόνα, έστω και μηχανιστική, της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής πραγματικότητας. Η εμπειρία αυτή είναι σημαντική ώστε να κατανοούν άμεσα τις επιστημονικά οριοθετημένες προσεγγίσεις που διδάσκονται στο πρόγραμμα. Επίσης προτείνεται τα άτομα με μεταλυκειακή ή ανώτερη εκπαίδευση να διαθέτουν τριετή επαγγελματική εμπειρία ώστε να μπορούν να αφομοιώσουν με ευκολία τις νέες γνώσεις που προσφέρει το πρόγραμμα. Με γνώμονα την εμπειρική διάσταση για κάθε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες εκπαιδευομένων θα εξασφαλιστεί η επίτευξη των μαθησιακών στόχων που έχουν τεθεί και θα μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες. Τέλος, λόγω της υλοποίησης του προγράμματος μέσω e-learning τα άτομα θα πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες στη χρήση Υπολογιστών και Διαδικτύου και βεβαίως τα κατάλληλα τεχνικά μέσα (βλέπε σχετική ενότητα στα επόμενα). Σελίδα 18 από 28

19 Εγγραφή στο Πρόγραμμα και Δίδακτρα i. 1. Εγγραφή στο Πρόγραμμα Εγγραφή Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος, κατά σειρά προτεραιότητας. Κατά την εγγραφή, ανάμεσα στα άλλα, ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει τις Διδακτικές Ενότητες που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται σχετικά με την συμμετοχή τους από τη Γραμματεία του Προγράμματος, έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η επίσημη ημερομηνία έναρξης των εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος είναι η 1η Αυγούστου Για το ακαδημαϊκό έτος , όσες/όσοι ενδιαφερόμενοι/ες εγγραφούν πριν την επίσημη ημερομηνία έναρξης εγγραφών, δηλαδή έως και την 31 η Ιουλίου 2012, θα έχουν έκπτωση επί των διδάκτρων τους κατά 10%. Δυνατότητα Προεγγραφής Για όσους/ες επιθυμούν να διασφαλίσουν έγκαιρα μια θέση για την παρακολούθηση του Προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα Προεγγραφής μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος. Κατά την Προεγγραφή ο/η ενδιαφερόμενος/η προκαταβάλλει το ποσό των Σελίδα 19 από 28

20 50,00, το οποίο συμψηφίζεται με τα καταβαλλόμενα κατά την εγγραφή δίδακτρα, αλλά δεν επιστρέφεται στην περίπτωση που δεν ακολουθήσει οριστική Εγγραφή. Σε συνέχεια της Προεγγραφής, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να προχωρήσει σε οριστική εγγραφή το αργότερο έως την 31η Ιουλίου Μετά την ημερομηνία αυτή, η διασφαλισμένη με την προεγγραφή σειρά προτεραιότητας παύει να ισχύει. 2. Δίδακτρα Τα δίδακτρα καλύπτουν την εγγραφή, όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος, το εκπαιδευτικό υλικό, τις διαδικασίες (αυτο-)αξιολόγησης και την απονομή του σχετικού Πιστοποιητικού. Για το ακαδημαϊκό έτος , τα δίδακτρα του προγράμματος έχουν ως εξής: Για εγγραφή σε μόνο στον 1 ο Θεματικό Κύκλο (5 Διδακτικές Ενότητες εβδομαδιαίες συνεδρίες): 400 Για εγγραφή σε ολόκληρο το Πρόγραμμα (2 Θεματικοί Κύκλοι διδακτικές ενότητες εβδομαδιαίες συνεδρίες) : 800 Επί των παραπάνω διδάκτρων παρέχεται έκπτωση 10% εφ όσον η οριστική εγγραφή γίνει έως και την 31 Ιουλίου Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών Σελίδα 20 από 28

21 του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη κατά την οριστική εγγραφή και η τελευταία πριν την απονομή πιστοποιητικού ή εφάπαξ κατά την οριστική εγγραφή, οπότε και προσφέρεται επιπρόσθετη έκπτωση 10%. Ειδική Τιμολόγηση Προβλέπονται επίσης οι παρακάτω ειδικές περιπτώσεις τιμολόγησης: i. Έκπτωση 5% για κάθε επιπλέον Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο οποίο συμμετέχει το άτομο, με ανώτατο όριο τη συμμετοχή σε 5 Προγράμματα. ii. Έκπτωση 5% σε συγγενείς πρώτου βαθμού που θα παρακολουθήσουν τον ίδιο κύκλο Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. iii. Έκπτωση 10% για ανέργους, (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών). iv. Ειδική έκπτωση για ομάδες τουλάχιστον τριών (3) ατόμων (π.χ. εταιρείες, εκπαιδευτικές μονάδες). Σελίδα 21 από 28

22 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Προγράμματος 1. Διδασκαλία Ο διδακτικός σχεδιασμός ακολουθεί μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως μάθηση. Η διδασκαλία στο πρόγραμμα βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της επιμορφούμενου/ης. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω μεθόδων ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ προβλέπεται μία σύγχρονη διδασκαλία (εικονική τάξη) για κάθε διδακτική ενότητα. Παράλληλα θα υπάρχει σύστημα στο οποίο θα αναρτώνται το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού, οι εργασίες που καλούνται να κάνουν οι επιμορφούμενοι/ες και οι προτεινόμενες μέθοδοι διευκόλυνσής τους (ασύγχρονη μεθοδολογία). Τέλος, εφαρμόζεται ένα σύστημα εβδομαδιαίας προκαθορισμένης επαφής και στήριξης των επιμορφούμενων από ειδικό επιστημονικό προσωπικό (υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες) οι οποίοι/ες έχουν καθοδηγηθεί από τον διδάσκοντα/ουσα της συνεδρίας που έχει πραγματοποιηθεί την συγκεκριμένη εβδομάδα ώστε να βοηθούνται στην συγγραφή των εργασιών τους. Η «συνάντηση» αυτή πραγματοποιείται 1-3 μέρες μετά από κάθε συνεδρία. Σελίδα 22 από 28

23 2. Εκπαιδευτικό & Υποστηρικτικό υλικό Η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού. Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων. Το υλικό της κάθε θεματικής ενότητας είναι εμπλουτισμένο με παραδείγματα, απαντήσεις σε πιο συχνές ερωτήσεις (FAQ), παρουσιάσεις πραγματικών περιστατικών, πρόσθετη βιβλιογραφία, κ.ά. Πρέπει να σημειωθεί ότι για ορισμένες Διδακτικές Ενότητες διατίθεται, σε συμβολική τιμή, και εξειδικευμένο e-book του/της διδάσκοντα/ουσας της εκάστοτε θεματικής διδακτικής ενότητας. Το εγχειρίδιο προσφέρει συμπληρωματική γνώση στην κάθε διδακτική ενότητα. 3. Μελέτη Συνεργασία Συμμετοχή Στα πλαίσια κάθε Θεματικής Ενότητας θα γίνεται και μια εβδομαδιαία ώρα φροντιστηριακής στήριξης για την αφομοίωση των τεχνικών εργαλείων που προτείνονται στο σεμινάριο. Θα χρησιμοποιείται κατά περίπτωση υλικό που διαθέτει το πρόγραμμα για την εφαρμογή των εργαλείων διοίκησης [business plan, κατασκευή βιογραφικού σημειώματος, υλικό για την ανάλυση PEST και SWOT, έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή για το Balanced Scorecard, κλπ]. Σελίδα 23 από 28

24 Η μελέτη πραγματοποιείται κυρίως ασύγχρονα και ατομικά στη βάση της αυτόνομης και ανεξάρτητης επεξεργασίας του εκπαιδευτικού υλικού. Η εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών υλοποιείται ασύγχρονα και ατομικά μέσα από ασκήσεις, δραστηριότητες αυτό-αξιολόγησης και γραπτές εργασίες. Υποστηρίζεται η οργάνωση ομάδων εργασίας και μελέτης με τη δημιουργία «ομάδες συζήτησης» (discussion forums) για ασύγχρονη επικοινωνία ή «δωματίων συζητήσεων» (chat rooms) για συζήτηση σε πραγματικό χρόνο και ανταλλαγή απόψεων. Παράλληλα προσφέρεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) για ασύγχρονη επικοινωνία και ανταλλαγή αρχείων. 4. Επικοινωνία Διδακτική στήριξη Η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η φροντιστηριακή διαδικασία όπως και η στήριξη των επιμορφούμενων γίνεται ηλεκτρονικά (ασύγχρονα και σύγχρονα), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε διδακτικής ενότητας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τους/τις ίδιους/ες. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των επιμορφούμενων από εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος, για κάθε θεματική διδακτική ενότητα διαμορφώνεται ένα ημερολόγιο με προθεσμίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων. Σελίδα 24 από 28

25 5. Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αξιολογούνται με την παρακάτω διαδικασία: Εργασία (3-8 σελίδες) που θα την πραγματοποιούν κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες της κάθε θεματικής ενότητας. Η βαθμολογία ορίζεται μεταξύ μηδέν (0) και εκατό (100) για κάθε αξιολόγηση με βάση το πενήντα (50). Η θεματολογία και η φύση των γραπτών εργασιών προσδιορίζεται από τους διδάσκοντες και προέρχεται από τη θεματολογία του προγράμματος ενώ επιδιώκει να ελέγχει την απόκτηση των θεωρητικών γνώσεων και το επίπεδο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων ικανοτήτων αναφορικά με τα εργαλεία διοίκησης που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευόμενους. Όσοι εκπαιδευόμενοι/ες αποτυγχάνουν στις γραπτές εργασίες της κάθε θεματικής ενότητας επαναλαμβάνουν την επόμενη εβδομάδα την εργασία διορθώνοντάς την, ακολουθώντας τις υποδείξεις που τους γίνονται από το εξειδικευμένο προσωπικό. Εάν και πάλι δεν έχουν την απαιτούμενη βαθμολόγηση, επαναλαμβάνουν τις διορθώσεις που τους δίνονται εκ νέου από τους εξειδικευμένους επιστήμονες της κάθε θεματικής ενότητας του προγράμματος έως ότου η εργασία τους αξιολογηθεί με τη βάση (50). Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα παρατείνεται άλλη μία και τελευταία εβδομάδα, την 26 η, από 22 έως και 26 Απριλίου Την εβδομάδα αυτή πραγματοποιούνται μόνο καθημερινές τηλε-συναντήσεις μεταξύ του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της κάθε θεματικής ενότητας και των εκπαιδευομένων που έχουν εκκρεμότητα ή εκκρεμότητες με μία ή περισσότερες από τις εργασίες τους, με στόχο να βοηθηθούν αποτελεσματικά στην σωστή συγγραφή της ή των εργασιών τους. Όσοι δεν έχουν εκκρεμότητες με τις εργασίες τους τελειώνουν το πρόγραμμα την 25 η εβδομάδα, δηλαδή στις Σελίδα 25 από 28

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα