ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 28

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 19 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 22 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 27 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 27 Σελίδα 2 από 28

3 Γενικά στοιχεία του Προγράμματος Τίτλος προγράμματος Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Επιστημονικά Υπεύθυνος Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διοργάνωση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου: Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Γλώσσες Μαθημάτων Ελληνική Περίοδοι υλοποίησης Ημερομηνία έναρξης 1 ου κύκλου υλοποίησης: 15 Οκτωβρίου 2012 και ολοκλήρωση έως 25 Απριλίου Προβλέπεται διακοπή δύο εβδομάδων κατά την περίοδο εορτών των Χριστουγέννων και μιας εβδομάδας Μαρτίου 2013 για την τελική αξιολόγηση. Σελίδα 3 από 28

4 Στοιχεία επικοινωνίας: Για Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά Θέματα: Αρμόδιος: Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Τηλέφωνο: Για θέματα Οικονομικής και Διοικητικής διαχείρισης: Αρμόδιος: Νίκος Λάμπρου Τηλέφωνο: & Σελίδα 4 από 28

5 Περιγραφή του Προγράμματος 1. Βασικές Διαστάσεις Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα κυριότερα επιστημονικά πεδία που ασχολούνται με την πραγματικότητα των επιχειρήσεων στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς. Συνδυάζει την επιστημονική γνώση με τις αποτελεσματικότερες τεχνικές και τα εργαλεία του μάνατζμεντ και αποσκοπεί στην αφομοίωση τους από τους εκπαιδευόμενους μέσα από ένα σύστημα διδασκαλίας και εφαρμογών στηριζόμενο, κυρίως, στην on line αλληλεπίδραση εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων. Το φροντιστηριακό πρόγραμμα που είναι εβδομαδιαίο και λειτουργεί ως συμπλήρωμα της εβδομαδιαίας Συνεδρίας αποσκοπεί στην διαλεύκανση τυχόν αποριών των εκπαιδευομένων και στην προώθηση ολοκλήρωση της εκάστοτε εφαρμογής υλοποίησης από τους εκπαιδευόμενους. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο των αναγκαίων γνώσεων αναφορικά με την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε θέματα διοίκησης οργάνωσης των επιχειρήσεων οργανισμών. Έχει επίσης λάβει υπόψη του την αναγκαιότητα ότι η γνώση πρέπει να αφομοιώνεται προοδευτικά αλλά και να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εκμάθηση των εκπαιδευομένων. Η μέθοδος της συστηματικής επαφής εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων αλλά και της θεμελιωμένης διαρκούς εξέτασης των εκπαιδευομένων μέσα από τα φροντιστηριακά προγράμματα εγγυώνται, σε συνδυασμό με το σύστημα των εξετάσεων που εφαρμόζεται, την ουσιαστική και πλήρη αφομοίωση της προσφερόμενης γνώσης αλλά και την ανάπτυξη των ικανοτήτων / δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων σε λειτουργικά ζητήματα των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο αλληλεξαρτώμενους και αλληλοϋποστηριζόμενους κύκλους Σελίδα 5 από 28

6 μαθημάτων (διδακτικών ενοτήτων) που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους σε θέματα της οργάνωσης / διοίκησης. Με τη λήξη των δύο κύκλων του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, σε μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς της ημεδαπής. Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την επιτακτική ανάγκη που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική πραγματικότητα για άμεση και ορθολογική χρήση των αποτελεσματικών εργαλείων διοίκησης όπως αυτά προσδιορίζονται μέσα από την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και την διαρκή πρακτική διερεύνηση. Η συμβολή της e-learning διαδικασίας, αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στην μετάδοση εμπεριστατωμένης και πρακτικά τεκμηριωμένης γνώσης στην οποία στοχεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται αφενός σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι δεν έχουν εξοικειωθεί με την επιστημονικά οριοθετημένη διοικητική πρακτική, και αφετέρου σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που δεν διαθέτουν ανώτατο τίτλο σπουδών αλλά πραγματική επαγγελματική εμπειρία και έχουν διαπιστώσει την ανάγκη της δια βίου μάθησης που βοηθάει στην επαγγελματική τους ενδυνάμωση και εξέλιξη. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε οι παρεχόμενες επιστημονικές γνώσεις να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε πραγματικά επιχειρηματικά και επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό υπάρχουν εβδομαδιαία φροντιστηριακά μαθήματα που στοχεύουν στην εφαρμογή, και κατ επέκταση αφομοίωση, ειδικών επιστημονικών εργαλείων από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν παράλληλα το πεδίο των γνώσεών τους αναφορικά με την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων / οργανισμών αλλά και το πεδίο των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στο διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο. Σελίδα 6 από 28

7 2. Μαθησιακοί Στόχοι - Προσδοκώμενα οφέλη Βασικοί μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των γνώσεων των εκπαιδευομένων σε ζητήματα επιστημονικής οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε θέματα που άπτονται της αγοραίας και επιχειρησιακής καθημερινής πραγματικότητας. Τα προσδοκώμενα οφέλη μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι η αφομοίωση των σύγχρονων στρατηγικών και οργανωτικών-διοικητικών εργαλείων, αλλά και η κατανόηση από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες της αναγκαιότητας της ορθολογικής διαχείρισης των επιχειρήσεων και οργανισμών. Σελίδα 7 από 28

8 3. Δομή και Διάρκεια του προγράμματος νόηση 3.1 Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος Το πρόγραμμα απαρτίζεται από 10 Διδακτικές Ενότητες, καθεμία εκ των οποίων διεξάγεται σε 5 εβδομαδιαίες συνεδρίες. Οι 10 Διδακτικές Ενότητες συγκροτούν 2 Θεματικούς Κύκλους. Ο 1 ος Θεματικός Κύκλος αποτελείται από τις Διδακτικές Ενότητες που στην παρακάτω περιγραφή φέρουν το διακριτικό «α» (δηλαδή, οι διδακτικές ενότητες με τα διακριτικά: 1 α, 2 α, 3 α, 4 α, 5 α ). Ο 2 ος Θεματικός Κύκλος αποτελείται από τις Διδακτικές Ενότητες που στην παρακάτω περιγραφή φέρουν το διακριτικό «β» (δηλαδή, οι διδακτικές ενότητες με τα διακριτικά: 1 β, 2 β, 3 β, 4 β, 5 β ). Η υλοποίηση του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος έχει ως ακολούθως: 1 ος Θεματικός Κύκλος Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 1 ου Θεματικού Κύκλου της 1 α Διδακτικής Ενότητας, κάθε εβδομάδα για τις πέντε πρώτες εβδομάδες του Προγράμματος (από Δευτέρα 15 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012) 1 α Διδακτική Ενότητα (1 η Διδακτική Ενότητα του 1 ου Θεματικού Κύκλου): Οργάνωση Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Η Επιχείρηση και η Διαχείριση των Δυνάμεων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος: Μέθοδοι Διερεύνησης, Ανάλυσης και Διάγνωσης των Δυνάμεων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος (PEST Analysis, Διαρθρωτική Ανάλυση Κλάδου το Υπόδειγμα των 5 Δυνάμεων του Porter). 2 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Η Εσωτερική Δομή και Δυναμική των Επιχειρήσεων - Οργανισμών: Διοίκηση μέσω Στόχων. Οργανωτική Δομή και Κριτήρια Διάκρισης. Προγραμματισμός, Σελίδα 8 από 28

9 Συντονισμός και Έλεγχος Δράσεων. Διοίκηση των Αλλαγών και Επιχειρησιακή Ανάπτυξη. 3 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Η Λειτουργία της Ηγεσίας στις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς: Ηγετικές Ικανότητες. Κίνητρα Ηγεσίας. Πηγές Εξουσίας. Τα διάφορα Μοντέλα Ηγεσίας. Η Δυναμική της Ομάδας. Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων. 4 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών: Χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Τεχνολογικές Επιλογές. Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας. 5 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Η Διαδικασία της Πρόβλεψης (Πρόγνωσης) και του Σχεδιασμού στις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς: Μέθοδοι Ανεύρεσης και Επεξεργασίας της Πληροφορίας. Η τεχνική της SWOT Analysis. Τεχνικές σχεδιασμού των δράσεων και ενεργειών της επιχείρησης / οργανισμού. Τεχνικές Πρόβλεψης [Μεθοδολογία Σεναρίων, η Τεχνική Delphi, Μοντέλα Εξομοίωσης]. Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 1 ου Θεματικού Κύκλου και της 2 α Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 6 η έως την 10 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 19 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012) 2α Διδακτική Ενότητα (2 η Διδακτική Ενότητα του 1 ου Θεματικού Κύκλου ): Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Ο Ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς: Η Διαχείριση Απόδοσης. Στρατηγικές Καθορισμού των Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό. Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού. Ανάλυση και Περιγραφή Θέσης Εργασίας. Προδιαγραφές Θέσης Εργασίας. 7 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Η διαδικασία κάλυψης των Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό: Η Προσέλκυση Προσωπικού. Συστήματα Επιλογής Προσωπικού. Μέθοδοι Ενσωμάτωσης των Νεοεισερχομένων. Συστήματα Περικοπών Θέσεων Εργασίας. 8 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Ανάπτυξη Βελτίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού: Ικανότητα Απορρόφησης της Διαθέσιμης Πληροφορίας από την Επιχείρηση Οργανισμό. Οργανωσιακή Κουλτούρα, Παρακίνηση, Δέσμευση και Ψυχολογικό Συμβόλαιο. Σχεδιασμός και Μέθοδοι Επιμόρφωσης - Εκπαίδευσης των Εργαζομένων. 9η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Αξιολόγηση Απόδοσης Εργασίας. Σχεδιασμός Συστημάτων Αξιολόγησης Απόδοσης. Μέθοδοι Μέτρησης της Αξιολόγησης της Απόδοσης Εργασίας. Σύγχρονες Μεθοδεύσεις Αξιολόγησης Απόδοσης. Τύποι Συνεντεύξεων Αξιολόγησης. Συστήματα Ανταμοιβών. Σελίδα 9 από 28

10 10 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Διαπροσωπικές Επικοινωνίες: Το Σύστημα της Εμπρόθετης Επικοινωνίας και η Διακύβευση Συμφερόντων. Αποτελεσματική και Αναποτελεσματική Επικοινωνία. Οριζόντια και Κάθετη Επικοινωνία. Τεχνικές δόμησης βιογραφικού σημειώματος. Τεχνικές συνέντευξης και εξοικείωση με διάφορα ψυχομετρικά τεστ. Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 1 ου Θεματικού Κύκλου και της 3 α Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 11 η έως την 15 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 7 Γενάρη έως Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013) 3 α Διδακτική Ενότητα (3 η Διδακτική Ενότητα του 1 ου Θεματικού Κύκλου ): Στατιστικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 11 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Περιγραφική Στατιστική 12 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Στατιστική Συμπερασματολογία 13 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Γραμμικά Μοντέλα 14 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Τεχνικές Προβλέψεων 15 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης. Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 1 ου Θεματικού Κύκλου και της 4 α Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 16 η έως την 20 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013) 4 α Διδακτική Ενότητα (4 η Διδακτική Ενότητα του 1 ου Θεματικού Κύκλου ): Χρηματοοικονομική Διοίκηση 16 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Οι Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και η Επενδυτική Διαδικασία. Χρηματοδοτική Μίσθωση και Επιχειρηματικές Συμμετοχές. 17 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Διαχρονική Αξία του Χρήματος: Απλός Τόκος και Ανατοκισμός, Σειρές Πληρωμών. 18 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου: Προεξοφλητικό Επιτόκιο. Ανάλυση Ευαισθησίας και Εναλλακτικών Σεναρίων. Προσομοίωση. Σελίδα 10 από 28

11 19 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Ανάλυση Μόχλευσης: Ανάλυση Νεκρού Σημείου. Υπολογισμός Νεκρού Σημείου. Περιορισμοί της Ανάλυσης του Νεκρού Σημείου. Επιχειρηματικός Κίνδυνος. Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος και Χρηματοοικονομική Μόχλευση. 20 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Κεφαλαιαγοράς. Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα. Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 1 ου Θεματικού Κύκλου και της 5 α Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 21 η έως την 25 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Τρίτη 19 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Απριλίου 2013) 5 α Διδακτική Ενότητα (5 η Διδακτική Ενότητα του 1 ου Θεματικού Κύκλου): Ειδικά Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης 21 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Εταιρική Διακυβέρνηση: Έννοια, σκοπός, μέσα της εταιρικής διακυβέρνησης. Θεωρία της αντιπροσώπευσης (principal agent problem). Θεωρία των παιγνίων (game theory). Διοικητικό συμβούλιο, Μέτοχοι και τρίτοι ζητήματα ασυμμετρίας. Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποζημιώσεων και λοιπές υπηρεσίες 22 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Sarbanes - Oxley Act και η Εταιρική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ελληνική νομοθεσία: Αρχές εταιρική διακυβέρνηση ΣΕΒ, Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης Λευκή Βίβλος, Ε.Κ. 5/204/2000, Ν.3016/2002 και Ν.3091/2002. Οι σημερινές τάσεις περιβάλλον. 23 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Εταιρική Διακυβέρνηση και Έλεγχος: Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Εξωτερικοί ελεγκτές. Συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee). 24 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Εταιρική Απάτη Corporate Fraud: Προσδιορισμός της απάτης στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η θέση της διοίκησης. Περιπτώσεις απάτης σκάνδαλα. Γραμμές άμυνας - Μέτρα πρόληψης. 25 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Χρηματοοικονομικές Αναφορές Financial Reporting: Διαβάζοντας τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Η εμφάνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα ποιοτικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2ος Θεματικός Κύκλος Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 2 ου Θεματικού Κύκλου και της 1 β Διδακτικής Ενότητας, για τις πέντε πρώτες εβδομάδες του Προγράμματος (από Δευτέρα 15 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012) Σελίδα 11 από 28

12 1 β Διδακτική Ενότητα (1 η Διδακτική Ενότητα του 2 ου Θεματικού Κύκλου): Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς 1 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Θεωρία Αποφάσεων 2 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Δέντρα Λήψης Αποφάσεων 3 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Θεωρία Παιγνίων: Μηδενικού ή μη Μηδενικού Αθροίσματος 4 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Θεωρία Ουρών 5 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Δικτυωτή Ανάλυση Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 2 ου Θεματικού Κύκλου και της 2 β Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 6 η έως την 10 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 19 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012) 2 β Διδακτική Ενότητα (2 η Διδακτική Ενότητα του 2 ου Θεματικού Κύκλου): Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. 6 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Βασικές Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 7 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα 8 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Στρατηγική Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 9 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Σχέδια Ηλεκτρονικής Επιχείρησης 10 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Σχεδιασμός Διαδικασιών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 2 ου Θεματικού Κύκλου και της 3 β Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 11 η έως την 15 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 7 Γενάρη έως Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013) 3 β Διδακτική Ενότητα (3 η Διδακτική Ενότητα του 2 ου Θεματικού Κύκλου): Marketing 11η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ 12η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Πολιτική Προϊόντος, Τιμολογιακή Πολιτική, Πολιτική Προβολής και Προώθησης. Σελίδα 12 από 28

13 13η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Τμηματοποίηση και Στόχευση Αγοράς. Τοποθέτηση Προϊόντων. 14η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς. 15η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 2 ου Θεματικού Κύκλου και της 4 β Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 16 η έως την 20 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013) 4 β Διδακτική Ενότητα (4 η Διδακτική Ενότητα του 2 ου Θεματικού Κύκλου): Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών 16 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Εισαγωγικά στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Εταιρική Αποστολή / Όραμα / Στόχοι. Η Τεχνική του Στρατηγικού Σχεδιασμού. 17 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Τα Μοντέλα: της Στρατηγικής Πρόθεσης, του Περιβαλλοντικού Καθορισμού και των Πόρων και Ικανοτήτων. 18 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Στρατηγικές Ανάπτυξης [Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, Διεθνοποίηση, Εξαγορές / Συγχωνεύσεις, Στρατηγικές Συμμαχίες], Διάσωσης και Αντιμετώπισης της Ύφεσης 19 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Τεχνικές Αξιολόγησης και Επιλογής Στρατηγικής. Η μέθοδος της Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard), Hoshin Planning. 20 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Κατανόηση και Δημιουργία του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan). Διεξαγωγή εβδομαδιαίων συνεδριών, στο πλαίσιο του 2 ου Θεματικού Κύκλου και της 5 β Διδακτικής Ενότητας, για τις επόμενες πέντε εβδομάδες, από την 21 η έως την 25 η εβδομάδα, του Προγράμματος (από Τρίτη 19 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Απριλίου 2013) 5 β Διδακτική Ενότητα (5 η Διδακτική Ενότητα του 2 ου Θεματικού Κύκλου): Επιχειρησιακή Έρευνα 21 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Μαθηματική Διατύπωση Προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού 22 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Μαθηματική Διατύπωση Προβλημάτων Σελίδα 13 από 28

14 23 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Επίλυση Προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού 24 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Πρόβλημα Μεταφοράς 25 η Εβδομαδιαία Συνεδρία: Πρόβλημα Εκχώρησης 3.2 Επιλογές Εγγραφής και Παρακολούθησης Ο/Η κάθε επιμορφούμενος/η έχει τις ακόλουθες εναλλακτικές εγγραφής και παρακολούθησης: 1. Ολόκληρο το πρόγραμμα με την εγγραφή και στους 2 Θεματικούς Κύκλους με συνολικά 10 Διδακτικές Ενότητες (5 Ενότητες σε κάθε ένα Θεματικό Κύκλο), στους 6 μήνες της διάρκειας του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιμορφούμενοι/ες παρακολουθούν δύο διδακτικές ενότητες κάθε εβδομάδα σε διαφορετικές ημέρες ή ώρες ενασχόλησης και στο τέλος του εξαμήνου, αφού θα έχουν περάσει με επιτυχία την αξιολόγηση που προβλέπεται, θα πάρουν «Πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος», από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2. Οι επιμορφούμενοι/ες μπορούν να επιλέξουν μόνο τον 1 ο Θεματικό Κύκλο δηλαδή μόνο τις 5 Διδακτικές Ενότητες που εμφανίζονται με την διάκριση 1 α, 2 α, 3 α, 4 α, και 5 α. Στην περίπτωση αυτή, οι επιμορφούμενοι/ες θα παρακολουθούν σε όλο το εξάμηνο μόνο μια διδακτική ενότητα κάθε εβδομάδα. Στο τέλος του εξαμήνου οι εκπαιδευόμενοι/ες αυτοί/ές, αφού θα έχουν περάσει με επιτυχία την αξιολόγηση που προβλέπεται για το συγκεκριμένο Θεματικό Κύκλο, θα πάρουν «Πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του 1 ου Θεματικού Κύκλου» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι επιμορφούμενοι/ες αυτοί/ες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν τον 2 ο Θεματικό Κύκλο (που αποτελείται από τις Διδακτικές Ενότητες 1 β, 2 β, 3 β, 4 β, Σελίδα 14 από 28

15 και 5 β ) το επόμενο εξάμηνο που θα προσφερθεί και με τον τρόπο αυτό να ολοκληρώσουν το σύνολο του προγράμματος σε δύο διαφορετικά εξάμηνα. Μετά την επιτυχή αξιολόγησή τους και στο 2 ο Θεματικό Κύκλο θα τους αποδοθεί «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Προγράμματος», από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σελίδα 15 από 28

16 Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το Πρόγραμμα 1. Σε Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα μη συναφή με την Οργάνωση Διοίκηση Επιχειρήσεων / Οργανισμών Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα μη συναφή με την Διοίκηση Οργάνωση των Επιχειρήσεων / Οργανισμών αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα εύρεσης εργασίας. Παράλληλα, όσοι πτυχιούχοι σχολών μη συναφών με τη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων εργάζονται, αντιμετωπίζουν σημαντικά καθημερινά προβλήματα, στην εργασία τους, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης επιστημονικής γνώσης στα θέματα διοίκησης / οργάνωσης των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει και τα δύο είδη προβλημάτων με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. 2. Σε Διπλωματούχους Μεταλυκειακών Σπουδών και Επαγγελματικών Σχολών με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία 3. Σε Εργαζόμενους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τουλάχιστον 10ετή εργασιακή εμπειρία Η τεχνολογική ανάπτυξη, η σύγχρονη ανταγωνιστική πρακτική που επέφερε η παγκοσμιοποίηση των αγορών και οι κυκλικές εναλλαγές ύφεσης και ανάπτυξης έχουν επαναπροσδιορίσει με γρήγορο τρόπο τις πρακτικές και τα εργαλεία της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά απαιτείται συστηματική εκπαίδευση στα νέα αυτά εργαλεία αλλά και απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων όπως επιβάλουν οι ανταγωνιστικές Σελίδα 16 από 28

17 διαστάσεις των σύγχρονων αγορών και η πρόκληση της δια βίου μάθησης. Οι ανάγκες των παραπάνω 2 ομάδων στόχων για κατανόηση και αφομοίωση των οργανωτικών και διοικητικών εργαλείων συνιστούν σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματική τους ενσωμάτωση αλλά και εξέλιξη / βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο των σύγχρονων αναγκών σε γνώση και δεξιότητες στο αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Σελίδα 17 από 28

18 Προϋποθέσεις συμμετοχής Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, προτείνεται τα άτομα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διαθέτουν 10ετή επαγγελματική εμπειρία ώστε να έχουν εντρυφήσει στις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες. Η εμπειρία αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να διαθέτουν μια σαφή εικόνα, έστω και μηχανιστική, της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής πραγματικότητας. Η εμπειρία αυτή είναι σημαντική ώστε να κατανοούν άμεσα τις επιστημονικά οριοθετημένες προσεγγίσεις που διδάσκονται στο πρόγραμμα. Επίσης προτείνεται τα άτομα με μεταλυκειακή ή ανώτερη εκπαίδευση να διαθέτουν τριετή επαγγελματική εμπειρία ώστε να μπορούν να αφομοιώσουν με ευκολία τις νέες γνώσεις που προσφέρει το πρόγραμμα. Με γνώμονα την εμπειρική διάσταση για κάθε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες εκπαιδευομένων θα εξασφαλιστεί η επίτευξη των μαθησιακών στόχων που έχουν τεθεί και θα μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες. Τέλος, λόγω της υλοποίησης του προγράμματος μέσω e-learning τα άτομα θα πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες στη χρήση Υπολογιστών και Διαδικτύου και βεβαίως τα κατάλληλα τεχνικά μέσα (βλέπε σχετική ενότητα στα επόμενα). Σελίδα 18 από 28

19 Εγγραφή στο Πρόγραμμα και Δίδακτρα i. 1. Εγγραφή στο Πρόγραμμα Εγγραφή Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος, κατά σειρά προτεραιότητας. Κατά την εγγραφή, ανάμεσα στα άλλα, ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει τις Διδακτικές Ενότητες που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται σχετικά με την συμμετοχή τους από τη Γραμματεία του Προγράμματος, έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η επίσημη ημερομηνία έναρξης των εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος είναι η 1η Αυγούστου Για το ακαδημαϊκό έτος , όσες/όσοι ενδιαφερόμενοι/ες εγγραφούν πριν την επίσημη ημερομηνία έναρξης εγγραφών, δηλαδή έως και την 31 η Ιουλίου 2012, θα έχουν έκπτωση επί των διδάκτρων τους κατά 10%. Δυνατότητα Προεγγραφής Για όσους/ες επιθυμούν να διασφαλίσουν έγκαιρα μια θέση για την παρακολούθηση του Προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα Προεγγραφής μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος. Κατά την Προεγγραφή ο/η ενδιαφερόμενος/η προκαταβάλλει το ποσό των Σελίδα 19 από 28

20 50,00, το οποίο συμψηφίζεται με τα καταβαλλόμενα κατά την εγγραφή δίδακτρα, αλλά δεν επιστρέφεται στην περίπτωση που δεν ακολουθήσει οριστική Εγγραφή. Σε συνέχεια της Προεγγραφής, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να προχωρήσει σε οριστική εγγραφή το αργότερο έως την 31η Ιουλίου Μετά την ημερομηνία αυτή, η διασφαλισμένη με την προεγγραφή σειρά προτεραιότητας παύει να ισχύει. 2. Δίδακτρα Τα δίδακτρα καλύπτουν την εγγραφή, όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος, το εκπαιδευτικό υλικό, τις διαδικασίες (αυτο-)αξιολόγησης και την απονομή του σχετικού Πιστοποιητικού. Για το ακαδημαϊκό έτος , τα δίδακτρα του προγράμματος έχουν ως εξής: Για εγγραφή σε μόνο στον 1 ο Θεματικό Κύκλο (5 Διδακτικές Ενότητες εβδομαδιαίες συνεδρίες): 400 Για εγγραφή σε ολόκληρο το Πρόγραμμα (2 Θεματικοί Κύκλοι διδακτικές ενότητες εβδομαδιαίες συνεδρίες) : 800 Επί των παραπάνω διδάκτρων παρέχεται έκπτωση 10% εφ όσον η οριστική εγγραφή γίνει έως και την 31 Ιουλίου Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών Σελίδα 20 από 28

21 του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη κατά την οριστική εγγραφή και η τελευταία πριν την απονομή πιστοποιητικού ή εφάπαξ κατά την οριστική εγγραφή, οπότε και προσφέρεται επιπρόσθετη έκπτωση 10%. Ειδική Τιμολόγηση Προβλέπονται επίσης οι παρακάτω ειδικές περιπτώσεις τιμολόγησης: i. Έκπτωση 5% για κάθε επιπλέον Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο οποίο συμμετέχει το άτομο, με ανώτατο όριο τη συμμετοχή σε 5 Προγράμματα. ii. Έκπτωση 5% σε συγγενείς πρώτου βαθμού που θα παρακολουθήσουν τον ίδιο κύκλο Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. iii. Έκπτωση 10% για ανέργους, (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών). iv. Ειδική έκπτωση για ομάδες τουλάχιστον τριών (3) ατόμων (π.χ. εταιρείες, εκπαιδευτικές μονάδες). Σελίδα 21 από 28

22 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Προγράμματος 1. Διδασκαλία Ο διδακτικός σχεδιασμός ακολουθεί μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως μάθηση. Η διδασκαλία στο πρόγραμμα βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της επιμορφούμενου/ης. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω μεθόδων ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ προβλέπεται μία σύγχρονη διδασκαλία (εικονική τάξη) για κάθε διδακτική ενότητα. Παράλληλα θα υπάρχει σύστημα στο οποίο θα αναρτώνται το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού, οι εργασίες που καλούνται να κάνουν οι επιμορφούμενοι/ες και οι προτεινόμενες μέθοδοι διευκόλυνσής τους (ασύγχρονη μεθοδολογία). Τέλος, εφαρμόζεται ένα σύστημα εβδομαδιαίας προκαθορισμένης επαφής και στήριξης των επιμορφούμενων από ειδικό επιστημονικό προσωπικό (υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες) οι οποίοι/ες έχουν καθοδηγηθεί από τον διδάσκοντα/ουσα της συνεδρίας που έχει πραγματοποιηθεί την συγκεκριμένη εβδομάδα ώστε να βοηθούνται στην συγγραφή των εργασιών τους. Η «συνάντηση» αυτή πραγματοποιείται 1-3 μέρες μετά από κάθε συνεδρία. Σελίδα 22 από 28

23 2. Εκπαιδευτικό & Υποστηρικτικό υλικό Η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού. Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων. Το υλικό της κάθε θεματικής ενότητας είναι εμπλουτισμένο με παραδείγματα, απαντήσεις σε πιο συχνές ερωτήσεις (FAQ), παρουσιάσεις πραγματικών περιστατικών, πρόσθετη βιβλιογραφία, κ.ά. Πρέπει να σημειωθεί ότι για ορισμένες Διδακτικές Ενότητες διατίθεται, σε συμβολική τιμή, και εξειδικευμένο e-book του/της διδάσκοντα/ουσας της εκάστοτε θεματικής διδακτικής ενότητας. Το εγχειρίδιο προσφέρει συμπληρωματική γνώση στην κάθε διδακτική ενότητα. 3. Μελέτη Συνεργασία Συμμετοχή Στα πλαίσια κάθε Θεματικής Ενότητας θα γίνεται και μια εβδομαδιαία ώρα φροντιστηριακής στήριξης για την αφομοίωση των τεχνικών εργαλείων που προτείνονται στο σεμινάριο. Θα χρησιμοποιείται κατά περίπτωση υλικό που διαθέτει το πρόγραμμα για την εφαρμογή των εργαλείων διοίκησης [business plan, κατασκευή βιογραφικού σημειώματος, υλικό για την ανάλυση PEST και SWOT, έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή για το Balanced Scorecard, κλπ]. Σελίδα 23 από 28

24 Η μελέτη πραγματοποιείται κυρίως ασύγχρονα και ατομικά στη βάση της αυτόνομης και ανεξάρτητης επεξεργασίας του εκπαιδευτικού υλικού. Η εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών υλοποιείται ασύγχρονα και ατομικά μέσα από ασκήσεις, δραστηριότητες αυτό-αξιολόγησης και γραπτές εργασίες. Υποστηρίζεται η οργάνωση ομάδων εργασίας και μελέτης με τη δημιουργία «ομάδες συζήτησης» (discussion forums) για ασύγχρονη επικοινωνία ή «δωματίων συζητήσεων» (chat rooms) για συζήτηση σε πραγματικό χρόνο και ανταλλαγή απόψεων. Παράλληλα προσφέρεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) για ασύγχρονη επικοινωνία και ανταλλαγή αρχείων. 4. Επικοινωνία Διδακτική στήριξη Η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η φροντιστηριακή διαδικασία όπως και η στήριξη των επιμορφούμενων γίνεται ηλεκτρονικά (ασύγχρονα και σύγχρονα), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε διδακτικής ενότητας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τους/τις ίδιους/ες. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των επιμορφούμενων από εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος, για κάθε θεματική διδακτική ενότητα διαμορφώνεται ένα ημερολόγιο με προθεσμίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων. Σελίδα 24 από 28

25 5. Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αξιολογούνται με την παρακάτω διαδικασία: Εργασία (3-8 σελίδες) που θα την πραγματοποιούν κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες της κάθε θεματικής ενότητας. Η βαθμολογία ορίζεται μεταξύ μηδέν (0) και εκατό (100) για κάθε αξιολόγηση με βάση το πενήντα (50). Η θεματολογία και η φύση των γραπτών εργασιών προσδιορίζεται από τους διδάσκοντες και προέρχεται από τη θεματολογία του προγράμματος ενώ επιδιώκει να ελέγχει την απόκτηση των θεωρητικών γνώσεων και το επίπεδο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων ικανοτήτων αναφορικά με τα εργαλεία διοίκησης που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευόμενους. Όσοι εκπαιδευόμενοι/ες αποτυγχάνουν στις γραπτές εργασίες της κάθε θεματικής ενότητας επαναλαμβάνουν την επόμενη εβδομάδα την εργασία διορθώνοντάς την, ακολουθώντας τις υποδείξεις που τους γίνονται από το εξειδικευμένο προσωπικό. Εάν και πάλι δεν έχουν την απαιτούμενη βαθμολόγηση, επαναλαμβάνουν τις διορθώσεις που τους δίνονται εκ νέου από τους εξειδικευμένους επιστήμονες της κάθε θεματικής ενότητας του προγράμματος έως ότου η εργασία τους αξιολογηθεί με τη βάση (50). Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα παρατείνεται άλλη μία και τελευταία εβδομάδα, την 26 η, από 22 έως και 26 Απριλίου Την εβδομάδα αυτή πραγματοποιούνται μόνο καθημερινές τηλε-συναντήσεις μεταξύ του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της κάθε θεματικής ενότητας και των εκπαιδευομένων που έχουν εκκρεμότητα ή εκκρεμότητες με μία ή περισσότερες από τις εργασίες τους, με στόχο να βοηθηθούν αποτελεσματικά στην σωστή συγγραφή της ή των εργασιών τους. Όσοι δεν έχουν εκκρεμότητες με τις εργασίες τους τελειώνουν το πρόγραμμα την 25 η εβδομάδα, δηλαδή στις Σελίδα 25 από 28

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Πρόγραμμα e-learning Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την επιτακτική ανάγκη που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 15 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικές και Πολιτισμικές Ετερότητες στην Ελληνική Κοινωνία

Θρησκευτικές και Πολιτισμικές Ετερότητες στην Ελληνική Κοινωνία Θρησκευτικές και Πολιτισμικές Ετερότητες στην Ελληνική Κοινωνία Σελίδα 1 από 17 Γενικά Στοιχεία Τίτλος ΔΕ Eπιστημονικά Υπεύθυνος/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η Διδακτικής Ενότητας Διδάσκοντες/ουσες: Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access δωρεάν Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access

1. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access δωρεάν Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access 1 Περιεχόμενα 1. Τα Προγράμματα... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) «Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τo Yδάτινο περιβάλλον συχνά αποτελεί την πηγή διαφόρων λοιμωδών υδατογενών νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 6-11 Ιουλίου 2008 Η διοικητική (αναλυτική) λογιστική αποτελεί σημαντικό παράγοντα συμβολής στη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Η προσέγγιση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ποσοτική διερεύνηση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 2 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Ζωγραφική-Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

http://elearning.xrh.unipi.gr/

http://elearning.xrh.unipi.gr/ Παν ε πι στ ήμι οπε ι ραι ώς Πρόγραμμα Δι α Βί ου Μάθησης& Επαγγελματι κήςεκπαί δευσης Περιεχόμενα ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ... 3 ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ... 3 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Γεώργιος Πανηγυράκης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σάντυ Χειλαδάκη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Ενότητα κύκλου «Διαχείριση κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» 10 12 Ιουνίου 2009 Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους, καθώς συνδέεται με όλες σχεδόν τις πτυχές της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

http://elearning.xrh.unipi.gr/

http://elearning.xrh.unipi.gr/ Παν ε πι στ ήμι οπε ι ραι ώς Πρόγραμμα Δι α Βί ου Μάθησης& Επαγγελματι κήςεκπαί δευσης Περιεχόμενα ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ... 3 ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ... 3 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Υπεύθυνοι επικοινωνίας ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ : Παναγιώτα Μπέκα τηλ. 210-8210519 ΚΕΑΝ: Ηρώ Λούκα τηλ. 210-2692880 4ELEMENTS: Ελίνα Κολοκοτρώνη τηλ. 210-3306086 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ) Διεύθυνση : Κ. Τσολάκη 44 Πόλη /ΤΚ : Καβάλα/ 65403 Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα