ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΠΔΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7/6/2012 1

2 Εισαγωγή Προσέγγιση του θέματος της επιστροφής στην ύπαιθρο μέσα από μια διπλή ματιά στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) Α. κινητικότητα του προσωπικού του Ινστιτούτου κατά τη περίοδο Β. Εικόνα της ανθρωπογεωγραφίας των εκπαιδευομένων μέσα από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο μιας σύντομης έρευνας σε ορισμένα από τα σεμινάρια του Ι.Γ.Ε.

3 Βασικές κατηγορίες σεμιναρίων που προσφέρονται Α. Β.

4 Αρ. εκπαιδευομένων Έτη

5 Μετακινήσεις υπαλλήλων Ι.Γ.Ε. Έτη Αρ. Υπηρετούντων υπαλλήλων Αποχωρήσαντες Λόγοι αποχώρησης Συνταξιοδότηση Οικογένεια, Αστικό κέντρο Οικογένεια, Παραμεθόριος Επίκειται 1 Οικογένεια, Αγροτική περιοχή 1* Αθήνα

6 Φύλο εκπαιδευομένων Ανά κατηγορία σεμιναρίου Άνδρας Γυναίκα 72% 28% Σύνολο εκπαιδευομένων

7 Οι άνδρες κατά προτεραιότητα προτιμούν: Ελαιοκαλλιέργεια (80%) Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων (77,3%) Σαλιγκαροτροφία (76%) Οι γυναίκες κατά προτεραιότητα προτιμούν: Αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά (42,9%) Βιολογική γεωργία (33,3%)

8 Ηλικία Στο σύνολο των εκπαιδευόμενων 30% 29,1% 25% 20% 15% 24,3% 24,9% 20 έως έως έως έως 59 10% 5% 11,1% 5,8% 4,8% 60 έως έως άνω 0%

9 Ηλικία Ανά κατηγορία σεμιναρίου Κωδικός Σεμιναρί ου * Ομάδες Ηλικία Crosstabulation % within Κωδικός Σεμιν αρίου Κωδικός Σεμιναρίου Tot al Δεν δροκομία Σαλιγκάρια Ελιά Αρωματικά φυτά Βιολογική γεωργία Τυπ οποίηση Αρδεύσεις Ομάδες Ηλικία και άν ω Tot al 2, 8% 22, 2% 13, 9% 38, 9% 13, 9% 8, 3% 100,0% 11, 5% 42, 3% 23, 1% 11, 5% 11, 5% 100,0% 7, 7% 15, 4% 34, 6% 38, 5% 3, 8% 100,0% 15, 4% 35, 9% 17, 9% 28, 2% 2, 6% 100,0% 12, 5% 29, 2% 25, 0% 12, 5% 12, 5% 8, 3% 100,0% 9, 1% 31, 8% 31, 8% 27, 3% 100,0% 25, 0% 25, 0% 37, 5% 6, 3% 6, 3% 100,0% 11, 1% 29, 1% 24, 3% 24, 9% 5, 8% 4, 8% 100,0%

10 Οι νεότερες ομάδες ηλικιών (20-29 & ετών) προτιμούν: Σαλιγκαροτροφία (52,8%) Αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά (50,9%) Αρδεύσεων (50%) Η ομάδα των πιο ηλικιωμένων (40-49 & ετών ) ενδιαφέρεται κυρίως για την : Ελαιοκαλλιέργεια (73,1%) Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων (59,1%) Δενδροκομία (52,8%)

11 Αριθμός σεμιναρίων που έχουν παρακολουθηθεί (1) Συχνότητα Ποσοστό 1 σεμινάριο ,6% 2 σεμινάρια 44 23,2 % 3 σεμινάρια 13 6,8 % 4 σεμινάρια 16 8,4 % Σύνολο % 7/6/

12 Αριθμός σεμιναρίων που έχουν παρακολουθηθεί (2) Count Κωδικός Σεμιναρίου Tot al Δεν δροκομία Σαλιγκάρια Ελιά Αρωματικά φυτά Βιολογικ ή γεωργία Τυπ οποίηση Αρδεύσεις Πόσα σεμιν άρια του ΙΓΕ εχετε παρακολουθήσει 4 σεμιν άριο 1 σεμιν άριο 2 σεμιν άριο 3 σεμιν άριο και άν ω Tot al

13 Α. Υψηλότερη συχνότητα παρακολούθησης διαδοχικών σεμιναρίων σημειώνουν αυτοί με αρχική προτίμηση τα αρωματικά φυτά (αρκετοί παρακολουθούν 2 ο & 3 ο σεμινάριο και λίγες περιπτώσεις και 4 ο ) Β. Ακολουθούν σε συχνότητα παρακολούθησης διαδοχικών σεμιναρίων αυτοί επίσης που ξεκινούν με τη Δενδροκομία (αρκετοί μέχρι και 4 σεμινάρια) Γ. Σε χαμηλότερα επίπεδα αλλά ισότιμα ως προς τη διαδοχικότητα παρακολούθησης σημειώνουν και οι εκπαιδευόμενοι που ξεκινούν με τη Σαλιγκαροτροφία ή την Ελαιοκομία (κυρίως περιορίζονται μέχρι και 2 σεμινάρια)

14 Κατάσταση απασχόλησης Στο σύνολο των εκπαιδευόμενων 46% Valid Ποια η κατάσταση απασχόλησής σας σήμερα Απασχολούμεν ος-η Μερικά απασχ ολούμεν ος-η Ανεργος-η Οικιακ ά Συνταξιούχος φοιτητής/-τρια Tot al Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 88 46,3 46,3 46,3 16 8,4 8,4 54, ,8 25,8 80,5 4 2,1 2,1 82, ,2 14,2 96,8 6 3,2 3,2 100, ,0 100,0 Απασχολούμενος 25,80% Μερικά Απασχολούμενος Άνεργος η 14% Οικιακά 8,40% 2% 3,20% Συνταξιούχος Φοιτητής τρια

15 Κατάσταση απασχόλησης (2) Ανά κατηγορία σεμιναρίου Κωδικός Σεμι ναρί ου * Ποια η κατάσταση απασχόλησής σας σήμερα Crosstabulation % within Κωδικός Σεμιν αρίου Κωδικός Σεμιναρίου Tot al Δεν δροκομία Σαλιγκάρια Ελιά Αρωματικά φυτά Βιολογική γεωργία Τυπ οποίηση Αρδεύσεις Ποια η κατάσταση απασχ όλησής σας σήμερα Μερικά Απασχολο απασχ ολο ύμεν ος-η ύμεν ος-η Ανεργος-η Οικιακ ά Συν ταξιούχος φοιτητής/-τρια Tot al 64, 9% 5, 4% 5, 4% 5, 4% 18, 9% 100,0% 34, 6% 15, 4% 38, 5% 3, 8% 7, 7% 100,0% 46, 2% 3, 8% 19, 2% 3, 8% 26, 9% 100,0% 38, 5% 10, 3% 30, 8% 15, 4% 5, 1% 100,0% 45, 8% 12, 5% 16, 7% 16, 7% 8, 3% 100,0% 59, 1% 4, 5% 31, 8% 4, 5% 100,0% 25, 0% 6, 3% 56, 3% 6, 3% 6, 3% 100,0% 46, 3% 8, 4% 25, 8% 2, 1% 14, 2% 3, 2% 100,0%

16 Κατάσταση απασχόλησης και προτιμώμενα σεμινάρια Άνεργοι Αρδεύσεων (56,3%) Σαλιγκαροτροφία (38,5%) Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων (31,8%) Αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά (30,8%) Μερικά απασχολούμενοι Σαλιγκαροτροφία (15,4%) Βιολογική γεωργία (12,5%) Αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά (10,3%) Πλήρη απασχόληση Δενδροκομία (64,9%) Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων (59,1%) Ελαιοκομία (46,2%) Βιολογική γεωργία (45,8%)

17 Αξιοποίηση σεμιναρίων ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Πλήθος Ποσοστό Percent of cases Απόκτηση γνώσεων 54 22,3% 28,7% Ερασιτεχνική απασχόληση με το αντικείμενο του σεμιναρίου Σκέψεις επαγγελματικής απασχόλησης στην περιοχή της Αττικής Σκέψεις επαγγελματικής απασχόλησης στην ύπαιθρο εκτός Αττικής Έχω πάρει απόφαση επαγγελματικής απασχόλησης στην περιοχή της Αττικής Έχω πάρει απόφαση επαγγελματικής απασχόλησης στην ύπαιθρο 62 25,6% 33% 19 7,9% 10,1% 78 32,2% 41,5% 2 0,8% 1,1% 27 11,2% 14,4% Σύνολο % 128,7%

18 Σκέψεις για μελλοντική επαγγελματική απασχόληση στη γεωργία Στο σύνολο των ερωτώμενων Κύρια απασχόληση Συμπληρωματική Σύνολο Ποσοστό 37,1% 62,9% 100% Ανά κατηγορία σεμιναρίου % within Κωδικός Σεμιν αρίου Κωδικός Σεμιναρίου Σύνολο Δεν δροκομία Σαλιγκάρια Ελιά Αρωματικά φυτά Βιολογική γεωργία Τυπ οποίηση Αρδεύσεις Τι θα είν αι η επαγ/κή απασχ /ση Αν θα είν αι Αν θα είν αι συμπληρωμα κύρια τική απασχ όληση απασχ όληση Σύνολο 23,5% 76,5% 100,0% 36,4% 63,6% 100,0% 18,8% 81,3% 100,0% 53,8% 46,2% 100,0% 18,8% 81,3% 100,0% 61,1% 38,9% 100,0% 33,3% 66,7% 100,0% 37,1% 62,9% 100,0%

19 Σχέση σεμιναρίου και προοπτικών μελλοντικής απασχόλησης στη γεωργία Σκέψεις για απασχόληση στη γεωργία ως κύρια δραστηριότητα κάνουν οι παρακολουθούντες τα σεμινάρια : Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων (61,1%) Αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά (53,8%) Σαλιγκαροτροφία (36,4%) Αρδεύσεων (33,3%) Προοπτικές περισσότερο για συμπληρωματική απασχόληση με τη γεωργία εκδηλώνουν οι παρακολουθούντες τα σεμινάρια : Βιολογική γεωργία (81,3%) Ελαιοκομία (81,3%) Δενδροκομία(76,5%)

20 Τόπος μόνιμης κατοικίας Στο σύνολο των ερωτώμενων Τόπος μόνιμης κατοικίας Ευρύτερη περιοχή Αθηνών Ποσοστό % 84,2% Υπόλοιπο Αττικής 8,7% Εκτός αττικής 6,5% Δεν έχω μόνιμη κατοικία 0,5% Σύνολο 100% Ανά σεμινάριο % within Κωδικός Σεμιναρίου Κωδικός Σεμιναρίου Σύνολο Δεν δροκομία Σαλιγκάρια Ελιά Αρωματικά φυτά Βιολογική γεωργία Τυπ οποίηση Αρδεύσεις Τόπ ος Μόν ιμης Κατοικίας Ευρύτερη Δεν έχ ω περιοχή Υπόλοιπο μόν ιμη Αθην ών Αττικής Εκτός Αττικής κατοικία Σύνολο 81, 1% 10,8% 5,4% 2, 7% 100,0% 87, 5% 8,3% 4,2% 100,0% 92, 3% 7,7% 100,0% 89, 5% 2,6% 7,9% 100,0% 87, 0% 8,7% 4,3% 100,0% 59, 1% 18,2% 22, 7% 100,0% 92, 9% 7,1% 100,0% 84, 2% 8,7% 6,5%,5% 100,0%

21 Επίπεδο εκπαίδευσης 60% Δημοτικό 52% Γυμνάσιο 50% Λύκειο Μεταλυκεική εκπαίδευση 40% ΑΕΙ/ΤΕΙ Μεταπτυχιακές σπουδές 30% 20% 10% 0% 3% 2,70% 16,80% 12% 13,50%

22 Επίπεδο εκπαίδευσης Ανά σεμινάριο % within Κωδικός Σεμιν αρίου Κωδικός Σεμιναρίου Σύνολο Δεν δροκομία Σαλιγκάρια Ελιά Αρωματικά φυτά Βιολογική γεωργία Τυπ οποίηση Αρδεύσεις Επίπεδο εκπ αίδευσης Εξατάξιο Γυμνάσιο- Μεταλυκειακή Μεταπτυχ ιακ Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκ ειο Εκπαίδευση ΑΕΙ-ΤΕΙ ές σπουδές Σύνολο 8,1% 10,8% 62,2% 18,9% 100,0% 4,2% 8,3% 12,5% 25,0% 33,3% 16,7% 100,0% 3,8% 23,1% 19,2% 46,2% 7,7% 100,0% 21,1% 10,5% 57,9% 10,5% 100,0% 8,7% 21,7% 13,0% 39,1% 17,4% 100,0% 4,5% 18,2% 72,7% 4,5% 100,0% 6,7% 26,7% 6,7% 40,0% 20,0% 100,0% 2,7% 2,7% 16,8% 12,4% 51,9% 13,5% 100,0%

23 Σχέση επιπέδου εκπαίδευσης και προτιμώμενου σεμιναρίου Οι έχοντες υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (ΑΕΙ, Μεταπτυχιακά) προτιμούν κυρίως τα σεμινάρια : Δενδροκομίας (91,1%) Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων (77,2%) Ειδικότερα, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου παρακολουθούν περισσότερο τα σεμινάρια : Αρδεύσεων (20,0%) Δενδροκομίας (18,9%) Βιολογική γεωργία (17,4%) Σαλιγκαροτροφία (16,7%)

24 Επάγγελμα Μόνο το 2% των ερωτώμενων είχαν επάγγελμα που σχετίζεται με τη γεωργία

25 Σχέση με την ύπαιθρο Κατάγομαι απο Γεωργική Οικογένεια Εχω δεύτερη κατοικία στην ύπαιθρο Valid Ναί Οχ ι Tot al Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 52 27,4 27,4 27, , 6 72, 6 100, ,0 100,0 Valid Ναί Οχ ι Tot al Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,7 53,7 53, , 3 46, 3 100, ,0 100,0 $Σχέση Frequencies Κατέχω γεωργική γή $Σχέση a Tot al Κατάγομαι απο Γεωργική Οικογέν εια Εχω δεύτερη κατοικία στην ύπαιθρο Κατέχ ω γεωργικ ή γή a. Dichotomy group tabulated at value 1. N Respons es Percent Percent of Cases 52 18, 4% 30, 4% , 0% 59, 6% , 6% 75, 4% ,0% 165,5% Valid Missing Tot al Ναί Οχ ι Tot al System Cumulativ e Frequency Percent Valid Perc ent Percent ,9 68,3 68, , 6 31, 7 100, , 5 100,0 1, ,0

26 Σχέση με την ύπαιθρο Α. το ¼ περίπου (27,4%) των εκπαιδευομένων που ρωτήθηκαν κατάγεται από γεωργική οικογένεια Β. περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευόμενους έχουν δεύτερη κατοικία στην ύπαιθρο Γ. Γεωργική γή κατέχει κάτι περισσότερο των 2/3 (68,3%) από αυτούς. Από αυτούς που ανάφεραν κατοχή γεωργικής γης και δήλωσαν την έκτασή της προκύπτει ως μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης τα 40,3 στρ. με ελάχιστο τα 2 στρ. και μέγιστο τα 600 στρ.

27 Σχέση με την ύπαιθρο Α. Πάνω από τους μισούς (57,9%) καλλιεργούν τη γη Β. Το 1/5 περίπου (21,1%) τη μισθώνει σε τρίτους Γ. Το 1/7 συνδυάζει καλλιέργεια και μίσθωση της γής Δ. Τέλος, 1 περίπου στους 20 την αφήνει ανεκμετάλλευτη

28 Αν κατέχετε γεωργική γη πόσα στρέμματα και πώς τα αξιοποιείτε; Statisti cs Αν κατέχετε γεωργική γή-πόση έκταση N Mean Median Std. Dev iation Variance Range Minim um Max imum Valid Missing , , , , ,50 2,50 600,00 Valid Missing Tot al Πως αξιοποιείτε σήμερα τη γεωργική γή σας Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Την καλλιεργώ 44 34,4 57,9 57,9 Την μισθών ω σε άλλους 16 12,5 21,1 78,9 Καλλιεργώ και μισθών ω 11 8,6 14,5 93,4 Τίποτα 5 3, 9 6, 6 100,0 Tot al 76 59, 4 100,0 System 52 40, ,0 στρέμματα Valid Missing Tot al έως 50 στρέμματα έως άν ω Tot al System Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 54 42,2 78,3 78,3 11 8,6 15,9 94,2 4 3, 1 5, 8 100, , 9 100, , ,0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΒΔΡ. Τηλέφωνο : 210 5275230 Fax : 210 5275268

ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΒΔΡ. Τηλέφωνο : 210 5275230 Fax : 210 5275268 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 11-3-2014 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Αριθ. πρωτ.: 5639 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ: EΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Equal Society 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική παρουσίαση των γεωργικών προϊόντων του Νομού Ξάνθης υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων Αθήνα Mάιος 2000 Τεύχος 15

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων Αθήνα Mάιος 2000 Τεύχος 15 Μεσοπέλαγα... Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων Αθήνα Mάιος 2000 Τεύχος 15 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ «ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΕΣ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αθήνα 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των μισθών στην Ελλάδα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτική και Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 2 - ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έρευνα Εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμό ΚΟΧ 63.904/1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμό ΚΟΧ 63.904/1/2012 ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) (63) Αθήνα 27-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.:40 Ταχ. Δ/νση : ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. :10454 Πληροφορίες :ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο :2102312038 FAX :2102313278 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3 ης Σεπτεμβρίου 36, 10432 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 52 18 700 Φαξ: 210 52 18 754 Email: kanep@otenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας Απο- Τιμώντας το Νερό για την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης

Αποτελέσματα της Έρευνας Απο- Τιμώντας το Νερό για την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr \ Αποτελέσματα της Έρευνας Απο- Τιμώντας το Νερό για την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης Η έρευνα «Απο-Τιμώντας το

Διαβάστε περισσότερα