ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ)"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Φανή Σιδερίδου Γεωργία Φαντάκη ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «Ανάλυση των λαθών των µαθητών του Γυµνασίου-Λυκείου» Μάθηµα: Χηµεία Α Λυκείου Στόχος της µελέτης αυτής είναι η ανάλυση των «λαθών» των µαθητών στην Ελλάδα, στο γνωστικό αντικείµενο της Χηµείας στην Α τάξη του Λυκείου που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι., 2000) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σηµαντικότερος σκοπός της διδασκαλίας είναι να διευκολυνθεί η κατανόηση και να ενισχυθεί η µάθηση. Το περιεχόµενο της διδασκαλίας καθορίζεται από το πρόγραµµα σπουδών και συσχετίζεται µε τους επιµέρους στόχους που διατυπώνονται για κάθε µάθηµα, ξεκινώντας πάντα µε και από τον δάσκαλο. Όµως οφείλουµε να εξετάσουµε την ευελιξία που έχει ο εκπαιδευτικός στο σχεδιασµό του µαθήµατος. Πόσο το αναλυτικό πρόγραµµα, ο διατιθέµενος χρόνος για το συγκεκριµένο µάθηµα στο σύνολό του αλλά και ανά έννοια καθώς και τα σχολικά εγχειρίδια επιτρέπουν την προσαρµογή της διδασκαλίας στα χαρακτηριστικά της τάξης ή ακόµα την ευρύτερη διαφοροποίηση της διαδικασίας µάθησης.. Άλλωστε είτε θεωρήσουµε ότι η µάθηση είναι µονόδροµη µετάδοση είτε ότι η διδασκαλία είναι διαρκής συναλλαγή, ή ότι η διδασκαλία πρέπει να είναι µετασχηµατιστική, το αποτέλεσµα έχει να κάνει µε το πλαίσιο παροχής της γνώσης που διαµορφώνεται από τους προαναφερθέντες παράγοντες. Οι µαθητές ως αποδέκτες της γνώσης καλούνται να ακούσουν, να κατανοήσουν, συχνά να αποµνηµονεύσουν και να εφαρµόσουν τις έννοιες που ο εκπαιδευτικός αποκωδικοποιεί από τους στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος και µετασχηµατίζει σε γνώση.. 1

2 Εάν εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας µόνο στους παράγοντες που κατά κάποιο τρόπο προσφέρουν κοινό επίπεδο κάλυψης των εκπαιδευτικών και µορφωτικών αναγκών των µαθητών, τότε προσανατολιζόµαστε στη πρόγραµµα σπουδών και στην αναγνωσιµότητα του σχολικού εγχειριδίου που προορίζεται να στηρίζει την πρακτική εφαρµογή του. Οφείλουµε να αποδεχθούµε ότι ένα εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αποτελεσµατικό όταν έχει την ευελιξία να χειριστεί τη γνωστική ανάπτυξη και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του µαθητικού πληθυσµού πριν φτάσουµε στον παράγοντα σχολική µονάδα και δάσκαλος Η επιστηµονική γνώση διακρίνεται για τον υψηλό βαθµό αφαίρεσης, µε τον οποίο εκφράζεται µέσω του συµβολισµού στα διάφορα επιστηµονικά περιοδικά και συγγράµµατα. Γι' αυτό το λόγο είναι αδύνατη η αυτούσια χρήση της στο σχολείο. Απαιτείται εποµένως ο µετασχηµατισµός της ώστε να γίνεται κατανοητή από τον µέσο µαθητή χωρίς να εισάγει συγχρόνως 'παρανοήσεις'. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί την σχολική γνώση ή σχολική επιστήµη. Ένα τρίτο γνωστικό πλαίσιο που υπάρχει και λειτουργεί στο επίπεδο του σχολείου είναι οι εναλλακτικές ιδέες, που και αυτές αποτελούν «γνώση», αφού χρησιµοποιούνται από τους µαθητές, για να ερµηνεύσουν µε τη βοήθεια της τα φαινόµενα του κόσµου στον οποίο ζουν. Τα ανωτέρω τρία γνωστικά πλαίσια συσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται κατά πολλούς τρόπους. Συνδέονται µεταξύ τους µέσω της επιλογής του περιεχοµένου, που πρόκειται να διδαχτεί (αναλυτικό πρόγραµµα) και του χειρισµού των ιδεών των µαθητών σε σχέση µε τους στόχους της διδακτικής παρέµβασης, τις υιοθετούµενες διδακτικές στρατηγικές και τις επιλογές διαδικασιών µάθησης (Κουλαίδής,1994). Έχει διατυπωθεί (Driver et al,1998) άλλωστε ότι για να αναπτυχθεί ένα νέο αναλυτικό πρόγραµµα είναι απαραίτητη η αναθεώρηση στην αντίληψη για τη φύση της γνώσης, καθώς επίσης µια καινούρια θεωρία µάθησης και νέες κοινωνικές απαιτήσεις που να επιβάλλουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα να τις θεσµοθετήσει. Άµεσα θα µπορούσε να προβληθεί, για παράδειγµα, η ανάγκη για επιστηµονικό και τεχνολογικό αλφαβητισµό, για ευρύτερη κατανόηση και χρήση της επιστηµονικής γνώσης, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η σχέση επιστήµης τεχνολογίας κοινωνίας. Για τη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών η υπόθεση του κονστρουκτιβισµού, παρέχει τη βάση για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραµµάτων. Η εποικοδοµητική θεώρηση της διδασκαλίας στις δεκαετίες του 80 και 90 επηρέασε τον σχεδιασµό των Αναλυτικών Προγραµµάτων γενικά και για τις Φ.Ε 2

3 ειδικότερα (Ι. Βλάχος, 2002) και απετέλεσε πλαίσιο αναφοράς για την ανάλυση του παιδαγωγικού φαινοµένου της διδασκαλίας-µάθησης. Με το κατασκευαστικό παράδειγµα επαναπροσδιορίζεται η αντίληψη για το αναλυτικό πρόγραµµα και τη συγγραφή και χρήση σχολικών βιβλίων. Αυτή η αντίληψη διαφαίνεται και ως απαίτηση του Ν. 1566/85, που ζητεί «εσωτερική συνοχή» και «ενιαία ανάπτυξη περιεχοµένων», γιατί η φύση, ο κόσµος και ο άνθρωπος είναι ενιαία και αδιαίρετα σύνολα. Την ανάγκη διακλαδικών, διαθεµατικών και διεπιστηµονικών οργανώσεων σηµειώνει και η έκθεση του ΟΟΣΑ για τα αναλυτικά προγράµµατα (OECD,1993) και η µελέτη του CIDREE (1999), στην Ελλάδα. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι το διδακτικό έργο είναι σύνθετο µε πολλές αντιφάσεις και µε ανοιχτά προβλήµατα (Clark, 1998). Η διαπίστωση αυτή απαιτεί τη συνύπαρξη των τριών κυρίαρχων παραδειγµάτων που έχουν πολυσυζητηθεί για το ρόλο τους στη διδακτική, µε το κατασκευαστικό παράδειγµα στο προσκήνιο, το κριτικό στο παρασκήνιο και το συµπεριφορικό στη σκιά (Pajares, 2002). Το γενικό αυτό πλαίσιο περικλείει πολλές εναλλακτικές λύσεις και εξασφαλίζει ευελιξία στη σύνταξη αναλυτικών προγραµµάτων και στη συγγραφή και στη χρήση των σχολικών βιβλίων. Η ποιοτική διδασκαλία καλλιεργεί την ικανότητα των µαθητών να µελετούν έννοιες και µεγέθη, να χρησιµοποιούν εξωτερικές αναπαραστάσεις ως εργαλεία για την οικοδόµηση εσωτερικών αναπαραστάσεων, να επεξεργάζονται προβλήµατα όπου απαιτείται να ανακαλέσουν τη γνώση εννοιών και συχνά να χρησιµοποιήσουν αριθµητικά δεδοµένα και αλγεβρικές εξισώσεις. Μετά την αποχώρηση από την τάξη, όταν ο µαθητής µόνος του καλείται να εµπεδώσει και να εφαρµόσει τη γνώση, η χρήση του βιβλίου αποτελεί τη βασική ανατροφοδότηση. Η δε επιβεβαίωση του αν ο µαθητής απέκτησε τις επιθυµητές γνώσεις και δεξιότητες, µονοπωλείται από τη διαδικασία αξιολόγησης. Η παραδοσιακή αντίληψη αξιολόγησης των µαθητών υπαγορεύει µάλλον την τυποποίηση της γνώσης και την αποµνηµόνευση παρά την οργάνωση και δυνατότητα εφαρµογής της. Κατά συνέπεια ό,τι σηµειώνεται σαν λάθος δεν υποδεικνύει εάν οι σχεδιασµένες δραστηριότητες πέτυχαν το στόχο τους, εάν το σχολικό εγχειρίδιο βοηθά στην οργάνωση της γνώσης και παρακινεί την ερευνητική διάθεση του µαθητή, ή εάν απαντά σε προσδοκώµενα κατά τα άλλα ερωτήµατα ή εάν είναι ένα αναγνώσιµο διδακτικό βοήθηµα. 3

4 Μελετώντας τους στόχους που θέτουν τα διάφορα προγράµµατα σπουδών, και που αντικατοπτρίζονται στα σχολικά βιβλία, η βασική προτεραιότητα που αναδεικνύεται έχει να κάνει µε την κατανόηση του φυσικού κόσµου και τις δεξιότητες επιστηµονικής ανάλυσης και συστηµατικού συλλογισµού για τους µαθητές. Όµως το ερώτηµα είναι εάν η προσέγγιση είναι αποτελεσµατική. Όταν οι διδακτικοί στόχοι είναι προσανατολισµένοι στο αποτέλεσµα, δίνεται έµφαση στη δηλωτική γνώση (Σαλβαράς, 2001). Η συζήτηση εστιάζει στο αποτέλεσµα κυρίως στην επιτυχία. Η διδακτέα ύλη οργανώνεται σε ξεχωριστά µαθήµατα σε µικρές ενότητες, χωρίς κάποια δοµή που να αιτιολογεί µια συνέχεια ή/ και αλληλεξάρτηση, η αξιολόγηση περιορίζεται στα όρια µιας εξέτασης απλής κατάταξης σε µια βαθµολογική κλίµακα µε έµφαση στην αποδεικτική αξιολόγηση, ενώ ταυτόχρονα τα λάθη των µαθητών ερµηνεύονται ως γνωστικό έλλειµµα, που οφείλεται είτε σε ανεπαρκή µελέτη ή στη βιασύνη, στην απροσεξία και στην επιπολαιότητά τους. Στην καθηµερινή πρακτική διαδικασία εξέτασης των µαθητών, αξιολογούνται τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας και της µάθησης σε ένα περιβάλλον όπου ο εκπαιδευτικός καλείται να γνωρίζει καλά, να αντιµετωπίζει µε υπευθυνότητα και ευαισθησία. Η εξέταση προφορική αλλά κυρίως γραπτή περισσότερα δεδοµένα σε λίγο χρόνο από µια ολόκληρη τάξη- εξυπηρετεί πολλούς διαφορετικούς στόχους: Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει το ακροατήριο του, ανιχνεύει προϋπάρχουσες γνώσεις και ιδέες ώστε να µπορεί να σχεδιάζει το µάθηµα του προσαρµοσµένο στις ανάγκες της τάξης. Ένα καλοσχεδιασµένο γραπτό διαγώνισµα αποτελεί διάγνωση του βαθµού επίτευξης των στόχων της διδακτικής προσπάθειας, και κατ ακολουθία µια βάση αναθεώρησης- βελτίωσης της διδασκαλίας. εν µπορεί βέβαια να παραβλεφθεί ότι το γραπτό διαγώνισµα είναι ένα ντοκουµέντο το πλέον εύκολο να παραχθεί- που χρησιµοποιείται, για να πληροφορεί ο δάσκαλος τον µαθητή ποια είναι η πορεία του µαθητή ποιος είναι ο βαθµός επίτευξης των στόχων που υποδεικνύει το Π.Σ. αλλά και το αποτέλεσµα µιας κοινής προσπάθειας δασκάλου- µαθητή. Η διόρθωση των λαθών ενός γραπτού διαγωνίσµατος προβληµατίζει τον δάσκαλο και αναζητεί τα αίτια, έτσι ώστε να µπορέσει να ανατροφοδοτήσει τις διδακτικές του προσεγγίσεις σε επιµέρους έννοιες για µια συγκεκριµένη οµάδα µαθητών να διατυπώσει µέτρα βελτίωσης µε εµφανή διάθεση αναθεώρησης του τρόπου και των στόχων της αξιολόγησης. Όµως ποιο είναι το παιδαγωγικά αποδεκτό και δίκαιο περιεχόµενο µιας αξιολόγησης; Εξετάζουµε τα παιδιά και αξιολογούµε τις επιδόσεις τους σε ό,τι πραγµατικά έχουµε διδάξει; 4

5 Η αξιολόγηση των µαθητών αποτελεί ανατροφοδότηση για την βελτίωση της διδακτικής µεθοδολογίας; Το περιεχόµενο της διδασκαλίας ανταποκρίνεται σε αυτό που ορίζει το Πρόγραµµα Σπουδών; Σε ποιο βαθµό τα ερωτήµατα των εξετάσεων ελέγχουν την επίτευξη των διδακτικών στόχων όπως ορίζονται στο Πρόγραµµα Σπουδών; Αυτό που στη πράξη είναι γνωστό είναι ότι ο δάσκαλος, λέει στους µαθητές τι πρέπει να ξέρουν. Απορροφούν τι τους έχει προσφερθεί στις ποικίλες εκτάσεις. Μερικοί µαθητές απορροφούν περισσότερο από άλλους επειδή εργάζονται σκληρότερα ή είναι εξυπνότεροι. Οι µαθητές εξετάζονται για να αξιολογηθούν στο τι κα πόσο έχουν απορροφήσει. Καινοτόµοι τρόποι αξιολόγησης δείχνουν εάν έχουν µάθει ή περιορίζονται σε µια τυπική αποµνηµόνευση. Ταυτόχρονα, δυνητικά εκτιµάται εάν παρακινήθηκε η γνώση από τη προσέγγιση στη τάξη, εάν οι σχεδιασµένες δραστηριότητες πέτυχαν το στόχο τους, εάν το σχολικό εγχειρίδιο βοηθά στην οργάνωση της γνώσης είναι αναγνώσιµο και προκαλεί την εµπέδωση της γνώσης Το επόµενο βήµα είναι να καταγραφεί «Τι κάνει λάθος και γιατί». Ποιες είναι οι ιδέες των µαθητών που δεν είναι γενικά αποδεκτές και καταγράφονται σαν «λάθος»; Πώς ξέρουµε τι έχουν πραγµατικά µάθει; Πώς ξέρουµε πόσο καλά; Σε µια ενδοσχολική εξέταση από την οποία κρίνεται ο βαθµός του µαθητή, ναι µεν διαφαίνονται οι παρανοήσεις αλλά ταυτόχρονα ο δάσκαλος επισηµαίνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι δίδαξε εντατικότερα, ή/και αυτό που θεωρεί απαραίτητη γνώση ή/και αυτό που θα διευκολύνει τον µαθητή να αποδώσει καλύτερα. Συνηγορούµενου και του εξετασιοκεντρικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, ο µαθητής από την πλευρά του έχει προετοιµαστεί να ανταποκριθεί και προσπαθεί να γράψει έτσι ώστε να πετύχει την καλύτερη βαθµολογία. Ο µαθητής, σύµφωνα µε τις συµπεριφοριστικές θεωρίες, ανταποκρίνεται στις "απαιτήσεις" του περιβάλλοντος, και προσπαθεί να αφοµοιώσει µόνο τη προσδοκώµενη γνώση.. Η αποτύπωση των λαθών των µαθητών στην παρούσα έρευνα περιορίζεται στην αξιολόγηση εκµάθησης που αντανακλάται σε ένα γραπτό διαγώνισµα. Ο προβληµατισµός της έρευνας είναι εάν µια διαδικασία αξιολόγησης µπορεί να παίξει ισχυρό επικουρικό ρόλο στην ανατροφοδότηση της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος σπουδών, της ποιότητας του σχολικού εγχειριδίου, καθώς και της διαγνωστικής ικανότητας των γραπτών διαγωνισµάτων που αφορά την επίτευξη των στόχων που διατυπώνεται στο Π.Σ. και αναλύονται στο σχολικό εγχειρίδιο.. 5

6 Η θέση της Χηµείας στο Πρόγραµµα Σπουδών Α Λυκείου Το µάθηµα της Χηµείας διδάσκεται ως υποχρεωτικό µάθηµα στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στη Β και Γ Γυµνασίου και στη Α και Β Λυκείου. Όµως και οι µαθητές στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν κάποιες πρώτες έννοιες της Χηµείας στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος «Φυσικές Επιστήµες» στη Ε και ΣΤ τάξη. Για παράδειγµα οι µαθητές της πέµπτης τάξης του ηµοτικού παρατηρούν, περιγράφουν και ταξινοµούν τα στερεά, υγρά και αέρια και µελετούν τις φυσικές τους ιδιότητες (8% του διατιθέµενου χρόνου στις Φυσικές Επιστήµες), ενώ στην έκτη τάξη τα µείγµατα και τα διαλύµατα καθώς και οι εφαρµογές της χηµείας αποτελούν δύο διδακτικές ενότητες από τις δεκατέσσερις που διδάσκονται στη διάρκεια του σχολικού έτους (16% του διατιθέµενου χρόνου στις Φυσικές Επιστήµες). Αν και η συζήτηση στο χώρο της εκπαίδευσης και οι σχετικές έρευνες καταδεικνύουν τη σηµασία του χρόνου στην ποιότητα της διδακτικής πράξης και η διαχείριση του σχολικού χρόνου αποτελεί έκφραση των κοινωνικών-παιδαγωγικών αντιλήψεων και αξιών που διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγός Σχεδίων Εργασίας, 2002, Escolano, 1992), όσον αφορά τη θέση της Χηµείας στο πρόγραµµα σπουδών του γυµνασίου, επισηµαίνεται ότι αφενός διδάσκεται µόνο στη ευτέρα και Τρίτη τάξη και αφετέρου εξακολουθεί να κατέχει τη θέση µαθήµατος περιορισµένης βαρύτητας αφού κατέχει µόνο το 1/35 του εβδοµαδιαίου ωρολογίου προγράµµατος,. Σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε τον διατιθέµενο χρόνο στη διδασκαλία της Χηµείας δεν παρατηρούνται µε τη µετάβαση στην επόµένη βαθµίδα. Σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.(Π.Ι., 2000) οι µαθητές όλης της χώρας της Α τάξης του Λυκείου διδάσκονται τις ίδιες έννοιες µε καθορισµένους στόχους και δραστηριότητες για τις προτεινόµενες από το Π.Σ. 25 διδακτικές ώρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόµενο του µαθήµατος το οποίο θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η ραχοκοκαλιά της ανόργανης χηµείας. Μελετώντας δε και τους αντίστοιχους στόχους αντιλαµβάνεται κανείς ότι ο µαθητής στη διάρκεια του σχολικού έτους οφείλει να αναπτύξει δεξιότητες και να αποκτήσει γνώσεις που καθορίζουν όχι µόνο τη στάση 6

7 του προς το µάθηµα, αλλά και τις επιλογές του στις επόµενες τάξεις του Λυκείου πού µε τη σειρά τους προδιαγράφουν την µεταλυκειακή του εκπαίδευση. Οι σκοποί και στόχοι του µαθήµατος, οι στόχοι και το περιεχόµενο κάθε ενότητας καθώς και οι δραστηριότητες και τα πειράµατα που διατυπώνονται στο Πρόγραµµα Σπουδών καθορίστηκαν λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των µαθητών, τις δυνατότητες τους, τις προηγούµενες γνώσεις τους καθώς και τον βαθµό δυσκολίας των διαθέσιµων εννοιών. Ακόµη ελήφθη υπόψη ο διατιθέµενος χρόνος για το µάθηµα της Χηµείας (βάσει του ωρολογίου προγράµµατος): 2 ώρες την εβδοµάδα για την Α Λυκείου (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 2000). Επίσης, η ταξινόµηση της ύλης έγινε έτσι, ώστε να υπάρχει λογική-χηµική συνέπεια, χωρίς να δηµιουργούνται πρωθύστερα. Ως προς την επιλογή της ύλης δόθηκε µεγάλη έµφαση σε θέµατα «σύγχρονα» (δεν υπάρχουν στην ύλη θέµατα που είναι ξεπερασµένα ή έχουν καταργηθεί ή έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους σήµερα), αλλά και σε θέµατα που έχουν σχέση µε την καθηµερινή ζωή και µε το περιβάλλον, ώστε εκτός των άλλων, να αυξάνεται το ενδιαφέρον των µαθητών για το µάθηµα της Χηµείας. Τα πειράµατα-εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται είναι δοκιµασµένα, απαιτούν µία διδακτική ώρα, είναι ενδιαφέροντα εντυπωσιακά και απαιτούν υλικά όργανα από τα οποία τα περισσότερα υπάρχουν στα σχολικά εργαστήρια χηµείας.. Ο διδάσκων θα επιλέξει υποχρεωτικά ορισµένες εργαστηριακές ασκήσεις τις οποίες θα πραγµατοποιήσουν οι µαθητές της Α Λυκείου (3-4 ασκήσεις). Το περιεχοµένου, οι στόχοι και οι δραστηριότητες στη συγκεκριµένη βαθµίδα που η µελέτη αναφέρεται για τη χηµεία γενικής παιδείας, καθώς και ο καταµερισµός του διατιθέµενου χρόνου διδασκαλίας εµφανίζονται στον οδηγό σπουδών που διατίθεται στα σχολεία ως ακολούθως: 7

8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (4 ώρες) ΣΤΟΧΟΙ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Με τι ασχολείται η Χηµεία Ποια είναι η σηµασία της Χηµείας στη ζωή µας 2 ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Μάζα, όγκος, πυκνότητα Μετρήσεις και µονάδες 3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Άτοµα, µόρια, ιόντα Σύσταση και δοµή του ατόµου Ατοµικός αριθµός, µαζικός αριθµός, ισότοπα (S01) Ο µαθητής: Να αντιληφθεί τη σύνδεση της Χηµείας µε διάφορους τοµείς της καθηµερινής ζωής, τη χρησιµότητά της, αλλά και τις αρνητικές συνέπειες από την «αλόγιστη» χρήση χηµικών ουσιών. (S02) Ο µαθητής: (S21) Να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ύλης (µάζα, όγκος, πυκνότητα). (S22) Να χρησιµοποιεί τις σωστές µονάδες (SI) για κάθε µέγεθος. (S03) Ο µαθητής: (S31) Να αναφέρει τα διάφορα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµα, µόρια, ιόντα). (S32) Να περιγράφει τα κύρια συστατικά του ατόµου (µάζα και φορτίο): πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια. (S33) Να αναφέρει τι δείχνει ο ατοµικός και τι ο µαζικός αριθµός, καθώς και ποια άτοµα λέγονται ισότοπα. ραστηριότητα... Εφαρµογή της επιστηµονικής µεθόδου για την επίλυση ενός φαινοµένου-«προβλήµατος» 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ -ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Καταστάσεις της ύλης και µετατροπές καταστάσεων Μεταβολές (φαινόµενα) Ιδιότητες (S04) Ο µαθητής: (S41) Να διακρίνει τις καταστάσεις της ύλης (στερεή, υγρή, αέρια), τα χαρακτηριστικά καθεµιάς, καθώς και τις µετατροπές καταστάσεων. (S42) Να διακρίνει τα διάφορα φαινόµενα σε φυσικά και σε χηµικά. (S43) Να περιγράφει ένα σώµα αναφέροντας τις ιδιότητές του (φυσικές και χηµικές). Εργαστηριακή άσκηση 1 Χηµικά φαινόµενα 5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΗΣ- ΙΑΛΥΜΑΤΑ (S05) Ο µαθητής: (S51) Να ταξινοµεί - Εργαστηριακή άσκηση 2 Παράγοντες που επηρεάζουν την 8

9 Οµογενή, ετερογενή σώµατα, χηµικές ουσίες, στοιχεία, ενώσεις, µείγµατα ιαλύµατα Περιεκτικότητες διαλυµάτων ιαλυτότητα διακρίνει τα υλικά σώµατα (οµογενή, ετερογενή, χηµικές ουσίες, στοιχεία, ενώσεις, µείγµατα, διαλύµατα). (S52) Να αναφέρει τι λέγεται διάλυµα και να διακρίνει διάφορα είδη έκφρασης της περιεκτικότητας διαλυµάτων (%w/w, %w/v, %V/V, ppm, ppb). (S53) Να αναφέρει τον ορισµό της διαλυτότητας, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. ταχύτητα διάλυσης µιας ουσίας 2. ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΜΟΙ (5 ώρες) ΣΤΟΧΟΙ 9

10 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Ένα απλό µοντέλο του ατόµου 2 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάταξη των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα Χρησιµότητα του περιοδικού πίνακα 3 ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Παράγοντες που καθορίζουν τη χηµική συµπεριφορά του ατόµου Ιοντικός δεσµός Οµοιοπολικός δεσµός 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ - ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Εύρεση και χρησιµότητα του αριθµού οξείδωσης Γραφή χηµικών τύπων (S06) Ο µαθητής: (S61) Να κατανέµει τα ηλεκτρόνια ενός ατόµου σε στιβάδες. (S62) Να αναφέρει και να επεξηγεί το κριτήριο ταξινόµησης των στοιχείων στη σηµερινή µορφή του περιοδικού πίνακα. (S63) Να αναφέρει τι είναι οµάδα και τι περίοδος, καθώς και τα κοινά χαρακτηριστικά των στοιχείων τους. (S64) Να βρίσκει την οµάδα και την περίοδο στην οποία ανήκει ένα στοιχείο, αν δίνεται ο ατοµικός αριθµός του. (S65) Να αναφέρει τη χρησιµότητα του περιοδικού πίνακα. (S66) Να προβλέψει τη χηµική συµπεριφορά ενός ατόµου, από τη θέση του στον περιοδικό πίνακα. (S07) Ο µαθητής: (S71) Να αναφέρει και να ερµηνεύει τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του ατόµου (ηλεκτρόνια εξωτερικής στιβάδας, ατοµική ακτίνα), καθώς και τον τρόπο µεταβολής τους στον περιοδικό πίνακα. (S72) Να αναφέρει τι είναι χηµικός δεσµός και γιατί τα άτοµα κάνουν δεσµούς. (S73) Να αναφέρει - διακρίνει τα κυριότερα είδη δεσµών (ιοντικός -οµοιοπολικός). (S64) Να αναφέρει την έννοια της ηλεκτραρνητικότητας. (S75) Να γράφει τους ηλεκτρονιακούς τύπους ορισµένων µορίων (χλωρίου, νερού, αµµωνίας, διοξειδίου του άνθρακα). (S08) Ο µαθητής: (S81) Να αναφέρει τα ονόµατα και να γράφει τους τύπους των µονοατοµικών και πολυατοµικών ιόντων µε το ραστηριότητα... Ιστορική διαµόρφωση της δοµής του ατόµου και του περιοδικού πίνακα Εργαστηριακή άσκηση 3 Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων 10

11 Εισαγωγή στην ονοµατολογία των ενώσεων φορτίο του καθενός. (S82) Να προσδιορίζει τον αρ. οξ. ενός ατόµου. (S83) Να γράφει τους χηµικούς τύπους διαφόρων ανόργανων ενώσεων. 3. ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙ ΙΑ ΑΛΑΤΑ (7 ώρες) ΣΤΟΧΟΙ 1 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ Ιδιότητες οξέων-βάσεων Εξουδετέρωση-pΗ Συµβολισµός Ορισµός Ονοµατολογία οξέων και βάσεων Ταξινόµηση οξέων και βάσεων 2 ΟΞΕΙ ΙΑ Ορισµός Συµβολισµός Ονοµατολογία Είδη 3 ΑΛΑΤΑ Ορισµός Συµβολισµός Ονοµατολογία (S09) Ο µαθητής: (S91) Να αναφέρει τις ιδιότητες των οξέων και των βάσεων (γεύση, αλλαγή χρώµατος δεικτών, εξουδετέρωση, αντίδραση µε µέταλλα, ηλεκτρόλυση). (S92) Να αναφέρει για το pη και να διακρίνει -ταξινοµεί τα σώµατα σε όξινα, βασικά ή ουδέτερα. (S93) Να συµβολίζει και να ονοµάζει τα οξέα και τις βάσεις. (S94) Να αναφέρει τον ορισµό των οξέων και βάσεων κατά Arrhenius. (S95) Να διακρίνει και να ταξινοµεί τα οξέα και τις βάσεις: α. µε βάση τον αριθµό ιόντων Η + ή ΟΗ - ανά µόριο, β. σε ισχυρά ή ασθενή. (S10) Ο µαθητής: (S101) Να συµβολίζει και να ονοµάζει τα οξείδια. (S102) Να διακρίνει τα οξείδια σε όξινα και βασικά. (S11) Ο µαθητής: Να συµβολίζει και να ονοµάζει τα άλατα. Εργαστηριακή άσκηση 4 Ηλεκτρική αγωγιµότητα διαλυµάτων ηλεκτρολυτών Εργαστηριακή άσκηση 5 Εύρεση pη διαλύµατος µε δείκτες και µε πεχαµετρικό χαρτί Εργαστηριακή άσκηση 6 Χηµικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων (υγροχηµική) 4 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Συµβολισµός Στοιχεία χηµικής αντίδρασης (ταχύτητα, απόδοση) Μερικά είδη αντιδράσεων (S12) Ο µαθητής: (S121 Να συµβολίζει απλά χηµικά φαινόµενα. (S122) Να αναφέρει πότε µια χηµική εξίσωση είναι σωστή. (S123) Να αναφέρει το ρόλο της 11

12 ταχύτητας και της απόδοσης σε µια αντίδραση. (S124) Να διακρίνει - ταξινοµεί τις αντιδράσεις. (S125) Να συµπληρώνει χηµικές εξισώσεις, να προβλέπει αν γίνεται ή όχι µια αντίδραση (π.χ. διπλής αντικατάστασης ή απλής αντικατάστασης). 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οξέα, βάσεις, οξείδια, άλατα, εξουδετέρωση και... καθηµερινή ζωή Όξινη βροχή (S13) Ο µαθητής: Να εφαρµόζει τις έννοιες: οξύ, βάση, άλας, οξείδιο, ρη, εξουδετέρωση κατά την ερµηνεία διάφορων φαινοµένων της καθηµερινής ζωής και του περιβάλλοντος. ραστηριότητα Αποκωδικοποίηση των ετικετών διάφορων προϊόντων (απορρυπαντικών, αναψυκτικών, φαρµάκων, καλλυντικών,...) 4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (6 ώρες) 12

13 ΣΤΟΧΟΙ 1 ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ Ατοµικό βάρος (σχετική ατοµική µάζα) Μοριακό βάρος (σχετική µοριακή µάζα) Mole Αριθµός Avogadro (Ν A) Γραµµοµοριακός όγκος (Vm) 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Μοριακότητα κατ όγκο (molarity) Αραίωση και ανάµειξη διαλυµάτων 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (S14) Ο µαθητής: (S141) Να αναφέρει τον ορισµό του Α.Β. (σχετικής ατοµικής µάζας) και του Μ.Β. (σχετικής µοριακής µάζας). (S142) Να αναφέρει και να χρησιµοποιεί την έννοια του mole και του γραµµοριακού όγκου. (S15) Ο µαθητής: (S151) Να αναφέρει τα µεγέθη Ρ, V, Τ, n, καθώς και τη σχέση που τα συνδέει (καταστατική εξίσωση αερίων). (S152) Να µεταβαίνει από µια κατάσταση n 1, Ρ 1, V 1, T 1 σε κατάσταση n 2, Ρ 2, V 2, T 2. (S16) Ο µαθητής: (S161) Να αναφέρει και να εφαρµόζει την έννοια της συγκέντρωσης (µοριακότητας κατ όγκο). (S162) Να υπολογίζει τη συγκέντρωση ή τον όγκο ενός διαλύµατος κατά την αραίωση ή την ανάµειξή του µε άλλα διαλύµατα. (S17) Ο µαθητής: Να υπολογίζει τις ποσότητες των ουσιών που αντιδρούν ή παράγονται σε µια χηµική αντίδραση ή σε µια σειρά αντιδράσεων. Εργαστηριακή άσκηση 7 Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης - αραίωση διαλυµάτων 5. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ (3 ώρες) 13

14 ΣΤΟΧΟΙ 1 ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΟΣ ΙΑΣΠΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟ ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ Μονάδες ραδιενέργειας Είδη ραδιενεργού ακτινοβολίας Συνέπειες ραδιενέργειας στον άνθρωπο Πηγές ραδιενέργειας 2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ (S18) Ο µαθητής: Να αναφέρει τι είναι ραδιενέργεια, να διακρίνει τα είδη της ακτινοβολίας α, β, γ (φορτίο και διαπεραστική ικανότητα). Να αναφέρει τι είναι χρόνος υποδιπλασιασµού, τις µονάδες ραδιενέργειας και δόσης ακτινοβολίας. Να αναφέρει τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας για τον άνθρωπο. Να διακρίνει της πηγές ραδιενέργειας. (S19) Ο µαθητής: Να περιγράφει τις εφαρµογές των ραδιοϊσοτόπων στην ιατρική και την εύρεση της ηλικίας ενός αντικειµένου. ραστηριότητα Θετικές και αρνητικές συνέπειες από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας Είναι φανερό ότι το Πρόγραµµα Σπουδών περιγράφει την διδακτέα ύλη και παρουσιάζει ένα τις επιδιώξεις της διδασκαλίας της διδακτέας ύλης για το γνωστικό αντικείµενο. ηλαδή το εκπαιδευτικό πρόγραµµα δίνει τις κατευθυντήριες γραµµές και γενικά ορίζει έµµεσα ή άµεσα αφενός το περιεχόµενο της διδακτικής διαδικασίας -διδασκαλίας και µάθησης- και αφετέρου τις ανατροφοδοτικές διαδικασίες -αξιολόγηση του αποτελέσµατος διδασκαλίας και µάθησης- (Β. ενδρινού, Π.. Ξωχέλλη 1 ). Πρόκειται στην ουσία για το πρόγραµµα ενός γνωστικού αντικειµένου, το οποίο σε πρακτικό επίπεδο απαντά στα ερωτήµατα ποια ύλη, για ποιο σκοπό, σε πόσες διδακτικές ώρες και µε ποια σειρά πρέπει να διδαχθεί ή ποιες γνώσεις πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητές Στην αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Σ, έρχεται να συντελέσει το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο είθισται να συνοδεύει κάθε Π.Σ. στα ελληνικά δεδοµένα αλλά και συχνά να αποτελεί από µόνο του έναν οδηγό διδασκαλίας και µάθησης καθώς και αξιολόγησης των µαθητών. 1 Προγράµµατα Σπουδών στη Σχολική Εκπαίδευση, Β. ενδρινού, Π.. Ξωχέλλη 14

15 ιδάσκοντες Η διδασκαλία του µαθήµατος της Χηµείας ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου των Φυσικών Επιστηµών και µε πρώτη ανάθεση σε χηµικούς εφόσον υπάρχει κάποιος στη σχολική µονάδα. Φυσικοί και βιολόγοι επίσης αναλαµβάνουν τη διδασκαλία του µαθήµατος σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο όπου βέβαια υπάρχει εργαστήριο φυσικών επιστηµών για να γίνονται εργαστηριακές ασκήσεις-. Ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να ακολουθήσει το αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος όπως διατυπώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και να διδάξει το περιεχόµενο σύµφωνα µε τους στόχους και τις δραστηριότητες όπως ορίζονται σε αυτό. Το σχολικό εγχειρίδιο που διατίθεται στους µαθητές ανταποκρίνεται πλήρως στις θεµατικές ενότητες του προγράµµατος σπουδών γι αυτό και είναι σύνηθες για τους εκπαιδευτικούς να το χρησιµοποιούν ως οδηγό περιεχοµένου διδασκαλίας, για τους µαθητές ως υλικό εκµάθησης και για τους µεν και για τους δε ως γνωστικό πεδίο αξιολόγησης. Η υπάρχουσα κατάσταση λοιπόν έχει να κάνει µε τον εγκλωβισµό του εκπαιδευτικού σε ένα γενικών κατευθύνσεων Πρόγραµµα Σπουδών όπου το 47% των Στόχων καθορίζεται από την νουθεσία «ο µαθητής να αναφέρει», µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να αξιοποιηθούν άλλες πηγές εκτός του σχολικού εγχειριδίου, κάποιες τοπικές ιδιαιτερότητες της σχολικής µονάδας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εµπειρίες, ταλέντα και δυσκολίες του µαθητικού πληθυσµού, ανάκληση οικείων αναπαραστάσεων, ενηµέρωση και συζήτηση πάνω σε πρόσφατες επιστηµονικές εξελίξεις. Οι δυναµικές του εκπαιδευτικού αναδεικνύονται µέσα από ευέλικτα προγράµµατα σπουδών που συντάσσονται µε µελέτη όλων αυτών των παραµέτρων και σαφή διατύπωση των γνωστικών επιπέδων που επιδιώκονται σε κάθε διδακτική ενότητα και ανοικτό πεδίο προσέγγισης των στόχων. Ένδειξη του προβλήµατος που έχει προκύψει από την προαναφερόµενη δοµή του εκπαιδευτικού πλαισίου είναι τα απογοητευτικά για τη χώρα µας αποτελέσµατα αξιολόγησης για το επίπεδο των γνώσεων των δεκαπεντάχρονων µαθητών (Γ Γυµνασίου, Α Λυκείου) στις φυσικές επιστήµες, τα µαθηµατικά και τη γλώσσα, σύµφωνα, τόσο στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ (PISA, 2003), όπου η Ελλάδα ενέχει µεταξύ 40 χωρών τη 30 η θέση στις Φυσικές Επιστήµες, τη 32 η θέση στα Μαθηµατικά και τη 30 η στη Γλώσσα. Ταυτόχρονα στο πεδίο της επίλυσης προβληµάτων όπου αξιολογούνται κυρίως οι δεξιότητες των µαθητών στην 15

16 προσέγγιση ενός προβλήµατος και στην εφαρµογή της γνώσης, ή Ελλάδα µόλις που κατέλαβε τη 32 η θέση. Αξίζει να αναφερθούν τα αµέσως προηγούµενα αποτελέσµατα (PISA, 2000) όσο και από η παλαιότερη Τρίτη ιεθνή Έρευνα για τα Μαθηµατικά και τις Φυσικές Επιστήµες (TIMSS, , όπου στις εξωτερικές αυτές αξιολογήσεις µαθηµατικού και επιστηµονικού αλφαβητισµού οι Έλληνες µαθητές κατέλαβαν στις φυσικές επιστήµες, αντίστοιχα, την 25η θέση µεταξύ 31 χωρών και την 29η θέση µεταξύ 38 για ερωτήσεις που καλύπτονταν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 90% από το ελληνικό αναλυτικό πρόγραµµα (ΕΕΦ, 2001) Το Σχολικό εγχειρίδιο Η διάθεση αντιµετώπισης του αναλφαβητισµού γλωσσικού, µαθηµατικού, επιστηµονικού και ηλεκτρονικού που οδηγεί στο φαινόµενο της σχολικής διαρροής ή στον αποκλεισµό της εισαγωγής στο Πανεπιστήµιο, είναι ευδιάκριτη στο νέο αναλυτικό πρόγραµµα. Παίρνοντας υπόψη τον πρόλογο του σχολικού εγχειριδίου της Χηµείας Α Λυκείου διακρίνουµε µια διάθεση για την υιοθέτηση σύγχρονων προσεγγίσεων στη παρουσίαση των γνώσεων που περιγράφει το Π.Σ. µε στόχο να εξασφαλίσει στο µέγιστο βαθµό τη µετάπλαση της επιστηµονικής γνώσης σε διδάξιµη ύλη. Το ερώτηµα όµως που τίθεται για κάθε σχολικό εγχειρίδιο που διατίθεται στους µαθητές είναι: ο καθορισµός του ρόλου του στη µαθησιακή πράξη: υποστηρικτικός ή ρυθµιστικός στην εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών, κατευθυντήριος ή επικουρικός στη διδακτική προσέγγιση; Επίσης τα ερωτήµατα που προκύπτουν σχετικά µε τον θεσµό του επίσηµου σχολικού βιβλίου έχουν να κάνουν µε το πρότυπο διδακτικού περιβάλλοντος και µαθητή που απευθύνεται αυτό το βιβλίο; Ποιες αρχικές γνώσεις και αναπαραστάσεις χρειάζεται ένας µαθητής για να «χειριστεί» και να επωφεληθεί από ένα τέτοιο εργαλείο; Τι εργαστηριακό εξοπλισµό διαθέτει το σχολείο ώστε ο µαθητής για παράδειγµα της Α Λυκείου να µάθει να ταυτοποιεί και να κατηγοριοποιεί τα υλικά, να γνωρίσει τις ιδιότητες τους, να οικειοποιηθεί τους νόµους και κανόνες συµπεριφοράς τους, να µάθει να χειρίζεται προβλήµατα χηµείας µε συσκευές και υλικά και όχι µόνο µε χαρτί και στυλό. Να χρησιµοποιεί µοντέλα και τις νέες τεχνολογίες για να αντιληφθεί τον µικρόκοσµο πέρα από το ορατό και χειροπιαστό. Συνεπώς το ερώτηµα που προκύπτει είναι εάν οι εκπαιδευτικές ανισότητες αποδυναµώνονται ή ενισχύονται µε το συγκεκριµένο εγχειρίδιο. 16

17 Το σχολικό εγχειρίδιο της Χηµείας Α Λυκείου απευθύνεται σε ένα µοντέλο µαθητή καλά προετοιµασµένο για το συγκεκριµένο µάθηµα µιας και δεν γίνεται καµία αναδροµή στις γνώσεις που απαιτούνται για την µελέτη των εννοιών που εισάγονται. Επίσης ο µαθητής πρέπει να είναι γλωσσικά καλλιεργηµένος και ιδιαίτερα ενηµερωµένος στην ορολογία ώστε το βιβλίο αυτό να είναι αποτελεσµατικό εργαλείο στην µελέτη στο σπίτι και στην προετοιµασία του για την κάθε σχολική αξιολόγηση.. Άλλωστε το βιβλίο συνοδεύει και έχει επικουρικό ρόλο στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, το οποίο εστιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία στην εκµάθηση / αποστήθιση πληροφοριών ή στην καλλιέργεια κάποιων δεξιοτήτων, στην εισαγωγή σε ένα τρόπο σκέψης. Η Αξιολόγηση Η αξιολόγησης του µαθητή σε κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης αποτελεί αναπόσπαστη διαδικασία, συχνά πρωταρχικής σηµασίας, κυρίως για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, της καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης. Η έννοια και ο σκοπός της αξιολόγησης ορίζονται από το Π 8/ 1995 ως 1. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, κατά τρόπο συστηµατικό και αντικειµενικό, το αποτέλεσµα ορισµένης δραστηριότητας σε σχέση µε τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των µέσων και µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη τους. Στο χώρο της εκπαίδευσης αξιολόγηση είναι η συστηµατική διαδικασία ελέγχου του βαθµού επίτευξης των επιδιωκόµενων από το εκπαιδευτικό σύστηµα σκοπών και ειδικών στόχων. Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να γίνει σε ατοµικό επίπεδο, σε επίπεδο σχολικής τάξης ή σχολικής µονάδας, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, µε µέσα και µεθόδους κατάλληλα σε κάθε περίπτωση. 2. Αξιολόγηση του µαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, µε βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της µάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσµατά της και εκτιµώνται, παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά του, τα οποία σχετίζονται µε το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας, η οποία αρχίζει µε τον καθορισµό των στόχων και ολοκληρώνεται µε τον έλεγχο της επίτευξης τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της 17

18 διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς και η συνεχής ενηµέρωση εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων για το αποτέλεσµα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά µαθησιακά αποτελέσµατα. 3. Η αξιολόγηση, ως εξατοµικευµένη εκτίµηση της επίδοσης του µαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καµία περίπτωση δεν προσλαµβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το µαθητή του ηµοτικού Σχολείου. Αυτή δεν αναφέρεται µόνο στην επίδοση του στα διάφορα µαθήµατα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δηµιουργικότητά του, η συνεργασία του µε άλλα άτοµα και ο σεβασµός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. Ενώ ο σκοπός της αξιολόγησης των µαθητών επαναπροσδιορίζεται από το Π. 86/2001 : Η αξιολόγηση των µαθητών είναι αναπόσπαστο µέρος της διδακτικής διαδικασίας. Έχει σκοπό να προσδιορίσει το βαθµό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράµµατα των αντίστοιχων µαθηµάτων. Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες µορφές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειµενική και αδιάβλητη αποτίµηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των µαθητών και αφετέρου να συµβάλει στην αυτογνωσία και στην αντικειµενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο µάθησης και τις ικανότητές τους. Παράλληλα, οφείλει να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσµατα του έργου του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς της. Tέλος, υπηρετεί και την ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο των µαθητών. Στο πλαίσιο αυτό ο µαθητής αξιολογείται από: τη συµµετοχή του στην καθηµερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του µέσα στο Σχολείο. τα αποτελέσµατα της επίδοσής του στις ενδιάµεσες γραπτές δοκιµασίες κατά τα δύο τετράµηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους. τις συνθετικές - δηµιουργικές εργασίες και από τον ατοµικό του φάκελο, όπου αυτός τηρείται. 18

19 Είναι σαφές ότι η αξιολόγηση πρέπει να δύναται να προσφέρει σαφή και συνεχή πληροφόρηση στον εκπαιδευτικό του βαθµού επίτευξης των διδακτικών στόχων, ενώ ο µαθητής να έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει το πόσο έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Εκπαιδευτικού Συστήµατος µε συγκεκριµένα κριτήρια που απορρέουν από τους εκπαιδευτικούς στόχους του κάθε µαθήµατος στη συγκεκριµένη βαθµίδα.. Παράλληλα η αξιολόγηση καθορίζει τυπικές διαδικασίες όπως την προαγωγή στην επόµενη τάξη, την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών και καταλήγει να είναι αποφασιστικός παράγοντας για την εισαγωγή στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Έχοντας τέτοιο καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι διαδικασίες αξιολόγησης επικεντρώνονται στην απόδοση των µαθητών στις γραπτές εξετάσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους σε µορφή ωριαίου διαγωνίσµατος ή ολιγόλεπτου (5-15 λεπτών) τεστ- και οπωσδήποτε στο τέλος της σχολικής χρονιάς σηµαντική βαρύτητα έχουν οι προαγωγικές εξετάσεις. Εστιάζοντας στην Α τάξη του Λυκείου, η ισχύουσα νοµοθεσία δίνει µια αυτονοµία στη σχολική µονάδα και στον διδάσκοντα να επιλέξει το περιεχόµενο των ερωτήσεων-θεµάτων µε την προϋπόθεση ότι οι απαιτούµενες απαντήσεις περιέχονται στην εξεταστέα ύλη. Ο τύπος των ερωτηµάτων, σύµφωνα µε το Π 85/20001 είναι ανάλογος προς εκείνα που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο και στις οδηγίες του ΠΙ, διατρέχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και περιλαµβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντοµης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης) κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέµατα. Στο γνωστικό αντικείµενο της Χηµείας όπως και της Φυσικής, δίνονται στους µαθητές τέσσερα θέµατα που έχουν την παρακάτω µορφή: Το πρώτο θέµα αποτελείται από ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Το δεύτερο θέµα αποτελείται από ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχεται η κατάνόηση της θεωρίας και η κριτική ικανότητα των µαθητών και συγχρόνως οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του µαθήµατος. Το τρίτο θέµα αποτελείται από µια άσκηση εφαρµογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασµού και σύνδεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόµων και αρχών. Η άσκηση µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα. 19

20 Το τέταρτο θέµα αποτελείται από ένα πρόβληµα ή µια άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασµού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσης του. Το πρόβληµα αυτό ή η άσκηση µπορεί να αναλύονται σε επιµέρους ερωτήµατα. Η βαθµολογία κατανέµεται ανά είκοσι πέντε (25) µονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέµατα. Συλλογή πρωτογενούς υλικού για τα «λάθη» των µαθητών Η πρώτη φάση συλλογής δευτερογενούς υλικού έχει ήδη καταδείξει µελέτες περιπτώσεων όπου κατά κύριο λόγο εξετάζονται παρανοήσεις των µαθητών σε επιµέρους έννοιες, αλλά όχι σε όλο το φάσµα της διδακτικής ύλης κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Επιπλέον, τα εργαλεία που έχουν έως τώρα χρησιµοποιηθεί είναι προσχεδιασµένες δραστηριότητες που δίνουν µεν τη δυνατότητα ακριβούς καταγραφής των ιδεών των µαθητών, αλλά σε ένα πλαίσιο παρατήρησης και ανάλυσης δεδοµένων παραγόντων. Η παρούσα έρευνα, σε αντίθεση µε τις µελέτες περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν, περιλαµβάνει τη συλλογή πρωτογενούς υλικού το οποίο συνίσταται στις απαντήσεις µαθητών της Α Λυκείου στις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου Περιλαµβάνει δηλαδή ένα ευρύτερο φάσµα ερωτήσεων στις γνωστικές περιοχές που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Σπουδών. Με αυτόν τον κεντρικό άξονα και µε την υποστήριξη των ευρηµάτων της έρευνας σε µαθητές της Β Γυµνασίου στη δεύτερη φάση συλλογής πρωτογενούς υλικού έγινε η συλλογή γραπτών µαθητών Α τάξης Λυκείου από 30 Λύκεια της χώρας (2.43% του συνόλου των λυκείων της χώρας).. Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε βάση το µαθητικό πληθυσµό της Α τάξης Λυκείου ανά ήµο της χώρας κατά το σχολικό έτος Ειδικά για την Αττική, κατά µικρή παρέκκλιση όσον αφορά το προηγούµενο κριτήριο, επελέγη τουλάχιστον ένα σχολείο ανά εκπαιδευτική περιφέρεια. Το τελικό δείγµα για το µάθηµα της Χηµείας διαµορφώθηκε από τα γραπτά 928 µαθητών, ποσοστό 1.15% στο σύνολο των µαθητών που ήταν εγγεγραµµένοι στην Α Λυκείου το έτος (77099 µαθητές) ιερευνώντας τις γνωστικές περιοχές στις οποίες οι µαθητές εµφανίζονται µε περισσότερες και συχνότερες παρανοήσεις, τα λάθη ταξινοµούνται και αποτυπώνονται έτσι, ώστε αφενός να δίνουν αναλυτική πληροφόρηση και αφετέρου να αποτελούν µια βάση δεδοµένων µε δυνατότητα επεξεργασίας, συµπλήρωσης και τροποποίησης. 20

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τον Ιούλιο του 2007 η.ε. της Ε.Ε.Χ. απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση µέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Χ. και των Χηµικών Χρονικών προς τα µέλη της για τη συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio Αικατερίνη Γαλανού Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΝΑ ΣΑΪΤΗ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΥΠΕΥΘΥΝH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα