ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασιλική Η. Συγγούνα. Web: v-syngouna.com

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασιλική Η. Συγγούνα. Web: v-syngouna.com"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση κατοικίας: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Υπηκοότητα: Βασιλική Η. Συγγούνα Ρόδου, 39, 26223, Πάτρα, Ελλάδα Web: v-syngouna.com Ελληνική 1. Εκπαίδευση: Διδακτορικό Δίπλωμα (βαθμός: Άριστα) Διδακτορική Διατριβή: «Αδρανοποίηση και Μεταφορά Βιοκολλοειδών σε Πορώδη Μέσα» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Δ.Ε.) (βαθμός: Άριστα 9,6) Μ.Δ.Ε. στην «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πτυχίο (βαθμός: Λίαν Καλώς 8,06) Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2. Επαγγελματικά-Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 1. Μεταφορά βιοκολλοειδών σε πορώδη μέσα 2. Προστασία του Υπόγειου και Πόσιμου Νερού από Μικροβιακή Μόλυνση 3. Βιοαποκατάσταση Εδάφους 4. Επεξεργασία Νερού και Αποβλήτων 5. Περιβαλλοντική Νανοτεχνολογία/Νανοσωματίδια 6. Τεχνολογία Αντιρρύπανσης 3. Επαγγελματική-Ερευνητική Εμπειρία: 01/02/2013- Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης- Σύμβαση Έργου Τύχη και μεταφορά βιοκολλοειδών και νανοσωματιδίων στον υδροφόρο ορίζοντα και επιπτώσεις του μολυσμένου νερού στη δημόσια υγεία Ερευνητικό Πρόγραμμα: BIONFATE-Αριστεία Ι- Συγχρηματοδότηση έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Ελληνικούς εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς-. ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα 01/09/ /07/2012 Ερευνητής- PhD Αδρανοποίηση και μεταφορά βιοκολλοειδών σε πορώδη μέσα Ερευνητικό Πρόγραμμα: Ηράκλειτος ΙΙ «Επενδύοντας στο μέλλον σας», Συγχρηματοδότηση έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Ελληνικούς εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς-. ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα 1/05/ /5/2010 Page 1 of 5

2 Ερευνητής- PhD Μελέτη της μεταφοράς ιών (βακτηριοφάγων) σε κορεσμένους και ακόρεστους υδροφόρους Πρόγραμμα Καραθεοδωρή, , ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα 01/01/ /07/2008 Ολοκληρωμένες δράσεις για την προστασία παράκτιων περιοχών από ανθρωπογενή ρύπανση και για την αποκατάσταση υπόγειων υδάτων περιορίζοντας τη διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφόρους INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ , Ερευνητικό Πρόγραμμα PRIMAC ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα 01/01/ /03/2008 Ερευνητής/Διαχειριστής- Σύμβαση Έργου Μελέτη της μόλυνσης του υπόγειου νερού από ιούς κατά τη διήθηση ανακυκλωμένου νερού: πειράματα εργαστηριακής κλίμακας και πεδίου Ερευνητικό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ με φορέα τη Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης , ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα 01/10/ /12/2006 Μείωση περιβαλλοντικής ρύπανσης με χρήση ηλιακής ενέργειας για ξήρανση προϊόντων Βελτίωση βιοχημικών διεργασιών και με ορθολογική εγκατάσταση των πηγών εκπομπής ρύπων Ερευνητικό Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ, , ΕΛΚΕ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, Ελλάδα 01/11/ /12/2006 Ανάπτυξη Μεθοδολογιών Χαμηλού Κόστους για Ταχεία Πρόβλεψη και Παρακολούθηση Ρύπανσης Ποταμών Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ,, , ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα 4. Διδακτική Εμπειρία: 1/10/ /12/2011 Επικουρικό Διδακτικό Έργο (Σύμβαση έργου: 80 ώρες) 1/07/ /12/2010 Επικουρικό Διδακτικό Έργο (Σύμβαση έργου: 210 ώρες) 1/1/ /06/2010 Επικουρικό Διδακτικό Έργο (Σύμβαση έργου: 56 ώρες) 1/07/ /12/2009 Επικουρικό Διδακτικό Έργο (Σύμβαση έργου: ώρες) 1/2/ /06/2009 Επικουρικό Διδακτικό Έργο (Σύμβαση έργου: 50 ώρες) 26/1/ /05/2009 Εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Αχαΐας (Σύμβαση έργου: 50 ώρες) Για τη διδασκαλία της ενότητας "Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων και Υγρών Αποβλήτων " του προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., ΥΠ.Ε.Π.Θ), Ελλάδα Page 2 of 5

3 1/10/ /12/2008 Επικουρικό Διδακτικό Έργο (Σύμβαση έργου: 192 ώρες) 17/10/ /12/2008 Εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Αχαΐας (Σύμβαση έργου: 25 ώρες) Για τη διδασκαλία της ενότητας "Περιβάλλον-Οικολογία" του προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., ΥΠ.Ε.Π.Θ), Ελλάδα 1/1/ /06/2008 Επικουρικό Διδακτικό Έργο (Σύμβαση έργου: 30 ώρες) 1/10/ /12/2007 Επικουρικό Διδακτικό Έργο (Σύμβαση έργου: 87 ώρες) 5. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές: (6) 5.1 Mitropoulou P.N.; Syngouna V. I.; Chrysikopoulos C.V. Transport of colloids in unsaturated packed columns: Role of ionic strength and sand grain size. Journal of Colloid and Interface Science. 2013, Submitted 5.2 Chrysikopoulos C. V.; Manariotis, I.D.; Syngouna V I. Virus inactivation by high frequency ultrasound in combination with visible light. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , 2013 In Press. 5.3 Syngouna V I.; Chrysikopoulos C.V. Cotransport of clay colloids and viruses in water saturated porous media. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 416, 56 65, Chrysikopoulos C.V.; Syngouna V.I., Vasiliadou I.A.; Katzourakis V.E. Transport of Pseudomonas putida in a three-dimensional bench scale experimental aquifer. Transport in Porous Media. 94, , doi: /s z, Chrysikopoulos C. V.; Syngouna V.I. Attachment of bacteriophages MS2 and X174 onto kaolinite and montmorillonite: extended-dlvo interactions. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 92, 74 83, Syngouna, V.I; Chrysikopoulos, C.V. Transport of biocolloids in water saturated columns packed with sand: Effect of grain size and pore water velocity. Journal of Contaminant Hydrology. 126, , Syngouna, V.I; Chrysikopoulos, C.V Interaction Between Viruses and Clays in Static and Dynamic Batch Systems. Environmental Science & Technology. 44, , Ανακοινώσεις/Παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια: (21) Παρουσιάσεις Poster (16) 6.1 Chrysikopoulos C.V. and V.I. Syngouna, Cotransport of clay colloids and viruses in water saturated columns packed with glass beads, (Abstract), EOS, Transactions, American Geophysical Union, San Francisco, USA, H13E-1407, Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Virus attachment onto clay colloids: XDLVO interactions. (Full paper), Proceedings of the international conference Protection and Restoration of the Environment XI. Thessaloniki, Greece, Syngouna, V.I.; Aravantinou A.F.; C.V. Chrysikopoulos, Effect of pore water velocity and grain size on biocolloid transport. (Full paper), Proceedings of the international conference Protection and Restoration of the Environment XI. Thessaloniki, Greece, Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Virus attachment onto clay colloids: Batch and Transport Experiments (Abstract). Eurosoil Soil science for the benefit of mankind and environment. 4th international congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS).S11.08-P-12. Bari- Italy, 2-6 July, 2012 Page 3 of 5

4 6.5 Chrysikopoulos C.V. and V.I. Syngouna. Attachment of bacteriophages MS2 and PhiX174 onto kaolinite and montmorillonite: extended-dlvo interactions (Abstract), EGU, European Geoscience Union General Assembly 2012 Vienna, Austria, HS8.1.5/A155-EGU , Vasiliadou I.A., V.E. Katzourakis, V. I. Syngouna, C.V. Chrysikopoulos, Experimental and theoretical study of Pseudomonas putida transport in a three-dimensional model aquifer, (Abstract), EGU, European Geoscience Union General Assembly 2012 Vienna, Austria, HS8.1.5/A154-EGU , Manariotis I.D., V.I. Syngouna, C.V. Chrysikopoulos. MS2 and ΦX174 inactivation by high frequency ultrasound. (Abstract), EGU, European Geoscience Union General Assembly 2012 Vienna, Austria, HS8.1.5/A167-EGU , Chrysikopoulos C.V. and Syngouna, V.I. Attachment of bacteriophages MS2 and ΦX174 onto kaolinite and montmorillonite: non-dlvo interactions, (Abstract), EOS, Transactions, American Geophysical Union, San Francisco, USA, H53B-1390, Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Transport and retention of biocolloids in water saturated porous media: effect of water velocity and grain size, (Abstract), EGU, European Geoscience Union General Assembly 2011 Vienna, Austria, HS8.1.7/A458-EGU , Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Determination of experimental and theoretical collision efficiencies for biocolloids migrating in water saturated columns packed with sand, (Abstract), EGU, European Geoscience Union General Assembly 2011 Vienna, Austria, HS8.1.7/A459-EGU , Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Biocolloid transport in water saturated columns packed with sand, (Abstract), EOS, Transactions, American Geophysical Union, San Francisco, USA, H51F-0956, Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Bacteriophage MS2 and ΦX174 sorption onto clays. (Full paper), Proceedings of the international conference Protection and Restoration of the Environment X. Corfu (Kerkyra) Greece, PRE1095ACT, Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Effect of aquatic chemistry on virus sorption onto kaolinite and bentonite, (Abstract), EGU, European Geoscience Union General Assembly 2010 Vienna, Austria, HS7.4/A320-EGU , Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Experimental study of MS2 and ΦX174 interactions with clays, (Abstract), EOS, Transactions, American Geophysical Union, San Francisco, USA, H53A-0912, Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Interaction between viruses and clays in static and dynamic batch systems, (Abstract), EGU, European Geoscience Union General Assembly 2009 Vienna, Austria, HS3.5/A104-EGU , Yiannopoulos, A.Ch., V.I. Syngouna, A.A. Bloutsos, I.D. Manariotis, Yannopoulos, P.C., and C.V. Chrysikopoulos, Solar reactor for environmental applications: Preliminary design, Proceedings of the international conference Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Crete, Greece, P064, Προφορικές Παρουσιάσεις: (5) 6.17 Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Grain size and water velocity combined and synergistic effects on biocolloid transport. Eurosoil Soil science for the benefit of mankind and environment. 4th international congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS). S Bari-Italy, 2-6 July, Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos. Transport of viruses in water saturated columns packed with sand: Effect of pore water velocity, sand grain size, and suspended colloids, EGU, European Geoscience Union General Assembly 2012 Vienna, Austria, HS8.1.5/ EGU , Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Transport of Pathogens in water saturated sand columns. (Full paper), Proceedings of the 9th international hydrogeological congress of Greece. 4th MEM Workshop on the Hydrology of fissured Rocks. Advances in the Research of Aquatic Environment. Volume 2. pp Kalavrita, October 5-8, Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Effect of aquatic chemistry on virus sorption onto clays, (Full paper) Proceedings of the 2nd International Conference Hazardous and Industrial Waste Management, Chania-Crete, Greece, Syngouna, V.I., and C.V. Chrysikopoulos, Interaction between viruses and clays in static and dynamic batch systems, (Abstract), IAHR International Groundwater Symposium, Valencia, Spain, Page 4 of 5

5 7. Ανακοινώσεις/Παρουσιάσεις σε Ελληνικά Συνέδρια: (2) 7.1 Συγγούνα Β.Η. και Κ.Β. Χρυσικόπουλος. Μεταφορά ιών σε κορεσμένα πορώδη μέσα: επίδραση διαφόρων φυσικοχημικών παραμέτρων (μέγεθος πορώδους μέσου, ενδοπορώδης ταχύτητα, παρουσία κολλοειδών 2ο Κοινό Συνέδριο, 12ο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ) & 8ο της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Οκτωβρίου, Πάτρα, Συγγούνα Β.Η. και Κ.Β. Χρυσικόπουλος. Αλληλεπίδραση βιοκολλοειδών (ιών) και πορωδών υλικών (αργίλων) υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Οκτωβρίου, Πάτρα, Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά: (1) 8.1 Desalination and Water Treatment (2012) (1) 9. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες: 9.1 Δεξιότητες πληροφορικής: Γνώση των Πακέτων Λογισμικού: Visual Modflow Pro, Pro Aquasim, Surfer, Igor Pro, Origin, Lindo, SPSS για Windows, Statistica, Turboveg για τα Windows, Pcordwin, Megatab. Εμπειρία σε Γλώσσες Προγραμματισμού: Pascal, Visual Fortran Άριστη γνώση των εργαλείων του Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) Βασικές γνώσεις γραφιστικών εφαρμογών (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw). Άριστη γνώση χρήσης του Διαδικτύου. 9.2 Τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες: Εμπειρία σε Αναλυτικές Εργαστηριακές Τεχνικές: Αέρια Χρωματογραφία (GC), Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC), Ιοντική Χρωματογραφία (IC), Φασματοσκοπία Φθορισμού, UV-Vis Φασματοσκοπία, Ανάλυση δυναμικού ζήτα και μεγέθους σωματιδίων, Μετρήσεις: Αλκαλικότητας, Σκληρότητας, BOD, COD, Φωσφορικών, Νιτρικών, Θειικών, θολότητας, Jar Test., Μικροβιολογικές Μετρήσεις 9.3 Γνώση γλωσσών: Ελληνικά (Μητρική γλώσσα) Άλλες γλώσσες: Αυτοαξιολόγηση Κατανόηση Ομιλία Γραφή Ευρωπαϊκό επίπεδο (*) Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Eπικοινωνία Προφορική έκφραση Αγγλικά (C1) (C2) Γαλλικά (A1) Basic (A2) (*) βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Basic (B2) Independent (B1) Independent (C2) (A1) Basic (A1) Basic (A2) Basic 10. Μέλος Επιστημονικών και Επαγγελματικών Ενώσεων: 10.1 Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου BIOMET - Τύχη και Μεταφορά Βιοκολλοειδών σε Περιβαλλοντικά Συστήματα, Πανεπιστημίου Πατρών 10.2 Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου ΑΡΥς-Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Ροφητικών Υλικών για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Πανεπιστημίου Πατρών 10.3 Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (European Geosciences Union, EGU) Page 5 of 5

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Βιογραφικό Σημείωμα Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Δημητρακάκη 41 Χανιά, 73100 Tηλέφωνο: 28210 37793 Κινητό: 6937733274

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ / ΜΗΤΡΟΣ: Σταύρος Κολιός Στέφανος / Χριστίνα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: stavroskolios@yahoo.gr stavros.kolios@ouc.ac.cy ΣΠΟΥΔΕΣ Σεπτέμβριος 1998 Ιούλιος 2003:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΤΟΥΛΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 Ιουνίου 1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Άγιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Κ. Καλέρης 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας 3. Διεύθυνση κατοικίας: Πλατάνι, Δήμος Ρίου Ταχ. Κωδ.: 26504 Τηλέφωνο: 2610 994192 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καίτη Νάνου - Γιάνναρου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού Λέκτορας ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Προσωπικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Παπακωνσταντής - Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία

Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα Δημήτρης Κ. Φείδαρος Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΔΕ Ενέργειας, PhD Διεύθυνση Κατοικίας: Δημ. Γεωργιάδου 135 Βόλος Τ.Κ. 382 21 Τηλέφωνο 24210 96758

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μαρία Κόκκορα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μαρία Κόκκορα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Δεδομένα Ημερομηνία γέννησης: 03/08/1981 Τηλέφωνο: +30 6940 565832 E-mail: mkokkora@gmail.com Δρ. Μαρία Κόκκορα Εκπαίδευση Βασική εκπαίδευση: 10/04-06/08 Κάτοχος Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σιδηράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δοϊράνης 42, 113 63 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4142362, 210-8231877, fax 210-4142392 email sidiras@unipi.gr ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 22/3/1960

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΝΑΣΤΟΥ Φυσικού-Μετεωρολόγου

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΝΑΣΤΟΥ Φυσικού-Μετεωρολόγου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 73100 Χανιά Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Α. ΣΠΟΥ ΕΣ Βασικές σπουδές 2 ο Γυµνάσιο και Λύκειο Κορυδαλλού.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δ/νση Διαμονής: Θεσσαλονίκης αρ. 43-45, τ.κ. GR 264 42, Πάτρα, Ελλάδα Τηλ.:+30-2611-102204 +30-6949217062 ail: mbellou@upatras.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δ/νση Διαμονής: Θεσσαλονίκης αρ. 43-45, τ.κ. GR 264 42, Πάτρα, Ελλάδα Τηλ.:+30-2611-102204 +30-6949217062 ail: mbellou@upatras. 1. Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: Μπέλλου Όνομα: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 20 Δεκεμβρίου 1987 Τόπος Γέννησης: Αγρίνιο Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμη Δ/νση Διαμονής: Θεσσαλονίκης αρ. 43-45,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Στεφανή Όνοµα : Αντωνία Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Αικατερίνη Ηµεροµηνία Γέννησης : 18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια Βόλος, Μάιος 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα και επώνυµο: Όνοµα πατέρα: Επάγγελµα: ΧΡΥΣΗ ΛΑΣΠΙ ΟΥ Σωτήριος Επίκουρη Καθηγήτρια Τίτλοι: ρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ. Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ. Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ Γενικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ Τόπος-ημ/νία γέννησης Ηράκλειο Κρήτης, 5 Ιουνίου 1976 Υπηκοότητα Ελληνική Οικογ. κατάσταση Έγγαμος με

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Europass

Βιογραφικό σηµείωµα Europass Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) ιεύθυνση (-εις) ιεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Βασιλειές Τεµένους ΤΚ 71500, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α)

Διαβάστε περισσότερα

danae.venieri@enveng.tuc.gr

danae.venieri@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ανάης Βενιέρη Επίκουρης Καθηγήτριας Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Προσωπικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ανάη Βενιέρη Όνοµα πατέρα: Πέτρος Όνοµα µητέρας: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονυσίας Κολοκοτσά Mάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ... 4 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 5 4.1 Διδασκαλία μαθημάτων... 5 4.2

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ Χριστίνα Ανδρέα Δημητρίου, 35, 142 34, Καλογρέζα, Αθήνα Τηλέφωνο (-α) 210 2792318 Κινητό: 693 25

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας Επώνυμο : Τσαρούχας Όνομα : Παναγιώτης Όνομα πατέρα : Χαράλαμπος Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αγγελίδης ιεύθυνση κατοικίας: Παρθενώνος 2, 67100 Ξάνθη. Τηλέφωνα: 25410-79610 (εργασίας) Fax: 25410-79604 e-mail: pangelid@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης 10/07/1965 Τόπος Γέννησης Πόλη του Παναµά, Παναµάς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος µε ένα τέκνο ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52

Διαβάστε περισσότερα