67s[ :2Q J1. Κοινοποίηση:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "67s[ :2Q J1. Κοινοποίηση:"

Transcript

1 ΔΙΠΑ.Ε. ΙΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΙ Αρ. Πρωτ.: Ημ/νία: Για Ενέργεια: Κοινοποίηση: ~ ~ lf 67s[ :2Q J1 == _ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

2 Εισαγωγή Η παρούσα εισηγητική έκθεση αφορά θέση ΔΕΠ της Σχολής Οικονομία; και Διοίκηση; του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Εισηγητική Επιτροπή Το εκλεκτορικό σώμα, που ορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση της Γενική; Συνέλευσης Ειδική; Σύνθεσης της Σχολής στις , συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση την και όρισε τριμελή εισηγητική επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη ΔΕΠ: Δημήτριο Μπουραντά Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Διοικητική; Επιστήμης και Τεχνολογίας με γνωστικό αντικείμενο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (με ΦΕΚ διορισμού 207/ , τ Ν.Π.Δ.Δ.) Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Διοικητικήι; Επιστήμης και Τεχνολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Μάνατζμεντ με έμφαση στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Παράγοντα» (ΦΕΚ Διορισμού 163/ τ. Ν.Π.Δ.Δ) Αικατερίνη Σαρρή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτική; Μακεδονία; στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με ΦΕΚ διορισμού 233/ , τχ. Γ') Υποψηφιότητα υπέβαλαν εμπρόθεσμα οι: Αρτίκηξ Παναγιώτης Βασιλάκη Αθηνά Μητρούση Κυριακή Ξενάκη; Αλέξανδρος Φλουρής Τριαντάφυλλος Απέσυραν την υποψηφιότητα τους μετά από έγγραφη δήλωσή τους προς τη Σχολή Οικονομία; και Διοίκησηξ οι: Μητρούση Κυριακή (23/03/2001, Αρ. Πρωτ.264/ ) Ξενάκη; Αλέξανδρος (16/03/2001, Αρ. Πρωτ.237/ ) Στην παρούσα εισήγηση αξιολογούνται Αρτίκης Παναγιώτης Βασιλάκη Αθηνά οι υποψήφιοι: 2

3 Φλουρής Τριαντάφυλλος Το ισχύον νομικό πλαίσιο για την υπό πλήρωση θέση έχει συνοπτικά ως εξής: Γενική προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Για την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή τα προσόντα του υποψηφίου είναι τα ακόλουθα βάση του ισχύοντα νομοθετικού πλαισίου (Ν. 1268/82 άρθρο 4): i) Τουλάχιστον δύο χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω. ii) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμες είτε σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ή πρωτότυπες, επιστημονικές μονογραφίες πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω. Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξης του Σύμφωνα με το άρθρο 6 Γ4 του νόμου 2083/92 απαραίτητα δικαιολογητικά για την κρίση θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. Η Επιτροπή συνεδρίασε και προχώρησε στην αξιολόγηση των υποψηφίων βασιζόμενη αφενός στα κριτήρια που ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την πλήρωση της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και αφετέρου στα γενικότερα αποδεκτά κριτήρια για κάθε ακαδημαϊκή αξιολόγηση. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν: α. Σπουδές και Σταδιοδρομία: Σκοπός αυτού του κριτηρίου είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι σπουδές των υποψηφίων και η γενικότερη σταδιοδρομία τους εμπίπτουν στα προαπαιτούμενα για την πλήρωση της υπό πλήρωση θέσης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις ακαδημαϊκές σπουδές, και στα τρία επίπεδα, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορική διατριβή και εξετάζεται επίσης η ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου. Βασικό στοιχείο της αξιολόγησης είναι η συνάφεια των σπουδών και της εν γένει ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. β. Επιστημονικό Έργο - Δημοσιεύσεις: Στόχος του συγκεκριμένου κριτηρίου είναι να διερευνηθεί κατά πόσο πληρείται η απαίτηση του νόμου για πρωτότυπες δημοσιεύσεις και μονογραφίες με έμφαση την τελευταία πενταετία. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα αφενός στις δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, σε βιβλία ή σε σειρά βιβλίων, και σε συλλογικούς τόμους με κριτές και αφετέρου τα κεφάλαια σε βιβλία και οι υπάρχουσες επιστημονικές μονογραφίες. Βασικό στοιχείο της αξιολόγησης είναι η συνάφεια του επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπι jjr ' πλήρωση θέσηξ, 3 J

4 γ. Διδακτικό Έργο: Σκοπός αυτού του κριτηρίου είναι να διερευνηθεί κατά πόσο πληρείται η απαίτηση του νόμου για αυτοδύναμη διδασκαλία Αξιολογείται το εύρος της διδακτική; εμπειρίας σε πανεπιστημιακά ή ανώτατης εκπαίδευση; ιδρύματα τόσο σε προπτυχιακά όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Βασικό στοιχείο της αξιολόγησης είναι η συνάφεια του διδακτικού έργου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. δ. Επαγγελματικό και Λοιπό Έργο: Σκοπόξ αυτού του κριτηρίου είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασύνδεση της αποκτηθείσης θεωρητική; γνώσης με την πράξη δηλαδή με την επαγγελματική εφαρμογή στο ευρύτερο τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Η επαγγελματική εμπειρία διαμορφώνει τη δυνατότητα αντίληψης και επίλυσης σύγχρονων προβλημάτων στο τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο. 3. Αναλυτική Κρίση των Υποψηφίων Ακολουθεί η αναλυτική κρίση των υποψηφίων: Παναγιώτη Αρτίκη Αθηνάς Βασιλάκη και Τριαντάφυλλου Φλουρή 4

5 3.1.1 Σπουδές Ο κ. Παναγιώτης Αρτίκης αποφοίτησε το 2002 από το Τμήμα Οικονομική; & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών. Το 2003 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακέ; σπουδές του από το Πανεπιστήμιο του Bradford, στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου έλαβε το Master of Philosophy. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2006 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Bradford και κατόπιν, το Νοέμβριο του 2006 ολοκλήρωσε το Master of Research ίη Management από το Πανεπιστήμιο του Bath. Τίτλος Διδακτορική; Διατριβής: "Properties and Applications ίη Systems Operations under Risk of Exponential- Uniform Multiplicative Model and Relates Random Sums". Μετ.: «Ιδιότητεξ και Εφαρμογές σε Λειτουργίες Συστημάτων υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας Εκθετικού και Ομοιογενούς Πολλαπλασιαστικού Μοντέλου και Συσχετιζόμενα Στοχαστικά/Τυχαία Αθροίσματα» Η διδακτορική διατριβή κρίνεται ότι δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Συνολική αξιολόγηση των σπουδών του υποψηφίου Η Εισηγητική Επιτροπή κρίνει ότι οι σπουδές του κ. Αρτίκη είναι υψηλού επιπέδου αλλά μη συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης τουλάχιστον σε επίπεδο πρώτου πτυχίου, Μ. PhiΙ και διδακτορική; διατριβής. Ο υποψήφιος κ. Αρτίκης έχει δημοσιεύσει 28 άρθρα του σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Τα 24 από αυτά έχουν δημοσιευθεί μετά τη λήψη του Διδακτορικού του, σε ξένα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά τα οποία στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μη συναφή ως προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, τόσο σε επίπεδο περιοδικού όσο και άρθρων. 1. Ρ.Τ. Artikis and C.T. Artikis. (2010) «Stochastic models for risk control programs of Organizations», Kybernetes: The internαtionαl journαl ΟΙ cybernetics, systems andmanagement νοι 39, Να. 4., ρρ C.T. Artikis, Ρ.Τ. Artikis and G.P. Chondrocoukis. (2010) "Consideration of learning processes based οα optimal operations for recovery 01' information systems", Journal of Information and Optimization Sciences, Υο]. 31 Νο. 2, ρρ

6 3. Ρ.Τ. Artikis and C.T. Artikis. (201 Ο) "Discounted minimum of a random number of random variables ίη replacement of computer systems', Journal ΟΙ lnformation and Optimization Sciences, ν-ι 31, Νο. 2, ρρ Ρ.Τ. Artikis and C.T. Artikis. (2009) "Combinations of risk control and risl( financing operations" Intemational Journal of Decision Sciences, Risk and Management νοι 1, Νο. %, ρρ C.T. Artikis and Ρ.Τ. Artikis. (2009) "Processes of educational informatics incorporating stochastic models", Journal ΟΙ lnterdisciplinary Mathematics Υο]. 10, Νο. 4, ρρ C.T. Artikis and Ρ.Τ. Artikis. (2009) "Discrete random sums ίιι processes of systemics arising ίη cybernetics and informatics", Journal ΟΙ Di8crete Mathematical Sciences and Cryptography Mathematics Υο]. 12, Νο. 3, ρρ C.T. Artikis and Ρ.Τ. Artikis. (2009) ''Integral part models ίη information systems and educational processes", Journal ΟΙ Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, ν-ι 12, Νο. 2, ρρ C.T. Artikis, Ρ.Τ. Artikis and C. Kara-Zaitri. (2009) "Stochastic modeling of risk severity reduction operations", Journal ΟΙ Statistics and Management System8, νοι 12, Νο. 4, ρρ Ρ.Τ. Artikis and C.T. Artikis. (2009). "Recovery tίme of a complex system ίυ risk and crisis management operations", lnternational Journal ΟΙ Decision Sciences, Risk and Management, νοι 1, ρρ C.T. Artikis and Ρ.Τ. Artikis.(2009). 'Stochastic modeling of risk control operations for recovery of systems', lnternational Journal ΟΙ Applied Systemic Studies, νοι 2, ρρ Ρ.Τ. Artikis, C.T. Artikis, Κ..Α. Agorastos and Α.Ο. Vlachos. (2009). "Stochastic derivation and application ίη information risk frequency reduction of a class of discrete random variables", Journal ΟΙ Stati8tic8 and Management System8, Vol 12, ρρ C.T. Artikis and Ρ.Τ. Artikis. (2009). "Stochastic modeling of risk duration reduction operations", Journal 0lStati8tics and Management Systems, Vo!. 12, ρρ Ρ.Τ. Artikis and C.T. Artikis. (2009). "Performance of complex systems ίn the environment of a random number of competing catastrophic risks', lnternational Journal οιapplied Systemic Studies, Vo!. 2, ρρ C.T. Artikis and Ρ.Τ. Artikis (2009) "Leaming processes and information management operations utilizing a class of random sums", Collnet Journal ΟΙ Scientometric8 & Inlormation Management, νοι 3, ρρ Ρ.Τ. Artikis, C.T. Artikis and J.I. Μοshakίs. (2008). "Discounted maximum of a random number of random cash f10ws ίn οριίιιιε! decision making", Journal ΟΙ lnformation and Optimization Sciences, Vo!. 29, ρρ C.T. Artikis and Ρ.Τ. Artikis (2008). "Bernoulli selecting processes and integral part models ίτι establishing properties and applications of a discrete distribution", Journal ΟΙInterdisciplinary Mathematics, νο!. 11, ρρ Ρ.Τ. Artikis and C.T. Artikis. (2008). "Random sums of integral part models ίn computer systems operations", Journal ΟΙ Discrete Mathematical Science8 and Cryptography, νο!. 11, ρρ Ρ.Τ. Artikis and C.T. Artikis. (2008). "Thinning of renewal processes ίn stochastic discounting models and risk frequency reduction operations", Journal -{-Ρ ΟΙ Interdiscίplinαry Mαthemαtics, να!. 11,!ρ ~

7 19. C.T. Artikis, Ρ.Τ. Artil<isand J.1. Moshakis. (2008). "Stochastic compounding models for continuous uniform cash flows arising ίιι risk management", Journal 0/ Statistics and Management Systems, Vol. 11, ρρ C.T. Artikis, Ρ.Τ. Artikis and P.F. Hatzopoulos. (2008). "Certain classes of discrete distributions ίη modeling risk control operations and establishing a transformation for probability generating functions", Journal o/interdisciplinary Mathematics, Vol11, ρρ C.T. Artikis and Ρ.Τ. Artikis. (2007)."Properties and applications of a stochastic multiplicative model", Joumal of Interdisciplinary Mathematics, Vol. 1Ο, ρρ C.T. Artikis and Ρ.Τ. Artikis. (2007). ''Incorporating a random number of independent competing risks ίη discounting a continuous uniform cash flow with rate of payment being a random sum, Journal o/interdisciplinary Mathematics, Vol. 10, ρρ C.T. Artikis, Ρ.Τ. Artikis and C.E. Fountas. (2007). "Risl< management operations described by a stochastic discounting model incorporating a random sum of cash flows and a random maχίmum of recovery times", Journal 0/ Statistics and Management Systems, Vol. 1Ορρ Ρ.Τ. Artikis, C.T. Artikis, C.E. Fountas and P.F. Hatzopoulos. (2006). "Discrete renewal and self-decomposable distributions ίη modeling information risk management operations", Journal 0/ Statistics and Management Systems, Vol. 9, ρρ Ρ.Τ. Artikis and C.T. Artikis. (2005). "Properties and applications ία risk management operations of a stochastic discounting model", Journal of Statistics and Management Systems, Vol. 8, ρρ C.T. Artikis and Ρ.Τ. Artikis. (2005). "Ροίεεοιι random sums ίιι modeling operations for treatment of ongoing risk οοοιυτετιοεε", Spoudai: Journal (~r Economics & Business, Vol. 55, ρρ D. Jerwood, Ρ.Τ. Artikis and C.E. Fountas. (2005) 'Ά stochastic model for the cost of maintaining a risk frequency reduction operation", JoHrnal 0/ Statistics and Management Systems, Vol. 8, ρρ Ρ.Τ. Artikis and C.T. Artikis. (2004). "Stochastic models ίιι fundamental risk management operations', International Review 0/ Economics and BusineS's, Vol. 51, ρρ Ο υποψήφιος κ. Αρτίκης αναφέρει στο υπόμνημα σπουδών την δημοσίευση 2 άρθρων σε συλλογικού; τόμους με κριτές, καθώξ και ένα βιβλίο: 1. Ρ.Τ. Artikis (2009), ''Incorporating a discrete renewal random sum ίη computational intelligence and cindynics" ed. Tsihritzis & Jain, Multimedia Services in Intelligent Environments-Integrated Systems, Book series on Studies in Computationallntelligence, Springer 2. C.T. Artil<is and Ρ.Τ. Artikis (2009), "Determining a discrete geometric random ειιαι ία computational intelligence for supporting a complex system under a major risk' KES",ed. Mogliano Veneto, Intelligent Interactive Multymedia, Systems and Services, Springer 7

8 3. Κ.Θ. Αρτίκης και Π.Θ. Αρτίκης (2009), <<ΣτοχαστικάΜοντέλα Διοικητικού Κινδύνου», εκδ. ΑΝΑΖΗΤΩ, Αθήνα Σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα ο κ. Αρτίκης έχει την ακόλουθη διδακτική εμπειρία: Μαράσλειο διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης : Διδασκαλία του μαθήματος "Τεχνικές Άσκησης των Εκπαιδευτικών : Μικροδιδασκαλία" κατά το πρώτο εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών , και και διδασκαλία του μαθήματος "Στατιστική και Θεωρία Πιθανοτήτων" κατά το δεύτερο εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών , και Τα μαθήματα αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Μαρασλείου Διδασκαλείου. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση; Πανεπιστημίου Αθηνών: Διδάσκων Π.Δ. 407/80 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδειισης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα ακαδημαϊκά έτη και Δεν γίνεται σχετική αναφορά στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου 8

9 3.2.1 Σπουδές Η κα. Βασιλάκη Αθηνά αποφοίτησε το 2003 από το Πανεπιστήμιο του Middlesex στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου έλαβε το Bachelor σε Business Studies and Human Resource Management. Το 2004 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της King's College, University of London, από όπου έλαβε το MSc Human Resource Management and Organisational Analysis. Το 2005 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της από το Πανεπιστήμιο του Middlesex, από όπου έλαβε με άριστα το MSc Research Methods for Business and Management. Στη συνέχεια, το Σεπτέμβριο του 2008 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Business School του Πανεπιστημίου του Middlesex. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: ''Enhancing Post-acquisition organizational performance: 'Πιο role of leadership". Η διδακτορική διατριβή κρίνεται ότι εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Η Εισηγητική Επιτροπή κρίνει ότι οι σπουδές της κ. Βασιλάκη είναι υψηλού επιπέδου και σε απόλυτη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης στο σύνολό τους Η υποψήφια κ. Βασιλάκη έχει δημοσιεύσει 1 άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές, 1 άρθρο της έχει δημοσιευθεί από το κέντρο Centre National de la Recherche Scientifique ενώ κατά δήλωσή της 1 άρθρο της έχει γίνει αποδεκτό για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές και τέλος ένα ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία κρίσης. 1. Vasilaki, Α. and O'Regan, Ν., (2008), ''Enhancing post-acquisition organisational performance: The role ofthe Τορ Managen1ent Team", TeaJn Performαnce Mαnαgement, 14, 3/4, Newlands, D. and Vasilaki, Α., (2009), "Systematic induction, performance appraisal and attitudes for continuous improvement", Working Pαper Series 2009-ΜΑΝ-07, published by the Centre National de la Recherche S.Cie.ntifiquίzeiP (LEM-CNRS-UMR 8179) ιλα ' 9 ~ι -

10 3. Vasilaki, Α., "The relationship between transformationalleadership and postacquisition performance", Ιnternαtίοnαl Studίes oj Μαnαgeπιent and Οrgαnίsαtίοn, (accepted- jοrthcοmίng) 4. Smith, Ρ., da Cunha, J., Giangreco, Α., Vasilaki, Α. and Carugati, Α., "The threat of dis-identification for Human Resource Management practices: Ατι ethnographic study of a merger", Human Resource Mαnagement, (under 8econd reνiew) Η υποψήφια κ. Βασιλάκη αναφέρει στο υπόμνημα σπουδών την δημοσίευση 3 άρθρων σε συλλογικούς τόμους με κριτές καθώς και 1 βιβλίο: 1. Vasilaki, Α., (2010), "The attributes ofa successful acquisition leader", ίιι R. Gleich, G. Kierans and Τ. Hasselbach, (eds), Value in due dίιίgence: New rίsks, new mίtίgαtίοns, London: Gower Publishing 2. Vasilaki, Α., (2009), various entries ίη C. Wankel (Ed.), ΕnCΥcΙΟΡαedίαoj Business in Todαy's World, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications 3. Ahmad, J., Vasilaki, Α. and Nath, Υ., (2007), Strategic Business Enνironment, London: Pearson Custom Publication Ακαδημαϊκή εμπειρία - Διδασκαλία Σύμφωνα με το βιογραφικό της σημείωμα η κ. Βασιλάκη έχει την ακόλουθη διδακτική εμπειρία: September 2008-Present, Assistant Professor ΙΩ IESEG School of Management, Catholic University of Lille, France Courses taught: Organizational Behavior, Strategic Management, Strategic Thinking and Skills, Managing the challenges of Mergers and Acquisitions, Comparative Management, Health Care Management, Research Methods July August 2009, Visiting Professor ίτι Konkul< University, Seoul, South Korea Taught Strategic Management during the International Summer Academy November December 2007, Part-time Lecturer ίη Middlesex University Business School, London, U.Κ. Taught lectures and seminars for the undergraduate and postgraduate Jie'fP students, supervision of research theses, member of the team that compiled the customized book edition of the :~tiategic Business Environment

11 member of the team that redesigned the course to meet the new learning framework introduced by the university Courses taught: Introduction to Management, Strategic Business Environment, and Contemporary Issues in Business, Management Concepts, Creativity and Innovation Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2004 : Research Assistant στο γραφείο του Συμφώνου Σταθερότητας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, Θεσσαλονίκη. Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2003 : Βοηθός στο τμήμα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της εταιρίας WIN-UP ε.τ.ι. Investment department, Θεσσαλονίκη. Δεκέμβριο; Ιούνιος 2001 : Βοηθός (αμισθί) στο ερευνητικό πρόγραμμα "Ways to introduce Olympic games and physical education in the life of primary school students" που υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών. 11

12 3.3 Φλουρής Τριαντάφυλλος Σπουδές Ο κ. Τριαντάφυλλος Φλουρής αποφοίτησε το 1990 από το Πανεπιστήμιο Willian1 Jewell College Μίεεουτί από όπου έλαβε πτυχίο στην «Ψυχολογία: Βιομηχανική Ψυχολογία». Το 1991 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Baylor από όπου έλαβε Μάστερ στις «Διεθνείς Σχέσεις: Διεθνείς Επιχειρήσεις». Το 1995 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στις Διεθνείς Σχέσεις. Διδακτορική Διατριβή του Υποψηφίου Η διδακτορική διατριβή κρίνεται ότι εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Συνολική αξιολόγηση των σπουδών του Υποψήφιου Η Εισηγητική Επιτροπή κρίνει ότι οι σπουδές του κ. Φλουρή στο σύνολό τους είναι υψηλού επιπέδου και σε οριακή συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Ο υποψήφιος κ. Φλουρής έχει δημοσιεύσει 20 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 2 άρθρα του κατά δήλωσή έχουν γίνει αποδεκτά για δημοσίευση. 1. Flouris, Triant. ''Optimization of Large Commercial Aircraft Ροτίοτυιευοε Through Dynamic Modeling." Enterprise Resource Management JournaΙ Accepted, forthcoming (ία press). 2. Yilmaz, Ayse and Flouris, Triant. "Managing Corporate Sllstaiηability: Risk Managemeηt Process Based Perspective." African Journal of Βιιείιιεεε Management. Accepted, forthcoming (ία press). 3. Flouris, Triant and Yilmaz, Ayse. "Πιε Risk Management Framework to Strategic Human Resource Management." Ιυιεπιετίοτιαί Research Journal of Ρίιιειιοε and Economics. EuroJournals, Issue 36 (January 2010) ρρ Flouris, Triant, Hayes, Paul, Pukthuaηthong, Kuntara and Walker, Thomas. "The Ιηιεπιειίοαε! Α νίειίοτι Insurance Regime ίη Times of Industry Uncertainty." International Journal of Private Law. Υοί. 2, 4 (2009) ρρ Flouris, Triant and Yilmaz, Ayse. "Change Management as a Road Map for Safety Management System Implementation ίη Α viation Operations: FΌcusίηg οτι Risk Management and Operational Effectiveness." International Journal of Civil Aviation. ΥοΙ 1, 1 (2009) Ε 1. 12

13 6. Flouris, Triant, Hayes, Paul, Pul(thuanthong, Kuntara and Walker, Thomas. "Recent Developments in the Α viation Insurance Industry. Risl( Management and Insurance Review, νοι 12, 2 (2009) ρρ Flouris, Triant. "Creating and Educational Network ίη California to Assess and Address its Future Transportation Challenges." ΜΤΙ Report. WP (July 2008). 8. Flouris, Triant and Walker, Thomas. "Financial Comparisons Across Different Business Models in the Canadian Airline Industry." Journal of Air Transportation. νοι 12, 1 (2007) ρρ Flouris, Triant and Dostaler, Isabelle. "Strategic Management as a Key to Educating the New Aviation Ρτοίοεείοαεί." International Journal of Professional Aviation Training and Testing Research. Υοί. 1, 1 (2007). 10. Carney, Michael and Flouris, Triant. ''Institutional Entrepreneurship: The Case of CANSO and the Changing Global Air Navigation Regime." Annals of Air and Space Law. νοι ΧΧΧΙΙ (2007) ρρ Flouris, Triant and Reyes, Felipe. "Safety Performance Comparisons in Scheduled US Cauier Operations: " Collegiate Aviation Review. νοι 24, 1 (2006), ρρ Flouris, Triant and Dostaler, Isabelle. "Stuck ίη the Middle Revisited: The Case of the Airline Industry," with Isabelle Dostaler. Journal of AviationlAerospace Education and Research. Υοί. 15,2 (2006), ρρ Flouris, Triant and Walker, Thomas. "Confidence ίη Airline Performance in Difficult Market Conditions: Αιι Analysis of JetBlue's Financial Market Performance." Journal of Air Transportation νοιι ο, 1 (2005), ρρ Flouris, Triant and Walker, Thomas. "The Financial Performance oflow-cost and Conventional-Cost Airlines in Times of Crisis." Canadian Journal of Administrative Sciences νοι 22 (2005), ρρ Flouris, Triant, Janda, Richard and Oum, Tae. ''International Air Transport Policy Issues for Canada: Views from the 'Άίr Cuuents" Conference of January 2004," with. Canadian Journal of Administrative Sciences Υο]. 22 (2005), ρρ Flouris, Triant and Swidler, Steven. 'Άmerίcan Airlines' Takeover of TWA: Αιι Ex-Post Analysis of Financial Market Information," Ιουιιιε! of Air Transport Management. νοι 1Ο (2004), ρρ Ποιιτίε, Triant and Gibson, Brian. 'Ά viation Management Job Placement: The 2002 Perspective," Collegiate Aviation Review νοι 20, 1 (Fall 2002), ρρ Ηοιιτίε, Triant and Solomon, RusselΙ "The Trade Relationship Between the Ευ and New Zealand," Australasian J ουτιιε] of European Integration. Υοί. 2, 1 (Spring 2001), ρρ Πουτίε, Triant. "The Impact of Οτουτκί Schools ίη Collegiate Α viation Programs οτι FΑΑ Written Exam Scores," Collegiate Α viation Review Υο]. 19, 1 (Fall 2001), ρρ Flouris, Triant and Anthony Patti. "Using the Job Characteristics Model to Measure the Motivating Potential of Flightdeck Positions," Collegiate Aviation Review ν-ι 19,1 (Fa1l2001), ρρ Ηουτίε, Triant. ''Integrated Airline Organizational Frameworks and Crew Κοεουτοε Management Effectiveness," Ιουιυε! of Aviation! Aerospace Educatioη aηd Research Vo1.9, 3 (~:ring 2000), ρρ J γ)

14 22. Flouris, Triant. ''Organizational Behavior as the Answer to CRM Effectiveness," Human Factors Digest ΥοΙ 14, 1 (Summer 1999), ρρ Ο υποψήφιος κ. Φλουρής αναφέρει στο βιογραφικό του υπόμνημα ότι είναι συνσυγγραφέας 4 βιβλίων και μόνος συγγραφέας ενός, ενώ έχει συγγράψει και 1κεφ, σε συλλογικό τό μο : 1. Flouris & Yilmaz, (2010), "Risk Management and Corporate Sustainability ίn Ανίετίοτι", London: Ashgate Publishing 2. Flouris & Lock, (2009), "Managing Aviation Projects From Concept Το Completion", London: Ashgate Publishing 3. Flouris & Lock, (2008), 'Άνίειίοιι Proj ect Management", London: Ashgate Publishing 4. Flouris & Oswald (2006), "Designing and Executing Strategy ίη Αviation Management", London: Ashgate Publishing 5. Fourlis (1995), ''Intercultural Communication ίη International Negotiations: The European Union's North and South" Michigan: Bell and Howell 6. Fourlis (2005), The McGill/Concordia Report οη Aviation Policy for Canada, eds. Dempsey, Janda, de Menstral, Carney, Pelobaba, McGill University Center for Research ου Αίτ and Space Law, Montreal, Quebec Ακαδημαϊκή εμπειρία - Διδασκαλία Σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα ο κ. Φλουρής έχει την ακόλουθη διδακτική εμπειρία: Το χρονικό διάστημα 09/2008 έως σήμερα είναι Καθηγητή; στη Σχολή αεροπορικών σπουδών του πανεπιστημίου του Daniel Webster, Νάσουα, Νέο Χάμσαϊρ, Η.Π.Α. για τη διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων: Project Management, Global Αviation Management and Law και για τη διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος: Transportation Policy Seminar. Το χρονικό διάστημα 09/2007 έως 08/2008 ήταν Καθηγητής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της πόλης της Νέας Υόρκης, York College, Jamaica, Πολιτεία Νέας Υόρκης, Η.Π.Α. για τη διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματοξ: Strategy and Business Policy. Το χρονικό διάστημα 06/2003 έως 08/2007 ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο Concordia, Μόντρεαλ, Καναδάς για τη διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων: Strategic Management, Αviation Enterprise Management (Business Planning), Operations Management, Seminar ίn Air Transport Systems και για τη διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος: Production and Operations Management. Το χρονικό διάστημα 03/1998 έως 05/2003 ήταν Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής (2001) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο τ:υ./ h. 14 ~τ

15 Aubum, Αλαμπάμα, Η.Π.Α. Καναδάς για τη διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος: Technology Management και για τη διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων: Aviation Law, Transport Economics, Principles of Flight Instruction, Airline Operations and Management, Αviation Strategic Management, Ανίειίου Safety, Human Factors/Crew Resource ManageJnent, Introduction to Ανίειίοιι, Αviation Meteorology. Το χρονικό διάστημα 08/2000 έως 12/2000 ήταν Καθηγητής (σε άδεια από το πανεπιστήμιο Auburn) στο πανεπιστήμιο του Pittsburgh, πρόγραμμα «Εξάμηνο στη Θάλασσα» για τη διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων: Multimodal Ττευεροτι Operations (Αιιοιιιτ; University and University of Pittsburgh), International Economics. Το χρονικό διάστημα 03/1997 έως 02/1998 ήταν ερευνητής και λέκτορας στο πανεπιστήμιο Victoria του Wellington, Νέα Ζηλανδία για τη διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων: International Βιιείυσεε, European υnίοn Business Environment Επαγγελματικό έργο του Υποψηφίου Ίο χρονικό διάστημα 09/2008 έως σήμερα είναι κοσμήτορας της Σχολής αεροπορικών σπουδών του πανεπιστημίου του Daniel Webster, Νάσουα, Νέο Χάμσαιρ, Η.Π.Α. Το χρονικό διάστημα 09/2007 έως 08/2008 εργάστηκε ως διευθυντής του Ινστιτούτου Αεροπορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της πόλης της Νέας Υόρκηξ, York College, Jamaica, Πολιτεία Νέας Υόρκης, Η.Π.Α. Το χρονικό διάστημα 06/2003 έως 08/2007 εργάστηκε ως διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Διεθνή Αεροπλοϊα στο πανεπιστήμιο Concordia, Μόντρεαλ, Καναδάς. Το χρονικό διάστημα 01/1995 έως 06/1996 εργάστηκε ως ανώτερος σύμβουλος επιχειρήσεων στην Kantor Management Consultants:, Αθήνα. Αναπληρωτής Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (08/2004 μέχρι 08/2007) ΚΟ,Ι σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι σήμερα. Εκπαιδευτής και Σύμβουλος (Instructor and Οοιιευίιευτ) στη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Εταιριών - International Αίτ Ττωιεροτι Association (ΙΑΤΑ), Montreal, Canada (10/2009 έως σήμερα). Συνεργαζόμενος Ερευνητής (Research Associate) στο Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας Μεταφορών Μινέτα - Mineta Transportation Reseal'ch Institute (MTRI), San Jose, California, USA (1/2006 έως σήμερα). 15

16 4. Συνολική Πρόταση Ο κ. Παναγιώτης Αρτίκης έχει κάνει υψηλού επιπέδου σπουδές στην Ελλάδα και την Αγγλία, διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο και τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 28 άρθρα, και έχει δημοσιεύσει άλλα 2 σε συλλογικού; τόμους με κριτές ενώ είναι συν-συγγραφέας σε 1 βιβλίο. Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου καθώς και το διδακτικό δεν εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Η κα Αθηνά Βασιλάκη έχει κάνει υψηλού επιπέδου σπουδές στην Αγγλία, διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο και τρεις μεταπτυχιακού; τίτλους σπουδών, έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1 άρθρο και ένα στις εκδόσεις του Εθνικού κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (LΕΜ-CΝRS-UΜΙΙ 8179). Έχει δημοσιεύσει 2 άρθρα σε συλλογικού; τόμους με κριτές ενώ είναι συν-συγγραφέας σε 1 βιβλίο. Το περιορισμένο συνολικά ερευνητικό έργο της υποψηφίας σε επίπεδο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συλλογικού; τόμους με κριτές εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Το ίδιο ισχύει και για το διδακτικό της έργο. Ο κ. Τριαντάφυλλος Φλούρης έχει κάνει υψηλού επιπέδου σπουδές στην Αμερική με οριακή συνάφεια προς την υπό πλήρωση θέση. Διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο, δύο μεταπτυχιακού; τίτλους σπουδών και έχει δημοσιεύσει 20 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Έχει συγγράψει κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο και είναι συν-συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων ενώ έχει συγγράψει και ένα μόνος του. Το εκτεταμένο και πλούσιο ερευνητικό έργο του κ. Φλουρή σε επίπεδο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους με κριτές δεν εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Είναι σχετικό με την αεροπλοία (aviation) και οτιδήποτε αναφέρεται σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων και κάποιων μεμονωμένων θεμάτων σχετικών με τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων αλλά πάντα υπό το πρίσμα της αεροπλοίας. Το ίδιο ισχύει και για το πλούσιο διδακτικό του έργο καθώς και για τις επαγγελματικές του ενασχολήσεις. Με βάση τα ανωτέρω η Εισηγητική Επιτροπή κρίνει ότι ουδείς εκ των υποψηφίων πληροί τις προϋποθέσεις για πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, και προτείνει όπως η θέση κηρυχθεί άγονος. Νάνσυ Παπαλεξανδρή ~, Καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών αθηγήτρια Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 16 ~ ~~ \ ) Αν.Καθηγήτρια Παν/μίου Δ. Μακεδονία;

ΔI.πΑ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΙ ~~ίν~::ωτ.: Ωiι'lΌ3 Ι ~oa ιι.- _

ΔI.πΑ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΙ ~~ίν~::ωτ.: Ωiι'lΌ3 Ι ~oa ιι.- _ ΔI.πΑ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΙ ~~ίν~::ωτ.: Ωiι'lΌ3 Ι ~oa ιι.- _ Γιο Ενέργεια: ------..,.--- Κοινοποίηση: _ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Προέδρου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ Καθηγητή του Τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. Προσωπικά Στοιχεία II.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey)

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Προσωπικές Πληροφορίες Επίκουρος Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: εριγνυ 1 (Κτίριο Βανκούβερ), 10434 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8203754 E-mail: akp@aueb.gr 2 ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ιδακτορικό (PhD) στα Πληροφορικά Συστήµατα, University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασπασία I. Τσαούση Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου & Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου Νομική Σχολή ΑΠΘ LL.M., Ph.D. (University of Chicago) Accredited Mediator (CIArb)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Α. Προσωπικά Στοιχεία. Πανεπιστήμιο, Τμήμα. Γνωστικό Αντικείμενο. Γ. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Βιογραφικό Σημείωμα. Α. Προσωπικά Στοιχεία. Πανεπιστήμιο, Τμήμα. Γνωστικό Αντικείμενο. Γ. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Βιογραφικό Σημείωμα Α. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δρ. Ευαγγελία Χορτατσιάνη Επικοινωνία: e-mail: echor@aegean.gr, τηλ. +30 22710-35 243 Β. Τρέχουσα θέση Τίτλος Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα