Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας"

Transcript

1 Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας Σερμπής Δημήτρης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μπάμπης Χάρης Συγκοινωνιολόγος M.Sc. Θεοφίλης Γιάννης Συγκοινωνιολόγος, Προϊστάμενος Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Περίληψη Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του. Κύριος στόχος του είναι η αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αθήνα. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι 24 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, εγκατεστημένες σε επιλεγμένα σημεία στο βασικό οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου χρησιμοποίησης των μηνυμάτων αναγγελίας γεγονότων. Για την εκτίμηση της απόκρισης των οδηγών στα μηνύματα εξετάζονται οι πιθανές αλλαγές των κυκλοφοριακών στοιχείων και παρουσιάζεται χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόκρισης των οδηγών σε ένα μήνυμα αναγγελίας διακοπής της κυκλοφορίας σε βασικό οδικό άξονα της ΑΘήνας. Λέξεις-κλειδιά: Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, αναγγελία γεγονότων, απόκριση 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΚΔΚ) ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2004 εν όψει της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Στόχος του Κέντρου είναι η βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών του βασικού οδικού δικτύου, η γρήγορη απόκριση στα συμβάντα, η λήψη επεξεργασία μελέτη και αξιοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων του βασικού οδικού δικτύου, οι παρεμβάσεις στην φωτεινή σηματοδότηση, η παροχή των κυκλοφοριακών στοιχείων σε «πραγματικό χρόνο» προς τρίτους για στήριξη εφαρμογών τηλεματικής και η συνεργασία με άλλα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας (Τροχαία, ΚΔΚ Αττικής Οδού, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, ΤΡΑΜ, κλπ.). Η λειτουργία του Κέντρου είναι συνεχής (24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο). Ο εξοπλισμός του Κέντρου αποτελείται από 500 θέσεις μέτρησης, 208 κάμερες επίβλεψης κυκλοφορίας, 24 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, το σύστημα Εποπτείας και Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας SITRAFFIC CONCERT της Siemens, ρυθμιστές κυκλοφορίας στους σηματοδοτούμενους κόμβους για την επικοινωνία τους με το σύστημα (900 σηματοδοτούμενοι κόμβοι), αίθουσα ελέγχου με 10 θέσεις εργασίας, 1 video-wall, 42 οθόνες για τη λήψη εικόνων από τις κάμερες επίβλεψης κυκλοφορίας, καθώς και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 2. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Ο στόχος της χρήσης των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) είναι η μετάδοση σε πραγματικό χρόνο κυκλοφοριακών πληροφοριών στους οδηγούς-χρήστες, με στόχο την πληροφόρηση τους για την έγκαιρη και με ασφάλεια απόκρισή τους στις κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούνται στους βασικούς οδικούς άξονες. Οι ΠΜΜ αποτελούν ελκυστική πηγή πληροφόρησης των οδηγών και μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών του οδικού δικτύου, εφόσον μεταδίδουν εγκαίρως ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες. Επειδή είναι ειδικά σχεδιασμένες για να «τραβούν» την προσοχή των οδηγών, είναι απαραίτητο να μεταδίδουν μόνο προσεκτικά σχεδιασμένα μηνύματα. Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων που εγκαταστάθηκαν για τις ανάγκες του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας είναι σταθερές, δύο τύπων («τύπου Π» είτε «τύπου Γ») και έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης πληροφοριών σε 3 γραμμές των 22 κατά μέγιστο χαρακτήρων. Οι ΠΜΜ τοποθετήθηκαν σε θέσεις ανάντη σημαντικών κυκλοφοριακά κόμβων (ανισόπεδων ή και ισόπεδων) όπου πρέπει να ληφθούν από τους χρήστες του οδικού δικτύου κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με εναλλακτικές διαδρομές. Βασικές παράμετροι σχεδιασμού αποτέλεσαν ακόμα η απόσταση από τον κόμβο, η εξασφάλιση ορατότητας, η σχέση με την υφιστάμενη σταθερή πληροφοριακή σήμανση, η προσβασιμότητα για λόγους συντήρησης, κλπ. Πρέπει να επισημανθεί ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, διάφοροι παράγοντες (π.χ. ύπαρξη υπόγειων ή εναέριων δικτύων Ο.Κ.Ω., οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη του υπόψη τμήματος, ύπαρξη πολλών πληροφοριακών πινακίδων σε πλαίσιο κλπ.), δεν επέτρεψαν την επιλογή της βέλτιστης από άποψη κυκλοφοριακού σχεδιασμού λύσης χωροθέτησης. Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση τριών ειδών μηνυμάτων προς τους οδηγούς-χρήστες: μηνύματα αναγγελίας γεγονότων, μηνύματα αναγγελίας χρόνων μετακίνησης και μηνύματα Γενικού Ενδιαφέροντος. 2.1 Μηνύματα αναγγελίας γεγονότων Τα μηνύματα αναγγελίας γεγονότων, είναι μηνύματα που αναφέρονται είτε σε έκτακτα γεγονότα (που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν), είτε σε προγραμματισμένα γεγονότα, με επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Τα Έκτακτα Γεγονότα, αφορούν συμβάντα που έχουν επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας ή/και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου (ατυχήματα, εμπόδια, βλάβες οχημάτων και υποδομής, διαρροή λαδιών κ.ά. επικίνδυνων ουσιών στο οδόστρωμα, μη προγραμματισμένες εκδηλώσεις, κλπ.), καθώς και αντίξοες καιρικές συνθήκες με επίπτωση στο οδικό δίκτυο (π.χ. έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι, κλπ.). Τα έκτακτα γεγονότα προκαλούν απότομες αλλαγές στις κυκλοφοριακές συνθήκες. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αντιληπτές από το σύστημα CONCERT, ταυτόχρονα δε εντοπίζονται και από τους χειριστές μέσω των καμερών επίβλεψης της κυκλοφορίας. Επίσης, είναι δυνατό να υπάρξει σχετική τηλεφωνική ειδοποίηση από άλλα κέντρα (Κ.Ε. Τροχαίας/ΘΕΠΕΚ, Κ.Ε.Λ. Αττικής Οδού, ΚΔΚ Τραμ, κλπ.) στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των Κέντρων Ελέγχου κυκλοφορίας, αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η επαλήθευση του γεγονότος μέσω των καμερών επίβλεψης της κυκλοφορίας. Αμέσως μετά την επαλήθευση του γεγονότος, αποστέλλονται κατάλληλα μηνύματα σε εκείνες τις ΠΜΜ που βρίσκονται σε αρτηρίες του βασικού οδικού δικτύου που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα μηνύματα αυτά παύουν να μεταδίδονται με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος είναι δυνατή η αλλαγή του μηνύματος, ώστε να ανταποκρίνεται στην εξέλιξή του. Τα μηνύματα εκτάκτων γεγονότων αποστέλλονται στις ΠΜΜ από τους χειριστές, κατόπιν εντολής/έγκρισης του συγκοινωνιολόγου βάρδιας και είναι δυνατόν να μεταδοθούν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύκτας.

3 Ως προγραμματισμένα γεγονότα θεωρούνται κυρίως οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, εργασίες κατασκευής ή συντήρησης παρά την οδό, κλπ., με αναμενόμενα αποτελέσματα στο οδικό δίκτυο. Το ΚΔΚ ενημερώνεται σχετικά, κυρίως μέσω Δελτίων Τύπου που παραλαμβάνει καθημερινά από την Τροχαία, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και από άλλους Φορείς (π.χ. Υφυπουργείο Αθλητισμού για την διοργάνωση του Διεθνούς Μαραθωνίου Αθηνών). Οι πληροφορίες αξιολογούνται από τον συγκοινωνιολόγο βάρδιας και, εφόσον απαιτείται, συντάσσονται κατάλληλα μηνύματα που αποθηκεύονται από τους χειριστές στο ημερολόγιο του Συστήματος, ώστε να μεταδοθούν σε συγκεκριμένες ΠΜΜ για προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντίληψη του συμβάντος από τον οδηγό (και άρα την βέλτιστη απόκρισή του σε αυτά), είναι απαραίτητη η ομοιομορφία στα μηνύματα αναγγελίας γεγονότων. Κάθε μία από τις τρεις γραμμές της ΠΜΜ χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο λόγο και με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, η δομή των μηνυμάτων αναγγελίας γεγονότων είναι η ακόλουθη: 1 η γραμμή : Περιγραφή γεγονότος (έργα, ατύχημα, βλάβη οχήματος, βλάβη στο οδόστρωμα, συγκεντρώσεις, κλπ.). 2 η γραμμή : Θέση του γεγονότος. 3 η γραμμή : Επιπτώσεις σε οδηγό-χρήστη (καθυστερήσεις, κλειστός δρόμος) ή προτροπή (προσοχή!, οδηγείτε προσεχτικά, κλπ.). Στα μηνύματα αναγγελίας εκτάκτων γεγονότων περιλαμβάνονται και μηνύματα που πληροφορούν τους οδηγούς για κυκλοφοριακές συμφορήσεις που δεν οφείλονται σε κάποιο συμβάν, αλλά σε αυξημένη ζήτηση, που υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα του δικτύου σε περιόδους εκτός αιχμής. Σε περιπτώσεις που οι βεβαρημένες κυκλοφοριακές συνθήκες αφορούν τις συνηθισμένες για συγκεκριμένο οδικό τμήμα ώρες αιχμής, δεν αποστέλλονται μηνύματα στις ΠΜΜ. Ο καθημερινός οδηγός-χρήστης γνωρίζει ότι στις συγκεκριμένες ώρες αιχμής η κυκλοφορία είναι αυξημένη και το να του δοθεί μια τέτοια πληροφορία είναι περιττό και τελικά θα οδηγήσει στην απαξίωση των ΠΜΜ. Στον Πίνακα Ι που ακολουθεί, φαίνεται η κατανομή των μηνυμάτων αναγγελίας γεγονότων ανά μήνα (με αρχή τον πρώτο μήνα μετά το τέλος των Παραολυμπιακών αγώνων) και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά γεγονός: Πίνακας Ι: Κατανομή μηνυμάτων αναγγελίας γεγονότων ανά μήνα και ανά γεγονός Μήνας αριθμός μηνυμάτων πορείες ατυχήματα βλάβες οχημάτων έργα καιρικά φαινόμενα Άλλα έκτακτα γεγονότα κυκλοφοριακή συμφόρηση Οκτ % 13% 34% 13% Νοε % 30% 3% 14% 3% 11% Δεκ % 27% 3% 35% 16% Ιαν % 40% 7% 7% Φεβ % 34% 8% 14% 9% 8% Μαρ % 34% 9% 10% 4% 30% Απρ % 41% 6% 7% 5% 30% Μαϊ % 35% 10% 22% 1% 5% 15% Ιουν % 30% 10% 15% 4% 31% Ιουλ % 26% 10% 17% 2% 7% 29% Αυγ % 10% 13% 10% 20% Σεπ % 27% 10% 17% 8% 12% 25% Οκτ % 26% 13% 16% 22% 18% Νοε % 25% 9% 7% 10% 4% 32% Δεκ % 43% 6% 7% 13% 23% σύνολα % 33% 9% 14% 2% 9% 22%

4 Από τον Πίνακα Ι διαφαίνεται και η εξέλιξη του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, όσον αφορά την χρήση των ΠΜΜ. Πιο συγκεκριμένα, είναι φανερή η αύξηση του αριθμού των μηνυμάτων αναγγελίας γεγονότων από τον Οκτώβριο του 2004 έως τον Απρίλιο του Από τον Απρίλιο και μέχρι το Δεκέμβριο του 2005, ο αριθμός των μηνυμάτων παραμένει σε υψηλά επίπεδα με εξαίρεση τον Αύγουστο του 2005 (λόγω της καλοκαιρινής περιόδου). Η κυριότερη αιτία αποστολής μηνυμάτων αναγγελίας γεγονότων με ποσοστό 33% είναι τα ατυχήματα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τόσο την συχνότητα των ατυχημάτων, όσο και το ότι αποτελούν την σημαντικότερη αιτία δημιουργίας έκτακτων κυκλοφοριακών προβλημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα μηνύματα αναγγελίας αυξημένης κυκλοφορίας με ποσοστό 22% (παρότι άρχισαν να αποστέλλονται από τον Φεβρουάριο του 2005), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι στην πόλη της Αθήνας υπάρχουν πολλά χρονικά διαστήματα εκτός «κλασσικών» περιόδων αιχμής, όπου εμφανίζονται κυκλοφοριακά προβλήματα στις βασικές οδικές αρτηρίες χωρίς να οφείλονται σε συγκεκριμένα συμβάντα. Τα έργα συντήρησης, οι πορείες, οι βλάβες οχημάτων και τα άλλα έκτακτα γεγονότα ακολουθούν με ποσοστά της τάξης του 9%-14% ενώ τα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται στην τελευταία θέση με 2%. 2.2 Μηνύματα αναγγελίας χρόνων μετακίνησης Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων χρησιμοποιούνται και για την αποστολή μηνυμάτων αναγγελίας χρόνων μετακίνησης. Τα μηνύματα αυτά, δίνουν χρόνους μετακίνησης για χαρακτηριστικούς προορισμούς, καθώς και πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος. Οι διαδρομές που έχουν επιλεγεί μέχρι στιγμής, έχουν ως αρχή τη θέση που βρίσκεται η ΠΜΜ και ως τέλος χαρακτηριστικούς προορισμούς των οδηγών που διέρχονται από τη θέση της ΠΜΜ. Τα μηνύματα αναγγελίας χρόνων μετακίνησης συνδυάζονται τις περισσότερες φορές και με μηνύματα για τυχόν κυκλοφοριακό κορεσμό σε κοντινές περιοχές. Η αποστολή των μηνυμάτων αυτών στις ΠΜΜ γίνεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα Concert, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες συνθήκες που αναφέρονται στο πρόγραμμα στρατηγικής (STRAMO). Οι χρόνοι μετακίνησης που υπολογίζονται από το σύστημα, συγκρίνονται με τους πραγματικούς χρόνους μετακίνησης των οχημάτων, όπως αυτοί μετρώνται είτε από τους χειριστές μέσω των καμερών επίβλεψης (ακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την κίνηση οχημάτων που ακολουθούν τη διαδρομή) είτε με αυτοψίες (με αυτοκίνητα που πραγματοποιούν περιοδικά τη διαδρομή αυτή). Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων των χρόνων που υπολογίζει το σύστημα με τους μετρούμενους από τους χειριστές χρόνους, χρησιμοποιούνται για τις απαραίτητες τροποποιήσεις των παραμέτρων των σχέσεων υπολογισμού των χρόνων μετακίνησης. Ο στόχος που τέθηκε αρχικά από το Κέντρο όσον αφορά την ακρίβεια των προβλέψεων χρόνων μετακίνησης, ήταν να περιορισθεί το σφάλμα στο 20%, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις επιτυγχάνεται πολύ καλύτερη ακρίβεια (σφάλμα στις προβλέψεις χρόνων μετακίνησης μικρότερο του 10% σε σύγκριση με τους πραγματικούς χρόνους). Την παρούσα χρονική στιγμή (Ιανουάριος 2006) χρησιμοποιούνται 9 ΠΜΜ για την αναγγελία χρόνων μετακίνησης. Οι ΠΜΜ αυτές δίνουν χρόνους μετακίνησης για 16 συνολικά διαδρομές. 2.3 Μηνύματα Γενικού Ενδιαφέροντος Τα μηνύματα Γενικού Ενδιαφέροντος είναι μηνύματα που δεν παρέχουν στον οδηγό-χρήστη πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές ή άλλες συνθήκες. Πρόκειται για «απαλά»-χρηστικά μηνύματα τα οποία αποστέλλονται σε συγκεκριμένες περιόδους (π.χ. αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις, εθνικές εορτές, κλπ.), ή κατόπιν συνεργασίας με άλλους

5 Φορείς (π.χ. Υπουργείο Υγείας), με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος (κυρίως αφορούν θέματα οδικής ασφάλειας). 2.4 Παρατηρήσεις για την χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων Οι ΠΜΜ μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις που η ζήτηση για μετακινήσεις ξεπερνά την κυκλοφοριακή ικανότητα τμημάτων του δικτύου για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα μηνύματα που είναι δυνατόν να μεταδοθούν γενικά από τις ΠΜΜ ενός Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας μπορεί να συνεπάγονται «παθητική» ή «ενεργητική» καθοδήγηση των οδηγών. Κατά την «παθητική» καθοδήγηση δεν δίδονται συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές διαδρομές. Η πληροφορία που μεταδίδεται αφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην παρούσα διαδρομή και στο περιβάλλων αυτής δίκτυο, και εναπόκειται στους οδηγούς να αποφασίσουν αν επιθυμούν να παραμείνουν στη διαδρομή ή να ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή. Με την «ενεργητική» καθοδήγηση ο οδηγός πληροφορείται για την ακριβή εναλλακτική διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει, προκειμένου να αποφύγει ένα συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής. Διεθνώς είναι αποδεκτό ότι για την εφαρμογή «ενεργητικής» καθοδήγησης αναγκαίες συνθήκες αποτελούν η δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης της εναλλακτικής διαδρομής, αλλά και η σήμανσή της ως τέτοιας από την αρχή έως το τέλος της (με πληροφοριακή σήμανση). Το σημαντικό μειονέκτημα της «ενεργητικής» καθοδήγησης είναι ότι η προτεινόμενη εναλλακτική διαδρομή επιβαρύνεται από την επιπλέον κυκλοφορία με αποτέλεσμα, στις περισσότερες περιπτώσεις, να οδηγείται σε μικρό χρονικό διάστημα σε κορεσμό, εφόσον η ζήτηση υπερβεί την κυκλοφοριακή ικανότητα κάποιων κόμβων της. Πρέπει να σημειωθεί ότι, το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας δεν ακολουθεί στην καθημερινή του λειτουργία την λογική της «ενεργητικής» καθοδήγησης των οδηγών. Για την υπόδειξη στους οδηγούς εναλλακτικής διαδρομής είναι απαραίτητη η ύπαρξη διαδρομής με αντίστοιχα χαρακτηριστικά και η γνώση της κυκλοφοριακής κατάστασης της εναλλακτικής διαδρομής κάθε στιγμή, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό, εφόσον δεν υπάρχουν ανιχνευτές σε όλα τα τμήματα των εναλλακτικών διαδρομών. Τα μηνύματα αναγγελίας γεγονότων και χρόνων μετακίνησης χρησιμοποιούνται από το ΚΔΚ σαν μια μορφή «παθητικής» καθοδήγησης. Οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν στα μηνύματα αναγγελίας γεγονότων ή στα μηνύματα χρόνων μετακίνησης όπως αυτοί αποφασίσουν, είτε δηλαδή επιλέγοντας να αλλάξουν διαδρομή για να προσεγγίσουν τον τελικό προορισμό τους, είτε επιλέγοντας να παραμείνουν στην αρχική διαδρομή. Αξίζει πάντως να τονισθεί ότι σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης και άλλους φορείς (π.χ. Τροχαία) είναι δυνατή και η εφαρμογή της «ενεργητικής» καθοδήγησης. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΠΜΜ που δεν παρέχουν μηνύματα χρόνων μετακίνησης, παραμένουν κενές όταν δεν μεταδίδουν κάποιο μήνυμα αναγγελίας γεγονότος ή κάποιο μήνυμα Γενικού Ενδιαφέροντος. 3. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Η επιτυχία των μηνυμάτων δεν εξαρτάται μόνο από την όσο το δυνατό καλύτερη, ακριβέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, αλλά σχετίζεται και με την απόκριση των οδηγών σε αυτά. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι για την εκτίμηση της απόκρισης των οδηγών στα μηνύματα. Η πρώτη μέθοδος αφορά στην χρήση ερωτηματολογίων (Chatterjee, κ.α, 2002). Οι έρευνες αυτές, είναι

6 δυνατόν να οδηγήσουν στην αξιοποίηση των απαντήσεων των οδηγών μέσω απλών αναλύσεων (Wardman, κ.α., 1997). Η δεύτερη μέθοδος είναι η εκτίμηση της απόκρισης των οδηγών εξετάζοντας και συγκρίνοντας τα κυκλοφοριακά στοιχεία τόσο στη διαδρομή για την οποία ειδοποιήθηκαν οι οδηγοί ότι υπήρξε κάποιο συμβάν, όσο και στις πιθανές εναλλακτικές διαδρομές. Σημαντικές παρόμοιες μελέτες έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία (Tarry and Graham, 1995 Carden, κ.α., 1998). Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, λόγω της ποικιλίας των εναλλακτικών διαδρομών και της πιθανότητας μη ύπαρξης θέσεων μέτρησης σε αυτές. Η τρίτη μέθοδος είναι η χρήση μαθηματικών προτύπων κίνησης και προσομοίωσης των οχημάτων σε δίκτυα (Bonsall, 1993). Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετά παραδείγματα μαθηματικών προτύπων προσομοίωσης που εξελίχθηκαν με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξετάζουν τις αλλαγές που προκαλούν στην κυκλοφορία πληροφορίες που στέλνονται στους οδηγούς μέσω ΠΜΜ. (McDonald, κ.α., 1995 Bonsall and Hounsell, 1994 McDonald and Richards, 1996 Bonsall, κ.α., 1997). 3.1 Εκτίμηση της απόκρισης των οδηγών με μελέτη της αλλαγής των κυκλοφοριακών στοιχείων Το γεγονός που εξετάζεται, συνέβη την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου Στις 11:30 η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην Λ. Μεσογείων προς κέντρο στο ύψος του Υ.ΕΘ.Α. («Πεντάγωνο»), μετά από τηλεφώνημα για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στη συμβολή της Λ. Μεσογείων με την οδό Δημοκρατίας (σχήμα Ι). Σχήμα Ι: Απεικόνιση των πιθανών διαδρομών Από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας στάλθηκε μήνυμα στην ΠΜΜ 17, που βρίσκεται στην Λ. Μεσογείων στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής. Η ΠΜΜ 17 χρησιμοποιείται και για μηνύματα αναγγελίας χρόνων μετακίνησης, παρέχοντας χρόνους μετακίνησης για δύο διαδρομές. Η πρώτη έχει ως προορισμό την Λ. Κατεχάκη μέσω της Λ. Μεσογείων και η δεύτερη την Λ. Κηφισίας (στο ύψος του Α/Κ «Σίδερα» στο Χαλάνδρι). Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό το συμβάν και μετά από επαλήθευσή του με επικοινωνία με την Τροχαία, διεκόπη η αυτοματοποιημένη μετάδοση χρόνων μετακίνησης και στάλθηκε στην ΠΜΜ μήνυμα αναγγελίας εκτάκτου γεγονότος (σχήμα ΙΙ).

7 Ποσοστιαία μεταβολή του κυκλοφοριακού φόρτου [%] Σχήμα ΙΙ: Μήνυμα αναγγελίας διακοπής κυκλοφορίας Το μήνυμα που χρησιμοποιήθηκε, είχε τη λογική της «παθητικής» καθοδήγησης και δεν προέτρεπε τους οδηγούς να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές, ούτε και τους πρότεινε κάποιες από αυτές. Το συμβάν έληξε στις 12:15, οπότε και σταμάτησε η μετάδοση του μηνύματος. Η απόκριση των οδηγών εκτιμήθηκε μελετώντας τις αλλαγές στα κυκλοφοριακά στοιχεία των οδικών τμημάτων που επηρεάσθηκαν κατάντη του συμβάντος. Οι οδηγοί που ενημερώθηκαν από την ΠΜΜ 17, δεν είχαν άλλη εναλλακτική διαδρομή από το ύψος της ΠΜΜ μέχρι την πλατεία της Αγίας Παρασκευής (το τμήμα αυτό αποτυπώνεται με μαύρο χρώμα στο Σχήμα Ι). Στη συνέχεια, είχαν τη δυνατότητα, είτε να συνεχίσουν στη Λ. Μεσογείων (διαδρομή 1, που αποτυπώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχήμα Ι), είτε να ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή μέσω της οδού Χαλανδρίου (διαδρομή 2, με πράσινο χρώμα στο σχήμα Ι), ώστε να φθάσουν στους πιθανούς προορισμούς τους, που στην πλειοψηφία τους βρίσκονταν είτε προς το κέντρο είτε στην Λ. Κατεχάκη Κοινή διαδρομή Οι θέσεις μέτρησης που βρίσκονται στο τμήμα ανάμεσα στην ΠΜΜ και την πλατεία της Αγίας Παρασκευής (όπου και γίνεται ο διαχωρισμός των δύο εναλλακτικών διαδρομών) δεν έδειξαν καμία στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τόσο στον κυκλοφοριακό φόρτο όσο και στην μέση ταχύτητα κίνησης των οχημάτων καθ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του γεγονότος Διαδρομή 1 Η διαδρομή 1 αποτελεί τη «βασική» διαδρομή και εμπεριέχει το τμήμα που διέρχεται μπροστά από το Πεντάγωνο, όπου και πραγματοποιήθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας. Στο σχήμα III απεικονίζεται η σύγκριση (σε επίπεδο κυκλοφοριακού φόρτου ανά 15 ) των τιμών στον πρώτο ανιχνευτή επί της Λ. Μεσογείων μετά την πλατεία της Αγ. Παρασκευής (πριν την Σολομού) που μετρήθηκαν την 16/12/2005 με το μέσο όρο των μετρήσεων όλων των Παρασκευών του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας αυτής :00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Σχήμα ΙΙΙ: Ποσοστιαία μεταβολή του κυκλοφοριακού φόρτου - διαδρομή 1

8 Μεταβολή της μέσης ταχύτητας [χλμ/ώρα] Στη διάρκεια του συμβάντος, παρατηρήθηκε μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου της τάξης του 40% (650 οχήματα/ώρα). Η μεταβολή αυτή, ξεκίνησε με μικρή μείωση της τάξης του 10%, 15 λεπτά μετά την μετάδοση του μηνύματος (χρόνος αναγκαίος για να διανύσουν τα οχήματα την απόσταση ανάμεσα στην ΠΜΜ και τον ανιχνευτή) και συνεχίσθηκε για τα επόμενα 30 λεπτά με υψηλότερα ποσοστά, της τάξης του 40%. Η μείωση που παρουσιάσθηκε μετά τα 45 λεπτά, ήταν της τάξης του 10% και θεωρείται μέσα στα συνήθη επίπεδα αυξομειώσεων του κυκλοφοριακού φόρτου. Πρέπει να σημειωθεί ότι, όσοι οδηγοί αποφάσισαν να παραμείνουν στην συγκεκριμένη διαδρομή, είτε δεν έλαβαν υπόψη τους (ή δεν πρόσεξαν) το μήνυμα στην ΠΜΜ, είτε δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν μέσω άλλης διαδρομής τον προορισμό τους, είτε ακολούθησαν άλλη εναλλακτική διαδρομή (διαφορετική από την εξεταζόμενη διαδρομή 2) Διαδρομή 2 Η διαδρομή 2 αποτελεί την κύρια «εναλλακτική» διαδρομή. Ο κυκλοφοριακός φόρτος του πρώτου ανιχνευτή της διαδρομής μετά την πλατεία της Αγ. Παρασκευής παρουσίασε στη διάρκεια του συμβάντος μικρή συνεχή αύξηση της τάξης του 10% (160 οχήματα/ώρα). Ο συγκεκριμένος κόμβος (Χαλανδρίου και Παπανικολή), βρισκόταν κοντά στο όριο της κυκλοφοριακής του ικανότητας ήδη πριν την έναρξη του συμβάντος και πέραν της αύξησης του 10% - δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει περισσότερα οχήματα. Για τον λόγο αυτό, τα οχήματα που παρέκαμψαν τη διαδρομή 1 και επέλεξαν τη διαδρομή 2, δεν συνέβαλαν στην περαιτέρω αύξηση του ωριαίου κυκλοφοριακού φόρτου στη διαδρομή 2. Η επιρροή της επιπρόσθετης κυκλοφορίας που εκτράπηκε στη διαδρομή 2, εντοπίσθηκε σε σημαντικό βαθμό στη μέση ταχύτητα κίνησης, που την ίδια ώρα παρουσίασε μείωση έως και 15χλμ/ώρα σε σχέση με τις Παρασκευές του προηγούμενου διμήνου (βλ. σχήμα IV) :00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Σχήμα IV: Μεταβολή της μέσης ταχύτητας κίνησης - διαδρομή 2 Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, αν και ο ωριαίος κυκλοφοριακός φόρτος αυξήθηκε οριακά, η αύξηση της ζήτησης οδήγησε σε μειωμένες ταχύτητες, εφόσον περισσότερα οχήματα επιχείρησαν να διέλθουν από τον συγκεκριμένο κόμβο, που ήταν ήδη στα όρια της κυκλοφοριακής του ικανότητας. Η επίπτωση της απόφασης πολλών οδηγών να επιλέξουν τη διαδρομή 2 εγκαταλείποντας τη διαδρομή 1, γίνεται εμφανής κυρίως από την θεαματική αύξηση του χρόνου μετακίνησης της διαδρομής 2, σε σχέση με τους αντίστοιχους χρόνους που καταγράφηκαν για όλες τις Παρασκευές του προηγούμενου διμήνου. Η σύγκριση αυτή των χρόνων μετακίνησης απεικονίζεται στο σχήμα V.

9 Χρόνος (δλ) :00:00 6:00:00 12:00:00 18:00:00 0:00:00 16/12/ /10/2005-9/12/2005 Ώρα Σχήμα V: Κατανομή χρόνου διαδρομής 2 Η αύξηση του χρόνου μετακίνησης κυμαίνεται από 30% έως 60%. Στο σχήμα IV, παρατηρείται χρονική υστέρηση που είναι αναμενόμενη, επειδή απαιτήθηκε αρκετός χρόνος έως ότου ισορροπήσει η διαδρομή (περίπου στις 14:00), λόγω της σημαντικής αύξησης της ζήτησης την οποία κλήθηκε να εξυπηρετήσει Εκτίμηση της απόκρισης των οδηγών Η ανάλυση των στρεφουσών κινήσεων στους σηματοδοτούμενους κόμβους που βρίσκονται κατάντη της θέσης της ΠΜΜ και έως την πλατεία της Αγ. Παρασκευής στη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας έδειξε ότι: από το σύνολο των οχημάτων που διέρχονται από την ΠΜΜ 17 στην κατεύθυνση προς κέντρο, το 60% συνεχίζει ευθεία προς προορισμούς μετά την πλατεία Αγίας Παρασκευής (ακολουθεί δηλαδή τη διαδρομή 1), το 25% στρίβει δεξιά προς την οδό Χαλανδρίου (διαδρομή 2), ενώ το υπόλοιπο 15% κατευθύνεται προς άλλους προορισμούς πριν την πλατεία της Αγ. Παρασκευής. Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι ο μέσος κυκλοφοριακός φόρτος (την ώρα του συμβάντος) στην Λ. Μεσογείων στο ύψος της ΠΜΜ ανέρχεται στα 1800 οχήματα/ώρα, οι αντίστοιχοι φόρτοι αναλύονται σε 1080 οχήματα/ώρα στη διαδρομή 1, 450 οχήματα/ώρα στη διαδρομή 2 και 270 οχήματα/ώρα προς άλλες κατευθύνσεις. Στη διάρκεια του συμβάντος, παρατηρήθηκε μείωση κατά 40% του ωριαίου φόρτου στον ανιχνευτή της διαδρομής 1, που μεταφράζεται σε 650 οχήματα/ώρα. Αυτά τα 650 οχήματα/ώρα, αποτελούν το 60% των ταξιδιών με προέλευση ανάντη της ΠΜΜ και προορισμούς κατάντη της πλατείας Αγίας Παρασκευής. Επισημαίνεται ότι για τη διεξαγωγή ακριβέστερων συμπερασμάτων, θα ήταν απαραίτητη η γνώση του ποσοστού των οδηγών που δεν μπορούσαν να επιλέξουν εναλλακτική διαδρομή (εξαιτίας του σημείου προορισμού τους) και όσων δεν είχαν καλή γνώση του οδικού δικτύου για να επιλέξουν εναλλακτική διαδρομή. Συμπερασματικά, σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των οδηγών που έλαβε υπόψη του το μήνυμα που μεταδόθηκε από την ΠΜΜ στην απόφασή του να αλλάξει διαδρομή, ήταν μεγαλύτερο του 60%. Το ποσοστό αυτό κρίνεται πολύ ικανοποιητικό με βάση τα διεθνή δεδομένα, που αναφέρουν απόκριση της τάξης του 40%-45% (Chatterjee, κ.α, 2002). Το υψηλό ποσοστό απόκρισης που παρατηρήθηκε στο συγκεκριμένο συμβάν, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και δείχνει ότι οι οδηγοί της Αθήνας έχουν ήδη αρχίσει να εξοικειώνονται με τις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων και εμπιστεύονται σε ικανοποιητικό βαθμό τα μηνύματα που τους πληροφορούν για τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

10 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Βασικό στόχο του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας αποτελεί η βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών του βασικού οδικού δικτύου της Αθήνας. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντικό εργαλείο αποτελούν οι 24 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία. Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων χρησιμοποιούνται για αποστολή μηνυμάτων αναγγελίας γεγονότων, μηνυμάτων αναγγελίας χρόνων μετακίνησης και μηνυμάτων Γενικού Ενδιαφέροντος. Το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας ακολουθεί στην καθημερινή του λειτουργία την λογική της «παθητικής» καθοδήγησης των οδηγών. Για την εκτίμηση της απόκρισης των οδηγών στα μηνύματα, χρησιμοποιείται η μέθοδος της εκτίμησης των πιθανών αλλαγών των κυκλοφοριακών στοιχείων. Με το παράδειγμα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία γίνεται εμφανές ότι το ποσοστό των οδηγών που επιλέγουν να αλλάξουν διαδρομή επειδή πληροφορήθηκαν μέσω των ΠΜΜ για την ύπαρξη κάποιου συμβάντος στην αρχικά επιλεγμένη διαδρομή τους είναι σημαντικό και καταδεικνύει ότι οι οδηγοί έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με την ύπαρξη των ΠΜΜ και με τα μηνύματα που τους αποστέλλονται. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bonsall, P., Hounsell, N. (1994). Modelling drivers route choice behavior in the context of route guidance and information systems. In: Towards an Intelligent Transport System. Proceedings of the First World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent Vehicle Highway Systems, Paris, 30 November 3 December, Vol. 2, ERTICO, Brussels, pp Bonsall, P, Firmin, P., Anderson, M., Palmer, I., Balmforth, P. (1997). Validating the results of a route choice simulator. Transportation Research 5C(6), pp Carden, P.J.C., Meekums, R.J., Beck, I.H. (1998). The Midlands driver information system: operation and analysis of benefits. Paper presented at IEE Ninth International Conference on Road Transport Information and Control. Chaterjee, K., Hounsell, N.B., Firmin, P.E., Bonsall, P.W. (2002). Driver response to variable message sign information in London. Transportation Research 10C, pp McDonald, M., Hounsell, N.B., Njoze, S.R. (1995). Strategies for route guidance systems taking account of driver response. In: Proceedings of the 1995 Vehicle Navigation and Information Systems Conference in conjunction with the 1995 Pacific Rim TransTech Conference, Seattle, 30 July 2 August. IEEE Service Center, Piscataway, NJ, pp McDonald, M., Richards, A. (1996). Urban incident management using integrated control and information systems. In: Proceedings of the Eighth International Conference on Road Traffic Monitoring and Control, London, April, IEE Conference Publication No. 422, IEE, London, pp Tarry, S., Graham, A. (1995). The role of evaluation in ATT development. Traffic Engineering and Control 36 (12), pp Wardman, M., Bonsall, P.W., Shires, J.D. (1997). Driver response to variable message signs: a stated preference investigation. Transportation Research 5C (6), pp

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Δρ Σερμπής Δημήτρης (Συγκοινωνιολόγος, Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, Γ Σεπτεμβρίου 102-108, 10434, Αθήνα, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

27η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

27η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 27η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013) Με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την άμεση απόκριση σε συμβάντα στο κύριο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής, εγκαταστάθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Θ. Βορβολάκος, Συγκοινωνιολόγος, MSc, Προϊστάμενος ΚΔΚ Γ. Πολυχρονοπούλου, ΤΕ Μηχανικός Πληροφορικής Β. Βαλαβάνης, ΠΕ Πληροφορικής Χ. Κουτσούμπη, ΠΕ Πληροφορικής Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ελένη Β. Χαρωνίτη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ελένη Β. Χαρωνίτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές Ι.Σπυροπούλου, Γ.Γιαννής, Ι.Γκόλιας, Μ.Καρλαύτης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Λέκτορας Καθηγητής Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Διπλωματική Εργασία Παράμετροι που επηρεάζουν την απόκριση των οδηγών στην πληροφόρηση των πινακίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Ο ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Ο ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Ο ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Σπυροπούλου, ρ. Συγκοινωνιολόγος Γ.Γιαννής, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Ι. Γκόλιας, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Μ.Καρλαύτης Λέκτορας Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ναταλία Βρακά Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΜΜ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΜΜ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΜΜ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Σερμπής Δημήτρης Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, Αθήνα, Ελλάδα Θεοφίλης Γιάννης Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo Διαχείριση ταχυτήτων «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Ματθαίος Καρλαύτης, Λέκτορας Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος Ορισμός ITS Τα ITS μπορούν να ορισθούν ως: η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών (υπολογιστές, αισθητήρες, ελεγκτές, επικοινωνίες και ηλεκτρονικές συσκευές) στον τομέα των Μεταφορών για την προστασία ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την απόκριση των επαγγελματιών οδηγών στα μηνύματα των ΠΜΜ

Παράμετροι που επηρεάζουν την απόκριση των επαγγελματιών οδηγών στα μηνύματα των ΠΜΜ Παράμετροι που επηρεάζουν την απόκριση των επαγγελματιών οδηγών στα μηνύματα των ΠΜΜ Μαρία Πουλοπούλου 1, Ιωάννα Σπυροπούλου 2 1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο E-mail: maria_poulopoulou89@hotmail.com, 2 Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδόν ένα στα τέσσερα νέα μοντέλα οχημάτων διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού.

Σχεδόν ένα στα τέσσερα νέα μοντέλα οχημάτων διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού. Σχεδόν ένα στα τέσσερα νέα μοντέλα οχημάτων διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού. To νέο σύστημα αξιολόγησης του Euro NCAP πιέζει για την υιοθέτηση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης Η Bosch εκτιμά

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερίδα Οδικής ΤΡΙΠΟΛΗ 22.11.2008 -22.11.2008 2 -22.11.2008 3 -22.11.2008 4 -22.11.2008 5 -22.11.2008 6 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1. Εισαγωγή: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8.1 Σύµβολα βελών 8.1.1 Τύποι βελών (1) Τα σύµβολα των βελών χρησιµοποιούνται µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου

Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακής 'Ερευνας 13 ο Εθνικό Συνέδριο "Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες" Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής φόρτος (): ο αριθµός των οχηµάτων του διέρχονται από µια διατοµή, στην µονάδα του χρόνου Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών. Υπόβαθρο

Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών. Υπόβαθρο Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών Υπόβαθρο Ευάγγελος Μπεκιάρης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 1 Ευφυείς μεταφορές Ορισμός Τα ITS είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών εφαρμοσμένων στον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό Venue Security Plan Security Management & critical incident response Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αμπόνη Μαρία α. μ. 78615 - ΓΤΠ61 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Επίπεδα αυτοματισμού σε αυτοκίνητο Επίπεδο 0: πλήρης έλεγχος του οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Όραση στη ιαχείριση της Κυκλοφορίας

Η Μηχανική Όραση στη ιαχείριση της Κυκλοφορίας Η Μηχανική Όραση στη ιαχείριση της Κυκλοφορίας Ελευθέριος Τζελέπης ATS Traffic Systems, Ελλάδα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Μηχανική Όραση αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον κλάδο της Τηλεµατικής και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία με δημόσια μέσα συγκοινωνίας ΜΕΤΡΟ / ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ / ΠΡΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ Επιλέξτε τη γραµµή 3 (µπλε) του Μετρό µε κατεύθυνση προς Αεροδρόµιο και κατεβείτε στο σταθµό ΚΟΡΩΠΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Κυκλοφοριακός Φόρτος Ποσοτικά και Ποιοτικά Μεγέθη Κυκλοφοριακής Τεχνικής Ταχύτητα κίνησης Πυκνότητα κυκλοφορίας μέσος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Mάρτιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δ. Παπαδήμος ΕΚΒΥ καθ. Δ. Παπαμιχαήλ - ΑΠΘ 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Περιοχές Μελέτης 4 πιλοτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (16/06/2010, 18:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (16/06/2010, 18:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (16/06/2010, 18:00) Να απαντηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 201897/657 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 588 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Δημήτρης Μαργαρίτης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Email: dmarg@certh.gr Web: www.hit.certh.gr Ευάγγελος Μπεκιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

3. Αναγραφές προορισµών

3. Αναγραφές προορισµών 3. Αναγραφές προορισµών 3.1 Κανόνες (1) Οι αναγραφές των προορισµών εξυπηρετούν το γεωγραφικό προσανατολισµό στο οδικό δίκτυο, καθώς και τον εντοπισµό του προορισµού. Ως προορισµοί επιλέγονται τοπωνύµια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα