ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΗΝ Ο ΗΣΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΒΙΝΝΙΤΣΑ, ΝΙΚΟΛΑΓΙΕΦ, ΧΕΡΣΩΝΟΣ, ΚΑΙ Α.. ΚΡΙΜΑΙΑΣ 2010 Οδησσός, Ιούνιος 2011

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1- Η εξελικτική πορεία των διµερών εµπορικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδος και Περιφέρειας Οδησσού, ιµερές εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών και επενδύσεις Α. Γενική εικόνα του διµερούς εµπορίου Β. Ελληνικές εξαγωγές προς την Περιφέρεια Οδησσού το 2009 Γ. Εξαγωγές Περιφέρειας Οδησσού προς την Ελλάδα το Το διµερές εµπόριο υπηρεσιών Ε. Ελληνικές επενδύσεις στην Περιφέρεια Οδησσού 3- ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις της Περιφέρειας Οδησσού Α. ιεθνείς εµπορικές σχέσεις Β. Το εξωτερικό εµπόριο αγαθών & οι σηµαντικότεροι εταίροι της Περιφέρειας Οδησσού Γ. Το εξωτερικό εµπόριο υπηρεσιών & οι σηµαντικότεροι εταίροι της Περιφέρειας Οδησσού. Ξένες επενδύσεις στην Περιφέρεια Οδησσού 4- Εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις και διµερείς εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µε την Ελλάδα των Περιφερειών Βίννιτσα, Νικολάγιεφ, Χερσώνος και Α.. Κριµαίας 5- ραστηριότητες Γραφείου Ο.Ε.Υ. Οδησσού Οι προοπτικές περαιτέρω εµβάθυνσης των σχέσεων της Ελλάδας µε την Περιφέρεια Οδησσού και νότιας Ουκρανίας. Α. Πρωτογενής τοµέας Β. Μεταποίηση και εξαγωγές Γ. Τριτογενής τοµέας. Λοιπές δραστηριότητες Ε. Συµπεράσµατα & εκτιµήσεις Συντάκτης: ηµήτριος Γ. Ζιώγας, Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Α

3 3 1. Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΜΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ Κατά τη δεκαετία καταγράφεται, παρά τις συγκυριακές διακυµάνσεις, µία σταθερά ανοδική πορεία στις διµερείς εµπορικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδος και Περιφέρειας Οδησσού, τόσο σε επίπεδο όγκου διµερούς εµπορίου (Πίνακας 1), όσο και σε επίπεδο αξίας των ελληνικών εξαγωγών (Πίνακας 2). Εντούτοις, το εµπορικό ισοζύγιο, καίτοι σηµειώνει σταδιακή βελτίωση κατά την τελευταία εξαετία, εξακολουθεί να παραµένει αρνητικό για τη χώρα µας. (Πίνακας 3). Ειδικότερα, ο συνολικός όγκος του διµερούς εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών µεταξύ Ελλάδος και Περιφέρειας Οδησσού κατά την τελευταία δεκαετία βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία, καίτοι είναι χαµηλός σε απόλυτα µεγέθη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, µε εξαίρεση τη συγκυριακά µεγάλη αύξηση του 2008, όταν ο όγκος εµπορίου ανήλθε σε USD 96,9 εκ., αναδεικνύεται µια δυναµική ανάπτυξης των διµερών εµπορικών σχέσεων οι οποίες αυξάνονται από τα επίπεδα πέριξ των USD 40 εκ. στα πρώτα έτη ( ) στα επίπεδα των USD 50 εκ. στο µέσο της δεκαετίας ( ) για να φτάσουν το 2010 στα επίπεδα άνω των USD 60 εκ. κατά την τελευταία διετία. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Όγκος εµπορίου Ελλάδος - Περιφέρειας Οδησσού, ΠΗΓΗ : Στατιστική Υπηρεσία Περιφέρειας Οδησσού

4 4 Σε ότι αφορά τις επιδόσεις στο πεδίο των εξαγωγών για αµφότερες τις πλευρές, διαπιστώνεται ότι κατά την τελευταία δεκαετία η συνολική αξία των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Οδησσού προς την Ελλάδα βρίσκεται σε σταθερά ανοδική τροχιά, χωρίς εντούτοις να εµφανίζει σηµαντική δυναµική. Κατά την ίδια περίοδο, η συνολική αξία εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών από την Ελλάδα προς την Περιφέρεια Οδησσού είναι επίσης ανοδική, ενώ κατά την τελευταία διετία εµφανίζεται να αποκτά µια νέα δυναµική, φθάνοντας το 2010 στα USD 16 εκ., ποσό που αποτελεί και την µέχρι σήµερα στην υψηλότερη επίδοσή τους. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών µεταξύ Ελλάδος- Περιφέρειας Οδησσού, ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού Εντούτοις, παρά την σηµαντική αύξηση που σηµειώνουν οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Οδησσού κατά την τελευταία τριετία, σε σύγκριση µε τις επιδόσεις των αρχών της δεκαετίας και παρά την ανοδική τους πορεία, το εµπορικό ισοζύγιο µεταξύ Ελλάδος και Περιφέρειας Οδησσού παραµένει αρνητικό για τη χώρα µας, µε σηµαντική επιδείνωση κατά το 2008 και επιστροφή του στις συνήθεις τιµές των USD εκ. κατά το 2010.

5 5 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Εµπορικό ισοζύγιο Περιφέρειας Οδησσού- Ελλάδος, ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού

6 6 2. ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατά το 2010, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Οδησσού, ο συνολικός όγκος διµερούς εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών µεταξύ Ελλάδος και Περιφέρειας Οδησσού ανήλθε σε USD 63,7 εκ., έναντι USD 66,5 εκ. κατά το 2009 (βλ. Πίνακα 1) καταγράφοντας οριακή µείωση κατά USD 2,8 εκ. (ή κατά 4,2%). Ο συγκεκριµένος όγκος του διµερούς εµπορίου, µε εξαίρεση την πιθανώς συγκυριακή αύξηση του 2008, αναδεικνύει µια δυναµική ανάπτυξης των διµερών εµπορικών σχέσεων οι οποίες αυξάνονται ουσιαστικά σε σχέση µε τα επίπεδα των προηγουµένων ετών, όταν κινούνταν στην περιοχή των USD 50 εκ. Σε ότι αφορά τις επιδόσεις στο πεδίο των εξαγωγών για αµφότερες τις πλευρές, διαπιστώνεται µείωση της συνολικής αξίας των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Οδησσού προς την Ελλάδα, από USD 50,7 εκ. το 2009 σε USD 47,7 εκ. το 2010, σηµειώνοντας ετήσια µείωση κατά USD 3,0 εκ. ή κατά -5,9%, µείωση η οποία οφείλεται κατά το µεγαλύτερο µέρος στη µείωση των εξαγωγών αγαθών προς τη χώρα µας. Κατά την ίδια περίοδο, η συνολική αξία εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών από την Ελλάδα προς την Περιφέρεια Οδησσού αυξήθηκε κατά 1,8% έναντι του 2009, φθάνοντας από τα USD 15,7 εκ. σε USD 16,0 εκ. (βλ. Πίνακα 2) και οφείλεται στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών αγαθών. Εξετάζοντας αναλυτικότερα την κατανοµή των εξαγωγών µεταξύ αγαθών και υπηρεσιών, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κατ αρχήν σε µια συµπληρωµατική σχέση, δεδοµένου ότι οι εξαγωγές της Περιφέρειας Οδησσού αφορούν κυρίως τις υπηρεσίες, ενώ οι αντίστοιχες εξαγωγές τις χώρας µας αφορούν αγαθά (βλ. Πίνακα 4). Χαρακτηριστικό είναι, άλλωστε, ότι, ακριβώς λόγω της σηµασίας που αποδίδεται από την Ουκρανία και ειδικότερα από την Περιφέρεια Οδησσού στα έσοδα από την εξαγωγή υπηρεσιών, η στατιστική απεικόνιση του εξωτερικού εµπορίου περιλαµβάνει τόσο τα αγαθά όσο και τις

7 7 εξαγόµενες υπηρεσίες. Έτσι, από τις συνολικές ελληνικές εξαγωγές (αγαθών και υπηρεσιών) αξίας USD 16 εκ. καταγράφεται αύξηση κατά 7,2% στη συνολική αξία των εξαγοµένων αγαθών (USD 14,8 εκ. το 2010 έναντι USD 13,8 εκ. το 2009) αλλά µείωση κατά 36,8% της αξίας των εξαγόµενων υπηρεσιών (USD 1,2 εκ. το 2010 έναντι USD 1,9 εκ. το 2009). Σε ότι αφορά τις αντίστοιχες εξαγωγικές επιδόσεις της Περιφέρειας Οδησσού προς τη χώρα µας, διαπιστώνεται οριακή µείωση της αξίας των εξαγωγών υπηρεσιών από USD 46,2 εκ. το 2009 σε USD 45,2 εκ. το 2010, αλλά και µείωση της αξίας εξαγωγών αγαθών από USD 4,5 εκ. το 2009 σε USD 2,5 εκ. το 2010 (βλ. Πίνακα 4). ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ιµερές εµπόριο αγαθών & υπηρεσιών Ελλάδος- Περιφέρειας Οδησσού, 2009 & 2010 ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού Β. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο ΗΣΣΟΥ ΤΟ 2010 Οι σηµαντικότερες κατηγορίες Κατά τo 2010, τα τρόφιµα και οι πρώτες ύλες για την παραγωγή τροφίµων συνέχισαν να αποτελούν την σηµαντικότερη κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών προς Οδησσό, αυξάνοντας ταυτόχρονα θεαµατικά το µερίδιό τους στη συνολική

8 8 αξία των ελληνικών εξαγωγών (83,3% το 2010 έναντι 48,0 % επί του συνόλου το 2009 και 50,2% το 2008) µε αξία που κατά το ίδιο έτος έφτασε τα USD 12,3 εκ. έναντι USD 6,7 εκ. το Υπενθυµίζεται ότι η συγκεκριµένη κατηγορία αποτελεί διαχρονικά το σηµαντικότερη κατηγορία εξαγοµένων προϊόντων από τη χώρα µας προς την Περιφέρεια Οδησσού. (%) ΠΙΝΑΚΑΣ 5 οµή ελληνικών εξαγωγών προς την Περιφέρεια Οδησσού, ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού Στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών προς την Περιφέρεια Οδησσού ακολουθούν τα προϊόντα της χηµικής βιοµηχανίας τα οποία αντιπροσώπευαν το 2010 το 6,1% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών µε αξία USD 0,9 εκ. Ως προς τις λοιπές κύριες κατηγορίες των εξαγόµενων από την Ελλάδα εµπορευµάτων, ο µηχανολογικός εξοπλισµός, που το 2009 αντιπροσώπευε το 36,4% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών, καλύπτει το 2010 το 3,4% µε αξία USD 0,5 εκ. και ακολουθούν τα κλωστοϋφαντουργικά (2,0% της συνολικής αξίας) τα τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο ή τσιµέντο (1,3% της αξίας) τα πολυµερή και πλαστικά (επίσης 1,3% της αξίας) και τα σιδηρούχα µέταλλα.

9 9 Εντούτοις, συνολικά παρατηρείται ότι υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση των ελληνικών εξαγωγών σε 3 κύριες κατηγορίες προϊόντων, ενώ η απόλυτή αξία τους παραµένει σε µέτρια επίπεδα. Γ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ ΑΤΟ 2010 Οι σηµαντικότερες κατηγορίες Στις εξαγωγές αγαθών της Περιφέρειας Οδησσού προς Ελλάδα κατά το 2010, παρατηρείται διατήρηση της υπάρχουσας δοµής, η οποία χαρακτηρίζεται επίσης, όπως και στην περίπτωση της χώρας µας, από υψηλή συγκέντρωση σε τρεις κύριες κατηγορίες προϊόντων. Συγκεκριµένα, η σηµαντικότερη- και για το 2010 η κυρίαρχη- κατηγορία είναι αυτή των σιδηρούχων µετάλλων, που αντιπροσωπεύουν το 74,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών το 2010, µε αξία USD 1,8 εκ. (%) ΠΙΝΑΚΑΣ 6 οµή εξαγωγών Περιφέρειας Οδησσού προς την Ελλάδα, ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού

10 10 Η δεύτερη σηµαντικότερη κατηγορία των εξαγωγών εµπορευµάτων της Περιφέρειας Οδησσού προς Ελλάδα για το 2010 ήταν τα τρόφιµα και οι πρώτες ύλες για την παραγωγή τροφίµων, τα οποία κάλυπταν συνολική αξία USD 0,5 εκ. και αποτελούσαν, για το 2010, το 21,5% της αξίας των εξαγωγών, ενώ τρίτη σηµαντικότερη κατηγορία των εξαγωγών της Οδησσού προς την Ελλάδα το 2010 ήταν η ξυλεία, µε αξία USD 0,1 εκ. Έτσι, συνολικά διαπιστώνεται ότι, πέραν ενός µικρού αριθµού παραδοσιακά εξαγώγιµων προϊόντων της χώρας, η Περιφέρεια Οδησσού δεν εξάγει αξιόλογες ποσότητες αγαθών προς τη χώρα µας και, όπως ήδη σηµειώθηκε, οι εξαγωγές της βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο εµπόριο υπηρεσιών.. ΤΟ ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατά τη διάρκεια του 2010, οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Οδησσού ανήλθαν σε USD 1,2 εκ., έναντι USD 1,9 εκ. το 2009 (βλ. Πίνακα 4). Οι σηµαντικότερες εξ αυτών ήταν οι µεταφορικές υπηρεσίες µε 44,5% (USD 534 χιλ), εκ των οποίων το 93,4% (USD 499 χιλ) αφορούσε υπηρεσίες θαλασσίων µεταφορών. Σε ότι αφορά τη συνολική αξία εξαγωγών υπηρεσιών της Περιφέρειας Οδησσού προς τη χώρα µας, που καλύπτει και το συντριπτικά υψηλότερο µέρος της αξίας των συνολικών εξαγωγών προς την Ελλάδα, αυτή µειώθηκε κατά 2,4 % περίπου και ανήλθε το 2010 σε USD 45,1 εκ., έναντι USD 46,2 εκ. το 2009 (βλ. Πίνακα 4), επίπεδα τα οποία είναι εξαιρετικά χαµηλότερα από τις αντίστοιχες επιδόσεις του 2008, όταν οι εξαγωγές υπηρεσιών της Περιφέρειας Οδησσού προς τη χώρα µας είχαν φθάσει τα USD 82,6 εκ. Αναφορικά προς τη δοµή των εξαγοµένων υπηρεσιών προς την Ελλάδα κατά το 2010, οι µεταφορικές υπηρεσίες κάλυψαν ουσιαστικά το σύνολο αυτών των εξαγωγών, ήτοι το 98,1% της συνολικής αξίας (USD 44,3 εκ.) ενώ η συντριπτική πλειονότητα αυτών των εξαγωγών αφορούσε υπηρεσίες θαλασσίων µεταφορών (99,4%, USD 44 εκ.)

11 11 Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ Ο ΗΣΣΟΥ Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία τα οποία παρέλαβε το Γραφείο µας από την Στατιστική Υπηρεσία της Οδησσού, και τα οποία καταµετρούν τις ελληνικές επενδύσεις µε βάση τη χώρα- έδρα της µητρικής εταιρείας (µεθοδολογία που, εντούτοις, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγµατική θέση των επενδύσεων ελληνικών συµφερόντων στην περιοχή) κατά την υπό εξέταση περίοδο το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο δέκα πέντε (22) επιχειρήσεων ελληνικών συµφερόντων που δραστηριοποιούνται µε µόνιµη εγκατάσταση στην Περιφέρεια Οδησσού ανήλθε σε USD 9,1 εκ, σηµειώνοντας ελαφρά αύξηση έναντι του Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, οι ελληνικές επενδύσεις αντιστοιχούν προς το 0,8% του συνόλου των ξένων κεφαλαίων που έχουν συνολικά επενδυθεί µέχρι το 2010 στην Περιφέρεια Οδησσού. Οι σηµαντικότεροι τοµείς στους οποίους έχουν µέχρι σήµερα επικεντρωθεί οι Ελληνικές επενδύσεις είναι : - Κατασκευές, µε 88% της συνολικής αξίας των ελληνικών επενδύσεων (USD ) - Χονδρεµπόριο ( 6,8%, USD 615 χιλ) - Ακίνητα (2,1%, USD 189 χιλ) - Εκπαίδευση (1,4%, USD 130 χιλ) - Μεταφορές (1%, USD 91 χιλ) Εντούτοις, η συγκεκριµένη εικόνα δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατική εικόνα των ελληνικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Οδησσού. Χαρακτηριστική είναι η απουσία καταγραφής της εξαγοράς της εδρεύουσας στην Οδησσό Marine Transport Bank από τον Όµιλο Marfin, η οποία κόστισε άνω των 300 εκ. και η οποία, καίτοι ελληνικών συµφερόντων, δεν καταγράφεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Οδησσού ως ελληνική.

12 12 3. ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ Α. ιεθνείς εµπορικές σχέσεις Κατά το 2010 ο όγκος εξωτερικού εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Οδησσού ανήλθε σε USD 7.515,2 εκ. και ήταν αυξηµένος κατά 15,7% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η συνολική αξία εξαγωγών εµπορευµάτων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Οδησσού ανήλθε σε USD 2.834,1 εκ. και αυξήθηκε κατά 5,1% (2009: USD 2.688, 9 εκ.), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν σηµαντικά για δεύτερη συνεχή χρονιά κατά 22,1%, φθάνοντας τα USD ,1 εκ. (2009: USD , 9 εκ., αύξηση +42,4%) ενώ το εµπορικό ισοζύγιο της Περιφέρειας Οδησσού ήταν αρνητικό και διευρύνθηκε φθάνοντας τα USD 1.847,0 εκ. ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Εξωτερικό εµπόριο Περιφέρειας Οδησσού ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού Οι εξαγωγές αγαθών της Περιφέρειας Οδησσού για το 2010, εµφανίζονται αυξηµένες κατά 16,6% φθάνοντας τα USD 1.684, 4 εκ. (βλ. Πίνακα 7) έναντι USD ,2 εκ το 2009, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών, που αποτελούν δυναµικό κλάδο

13 13 της οικονοµικής ζωής της Περιφέρειας, εµφανίζουν µικρή κάµψη κατά 7,6%, φθάνοντας το 2010 τα USD 1.149,7 εκ. έναντι USD 1.243,7 εκ. το προηγούµενο έτος. Εντυπωσιακή είναι ταυτόχρονα η αύξηση των εισαγωγών αγαθών στην Περιφέρειας Οδησσού, η οποία ανήλθε σε +28,9%, φθάνοντας τα USD 4.482,0 εκ. το 2010 έναντι USD 3.476,8 εκ. το 2009 (βλ. Πίνακα 7). Β. Το εξωτερικό εµπόριο αγαθών & οι σηµαντικότεροι εταίροι της Περιφέρειας Οδησσού Το 2010 το εξωτερικό εµπόριο αγαθών πραγµατοποιήθηκε µε εταίρους από 168 χώρες του κόσµου. Κατά τη διάρκεια του έτους, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ήταν USD 1.684,4 εκ., αξία που ήταν αυξηµένη κατά 16,6% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος (2009: USD ,2 εκ.). Αντίστοιχα, η αξία των εισαγωγών ανήλθε το 2010 σε USD ,0 εκ. έναντι USD ,8 εκ. το 2009 και ήταν σηµαντικά αυξηµένη κατά 28,9%. (βλ. Πίνακα 7). Σε ότι αφορά τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, το µερίδιο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Οδησσού στο συνολικό όγκο εξαγωγών εµπορευµάτων της χώρας ανέρχεται σε 3,3%, και σε 7,4% των αντίστοιχων εισαγωγών. Το εξωτερικό εµπόριο αγαθών κατέγραψε αρνητικό ισοζύγιο ύψους USD 2.797,6 εκ. Αυτό οφείλονταν κυρίως στην επιδείνωση του εµπορίου ξηρών καρπών, εσπεριδοειδών, κρεάτων και υποπροϊόντων κρέατος, ιχθύων, υφαντουργικών, µηχανηµάτων και ηλεκτρικού εξοπλισµού, επίπλων, κεραµικών, γυαλιού και παρασκευασµάτων από γυαλί, πολυµερών, συνθετικών προϊόντων και καουτσούκ, δερµάτινων προϊόντων, υποδηµάτων και µέσων µεταφοράς. Σε ότι αφορά τις εξαγωγές αγαθών της Περιφέρειας Οδησσού για το 2010 ανά οµάδα χωρών, παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών προς τις χώρες ΚΑΚ κατά 21,8%, οποίες έφτασαν συνολικά στα USD 393,9 εκ. και κάλυπταν το 23,4% της συνολικής αξίας των εξαγωγών της Περιφέρειας, σε σύγκριση µε 22,4% το 2009, ενώ οι λοιπές χώρες απορρόφησαν το 76,6% των εξαγωγών, αξίας USD 1.290,5 εκ., σε σύγκριση µε 77,6% το Από τις τελευταίες, διαπιστώνεται ότι οι εξαγωγές της Περιφέρειας Οδησσού προς την Ευρώπη ανήλθαν σε USD 628,9

14 14 εκ. και εµφανίζονται αυξηµένες κατά 15% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (2009: USD 547,1 εκ.). Από αυτές, οι χώρες της ΕΕ απορρόφησαν αγαθά αξίας USD 217 εκ. (12,9% του συνολικού όγκου εξαγωγών εµπορευµάτων της Περιφέρειας) και ήταν αυξηµένες κατά 23,3% σε σχέση µε το Από τις λοιπές οµάδες χωρών, οι εξαγωγές προς την Ασία ανήλθαν σε USD 370,0 εκ., οι εξαγωγές προς τις χώρες της αµερικανικής ηπείρου έφτασαν στα USD 185,8 εκ. και αυτές προς τις χώρες της Αφρικής σε USD 105,4 εκ. Σε ότι αφορά τους σηµαντικότερους προορισµούς των εξαγωγών της Περιφέρειας Οδησσού για το 2010, σηµαντικότερος πελάτης των προϊόντων της Περιφέρειας Οδησσού ήταν η Ελβετία, απορροφώντας προϊόντα αξίας USD 365,7 εκ. και απορροφώντας το 24,6% της αξίας των εξαγωγών αγαθών της Περιφέρειας Οδησσού, µε δεύτερη τη Ρωσική Οµοσπονδία, η οποία αγόρασε προϊόντα αξίας USD 220,4 κ. (13,1% του συνόλου) ακολουθούµενες από την Τουρκία (USD 105,5 εκ., 8,9%) και τη Μολδαβία (USD 99,0 εκ., 5,9%) (βλ. Πίνακα 8). ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Εξαγωγές Περιφέρειας Οδησσού: Μερίδιο κυριότερων εµπορικών εταίρων ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού (µερίδιο % ως προς τη συνολική αξία)

15 15 Σε ότι αφορά τη δοµή των εξαγωγών αγαθών της Περιφέρειας Οδησσού, διαπιστώνεται ότι το 27,7 % της αξίας τους αφορούσε ορυκτά, το 25,9% χηµικά, το 13,7% το 11,4% λίπη και έλαια και το 7% τρόφιµα. ΠΙΝΑΚΑΣ 9 οµή εξαγωγών Περιφέρειας Οδησσού ανά κατηγορία προϊόντων, 2010 ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού Σε ότι αφορά τις εισαγωγές αγαθών της Περιφέρειας Οδησσού ανά οµάδα χωρών, το 2010 η Περιφέρεια Οδησσού προµηθεύτηκε από τις χώρες ΚΑΚ το 25,7% της συνολικής αξίας εισαγωγών αγαθών και από τις λοιπές χώρες του κόσµου το 74,3%. Κατά το 2010 παρατηρήθηκε αύξηση εισαγωγών τόσο από τις χώρες ΚΑΚ κατά 8,4%, µε συνολική αξία εισαγωγών τα USD 1.153,6 εκ., όσο από τις λοιπές χώρες του κόσµου, απ όπου αυξήθηκαν οι εισαγωγές κατά 38% και εισήχθησαν εµπορεύµατα συνολικής αξίας USD 3.328,4 εκ. Οι υψηλότερες σε αξία εισαγωγές που καταγράφηκαν ήταν από τις χώρες της Ασίας, µε συνολική αξία USD 2.429,1 εκ., ο συνολικός όγκος εισαγωγών από τις οποίες αυξήθηκε κατά 54% σε σχέση µε το Οι εισαγωγές από τις χώρες της Ευρώπης ανήλθαν σε USD 618 εκ. και ήταν αυξηµένες κατά 13%, µε τις χώρες της ΕΕ να καλύπτουν το 13,1% των συνολικών εισαγωγών της Περιφέρειας Οδησσού µε

16 16 εισαγωγές αξίας USD 585,8 εκ., οι οποίες ήταν αυξηµένες σε σύγκριση µε το 2009 κατά 14,5%. Από τις λοιπές οµάδες χωρών, οι εισαγωγές από την Αµερική ανήλθαν σε USD 205,6 εκ. (µείωση κατά 9,3%) και αυτές από τις χώρες της Αφρικής σε USD 71, 5 εκ, µε αύξηση κατά 21,5%. Οι σηµαντικότεροι προµηθευτές της Περιφέρειας Οδησσού για το 2010 ήταν η Κίνα µε αξία εισαγωγών USD 1.509,0 εκ. (33,6% των εισαγωγών της Περιφέρειας Οδησσού) η Ρωσική Οµοσπονδία, µε USD 919,0 εκ. (20,5% των εισαγωγών) η Τουρκία µε USD 305,0 εκ. (6,8% των εισαγωγών), η Ινδονησία (USD 199,3 εκ.), το Αζερµπαϊτζάν (USD 175,3 εκ.) και η Ρουµανία (USD 157,9 εκ.) (βλ. Πίνακα 10) ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Εισαγωγές Περιφέρειας Οδησσού: Μερίδιο κυριότερων εµπορικών εταίρων ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού (µερίδιο % ως προς τη συνολική αξία) Σε ότι αφορά τη δοµή των εισαγωγών αγαθών της Περιφέρειας Οδησσού, διαπιστώνεται ότι το 25,7 % της αξίας τους αφορούσε, το 2010, ορυκτά, το 12% κλωστοϋφαντουργικά, το 9,1% µηχανήµατα και µηχανολογικό εξοπλισµό, και το 38,4% διάφορα άλλα προϊόντα, µεταξύ των οποίων πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου (βλ. Πίνακα 11).

17 17 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 οµή εισαγωγών Περιφέρειας Οδησσού ανά κατηγορία προϊόντων, 2010 ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού Γ. Το εξωτερικό εµπόριο υπηρεσιών & οι σηµαντικότεροι εταίροι της Περιφέρειας Οδησσού Το 2010, όπως και το προηγούµενο έτος, η Περιφέρεια Οδησσού κατέλαβε τη δεύτερη θέση µεταξύ των περιφερειών και πόλεων της χώρας, µετά από το Κίεβο, µε βάση τη συνολική αξία των παρεχοµένων υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας συνεργάσθηκαν στον τοµέα παροχής υπηρεσιών µε εταίρους από 173 χώρες του κόσµου. Η συνολική αξία των εξαγοµένων υπηρεσιών ανήλθε στα USD 1.149,7 εκ., και εµφανίστηκε µειωµένη κατά 7,6% σε σχέση µε το Οι εισαγωγές υπηρεσιών, αντίστοιχα, ανήλθαν σε USD 199,1 εκ. και ήταν αυξηµένες σε αξία κατά 17,8%. Έτσι, το ισοζύγιο εµπορίου υπηρεσιών ήταν θετικό, φθάνοντας σε αξία τα USD 950,6 εκ. Οι εξαγωγές υπηρεσιών της Περιφέρειας Οδησσού για το 2010 ανήλθαν συνολικά σε USD 1.149,7 εκ. και ήταν µειωµένες σε σχέση µε το 2009 κατά 7,6%. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι η αξία των εξαγωγών υπηρεσιών προς στις χώρες

18 18 ΚΑΚ ανήλθε σε USD 60,8 εκ. και ήταν αυξηµένη κατά 2,8%, έναντι µείωσης 38,5% το προηγούµενο έτος, ενώ η αξία των εξαγόµενων υπηρεσιών προς τις λοιπές χώρες του κόσµου έφτασε το 2010 στα USD 1.088,9 εκ. και ήταν µειωµένη κατά 8,1%. Οι εξαγωγές υπηρεσιών της Περιφέρειας Οδησσού προς τις χώρες Ευρώπης µειώθηκαν το 2010 κατά 5,9% σε σχέση µε το 2009 και ανήλθαν σε USD 436,8 εκ., από τα οποία το µερίδιο των χωρών της Ε.Ε. στο συνολικό όγκο υπηρεσιών παρεχοµένων από την Περιφέρεια Οδησσού ανήλθε σε USD 449,8 εκ., που αντιστοιχούν στο 39,1% των συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών της Περιφέρειας. Σε ότι αφορά τον υπόλοιπο κόσµο, οι εξαγωγές υπηρεσιών προς την Αµερική αυξήθηκαν κατά 3,5% και έφτασαν σε USD 324,8 εκ., ενώ µειώθηκαν κατά 16,9% προς τις χώρες της Ασίας φθάνοντας στα USD 276,5 εκ. και προς την Αφρική κατά 44,2%, φθάνοντας τα USD 33,8 εκ. ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Μερίδιο κυριότερων εµπορικών εταίρων στο εµπόριο υπηρεσιών Περιφέρειας Οδησσού Εξαγωγές(%) Εισαγωγές (%) ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού

19 19 Οι σηµαντικότεροι αγοραστές υπηρεσιών από την Περιφέρεια Οδησσού ήταν µεταξύ των χωρών ΚΑΚ η Ρωσική Οµοσπονδία (USD 35,5 εκ.) και Μολδαβία (USD 15,1 εκ.), ενώ µεταξύ των λοιπών χωρών του κόσµου ήταν η Κύπρος (1 η θέση, µε USD 122,7 εκ.), ο Παναµάς (2 η θέση, USD 94,4 εκ.), οι ΗΠΑ (USD 88,3 εκ.), η Ελβετία (USD 66,8 εκ.) και το Ηνωµένο Βασίλειο (USD 64,8 εκ.) (βλ. επίσης και Πίνακα 12) Οι εισαγωγές υπηρεσιών της Περιφέρειας Οδησσού για το 2010 ανήλθαν συνολικά σε USD 199,1 εκ. και ήταν αυξηµένες κατά 17,8% σε σχέση µε το Ειδικότερα, οι εισαγωγές υπηρεσιών από τις χώρες ΚΑΚ ανήλθε σε USD 22,6 εκ. και ήταν αυξηµένες κατά 3,3% σε σχέση µε το 2009, ενώ η αξία εισαγωγών υπηρεσιών από τον υπόλοιπο κόσµο ανήλθε σε USD 176,5 εκ. και ήταν αυξηµένη κατά 19,9% σε σύγκριση µε το Σε ότι αφορά τις ειδικότερες γεωγραφικές κατανοµές, οι µεγαλύτερες σε αξία εισαγωγές υπηρεσιών προήλθαν από την Ασία, ανερχόµενες σε USD 90,1 εκ., αυξηµένες κατά 45,7% σε ετήσια βάση, µε δεύτερη την Ευρώπη, µε αξία εισαγωγών USD 66,7 εκ. (-7,5%) και τρίτη την Αµερική (αξία USD 18,9 εκ., αύξηση κατά 68,8%). Οι σηµαντικότεροι προµηθευτές υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Οδησσού για το 2010 ήταν η Κύπρος µε USD 67,4 εκ. (33,9% της συνολικής αξίας), η Ρωσική Οµοσπονδία µε USD 13,2 εκ., η Ελβετία µε USD 13 εκ., ο Παναµάς µε USD 11 εκ. και η Βουλγαρία µε συνολική αξία εξαγοµένων υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Οδησσού USD 10 εκ. (βλ. επίσης και Πίνακα 12). Γ. Ξένες επενδύσεις στην Περιφέρεια Οδησσού Μέχρι το τέλος του 2010, το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο στην Περιφέρεια Οδησσού, ανέρχονταν σε USD 1.372,8 εκ. έναντι USD 1.043,2 εκ. στο τέλος του 2009 και USD 979, 1 εκ. στο τέλος του Έτσι, στο τέλος του 2010 αντιστοιχούσαν USD 472,9 άµεσων ξένων επενδύσεων ανά κάτοικο.

20 20 ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Εξέλιξη των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Περιφέρεια Οδησσού ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού Το 2010 οι πλέον ελκυστικοί τοµείς για ξένες επενδύσεις στην Περιφέρεια Οδησσού ήταν ο κλάδος των µεταφορικών υπηρεσιών (αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων κατά USD 22,2 εκ. ή 9,6%) οι επενδύσεις σε ακίνητα (USD 19,7 εκ. και αύξηση 26,4%), ο κλάδος µηχανουργίας (USD 11,2 εκ. και αύξηση 19%) οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (USD 10,4 εκ., αύξηση 8,2%), οι κατασκευές (USD 10,2 εκ., αύξηση 12,8%) και το χονδρεµπόριο (USD 2,8 εκ., αύξηση 3%). Σε ότι αφορά την προέλευσή τους, την πρώτη θέση κατέχουν οι επενδύσεις από την Κύπρο (22,2% της συνολικής αξίας), και ακολουθούν το Ηνωµένο Βασίλειο (16,4%), η Ολλανδία (13,6%), οι ΗΠΑ (7,4%), η Γερµανία (4,6%) και η Γαλλία (4,6%) οι οποίες, αθροιστικά, καλύπτουν το 68,8% της συνολικής αξίας των άµεσων επενδύσεων στην Περιφέρεια Οδησσού. Οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που προσέλκυσαν αθροιστικά τις µεγαλύτερες επενδύσεις µέχρι το τέλος του 2010 ήταν οι µεταφορικές υπηρεσίες ( αθροιστικά USD 252,2 εκ.), ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας (USD 137,1 εκ.), η

21 21 µεταποίηση τροφίµων, ποτών και προϊόντων καπνού (USD 127,7 εκ.), το χονδρεµπόριο (USD 95,4 εκ.), οι επενδύσεις σε ακίνητα (USD 94,5 εκ.) και η παραγωγή προϊόντων πετρελαίου και η χηµική βιοµηχανία (USD 90,9 εκ.). ΠΙΝΑΚΑΣ 14 Κατανοµή ΞΑΕ ανά είδη οικονοµικής δραστηριότητας (έως 31/12/2010) ΠΗΓΗ : Γεν. ιεύθυνση Στατιστικής Περιφέρειας Οδησσού

22 22 4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΒΙΝΝΙΤΣΑ, ΝΙΚΟΛΑΓΙΕΦ, ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΚΑΙ Α.. ΚΡΙΜΑΙΑΣ Α. Περιφέρεια Βίννιτσα Η συνολική αξία του διµερούς εµπορίου της Περιφέρειας Βίννιτσα µε την Ελλάδα για το 2010 ανήλθε σε USD 1,5 εκ., εκ της οποίας τα USD 0,9 εκ. αποτελούσαν εξαγωγές προς τη χώρα µας και τα USD 0,6 εκ. εισαγωγές. Έτσι, διαµορφώνεται αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού εµπορίου για τη χώρα µας, ύψους USD 0,3 εκ. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Περιφέρειας, το επενδυµένο κεφάλαιο από την Ελλάδα ανέρχεται σε USD 61 χιλ. Σε ότι αφορά τις εξωτερικές οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις της Περιφέρειας Βίννιτσα, κατά τη διάρκεια του 2010 η συνολική αξία του εξωτερικού εµπορίου της Περιφέρειας ανήλθε σε USD 911 εκ. και αυξήθηκε κατά USD 168,9 εκ. σε σύγκριση µε το Η αξία των εξαγωγών έφτασε τα USD 566,3 εκ. και ήταν αυξηµένη κατά 18,2% σε σύγκριση µε το 2009, ενώ οι εισαγωγές της Περιφέρειας ανήλθαν σε USD 344,7 εκ. και αυξήθηκαν κατά 31,1%. Έτσι, διαµορφώθηκε θετικό ισοζύγιο εξωτερικού εµπορίου ύψους USD 221,6 εκ. Κατά το 2010 εισήλθαν ξένες επενδύσεις συνολικής αξίας USD 39,4 εκ. Αθροιστικά, το µεγαλύτερο µέρος (58,8%) των ξένων επενδύσεων συγκεντρώνεται στις επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποιούν πράξεις µε ακίνητα και παρέχουν υπηρεσίες στους επιχειρηµατίες, ενώ σηµαντικές επενδύσεις κατευθύνονται επίσης στον τοµέα αγροτικής οικονοµίας. Οι ξένες επενδύσεις προέρχονται κυρίως από τις χώρες της Ε.Ε. (75% του συνολικού όγκου ή USD 159,3 εκ.), ενώ από τις χώρες ΚΑΚ προήλθαν USD 14,4 εκ. (6,8%) και από άλλες χώρες του κόσµου USD 38,8 εκ. (18,2%). Η σηµαντικότερη επενδυτική παρουσία στην Περιφέρεια προέρχεται από τη Γερµανία, Πολωνία, Γαλλία, Κύπρο, Λιχτενστάιν και Ρωσική Οµοσπονδίας, οι οποίες κατέχουν το 74,1% του συνολικού όγκου άµεσων ξένων επενδύσεων.

23 23 Β. Περιφέρεια Νικολάγιεφ Η συνολική αξία του διµερούς εµπορίου της Περιφέρειας Νικολάγιεφ µε την Ελλάδα για το 2010 ανήλθε σε USD 5,1 εκ., από τα οποία τα USD 3,1 εκ. αποτελούσαν εξαγωγές προς τη χώρα µας, και τα USD 2 εκ. εισαγωγές. Στα εξαγόµενα προς τη χώρα µας προϊόντα περιλαµβάνονται χυµοί και αναψυκτικά, τρόφιµα, προϊόντα πετρελαίου και κοντέινερ για µεταφορές. Στις ελληνικές εξαγωγές περιλαµβάνονται λαχανικά, ξηροί καρποί, γλυκά κουταλιού, άµµος, χαλίκι, συνθετικά υλικά, υφάσµατα και µηχανικές συσκευές. Έτσι, διαµορφώνεται αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού εµπορίου για τη χώρα µας, ύψους USD 1,1 εκ. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Περιφέρειας, το επενδυµένο κεφάλαιο από την Ελλάδα ανέρχεται σε USD 6,7 χιλ. Γ. Περιφέρεια Χερσώνος Η συνολική αξία του διµερούς εµπορίου της Περιφέρειας Χερσώνος µε την Ελλάδα για το 2010 ανήλθε σε USD 2,1 εκ., και εµφανίζεται αυξηµένη κατά 23,5%. Από αυτά, τα USD 1,4 εκ. αποτελούσαν εξαγωγές προς τη χώρα µας και τα USD 0,7 εκ. εισαγωγές. Έτσι, διαµορφώνεται αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού εµπορίου για τη χώρα µας, ύψους USD 1,1 εκ. Ταυτόχρονα, κατά το 2010 δύο ελληνικές επιχειρήσεις επένδυσαν κεφάλαια στην αγροτική οικονοµία και τις κατασκευές.. Αυτόνοµη ηµοκρατία της Κριµαίας Η συνολική αξία του διµερούς εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών της Αυτόνοµης ηµοκρατίας της Κριµαίας µε την Ελλάδα για το 2010 ανήλθε σε USD 19,2 εκ., από την οποία τα USD 4,1 εκ. αποτελούσαν εξαγωγές προς τη χώρα µας και τα USD 15,1 εκ. εισαγωγές. Έτσι, διαµορφώνεται για τη χώρα µας θετικό ισοζύγιο εξωτερικού εµπορίου, ύψους USD 11 εκ. Στον τοµέα των επενδύσεων, υφίσταται δραστηριοποίηση µικτής εταιρείας µε ελληνική συµµετοχή στον τοµέα των ακινήτων.

24 24 5. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο.Ε.Υ. Ο ΗΣΣΟΥ ΕΤΟΥΣ Συµµετοχή στη συναυλία «Ηµέρα της Επανένωσης της Ουκρανίας», πρόσκληση από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Οδησσού- 22/01 2. Συµµετοχή στη τελετή «ιεθνής Ηµέρα των θυµάτων ολοκαυτώµατος» από το Ισραηλιτικό Πολιτιστικό Κέντρο 20/01 3. Έρευνα αγοράς µε θέµα «Η αγορά επιτραπέζιων ελιών στην Περιφέρεια Αρµοδιότητος του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Οδησσό» - Μάρτιος Γεύµα εργασίας µε τον Πρόεδρο Νοµαρχιακού Συµβουλίου Περιφέρειας Οδησσού κ. Σκόρικ Μάρτιος Συµµετοχή στην 8 η ιεθνής Έκθεση τουρισµού TOURMARKET-HOTEL 2010 στην Οδησσό και στην ιεθνής Συνδιάσκεψη τουριστικών επιχειρήσεων 8-10/04 6. Συµµετοχή στην παρουσίαση του προγράµµατος τύπου charter Οδησσός- Ρόδος από την Cita Travel Company 14/04 7. Συµµετοχή στην παρουσίαση του προγράµµατος τύπου charter Οδησσός- Θεσσαλονίκη από την Clear Travel Company 15/04 8. Συµµετοχή στο διεθνές συµπόσιο «Από τη Νυρεµβέργη έως τη Ρώµη: διεθνής δικαιοσύνη µετά από τη Μεγάλη Νίκη» στην Εθνική Νοµική Ακαδηµία Οδησσού 23-24/04 9. Συνάντηση εργασίας µε τη ιοίκηση του εµπορικού λιµένος Οδησσού και του λιµένα Γιούζνι στις 30/ Συµµετοχή Ουκρανών εισαγωγέων γουναρικών της Οδησσού στην 35 η ιεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς 6-9/ Συµµετοχή στην ιεθνής Συνδιάσκεψη «Ο νότος της Ουκρανίας στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» στις 19/05

25 Συµµετοχή στον ετήσιο εορτασµό των Ηµερών της Ευρώπης στην Οδησσό στις 20-22/ Συµµετοχή στην 9 η Εβδοµάδα ιεθνών Μεταφορών στις 31/05-04/06: ιεθνές Συνέδριο ιαµεταφορέων στην Οδησσό 31/05-01/06 και ιεθνής Έκθεση Μεταφορών «Intertransport» 02-04/ Συµµετοχή στην 5 η ιεθνής Επιστηµονική Συνδιάσκεψη για την ενεργειακή ασφάλεια και την ορθολογική διαχείριση ενεργητικών πόρων στην Ουκρανία στις 02/ Συµµετοχή στη συνδιάσκεψη «Ενεργειακή ασφάλεια και µάνατζµεντ» στις 2-4/06 από την Νοµαρχία Οδησσού 16. Συµµετοχή στο ετήσιο συνέδριο «Πρακτική ναυτικών επιχειρήσεων & NOVO 2010» από την International Law Offices 04/ Συµµετοχή στην Οµάδα Εργασίας του Συνδέσµου ΕΥΡΩΠΟΛΕΙΣ «ηµιουργική συνεργασία σε θέµατα αστικής ανάπτυξης» στις 10/ Συµµετοχή στην 2 η ιεθνής συνδιάσκεψη «ιεθνής Τεχνική βοήθεια» από την Νοµαρχία Οδησσού 23-24/ ιοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης ελληνικών οίνων της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Βορείου Ελλάδος στην Οδησσό την 01/ Συµµετοχή στο ιεθνές Συνέδριο για τον ρόλο της πολυµερούς συνεργασίας στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων στην περιοχή Ευξείνου Πόντου στις 27/07 υπό την αιγίδα του Ιδρύµατος Konrad Adenauer της Ουκρανίας και του ΟΣΕΠ 21. Συµµετοχή στο στρογγυλό τραπέζι «Ανεξαρτησία Ουκρανίας χθες-σήµερααύριο» 21/08 από την Αντιπροσωπεία ΥΠΕΞ Ουκρανίας 22. Υπογραφή Συµφωνητικού µεταξύ της ιοικητικής Περιοχής Primorskiy της Οδησσού (Σεργκέι Πιτγκάινι, Πρόεδρος της Π) και του ήµου Λευκάδας (Βασίλειος Φέτσης, ήµαρχος Λευκάδας) 4 Σεπτεµβρίου 2010

0tµa: «Erqour 'EK0 oij eronc 2014»

0tµa: «Erqour 'EK0 oij eronc 2014» 0 reniko IIPOSENEIO THl: EAAAdOl: l:thn 01'.\Hl:l:O rpaeio OIKONOMIKQN & EMIIOPIKQN YII00El:EQN ALll.ABA0MHTO- KANONIKO 0611006s, 30 Iouvion 2015 A.II.: 2170/172 IIPOL : YIIOYPfEIO EEQTEPIKQN -B2 L'l/vOI]

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους

Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους Οδηγός επιχειρείν στο Αζερμπαϊτζάν Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους ΓΕΝΙΚΑ Το Αζερμπαϊτζάν συγκαταλέγεται στις τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου (μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΟΥΚΡΑΝΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Έκθεση 2012 Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο επί καταστάσεως κυπριακής οικονοµίας και αναπτύξεως των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων Ελλάδος - Κύπρου Συντάκτες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ & ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝ ΟΡΑΣ Συντάκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΚΟΔΙΑ ΧΡΥΣΗ (5215) Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...5 1.1 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...5 1.2 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Εμπορικές και Οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και η συνεργασία στον Τουρισμό

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Εμπορικές και Οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και η συνεργασία στον Τουρισμό ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εμπορικές και Οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και η συνεργασία στον Τουρισμό ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛ ΑΒΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΜΟΛ ΑΒΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Α Σ Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κρασιού: Προϊόντα και σύγχρονοι τρόποι προώθησης σε Ελληνική και Διεθνή αγορά ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 4 2 Ελιές ΠΟΠ - ΠΓΕ... 5 3 Ποικιλίες Βρώσιµων - Επιτραπέζιων Ελιών στην Ελλάδα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραμματέας ΟΕΥ A

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραμματέας ΟΕΥ A Έκθεση 2013 Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο επί καταστάσεως κυπριακής οικονομίας και αναπτύξεως των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος - Κύπρου Συντάκτες:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έργο: «Καταγραφή και

Διαβάστε περισσότερα