ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο 6.2) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια, Αστικές Συγκοινωνίες», Ελληνική ηµοκρατία 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΑ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (..Μ.) Η ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟ Ο Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Σ.Α ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΝ-Τ) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Ε.Ε ΑΝΑΓΚΕΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1 - ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 4 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 5 - Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Τοµέας Παρέµβασης 1 - Σιδηροδροµικές Μεταφορές Τοµέας Παρέµβασης 2 Αστικές Συγκοινωνίες Τοµέας Παρέµβασης 3 - Αεροπορικές Μεταφορές Τοµέας Παρέµβασης 4 Εµπορευµατικές Μεταφορές Τοµέας Παρέµβασης 5 Οδική Ασφάλεια Τοµέας Παρέµβασης 6 Οριζόντιες ράσεις ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Τοµέας Παρέµβασης 1 Σιδηροδροµικές Μεταφορές Τοµέας Παρέµβασης 2 Αστικές Συγκοινωνίες Τοµέας Παρέµβασης 3 Αεροπορικές Μεταφορές Τοµέας Παρέµβασης 4 Εµπορευµατικές Μεταφορές Επιπλέον ράσεις ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ_ 84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 104 2

3 Επιτελική Σύνοψη Γενικά Βασική επιδίωξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Μεταφορών είναι να αποτελέσει µία τεκµηριωµένη βάση για τη διαµόρφωση ενός µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού οράµατος και να διερευνήσειαποτυπώσει τις βασικές εθνικές επιλογές και προτεραιότητες στον τοµέα των µεταφορών, µε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Επιπρόσθετα, το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών θα αποτελέσει βασική εισροή στη διαδικασία του εθνικού αναπτυξιακού προγραµµατισµού για την περίοδο (Σχέδιο Ανάπτυξης / Σ.Α.) και στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) που θα υποβάλλει η χώρα προς διαπραγµάτευση και συγχρηµατοδότηση από την Ε.Ε. και θα διαµορφώσει ένα πλαίσιο κατευθύνσεων για την επόµενη 20ετία, που θα βοηθήσουν στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων. Γενικό Πλαίσιο Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Βασικά ζητήµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον τοµέα των Μεταφορών αποτελούν: Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εθνικού συστήµατος Μεταφορών και η ανάδειξη της χώρας σε κύρια Βαλκανική Πύλη και κόµβο Μεταφορών της Ανατολικής Μεσογείου. Ο ολοκληρωµένος εθνικός σχεδιασµός συνδυασµένων µεταφορών και συντονισµός όλων των µεταφορικών δικτύων. Η ολοκλήρωση της οργάνωσης και η εδραίωση του συστήµατος υλοποίησης υποδοµών µε ιδιωτικούς πόρους, όπου είναι εφικτό. Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του συστήµατος σχεδιασµού, ελέγχου, και παρακολούθησης των Μεταφορικών υπηρεσιών στη χώρα, ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και η αύξηση της ασφάλειας των µεταφορών. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόµηση ενέργειας και η συσχέτιση του σχεδιασµού των µεταφορών µε το χωροταξικό σχεδιασµό. Η ανάπτυξη, βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των λιµενικών υποδοµών, µε ιδιαίτερη έµφαση σε επιλεγµένα εµπορευµατικά και ακτοπλοϊκά λιµάνια και η ολοκλήρωση των δικτύων τους. Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισµός και η βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Στόχοι και Κατευθύνσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταφορών Ο σχεδιασµός του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης βασίζεται σε εθνικές αναπτυξιακές επιλογές (1 η Εγκύκλιο ΥΠΟΙΟ), καθώς και σε προσανατολισµούς που ήδη διαµορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. Συνοπτικά, οι στόχοι και κατευθύνσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταφορών, είναι οι παρακάτω: 3

4 Συµπλήρωση κενών δικτύων, και µεταφορικών υπηρεσιών Μείωση του χρόνου και κόστους µετακίνησης (προσώπων και αγαθών) Εξάλειψη σηµείων συµφόρησης Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και διατροπικότητας Βελτίωση οδικής ασφάλειας Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον Εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων Βασικές Αναπτυξιακές Επιλογές των Επιµέρους Τοµέων Παρέµβασης Οι τοµείς παρέµβασης που περιγράφονται στο παρόν Σχέδιο περιλαµβάνουν τους τοµείς µεταφορών για τους οποίους είναι υπεύθυνο το ΥΜΕ στη χώρα µας. Τοµέας Παρέµβασης 1 - Σιδηροδροµικές Μεταφορές Oι βασικές αναπτυξιακές επιλογές του Τοµέα των Σιδηροδροµικών Μεταφορών είναι οι εξής: 1. Ολοκλήρωση του «κορµού» του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας (Π.Α.Θ.Ε. / Π.). 2. Ολοκλήρωση αναδιοργάνωσης του Ο.Σ.Ε. (τεχνολογικός εκσυγχρονισµός, προσανατολισµός στην αγορά, προµήθεια επαρκούς και σύγχρονου τροχαίου υλικού, βελτίωση σιδηροδροµικών σταθµών). 3. Ολοκλήρωση εκσυγχρονισµού υφιστάµενου και επέκταση προαστιακού δικτύου µητροπολιτικών περιοχών. 4. Ολοκλήρωση έργων και δράσεων εµπορευµατικού χαρακτήρα (σιδηροδροµική σύνδεση βασικών λιµένων, βιοµηχανικών περιοχών και Εµπορευµατικών Κέντρων). 5. Βελτίωση λοιπών γραµµών του περιφερειακού δικτύου για αύξηση ασφάλειας και αξιοπιστίας και µείωση χρόνου διαδροµής. 6. Ορθολογική επέκταση δικτύου σε περιοχές που σήµερα δεν εξυπηρετούνται (υλοποιώντας τα ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών και τις εγκεκριµένες προτεραιότητες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο). 7. Άµεση εκλογίκευση της λειτουργίας των υπολοίπων µέσων µεταφοράς ώστε να ευνοείται ο σιδηρόδροµος στις µεσαίου και µεγάλου µήκους διαδροµές τροφοδοτούµενος από τα υπόλοιπα µέσα τα οποία θα εξυπηρετούν περιοχές όπου η σιδηροδροµική εξυπηρέτηση δεν είναι βιώσιµη. 8. Ασφάλεια (safety) και προστασία έναντι κακόβουλης ενέργειας (security) στη µεταφορά προσώπων και εµπορευµάτων, αλλά και προσωπικού και εγκαταστάσεων ΟΣΕ. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Τοµέα παρέµβασης Σιδηροδροµικές Μεταφορές είναι Μeuro (Έργα προτεραιότητας Α: Μeuro, Έργα προτεραιότητας Β: Μeuro, Έργα προτεραιότητας Γ: Μeuro). 4

5 Τοµέας Παρέµβασης 2 Αστικές Συγκοινωνίες Οι βασικές αναπτυξιακές επιλογές του Τοµέα των Αστικών Συγκοινωνιών οµαδοποιούνται στους εξής κύριους τοµείς δράσης: 1. Οργάνωση και σχεδιασµός του Συστήµατος Αστικών Συγκοινωνιών: Περιλαµβάνει δράσεις για τον βέλτιστο σχεδιασµό του συστήµατος και για τη δηµιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου συστήµατος διοίκησης και λειτουργικού συντονισµού των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, µέσα σε ένα πλήρως εκσυγχρονισµένο τεχνολογικά περιβάλλον. 2. Επέκταση λειτουργίας και υποδοµές: Περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες υποδοµές για τη λειτουργία των νέων τµηµάτων δικτύου (δηµιουργία νέων αµαξοστασίων και κτιριακών εγκαταστάσεων). 3. Τροχαίο υλικό: προµήθεια νέων οχηµάτων και εκσυγχρονισµός. 4. Ανάπτυξη συνδυασµένων επιβατικών µεταφορών: σταθµοί µετεπιβίβασης, χώροι στάθµευσης, συστήµατα εισόδου εξόδου σε σταθµούς µετρό/προαστιακού/ σιδηροδροµικούς κλπ. 5. Ασφάλεια (safety) και προστασία έναντι κακόβουλης ενέργειας (security): εφαρµογή και πιστοποίηση διαδικασιών για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του δικτύου, των οχηµάτων και των επιβατών. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Τοµέα παρέµβασης Αστικές Συγκοινωνίες είναι Μeuro (Έργα προτεραιότητας Α: Μeuro, Έργα προτεραιότητας Β: 219 Μeuro, Έργα προτεραιότητας Γ: 50 Μeuro). Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί το σύστηµα Αστικών Συγκοινωνιών και στην Περιφέρεια και κυρίως σε µεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Συνοπτικά, οι βασικές αναπτυξιακές επιλογές για τις Αστικές Συγκοινωνίες εκτός Αττικής πρέπει να προωθούν επενδύσεις που θα επιδιώκουν: 1. Ανάπτυξη δικτύου σταθερής τροχιάς στις µεγάλες πόλεις, περιλαµβάνοντας όλες τις απαραίτητες υποδοµές για τη λειτουργία του 2. Ανάπτυξη δικτύου γραµµών λεωφορείων και τρόλλευ και σύνδεση τους µε σιδηροδροµικούς σταθµούς ή αεροδρόµια ή λιµάνια (όπου υπάρχουν) και ανάπτυξη των συνδυασµένων επιβατικών µεταφορών 3. Ασφάλεια (safety) και προστασία έναντι κακόβουλης ενέργειας (security) στις µεταφορές 4. Απόδοση και ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ιδίως µε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών 5. Εκλογίκευση του συστήµατος των δηµόσιων µέσων µεταφοράς έτσι ώστε να µην επαναληφθεί το αθηναϊκό πρότυπο των ανταγωνιστικών δηµόσιων µέσων. Τοµέας Παρέµβασης 3 - Αεροπορικές Μεταφορές Oι βασικότερες παρεµβάσεις του Τοµέα Αεροπορικών Μεταφορών είναι οι εξής: 5

6 Αναβάθµιση Αεροδροµίου Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» («έργο-γέφυρα Ολοκλήρωση εγκατάστασης δικτύου ραντάρ («έργο-γέφυρα») Οργάνωση και τροποποίηση σηµείων του κανονιστικού πλαισίου - Εναρµόνιση µε τις Κοινοτικές Οδηγίες Παρεµβάσεις αναβάθµισης κύριων αεροδροµίων, όπως Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Ρόδος, Κέρκυρα, Κως και Χανιά Αναβάθµιση άλλων περιφερειακών αεροδροµίων, κυρίως νησιωτικών περιοχών Αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών και της υποδοµής των αεροδροµίων εποχιακής κίνησης και σηµαντικής διεθνούς κίνησης Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας µε χρήση νέων τεχνολογιών Επισηµαίνεται ότι τα µεγάλα έργα υποδοµής των αεροδροµίων εκτελούνται από το ΥΠΕΧΩ Ε και εντάσσονται στο πρόγραµµα του. Ο συνολικός προϋπολογισµός για τα έργα των αεροδροµίων είναι 1158,45 Μeuro (Έργα προτεραιότητας Α: 572,05 Μeuro, Έργα προτεραιότητας Β: 303,10 Μeuro, Έργα προτεραιότητας Γ: 283,30 Μeuro). Επίσης, ο συνολικός προϋπολογισµός για τα έργα της Αεροναυτιλίας είναι 278,904 Μeuro, ενώ τα προτεινόµενα έργα Αεροναυτιλίας για το ΚΠΣ ανέρχονται στα 102,35 Μeuro. Τοµέας Παρέµβασης 4 Εµπορευµατικές Μεταφορές Η δηµιουργία ενός δικτύου κέντρων συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών στην Ελλάδα αποτελεί σηµαντική διάσταση της πολιτικής του ΥΜΕ. Βασικά έργα που πρέπει να µελετηθούν κατά τη διάρκεια της επόµενης προγραµµατικής περιόδου αλλά και µε χρονικό ορίζοντα 20 ετών είναι η δηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων κάτω από το πρίσµα της χωροθέτησής τους σύµφωνα µε τις αναπτυξιακές ανάγκες για την εξυπηρέτηση των τοπικών και περιφερειακών παραγωγικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας ως πύλη των Βαλκανίων, ενώ παράλληλα θα καλύπτουν τις προϋποθέσεις του Νόµου 3333/2005 για την ανάπτυξη των Εµπορευµατικών Κέντρων. Στην προτεραιότητα αυτή περιλαµβάνεται η δηµιουργία Ε.Κ.: στην Θεσσαλονίκη για την κάλυψη των αναγκών της Βόρειας Ελλάδας αλλά και την εξυπηρέτηση των εξωτερικών και διαµετακοµιστικών µεταφορών από και προς τις Βαλκανικές χώρες. στην Αλεξανδρούπολη για την κάλυψη των αναγκών εσωτερικού και εξωτερικού εµπορίου, την ανάδειξη της χώρας ως κύριας Βαλκανικής πύλης, καθώς και τη σύνδεση µε τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας. στην υτική Ελλάδα, και συγκεκριµένα στην Ηγουµενίτσα, για την εξυπηρέτηση των τοπικών προϊόντων αλλά κυρίως των διερχόµενων φορτίων από και προς την Ευρώπη, σε συνδυασµό µε την λειτουργία της Εγνατίας Οδού. σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας µε έντονη παραγωγική δραστηριότητα ή/και εσωτερικό και εξωτερικό εµπόριο. 6

7 Εκτιµάται ότι για την ίδρυση των Ε.Κ. θα απαιτηθεί συνολική χρηµατοδότηση περίπου 280 Μeuro (Θεσσαλονίκη: 80 Μeuro, Αλεξανδρούπολη: 40 Μeuro, Ηγουµενίτσα: 40 Μeuro, Λοιπές περιοχές: 120 Μeuro). Τοµέας Παρέµβασης 5 Οδική Ασφάλεια Αναφορικά µε τον τοµέα της Οδικής Ασφάλειας, οι κυριότερες δράσεις τα παρακάτω έργα: Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων: διαρκής αναβάθµιση υποδοµών καθώς και εκπαίδευση και συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού σε θέµατα τεχνικών ελέγχων. Έλεγχος οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων: ανάπτυξη κατάλληλου µηχανογραφικού συστήµατος. Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων µεταφοράς ευπαθών εµπορευµάτων (ΑΤΡ) Βελτίωση διοικητικής ικανότητας ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού: διαρκής επιµόρφωση και εκπαίδευση προσωπικού. Εκτιµάται ότι για την ενίσχυση και βελτίωση της οδικής ασφάλειας θα απαιτηθεί συνολική χρηµατοδότηση περίπου 10 Μeuro. Τοµέας Παρέµβασης 6 Οριζόντιες ράσεις Οι οριζόντιες δράσεις επηρεάζουν περισσότερες από µία κατηγορίες, από αυτές που αναπτύχθηκαν στις παραπάνω παραγράφους, και έχουν στόχο να ενισχύσουν τις µεταφορές και να ικανοποιήσουν τους Άξονες Ανάπτυξης των κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά και µε βάση τη µέχρι σήµερα εµπειρία, οι βασικές οριζόντιες δράσεις που προσδιορίζουν και προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις µεταφορές τις χώρας µας, είναι η προώθηση και νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών, η προώθηση µέσων φιλικών προς το περιβάλλον, η δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) κλπ. Εκτιµάται ότι για όλες τις επιπλέον ενέργειες που είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν για τη βελτίωση και ανάπτυξη των µεταφορών θα απαιτηθεί συνολική χρηµατοδότηση περίπου 40 Μeuro. Συνολική Χρηµατοδότηση Σύµφωνα µε τα παραπάνω, και µε βάση τη χρηµατοδότηση που θα απαιτηθεί για την πραγµατοποίηση των έργων κάθε τοµέα παρέµβασης προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του Τοµέα των Μεταφορών στη χώρα, η συνολική χρηµατοδότηση για τον Τοµέα των Μεταφορών εκτιµάται ότι θα ανέρχεται σε περίπου Μeuro (Έργα προτεραιότητας Α: Μeuro, Έργα προτεραιότητας Β: Μeuro, Έργα προτεραιότητας Γ: Μeuro). 7

8 Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα έργα προτεραιότητας Α, καθώς και ορισµένα από τα έργα προτεραιότητας Β, προτείνονται να χρηµατοδοτηθούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο , ενώ τα έργα προτεραιότητας Γ προτείνονται για χρηµατοδότηση στα επόµενα 20 χρόνια. 8

9 Περίληψη Στο παρόν κείµενο παρουσιάζεται το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών περιόδου και εικοσαετίας. Στη βάση του Σχεδίου αυτού, το οποίο θα ενταχθεί στα πλαίσια του καταρτιζοµένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (ΕΣΣΑ) από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ), θα συνταχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΥΜΕ. Το κείµενο διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια ως εξής: Το 1 ο κεφάλαιο αναφέρεται συνοπτικά στο γενικό στόχο του Αναπτυξιακού Σχεδίου Μεταφορών, καθώς και στο γενικό πλαίσιο και τις διαδικασίες του αναπτυξιακού προγραµµατισµού για την περίοδο Επίσης, παρουσιάζονται συνοπτικά οι τοµείς παρέµβασης των Μεταφορών. Στο 2 ο κεφάλαιο καταγράφεται αναλυτικά η πολιτική, καθώς και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τον τοµέα των Μεταφορών. Στο 3 ο κεφάλαιο περιγράφονται οι στόχοι και η πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα για την προγραµµατική περίοδο , καθώς και οι κατευθύνσεις στα πλαίσια των Μεταφορών στην Ελλάδα για την επόµενη προγραµµατική περίοδο Το 4 ο κεφάλαιο αφορά την εναρµόνιση της πολιτικής Μεταφορών στην Ελλάδα µε τις Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις. Στο 5 ο κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά οι ανάγκες, οι περιορισµοί, τα προβλήµατα και οι προκλήσεις ανά τοµέα παρέµβασης των Μεταφορών. Στο 6 ο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή και ανάλυση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Μεταφορών για την περίοδο και για περίοδο 20ετίας, δίνοντας έµφαση στους Άξονες Προτεραιότητας κάθε τοµέα παρέµβασης, ενώ παράλληλα περιγράφονται τα έργα και οι παρεµβάσεις για την υλοποίηση του Σχεδίου, µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και κόστη, όπου αυτό είναι δυνατό. Επίσης, έχουν δοθεί ενδεικτικά, οι πηγές χρηµατοδότησης αυτών των έργων/παρεµβάσεων. Το 7 ο κεφάλαιο αναφέρεται σε βασικές προϋποθέσεις προκειµένου να υλοποιηθεί επιτυχώς και αποτελεσµατικά το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών της χώρας µας. 9

10 1. Εισαγωγή 1.1. Στόχος Στόχος του Αναπτυξιακού Σχεδίου των Μεταφορών είναι: Να αποτελέσει µία τεκµηριωµένη βάση για τη διαµόρφωση ενός µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού οράµατος και να διερευνήσει-αποτυπώσει τις βασικές εθνικές επιλογές και προτεραιότητες στον τοµέα των µεταφορών, µε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Να αποτελέσει βασική εισροή στη διαδικασία του εθνικού αναπτυξιακού προγραµµατισµού για την περίοδο (Σχέδιο Ανάπτυξης / Σ.Α.) και στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) που θα υποβάλλει η χώρα προς διαπραγµάτευση και συγχρηµατοδότηση από την Ε.Ε. στις αρχές του Παράλληλα δε να διαµορφώσει ένα πλαίσιο κατευθύνσεων για την επόµενη προγραµµατική περίοδο, καθώς και για την επόµενη 20ετία, που θα βοηθήσουν την πολιτεία στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων. Το παρόν Σχέδιο βασίζεται κατά κύριο λόγο σε υφιστάµενα στοιχεία και σε συλλογή στοιχείων από τους εµπλεκόµενους φορείς στο έργο του ΥΜΕ, καθώς και στις Κοινοτικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική Συνοχή Γενικό Πλαίσιο και ιαδικασίες Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Από τον Ιούνιο του 2004 (1η Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙ.Ο.) δόθηκε το έναυσµα για την έναρξη των διαδικασιών για τον σχεδιασµό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της χώρας για την περίοδο Στο πλαίσιο της 1ης Εγκυκλίου του ΥΠ.ΟΙ.Ο., διατυπώθηκαν ορισµένες βασικές αναπτυξιακές επιλογές οι οποίες απορρέουν από την νέα φάση ανάπτυξης στην οποία εισέρχεται η ελληνική οικονοµία, ενώ προδιαγράφηκαν και τα όργανα κατάρτισης του Σχεδίου Ανάπτυξης. Με την 2η Εγκύκλιο δόθηκαν λεπτοµερέστερες οδηγίες και διευκρινίσεις για το σχεδιασµό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) και ειδικότερα: Περιγράφηκε το προγραµµατικό πλαίσιο της περιόδου , όπως προκύπτει από τα µέχρι σήµερα κείµενα κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σηµειώνεται ότι ο σχεδιασµός θα βασισθεί και σε προσανατολισµούς που ήδη διαµορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσδιορίστηκαν τα προς διαµόρφωση έγγραφα του εθνικού αναπτυξιακού προγραµµατισµού της περιόδου Βασική κατεύθυνση είναι η σταδιακή εκπόνηση ενός αναπτυξιακού προγραµµατικού κειµένου (ανεξαρτήτως του αν θα είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. ή µη) από κάθε φορέα χάραξης πολιτικής. 10

11 ιατυπώθηκε η µεθοδολογία και οι διαδικασίες για την κατάρτιση των Κατευθύνσεων της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης που αποτελούν το πρώτο από τα σχετικά έγγραφα του εθνικού αναπτυξιακού προγραµµατισµού, εξειδικεύοντας τις βασικές και ιεραρχηµένες προτεραιότητες τόσο σε Τοµεακό (Υπουργεία) όσο και Περιφερειακό (Περιφέρειες) επίπεδο. όθηκαν επίσης κατευθύνσεις για την οργάνωση Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων, τα οποία αναµένεται ότι θα συµβάλλουν αποφασιστικά στη διαδικασία σχεδιασµού των περιφερειακών προτεραιοτήτων. Στις αρχές του 2005 υπεβλήθησαν στις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠ.ΟΙ.Ο. (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων) οι προτάσεις για τις πρώτες αναπτυξιακές επιλογές των Υπουργείων και των Περιφερειών. Το non paper της Επιτροπής (Γενικές Κατευθύνσεις Περιφερειακής Πολιτικής και Απασχόλησης) για τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για την περίοδο (Μάιος 2005), αποτελεί την αναθεωρηµένη πρόταση των προτεραιοτήτων της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2005, και προτείνει την επικέντρωση της πολιτικής συνοχής σε τρεις άξονες προτεραιότητας: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της ένας ελκυστικότερος τόπος για επενδύσεις και εργασία, µε τη βελτίωση της πρόσβασης, την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος. Να βελτιωθεί η Γνώση και η Καινοτοµία για την ανάπτυξη, µε την υποστήριξη της έρευνας και των δυνατοτήτων για καινοτοµία, συµπεριλαµβανοµένων και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Να δηµιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, µε την προσέλκυση ατόµων στην εργασία ή σε επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε τη βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και µε την αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό. Στα πλαίσια αυτών των προτεραιοτήτων, κάποια ζητήµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον τοµέα των Μεταφορών αποτελούν: Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εθνικού συστήµατος Μεταφορών και η ανάδειξη της χώρας σε κύρια Βαλκανική Πύλη και κόµβο Μεταφορών της Ανατολικής Μεσογείου. Ο ολοκληρωµένος εθνικός σχεδιασµός συνδυασµένων µεταφορών και συντονισµός όλων των µεταφορικών δικτύων. Η ολοκλήρωση της οργάνωσης και η εδραίωση του συστήµατος υλοποίησης υποδοµών µε ιδιωτικούς πόρους, όπου είναι εφικτό. Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του συστήµατος σχεδιασµού, ελέγχου, και παρακολούθησης των Μεταφορικών υπηρεσιών στη χώρα, ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και η αύξηση της ασφάλειας των µεταφορών. 11

12 Η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόµηση ενέργειας και η συσχέτιση του σχεδιασµού των µεταφορών µε το χωροταξικό σχεδιασµό. Η ανάπτυξη, βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των λιµενικών υποδοµών, µε ιδιαίτερη έµφαση σε επιλεγµένα εµπορευµατικά και ακτοπλοϊκά λιµάνια και η ολοκλήρωση των δικτύων τους. Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισµός και η βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας Τοµείς Παρέµβασης στον τοµέα Μεταφορών Συνοπτικά, οι τοµείς παρέµβασης αναφορικά µε την ανάπτυξη των Μεταφορών στην Ελλάδα (άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµενοι στο έργο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) είναι οι εξής: Τοµέας παρέµβασης 1 - Σιδηροδροµικές µεταφορές (υπεραστικές επιβατικές και εµπορευµατικές) Τοµέας παρέµβασης 2 - Αστικές συγκοινωνίες (Εντός Αττικής και Εκτός Αττικής) Τοµέας παρέµβασης 3 - Αεροπορικές µεταφορές Τοµέας παρέµβασης 4 Εµπορευµατικές µεταφορές (Υπεραστικές συνδυασµένες µεταφορές, Εµπορευµατικά Κέντρα) Τοµέας παρέµβασης 5 - Οδική Ασφάλεια (Σχολές Οδηγών, πληροφόρηση µέσω των ΜΜΕ, κλπ.) Τοµέας παρέµβασης 6 - Οριζόντιες ράσεις (Κοινωνία της Πληροφορίας, περιβάλλον και ενέργεια, συνδυασµένες µεταφορές, Άτοµα µε ειδικές ανάγκες, safety security) Οι παραπάνω τοµείς παρέµβασης διαχωρίστηκαν σε συνεργασία µε την Επιτροπή Χάραξης και την Οµάδα Κατάρτισης και περιγράφουν αναλυτικά το έργο και τους τοµείς του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), προκειµένου να συµβάλλουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των µεταφορών στη χώρα µας σε όλα τα επίπεδα, στα οποία είναι υπεύθυνο το ΥΜΕ. Πιο συγκεκριµένα, οι σιδηροδροµικές µεταφορές έχουν διεθνώς αποδεκτά πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων µέσων µαζικής µεταφοράς και αποτελούν σηµαντικό τοµέα επενδύσεων για την µακροπρόθεσµη κάλυψη της σχετικής µεταφορικής ζήτησης, ιδίως σε περίπτωση µελλοντικής στενότητας ή/και έλλειψης των κλασικών πηγών ενέργειας. Αναφορικά µε τις Αστικές Συγκοινωνίες, η καλύτερη οργάνωση των µέσων µαζικής µεταφοράς στη µετακίνηση θα ενισχύσουν τις κοινωνικές και οικονοµικές τάσεις που ήδη διαφαίνονται και θα επιτρέψουν την προσέγγιση των Ευρωπαϊκών δοµών. Επίσης, το σύστηµα αστικών συγκοινωνιών στην υπόλοιπη Ελλάδα αναµένεται να επηρεασθεί έµµεσα από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε ότι αφορούν τη περιφερειακή και αειφόρο ανάπτυξη. Βασικές παράµετροι ενδιαφέροντος είναι η αντιµετώπιση των αυξηµένων µετακινήσεων του πληθυσµού στις πόλεις της Ελλάδας και η εισαγωγή των µέσων µαζικής µεταφοράς ώστε να µειωθεί η κίνηση µε Ι.Χ, η οποία αυξάνει ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Οι αεροπορικές µεταφορές είναι ένας από τους πλέον αποτελεσµατικούς µοχλούς παρέµβασης στην κοινωνική, οικονοµική, χωροταξική - περιβαλλοντική, πληθυσµιακή, πολιτιστική και αναπτυξιακή 12

13 εξέλιξη ενός τόπου. Ο τοµέας των αεροµεταφορών έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης τόσο παγκοσµίως όσο και στην Ελλάδα, τάση η οποία πιστοποιείται από τη µέχρι τώρα εξέλιξή του. Αναφορικά µε τις εµπορευµατικές µεταφορές, το ελληνικό σύστηµα παρουσιάζει ορισµένες σηµαντικές δυσλειτουργίες, µε αρνητικές επιπτώσεις στο λειτουργικό κόστος µεταφοράς και στην ποιότητα εξυπηρέτησης (χρόνος, αξιοπιστία, ασφάλεια κλπ). Η βασική παρέµβαση για την ορθολογικότερη ανάπτυξη των εµπορευµατικών µεταφορών αποτελεί η δηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων (ΕΚ). Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη χώρα µας το γεγονός ότι ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι δείκτες της οδικής ασφάλειας τα τελευταία είκοσι χρόνια µειώνονται, στη χώρα µας παρατηρείται στασιµότητα, παρόλα τα µέτρα που οι αρµόδιες υπηρεσίες λαµβάνουν κατά περιόδους, τα οποία χαρακτηρίζονται περισσότερο από κατασταλτικό και όχι προληπτικό χαρακτήρα. Η διεθνής εµπειρία των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι η άσκηση συγκροτηµένης και ορθολογικής πολιτικής για την πρόληψη των οδικών ατυχηµάτων, η οποία υποστηρίζεται από την απαραίτητη και διαρκή έρευνα και την εφαρµογή συγκροτηµένων και συνεκτικών πρακτικών, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιµετώπιση του µεγάλου κοινωνικού ζητήµατος της ασφάλειας στις µεταφορές και συγκεκριµένα στις οδικές µεταφορές. Ανακεφαλαιώνοντας, οι οριζόντιες δράσεις ορίζονται από τις ενέργειες/δράσεις στο πλαίσιο των µεταφορών, που άπτονται άµεσα των δραστηριοτήτων του τοµέα, αλλά παράλληλα επηρεάζουν περισσότερες από µία κατηγορίες, από αυτές που αναπτύχθηκαν στις παραπάνω παραγράφους, µε στόχο να ενισχύσουν τις µεταφορές και να ικανοποιήσουν τους Άξονες Ανάπτυξης των κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά και µε βάση τη µέχρι σήµερα εµπειρία, οι βασικές οριζόντιες δράσεις που προσδιορίζουν και προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις µεταφορές τις χώρας µας, είναι αυτές που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 2. Πολιτική και Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.1. H Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών - Λευκή Βίβλος Οι µεταφορές αποτελούν παράγοντα ζωτικής σηµασίας για τον οικονοµικό ανταγωνισµό, τις εµπορικές, οικονοµικές και πολιτισµικές συναλλαγές. Οι µεταφορές βοηθούν στο να έρθουν πιο κοντά οι πολίτες της Ευρώπης και η Κοινή Πολιτική για τις Μεταφορές αποτελεί ένα από τα θεµέλια του οικοδοµήµατος της Ευρώπης. Παρόλα αυτά, η κυκλοφοριακή συµφόρηση που έχει ως αποτέλεσµα την περιβαλλοντική όχληση και τα ατυχήµατα επιδεινώνεται µέρα µε τη µέρα επιδρώντας αρνητικά στους χρήστες και την οικονοµία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περισσότερες περιφέρειες παραµένουν φτωχά συνδεδεµένες µε τις κεντρικές αγορές. Η Ευρώπη πρέπει να επιφέρει µια πραγµατική αλλαγή στην Κοινή Πολιτική Μεταφορών. Πρέπει να τεθούν νέοι στόχοι για αυτό: επαναφορά της ισορροπίας µεταξύ των µεταφορικών µέσων, ανάπτυξη της διατροπικότητας, µείωση της συµφόρησης και ανάδειξη της ασφάλειας και της ποιότητας των 13

14 µεταφορών στο επίκεντρο των προσπαθειών, µε ταυτόχρονη διατήρηση του δικαιώµατος της κινητικότητας. Μία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις είναι ο καθορισµός κοινών αρχών για σωστή χρέωση των διαφορετικών µεταφορικών µέσων. Αυτό το νέο πλαίσιο χρέωσης θα πρέπει να προάγει την χρήση µέσων µε την χαµηλότερη περιβαλλοντική όχληση και την χρήση των δικτύων µε την λιγότερη συµφόρηση και να προετοιµάσει τον δρόµο για νέες µεθόδους χρηµατοδότησης υποδοµών. Η Λευκή Βίβλος σχετικά µε τις Μεταφορές υποβλήθηκε από την Επιτροπή την 12η Σεπτεµβρίου 2001 (σε συνέχεια της πρώτης / ) και αφορά στην «Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών» [COM (2001)370 τελικό]. Σε αυτήν, επισηµαίνεται η αυξανόµενη ανισορροπία µεταξύ των µέσων µεταφοράς στην Ε.Ε., σε ότι αφορά το µεταφορικό έργο που εκτελούν. Η Ε.Ε. έχει θέσει δύο κύριους στόχους µέχρι το 2010: ελεγχόµενο ανταγωνισµό µεταξύ των µέσων διασύνδεση των µέσων για επιτυχηµένες διατροπικές µεταφορές Οι στόχοι αυτοί εκτιµάται ότι θα επιτευχθούν µε την ανασυγκρότηση των σιδηροδρόµων, µε τη δηµιουργία ενός σιδηροδροµικού χώρου ολοκληρωµένου, αποδοτικού, ανταγωνιστικού και ασφαλούς για τις εσωτερικές µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων. Επίσης, η εικόνα και η αρνητική τάση του σιδηροδρόµου στην Ευρώπη ενέτειναν την ανησυχία όλων των ενδιαφεροµένων και κυρίως των φορέων εκµετάλλευσης, µε αποτέλεσµα τον καθορισµό κοινής στρατηγικής για ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα έως το 2020 από τη ιεθνή Ένωση των Σιδηροδρόµων (U.I.C.), την Οµοσπονδία Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόµων (C.C.F.E.), τη ιεθνής Ένωση ηµοσίων Μεταφορών (U.I.T.P.) και την Ένωση Ευρωπαϊκών Σιδηροδροµικών Βιοµηχανιών (U.N.I.F.E.). Βάσει της στρατηγικής αυτής, τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι για το 2020: Αύξηση µεριδίου στις επιβατικές µεταφορές από 6% στο 10%. Αύξηση µεριδίου στις εµπορευµατικές µεταφορές από 8% στο 15%. Εξοικονόµηση 50% σε ενεργειακή αποδοτικότητα. Μείωση 50% σε ρύπους. Στη Λευκή Βίβλο δίδεται επίσης βαρύτητα στη διατροπικότητα, η οποία συνίσταται στη συνδυασµένη χρήση πολλών µέσων µεταφοράς. Στόχος είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων µέσων µεταφοράς µε την προώθηση των σιδηροδροµικών, θαλάσσιων και ποτάµιων µεταφορών, που υστερούν σήµερα έναντι των οδικών. Η προσέγγιση στην οποία βασίζεται η Λευκή Βίβλος περιλαµβάνει µια σειρά µέτρων που συνδέουν την τιµολόγηση, την ανανέωση των µέσων µεταφορών, πλην της οδικής και τις επενδύσεις για τα ιευρωπαϊκά ίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε. µέσα από τη Λευκή Βίβλο προτείνει µέτρα, όπως: 14

15 Σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς των σιδηροδροµικών µεταφορών (2ο Σιδηροδροµικό Πακέτο) Αναβάθµιση των όρων «σιδηροδροµική ασφάλεια» και «διαλειτουργικότητα» ηµιουργία νέων υποδοµών και ειδικότερα σιδηροδροµικών εµπορευµατικών διαδρόµων (rail freight freeways). Ενίσχυση του Προγράµµατος Marco Polo για συνδυασµένες µεταφορές µε προσέλκυση της σιδηροδροµικής βιοµηχανίας, σε εθελοντική βάση, για εµπορική αξιοποίηση. ηµιουργία ενός νέου πλαισίου για την ανάπτυξη του επαγγέλµατος του freight integrator και για την τυποποίηση των µεταφερόµενων µονάδων και των τεχνικών φορτοεκφόρτωσης. Η Λευκή Βίβλος δίνει µια ρεαλιστική εικόνα της παρούσας κατάστασης για τις µεταφορές και θέτει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα δράσεων που αποτελείται από 60 και πλέον µέτρα από τώρα µέχρι το Ωστόσο, η Λευκή Βίβλος είναι µόνο το πρώτο βήµα και η πολιτική για τις µεταφορές αποτελεί µόνο ένα τµήµα της απάντησης. Για την επίτευξη των στόχων είναι απαραίτητη -αναπόφευκτα- η υιοθέτηση επιπρόσθετων µέτρων σε άλλους τοµείς, όπως για παράδειγµα στην δηµοσιονοµική πολιτική, στην βιοµηχανική πολιτική, στην περιφερειακή πολιτική, στην κοινωνική πολιτική και στην οργάνωση του χρόνου εργασίας. Τα βασικά µέτρα που περιλαµβάνονται στη Λευκή Βίβλο ασχολούνται µε τα ακόλουθα θέµατα: Μεταστροφή της σηµερινής ισορροπίας µεταξύ των µέσων µεταφοράς - βελτίωση ποιότητας στις οδικές µεταφορές, αναζωογόνηση των σιδηροδρόµων και παρακολούθηση της ανάπτυξης των εναέριων µεταφορών - σύνδεση των µεταφορικών µέσων και προώθηση διατροπικών υπηρεσιών Εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης - προτεραιότητα εµπορευµατικών µεταφορών σε διατροπικούς άξονες, επιβατικά δίκτυα (οδικά, σιδηροδροµικά) υψηλών ταχυτήτων, βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών - προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και σύσταση καινοτοµικών προσεγγίσεων για την χρηµατοδότηση έργων Τοποθέτηση χρηστών στην καρδιά της πολιτικής των µεταφορών - βελτίωση οδικής ασφάλειας - βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης και αποτελεσµατικότητας µεταφορών - διατροπικότητα, διαλειτουργικότητα και ολοκληρωµένα συστήµατα - εκλογίκευση αστικών µεταφορών και µείωση συµβατικής ενεργειακής κατανάλωσης 15

16 ιαχείριση της παγκοσµιοποίησης των µεταφορών - διεύρυνση: η πρόκληση των υποδοµών (Ατζέντα 2000: Πανευρωπαϊκά ίκτυα - Pan- European Networks) - ασφάλεια στην ναυτιλία, ανοιχτοί ουρανοί (open skies) και Galileo Η Ε.Ε. δεν θα µπορέσει να προσαρµόσει την Κοινή Πολιτική Μεταφορών στις απαιτήσεις µιας βιώσιµης ανάπτυξης, αν δεν λυθεί γρήγορα ένας αριθµός προβληµάτων, όπως είναι τα παρακάτω: Ικανή χρηµατοδότηση της απαραίτητης υποδοµής για την εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης και για την σύνδεση των αποµακρυσµένων περιοχών της Κοινότητας µε τις κεντρικές περιφέρειες. Η δηµιουργία ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών (Trans-European Networks of Transport) παραµένει µια από τις προϋποθέσεις για την επαναφορά της ισορροπίας µεταξύ των µεταφορικών µέσων. Για αυτό και είναι απαραίτητο να εσωτερικευτεί το εξωτερικό κόστος και κυρίως το περιβαλλοντικό κόστος σε χρεώσεις υποδοµών για όλους τους χρήστες. Πολιτική αποφασιστικότητα ώστε τα 60 διαφορετικά µέτρα της Λευκής Βίβλου να υιοθετηθούν. Η Ε.Ε. θα αποφύγει την συµφόρηση µόνο εάν παραµείνει προσηλωµένη στο ερώτηµα της ελεγχόµενης ανταγωνιστικότητας στην οποία, όσον αφορά στις εµπορευµατικές µεταφορές, οι σιδηρόδροµοι παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο. Μια νέα προσέγγιση στις αστικές µεταφορές από τοπικές δηµόσιες αρχές, η οποία συµβιβάζει τον εκσυγχρονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών µε τον εξορθολογισµό της χρήσης των Ι.Χ. οχηµάτων. Αυτό αποτελεί µέρος των ενεργειών που χρειάζονται ώστε να συµµορφωθεί µε τις διεθνείς συµφωνίες για την µείωση των εκποµπών CO2. Ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών που -σε αντίθεση µε το συνεχώς αυξανόµενο κόστος κινητικότητας- δικαιούνται να τους παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες είτε από δηµόσιες επιχειρήσεις είτε από ιδιωτικές εταιρίες. Παρόλα αυτά, η Κοινή Πολιτική των Μεταφορών πρέπει να αποτελεί τµήµα µια συνολικής στρατηγικής, ενσωµατώνοντας την βιώσιµη ανάπτυξη και περιλαµβάνοντας: οικονοµική πολιτική και αλλαγές στις παραγωγικές διαδικασίες που επηρεάζουν τη ζήτηση για µεταφορές πολιτική σχεδιασµού χρήσεων γης και ιδιαίτερα πολεοδοµικά σχέδια, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε άσκοπη αύξηση της ανάγκης µετακινήσεων κοινωνική πολιτική και πολιτική για την εκπαίδευση αστική πολιτική µεταφορών σε τοπικό επίπεδο και ειδικά σε µεγάλες πόλεις δηµοσιονοµική πολιτική ώστε να συνδεθεί η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους και ιδιαίτερα του περιβαλλοντικού κόστους µε την ολοκλήρωση των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών 16

17 πολιτική ανταγωνισµού ώστε να εξασφαλιστεί -σε συµφωνία µε τον στόχο των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ιδιαίτερα στις σιδηροδροµικές µεταφορές- ότι η διεύρυνση της αγοράς δεν παρεµποδίζεται από τις δεσπόζουσες εταιρίες που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά πολιτική έρευνας για τις µεταφορές στην Ευρώπη για µεγαλύτερη συνέπεια µε τις διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες στην Κοινότητα 2.2. Τα ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών (..Μ.) Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει µια σαφή νοµική βάση για τα..μ., σύµφωνα µε την οποία (Κεφάλαιο XV, άρθρα 154, 155 και 156) η Ε.Ε. πρέπει να στοχεύσει στην προώθηση της ανάπτυξης των..μ. ως βασικό στοιχείο για τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Η δηµιουργία των..μ. είναι επίσης ένα σηµαντικό στοιχείο για την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία της απασχόλησης. Σύµφωνα µε αυτούς τους στόχους, η Κοινότητα αναπτύσσει τις Κατευθυντήριες Γραµµές που καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες, τον προσδιορισµό έργων κοινού ενδιαφέροντος και τις γενικές σειρές µέτρων για τους τρεις σχετικούς τοµείς (Μεταφορές, Ενέργεια και Τηλεπικοινωνίες). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εγκρίνουν αυτές τις οδηγίες µετά από διαβουλεύσεις µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Στα πλαίσια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, τα 1993, για πρώτη φορά εισήχθη κεφάλαιο για τα ιευρωπαϊκά ίκτυα, ενώ το 1994 στο Έσσεν προσδιορίστηκαν 14 έργα προτεραιότητας, µεταξύ αυτών οι αυτοκινητόδροµοι Π.Α.Θ.Ε. / Εγνατία. Κριτήρια για χαρακτηρισµό αξόνων ως..μ. ήταν (α) η διάστασή του να εξυπηρετούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής ηπείρου, (β) η εξυπηρέτηση διεθνούς κυκλοφορίας και (γ) η δυνατότητα να φέρουν εγγύτερα µεταξύ τους, τους γεωγραφικούς και οικονοµικούς χώρους της Ε.Ε. Το 1996 έγιναν αποδεκτές οι παρακάτω κατευθυντήριες γραµµές για τα..μ. (Decision 1692/96/EC): ενσωµάτωση / ολοκλήρωση εθνικών δικτύων και µέσων µεταφοράς, διασύνδεση περιφερειακών περιοχών µε τα κέντρα, βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των δικτύων. Οι στόχοι των..μ. προσδιορίστηκαν ως: εξασφάλιση κινητικότητας ανθρώπων και αγαθών, παροχή στους χρήστες υποδοµών υψηλής ποιότητας, συνδυασµός όλων των µέσων µεταφοράς, βελτιστοποίηση χρήσης υφιστάµενης χωρητικότητας, διασφάλιση διαλειτουργικότητας σ όλα τα επίπεδα, 17

18 κάλυψη του συνόλου των εδαφών της Κοινότητας δυνατότητα επέκτασης στις χώρες EFTA, MEDA και της Κεντρικής / Ανατολικής Ευρώπης. Οι προτεραιότητες περιελάµβαναν: ολοκλήρωση συνδέσεων για διευκόλυνση των µεταφορών, βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων υποδοµών, εξασφάλιση διαλειτουργικότητας, ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα δίκτυα. Οι κατευθυντήριες γραµµές τροποποιήθηκαν το 2001 (Decision 1346/2001/EC) και πρόσφατα το 2004 (Decision 884/2004/EC). Η τελευταία τροποποίηση έλαβε υπόψη της τις προτάσεις της οµάδας Van Miert (High Level Group), που το 2003 αξιολόγησε πάνω από 100 έργα, έτσι ώστε να καταλήξει σε 30 έργα προτεραιότητας που έγιναν δεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1/10/2003. Το κόστος των έργων αυτών προσδιορίστηκε στα 225 δις και συµπεριλαµβάνονται και έργα στα 10 νέα κράτη - µέλη της Ε.Ε. Η επένδυση αυτή αποτελεί µόλις το 38% των αναγκών για την ολοκλήρωση των..μ. έως το 2020 Συνοπτικά, η περιγραφή των στόχων του ιευρωπαϊκού ικτύου Μεταφορών, όπως τέθηκαν από την οµάδα van Miert, είναι η παρακάτω: - εξασφάλιση κινητικότητας προσώπων και αγαθών - προσφορά στους χρήστες υποδοµών υψηλής ποιότητας - στήριξη στο σύνολο των τρόπων µεταφοράς - άριστη χρησιµοποίηση των υπαρχουσών δυναµικοτήτων - διαλειτουργικότητα ως προς όλα τα στοιχεία του - κάλυψη όλου του κοινοτικού εδάφους - πρόβλεψη επέκτασής του προς τα κράτη µέλη της ΕΖΕΣ, τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τις µεσογειακές χώρες. 18

19 Εικόνα 1. Αποτελέσµατα του High Level Group για τη διεύρυνση των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών 19

20 Μέχρι σήµερα ένας µεγάλος αριθµός έργων κοινού ενδιαφέροντος έχει ωφεληθεί από την οικονοµική ενίσχυση του κοινοτικού προϋπολογισµού µέσω της γραµµής προϋπολογισµού των..μ., καθώς επίσης και των ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επίσης έχει συµβάλει ιδιαίτερα στη χρηµατοδότηση αυτών των έργων µέσω δανειοδότησης. Τα..Μ. έχουν ιδιάζουσα σηµασία καθώς έχουν ευρύτερο χρονικό ορίζοντα (έτος 2025 για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος), οπότε ουσιαστικά δεν εντάσσονται αλλά εντάσσουν τις πολιτικές των προγραµµατικών περιόδων υπό µία ευρύτερη έννοια για τη συνοχή εντός και την ανάπτυξη εκτός της Ε.Ε. Εικόνα 2: Έργα προτεραιότητας των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών Το τρέχον δίκτυο των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών περιλαµβάνει: km σιδηροδροµικών γραµµών km δρόµων 20

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων 1999 Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Βασικά στοιχεία (σε εκατοµ. ευρώ) 1999 1998 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 31 800 29 526 Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 765 25 116 Έξω από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα