ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Επιμέλεια: Κοντογιαννίδου Γαβριέλλα (Διδάκτωρ Διδακτικής) 2. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Κάθε περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Αυτό απορρέει από τους ξεχωριστούς τρόπους και όρους της ζωής και της ύπαρξης. Κάθε λαός και κάθε περίοδος της ζωής του, παρουσιάζει τη δική του κοσμοθεωρία και το δικό του μορφωτικό ιδεώδες, την πραγμάτωση του οποίου επιδιώκει. Εξαιτίας αυτού ο μορφωτικός σκοπός καθορίζεται από το πολιτιστικό επίπεδο, στο οποίο βρίσκεται ένας λαός σε μια δεδομένη στιγμή της ιστορίας του. Σε οποιαδήποτε πολιτισμική περίοδο ενός λαού επικρατούν ιδιαίτερα πνευματικά ιδεώδη. Διαφορετικό για παράδειγμα, ήταν το μορφωτικό ιδεώδες της ομηρικής εποχής, μιας εποχής κατεξοχήν ηρωικής, και διαφορετικό του Μεσαίωνα, μιας εποχής που την καθόρισαν κυρίως οι θρησκευτικές της τάσεις. Η κλασική αρχαιότητα, ο Μεσαίωνας, και η νεότερη εποχή για την πραγματοποίηση του σκοπού της αγωγής, που κάθε φορά έθεταν, θεωρούσαν απαραίτητη προϋπόθεση τα παιδαγωγικά μέσα ως στοιχείο της κατ ευκαιρία ή κατά σύστημα διδασκαλίας. Η διδασκαλία και η αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου θεω- ρούνται από τα σπουδαιότερα παιδαγωγικά μέσα για την επίτευξη του σκοπού της αγωγής και την πραγμάτωση των μορφωτικών ιδεωδών. Η αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου εξαρτάται από τις στρατηγικές, που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός και από τις παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες, τις οποίες ασπάζεται. Για το λόγο αυτό παρατηρείται μια ποικιλία στη διδακτικο-μαθησιακή διαδικασία που, αν και διατηρεί το βασικό κορμό, διαφέρει ωστόσο σημαντικά στον τρόπο που ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει τα επιμέρους στοιχεία της. Η ποικιλία αυτή αντανακλάται στις διάφορες παιδαγωγικές θεωρίες, που διατυπώθηκαν κατά καιρούς, από τη στιγμή που η διδακτική γίνεται ένας οργανωμένος και συστηματικός θεσμός και παύει να είναι μια ευκαιριακή λειτουργία

2 Η χρονική αυτή στιγμή τοποθετείται στην τέταρτη χιλιετία πχ, όταν σε πολιτισμένους λαούς της Μεσοποταμίας η αγωγή παύει να επιτελείται με φυσικό και απρογραμμάτιστο τρόπο από τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας και περνάει στα χέρια εξειδικευμένου προσωπικού. Οι μαρτυρίες από εκείνη την εποχή είναι λίγες και στηρίζονται σε διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα. Οι προσπάθειες διατύπωσης όμως, ενός συστήματος αρχών για την οργάνωση της διδασκαλίας έγινε έπειτα από αρκετές χιλιετίες, μέσα στο πνεύμα των γενικότερων μεθοδολογικών αναζητήσεων. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε παιδαγωγικές θεωρίες που σχετίζονται με το χρόνο άμεσα και έμμεσα ως συνέπεια και συνέχεια ευρύτερων διδακτικών και φιλοσοφικών θεωριών. 2.1 ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ο Αθηναίος φιλόσοφος Σωκράτης καθιερώνει ένα πρωτότυπο διδακτικό μοντέλο, εντελώς διαφορετικό με την εκπαιδευτική πρακτική και τεχνική που είχαν καθιερώσει, μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι Σοφιστές. Ο ερωτών πάντα Σωκράτης, ως βασικό πυρήνα της σοφίας του κηρύττει τη γνώση της άγνοιας του, την ίδια στιγμή μάλιστα που οι άλλοι προκλητικά φαντάζονται ότι κάτι γνωρίζουν. Ουσιώδες στοιχείο, μέσα στην καινοτομία του και την επαναστατικότητα του για την ιστορία του πνεύματος, είναι το γεγονός ότι ως φιλοσοφών παιδαγωγός και διδάσκαλος, δεν διδάσκει ένα δογματικά προσφερόμενο γνωστικό αντικείμενο. Δεν υπάρχει καθορισμένη διδακτέα ύλη, γιατί σκοπός του δεν είναι να μεταδώσει ετοιμοπαράδοτες και τυποποιημένες γνώσεις. Άλλωστε, δεν πιστεύει πως ο ίδιος κατέχει το αγαθό της γνώσης, ούτε το προσφέρει αλλά απλώς διαλέγεται υπομονετικά ερωτώντας και αυτοσκοπούμενος. Ίσως γι αυτό και δεν ανταμείβεται χρηματικά για τα μαθήματα που παραδίδει, σε αντίθεση με τους σοφιστές. Το στοιχείο που κυριαρχεί στη διδασκαλία του είναι οι χρήση συνεχών ερωτήσεων. Ο Σωκράτης είναι ο κύριος καθοδηγητής της συζήτησης και, με τις επίμονες ερωτήσεις, του ανοίγει διεξόδους, ώστε μέσα από το βαθμιαίο αυτοέλεγχο να ξεπροβάλει η αλήθεια που νικάει τη φιλοσοφική άγνοια. Θέτοντας λοιπόν ως κύριο στόχο του την κατάκτηση της γνώσης μέσα από τον εσωτερικό έλεγχο και την αβίαστη αυτοεξέταση, ό,τι πράττει, το πράττει συνειδητά ως δάσκαλος και με ευμενή και καλοπροαίρετη στάση αγάπης και αναμονής απέναντι στον μαθητή. Ο τρόπος που θέτει τις ερωτήσεις έγιναν η αιτία να παρεξηγηθεί από κάποιους ο Σωκράτης, μα επάξια λαμβάνει τη θέση του δασκάλου, στα έργα του Πλάτωνα και του Ξενοφώ- ντα, καθώς μέσα από το διάλογο και την αντιπαράθεση δίνει της κα- τευθύνσεις τις διαλεκτικής πορείας. Πέρα όμως από το νέο τρόπο σκέψης και διερεύνησης της γνώσης που προσέφερε, το μοντέλο μάθησης του χαρακτηρίζεται ολοκληρωτικά δασκαλοκεντρικό και αντιδημοκρατικό. Ο δάσκαλος παραμένει ο κύριος ρυθμιστής του διαλόγου με τους μαθητές του, κατέχει την απόλυτη εξουσία, μέσω της ερώτησης, κατευθύνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία ενώ ο μαθητής δεν μπορεί να αντιτείνει στην ερώτηση με ερώτηση. Το θετικό στοιχείο στο τρόπο διδασκαλίας του Σωκράτη είναι ότι προωθεί τον τρόπο σκέψης του μαθητή, γιατί οι περισσότερες ερωτήσεις είναι αφηρημένες και όχι συγκεκριμένες, ενώ αναλύει και λογικά - 2 -

3 έννοιες και ηθικά προβλήματα. Αν και ελκυστική η ιδέα των μαθημάτων του Σωκράτη, απαιτεί ύπαρξη αρκετού διδακτικού χρόνου καθώς το περιεχόμενο των μαθημάτων δεν είναι συγκεκριμένο και η ανάσυρση και ανακάλυψη γνώσεων με τη μαιευτική μέθοδο χρονοβόρα. 2.2 ΤΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ο Πλάτων, ο σπουδαιότερος και πιο πιστός μαθητής του Σωκράτη, ασχολήθηκε σοβαρά όχι μόνο με το πρόβλημα της παιδείας αλλά και με την έννοια της δύναμης αυτής. Οι θεωρίες του καθιερώνουν ένα μοντέλο μάθησης και διδασκαλίας που αποτέλεσε τη βάση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος για πολλά χρόνια. Ο Πλάτων δεν ακολουθεί την απόλυτη αισιοδοξία του Σωκράτη, όσον αφορά στην επίδραση της διδασκαλίας. Θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη του ανθρώπου όχι μόνο η παιδεία αλλά και η φύση. Επίσης σύμφωνα με τον Πλάτωνα κανένας δεν είναι από τη φύση του κακός, αλλά η κακία οφείλεται στις πονηρές συνήθειες του σώματος και στην κακή αγωγή. Το μοντέλο διδασκαλίας του Πλάτωνα θα μπορούσε να θεωρηθεί επίσης δασκαλοκεντρικό και αναπαραγωγικό. Ίσως και λόγω των παιδευτικών βιωμάτων του, στα διάφορα φιλοσοφικά του έργα υποστηρίζει πως τα παιδιά πρέπει να υπακούουν χωρίς να φέρουν καμία αντίρρηση στους γονείς καις τους δασκάλους τους. Ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις πλατωνικές παιδαγωγικές αρχές αποτελεί αναμφισβήτητη αυθεντία που απαιτεί τυφλή υπακοή και υποταγή. Η κριτική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η αμφισβήτηση της αυθεντίας και ο διάλογος απουσιάζουν από αυτό το μοντέλο μάθησης. Ο δάσκαλος ως αυθεντία κατέχει την απόλυτη αλήθεια και συντηρεί τις κατεστημένες κοινωνικές αξίες καθιστώντας το μαθητή ένα άβουλο ον. Ετσι η παιδεία παύει να αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα στην κοινωνική κινητικότητα, αφού υπάρχει η τάξη εκείνη των ανθρώπων που έχει ως στόχο την εξουσία (και συσσωρεύει τη γνώση επάνω της ) και από την άλλη πλευρά Βρίσκεται η κοινωνική τάξη που εμποδίζεται η επαφή της με καθετί που μπορεί να την αφυπνίσει πνευματικά. Με έναν παιδαγωγό λοιπόν που διδάσκει από καθέδρας και οδηγώντας όπου επιθυμεί εκείνος την εκπαιδευτική διαδικασία, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η διαχείριση και αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου ανήκει εξολοκλήρου σ αυτόν. Αντίθετα οι μαθητές απολαμβάνουν ελάχιστο ακαδημαικό χρόνο μάθησης και δραστηριοποίησης τους στον ελεύθερο χρόνο ανάμεσα στις διάφορες εργασίες. Η αυστηρή ωστόσο πειθαρχία και υπακοή έχει κάποια σημασία στην αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου αλλά δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παιδαγωγικά σωστή και κατάλληλη

4 2.3 Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Η πίστη στις δυνατότητες της αγωγής θα συνεχιστεί σε όλο το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Ο Έ- ρασμος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος δεν γεννιέται αλλά μορφώνεται. Το παιδί ερχόμενο στον κόσμο αποτελεί «ακατέργαστη ύλη». Το έργο των παραγόντων της αγωγής είναι να προσδώσουν στο παιδί, σ αυτή την εύπλαστη «ύλη», την άριστη μορφή. Σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα δεν παρατηρούνται σοβαρές αλλαγές στο αντικείμενο της διδακτικής. Εκχριστιανίστηκε ωστόσο το περιεχόμενο και ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης. Ο Χριστιανισμός διατήρησε την πίστη στη δύναμη και στη σημασία της αγωγής και η διδασκαλία του θείου λόγου λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία επιδρώντας και μεταστρέφοντας τις αντιλήψεις των ατόμων. Αλλάζει έτσι και το μορφωτικό ιδεώδες καθώς στόχος της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενάρετων πιστών και όχι ο δημοκρατικός πολίτης της Αθήνας. Από τα θετικά στοιχεία του τρόπου οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκείνη την εποχή είναι ότι ανυψώθηκε το κοινωνικό κύρος του δασκάλου, δόθηκε έμφαση στην κατώτερη εκπαίδευση και καθιερώθηκε ο γραπτός λόγος στη διδασκαλία. Ωστόσο η ανώτερη εκπαίδευση διατήρησε τον ελληνοκλασικό χαρακτήρα της και ο δάσκαλος παραμένει το κεντρικό πρόσωπο στην τάξη, η απόλυτη και σεβαστή αυθεντία. Την εποχή της Αναγέννησης, με τις νέες ιδέες για τον άνθρωπο και τον κόσμο πληθαίνουν οι φωνές εναντίον της αυταρχικότητας στο σχολείο. Ο παιδαγωγικός ανθρωπισμός, βασικό χαρακτηριστικό της ε- ποχής εκφράζεται μέσα από τις παιδοκεντρικές αντιλήψεις. Για πρώτη φορά σημειώνεται η κατά ηλικία οργάνωση των μαθητών στις τάξεις και καθιερώνεται η αλληλοδιδακτική μέθοδος σε Γαλλία και Αγγλία, ως αποτελεσματικότερος τρόπος διδασκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. 2.4 ΚΟΜΕΝΙΟΣ ( ) Ο Κομένιος θεωρείται το μεγαλύτερο πνεύμα της γενιάς του. Το όνομα του συνδέθηκε με τις πρώτες εκθέσεις μιας αυτόνομης παιδαγωγικής σκέψης στην εποχή του πραγματισμού. Στηρίχθηκε στις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Ρατίχιου, οι οποίες απορρίπτουν την αποστήθιση, αντιμάχονται τη βία στην εκπαίδευση και προτείνουν τη διδασκαλία των παιδιών στη μητρική τους γλώσσα. Βασική του παιδαγωγική αρχή είναι η αρχή της εποπτείας. Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Κομένιου εμπεριέχονται στο σημαντικό για τη διδακτική Επιστήμη έργο του, MAGNA DIDACTICA και είναι οι εξής: 1. Ο άνθρωπος για να γίνει άνθρωπος, έχει την ανάγκη της αγωγής 2. Η μόρφωση του ανθρώπου πραγματοποιείται ευκολότερα κατά την παιδική ηλικία και γι αυτό τότε μόνο μπορεί να γίνει. 3. Η νεότητα πρέπει να συνεκπαιδεύεται 4. Η διδασκαλία πρέπει να είναι ευρεία - 4 -

5 5. Η τέχνη της διδασκαλίας και της μάθησης πρέπει να αναζητηθεί στη φύση. Ο Κομένιος ανακαλύπτει τρόπους για να γίνει η διδακτική διαδικασία εύκολη και αρεστή. Πιστεύει ότι τίποτα άσκοπο δεν πρέπει να διδάσκεται και η μετάδοση της διδακτέας ύλης να προχωρεί αργά γιατί η α- ντιληπτική δυνατότητα των παιδιών αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Η επαγωγική μέθοδος στην παιδαγωγική διαδικασία κρίνεται από τον ίδιο η καταλληλότερη. Η διδασκαλία πρέπει να προχωρεί από το γενικό στο μερικό, από το εύκολο στο δύσκολο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση σύντομων και σαφών εκφράσεων, πολλών παραδειγμάτων, με τρόπο οικείο και ευάρεστο. Πρέπει επίσης να ασκούνται πρώτα οι αισθήσεις των μαθητών, μετά η μνήμη, έπειτα το γνωστικό και τελευταία η κριτική σκέψη. Για την καλύτερη εντύπωση των γνώσεων στο παιδί πρέπει να συνεργάζονται όλες οι αισθήσεις (η ακοή με την όραση, η γλώσσα με το χέρι). Ο Κομένιος προτείνει την εφαρμογή των κεκτημένων γνώσεων. Ο δάσκαλος πρέπει να προετοιμάζει σωστά τους μαθητές του και να αντιλαμβάνεται εάν κατανοήθηκαν σωστά όσα διδάχθηκαν. Με τη συχνή επανάληψη επέρχεται η εξοικείωση και η κατανόηση και από τους πιο δυσμαθείς. Το σημαντικότερο βέβαια έργο του Κομένιου είναι ότι κατάφερε να δώσει αρχές και μεθόδους στην επιστήμη της Διδακτικής. 2.5 ΡΟΥΣΣΩ ( ) Ο Ρουσσώ θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος του φυσιοκρατικού πνεύματος κατά την εποχή του Διαφωτισμού. Πίστευε στην έμφυτη καλοσύνη του ανθρώπου την οποία όμως διαφθείρει η οργανωμένη κοινωνική ζωή. Τον άνθρωπο διαφθείρουν οι κακοί νόμοι, η κακή παιδεία, η κατεστημένη Ρωμαιοκαθολική εξουσία και το εμπόριο. Γι αυτό θεωρεί ότι ο Αιμίλιος, το παιδαγωγούμενο πρόσωπο στο ομώνυμο έργο του, πρέπει να αφεθεί ελεύθερος να αναπτύξει τις φυσικές ικανότητες του και να μάθει πράγματα του ενδιαφέροντος του και των επιθυμιών του. Ο Ρουσσώ πιστεύει ότι η μάθηση δεν πρέπει να αποβλέπει στην απομνημόνευση γνώσεων αλλά στην ανακάλυψη τους από το μαθητή. Το ενδιαφέρον και η αυτενέργεια του μαθητή αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες της μάθησης στο παιδαγωγικό σύστημα του. Το παιδί λοιπόν πρέπει να αφεθεί ελεύθερο να αναπτύξει τις ικανότητες του μέσω της επαφής και της σχέσης με τη φύση, να εξελιχθεί ελεύθερα χωρίς καμία επιβολή και συμμόρφωση. Αυτό σημαίνει πως η αγωγή πρέπει να μεριμνά, για να απομακρύνει ο,τιδήποτε μπορεί να εμποδίσει την ελεύθερη ανάπτυξη του παιδιού. Σύμφωνα στη συνέχεια με τις βασικές αρχές του, η παιδική ηλικία δεν είναι απλά ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για την ωριμότητα, αλλά έχει τη δική της αξία και σημασία για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου. Έτσι δεν θα πρέπει να αναγκάζουμε το παιδί να μας ακολουθεί, αλλά πρέπει εμείς να παρακολουθούμε την πορεία εξέλιξης του. Και το σύστημα εκπαίδευσης να οργανωθεί ανάλογα ώστε να μην αντι

6 μετωπίζει το παιδί ως μικρογραφία των μεγάλων αλλά να ταιριάζει στις απαιτήσεις και τη λεπτή φύση της ηλικίας του. Μια άλλη βασική αρχή του είναι η κατάργηση του πειθαρχικού και αυταρχικού χαρακτήρα από τη διαδικασία της αγωγής. Προσταγές, παραινέσεις, τιμωρίες ή ποινές του εκπαιδευτικού που επεμβαίνουν στην ελεύθερη ανάπτυξη του μαθητή και στην υπακοή του, δεν έχουν θέση στην αγωγή του Ρουσσώ. Αντιθέτως ο μαθητής δεν θα πρέπει να υπακούει στην αυθεντία του δασκάλου, αλλά να αποφασίζει και να ενεργεί μόνος του ενώ, ο ρόλος του δασκάλου συνίσταται στο να απομακρύνει το μαθητή από το κακό και τους κινδύνους. Οι φιλελεύθερες απόψεις του Ρουσσώ προάγουν σε μεγάλο βαθμό την πνευματική και ηθική εξέλιξη του παιδιού, αλλά πρέπει να σημειωθούν και οι ατέλειες του συστήματος του. Οι κυριότερες είναι η δυσκολία προσαρμογής του παιδιού μέσα στο κοινωνικό σύνολο και η αντικοινωνική του στάση καθώς κατά την αγωγή του μένει μακριά από την κοινωνική πείρα. 2.6 PESTALOZZI ( ) O Pestalozzi, εκπρόσωπος του νεότερου ανθρωπισμού επηρεάζεται από τις φυσιοκρατικές και κοινωνικές αντιλήψεις του Ρουσσώ και τις εμπειριοκρατικές του Λοκ. Ο πρώτος επηρέασε τον Pestalozzi σε ότι αναφορά τις απόψεις περί μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση πρέπει να κατευθύνεται από τις έμφυτες τάσεις του παιδιού και όχι από τις επιθυμίες του περιβάλλοντος. Η εμπειριοκρατία του Λοκ επέδρασε ως προς την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας που στηρίζεται στην παρατήρηση και εποπτεία των πραγμάτων. Οι βασικότερες παιδαγωγικές αρχές του είναι οι εξής τέσσερις: 1)Η δύναμη του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα για την αγωγή, 2) Η δύναμη των οικογενειακών σχέσεων, που αποτελούν πρωταρχικές σχέσεις της φύσεως, συντελεί καθοριστικά στην εκπαίδευση του παιδιού, 3) Η κρατική εξουσία πρέπει να μεριμνήσει για την παιδεία και τις ομαλές κοινωνικές σχέσεις, 4) Το παιδί ως τέκνο του Θεού πρέπει να αναπτύξει βαθιά το αίσθημα της πίστης και της θρησκευτικότητας. Ο Pestalozzi πιστεύει πως σπουδαίο ρόλο στο θέμα της αγωγής διαδραματίζει ο θεσμός της οικογένειας και ιδιαίτερα η μητέρα. Η ενασχόληση της κρίνεται απαραίτητη. Είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να δώσει στο παιδί ερεθίσματα και γνώσεις πρωταρχικής σημασίας και να βοηθήσει στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου. Άλλωστε στην οικογένεια υπάρχει συνταυτισμός των απόψεων και των σκοπών, ηθική, πνευματική και θρησκευτική κοινότητα, συνδετικός κρίκος της οποίας είναι η αγάπη. Μιλώντας εξάλλου για την αγάπη και θέλοντας να εφαρμόσει ένα παιδαγωγικό σύστημα που να βασίζεται σ αυτήν και να έχει μαθητοκεντρική θεώρηση, δίκαια χαρακτηρίζεται και ως «ο παιδαγωγός της αγάπης». Σχετικά με αυτό πρεσβεύει πως ο παιδαγωγός θα πρέπει να δίνει στο μαθητή μια αγάπη δίχως όρια, βοηθώντας τον ταυτόχρονα να καταλάβει το σπουδαίο αγαθό της παιδείας και της μόρφωσης. Η στοργή του - 6 -

7 δασκάλου και η έλλειψη αυταρχικότητας είναι αναγκαία, ακόμα και όταν το παιδί υποπέσει σε λάθη και σφάλματα Μια από τις σημαντικότερες αρχές του Pestalozzi είναι η αρχή της εποπτείας και η ανάλυση των στοιχειών διδασκαλίας που αποτελούν τα στοιχειά της εποπτείας, δηλαδή της μορφής, του αριθμού και της λέξεως. Θεωρεί την εποπτεία ως βασική πνευματική λειτουργία και ως βάση της γνώσης και της μόρφωσης. Θεωρεί έτσι βασική και πρωταρχική τη διδασκαλία τριών στοιχειωδών μαθημάτων: της Γεωμετρίας, της Αριθμητικής και του γλωσσικού μαθήματος (ανάγνωση και γραφή). Σκοπός της αγωγής κατά τον Pestalozzi είναι η συνολική ανθρωπιστική εξέλιξη και μόρφωση του παιδιού με βασικά στοιχεία την ηθική και θρησκευτική μόρφωση του. Το παιδί πρέπει να γίνει ηθική και θρησκευτική προσωπικότητα ώστε να κατακτήσει την ηθική αυτονομία του. 2.7 ΕΡΒΑΡΤΟΣ ( ) Ο Έρβαρτος είναι μια άλλη μεγάλη παιδαγωγική προσωπικότητα του 19ου αιώνα που θεμελίωσε επιστημονικά την Παιδαγωγική. Ωστόσο δεν τη θεωρεί ακόμα επιστήμη αυτόνομη, αλλά εξαρτημένη από δύο άλλες επιστήμες, τη Φιλοσοφική Ηθική απ όπου λαμβάνεται μεθοδολογία και τα μέσα, καθώς και τη Ψυχολογία, απ όπου λαμβάνεται ο σκοπός της παιδαγωγικής ενέργειας. Εξέχουσα θέση στη θεωρία του Έρβαρτου έχουν οι γνωστικές παραστάσεις. Αυτές αποτελούνται από τις γνώσεις, τις οποίες έχει κατακτήσει κατά καιρούς ο μαθητής και που έχουν οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να σχετίζονται μεταξύ τους και να λειτουργούν ως προσληπτική μάζα. Οι νέες γνώσεις που αποκτά ο μαθητής συγκρίνονται με τις παραστάσεις και ενσωματώνονται σε αυτές ώστε να χρησιμοποιηθούν όταν χρειασθεί. Η ψυχολογία του Έρβαρτου είναι «παραστατική» αφού θεωρεί τις παραστάσεις πρωταρχικό πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου. Η ψυχή και ο ψυχικός βίος μπορούν να εξηγηθούν με την αλληλεπίδραση των παραστάσεων. Έτσι συνδυάζει παράλληλα τις παραστάσεις με τα συναισθήματα και τη βούληση. Με τον τρόπο αυτό συνδέει τη σκέψη με την πράξη. Ο Έρβαρτος καθιερώνει το πρώτο ολοκληρωμένο διδακτικό σύστημα με τις απόψεις του για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η μάθηση σύμφωνα με τη διδασκαλία του, συνίσταται στη διεύρυνση των παραστάσεων των μαθητών με την απόκτηση γνώσεων, ενώ η διδασκαλία αποβλέπει στην ανακάλυψη από τους μαθητές των σχέσεων μεταξύ της παλαιάς και νέας εμπειρίας. Η παλαιά εμπειρία επιδρά αφομοιωτικά πάνω στη νέα. Στη συνέχεια παρατίθενται τα στάδια όπου βασίστηκαν οι αρχές του διδακτικού του συστήματος. 1) Προπαρασκευή. Στο στάδιο αυτό δεν παρέχονται νέες γνώσεις στους μαθητές, γίνεται διάλογος μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών και δημιουργείται η απαραίτητη ευάρεστη συναισθηματική κατάσταση και η διέγερση του ενδιαφέροντος. 2)Προσφορά. Στη φάση αυτή διαιρείται η ύλη σε ενότητες, γίνεται συζήτηση για τυχόν απορίες, ο μαθητής καλείται να αναδιηγηθεί την ενότητα και να εμβαθύνει στις νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν. 3) Σύγκριση. Εδώ πρέπει να βρεθούν κοινά γνωρίσματα μεταξύ παλαιών και νέων εμπειριών, - 7 -

8 για να προχωρήσει ο μαθητής στα επόμενα στάδια. 4) Σύλληψη. Με αφαιρετική σκέψη και κριτική ικανότητα επιδιώκεται η διατύπωση και ταξινόμηση των πορισμάτων της διδασκαλίας. 5) Στο τελευταίο στάδιο η γνώση πρέπει να γίνει κτήμα των μαθητών και να εφαρμοστεί στα πρακτικά προβλήματα της ζωής. Ο Έρβαρτος δέχθηκε οξεία κριτική, κυρίως γιατί με το σύστημα του περιόριζε την αυτενέργεια του μαθητή και τυποποιούσε το ρόλο του δασκάλου. 2.8 DEWEY ( ) O Dewey είναι από εκείνους τους παιδαγωγούς που προσπάθησαν να εισηγηθούν ένα σύστημα με φιλοσοφικές αρχές. Το φιλοσοφικό σύστημα του λέγεται πραγματισμός. Κεντρική ιδέα στην φιλοσοφία αγωγής του Dewey είναι η εμπειρία Ο όρος εμπειρία περιέχει τη δοκιμή και τη γνωριμία, που μας βοηθάνε να κατανοήσουμε τη φύση της πραγματικότητας. Η πράξη και η δοκιμή αποτελούν δύο βασικούς παράγοντες της πειραματικής μεθόδου. Η αλήθεια και η αξία της εμπειρίας εξαρτώνται από τη σχέση προσπάθειας και αποτελέσματος. Η διπλή φύση της εμπειρίας δεν οδηγεί πάντα στην οριστική αλήθεια και αξία γι αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος να βρίσκεται σε συνεχή ανοικοδόμηση της εμπειρίας. Η οικειοποίηση της νέας πείρας αποκτιέται με τριπλή ενέργεια: βούληση- συναίσθημα, νόηση. Το βασικό παιδαγωγικό μήνυμα είναι ότι η αγωγή δεν αποτελεί προετοιμασία για τη ζωή, αλλά την ίδια τη ζωή. Χρέος λοιπόν του σχολείου είναι όχι μόνο να μεταδώσει γνώσεις και αξίες στο παιδί, αλλά να του δώσει την ευκαιρία να ζήσει τη σημερινή παιδική ηλικία του. Ο Dewey είναι κατά του παραδοσιακού σχολείου, επειδή σ αυτό το παιδί προετοιμαζόταν μόνο για το μέλλον της ζωής του και δεν ζούσε πλούσια και ουσιαστικά το παρόν. Η μέθοδος διδασκαλίας ήταν αυταρχική και ο δάσκαλος ο κύριος μονάρχης της τάξης. Η υπακοή των μαθητών ήταν αρετή μεγαλύτερη από την ανεξαρτησία τους. Αντίθετα το «σχολείο του Dewey» είχε ως αφετηρία όχι τις μελλοντικές ενέργειες του ενήλικα αλλά τις ενέργειες που αντιμετωπίζει τώρα το παιδί. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τα παιδιά στη λύση προβλημάτων που ανακύπτουν από την καθημερινή τους εμπειρία και τις σχέσεις τους με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Υποστήριξε ότι το σχολείο πρέπει να είναι μια απλοποιημένη παράσταση και συνέχεια των κοινωνικών σχέσεων και καταστάσεων από όπου προέρχεται. Έτσι η μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο καθίσταται πιο εύκολη και πιο ανώδυνη για το παιδί. Ο Dewey καταδίκαζε κάθε μορφή βίας και αυταρχικότητας, Η τάξη και η πειθαρχία αναπτύσσονταν όχι λόγω της εντολής του δασκάλου, αλλά λόγω του σεβασμού του παιδιού στην εργασία και της συνείδησης των δικαιωμάτων που έχουν οι άλλοι. Έτσι η αρχή της σχολικής πειθαρχίας δεν θα πρέπει να αποβλέπει σε ένα ήσυχο και αδιατάρακτο μάθημα, αλλά να βρίσκεται μέσα στο πνεύμα της κοινωνικής συνεργασίας και της κοινωνικής ζωής. Σύμφωνα με αυτά το σύγχρονο σχολείο πρέπει να εξέλθει από την απομόνωση και να εξασφαλίσει οργανική σχέση με τη ζωή, αφού αποτελεί μικρογραφία της σύγχρονης κοινωνίας. Το - 8 -

9 σχολείο που οργανώνεται δημοκρατικά και βλέπει ως ισότιμους διδάσκοντες και διδασκόμενους παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανοικοδόμηση της κοινωνίας. 2.9 KERSCHENSTEINER ( ) O Kerschensteiner επηρεάζεται από τις φιλοσοφικές θέσεις του Dewey αφού παρακολούθησε τις παιδαγωγικές και διδακτικές του προσπάθειες στο Σικάγο. Είναι και αυτός οπαδός του κινήματος του «σχολείου εργασίας». Διακρίθηκε για τις εξαίρετες διδακτικές του ικανότητες, τα σπάνια παιδαγωγικά του χαρίσματα και το λαμπρό επιστημονικό του έργο. Μέσα από τη διδασκαλία του ο Kerschensteiner απέβλεψε στην ηθική εξύψωση του ατόμου και της κοινωνίας και στην ηθική αυτονομία της προσωπικότητας. Στο επίπεδο αυτό, όπως πρέσβευε το άτομο φτάνει εάν ωριμάσουν οι νοητικές του δυνάμεις και γνωρίσει και κατακτήσει τα αγαθά της κοινωνικής, θρησκευτικής και εθνικής ζωής. Η ωρίμανση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να προσαρμοστεί το άτομο στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να καταστεί ικανό να συμμετάσχει στα αγαθά του πολιτισμού και με την εργασία του να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης απέβλεπε στον προσανατολισμό του ατόμου και στην ηθικοποίηση του επαγγέλματος. Ο τελευταίος αυτός σκοπός καλλιεργήθηκε με την ιδιαίτερη φροντίδα όχι μόνο για την πνευματική εργασία αλλά και για τη σωματική και μάλιστα με την υπερτόνιση της χειρονακτικής εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή της χειρωνακτικής εργασίας κατά τη διάρκεια των ελεύθερων απασχολήσεων και του παιχνιδιού των μαθητών. Στο παιδαγωγικό σύστημα του Kerschensteiner η Παιδαγωγική θεωρείται αυτόνομη επιστήμη και δεν αποτελεί πια Ψυχολογία, Ηθική ή Κοινωνιολογία εφαρμοσμένες στο φαινόμενο της αγωγής. Βασική του παιδαγωγική αρχή είναι η καλλιέργεια όχι μόνο των πνευματικών δυνατοτήτων και της κριτικής σκέψης των μαθητών, αλλά και του συναισθηματικού κόσμου τους και της βούλησης. Έτσι πρέπει η διδασκαλία να μορφοποιεί όχι μόνο τις νοητικές δυνάμεις του ανθρώπου, όπως είναι η αντίληψη, η κρίση, η μνήμη, η φαντασία, αλλά τις συναισθηματικές και βουλητικές του ψυχικές δυνάμεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο ρόλο του εκπαιδευτικού και στον τρόπο που πρέπει να διαμορφώνεται η προσωπικότητα του. Στη συνάντηση του παιδιού με τα αγαθά της αγωγής και του πολιτισμού ο δάσκαλος έχει πρωταρχικής σημασίας ρόλο. Ο δάσκαλος πρέπει να διακρίνεται από μια έμφυτη τάση για αγάπη και κατανόηση προς το μαθητή του, αλλά και προς το συνάνθρωπο γενικότερα. Για τη μόρφωση μάλιστα του δασκάλου προβάλει τέσσερις βασικές απαιτήσεις: την κοινωνική όψη της ζωής, τη θρησκευτικότητα και την πίστη στις πνευματικές αρχές και στις αιώνιες αξίες, το εθνικό φρόνημα και την πίστη στις δυνάμεις της αγωγής

10 2.10 NEILL ( ) O Neill είναι ο ιδρυτής της αντιαυταρχικής αγωγής και του πρωτοπόρου σχολείου, Summerhill. Ο Neill ίδρυσε το Summerhill για να εναντιωθεί στο καθιερωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Ανέλαβε τον αγώνα να υποστηρίξει τα δικαιώματα του παιδιού να μεγαλώνει ελεύθερα πνευματικά και συναισθηματικά. Όσον αφορά τις αρχές της αντιαυταρχικής αγωγής, η πληρέστερη προσέγγιση γίνεται μέσα από τα κείμενα του και από τις εκθέσεις κριτικής διαφόρων άλλων παιδαγωγών. Η αντιαυταρχική αγωγή λοιπόν απομυθοποιεί την αυθεντία και τάχθηκε υπέρ της ελευθερίας του μαθητή. Ο Neill θέλει το σχολείο ελεύθερο και εκσυγχρονισμένο, ικανό να κάνει τους μαθητές ελεύθερες και ισχυρές προσωπικότητες, και να ευνοήσει την εξασφάλιση της κοινωνικής ελευθερίας. Γι αυτό και εισάγει το θεσμό της αυτοδιοίκησης, περιορίζει τη χειραγώγηση και είναι υπέρ των ελεύθερων μεθόδων της ισότητας και της αμοιβαιότητας. Το Summerhill είναι ένα αντιαυταρχικό σχολείο όπου η ελευθερία, η δράση και η δημιουργικότητα αντικαθιστούν την α- ναπαραγωγή γνώσεων και αξιών που ίσχυε στο παραδοσιακό σχολείο. Η πειθαρχία δεν είναι διάσταση όπως στο παραδοσιακό σχολείο, δεν τρομοκρατεί τους μαθητές επιφέροντας έτσι κλίμα ανασφάλειας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Στο Summerhill τον παιδαγωγό δεν τον ενδιαφέρει η επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού στο μέλλον, αλλά η ψυχική του ισορροπία. Εδώ τα μαθήματα είναι προαιρετικά. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι υποχρεωτικό μόνο για τους διδάσκοντες και όχι για τους διδασκόμενους. Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και η μέθοδος και ο χρόνος δεν προβληματίζουν το αντιαυταρχικό σχολείο. Οι μαθητές επιλέγουν συνειδητά και δεν επιδίδονται στην απόκτηση ξηρών και ανούσιων γνώσεων. Η αντιαυταρχική αγωγή κάνει τα παιδιά να μειονεκτούν ίσως στην ανάγνωση, τη γραφή, την αριθμητική όχι όμως και στην πρωτοτυπία καθώς τα μαθήματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Ο Neill ασκεί δριμεία κριτική στην κοινωνία. Η κοινωνία νοσεί, υποστηρίζει, και δεν προσπαθεί να ξεφύγει από τη νόσο της. Το σχολείο κατηγορείται για παραμέληση του συναισθηματικού κόσμου του παιδιού. Οι μαθητές χάνουν την ταυτότητα τους, μεταβάλλονται σε αγέλη, μαζοποιούνται. Ο κίνδυνος θα έχει επιζήμιες συνέπειες στις επερχόμενες γενιές. Κατηγορεί τον υλισμό της εποχής και τονίζει πως οι καταναλωτικές ανάγκες αλλοτριώνουν τον άνθρωπο. Ο Fromm διαπιστώνει στο Neill μια διάσταση «βιοφιλίας», αγάπης δηλαδή για τη ζωή που ο ίδιος εκφράζει μέσα από τις αντιλήψεις του για την αγωγή και την παιδεία του ανθρώπου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 191 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χλωπτσιούδης. σημειώσεις Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Ψυχολογίας για εκπαιδευτικούς και γονείς

Δήμος Χλωπτσιούδης. σημειώσεις Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Ψυχολογίας για εκπαιδευτικούς και γονείς Δήμος Χλωπτσιούδης για μία παιδαγωγική προσέγγιση του σύγχρονου σχολείου σημειώσεις Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Ψυχολογίας για εκπαιδευτικούς και γονείς Χλωπτσιούδης Δήμος για μία παιδαγωγική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών ΠΑΚΕ Μακεδονίας Εργασία στην ενότητα 2 : Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και η ουσιαστική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών Επιμορφούμενοι: Παλάζη Χρυσάνθη ΠΕ 02 Δημήτρης Κολιόπουλος ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Α.Μ. 12735) ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Α.Μ. 12444) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΔΡ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ~

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Φρίντριχ Φρέμπελ και Μαρία Μοντεσσόρι : Θεωρία και εφαρμογή του εκπαιδευτικού τους έργου σε Ελλάδα και Γερμανία.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Φρίντριχ Φρέμπελ και Μαρία Μοντεσσόρι : Θεωρία και εφαρμογή του εκπαιδευτικού τους έργου σε Ελλάδα και Γερμανία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Φρίντριχ Φρέμπελ και Μαρία Μοντεσσόρι : Θεωρία και εφαρμογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική»

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ «ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Στο «Η Εξέλιξη της Διδακτικής. Επιστημολογική Θεώρηση», (επιμ. Ματσαγγούρας, Ηλ.), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995) 1. Υπόμνηση για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Στις σύγχρονες πλουραλιστικές δημοκρατικές κοινωνίες η προσωπική αυτονομία προβάλλεται ως η πρώτη αρχή και ένας από τους κυριότερους στόχους του ιδεώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΔΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» Σπουδάστριες: Παπαδοπούλου Πελαγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Ανάπτυξη λογισμικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ο Τάκης Αγροτάκης και η κηποπαρέα του. Πιλοτική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθεράκης Θεόδωρος Λέκτορας Πανεπιστήμιο Κρήτης elefthet@uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT

Ελευθεράκης Θεόδωρος Λέκτορας Πανεπιστήμιο Κρήτης elefthet@uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT «Παιδαγωγικές αντιλήψεις και κοινωνική δικαιοσύνη: Από τη Σχολική Κοινότητα του Μαρασλείου Διδασκαλείου (1923-26) στις Μαθητικές Κοινότητες του σύγχρονου Ελληνικού Σχολείου». Ελευθεράκης Θεόδωρος Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Πλαίσιο* του Αλλιώτικου Σχολείου

Παιδαγωγικό Πλαίσιο* του Αλλιώτικου Σχολείου Παιδαγωγικό Πλαίσιο* του Αλλιώτικου Σχολείου Μάρτιος 2014 *Τι είναι το παιδαγωγικό πλαίσιο ή σχέσεις θεωρίας και πράξης Το παιδαγωγικό μας σκεπτικό διατυπώνεται στο ακόλουθο θεωρητικό κείμενο. Για να αποσαφηνιστεί

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα