ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 14-5-2005"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά Γενική ιδακτική» Σάββατο Ε Ι Ι Κ Η Ι Α Κ Τ Ι Κ Η (Συντελεστής βαρύτητας 60%) Να απαντήσετε στα επόµενα δύο (2) ισοδύναµα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ο : Πρόκειται να διδάξετε στη Γ' Λυκείου τις βασικές έννοιες αλγορίθµων. Ο γενικός διδακτικός σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι µαθητές την έννοια του αλγορίθµου και να εκτιµήσουν τη σηµασία της αλγοριθµικής προσέγγισης για την επίλυση προβληµάτων. Για τη διδασκαλία προβλέπονται 3 δίωρα. Στο 1 ο δίωρο έχει ήδη διδαχθεί η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα των αλγορίθµων στην αποτύπωση της λύσης ενός προβλήµατος µε αλγοριθµικά βήµατα και οι δοµές ακολουθίας και απλής επιλογής (if then end if). Στο 2 ο δίωρο πρέπει να επιτευχθούν οι εξής διδακτικοί στόχοι: Να εµβαθύνουν οι µαθητές και να κατανοήσουν τη δοµή επιλογής (if then else end if) καθώς και τις δοµές πολλαπλής επιλογής (case, nested if). Να συνδυάσουν και να εφαρµόσουν σε κατάλληλες περιπτώσεις τα είδη των δοµών επιλογής (case, if). Να κατανοήσουν τη χρήση βασικών δοµών επανάληψης (loops). Στο 3ο δίωρο θα ολοκληρωθεί η ενότητα, µε πλήρη αναφορά στις επαναληπτικές δοµές και µε ασκήσεις επανάληψης. Σας ζητείται, αποκλειστικά για το 2 ο δίωρο: 1. Να προτείνετε παραδείγµατα από θέµατα της καθηµερινής ζωής µέσω των οποίων θα παρουσιάσετε τις δοµές επιλογής (if), πολλαπλής επιλογής (case), εµφωλευµένης επιλογής (nested if) και επανάληψης (loop). 2. Να σχεδιάσετε τουλάχιστον τέσσερις (4) ερωτήσεις σωστού-λάθους και τουλάχιστον τρεις (3) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών µέσω των οποίων θα αξιολογήσετε το βαθµό κατανόησης των εκπαιδευτικών στόχων από τους µαθητές σας. Σελίδα 1 από 6

2 ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο : Σήµερα χρησιµοποιείται σε µεγάλη έκταση εκπαιδευτικό λογισµικό για την υποβοήθηση της διδασκαλίας µε χρήση υπολογιστή (Computer Aided Training, CAT). α) Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της χρήσης εκπαιδευτικού λογισµικού στη διδασκαλία µαθηµάτων πληροφορικής του Λυκείου; β) Ποιες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές απαιτήσεις πρέπει να καλύπτουν οι λειτουργικές προδιαγραφές ενός τέτοιου λογισµικού; γ) Πώς θα προτείνατε τη διεπαφή χρήστη υπολογιστή (user interface) προκειµένου να διδαχθεί η εύρεση του αθροίσµατος µη προσηµασµένων ακέραιων δυαδικών αριθµών; δ) Ποια νοµίζετε ότι πρέπει να είναι η αλληλεπίδραση του διδάσκοντος µε τους µαθητές σε ένα τέτοιο περιβάλλον; ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (Συντελεστής βαρύτητας 40%) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του επόµενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του µαθήµατος ο εκπαιδευτικός, προκειµένου να αντιµετωπίσει τη διάσπαση της προσοχής κάποιων µαθητών, οφείλει κατά προτεραιότητα να: α) υπογραµµίζει στους µαθητές το ενδεχόµενο το συγκεκριµένο µάθηµα να αποτελέσει θέµα στην τελική εξέταση. β) αιφνιδιάζει µε ερωτήσεις τους µαθητές που δεν προσέχουν στο µάθηµα. γ) προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών µε εναλλαγή µεθόδων διδασκαλίας. δ) σηµειώνει ποιοι µαθητές δεν προσέχουν και να λαµβάνει υπόψη του αυτές τις παρατηρήσεις στην τελική βαθµολόγησή τους. 2. Σύµφωνα µε τη σύγχρονη διδακτική, οι πιθανότητες να λάβει ένας «αδύνατος» µαθητής υψηλότερο βαθµό και κατά συνέπεια να λειτουργήσει η βαθµολογία θετικά και γι αυτόν, αυξάνονται µε: α) την περιγραφική αξιολόγηση του µαθητή. β) την αριθµητική κλίµακα βαθµολόγησης. γ) την πρόταση πολλαπλής βαθµολόγησης. δ) την γραµµατική κλίµακα βαθµολόγησης. 3. Ο έπαινος θεωρείται αποτελεσµατικός για την ενεργοποίηση των µαθητών και τη διαµόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίµατος στην τάξη όταν ο εκπαιδευτικός επαινεί συστηµατικά: α) τους µαθητές που απαντούν σωστά χωρίς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια. β) τους µαθητές που καταβάλλουν προσπάθεια, ανεξάρτητα από το αν απαντούν σωστά ή λάθος. γ) όλους ανεξαιρέτως στην τάξη. δ) τους πολύ «αδύνατους» µαθητές ανεξάρτητα από το αν καταβάλλουν ή όχι κάποια προσπάθεια. Σελίδα 2 από 6

3 4. Ενώ διδάσκετε απερίσπαστος/η στην τάξη σας, ο ήχος του κινητού κάποιου από τους µαθητές σας διασπά την αυτοσυγκέντρωσή σας και την προσοχή των µαθητών σας. Ως σύγχρονος/η εκπαιδευτικός θα: α) δείχνατε ανεκτικότητα, αφού η τεχνολογία κυριαρχεί πλέον στη ζωή µας. β) παρακαλούσατε να κλείσουν όλοι τα κινητά και θα προγραµµατίζατε σχετική συζήτηση µαζί τους. γ) κάνατε δριµύτατες παρατηρήσεις σε όλους και θα απαιτούσατε να κλείσουν αµέσως τα κινητά. δ) κάνατε άµεσα πολύ αυστηρή επίπληξη στο µαθητή. 5. Σύµφωνα µε τη σύγχρονη επιστηµονική έρευνα, δεν αποτελεί άµεσα ορατό στόχο για τους εφήβους: α) η διαµόρφωση της ταυτότητάς τους και η ανεξαρτητοποίησή τους από τους γονείς. β) η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων µε τους συνοµηλίκους τους. γ) η εξασφάλιση της µελλοντικής επαγγελµατικής τους επιτυχίας. δ) η ανακάλυψη της σεξουαλικότητάς τους. 6. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν θα λαµβάνατε ως επί το πλείστον σοβαρά υπόψη σας κατά την άσκηση του παιδαγωγικού σας έργου: α) Η ηθική ανάπτυξη συνδέεται µε τη γνωστική ανάπτυξη. β) Κατά την εφηβεία τα άτοµα δεν είναι ακόµη ηθικά αυτόνοµα. γ) Η ηθική ανάπτυξη του παιδιού είναι υπόθεση της οικογένειας. δ) Τα παιχνίδια ρόλων είναι ένα µέσο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο σχολείο για την ηθική ανάπτυξη των παιδιών. 7. Ενώ παρουσιάζετε στους µαθητές σας τη νέα διδακτική ενότητα, διαπιστώνετε ότι κάποιοι σιγοψιθυρίζουν συνεχώς µεταξύ τους. Ως σύγχρονος/η εκπαιδευτικός θα: α) θεωρούσατε την περίπτωση ως φυσιολογική εκτόνωση µέσα στα όρια της ευπρέπειας. β) τους ζητούσατε να σταµατήσουν επιτέλους να γίνονται ενοχλητικοί στο µάθηµα. γ) τους θυµίζατε την υποχρέωσή τους να προσέχουν στο µάθηµα. δ) τους υπογραµµίζατε ότι δεν είναι δυνατόν να αδιαφορούν την ώρα που µιλάει ο καθηγητής τους. 8. Σε µια τάξη φοιτούν κάποιοι αλλόγλωσσοι µαθητές µε περιορισµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Προκειµένου να µπορέσουν αυτοί οι µαθητές να ενταχθούν οµαλά στην τάξη, οι καθηγητές τους οφείλουν κατά κύριο λόγο: α) να επισηµαίνουν στους υπόλοιπους µαθητές ότι πρέπει να τους αγαπούν. β) να µην τους δίνουν συχνά το λόγο, ώστε να µη γίνονται αντικείµενο κοροϊδίας από τους συµµαθητές τους. γ) να σέβονται οι ίδιοι την ταυτότητα των µαθητών αυτών και να τους αντιµετωπίζουν χωρίς να κάνουν θετικές ή αρνητικές διακρίσεις. δ) να µιλούν στην τάξη για τα έθιµα των αλλόγλωσσων µαθητών. 9. Σύµφωνα µε επιστηµονικές µελέτες, πρέπει να επιδιώκεται η συχνή επαφή σχολείουοικογένειας. Ο βασικός λόγος γι αυτό είναι κατά κύριο λόγο ότι: α) οι γονείς χρειάζεται να γνωρίζουν σχετικά µε τη σχολική επίδοση των παιδιών τους ώστε να παρεµβαίνουν κατά περίπτωση. β) οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να είναι ενηµερωµένοι για τα οικογενειακά προβλήµατα των µαθητών τους ώστε να τα λαµβάνουν υπόψη τους κατά τη βαθµολόγησή τους. γ) οι γονείς πρέπει να ενηµερώνονται παιδαγωγικά από το σχολείο, ώστε να ακολουθούν παρόµοιες παιδαγωγικές αρχές µε αυτές που εφαρµόζονται στο σχολείο. δ) η επαφή αυτή διαµορφώνει κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης, γεγονός που επιδρά θετικά στις επιδόσεις των µαθητών. 10. Συχνά οι µαθητές εφηβικής ηλικίας εκδηλώνουν στην τάξη συµπεριφορές που υποδηλώνουν «ανυπακοή». Για να αντιµετωπιστούν αυτές οι συµπεριφορές, κρίνεται ψυχοπαιδαγωγικά αναγκαίο: α) να εντοπιστούν τα γνωστικά προβλήµατα των µαθητών. β) να συζητηθεί στην τάξη το ζήτηµα των ορίων και των κανόνων. γ) να υπάρξει ανοχή από την πλευρά του εκπαιδευτικού απέναντι σε αυτές τις συµπεριφορές. δ) να χρησιµοποιηθούν αυστηρές ποινές. 11. Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων οικειότητας ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους µαθητές είναι σηµαντική διότι µε τον τρόπο αυτό: α) ο εκπαιδευτικός αντιµετωπίζει µε περισσότερη επιείκεια τους µαθητές κατά τη βαθµολόγησή τους. β) οι µαθητές «περνούν καλά» στο σχολείο. γ) οι µαθητές ενεργοποιούνται και αυξάνεται περισσότερο η συµµετοχή τους στο µάθηµα. δ) ο εκπαιδευτικός γίνεται πιο δεκτικός σε πιέσεις των µαθητών. Σελίδα 3 από 6

4 12. Η πλέον αποτελεσµατική αντιµετώπιση ενός δυσλεκτικού µαθητή µε βάση τα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα επιτυγχάνεται όταν: α) ο µαθητής αυτός ενισχύεται σε κάθε του προσπάθεια. β) ο εκπαιδευτικός αποφεύγει αρνητικούς χαρακτηρισµούς που µπορούν να στιγµατίσουν το µαθητή. γ) διατίθεται στο µαθητή περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση των γραπτών ασκήσεων. δ) γίνεται χρήση όλων των παραπάνω µεθοδεύσεων. 13. Κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης παρατηρείτε ότι συγκεκριµένος µαθητής εκδηλώνει τάσεις να «κλέβει» από διπλανούς του. Ως σύγχρονος/η εκπαιδευτικός θα: α) αλλάζατε, χωρίς σχόλια, θέση στο µαθητή. β) του υπογραµµίζατε σύντοµα τη σηµασία της εντιµότητας για τη δίκαιη µεταχείριση όλων. γ) προειδοποιούσατε το µαθητή ότι την επόµενη φορά θα υποστεί τις προβλεπόµενες κυρώσεις. δ) δείχνατε κάποια ανεκτικότητα, ελπίζοντας ότι αυτή η συµπεριφορά του δε θα επαναληφθεί. Οι επόµενες δύο (2) ερωτήσεις 14 και 15 αναφέρονται στο ακόλουθο κείµενο: Σε µια τάξη Γυµνασίου φοιτούν µαθητές πολλών και διαφορετικών γνωστικών επιπέδων. Αυτό δυσκολεύει τους εκπαιδευτικούς της τάξης τόσο σε σχέση µε τη διδακτική στοχοθεσία όσο και σε σχέση µε την ίδια τη διδακτική διαδικασία. Οι περισσότεροι απ αυτούς προσπαθούν να προσαρµόζουν το µάθηµά τους στο µέσο όρο των µαθητών της τάξης τους. Για να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή το επίπεδο όλων των µαθητών τους, τους υποβάλλουν σε συχνά επαναληπτικά τεστ. Το κλίµα της συγκεκριµένης τάξης είναι γενικά πολύ ανταγωνιστικό. Επιπλέον, κάποιοι µαθητές οι οποίοι έχουν παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια µάθησης προκαλούν συνεχώς φασαρία, µε αποτέλεσµα µεγάλο µέρος της διδακτικής ώρας να αναλώνεται σε παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών προς αυτούς, προκειµένου να επιβληθεί η τάξη και να συνεχιστεί το µάθηµα. 14. Με βάση τη σύγχρονη διδακτική, τα συχνά επαναληπτικά τεστ: α) είναι ένας αξιόπιστος τρόπος για να επιβληθεί η πειθαρχία στη συγκεκριµένη τάξη. β) ενδέχεται να επιδεινώσουν τις διαµαθητικές σχέσεις. γ) είναι ένας αξιόπιστος τρόπος για να ενεργοποιηθούν οι µαθητές που έχουν παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια µάθησης. δ) ενδείκνυνται για τη συγκεκριµένη τάξη λόγω της ανοµοιογένειας των µαθητών της. 15. Παιδαγωγικά ενδεδειγµένος τρόπος για να ενεργοποιήσει ο εκπαιδευτικός το σύνολο των µαθητών αυτής της τάξης, θα ήταν να: α) αυξήσει τις απαιτήσεις του απέναντι στους παραιτηµένους από την προσπάθεια µαθητές. β) ενισχύσει βαθµολογικά τους «µη συµµετέχοντες» στο µάθηµα µαθητές. γ) επιδιώξει να εφαρµόσει µορφές οµαδοσυνεργατικής µάθησης και αλληλεπίδρασης για όλους στην τάξη. δ) προχωρήσει µε τους «καλούς» µαθητές προκειµένου να ακολουθήσουν το παράδειγµά τους και οι υπόλοιποι. 16. Κατά τον έλεγχο κατανόησης των νέων γνώσεων διαπιστώνετε ότι δύο από τους «ζωηρούς» µαθητές της τάξης απαντούν λάθος σε κάτι που είχε τονιστεί ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Ως σύγχρονος/η εκπαιδευτικός θα: α) εκδηλώνατε τη δυσαρέσκειά σας προς αυτούς, εξαιτίας της απροσεξίας τους. β) αξιοποιούσατε παιδαγωγικά το λάθος τους. γ) ζητούσατε από έναν «καλό» µαθητή να δώσει τη σωστή απάντηση. δ) τους εξηγούσατε άµεσα εσείς ο/η ίδιος/α το σωστό. 17. Με βάση τα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα, στα πλαίσια µιας διδασκαλίας στη σχολική τάξη η µαθητεία λειτουργεί, κατά κύριο λόγο, ως: α) µαθησιακή και επικοινωνιακή διαδικασία. β) άµεση προέκταση της µάθησης. γ) µεταβίβαση της επαγγελµατικής εµπειρίας του εκπαιδευτικού στους µαθητές. δ) εφαρµογή, ειδικά για τους πρακτικής φύσεως µαθησιακούς στόχους. Σελίδα 4 από 6

5 18. Με βάση τη σύγχρονη διδακτική επιστήµη, η δογµατική διδασκαλία κατά την εφαρµογή της: α) αξιοποιεί κυρίως τις νοητικές λειτουργίες των µαθητών. β) προωθεί την απόκτηση διαδικαστικών γνώσεων και δεξιοτήτων. γ) χρησιµοποιεί πολύ συχνά συγκινησιακές µεθόδους. δ) ενισχύει την αυτόνοµη µάθηση. 19. Η πραγµατοποίηση του µονολόγου θεωρείται επιτυχηµένη από τους σύγχρονους επιστήµονες όταν ο εκπαιδευτικός, κατά κύριο λόγο: α) καλύπτει µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια το νέο διδακτικό αντικείµενο. β) επικεντρώνει το λόγο του στα κυριότερα σηµεία της διδακτικής ενότητας. γ) καλύπτει διδακτικά το αντικείµενό του χωρίς να προσφεύγει σε βοήθεια από σηµειώσεις. δ) παρουσιάζει το θέµα του µε καθαρότητα φωνής σε ρυθµό υπαγόρευσης. 20. Σε µια κοινωνία υψηλών, συνεχών απαιτήσεων και αβεβαιότητας, η πλέον πρόσφορη συνεισφορά του σχολείου θα ήταν: α) να βοηθάει το µαθητή να βρίσκει έναν προορισµό στη ζωή του. β) να καθιστά το µαθητή ικανό να προσαρµοστεί στο περιβάλλον του. γ) να ωθεί το µαθητή να χρησιµοποιεί σύµφωνα µε τις ανάγκες του τεχνικές αυτοµόρφωσης. δ) να δηµιουργεί στο µαθητή θετική διάθεση για σχολική εργασία. 21. Εάν, ως εκπαιδευτικός, θέλατε να χρησιµοποιήσετε σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, θα κρατούσατε επιφυλάξεις απέναντι σε µεθόδους που: α) παρακινούν το µαθητή σε συµµετοχική δράση και συνεργασία. β) βοηθούν το µαθητή να διαµορφώσει ελεύθερη προσωπικότητα. γ) αξιοποιούν κατά κύριο λόγο την υπάρχουσα εµπειρία. δ) ενσωµατώνουν τακτικά τα πορίσµατα της διδακτικής έρευνας. 22. Για να διερευνήσουµε το ψυχολογικό κλίµα µιας τάξης, θα µπορούσαµε να ρωτήσουµε, µεταξύ άλλων, τους µαθητές της κατά πόσο: α) µένουν ικανοποιηµένοι από τα χρησιµοποιούµενα µέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας. β) είναι ευχαριστηµένοι µε τη διαρρύθµιση του χώρου στην τάξη τους. γ) τους ικανοποιούν οι επίσηµοι σχολικοί κανόνες πειθαρχίας στην τάξη τους. δ) βιώνουν ευχάριστα την επαφή τους µε το διδακτικό αντικείµενο. 23. Στη σύγχρονη κοινωνία των απαιτήσεων, το ζητούµενο φαίνεται να είναι όχι απλώς η γνώση αλλά η ουσιαστική ικανότητα. Για να την επιτύχουν οι µαθητές σας, θα τους βοηθούσατε, κατά κύριο λόγο, να αποκτήσουν: α) ευρύτερες και επιστηµονικά έγκυρες γνώσεις. β) κατάλληλο συνδυασµό επιστηµονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και εµπειρίας. γ) επαρκή αριθµό επαγγελµατικών δεξιοτήτων. δ) πλήρως εξειδικευµένες γνώσεις σε τοµέα της επιλογής τους. 24. Ένας εκπαιδευτικός λειτουργεί µε αντικειµενικότητα κατά τη διδασκαλία του όταν, κατά κύριο λόγο, φροντίζει να: α) πληροφορεί τους µαθητές του για τις προσωπικές του απόψεις. β) κρατάει ουδέτερη στάση σε αντιπαραθέσεις στην τάξη. γ) δίνει πρώτιστη προτεραιότητα σε επιστηµονικά έγκυρες γνώσεις. δ) προσανατολίζει ηθικά τους µαθητές µε βάση τις ηθικές του αξίες. 25. Ο/Η σύγχρονος/η εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιεί µη λεκτικές µορφές επικοινωνίας κατά τη διδασκαλία του, προκειµένου, κατά κύριο λόγο, να: α) καθοδηγεί τους µαθητές του στις εργασίες τους. β) δίνει έµφαση στα µηνύµατα που τους απευθύνει. γ) συνάπτει διαπροσωπικές σχέσεις µαζί τους. δ) ελέγχει τις δραστηριότητες µαθητείας στις οποίες συµµετέχουν οι µαθητές. 26. Κατά τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης που ακολουθείται στα πλαίσια της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, ο µαθητής κατά κύριο λόγο: α) πειραµατίζεται σε αυθεντικές καταστάσεις που τον προβληµατίζουν. β) εντάσσει τα νέα γνωστικά στοιχεία στα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήµατα. γ) επικοινωνεί και συµµετέχει σε διαδικασίες που ενεργοποιούν τους στόχους µάθησής του. δ) κατακτά σταδιακά τα επιµέρους βήµατα του στόχου, προχωρώντας από τα µέρη προς το όλον. Σελίδα 5 από 6

6 27. Σύµφωνα µε τη σύγχρονη διδακτική, η αποτελεσµατική διδασκαλία απαιτεί: α) µέτριο βαθµό οργάνωσης και καθοδήγησης των µαθητών από τον εκπαιδευτικό. β) σχετικά χαλαρή οργάνωση και καθοδήγηση. γ) µικρό βαθµό καθοδήγησης. δ) συνθήκες υψηλής οργάνωσης και καθοδήγησης. 28. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις δε συµφωνούν κυρίως µε: α) την αναγκαιότητα καθοδήγησης του µαθητή. β) την αυθεντία του παραδοσιακού σχολείου. γ) τη νοητική αυτονοµία του µαθητή. δ) την αυθεντία του εκπαιδευτικού γενικότερα. 29. Υποστηρίζεται σήµερα επιστηµονικά ότι µέσω της τεχνικής της εξάσκησης ο µαθητής: α) δοκιµάζει διάφορες λύσεις προκειµένου να τις επαληθεύσει. β) αναπτύσσει, κατά κύριο λόγο, ψυχοκινητικές δεξιότητες. γ) διδάσκεται αντικείµενα υψηλών γνωστικών απαιτήσεων. δ) έχει συνείδηση του «τι» και του «γιατί» της συµπεριφοράς του. 30. Για να επιτύχει τη διαλεκτική επεξεργασία των πληροφοριών στα πλαίσια µιας διδασκαλίας, ο/η εκπαιδευτικός ζητάει, µεταξύ άλλων, από τους µαθητές συγκλίνουσας σκέψης εργασίες όπως: α) να διαµορφώσουν µια προσωπική πρόταση. β) να αιτιολογήσουν και να εξηγήσουν ένα γεγονός. γ) να προτείνουν πιθανούς τρόπους αξιοποίησης µιας κατάστασης. δ) να προβλέψουν τα επακόλουθα σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί κάποια από τις υπάρχουσες συνθήκες. 31. Προκειµένου να κρατήσετε ενεργοποιηµένη την προσοχή των µαθητών σας, όσο διαρκεί ο διδακτικός σας µονόλογος, είναι πιθανόν να χρησιµοποιούσατε τεχνικές που σχετίζονται µε εσωτερικούς παράγοντες της προσοχής, όπως: α) αξιοποίηση των παραγλωσσικών µηνυµάτων σας. β) εναλλαγή του ρυθµού επικοινωνίας σας µαζί τους. γ) πρόκληση σκόπιµων παύσεων στο λόγο σας. δ) «προβληµατοποίηση»του διδακτικού αντικειµένου. 32. Ο/η σύγχρονος/η εκπαιδευτικός κατά τον αρχικό µετασχηµατισµό της διδακτέας ύλης σε διδάξιµη γνώση και προκειµένου στη συνέχεια να τη διδάξει: α) επιλέγει παραδείγµατα που θα διευκολύνουν τη σύνδεση της θεωρίας µε την πραγµατικότητα. β) καθορίζει κριτήρια αξιολόγησης της επιδιωκόµενης µάθησης. γ) συσχετίζει τους στόχους της διδασκαλίας µε τις µαθησιακές δραστηριότητες. δ) αντιστοιχίζει τις διδακτικές µε τις µαθησιακές δραστηριότητες. Σελίδα 6 από 6

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πιέρα Λευθεριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 60%)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 60%) ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ http://edu.klimaka.gr ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio Αικατερίνη Γαλανού Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα