ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ EΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 1929-1994 EΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1992-1995"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ EΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 1995

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Σύντομη Ιστορική Εισαγωγή... 8 Διάρθρωση και Διοίκηση της ΕΣΔΥ... 9 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης Ερευνητική Δραστηριότητα Διεθνής Συνεργασία Επιτροπή Ερευνών Απολογισμός Ερευνητικής Δραστηριότητας... 15

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) αναπτύσσει τις δραστηριότητες της σε τρεις άξονες: (α) την διδασκαλία, (β) την εκτέλεση επιστημονικών διερευνήσεων - και μελετών για παροχή γνωματεύσεων και (γ) την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, στους τομείς της Δημόσιας Υγείας, της Κοινωνικής Ιατρικής, της Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και της Προστασίας Περιβάλλοντος. Για τη διευκόλυνση της έρευνας και της διασύνδεσης της Σχολής με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι δρουν στον ευρύτερο χώρο της Δημόσιας Υγείας, στο πνεύμα του νόμου 1415/1985 ζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία η ίδρυση Επιτροπής Ερευνών και ο αντίστοιχος Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών. Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από Καθηγητές και Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό με καθήκοντα και συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης, σύμφωνα με την 2077/ Κοινή Υπουργική Απόφαση και την Απόφαση του Συλλόγου Καθηγητών. Με την καθιέρωση του θεσμού αυτού, η ΕΣΔΥ επιχειρεί να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων, τα οποία απασχολούν όχι μόνο την ανάπτυξη του υγειονομικού τομέα, αλλά και τους άλλους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας, στο βαθμό κατά τον οποίο μπορεί να αναλαμβάνει εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών έργων τα οποία σχετίζονται με τα ευρύτερα προβλήματα της υγείας. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια ενημέρωσης των επιστημόνων υγείας και των οργανισμών προαγωγής της επιστημονικής έρευνας για την διεπιστημονική και διατομειακή ερευνητική δραστηριότητα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, στην περίοδο Η επιμέλεια της έκδοσης αυτής, έγινε από την Επιτροπή Ερευνών της Σχολής, με την εξαιρετική συμβολή της κυρίας Χ. Ξύκη, προς την οποία απευθύνονται θερμές ευχαριστίες. Γιάννης Κυριόπουλος Καθηγητής Αναπληρωτής Κοσμήτωρ Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

4 Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (α) Σύντομη Ιστορική Εισαγωγή Το 1929 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Υγειονομική Σχολή με στόχο τη μετεκπαίδευση επιστημόνων ικανών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας. Η απόφαση αυτή ήταν σε αρμονία με την κυρίαρχη άποψη της Ειδικής Επιτροπής διακεκριμένων Υγιεινολόγων της Κοινωνίας των Εθνών "οι ασχολούμενοι με τη Δημόσια Υγεία πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σε μια Υγειονομική Σχολή της χώρας τους για να μελετούν επί τόπου τα εκεί υγειονομικά προβλήματα". Σήμερα τα προβλήματα που συνδέονται με τη Δημόσια Υγεία είναι διαφορετικά από αυτά που αντιμετώπιζε η χώρα στις αρχές του εικοστού αιώνα καθώς αρχίζουν να αποκτούν δεσπόζουσα θέση οι "ασθένειες του πολιτισμού" που είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου διατροφής, της εντατικοποίησης του ρυθμού ζωής, της υπερσυγκέντρωσης του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις, της υπερκατανάλωση ς και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Στο πνεύμα αυτό με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση η Υγειονομική Σχολή μετονομάσθηκε σε Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και μετατράπηκε σε αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ το οποίο παρέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Δημόσια Υγεία και στις Υπηρεσίες Υγείας. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με τη σημερινή της δομή και σύνθεση καλείται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων και στην πραγμάτωση των στόχων της Εθνικής Πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής, σκοπός της είναι: Η εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και ειδίκευση επιστημόνων λειτουργών υγείας ανάλογα με τις εκάστοτε εθνικές ανάγκες. Η μελέτη κάθε επιστημονικού και τεχνικού ζητήματος που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη Δημόσια Υγεία. Η εκτέλεση επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Υγείας και της Προληπτικής Ιατρικής. Η διενέργεια υγειονομικών διερευνήσεων - μελετών σε θέματα Δημόσιας Υγείας. Η παροχή γνωματεύσεων στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες σε σχετικά θέματα. (β) Διάρθρωση και Διοίκηση της ΕΣΔ Υ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας είναι διαρθρωμένη σε 12 Έδρες / Τομείς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

5 Παράλληλα λειτουργούν στη Σχολή τα ακόλουθα Ειδικά Κέντρα Αναφοράς: Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελών, Συγκελών και κολοβακτηριοειδών. Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Δονακίου Χολέρας. Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Νόσων Λεγεωναρίων. Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS. Εθνικό Κέντρο Ηπατίτιδας. Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Διατροφής συνεργαζόμενο με τον Π.Ο.Υ. Κέντρο Κοινωνιολογίας του AIDS συνεργαζόμενο με τον Π.Ο.Υ. Κέντρο για την Επαγγελματική Υγιεινή συνεργαζόμενο με τον Π.Ο.Υ. Κέντρο Ελονοσίας. Κέντρο Διαχείρισης Θεμάτων Περιβάλλοντος Κυρίαρχο διοικητικό όργανο της Σχολής είναι το Συμβούλιο των Καθηγητών. Πρόεδρος του Συμβουλίου των Καθηγητών είναι ο Κοσμήτορας ή ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας που εκλέγονται από το Σώμα των Καθηγητών με διετή θητεία. Η Σχολή επικουρείται διοικητικά από τη Γραμματεία, ο Διευθυντής της οποίας διευθύνει τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες. Το Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό της Σχολής εκλέγεται μετά από κρίση με διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας έχει διεθνή αναγνώριση τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) όσο και από την Ένωση των Πανεπιστημιακών προγραμμάτων σε θέματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Είναι επίσης μέλος της Ένωσης Σχολών Δημόσιας Υγείας της Ευρώπης (ASPHER).

6 Η Σχολή στεγάζεται από της συστάσεώς της στο επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196 ιδιόκτητο κτίριο το οποίο πρόσφατα κρίθηκε διατηρητέο. Από το 1985 λειτουργεί στη Σχολή Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών με σκοπό την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. γ) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης Στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας έχουν οργανωθεί και λειτουργούν μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα στους ακόλουθους τομείς: Δημόσιας Υγείας, που απευθύνεται σε Γιατρούς, Οδοντίατρους, Φαρμακοποιούς, Κτηνιάτρους και Βιολόγους. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας που, απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής, που απευθύνεται σε ειδικευόμενους γιατρούς στην Ιατρική της Εργασίας. Υγειονομικής Μηχανικής, που απευθύνεται σε Μηχανικούς μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Γενικής Ιατρικής που απευθύνεται σε Ειδικευόμενους Γιατρούς. Τα προγράμματα Εκπαίδευσης της Σχολής έχουν αξιολογηθεί από Ειδική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προγραμμάτων Σπουδών στις Υπηρεσίες Υγείας (EAPHSS) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως επίσης και πρόσφατα από Επιτροπή της Ένωσης Σχολών Δημόσιας Υγείας στην Ευρωπαϊκή Περιοχή (ASPHER). Οι υποψήφιοι σπουδαστές της ΕΣΔ Υ επιλέγονται μετά από υποβολή και αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών ή και από κατατακτήριες εξετάσεις. Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει στις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Υπάρχουν δύο κύκλοι σπουδών (εξάμηνα). Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές δίνουν γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Τα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα κατάρτισης και μαθήματα επιλογής. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο μαθήματα επιλογής. Για την απόκτηση του πτυχίου, εκτός από την επιτυχή βαθμολογία στα μαθήματα, είναι απαραίτητη η συγγραφή διπλωματικής εργασίας σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι υποχρεωτική.

7 (δ) Ερευνητική Δραστηριότητα Ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών της ΕΣΔ Υ συστήθηκε με την κοινή απόφαση 2077/ των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών με σκοπό την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1514/85 "για την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας". Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του προϋπολογισμού της Σχολής και πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Καθηγητών της Σχολής για τριετή θητεία και τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού. Οι βασικοί φορείς χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού είναι από το εξωτερικό: η ΕΟΚ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) και από το εσωτερικό: τα Υπουργεία Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Πολιτισμού, Εσωτερικών, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Από τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού μέχρι σήμερα η Επιτροπή Ερευνών έχει διαχειριστεί 106 ερευνητικά προγράμματα με εθνική και διεθνή χρηματοδότη. Ειδικότερα η χρηματοδότηση της έρευνας στην ΕΣΔ Υ προέρχεται κατά 55 % από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 30% από την Γενική Γραμματεία Έρευνας, 10% από το Υπουργείο Υγείας και 5% από άλλους διεθνείς οργανισμούς. Στα ερευνητικά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα ή είναι σε εξέλιξη συμμετέχει το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Σχολής, σπουδαστές καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, επιστήμονες διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας.

8 Πίνακας Ποσοστιαίας Σύνθεσης της Χρηματοδότησης για Έρευνα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΟΚ Δημόσιες Επενδύσεις (ΓΓΕΤ) Ιδιωτικές Επιχείρησεις Δημόσιες Επιχειρήσεις (ε) Διεθνής Συνεργασία Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας συνεργάζεται στενά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και την Ευρωπαϊκή Ένωσης (EU) και είναι μέλος των κυριότερων οργανώσεων μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, όπως είναι η Ένωσης Σχολών Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Περιοχής (ASPHER), η Ευρωπαϊκή Ένωσης Προγραμμάτων Σπουδών στις Υπηρεσίες Υγείας (EAPHSS) και η Ευρωπαϊκή Ένωσης Διοίκησης - Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΙΜΙ). Επιπροσθέτως, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας έχει σταθερούς και μόνιμους δεσμούς συνεργασίας με μεγάλο αριθμό Σχολών Δημόσιας Υγείας και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική έχει δε αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα και συνεργασία στην Βαλκανική Περιοχή.

9 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Τακτικά μέλη Ιωάννης Κυριόπουλος, Πρόεδρος Αναστασία Ρουμελιώτου Αντιπρόεδρος Νίκος Κατσίρης, Μέλος Τζέφρεϋ. Λέβετ, Μέλος Άννα Σαμανίδου, Μέλος Αναπληρωματικά μέλη Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος Ευτύχης Κτενάς Γεωργία Παππά Ελισσάβετ Πετσετάκη Γιώργος Κουλιεράκης Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Ταχυδρομική Διεύθυνση Δ, Ανδριώτη, Προϊσταμένη Γραμματείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ι Θαλασσινός, Υπάλληλος Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Χ. Ξύκη, Υπάλληλος Λ. Αλεξάνδρας 194 Τηλ.: FΑΧ: ΑΘΗΝΑ Λογαριασμός σε δραχμές, Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 26609/8 Λογαριασμός σε ECU, CITIBANK, Κολωνάκι με αριθμό

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

11 Τίτλος: AIDS και χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παπαευαγγέλου Χρηματοδότης: ΕΟΚ Ο καθορισμός των παραγόντων κινδύνου στη συμπεριφορά των ΧΕΝ ως προς την κοινή χρήση βελονών και συριγγών και τη σεξουαλική συμπεριφορά. Το πρόγραμμα εκτελείται σε β' φάση στα ίδια ερευνητικά κέντρα από τις 12 χώρες της ΕΟΚ ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων. Από τις υποδείξεις των ΧΕΝ προς την πολιτεία και από τα αποτελέσματα θα εξαχθούν συμπεράσματα για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων. Στη β' φάση του προγράμματος (Σεπτ Απρ. 1993) συμπληρώθηκαν 200 ερωτηματολόγια από κάθε συνεργαζόμενη χώρα της ΕΟΚ με στόχο να διαπιστωθεί η αλλαγή της συμπεριφοράς των ΧΕΝ ως και η αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων της πολιτείας δεδομένου ότι στη χώρα μας ο επιπολασμός της λοίμωξης είναι χαμηλός. Εκτός του ερωτηματολογίου έγινε ορολογικός έλεγχος για αντισώματα προς τον ΗIV και επιβεβαίωση των θετικών με WESTERN BLOT. Από τις απαντήσεις συνάγεται ότι οι Έλληνες ΧΕΝ χρησιμοποιούν πρακτικές υψηλού κινδύνου μετάδοσης του AIDS. Χαρακτηριστικό είναι ότι επιλέγουν τα άτομα που κάνουν κοινή χρήση και με άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης τους έχουν ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις. Τα προκατασκευαστικά αυτά ευρήματα. υποδεικνύουν την ανάλυση ίδρυσης νέων κέντρων αποτοξίνωσης, συμβουλευτικών σταθμών αλλά και γενικότερα την επείγουσα λήψη κάθε μέτρου που θα διατηρήσει το χαμηλό επιπολασμο στους Έλληνες ΧΕΝ. Τα αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΟΚ βρίσκονται υπό επεξεργασία. 1) Αλλαγές στη συμπεριφορά των ΧΕΝ ( ) Γ. Παπαευαγγέλου, C. Richardson, Γ. Καλλίνικος, Α. Ρουμελιώτου Ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS 1993, Περ. σελ. 74 2) AIDS και ΧΕΝ. Στάσεις και πρακτικές ως προς τον τρόπο χρήσης βελονών και συριγγών. Γ. Καλλίνικος, C. Richardson, Α. Ρουμελιώτου και συν Ανακοίνωση στο 50 Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS Περ. σελ. 75 3) Knowledge, attitudes and beliefs of European infecting drug users concerning preνention measures for ΗIV. Ekt. J. Epidemiol (1994) Richardson Sc, Papaeνangelou G and Ancelle - Park R.

12 4) Κnowledge of ΗIV serostatus and preνentiνe behaνiour among European infecting drug users. AIDS (1993) 7: Desenclos J-C, Papaeνangelou G., Ancelle - Park R. 5) Factors associated with ΗIV Seroporitivity ίn European infecting drug users Richardson Sc, Ancelle - Park and Papaeνangelou G. AIDS (1993) 7:

13 Τίτλος: Ανάπτυξη Ελληνικού Ινστιτούτου AIDS Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Ρουμελιώτου Επιστημονικοί Συνεργάτες: Ι. Κοσμίδης, Ι. Ντούτσος, Γ. Παπαευαγγέλου, Γ. Σαρόγλου, Γ. Στεργίου Τεχνική Υποστήριξη: Α. Βοσκάκη Χρηματοδότης: Γ.Γ.Ε.Τ Ανάπτυξη δικτύου συλλογής επεξεργασίας και αναλύσεως επιδημιολογικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τη νοσηλεία και θεραπευτική αγωγή ασθενών με AIDS. Εγκατάσταση δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) το οποίο αποτελείται από κεντρικό Η/Υ στην Υ.Σ.Α και 5 περιφερειακούς Η/Υ εγκατεστημένους: 1- Νοσ. Γενικό Κρατικό Αθηνών, 2- ΑΤ Θεραπευτήριο ΙΚΑ, 3Νοσ. Ευαγγελισμός, 4- Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5- Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συντονισμός της νοσηλείας των ασθενών με AIDS, ανταλλαγή πληροφοριών των συνδεδεμένων κέντρων, διενέργεια πολυκεντρικών ερευνών και κλινικών δοκιμών. Συμμετοχή σε προγραμματισμένο Συνέδριο STRIDE HELLAS της Γ.Γ.Ε.Τ σχετικά με την προβολή των αποτελεσμάτων του εκτελεσθέντος έργου, τις δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και την πληροφόρηση ενδιαφερομένων χρηστών και επενδυτών.

14 Τίτλος: AIDS στα σχολεία Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Ρουμελιώτου Επιστημονικοί Συνεργάτες: Ε. Κορνάρου, Ε. Κτενάς, Κ. Χαραλαμπόπουλος Τεχνική Υποστήριξη: Ξ. Καβούρης, Σ. Παπαθανασίου Χρηματοδότης: ΕΟΚ Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης ενημέρωσης των μαθητών Λυκείου για τις ιατροκοινωνικές παραμέτρους του AIDS βάσει της υπάρχουσας γνώσης τους. Καταγραφή των γνώσεων και στάσεων των μαθητών Λυκείου για τις ιατροκοινωνικές παραμέτρους του AIDS σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών 11 Λυκείων της χώρας. Σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης. Δοκιμαστική εφαρμογή του προγράμματος σε 3 σχολεία και αξιολόγηση. Διαπιστώθηκε χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης και υψηλό ποσοστό λανθασμένης γνώσης. Η εφαρμογή του σχεδιασθέντος προγράμματος έδειξε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια ενημέρωσης για τη βελτίωση των αντιλήψεων και πεποιθήσεων των μαθητών ιδίως σε θέματα σχετικά με την κοινωνική διάσταση του AIDS. 1) Γνώση, στάση και συμπεριφορά μαθητών λυκείου για το AIDS.. Κορνάρου, Κ. Χαραλαμπόπουλος, Ε. Κτενάς, Β. Παπαευαγγέλου,Ι. Καβούρης, Α. Ρουμελιώτου. 2) Γνώση, στάση και Συμπεριφoρά μαθητών Λυκείου για το AIDS. Α. Ρουμελιώτου, Κ. Χαραλαμπόπουλος, Ε. Κορνάρου, Ε. Κτενάς, Ι. Τσαντίρης, Β. Παπαευαγγέλου. Ελληνικά Αρχεία AIDS 1(2), , ) AIDS education in school children ιοί Greece. Α. Roumeliotou, Κ.Charalampopoulos, Ε. Kornarou, G. Stergiou, V. Papaevangelou. ΙΧ International Conference οη AIDS, Berlin June 6-11, 1993.

15 Τίτλος: Εκτίμηση του κινδύνου λοίμωξης από τον ΗIV και άλλους πετροφυούς μετά τυχαία επαγγελματική έκθεση Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Ρουμελιώτου Επιστημονικοί Συνεργάτες: Γ. Καλλίνικος, Ε. Τριχοπούλου Τεχνική υποστήριξη: Σ. Παπαθανασίου, Δ. Παπαδοπούλου Χρηματοδότης: Συνεργατικό πρόγραμμα ΕΟΚ Η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες έκθεσης του νοσηλευτικού προσωπικού στον ΗIV και άλλους ρεοτροπικούς, της εφαρμοσθείσης προφυλακτικής μετά έκθεση αγωγής και την προοπτική παρακολούθηση και εξέλιξη της. Συγκέντρωση πληροφοριών με ερωτηματολόγιο, εργαστηριακή διερεύνηση και κλινική παρακολούθηση επί ένα χρόνο. Έρευνα σε εξέλιξη 1) Accidental exposure to ΗIV of Greek HCW. Α. Roumeliotou, G. Stergiou, Ε. Trichopoulou, M.Kotsianopoulou, Ν. Scarpou, G. Papaevange!ou. ΙΧ International Conference οη AIDS, Berlin June 6-11, ) 2) Knowledge, attitudes and practices of Greek Health Professionals, in relation ΙΟ AIDS. Α. Roumeliotou, Η. Kornarou, ν. Papaevangelou, P.Spiropou!ou, Ε. Ktenas, G. Stergiou, G. Papaevangelou. Er. J. Epidemiol 1992, vol. 8, ) Επαγγελματική έκθεση στον Ιών νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα. Α.Ρουμελιώτου, Ε. Τριχοπούλου, Γ. Καλλίνικος, Μ. Κοτσιανοπούλου, Σ. Παπαθανασίου, Γ. Παπαευαγγέλου. 40 Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Ρόδος, Οκτωβρίου ) Επαγγελματική έκθεση στο ΗIV εργαζομένων σε χώρους φροντίδας υγείας. Α. Ρουμελιώτου, Ε. Τριχοπούλου, Μ. Λαζανάς, Γ. Στεργίου,Σ. Παπαθανασίου, Β. Κιοσσές, Γ. Παπουτσάκης, Γ. Παπαευγγέλσυ. Ελληνικά Αρχεία AIDS

16 Τίτλος: HIV Infection in female prostitutes Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Ρουμελιώτου Επιστημονικοί Συνεργάτες: Γ. Καλλίνικος, Ε. Κορνάρου, Μ. Κοτσιανοπούλου, Γ. Παπουτσάκης, Ε. Τριχοπούλου Τεχνική Υποστήριξη: Α. Βασκική, Δ. Παπαδοπούλου, Σ. Παπαθανασίου Χρηματοδότης: Συνεργατικό Πρόγραμμα ΕΟΚ Η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου, κύρια των σεξουαλικών, που σχετίζονται με τη μετάδοση της ΗIV λοίμωξης σε ιερόδουλες στην Ελλάδα Μελετήθηκαν 103 ιερόδουλες, 72 δηλωμένες και 31 αδήλωτες. Οι δηλωμένες εξετάστηκαν για οροθετικότητα στον HIV. Χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τη σεξουαλική συμπεριφορά τους με τους πελάτες και τους ιδιωτικούς ερωτικούς τους συντρόφους, στην υγεία, στην οικονομική, κοινωνική, δημογραφική κατάσταση τους. Από τις εξετασθείσες ιερόδουλες καμία δεν βρέθηκε με anti- ΗIV θετική. Σε υψηλό ποσοστό (98,1 %) χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό με τους πελάτες, ενώ σε πολύ μικρότερο ποσοστό (4/64) χρησιμοποιούσαν με τους ιδιωτικούς τους συντρόφους. Συμπεραίνετε ότι αν και ο επιπολασμός του anti-hiv πρέπει να είναι χαμηλός στις ιερόδουλες, εν τούτοις οι πρακτικές που ακολουθούν με τους ερωτικούς τους συντρόφους δεν τις εξασφαλίζουν από τη λοίμωξη. 1) ΗIV infection ιοί European female sex workers: Epidemiologicallink with use of petroleum based lubricants. European Working Group οη ΗIV infection ιοί Female Prostitutes Submitted to Lancet 2) Female sex workers in Europe a sociological and epidemiological multicentre study οη the risk for Ιών infection. Μ. Peeters, C. Praats, Μ. Laga, Ρ. Piot for the European Community Project Managment Group οη ΗIV infection in female prostitutes (Α. Roumeliotou, Athens) VIII International Conference οη AIDS/lIISTD World Congress, Amsterdam, the Netherlands July Abstract W.C ) Determinants of condom use in European female sex workers. Μ. Peeters, Μ. Alary, Μ. Laga, Ρ. Piot for the European Working Group οη Ιών Infection in Female Prostitutes. (Α. Roumeliotou, Athens) ΥΙΙΙ International Conference οη AIDS/IIISTD World Congress, Amsterdam, the Netherlands July 1992.

17 4) Παράγοντες κινδύνου λοίμωξης από τον ΗIV σε Ελληνίδες ιερόδουλες Α. Ρουμελιώτου, Ε. Κορνάρου, Γ. Καλλίνικος, Γ. Παπουτσάκης, Ε. Τουσούλη, Γ. Παπαευαγγέλου. Ελληνικά αρχεία AIDS ,3: ) Λοίμωξη ΗIV σε Ιερόδουλες. Ε. Κορνάρου. Ελληνικά Αρχεία AIDS τόμος 1 Συμπλήρωμα 10 Απρίλιος - Ιούνιος 1993.

18 Τίτλος: Συχνότης Κρυπτοσποριδίασης σε υγιείς και ανοσοκατασταλμένους ενήλικες Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Βακάλης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Δ. Ζερβογιάννης Ν. Πλατής Χρηματοδότης: ΥΣΑ / ΝΙΜΙΤΣ Το κρυπτοσπορίδιο είναι παράσιτο που ενοχοποιήθηκε για πρόκληση διαρροιών σε ασθενείς με AIDS. Η αξιολόγηση του όμως και σε άλλες περιπτώσεις γαστρεντερίτιδων σε άτομα με ή χωρίς προβλήματα από το ανοσολογικό τους σύστημα, μας ώθησε να αναζητήσουμε συστηματικά το κρυπτοσπορίδιο σε υγιείς και σε διάφορες ομάδες ασθενών για να εκτιμήσουμε τη συχνότητα ανεύρεσης του. Εξετάσθηκαν δείγματα κοπράνων από (α) υγιή άτομα ηλικίας ετών που δεν είχαν διαρροϊκό σύνδρομο το τελευταίο τρίμηνο πριν από την εξέταση τους (β) ασθενείς με διαρροϊκό σύνδρομο που δεν είχαν προβλήματα από το ανοσολογικό τους σύστημα ή είχαν βεβαιωμένη ανοσοανεπάρκεια ή ανοσοκαταστολή (AIDS, Λεμφώματα και Λευχαιμίες, άλλα κακοήθη νοσήματα, κολλαγονώσεις υπό θεραπεία με κορτικοστεροειδή). Η εξέταση έγινε με την τροποποιημένη οξεάντοχη χρώση και Auraminecarbol fuchsin. Τα θετικά επιβεβαιώθηκαν με ανοσοφθορισμό και χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Το κρυπτοσπορίδιο βρέθηκε σε μεγαλύτερα ποσοστά σε ανοσοκατασταλμένους αλλά επιβεβαιώθηκε η ενοχοποίησή του σαν αίτιο γαστρεντερίτιδος και σε ανοσοεπαρκή άτομα. Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας (1992), 37,

19 Τίτλος: Ανίχνευση αντισωμάτων για την Borrelia burgodorferi σε διάφορες ομάδες ασθενών και υγιών ατόμων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Βακάλης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Μ. Ντελόπουλος, Ν. Πλατής, Ο. Μαρσέλου Χρηματοδότης: ΥΣΑ/ΝΙΜΤΣ Η νόσος Lyme περιγράφηκε σε μικρό αριθμό ασθενών στη χώρα μας. Αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη στην Ελλάδα τον κρότωνα Ixodes ricinus που είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση στον άνθρωπο του υπεύθυνου για τη νόσο μικροοργανισμού (Borrelia burgodorferi) ήταν το ερέθισμα για την αναζήτηση αντισωμάτων προς τη Β. Burgodorferi σε διάφορες ομάδες πληθυσμού για να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος στη χώρα μας. Συνελέγησαν οροί από νεοσυλλέκτους στρατιώτες που προέρχονταν από αστικές ή αγροτικές περιοχές. Επίσης από ασθενείς με απομυελινωτική νόσο και δερματοπάθειες. Για την ανίχνευση αντισωμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι: ανοσοεζυματική (ΕΙΑ) ανοσοφθορισμός (IFA), FIAX και Western blot. Από την ομάδα του αστικού πληθυσμού βρέθηκαν αντισώματα IgG σε 9 άτομα (1,9%) ενω στους αγρότες και εργάτες ορεινών περιοχών σε 22 (5,6%). Τα ευρήματα της έρευνας ενισχύουν την άποψη ότι το πρόβλημα μετάδοσης της Β. burgdorferi από τους κρότωνες στον άνθρωπο υπάρχει και στη χώρα μας και ότι απαιτούνται περαιτέρω επιδημιολογικές και εντομολογικές μελέτες. Ανακοίνωση στο 140 Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων (Θεσ/νίκη, 1992)

20 Τίτλος: Μελέτη των ειδών των κουνουπιών της Ελλάδος Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βογιατζόγλου - Σαμανίδου Άννα Επιστημονικοί Συνεργάτες: R.F. Darsie Jr. (υnίn. of S. Carolina) Χρηματοδότης: Υπ. Υγείας, U.S CIES (Fulright) Η εργασία αυτή αποτελεί το πρώτο μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που έχει ως στόχο να μελετήσει (1) τα είδη των κουνουπιών που υπάρχουν στον Ελληνικό χώρο. (2) Την κατασκευή διχοτομικών κλειδών για τη συστηματική τους κατάταξη. (3) Τη γεωγραφική τους κατανομή και την εποχιακή διακύμανση του πληθυσμού τους (4) τη βιολογίας τους (5) την υγειονομική σημασία τους. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των περιοχών υψηλού κινδύνου της χώρας και η έγκαιρη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης νόσων που μεταδίδουν τα κουνούπια. Επίσης, η εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων καταπολέμησης, που θα περιορίσουν τον πληθυσμό τους, χωρίς διαταραχή της ισορροπίας του οικοσυστήματος. Το υλικό του πρώτου μέρους της έρευνας αποτέλεσαν κουνούπια προνυμφικού και τέλειου σταδίου που συνελέγοντο κατά διαστήματα από διάφορες περιοχές και βιοτόπους. Επίσης μελετήθηκαν δείγματα που υπήρχαν στη συλλογή του εντομολογικού εργαστηρίου της ΕΣΔ Υ, καθώς και στη συλλογή του εντομολογικού εργαστηρίου του Smithsonian Institute του ΝΜΝΗ, Washington, D.C. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Καθηγητή εντομολογίας R.F. Darsie Jr. του International Center for Public Health Research, University of South Carolina. Αναγνωρίστηκαν 55 διαφορετικά είδη. Διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η παρουσία 3 ειδών στον Ελληνικό χώρο. Κατασκευάστηκαν κλείδες προσδιορισμού. Η έρευνα συνεχίζεται. 1) Samanidou-Voyadjoglou Α., R.F. Darsie Jr Απ annotated checklist and bibliography of the mosquitoes of Greece. Mosq. Syst. 25(3): ) Samanidou-Voyadjoglou Α., R.F. Darsie Jr New country records for mosquito species in Greece. J. Am. Mosq. Control Assoc. 9(4): 4654

21 Τίτλος: Neisseria meningitidis: Επιδημιολογική μελέτη φορείας του μικροοργανισμού σε παιδιά σχολικής ηλικίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τ. Κουρέα - Κρεμαστινού Επιστημονικοί Συνεργάτες: Γ. Τζανακάκη Χρηματοδότης: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση των στελεχών Neisseria meningitidis ως προς τα φαινοτυπικά και γονοτυπικά τους χαρακτηριστικά. Κατά το χρονικό διάστημα , εξετάστηκαν 1038 παιδιά ηλικίας 6-18 χρόνων σε σχολεία Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια 2 περιοχών της Αττικής, όπου αναφέρθηκαν και αντίστοιχα κρούσματα μηνιγγίτιδας (περιοχή Ρέντη και Βριλησσίων). Η φορεία ανήλθε σε ποσοστό 5% και παραμένει. / Τα μηνιγγιτιδοκοκκικά στελέχη τα οποία απομονώθηκαν, εξετάστηκαν ως προς τις κύριες οροομάδες, ορότυπους, υπότυπους, αντοχή στα αντιβιοτικά (πρώτης επιλογής και προφύλαξη ς) και ως προς το πλασμιδιακό τους περιεχόμενο. 1) G. Tzanakaki, CC. Blackewell, J. Κremastinou, C. Kallergi, G. Kouppari, DM. Weir. Antibiotic sensitivities of Neisseria meningitidis isolated from patients and carriers in Greece. Epidemiol. Infect. 1992; 108: ) 2) G. Tzanakaki, CC. Blackwell, J. Κremastinou, DM. Weir, Α. Mentis, RJ.Fallon. Serogroups, serotypes and subtypes of Neisseria meningitides isolated from patients and carriers in Greece. J. Med. Microbe. 1993; 38: ) J. Κremastinou, CC. Blackwell, G. Tzanakaki, C. Kallergi, DM. Weir, RA. Elton. Parental Smoking and Carriage of Neisseria meningitidis Among School children. The Pathogenic Neisseria 1992; American Society for Microbiology, Washington DC. 4) G. Tzanakaki, G. Kouppari, J. Kremastinou, C. Kallergi, D. Kafetzis, Α. Zafiropoulou, CC. Blackwell. Sensitivities to two new cephalosporins of Neisseria meningitidis isolated from patients and carriers in Greece. 5th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Os10, Norway September ) CC. Blackwell, G. Tzanakaki, J. Κremastinou, C. Kallergi, G. Chronas, RA. Elton, V. Rotidis, Α. Mentis, DM. Weir. Carriage of meningitidis among school children in Athens. 120th Meeting of Society for General Microbiology, Nottingham υ.κ 1991 (ρ.50). 6) Τ. Κρεμαστινού, Γ. Τζανακάκη, Ν. Καλλέργη, Α. Μεντής, Ν. Φατσύρος, CC. Blackwell. Ορολογική τυποποίηση στελεχών Neisseria meningitidis από φορείς σχολικού πληθυσμού 150 Εθνικό Συνέδριο Μικροβιολογίας, Θεσ/νίκη 1992.

22 7) J. Krematinou, G. Tzanakaki, Α. Mentis, C. Kallergi, CC. Blackwell. Alteration in antigenic phenotypes and antibiotic sensitivities among meningococcal carrier isolates from school children in Athens from International Congress οη Medical Microbiology Spain 1993.

23 Τίτλος: Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την φορεία και νόσο απο Ν. Meningitidis. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τ. Κρεμαστινού - Ν. Βακάλης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Γ. Τζανακάκη Χρηματοδότης: Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) Neisseria meningitidis: Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την φορεία και την νόσο που προκαλείται απο τον παραπάνω μικροοργανισμό. Απομόνωση του μικροοργανισμού Ν. meningitidis από φορείς και ασθενείς, ορολογική τυποποίηση (οροομάδες, ορότυποι, υπότυποι) αντοχή στα αντιβιοτικά θεραπείας και προφύλαξης. Το πρόγραμμα τελείωσε το Η έκθεση παραδόθηκε το Φεβρουάριο του ) C.C. Blackwell et al: Epidem infect (1992) 108 2) G. Tzanakaki et al: Epidem infect (1992) : ) G. Tzanakaki et al: J. Med. Microbiol.(1993) 38: ) J. Κremastinou et al: Scandinavian J. Infect Dis (1994): in press. 5) J. Κremastinou et al: (1993): Patental smoking and Carriage of Ν. meningitidis among School children. The Pathogenic Nasserite - American Society for Microbiology Washington D.C. 6) G. Tzanakaki et al (1993): Serogroups, Serotypes and subtypes of Ν. meningitidis isolated from carriers and patients in Greece. ( ). The Pathogenic Neisseriae - American Society for Microbiology. Washington D.C. 7) C.C. Blackwell et al (1993): Carriage of Ν. meningitidis among Greek Military Recruis. The Pathogenic Neisseriae - American Society for Microbiology. Washington D.C. 8) G. Tzanakaki et al (1993): Antibiotic Sensitivities of Ν. meningitidis Isolated from Carriers and Patients in Greece ( ). The Pathogenic Neisseriae - American Society for Microbiology. Washington D.C.

24 Τίτλος: Ηθικά και νομικά προβλήματα στις Νεογνικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τ. Κρεμαστινού Επιστημονικοί Συνεργάτες: Τ. Γκαράνη-Παπαδάτου Χρηματοδότης: Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ). Η διερεύνηση της στάσης του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού των μονάδων εντατικής θεραπείας απέναντι στα ηθικά και νομικά προβλήματα που δημιουργούνται στο χώρο αυτό. Ερωτηματολόγια. Ανακοινώσεις 1) Τ. Γκαράνη, Γ. Παπαδάτος, Π. Δάλλα - Βοργιά, Τ.Κρεμαστινού: "Μονάδες Εντατικής Θεραπείας: Στάση και συμπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ως προς τα ηθικά και νομικά προβλήματα που αφορούν τον εγκεφαλικό θάνατο και τη δωρεά οργάνων". Γ' Βραβείο. 50 Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας. Αθήνα 7-10 Απριλίου ) Τ. Γκαράνη, Π. Δάλλα - Βοργιά, 1. Παπαδάτος, Τ. Κρεμαστινού: 'Ηθικοί προβληματισμοί στο θέμα της ευθανασίας". 200 Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα Μαΐου 1994.

25 Τίτλος: Αξιολόγηση μεθόδων για την απομόνωση και καταμέτρηση κολοβακτηριδίων και εντεροκόκκων στο θαλάσσιο νερό Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι Παπαδάκης Χρηματοδότης: UNEP/WHO Να αξιολογηθούν οι μέθοδοι ανάλυσης θαλάσσιου νερού που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες Δείγματα φυσικού θαλάσσιου νερού θα αναλυθούν με 4 διαφορετικές μεθόδους για την καταμέτρηση κολοβακτηριδίων και εντεροκόκκων. Papadakis J., Mauridou Α., Richardson s.c., Lambiri Μ., Velonakis Μ.: (1988): Relation between densities of indicator organisms and microbial pathogens in sea water. Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 31, 2, ρ177.

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών.

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ESTIMATION AND PROJECTION PACKAGE (EPP) ΚΑΙ SPECTRUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα, η επιτήρηση της HIV/AIDS λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens)

BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens) Προληπτικά μέτρα και Αντιμετώπιση της Λεγεωνέλλας σε Υπηρεσίες Υγείας 1.Φαίδωνος Ελένη Νοσηλευτική Λειτουργός Γενικό Νοσοκομείο Πάφου BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens) 2. Σαρόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ (ΜΗ ΤΥΦΟ-ΠΑΡΑΤΥΦΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της σαλμονέλλωσης στην Ελλάδα έχει μειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 57, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Τ.Κ. 18648 ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4610943, 6945641742 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή επιστηµονικών εργασιών ρ Τζωρτζίνα Τζανακάκη Τοµέας ηµόσιας Υγείας ιπλωµατική εργασία Επιστηµονική δηµοσίευση Παρουσίαση διπλωµατικής εργασίας Παρουσιάσεις εργασιών (συνέδρια κλπ) Τι είναι έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

- Η επαφή με αγροτικά ζώα (65%) και η κατανάλωση μη σωστά παρασκευασμένων

- Η επαφή με αγροτικά ζώα (65%) και η κατανάλωση μη σωστά παρασκευασμένων Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Περίληψη Η δηλούμενη επίπτωση της βρουκέλλωσης στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Κουρέας Μιχάλης Μηχανικός Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σπουδαιότητα Η δειγματοληψία είναι εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Αθηνά Λινού, MD, PhD, MPH Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 21/05/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ, Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΜSc Εργαστήριο Ιατρικής της Άθλησης Α.Π.Θ. Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Yποχρεωτική άσκηση επιλογής Διατροφική επιδημιολογία Σχετικά θεωρητικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Δήμητρα Σαλαβούρα 1, Σταματία Αλεξοπούλου 2,5,6, Γεωργία Πομόνη 3, Μαρίνα Καλιφείδα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Επιδημία λοίμωξης από κολοβακτηρίδιο που παράγει Shigaτοξίνη (STEC), Γερμανία, Μάϊος 2011 1. Εισαγωγή Ο όρος «κολοβακτηρίδια που παράγουν Shiga-τοξίνη (STEC)», χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κορινθιακή σταφίδα, ένα «παραδοσιακό» τρόφιμο

Κορινθιακή σταφίδα, ένα «παραδοσιακό» τρόφιμο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης

Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Το οικονομικό φορτίο του καπνίσματος για το ιατροασφαλιστικό σύστημα σε κρίση στην Ελλάδα Tσαλαπάτη Κωνσταντίνα ΒScEcon, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Απρίλιος 2013 Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η σιγκέλλωση; Η σιγκέλλωση είναι ένα λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από μια ομάδα βακτηρίων με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο: 23-07-2014 Αριθ. Πρωτ.: 4050/Φ30.2

Ηράκλειο: 23-07-2014 Αριθ. Πρωτ.: 4050/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηράκλειο: 23-07-2014 Αριθ. Πρωτ.: 4050/Φ30.2 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax e-mail :Εσταυρωμένος -71004 : 1939

Διαβάστε περισσότερα

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας»

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» 1 Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» Συντονιστής: κ. Αιμίλιος Νεγκής, δημοσιογράφος, Pharma & Health Business,Virus.com.gr Ομιλητές: Δρ. Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σουλτάνα Βλαδένη Τόπος γεννήσεως: Σιδηρόκαστρο Σερρών Ημερομηνία. Γεννήσεως.: 21 Απριλίου Δ/νση ιατρείου: Αντήνορος 7 Κολωνάκι Τ.Κ 11634 Αθήνα Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ.

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 24-26/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. 13.00-14.00 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Υ Πρακτική εργασία, Νέος Οδηγός, Erasmus, Απουσίες Α. Βανταράκης ΑΙ4 14.00-15.00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ*

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος ΔΙΑΤΡΟΦH Η διατροφή στην ζωή του ανθρώπου παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2015-2016 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.1 Ομοιόσταση 4.2 Ασθένειες 4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού 4.4 Τρόποι ζωής και ασθένειες Μάρθα Καρβουνίδου ΠΕ1404

Διαβάστε περισσότερα

Η εξαιρετική θρεπτική αξία της ψαρόσουπας, με ψάρια χαμηλής εμπορικής αξίας των ελληνικών θαλασσών

Η εξαιρετική θρεπτική αξία της ψαρόσουπας, με ψάρια χαμηλής εμπορικής αξίας των ελληνικών θαλασσών ΕΘΙΑΓΕ 10 / 11 Η εξαιρετική θρεπτική αξία της ψαρόσουπας, με ψάρια χαμηλής εμπορικής αξίας των ελληνικών θαλασσών Δέσποινα Στεργίου, Τεχνολόγος Τροφίμων Αντώνιος Τραγαντζόπουλος, Χημικός Γεώργιος Μόνιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ είναι η εφαρμογή της νοσηλευτικής πρακτικής και των ενεργειών της δημόσιας υγείας, με

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Μπέλλου Μαρία, Βανταράκης Γεώργιος, Κόκκινος Πέτρος, Βανταράκης Απόστολος 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης 1. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 2. Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Η διατροφική αξία του σταφυλιού και των προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Η καλλιέργεια του αμπελιού στην στην αρχαιότητα Δίαιτα στην Αρχαία Ελλάδα Το Μεσογειακή πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) «Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τo Yδάτινο περιβάλλον συχνά αποτελεί την πηγή διαφόρων λοιμωδών υδατογενών νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Προέλευση πόσιμου νερού

Προέλευση πόσιμου νερού Σημασία του νερού Χρειάζονται 35 cm 3 νερού ανά kg ανθρώπινου σώματος (~2lt) ημερησίως Χωρίς νερό ο άνθρωπος δεν ζει πάνω από 6-7 ημέρες Διαλύτης θρεπτικών συστατικών, δίνει ελαστικότητα στους ιστούς,

Διαβάστε περισσότερα

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Παρουσίαση έκδοσης Yearbook 2014-2015 The Power of Collaboration Τρίτη 7 Ιουλίου Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Αθηνά Λινού, MD, MPH, PhD Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/215 (3 Νοεμβρίου 6 ) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 215-216 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 4/215

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την ενημέρωσή τους: α) σε θέματα διάγνωσης, πρόγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου β) στον

Η διαδικασία επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την ενημέρωσή τους: α) σε θέματα διάγνωσης, πρόγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου β) στον Η διαδικασία επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την ενημέρωσή τους: α) σε θέματα διάγνωσης, πρόγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου β) στον τρόπο κληρονομικής μεταβίβασης της νόσου και της πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Τι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος εθελοντής αιμοδότης: - Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18 62 ετών, μπορεί να δίνει άφοβα αίμα 3 4 φορές το χρόνο. - Ο όγκος αίματος που προσφέρει ο

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 395 396 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 397 398 399 400 401 402 3 ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «υπηρεσίες υγείας», προσδιορίζονται όχι µόνο οι παρεχόµενες φροντίδες υγείας και ιατρικής περίθαλψης αλλά γενικότερα το πλέγµα των δοµών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ HELLAS HEALTH VI

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ HELLAS HEALTH VI ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ HELLAS HEALTH VI Γιάννης Τούντας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων εκπαιδεύει μελλοντικούς επιστήμονες που θα στελεχώσουν τα εργαστήρια Νοσοκομείων & Ιατρικών Κέντρων & θα πραγματοποιούν όλες τις εξετάσεις Έτσι, στα Νοσοκομεία, επανδρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF ΡUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ. 210-3302069- 3300567 2611780 -FAX 210-2611780 2106040353 E-MAIL edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 MΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Σ.Ι.Παππάς «Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2. Ο Διαβήτης ως πρότυπο χρόνιων νόσων» ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΙΩΣIΜΟΤΗΤΑΣ Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ανατολικής Αττικής Εισηγήτρια: Ειρήνη Τσάλου Κτηνίατρος Τα τελευταία χρόνια απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος;

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος; Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα ΔΙΑ.ΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ Ε.Α.Ν Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΥΠΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ 12/2/2015 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών October 1, 2010 8:30-9:00 πμ Εγγραφή, εισαγωγή October 1-3, 2010 9:00-9:30 πμ Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε ι δ ι κ ή Γρ α μ μ α τ ε ί α Υ Υδ ά τ ων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφορά φοράς 2012 ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2012 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Κλινικές Μελέτες Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Janice Abbott, PhD Καθηγήτρια Ψυχολογικής Υγείας Σχολή Επιστημών Υγείας University of Central Lancashire

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα