Εξέταση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Άξονα 4 ΕΠΑΛ. Λήψη αποφάσεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξέταση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Άξονα 4 ΕΠΑΛ. Λήψη αποφάσεων."

Transcript

1 ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ: (EL ) , Δ..Ο.Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. No 46 Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. Αλιείας, κλήθηκε σε συνεδρίαση την ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρείας, Ερμού 4 (1 ος Όροφος) Μυτιλήνη. Διενεργήθηκε διαδικασία τηλεδιάσκεψης, με παράλληλη αποστολή ψηφιακών εγγράφων και εισηγήσεων, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω: Παναγιώτης Χατζηβασιλείου Πρόεδρος (Εκπρόσωπος ΕΤΑΛ Α.Ε.) Φωτεινή Στεφανιδάκη Αντιπρόεδρος (Εκπρόσωπος ΑΝΕΛ Α.Ε.) Παρασκευάς Φρατζέσκος Γραμματέας (Εκπρόσωπος Επιμελητηριακής Λεσβιακή Εταιρεία Ανάπτυξης) Μιχαήλ Βαξεβάνης Μέλος (Εκπρόσωπος Αγροτικού Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Δήμου Λέσβου, "ο Άγιος Νικόλαος") Ιωάννης Τσακίρης Μέλος (Εκπρόσωπος ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου) Απαρτία 5/5 ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ... ΘΕΜΑ 2ο : Εξέταση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Άξονα 4 ΕΠΑΛ. Λήψη αποφάσεων. Ο Πρόεδρος της ΕΔΤΠ, κ. Π. Χατζηβασιλείου προβαίνει σε ενημέρωση όσον αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ , ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, της 2 ης Πρόσκλησης της ΚΠ Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και τους εγκεκριμένους χρηματοδοτικούς πίνακες και δείκτες εκροών, ενημερώνει τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 της ΚΥΑ1911/ , όπως ισχύει. Η Επιτροπή Αξιολόγησης για τα έργα της Λέσβου σύμφωνα με την υπ αριθμ 28/ Απόφαση της ΕΔΤΠ αποτελείται από: 1. Τερψιχόρη Κονάκα Τεχνολόγος Γεωπονίας, 2. Κώστας Καυλακώνης Πολιτικός Μηχανικός, 3. Σοφία Μαλαπάσχα Λογίστρια για τα έργα της Λέσβου και Στη συνέχεια αφού επιβεβαιώθηκε ότι όλα τα μέλη έχουν λάβει αντίγραφα των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης Νο 1 και 2, και των συνημμένων σε αυτά φύλλων αξιολόγησης δίνει το λόγο στα παρόντα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης να παρουσιάσουν τα πρακτικά τους και τον σχετικό πίνακα κατάταξης αξιολόγησης, όπως προέκυψε σε συνεργασία με την Επιτροπή Αξιολόγησης της Λήμνου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΕΠΑΛ, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΠ 4112 Στη Μυτιλήνη στις συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων της Λέσβου Αξ.4-ΕΠΑΛ, με θέματα τη συγκρότησή της σε σώμα και την παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας, παρουσία των μελών της, Τερψιχόρης Κονάκα, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Σοφίας Μαλαπάσχα Λογίστριας, Κωνσταντίνου Καυλακώνη, Πολιτικού Μηχανικού. Αντικείμενο εργασίας της Επιτροπής θα είναι η τελική αξιολόγηση των προτάσεων της Λέσβου που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της 2 ης Πρόσκλησης της ΚΠ 4112 Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4-ΕΠΑΛ «Λέσβος Λήμνος Αγ. Ευστράτιος» και συγκεκριμένα των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις ομάδες πράξεων :

2 ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ: (EL ) , Δ..Ο.Υ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΠ 4112 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 4.1.1, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς Επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσίας Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός Χώρων Εστίασης - Αναψυχής Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός Βιοτεχνικών μονάδωνοικοτεχνία-παραδοσιακή τέχνη Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και, είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Αποφασίσθηκε επίσης η κ. Μαριάνθη Βαγή να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή. Ετέθη στη διάθεσή της επιτροπής ο διοικητικός μηχανισμός και το αρχείο της ΕΤΑΛ Α.Ε. και της ΑΝΕΛ Α.Ε. Τέλος ζητήθηκε από την υπηρεσιακή δομή της ΕΤΑΛ Α.Ε.., να πραγματοποιηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, πριν την έναρξη της εξέτασης των κριτηρίων πληρότητας, η αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιότητας. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφηκε από τα παρόντα μέλη της Επιτροπής. ΤΑ ΜΕΛΗ Τερψιχόρη Κονάκα Σοφία Μαλαπάσχα Κωνσταντίνος Καυλακώνης Τεχνολόγος Γεωπονίας Λογίστρια Πολιτικός Μηχανικός ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 2 - ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΕΠΑΛ, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Στη Μυτιλήνη στις συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων Αξ.4-ΕΠΑΛ στη τελευταία συνεδρίασή της σε συνεργασία με την επιτροπή αξιολόγησης της περιοχής Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου (ΑΝΕΛ Α.Ε.) που απέστειλε τα στοιχεία αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου της Λήμνου, παρουσία των μελών της, Τερψιχόρης Κονάκα, Σοφίας Μαλαπάσχα, Κωνσταντίνου Καυλακώνη και θέμα την κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης Κατάταξης Προτάσεων στα πλαίσια της Κατηγορίας Πράξης: Κατηγορία Πράξεων «Ιδιωτικές Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού ή Ίδρυσης Νέων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε Επιλεγμένους Τομείς που Υλοποιούνται από Μη Αλιείς»: Στο πλαίσιο της 2 ης Πρόσκλησης της ΚΠ 4112, προβλέπεται προϋπολογισμός Δ.Δ ,38 και έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα 19 υποψήφια επενδυτικά σχέδια, 18 για τη Λέσβο, όπως έχουν αναρτηθεί και δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο στις ιστοσελίδες : Πριν την έναρξη της αξιολόγησης η επιτροπή καθόρισε τη κοινή μεθοδολογία που αφορά στην βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής Α1, Β3, Γ1.4, Γ 2.2, Γ4 & Δ.2, σύμφωνα με τις παρακάτω διευκρινίσεις ανά κριτήριο 1. Α1 Χαρακτηριστικά του φορέα της πρότασης Α1.1 Προηγούμενη εμπειρία σχετική με το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιοαντικείμενο της πρότασης 0,61 Δική του επιχείρηση ή απασχόληση σε σχετικό αντικείμενο >5 χρόνια 0,41-0,60 Δική του επιχείρηση ή απασχόληση σε σχετικό αντικείμενο 3< 5 χρόνια 0,21-0,40 Δική του επιχείρηση ή απασχόληση σε σχετικό αντικείμενο 1<3 χρόνια 0-0,20 Δική του επιχείρηση ή απασχόληση σε

3 ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ: (EL ) , Δ..Ο.Υ σχετικό αντικείμενο 0<1 χρόνια Α1.4 Αποτελέσματα δραστηριοτήτων του φορέα της πρότασης στο τομέα της αλιείας ή άλλους τομείς 0,1 Δραστηριοποίηση > 3 χρόνια 0,05 Δραστηριοποίηση < 3 χρόνια 2. Β3 - Αξιολογείται η Προοπτική Κερδοφορίας του προτεινόμενου Επενδυτικού Σχεδίου. Για την αξιολόγηση της προοπτικής κερδοφορίας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου έχει χρησιμοποιηθεί ο τύπος (σύνολο αποσβέσεων προ φόρων πενταετίας / ιδία κεφάλαια επιλέξιμου προϋπολογισμού) * 100. Διαμορφώνονται τρεις κατηγορίες για το υποκριτήριο αυτό. Αξιολογείται η Προοπτική Κερδοφορίας του προτεινόμενου Επενδυτικού Σχεδίου. 0,5 ( Αντιστοιχεί σε μικρή προοπτική κερδοφορίας) 0,75 (Αντιστοιχεί σε μέτρια προοπτική κερδοφορίας) 1,00 (Αντιστοιχεί σε μεγάλη προοπτική κερδοφορίας) 3. Γ.1 Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα παραχθούν Γ1.4 Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων 4. Γ2 - Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη Γ2.2 σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος, ειδικότερα εξετάζεται η συσχέτιση με το Δίκτυο Καταδυτικών Περιοχών, ή και άλλων ειδικότερων εφαρμογών. 0,10 (Αξιοποίηση τοπικών προϊόντων σε μικρό βαθμό σε μονάδες εστίασης αναψυχής-παροχής υπηρεσιών) 0,2 (Αξιοποίηση τοπικών προϊόντων σε ικανοποιητικό βαθμό σε μονάδες εστίασης) Εξετάζεται: Α) Κατά πόσο εξυπηρετούνται οι 4 στόχοι του προγράμματος, δηλαδή: 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης, ανάδειξη της νησιωτικής ιδιαιτερότητας και της ταυτότητάς της. 2. Ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. 3. Διαφοροποίηση-Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, στοχεύοντας στην ανταγωνιστικότητα, στην ενίσχυση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας. 4. Βελτίωση των όρων της ποιότητας ζωής στη νησιωτική ύπαιθρο και ανάπτυξη νέων τομέων δραστηριότητας 5. Γ4 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος: Εξετάζεται κατά πόσο οι ενέργειες που περιγράφει ο επενδυτής και οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες δαπάνες, συμβάλλουν σε σημαντικό ποσοστό στην πλήρωση του κάθε υποκριτηρίου. Έαν το ποσοστό αυτό είναι μικρό το αντίστοιχο υποκριτήριο δε βαθμολογείται. 6. Δ.2 Είδος παρεχόμενων υπηρεσιών Επενδύσεις που ενισχύουν παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες στην περιοχής παρέμβασης, (π.χ. γνώση ξένης γλώσας, αξιοποίηση διαδικτύου κλπ) Κ.Π /5 0,1 (Γνώση ξένης γλώσσας από απολυτήριο λυκείου ή δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο) 0,15 (Γνώση ξένης γλώσσας από απολυτήριο λυκείου και δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο) 0,2 (Αποδεδειγμένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με πτυχίο και δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο) 0,25 (Αποδεδειγμένη γνώση περισσοτέρων της μίας ξένης γλώσσας και δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο) Σημειώνεται επίσης, ότι τα κριτήρια Δ.1 και Δ.2 εφαρμόζονται μόνο για τις ομάδες πράξεων /5. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή εξέτασε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν και συνέταξε το φύλλο αξιολόγησης για την Α Φάση. Στη συνέχεια συμπλήρωσε το φύλλο αξιολόγησης Β Φάση- που αφορά τα κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια) και το φύλλο αξιολόγησης Γ Φάση- που αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.

4 ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ: (EL ) , Δ..Ο.Υ Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι προτάσεις που δεν τηρούν τα κριτήρια πληρότητας, κατόπιν σε συνεργασία με την Επιτροπή Αξιολόγησης των Έργων της Λήμνου. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΑΞ.4 ΕΠΑΛ, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΙΔ. ΓΕΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΩΝΥΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΚΛEΙΣΜΟΥ ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 3.1 Εξετάζεται το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την επιλεξιμότητα του προγράμματος ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΕΛΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΦΕ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ 1.1 Η Μορφή του Υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στη ΚΥΑ 1911/ , όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση, 2.4 Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης κατηγορίας πράξεων, 2.17 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/ ) και της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Καν(ΕΚ) 800/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ AMEGILLA ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AMEGILLA 1.6 Ο υποψήφιος επενδυτής δεν έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών Νομικών Προσώπων, ο περιορισμός ισχύει για τον Πρόεδρο ή/και το Δ/ντα Σύμβουλο ή/και το διαχειριστή ή/και το νόμιμο εκπρόσωπο, 2.3 Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης κατηγορίας πράξεων του τοπικού προγράμματος, 2.4 Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης κατηγορίας πράξεων, 2.14 Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης, 4.1 Ελέγχεται αν η πράξη εμπίπτει στις προσδιοριζόμενες από τη πρόσκληση θεματικές προτεραιότητες ΥΙΟΙ ΧΡ. ΑΛΒΑΝΟΥ ΟΕ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 2.9 Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις συνοδεύεται απαραίτητα από: α)αναλυτικές προμετρήσεις και αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών για την σύνταξη του οποίου και ελήφθη υπόψη ο πίνακας τιμών μονάδος του Παραρτήματος της πρόσκλησης, β)τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης (κλίμακα 1:200) υπογεγραμμένα από μηχανικό, γ)αρχιτεκτονικά σχέδια υπογεγραμμένα από μηχανικό: κατόψεις (πλήρεις με διάταξη εξοπλισμού και χαρακτηρισμό χώρων), όψεις,τομές, δ) φωτογραφικό υλικό της θέσης όπου θα υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, ε) Βεβαίωση χαρακτηρισμού,στη περίπτωση παραδοσιακού ή διατηρητέου κτίσματος, Ανάλυση μοριοδότησης υπογεγραμμενη από τον υπεύθυνο μηχανικό,στη περίπτωση ίδρυσης νέων ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων " 4 κλειδιών" και επέκτασης υφιστάμενων, 2.15 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 2.4 Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης κατηγορίας πράξεων, 2.14 Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης, 2.15 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο, 2.16 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους, 4.1 Ελέγχεται αν η πράξη εμπίπτει στις προσδιοριζόμενες από τη πρόσκληση θεματικές προτεραιότητες

5 ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ: (EL ) , Δ..Ο.Υ Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης σε συνεργασία με την Επιτροπή Αξιολόγησης της Λήμνου συνέταξε τον συνημμένο Πίνακα Αξιολόγησης - Κατάταξης Προτάσεων με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της κάθε πρότασης μετά από περικοπή μη επιλέξιμων εργασιών - δαπανών και μη παραδεκτών τιμών σε εργασίες - δαπάνες που προβλέπονται σε κάθε πρόταση, με βάση το φύλλο αξιολόγησης της Γ φάσης. Τα ανωτέρω φύλλα αξιολόγησης (Φάση Α, Β και Γ ), καθώς και ο Πίνακας Αξιολόγησης - Κατάταξης Προτάσεων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού. Η Επιτροπή τονίζει ότι η υποβολή των σχετικών εγκρίσεων και αδειών, αποτελεί υποχρέωση του υποψήφιου επενδυτή. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφηκε από τα παρόντα μέλη της Επιτροπής. Μυτιλήνη, ΤΑ ΜΕΛΗ Τερψιχόρη Κονάκα Σοφία Μαλαπάσχα Κωνσταντίνος Καυλακώνης Τεχνολόγος Γεωπονίας Λογίστρια Πολιτικός Μηχανικός Συνημμένος Πίνακας Κατάταξης-Αξιολόγησης Εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων 2 ης Πρόσκλησης Κατηγορίας Πράξης «Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς.»

6 ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ: (EL ) , Δ..Ο.Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π ΥΠΑΓΩΓΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΔ. ΓΕΝ ΟΝΟΜΑΤΕΩΝΥΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΝΤΑΛΑΜΠΕΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΟΙ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΕ ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΚΙΩΝ ΑΤΣΙΚΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΦΕΙΩΤΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ - ΛΑΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Τ.Κ. ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ΔΑΛΑΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΣΒΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ ΙΔΡΥΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ.Κ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Δ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ , ,53 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 77, , ,90 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 72, , ,47 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 71, , ,27 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 70, , ,50 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 69, , ,58 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 69, , ,14 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 68, , ,37 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 68, , ,42 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 68,05 9

7 ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ: (EL ) , Δ..Ο.Υ ΕΙΔ. ΓΕΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΩΝΥΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΜΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΑΡΕΙΑ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ.Κ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,62 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ , ,04 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 66, , ,49 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 64, , ,60 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 64, , ,17 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 63, , ,14 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 61,75 14

8 ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ: (EL ) , Δ..Ο.Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΙΔ. ΓΕΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΩΝΥΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΕΛΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ 1.1, 2.4, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ AMEGILLA ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AMEGILLA 1.6, 2.3, 2.4, 2.14, ΥΙΟΙ ΧΡ. ΑΛΒΑΝΟΥ ΟΕ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 2.9, ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 2.4, 2.14, 2.15, 2.16, 4.1

9 ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ: (EL ) , Δ..Ο.Υ Μετά την ανάγνωση των πρακτικών αξιολόγησης, ο πρόεδρος εισηγείται την έγκριση των πρακτικών υπ αριθμ. 1 και 2. Η ΕΔΤΠ μετά από διεξοδική συζήτηση αποδέχεται την εισήγηση του προέδρου και ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με τους εγκεκριμένους χρηματοδοτικούς πίνακες και τους εγκεκριμένους δείκτες εκροών του τοπικού προγράμματος, την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης και την ένταξη των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων στην κατηγορία πράξεων Σε κάθε περίπτωση η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενστάσεων, που μπορεί να επιφέρει τυχόν μεταβολές, και συνεπώς την εκ νέου έγγραφη ενημέρωση των υποψηφίων επενδυτών. Σύμφωνα με τη ΚΥΑ-1911/ , άρθρο 19, παράγραφος 7, όπως ισχύει η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης (παραλαβής) και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Εξουσιοδοτείται η υπηρεσιακή δομή να προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τη κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές εγγράφως, στη κατάλληλη δημοσιοποίηση, ανάρτηση στις ιστοσελίδες της ΕΤΑΛ Α.Ε. και ΑΝΕΛ Α.Ε. και στην ενημέρωση της Αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας. Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της ΕΔΤΠ κηρύσσει λήξη της συνεδρίασης. Μυτιλήνη Για την Ε.Δ.Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4 - ΕΠΑΛ Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Τ.Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Φωτεινή Στεφανιδάκη Παρασκευάς Φρατζέσκος Ιωάννης Τσακίρης Μιχαήλ Βαξεβάνης Αντιπρόεδρος Ε.Δ.Τ.Π., Γραμματέας Ε.Δ.Τ.Π, Μέλος Ε.Δ.Τ.Π, Μέλος Ε.Δ.Τ.Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΜΟΥ 4, ΜΥΤΙΛΗΝΗ , ΛΕΣΒΟΣ-ΕΛΛΑΣ, ΤΗΛ/FAX / ERMOY STR, MYTILINE 81100, LESVOS HELLAS TEL/FAX / Web site: SKYPE : etal-sa

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2455/4-6-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1 «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»

Διαβάστε περισσότερα

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη;

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; 1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; Σύμφωνα με την Υ.Α. 1577/22-7-2010, Άρθρο 2, παράγραφος 7, το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Tο Μέτρο 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θέμα 1. : ΓΕΝΙΚΑ 1. Στην υποβολή, η 2 η σελίδα (ΑΙΤΗΣΗ) του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου, πρωτότυπη και υπογεγραμμένη. 2. Προσοχή! Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα