335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)"

Transcript

1 335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Η αποστολή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα. Εκτός από θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε θέματα εφαρμογών με την ανάπτυξη λογισμικού σχετικού με θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως ερευνητές, προγραμματιστές, αναλυτές, σε δημόσιες επιχειρήσεις, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως οικονομικοί ερευνητές, προγραμματιστές, αναλυτές, σε οικονομικές μονάδες και σε επιχειρήσεις Πρόγραμμα Σπουδών Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα από την Επιστήμη της Πληροφορικής καθώς και μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας. Έτσι οι απόφοιτοι αυτού του Τμήματος είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας σε θέματα Η/Υ και των εφαρμογών τους. 1ο Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στεφανίδης Γεώργιος Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος Αντικείμενο: Γενική εισαγωγή στην πληροφορική και στις εφαρμογές της. Περιεχόμενα: Η πληροφορική σαν επιστήμη. Ιστορική εξέλιξη των υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων: παράσταση και αποθήκευση δεδομένων, διαχείριση δεδομένων. Λογισμικό: αλγόριθμοι, γλώσσες προγραμματισμού, λειτουργικά συστήματα. Οργάνωση δεδομένων: δομές δεδομένων, δομές αρχείων, δομές βάσεων δεδομένων. Παρουσίαση βασικών περιοχών εφαρμογής της Πληροφορικής. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C. Περιβάλλοντα εργασίας: MS-DOS, MS-Windows, MS-Office, MS Excell. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Παπαρρίζος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος Αντικείμενο : Εισαγωγή στους Αλγορίθμους. Περιεχόμενα : Εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης. Η έννοια του αλγόριθμου, αλγοριθμικός συμβολισμός, παράσταση δεδομένων και επίλυση προβλημάτων με Η/Υ. Βασικές αλγοριθμικές έννοιες (μετρητής, αθροιστής, δομές ελέγχου κι επαναληπτικές δομές). Τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων με χρήση πινάκων και συμβολοσειρών. Επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Πέκος Γεώργιος Αντικείμενο: Εισαγωγή στην Μαθηματική Ανάλυση-Γραμμική Aλγεβρα και εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη. MAPLE.

2 Περιεχόμενα: Εισαγωγή στη Θεωρία Συναρτήσεων. Ειδικές Συναρτησιακές Μορφές. Όρια. Πίνακες. Ορίζουσες. Γραμμικά Συστήματα. Εφαρμογές σε Θέματα Μίκρο- και Μάκρο- Οικονομίας. Συγκριτική Στατική Ανάλυση. Ανάλυση Εισροών-Εκροών. Εισαγωγή στο MAPLE. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κατσούλη-Κάτου Ελένη Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα Αντικείμενο : Εισαγωγή στις βασικές αρχές που διέπουν την οικονομική επιστήμη. Περιεχόμενα : Θεμελιώδεις έννοιες και μεθοδολογική προσέγγιση. Οικονομική ανεπάρκεια και κοινωνική επιλογή. Το πλαίσιο και ο μηχανισμός λειτουργίας της αγοράς. Ο ρόλος του κράτους. Εθνικό προϊόν. Ανεργία. Πληθωρισμός. Κατανάλωση, αποταμίευση και επενδύσεις. Ο προσδιορισμός του εισοδήματος. Ισορροπία εισοδήματος. Νομισματική πολιτική. Εξωτερικός τομέας. Οικονομικές πολιτικές. Η θεωρία επιλογής και ζήτησης του καταναλωτή. Ζήτησης αγαθών. Παραγωγή και κόστος. Μορφές αγοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι Σατρατζέμη Μαρία Αντικείμενο : Προγραμματισμός Η/Υ με Pascal. Περιεχόμενα : Περιβάλλον γλώσσας, ανάπτυξη προγράμματος. Σταθερές, μεταβλητές, τύποι δεδομένων ( integer, real, Boolean ). Εντολή απόδοσης τιμής. Εντολές εισόδου / εξόδου. Εντολές ελέγχου (if..., φωλιασμένα if, case). Επαναληπτικές δομές (While, repeat, for). Δομημένοι τύποι (Πίνακες, string, εγγραφές, σύνολα), τύποι που ορίζονται από τον χρήστη. Εργαστήριο προγραμματισμού. ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πέκος Γεώργιος Στεφανίδης Γεώργιος Αντικείμενο:Η μελέτη διακεκριμένων αντικειμένων και των μεταξύ τους σχέσεων Περιεχόμενο:Λογική. Σύνολα. Σχέσεις. Συνδυαστική Ανάλυση. Διακριτή Πιθανότητα. Αναδρομικές Σχέσεις. Γεννήτριες Συναρτήσεις. Γραφήματα. Δένδρα. Επίλυση Προβλημάτων Διακριτών Μαθηματικών με το MAPLE 2ο Εξάμηνο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σατρατζέμη Μαρία Περιεχόμενα: Εισαγωγή στις δομές δεδομένων. Στοίβα (stack), βασικές πράξεις, υλοποίηση στοίβας με πίνακα, εφαρμογές με τη χρήση στοίβας. Ουρά (queue), βασικές πράξεις, υλοποίηση ουράς με πίνακα, εφαρμογές με τη χρήση ουράς. Λίστα (list), βασικές πράξεις, υλοποίηση λίστας με σειριακή αποθήκευση. Συνδεδεμένη λίστα (linked list), υλοποίηση με χρήση δεικτών, υλοποίηση στοίβας, ουράς ως ΣΛ, εφαρμογές ΣΛ. Δένδρα, Δυαδικά Δένδρα (binary trees) (ΔΔ), βασικές πράξεις, υλοποίηση ΔΔ με πίνακα, με δείκτες και με αναδρομή, εφαρμογές ΔΔ: κώδικες Huffman. AVL-ΔΔ, βασικές πράξεις. Β- ΔΔ, βασικές πράξεις. Β + ΔΔ. Κατακερματισμός (hashing), ανοικτής διεύθυνσης (open probing), υλοποίηση hash table. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Πέκος Γεώργιος Αντικείμενο: Στοιχεία Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού και εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη. Περιεχόμενα: Η Παράγωγος (ορισμός, κανόνες). Μερική Παράγωγος. Μελέτη Συναρτήσεων με τη βοήθεια των Παραγώγων (ανάλυση, ακρότατα συναρτήσεων χωρίς ή με περιορισμούς). Το Ολοκλήρωμα (ορισμοί, κανόνες). Υπολογισμός Ολοκληρωμάτων. Στοιχεία Διαφορικών Εξισώσεων. Στοιχεία Θεωρίας των Διαφορών. Εφαρμογές στις Οικονομικές Επιστήμες. Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικής Άλγεβρας με τη χρήση του MATLAB. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3 Βλαχοπούλου Μάρω Αντικείμενο: Βασικές έννοιες και πρακτικές εφαρμογές της διοίκησης επιχειρήσεων. Η διαδικασία επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων με τον αποτελεσματικό και οικονομικό προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο των ανθρωπίνων, φυσικών, χρηματικών και πληροφοριακών πόρων, που έχει η επιχείρηση στη διάθεσή της. Περιεχόμενα: Μορφές και περιβάλλον της επιχείρησης. Επιχειρησιακές λειτουργίες. Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. Οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ. Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, οργάνωση, στελέχωση, διεύθυνση του ανθρώπινου παράγοντα, έλεγχος, πληροφοριακά συστήματανέες τεχνολογίες στο μάνατζμεντ (πληροφοριακά συστήματα, διαδίκτυο, τηλε-εργασία, εικονική επιχείρηση-συνεργασία), μάνατζμεντ ολικής ποιότητας. Πρακτικές εφαρμογές. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ Φουληράς Παναγιώτης Αντικείμενο: Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό. Χρήση οπτικών εργαλείων και αντικειμενοστραφούς, καθοδηγούμενου από συμβάντα προγραμματισμού για τη σχεδίαση μοντέρνων εφαρμογών σε γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης χρήστη. Περιεχόμενα: Γνωστές γλώσσες οπτικού προγραμματισμού και η φιλοσοφία τους. Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών της Visual Basic. Αναφορά στις κυριότερες δομές της γλώσσας (τύποι μεταβλητών, δομές συνθήκες και επανάληψης, πίνακες, υπορουτίνες). Χειριστήρια, ιδιότητες, μέθοδοι, συμβάντα. Φόρμες, κουμπιά, πλαίσια κειμένου, πτυσσόμενες λίστες, γραμμές κύλισης, πλαίσια διαλόγου, χρονόμετρα. Σχεδίαση μενού. Γραφικά, ρύθμιση εμφάνισης εφαρμογών. Διαχείριση αρχείων. Επεξεργασία συμβολοσειρών. Αποσφαλμάτωση εφαρμογών. Δημιουργία κλάσεων αντικειμένων. ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Παπαρρίζος Κωνσταντίνος Aντικείμενο : Προβλήματα και περιπτώσεις. Ανάλυση χειρότερης μέσης και καλύτερης περίπτωσης. Εμπειρική ανάλυση Περιεχόμενο:Εργαλεία της ανάλυσης αλγορίθμων:υπολογιστικά πρότυπα τυχαίας προσπέλασης(μηχανή, μια γλώσσα υψηλού επιπέδου), ασυμπτωματική ανάλυση(σύμβολα Ο, Θ, Ω), εξισώσεις διαφορών. Ανάλυση επαναληπτικών αλγορίθμων:ανάλυση βρόχων, αλγόριθμοι ταξινόμησης(επιλογής, φυσαλίδας, εισαγωγής), αλγόριθμοι ανίχνευσης(σειριακή δυαδική), αλγόριθμοι γραφημάτων(συνεκτικότητας, τοπολογικής διάταξης), αλγόριθμος Παπαρρίζου και το πρόβλημα εκχώρησης. Ανάλυση αναδρομικών αλγορίθμων: Αλγόριθμος γρήγορης ταξινόμησης, αλγόριθμος υπολογισμού μεγίστου ανεξαρτήτου συνόλου FFT.Σχεδίαση αποτελεσματικών αλγορίθμων. Δυναμικός προγραμματισμός(πολλαπλασιασμός πινάκων, άριστοι δρόμοι).δομές δεδομένων(αλγόριθμος ταξινόμησης με ουρές προτεραίοτητας, αλγόριθμοι ελαχίστου καλύμματος με ουρές Fibonacci).Τεχνικές Scaling (αλγόριθμους scaling για προβλήματα ροής ελαχίστου κόστους). Τεχνική γεωμετρικής αύξησης(αλγόριθμος Karp et al ελαχίστου κόστους.)τεχνική ισορροπίας συντελεστών (αλγόριθμοι δικτύων) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος Αντικείμενο: Οργάνωση και προγραμματιστικό μοντέλο απλού υπολογιστή, προγραμματισμός σε συμβολική γλώσσα. Περιεχόμενα: Παρουσίαση βασικών οικογενειών μικροεπεξεργαστών και οργάνωση αντιστοίχων υπολογιστικών συστημάτων. Εισαγωγή στα συνδυαστικά και ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα. Προγραμματισμός σε επίπεδο γλώσσας μηχανής. Μορφές εντολών. Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης. Τύποι εντολών. Ροή ελέγχου. Σχεδίαση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας. Εισαγωγή στη Συμβολική Γλώσσα. Διαδικασία Συμβολομετάφρασης. Μακροεντολές. Σύνδεση και Φόρτωση. Προγραμματισμός σε συμβολική γλώσσα. Εργαστήριο: Προγραμματισμός υπολογιστών σε συμβολική γλώσσα. 3ο Εξάμηνο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Παπαδημητρίου Ιωάννης Αντικείμενο:Ο σκοπός είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της ανάλυσης δεδομένων και της θεωρίας πιθανοτήτων. Περιεχόμενο:Συλλογή, ταξινόμηση και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων. Εμπειρικές κατανομές. Μέτρα θέσεως, διασποράς και μορφής. Στοιχεία θεωρίας

4 πιθανοτήτων: Δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα. Ορισμοί και βασικές ιδιότητες της πιθανότητας ενδεχομένων. Ολική πιθανότητα, υπό συνθήκη πιθανότητα. Τύπος του Bayes. Τυχαίες μεταβλητές. Κατανομή πιθανότητας τυχαίας μεταβλητής. Συνάρτηση κατανομής. Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών. Αναμενόμενη τιμή τυχαίας μεταβλητής, διακύμανση, συνδιακύμανση. Θεωρητικές κατανομές. Διακριτές:Δυναμική, Poisson, κ.τ.λ. Συνεχείς: κανονική, ομοιόμορφη, γάμα, βήτα, κ.τ.λ. Παράγωγες κατανομές. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάτος Αναστάσιος Αντικείμενο: Να εισάγει τους φοιτητές σε σύγχρονα θέματα της μικροοικονομικής αναλύσεως. Περιεχόμενα: Λειτουργία της αγοράς. Συμπεριφορά του καταναλωτή. Επιλογή υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Θεωρία παραγωγής και κόστους. Μορφές αγοράς. Αγορά συντελεστών παραγωγής. Λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Πληροφόρηση, αποτυχίες αγοράς και κρατική παρέμβαση. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Ρουμελιώτης Μάνος Αντικείμενο : Στοιχεία Αρχιτεκτονικής και Αξιολόγησης Η/Υ Περιεχόμενα : Μοντέλα αρχιτεκτονικής, μέθοδοι αξιολόγησης Η/Υ, γενική και εξειδικευμένη αρχιτεκτονική. Ιδεατή μνήμη, κρυφή μνήμη, μέθοδοι διασωλήνωσης, αρχιτεκτονική για παράλληλη επεξεργασία, επεξεργαστές διανυσμάτων και πινάκων, αξιολόγηση παράλληλων συστημάτων. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Στεφανίδης Γεώργιος Αντικείμενο: Υπολογιστικές μέθοδοι και η υλοποίησή τους με τη χρήση του προγράμματος MATrix LABoratory (MATLAB). Περιεχόμενα: Πίνακες. Σφάλματα και Υπολογιστική Αριθμητική. Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων. Ιδιοτιμές-Ιδιοδιανύσματα. Ρίζες συναρτήσεων. Αριθμητική Παραγώγιση. Αριθμητική Ολοκλήρωση. Αριθμητική Βελτιστοποίηση. ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Κατσούλη-Κάτου Ελένη Αντικείμενο:Βασικές αρχές της Διεθνούς οικονομικής ανταλλαγής και των Διεθνών νομισματικών σχέσεων. Περιεχόμενο: Διεθνής οικονομική ανταλλαγή (θεωρίες του διεθνούς εμπορίου, δασμοί και προστασία, διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της διεθνούς συναλλαγής, πολυεθνικές επιχειρήσεις). Διεθνείς νομισματικές σχέσεις (αγορά συναλλάγματος, καθορισμός ισοτιμίας, ισοζύγιο πληρωμών, μηχανισμοί προσαρμογής του ισοζυγίου πληρωμών, διεθνές νομισματικό σύστημα). Τρέχοντα διεθνή προβλήματα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φουληράς Παναγιώτης Αντικείμενο:Εισαγωγή στη διαχείριση και προγραμματισμό σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων Unix/Linux και Windows ΝΤ/2000 σε περιβάλλον τοπικού δικτύου και διαδικτύου. Σκοπός: Στα σύγχρονα επιχειρησιακά περιβάλλοντα τα υπολογιστικά συστήματα φαίνονται όλο και πιο σύνθετα, ετερογενή και αλληλοεξαρτώμενα. Από τη μια πλευρά έχουμε τα τοπικά δίκτυα και το διαδίκτυο που συνδέουν υπολογιστές διαφόρων λειτουργικών συστημάτων - κυριώς Windows 95/98, Windows ΝΤ/2000 αλλά και Unix/Linux.Aπό την άλλη πλευρά τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στα διάφορα επιμέρους υπολογιστικά συστήματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα και αλληλοεξαρτώμενα-παραδείγματα οι εφαρμογές διαδικτύου με αρχιτεκτονική client server και αλληλοεπίδραση με βάσεις δεδομένων, διαθέτες ηλεκτρονικού εμπορίου κ.τ.λ.ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να εκπαιδευτούν ως υπεύθυνοι διαχείρισης και προγραμματισμού συστημάτων εφαρμόζοντας στην πράξη τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό εφαρμογών και στα λειτουργικά συστήματα. Περιεχόμενο:Εισαγωγή σε Unix/linυx και στον προγραμματισμό με scripts.εισαγωγή στον προγραμματισμό και διαχείριση σε Windows ΝΤ/2000.Σύγχρονες αρχιτεκτονικές πολυπεπίπεδων συστημάτων λογισμικού.

5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Στεφανίδης Γεώργιος Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος Αντικείμενο:Αρχές αντικειμενοστραφή προγραμματισμού και υλοποίηση τους στη γλώσσα java Περιεχόμενο:Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό: αντικείμενα και κλάσεις. Τα αρχικά της java: προτάσεις και εκφράσεις. Μεταβλητές και τύποι δεδομένων, αριθμητική, λογικοί τελεστές. Λίστες, λογική και δομές ελέγχου. Δημιουργία κλάσεων. Μέθοδοι για εκτέλεση εργασιών. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κωφίδης Νικόλαος Αντικείμενο: Βασικές αρχές της Διεθνούς οικονομικής ανταλλαγής και των Διεθνών οικονομικών σχέσεων Περιεχόμενο:Παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, πρόβλεψη ζήτησης, σχεδιασμός προϊόντος και εξυπηρέτησης, προγραμματισμός θέσης και χωροταξική διάταξη, σχεδιασμός διαδικασίας και προγραμματισμός δυναμικότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προγραμματισμός εργασιών, έλεγχος ποιότητας και προηγμένες τεχνολογίες για τη διοίκηση παραγωγής. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Στεφανίδης Γεώργιος Aντικείμενο:Υπολογιστική οικονομική. Χρηματοοικονομικά Περιεχόμενο:Εισαγωγή στην Μathematica. Ιδιοτιμίες - Ιδιοδιανύσματα. Τετραγωνικές Μορφές. Πεπλεγμένες συναρτήσεις. Βελτιστοποίηση. Διαφορικές εξισώσεις. Εξισώσεις διαφορών. ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Ρεφανίδης Ιωάννης Αντικείμενο: Εισαγωγή στην κλασική και σύγχρονη θεωρία υπολογισμού. Περιεχόμενο: Αλφάβητα και γλώσσες. Πεπερασμένα αυτόματα. Ντετερμινιστικά και μη-ντετερμινιστικά αυτόματα. Κανονικές εκφράσεις και γλώσσες. Αυτόματα στοίβας. Γραμματικές ανεξάρτητες από τα συμφραζόμενα. Μηχανή Turing. Υπολογισιμότητα. 4ο Εξάμηνο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Βαζακίδης Αθανάσιος Σταυρόπουλος Αντώνιος Αντικείμενο: Εισαγωγή στην Λογιστική με έμφαση στην προετοιμασία Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Περιεχόμενα: Περιεχόμενο, Σκοποί και Κλάδοι Λογιστικής. Παραδοχές και Αρχές της Λογιστικής. Διπλογραφικό Σύστημα. Αποτίμηση αποθεμάτων. Αποσβέσεις. Προετοιμασία Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Προσωρινό Ισοζύγιο, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως). Προσαρμογή, Συγκέντρωση και Κλείσιμο Λογαριασμών. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΜΟΝΤΕΛΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Γεωργαντά Ζωή Αντικείμενο: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κάνει κατανοητό στους σπουδαστές ότι η μακρο-οικονομική λογική αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τον σχεδιασμό ορθών οικονομικών πολιτικών στους δύο μεγάλους τομείς της εθνικής οικονομίας, τον εγχώριο και τον εξωτερικό. Περιεχόμενα: Επισκόπιση της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τις οικονομίες των χωρών της Ε.Ε. Εθνικοί Λογαριασμοί-Έννοιες και Μετρήσεις-Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας και των χωρών της Ε.Ε. Θεωρία Αριθμοδεικτών-Αριθμοδείκτες της ελληνικής οικονομίας. Μακρο-οικονομικά μοντέλα: Έννοια,

6 Εξειδίκευση, Εκτίμηση, Αξιολόγηση, Χρησιμοποίηση. Μοντέλα εθνικής ιδιωτικής κατανάλωσης, Μοντέλα επενδύσεων, Μοντέλα εισαγωγών και εξαγωγών, Μοντέλα IS-LM, Μοντέλα αγοράς εργασίας, Απλά πολυτομεακά μοντέλα και χρησιμοποίησή τους για διαμόρφωση πολιτικής. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρουμελιώτης Μάνος Αντικείμενο: Σχεδίαση και ανάλυση σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων. Περιεχόμενα: Τύποι λειτουργικών συστημάτων. Διαχείριση του επεξεργαστή, χρονοδρομολόγηση διεργασιών, επικοινωνία διεργασιών, σηματοφόροι. Διαχείριση της μνήμης, στατική και δυναμική διαχείριση, ιδεατή μνήμη με σελιδοποίηση και τμηματοποίηση. Διαχείριση αρχείων, ιεραρχικά συστήματα αρχείων, υλοποίηση καταλόγων, μέθοδοι αποθήκευσης στο DOS και Unix. Διαχείριση Εισόδου / Εξόδου, διαχείριση συσκευών, αδιέξοδα και αποφυγή τους. ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Βογιατζής Αλέξανδρος Αντικείμενο: Στοιχεία αγροτικής οικονομικής. Ο αγροτικός τομέας στην ελληνική οικονομία. Εφαρμογές της πληροφορικής στην αγροτική οικονομία. Στοιχεία τουριστικής οικονομικής. Περιεχόμενα: Οι διαστάσεις του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα και συγκρίσεις με τον αγροτικό τομέα στις χώρες τις ΕΟΚ. Διαχείριση αγροτικών μονάδων (σχεδιασμός, εφαρμογή και έλεγχος, παράγοντες κέρδους και αξιολόγηση επενδύσεων). Εμπορία προϊόντων γεωργικής προέλευσης (οικονομικό περιβάλλον, χαρακτηριστικά, ανάλυση, οργάνωση). Το σύστημα εμπορίας στην Ελλάδα. Αγροτική πολιτική Ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Εφαρμογές συστημάτων πληροφορικής στην αγροτική οικονομία (εθνική και διεθνή βάση). Στοιχεία τουριστικής οικονομικής. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Παπαρρίζος Κωνσταντίνος Σαμαράς Νικόλαος Αντικείμενο: Ορισμοί δικτύων, γραφημάτων, δρόμων συνεκτικότητας, τοπολογικής διάταξης, αποθήκευση δικτύων. Περιεχόμενο:Μαθηματική μορφή προβλημάτων δικτύων: πρόβλημα ροής ελαχίστου κόστους(πρεκ), ειδικές περιπτώσεις του ΠΡΕΚ(πρόβλημα μεταφοράς, πρόβλημα ανάθεσης, πρόβλημα ελαχίστων δρόμων, πρόβλημα μεγίστης ροής, προβλήματα δέντρων).γενικεύσεις του ΠΡΕΚ(γενικευμένο πρόβλημα πλανόδιων, ΠΡΕΚ, ΠΡΕΚ πολλών προϊόντων, κυρτό κόστος), μετασχηματισμοί προβλημάτων δικτύων, συνθήκες βελτιστότητας λύσεων του ΠΡΕΚ.Το πρόβλημα ροής ελαχίστου κόστους: εφαρμογές, αλγόριθμος πρωτεύον simplex(περιγραφή, επίλυση γενικών ΠΡΕΚ, κανόνες αντικύκλωσης, προγραμματισμός).αλγόριθμος ελαχίστου μέσου κυκλώματος, εξειδίκευση του αλγόριθμου simplex.πρόβλημα μεταφοράς: εφαρμογές, εξειδίκευση αλγόριθμου πρωτεύοντος simplex(barr Glover και Klingman),Ουγγρικός αλγόριθμος, αλγόριθμος δέντρων Παπαρρίζου, αλγόριθμος δασών των Achatz, Kleinschmindt and Paparrizos, αλγόριθμος πλειστηριασμού του Μπερτσέκα. Πρόβλημα μεγίστης ροής: εφαρμογές, ελάχιστες τομές, αλγόριθμος αυξανόντων δρόμων, αλγόριθμος ελαχίστων αυξανόντων δρόμων. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Παπαναστασίου Δημήτριος Aντικείμενο: Αποτελεί εισαγωγή στη βασική θεωρία της εκτιμητικής και ελέγχου υποθέσεων στη στατιστική. Περιεχόμενο:Νόμος μεγάλων αριθμών, κεντρικό οριακό θεώρημα. Σημειακή εκτίμηση:βασικές έννοιες. Η μέθοδος των ροπών. Η μέθοδος της μεγίστης πιθανοφάνειας. Παραδείγματα. Διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσο, αναλογία, διακύμανση, διαφορά μέσων, διαφορά αναλογιών και λόγο διακυμάνσεων. Έλεγχοι υποθέσεων: βασικές έννοιες. Έλεγχοι για μέσο, αναγολία, διακύμανση, διαφορά μέσων, διαφορά αναλογιών και ισότητα διακυμάνσεων. Χ2-έλεγχος και καλή προσαρμογή, ομοιογένεια. Μη -παραμετρικοί έλεγχοι. Εφαρμογές με το SPSS.

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Γεωργαντά Ζωή Αντικείμενο: Το μάθημα αποσκοπεί: 1. Να προκαλέσει το ενδιαφέρον των φοιτητών στην μελέτη των οικονομικών, της ηθικής και της αλληλεπίδρασής τους στην σφαίρα των κοινωνικών ζητημάτων. 2. Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο βασικών εργαλείων ανάλυσης χρήσιμων στην κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων. Δίνεται έμφαση σε μοντέλα οικονομικών και ηθικής. Περιεχόμενα: Σχέση μεταξύ οικονομικών και ηθικής. Διερεύνηση των εννοιών των μεταοικονομικών, της ορθολογικότητας, της κοινωνικής ευημερίας, ελευθερίας, ισότητας και δικαιοσύνης. Αξιολόγηση των κυβερνητικών πολιτικών και των θεσμών. Εμπειρικές μελέτες περίπτωσης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Αλεξανδροπούλου Ευγενία Περιεχόμενα: Έννοια Δικαίου- Διάκριση από την Ηθική και την Εθιμοτυπία - Νόμος - Έθιμο - Έννοια και διακρίσεις των δικαιωμάτων- Κτήση, αλλοίωση, απώλεια δικαιώματος- Προστασία δικαιώματος- Παραγραφή- Φυσικά πρόσωπα- Νομικά πρόσωπα- Δικαιοπραξίες (πώληση, δωρεά, μίσθωση)- Οικογενειακές και κληρονομικές σχέσεις. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Κάτος Αναστάσιος Αντικείμενο:Εισαγωγή σε μεθόδους για την διαχείριση και τον έλεγχο της ολικής ποιότητας Περιεχόμενο:Ορισμός ποιότητας(με βάσει το προϊόν ή την υπηρεσία, την παραγωγική διαδικασία, το χρήστη του προϊόντος ή της υπηρεσίας). Διαστάσεις ποιότητας. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών. Σχέση ποιότητας-παραγωγικότητας. Στοιχεία κόστους ποιότητας. Είδη δειγματοληψίας. Στατιστικός, ποιότικός έλεγχος. Θεωρία στατιστικού ελέγχου διεργασιών. Διαφορές διασφάλισης ποιότητας-διοίκηση ολικής ποιότητας. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρουμελιώτης Μάνος Αντικείμενο: Σχεδίαση, υλοποίηση και οργάνωση στοιχειώδους υπολογιστή Περιεχόμενο:Λογικά κυκλώματα και άλγεβρα Boole. Λογικές συναρτήσεις και μέθοδοι απλοποίησης. Συνδυαστικά κυκλώματα. Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα. Ολοκληρωμένα κυκλώματα. Υλοποίηση στοιχειώδους υπολογιστή. 5ο Εξάμηνο ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Ευαγγελίδης Γεώργιος Αντικείμενο: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Περιεχόμενα: Βάσεις Δεδομένων και Χρήστες Βάσεων Δεδομένων. Έννοιες και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Μοντελοποίηση δεδομένων με χρήση του μοντέλου Οντοτήτων-Σχέσεων. Το Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων και η Σχεσιακή Άλγεβρα. SQL. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων. Παραδοσιακά Μοντέλα δεδομένων. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βαζακίδης Αθανάσιος Τσόπογλου Σταύρος Αντικείμενο: Ανάλυση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων και λήψη σχετικών αποφάσεων. Περιεχόμενα: Ανάλυση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας της επιχείρησης. Χρονική Αξία του Χρήματος-Βασικές Σχέσεις Ανατοκισμού. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Χρηματοοικονομικοί Δείκτες, Πληθωρισμός, Κόστος-Έξοδο, Απόσβεση). Πηγές και Διάθεση Κεφαλαίων. Πηγές Βραχυπρόθεσμης Χρηματοδότησης. Πηγές Μακροπρόθεσμης Χρηματοδότησης. Ταμειακός Προϋπολογισμός. Προϋπολογισμός Κεφαλαίου. Αποδοτικότητα και Παραγωγικότητα Κεφαλαίου.

8 ΔΙΚΤΥΑ Φουληράς Παναγιώτης Αντικείμενο: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ με τις βασικές αρχές μετάδοσης δεδομένων. Περιεχόμενα: Εισαγωγή στις επικοινωνίες Η/Υ, παράμετροι επικοινωνίας, το μοντέλο OSI, πρωτόκολλα και επίπεδα του μοντέλου. Το φυσικό επίπεδο, μετάδοση δεδομένων, μέσα μετάδοσης, modems, ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, ανίχνευση λαθών, τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ISDN. Το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων. Πρωτόκολλα Aloha, Ethernet και πρωτόκολλα CSMA. ΓΡΑΦΙΚΑ Μανιτσάρης Αθανάσιος Περιεχόμενα : Εισαγωγή στα γραφικά υπολογιστών (Υλικό, Λογισμικό, Εφαρμογές). Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί (Συστήματα συντεταγμένων, δύο και τριών διαστάσεων). Γεωμετρικά Μοντέλα γραφικών 2-διαστάσεων. Τμήματα. Βιβλιοθήκες-Συστήματα γραφικών (CGM, CKS, PHIGS, PostScript). Ανάπτυξη λογισμικού: Interactive 2D Computer Graphics, με Οπτικό ή Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Βαζακίδης Αθανάσιος Σταυρόπουλος Αντώνιος Αντικείμενο: Εξελίξεις στην παραγωγή και χρήση λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων γενικής και ειδικής λογιστικής. Περιεχόμενα: Το μάθημα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων γενικής και ειδικής λογιστικής. Λόγω της ταχείας εξέλιξης στο χώρο της πληροφορικής στη λογιστική, είναι αναγκαίος ο συνεχής επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου του μαθήματος αυτού. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ Χαρίτου Αδαμάντιος Aντικείμενο:Ανάλυση της διακύμανσης και είδη γραμμικών μοντέλων Περιεχόμενο:Διαδικασίες της ανάλυσης της διακύμανσης για τα διαφορετικά είδη τυχαιοποιημένων σχεδίων. Όλες οι περιπτώσεις αναλύσεων των Λατινικών τετραγώνων. Ελεγχοι και διαστήματα εμπιστοσύνης για όλα τα τυχοποιημένα σχέδια και τα διαφορετικά είδη Λατινικών τετραγώνων. Απλά και πολλαπλά γραμμικά μοντέλα, έλεγχοι και διαστήματα εμπιστοσύνης αυτών, κατάλοιπα. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ Βογιατζής Αλέξανδρος Αντικείμενο:Στοιχεία τουριστικής οικονομικής. Ο τουριστικός τομέας στην Ελληνική οικονομία. Περιεχόμενο:Η τουριστική οικονομική ως κλάδος οικονομικής δραστηριότητας και οι βασικές εισαγωγικές έννοιες. Ανάλυση της οικονομικής σημασίας και των τάσεων του τουρισμού. Συμπεριφορά του τουρίστα καταναλωτή και η ζήτηση τουριστικών αγαθών. Οι βασικές αρχές παραγωγής του τουρισμού και οι βασικοί συντελεστές παραγωγής του τουριστικού προϊόντος. Το κόστος παραγωγής και η προσφορά τουριστικών αγαθών. Η μέτρηση και η πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης και η προσαρμογή της προσφοράς σ αυτήν. Προσδιορισμός της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας στην αγορά ενός τουριστικού αγαθού. Η ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας και ο προγραμματισμός της. ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλεξανδροπούλου Ευγενία ΜΕΡΟΣ Α Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομική προστασία τους στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη / Νόμος Σένγκεν / απλά και ευαίσθητα προσωπικά

9 δεδομένα / νόμιμες προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων / δικαιώματα υποκειμένου των επεξεργαζόμενων προσωπικών δεδομένων / επιβολή κυρώσεων / γενική νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της προσωπικότητας / Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΜΕΡΟΣ Β Συμβάσεις (παροχής ειδών και υπηρεσιών) πληροφορικής / συμβαλλόμενα μέρη / περιεχόμενο και νομική φύση συμβάσεων πληροφορικής / ενδεικτικό περιεχόμενο σύμβασης παροχής ειδών και υπηρεσιών πληροφορικής σε μεγάλη επιχείρηση. ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Σατρατζέμη Μαρία Αντικείμενο:Στοιχεία της θεωρίας γραφημάτων με έμφαση στην αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων Περιεχόμενο:Βασικές της θεωρίας γραφημάτων, διάφοροι τρόποι παράστασης γραφήματος με πίνακες. Δένδρα, δένδρο κάλυμμα, θεμελιώδεις κύκλοι, ελάχιστο δένδρο κάλυμμα, αλγόριθμοι για τον προσδιορισμό των συντομότερων μονοπατιών. Eulerian & Hamiltionoian μονοπάτια-κύκλοι, οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι. Το πρόβλημα του περιοδεύοντος αντιπροσώπου και του κινέζου ταχυδρόμου, οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι. Ανεξάρτητα και κυρίαρχα σύνολα, οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι. Κέντρα και διάμεσοι γραφήματος. Διάσχιση γραφήματος πρώτα σε πλάτος και μετά σε βάθος, οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Αντικείμενο:Εισαγωγή στις θεωρίες του χάους Περιεχόμενο:Αντιστοιχίες, συναρτήσεις, απεικονίσεις, μηχανές ανάδρασης, εισαγωγικές έννοιες της θεωρίας του χάους. Ορισμοί: σύστημα, δυναμικό σύστημα, μαθηματική περιγραφή των δυναμικών συστημάτων, χώρος των φάσεων. Απεικόνιση, σημεία ισορροπίας, ελκυστές, σημεία απώθησης, σαγματικά σημεία, περιοδικά σημεία, γραμμικές απεικονίσεις, μη γραμμικές απεικονίσεις, ευαισθησία στια αρχικές συνθήκες, μαθηματικός ορισμός του χάους, τομή Poincare. Μελέτη μοντέλων δυναμικών συστημάτων. Λογιστική εξίσωση, Cobweb-plot,Bifurcation, οικογένεια λογιστικών εξισώσεων, Fractals, παράξενοι ελκυστές, μετρήσιμοι δείκτες του χάους. Μελέτη χρονοσειρών. εφαρμογές της θεωρίας σε οικονομικά μοντέλα. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Παπαρρίζος Κωνσταντίνος Σαμαράς Νικόλαος 6ο Εξάμηνο ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα Αντικείμενο: Μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση των μέσων και μεθόδων διδασκαλίας με έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία μετάδοσης πληροφοριών. Περιεχόμενα: Βασικές έννοιες. Θεωρίες μάθησης. Ανάλυση περιεχομένου των μαθημάτων της ειδικότητας. Αντικειμενικοί σκοποί. Μέθοδοι διδασκαλίας. Αξιολόγηση. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Σχεδίαση μαθημάτων ειδικότητας. Ανάπτυξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Χρησιμοποίηση του Η/Υ στη διδασκαλία. Μικροδιδασκαλίες από τους φοιτητές πάνω σε θέματα της ειδικότητάς τους (θέματα που εμπεριέχονται στα Αναλυτικά Προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ Ευαγγελίδης Γεώργιος Αντικείμενο: Θέματα δομής και λειτουργίας Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Περιεχόμενα: Αποθήκευση Εγγράφων και Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων. Δομές Ευρετηρίων για Αρχεία. Ο Κατάλογος του Συστήματος. Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Αιτημάτων. Έννοιες Επεξεργασίας Δοσοληψιών. Τεχνικές Ελέγχου Συνδρομικότητας. Τεχνικές Ανάκαμψης. Ασφάλεια και Δικαιοδοσία σε Βάσεις Δεδομένων. Αντικειμενοστραφείς Βάσεις Δεδομένων, Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων και Αρχιτεκτονική Εξυπηρέτηση-Εξυπηρετούμενου. Δεικτοδότηση Χωρικών Δεδομένων.

10 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Βλαχοπούλου Μάρω Αντικείμενο: Διοικητικό Μάρκετινγκ, Κατάρτιση προγράμματος Μάρκετινγκ. Περιεχόμενα: Εννοιολογικός προσδιορισμός του Μάρκετινγκ (Διοίκηση Μάρκετινγκ, έρευνα Μάρκετινγκ, στρατηγική Μάρκετινγκ, πρόγραμμα Μάρκετινγκ, μίγμα Μάρκετινγκ). Πεδία εφαρμογής του Μάρκετινγκ. Η διαδικασία του Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ. Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στην επιχείρηση. Καθορισμός αγοράς-στόχου, τμηματοποίηση αγοράς, τοποθέτηση προϊόντος. Συμπεριφορά αγοραστών. Το μίγμα Μάρκετινγκ: στρατηγική προϊόντος, τιμολόγησης, προβολής, διανομής. Κατάρτιση προγράμματος Μάρκετινγκ. Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων: CRM (Customer Relationship Management), E- marketing, Internet marketing. Μοντέλα Μάρκετινγκ, πρακτικές εφαρμογές ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μάνθου Βασιλική Αντικείμενο: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων. Περιεχόμενα: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις. Ανάπτυξη συστημάτων. Μέσα ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος. Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων (προσδιορισμός απαιτήσεων, δομημένη ανάλυση, αντικειμενοστραφής ανάλυση). Σχεδίαση Συστημάτων. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι Δριτσάκης Νικόλαος Κάτος Αναστάσιος Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της οικονομετρίας. Ανάλυση του κλασσικού γραμμικού υποδείγματος της παλινδρόμησης. Περιεχόμενα: Απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση. Βασικές υποθέσεις υποδειγμάτων παλινδρόμησης. Ιδιότητες των εκτιμητών των υποδειγμάτων παλινδρόμησης. Στατιστική επαγωγή(συντελεστές παλινδρόμησης, γραμμή παλινδρόμησης). Προβλέψεις. Ειδικές περιπτώσεις παλινδρόμησης και η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας. Παραβίαση των βασικών υποθέσεων της παλινδρόμησης (πολυσυγγραμμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, λαθεμένη εξειδίκευση). Εφαρμογές με τη χρήση οικονομετρικών πακέτων (π.χ. SORITEC, TSP, GIVE, DFIT). ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ Μανιτσάρης Αθανάσιος Μαυρίδης Ιωάννης Αντικείμενο: Βασικές έννοιες και ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία επικοινωνίας ανθρώπου και υπολογιστή στα πλαίσια της ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης της διεπιφάνειας χρήσης.περιεχόμενα: Εισαγωγή Βασικές έννοιες. Η σημασία της Διεπιφάνειας Χρήστη. Θεωρητική θεμελίωση (Γνωσιακά μοντέλα, Αισθητήρια αντίληψη, Προσοχή και μνήμη, Οργάνωση γνώσης). Συσκευές και Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης (Είσοδος/έξοδος δεδομένων, Στυλ αλληλεπίδρασης, Παραθυρικά συστήματα, Πολυμέσα & εικονική πραγματικότητα, Συστήματα συνεργασίας, Προσαρμοστικά διαδραστικά συστήματα, Συστήματα ΑΜΕΑ, Οπτικοποίηση πληροφορίας). Ανάλυση και σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων (Μέθοδοι προσανατολισμένες στο χρήστη, Τεχνική ΗΤΑ, Μοντέλα GOMS). Κανόνες ευχρηστίας. Οδηγίες σχεδιασμού. Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων (Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων (STD), Μέθοδοι περιγραφής διαλόγου (UAN)). Γρήγορη πρωτοτυποποίηση και σχετικά εργαλεία ανάπτυξης. Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων. Αναλυτικές μέθοδοι (Ανάλυση πληκτρολογήσεων (KLM), Γνωστικό περιδιάβασμα, Ευρετική αξιολόγηση, Έλεγχος συμβατότητας), Πειραματικές μέθοδοι, Διερευνητικές μέθοδοι. Αρχές κατασκευής ερωτηματολογίων. Τεχνικές στατιστικής επεξεργασίας και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης. Μελέτες περιπτώσεων ανάπτυξης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων στην εκπαίδευση και στο Διαδίκτυο. Α ΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Παπαδημητρίου Ιωάννης Αντικείμενο : Θεωρία της αναλύσεως στατιστικών δεδομένων. Περιεχόμενα : Απαραίτητες έννοιες από την γραμμική άλγεβρα. Χαρακτηριστικές τιμές και χαρακτηριστικά διανύσματα πίνακα. Εφαρμογές των γενικών

11 αρχών της γραμμικής άλγεβρας στην ανάλυση δεδομένων. Η αδράνεια στην ανάλυση δεδομένων. Πίνακες συμπτώσεων. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσεις (A.C.P.). Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (A.F.C.). Αυτόματη κατάταξη-ταξινόμηση. 3Δ ΓΡΑΦΙΚΑ-ΚΙΝΗΣΗ Μανιτσάρης Αθανάσιος Περιεχόμενα : Γεωμετρικά Μοντέλα 3-διαστάσεων. Στοιχεία της Fractal γεωμετρίας (Γραμμικά, Μη-γραμμικά, Τυχαία). Αλγόριθμοι απαλοιφής κρυμμένων γραμμών, επιφανειών. Rendering (Χρώμα, Φωτισμός, Σκίαση). Τεχνικές Κίνησης. Ανάπτυξη λογισμικού: Interactive 3D Computer Graphics and Animation, με Οπτικό ή Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό. ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ Τσόπογλου Σταύρος Αντικείμενο: Ανάλυση χρηματοικονομικών αγορών και διαχείριση χαρτοφυλακίων. Περιεχόμενα: Αγορές και θεσμοί επενδύσεων. Υπολογισμός αξίας ομολόγων (κρατικών και ιδιωτικών) και μετοχών. Χρηματιστηριακοί δείκτες. Θεωρία κεφαλαιαγορών. Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές μετοχών. Στρατηγικές κατασκευής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Εξέλιξη τιμών χρεωγράφων. Εταιρίες επενδύσεων και αμοιβαίων κεφαλαίων. Διάρθρωση και οργάνωση του τραπεζικού συστήματος. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣOΜΟΙΩΣΗΣ Ρουμελιώτης Μάνος Αντικείμενο: Εισαγωγή στην προσομοίωση στοχαστικών συστημάτων με Η/Υ. Περιεχόμενα: Προσομοίωση και εξομοίωση, συστήματα και μοντέλα συστημάτων, μηχανισμοί ροής χρόνου. Τυχαίοι και ψευδοτυχαίοι αριθμοί, γεννήτριες τυχαίων αριθμών, μέθοδοι δειγματοληψίας, μέθοδος Monte Carlo. Ανάπτυξη μοντέλων διακριτών συστημάτων, προσομοίωση γεγονότων, προσομοίωση δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη προγραμμάτων προσομοίωσης, εξειδικευμένες γλώσσες προσομοίωσης. Ανάλυση αποτελεσμάτων, επικύρωση και επαλήθευση των αποτελεσμάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Φουληράς Παναγιώτης Αντικείμενο: Τα ανωτέρω επίπεδα του OSI και η σχεδίαση ενός δικτύου. Περιεχόμενα: Το επίπεδο μεταφοράς, πρωτόκολλα μεταφοράς και ποιότητα εξυπηρέτησης. Το επίπεδο συνόδου και το επίπεδο παρουσίασης. Κρυπτογράφηση και ασφάλεια δεδομένων. Το επίπεδο εφαρμογής, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιδεατά τερματικά Internet και μέθοδοι προσπέλασης σε απομακρυσμένα δεδομένα. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ζωή Αντικείμενο: Το μάθημα ασχολείται με την έννοια και την μέτρηση / εκτίμηση της συνολικής και μερικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής καθώς και της τεχνικής ή παραγωγικής αποτελεσματικότητας των παραγωγικών μονάδων. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι η ανάπτυξη της θεωρίας και στην συνέχεια η εκπόνηση μελετών περίπτωσης. Περιεχόμενα: Βασικές έννοιες της παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Αριθμοδείκτες παραγωγικότητας (παραγωγική δυναμικότητα, μέθοδος λογιστικής αύξησης, οικονομετρική μέθοδος). Εμπειρική μέτρηση των αριθμοδεικτών παραγωγικότητας (μέτρηση προϊόντος, εισροών, πηγές στοιχείων). Εμπειρική μέτρηση δεικτών αποτελεσματικότητας (οικονομετρική προσέγγιση). ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

12 Κατσούλη-Κάτου Ελένη Αντικείμενο:Η θεωρία της οικονομικής ενσωμάτωσης. Οι οικονομικές ενώσεις στην πράξη. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόμενο:Θεωρία της οικονομικής ολοκλήρωσης(μορφές, στάδια, θεωρία των τελωνειακών ενώσεων, επιδράσεις από τη δημιουργία κοινής αγοράς).ίδρυση και επέκταση της Ε.Ε (ιστορία, θεσμοί, όργανα).ευρωπαϊκές πολιτικές και τα προβλήματά τους(μακροοικονομικές πολιτικέςπροϋπολογισμός, ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, περιφερειακή πολιτική, εξωτερικές σχέσεις-μικροοικονομικές πολιτικές- κοινή αγροτική πολιτική, κοινωνική πολιτική).μέτρηση των αποτελεσμάτων από την ενσωμάτωση. Η κοινότητα και ο υπόλοιπος κόσμος. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ευαγγελίδης Γεώργιος Αντικείμενο:Βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, υποστήριξη λήψης αποφάσεων, εξόρυση δεδομένων Περιεχόμενο:Δικτυακοί τόποι με περιεχόμενο βάσεων δεδομένων.xml και XML DTDs.Αναζήτηση σε αρχεία XML. Ημιδομημένα δεδομένα. Ανεστραμμένα αρχεία. Αρχεία υπογραφών. Data warehousing. OLAP. Διαδραστικά αιτήματα.εξόρυση δεδομένων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Παπαδημητρίου Φοίβος Αντικείμενο: Θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές της ψηφιακής εικόνας όπως βελτίωση εικόνας, αποκατάσταση εικόνας, συμπίεση εικόνας Περιεχόμενο: Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα. Βελτίωση εικόνας στο χωρικό επίπεδο και στο πεδίο των συχνοτήτων. Αποκατάσταση εικόνας. Συμπίεση εικόνας. Μορφολογία. Κατάτμηση εικόνας. Περιγραφή περιοχής. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χαρίτου Αδαμάντιος Αντικείμενο:Περιγραφική και συμπερασματική ανάλυση των διατεταγμένων δεδομένων Περιεχόμενο:Εισαγωγή, περιγραφική και συμπεράσματα για δυδιάστατους πίνακες συνάφειας. Μοντέλα δυδιαστάσεων δρώσων μεταβλητών. Λογαριθμογραμμικά μοντέλα και μοντέλα logic. Κατασκευή και εφαρμογές λογοριθμογραμμικών μοντέλων. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστού (πακέτυα) για ανάλυση διατεταγμένων δεδομένων. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Πέκος Γεώργιος Στεφανίδης Γεώργιος Κλασική Κρυπτογραφία - Απλά κρυπτοσυστήματα. Κρυπτανάλυση. Θεωρία του Shannon. Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις Hash. To κρυπτοσύστημα RSA και παραγοντοποίηση ακεραίων. To κρυπτοσύστημα ElGamal και το πρόβλημα του διακριτού λογάριθμου. Ελλειπτικές καμπύλες. 7ο Εξάμηνο ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας, Διδακτικά Υποδείγματα και Διερεύνηση Προβλημάτων σε μαθήματα ειδικότητας. Περιεχόμενα: Θεωρίες Μάθησης. Ταξινόμηση Διδακτικών Στόχων. Διδακτικά Υποδείγματα και Εφαρμογές στη διδασκαλία θεμάτων της ειδικότητας. Συσχετισμοί μέσων και μεθόδων διδασκαλίας. Προέννοιες και παρανοήσεις στο περιεχόμενο των μαθημάτων της ειδικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα βασικών αρχών. Προκαταρκτικές διδασκαλίες των φοιτητών. Διδασκαλίες σε σχολεία.

13 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ(ΝP-COMPLETENESS) Αλεξούδα Γεωργία Περιεχόμενα: Περιγραφή των κλάσεων P, NP και NP-Complete, Απόδειξη θεωρήματος Cook, Μετασχηματισμοί προβλημάτων, Αλγόριθμοι φραγμού και διακλάδωσης. Χαλάρωση Language, Ευρετικές μέθοδοι (γενετικοί αλγόριθμοι, έρευνα ταμπού, simulated annealing, πιθανολογικοί αλγόριθμοι), Παράλληλοι αλγόριθμοι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μάνθου Βασιλική Αντικείμενο : Επιχειρηματική στρατηγική των πληροφοριακών συστημάτων. Περιεχόμενα : Επιχειρηματική στρατηγική. Οργανωτικός έλεγχος και στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων. Προσδιορισμός στρατηγικών στόχων των πληροφοριακών συστημάτων. Μεθοδολογίες σχεδίασης και αξιολόγησης στρατηγικών. Μέθοδοι για συντήρηση, ανάπτυξη ή αντικατάσταση πληροφοριακών συστημάτων. Ο ανθρώπινος παράγοντας στα πληροφοριακά συστήματα. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Μαργαρίτης Κωνσταντίνος Αντικείμενο: Σχεδίαση παράλληλων αλγορίθμων, προγραμματισμός σε περιβάλλον παράλληλης επεξεργασίας. Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην Παράλληλη Επεξεργασία (Υλικό και Λογισμικό). Παραλληλισμός Δεδομένων. Αρχιτεκτονική Συστημάτων Διαμοιραζόμενης Μνήμης. Επικοινωνία Διεργασιών. Μοίρασμα Δεδομένων. Σύγχρονος Παραλληλισμός. Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης. Προγραμματισμός Περάσματος Μηνυμάτων. Επιμερισμός Δεδομένων. Αντίγραφα Εργαζομένων. Κατανεμημένη Ανίχνευση Τερματισμού. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Βλαχοπούλου Μάρω Αντικείμενο:Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ e-marketing, Διαδικτυακό Μάρκετινγκ Περιεχόμενο:Η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ με τη βοήθεια των συστημάτων πληροφορικής. Πηγές άντλησης πληροφοριών. Έρευνα μάρκετινγκ. Συστήματα συγκέντρωσης και διαχείρισης των πληροφοριών. Συστήματα αναφορών, στήριξης αποφάσεων, έμπειρα συστήματα. Data-base Marketing. Η χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο μάρκετινγκ. Ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώρισης-συλλογής πληροφοριών μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ και πολυμέσα. Μάρκετινγκ και διαδίκτυο(on line marketing), Σχέδιο ανάπτυξης διαδικτυακού μάρκετινγκ, διαδικτυακή προβολή/ διαφήμιση, ιογενές μάρκετινγκ, προγράμματα ανάλυσης κυκλοφορίας ιστοχώρου, συστήματα διαχείρισης πελατών και συνεργατών, Διαχείριση γνώσης και εξόρυξη δεδομένων μάρκετινγκ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μαυρίδης Ιωάννης Αντικείμενο: Θεμελιώδεις έννοιες και προβλήματα, βασικές τεχνικές προστασίας και νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Περιεχόμενα: Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες (Παραβάσεις Ασφάλειας, Eυπάθειες, Απειλές, Μέτρα Προστασίας, Απαιτήσεις Ασφάλειας ΠΣ). Αναγκαιότητα και Σκοπιμότητα της Ασφάλειας. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Πολιτικές και Μοντέλα Ασφάλειας Π.Σ. Πολιτικές Ασφάλειας Υψηλού Επιπέδου. Αναγνώριση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Κακόβουλα Προγράμματα. Ανάλυση Κινδύνων. Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Αξιολόγηση της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ Δριτσάκης Νικόλαος Κάτος Αναστάσιος Αντικείμενο: Επεκτάσεις στο γραμμικό κλασσικό υπόδειγμα παλινδρομήσεως. Υποδείγματα ταυτόχρονων εξισώσεων

14 Περιεχόμενο: Η γενικευμένη μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Η μέθοδος των τεχνητών μεταβλητών. Η μέθοδος των κυρίων συνισταμένων. Η μέθοδος της ταυτόχρονης χρησιμοποίησης διαστρωματικών και διαχρονικών στοιχείων. Υποδείγματα ταυτόχρονων εξισώσεων(υποθέσεις, μορφές, ταυτοποίηση).μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων ταυτόχρονων εξισώσεων(ils, 2SLS,K-class, LIML, FIML). Εφαρμογές με τη χρήση οικονομετρικών πακέτων. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Βαζακίδης Αθανάσιος Σταυρόπουλος Αντώνιος Τσόπογλου Σταύρος Αντικείμενο:Ανάπτυξη και χρήση λογισμικού στη λογιστική Περιεχόμενο:Λογιστική τυποποίηση. Περιγραφή λογιστικού σχεδίου. Εφαρμογές γενικής/ αναλυτικής λογιστικής με υπολογιστή. Οργάνωση στοιχείων αποθήκης, πελατών, προμηθευτών, αξιογράφων, πωλήσεων και αγορών σε αρχεία. Λογιστικά σφάλματα(πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση).κλείσιμο χρήσης. Προετοιμασία λογιστικών καταστάσεων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Γεωργαντά Ζωή Αντικείμενο:Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της καινοτομίας ως διαδικασίας και κατά συνέπεια στην κατανόηση της ανάγκης να οργανωθεί και να διοικηθεί ως τέτοια. Υιοθετείται το μοντέλο του management της καινοτομίας που συνδιάζει την τεχνική ανάπτυξη με την οικονομική ωρίμανση του προϊόντος/υπηρεσίας/παραγωγικές διαδικασίες. Περιεχόμενο:Καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η καινοτομία ως διαδικασία management. Η καινοτομία ως στρατηγική. δραστηριότητες R& D. Το marketing καινοτομικών προϊόντων. Δημιουργία μηχανισμών υλοποίησης. Δημιουργία καινοτομικών οργανισμών. Εμπειρικές εφαρμογές. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι Κωνσταντοπούλου Χρυσούλα(Χριστιάνα) Αντικείμενο:Η επικοινωνία από κοινωνιολογική άποψη:νέες τεχνολογίες και σύγχρονες ιδεολογίες Περιεχόμενο:Στα πλαίσια της μεταβιομηχανικής (ή μεταμοντέρνας...)κοινωνίας η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί βασικό παράγοντα συνεχών και θεαματικών αλλαγών(όπως η όλο και εντονότερη αυτοματοποίηση της καθημερινότητας, η μαζική εισαγωγή δικτύων, η συνεχής κατάρρευση κοινωνικών θέσεων ως προς την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, τις γνώσεις κ.τ.λ)ενώ οι κοινωνικές επιστήμες αδυνατούν ν ανταποκριθούν στην ερμηνεία της διαμορφούμενης πραγματικότητας. Πιστεύεται ότι οι τεχνολογίες αιχμής είναι βασικός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Όμως, η νέα τεχνολογία, λειτουργεί μέσα σε δεδομένες δομές(όπου οι κοινωνικές επιλογές είναι καθοριστικές- έστω κι αν παρουσιάζονται ως εξελικτική νομοτέλεια").η κοινωνιολογική ανάλυση μπορεί να κατατάξει στο χώρο της "κοινωνικής μυθοπλασίας" κάτι που θεωρείται γενικά ως δεδομένο(όπως π.χ η θέση ότι η τεχνολογική πρόοδος συμβαδίζει με την κοινωνική). Το μάθημα αναλύει την ενδιαφέρουσα(και κοινωνικά καθοριστική)σχέση "τεχνολογία-κοινωνία", με έμφαση στον τομέα της επικοινωνίας(όπου προσανατολίζονται κατά βάση οι τεχνολογίες αιχμής, μέσα από τη δυνατή σύγκλιση ΜΜΕ, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής)και που αποτελεί κυρίαρχη σύγχρονη αναφορά. Σ αυτό το εξάμηνο γίνεται γενική αναφορά στην έννοια της επικοινωνίας, στις αξίες της βιομηχανικής (και της μεταβιομηχανικής) κοινωνίας, στην "μυθολογία" γύρω από τις νέες τεχνολογίες και στην πολιτισμική λογική του ύστερου καπιταλισμού καθώς και στις νέες τάσεις κοινωνικής οργάνωσης(αλλαγές στο χώρο και στο χρόνο) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Γεωργαντά Ζωή Αντικείμενο:Το μάθημα αποσκοπεί:1.να προκαλέσει το ενδιαφέρον των φοιτητών στην οικονομετρική διερεύνηση κοινωνικοοικονομικών φαινομένων που λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να μετρηθούν, όπως είναι η ποιότητα ή η φιλοδοξία, 2.Να κάνει κατανοητές τις οικονομετρικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και ερμηνεία τέτοιων φαινομένων. Περιεχόμενο:Μοντέλα αφανών μεταβλητών. Μοντέλα πιθανοτικής δομής. Εμπειρικές εφαρμογές. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ Παπαναστασίου Δημήτριος

15 Αντικείμενο:Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει στις βασικές έννοιες της στατιστικής ανάλυσης χρονολογικών σειρών, ΧΣ, και στις κύριες τεχνικές πρόβλεψης ΧΣ. Περιεχόμενο:Ορισμός, παραδείγματα και γραφική παρουσίαση ΧΣ. Παραδοσιακός διαμερισμός ΧΣ και προβλέψεις. Απλοϊκές τεχνικές πρόβλεψης ΧΣ, (εκθετική εξομάλυνση, μέθοδος Holt, μέθοδος Winters κ.τ.λ).στάσιμες σειρές και συνάρτηση αυτοσυσχετισμών. Υποδείγματα ARIMA: ορισμοί, ιδιότητες, προσέγγιση Βox και Jenkins για αναγνώριση, εκτίμηση, διαγνωστικούς ελέγχους και προβλέψεις. Το υπόδειγμα χώρου κατάστασης και το φίλτρο του Κalman.Υποδείγματα ΧΣ σε μορφή χώρου κατάστασης. Ειδικά θέματα: τιμές που λείπουν, μη-γραμμικές ΧΣ, φασματική ανάλυση. Εφαρμογές σε πραγματικές σειρές με SPSS, STAMP, S-Plus. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Παπαναστασίου Δημήτριος Αντικείμενο:Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει στις βασικές έννοιες και πεδία εφαρμογών των τεχνικών bootstrap, cross validation και jackknife.επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή στο περιβάλλον στατικού προγραμματισμού S-plus. Περιεχόμενο:Εισαγωγή στο S-Plus:δημιουργία αντικειμένων, χειρισμοί στα αντικείμενα, κατασκευή διαγραμμάτων, βασικές εντολές υπολογισμών, δημιουργία συναρτήσεων, επικοινωνία με FORTRAN και C. Στατιστικές μέθοδοι: βασικές έννοιες της τεχνικής bοοtstrap, εκτίμηση μεροληψίας, τυπικού σφάλματος. Παραμετρικό και μη-παραμετρικό bootstrap. Εκτίμηση ποσοστιμορίων, διαστημάτων εμπιστοσύνης, t- στατιστικών, έλεγχοι υποθέσεων. Εφαρμογές σε παλινδρόμηση και δυναμικά υποδείγματα. Εκτιμήσεις μεροληψίας και τυπικών σφαλμάτων με jackknife. Επιλογή υποδείγματος με crossvalidation. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ευαγγελίδης Γεώργιος Αντικείμενο: Αρχές, Τεχνικές και Εργαλεία Μεταγλωττιστών. Περιεχόμενα: Εισαγωγικές έννοιες στον Μεταγλωττισμό. Λεκτική ανάλυση (Αυτόματα, Κανονικές εκφράσεις). Συντακτική Ανάλυση (Γραμματικές). Σημασιολογική ανάλυση (Ορισμοί Κατευθυνόμενοι από τη Σύνταξη). Έλεγχος τύπων. Διαχείριση μνήμης. Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα. Παραγωγή Κώδικα Μηχανής. Βελτιστοποίηση Κώδικα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ΕΝΑΡΞΗ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Μανιτσάρης Αθανάσιος Περιεχόμενα: Hypertext-Hypermedia Συστήματα (Γενικά, Αρχιτεκτονική, Ανάλυση, Πλοήγηση, Χρησιμότητα, Δημιουργία). Υλικό-Λογισμικό (Ήχου, Εικόνας, Κίνησης, Video, Γραφικών)-Πλατφόρμες (Windows, X-Windows) Πολυμέσων. Κατανεμημένα Multimedia Συστήματα (Δίκτυα, Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα, Video Conferencing). Προγραμματισμός Εφαρμογών Πολυμέσων σε Οπτικό ή Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό, Συστήματα Συγγραφής. Ανάπτυξη λογισμικού με τη χρήση πολυμέσων (σε εκπαίδευση, επιχειρήσεις, κ.λπ.). ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Ρεφανίδης Ιωάννης Αντικείμενο: Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων με τρόπο αυστηρό αλλά ταυτόχρονα κατανοητό. Αυτό θα επιτευχθεί με την παράλληλη παρουσίαση της θεωρίας και πλήθους παραδειγμάτων, πολλά από τα οποία προέρχονται από πραγματικά προβλήματα. Περιεχόμενο: Εισαγωγή. Παραδείγματα παιχνιδιών. Κανονική (ή στρατηγική) μορφή αναπαράστασης παιχνιδιών. Υπερέχουσες στρατηγικές. Ανάλυση υπεροχής. Ισορροπία Nash. Μικτές στρατηγικές. Εκτεταμένη μορφή αναπαράστασης παιχνιδιών. Ισορροπία υποπαιγνίων. Επαναλαμβανόμενα παιχνίδια. Παιχνίδια μη-πλήρους πληροφόρησης. Σχεδίαση μηχανισμών

16 8ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σαμαράς Νικόλαος Περιεχόμενα: Εισαγωγή στο γραμμικό προγραμματισμό. Περιεχόμενο του γπ, το μαθηματικό πρότυπο. Εφαρμογές, Ιστορική αναδρομή. Βασικές έννοιες του γπ. Μορφές του γπ (κανονική, τυποποιημένη), Μετασχηματισμοί, Γεωμετρία του γπ (βελτιώνουσες κατευθύνσεις, χώρος μεταβλητών, χώρος περιορισμών), Αντιστροφή μήτρας. Ένας γενικός αλγόριθμος τύπου simplex. Μία συνθήκη βελτιστότητας, κοινά χαρακτηριστικά αλγορίθμων simplex, Αλγόριθμος ζικ ζακ (περιγραφή, αιτιολόγηση, γεωμετρία), Αναθεωρημένη μορφή Δυϊκή θεωρία. Σχηματισμός δυϊκού προβλήματος. Οικονομικές ερμηνείες. Σχέσεις πρωτεύοντος και δυϊκού προβλήματος. Εφικτοί αλγόριθμοι simplex. Πρωτεύον αλγόριθμος simplex (περιγραφή, αιτιολόγηση, γεωμετρία, μέθοδος μεγάλου Μ). Μεταλυτικές διαδικασίες. Ανάλυση ευαισθησίας (γεωμετρική περιγραφή, αλλαγές στους συντελεστές κόστους, πρόσθεση μεταβλητής αλλαγής στο δεξιό μέρος, πρόσθεση περιορισμού, αλλαγές στα στοιχεία aij), Παραμετρική ανάλυση (γεωμετρική περιγραφή, παραμετροποίηση διανύσματος κόστους, παραμετροποίηση δεξιού μέρους). Άλλοι αλγόριθμοι τύπου simplex. Αλγόριθμος Παπαρρίζου εξωτερικών στοιχείων, Αλγόριθμος Παπαρρίζου πρωτεύων δυϊκός, Ομοτοπικός αλγόριθμος. Ακέραιος προγραμματισμός. Τεχνικές μοντελοποίησης, Εφαρμογές, Αλγόριθμοι έμμεσης απαρίθμησης, Αλγόριθμος φραγμού και διακλάδωσης, Ευρετικές μέθοδοι (γενετικοί αλγόριθμοι, simulated annealing). ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Βαζακίδης Αθανάσιος Τσόπογλου Σταύρος Αντικείμενο: Ανάλυση της διαδικασίας μέτρησης, υπολογισμού και παρουσίασης του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και λήψη σχετικών αποφάσεων. Περιεχόμενα : Έννοιες κόστους και κοστολόγησης. Διάκριση του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό. Κοστολόγηση κατά έργο ή παραγγελία και κοστολόγηση κατά φάση. Κέντρα κόστους, πλήρης και οριακή κοστολόγηση. Ιστορικό και πρότυπο κόστος. Λήψη κοστολογικών και τιμολογιακών αποφάσεων. Εφαρμογές κοστολόγησης με υπολογιστή. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ειδικός επιστήμονας Π.Δ.407/80 Περιεχόμενα: Δομή των συστημάτων στήριξης αποφάσεων, ανάπτυξη συστημάτων στήριξης αποφάσεων, είδη συστημάτων στήριξης αποφάσεων, Βάσεις Μοντέλων, ανάλυση υποθέσεων, Λύτες, Στοχαστικά μοντέλα, Δένδρα αποφάσεων, Πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων, Ευρετικές μέθοδοι, Γλώσσες μοντελοποίησης. ΝΕΥΡΟΜΟΡΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ρεφανίδης Ιωάννης Αντικείμενο: Το μάθημα αυτό ασχολείται με τις μεθόδους εκείνες της τεχνητής νοημοσύνης που προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα μιμούμενες βιολογικές διεργασίες: τα νευρωνικά δίκτυα και τους γενετικούς αλγορίθμους. Περιεχόμενο: Μη-συμβολική τεχνητή νοημοσύνη. Μηχανική μάθηση. Μοντέλο τεχνητού νευρώνα. Μάθηση με επίβλεψη. Perceptron. Ο κανόνας Δέλτα. Δίκτυα με απλή τροφοδότηση. Δίκτυα πολλών επιπέδων και ανάστροφη διάδοση σφάλματος. Δίκτυα με ανατροφοδότηση. Δίκτυα Hopfield. Μάθηση χωρίς επίβλεψη. Δίκτυο Kohonen. Γενετικοί αλγόριθμοι. Αναπαράσταση υποψηφίων λύσεων. Συνάρτηση καταλληλότητας. Διασταύρωση και μετάλλαξη. Παραδείγματα και εφαρμογές. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαργαρίτης Κωνσταντίνος Αντικείμενο: Σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση κατανεμημένων συστημάτων. Περιεχόμενα: Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων, συσχέτιση με το μοντέλο επικοινωνιών OSI. Το μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή (Client-Server) και ορισμένες υλοποιήσεις του (Unix sockets, Remote Procedure Call). Νήματα (Threads) και εφαρμογές τους. Παραδείγματα κατανεμημένων λειτουργικών

17 συστημάτων. Κατανεμημένα συστήματα αρχείων και βάσεων δεδομένων (ODBC, COBRA). Κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα. Διαδίκτυο, Εταιρικά δίκτυα και εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χαραμής Γεώργιος Αντικείμενο : Βασικές αρχές που διέπουν τον διοικητικό προγραμματισμό έργων Πληροφορικής. Περιεχόμενα : Πλαίσιο οργάνωσης έργων Πληροφορικής. Οργανωμένη διαχείριση του έργου. Χρονοπρογραμματισμός των εργασιών. Προγραμματισμός απασχόλησης των πόρων. Θέματα σύνταξης, αξιολόγησης, επιλογής προσφορών, διαδικασίες επιλογής αναδόχου. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αντικείμενο : Σχεδίαση και παραγωγή με την βοήθεια Η/Υ. Περιεχόμενα : Εισαγωγή στα ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής. Αριθμητικός έλεγχος, σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ (CAD), παραγωγή με βοήθεια Η/Υ (CAM). Ρομποτική. Λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού ρομποτικής. Αισθητήρια, όραση, κίνηση ρομπότ. Ευέλικτα συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης. Ποιοτικός έλεγχος και υλοποίηση σε πραγματικό χρόνο. Παρουσίαση βιομηχανικών εφαρμογών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ευαγγελίδης Γεώργιος Σατρατζέμη Μαρία Αντικείμενο:Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού. Περιεχόμενο: Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, υπερκείμενο και γλώσσα HTML.Σύνδεσμοι, μορφοποίηση, εικόνες, πίνακες, πλαίσια, εικονο-χάρτες. Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και δημοσίευση θέσεων ιστού. Φόρμες και CGI scripts.δυναμική HTML.Φύλλα στυλ. Εισαγωγή σε java και στο JDK. Αντικείμενα και κλάσεις, χρήση πεδίων και κουμπιών. Πλαίσια ελέγχου, γραμμές κύλισης, παράθυρα μενού και διαλόγων, γραφικά, κίνηση και ειδικά εφέ. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ-ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ρεφανίδης Ιωάννης Αντικείμενο: Tο μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές και τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης Περιεχόμενο: Σύντομη ιστορική αναδρομή. Στόχοι και αδυναμίες. Φιλοσοφικά ερωτήματα. Τομείς τεχνικής νοημοσύνης. Αναπαράσταση και επίλυση προβλημάτων. Αλγόριθμοι αναζήτησης. Παιχνίδια δύο ατόμων. Ικανοποίηση περιορισμών. Αναπαράσταση γνώσης. Αβεβαιότητα και ασάφεια. Σχεδιασμός ενεργειών. Μηχανική μάθηση. Αναγνώριση ομιλίας. Μηχανική όραση. Ρομποτική. Έμπειρα συστήματα. Περιβάλλον Clips. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ Κωνσταντοπούλου Χρυσούλα(Χριστιάνα) Αντικείμενο:Η επικοινωνία από κοινωνιολογική άποψη με έμφαση στα "μέσα". Περιεχόμενο: Η επικοινωνία είναι η ουσία της κοινωνικότητας("το καλούπι μέσα στο οποίο κλείνονται όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες" όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Cl.Levi-Strauss) και αφορά όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο εξάμηνο αυτό(συνέχεια του Ζ.9)δίνεται περισσότερο έμφαση στη σημερινή συγκεκριμένη σχέση της επικοινωνίας με τα "επικοινωνικά μέσα": ΤΑ ΜΜΕ(και την πραγματικότητα που περιγράφουν), τα μαζικά πολιτιστικά πρότυπα, την πολιτιστική βιομηχανία, την "εισβολή" των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την "νέα κοινωνικότητα"που διαμορφώνουν, την επικοινωνία στα δίκτυα, με σκοπό να κατανοηθεί ο σύγχρονος πλεονασμός της κοινωνίας που δηλώνει ότι είναι "επικοινωνιακή"(που αισθάνεται δηλαδή την ανάγκη να δηλώσει ότι είναι "κοινωνία"!)

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS Μάνθου Βασιλική Αντικείμενο: Πληροφοριακά συστήματα Logistics και η σημασία τους στη σύγχρονη επιχείρηση. Περιεχόμενο: Προσδιορισμός του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων Logistics στη σύγχρονη επιχείρηση. Περιγραφή βημάτων σχεδιασμού και ανάλυσης ενός πληροφοριακού συστήματος Logistics. Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων Logisitcs στις διάφορες επιχειρησιακές και διοικητικές λειτουργίες. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Βλαχοπούλου Μάρω Αντικείμενο: Στρατηγική και εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου(ΗΕ), ολοκληρωμένη θεώρηση διαδικασιών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Περιεχόμενο: Βασικές αρχές, εξελικτική πορεία και πεδία εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ηλεκτρονικού επιχειρείν και mobile business. Η δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος επιχειρηματικών διαδικασιών. Τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρονικό εμπόριο / επιχειρείν. Ηλεκτρονικά Επιχειρησιακά Μοντέλα (Electronic Business Models). Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και επιχειρηματικές συνιστώσες του EDI. Διευρυμένη επιχείρηση εικονική επιχείρηση: ERP (Enterprise Resource Planning Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων), CRM (Customer Relationship Management, Συστήματα Διαχείρισης Πελατών), SCM (Supply Chain Management, Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας), e-marketing, internet marketing, on-line advertising, e-logistics, διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Σχεδίαση ηλεκτρονικού επιχειρείν (στρατηγικές ανάπτυξης και διαχείρισης ιστοσελίδας, εταιρικού site, ηλεκτρονικού καταστήματος, πύλης, κόμβου): παράγοντες επιτυχίας, οργάνωση και δομή περιεχομένου, συμμετέχοντες φορείς, βασικά βήματα σχεδίασης, ανάπτυξης και διαχείρισης. Ασφάλεια ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικές πληρωμές και νομοθετικές ρυθμίσεις. Ηλεκτρονικό χρήμα. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού σχεδίου/ προγράμματος. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Προοπτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βαλάριστος Αντώνιος Αντικείμενο:Ντετερμινιστικά και στοχαστικά μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας. Περιεχόμενο:Θεωρία ουρών: Εισαγωγή-παραδείγματα, η βασική δομή και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου ουράς, συμβολισμοί, διαδικασίες εισόδου και εξυπηρέτησης(poisson και εκθετικές κατανομές), βασικά συστήματα και δίκτυα ουρών, διαδικασίες γέννησης-θανάτου, βελτιστοποίηση συστημάτων αναμονής. Δυναμικός προγραμματισμός: χαρακτηριστικά δυναμικού προγραμματισμού, προβλήματα κατανομής, προδρομικός και οπισθοδρομικός τρόπος επίλυσης συναρτησιακών σχέσεων, στοχαστικός δυναμικός προγραμματισμός ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Δριτσάκης Νικόλαος Αντικείμενο: Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τις βασικές έννοιες της στασιμότητας και συνολοκλήωσης των χρονικών σειρών καθώς και τον προσδιορισμό των σχέσεων αιτιότητας. Περιεχόμενα: Οι χρονικές σειρές στην οικονομετρία, κίβδηλες παλινδρομήσεις στασιμότητα των χρονικών σειρών, έλεγχοι της στασιμότητας (διαδικασία των συντελεστών αυτοσυσχέτισης, μοναδιαίες ρίζες), ολοκληρωμένες χρονικές σειρές, έλεγχοι για μοναδιαίες ρίζες (έλεγχος D-F επαξημένος έλεγχο D- F),επιλογή του αριθμού των χρονικών υστερήσεων (Akaike,Schwarz Bayesian), συνολοκλήρωση, έλεγχοι συνολοκλήρωσης (Engle Granger, Johansen) εκτίμηση μηχανισμού διόρθωσης σφάλματος, εκτίμηση βαθμού συνολοκλήρωσης, εκτίμηση VAR μοντέλου, προσδιορισμός σχέσεων αιτιότητας. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ Μανιτσάρης Αθανάσιος Αντικείμενο: Εισαγωγή. Αντίληψη ήχου. Επεξεργασία ήχου(λήψη και καταγραφή ηχητικών σημάτων-ψηφοποίηση ήχων-τεχνικές ανάλυσης ηχητικών σημάτων-ψηφιακές τεχνικές συμπίεσης-λογισμικό και υλικό επεξεργασίας ήχων-υπολογιστική μουσική)αναγνώριση φωνής.

19 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Παπαδημητρίου Φοίβος Αντικείμενο: Θεμελιώδης έννοιες και τεχνικές ψηφιακών εικονοσειρών. Περιεχόμενο:Χαρακτηριστικές ιδιότητες μιας εικονοσειράς. Διαφορές αναλογικών και ψηφιακών. Γεωμετρικά μοντέλα κάμερας. Δημιουργία ψηφιακής εικονοπσειράς. Τεχνικές εκτίμησης δισδίαστασης και τρισδιάστατης κίνησης σε μια εικονοσειρά. Κατάτμηση μιας εικονοσειράς στα αντικείμενα της.τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας της(γραμμικά φίλτρα).εισαγωγή στις τεχνικές συμπίεσης μιας εικονοσειράς. Πρότυπο συμπίεσης MPEG-2 και MPEG-4.Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας(hdtv.mετάδοση εικονοσειράς διαμέσου ασταθών δικτύων (τηλεσυνδιάσκεψη-κινητή τηλεφωνία). ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος Εισαγωγικές έννοιες. Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού. Ανάλυση Απαιτήσεων. Δομημένη Σχεδίαση (Yourdon). Ανάπτυξη Λογισμικού βασισμένη στη Διαδικασία (Ανάλυση και Σχεδίαση). Κωδικοποίηση-Έλεγχος. Τεκμηρίωση Λογισμικού. Μετρικές Λογισμικού. Αντικειμενοστραφής Ανάλυση και Σχεδίαση. Εφαρμογές με UML και C++. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μαυρίδης Ιωάννης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Σαμαράς Νικόλαος, Επ. Μαυρίδης Ιωάννης, Επ. Ρεφανίδης Ιωάννης, Επ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ C Σαμαράς Νικόλοας, Επ. Σατρατζέμη Μαρία-Αικατερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2016-2017 1 ο ΕΤΟΣ Μαθήματα Α εξαμήνου (Υ) Διδάσκοντες Ώρες Εισαγωγή στην Πληροφορική Μαμάτας Ελευθέριος Λέκτορας, Σουραβλάς Σταύρος Λέκτορας, Πετρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2011 Οδηγίες προς τους φοιτητές Εάν δεν βρίσκετε το μάθημα που χρωστάτε στο εξάμηνο που το διδαχτήκατε,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Η παρούσα έκδοση καταργεί κάθε προηγούμενη. Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά για τυχόν αλλαγές. ΗΜΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 14/1 11:00-13:00 Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009. Οι συγγραφείς. Κ. Παπαρρίζος, Ν. Σαμαράς, Α. Σιφαλέρας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009. Οι συγγραφείς. Κ. Παπαρρίζος, Ν. Σαμαράς, Α. Σιφαλέρας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο «Δικτυακή Βελτιστοποίηση» γράφτηκε με κύριο στόχο να καλύψει τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος «Δικτυακός Προγραμματισμός», που διδάσκεται στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΣΥΔ) -11 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 13/6/2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ (Α-Λ) (Μ-Ω) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΑΜΦ 13 Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο :

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία 2. Μαθησιακοί Στόχοι : Λογικές Πύλες και η υλοποίησή τους με τρανζίστορ. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Θέματα που καλύπτει : Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

viii 20 Δένδρα van Emde Boas 543

viii 20 Δένδρα van Emde Boas 543 Περιεχόμενα Πρόλογος xi I Θεμελιώδεις έννοιες Εισαγωγή 3 1 Ο ρόλος των αλγορίθμων στις υπολογιστικές διαδικασίες 5 1.1 Αλγόριθμοι 5 1.2 Οι αλγόριθμοι σαν τεχνολογία 12 2 Προκαταρκτικές έννοιες και παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2.

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2. Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης... 11 Λίγα λόγια για βιβλίο... 11 Σε ποιους απευθύνεται... 12 Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση... 12 Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο... 14 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) - 6 ΤΡΙΤΗ 26/1/2016 15:00-17:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πληροφορίες: τηλ Θεσσαλονίκη

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πληροφορίες: τηλ Θεσσαλονίκη ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες: τηλ. 2310 891217 Θεσσαλονίκη 27-3-2015 Μεταβατικές Διατάξεις μετά τη συγχώνευση των Τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 11 ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ... 11 ΣΗΜΕΡΑ... 11 1.1 Ιστορική αναδρομή... 13 1.1.1 Υπολογιστικές μηχανές στην αρχαιότητα... 13 1.1.2 17ο έως τον 19ο... 14 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ... 2 1.1.1 Ορισμός και ιδιότητες γραφημάτων... 2 1.1.2 Δέντρα... 7 1.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ... 11 1.2.1 Μήτρα πρόσπτωσης κόμβων τόξων...

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πειραιάς, 19-04-2016 Θέμα: Κατατάξεις Πτυχιούχων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Μ. Σατρατζέμη ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γ. Ευαγγελίδης Δ. Δέρβος - ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται η εξέταση είναι το αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήμη Η.Υ της Γ Ενιαίου Λυκείου Γενικός Σκοπός Το μάθημα κατεύθυνσης της στη Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 1 Η αποστολή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΤΕΠ), σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του είναι: η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών  ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:12/7/2016

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα 1 Αρχές της Java... 1 1.1 Προκαταρκτικά: Κλάσεις, Τύποι και Αντικείμενα... 2 1.1.1 Βασικοί Τύποι... 5 1.1.2 Αντικείμενα... 7 1.1.3 Τύποι Enum... 14 1.2 Μέθοδοι... 15 1.3 Εκφράσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 2/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Η κατάταξη των υποψηφίων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες Στατιστικός Πληθυσμός και Δείγμα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 1 - Εισαγωγή. Χρήστος Γκουμόπουλος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 1 - Εισαγωγή. Χρήστος Γκουμόπουλος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Δομές Δεδομένων Ενότητα 1 - Εισαγωγή Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αντικείμενο μαθήματος Δομές Δεδομένων (ΔΔ): Στην επιστήμη υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ 8-9 Ασκήσεις (Α - Ω) 9-10 Δομές Δεδομένων ( Τμήμα Α & Β) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 20 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 20 2.1.1 Αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Γενικά... 25 2. Έννοια και Είδη Μεταβλητών... 26 3. Κλίμακες Μέτρησης Μεταβλητών... 29 3.1 Ονομαστική κλίμακα... 30 3.2. Τακτική κλίμακα... 31 3.3 Κλίμακα ισοδιαστημάτων... 34 3.4

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 11 Μέρος Α: Στοιχεία Αλγοριθμικής... 15 1 Επίλυση προβλημάτων με Η/Υ... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Αλγόριθμοι-αλγοριθμικά προβλήματα... 20 1.3 Το μαθηματικό μοντέλο... 26

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH

ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2015-2016 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6 2Ε 5. Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών... 19 1.1 Σύνολα αριθμών... 19 1.2 Αλγεβρική δομή του R... 20 1.2.1 Ιδιότητες πρόσθεσης...

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii Περιεχόμενα Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή... 1 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων... 2 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 75 Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 1.1. Τυχαία γεγονότα ή ενδεχόμενα 17 1.2. Πειράματα τύχης - Δειγματικός χώρος 18 1.3. Πράξεις με ενδεχόμενα 20 1.3.1. Ενδεχόμενα ασυμβίβαστα

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 19-01-2015 Δευτέρα 08:00-11:00 ΑΦΕ-ΒΣ-Β4-Β3 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 27-01-2015 Τρίτη 17:00-20:00 ΒΑ-Β4-Β3 Διακριτά Μαθηματικά ** Χ. Μπούρας 31-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρµοσµένες Επιστήµες Στατιστικός Πληθυσµός και Δείγµα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα