ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NCC Group Ltd από την εταιρεία Global Ports Investments Pic Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Global Ports Investments Pic με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NCC Group Ltd. Η Global Ports Investments Pic είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από τις εταιρείες Transport Investments Holding Ltd και ΑΡΜ Terminals BV και αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου για τις διάφορες λιμενικές δραστηριότητες που διενεργούνται στη Ρωσία, στην Εσθονία και στη Φιλανδία. Η NCC Group Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στο χειρισμό τερματικών σταθμών στη Ρωσία και στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και προσφέρει υπηρεσίες διακίνηση φορτίων, υπηρεσίες στοιβασίας που αποτελούνται από τη φόρτωση και την εκφόρτωση των σκαφών, υπηρεσίες αποθήκευσης φορτίων και ενοικίασης και άλλα. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 3790 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 4291 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skrill Group Limited από CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μέσω της Sentinel Bidco Limited Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία CVC Capital Partners SICAV- FIS S.A. (στο εξής η «CVC»), με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Sentinel Bidco Limited (στο εξής «Sentinel») θα προβεί στην εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skrill Group Limited (στο εξής «Skrill»). Η εταιρεία CVC αποτελεί ανώνυμη εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Λουξεμβούργου ως εξειδικευμένο επενδυτικό ταμείο. Η εταιρεία CVC ως επίσης και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της αποτελούν μέρος του ομίλου CVC. Οι εν λόγω εταιρείες (στο εξής η «CVC Funds») είναι ιδιωτικές οντότητες των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη χορήγηση επενδυτικών συμβουλών προς και/ή τη διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους της CVC Funds. Η CVC Funds έχει δικαιώματα σε αριθμό εταιρειών σε διάφορες βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένων χημικών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, κατασκευών, λιανικού εμπορίου και διανομών, κυρίως στην Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες ως επίσης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Οι εταιρείες της CVC Funds έχουν πελάτες στην Κύπρο ως εκ τούτου θεωρείται ότι η CVC Funds δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Η εταιρεία Sentinel αποτελεί εγγεγραμμένη εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω εταιρεία είναι εταιρεία ειδικού σκοπού για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης που δημιουργήθηκε και ελέγχεται έμμεσα από την εταιρεία CVC. Η εταιρεία Skrill αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Τζέρσεϊ των Νησιών της Μάγχης. Αποτελεί εταιρεία ψηφιακών πληρωμών η οποία λειτουργεί ψηφιακά δίκτυα πληρωμών για τοπικές και διασυνοριακές συναλλαγές και μεταφορά χρημάτων. Οι υπηρεσίες της εταιρείας Skrill επιτρέπουν στους καταναλωτές και στους εμπόρους να προβαίνουν και να δέχονται πληρωμές μέσω διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει θυγατρικές στην Κύπρο όμως δραστηριοποιείται εντός Κύπρου λόγω του ότι έχει πελάτες. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 4292 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του ομίλου εταιρειών Hatlapa από τον όμιλο εταιρειών Cargotec, μέσω των εταιρειών MacGregor Netherlands Holding B.V. και Cargotec Norway AS Cargotec Norway AS Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Cargotec Norway AS και MacGregor Netherlands Holding B.V. με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε την εξαγορά του ομίλου εταιρειών Hatlapa μέσω της απόκτησης όλων των εταιρικών δικαιωμάτων (partnership interests) στην εταιρεία HATLAPA Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (στο εξής «HUM») και 100% των ψήφων και μετοχών στις εταιρείες HATLAPA Marine Holdings AS (στο εξής «HAM»), HATLAPA Asia Pacific Pte. Ltd, (στο εξής «HAP») και ISMS Holding Ltd, (στο εξής «ISMS»), από τον όμιλο εταιρειών Cargotec μέσω των έμμεσα εξ ολοκλήρου θυγατρικών της εταιρειών MacGregor Netherlands Holding B.V. και Cargotec Norway A/S. Οι εταιρείες MacGregor Netherlands Holding B.V. και Cargotec Norway A/S είναι μέλη του ομίλου Cargotec και δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας των εμπορευμάτων και συναφών υπηρεσιών. Οι εν λόγω εταιρείες προσφέρουν εξοπλισμό χειρισμού φορτίου και καταστρώματος, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις ροής φορτίων για τις θαλάσσιες μεταφορές και υπεράκτιες βιομηχανίες. Η εταιρεία MacGregor Netherlands Holding B.V. δραστηριοποιείται στην Κύπρο παρέχοντας υπηρεσίες και προμηθεύοντας ανταλλακτικά σε Κύπριους πλοιοκτήτες. Η εταιρεία Cargotec Norway A/S παρέχει κυρίως υπηρεσίες μετά την πώληση και ανταλλακτικά για τα δικά της προϊόντα. Ο όμιλος εταιρειών Hatlapa δραστηριοποιείται στον τομέα του εξοπλισμού πλοίων, κατασκευάζοντας προϊόντα για την κατασκευή πλοίων και την υπεράκτια βιομηχανία. Οι δραστηριότητες του εν λόγω ομίλου στην Κύπρου εστιάζονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες/ανταλλακτικά τα οποία πωλούνται σε πλοιοκτήτες. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4293 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 46/2013 Αρ. Φακέλου ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του τμήματος παραγωγής και πώλησης προϊόντων "Mon Ami" της εταιρείας Eureka Ltd από την εταιρεία Alkis Η. Hadjikyriakos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα ΛουκίαΧριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κα Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσ'ιγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 26/7/2013, από τις εταιρείες Alkis Η. Hadjikyriakos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd (στο εξής η «Frou Frou Biscuits») και Eureka Ltd (στο εξής η «Eureka»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία Frou Frou Biscuits θα εξαγοράσει τη βιομηχανική μονάδα και τη φήμη ή/και πελατεία της εταιρείας Eureka που σχετίζεται με την παραγωγή των προϊόντων μάρκας "Mon Ami", δηλαδή το τμήμα παραγωγής και πώλησης προϊόντων "Mon Ami". Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η αγοράστρια εταιρεία Frou Frou Biscuits, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι 100% μητρική εταιρεία των εταιρειών Spinney's Cyprus Ltd, Handy Snacks Ltd, Frou Frou Investments Ltd, Haris M.Hadjikyriakos (Estates) Ltd, Frou Frou Cereals (Golden Choice) Ltd, Athalassa Farm Ltd και Frou Frou Cereals Ltd. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας Frou Frou Biscuits είναι: (α) η παραγωγή και διανομή μπισκότων, (β) η παραγωγή και διανομή δημητριακών προγεύματος, (γ) η παραγωγή πατατακιών (chips) και άλλων ειδών σνακς, (δ) η εισαγωγή και διανομή τροφίμων και άλλων οικιακών προϊόντων, (ε) οι επενδύσεις στο χρηματιστήριο και αγοραπωλησίες μετοχών και (δ) οι επενδύσεις ανάπτυξης και διάθεσης, πώλησης και ενοικίασης γης και ακινήτων. Το τμήμα "Mon Ami" που ανήκει στην εταιρεία Eureka και αποτελεί το στόχο στην υπό εξέταση συγκέντρωση. Συγκεκριμένα, η Eureka είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία και αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Εύρηκα Ελλάδος Α.Ε.. Η κύρια δραστηριότητα της Eureka είναι η εισαγωγή και διάθεση χημικών και άλλων προϊόντων, η παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση σκόνης μείγματος παρασκευής γλυκών/κρεμών για επιδόρπια "Mon Ami". Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης η δραστηριότητα της Eureka παραγωγής, εισαγωγής και διάθεσης σκόνης μείγματος παρασκευής γλυκών/κρεμών για επιδόρπια "Mon Ami" αποτελεί όπως προαναφέρθηκε το στόχο. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία»), ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 31/7/2013 ενημέρωσε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), υπέβαλε στην Επιτροπή ενημερωτικό σημείωμα με ημερομηνία 19/8/2013. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22/8/2013 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοραπωλησίας ημερομηνίας 19/07/2013 (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ των εταιρειών Eureka και Frou Frou Biscuits Η Συμφωνία αγοραπωλησίας αφορά την απόκτηση του τμήματος παραγωγής και πώλησης προϊόντων "Mon Ami" της εταιρείας Eureka από την εταιρεία Frou Frou Biscuits

4 3792 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης, η αγοράστρια εταιρεία Frou Frou Biscuits θα αποκτήσει εξολοκλήρου το τμήμα παραγωγής και πώλησης προϊόντων "Mon Ami" που ανήκει στην εταιρεία Eureka. Ειδικότερα η Frou Frou Biscuits θα έχει πλήρη έλεγχο των εργασιών "Mon Ami" και θα της ανήκουν εξολοκλήρου τα μηχανήματα παραγωγής, οι συνταγές και η εμπορική επωνυμία "Mon Ami" καθώς και η σχετική φήμη και πελατεία. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4 (1) (β) του Νόμου, καθότι θα υπάρξει αλλαγή ιδιοκτησίας / έλεγχου τμήματος επιχείρησης και συγκεκριμένα ο έλεγχος του τμήματος παραγωγής και πώλησης προϊόντων "Mon Ami" θα μεταβιβαστεί από την εταιρεία Eureka στην εταιρεία Frou Frou Biscuits. Η Επιτροπή στη συνέχεια μελέτησε το άρθρο 3 του Νόμου το οποίο αναφέρει ότι ο Νόμος ισχύει για όλες τις συγκεντρώσεις μείζονος σημασίας όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο (2) του εν λόγω άρθρου. Ως εκ τούτου, για την εφαρμογή του Νόμου, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο η παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί συγκέντρωση μείζονος σημασίας. Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της εταιρείας Frou Frou Biscuits για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και διαπίστωσε ότι αυτός ανήλθε στα [...]\ ενώ ο κύκλος εργασιών του τμήματος "Mon Ami" της εταιρείας Eureka για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν [...]. Επομένως, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της αγοράστριας εταιρείας Frou Frou Biscuits υπερβαίνει τα , εντούτοις ο κύκλος εργασιών του τμήματος "Mon Ami" της εταιρείας Eureka που αποτελεί το στόχο δεν υπ ρβαίνει το εν λόγω ποσό. Ως εκ των άνω, και με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α)(ι) του Νόμου θέτει καθότι ο κύκλος εργασιών του στόχου δεν υπερβαίνει τα Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν αποτελεί μια συγκέντρωση επιχειρήσεων μείζονος σημασίας, όπως αυτή ορίζεται αττό τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. Μετά τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή δεν αξιολόγησε τη συμβατότητα της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, εφόσον η συγκέντρωση δεν αποτελεί συγκέντρωση επιχειρήσεων μείζονος σημασίας. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4294 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 944/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΗΚ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη: την κατάσταση σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, την ανάγκη για προσωρινή άμβλυνση των σοβαρών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στους καταναλωτές, την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για διαφοροποίηση της ρήτρας καυσίμου, βάση της οποίας υπολογίζεται η αναπροσαρμογή της χρέωσης λόγω τιμής καυσίμων, που λήφθηκε στις 5/2/2013 και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά περίπου 4% στις χρεώσεις ηλεκτρισμού, την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για τερματισμό της έκτακτης προσαύξησης ύψους 5,75% που εφαρμόστηκε ήδη από τις τιμολογήσεις των κατηγοριών καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Μαρτίου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Απριλίου 2013, το γεγονός ότι η σημαντική μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που παρατηρείται το 2013 οδηγεί σε απώλεια καθαρών εσόδων της ΑΗΚ λόγω υποανάκτησης του σταθερού κόστους, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υιοθέτηση έκτακτου προγράμματος δράσεων για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και εξορθολογισμό της οργανικής δομής της ΑΗΚ, την ανάγκη για διατήρηση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού, την ανάγκη για διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΗΚ και την αποφυγή στάσης πληρωμών, την τελευταία επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013, την Απόφαση 880/2013 για έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε μείωση 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Απριλίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1 η Μαΐου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες, την Απόφαση 906/2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Ιουνίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1 η Ιουλίου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες, - αποφάσισε τα ακόλουθα: α. την επέκταση για ακόμα δύο μήνες της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 5%, με εφαρμογή στις τιμολογήσεις των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται απο το τέλος του μηνός Αυγούστου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1 η Σεπτεμβρίου β. Την επανεξέταση πριν από την λήξη της περιόδου των δύο μηνών και ενδεχομένως διαφοροποίηση της έκτακτης προσωρινής μείωσης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο αφορά τη διάρκεια και το ύψος της μείωσης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υλοποίηση έκτακτου προγράμματος εξοικονομήσεων και μειώσεων των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και ειδικότερα την εφαρμογή δεσμευτικού προγράμματος για εξορθολογισμό της Οργανικής Δομής της ΑΗΚ με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ουσιαστική μείωση του κόστους που μετακυλίεται στον καταναλωτή. Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Απόφασης αυτής, η ΑΗΚ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.

6 3794 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2009 (Nouoi 30fl) και 122») του Μ) του Μ1 και 80ίΜ του (1) του 2004,117(1) του fl) και 8211) του 2007 και 108(1) του 2009) Απόφαση δυνόυει του άοβοου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 10 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009, (εφεξής καλουμένων ως ο «Νόμος»), εκδίδει την ακόλουθη απόφαση: Τίτλος: Έκτακτο Σχέδιο Δράσης για Έλεγχο και Εκρίζωση της επιδημίας Ψευδοπανώλους των Πτηνών. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 κοινοποιήθηκε στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων από πς Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ως Αρμόδια Αρχή, προσχέδιο νέου μέτρου ενισχύσεων το οποίο φέρει τον τίτλο «Έκτακτο Σχέδιο Δράσης για Έλεγχο και Εκρίζωση της επιδημίας Ψευδοπανώλους των Πτηνών» (εφεξής το «Μέτρο»). 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ: (α) Αρμόδια Αρχή Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των κοινοποιηθειοών ενισχύσεων είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. (β) Στόχος του κοινοποιηθέντος Μέτρου Η Απόφαση αφορά το Μέτρο κατά το μέρος του που αναφέρεται στην καταβολή αποζημιώσεων σε πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφιας/ιδιοκτήτες οικόσιτης πτηνοτροφίας (εφεξής το «κοινοποιηθέν μέτρο»). Στόχος του κοινοποιηθέντος Μέτρου είναι η καταβολή αποζημιώσεων σε πτηνοτρόφους και ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών για τα πτηνά τους που θανατώθηκαν ή θα θανατωθούν από την Αρμόδια Αρχή κατά την εφαρμογή του προγράμματος της Αρμόδιας Αρχής για την εκρίζωση της ψευδοπανώλους των πτηνών σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (Κ.Δ.Π. 508/2001 και Οδηγία 92/66/ΕΟΚ). Οι αποζημιώσεις στα πλαίσια του κοινοποιηθέντος Μέτρου αφορούν επίσης ζωοτροφές οι οποίες έχουν καταστραφεί ή θα καταστραφούν επειδή ενδεχομένως να έχουν μολυνθεί λόγω της νόσου. Η ασθένεια περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τις ασθένειες για πς οποίες με βάση την Απόφαση 90/424/ΕΟΚ παρέχεται οικονομική στήριξη από την Κοινότητα για αντιμετώπιση και εκρίζωση της με βάση την Οδηγία 92/66/ΕΟΚ. Το επί τοις εκατόν ποσοστό ενίσχυσης από την Κοινότητα όπως επίσης οι μέγιστες τιμές και οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται από την Απόφαση 470/2009/ΕΚ και τον Κανονισμό 349/2005/ΕΚ, αντίστοιχα. Το Μέτρο, κατά το μέρος του που αφορά τις δαπάνες υπό μορφή επιδοτούμενων υπηρεσιών για εκρίζωση της νόσου θα κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής η «Επιτροπή») για αξιολόγηση και έγκριση με βάση το άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ») αφού λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους για την εκρίζωση της νόσου τέθηκαν σε εφαρμογή χωρίς την προηγούμενη κοινοποίηση τους, ως νέο Μέτρο κρατικής ενίσχυσης, προς έγκριση από τον Έφορο σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου. Το Μέτρο έχει υποβληθεί στην Επιτροπή στα πλαίσια των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης. Η Αρμόδια Αρχή δεν έχει καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση στους δικαιούχους στα πλαίσια του κοινοποιηθέντος Μέτρου. (γ) Δικαιούχοι του κοινοποιηθέντος Μέτρου Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι πτηνοτρόφοι εντατικής πτηνοτροφίας και οι ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών, στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, θα λάβουν αποζημίωση οι πτηνοτρόφοι και οι ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών στις εκμεταλλεύσεις των οποίων διαπιστώθηκε ή θα διαπιστωθεί η παρουσία ή τίθεται υποψία ύπαρξης της νόσου. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής η «Επιτροπή») της 6 ης Μαΐου σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (εφεξής η «Σύσταση για τις ΜΜΕ»). Οι μεγάλες επιχειρήσεις αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του Μέτρου. (δ) Επιλέξιμες δαπάνες και ένταση της ενίσχυσης Η αποζημίωση των πτηνοτρόφων εντατικής πτηνοτροφίας και των ιδιοκτητών οικόσιτων πτηνών ανέρχεται στο 100% της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των πτηνών αμέσως πριν τη θανάτωση τους από την Αρμόδια Αρχή. Οι υπό αναφορά δικαιούχοι αποζημιώνονται μόνο για τα πτηνά τους που θανατώθηκαν ή θα θανατωθούν από την Αρμόδια Αρχή. Τα άλλα προϊόντα ή υλικά που καταστρέφονται, τα οποία εν σχέσει με το κοινοποιηθέν Μέτρο αφορούν τις ζωοτροφές οι οποίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L124 της 20 Μάιου 2003, σ. 36.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ενδεχομένως να μολυνθούν ή έχουν μολυνθεί λόγω της νόσου, αποζημιώνονται βάσει της αγοραίας αξίας τους κατά την ημέρα της καταστροφής τους η οποία διενεργείται από την Αρμόδια Αρχή. (ε) Νομική βάση 1) Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως ) Το περί της Καταπολέμησης της Ψευδοπανώλους των Πτηνών Διάταγμα του 2001, Κ.Δ.Π. 508/ ) Οδηγία 92/66/ΕΟΚ για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών. 4) Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν. 149(!)/2004). 5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005, που αναφέρεται στους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων. Σύμφωνα με την πιο πάνω νομοθεσία, σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος ψευδοπανώλους σε εκμετάλλευση πτηνών τόσο της εντατικής όσο και της οικόσιτης πτηνοτροφίας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να θανατώσουν όλα τα πτηνά της εκμετάλλευσης και να καταστρέψουν οποιαδήποτε ζωικά προϊόντα ή υλικά που ενδεχομένως να έχουν μολυνθεί. Επιπρόσθετα καθορίζουν τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ακτίνας 3 και 10 χιλιομέτρων γύρω από κάθε κρούσμα ψευδοπανώλους. Στις ζώνες αυτές τίθενται σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται από το περί της Καταπολέμησης της Ψευδοπανώλους των Πτηνών Διάταγμα του 2001, το οποίο προβλέπει" πέραν της επιβολής των ζωνών: (α) τη διενέργεια ελέγχων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που εμπίπτουν στα όρια των ζωνών ελέγχου οι οποίες εκτρέφουν πτηνά, β) την κλινική εξέταση των πτηνών και τη συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις, (γ) τον εγκλεισμό όλων των πτηνών εντός των θαλάμων εκτροφής τους, (δ) την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας και απολύμανσης κατά του ιού της ψευδοπανώλους στις εισόδους και τις εξόδους όλων των εκμεταλλεύσεων πτηνών, (ε) τον έλεγχο και απολύμανση όλων των οχημάτων και ατόμων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις ζώνες ελέγχου, (στ) την απαγόρευση των μετακινήσεων πτηνών από τις εκτροφές που βρίσκονται εντός των ζωνών ελέγχου σε άλλες εκτροφές, ακόμα και προς το σφαγείο χωρίς την έγκριση των ΚΥ, (ζ) τον καθαρισμό και απολύμανση των μολυσμένων μονάδων και των περιβαλλόντων χώρων τους. (στ) Προϋπολογισμός: Ο συνολικός Προϋπολογισμός του κοινοποιηθέντος μέτρου ανέρχεται at ακολούθως: και κατανέμεται ως > Αποζημίωση για πτηνά εντατικής πτηνοτροφίας: > Αποζημίωση πτηνών οικόσιτης πτηνοτροφίας: > Αποζημίωση ζωοτροφών: (ζ) Διάρκεια του Μέτρου Οι αποζημιώσεις αφορούν την περίοδο από την εμφάνιση των πρώτων ύποπτων κρουσμάτων ψευδοπανώλους στις αρχές Ιουνίου 2013 έως την ολοκλήρωση του έκτακτου σχεδίου εκρίζωσης της νόσου. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Βάσει του άρθρου 9Α (α) του Νόμου, ο Έφορος αξιολογεί και εγκρίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10, τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία οι οποίες, σύμφωνα με Κανονισμούς ή Αποφάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση της κοινοποίησης που προβλέπεται στο Αρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ. Επίσης, το άρθρο 10 (1) του πιο πάνω Νόμου προνοεί ότι η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί κάθε μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9 Α του Νόμου στον Έφορο για έγκριση. Το άρθρο 10 (3) του Νόμου απαγορεύει όπως τεθεί σε ισχύ στη Δημοκρατία μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9Α του Νόμου, εκτός εάν τούτο έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον Έφορο και έχουν τηρηθεί οι τυχόν όροι που Ο Έφορος επέβαλε στην εκδοθείσα δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 10 σπόφαοή του. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, «κρατική ενίσχυση» σημαίνει κάθε μέτρο το οποίο πληροί όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο Αρθρο 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ.

8 3796 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Το Αρθρο 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και ττου νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως». (1) Όσον αφορά την καταβολή αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών, αυτή αφορά πτηνά που εκτρέφονται για σκοπούς οικιακής χρήσης καθώς και ζωοτροφές στα πλαίσια της ίδιας χρήσης που καταστράφηκαν από την Αρμόδια Αρχή. Η εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων προϋποθέτει οικονομική δραστηριότητα η οποία με βάση τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (το οποίο από μετονομάστηκε σε «Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»), «.συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά». Ως εκ τούτου, η εν λόγω επιλέξιμη δαπάνη του κοινοποιηθέντος Μέτρου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων και συνεπώς η Αρμόδια Αρχή μπορεί ελεύθερα να προχωρήσει στην καταβολή των αποζημιώσεων προς τους δικαιούχους στους οποίους αυτή αφορά. (β) Το κοινοποιηθέν Μέτρο, εκτός της καταβολής αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών, συνιστά κρατική ενίσχυση, διότι ικανοποιεί σωρευτικά τα κριτήρια του Άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ: (ί) (ii) (in) Χορηγείται άμεσα από το Δημόσιο διότι οι κοινοποιηθείσες ενισχύσεις αποζημίωσης θα παρέχονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, δηλαδή από φορέα του Κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, Δημόσιο σημαίνει το Κράτος, τους Δήμους και τις Κοινότητες- συνιστά οικονομικό όφελος αφού η επιχορήγηση που παρέχεται στις δικαιούχους επιχειρήσεις, ήτοι πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφίας, σημαίνει οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο οι αποδέκτριες επιχειρήσεις δε θα είχαν λάβει υπό τις κανονικές συνθήκες της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Το κοινοποιηθέν Μέτρο συνιστά άμεσο οικονομικό όφελος σε όλους τους πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφίας στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη μορφή παροχής αποζημίωσης για τα πτηνά που θανατώθηκαν ή θα θανατωθούν και τις ζωοτροφές που καταστράφηκαν ή θα καταστραφούν στα πλαίσια του προγράμματος εκρίζωσης της νόσου από την Αρμόδια Αρχή. Το κοινοποιηθέν Μέτρο τους απαλλάσσει από τις εν λόγω δαπάνες που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν υποχρεωμένοι να επωμισθούν οι ίδιοι- συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής κι αυτό γιατί η αποζημίωση δε δίδεται γενικά σε όλες ανεξαίρετα τις επιχειρήσεις αλλά περιορίζεται σε κατόχους πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες επηρεάστηκαν ή θα επηρεαστούν από την ασθένεια που καλύπτει το κοινοποιηθέν Μέτρο (ίν) τέλος, επειδή το κοινοποιηθέν Μέτρο επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων σε ορισμένους πτηνοτρόφους και επειδή οι ενισχύσεις αποτελούν πλεονέκτημα προς αυτούς, τούτο είναι ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστική τους θέση έναντι των Κυπρίων και ξένων ανταγωνιστών και κατά συνέπεια δύναται να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά σε βαθμό που να επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της ύπαρξης της κοινής γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη της Κοινότητας αλλά και των κανονισμών για την κοινή οργάνωση των αγορών, κάθε ενίσχυση στο γεωργικό τομέα, οσοδήποτε μικρή, πρέπει να θεωρείται ότι νοθεύει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. (γ) Το κοινοποιηθέν Μέτρο βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των Αρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (κατόπιν τροποποίησης Αρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ) στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/ (εφεξής ο «Κανονισμός 1857/2006»). Ο Έφορος προχώρησε στην αξιολόγηση του κοινοποιηθέντος Μέτρου βάσει των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού για απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ. Ο Κανονισμός 1857/2006 εφαρμόζεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση για τις ΜΜΕ. Στο κοινοποιηθέν Μέτρο αναφέρεται ρητά ότι αυτό αφορά μόνο τις ΜΜΕ όπως ορίζονται στη Σύσταση για τις ΜΜΕ καθώς και ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του. Για να δοθούν κρατικές ενισχύσεις για την καταπολέμηση ζωικών ασθενειών στις μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει τέτοια καθεστώτα να κοινοποιηθούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με το Κεφάλαιο V.B.4 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας Το άρθρο 10 του Κανονισμού 1857/2006 εφαρμόζεται αποκλειστικά στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται οτον τομέα της εμπορίας ή/και 2 Ενδεικτικά Απόφαση του ΔΕΚ της 23^ Απριλίου 1991, C 41/90. (Hofner and Elser), Συλλογή Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης L 358 της , σ 3 4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 319 της , σ 1

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (π.χ. ζωέμποροι, κρεοπωλεία) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Οι ορισμοί της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων παρέχονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1857/2006. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006, οι ενισχύσεις «αποζημίωσης των γεωργών για απώλειες που προκλήθηκαν από νόσους ζώων και φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς» συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του Αρθρου 107, παράγραφος 3 στοιχείο γ), της ΣΛΕΕ και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ. Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι: (ί) η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται μόνο σε σχέση με: (α) την αγοραία αξία των ζώων που θανατώθηκαν από τη νόσο ή των ζώων που θανατώθηκαν με εντολή των δημόσιων αρχών στο πλαίσιο υποχρεωτικού δημόσιου προγράμματος πρόληψης ή εκρίζωσης- (β) απώλειες εισοδημάτων λόγω υποχρεώσεων απομόνωσης και δυσχερειών ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου- (ϋ) η ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης να μην υπερβαίνει το 100%' (iii) η ενίσχυση να περιορίζεται σε απώλειες που προκαλούνται από νόσους των οποίων η εστία έχει αναγνωριστεί επίσημα από τις δημόσιες αρχές. Το κοινοποιηθέν Μέτρο αποτελεί επίσημο πρόγραμμα για την αποζημίωση πτηνοτρόφων της εντατικής πτηνοτροφίας στα πλαίσια του Έκτακτου Σχεδίου Δράσης για έλεγχο και εκρίζωση της επιδημίας ψευδοπανώλους των πτηνών, το οποίο εκπόνησε η Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα ασθενειών των ζώων, δηλαδή οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για αντιμετώπιση της νόσου η οποία εμφανίστηκε τον Ιούνιο του 2013 και το οποίο συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια της Απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 90/424/ΕΟΚ για ασθένειες που μπορούν να λάβουν συγχρηματοδότηση. Ως εκ τούτου θεωρείται ότι τα πτηνά για τα οποία θα παρέχεται αποζημίωση θανατώθηκαν ή θα θανατωθούν, κατά την περίοδο ισχύος του κοινοποιηθέντος Μέτρου, με εντολή των δημόσιων αρχών στο πλαίσιο υποχρεωτικού δημόσιου προγράμματος πρόληψης ή εκρίζωσης. Στις επιλέξιμες δαπάνες του κοινοποιηθέντος Μέτρων περιλαμβάνονται αποζημιώσεις κατά 100% προς τους πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφίας στις εκμεταλλεύσεις των οποίων διαπιστώθηκε ή θα διαπιστωθεί η παρουσία ή τίθενται υποψίες ύπαρξης της νόσου, επί της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των πτηνών που θανατώθηκαν ή πρόκειται να θανατωθούν κατά την περίοδο ισχύος του κοινοποιηθέντος Μέτρου λόγω του ότι είναι θετικά ή ύποπτα στην προειρηθείσα ασθένεια. Αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώνονται, αυτές, σύμφωνα με την προϋπόθεση (ί) (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006, πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με την αγοραία αξία των ζώων. Ο ως άνω Κανονισμός δεν καθορίζει συγκεκριμένη μέθοδο απολογισμού ούτε αποσαφηνίζει την έννοια της «αγοραίας αξίας». Συμπεραίνεται, επομένως, ότι επαφίεται στα ίδια τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα σύστημα αποζημίωσης σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς το οποίο να βασίζεται σε μια εύλογη εκτίμηση της τιμής στην οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η πώληση των πτηνών ανάλογα με το πραγματικό του κόστος, ωσάν να μην είχε προσβληθεί από τη νόσο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερεκτίμηση της αξίας των ζώων. Ο Έφορος δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει με ακρίβεια εάν οι αναφορές στα Μέτρα σε ποσά που αντιστοιχούν στην αγοραία αξία των πτηνών αποκλίνουν από την πραγματική αγοραία τους αξία ώστε να κριθεί εάν ανταποκρίνονται στις πρόνοιες του Κανονισμού 1857/2006. Κατά συνέπεια η Αρμόδια Αρχή οφείλει να φροντίζει ώστε ο υπολογισμός της αποζημίωσης να γίνεται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε υπεραποζημίωση προς τους κτηνοτρόφους, δηλαδή η ένταση της ενίσχυσης να μην είναι πέραν του 100%. Ωστόσο, η πρόνοια στο κοινοποιηθέν Μέτρο ότι η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αγοραία αξία που είχαν τα πτηνά αμέσως πριν τη θανάτωση τους διασφαλίζει την καταβολή των αποζημιώσεων όπως απαιτείται από την υπό αναφορά προϋπόθεση του Κανονισμού 1857/2006. Σημειώνεται ότι η ημέρα θανάτωσης των πτηνών είναι η ημέρα κατάσχεσης τους. Σύμφωνα με την προϋπόθεση (α) (ϋ) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006, αποζημιώσεις προς τους πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφίας μπορούν επίσης να χορηγηθούν κατά 100% για απώλειες εισοδήματος λόγω των υποχρεώσεων απομόνωσης και δυσχερειών ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Το κοινοποιηθέν Μέτρο συμπεριλαμβάνει αποζημιώσεις για ζωοτροφές οι οποίες έχουν καταστραφεί ή θα καταστραφούν επειδή ενδεχομένως να έχουν μολυνθεί λόγω της νόσου. Ο Κανονισμός δεν περιλαμβάνει παραδείγματα για το τι μπορεί να λαμβάνεται υπόψη αχ απώλεια εισοδήματος και επομένως επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους να το καθορίσει ανάλογα με την περίπτωση. Η καταστροφή ζωοτροφών κρίνεται ότι αποτελεί απώλεια εισοδήματος λόγω των υποχρεώσεων απομόνωσης που επέβαλαν οι δημόσιες αρχές σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας η οποία αποτελεί τη νομική βάση του κοινοποιηθέντος Μέτρου, ως οι πρόνοιες αυτές παρατίθενται ανωτέρω. Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να υπολογίζει την αποζημίωση προς τους πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφίας για την καταστροφή ζωοτροφών με τέτοιο τρόπο ώστε η ένταση της ενίσχυσης να μην ξεπερνά το 100% Με βάση τις πρόνοιες του κοινοποιηθέντος Μέτρου η Αρμόδια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπολογίζει το ύψος της υπό αναφορά αποζημίωσης με βάση την αγοραία αξία των ζωοτροφών κατά την ημέρα της καταστροφής τους. Η πρόνοια αυτή

10 3798 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 κρίνεται ότι διασφαλίζει ώστε η καταβολή αποζημιώσεων για την εν λόγω δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το 100% της αγοραίας τους αξίας. Σημειώνεται ότι η ημέρα καταστροφής των ζωοτροφών είναι η ημέρα κατάσχεσης τους. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006, από το ανώτατο ποσό των δαπανών ή ζημιών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση πρέπει να αφαιρούνται: (ί) τα ποσά που ενδεχομένως έχουν εισπραχθεί στο πλαίσιο καθεστώτων ασφάλισης- και (ϋ) οι δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της νόσου, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν πραγματοποιηθεί. Στο κοινοποιηθέν Μέτρο έχουν ενσωματωθεί οι πιο πάνω περιορισμοί. Επισημαίνεται ότι, με βάση την πρόνοια αυτή, η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να μεριμνά ώστε δαπάνες οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους λόγω της νόσου όπως, π.χ. κτηνιατρικά έξοδα, έξοδα σφαγής, κόστος διατροφής που εξοικονομήθηκε, εργατικό κόστος κ.ά. που δεν καταβλήθηκαν λόγω της πρόωρης σφαγής δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στην αποζημίωση αλλά να αφαιρούνται από αυτή, δηλαδή θα πρέπει να αποφεύγεταιο κίνδυνος υπεραποζημίωσης. Τέλος, οι προϋποθέσεις των παραγράφων 4 και 7 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006 ικανοποιούνται καθότι οι εν λόγω ενισχύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο δημόσιων προγραμμάτων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για νόσους των οποίων η πρόληψη, ο έλεγχος ή η εκρίζωση επιβάλλεται από τις σχετικές Οδηγίες/Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όπως μνημονεύεται στο κοινοποιηθέν Μέτρο, οι νόσοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο νόσων των ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών και στο παράρτημα της Απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού 1857/2006, απαγορεύεται η σώρευση με άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του Άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ ή με χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 88 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, ή με χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον η σώρευση αυτή έχει ως αποτέλεσμα η ένταση ενίσχυσης να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον ως άνω Κανονισμό. Στο κοινοποιηθέν Μέτρο έχει περιληφθεί η εν λόγω πρόνοια. Το κοινοποιηθέν Μέτρο αποκλείει από την εφαρμογή του τις επιχειρήσεις που έλαβαν στο παρελθόν μη συμβατή ενίσχυση η οποία δεν έχει ακόμη επιστραφεί, προσαυξημένη με τους τόκους υπερημερίας, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει επιστραφεί ή δεν έχει κατατεθεί σε μπλοκαρισμένο λογαριασμό που θα δημιουργήσει η Αρμόδια Αρχή για το σκοπό αυτό, καθώς και οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων. Ως προς τη διάρκεια του κοινοποιηθέντος Μέτρου, αυτή ορίζεται από τις αρχές Ιουνίου 2013, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα της νόσου, έως την ολοκλήρωση του έκτακτου σχεδίου εκρίζωσης της νόσου, η οποία ωστόσο με βάση διαβεβαιώσεις της Αρμόδιας Αρχής θα είναι το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Κρίνεται ωστόσο αναγκαίο, για σκοπούς ασφάλειας δικαίου να οριστεί στο κοινοποιηθέν μέτρο με σαφήνεια ότι, σε κάθε περίπτωση, οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν πριν από τις Με βάση το Νόμο, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998, όπως «αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 733/2013 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013, και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006, κρίθηκε πως το κοινοποιηθέν Μέτρο, εκτός της καταβολής αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών η οποία έχει κριθεί ανωτέρω ότι δε συνιστά κρατική ενίσχυση, πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1857/2006 και, ως εκ τούτου, μπορεί να εγκριθεί. 4. ΑΠΟΦΑΣΗ: Για τους λόγους αυτούς, Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. Το μέρος του Μέτρου με τίτλο «Εκτακτο Σχέδιο Δράσης για Έλεγχο και Εκρίζωση της επιδημίας Ψευδοπανώλους των Πτηνών», κατά το μέρος του που αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων σε πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφίας, πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις του Άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ και ως εκ τούτου συνιστά κρατική ενίσχυση. Β. Το κοινοποιηθέν Μέτρο είναι συμβατό με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15 ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 224 της , σ. 19. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 244 της

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 και, ως εκ τούτου, βάσει του άρθρου 9Α (α) του Νόμου, εγκρίνονται από τον Έφορο. Ωστόσο, ως προς την πρόνοια του που αφορά την χρονική περίοδο έως την οποία θα εφαρμόζεται, αυτή θα πρέπει, για σκοπούς ασφάλειας δικαίου, να καθοριστεί στο κείμενο του κοινοποιηθέντος Μέτρου με σαφήνεια ότι, σε κάθε περίπτωση οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν πριν από τις Επίσης, με βάση τον περιορισμό που τίθεται στην παράγραφο 3 (ϋ) του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006 ότι από το ανώτατο ποσό των δαπανών ή ζημιών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση πρέπει να αφαιρούνται οι δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της νόσου, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν πραγματοποιηθεί, ο οποίος περιορισμός έχει ενσωματωθεί στο κοινοποιηθέν Μέτρο, η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να μεριμνά ώστε δαπάνες οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους λόγω της νόσου όπως, π.χ. κτηνιατρικά έξοδα, έξοδα σφαγής, κόστος διατροφής που εξοικονομήθηκε και εργατικό κόστος που δεν καταβλήθηκε λόγω της πρόωρης σφαγής δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στην αποζημίωση αλλά να αφαιρούνται από αυτή, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υπεραποζημίωσης. Γ. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. {Ονούφριος Κουλλά) Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2013 Ε.Ε.Κ.Ε ( ) Αριθμός 4296 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Δηλοποιείται η κατάσχεση του αφορολόγητου αυτοκινήτου μάρκας HONDA CRV Reg. No. KJN736 το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 94(Ι)/2004. Το εν λόγω αυτοκίνητο εντοπίστηκε εγκαταλειμμένο στην οδό Μεδούσης στη Λάρνακα και ανήκει στον Richard Vout ο οποίος υπηρετούσε στις Βρετανικές Βάσεις και του είχε παραχωρηθεί αφορολόγητο με έντυπο C104A - Α60075 ημερομηνίας 5/10/2010. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δεν υπηρετεί πλέον στις Βρετανικές Βάσεις και δε διαμένει πλέον στην Κύπρο. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές με έντυπο Τελ.71Α - Β ημερομηνίας 27 Μαΐου Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδηλωθεί κανένα ενδιαφέρον από οποιοδήποτε πρόσωπο για το αυτοκίνητο και δεν έχει υποβληθεί καμία αμφισβήτηση της κατάσχεσης του. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 163/13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

12 3800 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 4297 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση κατά την 31η Αυνούστου Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπά στοιχεία ενεργητικού '000 Σύνολο Ενεργητικού Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ Γενική κυβέρνηση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Κεφάλαιο και αποθεματικά Σύνολο Παθητικού ^- Ν 14 76ΤΤ55

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4298 Μεταξύ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Της ZOVALA HOLDINGS LIMITED, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Γρηγορίου Ξενόπουλου 17, 3106 Λεμεσός, Κύπρος και αριθμό εγγραφής στο μητρώο του Κυπριακού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη HE (η "Απορροφώσα Εταιρεία"), και Της LANA SPOLKA Ζ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, με εγγεγραμμένο γραφείο στην ul. Jawornicka 15 Β/21, Poznan, Πολωνία και αριθμό εγγραφής στο εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου των επαρχιών Poznan Nowe Miasto and Wilda στο Poznan, 8 η Εμπορική Διεύθυνση του Εθνικού Πρωτοκόλλου του Δικαστηρίου στη Πολωνία KRS (η "Απορροφούμενη Εταιρεία"). ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ Σύμφωνα με τα άρθρα 201ΙΓ και 365Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (Α) Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των συγχωνευόμενων εταιρειών (α) Απορροφώσα Εταιρεία (ι) Επωνυμία: (ιι) Μορφή: (ιιι) Εγγεγραμμένο Γραφείο; (β) Απορροφούμενη Εταιρεία (ι) Επωνυμία: (ιι) Μορφή: (ιιι) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Zovala Holdings Limited Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές Γρηγορίου Ξενόπουλου 17, 3106 Λεμεσός, Κύπρος Lana spotka ζ ograniczonq odpowiedzialnosciq Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ul. Jawornicka 15 Β/21, Poznan, Πολωνία (Β) Μητρώα στα οποία έχουν καταχωρηθεί τα εταιρικά έγγραφα και αριθμός εγγραφής των συγχωνευόμενων εταιρειών (α) (β) Σε σχέση με την Απορροφώσα Εταιρεία, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος, Αριθμός Εγγραφής HE Σε σχέση με την Απορροφούμενη Εταιρεία, το Μητρώο Επιχειρήσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου των επαρχιών Poznan, Nowe, Miasto και Wilda στο Poznan, 8η Εμπορική Διεύθυνση του Εθνικού Μητρώου του Δικαστηρίου στη Πολωνία, Αριθμός Εγγραφής KRS (Γ) Δικαιώματα πιστωτών και μετόχων μειοψηφίας των υπό συγχώνευση εταιρειών και διεύθυνση για περαιτέρω πληροφορίες. (α) (β) (γ) (δ) Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας στην Απορροφούμενη Εταιρεία καθώς η Απορροφώσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας, κατέχοντας 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Μέτοχοι μειοψηφίας της Απορροφώσας Εταιρείας που δύναται να διαφωνήσουν με τη Συγχώνευση τυγχάνουν προστασίας δυνάμει της εφαρμογής, κατ' αναλογία, του άρθρου 201 του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου. Σύμφωνα με το Άρθρο 516 εδάφιο 2 του Πολωνικού Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών, οι πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας, δύνανται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινού σχεδίου της διασυνοριακής συγχώνευσης στο Πολωνικό εμπορικό μητρώο να διεκδικήσουν διασφάλιση των αξιώσεων τους επιδεικνύοντας ότι η διευθέτηση των αιτημάτων τους απειλείταί από τη συγχώνευση. Τα δικαιώματα των πιστωτών παραμένουν ανεπηρέαστα με οποιονδήποτε τρόπο από τη Συγχώνευση. Οι πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας δύνανται να εξασκήσουν τα δικαιώματα τους μετά την Ημερομηνία Ισχύος προς την Απορροφώσα Εταιρεία αφού η Απορροφώσα Εταιρεία, με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης, θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη και/ή απαιτήσεις που αφορούν την Απορροφούμενη Εταιρεία. Σημειώνετε ότι συνεπεία της Συγχώνευσης, οι πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις προϋπήρχαν της δημοσίευσης, και δεν ήταν καταβλητέες κατά την δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης, δύνανται, εντός 3 (τριών) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης, με αίτηση, να αντιταχθούν στη διασυνοριακή συγχώνευση. Αν κάποιος πιστωτής επιδείξει καλό λόγο ως προς το γιατί η Συγχώνευση δεν πρέπει να τεθεί σε ισχύ, το Δικαστήριο δύναται είτε να επικυρώσει την ένσταση ή να επιτρέψει τη διασυνοριακή συγχώνευση αφού διασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις. (Δ) Για σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση και των πιο πάνω διευθετήσεων, οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, τις αναγκαίες πληροφορίες από το Δικηγορικό Γραφείο Ε. Economides & Partners LLC, Totalserve House, οδός 17 Γρ. Ξενόπουλου 3106, Λεμεσός, Κύπρος

14 3802 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταξύ των: ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. Lana spolka ζ ograniczona. odpowiedzialnoscia. (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) με το εγγεγραμμένο της γραφείο στο Poznan, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Πολωνικό νόμο, διεύθυνση: ul. Jawornicka 15 Β/21, Poznan, Πολωνία, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο των επαρχιών Poznan, Nowe, Miasto και Wilda στο Poznan, 8 η Εμπορική Διεύθυνση του Εθνικού Μητρώου του Δικαστηρίου στη Πολωνία, KRS (αριθμός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο του Δικαστηρίου) , ΝίΡ (αριθμός φορολογικής ταυτότητας): , REGON (αριθμός Εθνικού Επίσημου Μητρώου Εταιρειών): (..ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ή Ι_ΑΝΑ"), και 2. Zovala Holdings Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο, στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, με αριθμό εγγραφής και εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Γρ. Ξενόπουλου 17, ταχυδρομικός κώδικας 3106, Λεμεσός, Κύπρος, ( ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ή ZOVALA"). Η Lana και η Zovala εφεξής θα αναφέρονται ως οι «ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ». ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: (Α) Ο μοναδικός διευθυντής της Απορροφώσας Εταιρείας και το διοικητικό συμβούλιο της Απορροφούμενης Εταιρείας προτείθενται να προχωρήσουν με τη συγχώνευση της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφούμενης Εταιρείας σε μια ενιαία εταιρεία με τη νομική μορφή Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Για το σκοπό αυτό, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν σε διασυνοριακή συγχώνευση, σύμφωνα με την οποία η Απορροφούμενη Εταιρεία θα συγχωνευθεί με απορρόφηση στην Απορροφώσα Εταιρεία (Β) Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες προτείθενται να πραγματοποιήσουν αυτή τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση, προκειμένου να αναδιοργανώσουν τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες τους, με τη βελτιστοποίηση και την απλούστευση της ιδιοκτησιακής τους δομής (C) Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα δυνάμει της οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 του Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (εφεξής η "Οδηγία") προσδιορίζει τις Κοινοτικές διατάξεις για τη διευκόλυνση στην εκτέλεση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων μεταξύ των διαφόρων τύπων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών (D) Η Οδηγία έχει εφαρμοστεί στην Πολωνία δυνάμει του Κώδικα Εμπορικών Εταιριών και Συνεταιρισμών της 15 ης Σεπτεμβρίου 2000 (Επίσημη Εφημερίδα Νομοθεσίας του 2000, αριθ. 94, σελ. 1037, όπως τροποποιήθηκε) (εφεξής "CCC '), Τίτλος Τέσσερα, Πρώτη Ενότητα (Συγχώνευση Εταιρειών και Συνεταιρισμών), Κεφάλαιο 2 1 Μέρος 1 (Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Εταιρειών) (Ε) Η Οδηγία έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο δυνάμει των Άρθρων 201Θ μέχρι 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο "Κυπριακός περί Εταιρειών Νόμος")- (F) Καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπόκειται στους νόμους και τους κανονισμούς του οικείου κράτους μέλους. Ειδικότερα, η Απορροφούμενη Εταιρεία υπόκειται στους νόμους της Πολωνίας, ενώ η Απορροφούσα Εταιρεία, υπόκειται στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως εκ τούτου μπορούν να συγχωνευθούν- (G) Καμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες δεν έχει διαλυθεί ή πτωχεύσει ή είναι υπό εκκαθάριση- (Η) Η Απορροφώσα Εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας, που αποτελείται από μετοχές, ονομαστικής αξίας PLN 500 η κάθε μία, ως εκ τούτου εφαρμόζεται η απλουστευμένη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 201 KB (1) του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου και του Άρθρου του CCC. Τώρα, ως εκ τούτου, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες συμφωνούν ως εξής: Άρθρο 1 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης, και εκτός όπου από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα πιο κάτω: Περί Εταιρειών Νόμος" θα αναφέρετε στον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 όπως τροποποιήθηκε «Ημερομηνία Συγχώνευσης" θα αναφέρετε στην ημερομηνία κατά την οποία η Συγχώνευση θα καταχωρηθεί στο σχετικό μητρώο για τη Zovala, όπως καθορίζετε στο Άρθρο 9 του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Οδηγία" θα αναφέρετε στην Οδηγία 2005/56/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Council ημερομηνίας 26 th of October, 2005 σχετικά με διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. CCC" θα αναφέρετε στον Πολωνικό νόμο της 15ης Σεπτεμβρίου 2000, τον Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών και Συνεταιρισμών (Επίσημη Εφημερίδα Νομοθεσίας του 2000, αριθ. 94, σελ όπως τροποποιήθηκε), «Σχέδιο Συγχώνευσης" θα αναφέρετε στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης δια απορρόφησης, «Πολωνικός Λογιστικός Νόμος" θα αναφέρεται στο λογιστικό νόμο της 29ης Σεπτεμβρίου του 1994 (Επίσημη Εφημερίδα Νομοθεσίας του 2000, αριθ. 76, σελ. 694, όπως τροποποιήθηκε), «Συγχώνευση" θα αναφέρετε στη διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Lana και της Zovala που καθορίζετε στο Άρθρο 2 του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης. "Απορροφούσα Εταρεία" θα σημαίνει ZOVALA HOLDINGS LIMITED "Απορροφούμενη Εταιρεία" θα σημαίνει LANA SPOLKA Ζ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "Συγχωνευόμενες Εταιρείας" θα σημαίνει την Απορροφούσα Εταιρεία και την Απορροφούμενη Εταιρεία. "Εργαζόμενοι" θα σημαίνει τους εργαζομένους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. "Ημερομηνία Έναρξης Ισχύς" θα σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία η συγχώνευση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα, που καθορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας της απαιτούμενης δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα τμήματα 201 και 201 ΙΘ ΚΑ του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου. "PLN" θα σημαίνει το νόμιμο νόμισμα της Πολωνίας ΈΥΡ" ή "ευρώ" θα σημαίνει το επίσημο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) Unless otherwise provided, references to ApOpos are references to the ApSpos of the Merger Plan. (3) The Άρθρο headings in this Merger Plan are for ease of reference only and have no impact on the interpretation thereof Νομική βάση της συγχώνευσης Άρθρο 2 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα συγχωνευθεί με την Απορροφούσα Εταιρεία μέσω συγχώνευσης δια απορροφήσεως χωρίς εκκαθάριση και θα μεταβιβάσει το σύνολα-jou ενεργητικού και παθητικού της, μαζί με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην Απορροφούσα Εταιρεία, η οποία είναι ο μοναδικός της μέτοχος, με καθολική διαδοχή και θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 492 1, εδάφιο 1), και CCC, σε σχέση με τα Άρθρα και CCC και το Άρθρο 201Θ, εδάφιο (γ) του «ορισμού της έννοιας συγχώνευση" σύμφωνα με τον Κυπριακό περί Εταιρειών Νόμο και τις διατάξεις του Άρθρου 2 (2) (γ) της Οδηγίας ("Συγχώνευση"). 2. Δεδομένου ότι η Απορροφούσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 14(5) της Οδηγίας, τα Άρθρα και 515 CCC, σε συνδυασμό με το Άρθρο 5161 CCC και το Άρθρο 201 ΚΑ (5) του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, η Συγχώνευση θα διενεργηθεί χωρίς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, και αντίστοιχα, ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας που είναι η Απορροφούσα Εταιρεία δεν θα λάβει καμία μετοχή στην Απορροφώσας Εταιρεία. 3. Η Συγχώνευση θα διενεργηθεί με την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(1) της Οδηγίας, το Άρθρο του ΟΟΟκαι του Άρθρου 201 KB (1) του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 1. Σύμφωνα με το Άρθρο CCC, σε σχέση με το Άρθρο CCC, το Άρθρο 9 παράγραφος 1 της Οδηγίας και το Άρθρο 201ΙΣΤ του Κυπριακού περί Εταιρειών νόμου, η βάση για τη Συγχώνευση προβλέπεται στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Zovala, που περιέχει την έγκριση του Σχεδίου Συγχώνευσης των μετόχων της Zovala. Σύμφωνα με το Άρθρο CCC, το Άρθρο 15 παράγραφος 1 της Οδηγίας και το Άρθρο 201ΚΒ(1)(β) του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, για τη Συγχώνευση δεν απαιτείται το ψήφισμα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Lana. 2. Η Lana αναγνωρίζει ότι η Απορροφούσα εταιρεία, ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης θα αποκτήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της Απορροφούμενης Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η Απορροφούσα Εταιρεία δικαιούται να ασκήσει και να διεκδικήσει όλα τα δικαιώματα στο όνομα της και μπορεί να υποβάλει αίτηση για τις καταχωρήσεις και εγγραφές σε οποιαδήποτε δικαστήρια και φορείς σε περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά δεν μεταφερθούν μέσω καθολικής διαδοχής, ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης. 3. Η υιοθέτηση του ψηφίσματος για την έγκριση της Συγχώνευσης από τους μετόχους της Απορροφούσας Εταιρείας κατά την Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται δυνάμει της τέχνης της CCC.

16 3804 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Συνέπειες της Συγχώνευσης 1. Σύμφωνα με τα Αρθρα και 2 και σε συνδυασμό με το Άρθρο CCC και τα Άρθρα 201 ΚΑ (1) και 201 KB (1) (α) του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, συνεπεία της Συγχώνευσης και ως αποτέλεσμα αυτής, αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως: a. Όλα τα στοιχεία ενεργηπκού και παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν και / ή άλλως πως μεταφερθούν στην Απορροφούσα Εταιρεία με καθολική διαδοχή b. η Απορροφούμενη Εταιρεία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση και c η Απορροφούσα Εταιρεία θα είναι ο διάδοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας. 2. Συνεπεία της Συγχώνευσης, η εταιρεία που προκύπτει θα είναι Zovala η οποία δεν θα αλλάξει τη νομική μορφή της, εταιρική επωνυμία ή την έδρα της ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης Έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα Σύμφωνα με το Άρθρο 15(1) της Οδηγίας, το Αρθρο CCC και το Άρθρο 201 ΚΒ(1) του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, και δεδομένου ότι η Απορροφούσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας, η έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα - που απευθύνεται προς τους μετόχους κάθε μίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες και παρέχει ανεξάρτητη συμβουλή σχετικά με τους όρους της προτεινόμενης Συγχώνευσης - δεν απαιτείται. Αρθρο 3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (1) Λαμβάνοντας υπόψη τη Συγχώνευση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της Οδηγίας, του Άρθρου CCC και του Άρθρου 201ΙΘ του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, η συγχώνευση αρχίζει να παράγει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος που καθορίζεται στην απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που είναι το αρμόδιο Κυπριακό Δικαστήριο, με την έκδοση της απαιτούμενης δικαστικής απόφασης για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 201ΙΗ του Κυπριακού περί Ετειρειών Νόμου. (2) Από την Ημερομηνία Ισχύος, η Απορροφούσα Εταιρεία θα λάβει με καθολική διαδοχή, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία και άλλα που ανήκουν στην Απορροφώμενη Εταιρεία, και θα αναλάβει να εκπληρώσει κάθε υποχρέωση που απορρέει από τους συμφωνηθέντες όρους και προϋποθέσεις. Άρθρο 4 ΜΟΡΦΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (1) ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επωνυμία: Zovala Holdings Limited με εγγεγραμμένο γραφείο στη Λεμεσό (Κύπρος) Νομική μορφή: Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές εγγεγραμμένη δυνάμει του Κυπριακού νόμου Εγγεγραμμένο γραφείο: διεύθυνση: Γρ. Ξενόπουλου 17, 3106 Λεμεσός, Κύπρος Καθορισμός του μητρώου: Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Αριθμός εγγραφής Εταιρείας: Εγκεκριμμένο και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο: ΕΥΡ (ολογράφως: εκατό δύο χιλιάδες ευρώ) διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 2 ΕΥΡ έκαστη και εξαγοράσιμες προνομοιούχες μετοχές με ονομαστική αξία 2 ΕΥΡ έκαστη. (2) ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επωνυμία: Lana spotka z ograniczona. odpowiedzialnoscia_ με εγκεγραμμένο γραφείο στο Poznan Νομική μορφή: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (spolka ζ ograniczona odpowiedzialnoscia.) Εγγεγραμμένο γραφείο: διεύθυνση: ul. Jawornicka 15 Β/21, Poznan, Πολωνία Καθορισμός του μητρώου: εμπορικό μητρώο του Τοπικού Δικαστηρίου του Poznan - Nowe Miasto και Wilda στο Poznan, όγδοη Εμπορική Διεύθυνση του Μητώου του Εθνικού Δικαστηρίου. Αριθμός εγγραφής Εταιρείας: KRS Εγκεγραμμένο και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο: ,00 PLN, πληρωμένο εξολοκλήρου. Η Απορροφούσα Εταιρεία κατέχει το 100% (ολογράφως: εκατό τα εκατό) των μετοχών της Lana spotce ζ ograniczona. odpowiedzialnosciq με εγκεγραμμένο γραφείο στο Poznan, με ολόκληρη κάλυψη μέσω συνεισφοράς στο μετοχικό κεφάλαιο του ποσού των ,00 PLN (ολογράφως: τέσσερα εκατομύρια διακόσιες πέντε χιλιάδες πολωνικά ζλότι). Άρθρο 5 ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ - =- ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Η Απορροφούσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας, ως εκ τούτου η συγχώνευση εμπίπτει ως συγχώνευση με απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας και δεν συνεπάγεται κατανομή μετοχών. Αντίστοιχα, η

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σχέση ανταλλαγής μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας έναντι μετοχών της Απορροφούσας Εταιρείας δεν χρήζει προσδιορισμού και κανένα πρόσθετο εξοφλητικό ποσό σε μετρητά δεν καταβάλλεται. Άρθρο 6 ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Η απορροφοϋμενη εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλους τίτλους εκτός από τις μετοχές της. Αντίστοιχα, το Σχέδιο Συγχώνευσης δεν περιέχει τη σχέση ανταλλαγής των εν λόγω άλλων τίτλων έναντι τίτλων στην Απορροφώσα Εταιρείας και κάθε πληροφορία σχετικά με την παραχώρηση δικαιωμάτων στους κατόχους των τίτλων αυτών. Αρθρο 7 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Απορροφούσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας ως εκ τούτου η Συγχώνευση εμπίπτει ως συγχώνευση με απορρόφηση* θυγατρικής εταιρίας και δεν συνεπάγεται παραχώρηση μετοχών ή άλλων τίτλων. Αντίστοιχα, οι όροι για την παραχώρηση μετοχών ή τίτλων στην Απορροφούσα Εταιρεία δεν καθορίζεται. Άρθρο 8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ούτε η Lana ως Απορροφούμενη Εταιρεία, ούτε η Zovala ως Απορροφούσα Εταιρείας έχουν εργαζόμενους, επομένως η Συγχώνευση δεν θα έχει καμία επίπτωση στο επίπεδο της απασχόλησης, οποιασδήποτε εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Άρθρο 9 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Ή ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ Λόγω του γεγονότος ότι ο μέτοχος(οι) της Απορροφούμενης Εταιρείας δεν θα λάβουν οποιουσδήποτε άλλους τίτλους ή μετοχές που να παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας, το Σχέδιο Συγχώνευσης δεν προσδιορίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι κάτοχοι των εν λόγω τίτλων θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας. Άρθρο 10 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 της Οδηγίας, του Άρθρου i 3 CCC, σε σχέση με το Άρθρο 5161 CCC, το Άρθρο 44α 1 και 3 του Πολωνικού Λογιστικού Νόμου και το Άρθρο 201ΙΘ του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, η Συγχώνευση των εταιρειών θα λάβει νομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος που καθορίζεται στην απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, αρμόδιου~κυπριακοΰ Δικαστηρίου, με την έκδοση της απαιτούμενης δικαστικής απόφασης για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 201ΙΗ του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου ("ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ"). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πολωνικού Νόμου, η Ημερομηνία Συγχώνευσης θα είναι η ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της Απορροφούμενης Εταιρείας θα θεωρούνται, για λογιστικούς σκοπούς, ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας. Άρθρο 11 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ Ή ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙ" ΑΥΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρείας που απολαμβάνουν ειδικά δικαιώματα ούτε κάτοχοι τίτλων διαφορετικών από μετοχές που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας. Αντίστοιχα, δεν θα δοθούν ειδικά δικαιώματα από την Απορροφούσα Εταιρεία. Άρθρο 12 ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Ή ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ Ή ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (1) Καμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες δεν χορηγεί ή θα χορηγήσει, σε σχέση με τη Συγχώνευση οποιαδήποτε ειδικά πλεονεκτήματα στα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων της Απορροφούμενης Εταιρείας ή στα μέλη των αρχών της Απορροφούσας Εταιρείας. (2) Δεδομένου ότι το Σχέδιο Συγχώνευσης δεν υπόκειται σε εξέταση απο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, δεν περιέχετε καμία πληροφορία σχετικά με ειδικά πλεονεκτήματα που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν σε εμπειρογνωμόνων για την εξέταση του Σχεδίου Συγχώνευσης.

18 3806 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 4299 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την A.F.P. International Inc, αριθμός εγγραφής , με Εγγεγραμμένο Γραφείο στην οδό 23/25 Juras Street, Jurmala, LV-2015, Λετονία (η «Απορροφώσα Εταιρεία»). και Αναφορικά με την AFP (CYPRUS) LIMITED, με Εγγεγραμμένο Γραφείο στην οδό Αυλώνος 1, Maria House δ 05 όροφος, Λευκωσία, Κύπρος με αριθμό εγγραφής HE (η «Απορροφώμενη Εταιρεία»), και Αναφορικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση, δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ και του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Αρ. 4 Νόμου, Νόμος 186{Ι)/2007 με τον οποίον τροποποιείται ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ (Α) Μορφή, όνουα και εννενραυυένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) Απορροφώσα Εταιρεία -A.F.P. International Inc (ί) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (ϋ) Όνομα: A.F.P. International Inc (iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: 23/25 Juras Street, Jurmala, LV-2015, Λετονία (β) AFP (CYPRUS) LIMITED - Απορροφώμενη Εταιρεία (ί) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (ϋ) Όνομα: AFP (CYPRUS) LIMITED (ϋί) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αυλώνος 1, Maria House. 5^ όροφος, Λευκωσία, Κύπρος (Βΐ Μητρώα στα οποία τα έννραφα έχουν καταχωρηθεί (α) (β) Στην περίπτωση της Απορροφώμενης Εταιρείας (αριθμός εγγραφής HE ) του Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου Εταιρειών, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. Στην περίπτωση της Απορροφώσας Εταιρείας (αριθμός εταιρικής ταυτότητας ) του Commercial Register of Register of Enterprises of the Republic of Latvia στην Λετονία. (Π Μέτοχοι υειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών σε σχέση υε κάθε υια των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) (β) (γ) Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας με αποτέλεσμα να μην εγείρεται θέμα ρύθμισης δικαιωμάτων μειοψηφίας. Αναφορικά με πιστωτές, η Απορροφώσα Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη και/ή απαιτήσεις που αφορούν την Απορροφώμενη Εταιρεία. Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση και των πιο πάνω διευθετήσεων οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από τον κύριο Χάρη Χρίστη, Δικηγόρο, ΧΡΙΣΤΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Σοφούλη 16, 3 ος όροφος 1096, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ A.F.P. INTERNATIONAL INC. (Η ΕΠΙΖΗΣΑΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΚΑΙ AFP (CYPRUS) LIMITED (Η ΜΗ ΕΠΙΖΗΣΑΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ! Το παρόν σχέδιο συγχώνευσης ετοιμάστηκε αττό το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας A.F.P. OF NORTH AMERICA, INC από 130 WEST COCONUT PALM ROAD, BOCA RATON, FL 33432, USA; Αριθμός Εγγραφής: P (the "Parent Company), και των θυγατρικών της εταιρειών A.F.P. International Inc and AFP (CYPRUS) LIMITED. H, A.F.P. International Inc είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία υφίσταται κάτω από τους νόμους της Λετονίας, με το Commercial Register of Register of Enterprises of the Republic of Latvia, αριθμός εγγραφής , με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό 23/25 Juras Street, Jurmala, LV-2015, Λετονία Η AFP (CYPRUS) LIMITED είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία υφίσταται κάτω από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Αυλώνος 1, Maria House. 5 * όροφος, Λευκωσία, Κύπρος. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου με αριθμό εγγραφής HE (η «απορροφώμενη εταιρεία»). Αυτές οι εταιρείες σκοπεύουν να συγχωνευθούν βάσει του Λετονικου περί Εταιρειών Νόμου (Komerclikums) και του άρθρου 201 του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Η μητρική εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος τόσο της απορροφώσας εταιρείας όσο και της απορροφώμενης εταιρείας. Η συγχώνευση συνεπώς θα είναι μια παράλληλη συγχώνευση μεταξύ θυγατρικών εταιρειών της ίδιας μητρικής εταιρείας (sideways merger between wholly subsidiaries of the Parent Company). Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με την μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από την απορροφώμενη εταιρεία στην απορροφώσα εταιρεία, όπου η απορροφώμενη εταιρεία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών που συμμετέχουν στην συγχώνευση κατέληξαν σε συμφωνία αναδιοργάνωσης βάσει του Λετονικου περί Εταιρειών Νόμου (Komerclikums) η οποία επισυνάπτεται ως Συνημμένο 1. Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών που συμμετέχουν στην συγχώνευση συμφώνησαν ως ακολούθως βάσει του Λετονικου περί Εταιρειών Νόμου (Komerclikums) και του άρθρου 201 του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113: 1. ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 1.1 Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όνομα A.F.P. International Inc. 2. ΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2.1 Η επιζήσασα εταιρεία θα συνεχίσει να έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στην οδό 23/25 Juras Street, Jurmala, LV-2015, Λετονία. 2.2 Η μη επιζήσασα εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με το εγγεγραμμένο γραφείο της στην Επαρχία Λευκωσίας στην Κύπρο. 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ 3.1 Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας είναι Ευρώ (Ευρώ πέντε χιλιάδες). Δεν έχουν εκδοθεί αξιόγραφα με ειδικά δικαιώματα και δεν έχουν εκδοθεί αξιόγραφα σε σχέση με την συγχώνευση. 3.2 Ο μοναδικός μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας θα λάβει ως αντιπαροχή νέες μετοχές στην απορροφώσα εταιρεία. Συγκεκριμένα η μητρική εταιρεία θα λάβει επιπλέον 35 νέες μετοχές (δηλαδή 7 μετοχές ανά 1000 μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας) η οποίες θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσης. Οι μετοχές θα μεταβιβαστούν σε σχέση με την συγχώνευση. Αυτές οι νέες 35 μετοχές είναι αντιπαροχή για την συγχώνευση. Ο τελικός μοναδικός μέτοχος των εταιρειών λαμβάνει τις ιδίες μετοχές της απορροφώσας εταιρείας ως αντιπαροχή για τις καταθέσεις του πλέον τις 35 νέες μετοχές.

20 Β 3808 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ο μοναδικός μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας θα είναι ο μοναδικός μέτοχος της απορροφώσας εταιρείας μετά την συγχώνευση, άρα δεν υπάρχει περαιτέρω περιγραφή της διανομής της αντιπαροχής μεταξύ των μετόχων, καθώς ο μοναδικός μέτοχος λσμβάνει ολόκληρη την αντιπαροχή. 4. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 4.1 Δεν υπάρχουν εργοδοτουμενοι στις συγχωνευμένες εταιρείες. Η συγχώνευση δεν θεωρείται πως επηρεάζει την εργοδότηση. 4.2 Ως αποτέλεσμα το σχέδιο συγχώνευσης δεν περιέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες κάτω από τοπ Λετονικο Περί Εταιρειών Νόμο ή του άρθρου 201 του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! 5.1 Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ για λογιστικούς σκοπούς από την 1η Αυγούστου 2013, από την ημερομηνία εκείνη τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρείας θα θεωρούνται ότι μεταφέρθηκαν στην σπορροφώσα εταιρεία. 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 6.1 Οι μετοχές που μεταβιβάστηκαν επιτρέπουν στο μέτοχο να λαμβάνει μερίσματα από την ημέρα που θα επιτευχθεί η αναδιοργάνωση. 7. ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 7.1 Στην απορροφώμενη εταιρεία δεν υπάρχουν κάτοχοι μετοχών ή αξιόγραφων που έχουν ειδικά δικαιώματα και ως αποτέλεσμα-τέτοιοι κάτοχοι μετοχών και αξιόγραφων στην απορροφώσα εταιρεία δεν έχουν δικαιώματα ή άλλα μέτρα σε σχέση με την συγχώνευση. 8. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 8.1 Εγγραφή των μετοχών που εκδόθηκαν ως αντιπαροχή σε σχέση με την συγχώνευση θα λάβει χώρα αμέσως μετά την εγγραφή της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης στο Λετονικο Εταιρικό μητρώο. 8.2 Πιστοποιητικά μετοχών δεν θα εκδοθούν. 9. ΕΙΔΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟ» ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 9.1 Κανένας εμπειρογνώμονας αποτίμησης που κάνει δήλωση για το σχέδιο συγχώνευσης ή τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου της απορροφώσας εταιρείας ή της απορροφώμενης εταιρείας δεν έχει λάβει ειδικά οφέλη σε σχέση με την συγχώνευση. 10. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 10.1 Το καταστατικό της απορροφώσας εταιρείας επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α. 11. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11.1 Η συγχώνευση βασίζεται στους ετήσιους μη ελεγμένους λογαριασμούς της απορροφώμενης εταιρείας από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 ως τελικοί ισολογισμοί που καθορίζουν τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρείας που μεταβιβάζονται και τις αποτιμήσεις τους σύμφωνα με τον Λετονικο Περί Εταιρειών Νόμο. 12. ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ 12.1 Το οικονομικό έτος των εταιρειών αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος. Η απορροφώσα εταιρεία είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία ως εκ τούτου δεν έχουν ετοιμαστεί λογαριασμοί. Οι ετήσιοι λογαριασμοί που υιοθετήθηκαν πιο πρόσφατα για την απορροφώμενη εταιρεία ετοιμάστηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Οι ετήσιοι λογαριασμοί της απορροφώμενης εταιρείας από το 2012 είναι οι μόνοι λογαριασμοί που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την ετοιμασία του σχεδίου συγχώνευσης, μιας και η συγχώνευση γίνεται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών.

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 Αριθµός 1124 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου Κ.Δ.Π. 298/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 1153 Αριθμός 298 Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005, σ.1. «Οδηγία 2005/56/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4727 Παρασκευή, 6 Αεκεμβρίου 2013 5031 Αριθμός 5793 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 .Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4564 27.4.2012 Αριθμός 155 1033 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Κ.Δ.Π. 155/2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L343 23.12.2011 σ.0091-0096.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA 33889 (2011/N) Μέτρα υπέρ των παραγωγών των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 Συνοπτικός τίτλος. 19 του 1977 1 του 1978 11 του 1980 26 του 1980 12 του 1985 35 του 1987 235 του 1988

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Σειρά νέων προνοιών, που στόχο έχουν τη ρύθμιση από τη μια του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας και από την άλλη την εισαγωγή μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4573 Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012 2233 Αριθμός 2770 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την FORSONO HOLDINGS LIMITED, από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ.: Νοεμβρίου, Θέμα: Μισθώσεις σκαφών αναψυχής

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ.: Νοεμβρίου, Θέμα: Μισθώσεις σκαφών αναψυχής ` ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 13.31.026.007 Αρ. Τηλ.: 22-601890 Αρ. Φαξ.: 22-660484 25 Νοεμβρίου, 2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος αρ. 198 Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1236/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary.

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ελλάδα - 2013 Κύπρος: Μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρήσεις Η Κύπρος, λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος, είναι μια από τις πιο δημοφιλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 14 Προοίµιο Επειδή σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα