ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη Υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Ιουλίου 2008 Αλληλεγγύη Ισότητα Π ρόσβαση σε περίθαλψη καλής ποιότητας Καθολικότητα

2 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος θα καταστεί ευκολότερη με τη θέσπιση σαφέστερων κανόνων όσον αφορά την επιστροφή των εξόδων, τις διαδικαστικές εγγυήσεις και την ενημέρωση των ασθενών. Έτσι θα εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Σαφής πρόσβαση, περισσότερες επιλογές για τους ασθενείς Συνήθως οι πολίτες προτιμούν να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη κοντά στον τόπο στον οποίο κατοικούν. Σήμερα, μόλις το 1% των δημόσιων προϋπολογισμών υγειονομικής περίθαλψης δαπανάται ετησίως για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι πιο επωφελής η λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ. Ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές, όπου η πλησιέστερη εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να βρίσκεται σε άλλη χώρα, ή όταν δεν υπάρχει η τεχνογνωσία ή ακόμα όταν μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή περίθαλψη μπορεί να προσφερθεί ταχύτερα κάπου αλλού. Όποιος και αν είναι ο λόγος, υπό ορισμένες συνθήκες, οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το δικαίωμα αυτό προκύπτει από την ίδια την Συνθήκη. Είναι ωστόσο σημαντικό να αποσαφηνιστεί ο τρόπος άσκησης αυτού του δικαιώματος. Η δημιουργία του νομικού πλαισίου είναι ένας από τους στόχους του συγκεκριμένου σχεδίου οδηγίας. Τι προβλέπει η εν λόγω οδηγία για την υγειονομική περίθαλψη; Οι ασθενείς, μπορούν να ζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε χώρα της ΕΕ, διαφορετική από τη δική τους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα τους επιστρέφονται από το εθνικό τους ίδρυμα υγείας ή από την υγειονομική αρχή, εφόσον έχουν δικαίωμα σε ανάλογη περίθαλψη στη χώρα τους και έως το επίπεδο επιστροφής των εξόδων που προβλέπεται για την ίδια ή παρόμοια περίθαλψη στο εθνικό τους σύστημα υγείας. Ωστόσο, για τη νοσοκομειακή περίθαλψη, υπό ορισμένες συνθήκες, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει τη θέσπιση συστήματος που να απαιτεί από τους ασθενείς να λάβουν προηγούμενη διοικητική έγκριση για τη λήψη περίθαλψης στο εξωτερικό. Διευκόλυνση των ασθενών στην άσκηση του δικαιώματός τους για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη Από έρευνα του ευρωβαρόμετρου 1 διαπιστώνεται ότι πολλοί πολίτες αγνοούν τις δυνατότητες λήψης περίθαλψης σε ένα άλλο κράτος μέλος. Πραγματικά, από την ίδια έρευνα διαπιστώνεται ότι το 30% του πληθυσμού της ΕΕ δεν γνωρίζει ότι υπάρχει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα λήψης υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό και επιστροφής των δαπανών από το εθνικό τους σύστημα υγείας ή από τον φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένοι. Οι ασθενείς θα επωφελούνται από διαφανείς και ταχείες διαδικασίες, μεταξύ άλλων και για την επιστροφή των δαπανών, και θα έχουν το δικαίωμα να ζητούν την επανεξέταση κάθε διοικητικής απόφασης σχετικής με θέματα διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Πριν αποφασίσουν να αναζητήσουν περίθαλψη σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, οι ασθενείς θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ιδίως μέσω των εθνικών σημείων επαφής. Έτσι θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. 1 Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο, «Cross-border health services in the EU, Analytical report», που διεξήγαγε η «The Gallup Organization» κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών (ΓΔ SANCO), 2007.

3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εγγύηση της ποιότητας και της ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται στην επικράτειά τους. Θεσπίζουν σαφή πρότυπα, βασιζόμενα σε κοινές αξίες και αρχές, και εξασφαλίζουν την ορθή και συνεχή εφαρμογή τους. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν κοινές αξίες και αρχές Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες και αρχές στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, η καθολικότητα, η πρόσβαση σε φροντίδα υψηλής ποιότητας, η ισότητα και η αλληλεγγύη αποτελούν κοινές αρχές για την υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ποιος είναι αρμόδιος για την εξασφάλιση της εφαρμογής αυτών των αρχών στη διασυνοριακή περίθαλψη. Στο μέτρο αυτό, η ύπαρξη σαφούς πλαισίου είναι αποφασιστικής σημασίας τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες που τους παρέχουν την περίθαλψη. Σαφήνεια και αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά στην ποιότητα και ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό Τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλού επιπέδου. Οι πολίτες εμπιστεύονται τις ιατρικές υπηρεσίες στη χώρα τους. Όταν οι ασθενείς ταξιδεύουν στην ΕΕ για τη λήψη περίθαλψης, πρέπει να έχουν την ίδια εμπιστοσύνη και για τις ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικό. Ωστόσο, δεν διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες πληροφορίες και εγγυήσεις. Η προτεινόμενη οδηγία καλύπτει ακριβώς αυτά τα θέματα. Ασφάλεια και ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης Σύμφωνα με έρευνα του ευρωβαρόμετρου 3, οι πολίτες δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη πληροφόρησης για την ποιότητα και την ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος πριν αποφασίσουν να ταξιδέψουν σε αυτό για θεραπεία. Τι προτείνει η εν λόγω οδηγία; Οι αρχές της χώρας στην οποία παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη θα είναι υπεύθυνες για την κλινική επίβλεψη. Οι διασυνοριακοί ασθενείς θα μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της περίθαλψης που εφαρμόζονται για την περίπτωσή τους σε ένα άλλο κράτος μέλος ελέγχονται τακτικά και βασίζονται στην σωστή ιατρική πρακτική και στην διεθνή ιατρική επιστήμη. Θα παρέχονται στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένων της διαθεσιμότητας, των τιμών, της ασφαλιστικής κάλυψης κ.ά.), ώστε να μπορούν να κάνουν ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση στους ιατρικούς τους φακέλους, ενώ η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων θα είναι επίσης εξασφαλισμένη στις περιπτώσεις διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης Εάν οι ασθενείς υφίστανται βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνουν, θα είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής και αποζημίωσης. Θα παρέχεται βοήθεια, όπου χρειάζεται, από τα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Οι ασθενείς που έρχονται από άλλη χώρα της ΕΕ προκειμένου να λάβουν υγειονομική περίθαλψη, θα έχουν την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους της χώρας στην οποία τυγχάνουν θεραπείας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 2 Συμπεράσματα του Συμβουλίου, Λουξεμβούργο, 1-2 Ιουνίου Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο, «Cross-border health services in the EU, Analytical report», που διεξήγαγε η «The Gallup Organization» κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών (ΓΔ SANCO), 2007.

4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει την συνεργασία των κρατών μελών για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών, της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας. Μαζί για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη Αφού όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις σε σχέση με τα συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης, η αύξηση της συνεργασίας θα έχει θετικά αποτελέσματα. Θα τους επιτρέψει να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες σχετικά με λύσεις, για να παρέχουν στους ασθενείς την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Η συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο αυξάνει την ποιότητα της περίθαλψης και την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. Η πρόταση αυτή παρέχει μια σταθερή βάση για την περαιτέρω συνεργασία. Τι σημαίνει αυτή η πρωτοβουλία για την υγειονομική περίθαλψη; Θα είναι πιο εύκολο για τους ασθενείς να πηγαίνουν στο φαρμακείο της περιοχής τους, με συνταγή την οποία έλαβαν στο εξωτερικό. Έτσι θα εξασφαλίζεται για τους ασθενείς η απρόσκοπτη συνέχιση της περίθαλψης που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος. Με την αυξημένη συνεργασία σε τομείς όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς σε θέματα τεχνογνωσίας και καινοτομίας, οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη υψηλού επιπέδου, στην οποία διαφορετικά μπορεί να μην είχαν πρόσβαση. Αυτό ισχύει ιδίως για ασθενείς με μια σπάνια ασθένεια και των οποίων η κατάσταση απαιτεί υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία για την διάγνωση ή την θεραπεία της. Με την ανταλλαγή αναλύσεων και αξιολογήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νέων τεχνολογιών υγείας, τα κράτη μέλη θα εξοικονομούν χρόνο και χρήματα. Με την ανταλλαγή αυτή, οι καλύτερες και αποτελεσματικότερες τεχνολογίες θα μπορούν να διατεθούν το ταχύτερο δυνατόν στους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και στους ασθενείς για τη βελτίωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. Με τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας (συμβατότητα των συστημάτων) όλοι θα επωφελούνται από πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές τεχνολογίες πληροφόρησης στον τομέα της υγείας (ηλεκτρονική υγεία). Οι υπεύθυνοι για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούν να συνεργάζονται γρήγορα και εύκολα. Οι ασθενείς θα έχουν τη δυνατότητα λήψης υπηρεσιών από το εξωτερικό, παραμένοντας στη χώρα τους, π.χ. μέσω της αξιοποίησης της τηλεϊατρικής. Με τις εξοικονομήσεις από πλευράς παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, η ηλεκτρονική υγεία μπορεί επίσης να συμβάλλει στη μεγαλύτερη δημοσιονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. Οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, οι ενδιαφερόμενοι και οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη θα επωφεληθούν από την αύξηση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη.

5 Τρεις λόγοι για δράση ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ; Η υγεία είναι σημαντική για την ευζωία όλων και οι ευρωπαϊκές χώρες δίνουν μεγάλη προσοχή και διαθέτουν σημαντικούς πόρους για να εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο υγείας για τους πολίτες τους. Τα υψηλής ποιότητας συστήματα υγείας αποτελούν ζωτικό μέρος των κοινωνιών μας. Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματά τους, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Η κοινωνία μας γερνάει. Οι ανισότητες ανάμεσα σε περιφέρειες και ανάμεσα σε ομάδες πολιτών είναι μεγάλες. Είναι σημαντικό να εξακολουθήσουν να έχουν όλοι πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περίθαλψη. Ο ρόλος των κρατών μελών στην εξασφάλιση αυτής της πολιτικής είναι πρωταρχικός και ουσιαστικός, όμως η ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει τις δράσεις των κρατών μελών, μέσω της ανάπτυξης συνεργιών, συνεργασίας και συντονισμού. Αποσαφήνιση του δικαιώματος λήψης διασυνοριακής περίθαλψης. Εξασφάλιση απλουστευμένης, βελτιωμένης και ασφαλούς διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Τα τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) κατέστησε σαφές ότι, παρ ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση, και την παροχή υπηρεσιών υγείας, η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και ατόμων στην εσωτερική αγορά ισχύει και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια όσον αφορά τον οριζόντιο τρόπο εφαρμογής αυτών των αρχών. Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για τις υπηρεσίες υγείας στην 3. Ενίσχυση της συνεργασίας για την εσωτερική αγορά, που υποβλήθηκε το 2004, περιελάμβανε διατάξεις αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, την προετοιμασία του μέλλοντος, που κωδικοποιούν τις αποφάσεις του ΔΕΚ, εφαρμόζοντας στις υπηρεσίες και για τη βελτίωση των συστημάτων υγείας τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό υγειονομικής περίθαλψης, τόσο για τους Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκριναν ακατάλληλη την προσέγγιση ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες αυτή και ως εκ τούτου οι υπηρεσίες υγείας εξαιρέθηκαν από το στο χώρο της υγείας. πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, το Και τα δύο θεσμικά όργανα επισήμαναν τότε την σπουδαιότητα της κάλυψης αυτού του θέματος από ειδική νομική πράξη στον τομέα της υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ασθενών, τις από κοινού συμφωνημένες αρχές για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και τέλος, τις ιδιαιτερότητες της ιατρικής επιστήμης και των πρακτικών της. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, με σκοπό να συμβάλλει στις προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώσουν τα συστήματα υγείας στην ΕΕ καθώς και την παροχή καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη.

6 Τι είναι η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη; η υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνει ένας ασθενής σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι ασφαλισμένος, ή η υγειονομική περίθαλψη που παρέχει ένας επαγγελματίας στο χώρο της υγείας σε ένα κράτος μέλος άλλο από αυτό στο οποίο συνήθως κατοικεί ή εργάζεται. ND EL-D Συγκεκριμένα, η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έχει διάφορες μορφές. Επαγγελματίες στο χώρο της υγείας που καταρτίζονται και εργάζονται στο εξωτερικό, πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τη λήψη περίθαλψης όπως, για παράδειγμα, οι ασθενείς που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές ή που χρειάζονται πολύ εξειδικευμένη αγωγή. Μπορεί να είναι επίσης ασθενείς που λαμβάνουν υπηρεσίες από το εξωτερικό, ενώ παραμένουν στη χώρα τους, π.χ. με την αξιοποίηση της τηλεϊατρικής (για την παροχή υποστήριξης χειρουργικής ειδικότητας, τη διάγνωση ακτινογραφιών κ.ά.). Επηρεάζει αυτή η νομοθετική πρόταση τον υφιστάμενο συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη; Όχι. Η πρωτοβουλία αυτή δεν επηρεάζει τα οφέλη που παρέχονται στους πολίτες από τον κανονισμό της ΕΕ για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 4. Οι πολίτες που χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη στο εξωτερικό θα εξακολουθήσουν να τη λαμβάνουν. Εφόσον διαθέτουν την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας μπορούν να επωφεληθούν από μια απλουστευμένη διαδικασία λήψης της απαιτούμενης ιατρικής υποστήριξης. Για προγραμματισμένη περίθαλψη, οι κανόνες παραμένουν ίδιοι: Οι ασθενείς που λαμβάνουν έγκριση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό και τα έξοδα να καλυφθούν στο ποσοστό που είναι υψηλότερο είτε του κράτους όπου είναι ασφαλισμένοι είτε του κράτους όπου τους παρέχεται περίθαλψη. Η προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίας αυτής είναι να αποσαφηνιστούν οι νέες επιλογές που παρέχονται στους ασθενείς σε σχέση με τη λήψη προγραμματισμένης περίθαλψης και που δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις που ορίζει ο κανονισμός της ΕΕ για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, όπως προκύπτουν από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όντως, τουλάχιστον όσον αφορά τις περισσότερες περιπτώσεις μη νοσοκομειακής περίθαλψης, οι ασθενείς θα μπορούν να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό χωρίς προηγούμενη έγκριση. Η διαφορά θα έγκειται στην επιστροφή των εξόδων. Οι ασθενείς θα πληρώνουν προκαταβολικά και θα τους επιστρέφονται τα χρήματα στη χώρα τους, σαν να είχαν λάβει την ίδια ή παρόμοια περίθαλψη στο εθνικό τους σύστημα υγείας ή στο δικό τους φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Τι συμβαίνει με τους πολίτες που υπάγονται σε συστήματα στα οποία η περίθαλψη παρέχεται δωρεάν; Θα τους επιστρέφονται τα έξοδα για την περίθαλψη που έλαβαν στο εξωτερικό; Ναι. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν τα ίδια δικαιώματα στη διασυνοριακή περίθαλψη, ανεξάρτητα από το σύστημα υγείας της χώρας τους. Οι πολίτες που συνήθως δεν χρειάζεται να προκαταβάλουν χρήματα για περίθαλψη στη χώρα τους θα λαμβάνουν επιστροφή των εξόδων από το εθνικό τους σύστημα, όταν πληρώνουν για περίθαλψη σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, η πρόταση δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημα της άμεσης χρέωσης για υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό. Χρήσιμοι σύνδεσμοι Κινητικότητα των ασθενών: Δικτυακή πύλη της ΕΕ για την υγεία: Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης: Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών: 4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, (ΕΕ L 149 της , σ. 2) (ενοποιημένη έκδοση: ΕΕ L 28 της , σ. 1). Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2008 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για σκοπούς μη εμπορικούς με αναφορά της πηγής. Directorate-General for Health and Consumers European Commission B 1049 Brussels ec;europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm Το έγγραφο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο σύμβασης που υπογράφηκε με την εταιρεία Qwentes KANTOR

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρση εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία

Άρση εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία Άρση εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία EL Ο Tibor, που ζει στην Ουγγαρία, έχει ανάγκη από αναπηρικό καροτσάκι για τις μετακινήσεις του λόγω του επιδεινώμενου διαβήτη του. Του αρέσει πολύ να ταξιδεύει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2014 COM(2014) 584 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα