ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη σήμερα στις 18/9/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. οι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη σήμερα στις 18/9/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. οι:"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Θεσσαλονίκη σήμερα στις 18/9/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. οι: 1. κ. Παπανικολάου Χρήστος, Διευθυντής ΕΣΥ Α Χειρουργικής Κλινικής 2. κ. Καμπαρούδης Απόστολος, Λέκτορας της Ε Χειρουργικής Κλινικής 3. κα Πέγιου Αγγελική, Προïσταμένη Χειρουργείου Γ κτιρίου 4. κα Λιακοπούλου Όλγα, Τομεάρχισσα Νοσηλευτικού Τομέα 5. κα Καλτσού Αιμιλία, ΤΕ Λογιστικής οι οποίοι αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ αριθμ. 908/ πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου, συνεδριάσαμε σε χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου, έχοντας υπόψη: 1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 41 η / συνεδρίαση του (θέμα εκτ. 2 ο ), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών χειρουργείων, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνη ,00 με το Φ.Π.Α. 2. Την υπ αριθμ. πρωτ: 44/ (θέμα 15 ο ) έγκριση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 3. Την υπ αριθμ. 98/2010 διακήρυξη του διαγωνισμού 4. Το από Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού. 5. Το από Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 6. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 20 η / συνεδρίαση του (θέμα 27 ο ) με την οποία επικυρώθηκαν τα ανωτέρω Πρακτικά. 7. Τις από , , και προσφυγές των εταιρειών PROTON ΑΕ, PAUL HARTMAN HELLAS A.E., ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ PAENCO A.E. και BIOCORE AE αντίστοιχα. 8. Τα από και Πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων 1

2 9. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 26 η / συνεδρίασή του (θέμα εκτ. 4 ο ), με την οποία επικυρώθηκαν τα ανωτέρω Πρακτικά. 10. Οι από και Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων των εταιρειών PAUL HARTMANN HELLAS AE και ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ PAENCO AE, αντίστοιχα. 11. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 28 η / συνεδρίασή του (θέμα εκτ. 2 ο ), με την οποία κλήθηκε η Επιτροπή Ενστάσεων να επανεξετάσει την από προσφυγή της εταιρείας «ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ PAENCO AE», διότι η Δικηγόρος του Νοσοκομείου προσκόμισε νεότερη Νομολογία που αφορά τις ημερομηνίες σύνταξης και θεώρησης των Υπεύθυνων Δηλώσεων που κατατίθενται σε διαγωνισμούς. 12. Το από Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων 13. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου 30 η / συνεδρίασή του (θέμα εκτ. 1 ο ), με την οποία επικυρώθηκε το ανωτέρω Πρακτικό. 14. Το υπ αριθμ. ΠΠ117/ Πρακτικό παραίτησης των ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας «ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ PAENCO ΑΕ» 15. Το υπ αριθμ. ΠΠ87/ Πρακτικό παραίτησης των ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας «PAUL HARTMANN HELLAS AE» 16. Το υπ αριθμ. πρωτ: 5952/ έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε από τις εταιρείες να παρατείνουν την προσφορά τους. 17. Το από έγγραφο της εταιρείας ΕΛΛΕΝΚΟ ΑΕ, με το οποίο ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της προσφοράς για τους κωδικούς , , , , , , , , , , , Το από έγγραφο της εταιρείας MEDICAL LITE, με το οποίο ενημερώνει ότι αποσύρει την προσφορά για τους κωδικούς , , , , Το από έγγραφο της εταιρείας VIOLAK INTERNATIONAL AE, με το οποίο ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της προσφοράς για τον κωδικό Το από έγγραφο της εταιρείας ΥΙΟΙ ΓΡΗΓ. ΔΙΓΚΑ ΑΕ, με το οποίο ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της προσφοράς της. 21. Το από έγγραφο της εταιρείας PAUL HARTMANN HELLAS AE, με το οποίο η εταιρεία ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της προσφοράς για τους κωδικούς , , , , , Το από Πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης 23. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 9 η / συνεδρίασή του (θέμα 29 ο ), με την οποία επικυρώθηκε το ανωτέρω Πρακτικό. 24. Το από έγγραφο της εταιρείας EDWARDS LIFESCIENCES HELLAS ΜΕΠΕ. 25. Την από προσφυγή της εταιρείας BARD ΕΛΛΑΣ ΑΕ 2

3 26. Την από προσφυγή της εταιρείας DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ 27. Την από προσφυγή της εταιρείας ΜΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 28. Την από προσφυγή της εταιρείας MILONAS HEALTH AE 29. Την από προσφυγή της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 30. Την από προσφυγή της εταιρείας ARETEION MEDICALS AE 31. Την από προσφυγή της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ 32. Το από Υπόμνημα της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ 33. Το από Υπόμνημα της εταιρείας Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 34. Το από Συμπληρωματικό Υπόμνημα της εταιρείας COLOPLAST ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ 35. Το από Υπόμνημα της εταιρείας BOSTON SCIENTIFIC 36. Το από Συμπληρωματικό Υπόμνημα της εταιρείας COLOPLAST ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ 37. Το από έγγραφο της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ 38. Το από έγγραφο της εταιρείας JOHNSON & JOHNSON HELLAS 39. Την από απάντηση δήλωση - διαμαρτυρία της εταιρείας MILONAS HEALTH AE 40. Το από έγγραφο της εταιρείας ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ PAENCO AEE 41. Το από έγγραφο της εταιρείας ST MEDICAL PRODUCTS ΕΠΕ 42. Το από Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων 43. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 18 η / συνεδρίασή του (θέμα εκτ. 1 ο ), με την οποία επικυρώθηκε το ανωτέρω Πρακτικό. 44. Την από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας «Αναστάσιος Μαυρογένης ΑΕ» 45. Την υπ αριθμ. Α306/ απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 46. Το υπ αριθμ. πρωτ: 39765/ έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε από τις εταιρείες να παρατείνουν την προσφορά τους. 47. Το από έγγραφο της εταιρείας ΕΛΛΕΝΚΟ ΑΕ, με το οποίο ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της προσφοράς για τους κωδικούς , , , , , , , , , , , Το από έγγραφο της εταιρείας MEDICAL LITE, με το οποίο ενημερώνει ότι αποσύρει την προσφορά της. 49. Το από έγγραφο της εταιρείας VIOLAK INTERNATIONAL AE, με το οποίο ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της προσφοράς για τους κωδικούς , , , , , ,

4 50. Το από έγγραφο της εταιρείας PAUL HARTMANN HELLAS AE, με το οποίο η εταιρεία ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της προσφοράς για τους κωδικούς , , , , , , , , , , Το από έγγραφο της εταιρείας ENVIVO AE, με το οποίο η εταιρεία ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της προσφοράς για τους κωδικούς , , , , , , , , , , , , Το από Πρακτικό Αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών 53. Το από Πρακτικό Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 54. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 20 η / συνεδρίασή του (θέμα 24 ο ), με την οποία επικυρώθηκαν τα ανωτέρω Πρακτικά. 55. Το υπ αριθμ / έγγραφο, με το οποίο στάλθηκε η ανωτέρω απόφαση στις μειοδότριες εταιρείες, και ζητήθηκε να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να πιστοποιείται ότι οι τιμές των ειδών που κατακυρώθηκαν στην εταιρεία τους δεν είναι υψηλότερες από τις ανώτατες τιμές του τρέχοντος Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, βάσει της υπ αριθμ. 574/ Υπουργικής Απόφασης. 56. Την υπ αριθμ. 574/ Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ τ. Β 362/ ), σχετικά με την Τροποποίηση της παράτασης των Προγραμμάτων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2010 και Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των εταιρειών. 58. Το υπ αριθμ. πρωτ: 39341/ έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε από τις εταιρείες να παρατείνουν την προσφορά τους. 59. Το από έγγραφο της εταιρείας ENVIVO AE, με το οποίο η εταιρεία ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της προσφοράς για τους κωδικούς , Το από έγγραφο της εταιρείας VIOLAK INTERNATIONAL AE, με το οποίο ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της προσφοράς για τους κωδικούς , , , , , , Το από έγγραφο της εταιρείας PAUL HARTMANN HELLAS AE, με το οποίο η εταιρεία ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της προσφοράς για τους κωδικούς , , , , , , , , , , Τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν. 3329/05, του άρθρου 35 του Ν. 3377/05 (Φ.Ε.Κ.202/Α/ ) του Ν. 3527/07, του Ν. 3580/2007 και του Π.Δ. 118/2007. Προχωρήσαμε στον έλεγχο των Υπεύθυνων Δηλώσεων που κατατέθηκαν από τις εταιρείες, σχετικά με το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, και αφού λάβαμε υπόψη όσες αλλαγές τιμών προέκυψαν, συντάξαμε τον παρακάτω πίνακα και διαπιστώσαμε τα εξής: 4

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,00 513, ,00 513, ,00 800, ,00 270, ,00 375, ,00 513, ,00 31, ,00 770, ,00 770, ,00 770, ,00 770, , , , ,63 25, , ,63 25, , ,63 25, , ,63 25, ,00 640, ,00 640, Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 5

6 , ,00 160, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,90 23, , , , , ,00 630, ,00 630, ,00 630, ,00 630, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 640, ,00 640, ,00 540, ,00 480, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,88 0, ,0385 0, ,0385 0, ,0087 0, ,24 3, ,245 0, ,245 0, ,245 0, ,245 0,

7 ,0087 0, ,45 0, ,0274 0, ,24 3, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,20 33, ,30 33, ,30 33, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 7

8 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,00 8, ,00 25, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,00 99, ,00 8, ,00 8, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,70 5, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,00 99, ,00 99, ,00 99, ,00 99, ,00 99, ,00 99, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,00 8,

9 ,00 25, ,00 25, ,00 6, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,70 13, ,00 99, ,00 99, ,00 99, ,00 220, ,48 7, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,80 7, ,80 2, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,00 28, ,94 30, ,00 125, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 9

10 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,20 0, ,50 0, ,67 0, ,029 0, ,018 0, ,029 0, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,47 0, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 10

11 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,64 1, ,022 0, ,022 0, ,029 0, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ,47 0, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Οι τιμές των ειδών που κατακυρώθηκαν στις μειοδότριες εταιρείες, δεν είναι υψηλότερες από τις ανώτατες τιμές του τρέχοντος Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, βάσει της υπ αριθμ. πρωτ: 574/ Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ τευχ. Β 362/ ). Στις περιπτώσεις εκείνες που υπήρχε υπέρβαση, οι εταιρείες τροποποίησαν τις τιμές τους έτσι ώστε να εναρμονιστούν με τις τιμές του παρατηρητηρίου. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι εταιρείες οι οποίες και δεν προχώρησαν σε μείωση των τιμών τους. Αναλυτικότερα: 1) Η εταιρεία ΕΛΛΕΝΚΟ ΑΕ, για τους κωδικούς και ) Η εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ, για τους κωδικούς , , Επισημαίνουμε ότι στην ανωτέρω κατάσταση δεν γίνεται μνεία για τους υπόλοιπους κωδικούς ζητουμένων ειδών του Νοσοκομείου, διότι αν και δεν συμπεριλαμβάνονται στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών, ωστόσο το Νοσοκομείο έχει συγκριτικά στοιχεία δεδομένου ότι υπήρξε προσφορά από περισσότερες από μία εταιρείες. Στη συνέχεια με το υπ αριθμ. πρωτ: 39339/ έγγραφο, ζητήθηκε από τις εταιρείες να καταθέσουν τιμολόγια, για τα είδη για τα οποία είναι οι μοναδικές προσφέρουσες και επιπλέον δεν περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήσιο Τιμών της ΕΠΥ. 11

12 Από την συλλογή των ανωτέρω τιμολογίων προκύπτει ότι η προμήθεια των εν λόγω υλικών κρίνεται συμφέρουσα για το Νοσοκομείου διότι οι προσφερόμενες τιμές των εταιριών είναι ίσες ή μικρότερες από τις αντίστοιχες τιμολογήσεις σε άλλα Νοσοκομεία, και αναλυτικότερα: 1. Το υπ αριθμ. 6686/ ΤΔΑ της εταιρείας NIVACO ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ 2. Το υπ αριθμ / ΤΔΑ της εταρείας DIOPHAR AE 3. Τα υπ αριθμ / και / ΤΔΑ της εταιρείας STERILE HELLAS ABEE 4. Τα υπ αριθμ. 1220/ , 1110/ , 1170/ , 10724/ , 292/ , 1339/ , 1584/ , 12073/ , 716/ , 12292/ , 1060/ ΤΔΑ της εταιρείας ARETEION MEDICALS AE 5. Τα υπ αριθμ / , 85042/ , 89296/ ΤΔΑ της εταιρείας Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ 6. Τα υπ αριθμ. 7741/ , / , 11149/ , 4287/ ΤΔΑ της εταιρείας ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ 7. Τα υπ αριθμ. 346/ , 353/ , 470/ , 580/ , 817/ , 3142/ , 3621/ ΤΔΑ της εταιρείας Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 8. Τα υπ αριθμ / , 63675/ ΤΔΑ της εταιρείας ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ 9. Τα υπ αριθμ / , 19393/ ΤΔΑ της εταιρείας ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΕ 10. Το υπ αριθμ / ΤΔΑ της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ 11. Το από έγγραφο της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ, σύμφωνα με το οποίο το είδος με κωδικό , δεν έχει τιμολογηθεί πάλι κωθώς είναι η πρώτη φορά που το προσφέρουν στην αγορά. 12. Τα υπ αριθμ. 4392/ , 5089/ , 5306/ , 3607/ , ΤΔΑ της εταιρείας IATROKAL Π. ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ 13. Τα υπ αριθμ / , 72210/ , 70726/ , 74955/ , 62242/ , 64422/ , 74279/ , 71574/ , 71752/ , 75547/ , 66041/ , 71667/ , 75461/ , 75927/ , 73785/ , 74282/ , 66902/ ΤΔΑ της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕ 14. Το από έγγραφο της εταιρείας SUPERMED ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΣΧΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, με το οποίο ενημερώνει ότι το είδος με κωδικό , είναι καινούριο προϊόν και ως εκ τούτου δεν έχει πουληθεί ακόμα σε δημόσια Ελληνικά Νοσοκομεία. 15. Τα υπ αριθμ / , 23414/ , 24277/ ΤΔΑ της εταιρείας MILONAS HEALTH AE 16. Το από έγγραφο της εταιρείας MILONAS HEALTH AE, με το οποίο γνωρίζει ότι για τους κωδικούς και , δεν υπάρχουν πωλήσεις και επομένως δεν δύνανται να προσκομίσουν συγκριτικά στοιχεία. 12

13 17. Τα υπ αριθμ / , 65014/ , 72343/ , 73023/ , 71788/ , 73737/ , 73437/ , 73160/ , 72891/ , 72339/ , 74163/ , 72241/ ,73848/ ΤΔΑ της εταιρείας NIKOΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ PAENCO AEE 18. Τα υπ αριθμ. 181/ , 642/ , 820/ , 631/ ΤΔΑ της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 19. Το από έγγραφο της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία ενημερώνει ότι για τους κωδικούς , , δεν βρέθηκαν τιμολόγια προς άλλα νοσοκομεία. 20. Τα υπ αριθμ / , 10914/ , 10774/ , 11429/ , 11091/ , 11918/ , 12814/ , 12682/ , 13047/ ΤΔΑ της εταιρείας ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΕΠΕ 21. Το από έγγραφο της εταιρείας PROTON AE, με το οποίο η εταιρεία ενημερώνει ότι τα είδη με κωδικούς , δεν έχουν έως σήμερα παραδοθεί και τιμολογηθεί σε κανένα δημόσιο φορέα. Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε : α) Για τα ζητούμενα είδη με κωδικούς είδους, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , για τα οποία οι μειοδότριες εταιρείες δεν προχώρησαν σε μείωση των τιμών τους προκειμένου να εναρμονιστούν με το Παρατηρητήριο ή δεν αποδέχτηκαν παράταση των προσφορών τους ή απέσυραν την προσφορά τους για συγκεκριμένους κωδικούς, ή δεν προσκόμισαν τιμολόγια για τα είδη, καθώς επίσης και για αυτά που μνημονεύονται στο από Πρακτικό της Οικονομική αξιολόγησης μας, για τα οποία δεν υπήρξε προσφορά από καμία εταιρεία ή απορρίφθηκαν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης ή δεν αποδέχθηκαν παράταση των προσφορών τους 13

14 προτείνουμε τη ματαίωση της προμήθειας τους και την προμήθεια τους όταν και εφόσον ζητηθούν, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 22 του ΠΔ 118/2007 και Άρθρου 22 του Π.Δ 60/2007 και με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη το ποσό των ,00, όπως προκύπτει από τις ισχύουσες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Πρακτικού. β) την εξημισείας κατακύρωση των ζητούμενων ειδών με κωδικούς : στις εταιρείες PAENCO ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΑΕΕ και ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ στις εταιρείες INTELLIGENT HEARING ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε στις εταιρείες STERILE HELLAS Α.Β.Ε.Ε. και ΙΑΤΡΟΚΑΛ-Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ λόγω ισοτιμίας γ) Την κατακύρωση των ειδών στις μειοδότριες εταιρείες και όπως αυτές προέκυψαν μετά από τις παραπάνω αλλαγές και τις αναγκαίες τροποποιήσεις, ως εξής: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ : 1 ΕΤΟΣ : 2010 Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 98 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Κ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. Μ/Μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤ. Φ.Π.Α ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ BECK ΛΟΞΗ ΤΟΜΗ 23G Κ Γ ZHEJIANG K KINA ΑΙ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90mm. ΤΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ BECK ΛΟΞΗ ΤΟΜΗ 23G Κ ΑΙ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90mm ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ BECK ΛΟΞΗ ΤΟΜΗ 25G Κ Γ ZHEJIANG K KINA ΑΙ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90mm. ΤΕ

15 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ BECK ΛΟΞΗ ΤΟΜΗ 25G Κ ΑΙ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90mm ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ BECK ΛΟΞΗ ΤΟΜΗ 27G Κ Γ ZHEJIANG K KINA ΑΙ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90mm. ΤΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ BECK ΛΟΞΗ ΤΟΜΗ 27G Κ ΑΙ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90mm ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.20G Γ ZHEJIANG K KINA ΤΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.20G ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.19G Γ ZHEJIANG K KINA ΤΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.19G ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ : 2 ΕΤΟΣ : 2010 Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 98 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Κ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. Μ/Μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤ. Φ.Π.Α ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ BECK ΛΟΞΗ ΤΟΜΗ 20G Κ Γ ZHEJIANG K KINA ΑΙ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90mm ΤΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ BECK ΛΟΞΗ ΤΟΜΗ 20G Κ ΑΙ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90mm ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΥΨΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Α Γ 5243XX HANGZHOU J KINA ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΜΕΓΕΘΗ 5,6,7,7 1/2,8,8 1/2,9,10 15

16 ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΔΗΓΟ Ο ΧΩΡΙΣ ΕΥΚΟΛΗ ΓΩΝΙΩΣΗ. ΤΕ ΤΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΥΨΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Α ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΜΕΓΕΘΗ 5,6,7,7 1/2,8,8 1/2,9,10 ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΔΗΓΟ Ο ΧΩΡΙΣ ΕΥΚΟΛΗ ΓΩΝΙΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ SHE Γ ΒΜ BESS MEDIZ ΓΕΡΜΑΝΙΑ PARD, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ Υ 1,02, ΑΠΟ FLUOROPLASTIC ΤΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ SHE PARD, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ Υ 1,02, ΑΠΟ FLUOROPLASTIC ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ SHE Γ ΒΜ BESS MEDIZ ΓΕΡΜΑΝΙΑ PARD, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ Υ 1,14, ΑΠΟ FLUOROPLASTIC ΤΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ SHE PARD, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ Υ 1,14, ΑΠΟ FLUOROPLASTIC ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1,14mm Π Γ ΒΜ BESS MEDIZ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ FLWOROPLASTIC ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1,14mm Π ΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ FLWOROPLASTIC ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ : 3 ΕΤΟΣ : 2010 Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 98 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Κ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. Μ/Μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤ. Φ.Π.Α ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1,32mm Π Γ ΒΜ BESS MEDIZ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1,32mm Π ΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ SHE Γ ΒΜ BESS MEDIZ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16

17 PARD, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ Υ 1,02, ΑΠΟ FLUOROPLASTIC ΤΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ SHE PARD, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ Υ 1,02, ΑΠΟ FLUOROPLASTIC ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ SHE Γ ΒΜ BESS MEDIZ ΓΕΡΜΑΝΙΑ PARD, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ Υ 1,14, ΑΠΟ FLUOROPLASTIC ΤΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ SHE PARD, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟ Υ 1,14, ΑΠΟ FLUOROPLASTIC ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ SHE Γ ΒΜ BESS MEDIZ ΓΕΡΜΑΝΙΑ PARD, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕ ΤΡΟΥ 1,02, ΑΠΟ FLUOROPLASTIC ΤΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ SHE PARD, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕ ΤΡΟΥ 1,02, ΑΠΟ FLUOROPLASTIC Σωλήνες παροχέτευσης ελαστικες penrose Γ NANTONG AN KINA ΤΕ Σωλήνες παροχέτευσης ελαστικες penrose ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ : 4 ΕΤΟΣ : 2010 Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 98 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Κ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. Μ/Μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤ. Φ.Π.Α ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟ ΑΠΟΣΠΩΜ Γ ΑNHUI EASY KINA ΕΝΟ ΜΠΕΚ DAVOL ΤΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟ ΑΠΟΣΠΩΜ ΕΝΟ ΜΠΕΚ DAVOL

18 ΜΠΙΛΑΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2 ΘΑΛΑΜΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑ Γ BICAKCILAR ΤΟΥΡΚΙΑ Ι ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 25 00ML ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΤΕ ΜΠΙΛΑΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2 ΘΑΛΑΜΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑ Ι ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 25 00ML ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ : ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ : 5 ΕΤΟΣ : 2010 Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 98 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΚΟΥΒΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Μ/Μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤ. Φ.Π.Α Καθετήρας διπλός προστατευόμενος, για προστατευόμενη λήψη βρ Γ * INTRA SPEC ΓΕΡΜΑΝΙΑ ογχικού εκκρίματος προωθούμενος με άσηπτη τεχνική για διάγνω ση πνευμονίας, μέσω ενδοτραχειακού ή βρογχοσκοπίου... ΤΕ ΚΟΥΤΙ INTRABRONCH KΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΒΡΟΓΧΙΚΟ Υ ΕΚΚΡΙΜΑ ΤΟΣ, ΑΣΗΠΤΟΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ Ή ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΜΕ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΑΣΗΠΤΟΣ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Κύκλωμα ενηλίκων για αναπνευστήρες με λεία εσωτερική επιφάνε Γ ΜΝ MORTON MED ΤΟΥΡΚΙΑ ια σπιράλ, με δύο υδατοπαγίδες μήκους περίπου 180 cm και ένα ν ελεύθερο σωλήνα περίπου 60 cm, αποστειρωμένο ΤΕ ΚΟΥΤΙ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σ ΠΙΡΑΛ ΑΠΌ PVC 22ΜΜ, ΜΕ 2 ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ 180CM ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 60CM Α ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ Υ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΕΤ ΡΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΓΙΑ CPAP/BIPAP ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝ Γ MN 130-0* MORTON MED TOYPKIA Η ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Σ ΤΟΥ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΤΕ KOYTI ΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΓΙΑ BPAP ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕ ΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 134 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΣΤΟ Ν ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΗ : SMALL,MEDIUM, LARGE ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙ Γ AXEL SRL ΙΤΑΛΙΑ ΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ TUOHY 18G EΣΩΤΕΡΙΚΗ 27G Κ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠ ΟΥ 125mm ME KAΘΕΤΗΡΑ 20G ΤΕ ΚΟΥΤΙ ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 18G 18

19 TUOHY, 27 G X 120MM SPINAL, ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΌ ΝΥΛΟΝ 20G, ME STAN DARD ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ Ο Γ 1662* AXEL SRL ΙΤΑΛΙΑ ΔΗΓΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΕ ΚΟΥΤΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ Ο ΔΗΓΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ : 6 ΕΤΟΣ : 2010 Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 98 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΚΟΥΒΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Μ/Μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤ. Φ.Π.Α ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT- Γ 1662* AXEL SRL ΙΤΑΛΙΑ WHITACRE No 22,23,24,25 ΤΕ ΚΟΥΤΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ.ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ Ο ΔΗΓΟ ΤΥΠΟΥ WHITACRE 22G,23G,24G,90ΜΜ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ YANKAUER ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕ Γ ΜΝ 302 MORTON MED ΤΟΥΡΚΙΑ ΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ. ΤΕ ΚΟΥΤΙ ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ YANKAUER ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕ ΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓ VACUUM CONTROL ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ YANKAUER ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΕΛ Γ ΜΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΑΣ ΤΕ ΚΟΥΤΙ ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ YANKAUER ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΕΛ ΕΑΣ ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ YANKAUER ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕ Γ ΜΝ 302 MORTON ME ΤΟΥΡΚΙΑ ΡΙΠΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ. ΤΕ ΚΟΥΤΙ

20 ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ YANKAUER ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕ ΡΙΠΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ/VACUUM CONTROL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ YANKAUER ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΟ Γ ΜΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΕΑΣ ΤΕ ΚΟΥΤΙ ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ YANKAUER ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΕΛΕΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ : 7 ΕΤΟΣ : 2010 Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 98 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΚΟΥΒΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Μ/Μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤ. Φ.Π.Α ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΤΟΥ ΑΓΓΕΟΓΡΑΦΟΥ, ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 1200 P Γ ΜΝ 204 MORTON MED ΤΟΥΡΚΙΑ SI, MΗΚΟΥΣ CM ΤΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΤΟΥ ΑΓΓΕΟΓΡΑΦΟΥ, ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 1200 P SI, MΗΚΟΥΣ ΕΚ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ Γ GTC **** GTA SRL ΙΤΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ CHIBA ΤΕ ΚΟΥΤΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ CHIBA 18G, 20G, 22G, 23G, 25G & MHKH 7,9,10,15,20CM Α ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΗΧΟΓΕΝΙΤΙΚΕΣ ΜΠΙΛΑΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ Σ Γ ΜΝ 400 MORTON MED ΙΤΑΛΙΑ ΤΕΡΕΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 2000ML ΚΑΙ ΑΝΩ, ΜΕ Δ ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ... ΤΕ ΚΟΥΤΙ ΜΠΙΛΑΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 2000ML ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤ Α, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ, ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 150ΕΚ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕ Γ * INTRA SPEC ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΥΣΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΑ 30-50CM ΔΙΑΤΡΗΤΟ, 3WAY ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ 20

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΟΜΑΔΑ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ 23% ή 13% ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 25079001 2 71063001 3 71071007 4 71071008 5 71088022 6 71095008 7 71117003 8 71158017 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 10 Σεπτεμβρίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 12 00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 12 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 09-07- 0 Αρ Διακήρυξης: 8 Αριθ Πρωτ: 458 Ταχ Δ/νση : Περιοχή στρατοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Κάλυμνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ 16-02-2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ πρωτ.: 2ης ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑNΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ > ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηµ.Εκτύπωσης: Ώρα Εκτύπωσης: 22/05/15 7:43 ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 0/06/203 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/4763 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα,3500,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-8766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 1/41 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377245-2010:text:el:html GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 21-04-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 20032015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ. Ενδεικτική τιμή. Κωδικός Τεχνικές προδιαγραφές ΜΜ 18531 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 6F

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ. Ενδεικτική τιμή. Κωδικός Τεχνικές προδιαγραφές ΜΜ 18531 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 6F Κωδικός Είδους Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές ΜΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενδεικτική τιμή Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ ΕΝΑ ΣΕΤ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ, ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΘΗΚΑΡΙ (ΜΕΘΟΔΟΣ SELDINGER),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σελ. 1 ΜΕ "ΣΗΑΤ" Α. ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 2013-002-33 ΖΕ-001 ΚΟΝΙΧ GEL 67 0,75 13 % 6,53 50,25 56,78 1915076 ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΗΧΟΑΓΩΓΙΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 H 500 ML Κατάλληλο για οποιοδήποτε είδος υπερηχογραφήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.814/214/180735/Σ.780/23 Ιουν. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 160565 AMNIOQUICK (ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 2 52977 ΑΛΟΙΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΗΕΓ (ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ) 3 28127 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 0,6MM X4,5 4 28128 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/1/15 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33141200-2 προϋπολογισμός: 52.000,00. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/1/15 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33141200-2 προϋπολογισμός: 52.000,00. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 19/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15552/22.12.2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2108033012

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡΤ46907Τ-ΧΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 04-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 2277 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ Συνημμένα: -Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών -Αξιολόγηση Παρατηρήσεων Α Διαβούλευσης ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Υ.ΠΕ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ Συνημμένα: -Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών -Αξιολόγηση Παρατηρήσεων Α Διαβούλευσης ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Υ.ΠΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ A/A ΕΙΔΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤ ΠΡΟΫ/ΝΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤ ΠΡΟΫ/ΝΗ ΤΙΜΗ Γ.Ν. Σ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ Σ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 2 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΠΛΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΑΠΛΟΙ 1) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ)

Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ) Σετ Εντερόκλισης Σετ άμεσης διαδερμικής παροχέτευσης TROCAR με σύστημα κλειδώματος Σετ άμεσης διαδερμικής παροχέτευσης TROCAR χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Λαµία. Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Λαµία. Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Λαµία Αρ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θέμα: Πρακτικό αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Προµ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιµή

Α/Α Προµ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιµή Ώρα Εκτύπωσης: 14:12 Αρ. Σελίδας : 1 1915016 1 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 1 01-3578 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.ΧΡ. 1678 ΤΕΜΑΧΙΑ 23 0,0267 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ :

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 230-38080 Φ. 460.2 / 08 / 8658 Σ. 5473 Θεσσαλονίκη, 4 Νοε 204 Συν: Ένα () ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις ( Ανοικτές ιαπραγµατεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ (ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ), ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) : 18-02-2014 ********************************************* ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:28

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) : 18-02-2014 ********************************************* ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:28 ================================================== ΕΤΟΣ : 2013 Α/Α : 105 ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ********************************************************************* ==================================================

Διαβάστε περισσότερα