Περιγραφή της οµής του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή της οµής του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης"

Transcript

1

2 Περιεχόµενα 1. Καλωσόρισµα από τον κο. Jean Bernou C.E.O McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης Καλωσόρισµα από τον κο. Γεώργιο Γκόνο, Περιγραφή της οµής του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Μαρτυρίες των Συµµετόχων µας ιευθύνοντα Σύµβουλο McCain Ελλάδας & Βαλκανίων Εταιρική οµή McCain Hellas και ΕΚΕ Το εργασιακό µας περιβάλλον Η αγορά µας...10 Η Γκάµα των Προϊόντων µας...10 Οι Πελάτες µας...11 Οι προµηθευτές µας...13 Case Study Ο απολογισµός περιλαµβάνει µαρτυρίες συµµετόχων µας που έλαβε η McCain Hellas µέσω επιστολών ή γραπτών ανακοινώσεων. 7. Ο κοινωνικός µας περίγυρος Το Περιβάλλον µας Σχεδιασµός και Στοχοθέτηση για το µέλλον Μεθοδολογία του Απολογισµού...21 Ολα τα case studies αναλύουν πτυχές των δραστηριοτήτων της McCain σε επίπεδο διαδικασιών ή προϊόντων και απεικονίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 11. Ορολογία...21 Ποσοτικά Αποτελέσµατα (Γραφήµατα) 12. Επικοινωνία Σκοπός και Πεδίο του Απολογισµού Έκθεση ιασφάλισης Ποιότητας...24 Εκτός από την ποιοτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της, η McCain παρουσιάζει επίσης ποσοτικά αποτελέσµατα του οικονοµικού έτους 2007 και 2008 µέσω διαγραµµάτων και πινάκων. 2 Απολογισµός ΕΚΕ

3 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το γεγονός ότι η εταιρεία µας αποτελεί τον παγκόσµιο ηγέτη στην παραγωγή προϊόντων κατεψυγµένης πατάτας, µας κάνει να αισθανόµαστε ουσιαστική ευθύνη για την διασφάλιση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης όλων όσων επηρεάζονται από τη δραστηριότητά µας. Για εµάς η πραγµατική επιτυχία έγκειται στην ικανότητά µας να ισορροπούµε µεταξύ των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσµεύσεων της εταιρείας µας έναντι των συµµετόχων µας. Οι ισχυρές µας αξίες και πολιτικές αποτελούν αντανάκλαση της κοινωνικής µας δέσµευσης, από τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούµαστε µέχρι τον τελικό καταναλωτή. εσµευόµαστε να ενεργούµε υπεύθυνα ώστε να διαφυλάττουµε το µέλλον του πλανήτη µας ελαχιστοποιώντας την επίδραση των δραστηριοτήτων µας στο περιβάλλον, καθώς και να ενισχύουµε τις τοπικές κοινωνίες προκειµένου να βελτιώσουµε την ποιότητα ζωής για όλους. Ο συνολικός στόχος που καθοδηγεί τις ενέργειές µας είναι η δηµιουργία ενός καλύτερου και βιώσιµου µέλλοντος. Έτσι, είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που διασφαλίζουµε τη βιώσιµη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων µας, των εργαζοµένων µας, των κοινωνιών στις οποίες ζούµε και του περιβάλλοντός µας. Σεβόµενοι τις αξίες µας, ενεργοποιούµαστε στο τοπικό περιβάλλον θέτοντας συγκεκριµένους στόχους και ακολουθώντας µια εξατοµικευµένη προσέγγιση για κάθε ζήτηµα. Drink the Local Wine : Working in communities across the globe

4 1. Καλωσόρισµα από τον CEO McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης Καλωσορίζω µε ευχαρίστηση την πρωτοβουλία της McCain Hellas να καταρτίσει έναν Απολογισµό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η McCain Hellas υπήρξε πάντοτε πρωτοπόρος στην προώθηση ενεργειών που βασίζονται στις αρχές των ιδρυτών της McCain και που εµπνέουν όλο τον όµιλο της McCain. Η McCain Hellas αποτελεί µέρος της περιφέρειας της Ηπειρωτικής Ευρώπης που περιλαµβάνει 38 χώρες στις οποίες χρησιµοποιούνται τουλάχιστον 24 διαφορετικές γλώσσες. Στην περιφέρειά µας υπάρχουν 8 εργοστάσια παραγωγής. Για πάνω από 50 χρόνια εµείς στη McCain προσφέρουµε στους καταναλωτές όλου του κόσµου, νόστιµα και θρεπτικά προϊόντα µε βάση την πατάτα. Ιστορικά, πάντοτε λαµβάναµε υπόψη µας τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων µας στους ανθρώπους, στο περιβάλλον και στην επιχειρηµατική µας δραστηριότητα. Αυτά αποτελούν τους κύριους πυλώνες του προγράµµατός µας για την εταιρική ευθύνη. Σήµερα πλέον, αποφασίσαµε να υιοθετήσουµε µια πιο γενναία προσέγγιση καθορίζοντας συγκεκριµένους στόχους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - ΕΚΕ (Corporate Social Responsibility-CSR) οι οποίοι µας επιτρέπουν να µετρήσουµε τις επιδόσεις µας. εδοµένου ότι εκατοµµύρια άνθρωποι καταναλώνουν τα προϊόντα µας σε τακτική βάση, αναπτύξαµε µια αυστηρή πολιτική ΕΚΕ. Η πολιτική µας βασίζεται στον ενεργό διάλογο µε τους κύριους συµµέτοχους µας. Η εταιρική επικοινωνία σχετικά µε την πολιτική µας ήταν µέχρι σήµερα σχετικά περιορισµένη δεδο- µένου ότι είχαµε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της αναγνωρισιµότητας των εµπορικών µας σηµάτων. Οι καιροί άλλαξαν. Η επιτυχία συνδέεται ολοένα και πιο στενά µε την ΕΚΕ. Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε στη σηµερινή κοινωνία, τόσο σε σχέση µε τους ανθρώπους όσο και µε το περιβάλλον, είναι τεράστιες. Είτε πρόκειται για την αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενέργεια, τη βιοποικιλότητα ή τη διατροφή, εµείς στη McCain θέλουµε να γνωρίζουµε και να διαχειριζόµαστε µε µεγαλύτερη ακρίβεια την επίδραση των δραστηριοτήτων µας κάτω από το πρίσµα αυτών των προκλήσεων. Με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου και εξειδικευµένου οργανισµού, βρισκόµαστε επί του παρόντος στη φάση συλλογής ολοκληρωµένων πληροφοριών σχετικά µε το επίπεδο εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Το αποτέλεσµα θα µας επιτρέψει να θέσουµε σαφείς και µετρήσιµες προτεραιότητες ώστε να βελτιωθούµε. Ένα άλλο παράδειγµα είναι η ύπαρξη Επιστηµονικής Επιτροπής. Αποστολή της είναι να µας παρέχει συµβουλές σχετικά µε τη διαρκή βελτίωση των διατροφικών στοιχείων των προϊόντων µας, των επικοινωνιακών µας δραστηριοτήτων, καθώς και της δηµιουργίας και εξέλιξης νέων κωδικών µε άξονα τη φιλοσοφία «Eat Tasty-Stay Healthy». Προτεραιότητά µας ήταν πάντοτε οι άνθρωποι, είτε πρόκειται για εργαζόµενους, καλλιεργητές, πελάτες, καταναλωτές είτε για τις τοπικές αρχές. Η διεύρυνση του διαλόγου µε αυτούς αποτελεί ένα βασικό κοµµάτι του προγράµµατός µας µε το άλλο να είναι ο σεβασµός για το περιβάλλον. Ευχόµαστε και πιστεύουµε ενθέρµως ότι το πρόγραµµά µας θα εξασφαλίσει βιώσιµη ανάπτυξη για την εταιρεία µας. Στον παρόντα απολογισµό θα µάθετε περισσότερα σχετικά µε τη McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης και τη Mc- Cain Hellas καθώς και µε τον τρόπο που ενσωµατώνουµε την ΕΚΕ σε όλες τις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες. Jean Bernou CEO Continental Europe 4 Απολογισµός ΕΚΕ

5 5 2. Καλωσόρισµα από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο McCain Ελλάδας & Βαλκανίων Εµείς στη McCain πιστεύουµε αναµφισβήτητα ότι ο κύριος στόχος µας, πέραν του να είµαστε µια επιτυχηµένη εταιρεία για τους µετόχους, τους εργαζόµενους και τους άλλους συµµέτοχους µας, είναι να αφήσουµε πίσω µας έναν κόσµο που θα είναι καλύτερος από αυτόν στον οποίο ζούµε. Ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρείας µας, πριν από 50 χρόνια, οι αδελφοί Harrison και Wallace McCain έθεσαν το θεµέλιο λίθο αυτού που σήµερα αποκαλείται Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Στο σύνολο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της McCain σε όλο τον κόσµο συναντάµε κάποια κοινά στοιχεία που είναι τα εξής: Η χαρά του να βλέπει κανείς νέους ανθρώπους να εξελίσσονται και να ανελίσσονται στις ηγετικές βαθµίδες Η αποδοχή του να µαθαίνουµε από τα λάθη µας στην προσπάθεια επίτευξης της αριστείας Ο σεβασµός προς όλους τους κατά τόπους πολιτισµούς και αξίες Για εµάς, η επιχειρηµατική δεοντολογία συνεπάγεται ότι µια εταιρεία δεν πρέπει µόνο να ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη και την κερδοφορία της, αλλά παράλληλα, για την επιρροή της στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο δικός µας ορισµός για την ΕΚΕ επικεντρώνεται σε στρατηγικά σηµεία και καλύπτει θέµατα όπως οι επιχειρηµατικές πρακτικές, η δέσµευση για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, οι εσωτερικές πολιτικές και ο κώδικας δεοντολογίας. Στόχος µας είναι να διασφαλίσουµε ότι όλες οι δραστηριότητες και πρωτοβουλίες µας είναι διαφανείς και αποδεκτές από τους εργαζόµενους και τους συµµέτοχους µας. Η δέσµευσή µας για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητηµάτων έχει βαρύνουσα σηµασία για : Τους καταναλωτές που δείχνουν εµπιστοσύνη στη McCain ως µια εταιρεία που δεσµεύεται απέναντι στην κοινωνία Τους εργαζοµένους µας που συµµετέχουν ενεργά και εθελοντικά στην κατεύθυνση ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας και στην προστασία του περιβάλλοντος Την τοπική κοινωνία µε την οποία µοιραζόµαστε κοινές αξίες για τις σηµερινές και µελλοντικές ανάγκες του κόσµου µας Στο πλαίσιο αυτό, η αντιµετώπιση των ανησυχιών των συµµετόχων µας, είτε πρόκειται για τους εργαζοµένους µας, τους πελάτες µας, τους προµηθευτές µας, τους καταναλωτές µας και την κοινωνία των πολιτών, αποτελεί για εµάς στη McCain, ηθική δέσµευση. Ο απολογισµός περιγράφει ανοικτά τη στρατηγική και τους στόχους µας σχετικά µε την ΕΚΕ οι οποίοι αποσκοπούν σε µια κοινή προσπάθεια µε τους συµµέτοχους µας για την υλοποίηση ενός κοινού πιστεύω: Να δώσουµε τον καλύτερο εαυτό µας ώστε να παιδιά µας να κληρονοµήσουν έναν καλύτερο κόσµο. Γιώργος Γκόνος ιευθύνων Σύµβουλος McCain Ελλάδας & Βαλκανίων

6 3. Εταιρική οµή Η McCain αποτελεί µια πολυεθνική εταιρεία που ηγείται του κλάδου των κατεψυγµένων τροφίµων. Αποτελεί το µεγαλύτερο παραγωγό κατεψυγµένης τηγανητής πατάτας στον κόσµο και παράγει επίσης και άλλα ποιοτικά είδη διατροφής που διατίθενται σε περισσότερες από 130 χώρες. Η εταιρία ξεκίνησε την παραγωγή της µε ένα µικρό εργοστάσιο στο Florenceville, της επαρχίας New Brunswick, του Καναδά το Σήµερα η εταιρεία διαθέτει πάνω από 55 εργοστάσια παραγωγής σε έξι (6) ηπείρους, τα οποία στηρίζουν περισσότεροι από εργαζόµενοι και 200 εµπειρογνώµονες γεωργικών θεµάτων που συνεργάζονται µε καλλιεργητές πατάτας σε όλο τον κόσµο. Με την πάροδο των ετών η McCain κατόρθωσε να γίνει η µεγαλύτερη εταιρεία κατεψυγµένης πατάτας στον κόσµο δεδοµένου ότι παράγει το ένα τρίτο της ποσότητας που καταναλώνεται παγκοσµίως. Η McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης είναι υπεύθυνη για τις εµπορικές και/ή βιοµηχανικές δραστηριότητες σε 38 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής, µε καθαρές πωλήσεις άνω των 750 εκ. ευρώ. Στην ζώνη της συµπεριλαµβάνονται οκτώ (8) εργοστάσια µε εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένων είκοσι (20) εµπειρογνωµόνων γεωργικών θε- µάτων που συνεργάζονται µε καλλιεργητές πατάτας προκειµένου να τους εκπαιδεύουν και να βελτιστοποιούν τις πρακτικές καλλιέργειας της πατάτας. Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα της McCain στην αγορά τροφίµων ξεκίνησε το Το 1996, η εταιρεία διεύρυνε την παρουσία της εισερχόµενη στη λιανική αγορά και επενδύοντας στην εδραίωση της µάρκας και στη διείσδυση σε επιχειρήσεις όπως τα Supermarket. Από το 2005, ανέλαβε τη διοίκηση της περιφέρειας των Βαλκανίων, η οποία περιλαµβάνει τις αγορές της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Βοσνίας / Ερζεγοβίνης, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας, της FYROM, της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, όπου η εταιρεία εµφανίζει ρυθµούς ανάπτυξης κοντά στο 20%, ενώ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στηρίζοντας την ανάπτυξη αυτών των αγορών µε την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Σήµερα, έχοντας πετύχει σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης, η εταιρεία αποτελεί πλέον µια από τις ηγέτιδες εταιρείες στην αγορά κατεψυγµένων ειδών διατροφής της χώρας, παρέχοντας προϊόντα και ορεκτικά µε βάση την πατάτα και όχι µόνο, στη µαζική εστίαση και στην λιανική, µέσω ενός καλά εδραιωµένου και οργανωµένου δικτύου διανοµής. Εργοστάσιο παραγωγής Matougues, France - Το µεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής πατάτας στον κόσµο 6 Απολογισµός ΕΚΕ

7 7 4. McCain Hellas και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Οι ισχυρές µας αξίες και πολιτικές είναι η αντανάκλαση της βαθιάς µας πεποίθησης ότι ο µόνος τρόπος να οικοδοµήσουµε µακρόχρονη σχέση εµπιστοσύνης µε τους συµµέτοχους µας αποκτάται θεµελιώνοντας ισχυρή στρατηγική ΕΚΕ και δηµοσιεύοντας µε διαφάνεια τα µετρήσιµα αποτελέσµατά της. Εµείς στη McCain Hellas εργαζόµαστε µε γνώµονα το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Αυτή µας η δέσµευση ενισχύεται µέσα από µια ολοκληρωµένη στρατηγική ΕΚΕ η οποία αγγίζει όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων µας, από την προµήθεια πατάτας έως τη διαφήµιση και τη συµβολή στον αγώνα για εξάλειψη του προβλήµατος του υποσιτισµού. Οι τοµείς για τους οποίους είµαστε υπεύθυνοι αφορούν: Στην πολιτική ποιότητας προς τους πελάτες µας Στην πολιτική για το προσωπικό µας Στην εµπλοκή µας στην τοπική κοινωνία Στις πολιτικές µας για την εφοδιαστική αλυσίδα Στα προγράµµατά µας για το περιβάλλον Οι καταναλωτές της ελληνικής αγοράς αντιλαµβάνονται ολοένα και περισσότερο το ση- µαντικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η παρέµβαση των εταιρειών του ιδιωτικού τοµέα, στην βελτίωση προβληµάτων της τοπικής κοινωνίας ενώ προσδοκούν την περισσότερο ενεργή συµµετοχή τους, µέσω κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών. Ανταποκρινόµενοι σε αυτές τις ανάγκες, και ως µέρος της στρατηγικής µας για την ΕΚΕ, συµµετέχουµε ενεργά σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Στον τοµέα της κοινωνίας, ο στόχος της McCain είναι η στήριξη των κοινωνικών οµάδων που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες και δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις καθηµερινές διατροφικές τους ανάγκες. Η McCain Hellas στηρίζει ενεργά το έργο του Κέντρου Αστέγων του ήµου Αθηναίων, παρέχοντας προϊόντα διατροφής για την κάλυψη των προµηθευτικών αναγκών του Κέντρου. Το κύριο σηµείο διαφοροποίησής µας είναι η προσπάθειά µας να στηρίξουµε πρακτικές όσο και βιώσιµες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση, διευκολύνουν την ενεργή συµµετοχή και δίνουν έµφαση στη µακροπρόθεσµη συνεργασία µε τους συµµέτοχους µας. Η στρατηγική της McCain Hellas για την ΕΚΕ βασίζεται στην περιφερειακή στρατηγική ΕΚΕ της εταιρείας για την Ευρώπη ενώ υλοποιεί δραστηριότητες λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες των τοπικών της συµµετόχων. Στον παρόντα απολογισµό, οι πληροφορίες και τα αριθµητικά στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν στα σηµεία και στα προγράµµατα στα οποία η McCain Hellas εστιάζει την προσοχή της. Η πολιτική µας για την ΕΚΕ και τα σηµεία στα οποία επικεντρωνόµαστε έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται σύµφωνα µε τη συνολική οργανωτική στρατηγική για την ΕΚΕ, όπως αυτή έχει καταρτιστεί από τη McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός µας είναι να ενεργοποιήσουµε τους συµµέτοχους µας, σε συνάρτηση µε τις δραστηριότητές µας στην αγορά λιανικής και µαζικής εστίασης της Ελλάδας. Το 2004, ήµασταν µεταξύ των πρώτων εταιριών στην Ελλάδα που δηµοσίευσαν απολογισµό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και έκτοτε δεσµευτήκαµε στην υλοποίηση συγκεκριµένων και αποτελεσµατικών πρωτοβουλιών στους τοµείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και των ανθρώπων. Ενισχύουµε την προσπάθεια επίτευξης των στόχων που έχουµε θέσει για κάθε πυλώνα, διαδραµατίζοντας ενεργό ρόλο στη διευκόλυνση του διαλόγου µε τους συµµετόχους µας και συµβάλλοντας στην ανάπτυξη κρίσιµων τοµέων που επηρεάζουν την ελληνική κοινωνία. Ο απολογισµός αυτός αποτελεί µια περιγραφή αυτών των εξελίξεων. Στα πλαίσια των ενεργειών για το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τη βιώσιµη ανάπτυξη, η McCain είναι χορηγός του ιεθνούς Έτους Πατάτας 2008 των Ηνωµένων Εθνών, που αποσκοπεί στην εκπαίδευση των ανθρώπων για τη διατροφική αξία της πατάτας και στην εισαγωγή της καλλιέργειας της στις αναπτυσσόµενες χώρες και στους υποσιτιζόµενους λαούς οι οποίοι αναζητούν λύσεις υψηλής διατροφικής αξίας και χαµηλού κόστους για την αντιµετώπιση του σοβαρού προβλήµατος έλλειψης τροφής. Επιπλέον, στηρίζουµε τις προσπάθειες της κοινωνίας, µέσω της ευαισθητοποίησης σε πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και της εκπαίδευσης των νέων σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Η πρόσφατη πρωτοβουλία µας από κοινού µε το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων µας έδωσε την ευκαιρία να προωθήσουµε την εναλλακτική λύση, σχετικά µε απλούς και φυσικούς τρόπους ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων.

8 5. Το εργασιακό µας περιβάλλον Οι στόχοι µας Οι άνθρωποι µε πάθος είναι το κλειδί για την επιτυχία µας. Πάθος για συνεχή βελτίωση, για οµαδική εργασία, για εκµάθηση και για αποτελέσµατα. Στόχος µας είναι να προσφέρουµε τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες εργασίας και παροχές. Η McCain δεσµεύεται για τη στήριξη των µελών του προσωπικού της ώστε να αναπτυχθούν τόσο επαγγελµατικά όσο και προσωπικά απολαµβάνοντας πλήρως τα εργασιακά τους δικαιώµατα. Ως υπεύθυνος εργοδότης, ο συνολικός µας στόχος είναι να διασφαλίσουµε ότι όλοι οι εργαζόµενοί µας έχουν σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, ευκαιρίες κατάρτισης κατά την απασχόληση και τη δυνατότητα παρακολούθησης µιας εκτεταµένης γκάµας µαθηµάτων και προγραµµάτων που διατίθενται από το Κέντρο Εκµάθησης της McCain. Στη McCain, δεσµευόµαστε να αντιµετωπίζουµε ισότιµα το προσωπικό µας, τους πελάτες µας, τους καταναλωτές, τους προµηθευτές και την τοπική κοινωνία. Πάνω από όλα, προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε και να εδραιώσουµε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας σε ολόκληρη την εταιρεία, προκειµένου να διευκολύνουµε το διάλογο και να δώσουµε τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόµενους να νοιώθουν ελεύθεροι να εκφράσουν και να συζητήσουν όλα τα ζητήµατα σε όλα τα διοικητικά επίπεδα. εσµευόµαστε ρητά ότι θα φερόµαστε µε ακεραιότητα και σεβασµό ανά πάσα στιγµή σε όλες µας τις ενέργειες. Τα διεθνή τµήµατα της εταιρείας µας ορίζουν τρόπους συµπεριφοράς που σέβονται τους τοπικούς κανόνες και πολιτισµούς, ενώ οι αρχές που µας διέπουν αντανακλώνται στον κοινό για όλους τους εργαζόµενους της McCain ανά τον κόσµο, Κώδικα εοντολογίας. Τα αποτελέσµατα µας Η ευθύνη µας απέναντι στους ανθρώπους µας αντανακλάται στο γεγονός ότι προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε µια ενθουσιώδη και φιλόδοξη κοινότητα εργασίας, ενώ παράλληλα βελτιώνουµε και αναπτύσσουµε περαιτέρω τις ευκαιρίες απασχόλησης. Για εµάς είναι εξαιρετικά σηµαντικό να διασφαλίσουµε ότι οι εργαζόµενοί µας βρίσκονται και εργάζονται σε ένα υγιές περιβάλλον που παρέχει ίσες ευκαιρίες και διέπεται από πρακτικές δίκαιης ανταµοιβής. Προκειµένου να στηρίξουµε και να βελτιώσουµε την επίδοσή µας σε θέµατα προσωπικού, παρακολουθούµε διαρκώς συγκεκριµένους δείκτες που στηρίζουν και βελτιώνουν την πολιτική Ανθρώπινων Πόρων της εταιρείας µας. Επιπλέον Παροχές για τους Εργαζόµενους Στηρίζοντας την Πολιτική Ανθρώπινων Πόρων, δίνουµε την ευκαιρία επιπλέον παροχών για τους εργαζόµενους προκειµένου να διασφαλίσουµε την προσωπική και επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Οι παροχές αυτές περιλαµβάνουν τα εξής: Πρόσθετη ιατροφαρµακευτική κάλυψη, παροχή κινητού τηλεφώνου, χρήση εταιρικού αυτοκινήτου ανάλογα µε τη θέση/τίτλο. Το οικονοµικό έτος 2007, η οµάδα της McCain Hellas αποτελείται από είκοσι εννιά (29) εργαζόµενους. 5.1 Κατανοµή ανά εκπαιδευτική βαθµίδα Το µορφωτικό επίπεδο των εργαζο- µένων µας ποικίλει αρκετά. Το 65% των εργαζοµένων έχουν ολοκληρώσει πανεπιστηµιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, ενώ το 35% έχουν απολυτήριο λυκείου. 5.2 Κατανοµή ανά Φύλο Η πολιτική ίσων ευκαιριών απασχόλησης που εφαρµόζουµε συµβαδίζει µε τα ιεθνή πρότυπα. Η συµµετοχή των γυναικών στο δυναµικό της Εταιρείας αυξάνεται σταθερά και το ποσοστό τους ανέρχεται πλέον στο 28% των εργαζοµένων (οκτώ (8) γυναίκες στους είκοσι εννιά (29) εργαζόµενους). 5.3 Ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις ίνουµε µεγάλη σηµασία και στηρίζουµε την παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα µέλη της οικογένειας McCain. Αυτό αποδεικνύεται από την υπάρχουσα ισορροπία ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις. Ο αριθµός των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις αυξάνεται σταθερά και παρουσίασε άνοδο 7% µέσα σε ένα (1) έτος. 5.4 Μέσος Όρος Εκπαίδευσης ανά Εργαζόµενο Η εκπαίδευση των εργαζοµένων αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων της McCain Hellas. Ο µέσος όρος των ωρών εκπαίδευσης για το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων για το έτος 2008, ανέρχεται σε 20% του χρόνου εργασίας ανά υπάλληλο. 8 Απολογισµός ΕΚΕ

9 9 McCain in Motion Το πρόγραµµα McCain in Motion αποτελεί ένα πρόγραµµα παγκόσµιας εµβέλειας που αποσκοπεί στην προώθηση των εννοιών της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της ευεξίας στους εργαζοµένους. Πραγµατοποιήθηκαν έρευνες σε όλες τις οργανωτικές περιφέρειες προκειµένου να αποτυπωθούν τα βασικά ζητήµατα υγείας καθώς και η πορεία των υφιστάµενων προγραµµάτων υγείας και φυσικής κατάστασης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα συχνότερα ζητήµατα υγείας συνδέονται µε το κάπνισµα, την παχυσαρκία, τα καρδιακά προβλήµατα και τον πόνο στη µέση. Οι περιφέρεις έχουν ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός τριετούς πλάνου για την κατάρτιση ατοµικών προγραµµάτων που ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να υιοθετήσουν την πρόταση υγεία>φυσική κατάσταση>ευεξία. Ο τοµέας στον οποίο εστιάστηκε το ενδιαφέρον παγκοσµίως για το 2008 περιλαµβάνει τη ιακοπή του Καπνίσµατος που εντοπίστηκε ως ένα πολύ βασικό πρόβληµα υγείας σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες. Στόχος είναι τα ευεργετικά αποτελέσµατα ενός συντονισµένου προγράµµατος µε σκοπό τον περιορισµό του καπνίσµατος να περάσουν στη νοοτροπία των εργαζοµένων και θα παρέχουν ουσιαστική ώθηση στο πρόγραµµα In Motion που αποτελεί εφαλτήριο για τη Φυσική Κατάσταση και Ευεξία. Αποτελεί το καλύτερο παράδειγµα του πως να Κερδίζει κανείς καλύτερες συνήθειες ζωής, να βελτιώνει την ποιότητα ζωής του, να στηρίζει την υγεία του και να πετυχαίνει προσωπική ανάπτυξη!το πρόγραµµα αποσκοπεί στο να επεκταθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους και να τους ενθαρρύνει να διακόψουν το κάπνισµα. Ο στόχος για τη McCain είναι να µην καπνίζει κανείς στην εταιρεία έως το 2010 Εµπειρία Εργαζόµενου Η McCain αποτελεί ιδανικό παράδειγµα εταιρείας όπου η εναλλαγή θέσεων εργασίας και η εξέλιξη των υπαλλήλων βρίσκουν εύφορο έδαφος. Η ατοµική προσπάθεια και η εµπειρία (επαγγελµατική και ακαδηµαϊκή), σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική καθοδήγηση και τη στήριξη της εταιρείας, µπορούν να οδηγήσουν στην εξέλιξη τόσο της McCain όσο και των εργαζοµένων της. Η πορεία µου στη McCain ξεκίνησε το 2001 στο τµήµα Γενικής ιεύθυνσης ως Executive Assistant General Manager και αµέσως µετά στο τµήµα Logistics. Το 2002 εντάχθηκα στο τµήµα Retail ως Sales & Marketing Coordinator και λίγο αργότερα ξεκίνησα το MBA µου µε εξειδίκευση στο Retail Marketing και την Επικοινωνία. Παράλληλα, οι αρµοδιότητές µου άρχισαν να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και προώθηση των προϊόντων και στην προβολή τους στα µέσα ενηµέρωσης, σε συνδυασµό µε το πλάνο marketing και τη στρατηγική του Retail. Επίσης ασχολήθηκα µε την ανάλυση των στοιχείων της αγοράς και του καταναλωτή καθώς και µε τη δηµιουργία προωθητικού υλικού και την εφαρµογή προωθητικών πλάνων πωλήσεων για τους µεγάλους πελάτες. Από τον Οκτώβριο του 2008 έχω τη θέση της Product Manager Retail. Είναι σηµαντικό όµως ν αναφερθεί ότι στην εξέλιξή µου στη ΜcCain συντέλεσε και η αλλαγή της ίδιας της εταιρείας, η οποία τα τελευταία χρόνια άρχισε να δίνει ολοένα και µεγαλύτερη βαρύτητα στο Marketing. Έτσι, εντατικοποιήθηκε η συνεργασία µου µε την οµάδα Marketing CE καθώς µε τα αντίστοιχα τµήµατα της Ιβηρικής (στα πλαίσια του cluster Ιβηρική Ελλάδα) για την πραγµατοποίηση κοινών έργων και την εφαρµογή βέλτιστων τακτικών. Εµπειρία Εργαζόµενου Ξεκίνησα να εργάζοµαι στη McCain Hellas το 2004 ως Sales Administrator και IS Coordinator στο Food Service. Η εµπειρία µου σε αυτή τη θέση ήταν εξαιρετικά πολύτιµη καθώς µου επέτρεψε να κατανοήσω το σύστηµα που παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εταιρείας (τζίρος και µικτά κέρδη), παρέχοντάς µου πρακτικές γνώσεις για την ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων. Επιπλέον, το ότι ήµουν υπεύθυνη για το σχεδιασµό και τη λειτουργία της βάσης δεδοµένων µε το χαρτοφυλάκιο των πελατών µας επέκτεινε τις γνώσεις µου σχετικά µε την κατάτµηση της αγοράς µαζικής εστίασης και την αποτελεσµατική ανταπόκριση στις ανάγκες της. Το 2006 η εταιρεία µου εµπιστεύθηκε τη θέση του Brand Manager-Food Service µε βασικό καθήκον την προώθηση προϊόντων πατάτας υψηλής προστιθέµενης αξίας και της γκάµας προϊόντων Finger Food. Η συνεργασία µου µε το τµήµα της οµάδας πωλήσεων, καθώς και µε τα δίκτυα διανοµής και τους τελικούς χρήστες µε έφερε πιο κοντά στις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Παράλληλα, η ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των συναδέλφων µου στην Ευρώπη αποτελεί µια σηµαντική κληρονοµιά για την εφαρµογή του Why McCain στην τοπική αγορά.η εργασία µου στη McCain Hellas εδώ και 4 χρόνια µε βοήθησε να αναπτυχθώ επαγγελµατικά και προσωπικά χάρη στις εξαιρετικές συνθήκες εργασίας που οφείλονται στην υψηλή ποιότητα των ανθρώπων της διοίκησης. έσποινα Μαρκοπούλου Brand Manager, Food Service, McCain Hellas 5.5 Αριθµός/Ποσοστό Εργατικών Ατυχηµάτων Εµείς στη McCain Hellas θεωρούµε ότι η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων µας αποτελεί προτεραιότητα ζωτικής σηµασίας. Έχουµε ξεκινήσει προσπάθειες για να διασφαλίσουµε ότι όλοι οι υπάλληλοι είναι πληροφορηµένοι για τα θέµατα υγείας & ασφάλειας στο χώρο εργασίας και ότι λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων. Είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε ότι δεν υπήρξαν ατυχήµατα την περίοδο Απουσία από την Εργασία (λόγω ασθένειας και άδειας µητρότητας) Στη διάρκεια των ετών 2007 και 2008, ο αριθµός ηµερών απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας ανήλθε σε 7 και 26 ηµέρες αντίστοιχα. Τα ίδια αυτά χρόνια δεν υπήρξαν απουσίες από την εργασία λόγω αδειών µητρότητας. Έρευνα Εργαζοµένων της McCain Continental Europe 2007 Ο στόχος της Έρευνας Εργαζοµένων της McCain Foods είναι η αποτύπωση των απόψεων και των προσδοκιών των εργαζοµένων σχετικά µε την εργασία τους και το εργασιακό τους περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα από κάθε χώρα/επιχειρηµατική µονάδα / εργοστάσιο συγκρίνονται µε το συνολικό βαθµό της ζώνης της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν την ευθυγράµµιση και την κατανόηση των συνολικών οργανωτικών στόχων και της στρατηγικής εκ µέρους της McCain Hellas, καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων είναι υψηλότερος από τη βαθµολογία της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Τα σηµαντικά θετικά στοιχεία που αποτυπώνονται στις έρευνες εργαζοµένων περιλαµβάνουν τα εξής: Περηφάνια για την εργασία στη McCain Πίστη στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο της McCain Υψηλή σηµασία στην ασφάλεια των εργαζοµένων Περηφάνια για τα προϊόντα της McCain Έµπνευση για άριστες επιδόσεις Νίκη Φουρλή, Product Manager, Retail, McCain Hellas

10 6. Η αγορά µας Οι στόχοι µας Εµείς στη McCain δραστηριοποιούµαστε ενεργά για να διασφαλίσουµε ότι κάθε πτυχή της παρουσίας µας στην αγορά χαρακτηρίζεται από την καλύτερη δυνατή ποιότητα και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των συνεργατών µας. Πάνω από όλα, έχουµε δεσµευθεί να τοποθετήσουµε την ασφάλεια των τροφίµων, την ποιότητα της γεύσης και το σεβασµό για το περιβάλλον κάτω από την ίδια στέγη. Τα αποτελέσµατα µας Η Γκάµα των Προϊόντων µας Μολονότι τα κατεψυγµένα προϊόντα πατάτας παραµένουν η βάση της επιτυχίας της Mc- Cain, η γκάµα των προϊόντων της παγκοσµίως περιλαµβάνει επίσης λαχανικά, επιδόρπια, πίτσες, χυµούς και ποτά, γεύµατα φούρνου, πρώτα πιάτα, ορεκτικά, και άλλα ποιοτικά προϊόντα διατροφής. Η πατάτα παραµένει ένα από τα είδη διατροφής µε την ευρύτερη κατανάλωση. Ωστόσο, η διατροφή έχει καταστεί ζήτηµα πρώτης γραµµής και βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της επικαιρότητας και των µελλοντικών θεµάτων που άπτονται της δηµόσιας υγείας, απαιτώντας µια συντονισµένη δράση. Συγκεκριµένα στη ζώνη της Ευρώπης, εντοπίζονται σηµαντικές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. Εν όψει αυτών των παγκόσµιων τάσεων, η McCain δεσµεύεται να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας που έχουν παρασκευαστεί κατά τρόπο που σέβεται απόλυτα την υγεία. Με αυτό τον τρόπο, µπορούµε να διασφαλίσουµε ότι το διατροφικό προφίλ των προϊόντων µας προάγει την υγεία και ευεξία. Χρησιµοποιούµε ένα 100% φυτικό λάδι από µείγµα ελαίων ελεύθερο trans λιπαρών που οδηγεί τα προϊόντα µας να βρίσκονται πολύ κοντά στις συστάσεις του WHO (World Health Organization) όσον αφορά στην αναλογία πρόσληψης λιπαρών οξέων. Συγκεκριµένα το φυτικό αυτό λάδι περιέχει : 35% πολυακόρεστα λιπαρά ( ωµέγα 6 και ωµέγα 3) και 35% µονοακόρεστα λιπαρά (ωµέγα 9). Χρησιµοποιούµε πιστοποιηµένους σπόρους πατάτας και συνεχίζουµε να βελτιώνουµε το διατροφικό προφίλ των προϊόντων µας µειώνοντας τα επίπεδα αλατιού και ελαίου. Παρέχουµε συστηµατικά τις απαραίτητες πληροφορίες και συµβουλές στους καταναλωτές προκειµένου να είναι κατάλληλα πληροφορηµένοι σχετικά µε το προϊόν της πατάτας, καθώς και µε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να έχουν όλα τα οφέλη από τη διατροφική του αξία. Πάνω από όλα, λαµβάνουµε σηµαντικά µέτρα για να διασφαλίσουµε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας για τα προϊόντα µας. Τα προϊόντα µας περνούν από πολλαπλούς ελέγχους πριν διατεθούν στην αγορά, έτοιµα πλέον προς κατανάλωση. Η τρέχουσα γκάµα προϊόντων πατάτας της McCain παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλία. Οι παραδοσιακά κοµµένες κατεψυγµένες προτηγανισµένες πατάτες, τα προϊόντα πατάτας προστιθέµενης αξίας, τα finger food, οι µη προτηγανισµένες επιλογές που περιλαµβάνουν ελαφρώς προβρασµένα και κατεψυγµένα προϊόντα καθώς και τα προϊόντα πουρέ προσφέρουν µια ευρεία γκάµα επιλογών αφήνοντας την τελική επιλογή στον επαγγελµατία και στο τελικό καταναλωτή. Τα προϊόντα που διατίθενται στη µαζική εστίαση καθώς και στην λιανική αγορά υπερβαίνουν τα 50 και η τάση είναι η διάθεση ακόµη περισσότερων νέων και καινοτόµων προϊόντων µε αυξηµένη διατροφική αξία. 6.1 Συµβολή κάθε Κατηγορίας Προϊόντων της McCain στην ελληνική αγορά Συσκευασία & Αποθήκευση Την τελευταία δεκαετία στη McCain κάναµε σηµαντικές προσπάθειες προκειµένου να µειώσουµε τον όγκο των συσκευασιών µας. Μειώνουµε διαρκώς το πάχος της µεµβράνης που χρησιµοποιούµε στις συσκευασίες µας ενώ ταυτόχρονα περιορίζουµε επίσης το χαρτόνι στα κουτιά. Μια τυπική συσκευασία της McCain χρησιµοποιεί σήµερα 10% λιγότερη ποσότητα υλικού από ό,τι πριν από µια δεκαετία. Υπάρχουν προτάσεις να παρέχουµε πιο ελκυστικές συσκευασίες αλλά αυτό θα περιόριζε ένα µέρος αυτής της εξοικονόµησης. Έτσι, αναζητούµε εναλλακτικές λύσεις στα υλικά που χρησιµοποιούµε σήµερα. Για παράδειγµα, προσπαθούµε να αντικαταστήσουµε το χαρτόνι από πλαστικό µε βάση την κυτταρίνη, από βιοδιασπώµενο πλαστικό ή από βιοδιασπώµενα υλικά συσκευασίας από άµυλο. Η αποθήκευση έχει µεγάλη σηµασία για την επιχειρηµατική δραστηριότητα της McCain. Μόλις συλλεχθούν, οι πατάτες αποθηκεύονται σε συνθήκες που τους επιτρέπουν να διατηρήσουν τις θρεπτικές τους ιδιότητες, τη σκληρότητά τους και το χρώµα τους, χωρίς να επιτρέπουν τη βλάστηση ή τη συσσώρευση ζάχαρης. Προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η 1 0 Απολογισµός ΕΚΕ

11 1 1 αποθήκευση της πατάτας, οι καλλιεργητές της McCain χρησιµοποιούν ολοένα και περισσότερο νέες µεθόδους αποθήκευσης µε απλά συστήµατα αερισµού που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Προκειµένου να µειωθούν οι µεταφορές από τα αγροκτήµατα σε αποθηκευτικές µονάδες τρίτων, η McCain ενθαρρύνει τους αγρότες να επενδύουν σε τέτοιου είδους αποθηκευτική υποδοµή ενώ παρέχει οικονοµική στήριξη όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι Πελάτες µας Συσκευασία Στην λιανική η McCain Hellas, από τον εκέµβριο του 2007, άρχισε να αλλάζει σταδιακά όλες της τις συσκευασίες. Με αυτό τον τρόπο, στα πλαίσια της κοινής οµάδας µε τις χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου ξεκίνησε από την αλλαγή των συσκευασιών των Specialties (πατάτες σε ειδικά κοψίµατα). Η νέα αυτή µοντέρνα συσκευασία αντανακλά την υπεροχή της µάρκας µε την νέα της αρχιτεκτονική και το βελτιωµένο της υλικό ενώ διαφοροποιεί ριζικά τα προϊόντα µας στο σηµείο πώλησης. Επιπλέον είναι πιο πρακτική στην νέα µορφή stand alone. Παράλληλα, περιλαµβάνει περισσότερες πληροφορίες προκειµένου οι καταναλωτές να καταλάβουν την ωφέλεια του προϊόντος στους ίδιους, όπως και τα βασικά πλεονεκτήµατα των προϊόντων McCain, δηλαδή τις επιλεγµένες ποικιλίες πατατών, την παραγωγική διαδικασία, τη χρήση υγιεινού λαδιού, τις διατροφικές αξίες και τα GDA s (ενδεικτική ηµερήσια πρόσληψη). Τέλος δεδοµένου ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι ολοένα και περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι σε περιβαλλοντικά θέµατα, υπάρχει σε όλες τις συσκευασίες η αναφορά ότι το υλικό της είναι ανακυκλώσιµο. Η αναβάθµιση των συσκευασιών των προϊόντων Specialties συντέλεσε στο να ενισχυθεί η προστιθέµενη αξία των προϊόντων της McCain καθώς και η ηγετική θέση της εταιρείας στην κατηγορία. Πλέον όλα τα νέα προϊόντα που λανσάρονται στην Λιανική ακολουθούν την νέα αρχιτεκτονική και σχεδιασµό και σ αυτή τη βάση θα γίνει σύντοµα και η αλλαγή όλων των συσκευασιών French Fries (πατάτες σε κλασσικά κοψίµατα) Η McCain είναι αφοσιωµένη στην παροχή προϊόντων άριστης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας στους καταναλωτές. Αυτό αντανακλάται τόσο στη σύσταση των παρεχό- µενων προϊόντων όσο και στην συσκευασία τους. Πιστεύουµε ότι ένας πληροφορηµένος καταναλωτής είναι ένας αφοσιωµένος καταναλωτής και για αυτό καταβάλλουµε µεγάλη προσπάθεια για τη σήµανση και την επικοινωνία του διατροφικού προφίλ των προϊόντων µας µε διαφανή τρόπο, µέσω του υπεύθυνου µάρκετινγκ και της διαφήµισης. Εµπειρία Πελατών Η McCain Hellas ξεκίνησε τη συνεργασία της µε την ΑΒ Βασιλόπουλος το 1996 (Όµιλος Delhaize Europe) και έκτοτε, µπορούµε να πούµε ότι πρόκειται για µια αµοιβαία επωφελή συνεργασία. Τα βασικά σηµεία της ξεκινούν από την εξαιρετική και σταθερή ποιότητα των προϊόντων της McCain, την ετήσια αύξηση των όγκων και το λανσάρισµα καινοτόµων προϊόντων. Όσον αφορά τις εµπορικές σχέσεις, υπάρχει καλή κατανόηση της στρατηγικής του κάθε µέρους και συχνή παρακολούθηση αµφότερης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σχετικά µε το κοµµάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπάρχει πάντοτε άριστη εξυπηρέτηση, η οποία γίνεται έγκαιρα και µε πλήρη εφοδιασµό. Επίσης διατηρείται το βέλτιστο δυνατό επίπεδο αποθεµάτων ενώ η McCain εφαρµόζει τεχνικές βελτίωσης. Όσον αφορά το µάρκετινγκ, η McCain υλοποιεί εµπορικές δραστηριότητες που αυξάνουν τον όγκο, µέσω αποτελεσµατικών λανσαρισµάτων προϊόντων, εξατοµικευµένων προωθητικών ενεργειών, συµµετοχής σε φυλλάδια, εκθέσεις προϊόντων, κ.λπ. Μέσω των Άλφα Βήτα, η McCain στηρίζει την ηγετική της θέση στην αγορά, διατηρώντας µεγάλο µερίδιο από την αρχή της συνεργασίας. Η καλή µας συνεργασία είναι ένα πρόγραµµα σε εξέλιξη το οποίο οικοδοµούµε και οι δύο καθηµερινά. Κ. Σωκράτης Σπαβέρας ιαχειριστής Κατηγοριών, AB Βασιλόπουλος Λαµβάνουµε µέτρα προκειµένου όλα τα παράπονα να αντιµετωπίζονται άµεσα ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων µας και να παρέχουµε µια εξατοµικευµένη προσέγγιση και επικοινωνία µε τους συνεργάτες µας. Μόλις υποβληθεί κάποιο παράπονο, η Μονάδα Ελέγχου Ποιότητας, σε συνεργασία µε την αντίστοιχη µονάδα της McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης ξεκινά µια συστηµατική διαδικασία για να εντοπίσει την αιτία του προβλήµατος, προκειµένου να διασφαλίσει την εφαρµογή υψηλών προτύπων ελέγχου ποιότητας για τα προϊόντα McCain. Η διαδικασία διαρκεί συνολικά 3-4 ηµέρες. Στη διάρκεια του 2008, τα παράπονα σχετικά µε ζητήµατα ποιότητας ανήλθαν σε 0,1% ανά τόνο έτοιµου προϊόντος. Σκοπεύουµε να παρέχουµε τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες κατά την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες µας (επαγγελµατίες στο χώρο της µαζικής εστίασης και εµπόρους λιανικής τροφίµων) αποκτώντας µια πλήρη εικόνα των αποθηκών τους. Αυτό µας επιτρέ- Πάνω από όλα, ακούµε προσεκτικά τις προσδοκίες των πελατών µας και λαµβάνουµε άµεσα µέτρα αντιµετώπισης των πιθανών παραπόνων τους. Μέσω της πραγµατοποίησης ετήσιων ερευνών είµαστε σε θέση να επικοινωνήσουµε µε ενεργό τρόπο µε τους πελάτες και τους καταναλωτές για ζητήµατα που αφορούν στα προϊόντα, στη συσκευασία και στις υπηρεσίες µας.

12 Εµπειρία Εργαζόµενου Τα µεταβαλλόµενα πρότυπα,κατανάλωσης και τρόπου ζωής, έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του χρόνου διασκέδασης και µια περισσότερο ανταγωνιστική αγορά διασκέδασης,µε παράλληλη ανάπτυξη νέων κατηγοριών καταστηµάτων όπως για παράδειγµα, shopping center food court & entertainment, finger resto, kitchen bar κ.λ.π. Τα τελευταία 8 χρόνια η McCain Hellas παρακολουθώντας στενά αυτές τις αλλαγές, έχει αναπτύξει µια µεγάλη γκάµα προϊόντων finger food, τα οποία αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους τροφίµων µε ρυθµούς που αγγίζουν το 20% ετησίως. Τα προϊόντα finger food καλύπτουν κάθε διατροφική επιλογή, προσφέροντας πολυάριθ- µες δυνατότητες συνδυασµών στο πιάτο γιατί µπορούν να προσαρµοστούν, ανάλογα µε τον τύπο του καταστήµατος,την εποχή ή το µενού, από ενδιαφέρον συνοδευτικό έως ακόµη και πρωτότυπο κύριο πιάτο. πει να γνωρίζουµε το επίπεδο των αποθεµάτων των πελατών έτσι ώστε η αναπλήρωσή τους να πραγµατοποιείται χωρίς καθυστερήσεις και να είµαστε σε θέση να εξυπηρετήσουµε άµεσα στις ανάγκες τους. Προκειµένου να διασφαλίσουµε στους καταναλωτές ότι θα συνεχίσουν να απολαµβάνουν ένα από τα αγαπηµένα τους τρόφιµα, έχουµε ανοιχτό διάλογο µε τους πελάτες (είτε πρόκειται για καταναλωτές, εµπόρους λιανικής ή µαζικής εστίασης) προκειµένου να τους εκπαιδεύσουµε σχετικά µε την υγιεινή διατροφή και το µαγείρεµα των προϊόντων µας. Οι πατάτες, όταν καταναλώνονται σε λογικές ποσότητες, µπορούν να αποτελέσουν µέρος µιας ισορροπηµένης διατροφής για όλους. Σε συνδυασµό µε άλλα τρόφιµα υψηλής διατροφικής αξίας και τον κατάλληλο τρόπο ζωής, οι τηγανητές πατάτες δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρούνται ως µια από τις αιτίες παχυσαρκίας, µια σύγχρονη πάθηση που η McCain έχει δεσµευθεί να καταπολεµήσει. Η McCain πιστεύει πραγµατικά ότι ένας εκπαιδευµένος καταναλωτής είναι σε θέση να λάβει σωστότερες αποφάσεις και ταυτόχρονα να καταναλώσει µε υγιή και υπεύθυνο τρόπο. Είναι fun food, και αποτελούν την πρόταση για διασκέδαση και παρέα! Η McCain σεβόµενη οτι κάθε τόπος και κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαίτερες γεύσεις, µε αυτές να αποτελούν κύρια συστατικά της πολιτιστικής της ταυτότητας, αναπτύσει σε κάθε χώρα σειρές προϊόντων προσαρµοσµένες στις γευστικές προτιµήσεις των κατοίκων τους. Για παράδειγµα εµείς στην Ελλάδα έχουµε κωδικούς όπως τυροκροκέτα µε ελιά, τυροκροκέτα µε λιαστή ντοµάτα. νηστίσιµο µπιφτέκι λαχανικών. ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Προϊόντα που είναι πολύ κοντά στις γευστικές προτιµήσεις των Ελλήνων ενώ ταυτόχρονα πληρούν προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας για τους χώρους της µαζικής εστίασης και τον τελικό καταναλωτή. Σάββας αµιανίδης, Area Manager Food Service Βορείου Ελλάδας. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ κεντρική βάση δεδοµένων διαχείριση από τον προµηθευτή µεταφορά στους πελάτες επικαιροποιηµένες πληροφορίες ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας µείωση αποθεµάτων & περιπτώσεων εξάντλησης των αποθεµάτων παρακολούθηση της εισαγωγής νέων προϊόντων επίδραση στην αγοραστική συµπεριφορά πιο οµαλή εξέλιξη της ζήτησης αύξηση του αριθµού των επαφών µε τον πελάτη µας παρακολούθηση των προϊόντων µε χαµηλή κίνηση/καθόλου κίνηση στην αποθήκη του πελάτη µας παρακολούθηση επιπέδου εξυπηρέτησης στα καταστήµατα 1 2 Απολογισµός ΕΚΕ

13 1 3 Οι προµηθευτές µας Προκειµένου να εξασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων µας, η McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης συνεργάζεται ως επί το πλείστον µε τοπικούς αγρότες στο πλαίσιο µακροπρόθεσµων άµεσων συνεργασιών. Οι Τοπικοί Υπεύθυνοι της McCain εργάζονται χτίζοντας σχέσεις αµεσότητας µε τους αγρότες στις περιοχές που παράγεται η πατάτα. Ελέγχουν την εξέλιξη των εσοδειών, τις συνθήκες συγκοµιδής και παρακολουθούν την ποιότητα αποθήκευσης. Συνεργάζονται µε το Τµήµα Γεωπονίας της McCain για να διασφαλίσουν ότι οι αγρότες επωφελούνται άµεσα από τις τελευταίες προόδους των καλλιεργητικών τεχνικών και ενθαρρύνουν τις βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές. Σήµερα, 20 γεωπόνοι της McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης συνεργάζονται σε τακτική βάση µε τους τοπικούς καλλιεργητές για να βελτιστοποιήσουν την καλλιέργεια της πατάτας και να αυξήσουν την απόδοση. Πολλοί γεωπόνοι συνεργάζονται µε καλλιεργητές στη Γαλλία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες για περισσότερα από 20 χρόνια. Η σχέση αυτή αποτελεί µια πολύτιµη πηγή πληροφοριών για όλες τις πτυχές της καλλιέργειας της πατάτας: επιλογή σπόρων, είδος του εδάφους, άρδευση και συγκεκριµένες ασθένειες που µπορούν να βλάψουν τη εσοδεία. Οι επενδύσεις στην έρευνα επιτρέπουν στη McCain να διαθέτει πάντοτε τις πιο εξελιγµένες τεχνικές στην καλλιέργεια της πατάτας.

14 7. Ο κοινωνικός µας περίγυρος Οι στόχοι µας Η McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης αναµειγνύεται ενεργά µε τα κοινωνικά ζητήµατα, αντιλαµβανόµενη ότι έχουν άµεση επίδραση στη σηµερινή και τη µελλοντική απόδοση και βιωσιµότητα της εταιρείας. Με σεβασµό σε αυτές τις κοινωνικές παραµέτρους, έχει ορίσει τις υποχρεώσεις της προς όλους τους συµµέτοχους της (π.χ. δηµόσιες αρχές, εµπειρογνώ- µονες, ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) ενώσεις, τοπικές κοινότητες, µέσα ενηµέρωσης, επαγγελµατικές ενώσεις, κ.λπ.) ενώ συµβάλει ουσιαστικά στην στήριξη των υποσιτιζόµενων λαών. Είµαστε µια εταιρεία γνωστή για την αφοσίωσή της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες που ζούµε και εργαζόµαστε. Ι ΡΥΜΑ CŒUR ET ARTERES Το Ίδρυµα Cœur et Artères είναι αφοσιωµένο στην έρευνα και την πρόληψη των αιτιών που οδηγούν στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών και µεταβολικών νοσηµάτων (διαβήτης, παχυσαρκία, δυσλιπιδαι- µία). Το Ίδρυµα συστάθηκε το 2005 στη Γαλλία ως µια διεθνής πρωτοβουλία που σκοπεύει στην παγκόσµια ευαισθητοποίηση, µέσω της έρευνας για τα καρδιαγγειακά νοσήµατα που αποτελούν µια από τις κύριες αιτίες θανάτου στον ανεπτυγµένο κόσµο. Η McCain είναι συνιδρυτής του Ιδρύµατος στον τοµέα της έρευνας, µε στόχο την ενίσχυση της επιστηµονικής γνώσης και κατανόησης των καρδιαγγειακών διαταραχών, έτσι ώστε να καταστούν διαθέσιµες στο κοινό νέες µέθοδοι πρόληψης και θεραπείας. 2008, ιεθνές Έτος Πατάτας των Ηνωµένων Εθνών Η McCain Foods Ltd, είναι χορηγός του ιεθνούς Έτους Πατάτας 2008 όπως αυτό ανακηρύχθηκε από τα Ηνω- µένα Έθνη. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισµα το 2005 δηλώνοντας ότι η πατάτα πρέπει να θεωρείται ως ένας βασικός παράγοντας των στρατηγικών που αποσκοπούν στην παροχή τροφίµων υψηλής διατροφικής αξίας για τους υποσιτιζόµενους πληθυσµούς. Χάρη στη γνώση µας και τη διεθνή µας παρουσία, είµαστε στη µοναδική θέση να στηρίξουµε τους στόχους των Ηνωµένων Εθνών, εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους παγκοσµίως σχετικά µε την αξία της πατάτας και εισάγοντας την καλλιέργεια της στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η καλλιέργεια αυτή µπορεί να παρέχει λύσεις υψηλής διατροφικής αξίας και χαµηλού κόστους για τους υποσιτιζόµενους λαούς. Στηρίζουµε περισσότερα από 20 προγράµµατα µικρής κλίµακας σε αυτές τις χώρες και παράλληλα συµµετέχουµε σε πανεπιστηµιακές συµπράξεις µεταξύ της Γαλλίας και της ηµοκρατίας του Κονγκό. Στο πλαίσιο του ιεθνούς Έτους Πατάτας, η Αυτού Εξοχότητα, ρ. Renata E. Wielgosz, Πρέσβειρα του Καναδά στην Ελλάδα, οργάνωσε εκδήλωση στην πρεσβευτική κατοικία που προσέλκυσε εκπροσώπους από τον πολιτικό, ακαδη- µαϊκό, επιχειρηµατικό και δηµοσιογραφικό χώρο. Οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν σχετικά µε την πρωτοβουλία του ΟΗΕ και µε τη στρατηγική για την ΕΚΕ της McCain. Πάνω από όλα, οι καλεσµένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη διατροφική αξία της πατάτας και τη συµβολή της στην καταπολέµηση του υποσιτισµού στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Η Α.Ε. η πρέσβειρα του Καναδά στην Ελλάδα, ρ. Renata E. Wielgosz, και ο κ. Γεώργιος Γκόνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ελλάδας & Βαλκανίων, McCain Τα αποτελέσµατα µας Συµβαδίζοντας µε την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική της Εταιρείας, η McCain Hellas αποδίδει µεγάλη σηµασία στην ενίσχυση του διαλόγου µε τους συµµέτοχους και στην ανάληψη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αποτελεσµατική επικοινωνία και συνεργασία. Ειδικότερα όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την τοπική κοινωνία, η McCain Hellas έχει καταρτίσει συγκεκριµένα Προγράµµατα Ε.Κ.Ε στοχευµένα στην άµβλυνση των προβληµάτων των συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων που απευθύνονται. Συµβολή στην καταπολέµηση της Πείνας και του Υποσιτισµού Πρόγραµµα για τους Άστεγους του ήµου Αθηναίων Παρά την επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης, η κοινωνία βρίσκεται αντιµέτωπη µε το γεγονός ότι ένα σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού δεν είναι σε θέση να καλύψει τις καθη- µερινές διατροφικές του ανάγκες. 1 4 Απολογισµός ΕΚΕ

15 1 5 Η McCain Hellas στηρίζει ενεργά το έργο του Κέντρου Αστέγων του ήµου Αθηναίων, παρέχοντας προϊόντα τροφίµων για την εποχιακή κάλυψη των προµηθευτικών αναγκών του Κέντρου πριν και µετά το Πάσχα. Κοινωνικός Εταίρος Η συνεργασία µας µε την McCain Hellas ΕΠΕ, υπήρξε η απαρχή µιας σειράς δράσεων για την απάλυνση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν χιλιάδες συνάνθρωποί µας, οι οποίοι δοκιµάζονται από τη φτώχεια και την έλλειψη στέγης. Αφενός η προσφορά ειδών ενίσχυσε την καθηµερινή λειτουργία του Ιδρύµατος Αστέγων και αφετέρου το πρόγραµµα επικοινωνίας βοήθησε στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Ως γνωστό, το Ίδρυµα Αστέγων του ήµου Αθηναίων διατηρεί το µόνο ανοικτό Κέντρο Σίτισης της χώρας, το οποίο εξυπηρετεί καθηµερινά (µεσηµέριβράδυ) αποδεδειγµένα άπορους άνδρες, γυναίκες και παιδιά. ιατηρεί δύο ξενώνες, φιλοξενώντας 180 άστεγους, ενώ διαθέτει σειρά υποδοµών (οργανωµένες κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διανοµής ιµατισµού και ειδών υπόδησης, Κοινωνικό Παντοπωλείο, ξενώνα για οικογένειες κ.ά.) που καλύπτουν τα επτά δηµοτικά διαµερίσµατα της πρωτεύουσας. Τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα και η ένταση µε την οποία παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, για να αντιµετωπισθούν απαιτούν διαφάνεια, οργάνωση, υποδοµές και ευρείες συµµαχίες. Η απόφαση της McCain Hellas να τεθεί στην πρωτοπορία της προσπάθειας αυτής αποτελεί ένα λαµπρό παράδειγµα του θεσµού που συνηθίσαµε να αποκαλούµε εταιρική κοινωνική ευθύνη. µατικής επιτυχίας, αλλά πάνω από όλα, είναι η απόρροια των προσωπικών δυνάµεων και των ικανοτήτων του ανθρώπου. Για αυτό το λόγο χορηγούµε και στηρίζουµε ενεργά εκδηλώσεις που στόχο έχουν την προβολή της ελληνικής τέχνης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η McCain Hellas ήταν χορηγός µιας πολιτιστικής έκθεσης µε τίτλο Έργα Τέχνης στο Χώρο και το Χρόνο Σύγχρονων Ελλήνων Καλλιτεχνών, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη ηµοτική Πινακοθήκη του ήµου Καλαµάτας και προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον από τους πολίτες που ενδιαφέρονται για τον πολιτισµό. Φορέας της εκδήλωσης ήταν η ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας ( ΕΠΑΚ). Επιπλέον, η McCain Hellas στηρίζει ενεργά τις δραστηριότητες της Χορωδίας Κηφισιάς, µέσω µιας σειράς φιλανθρωπικών δωρεών. κ. Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς, Αντιδήµαρχος Αθηναίων, Πρόεδρος του Κέντρου Αστέγων ωρεές Προϊόντων Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, η McCain Hellas κάνει δωρεές προϊόντων σε Κέντρα Φιλοξενίας Παιδιών και Ηλικιωµένων προκειµένου να συµβάλει στην κάλυψη των προµηθευτικών αναγκών τους. Στήριξη του Πολιτισµού Η McCain Hellas διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στηρίζοντας τον πολιτισµό στην Ελλάδα και συµβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε πολιτιστικά ζητήµατα. Εµείς στη McCain Hellas θεωρούµε ότι ο Πολιτισµός είναι το αποτέλεσµα της υλικής και της πνευ-

16 Σύναψη σχέσεων µε τους συµµέτοχους σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας Η McCain Hellas διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στη στήριξη οργανώσεων που στοχεύουν στην παροχή βοήθειας σε κοινωνικές οµάδες σε µια σειρά ζητηµάτων, όπως η υγεία, η επαγγελµατική κατάρτιση και η στήριξη των ατόµων µε αναπηρίες. Τα έτη 2007 και 2008 οι φιλανθρωπικές συνεισφορές ανήλθαν σε ευρώ και παρασχέθηκαν στις εξής οργανώσεις στα πλαίσια στήριξης των δραστηριοτήτων τους: Βραβείο Αριστείας Επιχειρηµατικής Ηθικής Bronze Bee Good Will Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Επιχειρηµατικής Ηθικής (EBEN) απένειµε στη McCain Hellas το Βραβείο Αριστείας Επιχειρηµατικής Ηθικής Bronze Bee Good Will, αναγνωρίζοντας την επιτυχία της εταιρείας στο πρώτο στάδιο των απαιτήσεων του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Ηθικής Business Ethics Model Το µοντέλο Μοντέλο Επιχειρηµατικής Ηθικής προάγει την ηγεσία στην επιχειρηµατική ηθική στηρίζοντας τους δύο βασικούς πυλώνες, της Εταιρικής ιακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η καρδιά του Μοντέλου είναι ο Πρότυπος Εταιρικός Κώδικας που περιλαµβάνει σήµερα 7 ηθικές (καθολικές) αρχές για την επίτευξη και τη διατήρηση ενός ηθικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Το µοντέλο βασίζεται στο ηθικό υπόβαθρο της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, και κυρίως στη ρήση του Αριστοτέλη, ότι η Ηγεσία προϋποθέτει την ύπαρξη τριών στοιχείων, του Ήθους, που αφορά την επιχειρηµατική ηθική, του Λόγου & της Λογικής, που αφορούν τα συστήµατα ποιότητας και τις ενέργειες, και του Πάθους για την Ηθική που προωθεί τη βιώσιµη αριστεία. 7.1 Επενδύσεις Κοινωνικού Χαρακτήρα µέσω Φιλανθρωπικών ωρεών Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Επιχειρηµατικής Ηθικής (EBEN) που ιδρύθηκε το 1987 ως µια µη κερδοσκοπική ένωση, αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο που είναι αφιερωµένο στην ευρεία προώθηση της επιχειρηµατικής ηθικής στα πανεπιστήµια, τις επιχειρήσεις, το δηµόσιο τοµέα και την κοινωνία των πολιτών. Το EBEN στηρίζει πρωτοβουλίες σε πανευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 1 6 Απολογισµός ΕΚΕ

17 From Farm to Fork 1 7

18 8. Το Περιβάλλον µας Οι στόχοι µας Εµείς στη McCain γνωρίζουµε την επιρροή των δραστηριοτήτων µας στο περιβάλλον και για το λόγο αυτό έχουµε θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα ως προτεραιότητα της πολιτικής µας για την ΕΚΕ. Ο στόχος µας είναι να επενδύσουµε σε έρευνα και υποδοµή που θα µας επιτρέψουν να λειτουργήσουµε µε βιώσιµο τρόπο και πάντοτε µε σεβασµό προς το περιβάλλον. Η McCain ενθαρρύνει τους συνεργαζόµενους αγρότες να περιορίσουν τη χρήση λιπασµάτων ενώ δεσµεύεται να µην χρησιµοποιηθούν γενετικά τροποποιηµένες ποικιλίες στην Ζώνη της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Ως αποτέλεσµα, η McCain έχει ακολουθήσει µια σειρά διαδικασιών για τους παραγωγούς πατάτας που την προµηθεύουν, προκειµένου να διασφαλίσει, µεταξύ άλλων, ότι κάθε τµήµα γης που χρησιµοποιείται για την παραγωγή πατάτας δεν έχει ποτέ χρησιµοποιηθεί για την καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων φυτών. Είµαστε σε θέση να έχουµε πλήρη ιχνηλασιµότητα για όλες τις φάσεις παραγωγής της πατάτας. Όπως λέµε στη McCain, παρακολουθούµε την πατάτα από το χωράφι στο πιάτο µας. Η ανθεκτικότητα των καλλιεργούµενων ποικιλιών διασφαλίζει υψηλές αποδόσεις ενώ παράλληλα περιορίζεται η ποσότητα νερού που χρησιµοποιείται για την καλλιέργεια της πατάτας σε όλο τον καλλιεργητικό κύκλο. Στα εργοστάσια παραγωγής, η McCain εφαρµόζει εδώ και πολλά χρόνια προγράµµατα περιορισµού της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Η χρήση πρώτων υλών στα εργοστάσια της McCain έχει βελτιωθεί σηµαντικά την τελευταία δεκαετία. Τα εργοστάσια παραγωγής ανακυκλώνουν ήδη, κατά µέσο όρο, περίπου το 98% των στερεών αποβλήτων τους. Όλα τα εργοστάσια είναι εξοπλισµένα µε σταθµούς επεξεργασίας λυµάτων. ύο εργοστάσια παραγωγής διαθέτουν µάλιστα µονάδες που ονοµάζονται χωνευτήρια και επιτρέπουν τη µετατροπή του φλοιού της πατάτας σε βιοαέριο. Αυτό το αέριο χρησιµοποιείται για την κάλυψη έως και του 10% των απαιτήσεων του εργοστασίου σε ενέργεια. Η επαναχρησιµοποίηση των στερεών υπολειµµάτων πατάτας στα εργοστάσια της McCain ανέρχεται σε περίπου 75% σε σύγκριση µε 60% το Εκτός του προφανούς οικονοµικού οφέλους, υπάρχουν και περιβαλλοντικά οφέλη: το 2006 για την παρασκευή ενός τόνου προτηγανισµένης πατάτας McCain απαιτούνταν 24% λιγότερο νερό, 23% λιγότερη ενέργεια και 13% λιγότερη πατάτα σε σύγκριση µε το Προκειµένου να προχωρήσουµε περαιτέρω προς αυτή την κατεύθυνση, το 2008 αναλάβαµε νέες δεσµεύσεις έναντι των συµµετόχων µας. Η McCain είναι ένας από τους πρωτοπόρους στον κλάδο της επενδύοντας σε ένα ολοκληρωµένο έλεγχο του οικολογικού αποτυπώµατος. Η γνώση που αποκτήθηκε από αυτή τη διαδικασία µας έχει ήδη βοηθήσει στο να καταρτίσουµε νέα προγράµµατα περιορισµού των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Συνολικά, αυτός ο έλεγχος που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια θα µας παρέχει ένα σηµείο αναφοράς ώστε να θέσουµε ορόσηµα και να µετράµε την πρόοδο κατά την πάροδο του χρόνου. Όλα τα εργοστάσια παραγωγής µας έχουν λάβει, ή βρίσκονται στη διαδικασία λήψης πιστοποίησης ISO-14000, EMAS και πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας ISO-9000, γεγονός που µας επιτρέπει να καταρτίσουµε µια οργανωµένη προσέγγιση ώστε να περιορίσουµε συστηµατικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων µας. Η πιστοποίηση µε βάση αυτά τα διεθνή πρότυπα ISO µας οδήγησε σε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών µας. Τα αποτελέσµατα µας Εµείς στη McCain Hellas έχουµε δεσµευθεί να περιορίσουµε την περιβαλλοντική επίδραση της λειτουργίας των γραφείων µας υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές. Η ανακύκλωση έχει για εµάς ένα σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση αποβλήτων. Έχουµε τοποθετήσει κάδους ανακύκλωσης για τη διάθεση των µπαταριών και των κινητών τηλεφώνων και υπάρχουν σχέδια σε εξέλιξη για την τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισµού που θα διευκολύνει την ανακύκλωση χαρτιού σε ολόκληρη την εταιρεία. Μεταξύ 2007 και 2008 το µεγαλύτερο µέρος των εκποµπών µας CO2 προήλθε από τη Πρόγραµµα Κοµποστοποίησης της McCain Hellas H McCain στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες της κοινωνίας για αύξηση της ευαισθητοποίησης σε πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και για την εκπαίδευση των νέων σε θέµατα σεβασµού του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων είναι ο αποδέκτης της πρωτοβουλίας κοµποστοποίησης της McCain µέσω της οποίας παρασχέθηκαν στην οργάνωση κάδοι κοµποστοποίησης. Η κοµποστοποίηση είναι µια φυσική διαδικασία ανακύκλωσης οργανικών απορριµµάτων για τη δηµιουργία ενός πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά οργανικού λιπάσµατος που ονοµάζεται compost. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των νέων απέναντι σε καινούριους και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους ανακύκλωσης των αποβλήτων. Στην πρώτη φάση της πρωτοβουλίας, τοποθετήθηκαν τρεις (3) κάδοι κοµποστοποίησης στο Προσκοπικό Κέντρο Πύργου Βασιλίσσης στο Ίλιον, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα της Αθήνας. Μαζί µε τους κάδους, η McCain οργάνωσε ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο και µοίρασε πληροφοριακό υλικό στους προσκόπους µε σκοπό να τους εκπαιδεύσει πάνω στα πλεονεκτήµατα της κοµποστοποίησης καθώς και στην τοποθέτηση και συντήρηση των κάδων. Σεβόµενη το περιβάλλον, η McCain έχει ξεκινήσει προσπάθειες για περιορισµό των άµεσων εκποµπών της σε CO2 κατά 23 % τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµια κλίµακα ενώ οι σηµερινές άµεσες εκποµπές CO2 της είναι χαµηλότερες κατά 11,2 % σε σχέση µε τα επίπεδα του Επιπλέον, η εταιρεία έχει επενδύσει σηµαντικά ποσά στη διαχείριση αποβλήτων, ενώ χρησιµοποιεί µεγαλύτερο µέρος της πατάτας παράγοντας λιγότερα στερεά απόβλητα. 1 8 Απολογισµός ΕΚΕ

19 1 9 Κοινωνικός Εταίρος Ανήκοντας στο Προσκοπικό Σώµα από τα παιδικά µας χρόνια, και επειδή βασιζόµαστε στο Νόµο και την Υπόσχεση του προσκόπου, θεωρούµε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι τρόπος ζωής. χρήση οχηµάτων της εταιρείας και από την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουµε στα κεντρικά µας γραφεία. Η ποσότητα των εκποµπών CO2 λόγω της χρήσης των αυτοκινήτων ανήλθε σε τόνους (CO2), ενώ οι εκποµπές CO2 λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στις κεντρικές µας εγκαταστάσεις ανήλθαν σε τόνους (CO2). Ο υπολογισµός της ποσότητας των εκποµπών CO2 λόγω κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσης των αυτοκινήτων έγινε µε το πρόγραµµα υπολογισµού του myclimate. Ο υπολογισµός των εκποµπών CO2 λόγω κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος βασίστηκε στο συντελεστή εκποµπών του ευρωπαϊκού συνδυασµού πηγών ηλεκτρισµού 0,537. Ο υπολογισµός των εκποµπών CO2 λόγω χρήσης των αυτοκινήτων βασίστηκε στη συνολική απόσταση (χλµ.) που κάλυψαν τα αυτοκίνητα της εταιρείας (λαµβάνοντας υπόψη τη µέση κατανάλωση βενζίνης). Εχοντας συναίσθηση της περιβαλλοντικής µας ευθύνης, όλη η οµάδα της McCain Hellas δεσµευόµαστε να περιορίσουµε την περιβαλλοντική επιρροή των δραστηριοτήτων µας µέσω της κατάρτισης ενός λεπτοµερούς προγράµµατος µείωσης κατανάλωσης ενέργειας. Για το επόµενο έτος, έχουµε θέσει σαν στόχο να καταρτίσουµε και να υλοποιήσουµε µια στρατηγική περιορισµού της κατανάλωσης ενέργειας για να µειώσουµε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, µε την επιλογή εισαγωγής προγραµµάτων αντιστάθµισης. Η ύπαρξη περισσότερων από 40 Προσκοπικών Κέντρων στα οποία υλοποιούµε ένα ποικίλο φάσµα περιβαλλοντικών προγραµµάτων, µας οδήγησε στην εφαρµογή ενός συνολικού προγράµµατος ανακύκλωσης. Έτσι, ξεκινώντας από πέρσι, η McCain Hellas δραστηριοποιήθηκε και στήριξε ενεργά τις πρωτοβουλίες κοµποστοποίησης, µέσω της προµήθειας τριών κάδων κοµποστοποίησης που τοποθετήθηκαν στο Προσκοπικό Κέντρο Πύργου Βασιλίσσης στο Ίλιον. Πάνω από όλα, η συµµετοχή των ανθρώπων της McCain Hellas, συµπεριλαµβανοµένου του κ. Γκόνου, ιευθύνοντος Συµβούλου McCain Ελλάδος & Βαλκανίων, µας στήριξε ώστε να αποκτήσουµε ευρεία κατανόηση και πρακτικές γνώσεις για τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την υλοποίηση της κοµποστοποίησης, παρέχοντάς µας πρακτική εκπαίδευση από ειδικούς. Εκ µέρους του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων, θα θέλαµε να εκφράσουµε την εκτίµησή µας για τη στήριξη που µας παρείχατε. Μαρία Βαξεβανοπούλου, Επίτροπος για το Περιβάλλον, Σώµα Ελλήνων Προσκόπων Ενηµερωτικό φυλλάδιο Κοµποστοποίησης McCain για το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ)

20 9. Σχεδιασµός και Στοχοθέτηση για το µέλλον Εµείς στη McCain Hellas έχουµε δεσµευθεί να συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας για τη δη- µιουργία καινοτόµων δράσεων που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούµαστε. Τα προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα συνεχίσουν να υλοποιούνται µε στόχο να επηρεάσουν όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό συµµετόχων και να έχουν αυξηµένη κοινωνική και περιβαλλοντική επιρροή. Οι µελλοντικοί µας στόχοι περιλαµβάνουν τα εξής: 1. Στήριξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προγραµµάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 2. Ενσωµάτωση νέων προγραµµάτων που επικεντρώνονται στο θέµα της διατροφής στην Ελλάδα, το οποίο αποκτά διαρκώς περισσότερη σηµασία. 3. Ενδυνάµωση σχέσεων µέσω δηµιουργίας καινοτόµων προγραµµάτων που θα έχουν σαν στόχο τη δηµιουργία διαύλων επικοινωνίας µε κύριες οµάδες συµµετόχων όπως οι έµποροι λιανικής και µαζικής εστίασης. 4. Πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη McCain Hellas ως µια πιο περιβαλλοντικά βιώσιµη εταιρεία. Θα δοθεί σηµαντική έµφαση σε τοµείς που συνδέονται µε τη διαχείριση ενέργειας, όπως η εφαρµογή µιας στρατηγικής περιορισµού της κατανάλωσης ενέργειας µε στόχο τον περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και την εισαγωγή προγραµµάτων αντιστάθµισης. 5. Προώθηση και ενδυνάµωση της γνώσης για κρίσιµα ζητήµατα όπως το περιβάλλον και η διατροφή σε συνδυασµό µε την αειφόρο ανάπτυξη της µπράντας McCain. 6. Τοποθέτηση της McCain ως ενεργού υποστηρικτή στον τοµέα της Υπεύθυνης ιατροφής, εκπαιδεύοντας τους καταναλωτές σε θέµατα κατανάλωσης υγιεινών τροφίµων και βελτιώνοντας την κατανόηση τους σχετικά µε τη διατροφική αξία των προϊόντων πατάτας της McCain. 7. Σχέδιο βελτίωσης της απόδοσης των µελλοντικών µας απολογισµών (µε βάση τους δείκτες GRI). Τον Οκτώβριο του 2008, η McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης οργάνωσε την πρώτη στρογγυλή τράπεζα για την ΕΚΕ στα πλαίσια της Έκθεσης Τροφίµων SIAL Οι οµιλητές αυτής της συνεδρίασης περιελάµβαναν έναν εκπρόσωπο του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO), εκπροσώπους από τον ιατρικό κόσµο και τη γεωργία, καθώς και επαγγελµατίες της ΕΚΕ. Τα κύρια σηµεία της συζήτησης ήταν επικεντρωµένα στις δεσµεύσεις της McCain έως το 2012 σε επίπεδο Ηπειρωτικής Ευρώπης και η γνωστοποίηση τους στους κύριους συµµέτοχους. Οι δεσµεύσεις αυτές βασίζονται στους 3 πυλώνες της Εταιρείας για την ΕΚΕ: τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Τέλος, στόχος της εταιρείας αποτελεί στην γνωστοποίηση της υπεύθυνης συµπεριφοράς της εταιρείας µέσω διαφανών µετρήσιµων µεθόδων. 2 0 Απολογισµός ΕΚΕ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Αθηναϊκή Ζυθοποιία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Μήνυμα Διευθυντή Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων 8 Το όραμά μας 10 Η Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 EΤ ΑΠΟΛ ΓΙΣΜΟΣ ΤΑΙΡΙΚΗΣ KOINΩΝΙΚΗΣ EΥΘ EΥ Ο ΥΝΗ7 ΝΗΣ Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε εµείς, οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2011-2012. Υπεύθυνα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2011-2012. Υπεύθυνα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2011-2012 Υπεύθυνα 2 MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4 B. ΣΥΝΟΨΗ 6 Γ. ΜΗΝΥΜΑ TOY ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aπολογισµός Βιώσιµης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης. Κάθε µέρα, υπεύθυνα

Aπολογισµός Βιώσιµης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης. Κάθε µέρα, υπεύθυνα 2009 Aπολογισµός Βιώσιµης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης Κάθε µέρα, υπεύθυνα 2 3 Περιεχόµενα Α. O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4 B. EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 Γ. ΜΗΝΥΜΑ TOY ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 6. Η ΕΤΑΙΡΙΑ 8 1. Η Carrefour 8 2. O Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες τις αρχές της εταιρίας μας, που στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4. Εταιρικό Προφίλ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4. Εταιρικό Προφίλ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4 Εταιρικό Προφίλ 7 ΕΚΕ: Επιχειρηματική Προσέγγιση και Βασικές Δεσμεύσεις 14 Εταιρική Διακυβέρνηση 19 Κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. είναι αυτός

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. είναι αυτός AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ µας! ο κόσµος είναι αυτός AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 1 περιεχόµενα A. Μήνυµα Προέδρου 4 Β. Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου 5 Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 6 Σηµείο Επαφής - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2013 Αξία στον πελάτη

Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2013 Αξία στον πελάτη Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2013 Αξία στον πελάτη Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2013 Αξία στον πελάτη 3 Περιεχόμενα Frigoglass 5 Επιστολή Προέδρου 6 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Βασικά οικονομικά μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινη Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 1 Στην σελίδα 79 θα βρείτε την Φόρμα Αξιολόγησης του Απολογισμού μας. Περιμένουμε τη γνώμη σας! 2 Nestlé Ελλάς / Bιωσιμότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ!

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Απολογισμός της κοινωνικής μας υπευθυνότητας 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 4 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 2. Η εταιρία μας 7 3. Προιόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα.

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. B S H Ο Ι Κ Ι Α Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Α. Β. Ε. Οι μάρκες που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Loading Σύνθεση εξωφύλλου: Αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία Σήµα µε το οποίο προσδιορίζονται στην παρούσα έκδοση σχετικές πρακτικές ΕΚΕ B Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία 1 Κοινωνικός Απολογισμός 2007 H WIND Hellas προχωρά στην έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού, ο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη - 4+1 πεδία δράσης. Οι Άνθρωποί μας - Το δικό μας μέτρο ανάπτυξης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη - 4+1 πεδία δράσης. Οι Άνθρωποί μας - Το δικό μας μέτρο ανάπτυξης Οι άνθρωποί μας Διατροφή & Υγεία Κοινωνία Περιβάλλον Βιώσιμη Γεωργία Σημείωση Το παρόν έντυπο είναι ο πρώτος Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας που εκδίδει η FrieslandCampina Hellas. Περιλαμβάνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση Πλήρης Έκδοση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με τον Απολογισμό Αυτός είναι ο 9ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοιωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο 5ος ανεξάρτητα ελεγμένος και πιστοποιημένος Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα