Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:"

Transcript

1 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste e a terceira de 40 N cara o sueste. Encontra GRAFICAMENTE a forza resultante. Calcula o valor da resultante. As forzas de 40 N dirixidas ao sueste e ao nordeste son perpendiculares e a súa resultante pode calcularse polo teorema de Pitágoras: R 23 = =56 N Esta resultante é perpendicular á forza de 20 N cara ao norte, polo que a resultante tamén calcularse polo teorema de Pitágoras: R= =60 N Tamén podemos medir a resultante cunha regra milimetrada e comprobar que mide 6 cm que corresponden a 60 N F 1 F 2 R 23 F 1 + F 2 + F 3 F 3 2. Dos extremos dunha barra lixeira, de 60 cm de lonxitude, colgan dous obxectos de 20 e 30 kg de masa. Debuxa a barra e as forzas que actúan cando está en equilibrio. A que distancia da masa de 20 kg atópase o punto de aplicación da forza que equilibra os pesos? O peso de cada un dos obxectos é: P 1 = m 1 g = 20 kg 9,8 m/s 2 = 196 N P 2 = m 2 g = 30 kg 9,8 m/s 2 = 294 N Polo que a forza resultante será: R = = 490 N vertical cara abaixo. A forza que a equilibre tamén valerá 490 N e será vertical pero cara arriba. O punto de aplicación da forza que equilibra pódese calcular da lei da panca: F 1 b 1 = F 2 b 2 Chamando x á distancia entre o punto de aplicación e a masa de 20 kg 196 x = 294 ( 0,60 x) 196 x = x 490 x = 176 x = 176 / 490 = 0,36 m = 36 cm 196 N 36cm 490 N 24cm 294 N 3. Un cable tira cunha forza de N dun ascensor de 500 kg. Canto vale a forza de rozamento si sobe con aceleración constante de 2,00 m/s 2? [1] Pola segunda lei de Newton, a resultante das forzas é igual ao produto da masa pola aceleración: F = m a Tomando o sentido positivo cara arriba, posto que está a subir T mg F R = m a

2 ,8 F R = F R = = 300 N Y 4. Arrástrase polo chan durante 2,5 s unha cadeira de 6,0 kg que estaba en repouso, mediante unha forza horizontal de a 18 N. A forza de rozamento é de 15 N. a) Debuxa e calcula todas as forzas que actúan sobre ela. b) Calcula a aceleración da cadeira durante eses 2,5 s. c) Calcula a velocidade que adquire a cadeira nese tempo. d) Durante os 6,0 s seguintes faise a forza xusta para desprazar a cadeira con velocidade constante. Calcula a forza que se fai. e) Sóltase a cadeira e acaba parando. Calcula o tempo que tarda en pararse desde que se solta. f) Calcula o desprazamento da cadeira en cada un deses intervalos de tempo. T X P FR Datos: m = 6,0 kg; F = 18 N; F r = 15 N; g = 9,8 m/s 2 Ecuacións: Lei de Newton fundamental da Dinámica: MRUA: x = x 0 + v 0 t + ½ a Δt 2 v = v 0 + a Δt F = m a Esquema: Cálculos: P = mg = 6,0 [kg] 9,8 [m/s 2 ] = 59 N Eixe X: F F r = m a => = 6,0 a Eixe Y: N P = 0 => N = 59 N b) a b = [ N] =0,50 m/s 2 6,0[kg] F r = 15 N Y N = 59 N a F = 18 N c) v = 0 + 0,50 [m/s 2 ] 2,5 s = 1,25 m/s X d) Se v non varía, a d = 0 Eixe X: F d F r = m a => F d 15 = 0 F d = 15 N P = 59 N e) Se acaba parando, a velocidade final é v = 0, e a aceleración calcúlase pola 2ª lei de Newton Eixe X: F r = m a => 15 = 6,0 a 15[ N] a e = = 2,50 m/ s2 6,0[kg] 0 = 1,25 + (-2,5) Δt e 1,25[ m/s] t e = 2,5[m/s 2 ] =0,50s f) Debuxando a gráfica velocidade-tempo, o desprazamento e a area en cada intervalo:

3 Intervalo 1: Δx = 2,5 1,25 / 2 = 1,6 m Intervalo 2: Δx = 6,0 1,25 = 7,5 m Intervalo 3: Δx = 0,5 1,25 / 2 = 0,3 m Teoría v (m/s) 1 [4 PTOS.] 0,5 1. a) Enuncia a lei de Hooke. b) Se ao colgar dun resorte de 40,0 cm dúas pesas de 50,00 g o resorte alóngase ata medir 47,0 cm, cal será a lonxitude do resorte cando se lle colga ademais unha terceira pesa de 50,00 g? t (s) a) A forza necesaria para alongar un resorte é directamente proporcional ao alongamento producido. b) A constante de forza vale: k = F 2 0,10000 kg 9,8m/s = =14 N/ m L 0,070 m o alongamento producido por unha pesa de 50,00 g será: L= F 2 0,05000 kg 9,8m/s = =0,035 m=3,5 cm k 14 N/ m e a lonxitude do resorte será: L 150 = 47,0 + 3,5 = 50,5 cm 2. a) Enuncia a lei de Newton de acción e reacción. b) Dous corpos A de 2,0 kg e B de 3,0 kg fan forza empurrando un contra o outro. Se o conxunto se move, cal forza é maior, a que fai A sobre B ou a que fai B sobre A? Ou son iguais? Explícao. a) Se un corpo A exerce unha forza sobre outro corpo B, este, á vez, exerce sobre o primeiro outra forza co mesmo módulo e a mesma dirección, pero de sentido contrario. b) Son iguais, polo principio de acción e reacción. 3. a) Enuncia a lei de Newton fundamental da Dinámica. b) Facemos varias medidas da aceleración dun obxecto cando se lle aplican distintas forzas. Se as aceleracións medidas son 1,2; 0,2; 0,8 e 2,0 m/s 2 cando as forzas eran 15; 5; 10 e 25 N cal de estas medidas está mal feita? Explica a túa resposta. a) A resultante de todas as forzas aplicadas a un corpo prodúcelle unha aceleración da mesma dirección e o mesmo sentido que ela e directamente proporcional a ella. F = m a 15 b) O cociente entre forza e aceleración é a masa, que é constante. Os cocientes 1,2 = 10 0,8 = 25 =12,5 dan 2,0 sempre 12,5 kg que é a masa do obxecto. O cociente 5 / 0,2 = 25 kg non da masa do obxecto, logo ou ben a medida da forza ou ben a da aceleración está mal feita. 4. a) Enuncia a lei de Newton da inercia. b) Unha pedra xira no extremo dunha corda arredor da man que a suxeita. Fai un debuxo de como se moverá a pedra cando se solte da corda e explícao.

4 a) Se sobre un corpo non actúa ningunha forza sobre el, ou a resultante das forzas que actúan é nula, si se atopaba en repouso continuará en repouso, e si estaba a moverse continuará movéndose con movemento rectilíneo uniforme. b) Sairá primeiro en liña recta, polo principio de inercia, e logo caerá debido a gravidade. v

5 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 PTOS.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 35 N cara o leste, outra de 30 N cara o nordeste e a terceira de 30 N cara o noroeste. Encontra GRAFICAMENTE a forza resultante. Calcula o valor da resultante. As forzas de 30 N dirixidas ao nordeste e ao noroeste son perpendiculares e a súa resultante pode calcularse polo teorema de Pitágoras: R 23 = =42 N Esta resultante é perpendicular á forza de 35 N cara ao norte, polo que a resultante tamén calcularse polo teorema de Pitágoras: R= =55 N Tamén podemos medir a resultante cunha regra milimetrada e comprobar que mide 5,5 cm que corresponden a 55 N F 1 +F 2 + F 3 F 1 R 23 F 3 F 2 2. Dos extremos dunha barra lixeira, de 80 cm de lonxitude, colgan dous obxectos de 40 e 60 kg de masa. Debuxa a barra e as forzas que actúan cando está en equilibrio. A que distancia da masa de 60 kg atópase o punto de aplicación da forza que equilibra os pesos? O peso de cada un dos obxectos é: P 1 = m 1 g = 40 kg 9,8 m/s 2 = 392 N P 2 = m 2 g = 60 kg 9,8 m/s 2 = 588 N Polo que a forza resultante será: R = = 980 N vertical cara abaixo. A forza que a equilibre tamén valerá 980 N e será vertical pero cara arriba. O punto de aplicación da forza que equilibra pódese calcular da lei da panca: F 1 b 1 = F 2 b 2 Chamando x á distancia entre o punto de aplicación e a masa de 60 kg 588 x = 392 ( 0,80 x) 588 x = 313,6 392 x 980 x = 313,6 x = 313,6 / 980 = 0,32 m = 32 cm 392 N 48cm 480 N 32cm 588 N 3. Un cable tira cunha forza de N dun ascensor de 500 kg. Canto vale a forza de rozamento si baixa con aceleración constante de 2,00 m/s 2? [1]

6 Pola segunda lei de Newton, a resultante das forzas é igual ao produto da masa pola aceleración: F = m a Tomando o sentido positivo cara abaixo, posto que está a baixar mg F R T = m a 500 9,8 F R = F R = = 400 N T F R P Y 4. Arrástrase polo chan durante 2,0 s unha cadeira de 5,0 kg que estaba en repouso, mediante unha forza horizontal de 18 N. A forza de rozamento é de 16 N. a) Debuxa e calcula todas as forzas que actúan sobre ela. b) Calcula a aceleración da cadeira durante eses 2,0 s. c) Calcula a velocidade que adquire a cadeira nese tempo. d) Durante os 4,5 s seguintes faise a forza xusta para desprazar a cadeira con velocidade constante. Calcula a forza que se fai. e) Sóltase a cadeira e acaba parando. Calcula o tempo que tarda en pararse desde que se solta. a f) Calcula a distancia que percorre a cadeira en cada un deses intervalos de tempo. X Datos: m = 5,0 kg; F = 18 N; F r = 16 N; g = 9,8 m/s 2 Ecuacións: Lei de Newton fundamental da Dinámica: MRUA: x = x 0 + v 0 t + ½ a Δt 2 v = v 0 + a Δt F = m a Esquema: Cálculos: P = mg = 5,0 [kg] 9,8 [m/s 2 ] = 49 N Eixe X: F F r = m a => = 5,0 a Eixe Y: N P = 0 => N = 49 N Y b) a b = [ N] =0,40 m/s 2 5,0[kg] c) v = 0 + 0,40 [m/s 2 ] 2,0 s = 0,80 m/s F r = 16 N N = 49 N a F = 18 N X d) Se v non varía, a d = 0 Eixe X: F d F r = m a => F d 16 = 0 F d = 16 N P = 49 N e) Se acaba parando, a velocidade final é v = 0, e a aceleración calcúlase pola 2ª lei de Newton Eixe X: F r = m a => 16 = 5,0 a 16[ N] a e = = 3,2 m/s2 5,0[kg] 0 = 0,80 + (-3,2) Δt e 0,80 [m /s] t e = 3,2[m/ s 2 ] =0,25 s f) Debuxando a gráfica velocidade-tempo, o desprazamento e a area en cada intervalo:

7 Intervalo 1: Δx = 2,0 0,8 / 2 = 0,8 m Intervalo 2: Δx = 4,5 0,8 = 3,6 m Intervalo 3: Δx = 0,25 0,8 / 2 = 0,1 m Teoría [4 PTOS.] v (m/s) 1 0,5 1. a) Enuncia a lei de Newton da inercia. b) Unha nave espacial apaga os cohetes propulsores cando esta tan lonxe da Terra que a atracción é case nula. Detense? a) Se sobre un corpo non actúa ningunha forza sobre el, ou a resultante das forzas que actúan é nula, si se atopaba en repouso continuará en repouso, e si estaba a moverse continuará movéndose con movemento rectilíneo uniforme. b) Non. A lei da inercia di que seguirá movéndose con movemento rectilíneo uniforme t (s) 2. a) Enuncia a lei de Newton de acción e reacción. b) Dous corpos A de 5,0 kg e B de 3,0 kg fan forza empurrando un contra o outro. Se o conxunto se move, cal forza é maior, a que fai A sobre B ou a que fai B sobre A? Ou son iguais? Explícao. a) Se un corpo A exerce unha forza sobre outro corpo B, este, á vez, exerce sobre o primeiro outra forza co mesmo módulo e a mesma dirección, pero de sentido contrario. b) Son iguais, polo principio de acción e reacción. 3. a) Enuncia a lei de Newton fundamental da Dinámica. b) Facemos varias medidas da aceleración dun obxecto cando se lle aplican distintas forzas. Se as aceleracións medidas son 1,2; 0,4; 0,8 e 2,0 m/s 2 cando as forzas eran 15; 5; 20 e 25 N cal de estas medidas está mal feita? Explica a túa resposta. a) A resultante de todas as forzas aplicadas a un corpo prodúcelle unha aceleración da mesma dirección e o mesmo sentido que ela e directamente proporcional a ella. F = m a b) O cociente entre forza e aceleración é a masa, que é constante. Os cocientes 15 1,2 = 5 0,4 = 25 =12,5 dan sempre 12,5 kg que é a masa do obxecto. O cociente 20 / 0,8 = 25 kg non da 2,0 masa do obxecto, logo ou ben a medida da forza ou ben a da aceleración está mal feita. 4. a) Enuncia a lei de Hooke. b) Se ao colgar dun resorte de 30,0 cm unha pesa de 50,00 g o resorte alóngase ata medir 37,0 cm, cal será a lonxitude do resorte cando se lle colga só unha pesa de 200,00 g? a) A forza necesaria para alongar un resorte é directamente proporcional ao alongamento producido. b) A constante de forza vale: k = F 2 0,05000 kg 9,8m/s = =7,0 N/ m L 0,070 m o alongamento producido por unha pesa de 200,00 g será: L= F 2 0,20000 kg 9,8m/s = =0,28 m=28 cm k 7,0 N/ m

8 e a lonxitude do resorte será: L 200 = 37, = 65 cm

9 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 PTOS.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 70 N cara o leste, outra de 60 N cara o noroeste e a terceira de 60 N cara o nordeste. Encontra GRAFICAMENTE a forza resultante. Calcula o valor da resultante. As forzas de 60 N dirixidas ao noroeste e ao nordeste son perpendiculares e a súa resultante pode calcularse polo teorema de Pitágoras: R 23 = =85 N Esta resultante é perpendicular á forza de 70 N cara ao norte, polo que a resultante tamén calcularse polo teorema de Pitágoras: R= =110 N Tamén podemos medir a resultante cunha regra milimetrada e comprobar que mide 11 cm que corresponden a 110 N F 1 + F 2 +F 3 F 3 R Dos extremos dunha barra lixeira, de 40 cm de lonxitude, colgan dous obxectos de 10 e 15 kg de masa. Debuxa a barra e as forzas que actúan cando está en equilibrio. A que distancia da masa de 10 kg atópase o punto de aplicación da forza que equilibra os pesos? F 1 F2 O peso de cada un dos obxectos é: P 1 = m 1 g = 10 kg 9,8 m/s 2 = 98 N P 2 = m 2 g = 15 kg 9,8 m/s 2 = 147 N Polo que a forza resultante será: R = = 245 N vertical cara abaixo. A forza que a equilibre tamén valerá 245 N e será vertical pero cara arriba. O punto de aplicación da forza que equilibra pódese calcular da lei da panca: F 1 b 1 = F 2 b 2 Chamando x á distancia entre o punto de aplicación e a masa de 10 kg 98 x = 147 ( 0,40 x) 98 x = 58,8 147 x 245 x = 58,8 x = 58,8 / 245 = 0,24 m = 24 cm 98 N 24cm 245 N 16cm 147 N 3. Un cable tira cunha forza de N dun ascensor de 500 kg. Canto vale a forza de rozamento si baixa con velocidade constante de 2,00 m/s? [1]

10 Pola segunda lei de Newton, a resultante das forzas é igual ao produto da masa pola aceleración: F = m a. Como a velocidade é constante, a aceleración é nula. Tomando o sentido positivo cara abaixo, posto que está a baixar mg F R T = m a 500 9,8 F R = F R = = N T F R P 4. Arrástrase polo chan durante 1,8 s unha cadeira de 4,0 kg que estaba en repouso, mediante unha forza horizontal de 20 N. A forza de rozamento é de 18 N. a) Debuxa e calcula todas as forzas que actúan sobre ela. a b) Calcula a aceleración da cadeira durante eses 1,8 s. c) Calcula a velocidade que adquire a cadeira nese tempo. X d) Durante os 5,0 s seguintes faise a forza xusta para desprazar a cadeira con velocidade constante. Calcula a forza que se fai. e) Sóltase a cadeira e acaba parando. Calcula o tempo que tarda en pararse desde que se solta. f) Calcula a distancia que percorre a cadeira en cada un deses intervalos de tempo. Datos: m = 4,0 kg; F = 20 N; F r = 18 N; g = 9,8 m/s 2 Y Ecuacións: Lei de Newton fundamental da Dinámica: MRUA: x = x 0 + v 0 t + ½ a Δt 2 v = v 0 + a Δt F RESULTANTE = m a Esquema: Y Cálculos: P = mg = 4,0 [kg] 9,8 [m/s 2 ] = 39 N Eixe X: F F r = m a => = 4,0 a Eixe Y: N P = 0 => N = 39 N F r = 18 N N = 39 N a F = 20 N b) a b = [ N] =0,50 m /s 2 4,0[ kg] X c) v = 0 + 0,50 [m/s 2 ] 1,8 s = 0,90 m/s d) Se v non varía, a d = 0 Eixe X: F d F r = m a => F d 18 = 0 F d = 18 N P = 39 N e) Se acaba parando, a velocidade final é v = 0, e a aceleración calcúlase pola 2ª lei de Newton Eixe X: F r = m a => 18 = 4,0 a 18[ N] a e = = 4,50 m/s2 4,0[ kg] 0 = 0,90 + (-4,5) Δt e 0,90[m /s] t e = 4,5[m/ s 2 ] =0,20 s f) Debuxando a gráfica velocidade-tempo, o desprazamento e a area en cada intervalo:

11 Intervalo 1: Δx = 1,8 0,90 / 2 = 0,8 m Intervalo 2: Δx = 5,0 0,90 = 4,5 m Intervalo 3: Δx = 0,20 0,90 / 2 = 0,9 m v (m/s) 1 Teoría [4 PTOS.] 0,5 1. a) Enuncia a lei de Newton fundamental da Dinámica. b) Se aplicamos sobre dous corpos a mesma forza, como saberemos cal deles será o de maior masa? t (s) a) A intensidade da resultante de todas as forzas aplicadas a un corpo é igual ao producto da súa masa pola aceleración que dita forza lle comunica. b) O que produza menor aceleración, ou o que faga percorrer unha distancia menor no mesmo tempo. 2. a) Enuncia a lei de Newton da inercia. b) Si tiramos cara arriba dun obxecto de 20 kg cunha forza de 150 N canto vale a forza que o chan fai sobre o obxecto? a) Se sobre un corpo non actúa ningunha forza sobre el, ou a resultante das forzas que actúan é nula, si se atopaba en repouso continuará en repouso, e si estaba a moverse continuará movéndose con movemento rectilíneo uniforme. b) O obxecto de 20 kg pesa: P = 20 9,8 = 196 N Unha forza de 150 N non será quen de levantalo. O obxecto quedará en repouso. Polo tanto, a resultante das forzas que actúan sobre el ten que ser 0. Estas forzas son: o peso: P =196 N cara abaixo a forza que facemos F = 150 N cara arriba. e a forza N que fai o chan sobre o obxecto, tamén cara arriba N 196 = 0 Polo tanto: N = 46 N N F = 150 N P = 196 N 3. a) Enuncia a lei de Hooke. b) Se ao colgar dun resorte de 60,0 cm tres pesas de 50,00 g o resorte alóngase ata medir 70,5 cm, cal será a lonxitude do resorte cando se lle colga só unha pesa de 200,00 g? a) A forza necesaria para alongar un resorte é directamente proporcional ao alongamento producido. b) A constante de forza vale: k = F 2 0,15000 kg 9,8m/s = =14 N/ m L 0,105 m o alongamento producido por unha pesa de 200,00 g será: e a lonxitude do resorte será: L= F k 2 0,20000 kg 9,8m/s = =0,14 m=14 cm 14 N/ m L 200 = 60, = 74 cm 4. a) Enuncia a lei de Newton de acción e reacción. b) Dous corpos A de 5,0 kg e B de 3,0 kg fan forza empurrando un contra o outro. Se o conxunto

12 se move, cal forza é maior, a que fai A sobre B ou a que fai B sobre A? Ou son iguais? Explícao. a) Se un corpo A exerce unha forza sobre outro corpo B, este, á vez, exerce sobre o primeiro outra forza co mesmo módulo e a mesma dirección, pero de sentido contrario. b) Son iguais, polo principio de acción e reacción.

13 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO Dinámica 14/11/06 Nome: [6 PTOS.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 30 N cara o sur, outra de 60 N cara o sueste e a terceira de 60 N cara o nordeste. Encontra GRAFICAMENTE a forza resultante. Calcula o valor da resultante. As forzas de 60 N dirixidas ao sueste e ao nordeste son perpendiculares e a súa resultante pode calcularse polo teorema de Pitágoras: R 23 = =85 N Esta resultante é perpendicular á forza de 30 N cara ao norte, polo que a resultante tamén calcularse polo teorema de Pitágoras: R= =90 N Tamén podemos medir a resultante cunha regra milimetrada e comprobar que mide 9 cm que corresponden a 90 N F1 F 1 + F 2 +F 3 R 23 F2 F 3 2. Dos extremos dunha barra lixeira, de 90 cm de lonxitude, colgan dous obxectos de 30 e 45 kg de masa. Debuxa a barra e as forzas que actúan cando está en equilibrio. A que distancia da masa de 45 kg atópase o punto de aplicación da forza que equilibra os pesos? O peso de cada un dos obxectos é: P 1 = m 1 g = 30 kg 9,8 m/s 2 = 294 N P 2 = m 2 g = 45 kg 9,8 m/s 2 = 441 N Polo que a forza resultante será: R = = 735 N vertical cara abaixo. A forza que a equilibre tamén valerá 490 N e será vertical pero cara arriba. O punto de aplicación da forza que equilibra pódese calcular da lei da panca: F 1 b 1 = F 2 b 2 Se x é á distancia entre o punto de aplicación e a masa de 45 kg 441 x = 294 ( 0,90 x) 441 x = 264,6 294 x 735 x = 264,6 x = 264,6 / 735 = 0,36 m = 36 cm 294 N 54cm 735 N 36cm 441 N 3. Un cable tira cunha forza de N dun ascensor de 500 kg. Canto vale a forza de rozamento si sobe con velocidade constante de 2,00 m/s? [1]

14 Pola segunda lei de Newton, a resultante das forzas é igual ao produto da masa pola aceleración: F = m a. Como a velocidade é constante, a aceleración é nula. Tomando o sentido positivo cara arriba, posto que está a subir T mg F R = m a ,8 F R = F R = = N Y 4. Arrástrase polo chan durante 2,5 s unha cadeira de 2,5 kg que estaba en repouso, mediante unha forza horizontal de a 14 N. A forza de rozamento é de 10 N. a) Debuxa e calcula todas as forzas que actúan sobre ela. b) Calcula a aceleración da cadeira durante eses 2,5 s. c) Calcula a velocidade que adquire a cadeira nese tempo. d) Durante os 6,5 s seguintes faise a forza xusta para desprazar a cadeira con velocidade constante. Calcula a forza que se fai. e) Sóltase a cadeira e acaba parando. Calcula o tempo que tarda en pararse desde que se solta. f) Calcula a distancia que percorre a cadeira en cada un deses intervalos de tempo. T X P FR Datos: m = 2,5 kg; F = 14 N; F r = 10 N; g = 9,8 m/s 2 Ecuacións: Lei de Newton fundamental da Dinámica: MRUA: x = x 0 + v 0 t + ½ a Δt 2 v = v 0 + a Δt F RESULTANTE = m a Esquema: Cálculos: P = mg = 2,5 [kg] 9,8 [m/s 2 ] = 25 N Eixe X: F F r = m a => = 2,5 a Eixe Y: N P = 0 => N = 25 N F r = 10 N Y a N = 25 N F = 14 N b) a b = [ N] =1,6 m/s 2 2,5[kg] c) v = 0 + 1,6 [m/s 2 ] 2,5 s = 4,0 m/s d) Se v non varía, a d = 0 Eixe X: F d F r = m a => F d 10 = 0 F d = 10 N P = 25 N X e) Se acaba parando, a velocidade final é v = 0, e a aceleración calcúlase pola 2ª lei de Newton Eixe X: F r = m a => 10 = 2,5 a 10[ N] a e = = 4,0 m/s2 2,5[ kg] 0 = 4,0 + (-4,0) Δt e 4,0[ m/s] t e = 4,0[m/ s 2 ] =1,0s f) Debuxando a gráfica velocidade-tempo, o desprazamento e a area en cada intervalo: Intervalo 1: Δx = 2,5 4,0 / 2 = 5,0 m

15 Intervalo 2: Δx = 6,5 4,0 = 26 m Intervalo 3: Δx = 1,0 4,0 / 2 = 2,0 m v (m/s) 4 Teoría [4 PTOS.] a) Enuncia a lei de Newton de acción e reacción b) Dous corpos A de 3,0 kg e B de 4,0 kg fan forza empurrando un contra o outro. Se o conxunto se move, cal forza é maior, a que fai A sobre B ou a que fai B sobre A? Ou son iguais? Explícao. a) Se un corpo A exerce unha forza sobre outro corpo B, este, á vez, exerce sobre o primeiro outra forza co mesmo módulo e a mesma dirección, pero de sentido contrario. b) Son iguais, polo principio de acción e reacción. 2. a) Enuncia a lei de Newton fundamental da Dinámica. b) Se aplicamos sobre dous corpos a mesma forza, como saberemos cal deles será o de maior masa? a) A intensidade da resultante de todas as forzas aplicadas a un corpo é igual ao producto da súa masa pola aceleración que dita forza lle comunica. b) o que produza menor aceleración, ou o que faga percorrer unha distancia menor no mesmo tempo. 3. a) Enuncia a lei de Newton da inercia. b) Si tiramos cara arriba dun obxecto de 20 kg cunha forza de 150 N canto vale a forza que o chan fai sobre o obxecto? a) Se sobre un corpo non actúa ningunha forza sobre el, ou a resultante das forzas que actúan é nula, si se atopaba en repouso continuará en repouso, e si estaba a moverse continuará movéndose con movemento rectilíneo uniforme. b) O obxecto de 20 kg pesa: P = 20 9,8 = 196 N Unha forza de 150 N non será quen de levantalo. O obxecto quedará en repouso. Polo tanto, a resultante das forzas que actúan sobre el ten que ser 0. Estas forzas son: o peso: P =196 N cara abaixo a forza que facemos F = 150 N cara arriba. e a forza N que fai o chan sobre o obxecto, tamén cara arriba N 196 = 0 Polo tanto: N = 46 N N F = 150 N P = 196 N 4. a) Enuncia a lei de Hooke. b) Se ao colgar dun resorte de 50,0 cm unha pesa de 200,00 g o resorte alóngase ata medir 57,0 cm, cal será a lonxitude do resorte cando se lle colgan tres pesas de 50,00 g? a) A forza necesaria para alongar un resorte é directamente proporcional ao alongamento producido. b) A constante de forza vale:

16 k = F 2 0,20000 kg 9,8m/s = =28 N /m L 0,070 m o alongamento producido por tres pesas de 50,00 g será: L= F 2 0,15000 kg 9,8m/s = =0,053 m=5,3 cm k 28 N/ m e a lonxitude do resorte será: L 150 = 50,0 + 5,3 = 55,3 cm

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS SATÉLITES 1. O período de rotación da Terra arredor del Sol é un año e o radio da órbita é 1,5 10 11 m. Se Xúpiter ten un período de aproximadamente 12

Διαβάστε περισσότερα

INTERACCIÓNS GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA

INTERACCIÓNS GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA INTEACCIÓNS GAVITATOIA E ELECTOSTÁTICA AS LEIS DE KEPLE O astrónomo e matemático Johannes Kepler (1571 1630) enunciou tres leis que describen o movemento planetario a partir do estudo dunha gran cantidade

Διαβάστε περισσότερα

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema)

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema) Exame tipo A. Proba obxectiva (Valoración: 3 puntos) 1. - Un disco de 10 cm de raio xira cunha velocidade angular de 45 revolucións por minuto. A velocidade lineal dos puntos da periferia do disco será:

Διαβάστε περισσότερα

FISICA 2º BAC 27/01/2007

FISICA 2º BAC 27/01/2007 POBLEMAS 1.- Un corpo de 10 g de masa desprázase cun movemento harmónico simple de 80 Hz de frecuencia e de 1 m de amplitude. Acha: a) A enerxía potencial cando a elongación é igual a 70 cm. b) O módulo

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 01. Gravitación

Exercicios de Física 01. Gravitación Exercicios de Física 01. Gravitación Problemas 1. A lúa ten unha masa aproximada de 6,7 10 22 kg e o seu raio é de 1,6 10 6 m. Achar: a) A distancia que recorrerá en 5 s un corpo que cae libremente na

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA PAU SETEMBRO 013 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03a. Vibracións

Exercicios de Física 03a. Vibracións Exercicios de Física 03a. Vibracións Problemas 1. No sistema da figura, un corpo de 2 kg móvese a 3 m/s sobre un plano horizontal. a) Determina a velocidade do corpo ó comprimirse 10 cm o resorte. b) Cal

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA PROBLEMAS DIOPTRIO PLANO 1. Un raio de luz de frecuencia 5 10 14 Hz incide, cun ángulo de incidencia de 30, sobre unha lámina de vidro de caras plano-paralelas de espesor

Διαβάστε περισσότερα

Problemas y cuestiones de electromagnetismo

Problemas y cuestiones de electromagnetismo Problemas y cuestiones de electromagnetismo 1.- Dúas cargas eléctricas puntuais de 2 e -2 µc cada unha están situadas respectivamente en (2,0) e en (-2,0) (en metros). Calcule: a) campo eléctrico en (0,0)

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 02b. Magnetismo

Exercicios de Física 02b. Magnetismo Exercicios de Física 02b. Magnetismo Problemas 1. Determinar el radio de la órbita descrita por un protón que penetra perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 10-2 T, después de haber sido acelerado

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

PAU XUÑO 2010 FÍSICA PAU XUÑO 1 Cóigo: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 caa cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 caa apartao) Non se valorará a simple anotación un ítem como solución ás cuestións;

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2014 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2014 FÍSICA PAU SETEMBRO 014 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) Setembro 2009

PAAU (LOXSE) Setembro 2009 PAAU (LOXSE) Setembro 2009 Código: 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos ( cada

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2013 FÍSICA

PAU XUÑO 2013 FÍSICA PAU XUÑO 2013 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE

CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE 11 IES A CAÑIZA Traballo de Física CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE Alumno: Carlos Fidalgo Giráldez Profesor: Enric Ripoll Mira Febrero 2015 1. Obxectivos O obxectivo da seguinte practica é comprobar,

Διαβάστε περισσότερα

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación:

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación: VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS 1. Un sistema cun resorte estirado 0,03 m sóltase en t=0 deixándoo oscilar libremente, co resultado dunha oscilación cada 0, s. Calcula: a) A velocidade do extremo libre ó

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 PAU XUÑO 2012 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 PAU XUÑO 2012 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU XUÑO 2012 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO Física Exercicios de Selectividade Páxina 1 / 9 EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO 16-17 http://ciug.cesga.es/exames.php TEMA 1. GRAVITACIÓN. 1) PROBLEMA. Xuño 2016. A nave espacial Discovery,

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II PAU Código: 6 XUÑO 01 MATEMÁTICAS II (Responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio = 3 puntos, exercicio 3= puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

A circunferencia e o círculo

A circunferencia e o círculo 10 A circunferencia e o círculo Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar os diferentes elementos presentes na circunferencia e o círculo. Coñecer as posicións relativas de puntos, rectas e circunferencias.

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)).

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)). 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas, 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións, 4 puntos

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 FÍSICA

PAU XUÑO 2012 FÍSICA PAU XUÑO 2012 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Tema 4 Magnetismo. 4-5 Lei de Ampere. Campo magnético creado por un solenoide. 4-1 Magnetismo. Experiencia de Oersted

Tema 4 Magnetismo. 4-5 Lei de Ampere. Campo magnético creado por un solenoide. 4-1 Magnetismo. Experiencia de Oersted Tema 4 Magnetismo 4-1 Magnetismo. Experiencia de Oersted 4-2 Lei de Lorentz. Definición de B. Movemento dunha carga nun campo magnético. 4-3 Forza exercida sobre unha corrente rectilínea 4-4 Lei de Biot

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) 21 MATEMÁTICAS (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 Dada a matriz a) Calcula os valores do parámetro m para os que A ten inversa.

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO Física Exercicios de Selectividade Páxina 1 / 8 EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO 15-16 http://ciug.cesga.es/exames.php TEMA 1. GRAVITACIÓN. 1) CUESTIÓN.- Un satélite artificial de masa m que

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación As Mareas INDICE 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación Introducción A marea é a variación do nivel da superficie libre

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA

CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA PAAU (LOXSE) XUÑO 2001 Código: 22 ÍSICA Elixir e desenrolar unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA OPCIÓN 1. ; calcula: a) o período de rotación do satélite, b) o peso do satélite na órbita. (Datos R T. = 9,80 m/s 2 ).

FÍSICA OPCIÓN 1. ; calcula: a) o período de rotación do satélite, b) o peso do satélite na órbita. (Datos R T. = 9,80 m/s 2 ). 22 Elixir e desenrolar unha das dúas opcións propostas. FÍSICA Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Non se valorará a simple

Διαβάστε περισσότερα

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato proba constará de vinte cuestións tipo test. s cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.5

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. ) xiran arredor da Terra con órbitas estables de diferente raio sendo r A. > m B

FÍSICA. ) xiran arredor da Terra con órbitas estables de diferente raio sendo r A. > m B ÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos ( cada apartado). Cuestións 4 puntos ( cada

Διαβάστε περισσότερα

A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA

A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA PROBLEMAS. Un espello esférico ten 0,80 m de radio. a) Se o espello é cóncavo, calcular a qué distancia hai que colocar un obxecto para obter unha imaxe real dúas veces maior que

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVIDADES INICIALES

ACTIVIDADES INICIALES Solucionario Trigonometría ACTIVIDADES INICIALES.I. En una recta r hay tres puntos: A, B y C, que distan, sucesivamente, y cm. Por esos puntos se trazan rectas paralelas que cortan otra, s, en M, N y P.

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2015 FÍSICA

PAU XUÑO 2015 FÍSICA PAU XUÑO 2015 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO 1. CORPOS XEOMÉTRICOS No noso entorno observamos continuamente obxectos de diversas formas: pelotas, botes, caixas, pirámides, etc. Todos estes obxectos son corpos xeométricos.

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. 2.- Cando se bombardea nitróxeno 14 7 N con partículas alfa xérase o isótopo 17 8O e outras partículas. A

FÍSICA. 2.- Cando se bombardea nitróxeno 14 7 N con partículas alfa xérase o isótopo 17 8O e outras partículas. A 22 FÍSICA Elixir e desenvolver unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Non se valorará a simple

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2014 FÍSICA

PAU XUÑO 2014 FÍSICA PAU XUÑO 2014 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica), problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAU Setembro 2010 FÍSICA

PAU Setembro 2010 FÍSICA PAU Setembro 010 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Expresións alxébricas... páx. 64 De expresións a ecuacións Valor numérico Expresión en coeficientes

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Expresións alxébricas... páx. 64 De expresións a ecuacións Valor numérico Expresión en coeficientes 4 Polinomios Obxectivos Nesta quincena aprenderás: A traballar con expresións literais para a obtención de valores concretos en fórmulas e ecuacións en diferentes contextos. A regra de Ruffini. O teorema

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1

Διαβάστε περισσότερα

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS Páxina REFLEXIONA E RESOLVE Cónicas abertas: parábolas e hipérboles Completa a seguinte táboa, na que a é o ángulo que forman as xeratrices co eixe, e, da cónica e b o ángulo

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03b. Ondas

Exercicios de Física 03b. Ondas Exercicios de Física 03b. Ondas Problemas 1. Unha onda unidimensional propágase segundo a ecuación: y = 2 cos 2π (t/4 x/1,6) onde as distancias se miden en metros e o tempo en segundos. Determina: a) A

Διαβάστε περισσότερα

Uso e transformación da enerxía

Uso e transformación da enerxía Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Educación a distancia semipresencial Módulo 4 Unidade didáctica 5 Uso e transformación da enerxía Páxina 1 de 50 Índice 1. Introdución...3

Διαβάστε περισσότερα

Áreas de corpos xeométricos

Áreas de corpos xeométricos 9 Áreas de corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Antes de empezar 1.Área dos prismas....... páx.164 Área dos prismas Calcular a área de prismas rectos de calquera número de caras.

Διαβάστε περισσότερα

ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2

ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A ou B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan igual, é dicir,

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2016 FÍSICA

PAU XUÑO 2016 FÍSICA PAU XUÑO 2016 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 4 Definición Elementos dun poliedro

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 4 Definición Elementos dun poliedro 9 Corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar que é un poliedro. Determinar os elementos dun poliedro: Caras, arestas e vértices. Clasificar os poliedros. Especificar cando un

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 010 MATEMÁTICAS II Código: 6 (O alumno/a deber responder só aos eercicios dunha das opcións. Puntuación máima dos eercicios de cada opción: eercicio 1= 3 puntos, eercicio = 3 puntos, eercicio

Διαβάστε περισσότερα

Obxectivos. Resumo. titor. corpos xeométricos. Calcular as. súas áreas volumes. Terra. deles.

Obxectivos. Resumo. titor. corpos xeométricos. Calcular as. súas áreas volumes. Terra. deles. 8 Corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Distinguir as clases de corpos xeométricos. Construíloss a partir do seu desenvolvemento plano. Calcular as súas áreas e volumes. Localizar

Διαβάστε περισσότερα

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 FÍSICA

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 FÍSICA Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 Código: 23 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado)

Διαβάστε περισσότερα

ELECTROTECNIA. BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B)

ELECTROTECNIA. BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B) 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A o B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan do mesmo xeito,

Διαβάστε περισσότερα

Física cuántica. Relatividade especial

Física cuántica. Relatividade especial Tema 8 Física cuántica. Relatividade especial Evolución das ideas acerca da natureza da luz Experimento de Young (da dobre fenda Dualidade onda-corpúsculo Principio de indeterminación de Heisemberg Efecto

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometría. Obxectivos. Antes de empezar.

Trigonometría. Obxectivos. Antes de empezar. 7 Trigonometría Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Calcular as razóns trigonométricas dun ángulo. Calcular todas as razóns trigonométricas dun ángulo a partir dunha delas. Resolver triángulos rectángulos

Διαβάστε περισσότερα

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO A 1. PUNTO E RECTA

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO A 1. PUNTO E RECTA TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO 1. Punto e recta 2. Lugares xeométricos 3. Ángulos 4. Trazado de paralelas e perpendiculares con escuadro e cartabón 5. Operacións elementais 6. Trazado de ángulos

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

Tema 6 Ondas Estudio cualitativo de interferencias, difracción, absorción e polarización. 6-1 Movemento ondulatorio.

Tema 6 Ondas Estudio cualitativo de interferencias, difracción, absorción e polarización. 6-1 Movemento ondulatorio. Tema 6 Ondas 6-1 Movemento ondulatorio. Clases de ondas 6- Ondas harmónicas. Ecuación de ondas unidimensional 6-3 Enerxía e intensidade das ondas harmónicas 6-4 Principio de Huygens: reflexión e refracción

Διαβάστε περισσότερα

b) Segundo os datos do problema, en tres anos queda a metade de átomos, logo ese é o tempo de semidesintegración.

b) Segundo os datos do problema, en tres anos queda a metade de átomos, logo ese é o tempo de semidesintegración. FÍSICA MODERNA FÍSICA NUCLEAR. PROBLEMAS 1. Un detector de radioactividade mide unha velocidade de desintegración de 15 núcleos min -1. Sabemos que o tempo de semidesintegración é de 0 min. Calcula: a)

Διαβάστε περισσότερα

CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE RELACIONADOS CO TEMA 4

CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE RELACIONADOS CO TEMA 4 CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE RELACIONADOS CO TEMA 4 2013 C.2. Se se desexa obter unha imaxe virtual, dereita e menor que o obxecto, úsase: a) un espello convexo; b)unha lente converxente; c) un espello cóncavo.

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

ONDAS. segundo a dirección de vibración. lonxitudinais. transversais

ONDAS. segundo a dirección de vibración. lonxitudinais. transversais PROGRAMACIÓN DE AULA MAPA DE CONTIDOS propagan enerxía, pero non materia clasifícanse ONDAS exemplos PROGRAMACIÓN DE AULA E magnitudes características segundo o medio de propagación segundo a dirección

Διαβάστε περισσότερα

RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS

RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS 1. Un detector de radiactividade mide unha velocidade de desintegración de 15 núcleos/minuto. Sabemos que o tempo de semidesintegración é de 0 min. Calcula: a) A constante de

Διαβάστε περισσότερα

REACCIÓNS DE TRANSFERENCIA DE PROTÓNS

REACCIÓNS DE TRANSFERENCIA DE PROTÓNS REACCIÓNS DE TRANSFERENCIA DE PROTÓNS 1. Concepto de ácido e base segundo as teorías de Arrhenius e Brönsted-Lowry. 2. Concepto de par ácido-base conxugado. 3. Forza relativa dos ácidos e bases. Grao de

Διαβάστε περισσότερα

O MÉTODO CIENTÍFICO. ten varias etapas 2. BUSCA DE REGULARIDADES. cifras significativas

O MÉTODO CIENTÍFICO. ten varias etapas 2. BUSCA DE REGULARIDADES. cifras significativas PROGRAMACIÓN DE AULA MAPA DE CONTIDOS 1. OBTENCIÓN DA INFORMACIÓN O MÉTODO CIENTÍFICO ten varias etapas 2. BUSCA DE REGULARIDADES 3. EXPLICACIÓN DAS LEIS PROGRAMACIÓN DE AULA E mediante utilizando na análise

Διαβάστε περισσότερα

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos VIII. ESPZO EULÍDEO TRIDIMENSIONL: Áglos perpediclaridade de rectas e plaos.- Áglo qe forma dúas rectas O áglo de dúas rectas qe se corta se defie como o meor dos áglos qe forma o plao qe determia. O áglo

Διαβάστε περισσότερα

a) Calcula m de modo que o produto escalar de a( 3, 2 ) e b( m, 5 ) sexa igual a 5. ( )

a) Calcula m de modo que o produto escalar de a( 3, 2 ) e b( m, 5 ) sexa igual a 5. ( ) .. MATEMÁTICAS I PENDENTES (º PARTE) a) Calcula m de modo que o produto escalar de a(, ) e b( m, 5 ) sea igual a 5. b) Calcula a proección de a sobre c, sendo c,. ( ) 5 Se (, ) e y,. Calcula: a) Un vector

Διαβάστε περισσότερα

A onda posterior influe na onda frontal

A onda posterior influe na onda frontal Xullo Xermade A onda posterior influe na onda frontal Onda de presión cando o cono vai hacia atras Onda de presión cando o cono vai hacia diante λ = v/f λ f = v/λ Caixa doméstica Caixa profesional

Διαβάστε περισσότερα

CADERNO Nº 11 NOME: DATA: / / Estatística. Representar e interpretar gráficos estatísticos, e saber cando é conveniente utilizar cada tipo.

CADERNO Nº 11 NOME: DATA: / / Estatística. Representar e interpretar gráficos estatísticos, e saber cando é conveniente utilizar cada tipo. Estatística Contidos 1. Facer estatística Necesidade Poboación e mostra Variables 2. Reconto e gráficos Reconto de datos Gráficos Agrupación de datos en intervalos 3. Medidas de centralización e posición

Διαβάστε περισσότερα

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl CUANTIFICACIÖN 26/VI/2013 S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA - ESPECTROFOTÓMETRO: Cuantificación da concentración do ADN extraido. Medimos a absorbancia a dúas lonxitudes

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 61 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos Puntuación máxima de cada un dos exercicios: Álxebra 3 puntos; Análise 3,5 puntos;

Διαβάστε περισσότερα

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba 1. Formato da proba A proba consta de cinco problemas e nove cuestións, distribuídas así: Problema 1: dúas cuestións. Problema 2: tres cuestións. Problema 3: dúas cuestións Problema 4: dúas cuestión. Problema

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2016 FÍSICA OPCIÓN A

PAU XUÑO 2016 FÍSICA OPCIÓN A PAU Código: 25 XUÑO 2016 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teóica ou páctica). Poblemas 6 puntos (1 cada apatado). Non se valoaá a simple anotación dun ítem como solución ás

Διαβάστε περισσότερα

Ámbito científico tecnolóxico. Xeometría. Unidade didáctica 2. Módulo 3. Educación a distancia semipresencial

Ámbito científico tecnolóxico. Xeometría. Unidade didáctica 2. Módulo 3. Educación a distancia semipresencial Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Educación a distancia semipresencial Módulo 3 Unidade didáctica 2 Xeometría Índice 1. Introdución... 3 1.1 Descrición da unidade

Διαβάστε περισσότερα

Química P.A.U. TERMOQUÍMICA 1 TERMOQUÍMICA

Química P.A.U. TERMOQUÍMICA 1 TERMOQUÍMICA Química P.A.U. TERMOQUÍMICA 1 TERMOQUÍMICA PROBLEMAS TERMOQUÍMICA 1. Para o proceso Fe 2O 3 (s) + 2 Al (s) Al 2O 3 (s) + 2 Fe (s), calcule: a) A entalpía da reacción en condicións estándar e a calor desprendida

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos

1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos V. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos 1 Experimento aleatorio. Concepto e exemplos Experimentos aleatorios son aqueles que ao repetilos nas mesmas condicións

Διαβάστε περισσότερα

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano Abstract Una visión alberiana del tema - democracia, república y emprendedores; - - alberdiano El marco teórico *** - 26 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA - - - - - - - - revolución industrial EMPRENDEDORES, REPÚBLICA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Métodos Estadísticos en la Ingeniería

Métodos Estadísticos en la Ingeniería Métodos Estadísticos e la Igeiería INTERVALOS DE CONFIANZA Itervalo de cofiaza para la media µ de ua distribució ormal co variaza coocida: X ± z α/ µ = X = X i N µ X... X m.a.s. de X Nµ Itervalo de cofiaza

Διαβάστε περισσότερα

Elementos transmisores e transformadores do movemento. Unión e acoplamento entre mecanismos. Freos. Soportes e rodamientos MECANISMOS

Elementos transmisores e transformadores do movemento. Unión e acoplamento entre mecanismos. Freos. Soportes e rodamientos MECANISMOS Elementos transmisores e transformadores do movemento. Unión e acoplamento entre mecanismos. Freos. Soportes e rodamientos MECANISMOS MECANISMOS:definición Elemento que transforma unha forza ou movemento

Διαβάστε περισσότερα

1.- Movemento Ondulatorio. Clases de onda! Ondas Harmónias. Función de onda unidimensional! Enerxía! 5

1.- Movemento Ondulatorio. Clases de onda! Ondas Harmónias. Función de onda unidimensional! Enerxía! 5 1.- Moeento Ondulatorio. Clases de onda!.- Ondas Harónias. Función de onda unidiensional! 3 3.- Enerxía! 5 3.1.- Absorción!... 6 4.- Principio de HUYGENS! 6 4.1.- Reflexión!... 6 4..- Refracción!... 7

Διαβάστε περισσότερα

A. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

A. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ A A. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η δύναμη που ασκεί ένα παραμορφωμένο ελατήριο κατά x σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

Coordenadas astronómicas. Medida do tempo

Coordenadas astronómicas. Medida do tempo Astronomía Básica 5 Coordenadas astronómicas. Medida do tempo Josefina F. Ling Departamento de Matemática Aplicada Facultade de Matemáticas Grao de Óptica e Optometria Vicerreitoría de ESTUDANTES, Cultura

Διαβάστε περισσότερα

a) Para determinar a velocidade orbital temos en conta os datos do problema: T= 12 h 2 min= s R= 1, m

a) Para determinar a velocidade orbital temos en conta os datos do problema: T= 12 h 2 min= s R= 1, m GAVIACIÓN. OBAS. O SSNG é unha misión espaial non tripulada da NASA, lanzada rumbo a erurio en Aosto de 004 e que entrou en órbita arredor dese planeta en arzo de 0. No seu perorrido enviou datos que permiten

Διαβάστε περισσότερα

1.- Carga eléctrica. Cuantización Lei de Coulomb Traballo Campo Electrostático Potencial Electrostático 6

1.- Carga eléctrica. Cuantización Lei de Coulomb Traballo Campo Electrostático Potencial Electrostático 6 CMPO ELECTROSTÁTICO 1.- Carga eléctrica. Cuantización 1.1. Tipo de carga:.- Lei de Coulomb 3 3.- Traballo 4 3.1.-Enerxía Potencial Electrotática 5 4.- Campo Electrotático 5 5.- Potencial Electrotático

Διαβάστε περισσότερα

Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES

Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES PROBLEMAS ÁCIDO/BASE DÉBIL 1. Unha disolución de amoníaco de concentración 0,01 mol/dm 3 está ionizada nun 4,2%. a) Escriba a reacción de disociación e calcule

Διαβάστε περισσότερα

Tema 8. CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS DE CORRENTE CONTINUA Índice 1. O CIRCUÍTO ELÉCTRICO...2

Tema 8. CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS DE CORRENTE CONTINUA Índice 1. O CIRCUÍTO ELÉCTRICO...2 Tema 8. CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS DE CORRENTE CONTINUA Índice 1. O CIRCUÍTO ELÉCTRICO...2 1.1 Concepto de corrente eléctrica...2 1.1 Concepto de corrente eléctrica...2 1.2 Características dun circuíto de corrente

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα που προορίζει ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα