Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων. Δημήτριος Γ Σάμψων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων. Δημήτριος Γ Σάμψων"

Transcript

1 Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων Δημήτριος Γ Σάμψων Senior Member IEEE Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs-NonCommercial License. To view a copy of this license, visit or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA. 1

2 Speaker Introduction (1/2) Professor, Dept of Digital Systems, University of Piraeus, Greece (2002 today) Adjunct Professor, Faculty of Science and Technology, Athabasca University, Canada Adjunct Professor, International Multidisciplinary PhD Studies in Educational Technology & Learning Environments (IMPDET LE) Doctoral Programme of the University of Eastern Finland Research Fellow, Information Technologies Institute, Center for Research and Technology Hellas, Greece (1999 today) Founder and Director of Advanced Learning Technologies and Services for Education and Learning (ASK), Greece (1999 today) Past Chair, IEEE Computer Scociety Technical Committee Learning Technology ( ) More than 280 scientific publications in book chapters, journals and conference proceedings, with at least known citations (with h index 20) and 7 Best Paper Awards in International Conferences Participation in 64 R&D projects with total external funding 14+M (1995 today) 2

3 Co Editor in Chief, Educational Technology & Society Journal (since 2000) Steering Committee, IEEE Transactions on Learning Technologies Advisory Board of the Journal of King Saud University Computer and Information Sciences Member Editorial Board in 18 Academic Journals Guest Editor 20 Special Issues in 12 different journals Guest Editor 5 Books published by Springer General Co Chair and/or Program Co Chair IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (Global) ICALT 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 IEEE International Conference on Wireless, Mobile and Ubiquitous (Asia) WMUTE 2012, 2010, 2008, 2006 Speaker Introduction (2/2) IEEE International Conference on Technology for Education (India) TE2012, TE2011 IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (Europe) CELDA 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,

4 Research Areas Cloud Computing for Open Educational Resources and Practices Context Aware Adaptive and Personalized Mobile Learning Web 2.0 and Social Computing for Learning Learning and Knowledge Analytics Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning 3D Virtual Worlds in Real Education Learning Technologies for People with Disabilities 4

5 Recent Books in TeL 5

6 Dept Digital Univ Piraeus, Greece The University of Piraeus is one of the oldest State (Business) Universities in Greece (since 1938). It presently operates with nine academic departments, specializing in Digital Systems, Economics, Business Administration, International Studies and related areas. The offers a four year Undergraduate Programme (240 ECTSs) in Digital Systems (800 undergraduate students), two Postgraduate Programmes (90 ECTSs) in Technology Education and Digital Systems (areas of studies: e Learning, Network Oriented Systems, Digital Communications and Networks) and in Techno economic Management and Digital Systems Security (areas of studies: Techno economic Management of Digital Systems, Digital Systems Security) (200 postgraduate students), and Ph.D. studies (40 PhD students). 6

7 Δια Βίου Μάθηση: Η Εκπαιδευτική Πρόκληση της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης 7

8 Κοινωνία της Γνώσης: η καθημερινή ζωή εξαρτάται σημαντικά από την γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία πλήθους πληροφοριών και γνώσεων Οικονομία της Γνώσης: η επιχειρηματικότητα και η εργασία επηρεάζεται σημαντικά από την δημιουργία, την εφαρμογή και την διαχείριση νέας γνώσης Η ανάγκη διαρκούς ανάπτυξης νέων ικανοτήτων (competencies) και αποτελεσματικής διαχείρισής τους (ατομικά και συλλογικά) απαιτεί πρόσβαση σε «Δια Βίου Μάθηση» 8

9 Πρόσβαση Ευρωπαίων Πολιτών στη Δια Βίου Μάθηση Ποσοστό Πληθυσμού Ηλικίας που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (2004) E&T 2010 progress report 2004, DG EAC 9

10 still a long way to go 40 Participation of adults * in lifelong learning **, 1996, 2000, 2003 (%) Benchmark for 2010: 12.5% on EU average SE CH IS UK NO DK FI NL SI IE EU25 BE LV AT CY FR LU EE DE HU ES CZ PL SK IT LT MT PT EL BG RO * 25 to 64 years old; ** participation in education and training over the four weeks prior to the survey. NB: partly estimated by Eurostat; break in time series for several countries Source: Eurostat-NewCronos database 18 10

11 Συνεπώς: ενώ η «δια βίου μάθηση» αποτελεί την βασική εκπαιδευτική πρόκληση για την Κοινωνία της Γνώσης του 21 ου Αιώνα, τα ποσοστά πρόσβασης σε «συστήματα» Δια Βίου Μάθησης παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά 11

12 γιατί? 12

13 Τα παραδοσιακά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα επιμένουν να «διδάσκουν» ΟΛΟΥΣ με: Με την ΙΔΙΑ ύλη, την ΙΔΙΑ μέθοδο, τα ΙΔΙΑ μέσα, στις ΙΔΙΕΣ αίθουσες, με τον ΙΔΙΟ δάσκαλο, τις ΙΔΙΕΣ ώρες, με τον ΙΔΙΟ ρυθμό 13

14 Πόσο ελκυστικό και χρήσιμο είναι αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης και κατάρτισης στην «Δια Βίου Μάθηση»? 14

15 Η Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ (National Academy of Engineering, USA) αναγνώρισε πρόσφατα την Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Εξατομικευμένη Μάθηση (Technologyenhanced Personalised Learning) ως μια από τις 14 σημαντικότερες τεχνολογικές προκλήσεις του 21 ου Αιώνα (Grand Challenges for Engineering for the 21 st Century) 15

16 16

17 Αντίστοιχα, η Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Εξατομικευμένη Μάθηση αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη εκπαιδευτική πρόκληση από τα περισσότερα Υπουργεία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης στην Ευρώπη και τον Κόσμο. UK DfES (2006), 2020 Vision. Report of the Teaching and Learning in 2020 Review Group, ISBN: UKDfES (2004), Personalised Learning, Australian Flexible Learning Framework 17

18 Σήμερα, η Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Εξατομικευμένη Μάθηση αναδεικνύεται ως η απαραίτητη Εκπαιδευτική και Τεχνολογική Καινοτομία προκειμένου τα Εκπαιδευτικά Συστήματα να προετοιμάζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά την Γενιά του Παγκόσμιου Ιστού, του Διαδικτύου και των Ψηφιακών Μέσων ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσειςτηςκοινωνίαςτηςγνώσηςστον21 ο Αιώνα. 18

19 ... Αξιοποιώντας τα ταλέντα, τη δημιουργικότητα και τις ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες του κάθε μαθητή, του κάθε φοιτητή, του κάθε δια βίου μαθητευόμενου... αντί να τα ισοπεδώνουν στο «μέσο» όρο 19

20 Το 2008 ο οργανισμός ISO ενέκρινε το πρώτο διεθνές πρότυπο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ISO IEC JTC1/SC :2008. Individualized Adaptability and Accessibility in e Learning, Education and Training ). Εκεί ορίζεται ως ως «Αναπηρία»(Disability) κάθε εμπόδιο που αντιμετωπίζει ο δια βίου μαθητευόμενος όταν οι εκπαιδευτικές εμπειρίες που του παρέχονται δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του!!! 20

21 Defining Disability Learners experience a disability when there is a mismatch between the learner s needs (or preferences) and the education or learning experience delivered ISO IEC JTC1/SC :2008. Individualized Adaptability and Accessibility in e Learning, Education and Training. Available online at: 21

22 Για ποιό λόγο? τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης και κατάρτισης δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Γνώσης του 21 ου Αιώνα? 22

23 Θα μπορούσε η Θεωρία της Disruptive Innovation (Clayton M Christensen, Harvard Business Professor ) να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να καταλάβουμε και να μελετήσουμε την βελτίωση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων? 23

24 ΗΘεωρίατηςDisruptive Innovation επιχειρεί να εξηγήσει: Γιατί οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ενσωματώσουν συγκεκριμένες καινοτομίες Πως οι οργανισμοί μπορούν να επιτύχουν στην υιοθέτηση καινοτομιών 24

25 Σύμφωνα με την Disruptive Innovation Theory υπάρχουν δύο (2) είδη καινοτομίας: Sustainable Innovation: επιτυγχάνεται από καλώς εδραιωμένους market leaders προσφέροντας νέα και βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο την σταδιακή βελτίωση της απόδοσης. Συνήθως δε, φτάνουν σε ένα σημείο όπου ο ρυθμός της βελτίωσης είναι τέτοιος που δεν μπορεί να απορροφηθεί χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο χρήστη. Disruptive Innovation: αναπτύσσεται και υιοθετείται από νέους οργανισμούς με προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι αρχικά τόσο ώριμα ή «καλά» όσο αυτά των market leaders, αλλά που καθιστούν τις υπηρεσίες προσιτές (με την ευρύτερη έννοια: οικονομικά, κοινωνικά, χρηστικά) σε αυτούς που ουσιαστικά δεν τις χρησιμοποιούσαν ή δεν τις αξιοποιούν (the non consumers ). 25

26 Εφαρμόζοντας την DIT στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξατομικευμένες Μαθησιακές Εμπειρίες (Student centered Learning Experiences) μπορούν να αναπτυχθούν εκτός των τοιχών των παραδοσιακών εκπαιδευτικών μοντέλων (the competing against non consumption principle) Οδηγώντας σταδιακά σε μια ανατρεπτική μετάβαση (disruptive transition) από την μονολιθική δασκολοκεντρική τάξηκαιδιδασκαλίαίδιαγιαόλους(size fits to all) στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη μαθητοκεντρική και εξατομικευμένη μάθηση εντός, αλλά κυρίως εκτός των παραδοσιακών εκπαιδευτικών μοντέλων. 26

27 Ηπρότασήμας: Technology supported Open Access to Context Aware Competencebased Lifelong Learning 27

28 and P. Zervas, "Context Aware Adaptive and Personalized Mobile Learning Systems", in Demetrios G. Sampson, Dirk Ifenthaler, Pedro Isaias, and Michael J. Spector, (Eds.), Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age, Springer, January 2013 P. Zervas,, S. Gomez and R. Fabregat, "Tools for Context Aware Mobile Educational Content Adaptation", in Demetrios G. Sampson, Dirk Ifenthaler, Pedro Isaias, and Michael J. Spector, (Eds.), Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age, Springer, January 2013 and P. Zervas, "A Hierarchical Framework for Open Access to Education and Learning", International Journal of Web Based Communities, February 2013, P. Zervas and G. Chloros, "Supporting the Process of Developing and Managing LOM Application Profiles: The ASK LOM AP Tool", IEEE Transactions on Learning Technologies (TLT), (ISSN ), vol. 5(3), IEEE Computer Society, September 2012 P. Zervas, S. Gomez, R. Fabregat and, "Tools for Context Aware Learning Design and Mobile Delivery", in Proc. of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, 6 8, July 2011, P. Zervas and A. Kalamatianos, "ASK LOST 2.0: A Web based Tool for Social Tagging Digital Educational Resources in Learning Environments", in B. White, I. King, and P. Tsang, (Eds.), Social Media Tools and Platforms in Learning Environments: Present and Future, chapter 23, pp , Springer, 2011, "Competence related Metadata for Educational Resources that Support Lifelong Competence Development Programmes", Educational Technology & Society, 12 (4), , October 2009 and D. Fytros, "Competence Models in Technology enhanced Competence based Learning", in H.H. Adelsberger, Kinshuk, J.M. Pawlowski and D. Sampson (Eds.), International Handbook on Information Technologies for Education and Training, 2nd Edition, Springer, Chapter 9, pp , June 2008,P. Karampiperis and D. Fytros, "Developing a Common Metadata Model for Competencies Description", Interactive Learning Environment, Special Issue on Learning Networks for Lifelong Competence Development, (ISSN ), vol. 15(2), pp , Routledge, August 2007 P. Zervas and, "The TenC Competence Observatory: An Enabling Technology for Common Description of Competences", in Proc. of the 7th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2007), ISBN: , pp , Niigata, Japan, IEEE Computer Society, July

29 Competence based Lifelong Learning Knowledge based Society anticipates new models for learning: No longer tied to school and/or university context More integrated into work and other life activities contexts Combining formal and informal learning to the level of seemingless integration Competence based approaches are becoming more popular both in the field of formal or non formal education and training appear to offer the opportunity to develop e training programs that bare the potential to meet lifelong learning expectations 29

30 Competence Definition (1/2) The concept of competence can bridge the world of education, training, knowledge management, human resource management & informal learning However, many definitions exist which turns out to be a huge problem for system development Competence: Effective performance in a domain at different levels of proficiency Competency: Undefined (we prefer to avoid the term and use more specific terms when needed, eg, a skill) 30

31 Competence Definition (2/2) Competence is defined as the integrated application of knowledge, skills, values, experience, contacts, external knowledge resources and tools to solve a problem, to perform an activity to handle a situation. Friensen, N. and Anderson, T. (2004) 'Interaction for lifelong learning', British Journal of Educational Technology, Vol. 35, No. 6, pp

32 Self concepts: attitudes, values, self control. Traits: a general disposition to behave in certain ways. Motives: recurrent thoughts driving behaviours. Competence Dimensions Knowledge Tacit knowledge Explicit knowledge Typically on a subject domain Abilities Ability is a demonstrated cognitive or physical capability to successfully perform a task with a wide range of possible outcomes. A skill is a capacity to perform physical or mental tasks with a specified outcome. 32

33 Competence Development Lifecycle 1. Assess individual s competences. 2. Gap Analysis between existing competences and the required competences for a specific job role. 1. Organizational Competence Map 2. Competence Assessment Identification of Job Roles and relevant competences Design Competence Development Programmes to minimize the identified gaps Continuous Performance Monitoring and Assessment to confirm improvement. 33

34 The need for common description of competences Key component in Competence Development Lifecycle is Competences Description However, different organizations typically define the same competences with different ways (for example due to different organizational processes, different internal taxonomies, etc) Enabling technologies and infrastructures for facilitating the creation and maintainance of commonly identifiable competence descriptions are essential. 34

35 The ASK4Competences Observatory We claim that the technology of web based observatories could be used to facilitate the development and maintainance of commonly identifiable competence descriptions To this end, we developed the ASK4Competences Observatory, as the technical means to achieve that 35

36 The ASK4Competence Observatory Main Objectives The ASK4Competences Observatory is a web based environment aiming : To store and monitor competences and their corresponding levels that need be acquired in different professional and academic fields to perform certain tasks To define and maintain job descriptions and functions occuring in different professional fields To provide mechanisms for assigning competences to different jobs/functions and for mapping different competence descriptions to each other. 36

37 The ASK4Competence Observatory User Groups Enterprises or Organizations, who are interested in defining the desired competences for their employees job roles Individuals, who are qualified to practice a specific profession and they want to compare their own competences with reference ones (defined by an organization or enterprise) related to this profession as well as with the corresponding level which they anticipate to serve in the profession. 37

38 The ASK4Competence Observatory Create Jobs/Functions: the user can define different Job/Functions and the appropriate levels that these job/functions are expected to be performed at Search Jobs/Functions: the user can search for Jobs Functions already defined by other users Main Functionalities (1/4) 38

39 The ASK4Competence Observatory Create Competences: the user can create competence descriptions and store them Search for the Competences of a specific job/function: the user can search for the Competences that need to be acquired, in order to become or considered ascompetent for a specific Job/Function (as defined by a specific organisation) Main Functionalities (2/4) 39

40 The ASK4Competence Observatory Main Functionalities (3/4) Assign Competences to Jobs/Functions: the user can define the set of competences and their corresponding levels that determines the minimum requirements for a specific Job/Function. Import and export competences based on IMS RDCEO and HR XML format: the user can import/export competences to/from Competence Observatoriew to/from other systems that follows the IMS RDCEO and /or HR XML standard. IMS RDCEO XML Representation HR-XML Representation 40

41 The ASK4Competence Observatory Main Functionalities (4/4) 41

42 The ASK4Competence Observatory Joint Model for Describing Competences (1/2) A critical aspect for importing and exporting competences based on IMS RDCEO and HR XML format to/from Competence Observatories is the internal representation of the competencies descriptions. For this purpose we have proposed and used a joint competence description model that builds upon the mapping of the current state of the art specifications namely, IMS RDCEO and HR XML. See D. Sampson, P. Karampiperis and D. Fytros, "Developing a Common Metadata Model for Competencies Description", Interactive Learning Environment, vol. 15(2), August

43 The ASK4Competence Observatory Joint Model for Describing Competences (2/2) A globally unique label that identifies this definition of competence. A short name for this competence. The Title may be repeated in multiple languages. A narrative description of the competence. The Description may be repeated in multiple languages. The proficiency level of the competence. There may be multiple instances of this category. The ProficiencyLevel category may include different types of proficiency Level such as Knowledge Level, Skill Level and Attitude Level. Reference to taxonomies where this competence falls within a particular classification system. To define multiple classifications, there may be multiple instances of this category. Competences can be recursive. A competence may refer to other competences. 43

44 Issues for further Research Dynamic competence description how do we capture and model changes as we go? How this can be related to Tagging People in their Professional Capacities? Tagging of Educational Resources with regard to Competencies depends on WHO is tagging (for example Academia or Industry) this can be an issue to consider on Tagging Authorship and Credibility How can we built Job and/or Task Context Aware Competencies Descriptions? Can we create Competence Maps to support Competence based Curricula (as we use Topic Maps for supporting Domain Knowledge Curiccula)? 44

45 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες» Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 45

46 46

47 Stay in contact e mail me: skype me: dem sampson google Linkedin with me or come and visit us:, University of Piraeus, Greece 47

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Ενηλίκων Καθηγήτρια Μαίρη Καλαντζή Μάϊος 2005 Το παρόν υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Implementing the European Language Portfolio to promote reflective learning

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Institution: European University Cyprus, Department of Education 6 Diogenes

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking Περιλήψεις ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πάτρα, 20-21 Οκτωβρίου 2012 «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Δικτύωση» Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Διαβάστε περισσότερα

What's inside? Click here for other languages and formats

What's inside? Click here for other languages and formats Contents powered by... contents roadmap references authors What's inside? Click here for other languages and formats Introduction Key forces at play Model A phased process for innovation Stimulation Awakening

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates Marina Pantazidou, Kostas Valeontis SUMMARY As training in transferable skills is becoming an integral component of Doctoral Education

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ISSN: 1791-0064 Έκδοση: ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 10678 Αθήνα Τηλ: 210 3806877 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Προτρέπουμε όσους ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το ΜΙΔ για διευθέτηση συνάντησης για προώθηση του θέματος.

Προτρέπουμε όσους ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το ΜΙΔ για διευθέτηση συνάντησης για προώθηση του θέματος. ΠΗΡΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 04 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους Ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή ΘΕΜΑ: Παροχή Ευκαιριών Απόκτησης Διευθυντικών Δεξιοτήτων / Εμπειριών στους Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας...

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας... «today» Quarterly magazine published by the Panhellenic Association of State School Teachers of English OCT.-DEC. 2011 ISSUE N o 32 «today» Tριμηνιαίο περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Kαθηγητών Aγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Εργασίας: Fax: E-MAIL ADDRESS: 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 11 ος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή g Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εμπειρία Θέσεις Διοίκησης Σεπ 2010 - τώρα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας) Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα