Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης"

Transcript

1 ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) Των: Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, Κωνσταντίνου Παναγιώτη Κωστόπουλου* Περίληψη Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΕΣΠΑ. Στόχος των Γραφείων Διασύνδεσης είναι να βοηθήσουν, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδικότερων πληροφοριών, τους φοιτητές και αποφοίτους να προσεγγίζουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία αλλά και να αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους. Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί θεμελιώδη δομή στη λειτουργία ενός Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για να υλοποιήσει την εκπαιδευτική του αποστολή, να προσφέρει τις υπηρεσίες του, να προωθεί συνεργασίες (πρωτόκολλα συνεργασίας), ώστε η ανώτατη εκπαίδευση να πραγματοποιήσει τη σύζευξη με την κοινωνία μέσω καινοτομικών έργων. Το Γραφείο Διασύνδεσης ενόψει των απαιτήσεων του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος 1, αλλά και των σύγχρονων προκλήσεων της ευρωπαϊκής και παγκοσμίου πραγματικότητας οφείλει να βελτιώσει τις υφιστάμενες δομές του, εισάγοντας ταυτόχρονα πυλώνες που ικανοποιούν τους άξονες προτεραιότητας που έχουν τεθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτό λοιπόν τον τομέα το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί καθοριστικό αρωγό, φροντίζοντας όχι μόνο να ενημερώνει αυτόν που δείχνει το ανάλογο ενδιαφέρον, αλλά και μέσω ενεργειών προβολής και προώθησης να προσελκύει και να δημιουργεί το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της υλοποίησης των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης. Abstract The present article constitutes a proposal of operation of Career Offices of Institutions of Third degree Education in NSRF. Objective of Career Offices is to help, with the benefit * Ο Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μέλος του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.). Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας (Γραφείο Διασύνδεσης) ΤΕΙ Πατρών. Ο Κωστόπουλος Κωνσταντίνος Παναγιώτης είναι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Πατρών,Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών,Υπότροφος του Ιδρύματος Προποντίς. 72

2 of advisory services and more special information, the students and graduates to approach smoothly their future career but also to seek work harmonised with the knowledge that they acquired from their studies. The Career Office constitutes fundamental structure in the operation of Universities or Technological Institutes in order to materialise its educational mission, to offers its services, to promote collaborations (protocols of collaboration), so that the higher education realises the coupling with the society via innovative work. The Career Office in the frame of the requirements of New Operational Program, but also of the modern challenges of the European and world reality, owes to improve his existing structures, importing simultaneously pylons that satisfy the axes of priority that have been placed in national, european and international level. In this sector the Career Office consists a decisive helper, attending not only to inform the one that shows the proportional interest, but also via energies of projection and promotion to attract and to create the interest for the cultivation of the Life Long Learning programs effectuation. 1. ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η αναγνώριση της ανάγκης σχετικά με την παροχή κάθε πληροφορίας και την υλοποίηση της όποιας ενέργειας που αφορά στην υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων όχι μόνο κατά την διάρκεια των σπουδών τους αλλά κυρίως την μετέπειτα της λήψης του πτυχίου ενεργοποίησής τους και ανάληψης δραστηριότητάς τους με στόχο την ομαλή και βέλτιστη ένταξή τους στον επαγγελματικό χώρο σε σύνδεση με την δια βίου εκπαίδευσή τους, συνιστά ένα από τα κύρια και πρωταρχικά καθήκοντα στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες. Η επιτακτική αυτή ανάγκη, αλλά και υποχρέωση του κάθε εμπλεκόμενου με την διαπαιδαγώγηση και διαμόρφωση των νέων ατόμων που θα δραστηριοποιηθούν στην ελληνική κοινωνία και οικονομία αναγνωρίσθηκε και αποτέλεσε βασικό έργο στον χώρο της εκπαίδευσης. Αποδεικνύοντας έμπρακτα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης το ενδιαφέρον τους αυτό, συγκροτήθηκε και λειτούργησε στα πλαίσιο των Ιδρυμάτων ειδική υπηρεσία, που σήμερα αποτελεί το θεσμό του Γραφείο Διασύνδεσης συνεπικουρούμενο από το έργο της Υποστήριξης Επιχειρηματικών Ιδεών. Στόχος των Γραφείων Διασύνδεσης είναι να βοηθήσουν, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδικότερων πληροφοριών, τους φοιτητές και αποφοίτους να προσεγγίζουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία αλλά και να αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους. Φιλοδοξία των Γραφείων Διασύνδεσης είναι να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και να α- ποτελέσουν τη γέφυρα επικοινωνίας, που δια-συνδέει την ανώτατη εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, την παραγωγή και την οικονομία γενικότερα, καθώς μέσα από το θεσμό των Γραφείων αυτών δίνεται η ευκαιρία από τη μια πλευρά στους οικονομικούς φορείς να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις δυνατότητες των αποφοίτων των Ανωτάτων Ιδρυμάτων και από την άλλη στους φοιτητές και αποφοίτους να γνωρίσουν τις ανάγκες των ελληνικών εργοδοτικών φορέων σε επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό και να αντιληφθούν τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών τα Γραφεία Διασύνδεσης διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένα και συνεχώς καταρτιζόμενα στελέχη, πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, βάσεις δεδομένων που ενημερώνονται συνεχώς και διοργανώνουν ημέρες σταδιοδρομίας, 73

3 εκδηλώσεις (ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, κ.λπ.) για την ενημέρωση των φοιτητών-αποφοίτων και των επιχειρήσεων ή άλλων φορέων, εκδηλώσεις για την αλληλοενημέρωση των Ιδρυμάτων και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. Τα Γραφεία Διασύνδεσης, καθώς και η οριζόντια δικτύωσή τους (οριζόντια δράση), συγχρηματοδοτούντο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους (2ο και 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ),Α και Β Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ)), και θα εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους ενόψει ΕΣΠΑ. Εν συντομία, ο σκοπός της βαρύνουσας αυτής προσπάθειας, ο οποίος εκτελούταν με επιτυχία όπως αποδεικνύεται από την καταγραφή των σχετικών στατιστικών στοιχείων και δεικτών, ήταν: Η ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων των φοιτητών και αποφοίτων των ανωτάτων ιδρυμάτων. Η ανάπτυξη μηχανισμών αμοιβαίας διαρκούς ενημέρωσης, καταγραφής αναγκώντάσεων της οικονομίας και καταγραφής των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των σπουδαστών και πτυχιούχων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας καθώς και μηχανισμούς συμβουλευτικού χαρακτήρα για τους σπουδαστές και πτυχιούχους. Η ενημέρωση των φοιτητών και απόφοιτων για ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες και επαγγελματική κατάρτιση. Η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος, που παράγει μελλοντικά επιστημονικά και τεχνικά στελέχη, με την παραγωγή που θα απασχολήσει τα στελέχη αυτά. Η συνεισφορά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα και τις ομάδες εργασίας. Η ενθάρρυνση και η παροχή κατάλληλων γνώσεων στους νέους για την ανάληψη ε- πιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η συνεχής υποστήριξη μέσω υπηρεσιών και δομών προς αυτές τις κατευθύνσεις. 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Λόγω, λοιπόν, των οφελών από την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, βασικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας των νέων πτυχιούχων αλλά και του συνόλου της εκπαίδευσης, και της σύζευξής της με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, καταθέτουμε την πρότασή μας για τα Γραφεία Διασύνδεσης όπου σε αυτήν περιλαμβάνεται ο νέος αυξημένος και διευρυμένος ρόλος τους. Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί θεμελιώδη δομή στη λειτουργία ενός Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για να υλοποιήσει την εκπαιδευτική του αποστολή, να προσφέρει τις υπηρεσίες του, να προωθεί συνεργασίες (πρωτόκολλα συνεργασίας) όπως ζητά το ΕΠΑΝ του ΥΠΑΝ 2 ώστε η ανώτατη εκπαίδευση να πραγματοποιήσει τη σύζευξη με την κοινωνία μέσω καινοτομικών έργων. Προς τούτου, το Γραφείο Διασύνδεσης εντάσσεται στον ε- σωτερικό κανονισμό και διάρθρωση του εκάστοτε Ιδρύματος.. Τα Γραφεία Διασύνδεσης ενόψει των απαιτήσεων του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και των σύγχρονων προκλήσεων της ευρωπαϊκής και παγκοσμίου 74

4 πραγματικότητας οφείλει να βελτιώσει τις υφιστάμενες δομές του, εισάγοντας ταυτόχρονα πυλώνες που ικανοποιούν τους άξονες προτεραιότητας που έχουν τεθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι επιμέρους δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης θα πρέπει να ικανοποιούν τις εξής βασικές αρχές: Συνέχιση και αναβάθμιση της ποιότητας του συνόλου των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών και προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης. Ενίσχυση των δεξιοτήτων δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης όχι μόνο της φοιτητικής, αλλά και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας του Ιδρύματος. Μόνιμος μηχανισμός αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των ιδρυμάτων και των εξωτερικών φορέων σε ακαδημαϊκή, επιστημονική, τεχνολογική και επαγγελματική βάση. Μόνιμος μηχανισμός αμφίδρομης διαρκούς ενημέρωσης, καταγραφής αναγκών-τάσεων της οικονομίας και καταγραφής των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των σπουδαστών και πτυχιούχων Συνεισφορά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα, καθώς επίσης και της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της καλλιέργειας πνεύματος επιχειρείν και της παροχής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών. Ενίσχυση και προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας. Προαγωγή δράσεων και καινοτομιών του Ιδρύματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Προς επίτευξη των άνωθεν προτεραιοτήτων το Γραφείο Διασύνδεσης προτείνεται να λειτουργεί με τους εξής πυλώνες, οι οποίοι λειτουργώντας σε μια ανατροφοδοτική αλληλοσύζευξη θα καθορίζουν επιμέρους δράσεις και στόχους: 1. Υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου μάθησης και Διασύνδεση του Ιδρύματος με την τοπική-εθνική και ευρωπαϊκή-διεθνή κοινότητα. 2. Διαχείριση και συντονισμός πρακτικής άσκησης. 3. Διαχείριση και συντονισμός της Επιχειρηματικότητας και Διάχυση καινοτόμων δράσεων και ερευνών στην τοπική-εθνική και ευρωπαϊκή-διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διασύνδεσης και οι δράσεις που θα αναλαμβάνει ή θα συντονίζει προδιαγράφονται ανά πυλώνα οι εξής: 1.Υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου μάθησης και διασύνδεση του Ιδρύματος με την τοπική-εθνική και ευρωπαϊκή-διεθνή κοινότητα. 1. Ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, πληροφόρησης και καθοδήγησης των ενδιαφερομένων φοιτητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ενδεικτικά, για την επίτευξη των στόχων αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτογνωσίας, επικοινωνίας, αυτοπληροφόρησης. - Ανίχνευση ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών. - Διερεύνηση επαγγελματικών, εκπαιδευτικών στόχων και αναγκών. - Δημιουργία πληροφοριακού υλικού έντυπου και ηλεκτρονικού (και σε ιστοσελίδα τηλεσυμβουλευτικής ). - Δημιουργία κόμβου με τα παραρτήματα των ιδρυμάτων σε άλλες πόλεις. 75

5 - Επαφή με φορείς συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές (ατομική και ομαδική συμβουλευτική, τηλεσυμβουλευτική, υποστήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες). - Ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης για φοιτητές που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. - Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των φοιτητών και αποφοίτων πχ. εξειδικευμένα σεμινάρια ανά ε- πιστημονικό κλάδο με την παροχή πιστοποιημένων διπλωμάτων (diplomas) με τη μέθοδο e-learning. 2. Διασύνδεση (πύλη) των ιδρυμάτων με την τοπική-εθνική κοινότητα. - Το Γραφείο Διασύνδεσης γνωρίζει της ανάγκες του ιδρύματος, τις μεταφράζει σε κατανοητές και καινοτόμες δράσεις προς τον έξω κόσμο (επαφές face to face, έ- ντυπα, web, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, κ.λπ.). - Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για σχολεία με σκοπό την ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού. - Υποστήριξη της Δια Βίου Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. - Ανταλλαγή πληροφόρησης και ενημέρωσης μεταξύ των ανωτάτων ιδρυμάτων και των φορέων-επιχειρήσεων. - Ενημέρωση και πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις ιδιαιτερότητες του περιφερειακού τοπικού κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος. - Ένταξη των φοιτητών και αποφοίτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (π.χ. ε- πιμελητήρια, οργανισμούς, επαγγελματικές ενώσεις, υπουργεία, κ.λπ.) είτε ως θέση εργασίας, είτε ως ειδικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την αμφίδρομη προαγωγή της γνώσης, η οποία μπορεί να αναδείξει π.χ. ανάγκες σε ανατροφοδότηση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων των ιδρυμάτων. - Ανάπτυξη δομών υποστήριξης της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στα ιδρύματα. Δομές και μηχανισμοί για την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δίνοντας την ευκαιρία στους νέους που διαθέτουν καινοτομικές ιδέες, να τις αναπτύξουν και να τις θέσουν σε εφαρμογή, έτσι ώστε να δημιουργούνται τα κίνητρα για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στους αυριανούς πτυχιούχους. - Επαφή μελών Δ.Ε.Π. με παραγωγικές μονάδες για απόκτηση και ανταλλαγή ε- μπειριών και μεταφορά τεχνογνωσίας. - Σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας. - Ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων. 3. Διασύνδεση (πύλη) των ιδρυμάτων με την ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα. - Προγράμματα LLLP (LifeLong Learning Programme) και δια βίου μάθησης. - Ανάπτυξη της διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων που διαθέτουν πληροφορίες σε διεθνές επίπεδο για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγέλματα, τάσεις της αγοράς εργασίας, προσφερόμενες θέσεις εργασίας κ.λπ. - Σύναψη συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. - Ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων. 76

6 2. Διαχείριση και συντονισμός Πρακτικής Άσκησης - Συνεισφορά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα και τις ομάδες εργασίας. - Σύνδεση του εκπαιδευτικού-επιστημονικού χώρου με τον παραγωγικό. - Εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης (προπτυχιακά) σε χώρους εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. - Ανταλλαγή πληροφόρησης και ενημέρωσης μεταξύ των ανωτάτων ιδρυμάτων και των φορέων - επιχειρήσεων άσκησης πρακτικής άσκησης. 3. Διαχείριση και συντονισμός της επιχειρηματικότητας και διάχυση καινοτόμων δράσεων και ερευνών στην τοπική-εθνική και ευρωπαϊκή-διεθνή επιστημονική κοινότητα Το αντικείμενο της επιχειρηματικότητας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εντάσσεται στο γενικότερο προγραμματισμό και σχεδιασμό του Γραφείου Διασύνδεσης και δρα επικουρικά στους αρχικούς σκοπούς και στόχους του, διατηρώντας ωστόσο ένα διακριτό και με σαφείς στόχους έργο. Ιδιαιτέρως η επιχειρηματικότητα σκοπεύει: - Στην ανάπτυξη πνεύματος επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και διάχυση της επιχειρηματικής φιλοσοφίας στον εργασιακό προσανατολισμό των νέων. - Στο σχεδιασμό καινοτόμων σχεδίων τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τα παραδοτέα προϊόντα. - Στην έξωθεν προβολή του Ιδρύματος και την υλοποίηση πρωτοκόλλων σύναψης ε- πιχειρηματικότητας, με την προοπτική τόνωσης της αγοράς. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της επιχειρηματικότητας περιγράφεται με τις κατωτέρω δράσεις: 1. Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα επιχειρηματικότητας: - Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού σε ότι αφορά την κατανόηση και γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. - Προώθηση της επιχειρηματικότητας και αύξηση της προσαρμοστικότητας των νέων στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας. Πέραν από τους μηχανισμούς αμφίδρομης επικοινωνίας του ιδρύματος με την αγορά εργασίας, που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, στόχος είναι α) η ενθάρρυνση των νέων να στραφούν προς την αυτοαπασχόληση, β) η παροχή κατάλληλων γνώσεων στους νέους για την α- νάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και γ) η συνεχή υποστήριξη μέσω υπηρεσιών και δομών προς αυτές τις κατευθύνσεις. - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ωφεληθέντων στην αγορά εργασίας συμβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλησης. - Καθοδήγηση του φοιτητή στην κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών λειτουργίας των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων και επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων τους. - Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων επιχειρηματικότητας, στις οποίες θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και συλλογικών φορέων. - Ανάπτυξη, σύνταξη και έκδοση ενημερωτικού υλικού όπως, οδηγούς προτύπων Business Plan για την ίδρυση νέας επιχείρησης, επιχειρηματικούς οδηγούς για την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, παρουσίαση καλών πρακτικών, μεθοδολογίες προ-αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και υλικό εστιασμένο ανά ειδικότητα. 77

7 2. Προβολή του Ιδρύματος και υλοποίηση πρωτοκόλλων επιχειρηματικότητας. - Ανάπτυξη δικτύων και πρωτοκόλλων συνεργασίας, σε τοπικό επίπεδο, με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. - Επιστημονική και τεχνογνωσιακή υποστήριξη έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στα πλαίσια ειδικών ομάδων εργασίας φοιτητών υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ. - Επαφή μελών επιχειρήσεων με μέλη ΔΕΠ και ομάδας φοιτητών για την ανάληψη και πραγματοποίηση κοινών μελετών-αναλύσεων (projects) σε τομείς παραγωγής και τεχνολογίας οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως τομείς αιχμή. 3. Διάχυση καινοτόμων δράσεων και ερευνών - Πληροφόρηση για δυνατότητα συνεργασιών σε θέματα προώθησης προϊόντων (marketing), εφαρμογών πιστοποίησης ποιότητας, ελέγχου προσωπικού και γενικότερα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μελετών κ.λπ., την εισαγωγή νέων τρόπων διοίκησης και διαχείρισης και τη συμβολή στην ποιότητα, με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών. - Ανάπτυξη δομών υποστήριξης και αξιοποίησης της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας στην ευρύτερη ακαδημαϊκή, επαγγελματική και επιχειρηματική κοινότητα. - Διενέργεια ερευνών και μελετών. - Πληροφόρηση σε νέους πτυχιούχους για ανάπτυξη καινοτομιών, αφού εξοικειωθούν και ενημερωθούν στις νέες τεχνολογίες και στη μεθοδολογία έρευνας και α- νάπτυξης. - Καθιέρωση ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου, όπου εκτός των άλλων, θα παρουσιάζονται αξιόλογες και καινοτόμες πτυχιακές εργασίες σπουδαστών, η επιλογή των οποίων θα γίνεται με καθαρά επιστημονικά κριτήρια, και θα προωθείται η δημοσίευση των εργασιών αυτών σε επιστημονικές εκδηλώσεις και έντυπα Ελλάδας και εξωτερικού και σε Ιστοσελίδα Γραφείου Διασύνδεσης. - Βράβευση καινοτόμων δράσεων σε ετήσια βάση. 3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ Η εξασφάλιση της υλοποίησης των παραπάνω δραστηριοτήτων και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθορίζεται μέσω στρατηγικών που πρόκειται να ακολουθηθούν από το Γραφείο Διασύνδεσης. Οι στρατηγικές αυτές προσβλέπουν: 1. Στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης με την συγκέντρωση των έως τώρα στοιχείων (δείκτες εκροών, δείκτες αποτελέσματος, επιπτώσεις στην απασχόληση). 2. Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης μετά την επεξεργασία των πιο πάνω στοιχείων. 3. Στην στελέχωση με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό (εμπειρογνώμονες) που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συμβουλευτικής στήριξης, πληροφόρησης, καθοδηγητικής, διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση για τις αλλαγές και εξελίξεις στους τομείς αυτούς. 4. Στην συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού μέσω εκδηλώσεων, δηλ. την συμμετοχή του σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια και προσωπικών επαφών με τα κατάλληλα όργανα για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών σε φοιτητές-αποφοίτους και στο προσωπικό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε επιχειρηματίες, σε φορείς της τοπικής κοινωνίας και την διευκόλυνση της συνεργασίας με τα υπόλοιπα ιδρύματα. 78

8 5. Στον εκσυγχρονισμό με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 6. Στην εξασφάλιση της απαραίτητης διαφάνειας ως προς τη διάχυση της πληροφορίας και την ισότιμη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων. 7. Στην εξασφάλιση περιβάλλοντος εμπιστοσύνης για την αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προκειμένου να λειτουργούν με θετικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. 8. Στην ανάπτυξη και χρήση βάσης δεδομένων - τράπεζας πληροφοριών. 9. Στην εξέταση των ενημερωτικών φυλλαδίων (εφημερίδων - video κ.λ.π.) και την παραγωγή νέων, βάσει των νέων διαμορφούμενων τάσεων στην αγορά εργασίας, επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. 10. Την δημιουργία βιβλιοθηκών σχετικών με τους στόχους. 11. Την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων μεταξύ Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. και επιχειρήσεων-οργανισμών για την εκπλήρωση κοινών στόχων. 12. Την οργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και ημερίδες ευαισθητοποίησης-προσανατολισμού, στις οποίες θα πραγματοποιούνται ειδικές παρουσιάσεις-διαλέξεις, ανοιχτές συζητήσεις και συναντήσεις σεμιναριακού χαρακτήρα. 13. Την οργάνωση ή συμμετοχή σε ημέρες καριέρας. 14. Την συνεργασία με εθνικούς, τοπικούς και κλαδικούς επιχειρηματικούς φορείς (επιμελητήρια, ΣΕΒ, κλπ.) για τη συμμετοχή των Γραφείων Διασύνδεσης σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνουν και αφορούν την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. 15. Την διοργάνωση ημερίδων ειδικής ακροάσεως και συζήτησης από ειδικούς ανά ειδικότητα και εμπειρογνώμονες. 16. Την προώθηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και ενώσεων πτυχιούχων αποφοίτων Τ.Ε.Ι. 17. Την ανάπτυξη και στήριξη δικτύων διασύνδεσης με παραγωγικούς φορείς και αντίστοιχα γραφεία ιδρυμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού. 18. Την ανάλυση, καταγραφή και συστηματική παρουσίαση ουσιαστικών δεδομένων που συνεισφέρουν σε μια σύσφιξη σχέσεων Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. και παραγωγής με συνέπεια τόσο την αύξηση της απορροφητικότητας νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας αλλά κυρίως την διεξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και τους τομείς για ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας. 19. Την δημοσιότητα των παρεχόμενων λειτουργιών έτσι ώστε να υπάρχει σημαντική ε- νημέρωση για κάθε ενδιαφερόμενο. Την προβολή των υπηρεσιών του Γ.Δ. στο ευρύ κοινό μέσω των ΜΜΕ και με ίδια μέσα όπως ταχυδρομική αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού, τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου, τις προσωπικές επισκέψεις, κ.λπ. 20. Την σύνταξη εκθέσεων προόδου και τη δημόσια παρουσίαση προόδου του εργου. 21. Την καταγραφή ανά έτος της υπάρχουσας κατάστασης των αποτελεσμάτων των στόχων του Γ.Δ., την αξιολόγηση των στοιχείων και τον επαναπροσδιορισμό ή ε- μπλουτισμό εάν κριθεί αναγκαίο των στρατηγικών προώθησης των στόχων αυτών. 22. Λειτουργία με χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων Διοίκησης (Quality Management). 23. Ανάπτυξη πνεύματος δημιουργικότητας - επιχειρησιακού πνεύματος στους σπουδαστές, προτρέποντάς τους και δίδοντας ευκαιρίες για ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και προβάλλοντας τις καινοτομίες αυτές. 79

9 24. Διασύνδεση και στενή συνεργασία με Γ.Δ. άλλων Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας και career offices εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, και με άλλους φορείς όπως Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, ΣΕΒ, ΕΟΜΜΕΧ, τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας της ΓΓΝΓ, κ.λπ., με στόχο την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. 25. Ανάπτυξη δικτύου συνεχούς επικοινωνίας με πτυχιούχους τμημάτων του ιδρύματος ούτως ώστε να διαπιστωθούν τα δυνατά ή αδύναμα σημεία δεξιοτήτων που συνδέονται με το περιεχόμενο των προσφερόμενων σπουδών στα τμήματα.αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας θα είναι η συνεχής ενημέρωση των υπεύθυνων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό οργάνων των Ιδρυμάτων ώστε να επεμβαίνουν διορθωτικά είτε στα προγράμματα σπουδών είτε στο σχεδιασμό και τον καθορισμό του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης. 26. Οργανωμένες επισκέψεις φοιτητών και αποφοίτων σε επιχειρήσεις για να γνωρίσουν τη λειτουργία τους με αποτέλεσμα την ενθάρρυνση αυτών για τη δημιουργία νέων ε- πιχειρήσεων. 27. Συμβουλευτική σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο με μεθόδους και προσεγγίσεις που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα στελέχη που προέρχονται από την ίδια ομάδα στόχο peer education και ιδιαίτερα για τα άτομα ειδικών κατηγοριών, η χρήση μέντορα - συμβούλου με συγκεκριμένες δεξιότητες και πρακτική εμπειρία για τους εν δυνάμει επωφελούμενους. Ο μέντορας - σύμβουλος (mentoring) είναι επαγγελματίας που παρέχει ατομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε λιγότερο ειδικευμένα άτομα με τη διαμεσολάβησή του για παροχή συστάσεων, παρουσίαση του ατόμου στον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων, επίβλεψη της πρακτικής άσκησης (Tutor) και στέλεχος κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εναλλακτική προσέγγιση, την επαφή, την αποδοχή, τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και την υποστήριξη των ατόμων της ομάδας στόχου, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους παίζοντας το ρόλο του ενδιάμεσου κρίκου μεταξύ του ατόμου και του χώρου της εκπαίδευσης, κατάρτισης και της απασχόλησης (mediation). 28. Συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το υλικό, το πρόγραμμα εκδηλώσεων, τις εκδόσεις του Γραφείου σε θέματα επιχειρηματικότητας, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. 29. Ανάπτυξη της διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων που διαθέτουν πληροφορίες σε ε- θνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ε- παγγέλματα, τάσεις της αγοράς εργασίας, προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε διεθνές επίπεδο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συμπεραίνεται, από τα ανωτέρω ότι το Γραφείο Διασύνδεσης συνιστά ενδιάμεσο φορέα διασύνδεσης όλων των μονάδων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την παραγωγή συνδυάζοντας δράσεις και συνεργασίες για να καταλήξουν σε πρωτόκολλα συνεργασίας, και βοηθά στα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και άλλων φορέων. Επίσης, το Γραφείο Διασύνδεσης αυτενεργεί στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του ιδρύματος μέσω των συνεργασιών με διαφόρους φορείς και της σύναψης πρωτοκόλλων συνεργασίας. Επιπλέον, το Γραφείο Διασύνδεσης στα πλαίσια της αποστολής του συμμετέχει και στην ευρωπαϊκή συνιστώσα αυτών των δράσεων. 80

10 Σημαντικότατη είναι, επίσης, η συμβολή του Γραφείου Διασύνδεσης όσον αφορά την συγκέντρωση και την παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή ή άλλον την όλη πληροφορία σχετικά με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τον ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο. Προς αυτή την κατεύθυνση το Γραφείο Διασύνδεσης αναλαμβάνει ενεργά και την παροχή της όποιας βοήθειας για την εκπλήρωση των σχετικών ενεργειών από τον υποψήφιο φοιτητή. Ο ρόλος του επίσης δεν περιορίζεται μόνο στην τυπική διαδικασία π.χ. εκπλήρωσης της σχετικής αίτησης, κ.λπ., αλλά επεκτείνεται σε πολύ σοβαρότερα θέματα καθοδήγησης του φοιτητή, ή όποιου άλλου ενδιαφερόμενου, μέσω ενεργειών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για την κατανόηση από πλευράς του φοιτητή των ευκαιριών που του ανοίγονται σε συνάρτηση με την όλη προσωπικότητά του. Σε αυτό λοιπόν τον τομέα το Γραφείο Διασύνδεσης συνιστά καθοριστικό αρωγό της δια βίου μάθησης φροντίζοντας όχι μόνο να ενημερώνει αυτόν που δείχνει το ανάλογο ενδιαφέρον, αλλά και μέσω ενεργειών προβολής και προώθησης να προσελκύει και να δημιουργεί το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της υλοποίησης του γειράσκω αει διδασκόμενος. Έτσι, εντός αυτών των ενεργειών εντάσσεται η χρήση και η αρμονική σύμπλευση των προγραμμάτων Life Long Learning και του νέου επιχειρησιακού προγράμματος της Δια Βίου Μάθησης. Για την απρόσκοπτη και επιτυχή εκπλήρωση των ανωτέρω καταλυτικών ενεργειών για την Ελληνική κοινωνία και οικονομία, απαιτείται η οργανική θεσμοθετημένη λειτουργία των Γραφείων Διασύνδεσης εντός του δομημένου πλαισίου λειτουργίας των Ανωτάτων Ιδρυμάτων στον εσωτερικό κανονισμό τους ως διακριτή μονάδα με αυξημένες και σημαντικές αρμοδιότητες. Εξ αυτού συμπεραίνεται ρητά η επιτακτική ανάγκη στελέχωσής του με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σχετικών ειδικοτήτων και με την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους καθώς γίνεται κατανοητό ότι οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας απαιτούν όχι μόνο τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και την προσωπική προσπάθεια και τον σεβασμό του προσωπικού προς αυτούς τους στόχους. Δυνατότητα εναλλαγής θέσεων (rotating) δεν συνάδει στην εκπλήρωση των στόχων καθώς δεν υφίστανται ανάλογες συνθήκες όπως π.χ. σε μία γραμματεία ενός τμήματος. Η γνώση και οι δεξιότητες του πεπειραμένου προσωπικού εξυπηρετούν ιδιαιτέρως ευαίσθητους ρόλους. Η ήδη υπάρχουσα εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού αφορούν εξειδικευμένο κομμάτι εργασίας. Επίσης, δράσεις όπως εκδόσεις περιοδικές ή μη αποτελούν σαφώς συνιστώσα εκπλήρωσης των ενεργειών του Γραφείου Διασύνδεσης. Η διενέργεια ερευνών, μελετών και η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων ή σεμιναρίων, σε συνεργασία με Γραφεία Διασύνδεσης άλλων ιδρυμάτων και με άλλους φορείς κρίνονται ως επιβεβλημένες. Τέλος, η στελέχωση και η εκπλήρωση όλων των προαναφερομένων ενεργειών και η συνεχής βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων με τελικό ωφελούμενο την ελληνική κοινωνία και οικονομία στο σύνολό της, υπονοεί την αντίστοιχη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων και την σχετική πρόβλεψη οργανικών θέσεων προσωπικού. Τα οφέλη και τα δημιουργούμενα πλεονεκτήματα είναι πολύ μεγάλα σε αριθμό και σε ένταση καθιστώντας το σχετικό κόστος μία επένδυση για το ελληνικό κράτος με εξασφαλισμένες και σίγουρες αποδόσεις ακόμα και σε βραχυχρόνιο διάστημα. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η ώθηση και η δυναμική που λαμβάνει η ελληνική οικονομία μέσω αυτών των ενεργειών δεν ορίζεται απλά και μόνο σε όρους μεγέθους αλλά η συνεισφορά και τα πλεονεκτήματα είναι τέτοια που να τις καθιστά υποχρεωτικές. 81

11 ΣHMEIΩΣEIΣ 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση, Στρατηγικός Στόχος 2 Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΣΠΑ ΠΗΓΕΣ 1. Τεχνικά Δελτία Έργου (ΤΔΕ) και Συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής Πρότασης (ΣΕΥΠ) έργων Γραφείου Διασύνδεσης και Υποστήριξης Επιχειρηματικών Ιδεών του ΤΕΙ Πατρών. 2. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠΕΑΕΚ: όλες οι προσκλήσεις για τις κατηγορίες πράξεων (ΚΠ) β., γ. και γ., οι οποίες βρίσκονται (ταξινομημένες κατά άξονα, μέτρο, ενέργεια, πράξη) στην ιστοσελίδα: 3. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), Ε.Π Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, Προγραμματική Περίοδος , Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση, Κωδικός Ε.Π.: 6, CCI:2007GR05UPO002, Επίσημη Υποβολή, Αθήνα, Οκτώβριος (http://www.epeaek.gr/epeaek/sitecontent/4h%20ypoboli_final_oct_07_new.zip)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Αντικείμενο και Στόχοι Μελέτης... 1 1.2 Πλαίσιο Εκπόνησης Μελέτης... 7 1.3 Μεθοδολογία- Δομή Μελέτης... 17

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929

Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929 ISBN: 978-960-99431-6-1 ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2013 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929 Υπεύθυνος Πράξης: Δρ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα