υνατότητες και περιορισµοί των περιβαλλόντων εξ αποστάσεως κατάρτισης (elearning)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υνατότητες και περιορισµοί των περιβαλλόντων εξ αποστάσεως κατάρτισης (elearning)"

Transcript

1 υνατότητες και περιορισµοί των περιβαλλόντων εξ αποστάσεως κατάρτισης (elearning) Νικόλας Ρώσσης, PhD, Director, Istomedia Limited Ηλέκτρα Τζέπογλου, MA, MSc, Director, Istomedia Limited Τήνου & ανάης 32 Πάτηµα Χαλανδρίου Τηλ: Fax: περίληψη Η εισαγωγή ενός περιβάλλοντος εξ αποστάσεως κατάρτισης (ΠΕΑΚ) αποτελεί ευκαιρία, αλλά και πρόκληση για έναν εκπαιδευτικό οργανισµό. Εάν εφαρµοσθεί σωστά, ένα ΠΕΑΚ µπορεί να προσφέρει σηµαντικά παιδαγωγικά αλλά και οικονοµικά ωφέλη σε έναν εκπαιδευτικό οργανισµό. Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, όµως, και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που αποκοµίσαµε κατά την εργασία µας στον χώρο της ανάπτυξης και εισαγωγής ενός ΠΕΑΚ για λογαριασµό ενός αριθµού Πανεπιστηµίων της Μ. Βρετανίας. Τα συµπεράσµατα αυτά είναι τεχνολογικής, παιδαγωγικής και οργανωτικής φύσης, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα προβλήµατα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εισαγωγή ενός ΠΕΑΚ από έναν εκπαιδευτικό οργανισµό, και στα µέτρα που µπορούν να ληφθούν για την αποφυγή τους. Γενικά, πιστεύουµε ότι η εισαγωγή ενός τµήµατος ΠΕΑΚ οφείλει να γίνει σταδιακά, επικουρικά προς τα υπάρχοντα µαθήµατα και µε ενεργή ανάµιξη όλων των ενδιαφεροµένων διδασκόντων, διδασκοµένων, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Αν και είναι σηµαντικό να υπάρχει το σωστό τεχνολογικό υπόβαθρο, εντούτοις τα µεγαλύτερα προβλήµατα είναι πιθανότερο να είναι δοµικής και όχι τεχνολογικής φύσης. Τέλος, παρουσιάζεται συνοπτικά το e-situ, ένα ελληνικό ΠΕΑΚ ανεπτυγµένο από εµάς, και αναλύονται τα στοιχεία που κρίνεται ότι πρέπει να περιλαµβάνει κάποιο ΠΕΑΚ που προορίζεται για χρήση από έναν ελληνικό εκπαιδευτικό οργανισµό.

2 summary The introduction of a distance learning environment (DLE) represents both a challenge and an opportunity for an educational organisation. If performed flawlessly, it can contribute significantly to the organisation, both paedagogically and financially. This, however, is not an effortless task, and depends upon a number of factors. In this paper, we present the conclusions drawn during our work in the design, development and evaluation of a DLE on behalf and in collaboration with a number of UK Universities. These conclusions are of a technical, paedagogical and organisational nature, while special attention is given to the problems that may appear during the introduction of a DLE into the curriculum, and to possible preventative measures. In general, it is our belief that the introduction of a DLE should occur in a progressive and complementary to the existing curriculum manner, that actively involves all interested parties teaching, student, administrative and technical ones. Although the proper technological infrastructure and background is important, the most significant problems are most probably going to be of a structural nature. Finally, e-situ, a hellenic DLE developed by us on the basis of our UK experience, is briefly presented, along with the elements we believe a DLE destined for the hellenic educational market should incorporate.

3 Μέρος 1 ο : Ανάλυση της εξ αποστάσεως κατάρτισης εισαγωγή Είναι γνωστό ότι πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα αντιµετωπίζουν σηµαντικές οικονοµικές πιέσεις και έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί εξετάζουν όλο και συχνότερα τη βιωσιµότητα λύσεων εξ αποστάσεως κατάρτισης (e-learning) και την εισαγωγή ενός περιβάλλοντος εξ αποστάσεως κατάρτισης (ΠΕΑΚ) στη διδασκαλία τους. Οι οργανισµοί αυτοί ενδιαφέρονται πρωταρχικά να επεκτείνουν τη δράση τους, τόσο γεωγραφικά, όσο και σε νέες περιοχές όπως η επαγγελµατική κατάρτιση. H εξ αποστάσεως κατάρτιση µπορεί να αξιοποιηθεί από πολλούς φορείς και οργανισµούς: Σε µία εταιρία, µπορούν να προσφέρονται ενηµερωτικά σεµινάρια ή εξειδικευµένα µαθήµατα Σε έναν εκπαιδευτικό οργανισµό, µπορεί να προσφέρονται: o Κατάρτιση µαθητών και φοιτητών εξ αποστάσεως. Αυτή η τεχνική έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά µαθήµατα τα οποία δεν διδάσκονται στη συγκεκριµένη σχολή (π.χ. ελλείψει διδακτικού προσωπικού ή ενδιαφεροµένων, ή εξαιτίας κάποιου άλλου εµποδίου). o Κατάρτιση καθηγητών και µετεκπαίδευση σε καινούριους τοµείς όπως υπολογιστές και χρήση Internet. o υνατότητα επικοινωνίας µε καθηγητές από άλλους χώρους (γεωγραφικούς, θεµατικούς) οι οποίοι έχουν να προσφέρουν κάποιες γνώσεις, καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας µε γνωστούς επαγγελµατίες κάποιου χώρου οι οποίοι έχουν εµπειρία. o Επικοινωνία καθηγητών µεταξύ τους ή µε καταξιωµένους επαγγελµατίες του χώρου, και σύγκριση αποτελεσµάτων και εµπειριών. Γενικά, λύνεται το γεωγραφικό πρόβληµα και επεκτείνεται η γνώση και η πληροφόρηση παντού. Αν και συχνά αναφέρονται τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει µία τέτοια προσέγγιση, αξίζει να εξεταστούν οι επιπτώσεις από πλευράς παιδαγωγικής και οργάνωσης του οργανισµού. Αυτό επιχειρείται στην παρούσα µελέτη. Ανακαλύψαµε ότι, προκειµένου να καταλήξει κάποιος σε ένα διδακτικό περιβάλλον που να καλύπτει τις απαιτήσεις των χρηστών,

4 συµπεριλαµβανοµένων του διδακτικού και οργανωσιακού προσωπικού, πρέπει να εξεταστούν όλες οι ανάγκες των επιµέρους οµάδων. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του προγράµµατος IDEA- Invigilation, Diagnostics and Educational Applications, στο οποίο συµµετείχαµε ως εξωτερικοί ειδικοί. Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτήθηκε από το Συµβούλιο Χρηµατοδότησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Σκωτίας (SHEFC) στο πρόγραµµα IDEA, ενώ στην έρευνα συµµετείχαν επίσης η εταιρία Adobe, το Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου, το Πανεπιστήµιο Napier, και το Κολλέγιο QMUC. Έτσι, από πλευράς οργάνωσης, η εισαγωγή ενός µοντέλου εξ αποστάσεως κατάρτισης επηρεάζει τους εξής παράγοντες: Η αύξηση του λόγου φοιτητή προς καθηγητή συνεπάγεται αύξηση του διδακτικού έργου είναι λανθασµένη η ιδέα ότι ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως κατάρτισης δεν απαιτεί σηµαντική συνεισφορά εκ µέρους των διδασκόντων. Η πρόσβαση σε εξειδικευµένο προσωπικό του εργασιακού χώρου προσφέρει πολύτιµη εµπειρία στον εκπαιδευτικό οργανισµό. Καταλύονται κάποιοι γεωγραφικοί περιορισµοί στη διδασκαλία του µαθήµατος. Προωθούνται διαλογικά παιδαγωγικά µοντέλα, σε συνδυασµό µε την εξατοµικευµένη εκπαίδευση. Η αυτοµατοποίηση πολλών διοικητικών λειτουργιών είναι δυνατό να επιτευχθεί µέσω του νέου περιβάλλοντος. Στο νέο αυτό παιδαγωγικό περιβάλλον, η ευθύνη µετατοπίζεται από τον καθηγητή/τρια στο φοιτητή (για λόγους ευκολίας, χρησιµοποιείται στη συνέχεια συµβατικά το αρσενικό φύλο στην παρούσα µελέτη), ενώ τονίζονται ως αρετές η ευελιξία και η διαθεσιµότητα της εκπαίδευσης. Έτσι, η διδασκαλία γίνεται: Αυτοδιδακτική, στο ρυθµό που επιλέγει ο φοιτητής, ασύγχρονη, και εξαρτώµενη από τον συµφοιτητή για βοήθεια.

5 Αντίστοιχα, η διδακτική ύλη χαρακτηρίζεται από: την πλουσιότερη παρουσίαση, µε προσθήκη διαδραστικού υλικού πολυµέσων, την επαναχρησιµοποίηση του ίδιου οπτικοακουστικού υλικού, νέα δοµή σε µικρότερα τµήµατα, τη δυνατότητα καταµερισµού του κόστους ανάπτυξης υλικού µεταξύ διαφόρων τµηµάτων ή και εκπαιδευτικών οργανισµών, και τη χρήση επιπλέον υλικού µε τη µορφή πόρων του world wide web (www), και τη χρήση τεχνολογιών όπως το hypertext και ftp. Εντούτοις, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η πλήρης αξιοποίηση του νέου µοντέλου είναι αδύνατη χωρίς τη συνεργασία του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, και την εξεύρεση ικανών πόρων για τη στήριξή του. Το προσωπικό, όµως, µπορεί να ανησυχεί σχετικά µε µία ενδεχόµενη µείωση του αριθµού του, την ικανότητα προσαρµογής του στο νέο µοντέλο και θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Αυτοί οι φόβοι πρέπει να αντιµετωπισθούν ικανά πριν την υλοποίηση οποιουδήποτε προγράµµατος εξ αποστάσεως κατάρτισης. Επίσης, πρέπει να δοθεί ικανή προσοχή σε θέµατα που άπτονται των οργανωσιακών αλλαγών, ιδίως όταν ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα της µετακίνησης προς ένα εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Βασισµένοι στους Thousand και Villa (12), µπορούµε να αποµονώσουµε 5 βασικούς τοµείς-κλειδιά που πρέπει να αντιµετωπισθούν, και να προβλέψουµε το αποτέλεσµα κάθε έλλειψης: Όραµα εξιότητες Κίνητρα Πόροι Σχέδιο = Επιτυχία δράσης εξιότητες Κίνητρα Πόροι Σχέδιο = Σύγχυση δράσης Όραµα Κίνητρα Πόροι Σχέδιο = Άγχος δράσης Όραµα εξιότητες Πόροι Σχέδιο = Αντίσταση δράσης Όραµα εξιότητες Κίνητρα Σχέδιο = Αδυναµία δράσης εφαρµογής Όραµα εξιότητες Κίνητρα Πόροι = Κούραση

6 Σεµινάρια που έλαβαν χώρα στο Πανεπιστήµιο Napier έλεγξαν τη φύση των παραδοσιακών και εικονικών πανεπιστηµιακών χώρων, και εξέτασαν πώς θα ήταν δυνατό να µεταβούν οµαλότερα τα πανεπιστήµια από το ένα µοντέλο στο άλλο. Για τους σκοπούς αυτής της µελέτης, συστήθηκαν διάφορα focus groups µεταξύ φοιτητών (προ- και µεταπτυχιακών), καθώς και διδακτικού, οργανωσιακού και τεχνικού προσωπικού. Τα θέµατα που προέκυψαν εξετάσθηκαν διεξοδικά, µε βασικό άξονα το ερώτηµα, πώς επηρεάζονται τα διάφορα µέρη από τις αλλαγές, και πώς επιδρά η τεχνολογία στις σχέσεις τους. Επίσης, τι προβλήµατα ή ευκαιρίες εµφανίζονται, από παιδαγωγικής άποψης; Εµφανίζονται κάποια συγκεκριµένα προβλήµατα εξαιτίας της απουσίας της κατά πρόσωπο επαφής, και, αν ναι, πώς µπορεί να αντιµετωπισθούν αυτά; Τα συµπεράσµατα αυτών των µελετών αναλύονται στη συνέχεια. συµπεράσµατα Πλεονεκτήµατα των ΠΕΑΚ Στη συνέχεια παρουσιάζονται ξεχωριστά τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα ασύγχρονα ΠΕΑΚ από τα συγχρονικά. Έτσι, βασικά πλεονεκτήµατα από την εισαγωγή ενός ασύγχρονου ΠΕΑΚ στη διδακτική µεθοδολογία ενός εκπαιδευτικού οργανισµού, θεωρείται ότι αποτελούν τα εξής: Επιτρέπουν στο φοιτητή να εντάξει τη διδακτική ύλη στον εργασιακό του χώρο. Οι διάφορες προσβάσεις (links) επιτρέπουν την πολύπλευρη ενηµέρωση του φοιτητή. Είναι οικονοµικά. Είναι ευέλικτα και ευπροσάρµοστα. Ο φοιτητής προχωράει στο ρυθµό που θέλει. Άτοµα διαφορετικού επιπέδου µπορούν να καλύψουν τα κενά τους µε λιγότερο άγχος. Οι φοιτητές συνηθίζουν στην τεχνολογία που θα τους χρειαστεί και στο µέλλον. Το κόστος ανάπτυξης της διδακτικής ύλης µπορεί να µοιραστεί µεταξύ πολλών εκπαιδευτικών οργανισµών. Το περιβάλλον µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί στους διαθέσιµους πόρους και ανάγκες. Η διδακτική ύλη µπορεί να παρουσιαστεί µε έναν πιο ενδιαφέροντα τρόπο.

7 Η διδακτική ύλη µπορεί πάντα να αντανακλά τις τελευταίες εξελίξεις, αφού δεν απαιτούνται πολυέξοδες επανεκδόσεις. Στην περίπτωση ενός συγχρονικού ΠΕΑΚ, τα βασικά πλεονεκτήµατα είναι τα εξής: Όπως και στα ασύγχρονα, οι φοιτητές συνηθίζουν στην τεχνολογία που θα τους χρειαστεί και στο µέλλον, ενώ το περιβάλλον µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί στους διαθέσιµους πόρους και ανάγκες, και η διδακτική ύλη µπορεί να παρουσιαστεί µε έναν πιο ενδιαφέροντα τρόπο Άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ) ή άτοµα από δυσπρόσιτες περιοχές µπορούν να επωφεληθούν τα µέγιστα από ένα συγχρονικά ΠΕΑΚ για να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να έρθουν σε ζωντανή επαφή µε ανθρώπους που ίσως θα αδυνατούσαν να συναντήσουν µε άλλους τρόπους. Αδυναµίες των ΠΕΑΚ Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα, υπάρχουν και κάποια σηµαντικά µειονεκτήµατα ή περιοχές όπου µπορεί να δηµιουργηθούν προβλήµατα από και κατά την εισαγωγή ενός ΠΕΑΚ στη διδακτική µεθοδολογία ενός εκπαιδευτικού οργανισµού. Σηµαντικότερα πιθανά προβλήµατα κατά την εισαγωγή ενός ασύγχρονου ΠΕΑΚ µπορεί να δηµιουργηθούν στις εξής περιοχές: Η ανάπτυξη ενός ΠΕΑΚ απαιτεί άριστη συνεργασία µε το διδακτικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να έχει πεισθεί για την αξία του εγχειρήµατος, και να αποτελεί ενεργό συνεργάτη, και όχι αµήχανο ή απρόθυµο ουραγό. Αποµακρύνει τους συµφοιτητές και τα πλεονεκτήµατα της κατά πρόσωπο διδασκαλίας, όπως η εξοικοίωση τόσο των διδασκόντων, όσο και των διδασκοµένων µε αυτήν. Η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς, αλλά η συνεχής αναβάθµιση λογισµικού και hardware είναι κοστοβόρα και δύσκολη. Το κόστος της εγκατάστασης µεταφέρεται στους φοιτητές. Σχεδόν όλα τα ΠΕΑΚ απαιτούν υψηλά έξοδα συντήρησης (licence fees), ακόµα και εάν έχουν χαµηλό κόστος ανάπτυξης. Η ενσωµάτωση των νέων και των υπάρχουσων διδακτικών και οργανωσιακών δοµών µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα.

8 Οι φοιτητές δεν έχουν το κίνητρο της άµεσης επιβράβευσης ή σχολιασµού από τους διδάσκοντες. Είναι δύσκολος ο χρονικός προγραµµατισµός ενός µαθήµατος. Υπάρχει κίνδυνος αποξένωσης του φοιτητή. Στην περίπτωση ενός συγχρονικού ΠΕΑΚ, τα βασικά µειονεκτήµατα είναι τα εξής: Η πρόσβαση εξαρτάται άµεσα από εξωτερικούς παράγοντες, όπως δίκτυο ΟΤΕ, πρόσβαση στο internet κ.λπ. Ενώ στο ασύγχρονο ΠΕΑΚ τυχόν τεχνικά προβλήµατα δεν αποτελούν µεγάλο πρόβληµα, αφού ο διδασκόµενος µπορεί να καλύψει την ύλη κάποια άλλη στιγµή, το συγχρονικό ΠΕΑΚ εξαρτάται άµεσα για την απόδοσή του από την ταχύτητα λήψης δεδοµένων παράγοντας που είναι κατεξοχίν απρόβλεπτος. Επίσης απαιτεί άριστη συνεργασία µε το διδακτικό προσωπικό, ενώ η ενσωµάτωση των νέων και των υπάρχουσων διδακτικών και οργανωσιακών δοµών µπορεί να αποδειχθεί προβληµατική. Επίσης απαιτεί συνεχή αναβάθµιση λογισµικού και hardware, καθώς και υψηλά έξοδα συντήρησης (licence fees). Είναι δύσκολος ο χρονικός προγραµµατισµός ενός µαθήµατος, ιδίως για µαθήµατα που απευθύνονται σε χώρες του εξωτερικού, οπότε και υπάρχει το πρόβληµα της ώρας. Ευκαιρίες για τους οργανισµούς που αναπτύσσουν ένα ΠΕΑΚ Ταυτόχρονα, όµως, η εισαγωγή ενός ΠΕΑΚ στη διδακτική µεθοδολογία επιτρέπει την εµφάνιση νέων ευκαιριών για έναν εκπαιδευτικό οργανισµό. Τέτοιες ευκαιρίες, θεωρείται ότι αποτελούν οι εξής: Εκπαίδευση σε διεθνές/πανεθνικό επίπεδο. Υπέρβαση ορίων γεωγραφικών, εθνικών, φυλετικών, ηλικιακών, δεξιοτήτων. ιδαχή εφ όρου ζωής. Οικονοµικά οφέλη. Μεγιστοποίηση παιδαγωγικών πρακτικών. Ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς/βιοµηχανίας.

9 Απειλές για τα ΠΕΑΚ Τα ίδια τα ΠΕΑΚ εµφανίζουν κάποια πιθανά προβλήµατα. Τέτοια είναι τα εξής: Το ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί στην αγορά ανάπτυξης ΠΕΑΚ µπορεί να αποθαρρύνει τις εταιρίες ανάπτυξης από το να αναφέρουν τα πιθανά προβλήµατα στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Αναξιόπιστα άτοµα και οργανισµοί µπορούν να προσφέρουν τµήµατα online µε πτυχία χωρίς αντίκρυσµα, γεγονός που µειώνει την αξιοπιστία των ΠΕΑΚ. Ενδεχόµενη υποτίµηση της αξίας του πτυχίου λόγω της επιφυλακτικότητας πολλών ατόµων προς την τεχνολογία. Οι τεχνολογικές µεταβολές µπορεί να κάνουν ένα περιβάλλον ξεπερασµένο σε ελάχιστο χρόνο. Μακροπρόθεσµος κίνδυνος να κατακλυστεί η αγορά από παρόµοια τµήµατα. ιάβρωση πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαιτεί συνδυασµένη προσπάθεια όλου του εκπαιδευτικού οργανισµού, για να επιτύχει. Οικονοµικά συµφέρουσες πρακτικές µπορεί εντούτοις να οδηγήσουν σε παιδαγωγικά λάθη. ιδανική ανάπτυξη ενός µαθήµατος για ΠΕΑΚ Πώς φανταζόµαστε ένα ιδανικό περιβάλλον ΠΕΑΚ, και πώς θα αναπτυχθεί ένα ιδανικό µάθηµα για αυτό το περιβάλλον; Ακολουθεί µία συνοπτική περιγραφή των απαιτήσεων που έχουµε επισηµάνει, από πλευράς περιεχοµένου, δοµής, αναγκών, υποστήριξης, επικοινωνίας κ.ά. Περιεχόµενο Το παιδαγωγικό µοντέλο πρέπει να στηρίζεται λιγότερο στην ξερή παρουσίαση γνώσεων, και περισσότερο στη συµµετοχή του φοιτητή (να είναι, δηλαδή, constructivist αντί για instructivist).

10 Θα µεγιστοποιεί τη συνεργασία µεταξύ των συµφοιτητών, και τη διαδραστικότητα για την αυτοδιδασκαλία. Θα στηρίζει τη µάθηση µέσω εργασιών. Θα αξιοποιεί τη συνεργασία µε τρίτους, ειδικούς στον τοµέα τους. Θα καλύπτει τον κατώτερο κοινό παρονοµαστή, αλλά θα προσφέρει και δυνατότητες επιπλέον αυτοδιδασκαλίας για όσους το επιθυµούν. Θα χρησιµοποιεί ένα περιβάλλον που θα απαιτεί τη µικρότερη δυνατή εκµάθηση. οµή Θα επιτρέπει στο φοιτητή να θέτει µόνος του το ρυθµό που θέλει, αλλά υπό επίβλεψη και µε σαφές χρονοδιάγραµµα. Θα είναι δοµηµένο σε τµήµατα (modules) για να επιτρέπει την ευελιξία στις επιλογές και την επαναχρησιµοποίηση των modules σε διάφορα µαθήµατα. Η όλη δοµή θα στηρίζεται οργανωσιακά σε µικρά, ευέλικτα κοµµάτια, και χρονικά σε µηνιαία, τριµηνιαία ή εξαµηνιαία τµήµατα. Θα στηρίζονται και θα εργάζονται συµπληρωµατικά προς τα υπάρχοντα τµήµατα, ιδίως για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των πτυχίων. Θα έχουν επαναληπτική δοµή, για την εξασφάλιση της µάθησης. Θα έχουν πολύ ενεργή συµµετοχή των διδασκόντων. Ανάγκες του ΠΕΑΚ Θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη και εργονοµική σχεδίαση. Θα έχει ξεκάθαρη πλοήγηση. Θα είναι γρήγορο και απλό στην εγκατάσταση. Θα έχει τον κατάλληλο µηχανισµό παράδοσης ανάλογα µε τις ανάγκες αλλά και τους διαθέσιµους πόρους των µαθητών - CD-ROM s, cache, online, videoconferencing. Θα συµπεριλαµβάνει την τεχνολογία που απαιτείται για να καλύψει τις εκάστοτε παιδαγωγικές ανάγκες, κι όχι ό,τι τυχαίνει να είναι τεχνολογικά επίκαιρο. Θα συνδυάζει όσο το δυνατόν περισσότερα µέσα. Θα έχει συνεπή σχεδίαση σε όλο το περιβάλλον.

11 Η σχεδίαση θα υπαγορεύεται από παιδαγωγικές κι όχι αισθητικές ανάγκες. Η ανάγκη για ένα σχέδιο δράσης Όλες οι οµάδες που µελετήθηκαν κατά την ανάπτυξη αλλά και την αξιολόγηση του προγράµµατος IDEA, τόνισαν την ανάγκη να υπάρχει ένα σαφές, ξεκάθαρο και λεπτοµερές σχέδιο δράσης, µε το οποίο να συµφωνούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Πρέπει να αποφευχθεί πάσει θυσία η εικόνα ενός προγράµµατος που αναπτύσσεται εκ των άνω για οικονοµικούς βασικά λόγους, και τα ενδιαφερόµενα µέρη να έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν κατά το δυνατόν στη σχεδίαση του ΠΕΑΚ. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να αναφέρει τη διαδικασία εφαρµογής και τη δοµή του ΠΕΑΚ, τις διδακτικές και παιδαγωγικές απαιτήσεις που θα καλύπτει, και τις συνέπειες της εφαρµογής του στην καθηµερινή διδακτική πρακτική και την οργάνωση του εκπαιδευτικού οργανισµού. Ταυτόχρονα, είναι καλό να υπάρχει ένας µοναδικός υπεύθυνος (άτοµο ή τµήµα) για την τελική εφαρµογή του προγράµµατος, ώστε να είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σχετικά µε το πρόγραµµα. Το άτοµο ή το τµήµα αυτό πρέπει να µην αντιµετωπίζεται από τα ενδιαφερόµενα µέρη ως απρόσιτο, και να έχει καλές ικανότητες επικοινωνίας. Είναι σηµαντικό να καλλιεργηθεί σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη η αίσθηση ότι συµµετείχαν στην ανάπτυξη του ΠΕΑΚ. Υποστήριξη Είναι σηµαντικό να υπάρξει επαρκής υποστήριξη των χρηστών του ΠΕΑΚ 7 µέρες την εβδοµάδα, 24 ώρες την ηµέρα. Οι φοιτητές χρειάζονται ένα συγκεκριµένο σηµείο επαφής για κάθε τους πρόβληµα, ενώ πρέπει να παρακολουθούνται τα σχόλιά τους επί του συστήµατος, µε σκοπό τη βελτίωση οποιουδήποτε τµήµατός του αποδειχθεί ενδεχοµένως προβληµατικό. Επικοινωνία Υπάρχουν διάφορα είδη επικοινωνίας που επηρεάζουν έναν ΠΕΑΚ: σύγχρονη/ασύγχρονη, push/pull, δραστηριοτήτων και πόρων, επιλεγµένων από τους φοιτητές ή τους καθηγητές, κ.λπ. Η επικοινωνία πρέπει να είναι ικανή να αντιµετωπίζει διάφορα µοντέλα εκµάθησης, και να υποστηρίζει τόσο την παροχή πληροφοριών από τους διδάσκοντες, όσο και την απαίτηση επιπλέον

12 πληροφοριών από τους διδασκοµένους. Έτσι, το ΠΕΑΚ καλείται να επιτρέπει στην επικοινωνία να υποστηρίζει: Την αίσθηση µίας κοινότητας. Τη συνεργασία. Το περιβάλλον, αλλά και το περιεχόµενο. Τη δηµιουργικότητα. Πολλαπλά είδη επικοινωνίας. Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από την υπερβολική πληροφόρηση (information overload), αλλά συνήθως κακής ποιότητας. Εδώ εµπίπτουν και ζητήµατα ασφάλειας, και προστασίας ατοµικών στοιχείων. Για παράδειγµα, πρέπει να είναι σαφές κατά πόσον επιτρέπεται σε έναν φοιτητή να δηµοσιεύσει εάν προσωπικό στον πίνακα ανακοινώσεων (bbs), και τι ποινές θα συνεπάγεται η είσοδος µε πλαστό όνοµα ή η αναγραφή υβριστικών µηνυµάτων. άλλες απαιτήσεις Καθώς το διδακτικό προσωπικό καλείται να παράσχει όχι µόνο το υλικό των µαθηµάτων, αλλά και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις µε χρήση πολυµέσων, είναι φυσικό να σηµειώνεται αυξηµένο άγχος καθώς αναπτύσσεται ένα ΠΕΑΚ και ο εκπαιδευτικός οργανισµός ετοιµάζεται για την εφαρµογή του. Το άγχος αυτό είναι δικαιολογηµένο, αλλά µπορεί να µειωθεί αν έχουν ξεκαθαρισθεί κάποια βασικά ερωτήµατα εξ αρχής: Πώς ακριβώς θα γίνει η εφαρµογή; Ποιος θα ψηφιοποιεί το διδακτικό υλικό οι ίδιοι οι διδάσκοντες, κάποιο νεοσύστατο τµήµα στον οργανισµό, ή κάποιος τρίτος οργανισµός ή εταιρία; Εάν θα το κάνουν οι ίδιοι, τι είδους κατάρτιση και βοήθεια θα έχουν; Θα υπάρχουν διαθέσιµα κάποια σεµινάρια; Εναλλακτικά, θα δηµιουργηθεί κάποιο τµήµα υποστήριξης Media; Πόσο καιρό θα έχουν στη διάθεσή τους για την εξοικοίωσή τους µε το ΠΕΑΚ; Σε ποιον θα ανήκουν τα πνευµατικά δικαιώµατα;

13 παιδαγωγικές εφαρµογές Ακολουθεί µία εξέταση των διαφόρων ειδών εκπαίδευσης, και του παραδοσιακού τρόπου παράδοσης σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο τρόπο σε ένα ΠΕΑΚ. Βασιζόµενοι στην εργασία των Bourne, McMaster, Rieger & Campbell (1), µπορούµε να καταρτίσουµε τον παρακάτω πίνακα: Είδος Εκπαίδευσης Παραδοσιακή χρήση Νέα χρήση Σύγκριση Εκπαίδευση µέσω παράδοσης Εκπαίδευση µέσω εξερεύνησης Εκπαίδευση µέσω δράσης Εκπαίδευση µέσω διαλόγου Οι διαλέξεις είναι ίσως ο πιο διαδεδοµένος τρόπος διδασκαλίας, µε πολύ καλή απόδοση εάν και ο καθηγητής είναι δυναµικός. Οι µαθητές, όµως, µπορεί να χάσουν σχετικά εύκολα το ενδιαφέρον τους εάν ο καθηγητής δεν καταφέρει να τους το κρατά αµείωτο. Βιβλιοθήκη, έρευνα για βιβλιογραφία, έρευνα µέσω επισκέψεων σε επαγγελµατικούς χώρους κ.λπ. Εργαστήριο, πειραµατικές εφαρµογές, εργασίες σε χαρτί ύσκολη σε µεγάλες τάξεις, εξαιρετικά πετυχηµένη σε µικρές, ιδίως όταν έχει τον κατάλληλο παιδαγωγό. On-screen video, ή ανάγνωση του κειµένου της διάλεξης Έρευνα στο web (webliography) ιαδραστικές διαλέξεις, εργασίες που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, οnline εργασίες και quiz Videoconferencing, bbs, chat rooms εν παρέχει στον καθηγητή τη δυνατότητα ελέγχου της αντίδρασης στη διάλεξη, και αντίστοιχης προσαρµογής της ύλης και ταχύτητας παράδοσης. Επιτρέπει, όµως, να ξαναπαιχθεί ή αποθηκευτεί η διάλεξη για µελλοντική χρήση. Απαιτείται διάνθιση µε πολύµεσα για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του φοιτητή π.χ. βιντεο-κλιπς εάν παραδίδεται ως βίντεο, ή προσβάσεις, βιντεο-κλιπς και εικόνες. Για παραδείγµατα του πιθανού περιεχοµένου µίας διάλεξης, βλ. και παρακάτω, παρουσίαση διδακτικής ύλης µέσω του e-situ Η έρευνα στο web είναι συνήθως πιο πετυχηµένη και ευρεία απ ό,τι σε µία βιβλιοθήκη, ενώ υπάρχει πλούσιο υλικό για σχεδόν οποιοδήποτε θέµα. Το διδακτικό υλικό έχει τη δυνατότητα να είναι πολύ πετυχηµένο, αλλά ακόµα δεν υπάρχει αρκετό υλικό. Ένα ΠΕΑΚ αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για µάθηση µέσω εργασιών, αφού επιταχύνεται δραµατικά η αποστολή και λήψη των εργασιών, ιδίως σε αποµονωµένες περιοχές. Ταυτόχρονα, τεστ αξιολόγησης µπορούν να αξιολογούνται αυτόµατα, αµέσως µόλις συµπληρωθούν από το διδασκόµενο. Μπορεί να επιτρέψει σε µεγάλο αριθµό ατόµων να παρακολουθήσουν, αλλά απαιτεί ταχύτητα στη χρήση του πληκτρολογίου, και ταχύτητα στη σύνδεση µε το internet στην περίπτωση του videoconferencing, γεγονός που συχνά το καθιστά ανεφάρµοστο επί του παρόντος.

14 Στο 2 ο µέρος της παρούσας µελέτης, θα εξετασθεί εν συντοµία ένα ΠΕΑΚ σχεδιασµένο ώστε να καλύπτει τις παραπάνω απαιτήσεις, και πώς τα διάφορα είδη εκπαίδευσης προσαρµόζονται στο περιβάλλον αυτό. Αν και εδώ αναφέρεται το συγκεκριµένο περιβάλλον, τα συµπεράσµατα από τη µελέτη του µπορεί να βοηθήσουν οποιονδήποτε οργανισµό ενδιαφέρεται για την εισαγωγή ενός ΠΕΑΚ στο πρόγραµµά του, ώστε να γνωρίζει τι απαιτήσεις να έχει από αυτό. Μέρος 2 ο : τι προσφέρει το e-situ γενική περιγραφή Το e-situ (από το λατινικό in situ επί τόπου) είναι ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως κατάρτισης σχεδιασµένο και ανεπτυγµένο στην Ελλάδα από την Istomedia Limited, που σχεδιάστηκε εξ αρχής ώστε να λάβει υπόψη τα παραπάνω στοιχεία (βλ. και ). Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα εξής: To e-situ είναι ένα περιβάλλον για απεριόριστο αριθµό χρηστών, προσβάσιµο µέσω του world wide web (www). Μέσα στο περιβάλλον, οι διδασκόµενοι µπορούν να συνοµιλούν ζωντανά µεταξύ τους και µε τους διδάσκοντες (chat room). Επίσης, µπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν πίνακα ανακοινώσεων (bbs) µέσω του οποίου να κάνουν ερωτήσεις που µπορούν και οι υπόλοιποι να διαβάζουν και να σχολιάζουν. Μέσα στο περιβάλλον, οι διδασκόµενοι µπορούν να διαβάζουν και σχολιάζουν τις εργασίες των συµµαθητών τους και να καταγράφουν ερωτήσεις και διαλόγους. Επιτρέπει την αξιολόγηση µέσω online τεστ µε µέγιστο χρόνο απάντησης, ενώ προσφέρεται για τεστ πολλαπλών ερωτήσεων (multiple choice). Επειδή το περιβάλλον έχει σταθερή µόνο τη βάση δεδοµένων και τη βασική δοµή, µπορεί εύκολα να προσαρµοσθεί στις ανάγκες οποιουδήποτε φορέα ή οργανισµού. Όταν δηµιουργήθηκε το e-situ, προνοήσαµε ούτως ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί το υπάρχον κέλυφος σε όσες παραλλαγές χρειάζονται. Είναι σχεδιασµένο εξ αρχής στα ελληνικά, µε αποτέλεσµα να µην απαιτείται γνώση αγγλικών για τη χρήση του.

15 Είναι σχεδιασµένο από άτοµα µε εκπαιδευτική εµπειρία και πολυετή διδακτική πείρα, ενώ αξιοποιεί την εµπειρία παρόµοιων προγραµµάτων του εξωτερικού (IDEA). Απαιτεί ελάχιστους πόρους, µια και στη βασική του µορφή είναι συµβατό µε ουσιαστικά όλους τους Η/Υ και συστήµατα (πιστοποίηση bobby). Εάν, όµως, επιθυµείται, µπορεί να εξελιχθεί µε διάφορους τρόπους, παρέχοντας βίντεο, πανοραµικές φωτογραφίες, διαδραστικές παρουσιάσεις πολυµέσων, και διάφορες άλλες δυνατότητες. Όλο το περιβάλλον είναι σχεδιασµένο για συµβατότητα, και µε ειδική µέριµνα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές WAI και bobby) Οικονοµικά, το µεγάλο πλεονέκτηµα που πρσφέρει το e-situ είναι οτι τα δικαιώµατα χρήσης του περιβάλλοντος ανήκουν στον οργανισµό για λογαριασµό του οποίου αναπτύσσεται το εκάστοτε περιβάλλον, και δεν υπάρχει κανένα ετήσιο ποσό για τα δικαιώµατα (licence fee). Εκτός αυτού, εφόσον το περιβάλλον αναπτύσσεται εξ'αρχής για κάθε ενδιαφερόµενο, είναι εξασφαλισµένο ότι θα καλύπτει τις ανάγκες του µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ θα είναι πλήρως και εξ'αρχής ανεπτυγµένο στα ελληνικά. Επίσης, η Ιstomedia είναι σε θέση να βοηθήσει τον οργανισµό που θα αποκτήσει το εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον να το αξιοποιήσει. Μπορεί να οργανώσει σεµινάρια για διδάσκοντες και διδασκοµένους, καθώς και να βοηθήσει στην ψηφιοποίηση και προσαρµογή του υλικό του (συνήθως εντύπου) στις ευκαιρίες του νέου περιβάλλοντος. Αυτό συµβαίνει επειδή συµµετείχε και στις εργασίες αξιολόγησης του IDEA, όπου οι ευθύνες της συµπεριελάµβαναν την ανάπτυξη ψηφιακού υλικού για λογαριασµό της οµάδας αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένης της βιντεοσκόπησης και διανοµής µίας διάλεξης µέσω video streaming, της προσθήκης εικόνων, προσβάσεων (links) και video-clips σε µία άλλη διάλεξη, και της ανάπτυξης ενός τεστ για συµπλήρωση µέσα από την ιστοσελίδα. Πώς λειτουργεί το e-situ; Το e-situ σχεδιάστηκε εξ αρχής ώστε να βελτιστοποιεί την επαφή των µαθητών µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση. Σκοπός είναι αυτή η επαφή να είναι παιδαγωγική και εξατοµικευµένη, αντί να απευθύνεται µαζικά σε όλους τους φοιτητές. Η πρόσβαση και η χρήση του e-situ ειναι πολύ εύκολη. Ο κάθε φοιτητής έχει ένα όνοµα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) µε τα οποία µπαίνει ο µαθητής στο χώρο του e-situ. Μέσω της βάσης

16 δεδοµένων, το πρόγραµµα αναγνωρίζει τον κάθε µαθητή προσωπικά και το περιβάλλον προσαρµόζεται αυτόµατα στον κάθε µαθητή. Από τη στιγµή που θα εισέλθει στο περιβάλλον, ο φοιτητής έχει µία µεγάλη επιλογή χώρων και σελίδων που µπορεί να επισκεφτεί, όπως: Εργασίες Υπάρχει η πιεστική ανάγκη να ελέγχεται ο µαθητής, ιδίως επειδή ο φυσικός έλεγχος της παρουσίας του µαθητή δεν υπάρχει. Γι αυτό τον σκοπό, υπάρχει µία σελίδα η οποία υπενθυµίζει στους µαθητές τις εργασίες που χρωστούν και αυτές που περιµένουν διορθωµένες, και όπου οι µαθητές αποστέλλουν ηλεκτρονικά και παραλαµβάνουν τις εργασίες τους. Η χρήση µίας BBS Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδαγωγικών στόχων ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος, χρησιµοποιείται ευρέως µία BBS (Bulletin Board System), όπου οι µαθητές µπορούν να διαβάζουν και να σχολιάζουν ερωτήσεις και θέµατα. Ο σκοπός είναι να ενισχυθεί ο διάλογος, και η διδασκαλία µέσω αυτού. Μία BBS µπορεί να διαιρείται σε διάφορες θεµατικές περιοχές για να µπορεί ο ενδιαφερόµενος να συµµετέχει επιλεκτικά στις συζητήσεις. Μία BBS είναι ασύγχρονη, µε την έννοια ότι λειτουργεί ως πίνακας ανακοινώσεων και δεν είναι αναγκαία η παρουσία των ενδιαφεροµένων. Για µία συγχρονισµένη επικοινωνία, χρησιµοποιείται το chat room όπου οι διδασκόµενοι επικοινωνούν ζωντανά µεταξύ τους και συζητούν. ραστηριότητες Κάθε σχολή έχει εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως συνέδρια, οµιλίες ή ειδικά σεµινάρια. Για αυτόν το λόγο, υπάρχει µία σελίδα για δραστηριότητες µε έναν κατάλογο όλων των δραστηριοτήτων για κάθε µήνα ή εβδοµάδα. Κοινά ερωτήµατα Πολλοί µαθητές έχουν τα ίδια ερωτήµατα για το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. Αυτή η σελίδα διαφέρει από το BBS µε την έννοια ότι τα κοινά ερωτήµατα είναι κυρίως τεχνικής φύσης, και ενηµερώνεται από έναν τεχνικό. Η σελίδα των κοινών ερωτηµάτων αποσκοπεί στο να µειώσει τα τηλέφωνα και τη σπατάλη χρόνου, τόσο των χρηστών όσο και των τεχνικών υποστήριξης.

17 Υποστήριξη Αυτή η σελίδα ασχολείται µε την τεχνική υποστήριξη του περιβάλλοντος του e-situ. Υπάρχει δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας µε τους τεχνικούς υποστήριξης, εάν υπάρχουν βιντεοκάµερες. Εναλλακτικά, µπορεί να υπάρχει µία online φόρµα την οποία συµπληρώνει ο φοιτητής και τη στέλνει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, περιµένοντας απάντηση στην απορία του. Αίθουσα διδασκαλίας Η αίθουσα διδασκαλίας είναι αρχικά σχεδιασµένη για εκπαίδευση µέσω διαλόγου δηλαδή για διαδραστικές παρουσιάσεις, µε µικρό αριθµό συµµετεχόντων. Μπορεί να υποστηρίζει ένα περιβάλλον videoconferencing για πολλούς χρήστες (µέχρι 15) όπως το ivisit, όµως εδώ υπάρχουν προβλήµατα µε την ταχύτητα της σύνδεσης στο internet. Αίθουσα διαλέξεων Είναι σχεδιασµένη πρωταρχικά για εκπαίδευση µέσω παράδοσης δηλαδή παρουσιάσεις που απευθύνονται σε πληθώρα µαθητών, όπως video streaming. Εργαστήριο Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για την εκπαίδευση µέσω δράσης. Είναι πιο διαδραστικό από µία αίθουσα διδασκαλίας, µε την έννοια ότι ο καθηγητής δίνει κάποιες πληροφορίες στον µαθητή, ο οποίος πρέπει να τις εξετάσει, να τις αναλύσει και να προτείνει κάποιο αποτέλεσµα. Επικοινωνία µε το προσωπικό Σε µία σχολή υπάρχει πάντα η δυνατότητα να επικοινωνήσει ο µαθητής µε τον καθηγητή. Έτσι, είναι δυνατή η επικοινωνία µεταξύ του µαθητή και του κάθε καθηγητή. Αν υπάρχει βιντεοκάµερα, η επικοινωνία µπορεί να γίνει άµεσα. Αν δεν υπάρχει, ο µαθητής µπορεί να συµπληρώσει µία φόρµα και να τη στείλει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και να περιµένει µία απάντηση.

18 Παρουσίαση διδακτικής ύλης µέσω του e-situ Η διδακτική ύλη µπορεί να ψηφιοποιηθεί και παρουσιαστεί µε διάφορους τρόπους στο e-situ. Οι τρόποι αυτοί µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες αυτές που χρησιµοποιούν βίντεο, και αυτές που χρησιµοποιούν άλλες τεχνολογίες. Πιο συγκεκριµένα: Παρουσίαση µέσω βίντεο Όταν στην παρουσίαση της διδακτικής ύλης χρησιµοποιείται βίντεο, εµφανίζονται κάποιες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Το βίντεο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσα σε µία παρουσίαση µε τρεις βασικούς τρόπους: Αποκλειστική χρήση βίντεο Ίσως η πιο κοντινή σε µία συνηθισµένη διάλεξη µέθοδος, µε χρήση βίντεο για την παροχή µίας αίσθησης επικοινωνίας µε τον καθηγητή που παρουσιάζει τη διάλεξη. Προσφέρει, όµως, ελάχιστα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε µία συνηθισµένη διάλεξη, µε βασικότερο αυτό της ασύγχρονης επικοινωνίας ο διδασκόµενος, δηλαδή, µπορεί να παρακολουθήσει κάποια σηµεία της διάλεξης όσες φορές θέλει. Συνδυασµός βίντεο µε βίντεο Ο διδάσκων µπορεί να αξιοποιήσει την παρουσίαση µέσω βίντεο για να παρεµβάλλει µέσα στη διάλεξη αποσπάσµατα βίντεο σχετικά µε το θέµα του. Για παράδειγµα, κατά την αξιολόγηση του IDEA χρησιµοποιήθηκε µία διάλεξη στο πλαίσιο των Cultural Studies του Prof. Alistair McLeary σχετικά µε τους Simpsons (Self-reflectivity in the Simpsons), η οποία στηρίχθηκε στην εναλλαγή της βιντεοσκοπηµένης διάλεξης του καθηγητή µε αποσπάσµατα βίντεο από τους Simpsons. Συνδυασµός βίντεο µε πολύµεσα Η µέθοδος αυτή µπορεί να λειτουργήσει σε συνδυασµό µε την παραπάνω, και µοιάζει στην εφαρµογή της µε τα τηλεοπτικά παράθυρα, που επιτρέπουν στο θεατή να βλέπει ταυτόχρονα τον οµιλούντα, αλλά και κάποια παρουσίαση σχετική µε το θέµα της διάλεξης. Η διαφορά της µεθόδου

19 αυτής από την προηγούµενη, έγκειται στο περιεχόµενο της παρουσίασης, το οποίο µπορεί να αποτελείται από κάποια παρουσίαση των βασικών σηµείων ( bullets ) ή σε κάποια σχεδιαγράµµατα και σχέδια σχετικά µε το αντικείµενο. παράδειγµα συνδυασµού βίντεο µε παρουσίαση bullets µε τα σηµαντικότερα τµήµατα της ύλης ( 1998, Microsoft Corp) Παρουσίαση χωρίς τη χρήση βίντεο Η δεύτερη αυτή κατηγορία χρησιµοποιεί λιγότερο την τηλεοπτική σηµειολογία, και περισσότερο αυτή του βιβλίου. Έτσι, η διδακτική ύλη διαιρείται σε υποενότητες, τις οποίες καλείται ο διδασκόµενος να καλύψει µόνος του, συνήθως σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. Για παράδειγµα, εάν η διδακτική ύλη διαιρείται σε 10 υποενότητες, µπορεί η διάρκεια διδασκαλίας να είναι 10 εβδοµάδες. Προσοµοιάζει, έτσι, η παρουσίαση της διδακτικής ύλης αυτή του βιβλίου, όπου η ύλη διαιρείται σε κεφάλαια τα οποία καλείται να καλύψει ο διδασκόµενος µέσα σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. Η διαφορά της µεθόδου αυτής από το συνηθισµένο βιβλίο έγκειται στις ευκαιρίες που ανοίγονται για την παρουσίαση της διδακτικής ύλης. Έτσι, η ύλη µπορεί να εµπλουτιστεί µε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα ήταν ενδεχοµένως δύσκολο να παρουσιαστεί µέσα σε µία συνηθισµένη αίθουσα. Τέτοιο υλικό µπορεί να είναι κάποια ηχητικά εφφέ ή µία µουσική κάλυψη, επεξηγητικά τρισδιάστατα διαγράµµατα ή animations που να δείχνουν µεταβολές σε κάποιο αντικείµενο, πανοραµικές διαδραστικές φωτογραφίες 360 ο κ.λπ. Επίσης, µπορεί να

20 εµπλουτισθεί η ύλη µε διαδραστικές παρουσιάσεις ο διδασκόµενος, δηλαδή, να µετακινεί ή επηρεάζει µε διάφορους τρόπους την παρουσίαση για να δει τη συνέχειά της. Τέλος, η µεγαλύτερη ευκαιρία παρέχεται από τη δυνατότητα χρήσης προσβάσεων ( links ) σε διάφορες ιστοσελίδες σχετικές µε το αντικείµενο της διάλεξης, γεγονός που επιτρέπει στο διδασκόµενο να εξερευνήσει περαιτέρω το θέµα χωρίς να χρειαστεί να µεσολαβήσει χρόνος για να αγοράσει ή δανειστεί βιβλιογραφία. Η webliography, όπως συχνά αναφέρεται, αποτελεί ίσως και τη µεγαλύτερη καινοτοµία σε σχέση µε το συνηθισµένο βιβλίο. παράδειγµα διαδραστικής παρουσίασης: ο διδασκόµενος καλείται να κινήσει την κλεψύδρα στο κάτω µέρος της εικόνας, οπότε και µετακινείται η εικόνα για να δείξει τις εξελίξεις στην τεχνολογία των Η/Υ από το 1950 έως τις µέρες µας ( 1999, Napier University) Η συνδυασµένη χρήση των παραπάνω τεχνικών προσθέτει ενδιαφέρον σε µία διάλεξη που µπορεί αλλιώς να εκλαµβάνεται ως µη ενδιαφέρουσα από το µέσο φοιτητή, και αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την περαιτέρω εµβάθυνσή του στο αντικείµενο. Αξιολόγηση Μετά τη συµπλήρωση της διδακτικής ύλης ή και κατά τη διάρκειά της, είναι δυνατό να παρέχεται στο διδασκόµενο η ευκαιρία αξιολόγησης (τεστ). Έτσι, είναι δυνατό να παρέχονται στο τέλος των θεµατικών ενοτήτων online quiz που να µπορεί να συµπληρώσει ο διδασκόµενος, τα αποτελέσµατα των οποίων να του επιστρέφονται άµεσα. Τα τεστ πολλαπλών ερωτήσεων προσφέρονται ιδιαίτερα για αυτή τη µορφή αυτοαξιολόγησης, µια και µπορούν εύκολα να ελεγχθούν για σωστές ή λάθος

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» «Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» Εισαγωγή Χαρακτηριστικά - Σύγκριση Οµάδα Εργασίας: ηµήτριος Βαγιάνος Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Αύγουστος Τσινάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μαθήματος e-learning με τίτλο: «Σχεδιασμός Εικονικών ικτύων» ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών Του φοιτητή Λάζαρου Δεβετζή Επιβλέπων καθηγητής Δημήτριος Κλεφτούρης Αρ. Μητρώου: 083316 Θεσσαλονίκη, 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Τασιγιαννόπουλος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας:

Γιώργος Τασιγιαννόπουλος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Γιώργος Τασιγιαννόπουλος ΜΠL/0528 Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: The Use of Mind Mapping in e Learning: Study & Development of Application for Project Management

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Ε ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Αρχική και Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Τεχνολογία. Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πρακτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης των Ανθρώπινων Πόρων στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing More options for energy efficient mobility through Car-Sharing Αριθµός Συµβολαίου: IEE/07/696/SI2.499387 Παραδοτέο 7.5 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α.Μ.: 88/2002 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 2 UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«Εκμάθηση μαθηματικών σε παιδιά Α δημοτικού μέσω κινητού τηλεφώνου»

«Εκμάθηση μαθηματικών σε παιδιά Α δημοτικού μέσω κινητού τηλεφώνου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκμάθηση μαθηματικών σε παιδιά Α δημοτικού μέσω κινητού τηλεφώνου» ΣΑΜΙΩΤΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΑΕΜ: 2203 Επιβλέπων Δρ. Μωυσιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γενικό πρότυπο αξιολόγησης των Ολοκληρωµένων ιαδικτυακών Περιβαλλόντων ιδασκαλίας και Μάθησης

Ένα γενικό πρότυπο αξιολόγησης των Ολοκληρωµένων ιαδικτυακών Περιβαλλόντων ιδασκαλίας και Μάθησης Ένα γενικό πρότυπο αξιολόγησης των Ολοκληρωµένων ιαδικτυακών Περιβαλλόντων ιδασκαλίας και Μάθησης Αποστολάκης Ιωάννης Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Αθήνα, Ελλάδα apost@ekdd.gr Τζικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά την εκπόνηση της Διπλωματικής τους Εργασίας.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά την εκπόνηση της Διπλωματικής τους Εργασίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σ Χ Ο Λ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν & Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Ι Τ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα