ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ International Disaster Response Law (I.D.R.L.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ International Disaster Response Law (I.D.R.L.)"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ International Disaster Response Law (I.D.R.L.) Το περιεχόμενο των Οδηγιών υιοθετήθηκε στην 30 η Διεθνή Διάσκεψη Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού / Ερυθράς Ημισελήνου Νοέμβριος 2007 Δεσμεύσεις Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ΡΟ (Προετοιμασία & Αντιμετώπιση Καταστροφών) 3.1. Strengthening the legal framework for international response to disasters 3.2. Measures to minimize the impact of disasters on vulnerable populations

2 «Σχέδιο Οδηγιών Παροχής Διεθνούς Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην Αντιμετώπιση Καταστροφών και Αποκατάσταση Εσωτερική Υλοποίηση και Διατάξεις». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Σκοπός και Έκταση 2. Ορισμοί ΜΕΡΟΣ Ι : ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 3. Ευθύνες Πληγέντων Κρατών 4. Ευθύνες Αρωγών Δρώντων 5. Πρόσθετες Ευθύνες Όλων των Εμπλεκομένων Κρατών 6. Ευθύνες Παρεκκλίσεως και η εκ Προθέσεως Χρήση Πηγών ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Έγκαιρη Προετοιμασία και Ετοιμότητα 7. Έγκαιρη Προετοιμασία 8. Πολιτικές, Νομικά, Θεσμικά Πλαίσια 9. Διεθνής και Περιφερειακή Υποστήριξη για Αύξηση Εσωτερικής Δυναμικής των Κρατών ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 10. Πρωτοβουλία 11. Πρωτοβουλία για Στρατιωτική Βοήθεια 12. Λήξη ΜΕΡΟΣ ΙV : ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 13. Νομικές διευκολύνσεις για τα Αρωγά Κράτη 14. Νομικές διευκολύνσεις για τους Αρωγούς Ανθρωπιστικούς Οργανισμούς 15. Νομικές διευκολύνσεις άλλων Αρωγών Δρώντων 2

3 ΜΕΡΟΣ V : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 16. Προσωπικό 17. Αγαθά & Εξοπλισμός 18. Ειδικά Αγαθά & Εξοπλισμός 19. Μεταφορικά 20. Προσωρινό Εσωτερικό Νομικό Καθεστώς 21. Φορολόγηση 22. Ασφάλεια 23. Παρατεταμένο Ωράριο 24. Δαπάνες 3

4 Εισαγωγή : Άρθρο 1 Σκοπός και Έκταση 1. Οι οδηγίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Ενώ αναμένεται πως τα Κράτη θα κάνουν χρήση αυτών για να βελτιώσουν τη νομοθεσία τους, τις πολιτικές τους και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διεθνή παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο, οι οδηγίες δεν θα επηρεάσουν άμεσα υπάρχοντα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από το εσωτερικό τους δίκαιο. 2. Πηγάζουν από πολλά υπάρχοντα διεθνή όργανα, συμπεριλαμβανομένων και των υπ αρ. 46/ και 57/ Αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου των ηνωμένων Εθνών, Μέτρα Εκτέλεσης Παροχής Διεθνούς Βοήθειας του 1977 και το Πλαίσιο Δράσης του Hyogo Σκοπός τους είναι να συμβάλλουν στη νομική ισχύ της ετοιμότητας παρέχοντας έναν Οδηγό στα ενδιαφερόμενα Κράτη να βελτιώσουν τα εσωτερικά, νομικά, θεσμικά τους πλαίσια και πλαίσια πολιτικής, που αφορούν στη διεθνή παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης. Επιβεβαιώνοντας τον αρχικό ρόλο των εσωτερικών Κρατικών Αρχών και δρώντων, αυτές οι Οδηγίες προτείνουν στο ελάχιστο την παροχή νομιμοποίησης των Αρωγών Κρατών και των Αρωγών Ανθρωπιστικών Οργανισμών, οι οποίοι προτίθενται και δύνανται να συμμορφωθούν στο ελάχιστο με τα διεθνή κριτήρια που ισχύουν για τον συντονισμό, αλλά και την ποιότητα και την ευθύνη των μερών. Αναμένεται πως με τη χρήση αυτών των Οδηγιών θα αυξηθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της παροχής Διεθνούς Βοήθειας στην αντιμετώπισης καταστροφών και αποκατάσταση, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πληγείσες από την καταστροφή κοινότητες. 4

5 4. Οι Οδηγίες αυτές δεν έχουν σαν σκοπό να εφαρμοστούν σε κατάσταση ένοπλης σύρραξης ή σε καταστροφές που συμβαίνουν κατά την διάρκεια αυτών ή να επιφέρουν αλλαγές στο περιεχόμενο των κανόνων που διέπουν την παροχή βοήθειας αποκατάστασης. Οι Οδηγίες αυτές δεν έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν το υπάρχον διεθνές δίκαιο ή συμβάσεις αποκλειστικά και μόνο : (α) Στο Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Προσφυγικό ή Ανθρωπιστικό Δίκαιο. (β) Στο νομικό καθεστώς των Κρατών ή τη νομική προσωπικότητα των ενδο-κυβερνητικών οργανισμών, ΔΟΕΣ και ΔΕΕΣ. (γ) Στο Διεθνές Δίκαιο που σχετίζεται με προνόμια και ασυλίες (δ) Στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), καθώς και τους υπάρχοντες νομικούς διακανονισμούς μεταξύ τμημάτων της ΔΕΕΣ και Κρατών (ε) Σε άλλες υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ Κρατών ή μεταξύ Κρατών και αρωγών δρώντων. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς των Οδηγιών, 1. «Καταστροφή» ορίζεται ως μία σημαντική διακοπή της συνήθους λειτουργίας της κοινωνίας, η οποία αποτελεί μία σημαντική και ευρεία απειλή για την ανθρώπινη ζωή, υγεία, περιουσία ή το περιβάλλον, προκληθείσα είτε εμφανίστηκε ξαφνικά ή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων διαδικασιών, εξαιρώντας όμως την ένοπλη σύρραξη. 5

6 2. «Ανθρωπιστική Βοήθεια», ορίζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πληγεισών κοινοτήτων. 3. «Αρχική αποκατάσταση / επαναφορά», ορίζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που στοχεύουν στην ανοικοδόμηση, βελτίωση ή στην επαναφορά μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης των πληγέντων περιοχών προ της καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρωτοβουλιών, οι οποίες θα αυξήσουν την ελαστικότητα (δραστηριοποίησης των αρωγών μερών) και θα περιορίσουν κινδύνους, έτσι ώστε η παροχή άμεσων αναγκών για τις πληγείσες κοινότητες, τουλάχιστον κατά το αρχικό διάστημα να έχει καλυφθεί, όπως αυτή θα ορίζεται από τα Πληγέντα Κράτη. 4. «Αγαθά», ορίζονται οι προμήθειες που προτίθενται να δοθούν στις πληγείσες περιοχές ως ανθρωπιστική βοήθεια ή αποκατάσταση. 5. «Υπηρεσίες», ορίζονται οι δραστηριότητες (διάσωση και ιατρική φροντίδα) που αναλαμβάνει το προσωπικό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης, για λογαριασμό των πληγεισών περιοχών. 6. «Εξοπλισμός», ορίζονται ως εργαλεία/μέσα εκτός των άλλων αγαθών που θεωρούνται απαραίτητα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, όπως οχήματα και ραδιοφωνικά συστήματα. 7. «Προσωπικό», ορίζεται το εργατικό δυναμικό και οι εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών. 6

7 8. «Πληγέν Κράτος», ορίζεται το Κράτος, το οποίο στην επικράτειά του, πληθυσμός και περιουσία αυτού επηρεάζεται από την καταστροφή. 9. «Αρωγό Κράτος», ορίζεται το Κράτος που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση των καταστροφών και αποκατάσταση, είτε μέσω των πολιτικών είτε μέσω των στρατιωτικών του υπηρεσιών. 10. «Χώρα Προέλευσης», ορίζεται ως το Κράτος, από όπου ξεκινάει το προσωπικό, αγαθά και εξοπλισμός ως παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης για το Πληγέν Κράτος. 11. «Χώρα Διέλευσης», ορίζεται το Κράτος στο οποίο η εδαφική του δικαιοδοσία επιτρέπει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Πληγέν Κράτος σε συνάρτηση με αυτή την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης. 12. «Αρωγός ανθρωπιστικός οργανισμός», ορίζεται ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο, αλλοδαπό, περιφερειακό ή διεθνές, του οποίου οι δραστηριότητες και οι σκοποί, αρχικά, επικεντρώνονται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποκατάστασης ή ανάπτυξης. 13. «Υποψηφιότητα αρωγού ανθρωπιστικού οργανισμού», σημαίνει ένα αρωγό ανθρωπιστικό οργανισμό ο οποίος δύναται να είναι υποψήφιος για νομιμοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του V Μέρους των παρόντων Οδηγιών, όπως αυτές (οι διατάξεις) εφαρμόζονται από τα Κράτη Προέλευσης, Διελεύσεως και το Πληγέν Κράτος. 14. «Αρωγός Δρών», ορίζεται κάθε αρωγός ανθρωπιστικός οργανισμός ή αρωγό Κράτος ή άλλο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, όπως ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν δωρεές ως ανθρωπιστική βοήθεια ή οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο ανταποκρίνεται με χρηματική 7

8 ΜΕΡΟΣ Ι : ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ Άρθρο 3 : Ευθύνες Πληγέντων Κρατών 1. Τα Πληγέντα Κράτη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση και τον περιορισμό των επικείμενων κινδύνων στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης στην επικράτειά τους. Οι Εθνικοί Σύλλογοι ΕΣ/ΕΗ, ως αρωγοί στις Δημόσιες Αρχές, στο ανθρωπιστικό πεδίο, καθώς και άλλοι εγχώριοι παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε εσωτερικό επίπεδο. 2. Εάν το Πληγέν Κράτος αναγνωρίσει πως μία κατάσταση καταστροφής υπερβαίνει τις δυνατότητες ανταπόκρισής του σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να απευθύνει έκκληση για διεθνή ή/και περιφερειακή βοήθεια, με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες των πληγέντων. 3. τα πληγέντα κράτη έχουν το υπέρτατο δικαίωμα να συντονίζουν, καθοδηγούν, κανονίζουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφής και αποκατάστασης, που εξελίσσεται στην επικράτειά τους. Άρθρο 4 : Ευθύνες Αρωγών Δρώντων 1. Οι αρωγοί και το προσωπικό τους θα πρέπει να υπόκεινται στους νόμους του Πληγέντος Κράτους και στο εφαρμοστέο Διεθνές Δίκαιο, να συνεργάζονται με τις εσωτερικές Αρχές και να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των πληγέντων ανά πάσα στιγμή. 8

9 2. οι αρωγοί παράγοντες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση ή αποκατάσταση καταστροφών σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας, και πιο συγκεκριμένα : (α) Να επικεντρώνεται (η ανθρωπιστική βοήθεια) εξ ολοκλήρου στην αναλογικότητα των αναγκών. (β) Να παρέχεται η ανθρωπιστική βοήθεια με αμεροληψία (αναφορικά με την εθνικότητα, φυλή, θρησκευτική πεποίθηση, τάξη, γένος ανικανότητα, ηλικία και πολιτική πεποίθηση) στους πληγέντες. (γ) Να παρέχεται (ανθρωπιστική βοήθεια) χωρίς να υπάρχουν βλέψεις για εμπορικό κέρδος από τις φιλανθρωπίες, καθώς και περαιτέρω πολιτικό ή θρησκευτικό όφελος. (δ) Να μην χρησιμοποιείται (η ανθρωπιστική βοήθεια) ως μέσω συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών, πολιτικής, οικονομικής ή στρατιωτικής φύσεως, άσχετων με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης. 3. Στο μέγιστο βαθμό, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης θα πρέπει : (α) Να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες, εάν προκύψουν, γυναικών και άλλων ευαίσθητων / ευπαθών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετατοπισμένων, ηλικιωμένων και φορέων του AIDS/HIV ή άλλων καταβεβλημένων ασθενών. (β) Να είναι επαρκής για τις ανάγκες των πληγέντων και σύμφωνη με τα διεθνή κριτήρια ποιότητας. (γ) Να βρίσκεται σε συντονισμό με άλλους συναφείς εσωτερικούς και δρώντες αρωγούς. 9

10 (δ) Να παρέχεται και να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται με ευαισθησία στις εκάστοτε πολιτιστικές, κοινωνικές και θρησκευτικές παραδόσεις και έθιμα. (ε) Να διεξάγεται ο σχεδιασμός, ο έλεγχος, η αποτίμηση και η παροχή της, με την επαρκή εμπλοκή των πληγέντων, των γυναικών, των ηλικιωμένων, των νέων. (στ) Να προσφέρεται από ικανό και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. (ζ) Να παρέχεται βοήθεια εις αναλογία των οργανωτικών δυνατοτήτων (των δρώντων αρωγών). (η) Να διεξάγεται και να οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνει τις δυνατότητες ανταπόκρισης στη διαχείριση καταστροφών, αντιμετώπισης και αποκατάστασης αυτών σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να περιορίζει τα εν δυνάμει τρωτά σημεία σε περίπτωση καταστροφών. (θ) Να διεξάγεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές περιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες σε οικονομικό επίπεδο, την αγορά εργασίας, τους αναπτυξιακούς στόχους και το περιβάλλον. Και (ι) Να παρέχεται με διαφάνεια καθώς και να κοινοποιεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση αυτής. Άρθρο 5 : Πρόσθετες ευθύνες Όλων των Εμπλεκομένων Κρατών 1. Τα Κράτη που χρηματοδοτούν άλλους αρωγούς δρώντες θα πρέπει να τους προτρέπουν να συμμορφώνονται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου Όλα τα Κράτη θα πρέπει να ενθαρρύνουν το κοινό που ενδιαφέρεται να προσφέρει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής και της αποκατάστασης, να στέλνει μόνο τα αγαθά αυτά που ζητούνται ειδικώς από το Πληγέν Κράτος. 10

11 Άρθρο 6 : Ευθύνες Παρεκκλίσεως και η εκ Προθέσεως Χρήση Πηγών 1. Τα Κράτη και οι αρωγοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να συνεργάζονται για την αποφυγή άνομων παρεκκλίσεων, κατάχρησης ή παράνομης ιδιοποίησης, απάτης που μπορούν να προκύψουν κατά την παροχή αγαθών ανθρωπιστικής βοήθειας, εξοπλισμού και άλλων αγαθών και θα πρέπει για την αποφυγή αυτών, να προβλέψουν για αυτό όλες τις νόμιμες διαδικασίες. 2. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους πόρους και τα αγαθά παροχής βοήθειας που τους δωρίζονται και τα έχουν αποδεχτεί σε σχέση με την καταστροφή, με σύννομο τρόπο και για το σκοπό που αυτά χορηγήθηκαν. ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Άρθρο 7 : Έγκαιρη Προειδοποίηση Με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν διασυνοριακές επιπτώσεις και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα παροχής διεθνούς βοήθειας που μπορεί να ζητηθεί, όλα τα Κράτη θα πρέπει να εξασφαλίζουν εκείνες τις διαδικασίες, οι οποίες θα είναι απαραίτητες ακόμα και για την άμεση υλοποίηση διανομής πληροφοριών για τις καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων και των εκτάκτων επικείμενων κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν αυτές, με άλλη Κράτη και άλλους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς, καθώς και το Γραφείο Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 8 : Πολιτικές, Νομικά και Θεσμικά Πλαίσια 1. Τα Κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν συμπαγή νομικά, και θεσμικά πλαίσια και πολιτικές, για την πρόληψη, αποκατάσταση και την ετοιμότητα αυτών σε περίπτωση καταστροφών, ως αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων διαχείρισης κρίσεων που αναλαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένων και των εκτάκτων αναγκών και επιπλέον να 11

12 2. Αυτά τα πλαίσια θα πρέπει, να γίνουν απαρχή για την επαρκή υλοποίηση και διοργάνωση παροχής διεθνούς βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης, καθώς και να είναι σύμφωνα με αυτές τις Οδηγίες. Θα επιτρέπουν τον αποτελεσματικό συντονισμό για την παροχή βοήθειας, έχοντας υπόψη και το ρόλο του Γραφείου Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών ως κεντρικό φορέα Συντονισμού με τα Κράτη και τους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς που αφορούν τις επιχειρήσεις εκτάκτων αναγκών των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να διορίζουν, ξεκάθαρα, συγκεκριμένους εσωτερικούς κρατικούς φορείς που θα είναι υπεύθυνοι και εξουσιοδοτημένοι για τον συντονισμό των εν λόγω επιχειρήσεων. Εξάλλου, θα πρέπει να ληφθεί, σοβαρά, υπόψη η δημιουργία κεντρικού παρατηρητηρίου ως ενδιάμεσου φορέα των διεθνών και εθνικών δρώντων σε όλα τα επίπεδα. 3. Όπου θεωρείται απαραίτητο, οι κυβερνήσεις των κρατών θα πρέπει να ενθαρρύνουν άλλους εσωτερικούς φορείς/οργανισμούς με δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων στην αλλοδαπή να έχουν πλάνο δράσης σχετικό με την διεθνή παροχή βοήθειας στην αντιμετώπισης καταστροφών και αποκατάστασης, όπως νομαρχιακοί ή δημοτικοί φορείς και άλλους ιδιωτικούς δρώντες, οι οποίοι θα κάνουν τα απαραίτητα βήματα στο μέτρο που τους αφορά, για να υλοποιήσουν αυτές τις Οδηγίες. 12

13 Άρθρο 9 : Διεθνής και Περιφερειακή Υποστήριξη Εσωτερική Δυναμική Κρατών 1. Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων δωρητών, περιφερειακών και άλλων σχετικών δρώντων, θα πρέπει να στηρίξουν τα αναπτυσσόμενα Κράτη και τους Εθνικούς συλλόγους τους, ώστε να αυξήσουν τις δυνατότητές τους στον τομέα της πρόληψης, προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών στο εσωτερικό τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανεπάρκεια και την περιορισμένη αναγκαιότητα που έχουν επιδείξει έως τώρα (Κράτη και Εθνικοί Σύλλογοι) σ αυτό τον τομέα. 2. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να στηρίξει, επίσης, τα αναπτυσσόμενα κράτη να αναπτύξουν τη δυναμική τους, ώστε να αξιοποιήσουν επαρκώς τις δυνατότητές τους σε θέματα πολιτικής, σε νομικό και θεσμικό πλαίσιο και έτσι να υλοποιήσουν τη διεθνή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης (στο εσωτερικό τους). Αυτή η στήριξη θα πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με όλους τους συντονιστικούς φορείς. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 10 : Πρωτοβουλία 1. Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει καταρχήν να γίνεται μόνο με τη συναίνεση του Πληγέντος Κράτους και βάσει εκκλήσεως αυτού. Το Πληγέν Κράτος θα πρέπει να αποφασίσει σε δεδομένο χρονικό διάστημα εάν θα δεχτεί ή θα απορρίψει προσφορές παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για να προβεί σε ανάλογες συνεννοήσεις. Για να λάβει τις εν λόγω αποφάσεις το Πληγέν κράτος, θα πρέπει επαρκώς να αποτιμήσει τις ανάγκες. Σημαντική είναι η λήψη κοινών 13

14 2. Η ζήτηση και προσφορά για βοήθεια θα πρέπει να είναι όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται ως προς το είδος και την ποσότητα των αγαθών, καθώς επίσης, και ως προς τις διαθέσιμες ή απαιτούμενες υπηρεσίες και δαπάνες αυτών. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να καταδεικνύουν το συγκεκριμένο είδος αγαθών και υπηρεσιών που πρόκειται να προσφερθεί ή ποια αγαθά δεν είναι αναγκαία. 3. Τα Πληγέντα κράτη θα πρέπει να διαθέτουν (στους αρωγούς) επαρκείς πληροφορίες για το εσωτερικό τους ισχύον δίκαιο και τους σχετικούς κανονισμούς που αφορούν στην είσοδο και στην επιχείρηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης. Άρθρο 11 : Πρωτοβουλία για Στρατιωτική Βοήθεια Το στρατιωτικό υλικό θα πρέπει να διατίθεται για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης, μόνο μετά από αίτηση ή έκδηλη συγκατάθεση του Πληγέντος Κράτους, έχοντας αξιολογήσει όλα τα εναλλακτικά πολιτικά μέσα. Προηγηθέντος ενός τέτοιου εγχειρήματος οι όροι και οι προθεσμίες θα πρέπει να συμφωνούνται από τα Πληγέντα και τα Αρωγά Κράτη (συμπεριλαμβάνοντας θέματα όπως : η διάρκεια του εγχειρήματος εάν θα είναι ένοπλο το προσωπικό ή όχι, εάν θα γίνεται χρήση στολών, αλλά και η χρήση μηχανισμών συνεργασίας με πολιτικούς δρώντες). Άρθρο 12 : Λήξη Όταν ένα Πληγέν Κράτος ή αρωγός επιθυμεί τη λήξη της παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης, θα πρέπει επαρκώς να ενημερώσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Με αυτή την ενημέρωση, το πληγέν κράτος και ο αρωγός οργανισμός θα πρέπει να συμβουλευτούν ο ένας τον άλλο, έχοντας υπόψη τους τυχόν 14

15 επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η λήξη (παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας) στις πληγείσες περιοχές. ΜΕΡΟΣ IV : ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Άρθρο 13 : Νομιμοποιήσεις Αρωγών Κρατών Τα πληγέντα και τα Κράτη Διελεύσεως θα πρέπει να διαθέτουν, στο ελάχιστο, τις κατάλληλες νομιμοποιήσεις / νομικές διευκολύνσεις για το αρωγό Κράτος, όπως αυτές περιγράφονται στο V Μέρος των Οδηγιών, σε συνάρτηση με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης. Άρθρο 14 : Νομιμοποιήσεις Αρωγών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων 1. Βάσει του υπάρχοντος Διεθνούς Δικαίου, αποτελεί προνόμιο των Κρατών προελεύσεως, Διελεύσεως και Πληγέντων να επιλέξουν ποιοι αρωγοί διεθνείς οργανισμοί θα είναι υποψήφιοι να έχουν πρόσβαση σε νομιμοποίηση / νομικές διευκολύνσεις σε περίπτωση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπισης καταστροφών και αποκατάστασης. 2. Τα Κράτη προτείνεται, πως θα πρέπει να θέσουν κριτήρια για τους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς που θέτουν υποψηφιότητα για νομιμοποίηση. Σ αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να συμπεριληφθεί η δυναμική και η πρόθεση του οργανισμού να δρα σύμφωνα με τις ευθύνες του όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 4 των παρόντων οδηγιών. 3. Οποιεσδήποτε επιπλέον προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς δεν θα πρέπει παρανόμως να βαρύνουν τους όρους παροχής αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης. 15

16 4. Ο καθορισμός υποψηφιότητας από το Κράτος που χορηγεί τις νομιμοποιήσεις αυτές θα πρέπει να είναι δυνατές προ της εκδηλώσεως της καταστροφής ή έστω στην έναρξη αυτής. Οι εφαρμοστέες διαδικασίες και μηχανισμοί θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο απλοί και άμεσοι. Θα πρέπει να περιγράφονται επαρκώς και να διατίθενται ελεύθερα. Θα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τη χρήση εθνικού έμψυχου δυναμικό διμερών συμβάσεων ή να υπόκεινται σε διεθνή ή περιφερειακά συστήματα αξιολόγησης, εάν αυτά είναι διαθέσιμα. 5. Η εδραίωση των νομιμοποιήσεων του V Μέρους θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και σύμφωνες με τους όρους της υποπαραγράφου 2, της παρούσας παραγράφου. Το δικαίωμα της νομιμοποίησης δεν θα μπορεί να αλλάζει μέσω διαιτησίας, μακροπρόθεσμα ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά αναλογία των συνθηκών. Άρθρο 15 : Νομιμοποιήσεις άλλων Αρωγών Δρώντων Τα Πληγέντα Κράτη θα μπορούν να επεκτείνουν, εάν ζητηθεί, μερικές από τις νομιμοποιήσεις (νομικές διευκολύνσεις) του V Μέρους των αρωγών παραγόντων, εκτός αυτών των παραγράφων 13 & 14, όπως ιδιωτικές εταιρείες που προσφέρουν δωρεά, υπό την προϋπόθεση πως αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από τους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς και τα αρωγά Κράτη. Όποιος δρών επιδέχεται τέτοιες νομικές διευκολύνσεις θα υπόκειται, στο ελάχιστο, στους ίδιους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 14. ΜΕΡΟΣ V : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προτείνεται πως τα Κράτη θα παρέχουν νομιμοποιήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις παρ (των παρόντων Οδηγιών) στα Αρωγά Κράτη και στους υποψηφίους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Γίνεται κατανοητό πως η έκδοση αυτών των νομιμοποιήσεων θα υπόκεινται στα 16

17 συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας (του Πληγέντος Κράτους), της δημόσιας τάξης, τη δημόσια υγεία και περιβάλλον και τις ηθικές αξίες των πολιτών των Πληγέντων Κρατών, αλλά και των Κρατών Προέλευσης και Διέλευσης. Τέτοια μέτρα προστασίας συμφερόντων θα πρέπει να τα επεξεργάζονται (τα εμπλεκόμενα μέρη) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δεδομένης καταστροφής και να συνάδουν με την ανθρωπιστική επιτακτική έκκληση των αναγκών των πληγέντων κοινοτήτων. Άρθρο 16 : Προσωπικό 1. Λαβαίνοντας υπόψη το προσωπικό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας των πληγέντων κρατών και των αρμόδιων ανθρωπιστικών οργανισμών, τα Πληγέντα Κράτη πρέπει να μεριμνούν για : (α) τη χορήγηση πολλαπλών εισόδων εξόδων βίζας και άδειες εργασίας, ιδανικά χωρίς δαπάνη, οι οποίες θα ανανεώνονται εντός της επικράτειας του Πληγέντος Κράτους, για όλο το χρονικό διάστημα που θα διεξάγονται οι εργασίες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης. (β) την επίσπευση χορήγησης βίζας και αδειών εργασίας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφής και αποκατάστασης. (γ) την εδραίωση διαδικασιών για προσωρινή αναγνώριση τυπικών επαγγελματικών προσόντων αλλοδαπού ιατρικού προσωπικού, αρχιτεκτόνων και μηχανικών, την έκδοση διπλωμάτων οδήγησης και άλλου τύπου αδειών και πιστοποιητικών, τα οποία θα είναι απαραίτητα και αναγνωρισμένα (γνησιότητα αυτών) για την σωστή άσκηση καθηκόντων (από το αλλοδαπό προσωπικό) στο Πληγέν Κράτος ή στον υποψήφιο αρωγό ανθρωπιστικό οργανισμό, που θα προσφέρει εργασίες (παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας) κατά το χρονικό διάστημα αντιμετώπισης καταστροφής και αποκατάστασης. 17

18 (δ) τη διευκόλυνση για ελεύθερη πρόσβαση και μετακίνηση του προσωπικού παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης σε όλη την επικράτεια της πληγείσας περιοχής, έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια του προσωπικού αυτού. 2. Μετά από αίτηση τα Κράτη Προέλευσης και Διελεύσεως θα έχουν το δικαίωμα ή θα δύνανται να εκδίδουν βίζες εισόδου εξόδου ιδανικά χωρίς κόστος όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο, για το προσωπικό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης του αρωγού ανθρωπιστικού οργανισμού. Άρθρο 17 : Αγαθά και Εξοπλισμός 1. Όσο αφορά τα αγαθά παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και τον εξοπλισμό που θα εισάγεται ή θα εξάγεται εκ μέρους των αρωγών Κρατών και των υποψήφιων αρωγών ανθρωπιστικών οργανισμών, τα Κράτη Προελεύσεως, Διελεύσεως καθώς και τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει : (α) Να εκπίπτουν από όλους τους φόρους, δασμούς, χρεώσεις, δημόσια τέλη, κλπ (β) Να εκπίπτουν από περιορισμούς (δασμούς, χρεώσεις, τέλη, κλπ) στις εισαγωγές εξαγωγές, μεταφορικά αγαθών ανθρωπιστικής βοήθειας. (γ) Να απλοποιούν και περιορίζουν εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες αφορούν την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων για εισαγωγή / εξαγωγή αγαθών εξοπλισμού. (δ) Να χορηγούν άδειες εξαγωγής οποιονδήποτε εξοπλισμών, που είτε δεν χρησιμοποιηθήκαν είτε επιθυμούν τα Κράτη αρωγής ή ο αρωγός ανθρωπιστικός οργανισμός να επανακτήσουν. 18

19 2. Επιπροσθέτως, τα Αρωγά Κράτη ή τα Κράτη Προελεύσεως και Διελεύσεως, αναφορικά με τα αγαθά ανθρωπιστικής βοήθειας και εξοπλισμού, θα πρέπει : (α) Να περιορίζουν τους ελέγχους εξοπλισμού (για τα αγαθά ανθρωπιστικής βοήθειας) και να παραιτούνται αυτού του δικαιώματός τους. Όπου η παραίτηση δεν είναι δυνατή, θα γίνεται εκκαθάριση ανθρωπιστικού υλικού και εξοπλισμού άμεσα, μέσω της διαδικασίας της «προ-εκκαθάρισης» όπου αυτό είναι εφικτό Και (β) Να κανονίζουν οποιουδήποτε ελέγχους ακόμα και εκτός ωραρίου του τελωνίου (ή εκτός του χώρου αυτού), όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας του Πληγέντος Κράτους, έτσι ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις. Τα αρωγά Κράτη και οι υποψήφιοι ανθρωπιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να ακολουθούν οποιαδήποτε σημεία και σταθμούς μεταφοράς, όπως αυτά θα ορίζονται από το Πληγέν Κράτος. 3. Τα αρωγά Κράτη και οι αρωγοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί προκειμένου να επωφεληθούν από τα ανωτέρω θα πρέπει σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια : να συσκευάζουν, κατατάσσουν, ορίζουν, αριθμούν τα συγκεκριμένα αγαθά ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπισης της καταστροφής και αποκατάστασης, καθώς και τον εξοπλισμό αυτών και να συμπεριλαμβάνουν σε κάθε μεταφοράς τους λεπτομερή εγχειρίδια για αυτά. Επιπροσθέτως, οφείλουν να ελέγχουν όλα τα αγαθά και τον εξοπλισμό αυτών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο αυτού και των διεθνών κριτηρίων, με σκοπό να εξασφαλίζουν την ποιότητα και καταλληλότητά τους για τις ανάγκες του πληγέντος κράτους. 4. Τα Αρωγά Κράτη και οι αρωγοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να είναι σε θέση να αποσύρουν ή να απορρίπτουν ακατάλληλα αγαθά / εξοπλισμό προς παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ειδικότερα εάν αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία την ασφάλεια ή το περιβάλλον. 19

20 Άρθρο 18 : Ειδικά Αγαθά και Εξοπλισμός Επιπροσθέτως αυτών των νομιμοποιήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 17 : 1. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να χορηγούν προσωρινά δικαίωμα εγγραφής αλλοδαπής πινακίδας για τα οχήματα που εισάγονται από τα αρωγά Κράτη και από τους υποψήφιους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς ή άλλων εκ μέρους τους, ως μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και αποκατάστασης. 2. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει είτε να παραιτούνται του δικαιώματός τους είτε να επισπεύδουν την έκδοση αδειών και να περιορίζουν κάθε εμπόδιο που θα εμφανιστεί για την εισαγωγή εξαγωγή και εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων τεχνολογίας / τηλεπικοινωνίας, αλλά και άλλων σχετικών εξοπλισμών και δορυφορικών συστημάτων από τα αρωγά κράτη και τους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς ή άλλους εκ μέρους αυτών στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης. Τα Πληγέντα Κράτη χωρίς να παραμερίζουν τους εσωτερικούς ανθρωπιστικούς παράγοντες, θα πρέπει να χορηγούν (ή από όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο να ενθαρρύνουν όλους τους εσωτερικούς παράγοντες να το πράττουν) στα αρωγά κράτη και στους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς προτεραιότητα πρόσβασης σε ζώνες συχνοτήτων αλλά και δικαίωμα χρήσης δορυφόρων για τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών. 3. Τα Πληγέντα Κράτη και τα Κράτη Προέλευσης ή Διέλευσης σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, θα πρέπει να περιορίσουν νομικά ή διαδικαστικά εμπόδια που αφορούν τη μεταφορά, την εισαγωγή ή εξαγωγή των φαρμακευτικών σκευασμάτων και του ιατρικού εξοπλισμού ή την επανα-εξαγωγή αυτών, που προσφέρονται από τα αρωγά κράτη και τους υποψήφιους ανθρωπιστικούς οργανισμούς ή 20

21 (α) Τα φάρμακα που θα εισάγονται θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Κράτος Προέλευσης και το Πληγέν Κράτος. (β) Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιούνται για δικούς τους δράση θα πρέπει : (ι) Να μεταφέρονται και να συντηρούνται σε κατάλληλες συνθήκες και να εξασφαλίζεται η ποιότητάς τους και (ιι) Να προφυλάσσονται από την ακατάλληλη ή την κακή χρήση. (γ) Όποια φάρμακα προσφέρονται για χρήση από τρίτους στα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει : (ι) Με την άφιξή τους να ισχύουν για 12 μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης τους, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τις αποδέκτριες Αρχές. (ιι) Να μεταφέρονται και να συντηρούνται σε κατάλληλες συνθήκες και να εξασφαλίζεται η ποιότητάς τους έως ότου φθάσουν στα Πληγέντα Κράτη και (ιιι) Να φέρουν τις κατάλληλες ετικέτες γραμμένες σε γλώσσα κατανοητή για τα Πληγέντα Κράτη σύμφωνα με τη Διεθνή Κοινή Επωνυμία τους ή τη γενική ονομασία τους, να ορίζεται ακριβείς αριθμός ποσοτήτων τους, η ακριβής δοσολογία αυτών, η επωνυμία του κατασκευαστή, ποσότητα αυτών ανά κοντέινερ, οι συνθήκες αποθήκευσής τους και η ημερομηνία λήξης τους. 4. Τα Πληγέντα Κράτη και τα Κράτη Προέλευσης ή Διέλευσης θα πρέπει να προβλέπουν, εάν οι σύνηθες προϋποθέσεις απολυμάνσεων ή τυχόν 21

22 Άρθρο 19 : Μεταφορικά 1. Τα Κράτη Προέλευσης, Διέλευσης και τα Πληγέντα Κράτη, θα πρέπει να εκδίδουν, χωρίς δικαιολογημένη καθυστέρηση, άδεια διέλευσης από αέρος, θαλάσσης και ξηράς σε οχήματα των Αρωγών Κρατών ή άλλων υποψήφιων αρωγών οργανισμών ή άλλων (που θα δρουν) εκ μέρους τους, για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης και να παραιτούνται των φορολογικών τους δικαιωμάτων, εκτός βέβαια από τη δικαιολογημένη δασμολόγηση. 2. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να χορηγείται γρηγορότερα άδεια για την προσγείωση, απογείωση. Αυτό το σκάφος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο να λειτουργεί εντός της επικράτειας του πληγέντος κράτους, όπως θα απαιτεί η παροχή βοήθειας. 3. Κάθε αίτηση για έκδοση βίζας εισόδου, εξόδου στο επιχειρησιακό προσωπικό της πληγείσας περιοχής, το οποίο και χειρίζεται αυτά τα μεταφορικά μέσα, θα πρέπει να εκδίδεται άμεσα. Άρθρο 20 : Προσωρινό Εσωτερικό Νομικό Καθεστώς 1. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να εκδίδουν στα Αρωγά Κράτη και στους υποψήφιους ανθρωπιστικούς οργανισμούς κατά την είσοδό τους ή κατά το ταχύτερο δυνατό μετά την εκδήλωση της καταστροφής το λιγότερο μία προσωρινή νομιμοποίηση λειτουργίας/δράσης στην επικράτειά τους και να απολαμβάνουν προνόμια, όπως το δικαίωμα να ανοίγουν λογαριασμούς, να προχωρούν σε συμβόλαια, να εκμισθώνουν και να διαθέτουν περιουσία, να κινούν νομικές διαδικασίες, καθ όλη τη διάρκεια της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης, όπως αυτή θα ορίζεται. 22

Το περιεχόμενο των Οδηγιών υιοθετήθηκε στην 30 η Διεθνή Διάσκεψη Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού / Ερυθράς Ημισελήνου.

Το περιεχόμενο των Οδηγιών υιοθετήθηκε στην 30 η Διεθνή Διάσκεψη Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού / Ερυθράς Ημισελήνου. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΔΡΑΣΕΙΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΙΑΣ IIntteerrnaatti ioonaal l Dissaasstteerr Reessppoonssee Laaw (II. (.D.R.L) ) Το περιεχόμενο των Οδηγιών υιοθετήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/14.11.2011 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Μαΐου 2001 PE 302.228/14-21 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-21 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Eva Klamt (PE 302.228)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 41/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 2014 περί του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Χαρίκλεια Μαλαμή ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Σ. Βενιζέλου 49-51, Λυκόβρυση Αττικής 14153 Περίληψη Η συνήθης στρατηγική των μεγάλων επιχειρήσεων σήμερα έχει οδηγήσει και τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.6.2016 COM(2016) 403 final 2016/0188 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του «κυρίως εµπορικοί σκοποί»

Ορισµός του «κυρίως εµπορικοί σκοποί» Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 5.10 Συνδ. 5.10(Rev.Cop15)* Ορισµός του «κυρίως εµπορικοί σκοποί» ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ότι, σύµφωνα µε το Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφοι 3 (γ) και 5 (γ), της Σύµβασης, µπορεί να εκδίδεται άδεια εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ενότητα 07: Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων I Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 2 η Εκδοση 1 Εισαγωγή Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για (ΣΕΑ) καθορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1ο Γενικές αρχές Με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ

ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν, οτι όλοι οι όροι ή περιορισμοί που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Μία Αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ C 284/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.11.2009 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2009 αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Infrastructure s Security Plan & Planning

Infrastructure s Security Plan & Planning Infrastructure s Security Plan & Planning Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών & Κρίσεων Η επιχειρησιακή διάσταση Η επικοινωνιακή διάσταση Παρουσίαση Αθανάσιος Γ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αστυν. Υποδντής Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα