ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ International Disaster Response Law (I.D.R.L.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ International Disaster Response Law (I.D.R.L.)"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ International Disaster Response Law (I.D.R.L.) Το περιεχόμενο των Οδηγιών υιοθετήθηκε στην 30 η Διεθνή Διάσκεψη Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού / Ερυθράς Ημισελήνου Νοέμβριος 2007 Δεσμεύσεις Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ΡΟ (Προετοιμασία & Αντιμετώπιση Καταστροφών) 3.1. Strengthening the legal framework for international response to disasters 3.2. Measures to minimize the impact of disasters on vulnerable populations

2 «Σχέδιο Οδηγιών Παροχής Διεθνούς Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην Αντιμετώπιση Καταστροφών και Αποκατάσταση Εσωτερική Υλοποίηση και Διατάξεις». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Σκοπός και Έκταση 2. Ορισμοί ΜΕΡΟΣ Ι : ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 3. Ευθύνες Πληγέντων Κρατών 4. Ευθύνες Αρωγών Δρώντων 5. Πρόσθετες Ευθύνες Όλων των Εμπλεκομένων Κρατών 6. Ευθύνες Παρεκκλίσεως και η εκ Προθέσεως Χρήση Πηγών ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Έγκαιρη Προετοιμασία και Ετοιμότητα 7. Έγκαιρη Προετοιμασία 8. Πολιτικές, Νομικά, Θεσμικά Πλαίσια 9. Διεθνής και Περιφερειακή Υποστήριξη για Αύξηση Εσωτερικής Δυναμικής των Κρατών ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 10. Πρωτοβουλία 11. Πρωτοβουλία για Στρατιωτική Βοήθεια 12. Λήξη ΜΕΡΟΣ ΙV : ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 13. Νομικές διευκολύνσεις για τα Αρωγά Κράτη 14. Νομικές διευκολύνσεις για τους Αρωγούς Ανθρωπιστικούς Οργανισμούς 15. Νομικές διευκολύνσεις άλλων Αρωγών Δρώντων 2

3 ΜΕΡΟΣ V : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 16. Προσωπικό 17. Αγαθά & Εξοπλισμός 18. Ειδικά Αγαθά & Εξοπλισμός 19. Μεταφορικά 20. Προσωρινό Εσωτερικό Νομικό Καθεστώς 21. Φορολόγηση 22. Ασφάλεια 23. Παρατεταμένο Ωράριο 24. Δαπάνες 3

4 Εισαγωγή : Άρθρο 1 Σκοπός και Έκταση 1. Οι οδηγίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Ενώ αναμένεται πως τα Κράτη θα κάνουν χρήση αυτών για να βελτιώσουν τη νομοθεσία τους, τις πολιτικές τους και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διεθνή παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο, οι οδηγίες δεν θα επηρεάσουν άμεσα υπάρχοντα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από το εσωτερικό τους δίκαιο. 2. Πηγάζουν από πολλά υπάρχοντα διεθνή όργανα, συμπεριλαμβανομένων και των υπ αρ. 46/ και 57/ Αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου των ηνωμένων Εθνών, Μέτρα Εκτέλεσης Παροχής Διεθνούς Βοήθειας του 1977 και το Πλαίσιο Δράσης του Hyogo Σκοπός τους είναι να συμβάλλουν στη νομική ισχύ της ετοιμότητας παρέχοντας έναν Οδηγό στα ενδιαφερόμενα Κράτη να βελτιώσουν τα εσωτερικά, νομικά, θεσμικά τους πλαίσια και πλαίσια πολιτικής, που αφορούν στη διεθνή παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης. Επιβεβαιώνοντας τον αρχικό ρόλο των εσωτερικών Κρατικών Αρχών και δρώντων, αυτές οι Οδηγίες προτείνουν στο ελάχιστο την παροχή νομιμοποίησης των Αρωγών Κρατών και των Αρωγών Ανθρωπιστικών Οργανισμών, οι οποίοι προτίθενται και δύνανται να συμμορφωθούν στο ελάχιστο με τα διεθνή κριτήρια που ισχύουν για τον συντονισμό, αλλά και την ποιότητα και την ευθύνη των μερών. Αναμένεται πως με τη χρήση αυτών των Οδηγιών θα αυξηθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της παροχής Διεθνούς Βοήθειας στην αντιμετώπισης καταστροφών και αποκατάσταση, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πληγείσες από την καταστροφή κοινότητες. 4

5 4. Οι Οδηγίες αυτές δεν έχουν σαν σκοπό να εφαρμοστούν σε κατάσταση ένοπλης σύρραξης ή σε καταστροφές που συμβαίνουν κατά την διάρκεια αυτών ή να επιφέρουν αλλαγές στο περιεχόμενο των κανόνων που διέπουν την παροχή βοήθειας αποκατάστασης. Οι Οδηγίες αυτές δεν έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν το υπάρχον διεθνές δίκαιο ή συμβάσεις αποκλειστικά και μόνο : (α) Στο Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Προσφυγικό ή Ανθρωπιστικό Δίκαιο. (β) Στο νομικό καθεστώς των Κρατών ή τη νομική προσωπικότητα των ενδο-κυβερνητικών οργανισμών, ΔΟΕΣ και ΔΕΕΣ. (γ) Στο Διεθνές Δίκαιο που σχετίζεται με προνόμια και ασυλίες (δ) Στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), καθώς και τους υπάρχοντες νομικούς διακανονισμούς μεταξύ τμημάτων της ΔΕΕΣ και Κρατών (ε) Σε άλλες υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ Κρατών ή μεταξύ Κρατών και αρωγών δρώντων. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς των Οδηγιών, 1. «Καταστροφή» ορίζεται ως μία σημαντική διακοπή της συνήθους λειτουργίας της κοινωνίας, η οποία αποτελεί μία σημαντική και ευρεία απειλή για την ανθρώπινη ζωή, υγεία, περιουσία ή το περιβάλλον, προκληθείσα είτε εμφανίστηκε ξαφνικά ή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων διαδικασιών, εξαιρώντας όμως την ένοπλη σύρραξη. 5

6 2. «Ανθρωπιστική Βοήθεια», ορίζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πληγεισών κοινοτήτων. 3. «Αρχική αποκατάσταση / επαναφορά», ορίζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που στοχεύουν στην ανοικοδόμηση, βελτίωση ή στην επαναφορά μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης των πληγέντων περιοχών προ της καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρωτοβουλιών, οι οποίες θα αυξήσουν την ελαστικότητα (δραστηριοποίησης των αρωγών μερών) και θα περιορίσουν κινδύνους, έτσι ώστε η παροχή άμεσων αναγκών για τις πληγείσες κοινότητες, τουλάχιστον κατά το αρχικό διάστημα να έχει καλυφθεί, όπως αυτή θα ορίζεται από τα Πληγέντα Κράτη. 4. «Αγαθά», ορίζονται οι προμήθειες που προτίθενται να δοθούν στις πληγείσες περιοχές ως ανθρωπιστική βοήθεια ή αποκατάσταση. 5. «Υπηρεσίες», ορίζονται οι δραστηριότητες (διάσωση και ιατρική φροντίδα) που αναλαμβάνει το προσωπικό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης, για λογαριασμό των πληγεισών περιοχών. 6. «Εξοπλισμός», ορίζονται ως εργαλεία/μέσα εκτός των άλλων αγαθών που θεωρούνται απαραίτητα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, όπως οχήματα και ραδιοφωνικά συστήματα. 7. «Προσωπικό», ορίζεται το εργατικό δυναμικό και οι εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών. 6

7 8. «Πληγέν Κράτος», ορίζεται το Κράτος, το οποίο στην επικράτειά του, πληθυσμός και περιουσία αυτού επηρεάζεται από την καταστροφή. 9. «Αρωγό Κράτος», ορίζεται το Κράτος που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση των καταστροφών και αποκατάσταση, είτε μέσω των πολιτικών είτε μέσω των στρατιωτικών του υπηρεσιών. 10. «Χώρα Προέλευσης», ορίζεται ως το Κράτος, από όπου ξεκινάει το προσωπικό, αγαθά και εξοπλισμός ως παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης για το Πληγέν Κράτος. 11. «Χώρα Διέλευσης», ορίζεται το Κράτος στο οποίο η εδαφική του δικαιοδοσία επιτρέπει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Πληγέν Κράτος σε συνάρτηση με αυτή την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης. 12. «Αρωγός ανθρωπιστικός οργανισμός», ορίζεται ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο, αλλοδαπό, περιφερειακό ή διεθνές, του οποίου οι δραστηριότητες και οι σκοποί, αρχικά, επικεντρώνονται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποκατάστασης ή ανάπτυξης. 13. «Υποψηφιότητα αρωγού ανθρωπιστικού οργανισμού», σημαίνει ένα αρωγό ανθρωπιστικό οργανισμό ο οποίος δύναται να είναι υποψήφιος για νομιμοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του V Μέρους των παρόντων Οδηγιών, όπως αυτές (οι διατάξεις) εφαρμόζονται από τα Κράτη Προέλευσης, Διελεύσεως και το Πληγέν Κράτος. 14. «Αρωγός Δρών», ορίζεται κάθε αρωγός ανθρωπιστικός οργανισμός ή αρωγό Κράτος ή άλλο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, όπως ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν δωρεές ως ανθρωπιστική βοήθεια ή οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο ανταποκρίνεται με χρηματική 7

8 ΜΕΡΟΣ Ι : ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ Άρθρο 3 : Ευθύνες Πληγέντων Κρατών 1. Τα Πληγέντα Κράτη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση και τον περιορισμό των επικείμενων κινδύνων στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης στην επικράτειά τους. Οι Εθνικοί Σύλλογοι ΕΣ/ΕΗ, ως αρωγοί στις Δημόσιες Αρχές, στο ανθρωπιστικό πεδίο, καθώς και άλλοι εγχώριοι παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε εσωτερικό επίπεδο. 2. Εάν το Πληγέν Κράτος αναγνωρίσει πως μία κατάσταση καταστροφής υπερβαίνει τις δυνατότητες ανταπόκρισής του σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να απευθύνει έκκληση για διεθνή ή/και περιφερειακή βοήθεια, με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες των πληγέντων. 3. τα πληγέντα κράτη έχουν το υπέρτατο δικαίωμα να συντονίζουν, καθοδηγούν, κανονίζουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφής και αποκατάστασης, που εξελίσσεται στην επικράτειά τους. Άρθρο 4 : Ευθύνες Αρωγών Δρώντων 1. Οι αρωγοί και το προσωπικό τους θα πρέπει να υπόκεινται στους νόμους του Πληγέντος Κράτους και στο εφαρμοστέο Διεθνές Δίκαιο, να συνεργάζονται με τις εσωτερικές Αρχές και να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των πληγέντων ανά πάσα στιγμή. 8

9 2. οι αρωγοί παράγοντες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση ή αποκατάσταση καταστροφών σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας, και πιο συγκεκριμένα : (α) Να επικεντρώνεται (η ανθρωπιστική βοήθεια) εξ ολοκλήρου στην αναλογικότητα των αναγκών. (β) Να παρέχεται η ανθρωπιστική βοήθεια με αμεροληψία (αναφορικά με την εθνικότητα, φυλή, θρησκευτική πεποίθηση, τάξη, γένος ανικανότητα, ηλικία και πολιτική πεποίθηση) στους πληγέντες. (γ) Να παρέχεται (ανθρωπιστική βοήθεια) χωρίς να υπάρχουν βλέψεις για εμπορικό κέρδος από τις φιλανθρωπίες, καθώς και περαιτέρω πολιτικό ή θρησκευτικό όφελος. (δ) Να μην χρησιμοποιείται (η ανθρωπιστική βοήθεια) ως μέσω συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών, πολιτικής, οικονομικής ή στρατιωτικής φύσεως, άσχετων με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης. 3. Στο μέγιστο βαθμό, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης θα πρέπει : (α) Να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες, εάν προκύψουν, γυναικών και άλλων ευαίσθητων / ευπαθών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετατοπισμένων, ηλικιωμένων και φορέων του AIDS/HIV ή άλλων καταβεβλημένων ασθενών. (β) Να είναι επαρκής για τις ανάγκες των πληγέντων και σύμφωνη με τα διεθνή κριτήρια ποιότητας. (γ) Να βρίσκεται σε συντονισμό με άλλους συναφείς εσωτερικούς και δρώντες αρωγούς. 9

10 (δ) Να παρέχεται και να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται με ευαισθησία στις εκάστοτε πολιτιστικές, κοινωνικές και θρησκευτικές παραδόσεις και έθιμα. (ε) Να διεξάγεται ο σχεδιασμός, ο έλεγχος, η αποτίμηση και η παροχή της, με την επαρκή εμπλοκή των πληγέντων, των γυναικών, των ηλικιωμένων, των νέων. (στ) Να προσφέρεται από ικανό και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. (ζ) Να παρέχεται βοήθεια εις αναλογία των οργανωτικών δυνατοτήτων (των δρώντων αρωγών). (η) Να διεξάγεται και να οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνει τις δυνατότητες ανταπόκρισης στη διαχείριση καταστροφών, αντιμετώπισης και αποκατάστασης αυτών σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να περιορίζει τα εν δυνάμει τρωτά σημεία σε περίπτωση καταστροφών. (θ) Να διεξάγεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές περιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες σε οικονομικό επίπεδο, την αγορά εργασίας, τους αναπτυξιακούς στόχους και το περιβάλλον. Και (ι) Να παρέχεται με διαφάνεια καθώς και να κοινοποιεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση αυτής. Άρθρο 5 : Πρόσθετες ευθύνες Όλων των Εμπλεκομένων Κρατών 1. Τα Κράτη που χρηματοδοτούν άλλους αρωγούς δρώντες θα πρέπει να τους προτρέπουν να συμμορφώνονται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου Όλα τα Κράτη θα πρέπει να ενθαρρύνουν το κοινό που ενδιαφέρεται να προσφέρει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής και της αποκατάστασης, να στέλνει μόνο τα αγαθά αυτά που ζητούνται ειδικώς από το Πληγέν Κράτος. 10

11 Άρθρο 6 : Ευθύνες Παρεκκλίσεως και η εκ Προθέσεως Χρήση Πηγών 1. Τα Κράτη και οι αρωγοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να συνεργάζονται για την αποφυγή άνομων παρεκκλίσεων, κατάχρησης ή παράνομης ιδιοποίησης, απάτης που μπορούν να προκύψουν κατά την παροχή αγαθών ανθρωπιστικής βοήθειας, εξοπλισμού και άλλων αγαθών και θα πρέπει για την αποφυγή αυτών, να προβλέψουν για αυτό όλες τις νόμιμες διαδικασίες. 2. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους πόρους και τα αγαθά παροχής βοήθειας που τους δωρίζονται και τα έχουν αποδεχτεί σε σχέση με την καταστροφή, με σύννομο τρόπο και για το σκοπό που αυτά χορηγήθηκαν. ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Άρθρο 7 : Έγκαιρη Προειδοποίηση Με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν διασυνοριακές επιπτώσεις και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα παροχής διεθνούς βοήθειας που μπορεί να ζητηθεί, όλα τα Κράτη θα πρέπει να εξασφαλίζουν εκείνες τις διαδικασίες, οι οποίες θα είναι απαραίτητες ακόμα και για την άμεση υλοποίηση διανομής πληροφοριών για τις καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων και των εκτάκτων επικείμενων κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν αυτές, με άλλη Κράτη και άλλους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς, καθώς και το Γραφείο Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 8 : Πολιτικές, Νομικά και Θεσμικά Πλαίσια 1. Τα Κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν συμπαγή νομικά, και θεσμικά πλαίσια και πολιτικές, για την πρόληψη, αποκατάσταση και την ετοιμότητα αυτών σε περίπτωση καταστροφών, ως αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων διαχείρισης κρίσεων που αναλαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένων και των εκτάκτων αναγκών και επιπλέον να 11

12 2. Αυτά τα πλαίσια θα πρέπει, να γίνουν απαρχή για την επαρκή υλοποίηση και διοργάνωση παροχής διεθνούς βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης, καθώς και να είναι σύμφωνα με αυτές τις Οδηγίες. Θα επιτρέπουν τον αποτελεσματικό συντονισμό για την παροχή βοήθειας, έχοντας υπόψη και το ρόλο του Γραφείου Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών ως κεντρικό φορέα Συντονισμού με τα Κράτη και τους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς που αφορούν τις επιχειρήσεις εκτάκτων αναγκών των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να διορίζουν, ξεκάθαρα, συγκεκριμένους εσωτερικούς κρατικούς φορείς που θα είναι υπεύθυνοι και εξουσιοδοτημένοι για τον συντονισμό των εν λόγω επιχειρήσεων. Εξάλλου, θα πρέπει να ληφθεί, σοβαρά, υπόψη η δημιουργία κεντρικού παρατηρητηρίου ως ενδιάμεσου φορέα των διεθνών και εθνικών δρώντων σε όλα τα επίπεδα. 3. Όπου θεωρείται απαραίτητο, οι κυβερνήσεις των κρατών θα πρέπει να ενθαρρύνουν άλλους εσωτερικούς φορείς/οργανισμούς με δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων στην αλλοδαπή να έχουν πλάνο δράσης σχετικό με την διεθνή παροχή βοήθειας στην αντιμετώπισης καταστροφών και αποκατάστασης, όπως νομαρχιακοί ή δημοτικοί φορείς και άλλους ιδιωτικούς δρώντες, οι οποίοι θα κάνουν τα απαραίτητα βήματα στο μέτρο που τους αφορά, για να υλοποιήσουν αυτές τις Οδηγίες. 12

13 Άρθρο 9 : Διεθνής και Περιφερειακή Υποστήριξη Εσωτερική Δυναμική Κρατών 1. Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων δωρητών, περιφερειακών και άλλων σχετικών δρώντων, θα πρέπει να στηρίξουν τα αναπτυσσόμενα Κράτη και τους Εθνικούς συλλόγους τους, ώστε να αυξήσουν τις δυνατότητές τους στον τομέα της πρόληψης, προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών στο εσωτερικό τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανεπάρκεια και την περιορισμένη αναγκαιότητα που έχουν επιδείξει έως τώρα (Κράτη και Εθνικοί Σύλλογοι) σ αυτό τον τομέα. 2. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να στηρίξει, επίσης, τα αναπτυσσόμενα κράτη να αναπτύξουν τη δυναμική τους, ώστε να αξιοποιήσουν επαρκώς τις δυνατότητές τους σε θέματα πολιτικής, σε νομικό και θεσμικό πλαίσιο και έτσι να υλοποιήσουν τη διεθνή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης (στο εσωτερικό τους). Αυτή η στήριξη θα πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με όλους τους συντονιστικούς φορείς. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 10 : Πρωτοβουλία 1. Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει καταρχήν να γίνεται μόνο με τη συναίνεση του Πληγέντος Κράτους και βάσει εκκλήσεως αυτού. Το Πληγέν Κράτος θα πρέπει να αποφασίσει σε δεδομένο χρονικό διάστημα εάν θα δεχτεί ή θα απορρίψει προσφορές παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για να προβεί σε ανάλογες συνεννοήσεις. Για να λάβει τις εν λόγω αποφάσεις το Πληγέν κράτος, θα πρέπει επαρκώς να αποτιμήσει τις ανάγκες. Σημαντική είναι η λήψη κοινών 13

14 2. Η ζήτηση και προσφορά για βοήθεια θα πρέπει να είναι όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται ως προς το είδος και την ποσότητα των αγαθών, καθώς επίσης, και ως προς τις διαθέσιμες ή απαιτούμενες υπηρεσίες και δαπάνες αυτών. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να καταδεικνύουν το συγκεκριμένο είδος αγαθών και υπηρεσιών που πρόκειται να προσφερθεί ή ποια αγαθά δεν είναι αναγκαία. 3. Τα Πληγέντα κράτη θα πρέπει να διαθέτουν (στους αρωγούς) επαρκείς πληροφορίες για το εσωτερικό τους ισχύον δίκαιο και τους σχετικούς κανονισμούς που αφορούν στην είσοδο και στην επιχείρηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης. Άρθρο 11 : Πρωτοβουλία για Στρατιωτική Βοήθεια Το στρατιωτικό υλικό θα πρέπει να διατίθεται για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης, μόνο μετά από αίτηση ή έκδηλη συγκατάθεση του Πληγέντος Κράτους, έχοντας αξιολογήσει όλα τα εναλλακτικά πολιτικά μέσα. Προηγηθέντος ενός τέτοιου εγχειρήματος οι όροι και οι προθεσμίες θα πρέπει να συμφωνούνται από τα Πληγέντα και τα Αρωγά Κράτη (συμπεριλαμβάνοντας θέματα όπως : η διάρκεια του εγχειρήματος εάν θα είναι ένοπλο το προσωπικό ή όχι, εάν θα γίνεται χρήση στολών, αλλά και η χρήση μηχανισμών συνεργασίας με πολιτικούς δρώντες). Άρθρο 12 : Λήξη Όταν ένα Πληγέν Κράτος ή αρωγός επιθυμεί τη λήξη της παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης, θα πρέπει επαρκώς να ενημερώσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Με αυτή την ενημέρωση, το πληγέν κράτος και ο αρωγός οργανισμός θα πρέπει να συμβουλευτούν ο ένας τον άλλο, έχοντας υπόψη τους τυχόν 14

15 επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η λήξη (παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας) στις πληγείσες περιοχές. ΜΕΡΟΣ IV : ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Άρθρο 13 : Νομιμοποιήσεις Αρωγών Κρατών Τα πληγέντα και τα Κράτη Διελεύσεως θα πρέπει να διαθέτουν, στο ελάχιστο, τις κατάλληλες νομιμοποιήσεις / νομικές διευκολύνσεις για το αρωγό Κράτος, όπως αυτές περιγράφονται στο V Μέρος των Οδηγιών, σε συνάρτηση με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης. Άρθρο 14 : Νομιμοποιήσεις Αρωγών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων 1. Βάσει του υπάρχοντος Διεθνούς Δικαίου, αποτελεί προνόμιο των Κρατών προελεύσεως, Διελεύσεως και Πληγέντων να επιλέξουν ποιοι αρωγοί διεθνείς οργανισμοί θα είναι υποψήφιοι να έχουν πρόσβαση σε νομιμοποίηση / νομικές διευκολύνσεις σε περίπτωση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπισης καταστροφών και αποκατάστασης. 2. Τα Κράτη προτείνεται, πως θα πρέπει να θέσουν κριτήρια για τους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς που θέτουν υποψηφιότητα για νομιμοποίηση. Σ αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να συμπεριληφθεί η δυναμική και η πρόθεση του οργανισμού να δρα σύμφωνα με τις ευθύνες του όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 4 των παρόντων οδηγιών. 3. Οποιεσδήποτε επιπλέον προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς δεν θα πρέπει παρανόμως να βαρύνουν τους όρους παροχής αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης. 15

16 4. Ο καθορισμός υποψηφιότητας από το Κράτος που χορηγεί τις νομιμοποιήσεις αυτές θα πρέπει να είναι δυνατές προ της εκδηλώσεως της καταστροφής ή έστω στην έναρξη αυτής. Οι εφαρμοστέες διαδικασίες και μηχανισμοί θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο απλοί και άμεσοι. Θα πρέπει να περιγράφονται επαρκώς και να διατίθενται ελεύθερα. Θα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τη χρήση εθνικού έμψυχου δυναμικό διμερών συμβάσεων ή να υπόκεινται σε διεθνή ή περιφερειακά συστήματα αξιολόγησης, εάν αυτά είναι διαθέσιμα. 5. Η εδραίωση των νομιμοποιήσεων του V Μέρους θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και σύμφωνες με τους όρους της υποπαραγράφου 2, της παρούσας παραγράφου. Το δικαίωμα της νομιμοποίησης δεν θα μπορεί να αλλάζει μέσω διαιτησίας, μακροπρόθεσμα ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά αναλογία των συνθηκών. Άρθρο 15 : Νομιμοποιήσεις άλλων Αρωγών Δρώντων Τα Πληγέντα Κράτη θα μπορούν να επεκτείνουν, εάν ζητηθεί, μερικές από τις νομιμοποιήσεις (νομικές διευκολύνσεις) του V Μέρους των αρωγών παραγόντων, εκτός αυτών των παραγράφων 13 & 14, όπως ιδιωτικές εταιρείες που προσφέρουν δωρεά, υπό την προϋπόθεση πως αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από τους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς και τα αρωγά Κράτη. Όποιος δρών επιδέχεται τέτοιες νομικές διευκολύνσεις θα υπόκειται, στο ελάχιστο, στους ίδιους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 14. ΜΕΡΟΣ V : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προτείνεται πως τα Κράτη θα παρέχουν νομιμοποιήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις παρ (των παρόντων Οδηγιών) στα Αρωγά Κράτη και στους υποψηφίους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Γίνεται κατανοητό πως η έκδοση αυτών των νομιμοποιήσεων θα υπόκεινται στα 16

17 συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας (του Πληγέντος Κράτους), της δημόσιας τάξης, τη δημόσια υγεία και περιβάλλον και τις ηθικές αξίες των πολιτών των Πληγέντων Κρατών, αλλά και των Κρατών Προέλευσης και Διέλευσης. Τέτοια μέτρα προστασίας συμφερόντων θα πρέπει να τα επεξεργάζονται (τα εμπλεκόμενα μέρη) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δεδομένης καταστροφής και να συνάδουν με την ανθρωπιστική επιτακτική έκκληση των αναγκών των πληγέντων κοινοτήτων. Άρθρο 16 : Προσωπικό 1. Λαβαίνοντας υπόψη το προσωπικό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας των πληγέντων κρατών και των αρμόδιων ανθρωπιστικών οργανισμών, τα Πληγέντα Κράτη πρέπει να μεριμνούν για : (α) τη χορήγηση πολλαπλών εισόδων εξόδων βίζας και άδειες εργασίας, ιδανικά χωρίς δαπάνη, οι οποίες θα ανανεώνονται εντός της επικράτειας του Πληγέντος Κράτους, για όλο το χρονικό διάστημα που θα διεξάγονται οι εργασίες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης. (β) την επίσπευση χορήγησης βίζας και αδειών εργασίας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφής και αποκατάστασης. (γ) την εδραίωση διαδικασιών για προσωρινή αναγνώριση τυπικών επαγγελματικών προσόντων αλλοδαπού ιατρικού προσωπικού, αρχιτεκτόνων και μηχανικών, την έκδοση διπλωμάτων οδήγησης και άλλου τύπου αδειών και πιστοποιητικών, τα οποία θα είναι απαραίτητα και αναγνωρισμένα (γνησιότητα αυτών) για την σωστή άσκηση καθηκόντων (από το αλλοδαπό προσωπικό) στο Πληγέν Κράτος ή στον υποψήφιο αρωγό ανθρωπιστικό οργανισμό, που θα προσφέρει εργασίες (παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας) κατά το χρονικό διάστημα αντιμετώπισης καταστροφής και αποκατάστασης. 17

18 (δ) τη διευκόλυνση για ελεύθερη πρόσβαση και μετακίνηση του προσωπικού παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης σε όλη την επικράτεια της πληγείσας περιοχής, έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια του προσωπικού αυτού. 2. Μετά από αίτηση τα Κράτη Προέλευσης και Διελεύσεως θα έχουν το δικαίωμα ή θα δύνανται να εκδίδουν βίζες εισόδου εξόδου ιδανικά χωρίς κόστος όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο, για το προσωπικό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης του αρωγού ανθρωπιστικού οργανισμού. Άρθρο 17 : Αγαθά και Εξοπλισμός 1. Όσο αφορά τα αγαθά παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και τον εξοπλισμό που θα εισάγεται ή θα εξάγεται εκ μέρους των αρωγών Κρατών και των υποψήφιων αρωγών ανθρωπιστικών οργανισμών, τα Κράτη Προελεύσεως, Διελεύσεως καθώς και τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει : (α) Να εκπίπτουν από όλους τους φόρους, δασμούς, χρεώσεις, δημόσια τέλη, κλπ (β) Να εκπίπτουν από περιορισμούς (δασμούς, χρεώσεις, τέλη, κλπ) στις εισαγωγές εξαγωγές, μεταφορικά αγαθών ανθρωπιστικής βοήθειας. (γ) Να απλοποιούν και περιορίζουν εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες αφορούν την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων για εισαγωγή / εξαγωγή αγαθών εξοπλισμού. (δ) Να χορηγούν άδειες εξαγωγής οποιονδήποτε εξοπλισμών, που είτε δεν χρησιμοποιηθήκαν είτε επιθυμούν τα Κράτη αρωγής ή ο αρωγός ανθρωπιστικός οργανισμός να επανακτήσουν. 18

19 2. Επιπροσθέτως, τα Αρωγά Κράτη ή τα Κράτη Προελεύσεως και Διελεύσεως, αναφορικά με τα αγαθά ανθρωπιστικής βοήθειας και εξοπλισμού, θα πρέπει : (α) Να περιορίζουν τους ελέγχους εξοπλισμού (για τα αγαθά ανθρωπιστικής βοήθειας) και να παραιτούνται αυτού του δικαιώματός τους. Όπου η παραίτηση δεν είναι δυνατή, θα γίνεται εκκαθάριση ανθρωπιστικού υλικού και εξοπλισμού άμεσα, μέσω της διαδικασίας της «προ-εκκαθάρισης» όπου αυτό είναι εφικτό Και (β) Να κανονίζουν οποιουδήποτε ελέγχους ακόμα και εκτός ωραρίου του τελωνίου (ή εκτός του χώρου αυτού), όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας του Πληγέντος Κράτους, έτσι ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις. Τα αρωγά Κράτη και οι υποψήφιοι ανθρωπιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να ακολουθούν οποιαδήποτε σημεία και σταθμούς μεταφοράς, όπως αυτά θα ορίζονται από το Πληγέν Κράτος. 3. Τα αρωγά Κράτη και οι αρωγοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί προκειμένου να επωφεληθούν από τα ανωτέρω θα πρέπει σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια : να συσκευάζουν, κατατάσσουν, ορίζουν, αριθμούν τα συγκεκριμένα αγαθά ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπισης της καταστροφής και αποκατάστασης, καθώς και τον εξοπλισμό αυτών και να συμπεριλαμβάνουν σε κάθε μεταφοράς τους λεπτομερή εγχειρίδια για αυτά. Επιπροσθέτως, οφείλουν να ελέγχουν όλα τα αγαθά και τον εξοπλισμό αυτών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο αυτού και των διεθνών κριτηρίων, με σκοπό να εξασφαλίζουν την ποιότητα και καταλληλότητά τους για τις ανάγκες του πληγέντος κράτους. 4. Τα Αρωγά Κράτη και οι αρωγοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να είναι σε θέση να αποσύρουν ή να απορρίπτουν ακατάλληλα αγαθά / εξοπλισμό προς παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ειδικότερα εάν αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία την ασφάλεια ή το περιβάλλον. 19

20 Άρθρο 18 : Ειδικά Αγαθά και Εξοπλισμός Επιπροσθέτως αυτών των νομιμοποιήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 17 : 1. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να χορηγούν προσωρινά δικαίωμα εγγραφής αλλοδαπής πινακίδας για τα οχήματα που εισάγονται από τα αρωγά Κράτη και από τους υποψήφιους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς ή άλλων εκ μέρους τους, ως μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και αποκατάστασης. 2. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει είτε να παραιτούνται του δικαιώματός τους είτε να επισπεύδουν την έκδοση αδειών και να περιορίζουν κάθε εμπόδιο που θα εμφανιστεί για την εισαγωγή εξαγωγή και εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων τεχνολογίας / τηλεπικοινωνίας, αλλά και άλλων σχετικών εξοπλισμών και δορυφορικών συστημάτων από τα αρωγά κράτη και τους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς ή άλλους εκ μέρους αυτών στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης. Τα Πληγέντα Κράτη χωρίς να παραμερίζουν τους εσωτερικούς ανθρωπιστικούς παράγοντες, θα πρέπει να χορηγούν (ή από όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο να ενθαρρύνουν όλους τους εσωτερικούς παράγοντες να το πράττουν) στα αρωγά κράτη και στους αρωγούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς προτεραιότητα πρόσβασης σε ζώνες συχνοτήτων αλλά και δικαίωμα χρήσης δορυφόρων για τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών. 3. Τα Πληγέντα Κράτη και τα Κράτη Προέλευσης ή Διέλευσης σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, θα πρέπει να περιορίσουν νομικά ή διαδικαστικά εμπόδια που αφορούν τη μεταφορά, την εισαγωγή ή εξαγωγή των φαρμακευτικών σκευασμάτων και του ιατρικού εξοπλισμού ή την επανα-εξαγωγή αυτών, που προσφέρονται από τα αρωγά κράτη και τους υποψήφιους ανθρωπιστικούς οργανισμούς ή 20

21 (α) Τα φάρμακα που θα εισάγονται θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Κράτος Προέλευσης και το Πληγέν Κράτος. (β) Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιούνται για δικούς τους δράση θα πρέπει : (ι) Να μεταφέρονται και να συντηρούνται σε κατάλληλες συνθήκες και να εξασφαλίζεται η ποιότητάς τους και (ιι) Να προφυλάσσονται από την ακατάλληλη ή την κακή χρήση. (γ) Όποια φάρμακα προσφέρονται για χρήση από τρίτους στα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει : (ι) Με την άφιξή τους να ισχύουν για 12 μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης τους, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τις αποδέκτριες Αρχές. (ιι) Να μεταφέρονται και να συντηρούνται σε κατάλληλες συνθήκες και να εξασφαλίζεται η ποιότητάς τους έως ότου φθάσουν στα Πληγέντα Κράτη και (ιιι) Να φέρουν τις κατάλληλες ετικέτες γραμμένες σε γλώσσα κατανοητή για τα Πληγέντα Κράτη σύμφωνα με τη Διεθνή Κοινή Επωνυμία τους ή τη γενική ονομασία τους, να ορίζεται ακριβείς αριθμός ποσοτήτων τους, η ακριβής δοσολογία αυτών, η επωνυμία του κατασκευαστή, ποσότητα αυτών ανά κοντέινερ, οι συνθήκες αποθήκευσής τους και η ημερομηνία λήξης τους. 4. Τα Πληγέντα Κράτη και τα Κράτη Προέλευσης ή Διέλευσης θα πρέπει να προβλέπουν, εάν οι σύνηθες προϋποθέσεις απολυμάνσεων ή τυχόν 21

22 Άρθρο 19 : Μεταφορικά 1. Τα Κράτη Προέλευσης, Διέλευσης και τα Πληγέντα Κράτη, θα πρέπει να εκδίδουν, χωρίς δικαιολογημένη καθυστέρηση, άδεια διέλευσης από αέρος, θαλάσσης και ξηράς σε οχήματα των Αρωγών Κρατών ή άλλων υποψήφιων αρωγών οργανισμών ή άλλων (που θα δρουν) εκ μέρους τους, για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση καταστροφών και αποκατάστασης και να παραιτούνται των φορολογικών τους δικαιωμάτων, εκτός βέβαια από τη δικαιολογημένη δασμολόγηση. 2. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να χορηγείται γρηγορότερα άδεια για την προσγείωση, απογείωση. Αυτό το σκάφος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο να λειτουργεί εντός της επικράτειας του πληγέντος κράτους, όπως θα απαιτεί η παροχή βοήθειας. 3. Κάθε αίτηση για έκδοση βίζας εισόδου, εξόδου στο επιχειρησιακό προσωπικό της πληγείσας περιοχής, το οποίο και χειρίζεται αυτά τα μεταφορικά μέσα, θα πρέπει να εκδίδεται άμεσα. Άρθρο 20 : Προσωρινό Εσωτερικό Νομικό Καθεστώς 1. Τα Πληγέντα Κράτη θα πρέπει να εκδίδουν στα Αρωγά Κράτη και στους υποψήφιους ανθρωπιστικούς οργανισμούς κατά την είσοδό τους ή κατά το ταχύτερο δυνατό μετά την εκδήλωση της καταστροφής το λιγότερο μία προσωρινή νομιμοποίηση λειτουργίας/δράσης στην επικράτειά τους και να απολαμβάνουν προνόμια, όπως το δικαίωμα να ανοίγουν λογαριασμούς, να προχωρούν σε συμβόλαια, να εκμισθώνουν και να διαθέτουν περιουσία, να κινούν νομικές διαδικασίες, καθ όλη τη διάρκεια της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην αντιμετώπιση της καταστροφής και αποκατάστασης, όπως αυτή θα ορίζεται. 22

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΟΔ ΑΤΤΙΚΗΣ Ποιοι είμαστε Οι σκοποί μας Οι στόχοι μας Τα μέλη μας Η δομή μας (Οργανωτική & επιχειρησιακή) Εθελοντές με επαγγελματισμό Η εκπαίδευσή μας Σχέσεις με κοινωνία/πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Μία Αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1ο Γενικές αρχές Με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Διεύθυνση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων Τηλ. : 210 6507384, 6507297, 6507206 Χολαργός, 28-01- 2010 Αρ. πρωτ. 6434

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Infrastructure s Security Plan & Planning

Infrastructure s Security Plan & Planning Infrastructure s Security Plan & Planning Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών & Κρίσεων Η επιχειρησιακή διάσταση Η επικοινωνιακή διάσταση Παρουσίαση Αθανάσιος Γ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αστυν. Υποδντής Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 34 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 34 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 34 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ελπιζώ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ * Εσωτερικό έντυπο Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 396 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο: «θεσµοί κοινωνικής ευθύνης & κοινωνική αλληλεγγύη» Εργασία: «Παρουσίαση της οργάνωσης: Γιατροί χωρίς σύνορα (MSF)»

Σεµινάριο: «θεσµοί κοινωνικής ευθύνης & κοινωνική αλληλεγγύη» Εργασία: «Παρουσίαση της οργάνωσης: Γιατροί χωρίς σύνορα (MSF)» Σεµινάριο: «θεσµοί κοινωνικής ευθύνης & κοινωνική αλληλεγγύη» Εργασία: «Παρουσίαση της οργάνωσης: Γιατροί χωρίς σύνορα (MSF)» Παρουσίαση: Φίκα Ιλιάς Κωνσταντίνα Η ονοµασία της οργάνωσης Οι Γιατροί Χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών για ποιοτικό έλεγχο της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών για ποιοτικό έλεγχο της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 397 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα