ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1

2 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Τσατήρη, Ηλία Ηλιόπουλο και Βασίλειο Σωτηρακόπουλο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Η. Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος Ο.Κ.Ε.. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες οι κ.κ. Νικόλαος Μπατάκης και Ιωάννης Υφαντόπουλος. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. η Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη επιστημονικός σύμβουλος, είχε τον επιστημονικό συντονισμό της γνωμοδότησης και επιστημονική στήριξη παρείχε η κα Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικονομολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της στις 10 Οκτωβρίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 25 ης Νοεμβρίου 2011, διατύπωσε την υπ αριθ. 267 Γνώμη της. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το παρόν σχέδιο νόμου με τίτλο «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες Διατάξεις» περιλαμβάνει 43 άρθρα κατανεμημένα σε 8 Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Α έχει τίτλο «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και περιέχει τα άρθρα 1-9. Με το άρθρο 1 συγχωνεύονται οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας σε όλη την επικράτεια της χώρας. Ειδικότερα, τα παραρτήματά των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και υπάγονται στην Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η έδρα της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, που παραμένει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Με το άρθρο 2 προστίθεται θέση Διοικητή, εκτός της προβλεπόμενης θέσης Προέδρου που ίσχυε έως σήμερα, στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και του ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Στο άρθρο 3 καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης των παραρτημάτων, συνιστάται θέση Υποδιοικητή και καθορίζεται η αρμοδιότητά του, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραρτήματα στεγάζονται και λειτουργούν σε διαφορετικούς χώρους από την Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Με το άρθρο 4 δημιουργείται λειτουργική και επιστημονική διασύνδεση μεταξύ των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Στο άρθρο 5 προβλέπεται έκδοση των Οργανισμών Λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης, και όχι Προεδρικού Διατάγματος, όπως ίσχυε ως σήμερα. 3

4 Στο άρθρο 6 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την μεταφορά του προσωπικού των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώματα. Στο άρθρο 7 προβλέπεται η περιουσία των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να περιέρχεται αυτοδικαίως στα νομικά πρόσωπα που διατηρούνται μετά τη συγχώνευση, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Με το άρθρο 8 καταργούνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία δεν απασχολούν προσωπικό και δεν λειτουργούν για σειρά ετών, δεν έχουν υποδομή και δεν προσφέρουν υπηρεσίες. Στο άρθρο 9 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Σχ/Ν. Το Κεφάλαιο Β έχει τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης από το εθνικό σύστημα υγείας με την ένταξη των Κ.Α.Φ.Κ.Α. και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Ε.Σ.Υ.» και περιλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 10 προβλέπεται η ένταξη των Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.) και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στο άρθρο 11 καθορίζονται οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως οργανικές μονάδες των νοσοκομείων. Στο άρθρο 12 προσδιορίζεται ο σκοπός των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, που είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα. Στο άρθρο 13 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την διασύνδεση των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης με το Νοσοκομείο. Ειδικότερα, προβλέπεται η επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική 4

5 σύνδεση των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης με το νοσοκομείο, στο οποίο υπάγονται οργανικά και διοικητικά. Στο άρθρο 14 ρυθμίζεται η επιστημονική και εκπαιδευτική διασύνδεση των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης μεταξύ τους, καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης που εδρεύει στο Ίλιο Αττικής. Στο άρθρο 15 ρυθμίζονται θέματα προσωπικού των νομικών προσώπων που καταργούνται ως Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, και εντάσσονται στο ΕΣΥ ως Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Στο άρθρο 16 προσδιορίζεται ότι η περιουσία των νομικών προσώπων, που καταργούνται ως Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, περιέρχεται αυτοδίκαια στα νοσοκομεία ως φορείς υποδοχής. Στο άρθρο 17 ρυθμίζονται θέματα που θα ανακύψουν κατά την μετάβαση από το προϋπάρχον νομικό καθεστώς στο προτεινόμενο. Στην παρ.7 του άρθρου 17 σημειώνεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης των άρθρων 10 έως 16 του παρόντος Σχ/Ν. Το Κεφάλαιο Γ έχει τίτλο «Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών» και περιέχει το άρθρο 18. Με το άρθρο 18 ορίζεται η τήρηση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Κεφάλαιο Δ έχει τίτλο «Λοιπές Διατάξεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και περιλαμβάνει τα άρθρα Στο άρθρο 19 προβλέπεται η πενταετής παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση αστών προσφύγων από τη δημοσίευση του παρόντος Σχ/Ν. Το άρθρο 20 αφορά στο προσωπικό του καταργηθέντος Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ), το οποίο συγχωνεύθηκε με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). 5

6 Στο άρθρο 21 γίνονται κάποιες διορθώσεις διατάξεων που αφορούν την πρόνοια και τίθεται το εισοδηματικό όριο των πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) ευρώ για την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων που χορηγούνται σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Το Κεφάλαιο Ε έχει τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και Κέντρων Υγείας» και περιλαμβάνει τα άρθρα Στο άρθρο 22 ορίζεται η διττή συμμετοχή του Κοινού Διοικητή ως Προέδρου, τόσο στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, όσο και στο Συμβούλιο Διοίκησης που συγκροτείται σε κάθε Νοσοκομείο που διασυνδέεται. Με το άρθρο 23 συστήνεται Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.ΥΠΕ) στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει ως σκοπό το συντονισμό του έργου των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών και την εναρμόνιση των πολιτικών τους για την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Στο άρθρο 24 προβλέπεται ότι οι διατάξεις που αφορούν τη διασύνδεση των διοικήσεων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, εφαρμόζονται αναλογικά και για τις διοικήσεις των νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο. Με το άρθρο 25 προσδιορίζεται ότι εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος σχεδίου νόμου, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των ομάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, η τήρηση του οποίου παρακολουθείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Με το άρθρο 26 προτείνεται στα Κέντρα Υγείας να διορίζεται τριμελής Διοικούσα Επιτροπή με τη συμμετοχή και του Υπεύθυνου για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας. Το Κεφάλαιο ΣΤ έχει τίτλο «Θέματα Ιατρών» και περιέχει τα άρθρα Το άρθρο 27 αφορά στο πειθαρχικό δίκαιο των ιατρών. Το άρθρο 28 ρυθμίζει θέματα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Με το άρθρο 29 ρυθμίζονται θέματα ιατρών Ε.Σ.Υ. 6

7 Στο άρθρο 30 δίνεται η δυνατότητα στους πανεπιστημιακούς ιατρούς που εργάζονται σε κλινικές νοσοκομείων του ΕΣΥ να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν στην ολοήμερη πέρα του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, τουλάχιστον δύο μέρες την εβδομάδα, κατά τις οποίες δεν εφημερεύουν. Στο άρθρο 31 δίδεται η δυνατότητα σε ιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Y.Υ. να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Στο άρθρο 32 ρυθμίζονται θέματα ορισμού υπευθύνων στα τμήματα ή τις μονάδες ή εργαστήρια των νοσοκομείων που καταργούνται ή συνενώνονται, καθώς και στα φαρμακεία των νοσοκομείων. Το Κεφάλαιο Ζ έχει τίτλο «Θέματα φορέων παροχής υγείας» και περιλαμβάνει τα άρθρα Στο άρθρο 33 καθιερώνονται οι Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ιδιωτικές κλινικές και ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους. Στο άρθρο 34 θεσπίζονται κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια υπηρεσιών. Το άρθρο 35 προσδιορίζει ως αρμόδια αρχή για την άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρών και οδοντιάτρων τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τη Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, αντίστοιχα. Ενώ, ως αρμόδια αρχή για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των ιατρείων, πολυιατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρίων ορίζονται οι κατά τόπους ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι. Το Κεφάλαιο Η έχει τίτλο «Διατάξεις για το φάρμακο και τα φαρμακεία» και περιλαμβάνει τα άρθρα 36 και 37. Με το άρθρο 36 θεσπίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των φαρμακείων που μεταφέρονται σε άλλες θέσεις με τον ίδιο φαρμακοποιό. Στο άρθρο 37 ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της λειτουργίας του δευτεροβάθμιου Ανωτάτου Φαρμακευτικού πειθαρχικού Συμβουλίου. 7

8 Το Κεφάλαιο Θ έχει τίτλο «Λοιπές διατάξεις» και περιέχει τα άρθρα Με το άρθρο 38 διατηρείται σε ισχύ το καθεστώς που διέπει τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., ως εξαιρουμένης από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. Στο άρθρο 39 στην παράγραφο 1 και 2 συγκροτείται ένα επιπλέον Τμήμα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α. με αντικείμενο την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τους πανεπιστημιακούς ιατρούς και τις κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι παράγραφοι 3 και 4 αφορούν στο Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο. Στο άρθρο 40 προβλέπεται η επιχορήγηση του Νοσοκομείου από το Δημόσιο το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση ότι δεν μπορεί να υπολείπεται της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στο νοσοκομείο. Στο άρθρο 41 ορίζονται οι τελικές και μεταβατικές διατάξεις Στο άρθρο 42 ορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις. Στο άρθρο 43 ορίζεται να εξετάζονται υποχρεωτικά από την εκάστοτε αρμόδια υγειονομική επιτροπή όλες οι κατηγορίες δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων και επιδομάτων αναπηρίας για οποιαδήποτε πάθηση αυτά χορηγούνται. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το Σχέδιο Νόμου για την «Ανασυγκρότηση των Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Κέντρων Αποκατάστασης και Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» αποτελεί μια προσπάθεια μεταρρύθμισης που αποβλέπει στην αναδιοργάνωση του Κράτους Πρόνοιας στη χώρα μας με στόχο την αποτελεσματική παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Σήμερα το Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας είναι εκτός του Ε.Σ.Υ. και χαρακτηρίζεται από την παροχή ποιοτικά χαμηλών και σε πολλές περιπτώσεις επικαλυπτόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, έντονη γραφειοκρατία, περιορισμένη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και αναποτελεσματική οικονομική διαχείριση. Η ύπαρξη πολλών φορέων που παρείχαν, μέχρι σήμερα, περιορισμένες και αποσπασματικές υπηρεσίες, οδήγησε στην χαμηλή ικανοποίηση των πολιτών από τις κοινωνικές υπηρεσίες και στην ανεξέλεγκτη αύξηση του κόστους τους. Το υπό αξιολόγηση Σχ/Ν συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στο Κράτος Πρόνοιας και συγκεκριμένα με: Α. το Ν / 2011 ( ΦΕΚ. 31) Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας» μέσω του οποίου επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου προμηθειών και συστήνεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Β. το Ν. 3868/ 2010 (ΦΕΚ 129) περί «Αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις» με τον οποίον καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ.. Κατά τη διαδικασία Γενικής Αξιολόγησης του Σχ/Ν η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει: Α. Η διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με τις υπηρεσίες του ΕΣΥ που επιχειρείται με το παρόν Σχ/Ν ικανοποιεί την αρχή της συνέχειας μεταξύ της υγειονομικής και της κοινωνικής φροντίδας. Η Μετανοσοκομειακή φροντίδα στη χώρα μας είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οι κοινωνικές 9

10 υπηρεσίες των νοσοκομείων είχαν συνήθως περιορισμένο και αποσπασματικό χαρακτήρα στη μετανοσοκομειακή φροντίδα των ασθενών. Επιπρόσθετα, δεν μπορούσαν λόγω έλλειψης οργανωτικών υποδομών να παρακολουθήσουν τους ασθενείς μετά την εξαγωγή τους από το σύστημα του ΕΣΥ. Η ένταξη των ασθενών σε ένα σύστημα κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης χωρίς τους αναγκαίους πόρους και για το οποίο την ευθύνη έχει η τοπική αυτοδιοίκηση προκαλούσε ασυνέχεια και ουσιαστική υποβάθμιση στην απαιτούμενη κοινωνική φροντίδα. Επομένως με το υπό αξιολόγηση Σχ/Ν επιχειρείται μια ουσιαστική προσπάθεια παροχής ενός ολοκληρωμένου φάσματος υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας για την κλινική και κοινωνική διαχείριση των χρόνιων ασθενών. Β. Οι συγχωνεύσεις των πολυάριθμων μικρών και μεγάλων μονάδων κοινωνικής φροντίδας που επιχειρούνται μέσω του παρόντος Σχ/Ν δημιουργούν καλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης του υπάρχοντος ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού υγειονομικού και κοινωνικού δυναμικού δημιουργώντας περισσότερο εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες υπόκεινται σε οικονομίες κλίμακας (χαμηλότερο ανά μονάδα κόστος). Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η ποιοτική αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και ελέγχεται ταυτόχρονα το κόστος τους. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των νέων μονάδων κοινωνικής φροντίδας που θα προκύψουν μετά τις συγχωνεύσεις είναι η διασφάλιση των αναγκαίων χρηματικών πόρων, καθώς η ελλιπής μέχρι σήμερα χρηματοδότηση είναι η βασική αιτία της αδυναμίας του συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Γ. Η δημιουργία νέων οργανισμών διοίκησης με εναρμονισμένο διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο που θα διοικούνται από εξειδικευμένα στελέχη που έχουν γνώση και εμπειρία στον Τομέα της Κοινωνικής Διοίκησης αποτελεί επίσης μια θετική διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση. Στο πλαίσιο όμως της λογικής εξορθολογισμού του λειτουργικού διοικητικού κόστους των νέων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί η σύσταση θέσης Υποδιοικητή. Δ. Όσον αφορά τα θέματα οικονομικής διαχείρισης και χρηματοδότησης των φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Κέντρων Αποκατάστασης διαπιστώνεται ότι δεν καλύπτονται με επάρκεια στο Σχ/Ν. 10

11 Ειδικότερα δεν υπάρχει ειδική μνεία για το πλαίσιο χρηματοδότησης και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης. Αναπάντητα μένουν ερωτήματα όπως: Θα δίδεται ετήσια χρηματοδότηση; Θα αξιολογείται το έργο και η προσφορά προς την κοινωνία; Θα υπάρχει κάποιο πλαίσιο συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.; Θα υπάρχει κάποιο πλαίσιο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα ; Ποια θα είναι η σχέση μεταξύ Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ. και Κέντρων Αποκατάστασης; 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 3: Διοίκηση παραρτημάτων μονάδων κοινωνικής φροντίδας. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η σύσταση θέσης Υποδιοικητή σε κάθε Παράρτημα Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας αυξάνει σημαντικά το διοικητικό λειτουργικό κόστος, ενώ κάλλιστα οι αρμοδιότητες και ο όγκος δουλειάς του μπορούν να καλύπτονται από τον Διοικητή. Συνεπώς, από πλευράς Ο.Κ.Ε. προτείνεται η κατάργηση της προβλεπόμενης θέσης του Υποδιοικητή. Άρθρο 11: Δίκτυο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί θετική τη ρύθμιση για την ένταξη των κέντρων αποθεραπείας φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Ε.Σ.Υ. Επιπρόσθετα δε, και λόγω των αυξημένων αναγκών της χώρας σε κέντρα αποκατάστασης, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει την αναγκαιότητα για όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση των διατάξεων των παρ. 3 και 4 που αφορούν σε θέματα δαπανών και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η έλλειψη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αναφορικά με τα παραπάνω θέματα. Άρθρο 26: Θέματα κέντρων υγείας. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει η παράγραφος 2 να διαμορφωθεί ως εξής: «Υπεύθυνος για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του κέντρου υγείας είναι ιατρός, εφόσον βέβαια αυτό είναι λειτουργικά εφικτό, ο οποίος κατέχει οργανική θέση διευθυντή ΕΣΥ..» (δηλαδή να καταργηθεί το ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος). Αυτό προτείνεται για το λόγο ότι όλοι οι γιατροί 12

13 που έχουν τον τίτλο του διευθυντή μπορούν να ασκούν καθήκοντα συντονιστή. Σημειώνεται δε ότι και στα γενικά νοσοκομεία διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας μπορούν να γίνουν όλοι οι γιατροί που φέρουν τον τίτλο του διευθυντή ή είναι πρόεδροι επιστημονικών συμβουλίων. Άρθρο 30: Πανεπιστημιακοί ιατροί Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών στον δημόσιο τομέα υγείας πρέπει να είναι ενιαίες. Η οποιαδήποτε αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις των γιατρών στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να αφορά το σύνολο τους και όχι μόνο τους πανεπιστημιακούς γιατρούς. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοί και ιδιαίτερα οι γιατροί που είναι πανεπιστημιακοί έχουν ως κύριο έργο τους την εκπαίδευση και την έρευνα και όχι την άσκηση επαγγέλματος. Σε καμία χώρα της Ευρώπης οι πανεπιστημιακοί ιατροί δεν έχουν ιδιωτικό ιατρείο, αντιθέτως ασκούν το επάγγελμα τους εντός του νοσοκομείου. Επομένως προτείνεται το συγκεκριμένο άρθρο να επανεξετασθεί. Άρθρο 31:Συμμετοχή ιατρών του ΕΟΠΥΥ στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. προτείνεται για τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας και Ηρακλείου να επιτρέπεται Οι ιατροί που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. δύο φορές την εβδομάδα, και όχι μία όπως προβλέπεται στο συγκεκριμένο άρθρο. Επίσης σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσδιορισθεί περαιτέρω ο ρόλος τους ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Όσον αφορά τα υπόλοιπα νοσοκομεία προτείνεται δυνατότητα συμμετοχής στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία των νοσοκομείων να έχουν και ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί, εφόσον δεν έχουν 13

14 στελεχωθεί οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις των νοσοκομείων (ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Μεσολόγγι υπάρχουν δύο γαστρεντερολόγοι εκτός νοσοκομείου και στο νοσοκομείο η υπάρχουσα οργανική θέση είναι κενή). Άρθρο 33: Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας Η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετική την δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας. Άρθρο 35: Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρίων. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει ότι ορθά δίνονται στους ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους οι δυνατότητες χορήγησης, αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ιατρών και οδοντιάτρων αντίστοιχα, καθώς των τίτλων ειδικότητας. Περαιτέρω, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι θα πρέπει σύντομα να νομοθετηθεί η τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των ιατρικών συλλόγων και να αναβαθμισθεί η λειτουργία τους ώστε να διασφαλισθεί η ικανοποίηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων τους, καθώς επίσης θα πρέπει να προσαρμοσθούν γεωγραφικά στα Καλλικρατικά δεδομένα. 14

15 Στην Ολομέλεια της 25 ης Νοεμβρίου 2011 παρέστησαν τα κάτωθι Μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πολυζωγόπουλος Χρήστος Σκορίνης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Ηλιόπουλος Ηλίας Γενικός Γραμματέας Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Πεβερέτος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Χάσκος Αθανάσιος Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Ασημακόπουλου Δημητρίου Προέδρου Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Αρβανιτοζήσης Δημήτρης Ε.Σ.Ε.Ε. Βουλγαράκης Δημήτριος Γιατράς Δημήτριος Αναπλ.Γεν. Γραμματέας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ζούμπος Μιχάλης Γωνιωτάκης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Δημουλάς Δημήτριος Γενικός Γραμματέας ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. σε αναπλήρωση του Σταμόπουλου Ιωάννη Αντιπροέδρου ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Λέντζος Δημήτριος Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ζούλοβιτς Μαργαρίτα Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε. Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε. Ψαρουδάκης Εμμανουήλ Μέλος Δ.Σ. Ε.Σ.Ε.Ε. Αμβράζης Γεώργιος Εκπρόσωπος Σ.Ε.Τ.Ε. σε αναπλήρωση του Ανδρεάδη Ανδρέα Προέδρου Σ.Ε.Τ.Ε. Βερνίκος Γεώργιος Γενικός Γραμματέας Σ.Ε.Τ.Ε. Τσατήρης Γεώργιος Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Χασιώτης Νικόλαος Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Αλέπης Μιχάλης Μέλος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Καψιμάλη Δημητρίου Προέδρου ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε. Κολεβέντης Φώτης Κρέτσης Κωνσταντίνος Λαναρά Ζωή Ντριβαλλάς Οδυσσέας Πεπόνης Εμμανουήλ Πούπκος Ιωάννης Ριζεάκος Ιωάννης Συριόπουλος Παναγιώτης Τούσης Αθανάσιος Χριστόπουλος Γεώργιος Ξενάκης Βασίλειος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σουλελές Χρήστος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ξυράφης Απόστολος Δροσοπούλου Σοφία Σύμβουλος Δ.Σ.Α. Σωτηρακόπουλος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ. Τσεμπερλίδης Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ. Πετρόγιαννης Γιώργος Εκπρόσωπος GREENPEACE Eλλάς Λυμβαίος Ιωάννης Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ σε αναπλήρωση του Βαρδακαστάνη Ιωάννη Προέδρου ΕΣΑμεΑ Μπέκου Έφη Πρόεδρος Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών Μουράτογλου Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Μπάστας Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Κ.Ε.Π.Ε. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος Εκπρόσωπος Κ.Ε.Π.Ε. 15

16 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Για κάθε πληροφορία σχετικά με το έργο και τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε. είναι στη διάθεσή σας το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της Επιτροπής, υπό τη διεύθυνση της Δρος Μάρθας Θεοδώρου. Τηλ.: , Fax: , 16

17 17

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ Α. Κεφάλαιο Πρώτο Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. ΝΟΜΟΣ - 1397-1983 Εθνικό σύστηµα υγείας. Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. 2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΟΕΚ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 22/4/2010, ο κ. Θ. Τσιόκας, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υποδοµών,

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ορισμός 1. Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ΠΦΥ, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια.

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 1/3/2010, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ : 12532 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΜ : 12572 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα