ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

3 2

4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ηµεροµηνία έκδοσης: 20/04/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα MARCH 2005 Publication date: 20/04/2005 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...23 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

5 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...43 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓ Ε ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ Ε Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...49 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4 REVOCATION OF GRANDENT EUROPEAN PATENTS BY EPO PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

6 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

7 6

8 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

9 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E05B 65/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Προµηθέως 14, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/08/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ-ΣΥΝΟ ΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μπουµπουλίνας 9-11, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Νικηταρά 8-10,10678 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩ- ΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕ- ΝΗ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ Η χωνευτή κλειδαριά χαλύβββδινου κλείστρου συρόµενων κουφωµάτων αλουµινίου ασφαλιζόµενη µε µπουτόν (σχήµα 6), αποτελείται από ένα τµήµα (2) και ένα τµήµα (1), όπου είναι προσαρµοσµένα κατάλληλα όλα τα επιµέρους εξαρτήµατά της, που είναι ένας οδηγός ασφάλισης (5) µε κόκκινη ένδειξη (6), ένα ασφάλιστρο κλειδαριάς, ένα κλείστρο (4) µε γάντζο (9) που ολισθαίνει πάνω σε πύρο (10), ένας σύρτης (3), ο οποίος συγκρατείται πάνω στο τµήµα (1) µε τη βοήθεια πύρου ολίσθησης (17), µία γλώσσα (15) και ένα αντίκρυσµα (14) και χαρακτηρίζεται από το ότι ασφαλίζει-απασφαλίζει µε µπουτόν του σύρτη (3) µε µια απλή κίνηση, δεν παραβιάζεται λόγω της εξαιρετικής ποιότητας του υλικού κατασκευής του κλείστρου (4), ενώ το εν λόγω κλείστρο (4) δεν κλειδώνει σε καµιάάλλη θέση εκτός από τη θέση κλειδώµατος εντός της υποδοχής του αντικρύσµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B42D 15/04 IPC7: G09B 29/04 IPC7: G09F 23/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΛΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πάρου 11, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακεδονίας 23, ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/08/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΛΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2)ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟ ΠΥΤΣΣΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥ- ΠΟ ΤΣΕΠΗΣ Τρισδιάστατο πτυσσόµενο έντυπο τσέπης που αποτελείται από ένα τρίπτυχο σκληρό χάρτινο εξώφυλλο και ένα πρόσθετο πτυσσόµενο χάρτινο ένθετο µεγαλύτερων διαστάσεων, επικολληµένο στην κεντρική και δεξιάεσωτερική όψη του τρίπτυχου, το οποίο ξεδιπλωνεται αυτόµατα µε την κίνηση ανοίγµατος του εξώφυλλου. Το πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης κατασκευής είναι ότι δενα απαιτείται επιπλέον κίνηση του χρήστη γιατην ανάπτυξη του ένθετου φυλλαδίου, εκτός από το άνοιγµα του εξώφυλλου. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργούνται 5 (πέντε) αξιοποιήσιµες επιφάνειες : - το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του τρίπτυχου - το εσωτερικό του τρίπτυχου κατά το πρώτο στάδιο ανοίγµατος (δεξιά και αριτερή σελίδα) - το ένθετο φυλλάδιο που εµφανίζεται µε το πλήρες άνοιγµα Η συγκεκριµένη κατασκευή µπορεί να αξιοποιηθεί εµπορικά µε ποικίλους τρόπους, ξαθώς έχει τη δυνατότητα να περιλαµβάνει : - oδικό χάρτη - οδηγό εστιατορίων, µουσείων κτλ. - αλφαβητικό κατάλογο εκθετών και περιπτέρων (για εκθεσιακούς χώρους) - δροµολόγια αστικώνκαι υπεραστικών συγκοινωνιών - κάθε είδους διαφηµιστικό υλικό 9

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: D06H 7/00 IPC7: D06H 1/00 IPC7: B26D 5/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΑΡΙΜΠΑΝΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 23ης Οκτωβρίου 92, ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/08/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΑΡΙΜΠΑΝΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Ο µετρητής κουρτινών αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στη µέτρηση της κουρτίνας αυτό επιτυγχάνεται βάση του σχεδίου που έχουµε προσκοµίσει. Αποτελείται από ένα πλαίσιο (8) στο επάνω µέρος του έχουµεστερεωµένο έναν άξονα (2) που παίρνει κίνηση από τοκάτω γρανάζι (16) µε τη βοήθεια µοτέρ (18) και µανιβέλας (15). Αποτέλεσµα της λειτουργίας αυτής είναι να ανεβοκατεβαίνει το κουρτινόξυλο (13) στο επιθυµητό σηµείο µέτρησης. Ακόµα στο κάτω σηµείο του πλαισίου, ε χουµε προσαρµόσει µια πρέσσα (22, 23) και ελατήρια (25) για να ανοιγοκλείνουµε την πρέσσα και να σηµαδεύουµε την κουρτίνα σηµείο µέτρησης. Αποτέλεσµα όλων αυτών των λειτουργιών καθιστά το µετρητή αποτελεσµατικό, στη µείωση χρόνου µέτρησης κουρτίνας. Ακόµα και από ανειδίκευτα άτοµα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G09F 13/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υµηττού 15, ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Θράκης 34, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/08/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ 2)ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υµηττού 15,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΜ Ενα φιλµ που παρέχει πολλαπλά φωτιζόµενα τµήµατα/περιοχές πάνω σε µία επιφάνεια. Αποτελείται από ένα πλαστικό φύλλο (φιλµ) (10) επιστρωµένο µε λεπτές ή παχύτερες στρώσεις διαφανών (20) ή µη διαφανώναγώγιµων υλικών (50), λεπτές ή παχύτερες στρώσεις φωσφόρων (30) και λεπτές ή παχύτερες στρώσεις διηλεκτρικού υλικού (40). Ακόµα, περιλαµβάνει ηλεκτρικές επαφές για σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος στις αγώγιµες στρώσεις του επιστρωµένου υλικού. Οταν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύµα από τις επαφές κάθε τµήµατος/περιοχής, αυτό φωτίζεται, παρέχοντας έτσι ένα φωτιζόµενο, τµηµατικά ή ολόκληρο, πλαστικό φύλλο.ελέγχοντας το ηλεκτρικό ρεύµα που παρέχεται στους πόλους κάθε τµήµατος/περιοχής του φιλµ, έχουµε τη δυνατότητα να παράγουµε αναλαµπές, τµηµατικά ανάµµατα και σβησίµατα, ακολουθίες φωτισµού και άλλα εφέ πάνω στο εύκαµπτο φιλµ. Καλύπτοντας δε το ηλεκτροφωτιζόµενο φιλµ (Σ) µε µία γραφική απεικόνιση (G) που τυπώνεται απ'ευθείας πάνω στο αναφερθέν φύλλο, ή σε άλλο διαφανές φύλλο που έπειτα τοποθετείται ήεπικολλάται πάνω στο πρώτο, φωτίζουµµε εύκολα οποιοδήποτεε γραφικό θέµα, ολόκληρο ή σε µικρότερα ξεχωριστά τµήµατα/περιοχές που και πάλι µπορεί να καλύπτουν όλη την επιφάνειά του. Τέλος, δηµιουργώντας ακολουθίες παροχής ρεύµατος και ανάµµατασβησίµατα στα διάφορα τµήµατα/περιοχές του φιλµ, πετυχαίνουµε φωτεινά εφέ στην επιφάνεια του εν λόγω φιλµ, τα οποία γίνονται ορατά και στην επιφάνεια της γραφικής απεικόνισης. 10

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G09F 13/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υµηττού 15, ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Θράκης 34, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/08/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ 2)ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υµηττού 15,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ηλεκτροφωτιζόµενα συστήµατα που αποτελούνται από ηλεκτροφωτιζόµενο φιλµ που συνδέεται µε µία γραφική απεικόνιση, εικόνα ή φωτογραφία η οποία είτε τυπώνεται µε µια από τις γνωστές µεθόδους εκτύπωσης πάνω στην επιφάνεια του ηλεκτροφωτιζόµενου φιλµ κατευθείαν, ή εκτυπώνεται πάνω σε κάποιο διαφανές υλικό το οποίο στη συνέχεια επικολλάται ή απλά έρχεται σε άµεση επαφή µε το ηλεκτροφωτιζόµενο φιλµ. Στόχος της παρούσας ευρεσιτεχνείας είναι να προβάλει τα πλεονεκτήµατα αλλά και τους τρόπους για την κατασκευή ελαφρύτερων και λεπτότερων φωτιζόµενων συστηµάτων, µε στόχο τη διακόσµηση, διαφήµιση, ανάδειξη, προώθηση και προβολή φωτεινών γραφικών ή διαφηµίσεων σε διάφορα µέσα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B60C 23/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΑΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑ, ΦΑΝΑΡΙ (ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/08/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΒΑΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ενα σύστηµα αυτόµατης µέτρησης της πιέσεως των ελαστικών σοχηµάτων και αναλυτικής ένδειξης των πιέσεων αυτών εντός του οχήµατος, είτε αυτό βρίσκεται εν κινήσει είτε όχι το οποίο αποτελείται από αναλογικούς πιεσοστάτες (1), τόσους όσοι είναι και οι τροχοί του οχήµατος, οι οποίοι τοποθετούνται σε κατάλληλο σηµείο της ζάντας του οχήµατος, και συνδέονται µε πηνία (2) τα οποία µεταδίδουν σήµα των πιεσοστατών (1) στους ανιχνευτές σηµάτων (3) οι οποίοι µεταφέρουν το ηλεκτρικόσήµα που εκπέµπουν οι πιεσοστάτες (1), µέσω ηλεκτρικών αγωγών - καλωδίων (4) είτε στον εγκέφαλο (5) του οχήµατος είτε σε πρόσθετη ηλεκτρονική συσκευή (6) για την προβολή της ενδείξεως της πίεσης των ελαστικών στο εσωτερικό του οχήµατος όπου υπάρχει ενδεικτική λυχνία (7) µε σχετική αεπικονιστική ένδειξη η οποία δύναται να συνοδεύεται και από ηχητικό σήµα. 11

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F01L 13/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Λαµπράκη 356, ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λαµπράκη 356, ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λαµπράκη 356, ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/08/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 2)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙ ΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεταισε ένα µεταβλητό σύστηµα βαλβίδων, ιδιαίτερα κατάλληλο για µηχανές εσωτερικής καύσης, στο οποίο ένα έκκεντρο ενός εκκεντροφόρου δρα, µέσω ενός ελεύθερου ακόλουθου έκκεντρου που υποστηρίζεται από µία στρεφόµενη επιφάνεια ελέγχου,σε µία βαλβίδα ώστε να µεταβάλλεται η διαδροµή της. Η διαδροµή της βαλβίδας µπορεί να µεταβάλλεται συνεχόµενα από ένα µέγιστο έως το µηδέν ενώ το διάκενο βαλβίδας να κρατείται σταθερό. 12

14 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 05/08/2003 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ /08/2003 ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟ ΠΥΤΣΣΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΣΕΠΗΣ /08/2003 ΣΑΡΙΜΠΑΝΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ /08/2003 ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/08/2003 ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΜ /08/2003 ΒΑΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ /08/2003 ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙ ΩΝ

15 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΜ 12/08/ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 12/08/ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΜ 12/08/ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 12/08/ ΒΑΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 14/08/ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟ ΠΥΤΣΣΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΣΕΠΗΣ 05/08/ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙ ΩΝ 18/08/ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙ ΩΝ 18/08/ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙ ΩΝ 18/08/ ΠΛΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΟ ΠΥΤΣΣΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΣΕΠΗΣ 05/08/ ΣΑΡΙΜΠΑΝΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 08/08/ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΣΥΡΟΜΕ- ΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ 05/08/

16 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ Τσακάλωφ και Πινδάρου 25, ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/08/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΡΓΥΡΙΑ ΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ Σίνα 14,10672 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Μία σύνθετη µικροϋβριδική ρητίνη µε µεγάλη ρευστότητα, η οποία είναι κατάλληλη για εφαρµογή σε κατάλληλα προετοιµασµένες οδοντικές επιφάνειες χωρίς να απαιτείται πίεση ή συµπύκωνση και έχει µεγάλη πρόσφυση στην οδοντική επιφάνεια, αποτελούµενη από µεθακρυλικά µονοµερή, σίλιαζελ, προπολυµερισµένα µέσα πληρώσεως, χρωστικές ουσίες, ενεργοποιητές φωτός και σιλάνιο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λεωφόρος ηµοκρατίας 11, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ (ΕΒΡΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/08/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΣΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΣΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κωστή Παλαµά και Ανδρόνικου,. ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΞΙ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΟ Επένδυση σε παντός τύπου επίπλων µε µετάξι ειδικής ύφανσης και διαφόρων παραστάσεων µε επιφάνεια λουστραρισµένη. 15

17 1.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 06/08/2003 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ /08/2003 ΣΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΞΙ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΟ

18 1.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 06/08/ ΣΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΞΙ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΟ 19/08/

19 1.7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ο Υ Ε Μ Ι Α 18

20 1.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 19

21 1.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 20

22 1.10 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ο Υ Ε Μ Ι Α 21

23 1.11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 22

24 1.12 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 23

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2.1 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47L 13/58 IPC7: A47L 13/20 (73):1)ΓΙΑΣΣΙΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Τέρµα Κουλφάκου,19011 ΑΥΛΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/10/2003 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):02/03/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΙΑΣΣΙΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑ- ΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Η ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ Το σύστηµα καθαρισµού πατωµάτων µε την χρήση νερού ή και απορρυπαντικού αποτελείται από µία σφουγγαρίστρα η οποία αποτελείται από δύο βασικά µέρη, το σταθερό και το ανταλλακτικό, το οποίο σταθερό µέρος αποτελείται από ένα κοντάρι (2) το οποίο έχει µία λαστιχένια λαβή (1), ένα άγκιστρο (3) και ένα εξάρτηµα µε σπείρωµα (4), ένα σύνδεσµο (10) που συνδέει το κοντάρι µε την βάση (11) και µία βάση (11) και το ανταλλακτικό µέρος το οποίο αποτελείται από ένα εξάρτηµα (26), µία ή δύο στιβάδες πανιών αποτελούµενες από µία ή περισσότερες σειρές πανιών και ένα έµβολο για την συγκράτησή τους (27), από έναν κάδο νερού (14) ο οποίος έχει δύο νεύρα (59) καιµία βάση στραγγίσµατος (13) η οποία βάση έχει µια τρυπητή φωιά και ένα σύστηµα στραγγίσµατος το οποίο αποτελείται από έναν µοχλό (6) ο οποίος έχει εργονοµική λαβή (8) µία κλείδωση (40,41) έναν ορθοστάτη (&0 και έναν συνδετήρα (9) που συγκρατεί το σύστηµα στον κάδο. Η σφουγγαρίστρα µπορεί να καθαρίζει µεγαλύτερη επιφάνεια χάρη στο µεγαλύτερο πέλµα(21) που έχει η βάση της (11) ενώ ταυτόχρονα εκτελεί δύο διαφορετικά είδη καθαρισµού χάρη στις δύο διαφορετικές στοιβάδες πανιών που έχει. Το σύστηµα στραγγίσµατος µπορεί να πολλαπλασιάσει την δύναµηπου ασκούµε για το στύψιµο των πανιών και να διευκολύνει την χρήση και τέλος το ανταλλακτικό µπορεί να τοποθετηθέι εύκολα στην βάση µε µία απλή κίνηση του κονταριού. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A01M 7/00 IPC7: A01M 21/04 IPC7: B05B 7/04 IPC7: B05B 7/32 (73):1)ΜΠΕΝΙΟΥ ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Πλάτανος Κισσάµου,73400 ΚΙΣΣΑΜΟΣ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/02/2004 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):02/03/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΠΕΝΙΟΥ ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ Σκουφά 64, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Σκουφά 64,10680 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΕΚΑ- ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ Το νέο αυτόµατο µηχάνηµα ψεκασµού και αύξησης υγρασίας χώρων, είναι ένα αυτόµατο µηχάνηµα ψεκασµού και αύξησης της υγρασίας χώρων µε το επιθυµητό υγρό µέσω της δηµιουργίας µικροσταγονιδίων από µπεκ (σχ.3, σχ.4) διασκορπισµένων στον χώρο. Το κοµπρεσέρ (σχ.1, 2) τροφοδοτεί µε πιεσµένο αέρα, µέσω ενός δικτύου σωληνώνσεων (σχ.1, 8), τα µπεκ (σχ.1,12) και τον κάδο πίεσης υγρού (σχ.1,1). Το υγρό ψεκασµού, µέσα στον κάδο (σχ.1,1), όπου τοποθετείται, αναδεύεται και πιέζεται έτσι ώστε να οδηγηθεί µέσω φίλτρου (σχ.1,6), δικτύου σωληνώσεων (σχ.1,9) και ρυθµιστών (σχ.1, 11 και σχ.5) στα µπεκ (σχ.1,12 και σχ.3 και σχ.4). Εκτός από τον κάδο πιέσεως του υγρού (σχ.1,1) είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και ηλεκτρική αντλία (σχ.2,1) κατάλληλα συνδεδεµένη (σχ.2,3) µε το κοµπρεσέρ (σχ.2,2) και το δίκτυο υγρού (σχ.2,8). Το νέο αυτόµατο µηχάνηµα ψεκασµού και αύξησης υγρασίας χώρων χρησιµοποιεί µόνο νερό για τη διάλυση των προς ψεκασµό φαρµάκων, η ποσότητα του οποίου εξαρτάται από την χωρητικότητα του κάδου(σχ.1,1). Ο χρόνος ψεκασµού ποικίλλει ανάλογα µετην ποσότητα του νερού και τον αριθµό των µπεκ (σχ.3, σχ4) που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. 24

26 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04B 1/19 IPC7: E04B 1/58 IPC7: E04C 3/08 (73):1)ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Κουντουριώτου 4,17236 ΥΜΗΤΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/06/2003 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):02/03/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ πολλές οπές σύνδεσης (Ρ) για ευκολία στη χρήση καθώς επίσης και πολλές οπές παροχών ηλεκτρικών, υδραυλικών (Κ). Επί πλέον το σύστηµα έχει πολλές εφαρµογές όπως χωροδικτυώµατα, ξηρά δόµηση, χωρίσµατα, ψευδοροφές, µεταλλικά κτίρια, θερµοκήπια, ράφια κ.λ.π. καθώς επίσης και δυνατότητα τυποποιηµένης κάλυψης. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μαυροµιχάλη 3, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μαυροµιχάλη 3,10679 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ ΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΦΕ- ΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΑΤΡΗΤΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΩΝΙΩΝ Σύστηµα χωροδικτυωµάτων-φέροντος οργανισµού µε πλαίσια µονοκόµµατα (Α1), (Α2), (Α3) ή διαιρούµενα (Β1), (Β2) από διάτρητα γωνιακά ελάσµατα, που µπορούν ευκόλως να αρµόζονται και εξαρµόζονται κατά µήκος πλάτος και ύψος. Τα πλαίσια διαιρούµενου τύπου έχουν τη δυνατότητα να µεγενθύνονται κατά µήκος και πλάτος. Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος αυτού είναι ότι τούτο προσαρµόζεται σε διάφορες διαστάσεις (κατά µήκος, πλάτος και ύψος) αρµόζεται και εξαρµόζεται εύκολα και απλά. Επίσης τα πλαίσια έχουν σταθερό βήµα (Ζ) µε ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B60J 7/02 IPC7: B60P 7/02 IPC7: B61D 39/00 (73):1)ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χρήστου Γιώτη 2,42100 ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/05/2004 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):02/03/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τζαβέλλα 2, ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ) (74):ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τζαβέλλα 2,42100 ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ Μηχανικά κινούµενη καλύπτρα που αποτελείται από κινητήριο οδοντωτό τροχό (3) καικινούµενο οδοντωτό τροχό (7) συνδεδεµένους µε αλυσίδα (8), οι οποίοι περιστρέφουν την άτρακτο (10), στα άκρα της οποίας αµφίπλευρα στηρίζονται οι οδοντωτοί τροχοί (15, 16), οι οποίοι µέσω αλυσίδας (17) µεταδίδουν την κίνηση σε οδοντωτούς τροχούς (18), που στηρίζονται πάνω σε σιδηροτροχιές (19,20), µέσα στις οποίες ολισθαίνουν κινούµενα µεταλλικά πλαίσια (23,26), στις υποδοχές των οποίων καταλήγουν µεταλλικού δοκοί (24) µε το υλικό που σχηµατίζει την καλύπτρα (25) στερεωµένο πάνω τους. Ο κινητήριος οδοντωτός τροχός (3) περιστρέφεται από µοχλό κίνησης (6) χειροκίνητα ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ηλεκτρικός κινητήρας. Η µετάδοση κίνησης στα κινούµενα µεταλλικά πλαίσια (23,26) γίνεται µέσω αλυσίδας (17), η οποία διέρχεται από οδοντωτούς τροχούς (16,18) τοποθετούµενων πάνω ή κάτω από τις σιδηροτροχές (19, 20). Η µηχανικά κινούµενη καλύπτρα τοποθετείται σε καρότσα (1) φορτηγού αυτοκινήτου, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την κάλυψη οποιουδήποτε άλλου φορτίου ή αντικειµένου. 25

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα