Επιτροπή για Μέτρα Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης Φωτισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή για Μέτρα Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης Φωτισμού"

Transcript

1 Επιτροπή για Μέτρα Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης Φωτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Λόφος Νυμφών, Η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού αποβλέποντας στην ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών στην κατεύθυνση της υποβολής του 2ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας συγκρότησε ομάδα εργασίας από τους Γ. Παϊσίδη, Χ. Χρηστίδη και Σ. Μπράβο για τη διερεύνηση και αξιολόγηση αποτελεσματικών μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης φωτισμού. Έχει σε μεγάλο βαθμό παγιωθεί η εσφαλμένη προκατάληψη ότι η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα χρήσης παρωχημένης τεχνολογίας φωτιστικού εξοπλισμού. Η εντύπωση αυτή έχει ως επί το πλείστον σχηματιστεί εξ αιτίας της σταδιακής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των οργάνων λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού, αλλά και της απόσυρσης λυχνιών με χαμηλή για τα σημερινά δεδομένα, φωτεινή απόδοση που αποτυπώθηκαν σε οδηγίες όπως η 2000/55 σχετικά με την χρήση στραγγαλιστικών διατάξεων σε φωτιστικά φθορισμού, η 2009/245 σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό του φωτιστικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων κατάργησης λυχνιών παρωχημένης τεχνολογίας, και η επακολουθήσασα 2010/347 σχετικά με τις ελάχιστες φωτεινές αποδόσεις συστημάτων φωτισμού με λαμπτήρες φθορισμού με στραγγαλιστικές διατάξεις ηλεκτρομαγνητικές ή ηλεκτρονικές. Γι αυτό το λόγο, την τελευταία εξαετία προπαγανδίστηκε με μεγάλη ευκολία και χωρίς προηγούμενη σοβαρή αξιολόγηση η αντικατάσταση φωτιστικού εξοπλισμού με νέο υψηλότερου βαθμού αποδόσεως ως το πιο γρήγορο και αποτελεσματικό μέτρο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΣΔΕΑ) του 2008, προτάθηκε ενδεικτικά η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο δημόσιο τομέα με το μέτρο ΔΜ4 και προβλέφθηκε εξοικονόμηση 98GWh έως το 2010 και 298GWh έως το 2016, ενώ είναι προφανές ότι υπό τις τρέχουσες συνθήκες οικονομικής στενότητας στο δημόσιο τομέα που απομακρύνουν το ενδεχόμενο προμήθειας νέου φωτιστικού εξοπλισμού προς εγκατάσταση σε σημεία που ήδη λειτουργεί χωρίς προβλήματα παλαιότερος φωτιστικός εξοπλισμός, αποκλείεται η πραγματικότητα να ανταποκρίνεται έστω κατ ελάχιστον στους παραπάνω αριθμούς. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η πιθανή πτώση της κατανάλωσης ηλ. ενέργειας λόγω συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα δεν θα πρέπει να συσχετιστεί με την υποθετική απόδοση των προτεινόμενων μέτρων. Με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκε εξάλλου για μία ακόμη φορά η ενεργοβόρος συμπεριφορά του Δημοσίου, αφού: Οι δημόσιες συμβάσεις για έργα φωτισμού εξακολούθησαν να μην περιέχουν κάποια σοβαρή πρόβλεψη για την αναχαίτιση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από την περάτωση νέων εγκαταστάσεων. Δεν ελέγχθηκε η σκοπιμότητα χρήσης μεγάλου αριθμού φωτιστικών σωμάτων που η λειτουργία τους είναι σε πολλές περιπτώσεις εντελώς περιττή. Υποβαθμίστηκε η σημασία της εκπόνησης μελέτης για τον εντοπισμό του δυναμικού 52 ΦΩΤΙΣΜΟΣ

2 εξοικονόμησης ενέργειας και την αναζήτηση των προσφορότερων μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και αντιθέτως ενισχύθηκε η εμπορική προσέγγιση των ζητημάτων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης. Δυστυχώς, η εσφαλμένη αυτή αντίληψη οδηγεί σε κοστοβόρες πρακτικές που προωθούνται και από το άρθρο 8, 1 α ) του από 23 Ιουνίου 2010 δημοσιευθέντος νόμου 3855 για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση. Ο ίδιος νόμος σωστά προβλέπει την υποχρέωση των διανομέων ενέργειας να διαθέσουν στο ΥΠΕΚΑ στατιστικά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη διεύρυνση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία για ερευνητικούς σκοπούς με συγκεκριμένους όρους διαβάθμισης της εμπιστευτικότητας των στοιχείων. Το ίδιο το ΥΠΕΚΑ θα μπορούσε πάντως να αναλάβει να δημοσιεύει αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων υποστηρίζοντας την ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με αυτόν τον τρόπο. Αναμένεται, ωστόσο κάποια πρόοδος στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του φωτισμού νέων κτιρίων από την εναρμόνιση του κοινοτικού προτύπου EN για τον υπολογισμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του φωτισμού κτιρίων λόγω της πρόσφατης ενεργοποίησης του ΚΕΝΑΚ που παραπέμπει στο προκείμενο πρότυπο. Ωστόσο, η μεγάλη υστέρηση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία φωτισμού έχει επιτρέψει σοβαρά λάθη και αντιφάσεις εντός του ίδιου του ΚΕΝΑΚ. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 9, παράγραφος 3.6, διαβάζουμε σχετικά με τον φωτισμό του κτιρίου αναφοράς τα εξής παρακάτω, απολύτως περιττά δεδομένων των ορίων αναφοράς του προτύπου ΕΝ που αναφέρεται στο παράρτημα 1: α. Η στάθμη και η αντίστοιχη εγκατεστημένη ισχύς γενικού φωτισμού λαμβάνονται όπως ορίζεται με σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Η ενεργειακή απόδοση των φωτιστικών είναι 55 lumen/w. Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15 τ.μ. ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών. β. Ο γενικός φωτισμός παρέχεται από λαμπτήρες φθορισμού, οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο με δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) κατηγορίας A3 σύμφωνα με κατάταξη της Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Φωτιστικών (CELMA) και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/55/ΕΕ. γ. Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι με ειδικές απαιτήσεις λειτουργικού φωτισμού, όπως αυτοί προσδιορίζονται με σχετική ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της με απόφαση του 1 2 Υπουργού ΠΕΚΑ, όπου ο φωτισμός του κτιρίου αναφοράς λαμβάνεται όπως στο εξεταζόμενο κτίριο. Στο (α) συγχέεται η φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων που μετράται σε lm/w με τον βαθμό απόδοσης των φωτιστικών σωμάτων που πρέπει να αναφέρεται στο ωφέλιμο εξερχόμενο από το φωτιστικό ποσοστό της φωτεινής ροής των λαμπτήρων. Εξάλλου δεν είναι καθόλου συμβατό με καμία αρχή βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του φωτισμού το αναφερόμενο όριο των 55lm/W. Ήδη, χρησιμοποιούνται με την ενθάρρυνση της ψηφιακής ατζέντας 2020 της ΕΕ φωτοδίοδοι στον φωτισμό με χαμηλότερες φωτεινές αποδόσεις και παρ όλα αυτά εξ αιτίας της επίτευξης υψηλού συντελεστή χρησιμότητας με τον κατάλληλο συνδυασμό γεωμετρικών χαρακτηριστικών χώρου και κατανομής φωτεινών εντάσεων του πεδίου φωτοδιόδων επιτυγχάνεται εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση. Άλλωστε και στην πρόσφατη οδηγία ΕΕ 2010/347 αναφέρεται για τον συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 5W για λυχνιολαβή G23 ή 2G7 η ελάχιστη επιτρεπόμενη φωτεινή απόδοση είναι 48 lm/w. Εξαιρετικά επιπόλαιη είναι σίγουρα η δια της περιττής αναφοράς σε φωτισμό αναφοράς παρότρυνση του νομοθέτη να προβλεφθεί δυνατότητα να σβήνει τουλάχιστον το 50% των λαμπτήρων στους χώρους με φυσικό φωτισμό. Αν αυτό είναι έστω εις βάρος της ομοιογένειας του φωτισμού στο χώρο, θα πρέπει τότε ο μηχανικός να χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε δίλυχνα φωτιστικά που εκ των πραγμάτων θα καταναλίσκουν περισσότερη ενέργεια, όταν το φυσικό φως δεν θα είναι αρκετό για να αποενεργοποιηθεί ο ένας εκ των δύο λαμπτήρων, αντί να χρησιμοποιήσει μονόλυχνα φωτιστικά που επιδέχονται ομαλή διαβάθμιση της φωτεινής τους ροής και σε χαμηλότερα ποσοστά σύμφωνα με τη διαθέσιμη συμβολή του διεισδύοντος φυσικού φωτισμού; Ο σκοπός του προτύπου ασφαλώς και δεν θα έπρεπε όμως να είναι να διαμορφωθεί ένας φουσκωμένος φωτισμός κτιρίου αναφοράς που θα έρχεται εξάλλου σε αντίφαση με το μνημονευόμενο πρότυπο ΕΝ Στο (β) δεδομένης της παραπομπής στο φωτισμό κτιρίου 53 Eικ. 1 Παρά την διακοπή λειτουργίας της πλειονότητας των φωτ. σωμάτων σε γέφυρα / σήραγγα τς Αττικής οδού η στάθμη λαμπρότητας είναι έως και 10 φορές υψηλότερη από εκείνη στην ανοικτή οδό, με αποτέλεσμα να προκύπτει κατασπατάληση ενέργειας από τον αντίστοιχο υπερφωτισμό. Εικ. 2 Η λαμπρότητα στην περιοχή κατωφλίου της σήραγγας είναι εξαιρετικά υπερδιαστασιολογημένη σε σχέση με τη μετρημένη μέση λαμπρότητα του πεδίου 20 μοιρών παρατηρητή που βρίσκεται στη σύμφωνη με την επιτρεπόμενη ταχύτητα απόσταση πέδησης.

3 αναφοράς προωθείται η αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών διατάξεων πράγμα που δεν είναι οδηγία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Φωτισμού CELMA και αποθαρρύνεται η χρήση στραγγαλιστικών πηνίων κατηγορίας Β που υπερέχουν σε πλήθος εφαρμογές στα κτίρια κυρίως εκεί που απαιτείται μεγαλύτερη στιβαρότητα και αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες ενώ δίνεται η εντύπωση μονοσήμαντης συνταγογράφησης του λαμπτήρα φθορισμού ως του μόνου ενδεδειγμένου για τον φωτισμό κτιρίων. Στο (γ) προβλέπονται και εξαιρέσεις. Οι ιεροί ναοί θα μπορούσαν σίγουρα να αποτελούν μια τέτοια εξαίρεση παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές σε υποψήφιες εξαιρέσεις από τον ΚΕ- ΝΑΚ. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντως ενδεδειγμένη δεν είναι η εξουσιοδότηση του ΤΕΕ, αλλά η παρότρυνση του χρήστη και στο συγκεκριμένο παράδειγμα της Εκκλησίας της Ελλάδος να αντιμετωπίσει το ζήτημα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του φωτισμού των ναών με σεβασμό προς την παράδοση. Κανείς εξάλλου δεν θα υποστήριζε την κατάργηση της κανδήλας ή των κηρίων στα μανουάλια, λόγω της μειωμένης τους ενεργειακής απόδοσης. Αυτό που εξακολουθεί να λείπει είναι πραγματική πολιτική βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Πρότυπα υπάρχουν και θέτουν σαφείς στόχους. Τα τεχνολογικά μέσα επίτευξής τους δεν θα πρέπει όμως να υποδεικνύονται παρεμβατικά από τους εθνικούς νομοθέτες, όπως περίπου συμβαίνει με το άρθρο 4, (2γ) του νόμου 3855 όπου προβλέπεται η δημοσίευση καταλόγου επιλέξιμων μέτρων από το ΥΠΕΚΑ (τίθεται επιπλέον το ερώτημα σε τι αναφέρεται η επιλεξιμότητα), αλλά να αποτελούν επιλογή υπεύθυνων, δημιουργικών και ευρηματικών μηχανικών, των οποίων ο επαγγελματισμός πρέπει να αναγνωρίζεται και να προβάλλεται προς όφελος της εξάπλωσης των μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης. Όσον αφορά το φωτισμό, η Πολιτεία θα συνέφερε να εστιάσει την προσοχή της στη θέσπιση του ρόλου του μελετητή φωτισμού χωρίς περαιτέρω υποδείξεις μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και ασφαλώς να καλλιεργήσει παράλληλα το ενδιαφέρον του τελικού καταναλωτή για τη λήψη μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο φωτισμό. Η Εθνική Επιτροπή Φωτισμού της Ελλάδας έχοντας υπ όψη της τόσο τα σχετικά με το φωτισμό κοινοτικά πρότυπα και τις αντίστοιχες οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού CIE, της οποίας αποτελεί διαπιστευμένο μέλος από το 2002 όσο και την ιδιαίτερη ελληνική πραγματικότητα, προτείνει την ενσωμάτωση των εξής παρακάτω μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον φωτισμό: Οριζόντια Μέτρα 1. Θέσπιση του ρόλου του μελετητή φωτισμού - Προσδιορισμός Παραδοτέων Μελέτης Φωτισμού Τεκμηρίωση: Η εκρηκτική ανάπτυξη του φωτισμού παρακολουθεί τη θεαματική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Ο Φωτισμός επωφελούμενος της μακράς του ιστορίας ως πρώτης εφαρμογής του ηλεκτρισμού καλλιεργεί και σήμερα υψηλότερες προσδοκίες στον τελικό χρήστη με αποτέλεσμα ένα πλήθος εφαρμογών ιδιαίτερης πολυτελείας που συνδέονται με την ποιότητα του οπτικού περιβάλλοντος και γενικότερα την ποιότητα ζωής με την ευρύτερη έννοια να διευρύνει το μερίδιο του στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένου ότι ο φωτισμός δεν μπορεί να εναποθηκευτεί ως ενέργεια διατηρώντας τη μορφή του, όπως συμβαίνει π.χ. με τη θερμότητα, θα ανεβάσει το ποσοστό του στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπικουρούμενος από την πίεση για επέκταση των εφαρμογών του. Η μείωση της φωτεινής απόδοσης των λαμπτήρων δεν θα αναχαιτίσει την αύξηση της κατανάλωσης. Με δεδομένη την αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης σε φως από 580 lmh το 1700 στην Αγγλία σε 46 Mlmh σήμερα ( φορές περισσότερο φως) θα πρέπει να αναλογιστούμε την προοπτική της ανόδου της μέσης κατά κεφαλήν κατανάλωσης εντός Ευρώπης από 20 Mlmh στο 10πλάσιο μέχρι το 2030 σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηρωμένες προβλέψεις (Dr. Jeff Tsao - Sandia National Laboratories / New Mexico) και την επίπτωσή της στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που θα διπλασιαστεί το 2030 ακόμη και αν ως τότε τριπλασιαστεί η φωτεινή απόδοση των φωτοδιόδων έναντι των λαμπτήρων φθορισμού. Ο αγνοημένος στην Ελλάδα μελετητής φωτισμού ασχολείται με τον φωτισμό μνημείων, κάστρων και τειχών, κήπων με μεγάλους κορμούς και εκτεταμένη κώμη, χώρων υποδοχής ξενοδοχείων και χώρων εστιάσεως, εμπορευμάτων σε καταστήματα (ειδικότερα ο ενσωματωμένος σε ράφια φωτισμός είναι μία από τις πιο ενεργοβόρες εφαρμογές είτε πρόκειται για ψυγεία τροφίμων, είτε πρόκειται για κοσμήματα), αλλά ακόμη και με τις φωτεινές ενδείξεις και επιγραφές σήμανσης, δηλαδή με εφαρμογές φωτισμού που λόγω υποκειμενικότητας των απαιτήσεων διαφεύγουν των κανονισμών βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης. Προκειμένου να καταγραφεί τουλάχιστον η κατανάλωση όλων αυτών των ενεργοβόρων και εντελώς παραθεωρημένων εφαρμογών θα πρέπει να θεσμοθετηθούν τα παραδοτέα της μελέτης φωτισμού, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων και ενεργειακά δεδομένα (π.χ. ωράριο λειτουργίας φωτισμού Ακροπόλεως, κλιμακώσεις του φωτισμού στην περίοδο της νύχτας, εγκατεστημένη ισχύς κ.α.) Δεδομένου ότι σε αυτές τις εφαρμογές η ενεργειακή απόδοση συνδέεται απόλυτα με τη διακύβευση του εικαστικού ενδιαφέροντος του φωτισμού επιβάλλεται ένας προσεκτικός προσδιορισμός των παραδοτέων. Στον φωτισμό η ενεργειακή απόδοση εξαρτάται περισσότερο από τη δημιουργικότητα του μελετητή και την αντανάκλασή της στην ελκυστικότητα και αρμονία του οπτικού περιβάλλοντος παρά από την ετήσια κατανάλωση kwh. Αυτό θα συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι επί ενεργοβόρου λαμπτήρα πυρακτώσεως, το 1959, η Ακρόπολη γινόταν πρωτοσέλιδο στο Le Figaro και οι παρακολουθούντες το ηχοθέαμα κατέβαλλαν δίκην πρασίνου φόρου το αντίτιμο του εισιτηρίου τους για περιορισμένη διάρκεια λειτουργίας της φωτιστικής εγκατάστασης. Παρά τη δραματική βελτίωση της φωτεινής απόδοσης των λαμπτήρων, μόνον ο Παρθενώνας μπορεί να καταναλίσκει για φωτισμό σήμερα περίπου 500MWh σε ετήσια βάση, αν δεν προβλέπεται κάποια αποενεργοποίηση του φωτισμού σε περίπτωση κακοκαιρίας ή σε μεταμεσονύκτιες ώρες εργάσιμων ημερών κ.λπ. Και φυσικά, ο Παρθενώνας δεν είναι το μοναδικό μνημείο της χώρας. Εξίσου ενεργοβόρος και αμφιβόλου επιπτώσεως στην ποιότητα ζωής μας ήταν ο φωτισμός της Ακροκορίνθου και πολλών άλλων τειχών πόλεων της ελληνικής επικράτειας. Η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού θα μπορούσε να αναλάβει να συνεισφέρει στην περιγραφή των παραδοτέων μίας μελέτης φωτισμού, στη θέσπιση κριτηρίων πληρότητας αλλά και στην συνεχή εκπαίδευση μελετητών φωτισμού. 2. Φωτομετρική τεκμηρίωση έργων φωτισμού - Θέσπιση ανωτάτων ορίων φωτισμού Τεκμηρίωση: Μία βασική πηγή κατανάλωσης ενέργειας είναι ο άσκοπος υπερφωτισμός. Όταν υπάρχει υστέρηση φωτισμού πάντοτε εκδηλώνεται δυσαρέσκεια. Προκειμένου να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο και με δεδομένο ότι είναι πρακτικά εντελώς απίθανη η διεξαγωγή αξιόπιστων φωτομετρήσεων in situ από έμπειρο προσωπικό οι περιπτώσεις του προληπτικού υπερφωτισμού περισσεύουν. Αν προβλεφθεί η απογραφή του περιττού φωτισμού και γίνει αναγωγή σε kwh με βάση τον βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης, θα έχει καταγραφεί έστω κατά την παραλαβή των έργων το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας 54 ΦΩΤΙΣΜΟΣ

4 και θα απομένει μόνον η αναζήτηση τεχνικών και τεχνολογιών για την αξιοποίησή του. Υπερφωτισμός θα έπρεπε να θεωρείται κάθε φωτισμός που υπερβαίνει την από τον μελετητή προδιαγραφόμενη στάθμη των εκάστοτε κρίσιμων φωτοτεχνικών μεγεθών. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση έγινε χωρίς τη συνδρομή μελετητή θα μπορούσε να ισχύει για τον υπερφωτισμό μία υπέρβαση των απαιτήσεων των προτύπων κατά 20% ή και περισσότερο. Η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού θα μπορούσε να αναλάβει τη διεξαγωγή φωτομετρήσεων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις προκειμένου να χαρτογραφηθεί το φαινόμενο του υπερφωτισμού και να διερευνηθεί το συσχετιζόμενο με αυτό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου να υποδειχθούν τα προσφορότερα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης. Είναι απαραίτητη η παράλληλη θέσπιση ανωτάτων ορίων φωτισμού προκειμένου να περιοριστούν οι υπερβολές φωτισμού. Αυτό το έργο θα μπορούσε να το αναλάβει η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ σε περίπτωση που το αρμόδιο υπουργείο έκρινε χρήσιμο το έργο αυτό για την εκπλήρωση των σκοπών του. Εξίσου σημαντική είναι εδώ και η μέτρηση της εγκατεστημένης ισχύος ανά τ.μ. με δεδομένη την επίτευξη των συνθηκών φωτισμού που προσδιορίζει το κοινοτικό πρότυπο Εν για την εκάστοτε εξεταζόμενη χρήση χώρου προκειμένου να ελεγχθεί η σύγκλιση του δείκτη κατανάλωσης φωτισμού με αυτόν που προδιαγράφει το πρότυπο ΕΝ Συμφέρει εδώ η εκπαίδευση των επιθεωρητών ενέργειας, ώστε να διακρίνονται τα άμεσα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης από εκείνα που θα πρέπει να ληφθούν με αφορμή την επόμενη ανακαίνιση. Δεν υπάρχει επί παραδείγματι λόγος να καθυστερείται η αποενεργοποίηση φωτιστικού εξοπλισμού που στερείται σκοπού λειτουργίας. Σημαντικό μέτρο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης θα ήταν και η υποχρεωτική εκπόνηση μελέτης φωτισμού σε περιπτώσεις νέων κτιρίων και ανακαινίσεων που συνδέεται με την πιστοποίηση επάρκειας των δεξιοτήτων αντίστοιχων επαγγελματιών / μελετητών φωτισμού των οποίων ο ρόλος δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί. 3. Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών στην εφαρμογή μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον φωτισμό Τεκμηρίωση: Δεδομένου του κατακερματισμού της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας είναι σοβαρό και μεγάλο σε κλίμακα έργο το σύνολο των μικρών έργων. Τα μικρά εμπορικά καταστήματα εξαιρετικά υψηλής ειδικής κατανάλωσης που φτάνει σε τριψήφιο αριθμό W/m 2 εξυπηρετούνται ως επί το πλείστον από εγκαταστάτες με περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση περί τον φωτισμό. Οι χαμηλές απαιτήσεις των εγακταστατών ως προς την ενεργειακή απόδοση δεν προκαλούν μόνον αυξημένα λειτουργικά έξοδα στις μικρές επιχειρήσεις που αυτοί εξυπηρετούν αλλά οδηγούν με ανάδραση και τις επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας φωτιστικού εξοπλισμού σε ευτελέστερες επιλογές που εξαπλώνουν την εφαρμογή ενεργοβόρων πρακτικών. Ιδανική θα ήταν η σύνδεση ποσοστού εκπτώσεως των επιχειρήσεων ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικού εξοπλισμού προς τους εγκαταστάτες με την πιστοποίηση της επάρκειας των τελευταίων να διαχειριστούν ζητήματα ενεργειακής απόδοσης φωτιστικών εγκαταστάσεων του πεδίου εφαρμογών τους. Αυτό θα μπορούσε να προωθηθεί με τη συνυπογραφή συμφώνου ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών φωτισμού μεταξύ ενός έως δύο μεγάλων χονδρεμπόρων ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικού εξοπλισμού και της Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού. Τέτοιες προσπάθειες που μπορούν να αναληφθούν από τον ιδιωτικό τομέα και να είναι αποτελεσματικές θα μπορούσαν να παροτρύνονται από τους παρόχους και διανομείς ηλεκτρικής ενεργείας που αν δεσμευτούν να παρακολουθούν την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε καταστήματα που έγιναν αντίστοιχες επεμβάσεις μπορούν να συνεισφέρουν με την διάθεση έγκυρων στοιχείων από ακριβείς μετρήσεις στην αξιολόγηση των έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης. Δημόσιος Τομέας 1. Δημόσια Έργα - Οδικός Φωτισμός και Φωτισμός Σηράγγων Πρέπει άμεσα να συμφωνηθεί η εισαγωγή νέας τιμής μονάδος για τα έργα φωτισμού που δεν θα μετράει φωτιστικά σημεία με αποτέλεσμα να συνδέει το εμπορικό κέρδος της εργοληπτικής εταιρίας με την πώληση περισσοτέρων τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων παρά θα προσδιορίζει το κόστος απόκτησης και συντήρησης της φωτιστικής εγκατάτασης ανά cd/m 2 ανά km για την εκάστοτε τυπολογία οδού (αριθμός ζωνών ανά ρεύμα κ.λπ). Με αυτόν τον τρόπο θα μετακυλίεται πρακτικά η ευθύνη της ενεργειακής απόδοσης στην εργοληπτική εταιρία ή τον εκάστοτε παραχωρησιούχο, όπως εξάλλου προβλέπεται και από την παράγραφο 7 του πρωϊμίου της ευρωπαϊκής οδηγίας 32/2006 σχετικά με την υιοθέτηση κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο πράσινων συμβάσεων. Η υψηλότερη λαμπρότητα στο οδόστρωμα μπορεί να επιτευχθεί και με την πρόσμειξη στο μείγμα ασφάλτου αδρανών υψηλής ανακλαστικότητας με σίγουρα χαμηλότερη ισχύ. Μια τέτοια δαπάνη δεν πρόκειται ποτέ να γίνει όμως αν ο παραχωρησιούχος δεν πιεστεί από την ίδια τη σύμβαση και δεν υποχρεωθεί να αναλάβει την ευθύνη του κόστους λειτουργίας της εγκατάστασης. 2. Δημοτικός Φωτισμός Θα πρέπει το ΥΠΕΚΑ να προωθήσει σχέδιο σύμβασης διαχείρισης της λειτουργίας δημοτικής φωτιστικής εγκατάστασης εξωτερικού χώρου που θα έχει εκτενή διάρκεια και θα υποχρεώνει μέσα από στοχευμένα κίνητρα επιμερισμού του κέρδους από την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης τις εταιρίες διαχείρισης δημοτικού φωτισμού να τα εφαρμόσουν. Η υπογραφή μιας πρώτης σύμβασης για τη διαχείριση του δημοτικού φωτισμού σε μικρό δήμο εντός του 2012 θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό μεταξύ των δήμων στο πεδίο αυτό δεδομένης της εισαγωγής νέων δεικτών κατανάλωσης του δημοτικού φωτισμού (kwh ανά κάτοικο, kwh ανά χλμ για οδούς κ.λπ.) στη σύμβαση. Από την καθιέρωση μιας νέας τιμής μονάδος για τα έργα δημόσιου φωτισμού με αναφορά στην κατανάλωση ενέργειας και την φωτιστική επίδοση θα ασκηθεί πίεση στην κατεύθυνση αποδοτικών μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η ανακλαστικότητα του οδοστρώματος με πρόσμειξη ανοιχτόχρμων αδρανών στην άσφαλτο μπορεί να οδηγήσει σε διαστασιολόγηση φωτισμού δραματικά χαμηλότερης ισχύος, χωρίς να αυξηθεί δραματικά το κόστος ασφαλτόστρωσης. Η μείωση του ορίου ταχύτητας στις υπόγειες σήραγγες κατά 20 km/h επίσης οδηγεί σε μεγάλη εξοικονόμηση αφού επιβραχύνεται η απόσταση πέδησης και κατά συνέπειαν το τμήμα εισόδου της σήραγγας με εντονότερο φωτισμό. Μόνον μία σύμβαση που ορίζει τον στόχο θα οδηγήσει στην αναζήτηση κατάλληλων τεχνικών και τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ιδιωτικός Τομέας 1. Εμπορικά Καταστήματα Είναι προφανές ότι ειδικότερα τα μικρά εμπορικά καταστήματα που δεν έχουν ευ- 55

5 κολία πρόσβασης σε τεχνογνωσία φωτισμού αφού δεν απασχολούν τεχνικό διευθυντή όπως οι μεγάλες αλυσίδες που διαθέτουν τεχνικές διευθύνσεις είναι οι πιο ενεργοβόροι καταναλωτές. Σε αυτό συμβάλλει και η μεγάλη εξάρτηση της προώθησης των πωλήσεών τους από τον φωτισμό καθώς και οι συνήθως πολλές ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτισμού ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ που βραβεύτηκε από το ΥΠΟΙΟ τον Ιούλιο του 2008 σε μια εντελώς άκαρπη προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης να πυροδοτήσει την ανάπτυξη στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων έδινε την ευκαιρία στα μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης να μειώσουν δραστικά τις δαπάνες λειτουργίας τους με την συλλογική εφαρμογή μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης αγγίζοντας για πρώτη φορά το πρόβλημα υστέρησης των μικρών σε δυνατότητες συμμόρφωσης προς τις επιταγές της οικολογικής εποχής μας. Το ΜΙ- ΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ διατηρεί ακόμη την αξία του και μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών φωτισμού ειδικότερα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Σημειωτέον ότι ο φωτισμός αντιπροσωπεύει πάνω από 75% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των μικρών εμπορικών καταστημάτων. Η πιλοτική εφαρμογή του ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ επαφίεται στη στενή συνεργασία μεταξύ Δήμου και Εντόπιου Εμπορικού Επιμελητηρίου που μπορεί με πρωτοβουλία του κράτους να παροτρυνθεί. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα καταστήματα τροφίμων που καταναλώνουν υπερβολικά πολλή ενέργεια για τον φωτισμό των ψυγείων τους. Ο φωτισμός αυτός επιβαρύνει και το ψυκτικό έργο του συμπιεστή. Συμφέρει και εδώ η εισαγωγή νέου προτύπου που μπορεί να εκπονηθεί από την Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού και να τεθεί με την συνεργασία του ΕΛΟΤ σε διαβούλευση. Το προκείμενο πρότυπο θα μπορούσε να αναφέρεται στον συντελεστή απωλειών ψύξης του φωτισμού ψυγείων που θα μπορούσε να είναι ο λόγος του ψυκτικού έργου ψυγείου όταν ο φωτισμός λειτουργεί προς το ψυκτικό έργο όταν αποενεργοποιείται ο φωτισμός. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα βοηθούσε τους επενδυτές να προτιμήσουν τα ψυγεία με φωτισμό που ενισχύει την ενεργειακή τους απόδοση. 2. Διαφημιστικές Πινακίδες Η αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών επιγραφών θα μπορούσε να αποδειχτεί το πιο αποτελεσματικό μέτρο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης. Η εφαρμογή του νόμου στην πιο ενεργοβόρο εφαρμογή φωτισμού που είναι η φωτεινή επιγραφή / διαφημιστική πινακίδα σίγουρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μέτρο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης δεδομένου ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση των πολιτών η τήρηση του νόμου. Όμως η παρανομία στο πεδίο αυτό μπορεί χωρίς υπερβολές να θεωρηθεί υπονόμευση της προσπάθειας της χώρας να συμμορφωθεί με τις οικολογικές επιταγές της εποχής. Η τυπική φωτεινή επιγραφή υπερβαίνει σε εγκατεστημένη ισχύ τα 100W/m 2 ενώ συνήθως μένει αναμένη όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου με τη συνδρομή των πολιτών που μπορούν επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο να επισημαίνουν σημεία όπου βρίσκονται παράνομες διαφημιστικές πινακίδες που θα πρέπει να αποξηλωθουν έχει ήδη αποφέρει την αποξήλωση τουλάχιστον 200 φωτεινών επιγραφών εντός ενός έτους μόνον. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι κάθε μία από αυτές τις επιγραφές έχει εγκατεστημένη ισχύ περίπου 4 με 5 kw η αποενεργοποίησή τους σημαίνει με ώρες μέσης διάρκειας ετήσιας λειτουργίας μια εξοικονόμηση της τάξεως των 3GWh σε ετήσια βάση τουλάχιστον από μία ενέργεια που δεν απέβλεπε στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης!!! Παράνομες πολεοδομικά επιγραφές θα βρει κανείς να ρυπαίνουν οπτικά τις οδούς και πάνω στις όψεις κτιρίων εμπορικών οδών. Συνεπώς πέρα από τις 1000 επιβεβαιωμένες καταγγελίες παράνομων επιγραφών σε δημόσιο χώρο επί πεζοδρομίων, νησίδων κ.α. υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος παράνομων επιγραφών του ιδιωτικού τομέα που αν αποξηλωθούν σε δρόμους με μεγάλη πυκνότητα εμπορικών χρήσεων μπορεί να εξοικονομηθεί ενέργεια της τάξεως της μίας GWh ανά km σε ετήσια βάση. Δεδομένου ότι η επιγραφοποιία δεν αποτελεί τυποποιημένο προϊόν παρουσιάζει υστέρηση στην ενεργειακή της απόδοση. Ο κλάδος της επιγραφοποίας στερείται ειδικής τεχνογνωσίας ενώ λείπουν τα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις επιγραφές στάσεων λεωφορείων και άλλες εγκατεστημένες από τους Δήμους που σπανίως παρακολουθούν την κατανάλωση αυτών των κατασκευών αφού συνήθως έχουν μετακυλήσει το κόστος στην εταιρία διαφήμισης. Τα περίπτερα αποτελούν επίσης διαφημιστικά σημεία και συμβαίνει κάτι παρόμοιο καθώς η διαφημιστική εταιρία πληρώνει τον λογαριασμό ΔΕΗ του περιπτερούχου μετακυλίοντας το κόστος της ενερεγιακής κατανάλωσης. Είναι ανάγκη γι αυτό να ασχοληθεί το κράτος ξεχωριστά με το θέμα των φωτεινών επιγραφών θεσπίζοντας για τις επιγραφές έναν ενεργειακό δείκτη λαμπρότητας σε cd/m 2 /W τουλάχιστον για τις φωτεινές επιγραφές του δημόσιου χώρου. Αυτός ο δείκτης θα μπορούσε να αποτελέσει εθνικό πρότυπο ενεργειακού χαρακτηρισμού των φωτεινών επιγραφών, του οποίου προσχέδιο θα μπορούσε να εκπονήσει η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού υποβάλλοντας την πρότασή της στον ΕΛΟΤ. Μόνον τα τουλάχιστον πρατήρια βενζίνης της χώρας που έχουν φωτεινές επιγραφές μη διαφημιστικού χαρακτήρα μπορούν ετησίως να εξοικονομήσουν κατ ελάχιστον 5GWh. Επίλογος Η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού ΕΦΕ θα μπορούσε ως ιδανικός εταίρος του ΕΛΟΤ σε θέματα τυποποίησης φωτισμού σε εθνικό επίπεδο να προωθήσει δραστικότερα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εφαρμογών φωτισμού στα πρότυπα ανάλογων συνεργασιών των εθνικών επιτροπών φωτισμού με τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Η προώθηση μιας τέτοιας σνεργασίας μπορεί να ευδοκιμήσει όταν τα αρμόδια υπουργεία αναλάβουν σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Μια μετατόπιση του κέντρου βάρους του έργου του ΥΠΕΚΑ από μια άτυπη παρεμβατική δραστηριότητα τεχνικού συμβούλου στην εξεύρεση πολιτικών μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με στόχο την παρακίνηση της πρωτοβουλίας εξεδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού ίσως να απέφερε ακόμη πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα από την υπαγόρευση συγκεκριμένων μέτρων που θα έπρεπε κανονικά να αξιολογούνται στην πράξη μετά την εφαρμογή τους αντί να προκρίνονται ως τα πλέον ενδεδειγμένα εις βάρος άλλων θεαματικά αποτελεσματικότερων που θα έπρεπε να προτείνονται από ειδικούς μελετητές. Εκτός από νομοθέτες, ελεγκτές κ.α. χρειαζόμαστε τη συμμετοχή ικανών μελετητών που προτιμούν την εποικοδομητική δράση από την υπερπροβαλλόμενη διατησία που προωθείται σήμερα με τον θεσμό του ενεργειακού επιθεωρητή. Η στοίχιση της χώρας με την κοινοτική νομοθεσία δεν μπορεί από μόνη της να αποφέρει αποτελέσματα όσο παραθεωρούνται οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Ρόλος της Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού εξακολουθεί να είναι η αξιολόγηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και προτεραιοτήτων σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση. Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές η αξιοποίηση των προτάσεών της. 56 ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτομετρική Τεκμηρίωση. www.stilvi.gr

Φωτομετρική Τεκμηρίωση. www.stilvi.gr Φωτομετρική Τεκμηρίωση Υλικών και Έργων Φωτισμού www.stilvi.gr popstar red eurostar Neodym whitestar λ ι β ά ν ι ο Α ρ γ ο λ ί δ ο ς φασματοφωτομετρήσεις 1. Φασματοφωτομετρήσεις φασματική ανακλαστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Θα αναφερθώ στο θέµα του οδικού φωτισµού και του φωτισµού σηράγγων που έχει άµεση σχέση µε την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία συλλογή καλών πρακτικών από δήμους

Εμπειρία συλλογή καλών πρακτικών από δήμους Εμπειρία συλλογή καλών πρακτικών από δήμους Μυτιλήνη, 17.04.2013 Έφη Κορμά ΚΑΠΕ Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Παράδειγμα από το Δήμο Αμαρουσίου το Μάιο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός

Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός Πανδημία στην αντικατάσταση του R22; Υπάρχει άραγε συνταγή για το κατάλληλο εμβόλιο ; Από τον κ.δανιήλ Παππά Διπλ.Μηχανολόγο Μηχ. www.ecoref.gr Η υποχρεωτική απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos PICO.

Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos PICO. Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS * Όσον αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ο νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Μια εργασία Διερευνητικής Μάθησης. Κ. Σιακαβάρα Δρ. Βιολόγος 3 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Μια εργασία Διερευνητικής Μάθησης. Κ. Σιακαβάρα Δρ. Βιολόγος 3 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου «ΠΡΑΣΙΝO» ΦΩΣ Μια εργασία Διερευνητικής Μάθησης Κ. Σιακαβάρα Δρ. Βιολόγος 3 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Σ Σκοπός αυτού του Προγράμματος είναι: ό ύ Π ά ί να να μάθουν οι μαθητές περισσότερα για τους συμπαγείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ Περιορίστε δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ «Λέµε ότι ο φωτισµός είναι καλός όταν τα µάτια µας µπορούν να διακρίνουν καθαρά και ευχάριστα τα αντικείµενα γύρω µας» Καθ. Teichmüller 1925 Κων/νος νος Στ. Ψωµόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για τoν τεχνητό φωτισμό μπορούν να διαχωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες:

Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για τoν τεχνητό φωτισμό μπορούν να διαχωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες: Λαμπτήρες LED Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για τoν τεχνητό φωτισμό μπορούν να διαχωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες: Α) Πυρακτώσεως (κοινές λάμπες) Β)Φθορισμού (σωλήνα) Γ) Φθορισμού μικρού μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Δήμος Λεμεσού Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Σύμφωνο των Δημάρχων Οι Δήμοι που συμμετέχουν στο Σύμφωνο, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 20% έως το 2020 Ο Δήμαρχος Λεμεσού υπόγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 11. Ενεργειακή απόδοση 11Α. Παρουσίαση κατάστασης Ο Δήμος Λαρισαίων έχει θέσει ως στόχο της πολιτικής του με το παρόν Σχέδιο Δράσης την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ενέργειας

Διαχείριση της Ενέργειας Διαχείριση της Ενέργειας Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Λέκτορα ΕΜΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 06 25 Ξενοδοχείο Stanley Στόχος του μαθήματος Να συνεισφέρει στη γόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων

Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων Σεπτέμβριος 2014 1 Θέματα σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα Τύποι Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΗΟ) Με συσσωρευτές (BEV) Υβριδικά (PHEV) Υβριδικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς

Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς Ιάκωβος Σαρηγιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700,

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Καλαϊτζαντωνάκη Σταυρούλα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια της Σχολής ΜΗΠΕΡ Δικηγόρος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Καλαϊτζαντωνάκη Σταυρούλα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια της Σχολής ΜΗΠΕΡ Δικηγόρος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Δικαίου του Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Καλαϊτζαντωνάκη Σταυρούλα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ

Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ Οι πράσινες δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ Δρ Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα Το Περιφερειακό και Ενεργειακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED.

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Τα προϊόντα που διαθέτουμε αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας και βλέπουμε τους εαυτούς μας ως ηγέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη. ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη. Ξεκινάει το 2011 και ολοκληρώνεται το 2020. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING)

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) Το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Νet-Μetering) σας προσφέρει μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα