Μελέτη Φωτισμού Λίθινης Σιδηροδρομικής Γέφυρας στο Μάναρη Αρκαδίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Φωτισμού Λίθινης Σιδηροδρομικής Γέφυρας στο Μάναρη Αρκαδίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Φωτισμού Λίθινης Σιδηροδρομικής Γέφυρας στο Μάναρη Αρκαδίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μυρτώ Μ. Κανακάκη Επιβλέπων : Φραγκίσκος, Β., Τοπαλής Αναπληρωτής Καθηγητής Αθήνα, Ιούλιος

2 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Φωτισμού Λίθινης Σιδηροδρομικής Γέφυρας στο Μάναρη Αρκαδίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μυρτώ Μ.Κανακάκη Επιβλέπων : Φραγκίσκος, Β., Τοπαλής Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 19 η Ιουλίου Φραγκίσκος Τοπαλής Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π... Σταθόπουλος Ιωάννης Καθηγητής Ε.Μ.Π... Σταυρούλα Καβατζά Λέκτορας Ε.Μ.Π Αθήνα, Ιούλιος

4 ... Μυρτώ Μ.Κανακάκη Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Μυρτώ Μ. Κανακάκη, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 4

5 Περίληψη Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη φωτισμού καθώς και η ηλεκτρολογική μελέτη της μεγαλύτερης λίθινης σιδηροδρομικής γέφυρας της Ελλάδας και του σιδηροδρομικού σταθμού πλησίον αυτής. Η εν λόγω γέφυρα έχει μήκος εξωτερικού τόξου 118 μέτρα και αποτελείται από οκτώ τόξα μήκους 12.5 μέτρα. Για την φωτοτεχνική μελέτη χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό RELUX Professional Το εν λόγω λογισμικό είναι κατάλληλο για μελέτες φωτισμού εξωτερικών χώρων και δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να σχεδιάζει και να εισάγει ψηφιακά επιφάνειες για προσομοίωση φωτισμού. Περιλαμβάνει επίσης βάση φωτιστικών σωμάτων από 60 κατασκευαστές. Συγκεκριμένα λοιπόν στην εν λόγω μελέτη, έπειτα από τον ψηφιακό τρισδιάστατο σχεδιασμό της γέφυρας και του σταθμού στο RELUX, ακολούθησε η επιλογή και τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων. Στο εσωτερικό των τόξων της γέφυρας, τοποθετήθηκαν δύο φωτιστικά λευκού φωτός και ανοιχτής δέσμης. Επιπλέον ο λαμπτήρας εκκένωσης τους ήταν λαμπτήρας αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (CDM: Ceramic Discharge Metal halide) κατάλληλος για τον φωτισμό πέτρας. Τα φωτιστικά αυτά ήταν επίσης ιδανικά για αρχιτεκτονικό φωτισμό. Για το εξωτερικό των τόξων, χρησιμοποιήθηκαν φωτιστικά λευκού φωτός και πολύ κλειστής δέσμης. Ο λαμπτήρας εκκένωσης τους ήταν επίσης CDM (Ceramic Discharge Metal halide). Τα φωτιστικά αυτά ήταν κατάλληλα για γλυπτά και ανάγλυφες επιφάνειες. Σε ότι αφορά την φωτοτεχνική μελέτη του σταθμού, στην μία όψη του χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα φωτιστικά θερμού λευκού φωτός (2700 ο Κ) με ανοιχτή δέσμη και στην άλλη δύο φωτιστικά επίσης θερμού λευκού φωτός (3000 ο Κ) με κλειστή δέσμη. Και τα δύο είδη φωτιστικών ήταν κατάλληλα για εξωτερικό φωτισμό κτιρίων. Στην συνέχεια λοιπόν εκπονήθηκε προσομοίωση φωτισμού στο RELUX η οποία έδωσε την δυνατότητα μιας εποπτικής εικόνας τόσο της γέφυρας όσο και του σταθμού. Επιπλέον ορίσθηκαν στο εν λόγω λογισμικό επιφάνειες μέτρησης της έντασης φωτισμού στη γέφυρα και στον σταθμό, προκειμένου να μετρηθεί και τεχνικά το αποτέλεσμα της μελέτης και να συγκριθεί με επιθυμητές θεωρητικές τιμές οι οποίες συναντιόνται στην βιβλιογραφία. Τέλος, εκπονήθηκε η ηλεκτρολογική μελέτη γέφυρας και σταθμού, λαμβάνοντας υπ όψη όχι μόνο τα ρεύματα που διαρρέουν τους αγωγούς αλλά και την πιθανή πτώση τάσεως που προκαλούν τα φωτιστικά. Λέξεις κλειδιά Σχεδιασμός, τοποθέτηση εξοπλισμού, προτεινόμενη ένταση φωτισμού, πολικό διάγραμμα, προσομοίωση φωτισμού, επιφάνεια μέτρησης, ηλεκτρολογική μελέτη, ηλεκτρολογικός πίνακας, καλώδια, ασφάλειες. 5

6 Abstract The aim of this diploma thesis was the lighting and the electrical design of the biggest stone railway bridge of Greece as well as of the railway station near it. The length of the bridge s arc is 118 metres. The bridge is constituted of eight arches, each of which is 12.5 metres long. As far as the lighting design is concerned, RELUX Professional 2005 software was used. This software is suitable for lighting design of exterior buildings and gives the ability of designing digital surfaces in order to do a lighting simulation. Moreover it includes a joint luminaire database that contains data from 60 international manufacturers. So in this project, the 3D designing of the bridge and the station followed the selection and placement of luminaries. In the interior of the arches, two luminaries of white light and wide beam were placed. Moreover their lamp was a high intensity discharge lamp (CDM: Ceramic Discharge Metal halide) suitable for stone surfaces. This luminary is also suitable for architectural lighting. In the exterior of the arches, luminaries of white light and very narrow beam were used. These luminaries are suitable for sculptures and embossed surfaces and its lamp (CDM: Ceramic Discharge Metal halide) is also suitable for stone surfaces. Regarding the lighting design of the railway station, six luminaries were used. Four luminaries of warm white light (2700 ο Κ) and wide beam were placed on the one wall and two luminaries of warm white light (3000 ο Κ) and narrower beam were used on the front wall. Both luminaries are suitable for residential lighting. Afterwards the lighting simulation (using RELUX) was worked out. As a result, it gave us a picture of how the lighted bridge and station will look like. Moreover, measuring surfaces, calculating the intensity of light on the bridge s surfaces as well as on the station s surfaces, were fixed. Consequently the technical result of the study was also measured. Furthermore, the technical result was compared with desirable theoretical prices that are met in the bibliography. Finally, the electrical design of the bridge and the station was done, taking into consideration not only the existing current but the voltage changes as well. Key words Designing, luminaries placement, desirable lighting intensity, polar diagram, lighting simulation, measurement area, electrical study, electrical board, cables, fuses. 6

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στον καθηγητή μου Φραγκίσκο Β. Τοπαλή, αναπληρωτή καθηγητή Ε.Μ.Π, για τις υποδείξεις και τις συμβουλές του που συνέβαλαν στην πληρότητα της εν λόγω εργασίας. Θα ήθελα επιπλέον να τον ευχαριστήσω που μου έδωσε την δυνατότητα να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα, αλλά και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Τέλος πρέπει να τον ευχαριστήσω για την αμέριστη διάθεση συνεργασίας σε όλη την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Είμαι επίσης ευγνώμων στον Κύριο Θανάση Κανέλλια, ηλεκτρολόγο μηχανικό Ε.Μ.Π, χωρίς την βοήθεια του οποίου θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση και η ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω για την ακούραστη διάθεση παροχής γνώσεων και συμβουλών. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κύριο Παναγιώτη Σιαμπέκο, πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Μαναριοτών Αρκαδίας, για την πρόταση του να γίνει η εν λόγω μελέτη καθώς και για την βοήθειά του στη συγκέντρωση απαραίτητου υλικού για την γέφυρα. 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Γενικές αρχές Φωτισμός ιστορικών κτιρίων και μνημείων Βασικές αρχές Η ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΝΑΡΗ Ιστορικά στοιχεία Κατασκευαστικά στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ Σχεδιασμός Τοποθέτηση εξοπλισμού και ανάδειξη γέφυρας Χρώματα και φωτιστικά Προτεινόμενη ένταση φωτισμού Θάμβωση ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ Τρισδιάστατη απεικόνιση γέφυρας χωρίς φωτιστικά Τρισδιάστατη απεικόνιση γέφυρας με φωτιστικά ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ Αισθητικό αποτέλεσμα Τεχνικό αποτέλεσμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Σχεδιασμός Τοποθέτηση εξοπλισμού Χρώμα και φωτιστικά Προτεινόμενη ένταση φωτισμού Θάμβωση ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Σχολιασμός αποτελεσμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ Γενικά ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ Εγκατάσταση Φωτιστικών Υπολογισμός καλωδίων και ασφαλειών Ηλεκτρολογικός πίνακας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TEMPO 1 MWF/SWF POMPEI MBF 505/ MODERNA NERO (31001) PISO NERO 230V (61708)

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Υλικά και κατάλληλα χρώμα φωτισμού...13 Πίνακας 2: Προτεινόμενη ένταση φωτισμού ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας...14 Φωτογραφία 1: Άποψη της γέφυρας από μακριά...15 Φωτογραφία 2: H γέφυρα και ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος που διέρχεται κάτω από αυτη...16 Φωτογραφία 3: H γέφυρα και ο σταθμός από μακριά...17 Φωτογραφία 4: Το κτίριο του σταθμού...17 Φωτογραφία 5: H γέφυρα υπό το φως του ήλιου...18 Φωτογραφία 6: Τοποθέτηση φωτιστικών...20 Φωτογραφία 7: Το φωτιστικό Tempo 1-2 (MWF130-CDM-TD70W/ V BK)...21 Φωτογραφία 8: Πολικό διάγραμμα φωτιστικού Tempo 1-2 (MWF130-CDM-TD70W/ V BK)...22 Φωτογραφία 9: Το φωτιστικό Pompei EXTENSION (MBF504 1xCDM-TD70W CON NB)...23 Φωτογραφία 10: Πολικό διάγραμμα φωτιστικού Poempei EXTENSION (MBF504 1xCDM-TD70W CON NB)...23 Φωτογραφία 11: Αρίθμηση ποδιών γέφυρας...24 Φωτογραφία 12: Ρεαλιστική θέση των φωτιστικών στο τρισδιάστατο μοντέλο προσομοίωσης...28 Φωτογραφία 13: Θέση των φωτιστικών στο τρισδιάστατο μοντέλο προσομοίωσης σύμφωνα με τον αισθητικά ιδανικό φωτισμό...29 Φωτογραφία 14: Πλάγια όψη του σταθμού...60 Φωτογραφία 15: Μπροστινή όψη του σταθμού...61 Φωτογραφία 16: Τοποθετηση των φωτιστικών στην πλάγια όψη του σταθμού...62 Φωτογραφία 17: Τοποθετηση των φωτιστικών στην μπροστινή όψη του σταθμού...62 Φωτογραφία 18: Το φωτιστικό Moderna Nero...63 Φωτογραφία 19: Πολικό διάγραμμα του φωτιστικού Moderna Nero...63 Φωτογραφία 20: Το φωτιστικό Piso Nero...64 Φωτογραφία 21: Πολικό διάγραμμα του φωτιστικού Piso Nero...64 Πίνακας 3: Τιμές της επιτρεπόμενης εντασης φόρτισης...80 Πίνακας 4: Τιμές συντελεστή f Πίνακας 5: Τιμές συντελεστή f Πίνακας 6: Oνομαστική ένταση ασφαλειών ανάλογα με την διατομή αγωγών...82 Πίνακας 7: Παράγοντας "Κ" για τον υπολογισμό της πτώσης τάσεως...83 Φωτογραφία 22: Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γέφυρας (κάτοψη)...86 Φωτογραφία 23: Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σταθμού (κάτοψη)...87 Φωτογραφία 24: Τοποθέτηση καλωδίου...88 Φωτογραφία 25: Ηλεκτρολογικός πίνακας γέφυρας)...94 Φωτογραφία 26: Πολυγραμμικό σχέδιο τριφασικού καλωδίου γέφυρας...95 Φωτογραφία 27: Ηλεκτρολογικό πίνακας σταθμού

10 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ο φωτισμός εξωτερικών χώρων είναι τελείως διαφορετικός από ότι ο φωτισμός των εσωτερικών χώρων. Το εξωτερικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας παρουσιάζει τις ακόλουθες σχεδιαστικές προκλήσεις: Ο ηλεκτρικός φωτισμός δεν μπορεί να φωτίσει προφανώς τον ουρανό όπως ο ήλιος, ενώ το μαύρο χρώμα του ουρανού έχει σαν αποτέλεσμα την εντονότερη αντίθεση αντικειμένων κατά τον νυχτερινό φωτισμό τους. Καμία φωτεινή πηγή δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να μπορεί να αντικαταστήσει το φως του ήλιου. Πολλές και μικρές πηγές σε κοντινές αποστάσεις από την φωτιζόμενη περιοχή πρέπει να χρησιμοποιούνται. Στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού το μάτι λειτουργεί διαφορετικά από ότι λειτουργεί στις συνθήκες υψηλού φωτισμού που παρατηρούνται υπό το φως του ήλιου. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά συναισθήματα τη νύχτα. Ο φωτισμός μπορεί να επηρεάσει αυτά τα συναισθήματα κάνοντας κάποιον να αισθάνεται για παράδειγμα πιο ασφαλής. Ο εξωτερικός φωτισμός είναι ορατός από μεγάλες αποστάσεις, ενώ η οπτική ενόχληση από αυτόν κατά την διάρκεια της νύχτας μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε περίπτωση κακού σχεδιασμού. Οι νυχτερινές δραστηριότητες, όπως τα σπορ ή η οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις φωτισμού έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν τις δραστηριότητες αυτές με ασφάλεια και τέλος Υπάρχει ανάγκη ο εξωτερικός φωτισμός να ελέγχεται ώστε να μην ενοχλεί αυτούς που θέλουν να τον αποφύγουν κατά τις νυχτερινές ώρες αλλά παράλληλα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτούς που τον χρειάζονται. 10

11 1.1.2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ο φωτισμός ιστορικών κτιρίων και μνημείων είναι ένας από τους λίγους τρόπους ανάδειξης και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Όταν ένα κτίριο ή μνημείο φωτίζεται τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονικά του γνωρίσματα τονίζονται αλλά και εξευγενίζονται. Από αυτή την σκοπιά ο φωτισμός ενός τέτοιου κτίσματος είναι μια συμβολή στην πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου διότι δεν τονίζει απλά τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, αλλά αναδεικνύει και την ύπαρξη της ολότητας του μνημείου. Στην πραγματικότητα το φως είναι ένα εργαλείο για να τροποποιήσει κανείς το χώρο. Το φως είναι παρόν σε όλα τα αρχιτεκτονικά μνημεία και η λειτουργικότητά του μπορεί να γίνει αισθητή ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του. Παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα του φωτισμού ενός μνημείου πρέπει να τονιστεί ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο ένα μνημείο θα φωτιστεί αφού στόχος ενός τέτοιου έργου είναι η ανάδειξή του, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και μια απλή τεχνική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε μη επιθυμητό αποτέλεσμα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τα βασικά βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν σε μια πρώτη εκτίμηση της μελέτης φωτισμού ενός μνημείου που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο δίνονται παρακάτω: Σχεδιασμός Μια προσεκτική μελέτη της εμφάνισης του μνημείου υπό το φως του ήλιου, βοηθάει στην κατανόηση του τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να τονιστεί κατά την φωταγώγησή του. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η νυχτερινή του όψη πρέπει να μιμηθεί την πρωινή εμφάνιση, απεναντίας κατά τον σχεδιασμό πρέπει να δίνεται έμφαση στα σημαντικότερα σημεία του μνημείου (αν είναι ψηλό, στο ύψος του, αν είναι στρογγυλό στις κοιλότητές του κ.τ.λ), και να καλύπτονται τυχόν ατέλειες του. Αυτό, προφανώς μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το μνημείο να φαίνεται πιο ελκυστικό την νύχτα από ότι την μέρα Οι διάφορες οπτικές γωνίες του μνημείου πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά καθώς αυτές έχουν άμεση επίδραση στην πιθανή και επιθυμητή τοποθέτηση των φωτιστικών όταν εκτιμάται η ευκολία προσέγγισης καθώς και η πιθανότητα θάμβωσης από τα φωτιστικά σώματα. Η θέση και πολιτιστική σημασία του μνημείου, πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπ όψη κατά το σχεδιασμό. Για παράδειγμα, μια εκκλησία 11

12 σε κάποιο επαρχιακό τοπίο χρειάζεται μετρημένη φωταγώγηση ώστε απλά να είναι ορατή αλλά και ελκυστική από κάποιο κοντινό δρόμο. Από την άλλη, σε μια πόλη η φωταγώγηση μιας εκκλησίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε αυτή να ξεχωρίζει από τα επίσης φωτισμένα γειτονικά κτίρια. Επομένως η τοποθεσία του υπό μελέτη κτίσματος, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό. Τοποθέτηση εξοπλισμού Έχοντας σύμφωνα με τα παραπάνω καταλήξει στην επιθυμητή εμφάνιση του κτίσματος, προχωράμε στην υλοποίηση της μελέτης. Το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής είναι η τοποθέτηση του εξοπλισμού. Το επιθυμητό αποτέλεσμα φωτισμού, πρέπει να δίνεται από φωτιστικά σώματα τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε σημεία αφενός προσβάσιμα και αφετέρου η κατεύθυνση τους να είναι τέτοια ώστε να μην προκαλείται θάμβωση σε αυτούς που παρατηρούν το κτίσμα. Ανάδειξη του κτίσματος Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνεται έμφαση στην τρισδιάστατη εμφάνιση του κτίσματος. Κατά τις πρώτες τεχνικές φωτισμού κτισμάτων, οι προσόψεις κτιρίων φωτίζονταν με προβολείς οι δέσμες των οποίων ήταν σχεδόν κάθετες με την επιφάνεια φωτισμού, με αποτέλεσμα που τελικά απείχε αισθητά από την όψη του κτίσματος υπό το φως του ήλιου και έδειχνε το κτίσμα επίπεδο. Αργότερα, έγινε κατανοητό ότι λιγότερο φως από λιγότερες πηγές οι οποίες είναι τοποθετημένες υπό γωνία σε σχέση με την επιφάνεια που φωτίζουν αναδεικνύει πολύ καλύτερα την αρχιτεκτονική του κτίσματος. Από τη στιγμή που ένα κτίσμα είναι ορατό από πολλές οπτικές γωνίες είναι σαφές ότι αυτές πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ όψη κατά τη μελέτη φωτισμού. Χρώμα & Φωτιστικά Ψυχρές, ζεστές αλλά και χρωματιστές πηγές φωτός είναι πλέον τόσο διαδεδομένες που ο σχεδιαστής μπορεί να παρασυρθεί ξεχνώντας ότι το κτίσμα πρέπει να παρουσιάζει ενότητα και αρμονία. Διαφορετικά υλικά επιφάνειας, απαιτούν διαφορετικές πηγές φωτισμού. Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας αντιστοιχίας υλικών και κατάλληλων χρωμάτων φωτισμού: 12

13 Υλικό Χρώμα Προτεινόμενη φωτεινή πηγή Μπετό & Πέτρα Λευκό Tungsten and THD,SON,MBF,MBI,CDM Tούβλο Κόκκινο Κίτρινο Μπλε-Γκρι Tungsten and THD,SON. Red fluorescent. Tungsten and THD,SON,SOX. Gold fluorescent. THD,MB,MBF,MBI,CDM Αμμόπετρα Κόκκινο-Καφέ Tungsten,THD,SON. Gold fluorescent. Γρασίδι & Φυτά Πράσινο MB,MBF,MBI. Green fluorescent Tungsten: λαμπτήρας νήματος βολφραιμίου Fluorescent: λαμπτήρας φθορισμού THD: λαμπτήρας αλογόνου SON: λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης SOX: λαμπτήρας νατρίου χαμηλής πίεσης ΜΒF: λαμπτήρας ατμών υδραργύρου ΜΒΙ: λαμπτήρας ατμών υδραργύρου αλογόνου CDM: λαμπτήρας αλογονιδίων μεταλλικών ατμών Πίνακας 1: Υλικά και κατάλληλα χρώματα φωτισμού Σε ότι αφορά τώρα την δέσμη του φωτιστικού αξίζει να αναφερθεί ότι το ύψος της φωτιζόμενης επιφάνειας είναι αυτό που την καθορίζει. Χαμηλές επιφάνειες απαιτούν ανοικτή δέσμη ενώ ψηλές επιφάνειες απαιτούν στενή ή μεσαία δέσμης. Προτεινόμενη ένταση φωτισμού Η μέση προτεινόμενη ένταση φωτισμού για διάφορες επιφάνειες δίνεται σε πίνακα στην επόμενη σελίδα και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τα περισσότερα κτίσματα. Βασίζεται σε δύο παραδοχές : 1. Ότι οι επιφάνειες που θα φωτιστούν είναι ματ, ώστε η φωτεινότητα να μεταβάλλεται ανάλογα με το γινόμενο Ένταση φωτισμού x Ανάκλαση. (Οι κατοπτρικές επιφάνειες χρίζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης). 2. Ότι χρησιμοποιείται «λευκή» πηγή φωτός. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις λάμπες νήματος βολφραιμίου (tungsten filament lamps), τις λάμπες φθορισμού (white fluorescent tubes) όλες τις λάμπες εκκένωσης (ΗΙD), κάποιες λάμπες υδραργύρου (mercury lamps) ενώ προφανώς δεν περιλαμβάνει τις χρωματιστές λάμπες αλογόνου (colored halide lamps). Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χρωματιστών πηγών (π.χ λάμπες νατρίου για κίτρινο τούβλο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω οδηγός, υπολογίζοντας το 70%-50% της προτεινόμενης έντασης φωτισμού. Στον πίνακα η «Υψηλή φωτεινότητα» (μετρημένη σε lux) αναφέρεται σε καλά φωτισμένα κέντρα πόλεων ενώ η «Χαμηλή 13

14 Φωτεινότητα» αναφέρεται σε κτίσματα στην εξοχή όπου γενικά υπάρχει ελάχιστος φωτισμός. Ο παράγοντας ανάκλασης μιας επιφάνειας επηρεάζεται από την καθαρότητά της. Στον πίνακα ο όρος «καθαρή» αναφέρεται σε νέα κτίσματα ο όρος «σχετικά καθαρή» σε κτίσματα στην εξοχή ενώ ο όρος «αρκετά ακάθαρτη» σε κτίσματα παλιά ή σε κτίσματα βιομηχανικών περιοχών. Φυσικά ο επιτυχημένος φωτισμός με χρήση προβολέων, βασίζεται σε πολύ περισσότερους παράγοντες από ότι στην επίτευξη των αναφερόμενων lux. Παράγοντας Υλικό Ανάκλασης 0,8 Λευκό Τούβλο 0,6 Ανοιχτόχρωμη Πέτρα Κατάσταση Επιφάνειας Καθαρή Σχετικά καθαρή Σχετικά ακάθαρτη Καθαρή Σχετικά καθαρή Σχετικά ακάθαρτη 0,4 Μπετό Καθαρή Σχετικά καθαρή Σχετικά ακάθαρτη 0,35 Μέτρια Σκούρα Πέτρα 0,3 Σκούρα Πέτρα 0,25 Κίτρινο Τούβλο 0,2 Κόκκινο ή Μπλέ Τούβλο Καθαρή Σχετικά καθαρή Σχετικά ακάθαρτη Καθαρή Σχετικά καθαρή Σχετικά ακάθαρτη Καθαρή Σχετικά καθαρή Σχετικά ακάθαρτη Καθαρή Σχετικά καθαρή Σχετικά ακάθαρτη Χαμηλή Φωτεινότητα (lux) Μέση Φωτεινότητα (lux) Υψηλή Φωτεινότητα (lux) Πίνακας 2: Προτεινόμενη ένταση φωτισμού ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας και την κατάστασή της Θάμβωση Σαν θάμβωση χαρακτηρίζεται η προβληματική κατανομή της φωτεινότητας ή η αντίθεση φωτεινοτήτων στο οπτικό πεδίο η οποία παρενοχλεί την όραση. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να προκληθεί με δύο τρόπους: 1. Άμεση θάμβωση που προέρχεται κατευθείαν από τη φωτεινή πηγή. 2. Ανακλώμενη θάμβωση που προκαλείται προφανώς από ανακλάσεις του φωτός πάνω σε άλλες επιφάνειες. Η παρουσία ενός τέτοιου φαινόμενου, μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε δυσάρεστα για την όραση αποτελέσματα αλλά κυρίως σε μη οικονομικές λύσεις και σε αδικαιολόγητη χρήση φωτός. Με τη σειρά της η αδικαιολόγητη χρήση φωτός οδηγεί σε φωτεινή ρύπανση, φαινόμενο προφανώς ανεπιθύμητο. Γενικά το φαινόμενο της θάμβωσης πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται. 14

15 1.2 Η ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΝΑΡH Στην εν λόγω εργασία πρόκειται να εκπονηθεί η μελέτη φωτισμού καθώς και η ηλεκτρολογική μελέτη της γέφυρας Μάναρη. Πρόκειται για μια λίθινη γέφυρα του 19 ου αιώνα που μέχρι σήμερα αποτελεί τεχνικό και πολιτιστικό μνημείο άξιο ανάδειξης και προβολής. Η παλαιότητά της, η καμπυλότητά της, η κομψότητά της, το μέγεθός της (η μεγαλύτερη λίθινη γέφυρα της Ελλάδας) και γενικά η αρχιτεκτονική της δομή και η αντοχή της, την κατατάσσουν μεταξύ των επιτευγμάτων της εποχής της. Η προβολή της μέσω του φωτισμού της, θα συμβάλλει στην ανάδειξή της σε τεχνικό και πολιτιστικό μνημείο του της Ελλάδος. Φωτογραφία 1: Άποψη της γέφυρας από μακριά ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η εν λόγω γέφυρα ανήκει στον ΟΣΕ. Βρίσκεται 15 χιλιόμετρα μακριά από την Τρίπολη στον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής Τρίπολης-Καλαμάτας όπου υπάρχει και η ομώνυμη στάση Μάναρη. Απέχει 2 χιλιόμετρα από τον εθνικό οδικό άξονα Τρίπολης- Καλαμάτας και βρίσκεται επί του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Μάναρη. Είναι η μεγαλύτερη λίθινη γέφυρα της Ελλάδος. Μελετήθηκε, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από της γαλλική Societe Anonyme Internationale de construction et d enterprise des Tranaux publiques (Ανώνυμη Διεθνή Εταιρία Κατασκευών και Εργολαβικών Έργων). Τα σχέδια της είναι της περιόδου από το Γάλλο αρχιμηχανικό A.Cotteland, ενώ αρχιμηχανικός κατασκευής 15

16 ήταν ο P.Lepeche. Η κατασκευή της έγινε μεταξύ των ετών χρονιά που πρωτολειτούργησε η γραμμή Μύλων Καλαμάτας. Από την κατασκευή της γέφυρας δε χρειάστηκε ποτέ παρέμβαση για επισκευή η συντήρηση και δεν επηρεάστηκε ποτέ από φυσικά φαινόμενα. Δίπλα στη γέφυρα υπάρχει το κτίριο της στάσης Μάναρη. Έχει κατασκευαστεί την ίδια εποχή με τη γέφυρα και σήμερα έχει κριθεί διατηρητέο. Το χωριό Μάναρη βρίσκεται 1 χιλιόμετρο από την γέφυρα και εξυπηρετείται από το ασφαλτοστρωμένο αμαξωτό δρόμο που διέρχεται κάτω από αυτήν. Φωτογραφία 2: Η γέφυρα και ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος που διέρχεται κάτω από αυτήν ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η γέφυρα είναι καμπυλωτή (τόξο 40 μοιρών, ακτίνα κύκλου 160 μέτρων). Εσωτερικά έχει μήκος 113,943 μέτρα και εξωτερικά 117,257 μέτρα. Έχει οκτώ ανοίγματα (τοξωτές καμάρες) με 12,5 μέτρα μήκος το καθένα. Το μέγιστο ύψος της είναι 22 μέτρα. Η πέτρα της γέφυρας και της στάσης είναι ντόπια. Την εποχή που κατασκευαζόταν είχαν ανοιχτεί λατομεία στον παρακείμενο ορεινό όγκο «Σπαρτιά» και με Ντεκοβίλ την έφερναν στο χώρο της γέφυρας για πελέκημα και χτίσιμο. 16

17 Φωτογραφία 3: Η γέφυρα και ο σταθμός από μακριά Φωτογραφία 4: Το κτίριο του σταθμού 17

18 2 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ Ακολουθώντας τις βασικές αρχές που αναφέρθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο, ξεκινάμε την μελέτη φωτισμού της λίθινης γέφυρας Μάναρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Παρακολουθώντας την όψη της γέφυρας υπό το φως του ήλιου, παρατηρούμε ότι οι καμάρες της παρουσιάζουν σκιές οι οποίες σταδιακά αυξάνουν καθώς απομακρυνόμαστε από το σταθμό του τραίνου. Φωτογραφία 5: Η γέφυρα υπό το φως του ήλιου 18

19 Φυσικά όπως έχει ήδη αναφερθεί, στόχος του φωτισμού δεν είναι απαραίτητα η απομίμηση της όψης της γέφυρας την μέρα άλλα η ανάδειξη των αρχιτεκτονικών της χαρακτηριστικών (καμπυλότητα και καμάρες). Όμως λόγω του ότι η εν λόγω γέφυρα βρίσκεται σε απόλυτα φυσικό τοπίο, μια απομίμηση της φυσικής πρωινής της όψης θα οδηγούσε επίσης σε καλαίσθητο αποτέλεσμα. Άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό να υπάρχουν δύο λύσεις στις οποίες μπορεί να καταλήξει κανείς. Στην εν λόγω μελέτη, θα αναλυθεί η λύση η οποία τονίζει τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της γέφυρας (έμφαση στις καμάρες ). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η φωταγώγηση θα πρέπει να είναι μετρημένη αφού η γέφυρα βρίσκεται σε επαρχιακό τοπίο, στο οποίο δεν υπάρχουν άλλα φώτα ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Πρέπει αρχικά να τονιστεί, ότι ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σε σημείο που να πληρεί τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: Προσβασιμότητα Αποφυγή θάμβωσης Ασφάλεια από βανδαλισμό και κακόβουλη πράξη Επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος Έχοντας λοιπόν αποφασίσει ότι θα ακολουθήσουμε την λύση ανάδειξης των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών, προχωράμε στην υλοποίησή της, φροντίζοντας να πληρούνται τα παραπάνω χαρακτηριστικά. o Εσωτερικό των τόξων Σε αυτή την περίπτωση στόχος είναι να τονιστούν οι καμπύλες της γέφυρας και συγκεκριμένα τα τόξα της. Για το λόγο αυτό, θα τοποθετηθούν σε κάθε καμάρα δύο προβολείς. Αυτοί, θα βρίσκονται σε ύψος τρία μέτρα από το έδαφος, πάνω στην εσωτερική επιφάνεια κάθε «ποδιού» του τόξου, και μάλιστα στην μέση του πλάτους του ποδιού (φωτιστικά 2,3 φωτογραφία 6). Η επιλογή του ύψους είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η κάλυψη των προβολέων από χώμα ή τυχόν φυτά που βρίσκονται στην περιοχή, να είναι προσβάσιμοι με κάποια σκάλα και να είναι σε ασφαλές σημείο που να μην μπορεί να φτάσει ο καθένας. Η δέσμη των προβολέων θα είναι σχεδόν κάθετη με τον οριζόντιο άξονα (θα σχηματίζει γωνία της τάξης των 70 ο με αυτόν) και ο προσανατολισμός της θα είναι φυσικά προς τα πάνω έτσι ώστε να τονίζεται η καμάρα με μια δέσμη που θα αναδεικνύει την καμπυλότητα των τόξων της. Το τόξο θα φωτίζεται ουσιαστικά από τις ανακλάσεις που θα συμβαίνουν στην επιφάνεια κάθε ποδιού κοντά στο φωτιστικό. 19

20 Η επιλογή της δέσμης είναι τέτοια ώστε να πληρούνται και τα δύο επόμενα κριτήρια τοποθέτησης εξοπλισμού, η αποφυγή της θάμβωσης και η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. o Εξωτερικό των τόξων Σε ότι αφορά τώρα τον φωτισμό της υπόλοιπης γέφυρας θα ακολουθηθεί παρόμοια στρατηγική. Για να αναδειχθεί λοιπόν το ύψος της, αλλά και για να διατηρηθεί ομοιομορφία με τον εσωτερικό φωτισμό των τόξων της, επιλέγονται προβολείς οι οποίοι θα τοποθετηθούν στη μέση των «ποδιών» στο εξωτερικό κάθε τόξου (και από τις δύο πλευρές), επίσης σε ύψος τριών μέτρων (φωτιστικά 1,4 φωτογραφία 6). Ο προσανατολισμός της δέσμης τους θα είναι κατακόρυφος προς τα πάνω, μια και ο φωτισμός από κάτω προς τα πάνω αναδεικνύει καλύτερα ένα οποιοδήποτε ψηλό κτίσμα. Η δέσμη θα σχηματίζει με την κατακόρυφο γωνία της τάξης των 80 μοιρών. Παρακάτω παρατίθεται ένα τόξο με την προαναφερόμενη τοποθέτηση των φωτιστικών: Φωτογραφία 6: Τοποθέτηση των φωτιστικών. 20

21 2.1.3 ΧΡΩΜΑ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Σε ότι αφορά τα φωτιστικά, θα χρησιμοποιηθεί πηγή λευκού φωτός προσέχοντας παράλληλα την απόδοση σε lumen και την κατανάλωση των εκάστοτε προβολέων προκειμένου να μην καταλήξουμε σε υπερβολικά φωτισμένο αποτέλεσμα αλλά και σε υπερβολικές καταναλώσεις. o Εσωτερικό των τόξων Για την εν λόγω μελέτη, για το εσωτερικό των τόξων ενδείκνυται προβολέας λευκού φωτός και ανοιχτής δέσμης μια και η επιφάνεια η οποία πρόκειται να φωτιστεί (από το σημείο τοποθέτησης του φωτιστικού μέχρι την αρχή του τόξου) είναι σχετικά μικρού ύψους (περίπου 9,5 μέτρα). Φυσικά βασική προϋπόθεση είναι το εσωτερικό των τόξων να καθαριστεί προκειμένου να είναι δυνατή η ανάδειξη του υλικού και οι ανακλάσεις. Ο προτεινόμενος τύπος φωτιστικού για την εν λόγω περίπτωση είναι ο προβολέας TEMPO 1-2 (MWF130-CDM-TD70W/ V BK) της εταιρίας Philips. Ο προβολέας αυτός έχει αρκετά ανοιχτή δέσμη φωτός και ενδείκνυται για αρχιτεκτονικό φωτισμό. Επιπλέον, ο λαμπτήρας εκκένωσης που έχει (CDM: Ceramic Discharge Metal halide, λαμπτήρας αλογονιδίων μεταλλικών ατμών) είναι κατάλληλος για τον φωτισμό πέτρινης επιφάνειας (Πίνακας 1). Η συνολική φωτεινή ισχύς που μπορεί να αποδώσει είναι 6500 lumen καταναλώνοντας συνολική ισχύ 88 Watt. Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφία του φωτιστικού και το πολικό του διάγραμμα. Φωτογραφία 7: Το φωτιστικό TEMPO 1-2 (MWF130-CDM- TD70W/ V BK) 21

22 Φωτογραφία 8: Πολικό διάγραμμα φωτιστικού ΤΕΜPO 1-2 (MWF130-CDM-TD70W/ V BK) o Εξωτερικό των τόξων Σε ότι αφορά τώρα την ανάδειξη των «ποδιών» της γέφυρας, ο προτεινόμενος τύπος φωτιστικού για την περίπτωσή μας είναι Pompei EXTENSION (MBF504 1xCDM-T70W CON NB) της εταιρίας Philips. Ο προβολέας αυτός επιλέχθηκε να έχει αρκετά κλειστή δέσμη φωτός μια και η επιφάνεια που πρόκειται να φωτιστεί με αυτόν είναι αρκετά ψηλότερη της εσωτερικής (περίπου 17 μέτρα). Επιπλέον ο εν λόγο προβολέας ενδείκνυται για την ανάδειξη ανάγλυφων επιφανειών και γενικότερα φωτισμού από κάτω προς τα πάνω. Ο λαμπτήρας εκκένωσης που έχει (CDM: Ceramic Discharge Metal halide, λαμπτήρας αλογονιδίων μεταλλικών ατμών) είναι επίσης κατάλληλος για τον φωτισμό πέτρινης επιφάνειας (Πίνακας 1). Η συνολική φωτεινή ισχύς που μπορεί να αποδώσει είναι 6600 lumen καταναλώνοντας συνολική ισχύ 88 Watt. Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφία του φωτιστικού και το πολικό του διάγραμμα: 22

23 Φωτογραφία 9: Το φωτιστικό Pompei EXTENSION (MBF504 1xCDM-T70W CON NB) Φωτογραφία 10: Πολικό διάγραμμα φωτιστικού Pompei EXTENSION (MBF504 1xCDM-T70W CON NB) 23

24 Είναι βέβαια γεγονός ότι το εν λόγω φωτιστικό ενδείκνυται για τοποθέτηση στο έδαφος (η οποία όμως λόγω περιβάλλοντος δεν θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλη για την εν λόγω μελέτη). Για το λόγο αυτό το μέγεθος του μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα διακριτικό στο εξωτερικό του ποδιού του τόξου. Παρ όλ αυτά η ποικιλία φίλτρων που αυτό δέχεται και μπορεί να δώσει διαφορετική όψη στη γέφυρα (π.χ κίτρινη απόχρωση στο εξωτερικό των τόξων), καθώς και τα λοιπά τεχνικά του χαρακτηριστικά (ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή) το καθιστούν κατάλληλο για την εν λόγω χρήση. Στην παράγραφο παρατίθεται η προσομοίωση της φωτισμένης γέφυρας σύμφωνα με την ρεαλιστική τοποθέτηση που συζητήθηκε στην παράγραφο καθώς και μια δεύτερη προσομοίωση με τα εν λόγω φωτιστικά στο κατώτερο σημείο τον ποδιών του τόξου και παρατηρείται το αισθητικό πλεονέκτημα που μια τέτοια τοποθέτηση παρέχει. Φυσικά και στην πραγματικότητα κάποια από τα φωτιστικά ενδεχομένως να χρειαστούν τοποθέτηση στο έδαφος λόγω ανομοιομορφίας ύψους των ποδιών της γέφυρας. Το θέμα αυτό εξετάζεται αναλυτικά παρακάτω. o Συνολικός αριθμός φωτιστικών Για λόγους ευκολίας δίνεται μια φωτογραφία της γέφυρας με αριθμημένα τα «πόδια» της και ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της τοποθέτησης των φωτιστικών. Φωτογραφία 11: Αρίθμηση ποδιών γέφυρας. 24

ΓENIKA ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓENIKA ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓENIKA ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι προβολείς χρησιµοποιούνται συνήθως για την εξωτερική φωταγωγήση οικοδοµηµάτων, µνηµείων, αγαλµάτων, σηµάτων κλπ. Ο φωτισµός ενός κτιρίου µπορεί να είναι: ι.) ιακοσµητικός

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Ε. ΣΦΠ51 τμημααθη 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. 5η ΕΡΓΑΣΙΑ. Κωβαίος Γεώργιος Κωστίδη Χρυσάνθη Ξυγκάκη Αγγελική Σκάλκου Αικατερίνη Στρατίκη Ευσταθία

Θ.Ε. ΣΦΠ51 τμημααθη 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. 5η ΕΡΓΑΣΙΑ. Κωβαίος Γεώργιος Κωστίδη Χρυσάνθη Ξυγκάκη Αγγελική Σκάλκου Αικατερίνη Στρατίκη Ευσταθία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΣΦΠ51 τμημααθη 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 5η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Κωβαίος Γεώργιος Κωστίδη Χρυσάνθη Ξυγκάκη Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 3: Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Mέθοδος Favie-Οικονομόπουλος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει ΤΟ ΦΩΣ Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει Μπορεί να κολακέψει ένα αντικείμενο, τονίζοντας κάποια θετικά χαρακτηριστικά ή να υποβαθμίσει τα λιγότερο ελκυστικά Η τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός φωτισμού βιτρίνας με τσάντες Louis Vuitton

Σχεδιασμός φωτισμού βιτρίνας με τσάντες Louis Vuitton ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜ ΕΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΠ51 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντονιστής: Δημήτριος Ζευγώλης Σύμβουλος Καθηγήτρια: Έλενα Ανάγνου 5 η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ http://www.samsung.com/gr/article/revealing-the-secrets-of-taking-night-time-photos Παρουσίαση: Θάνος Παπαδημητρίου Η νυχτερινή φωτογραφία είναι πραγματικά γοητευτική. Τα υπέροχα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ. Εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ. Εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού Περιεχόμενα ΣΤΟΧΟΙ 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ) 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 Β ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 Γ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κ ΑΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. www.kapos.eu. Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού

Μ. Κ ΑΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. www.kapos.eu. Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού ΚΩΣΤΑΣ Μ. Κ ΑΠΟΣ Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού Βασ. Ηρακλείου 21, 546 24, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-262 762, Fax. 2310-262 722 E-mail: kapos@tee.gr www.kapos.eu ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Λειτουργικές Παράμετροι (Χρήση Κτιρίου και ανάγκες φωτισμού) 2. Ανάλυση Περιβάλλοντος Χώρου 3. Δομικά Υλικά Φασματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Project. Μουσείο νερού στην Πάτρα. light and lighting in architecture and the environment

Project. Μουσείο νερού στην Πάτρα. light and lighting in architecture and the environment light and lighting in architecture and the environment Φωτισμός κάτω από την επιφάνεια προβολής Γραμμικός κρυφός φωτισμός κατά μήκος της επιφάνειας προβολής με χρήση ταινίας LED 4,4W warm white που ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΛΗΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ) ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 4: Φωτισμός Εσωτερικών Χώρων σύμφωνα Με το Πρότυπο EN 12464-1 Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβολή φυσικού και τεχνητού φωτός στην

«Συμβολή φυσικού και τεχνητού φωτός στην Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο «Συμβολή φυσικού και τεχνητού φωτός στην προβολή μουσειακών/αρχαιολογικών εκθεμάτων» ιδάσκων: Στυλιαράς Γεώργιος Φοιτήτρια: Σταυρούλα Πούλου 4/12/2011 ...καὶ α εἶπεν ε ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4 3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4 3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4 3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 6 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ 7 5. ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DecoScene LED μαγικός φωτισμός από χαμηλά

DecoScene LED μαγικός φωτισμός από χαμηλά Lighting DecoScene LED μαγικός φωτισμός από χαμηλά Είτε προορίζεται για το διάχυτο φωτισμό κάποιου αρχιτεκτονήματος είτε για τη δημιουργία εφέ ανάδειξης, για πολλούς σχεδιαστές το ιδανικό φωτιστικό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ Σε συνεργασία με την OLITER Η NanoDomi σας προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά αυτόνομου φωτισμού για δρόμο ή κήπο. Ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας για φωτισμό δεν είναι συνδεδεμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Γνώσης για τη Σχεδίαση και Προσομοίωση Έργων Φωτισμού

Εργαλεία Γνώσης για τη Σχεδίαση και Προσομοίωση Έργων Φωτισμού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ.

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. ίοδος LED Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών Μάθημα 4 ίοδος LED 1 ίοδος LED ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Σχεδιομελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

ΠΕΝΤΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΠΕΝΤΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED Καθώς οι λαμπτήρες πυρακτώσεως αποσύρονται είναι μια καλή περίοδος να σκεφτούμε να τους αλλάξουμε σε λαμπτήρες LED. Οι λαμπτήρες LED έχουν εντυπωσιακό χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (355) Μάθημα: ΣXEΔΙΟ ΕΠΙΠΛOY ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ηρεμία, στατικότατα, σταθερότητα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ηρεμία, στατικότατα, σταθερότητα ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (μάθημα κατεύθυνσης) Τι είναι η δομή και η σύνθεση ενός εικαστικού έργου. Είναι η οργάνωση όλων των στοιχείων ενός έργου σε ένα ενιαίο σύνολο με στόχο να εκφράσουν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. Α. Τσαγκρασούλης Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. Α. Τσαγκρασούλης Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α. Τσαγκρασούλης Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ : ΕΝ 12464-1 ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η τιμή σχεδιασμού της έντασης φωτισμού (lux)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ «Λέµε ότι ο φωτισµός είναι καλός όταν τα µάτια µας µπορούν να διακρίνουν καθαρά και ευχάριστα τα αντικείµενα γύρω µας» Καθ. Teichmüller 1925 Κων/νος νος Στ. Ψωµόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ NORATEX A.B.E.E. 17o Χλμ. Λεωφόρος Σπάτων 15351 Παλλήνη Τηλ. 210 6030221 Φαξ. 210 6030226 Email : neofitos@noratex.gr georgios@noratex.gr thania@noratex.gr Web site : www.noratex.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 28/9/2008 12:48 καθ. Τεχνολογίας 28/9/2008 12:57 Προοπτικό σχέδιο με 2 Σημεία Φυγής Σημείο φυγής 1 Σημείο φυγής 2 Γωνία κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑ: Σύνθεση με πέντε (5) αντικείμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Η σύνθεση περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός φωτισµός κτιρίων σε σχέση µε τη χρήση ΓΡΑΦΕΙΑ

Εσωτερικός φωτισµός κτιρίων σε σχέση µε τη χρήση ΓΡΑΦΕΙΑ Στεφανία Κέτση Ο αρχιτεκτονικός φωτισµός προκύπτει από τις χρήσεις για την οποία προσδιορίζεται ο χώρος και είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία των χώρων του κτιρίου. Ο διακοσµητικός φωτισµός δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ LED, HID ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ LED, HID ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε.«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»(ΣΦΠ61/ΑΘΗ 1) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Συντονιστής και διδάσκων: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller

Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller 1. Γενικά. Ιστορικά, οι πρώτοι λαμπτήρες που κατασκευάστηκαν ήταν οι γνωστοί σε όλους μας λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων 4. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ Σαμίρ Μπαγιούκ Για να κάνουμε αντιληπτό ένα αντικείμενο στον χώρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογράφιση με πολλαπλές λήψεις από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΙΜΩΝΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΤΣΑΚΑΛΩΦ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου 1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου Τα µηχανολογικά σχέδια, ανάλογα µε τον τρόπο σχεδίασης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Σκαριφήµατα Κανονικά µηχανολογικά σχέδια Προοπτικά σχέδια Σχηµατικές παραστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

LED ΛΥΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

LED ΛΥΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LED ΛΥΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα 1. Η Εταιρεία... 2 2. Οι Υπηρεσίες... 3 3. Πλεονεκτήματα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του L.E.D Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του παρέχεται μία ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει Ψυχρά και Θερμά Χρώματα Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε τη διπλανή εικόνα και γράψε σε ποια σημεία προτιμούν οι άνθρωποι να κάθονται στην παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός Νέας Γενιάς Προσαρμόζεται στην Ορατότητα και τις Οδικές Συνθήκες

Φωτισμός Νέας Γενιάς Προσαρμόζεται στην Ορατότητα και τις Οδικές Συνθήκες Ιανουάριος 2008 Φωτισμός Νέας Γενιάς Προσαρμόζεται στην Ορατότητα και τις Οδικές Συνθήκες Εξαιρετικά ευφυές σύστημα φωτισμού κάνει το ντεμπούτο του στο Opel Insignia το 2008 Η φωτεινή δέσμη των προβολέων

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη φωτισμού συγκροτήματος γραφείων με τεχνολογία LED Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωαννίδης Γεώργιος Σπουδαστής: Ζάρδας Δημήτριος Μάιος2014

Διαβάστε περισσότερα

F LIGHT II TUNNELS 2014

F LIGHT II TUNNELS 2014 F LIGHT TUNNELS 2014 II ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να παρέχουμε φυσικό φως, αλλά οι συνθήκες δεν ευνοούν την εγκατάσταση κάθετων παραθύρων ή παραθύρων στέγης μία αποτελεσματική λύση είναι

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

β. Πιο κάτω από τη βάση τοποθετούμε το εστιακό σημείο του παρατηρητή, σε κάτοψη.

β. Πιο κάτω από τη βάση τοποθετούμε το εστιακό σημείο του παρατηρητή, σε κάτοψη. Προβολές σε άλλα επίπεδα - Προοπτικές απεικονίσεις Μπορεί να γίνει προβολή ως προς σημείο το οποίο μπορεί να είναι το ανθρώπινο μάτι, ή ακριβέστερα το εστιακό σημείο του ανθρώπινου ματιού: Η απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση συνεχών γραμμικών φασμάτων εκπομπής με το Φασματοσκόπιο

Παρατήρηση συνεχών γραμμικών φασμάτων εκπομπής με το Φασματοσκόπιο 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 006 007 Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Παρατήρηση συνεχών γραμμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων Διάλεξη 2η Παναγής Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD Σύμφωνα με τους ορισμούς, το προοπτικό είναι η κεντρική προβολή (από τη θέση του ματιού του παρατηρητή) ενός σχήματος πάνω στο επίπεδο του πίνακα. Οι παράλληλες ευθείες του αρχικού σχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Όραση - Φωτισμός

Κεφάλαιο 7. Όραση - Φωτισμός Κεφάλαιο 7 Όραση - Φωτισμός Το Φως: Φυσική Περιγραφή Φως αποκαλούμε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που ενεργοποιούν τη λειτουργία της όρασης. Η συχνότητα, το μήκος κύματος και η ενέργεια των ηλεκτρομαγνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2.

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2. Γ Γυμνασίου 7 Μαρτίου 2015 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο Α. Ένας μαθητής φορτίζει θετικά μια μεταλλική σφαίρα. Η μάζα της σφαίρας i. παραμένει σταθερή, ii. αυξάνεται, iii. μειώνεται Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες βιντεοσκόπησης

Βασικές οδηγίες βιντεοσκόπησης Βασικές οδηγίες βιντεοσκόπησης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Το προοπτικό ανάγλυφο, όπως το επίπεδο προοπτικό, η στερεοσκοπική εικόνα κ.λπ. είναι τρόποι παρουσίασης και απεικόνισης των αρχιτεκτονικών συνθέσεων. Το προοπτικό ανάγλυφο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED.

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Τα προϊόντα που διαθέτουμε αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας και βλέπουμε τους εαυτούς μας ως ηγέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες

Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες Συµβατική χρήση χρωµάτων σε θεµατικούς χάρτες και «ασυµβατότητες» Γεωλογικοί χάρτες: Χάρτες γήινου ανάγλυφου: Χάρτες χρήσεων γης: Χάρτες πυκνότητας πληθυσµού: Χάρτες βροχόπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών O11 Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί α) στη μελέτη του φαινομένου της εξασθένησης φωτός καθώς διέρχεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ Ω Σ Τ Α Σ Μ. Κ Α Π Ο Σ Μηχανολόγος Μηχανικός ΒS, MS/PE Σύμβουλος Αρχιτ. & Αστικού Φωτισμού www.kapos.eu kapos@tee.gr ΤΕΕ/ΤΚΜ, 10-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Α. Τσαγκρασούλης Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Α. Τσαγκρασούλης Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Α. Τσαγκρασούλης Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας LUMEN METHOD (ή ZONAL CAVITY METHOD) Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία εκτιμάται η φωτεινή ροή που εκπέμπεται απο τα φωτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΘΕΜΑ: Σύνθεση με τρία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D 1 Φύλλο 2 Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο λογισμικό του Cabri II. Περιέχει γενικές εντολές και εικονίδια που συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Σκιά και παρασκιά

Φύλλο Εργασίας. Σκιά και παρασκιά Φύλλο Εργασίας Σκιά και παρασκιά Η ώρα της πρόβλεψης Στη μοναδική και ιστορική αυτή φωτογραφία, που πάρθηκε από τον δορυφορικό σταθμό ΜΙR, στις 11 Αυγούστου 1999, φαίνεται η Γη κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης

Διαβάστε περισσότερα

Τailor made. Αισθητική στα δικά μας μέτρα. Θέα 360 μοιρών Σε ένα penthouse στο κέντρο της Αθήνας. Tαξίδι στη Λισαβόνα. Στην εποχή του μετάλλου

Τailor made. Αισθητική στα δικά μας μέτρα. Θέα 360 μοιρών Σε ένα penthouse στο κέντρο της Αθήνας. Tαξίδι στη Λισαβόνα. Στην εποχή του μετάλλου δεκembριοσ 2013 Tαξίδι στη Λισαβόνα Η νέα cool πρωτεύουσα της Ευρώπης Στην εποχή του μετάλλου Το αγαπημένο υλικό των designers Θέα 360 μοιρών Σε ένα penthouse στο κέντρο της Αθήνας ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Χρώμα. Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των

Εισαγωγή στο Χρώμα. Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των Στέλιος Μιχαήλ Ε.Ε.Κ.Κ. 8 Δεκεμβρίου 2010 Εισαγωγή στο Χρώμα Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των χρωμάτων. Το φως ως στοιχείο που ειδικεύει και τροποποιεί το χρώμα. Θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Η προοπτική εικόνα, είναι, όπως είναι γνωστό, η προβολή ενός χωρικού αντικειμένου, σε ένα επίπεδο, με κέντρο προβολής, το μάτι του παρατηρητή. Η εικόνα αυτή, θεωρούμε ότι αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Φωτοτεχνίας

Εργαστήριο Φωτοτεχνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Φωτοτεχνίας Ενότητα: Χαρακτηριστικά Μεγέθη Λαμπτήρων & Βασικά Φωτομετρικά Μεγέθη Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚH ΓΙΑ ΤΗΝ ΤEΧΝΗ Η ΕΞAΜΗΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚH ΓΙΑ ΤΗΝ ΤEΧΝΗ Η ΕΞAΜΗΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚH ΓΙΑ ΤΗΝ ΤEΧΝΗ Η ΕΞAΜΗΝΟ ΑΜΑΛIΑ ΦΩΚA ΕΠIΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓHΤΡΙΑ Περιεχόμενο Μαθήματος 2 3d projection 3d projection 3 3Δ εγκαταστάσεις προβολής είναι συγκεκριμένα είδη επαυξημένων (augmented) χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2015: Έτος φωτός. Οι ακτινοφυσικοί παίζουν σε όλο το φάσμα Σάββατο 6 Ιουνίου 2015, Αμφιθέατρο Αρεταίειου Νοσοκομείου

Ημερίδα 2015: Έτος φωτός. Οι ακτινοφυσικοί παίζουν σε όλο το φάσμα Σάββατο 6 Ιουνίου 2015, Αμφιθέατρο Αρεταίειου Νοσοκομείου Ημερίδα 2015: Έτος φωτός. Οι ακτινοφυσικοί παίζουν σε όλο το φάσμα Σάββατο 6 Ιουνίου 2015, Αμφιθέατρο Αρεταίειου Νοσοκομείου Το φως στην ασφάλεια, υγιεινή και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ;

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; Λόγω της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, όταν μεταξύ μιας φωτεινής πηγής και ενός περάσματος παρεμβάλλεται ένα αδιαφανές σώμα, δημιουργείτε στο πέρασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 16_10_2012 ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2.1 Απεικόνιση του ανάγλυφου Μια εδαφική περιοχή αποτελείται από εξέχουσες και εισέχουσες εδαφικές μορφές. Τα εξέχοντα εδαφικά τμήματα βρίσκονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ Μακρυά τα παιδιά από τέτοιες εργασίες!!!!!.

ΟΔΗΓΊΕΣ Μακρυά τα παιδιά από τέτοιες εργασίες!!!!!. ΟΔΗΓΊΕΣ Ξεκινώντας τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι σανίδες από κρεβάτι οι οποίες έχουν πλάτος συνήθως 10 εκατοστά και πάχος περίπου 2 εκατοστά, επέλεξα αυτό το υλικό γιατί είναι εύκολο να το βρείτε καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ProFresh. Οικονομικός φωτισμός LED για καταστήματα λιανικού εμπορίου με καταψύκτες και βιτρίνες τροφίμων

ProFresh. Οικονομικός φωτισμός LED για καταστήματα λιανικού εμπορίου με καταψύκτες και βιτρίνες τροφίμων Οικονομικός φωτισμός LED για καταστήματα λιανικού εμπορίου με καταψύκτες και βιτρίνες τροφίμων Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των νέων ProFresh 1. Σημαντικά καλύτερη προβολή του προϊόντος. 2. Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα