Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ"

Transcript

1 Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν της τα κλιµατικά, περιβαλλοντικά, µορφολογικά κ.α. χαρακτηριστικά του τόπου αλλά και την ανάγκη για εξασφάλιση άνετης διαβίωσης στους χρήστες τους. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων Του ηµητρίουχαντέ, Μηχανικού Περιβάλλοντος Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Exalco A.E. Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης στους ανθρώπους που τα χρησιµοποιούν. Ο σχεδιασµός τους οφείλει να πραγµατοποιείται µε γνώµονα την εξασφάλιση, µε φυσικό τρόπο (στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό), των επιθυµητών τιµών σε µια σειρά από παραµέτρους όπως η θερµοκρασία των εσωτερικών χώρων, η υγρασία, ο αερισµός, ο φωτισµός και η ποιότητα του αέρα, έτσι ώστε οι χρήστες τους να ζουν σε πλήρη θερ- µική, οπτική και ακουστική άνεση σε ένα υγιεινό περιβάλλον. Μια από τις παραµέτρους που επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την ενεργειακή συµπεριφορά ενός κτιρίου είναι τα ανοίγµατά του. Κατά το σχεδιασµό των κτιρίων ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στη µορφή και στη λειτουργία τους, ώστε, εκµεταλλευόµενος το τοπικό µικροκλίµα ο µελετητής να επιτυγχάνει τα επιθυµητά σε κάθε περίπτωση οφέλη, λαµβάνοντας βέβαια υπόψιν τη χρήση κάθε κτιριακού έργου. Τα οφέλη αυτής της πρακτικής είναι η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται στην παροχή θέρµανσης, δροσισµού και φωτισµού, η µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και η παροχή ενός πιο υγιεινού περιβάλλοντος. Εξοικονόµηση ενέργειας µέσω του βιοκλιµατικού σχεδιασµού των κτιριακών έργων Η άνοδος των τιµών των καυσίµων παγκοσµίως αλλά και η συνεχιζόµενη περιβαλλοντική υποβάθ- µιση έχει φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας σε όλους τους τοµείς του σύγχρονου πολιτισµού (µεταφορές, βιοµηχανία, γεωργική παραγωγή, θέρµανση-ψύξη-φωτισµός κτιρίων κ.α.). Η συµµετοχή του κτιριακού τοµέα στη δαπάνη για ενέργεια ανέρχεται σήµερα στο υψηλό ποσοστό του 40% περίπου. Συνεπώς κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη η υιοθέτηση µιας νέας, διαφορετικής προσέγγισης στον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η µελέτη και κατασκευή των 130 Αλουµίνιο & σύγχρονες εφαρµογές

2 κτιριακών έργων, η οποία θα διακρίνεται - εκτός από την ούτως ή άλλως διαπιστωµένη ανάγκη για χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών δόµησης - για τις µειωµένες ανάγκες για κατανάλωση ενέργειας καθ όλη τη διάρκεια της ζωής των κτιρίων. Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθά η γνώση και εφαρµογή στην πράξη των αρχών της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής. Με τον όρο Περιβαλλοντική ή Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική ορίζεται ο επιστηµονικός κλάδος της Αρχιτεκτονικής που στοχεύει στη δηµιουργία τεχνητών κελυφών επιδιώκοντας την επίτευξη υγιούς περιβάλλοντος και θερµικής άνεσης στους ενοίκους των κτιρίων, µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον. Περιληπτικά, για την περιοχή της Μεσογείου οι βασικές αρχές ενός οικολογικά προσανατολισµένου και φιλικού προς το περιβάλλον σχεδιασµού είναι: Κατασκευή χαµηλοτέρων κτιρίων Χρήση ανακυκλώσιµων και ανανεώσιµων υλικών µε υψηλό συντελεστή θερµικής αδράνειας Χρήση υλικών χαµηλής ενέργειας Χρήση τοπικών υλικών Συστήµατα για τη συλλογή βρόχινου νερού Μειωµένες ανάγκες συντήρησης Ενεργειακή αναβάθµιση υπαρχόντων κτιρίων Ανακατασκευή και αλλαγή χρήσεως κτιρίων ιατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος µέσω της αισθητικής ένταξης και όχι της «επιβολής» των κτισµάτων σε αυτό Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα Προσανατολισµός των κτισµάτων Χρήση διατάξεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Χρήση συστηµάτων παθητικής θέρµανσης και δροσισµού Μελέτη των ανοιγµάτων Η µελέτη των ανοιγµάτων του κτιρίου αποτελεί προϋπόθεση για το σωστό προσανατολισµό και µέγεθος αυτών, τα οποία µε τη σειρά τους θα δώσουν µια ισορροπία στο κτίριο σχετικά µε τη θέρµανση, την ψύξη και τον φυσικό φωτισµό. Έτσι θα υπάρχει µεγιστοποίηση των ηλιακών κερδών κατά την περίοδο του χειµώνα, ενώ το καλοκαίρι θα αποφεύγεται η υπερθέρµανση µε τη χρήση κατάλληλης ηλιοπροστασίας. Καλό είναι να προηγείται µια ενδελεχής ενεργειακή µελέτη κάθε κτιρίου, καθώς η σωστή µελέτη και εκτίµηση των ενεργειακών απαιτήσεων µπορεί να βοηθήσει ακόµη και στη διόρθωση, όσο αυτό είναι εφικτό, εγγενών προβληµάτων που να οφείλονται πιθανόν σε µη ευνοϊκό προσανατολισµό ή στην ύπαρξη µεγάλων επιφανειών υαλοστασίων. Γενικά κατά τον σχεδιασµό των ανοιγµάτων το ζητούµενο είναι η κατασκευή µεγάλων νότιων ανοιγµάτων για την εκµετάλλευση του ήλιου κατά το χειµώνα, αλλά και επειδή παρουσιάζουν µια σειρά πλεονεκτηµάτων όπως: Την καλύτερη κατανοµή των ηλιακών κερδών στο κτίριο σε σχέση µε άλλους προσανατολισµούς Την επίτευξη σηµαντικής εξοικονόµησης ενέργειας για θέρµανση Την ελαχιστοποίηση του κινδύνου υπερθέρ- µανσης το καλοκαίρι σε σχέση µε αυτόν που συνεπάγεται η ύπαρξη ανατολικών και δυτικών ανοιγµάτων Την αποτελεσµατική εφαρµογή ηλιοπροστασίας µε την χρήση απλών οριζόντιων σκιάστρων Αντίθετα τα βόρεια παράθυρα, επειδή επηρεάζονται λιγότερο από τις εποχιακές διακυµάνσεις, χρησιµοποιούνται κυρίως για φωτισµό, καθώς επιτρέπουν µόνο το διάχυτο φως να µπει στο κτίριο και όχι το άµεσο που προκαλεί θάµβωση. Το δε µέγεθός τους, δεν πρέπει να είναι µεγάλο για να αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες θερµότητας κατά την περίοδο του χειµώνα. Τέλος τα ανατολικά και δυτικά ανοίγµατα δεν προσφέρουν σοβαρά πλεονεκτήµατα σε ένα κτίριο, γι αυτό και η κατασκευή τους πρέπει να γίνεται µόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για βελτίωση του φωτισµού ή της θέας. Επιπροσθέτως ευθύνονται πολλές φορές για την υπερθέρµανση του χώρου, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι απαιτήσεις για ψυκτικά φορτία κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Στις περιπτώσεις ύπαρξης τέτοιων ανοιγµάτων συνίσταται η χρήση σκιάστρων για την ηλιοπροστασία του κτιρίου. Ο ρόλος των ανοιγµάτων είναι πολύ σηµαντικός Εικόνα 1: ιαµπερής αερισµός χώρου (πηγή: Οικολογική όµηση, 2000). ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ '' Η µελέτη των ανοιγµάτων του κτιρίου αποτελεί προϋπόθεση για το σωστό προσανατολισµό και µέγεθος αυτών, τα οποία µε τη σειρά τους θα δώσουν µια ισορροπία στο κτίριο σχετικά µε τη θέρµανση, '' την ψύξη και τον φυσικό φωτισµό. Εικόνα 2: Φαινόµενο καµινάδας σε κτίριο (πηγή: Οικολογική όµηση, 2000). Αλουµίνιο & σύγχρονες εφαρµογές

3 για τον σωστό φυσικό αερισµό του κτιρίου. Ανάλογα µε τον τρόπο που επιλέγεται για τον αερισµό του κτιρίου, τα ανοίγµατα έχουν διαφορετικό µέγεθος και µορφή. Στην περίπτωση του διαµπερούς αερισµού απαιτούνται ίσου µεγέθους και κατανοµής ανοίγµατα και στις δύο πλευρές του κτιρίου, ενώ για µονόπλευρο αερισµό απαιτούνται µεγάλες επιφάνειες ανοιγµάτων από τη µία πλευρά του χώρου. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην εξοικονόµηση ενέργειας και στη δηµιουργία συνθηκών θερµικής άνεσης Ο σωστός σχεδιασµός, η διαστασιολόγηση και η χωροθέτηση των ανοιγµάτων στα κτίρια, αποτελούν τρεις πρωταρχικές και υψίστης σηµασίας παραµέτρους στην κατεύθυνση, της εφαρµογής στην πράξη των αρχών της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, για νεόδµητα ή υπό ανακατασκευή κτίρια. Πέρα όµως από την επιµέρους προσοχή, η οποία πρέπει να δοθεί κατά το σχεδιασµό των ανοιγµάτων αυτών καθ αυτών, υπάρχουν και άλλες παράµετροι, όπως ο προσανατολισµός του κτιρίου και η περιµετρική φύτευση, στις οποίες πρέπει να αποδίδεται η δέουσα προσοχή και σηµασία. Η συνολικά ικανοποιητική ενεργειακά, συµπεριφορά ενός κτιρίου προκύπτει ως αποτέλεσµα ενός γενικότερου σχεδιασµού, ο οποίος θα λαµβάνει υπόψη του παράλληλα και τη θερµική αδράνεια των υλικών δόµησης. Τα επιµέρους σηµεία τα οποία πρέπει να ελέγχονται σε κάθε µια από τις παραπάνω παραµέτρους, πιο αναλυτικά, είναι: Ι. Ανοίγµατα Η επιφάνεια των ανοιγµάτων πρέπει να αντιστοιχεί στο 10% τουλάχιστον της επιφάνειας της κάτοψης, ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός αερισµός των εσωτερικών χώρων. Η ικανότητα αερισµού και το αποτέλεσµα του δροσισµού εξαρτάται από την ανάµειξη του αέρα και την ταχύτητα κυκλοφορίας του στο εσωτερικό του κτιρίου. ΙΙ. Προσανατολισµός και σχήµα του κτιρίου Τα ορθογώνια κτίρια µε το µεγάλο άξονα προς τις θερινές αύρες διασφαλίζουν µια καλύτερη συµπεριφορά όσον αφορά στον αερισµό τους και κατά συνέπεια στο δροσισµό τους. Η σύνθετη διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων µεταξύ σηµείου εισόδου και εξόδου του ρεύµατος αέρα έχει ως αποτέλεσµα την αναγκαστική κυκλοφορία του µέσω µιας πολύπλοκης οδού, εξασφαλίζοντας καλύτερη απαγωγή της συσσωρευµένης στο κτίριο θερµότητας αλλά και µείωση της ταχύ- 132 Αλουµίνιο & σύγχρονες εφαρµογές

4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ τητάς του σε επίπεδα όπου δεν θα συνιστά όχληση για τους ενοίκους του κτιρίου. ΙΙΙ. Περιφράξεις και δέντρα µε χαµηλό κορµό. Η φύτευση δέντρων µε χαµηλό κορµό και οι περιφράξεις αναρριχητικών φυτών επιτυγχάνουν µείωση της ταχύτητας του εισερχοµένου στο κτίριο ρεύµατος αέρα ενώ επιπροσθέτως χρησιµεύουν και στη ρύθµιση του αερισµού, µέσω της εκτροπής των επικρατούντων ανέµων. IV. Υλικά όµησης Η επιλογή υλικών υψηλής θερµικής αδράνειας αλλά και η τοποθέτηση επαρκούς θερµικής µάζας σε σηµεία τα οποία κινδυνεύουν από υπερθέρ- µανση (δυτικός προσανατολισµός) συντελεί σε υψηλή θερµική αδράνεια του κτιριακού κελύφους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ρύθµιση της θερµοκρασίας του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου και επιτρέπεται η καλύτερη απόδοση της ψύξης των δοµικών στοιχείων µέσω του αερισµού. Ως κανόνας για την περιοχή της Μεσογείου θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως πρέπει να είναι η κατασκευή κτιρίων κατοικίας υψηλής θερµικής µάζας. Γενικά, όσο υψηλότερη η θερµική µάζα του κτιρίου, τόσο καλύτερη και η θερµική του συµπεριφορά. Η αυξηµένη θερµική µάζα ενός κτιρίου (εσωτερικά και εξωτερικά) εξασφαλίζει ότι η αποθήκευση θερµότητας στο κτίριο και επακόλουθα η απόδοσή της στους εσωτερικούς χώρους θα µετατοπιστεί χρονικά στις βραδινές ώρες, όπου µέσω του βραδινού αερισµού µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική ψύξη των δοµικών στοιχείων και κατά συνέπεια πτώση της εσωτερικής θερµοκρασίας του αέρα. οι άνεµοι αλλάζουν συχνά διεύθυνση. 2. Τα ανοίγµατα θα πρέπει να χωροθετούνται στα σηµεία όπου η ροή του αέρα υποχρεώνεται να αλλάξει κατεύθυνση, ώστε να υπάρχει ελεγχόµενη ροή τόσο όσον αφορά στην ποσότητα όσο και στην κατεύθυνσή του. Όταν το παράθυρο εισόδου βρίσκεται στο µέσον ενός τοίχου, το ρεύµα του εισερχόµενου αέρα διατηρεί τη µορφή του σε απόσταση ίση προς το ύψος του παραθύρου, µέχρι να διασκορπιστεί, ενώ όταν βρίσκεται κοντά σε πλευρικό τοίχο, το ρεύµα του αέρα παραµένει σε επαφή µε τον τοίχο, όπως και όταν το παράθυρο βρίσκεται κοντά στο δάπεδο ή στην οροφή. Ο µελετητής θα πρέπει να καθορίσει κατά πόσο ένα ρεύµα αέρα που κινείται παράλληλα προς ένα τοίχο ή µια άλλη επιφάνεια είναι προτιµότερο από ένα ελεύθερο ρεύµα. Στις περισσότερες θερµές ζώνες της Μεσογείου, στόχος είναι ο δροσισµός του κτιρίου και έτσι ο αέρας θα πρέπει να κατευθύνεται προς τις επιφάνειες των δωµατίων, ιδιαίτερα προς τους τοίχους και τις οροφές. Απαιτείται από την πλευρά του µελετητή να γνωρίζει ποια είναι τα κύρια ρεύµατα αέρα τα οποία συνήθως απαντώνται στην περιοχή όπου πρόκειται να οικοδοµηθεί το υπό µελέτη κτίριο. Σε αστικό περιβάλλον η ροή του αέρα επηρεάζεται από τη διάταξη και το ύψος των κτιρίων αλλά και από την απόσταση µεταξύ τους, δηλαδή από το πλάτος των δρόµων και των πεζοδρόµων. Σε γενικές γραµµές ο σωστός αερισµός των κτιρίων σε έντονα αστικό Σχεδιασµός - διαστασιολόγηση - χωροθέτηση ανοιγµάτων Τα επιµέρους σηµεία τα οποία καλό είναι να ελέγχονται κατά το σχεδιασµό των ανοιγµάτων είναι: 1. Το µέγεθος και το σχήµα των παραθύρων εισόδου καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ικανότητα αερισµού και το αποτέλεσµα του δροσισµού, εφόσον αυτά βρίσκονται κοντά σε τοίχους (γωνίες). Ένα άνοιγµα εισόδου µικρότερο από ένα εξόδου, συνεπάγεται µεγαλύτερες ταχύτητες εισόδου του αέρα, µόνον όµως στην περιοχή του ανοίγµατος. Η καλύτερη λύση για τη µεγιστοποίηση της ροής του αέρα είναι η εξίσωση των επιφανειών εισόδου και εξόδου. Οι παρατηρήσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα οριζόντια παράθυρα έχουν καλύτερα αποτελέσµατα από τα όρθια ή τα τετράγωνα µε το ίδιο εµβαδόν επιφανείας. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα όταν Αλουµίνιο & σύγχρονες εφαρµογές

5 περιβάλλον αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα, καθώς οι οδοί έχουν χαραχτεί χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τέτοιες παράµετροι. 3. Η σηµαντικότερη ίσως παράµετρος η οποία πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν κατά το σχεδιασµό των ανοιγµάτων είναι ο προσανατολισµός τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν η χρήση του κτιρίου και οι απαιτήσεις του για φυσικό φωτισµό. Για κτίρια κατοικιών στην περιοχή της Μεσογείου, θα ήταν καλή πρακτική τα µεγαλύτερα ανοίγµατα να σχεδιάζονται στο Νότο ώστε να υπάρχουν ηλιακά κέρδη κατά την περίοδο του χειµώνα, τα µεσαίου µεγέθους ανοίγµατα στην Ανατολή και τη ύση, τα δε δυτικά ανοίγµατα να συνοδεύονται και από διατάξεις σκίασης για αποφυγή υπερθέρ- µανσης κατά την περίοδο του καλοκαιριού και τα µικρότερου µεγέθους ανοίγµατα στο Βορρά, όπου οι απώλειες ενέργειας είναι µεγαλύτερες Επίλογος Τα ανοίγµατα ενός κτιρίου αποτελούν τα πιο ευπαθή του σηµεία, αφού παρουσιάζουν µεγάλο συντελεστή θερµικής διαπερατότητας, επιτρέποντας έτσι, τη ροή θερµότητας από τους εσωτερικούς χώρους προς το περιβάλλον και αντίστροφα. Οι διάφορες λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν τα ανοίγµατα του κτιρίου καθορίζουν την έκταση της επιφάνειάς τους και απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή του ενεργειακού µελετητή προκειµένου να περιοριστεί η αρνητική τους συµβολή στο θερµικό ισοζύγιο του κτιρίου. Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η εκλογή του µεγέθους και της θέσης του ανοίγµατος στην εξωτερική τοιχοποιία, ανάλογα µε τον προσανατολισµό, διότι µε τον τρόπο αυτό καθορίζεται το ύψος των αναµενό- µενων θερµικών ηλιακών κερδών, καθώς και το ηλιακό φως που θα κατευθύνεται στους εσωτερικούς χώρους. Επιπλέον, απαιτείται προστασία των ανοιγµάτων από τις καιρικές συνθήκες, ώστε να µειωθούν οι απώλειες αερισµού, όπως επίσης και η αποφυγή θερµογεφυρών µέσω της επιτυχούς σύνδεσης του πλαισίου του ανοίγµατος και της τοιχοποιίας. Ωστόσο, καθοριστικής σηµασίας για τη θερµική συµπεριφορά του ανοίγµατος κρίνεται το είδος του κουφώµατος και του υαλοπίνακα που θα χρησιµοποιηθεί. Ο ενδεδειγµένος σχεδιασµός των ανοιγµάτων και η σωστή διαστασιολόγησή τους, σε συνδυασµό µε την τοποθέτηση θερµοµονωτικών κουφωµάτων αλουµινίου εγγυάται άριστη θερµικά συµπεριφορά των κτιρίων σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Βιβλιογραφία: «Οικολογική όµηση», ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών ( ΙΠΕ), ΥΠΕΧΩ Ε ν/ση Οικιστικής Πολιτικής & Κατοικίας, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, «οκίµιο Εισαγωγής στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό», κ. Κοσµόπουλος Πάνος, ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εκδόσεις University Studio Press, EXALCO Α.Ε. Δηµιουργία προϊόντων µε θερµοµονωτικά χαρακτηριστικά Η εξέλιξη η οποία σηµειώθηκε κατά τα τελευταία έτη στα κουφώµατα αλουµινίου όσον αφορά στη θερµοµονωτική τους απόδοση, ήρθε ως απόρροια της γενικότερης ανάγκης για εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα. Η EXALCO A.E. αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου της, η οποία διαχρονικά έχει αποδείξει την ευαισθησία της σε θέµατα περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας, δηµιουργώντας κατά το παρελθόν και εξελίσσοντας συνεχώς συστήµατα κουφωµάτων αλουµινίου, τα οποία διακρίνονται για την υψηλή απόδοσή τους στον τοµέα της θερµοµόνωσης. Η υψηλή θερµοµονωτική απόδοση των συστηµάτων αλουµινίου της Exalco επιτυγχάνεται µε τη χρήση υλικών υψηλής αντίστασης στη θερµοπερατότητα, όπως είναι το πολυαµίδιο µε ίνες υάλου σε ποσοστό 25%. Η πολυθαλαµικότητα των θερµο- µονωτικών προφίλ σε συνδυασµό µε τη χρήση αυξηµένου πλάτους πολυαµιδίου έχει οδηγήσει µέχρι στιγµής στην επίτευξη ενός πολύ καλού συντελεστή θερµοπερατότητας U f = 2.8 W/m 2 K σε συστήµατα της εταιρείας. Αλλά η εταιρεία δεν επαναπαύεται στις έως τώρα επιτεύξεις της στο συγκεκριµένο τοµέα. Αντιλαµβανόµενη την αυξηµένη ανάγκη εξοικονό- µησης ενέργειας για θέρµανση και δροσισµό των κτιρίων, η εταιρεία προσανατολίζεται στην ανάπτυξη νέου τύπου θερµοµονωτικών κουφωµάτων µε συνδυασµό θερµοδιακοπής και θερµοµονωτικών υλικών. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από το τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης εγγυώνται την επίτευξη ενός αισθητά βελτιωµένου συντελεστή θερµικής διαπερατότητας. 134 Αλουµίνιο & σύγχρονες εφαρµογές

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άννα Κοκκινάκη ανιήλ, Αικατερίνη Ευµορφοπούλου Εργαστήριο Οικοδοµικής και οµικής Φυσικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχ/κών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης

ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης Χρ. Καλογήρου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc E.M.Π. Α. Σαγιά, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Νίκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΤΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ>>

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΤΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ>> Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΜΟΝΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Έργο: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βιοκλιματική Ξενοδοχειακή Μονάδα με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιοχή Καλαμάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ Μάρτιος 2008 Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ευ. Ευαγγελινός

Διαβάστε περισσότερα