: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.779,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2011 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά στην προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ισχύος και αυτοµατισµού που πρόκειται να προµηθευτεί η Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου. Για τη συντήρηση ή την κάλυψη εκτάκτων αναγκών επισκευής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της Επιχείρησης (αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης), κρίνεται απαραίτητη η προµήθεια ευρείας γκάµας ηλεκτρολογικού υλικού που θα διευκολύνει την Μηχανολογική Υπηρεσία, στο καθηµερινό της έργο. Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τα τεύχη της µελέτης η προµήθεια περιλαµβάνει διαφόρων ειδών υλικά όπως: Ασφάλειες τήξης πινάκων κίνησης. Μικροαυτόµατοι κίνησης. Ασφαλειοδιακόπτες. Αυτόµατους διακόπτες εντολής (ρελέ). Χρονοδιακόπτες. Οµαλούς εκκινητές. Αγωγούς, κανάλια, µικροεξαρτήµατα πινάκων κ.α. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,90 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16%. Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1069/80 και τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται απ αυτές, εφαρµόζονται οι διατάξεις της Υ.Α /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Προτείνεται στο Δ.Σ., η προµήθεια να υλοποιηθεί µε δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα υλικού, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.

3 Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΡ. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 Σ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Γ. ΚΟΣΜΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Προϊστάµενος Μηχανολογικής Υπηρεσίας Π. ΚΑΝΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Διευθυντής Τ.Υ.

4 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ- ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ονομαστικής εντάσεως 6Α ονομαστικής εντάσεως 10Α ονομαστικής εντάσεως 16Α ονομαστικής εντάσεως 20Α ονομαστικής εντάσεως 25Α ονομαστικής εντάσεως 35Α ονομαστικής εντάσεως 50Α ονομαστικής εντάσεως 63Α ονομαστικής εντάσεως 80Α ονομαστικής εντάσεως 100Α Ασφαλειοθήκη η βάση της ασφάλειας,πώμα,μήτρα, τύπου Do,NEOZED Ονομαστικής εντάσεως 16A/380V Ασφαλειοθήκη η βάση της ασφάλειας,πώμα,μήτρα,τύπου Do,NEOZED Ονομαστικής εντάσεως 63A/380V Ασφαλειοθήκη η βάση της ασφάλειας,πώμα,μήτρα,τύπου Do,NEOZED Ονομαστικής εντάσεως 100A/380V Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 6Α. Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 10Α. Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 16Α. Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 20Α. ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ 10 0,30 3,00 ΤΕΜ 20 0,30 6,00 ΤΕΜ 20 0,30 6,00 ΤΕΜ 50 0,30 15,00 ΤΕΜ 60 0,30 18,00 ΤΕΜ 80 0,40 32,00 ΤΕΜ 12 0,60 7,20 ΤΕΜ 12 0,60 7,20 ΤΕΜ 30 2,50 75,00 ΤΕΜ 6 2,50 15,00 ΤΕΜ 18 2,50 45,00 ΤΕΜ 18 2,80 50,40 ΤΕΜ 12 7,50 90,00 ΤΕΜ 30 3,60 108,00 ΤΕΜ 60 3,60 216,00 ΤΕΜ 60 3,60 216,00 ΤΕΜ 30 3,60 108,00

5 Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 25Α. Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 32Α. Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 40Α. Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ10Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ16Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ20Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ25Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ32Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ40Α Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός,μεγέθους 00 μαχαιρωτών ασφαλειών τύπου ΝΗ ονομαστικής εντάσεως 160Α/500V Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 35Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 50Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00Ονομαστικής εντάσεως 63Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 80Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 100Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 125Α Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 160Α Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 35Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 50Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 63Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 80Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 100Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 125Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 160Α. Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 20Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 25Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 40Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 63Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 80Α ΤΕΜ 30 3,60 108,00 ΤΕΜ 30 3,60 108,00 ΤΕΜ 20 7,00 140,00 ΤΕΜ 12 15,00 180,00 ΤΕΜ 12 15,00 180,00 ΤΕΜ 20 15,00 300,00 ΤΕΜ 12 15,00 180,00 ΤΕΜ 12 15,00 180,00 TEM 6 20,00 120,00 ΤΕΜ 6 37,50 225,00 ΤΕΜ 40 2,60 104,00 ΤΕΜ 40 2,60 104,00 ΤΕΜ 40 2,60 104,00 ΤΕΜ 40 2,60 104,00 ΤΕΜ 40 2,60 104,00 ΤΕΜ 30 3,50 105,00 ΤΕΜ 30 3,50 105,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 4 7,80 31,20 ΤΕΜ 10 7,80 78,00 ΤΕΜ 10 10,50 105,00 ΤΕΜ 10 15,00 150,00 ΤΕΜ 6 16,20 97,20

6 Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 100Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 125Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 160Α Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής εντάσεως 16Α Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής εντάσεως 25Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός με περιστροφικό χειριστήριο ονομαστικής ισχύος 3Χ100Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός με περιστροφικό χειριστήριο ονομαστικής ισχύος 3Χ125Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός με περιστροφικό χειριστήριο ονομαστικής ισχύος 3Χ160Α Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής εντάσεως 25Α Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής εντάσεως 40Α Διακόπτης μεταγωγής διπολικός ονομαστικής εντάσεως 25Α Διακόπτης μεταγωγής διπολικός ονομαστικής εντάσεως 40Α Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 14Α Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 26Α Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 34Α Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 70Α ΤΕΜ 6 18,00 108,00 ΤΕΜ 2 26,00 52,00 ΤΕΜ 12 64,50 774,00 ΤΕΜ 6 7,60 45,60 ΤΕΜ 6 8,50 51,00 ΤΕΜ 5 34,60 173,00 ΤΕΜ 5 40,50 202,50 ΤΕΜ 5 65,00 325,00 ΤΕΜ 5 4,50 22,50 ΤΕΜ 5 5,50 27,50 ΤΕΜ 5 7,80 39,00 ΤΕΜ 5 8,50 42,50 ΤΕΜ 8 34,00 272,00 ΤΕΜ 8 70,00 560,00 ΤΕΜ 6 115,00 690,00 ΤΕΜ 8 153, ,00 63 Μπουτόν ράγας μονοπολικό ονομαστικής εντάσεως 16Α ΤΕΜ 8 8,50 68,00 64 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας ΤΕΜ 70 2,30 161, Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1ΝC(ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου ) με υποδοχή για βοηθητικές επαφές.ονομαστικής εντάσεως 25Α. Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1ΝC(ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου ) με υποδοχή για βοηθητικές επαφές.ονομαστικής εντάσεως 35Α. Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1ΝC(ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου ) με υποδοχή για βοηθητικές επαφές.ονομαστικής εντάσεως 40Α. Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1NC (ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου) με υποδοχή για βοηθητικές επαφές.ονομαστικής εντάσεως 63Α. Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1ΝC (ηλεκτρονόμοι η ρελέ) με υποδοχή για βοηθητικές επαφές.ονομαστικής εντάσεως 80Α. Αυτόματοι διπολικοί διακόπτες εντολής (ηλεκτρονόμοι η ρελέ) ονομαστικής εντάσεως 2Χ20Α. Αυτόματοι οχταπολικοί διακόπτες εντολής (ρελέ λυχνίας)ονομαστικής τάσης 230V Αυτόματοι οχταπολικοί διακόπτες εντολής (ρελέ λυχνίας)ονομαστικής τάσης 24V Αυτόματοι οχταπολικοί διακόπτες εντολής (ρελέ λυχνίας) ονομαστικής τάσης 110V ΤΕΜ 12 41,80 501,60 ΤΕΜ 12 62,50 750,00 ΤΕΜ 8 62,50 500,00 ΤΕΜ 8 112,00 896,00 ΤΕΜ 6 167, ,00 ΤΕΜ 20 13,80 276,00 ΤΕΜ 50 5,50 275,00 ΤΕΜ 35 5,00 175,00 ΤΕΜ 25 5,00 125,00

7 74 Βάση οχταπολικού ρελέ λυχνίας εντολών 230V. ΤΕΜ 25 2,30 57,50 75 Βάση οχταπολικού ρελέ λυχνίαςεντολών 24V. ΤΕΜ 35 2,30 80,50 76 Βάση δεκατετραπολικού ρελέ λυχνίας εντολών 24V. ΤΕΜ 25 3,30 82,50 77 Πρεσοστάτης ονομαστικής πίεσης 3-7bar ΤΕΜ 6 30,00 180, Ρευματοδότης ασφαλείας επίτοιχος τύπου σούκο ονομαστικής εντάσεως 16Α. Ρευματοδότης ασφαλείας πίνακα τύπου σούκο ονομαστικής εντάσεως 16Α. Αυτόματοι διακόπτες χρονοκαθυστέρησης ράγας ονομαστικής έντασης 10Α. Αυτόματοι οχταπολικός διακόπτης χρονοκαθυστέρησης ράγας με μπουτόν. Ονομαστικής έντασης 10Α. Χρονοδιακόπτες αναλογικοί 24-ωρου προγράμματος ονομαστικής έντασης 10Α. Ομαλός εκκινητής ηλεκτροκινητήρα (softstarter) ονομαστικής ισχύος 40KW. Ομαλός εκκινητής ηλεκτροκινητήρα (softstarter) ονομαστικής ισχύος 22KW. ΤΕΜ 30 3,00 90,00 ΤΕΜ 40 4,50 180,00 ΤΕΜ 40 40, ,00 ΤΕΜ 20 15,00 300,00 ΤΕΜ 50 28, ,00 ΤΕΜ 5 600, ,00 ΤΕΜ 6 440, ,00 85 Μετασχηματιστής Εντασης ράγας 200/5. ΤΕΜ 10 5,50 55,00 86 Ραβδοειδής γειωτής χαλύβδινος ηλεκτρολυτικώς επιχαλκωμένος. ΤΕΜ 20 15,00 300,00 87 Κοχλιωτός σφιγκτήρας ηλεκτρόδιου γείωσης. ΤΕΜ 40 2,00 80, Αμπερόμετρο αναλογικό πλήρες με μετασχηματιστές έντασης.κλίμακας Α Αμπερόμετρο αναλογικό πλήρες με μετασχηματιστές έντασης.κλίμακας Α ΤΕΜ 8 14,00 112,00 ΤΕΜ 8 14,00 112,00 90 Βολτόμετρο πίνακα κίνησης.κλίμακας τάσεως 0-400V. ΤΕΜ 8 9,50 76,00 91 Επιτηρητής στάθμης ράγας (ρελέ FS1) ΤΕΜ 50 22, ,00 92 Επιτηρητής ασυμμετρίας φάσεων ράγας (ρελέ FC3) ΤΕΜ 50 28, , Διακόπτης προστασίας υπερέντασης κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 3Α Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 22Α Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 25Α Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 35Α Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 40Α ΤΕΜ 12 25,00 300,00 ΤΕΜ 12 42,00 504,00 ΤΕΜ 12 42,00 504,00 ΤΕΜ 12 42,00 504,00 ΤΕΜ 12 42,50 510,00 98 Πλωτήρας ON-OFF (FLOTER) αντλιοστασίων λυμάτων. ΤΕΜ 50 19,00 950,00 99 Πλωτήρας ON-OFF (FLOTER) δεξαμενών ύδρευσης. ΤΕΜ 50 9,80 490, Ωρομετρητής λειτουργίας κινητήρα τύπου ράγας. ΤΕΜ 30 39, , Ακίδα στάθμης ΤΕΜ 25 6,70 167, Ηλεκτρονικό ελέγχου πίεσης νερού πιεστικού (watercontrol) ΤΕΜ 8 38,00 304,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,40

8 ΟΜΑΔΑ Β ΑΓΩΓΟΙ -ΣΩΛΗΝΕΣ-ΚΑΝΑΛΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Εύκαμπτος τριπολικός αγωγός τύπου H03VV-F (πρώην NYLHY) ονομαστικής διατομής 3Χ0,75mm2. Εύκαμπτος τετραπολικός αγωγός τύπου H03VV-F (πρώην NYLHY) ονομαστικής διατομής 4Χ0,75mm2. Εύκαμπτος τριπολικός αγωγός τύπου H05VV-F (πρώην NYMHY) ονομαστικής διατομής 3Χ1,5mm2. Εύκαμπτος τετραπολικός αγωγός τύπου H05VV-F (πρώην NYMHY) ονομαστικής διατομής 4Χ1,5mm2. Εύκαμπτο πολυπολικό καλώδιο με αρίθμηση ονομαστικής διατομής 8x1,5mm2 Εύκαμπτο πολυπολικό καλώδιο με αρίθμηση ονομαστικής διατομής 18Χ1mm2 ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ m 600 0,40 240,00 m 200 0,50 100,00 m 400 0,70 280,00 m 200 0,90 180,00 m 100 2,50 250,00 m 200 3,20 640,00 7 Ομοαξονικό καλώδιο κεραίας 75Ω. m 100 0,30 30, Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF ονομαστικής διατομής 1Χ1,0mm2. Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF ονομαστικής διατομής 1Χ1,5mm2. Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF ονομαστικής διατομής 1Χ2,5mm2. Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF ονομαστικής διατομής 1Χ10mm2. Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF ονομαστικής διατομής 1Χ16mm2. Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF τύπου F ενισχυμένο ονομαστικής διατομής 1,5mm2 Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF τύπου F ενισχυμένο ονομαστικής διατομής 2,5mm2 Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM ονομαστικής διατομής 3Χ1,5mm2 Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM ονομαστικής διατομής 3Χ2,5mm2 Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM ονομαστικής διατομής 3Χ4,5mm2 Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM ονομαστικής διατομής 3Χ6mm2 Μονοπολικός αγωγός πολύκλωνος τύπου HO7V-R πρώην NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ1,5mm2. Μονοπολικός αγωγός πολύκλωνος τύπου HO7V-R πρώην NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ2,5mm2. Μονοπολικός αγωγός πολύκλωνος τύπου HO7V-R πρώην NYA (rm)ονομαστικής διατομής 1Χ4mm2. Μονοπολικός μονόκλωνος αγωγός τύπου HO7V-U πρώην NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ6mm2. Μονοπολικός μονόκλωνος αγωγός τύπου HO7V-U πρώην NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ10mm2. Μονοπολικός μονόκλωνος αγωγός τύπου HO7V-U πρώην NYA(rm)ονομαστικής διατομής 1Χ16mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ10mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ16mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ25mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ35mm2. m 500 0,20 100,00 m 200 0,20 40,00 m 200 0,30 60,00 m 200 1,50 300,00 m 200 2,00 400,00 m 300 0,20 60,00 m 200 0,30 60,00 m 200 0,70 140,00 m 200 1,20 240,00 m 100 1,80 180,00 m 100 2,60 260,00 m 300 0,30 90,00 m 800 0,30 240,00 m 100 0,50 50,00 m 100 0,80 80,00 m 100 1,30 130,00 m 100 2,20 220,00 m 400 4, ,00 m 400 7, ,00 m , ,00 m , ,00

9 Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 4Χ6mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 4Χ10mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 4Χ16mm2. Πλαστικά κουτιά διακλάδωσης επίτοιχα από PVC διαστάσεων 75X75mm. Πλαστικά κουτιά διακλάδωσης επίτοιχα από PVC διαστάσεων 100X100mm. Πλαστικά κουτιά διακλάδωσης επίτοιχα από PVC διαστάσεων 300X200mm. Σκαφάκι στεγανό διπλό πλήρες με λάμπες φθορίου, μήκους 1,5μ. Σκαφάκι στεγανό διπλό πλήρες με λάμπες φθορίου, μήκους 1,2μ. m 300 3, ,00 m 300 5, ,00 m 300 9, ,00 ΤΕΜ 40 2,20 88,00 ΤΕΜ 40 3,50 140,00 ΤΕΜ 30 17,70 531,00 ΤΕΜ 35 43, ,00 ΤΕΜ 35 30, ,00 37 Σειρήνες ειδοποίησης ονομαστικής τάσης 230V ΤΕΜ 25 12,00 300,00 38 Φάρος ειδοποίησης 230V ΤΕΜ 20 6,50 130,00 39 Λυχνιολαβές(ντουί) κοχλιωτά (βιδωτά) κοινά Ε27. ΤΕΜ 50 0,50 25,00 40 Λαμπτήρες οικονομίας ονομαστικής ισχύος 11W. ΤΕΜ 50 2,80 140, Σύνδεση αγωγών (μούφα) με θερμοσυστελλόμενο μανδύα για ονομαστικής διατομής αγωγό 16mm2 Σύνδεση αγωγών (μούφα) με θερμοσυστελλόμενο μανδύα για ονομαστικής διατομής αγωγό 25mm2 Σύνδεση αγωγών (μούφα) με θερμοσυστελλόμενο μανδύα για ονομαστικής διατομής αγωγό 35mm2 Kλεμοσειρά με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 1,5-4mm2 Kλεμοσειρά με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 4-6mm2 Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 2,5-6,0mm2 Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 6-10mm2 Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 16mm2 Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 35mm2 Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 50mm2 ΤΕΜ 50 1,10 55,00 ΤΕΜ 50 1,20 60,00 ΤΕΜ 50 1,30 65,00 ΤΕΜ 50 0,20 10,00 ΤΕΜ 60 0,30 18,00 ΤΕΜ 60 0,40 24,00 ΤΕΜ 60 0,50 30,00 ΤΕΜ 20 1,10 22,00 ΤΕΜ 20 2,30 46,00 ΤΕΜ 20 5,00 100,00 51 Κανάλια (καλωδιόδρομοι) μεταλλικά πλάτους 20εκ. m 40 3,50 140,00 52 Κανάλι πλαστικό για πίνακα διαστάσεων 40Χ40mm. m 40 3,30 132,00 53 Κανάλι πλαστικό για πίνακα διαστάσεων 60Χ40mm. m 40 6,00 240, Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) τύπου C.B.X εξωτερικής θωράκισης εξωτερικής διαμέτρου 29mm. Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) με ενσωματωμένη ελικοειδή υποστήριξη εξωτερικής διαμέτρου 26,5mm. Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) με ενσωματωμένη ελικοειδή υποστήριξη εξωτερικής διαμέτρου 35mm. Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) με ενσωματωμένη ελικοειδή υποστήριξη εξωτερικής m 200 1,50 300,00 m 200 1,40 280,00 m 200 2,20 440,00 m 200 2,90 580,00

10 διαμέτρου 40mm. 58 Ηλεκτρολογική μονωτική ταινία. ΤΕΜ 200 0,70 140,00 59 Ταινία ηλεκτρολογική 3Μ. ΤΕΜ 80 9,00 720,00 60 Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 25 ΤΕΜ 100 0,40 40,00 61 Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 35 ΤΕΜ 100 0,60 60,00 62 Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 50 ΤΕΜ 100 0,80 80,00 63 Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 2,5 ΘΗΛΥΚΟΙ ΤΕΜ 200 0,10 20,00 64 Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 2,5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΤΕΜ 200 0,10 20,00 65 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 1,5 mm2. 100ΤΕΜ 3 1,10 3,30 66 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 2,5 mm2. 100ΤΕΜ 3 1,40 4,20 67 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 4 mm2 100ΤΕΜ 3 1,80 5,40 68 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 6 mm2 100ΤΕΜ 2 2,60 5,20 69 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 10 mm2 100ΤΕΜ 2 3,70 7,40 70 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 16 mm2 100ΤΕΜ 2 5,20 10,40 71 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 25 mm2 100ΤΕΜ 2 10,70 21,40 72 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 35 mm2 100ΤΕΜ 1 13,00 13,00 73 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 50 mm2 100ΤΕΜ 1 19,00 19,00 74 Μπάρα χαλκού πίνακα διάτρητη για ονομαστικής διατομής αγωγό mm2 μήκους 1,7μέτρων ΤΕΜ 6 66,50 399,00 75 Δεματικά πλαστικά μήκους 15cm 100ΤΕΜ 20 2,10 42,00 76 Δεματικά πλαστικά μήκους 40cm 100ΤΕΜ 5 6,00 30, Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 6mm Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 10mm Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 16mm Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 25mm Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 35mm Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 50mm Πρέσα ακροδεκτών για ονομαστικής διατομής αγωγό 6-50mm ΤΕΜ 81 0,10 8,10 ΤΕΜ 150 0,20 30,00 ΤΕΜ 150 0,20 30,00 ΤΕΜ 150 0,30 45,00 ΤΕΜ 115 0,50 57,50 ΤΕΜ 115 0,70 80,50 ΤΕΜ 1 41,40 41,40 84 Πένσα ηλεκτρολόγου 1KV ΤΕΜ 8 23,00 184,00 85 Κόφτης καλωδίων 1KV ΤΕΜ 8 22,10 176,80 86 Σετ κατσαβίδια με μόνωση σε όλο το στέλεχος 1KV ΤΕΜ 5 56,80 284,00 87 Αμπεροτσιμπίδα -Πολύμετρο ΤΕΜ 5 16,40 82,00

11 88 Μέγγερ ΤΕΜ 1 54,90 54,90 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ B ,50 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ Α&Β ,90 ΦΠΑ 16% 9.564,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,68 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 Σ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Γ. ΚΟΣΜΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Προϊστάµενος Μηχανολογικής Υπηρεσίας Π. ΚΑΝΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Διευθυντής Τ.Υ.

12 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρούσης Αντικείµενο της παρούσας είναι η «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Ισχύος και Αυτοµατισµού». Η προµήθεια θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κωδικού Εξόδων «Υλικά Μηχανολογικού», στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ύψους ,00. Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α') : «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 2. Του Κανονισµού Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται απ αυτές, εφαρµόζονται οι διατάξεις της Υ.Α /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ. Άρθρο 4ο Τεχνικές Προδιαγραφές. 1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ-ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ

13 Θα χρησιµοποιηθούν για ονοµαστικές εντάσεις έως 100 Α. Οι ασφάλειες θα αποτελούνται από την βάση, την µήτρα, τον δακτύλιο, το σώµα και το φυσίγγιο. Όλα τα µέρη θα είναι κατασκευασµένα από πορσελάνη. Η βάση θα είναι κατά DIN µέχρι και 49325, το πώµα κατά DIN και 49514, το συντηκτικό φυσίγγιο κατά DIN 49360, και VDE 0635, Η ονοµαστική τάση τους θα είναι 500V ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόµατα να διακόπτουν µέσες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα. Η χαρακτηριστική καµπύλη αυτόµατης απόζευξης θα είναι τύπου L εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Προδιαγραφές που καλύπτουν τη χαρακτηριστική τους Ονοµαστικό ρεύµα ΙΝ Ελάχιστο ρεύµα δοκιµής Μέγιστο ρεύµα δοκιµής Ρεύµα στο οποίο επενεργούν τα µαγνητικά Τύπος L ή Η µέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) VDΕ 0641 CEE ΡUΒL.19 πάνω απο 10Α 1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 εως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ Επεξηγήσεις α. Ελάχιστο ρεύµα δοκιµής Στο ρεύµα αυτό και για χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος δεν ανοίγει. β. Μέγιστο ρεύµα δοκιµής Στο ρεύµα αυτό και σε χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει. Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής µεγαλύτερη ή ίση από τη στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που χρησιµοποιούνται και θα είναι τύπου "Περιορισµού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "µηδενικού σηµείου" ZERO POINT SWITCH ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ Θα είναι σύµφωνα µε VDΕ 0660, τριπολικοί xωνευτοί, για τοποθέτηση στους πίνακες Χ.Τ. µε ικανότητα διακοπής 6 φορές τουλάxιστον, της ονοµαστικής έντασης και τάση λειτουργίας τουλάxιστον 500 V. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 3ΝΡ4 ή 3ΝΡ5 ανάλογα µε την περίπτωση ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ W (ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ)

14 Ο αυτόµατος τριπολικός ασφαλειοδιακόπτης θα χρησιµοποιηθή για την ασφάλιση ηλεκτρικής γραµµής.θα διακόπτει αυτόµατα ένα κύκλωµα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώµατος. θαπεριλαµβάνει διµεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και µαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωµα. Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι σύµφωνος προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης 3000Α/380V. Διακόπτει το κύκλωµα όταν το ρεύµα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την ονοµαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλος για το λιγότερο αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο. Οι διαστάσεις του θα είναι περιορισµένες, θα έχει πλάτος µέχρι: µονοπολικός 17,5mm. διπολικός 35mm και τριπολικός 32,5mm. Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα γρήγορης µανδάλωσης σε ράγα. Για την ηλεκτρική σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο και στην έξοδό του ακροδέκτη για αγωγούς ως 10mm ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ Θα είναι τάσεως 500Vac κατά DIN και οι µεν προστασίας γραµµών κατά VDE-0636,- 0660, και οι προστασίας κινητήρων και τηλεχειριζόµενων διακοπτών κατά VDE-0660 ρεύµατος βραχυκυκλώσεως µεγαλύτερου των 100ΚΑ σε 660Vac. Οι χαρακτηριστικές καµπύλες των ασφαλειών προστασίας γραµµών θα είναι κλάσης gl κατά VDE-0636 και της προστασίας κινητήρων κλάσεως αμ κατά VDE Το εύτηκτο στοιχείο θα περικλείεται σε κεραµικό υλικό. Οι βάσεις των ασφαλειών αποτελούνται από ισχυρές επάργυρες επαφές µε ειδικά ελατήρια που εξαφανίζουν υψηλές δυνάµεις επαφής. Θα συνοδεύονται απαραιτήτως από διαχωριστικά φάσεων και µονωτική χειρολαβή για την τοποθέτηση και αφαίρεση των ασφαλειών ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ) Θα είναι διαστάσεων και µορφής όπως οι µικροαυτόµατοι κατά VDE-0632 από ειδικό πλαστικό υλικό (duroplastic) FS-131 κατά DIN-7708) κλάσης µόνωσης Β κατά VDE-0110 τάσης 380V τουλάχιστον και κατάλληλοι για απ' ευθείας ενσφήνωση (κούµπωµα, snap-on) σε µεταλλική υποδοχή (ράγα) 35mm κατά DΙΝ-46277/3 ή θα µπορούν να στερεωθούν και µε βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή. Να είναι κατάλληλοι για χειροκίνητο χειρισµό (ενεργοποίηση απενεργοποίηση )φορτίων σε τριπολική σύνδεση 3P ονοµαστικής έντασης διακοπής έως 160Α ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

15 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Αυτοί θα είναι ονοµαστικής τάσεως 220V, τριών θέσεων (Α.Ο.Χ.) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώµατα. Οι διακόπτες θα περιλαµβάνουν το χειριστήριο και τη µετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγµένα τα γράµµατα των θέσεων. Θα καταλαµβάνει το πλάτος ενός στοιχείου και θα είναι κατάλληλος για την εκ περιτροπής τροφοδότηση δύο διαφορετικών καταναλωτών (π.χ κύρια και εφεδρική αντλία. Τρόπος λειτουργίας αυτόµατη χειροκίνητη) 1.7. ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ α. Ο θερµοµαγνητικός διακόπτης θα προστατεύει τον κινητήρα από: υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης. υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δροµέας δεν περιστρέφεται. λόγω διακοπής της τάσης µιας φάσης. β. θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας µορφής ΙΙΙ σύµφωνα µε VDΕ 0660/Ι. τάση µόνωσης: τουλάχιστον 500V, ΑC. κλάση µόνωσης: C/VDΕ περιοχή και κλίµακα ρύθµισης: να περιέχει το ονοµαστικό ρεύµα του κυκλώµατος. µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος: 40 C. Ο Θερµοµαγνητικός θα οδηγεί σε απόζευξη του κυκλώµατος και θα είναι εφοδιασµένος µε(1) Περιστροφικό διακόπτη µε θέσεις ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΑΓΑΣ ΜΠΟΥΤΟΝ Τα µπουτόν θα είναι κατάλληλα για στερέωση σε πόρτα πίνακα µε επίπεδα κοµβία και θα φέρουν βοηθητική επαφή για σύνδεση ενδεικτικής λυχνίας ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις µε τους αυτόµατους διακόπτες, ονοµαστικής τάσης 250V, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες κίνησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ-ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (PEΛΕ) 9A ΕΩΣ 95Α (AC-3) Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς IEC 947-1, 947-4, ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών (VDE 0660, BS 5424, NFC

16 63-110). Προαιρετικά µπορεί να συµφωνούν µε τους κανονισµούς UL/JIS.Oi τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι Hz. H ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). H ονοµαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 V AC ή DC. Όλοι οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίµατα (ΤΗ). Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής έντασης από 9 έως 95 A (AC3) ή 25 έως 125 A (AC1). θα διατίθενται σε 2,3 ή 4 πόλους. Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.85 έως 1.1 της ονοµαστικής τάσης. Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες ελέγχου θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων χειρισµών. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55 C. Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι ώστε, να είναι δυνατή η στήριξη τους µε κλίση ± 30 σε σχέση µε τον κάθετο άξονα στήριξης. Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται µπλοκ βοηθητικών επαφών (µε lth=10 Α) µετωπικά ή πλευρικά, καθώς επίσης και µπλοκ χρονικών επαφών ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΝΤΟΛΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΕΛΕ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΕΛΕ) Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς IEC 947-1, ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών (VDE 0660, BS 4794, NFC ). Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι Hz. Ονοµαστική τάση µόνωσης: 690 V. Η ονοµαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 V AC και V DC. Όλοι οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίµατα (ΤΗ). Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής έντασης 10 A. θα διατίθενται µε έως και 14 επαφές (συνδυασµός Α και Κ). Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι Ο, 5 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης.οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων χειρισµών. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55 C. Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι ώστε να είναι δυνατή η στήριξη τους µε κλίση ± 30 σε σχέση µε τον κάθετο άξονα στήριξης, καθώς και µε οποιαδήποτε κλίση σε σχέση µε τον οριζόντιο άξονα στήριξης, χωρίς µείωση της απόδοσης τους ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 3-7bar ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ θα είναι ηλεκτρονικού τύπου και θα έχει την δυνατότητα να επιτηρεί συνεχώς την πίεση σε αγωγό του δικτύου.θα διαθέτει τις ανάλογες µεταγωγικές επαφές ώστε να µπορεί να ενεργοποιήσει η να απενεργοποίηση ηλεκτροβάνα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι: Ονοµαστική τάση: 230 V. Περιοχή ρύθµισης: 3-7bar. Βοηθητικές επαφές: δύο µεταγωγικές/10α.

17 Ονοµαστική τάση επαφών: 230 V ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΡΑΓΑΣ Η ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Όλοι οι ρευµατοδότες θα είναι 16Α/250V. Οι ακροδέκτες των ρευµατοδοτών θα είναι κατασκευασµένοι µε µορφή βύσµατος. Ολοι οι ρευµατοδότες θα είναι στεγανοί ορισµένοι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα και ορισµένοι για επίτοιχη τοποθέτηση. Ολοι θα είναι µε πλευρικές επαφές γειώσεως τύπου SCHUKO. Οι στεγανοί ρευµατοδότες θα είναι εφοδιασµένα µε κάλυµµα ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ α. Προβλέπονται χρονικοί ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί για λειτουργία σε ΑC ή DC. Σε λειτουργία ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτροµηχανικοί µε σύγχρονο κινητήρα οι οποίοι όµως αν έχουν συντελεστή λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) µικρότερο των 100% θα αποµονώνονται από το κύκλωµα χειρισµού µετά την εκτέλεση του κύκλου λειτουργίας τους. Οι ηλεκτρονόµοι που λειτουργούν σε DC θα µπορούν να παραµένουν διεγερµένοι για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα. β. Οι χρονικοί ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. Ονοµαστική τάση µόνωσης: Για λειτουργία σε ΑC : 500 V Για λειτουργία σε DC : 250 V Ονοµαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α. Ονοµαστική ένταση : τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. Διάρκεια ζωής: Με σύγχρονο κινητήρα χειρισµούς. Ηλεκτρονικοί 10Χ10 6 χειρισµούς. Συντελεστής λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR): µε σύγχρονο κινητήρα: 20%. ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί : 100%. Ακρίβεια επανάληψης: Με σύγχρονο κινητήρα : ±0,5 SΕC. Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί : ±1%. Χρόνος αποκατάστασης : Με σύγχρονο κινητήρα 100 ΜS. Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί : 60 ΜS ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ο χρονοδιακόπτης θα είναι µονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A µε ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας απο την διακοπή ρεύµατος. Θα είναι προγράµµατος µε ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθµισης 1/4 ώρας. Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα εντός του πίνακα ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ OΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (soft starters) - ΓΕΝΙΚΑ

18 Χρησιµοποιούνται σε κινητήρες εναλλασσόµενοu ρεύµατος, για µείωση των ρευµάτων εκκίνησης καθώς και των µηχανικών δονήσεων που προκύπτουν από την εκκίνηση ή το σταµάτηµα ενός κινητήρα, στη γραµµή παραγωγής. Διασφάλιση ποιότητας Ο οµαλός εκκινητής θα έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εξοπλισµού για Ηλεκτρολογικό-Βιοµηχανικό Έλεγχο. Ο κατασκευαστής θα πιστοποιείται µε ISO α. Γενική περιγραφή Ο οµαλός εκκινητής θα παραδίδεται από τον κατασκευαστή κατάλληλος για εγκατάσταση σε πίνακα. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε περιβάλλον µε βαθµό µόλυνσης 3. Όλα τα εξαρτήµατα ισχύος δεν θα πρέπει να είναι προσιτά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή της συντήρησης. Ο οµαλός εκκινητής θα χρησιµοποιεί µία γέφυρα µε θυρίστορς µε τουλάχιστον δύο θυρίστορς ανά φάση για ρύθµιση της εκκίνησης και της παύσης των τυπικών βιοµηχανικών κινητήρων. Η οµαλή εκκίνηση µε περιορισµό ρεύµατος θα γίνεται από ράµπα τάσης ως προς τον χρόνο των θυρίστορς. Τα θυρίστορς θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται µία οµαλή και ευσταθής ράµπα επιτάχυνσης, ανεξάρτητα του φορτίου του κινητήρα. Ο οµαλός εκκινητής θα ελέγχεται από ένα µικροεπεξεργαστή που συνεχώς θα παρακολουθεί το ρεύµα και τη λειτουργία των θυρίστορς του εκκινητή. Όλα τα µεγέθη του οµαλού εκκινητή θα χρησιµοποιούν την ίδια µονάδα ελέγχου. β. Στοιχεία κινητήρα Ο οµαλός εκκινητής θα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία µε σύγχρονο κινητήρα µε τα στοιχεία ισχύoς (ΗΡ), ονοµαστικoύ ρεύµατος (Α), τάσης (V). γ. Ονοµαστικά µεγέθη Ο οµαλός εκκινητής θα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από 0 o έως 40 o C. Η θερµοκρασία αποθήκευσης θα κυµαίνεται από -25 o έως 70 o C. Ο οµαλός εκκινητής θα µπορεί να λειτουργήσει µέσα στα όρια -15% έως +10% της ονοµαστικής τάσης ενώ θα προσαρµόζεται αυτόµατα στα 50 ή 60 Ηz. Ο οµαλός εκκινητής θα µπορεί να τροφοδοτήσει 300% του ονοµαστικού πλήρους φορτίου για 60 sec, σε µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Τα θυρίστορς θα έχουν ελάχιστη ονοµαστική τάση PIV (ανάστροφης πολικότητας) ίση µε 1400 V. δ. Ρυθµίσεις Όλες οι λειτουργίες διαλόγου, µονάδες ένδειξης, τηλελειτουργίες, κλεµοσειρές, διακόπτες και ποτενσιόµετρα ρύθµισης θα είναι προσιτά από την µονάδα ελέγχου. Θα εµποδίζεται η έκθεση των καρτών της µονάδας ελέγχου ή των µονάδων ισχύος κατά τις συνήθεις ρυθµίσεις. Οι ενδείξεις διαλόγου θα παρέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες συνθήκες: Οµαλός εκκινητής, έτοιµος για εκκίνηση. Εκκίνηση/σταµάτηµα κινητήρα. Οµαλός εκκινητής σε πλήρη τάση. Προειδοποίηση θερµικού σφάλµατος. Θερµικό σφάλµα (υπερφόρτιση). Εσωτερικό σφάλµα στον οµαλό εκκινητή.

19 Σφάλµα τροφοδοσίας ισχύος. Θα χρησιµοποιούνται µικροδιακόπτες ρύθµισης (dip-switches) για την ρύθµιση του οµαλού εκκινητή, για τις επιλογές: Χειροκίνητος ή αυτόµατος επανοπλισµός. Ελεύθερο ή ρυθµιζόµενο σταµάτηµα. Σταµάτηµα µε ράµπα επιβράδυνσης ή φρενάρισµα µε έγχυση συνεχούς ρεύµατος. Ενίσχυση τάσης (ενεργοποιηµένη ή ανενεργή) στην εκκίνηση. Θα χρησιµοποιούνται ποτενσιόµετρα για ρυθµίσεις των παραµέτρων λειτουργίας, όπως: Ρύθµιση ρεύµατος πλήρους φορτίου του κινητήρα από 50 έως 100% του ονοµαστικού ρεύµατος του ρυθµιστή. Περιορισµός ρεύµατος εκκίνησης µε ρύθµιση από 2 έως 5 φορές το ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα. Ρυθµιζόµενη ράµπα τάσης από 1 έως 30 sec. Ράµπα επιβράδυνσης ή έγχυση συνεχούς ρεύµατος µε ρυθµιζόµενο χρόνο από 2 έως 60 sec. Τα ρελέ εξόδου θα παρέχουν τις ακόλουθες ενδείξεις καταστάσεων: Αφόπλιση λόγω σφάλµατος ή οµαλή εκκίνηση. Προειδοποίηση θερµικού. Τέλος εκκίνησης (η ράµπα τάσης είναι πλήρης και το ρεύµα κάτω από 130% του ρεύµατος πλήρους φορτίου). Φρενάρισµα (για ρύθµιση του ρελέ εάν προδιαγράφεται αυτή η λειτουργία). Οι προαναφερθείσες λειτουργίες των ρελέ πρέπει να είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. ε. Προστασία Θα περιλαµβάνεται ένα σύστηµα θερµικής προστασίας ελεγχόµενο από µικροεπεξεργαστή, που θα υπολογίζει συνεχώς την αύξηση της θερµοκρασίας του κινητήρα και του οµαλού εκκινητή και θα παρέχει: Προειδοποίηση υπερφόρτισης που θα δείχνει µε αλλαγή της κατάστασης της επαφής ρελέ ότι ο κινητήρας έχει ξεπεράσει την ονοµαστική αύξηση θερµοκρασίας κατά 110%. Η προειδοποίηση θα ανακοινώνεται, χωρίς να οδηγεί σε απόζευξη του κινητήρα. Συνθήκη θερµικής υπερφόρτισης που θα σταµατά τον κινητήρα εάν η αύξηση θερµοκρασίας υπερβαίνει το 120% της θερµικής ικανότητας του κινητήρα. Αποθήκευση της θερµικής κατάστασης ακόµα και µετά από αποσύνδεση της τροφοδοσίας ή γεφύρωση των διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος, µέσω ενός αναλογικού ηλεκτρονικού κυκλώµατος µε µία χρονική σταθερά ρυθµιζόµενη µε τη χρονική σταθερά ψύξης. Ο οµαλός εκκινητής θα έχει προστασία έναντι απώλειας φάσης, ασυµµετρίας φάσεων και έλλειψης τάσης. στ. Δυνατότητες ελέγχου Το βοηθητικό κύκλωµα του οµαλού εκκινητή θα είναι τελείως ανεξάρτητο του κυκλώµατος ισχύος, ενώ θα προσαρµόζεται στα 230 ή 400 V. Ο οµαλός εκκινητής θα δέχεται ρύθµιση είτε µέσω µονάδων ελέγχου (µπουτόν, διακόπτες επιλογής κ.ο.κ.) που θα συνδέονται άµεσα στη µονάδα ή θα προέρχονται από εξωτερικά ρελέ.

20 1.17. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ Χ.Τ Θα είναι κατά VDE 0414 µε συντελεστή υπερφορτίσεως το πολύ 5, τάσεως 800V κλάσεως ακριβείας 0,5 ή 1 (σύµφωνα µε τα σχέδια), κλάσεως µονώσεως Ε (µέχρις 1200 C συνεχώς) κατά VDE 0110 και ικανότητας υπερφορτίσεως τουλάχιστο 20%. Η ένταση του δευτερεύοντος θα είναι 5Α. Η ισχύς των µετασχηµατιστών θα είναι ανεξαρτήτως οργάνων που θα τροφοδοτούν 10VA κατ ελάχιστο ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ - ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Τα όργανα µέτρησης θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πίνακες και θα είναι κλάσης 1,5 κατά DIN και επιπλέον θα πληρούν τις προδιαγραφές VDE-0410/DIN-57410, DIN και DIN Θα είναι διαστάσεων 144x144mm γενικώς πλην αµπεροµέτρων επί µέρους κυκλωµάτων τα οποία θα είναι 96x96mm. Η τάση δοκιµής τους θα είναι τουλάχιστο 2KV/50HZ. Θα έχουν δυνατότητα µόνιµης υπερφορτίσεως 20 % και επιπλέον τα βολτόµετρα 100% επί 1 min και τα αµπερόµετρα 4900%, 300% 2 min και 100% επί 10 min τουλάχιστο. Θα έχουν ιδιοκατανάλωση τα µεν βολτόµετρα 5 VΑ το πολύ, τα δε αµπερόµετρα 1 VA το πολύ. Τα αµπερόµετρα θα τροφοδοτούνται από µετασχηµατιστές εντάσεως εξόδου (δευτερεύοντος) 5Α και κλάσης ακρίβειας 1, µέσω διακόπτη αµπεροµέτρου 4-θέσεων (O-R-S-T). Θα είναι κατάλληλα για εναλλασσόµενη τάση, 30-65Hz, µε χωριζόµενο πλαίσιο, κλάσης ακρίβειας-1,5 και συστήµατος µέτρησης στρεφοµένου σιδήρου. Τεχνικά στοιχεία Αµπερόµετρο Βολτόµετρο Περιοχή µέτρησης: βλ. σχέδιο V Iδιοκατανάλωση (VA) µικρότερη των: 2 5 Υπερφόρτιση διαρκώς σε πολλαπλάσιο της περιοχής µέτρησης µεγαλυτέρων των: 1,18 1,18 Υπερφόρτιση σε περιορισµένη διάρκεια χρόνου σε πολλαπλάσιο της περιοχής µέτρησης: 40/1sec 1,8/60sec 4/120sec 2/540sec Για σύνδεση µε µετασχηµατιστή βλ. σχέδιο έντασης (Α) Αµπερόµετρα Το αµπερόµετρο θα είναι όργανο στρεφοµένου σιδήρου για εναλλασσόµενο ρεύµα 60Ηz, βιοµηχανικού τύπου, κλάση 1,5, κατάλληλο για κατακόρυφη τοποθέτηση σε πίνακα µε τετράγωνη

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-5Χ0 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ)

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δημοτικής Ενότητας ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε ΡΟΔΟΥ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π1/2016

Δ Ε Υ Α Ρ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δημοτικής Ενότητας ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε ΡΟΔΟΥ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π1/2016 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Eail: deyarhx@gail.co Υ Π Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.692,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.692,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 29.741,71 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 29.741,71 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Τηλ.: 2821061055 Fax: 2821084010 E-mail: deyabaer@deyaba.gr /νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 Πληρ.: Αχλαδιανάκης Κων/νος ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Στάδιο Μελέτης : Οριστική Μελέτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Στάδιο Μελέτης : Οριστική Μελέτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2016 «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Χρονοδιακοπτών ΑΒΒ D1 - AT

Τεχνική Προδιαγραφή Χρονοδιακοπτών ΑΒΒ D1 - AT D1 - AT Περιεχόμενα 1. Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες D1...2 2. Ημερήσιοι αναλογικοί χρονοδιακόπτες AT...4 3. Εβδομαδιαίοι αναλογικοί χρονοδιακόπτες AT...5 1/5 1. Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες D1 Οι ψηφιακοί χρονοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία ΡΟΗ PANELS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία Μονοφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες ΡΟΗ - PANELS κατάλληλοι για χρήση µε µία υποβρύχια ή επιφανειακή αντλία ισχύος εώς και 2,2 / 3,00, αποτελούµενοι από θερµοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. ΑΠΑΝΗ. 28 Κλέµες 6,0 mm² TEM. 0,70 50 35,00

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. ΑΠΑΝΗ. 28 Κλέµες 6,0 mm² TEM. 0,70 50 35,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Εθνικής Αµύνης 4 Πληροφορίες: Μπαλγκουρανίδης Χρήστος Τηλ.:2531350103

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-30808 e-mail: bsxoliki@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013.

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Φορτίου

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Φορτίου Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου 0-1 - OT... 2 2. Μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου 1-0-2 - OT_C... 4 3. Μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου με κινητήρα τηλεχειρισμού 1-0-2 OTM_C... 6 4. Μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚOY ΥΛΙΚOY ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2015 (Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚOY ΥΛΙΚOY ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2015 (Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: Ρόδος 04 / 08 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.976,32 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004799861 2016-07-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΡΑΝΙ, 14/07/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2227 TΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. µελέτης 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Αρ. µελέτης 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Εθνικής Αµύνης 4 Πληροφορίες: Μπαλγκουρανίδης Χρήστος Τηλ.:2531350103

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π1/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π1/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, PSR ΝΕΟ

Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, PSR ΝΕΟ Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, PSR ΝΕΟ Εκκινητές ομαλής εκκίνησης, ΑΒΒ Γενικά Αριστερά: Συνεργασία μεταξύ PSR και θερμομαγνητικού διακόπτη προστασίας κινητήρα MS116. Επάνω: PSR16, PSR0 και PSR 45. Η ABB διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚOY ΥΛΙΚOY ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2015 (Δ.Ε. Ν. ΡΟΔΟΥ)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚOY ΥΛΙΚOY ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2015 (Δ.Ε. Ν. ΡΟΔΟΥ) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 0 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997 ΔOY ΤΗΛ: 300 FAX: 39 Email: Ρόδος 0 / 0 / 01 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Στεγανοί πλαστικοί πίνακες IP 65 System pro E comfort MISTRAL65 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL65 της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Σπουδαστής: Τσεσμετζής Ευάγγελος Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Καμινάρης Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων

Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων προϊοντα για φωτοβολταϊκεσ εγκαταστασεισ / ΜΑΪΟΣ 2012 Προστασία και ασφάλεια στις εγκαταστάσεις Για συνεχές και εναλασσόμενο ρεύμα ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ Αυτόματες ασφάλειες Aσφαλειοαποζεύκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τιμοκατάλογος

Συνοπτικός τιμοκατάλογος Συνοπτικός τιμοκατάλογος Βιομηχανικό υλικό χαμηλής τάσης Νέοι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος AF Tάσεις πηνίου:100...250 V AC / DC 250...500 V AC / DC 24...60 V AC / 20...60 V DC 2 Νέοι τηλεχειριζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΘΗΒΩΝ. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.900 ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα