: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.779,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2011 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά στην προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ισχύος και αυτοµατισµού που πρόκειται να προµηθευτεί η Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου. Για τη συντήρηση ή την κάλυψη εκτάκτων αναγκών επισκευής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της Επιχείρησης (αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης), κρίνεται απαραίτητη η προµήθεια ευρείας γκάµας ηλεκτρολογικού υλικού που θα διευκολύνει την Μηχανολογική Υπηρεσία, στο καθηµερινό της έργο. Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τα τεύχη της µελέτης η προµήθεια περιλαµβάνει διαφόρων ειδών υλικά όπως: Ασφάλειες τήξης πινάκων κίνησης. Μικροαυτόµατοι κίνησης. Ασφαλειοδιακόπτες. Αυτόµατους διακόπτες εντολής (ρελέ). Χρονοδιακόπτες. Οµαλούς εκκινητές. Αγωγούς, κανάλια, µικροεξαρτήµατα πινάκων κ.α. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,90 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16%. Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1069/80 και τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται απ αυτές, εφαρµόζονται οι διατάξεις της Υ.Α /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Προτείνεται στο Δ.Σ., η προµήθεια να υλοποιηθεί µε δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα υλικού, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.

3 Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΡ. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 Σ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Γ. ΚΟΣΜΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Προϊστάµενος Μηχανολογικής Υπηρεσίας Π. ΚΑΝΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Διευθυντής Τ.Υ.

4 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ- ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ονομαστικής εντάσεως 6Α ονομαστικής εντάσεως 10Α ονομαστικής εντάσεως 16Α ονομαστικής εντάσεως 20Α ονομαστικής εντάσεως 25Α ονομαστικής εντάσεως 35Α ονομαστικής εντάσεως 50Α ονομαστικής εντάσεως 63Α ονομαστικής εντάσεως 80Α ονομαστικής εντάσεως 100Α Ασφαλειοθήκη η βάση της ασφάλειας,πώμα,μήτρα, τύπου Do,NEOZED Ονομαστικής εντάσεως 16A/380V Ασφαλειοθήκη η βάση της ασφάλειας,πώμα,μήτρα,τύπου Do,NEOZED Ονομαστικής εντάσεως 63A/380V Ασφαλειοθήκη η βάση της ασφάλειας,πώμα,μήτρα,τύπου Do,NEOZED Ονομαστικής εντάσεως 100A/380V Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 6Α. Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 10Α. Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 16Α. Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 20Α. ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ 10 0,30 3,00 ΤΕΜ 20 0,30 6,00 ΤΕΜ 20 0,30 6,00 ΤΕΜ 50 0,30 15,00 ΤΕΜ 60 0,30 18,00 ΤΕΜ 80 0,40 32,00 ΤΕΜ 12 0,60 7,20 ΤΕΜ 12 0,60 7,20 ΤΕΜ 30 2,50 75,00 ΤΕΜ 6 2,50 15,00 ΤΕΜ 18 2,50 45,00 ΤΕΜ 18 2,80 50,40 ΤΕΜ 12 7,50 90,00 ΤΕΜ 30 3,60 108,00 ΤΕΜ 60 3,60 216,00 ΤΕΜ 60 3,60 216,00 ΤΕΜ 30 3,60 108,00

5 Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 25Α. Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 32Α. Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 40Α. Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ10Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ16Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ20Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ25Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ32Α Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός (αυτόματη ασφάλεια) ονομαστικής εντάσεως 3Χ40Α Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός,μεγέθους 00 μαχαιρωτών ασφαλειών τύπου ΝΗ ονομαστικής εντάσεως 160Α/500V Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 35Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 50Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00Ονομαστικής εντάσεως 63Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 80Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 100Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 125Α Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 00 Ονομαστικής εντάσεως 160Α Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 35Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 50Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 63Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 80Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 100Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 125Α. Μαχαιρωτές ασφάλειες ασφαλειοαποζεύκτου τύπου ΝΗ 01 Ονομαστικής εντάσεως 160Α. Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 20Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 25Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 40Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 63Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 80Α ΤΕΜ 30 3,60 108,00 ΤΕΜ 30 3,60 108,00 ΤΕΜ 20 7,00 140,00 ΤΕΜ 12 15,00 180,00 ΤΕΜ 12 15,00 180,00 ΤΕΜ 20 15,00 300,00 ΤΕΜ 12 15,00 180,00 ΤΕΜ 12 15,00 180,00 TEM 6 20,00 120,00 ΤΕΜ 6 37,50 225,00 ΤΕΜ 40 2,60 104,00 ΤΕΜ 40 2,60 104,00 ΤΕΜ 40 2,60 104,00 ΤΕΜ 40 2,60 104,00 ΤΕΜ 40 2,60 104,00 ΤΕΜ 30 3,50 105,00 ΤΕΜ 30 3,50 105,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 20 4,80 96,00 ΤΕΜ 4 7,80 31,20 ΤΕΜ 10 7,80 78,00 ΤΕΜ 10 10,50 105,00 ΤΕΜ 10 15,00 150,00 ΤΕΜ 6 16,20 97,20

6 Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 100Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 125Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός ονομαστικής έντασης 160Α Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής εντάσεως 16Α Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής εντάσεως 25Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός με περιστροφικό χειριστήριο ονομαστικής ισχύος 3Χ100Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός με περιστροφικό χειριστήριο ονομαστικής ισχύος 3Χ125Α Ραγοδιακόπτης φορτίου τριπολικός με περιστροφικό χειριστήριο ονομαστικής ισχύος 3Χ160Α Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής εντάσεως 25Α Διακόπτης μεταγωγής μονοπολικός ονομαστικής εντάσεως 40Α Διακόπτης μεταγωγής διπολικός ονομαστικής εντάσεως 25Α Διακόπτης μεταγωγής διπολικός ονομαστικής εντάσεως 40Α Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 14Α Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 26Α Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 34Α Θερμομαγνητικός ρογοδιακόπτης υπερέντασης με βοηθητικές επαφές NO,NC με κέντρο 70Α ΤΕΜ 6 18,00 108,00 ΤΕΜ 2 26,00 52,00 ΤΕΜ 12 64,50 774,00 ΤΕΜ 6 7,60 45,60 ΤΕΜ 6 8,50 51,00 ΤΕΜ 5 34,60 173,00 ΤΕΜ 5 40,50 202,50 ΤΕΜ 5 65,00 325,00 ΤΕΜ 5 4,50 22,50 ΤΕΜ 5 5,50 27,50 ΤΕΜ 5 7,80 39,00 ΤΕΜ 5 8,50 42,50 ΤΕΜ 8 34,00 272,00 ΤΕΜ 8 70,00 560,00 ΤΕΜ 6 115,00 690,00 ΤΕΜ 8 153, ,00 63 Μπουτόν ράγας μονοπολικό ονομαστικής εντάσεως 16Α ΤΕΜ 8 8,50 68,00 64 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας ΤΕΜ 70 2,30 161, Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1ΝC(ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου ) με υποδοχή για βοηθητικές επαφές.ονομαστικής εντάσεως 25Α. Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1ΝC(ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου ) με υποδοχή για βοηθητικές επαφές.ονομαστικής εντάσεως 35Α. Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1ΝC(ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου ) με υποδοχή για βοηθητικές επαφές.ονομαστικής εντάσεως 40Α. Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1NC (ηλεκτρονόμοι η ρελέ φορτίου) με υποδοχή για βοηθητικές επαφές.ονομαστικής εντάσεως 63Α. Αυτόματοι τετραπολικοί διακόπτες εντολής 3ΝΟ,1ΝC (ηλεκτρονόμοι η ρελέ) με υποδοχή για βοηθητικές επαφές.ονομαστικής εντάσεως 80Α. Αυτόματοι διπολικοί διακόπτες εντολής (ηλεκτρονόμοι η ρελέ) ονομαστικής εντάσεως 2Χ20Α. Αυτόματοι οχταπολικοί διακόπτες εντολής (ρελέ λυχνίας)ονομαστικής τάσης 230V Αυτόματοι οχταπολικοί διακόπτες εντολής (ρελέ λυχνίας)ονομαστικής τάσης 24V Αυτόματοι οχταπολικοί διακόπτες εντολής (ρελέ λυχνίας) ονομαστικής τάσης 110V ΤΕΜ 12 41,80 501,60 ΤΕΜ 12 62,50 750,00 ΤΕΜ 8 62,50 500,00 ΤΕΜ 8 112,00 896,00 ΤΕΜ 6 167, ,00 ΤΕΜ 20 13,80 276,00 ΤΕΜ 50 5,50 275,00 ΤΕΜ 35 5,00 175,00 ΤΕΜ 25 5,00 125,00

7 74 Βάση οχταπολικού ρελέ λυχνίας εντολών 230V. ΤΕΜ 25 2,30 57,50 75 Βάση οχταπολικού ρελέ λυχνίαςεντολών 24V. ΤΕΜ 35 2,30 80,50 76 Βάση δεκατετραπολικού ρελέ λυχνίας εντολών 24V. ΤΕΜ 25 3,30 82,50 77 Πρεσοστάτης ονομαστικής πίεσης 3-7bar ΤΕΜ 6 30,00 180, Ρευματοδότης ασφαλείας επίτοιχος τύπου σούκο ονομαστικής εντάσεως 16Α. Ρευματοδότης ασφαλείας πίνακα τύπου σούκο ονομαστικής εντάσεως 16Α. Αυτόματοι διακόπτες χρονοκαθυστέρησης ράγας ονομαστικής έντασης 10Α. Αυτόματοι οχταπολικός διακόπτης χρονοκαθυστέρησης ράγας με μπουτόν. Ονομαστικής έντασης 10Α. Χρονοδιακόπτες αναλογικοί 24-ωρου προγράμματος ονομαστικής έντασης 10Α. Ομαλός εκκινητής ηλεκτροκινητήρα (softstarter) ονομαστικής ισχύος 40KW. Ομαλός εκκινητής ηλεκτροκινητήρα (softstarter) ονομαστικής ισχύος 22KW. ΤΕΜ 30 3,00 90,00 ΤΕΜ 40 4,50 180,00 ΤΕΜ 40 40, ,00 ΤΕΜ 20 15,00 300,00 ΤΕΜ 50 28, ,00 ΤΕΜ 5 600, ,00 ΤΕΜ 6 440, ,00 85 Μετασχηματιστής Εντασης ράγας 200/5. ΤΕΜ 10 5,50 55,00 86 Ραβδοειδής γειωτής χαλύβδινος ηλεκτρολυτικώς επιχαλκωμένος. ΤΕΜ 20 15,00 300,00 87 Κοχλιωτός σφιγκτήρας ηλεκτρόδιου γείωσης. ΤΕΜ 40 2,00 80, Αμπερόμετρο αναλογικό πλήρες με μετασχηματιστές έντασης.κλίμακας Α Αμπερόμετρο αναλογικό πλήρες με μετασχηματιστές έντασης.κλίμακας Α ΤΕΜ 8 14,00 112,00 ΤΕΜ 8 14,00 112,00 90 Βολτόμετρο πίνακα κίνησης.κλίμακας τάσεως 0-400V. ΤΕΜ 8 9,50 76,00 91 Επιτηρητής στάθμης ράγας (ρελέ FS1) ΤΕΜ 50 22, ,00 92 Επιτηρητής ασυμμετρίας φάσεων ράγας (ρελέ FC3) ΤΕΜ 50 28, , Διακόπτης προστασίας υπερέντασης κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 3Α Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 22Α Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 25Α Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 35Α Διακόπτης τριπολικός προστασίας υπερέντασης κινητήρων (θερμικό)με κέντρο 40Α ΤΕΜ 12 25,00 300,00 ΤΕΜ 12 42,00 504,00 ΤΕΜ 12 42,00 504,00 ΤΕΜ 12 42,00 504,00 ΤΕΜ 12 42,50 510,00 98 Πλωτήρας ON-OFF (FLOTER) αντλιοστασίων λυμάτων. ΤΕΜ 50 19,00 950,00 99 Πλωτήρας ON-OFF (FLOTER) δεξαμενών ύδρευσης. ΤΕΜ 50 9,80 490, Ωρομετρητής λειτουργίας κινητήρα τύπου ράγας. ΤΕΜ 30 39, , Ακίδα στάθμης ΤΕΜ 25 6,70 167, Ηλεκτρονικό ελέγχου πίεσης νερού πιεστικού (watercontrol) ΤΕΜ 8 38,00 304,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ,40

8 ΟΜΑΔΑ Β ΑΓΩΓΟΙ -ΣΩΛΗΝΕΣ-ΚΑΝΑΛΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Εύκαμπτος τριπολικός αγωγός τύπου H03VV-F (πρώην NYLHY) ονομαστικής διατομής 3Χ0,75mm2. Εύκαμπτος τετραπολικός αγωγός τύπου H03VV-F (πρώην NYLHY) ονομαστικής διατομής 4Χ0,75mm2. Εύκαμπτος τριπολικός αγωγός τύπου H05VV-F (πρώην NYMHY) ονομαστικής διατομής 3Χ1,5mm2. Εύκαμπτος τετραπολικός αγωγός τύπου H05VV-F (πρώην NYMHY) ονομαστικής διατομής 4Χ1,5mm2. Εύκαμπτο πολυπολικό καλώδιο με αρίθμηση ονομαστικής διατομής 8x1,5mm2 Εύκαμπτο πολυπολικό καλώδιο με αρίθμηση ονομαστικής διατομής 18Χ1mm2 ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ m 600 0,40 240,00 m 200 0,50 100,00 m 400 0,70 280,00 m 200 0,90 180,00 m 100 2,50 250,00 m 200 3,20 640,00 7 Ομοαξονικό καλώδιο κεραίας 75Ω. m 100 0,30 30, Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF ονομαστικής διατομής 1Χ1,0mm2. Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF ονομαστικής διατομής 1Χ1,5mm2. Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF ονομαστικής διατομής 1Χ2,5mm2. Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF ονομαστικής διατομής 1Χ10mm2. Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF ονομαστικής διατομής 1Χ16mm2. Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF τύπου F ενισχυμένο ονομαστικής διατομής 1,5mm2 Μονοπολικός αγωγός τύπου HO7V-K πρώην NYAF τύπου F ενισχυμένο ονομαστικής διατομής 2,5mm2 Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM ονομαστικής διατομής 3Χ1,5mm2 Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM ονομαστικής διατομής 3Χ2,5mm2 Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM ονομαστικής διατομής 3Χ4,5mm2 Τριπολικός αγωγός τύπου ΑΟ5VV-U πρώην NYM ονομαστικής διατομής 3Χ6mm2 Μονοπολικός αγωγός πολύκλωνος τύπου HO7V-R πρώην NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ1,5mm2. Μονοπολικός αγωγός πολύκλωνος τύπου HO7V-R πρώην NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ2,5mm2. Μονοπολικός αγωγός πολύκλωνος τύπου HO7V-R πρώην NYA (rm)ονομαστικής διατομής 1Χ4mm2. Μονοπολικός μονόκλωνος αγωγός τύπου HO7V-U πρώην NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ6mm2. Μονοπολικός μονόκλωνος αγωγός τύπου HO7V-U πρώην NYA(rm) ονομαστικής διατομής 1Χ10mm2. Μονοπολικός μονόκλωνος αγωγός τύπου HO7V-U πρώην NYA(rm)ονομαστικής διατομής 1Χ16mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ10mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ16mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ25mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 3Χ35mm2. m 500 0,20 100,00 m 200 0,20 40,00 m 200 0,30 60,00 m 200 1,50 300,00 m 200 2,00 400,00 m 300 0,20 60,00 m 200 0,30 60,00 m 200 0,70 140,00 m 200 1,20 240,00 m 100 1,80 180,00 m 100 2,60 260,00 m 300 0,30 90,00 m 800 0,30 240,00 m 100 0,50 50,00 m 100 0,80 80,00 m 100 1,30 130,00 m 100 2,20 220,00 m 400 4, ,00 m 400 7, ,00 m , ,00 m , ,00

9 Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 4Χ6mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 4Χ10mm2. Καλώδια ισχύος με μονόκλωνους αγωγούς τύπου J1VV- U πρώην NYY ονομαστικής διατομής 4Χ16mm2. Πλαστικά κουτιά διακλάδωσης επίτοιχα από PVC διαστάσεων 75X75mm. Πλαστικά κουτιά διακλάδωσης επίτοιχα από PVC διαστάσεων 100X100mm. Πλαστικά κουτιά διακλάδωσης επίτοιχα από PVC διαστάσεων 300X200mm. Σκαφάκι στεγανό διπλό πλήρες με λάμπες φθορίου, μήκους 1,5μ. Σκαφάκι στεγανό διπλό πλήρες με λάμπες φθορίου, μήκους 1,2μ. m 300 3, ,00 m 300 5, ,00 m 300 9, ,00 ΤΕΜ 40 2,20 88,00 ΤΕΜ 40 3,50 140,00 ΤΕΜ 30 17,70 531,00 ΤΕΜ 35 43, ,00 ΤΕΜ 35 30, ,00 37 Σειρήνες ειδοποίησης ονομαστικής τάσης 230V ΤΕΜ 25 12,00 300,00 38 Φάρος ειδοποίησης 230V ΤΕΜ 20 6,50 130,00 39 Λυχνιολαβές(ντουί) κοχλιωτά (βιδωτά) κοινά Ε27. ΤΕΜ 50 0,50 25,00 40 Λαμπτήρες οικονομίας ονομαστικής ισχύος 11W. ΤΕΜ 50 2,80 140, Σύνδεση αγωγών (μούφα) με θερμοσυστελλόμενο μανδύα για ονομαστικής διατομής αγωγό 16mm2 Σύνδεση αγωγών (μούφα) με θερμοσυστελλόμενο μανδύα για ονομαστικής διατομής αγωγό 25mm2 Σύνδεση αγωγών (μούφα) με θερμοσυστελλόμενο μανδύα για ονομαστικής διατομής αγωγό 35mm2 Kλεμοσειρά με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 1,5-4mm2 Kλεμοσειρά με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 4-6mm2 Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 2,5-6,0mm2 Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 6-10mm2 Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 16mm2 Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 35mm2 Kλεμοσειρά ράγας με βιδωτούς ακροδέκτες για ονομαστικής διατομής καλώδιο 50mm2 ΤΕΜ 50 1,10 55,00 ΤΕΜ 50 1,20 60,00 ΤΕΜ 50 1,30 65,00 ΤΕΜ 50 0,20 10,00 ΤΕΜ 60 0,30 18,00 ΤΕΜ 60 0,40 24,00 ΤΕΜ 60 0,50 30,00 ΤΕΜ 20 1,10 22,00 ΤΕΜ 20 2,30 46,00 ΤΕΜ 20 5,00 100,00 51 Κανάλια (καλωδιόδρομοι) μεταλλικά πλάτους 20εκ. m 40 3,50 140,00 52 Κανάλι πλαστικό για πίνακα διαστάσεων 40Χ40mm. m 40 3,30 132,00 53 Κανάλι πλαστικό για πίνακα διαστάσεων 60Χ40mm. m 40 6,00 240, Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) τύπου C.B.X εξωτερικής θωράκισης εξωτερικής διαμέτρου 29mm. Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) με ενσωματωμένη ελικοειδή υποστήριξη εξωτερικής διαμέτρου 26,5mm. Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) με ενσωματωμένη ελικοειδή υποστήριξη εξωτερικής διαμέτρου 35mm. Πλαστικός σωλήνας καμπτόμενος (σπιράλ) με ενσωματωμένη ελικοειδή υποστήριξη εξωτερικής m 200 1,50 300,00 m 200 1,40 280,00 m 200 2,20 440,00 m 200 2,90 580,00

10 διαμέτρου 40mm. 58 Ηλεκτρολογική μονωτική ταινία. ΤΕΜ 200 0,70 140,00 59 Ταινία ηλεκτρολογική 3Μ. ΤΕΜ 80 9,00 720,00 60 Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 25 ΤΕΜ 100 0,40 40,00 61 Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 35 ΤΕΜ 100 0,60 60,00 62 Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 50 ΤΕΜ 100 0,80 80,00 63 Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 2,5 ΘΗΛΥΚΟΙ ΤΕΜ 200 0,10 20,00 64 Ακροδέκτες (ΚΩΣ) 2,5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΤΕΜ 200 0,10 20,00 65 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 1,5 mm2. 100ΤΕΜ 3 1,10 3,30 66 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 2,5 mm2. 100ΤΕΜ 3 1,40 4,20 67 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 4 mm2 100ΤΕΜ 3 1,80 5,40 68 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 6 mm2 100ΤΕΜ 2 2,60 5,20 69 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 10 mm2 100ΤΕΜ 2 3,70 7,40 70 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 16 mm2 100ΤΕΜ 2 5,20 10,40 71 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 25 mm2 100ΤΕΜ 2 10,70 21,40 72 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 35 mm2 100ΤΕΜ 1 13,00 13,00 73 Ακίδα (σωληνάκι τερματικό μονό διπλό) 50 mm2 100ΤΕΜ 1 19,00 19,00 74 Μπάρα χαλκού πίνακα διάτρητη για ονομαστικής διατομής αγωγό mm2 μήκους 1,7μέτρων ΤΕΜ 6 66,50 399,00 75 Δεματικά πλαστικά μήκους 15cm 100ΤΕΜ 20 2,10 42,00 76 Δεματικά πλαστικά μήκους 40cm 100ΤΕΜ 5 6,00 30, Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 6mm Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 10mm Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 16mm Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 25mm Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 35mm Σωληνάκι σύνδεσης χάλκινων αγωγών ονομαστικής διατομής 50mm Πρέσα ακροδεκτών για ονομαστικής διατομής αγωγό 6-50mm ΤΕΜ 81 0,10 8,10 ΤΕΜ 150 0,20 30,00 ΤΕΜ 150 0,20 30,00 ΤΕΜ 150 0,30 45,00 ΤΕΜ 115 0,50 57,50 ΤΕΜ 115 0,70 80,50 ΤΕΜ 1 41,40 41,40 84 Πένσα ηλεκτρολόγου 1KV ΤΕΜ 8 23,00 184,00 85 Κόφτης καλωδίων 1KV ΤΕΜ 8 22,10 176,80 86 Σετ κατσαβίδια με μόνωση σε όλο το στέλεχος 1KV ΤΕΜ 5 56,80 284,00 87 Αμπεροτσιμπίδα -Πολύμετρο ΤΕΜ 5 16,40 82,00

11 88 Μέγγερ ΤΕΜ 1 54,90 54,90 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ B ,50 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ Α&Β ,90 ΦΠΑ 16% 9.564,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,68 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 Σ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Γ. ΚΟΣΜΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Προϊστάµενος Μηχανολογικής Υπηρεσίας Π. ΚΑΝΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Διευθυντής Τ.Υ.

12 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρούσης Αντικείµενο της παρούσας είναι η «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Ισχύος και Αυτοµατισµού». Η προµήθεια θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κωδικού Εξόδων «Υλικά Μηχανολογικού», στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ύψους ,00. Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α') : «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 2. Του Κανονισµού Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται απ αυτές, εφαρµόζονται οι διατάξεις της Υ.Α /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ. Άρθρο 4ο Τεχνικές Προδιαγραφές. 1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ-ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ

13 Θα χρησιµοποιηθούν για ονοµαστικές εντάσεις έως 100 Α. Οι ασφάλειες θα αποτελούνται από την βάση, την µήτρα, τον δακτύλιο, το σώµα και το φυσίγγιο. Όλα τα µέρη θα είναι κατασκευασµένα από πορσελάνη. Η βάση θα είναι κατά DIN µέχρι και 49325, το πώµα κατά DIN και 49514, το συντηκτικό φυσίγγιο κατά DIN 49360, και VDE 0635, Η ονοµαστική τάση τους θα είναι 500V ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόµατα να διακόπτουν µέσες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα. Η χαρακτηριστική καµπύλη αυτόµατης απόζευξης θα είναι τύπου L εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Προδιαγραφές που καλύπτουν τη χαρακτηριστική τους Ονοµαστικό ρεύµα ΙΝ Ελάχιστο ρεύµα δοκιµής Μέγιστο ρεύµα δοκιµής Ρεύµα στο οποίο επενεργούν τα µαγνητικά Τύπος L ή Η µέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) VDΕ 0641 CEE ΡUΒL.19 πάνω απο 10Α 1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 εως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ Επεξηγήσεις α. Ελάχιστο ρεύµα δοκιµής Στο ρεύµα αυτό και για χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος δεν ανοίγει. β. Μέγιστο ρεύµα δοκιµής Στο ρεύµα αυτό και σε χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει. Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής µεγαλύτερη ή ίση από τη στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που χρησιµοποιούνται και θα είναι τύπου "Περιορισµού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "µηδενικού σηµείου" ZERO POINT SWITCH ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ Θα είναι σύµφωνα µε VDΕ 0660, τριπολικοί xωνευτοί, για τοποθέτηση στους πίνακες Χ.Τ. µε ικανότητα διακοπής 6 φορές τουλάxιστον, της ονοµαστικής έντασης και τάση λειτουργίας τουλάxιστον 500 V. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 3ΝΡ4 ή 3ΝΡ5 ανάλογα µε την περίπτωση ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ W (ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ)

14 Ο αυτόµατος τριπολικός ασφαλειοδιακόπτης θα χρησιµοποιηθή για την ασφάλιση ηλεκτρικής γραµµής.θα διακόπτει αυτόµατα ένα κύκλωµα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώµατος. θαπεριλαµβάνει διµεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και µαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωµα. Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι σύµφωνος προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης 3000Α/380V. Διακόπτει το κύκλωµα όταν το ρεύµα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την ονοµαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλος για το λιγότερο αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο. Οι διαστάσεις του θα είναι περιορισµένες, θα έχει πλάτος µέχρι: µονοπολικός 17,5mm. διπολικός 35mm και τριπολικός 32,5mm. Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα γρήγορης µανδάλωσης σε ράγα. Για την ηλεκτρική σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο και στην έξοδό του ακροδέκτη για αγωγούς ως 10mm ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ Θα είναι τάσεως 500Vac κατά DIN και οι µεν προστασίας γραµµών κατά VDE-0636,- 0660, και οι προστασίας κινητήρων και τηλεχειριζόµενων διακοπτών κατά VDE-0660 ρεύµατος βραχυκυκλώσεως µεγαλύτερου των 100ΚΑ σε 660Vac. Οι χαρακτηριστικές καµπύλες των ασφαλειών προστασίας γραµµών θα είναι κλάσης gl κατά VDE-0636 και της προστασίας κινητήρων κλάσεως αμ κατά VDE Το εύτηκτο στοιχείο θα περικλείεται σε κεραµικό υλικό. Οι βάσεις των ασφαλειών αποτελούνται από ισχυρές επάργυρες επαφές µε ειδικά ελατήρια που εξαφανίζουν υψηλές δυνάµεις επαφής. Θα συνοδεύονται απαραιτήτως από διαχωριστικά φάσεων και µονωτική χειρολαβή για την τοποθέτηση και αφαίρεση των ασφαλειών ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ) Θα είναι διαστάσεων και µορφής όπως οι µικροαυτόµατοι κατά VDE-0632 από ειδικό πλαστικό υλικό (duroplastic) FS-131 κατά DIN-7708) κλάσης µόνωσης Β κατά VDE-0110 τάσης 380V τουλάχιστον και κατάλληλοι για απ' ευθείας ενσφήνωση (κούµπωµα, snap-on) σε µεταλλική υποδοχή (ράγα) 35mm κατά DΙΝ-46277/3 ή θα µπορούν να στερεωθούν και µε βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή. Να είναι κατάλληλοι για χειροκίνητο χειρισµό (ενεργοποίηση απενεργοποίηση )φορτίων σε τριπολική σύνδεση 3P ονοµαστικής έντασης διακοπής έως 160Α ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

15 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Αυτοί θα είναι ονοµαστικής τάσεως 220V, τριών θέσεων (Α.Ο.Χ.) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώµατα. Οι διακόπτες θα περιλαµβάνουν το χειριστήριο και τη µετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγµένα τα γράµµατα των θέσεων. Θα καταλαµβάνει το πλάτος ενός στοιχείου και θα είναι κατάλληλος για την εκ περιτροπής τροφοδότηση δύο διαφορετικών καταναλωτών (π.χ κύρια και εφεδρική αντλία. Τρόπος λειτουργίας αυτόµατη χειροκίνητη) 1.7. ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ α. Ο θερµοµαγνητικός διακόπτης θα προστατεύει τον κινητήρα από: υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης. υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δροµέας δεν περιστρέφεται. λόγω διακοπής της τάσης µιας φάσης. β. θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας µορφής ΙΙΙ σύµφωνα µε VDΕ 0660/Ι. τάση µόνωσης: τουλάχιστον 500V, ΑC. κλάση µόνωσης: C/VDΕ περιοχή και κλίµακα ρύθµισης: να περιέχει το ονοµαστικό ρεύµα του κυκλώµατος. µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος: 40 C. Ο Θερµοµαγνητικός θα οδηγεί σε απόζευξη του κυκλώµατος και θα είναι εφοδιασµένος µε(1) Περιστροφικό διακόπτη µε θέσεις ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΑΓΑΣ ΜΠΟΥΤΟΝ Τα µπουτόν θα είναι κατάλληλα για στερέωση σε πόρτα πίνακα µε επίπεδα κοµβία και θα φέρουν βοηθητική επαφή για σύνδεση ενδεικτικής λυχνίας ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις µε τους αυτόµατους διακόπτες, ονοµαστικής τάσης 250V, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες κίνησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ-ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (PEΛΕ) 9A ΕΩΣ 95Α (AC-3) Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς IEC 947-1, 947-4, ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών (VDE 0660, BS 5424, NFC

16 63-110). Προαιρετικά µπορεί να συµφωνούν µε τους κανονισµούς UL/JIS.Oi τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι Hz. H ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). H ονοµαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 V AC ή DC. Όλοι οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίµατα (ΤΗ). Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής έντασης από 9 έως 95 A (AC3) ή 25 έως 125 A (AC1). θα διατίθενται σε 2,3 ή 4 πόλους. Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.85 έως 1.1 της ονοµαστικής τάσης. Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες ελέγχου θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων χειρισµών. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55 C. Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι ώστε, να είναι δυνατή η στήριξη τους µε κλίση ± 30 σε σχέση µε τον κάθετο άξονα στήριξης. Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται µπλοκ βοηθητικών επαφών (µε lth=10 Α) µετωπικά ή πλευρικά, καθώς επίσης και µπλοκ χρονικών επαφών ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΝΤΟΛΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΕΛΕ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΕΛΕ) Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς IEC 947-1, ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών (VDE 0660, BS 4794, NFC ). Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι Hz. Ονοµαστική τάση µόνωσης: 690 V. Η ονοµαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 V AC και V DC. Όλοι οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίµατα (ΤΗ). Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής έντασης 10 A. θα διατίθενται µε έως και 14 επαφές (συνδυασµός Α και Κ). Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι Ο, 5 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης.οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων χειρισµών. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55 C. Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι ώστε να είναι δυνατή η στήριξη τους µε κλίση ± 30 σε σχέση µε τον κάθετο άξονα στήριξης, καθώς και µε οποιαδήποτε κλίση σε σχέση µε τον οριζόντιο άξονα στήριξης, χωρίς µείωση της απόδοσης τους ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 3-7bar ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ θα είναι ηλεκτρονικού τύπου και θα έχει την δυνατότητα να επιτηρεί συνεχώς την πίεση σε αγωγό του δικτύου.θα διαθέτει τις ανάλογες µεταγωγικές επαφές ώστε να µπορεί να ενεργοποιήσει η να απενεργοποίηση ηλεκτροβάνα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι: Ονοµαστική τάση: 230 V. Περιοχή ρύθµισης: 3-7bar. Βοηθητικές επαφές: δύο µεταγωγικές/10α.

17 Ονοµαστική τάση επαφών: 230 V ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΡΑΓΑΣ Η ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Όλοι οι ρευµατοδότες θα είναι 16Α/250V. Οι ακροδέκτες των ρευµατοδοτών θα είναι κατασκευασµένοι µε µορφή βύσµατος. Ολοι οι ρευµατοδότες θα είναι στεγανοί ορισµένοι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα και ορισµένοι για επίτοιχη τοποθέτηση. Ολοι θα είναι µε πλευρικές επαφές γειώσεως τύπου SCHUKO. Οι στεγανοί ρευµατοδότες θα είναι εφοδιασµένα µε κάλυµµα ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ α. Προβλέπονται χρονικοί ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί για λειτουργία σε ΑC ή DC. Σε λειτουργία ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτροµηχανικοί µε σύγχρονο κινητήρα οι οποίοι όµως αν έχουν συντελεστή λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) µικρότερο των 100% θα αποµονώνονται από το κύκλωµα χειρισµού µετά την εκτέλεση του κύκλου λειτουργίας τους. Οι ηλεκτρονόµοι που λειτουργούν σε DC θα µπορούν να παραµένουν διεγερµένοι για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα. β. Οι χρονικοί ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. Ονοµαστική τάση µόνωσης: Για λειτουργία σε ΑC : 500 V Για λειτουργία σε DC : 250 V Ονοµαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α. Ονοµαστική ένταση : τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. Διάρκεια ζωής: Με σύγχρονο κινητήρα χειρισµούς. Ηλεκτρονικοί 10Χ10 6 χειρισµούς. Συντελεστής λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR): µε σύγχρονο κινητήρα: 20%. ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί : 100%. Ακρίβεια επανάληψης: Με σύγχρονο κινητήρα : ±0,5 SΕC. Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί : ±1%. Χρόνος αποκατάστασης : Με σύγχρονο κινητήρα 100 ΜS. Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί : 60 ΜS ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ο χρονοδιακόπτης θα είναι µονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A µε ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας απο την διακοπή ρεύµατος. Θα είναι προγράµµατος µε ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθµισης 1/4 ώρας. Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα εντός του πίνακα ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ OΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (soft starters) - ΓΕΝΙΚΑ

18 Χρησιµοποιούνται σε κινητήρες εναλλασσόµενοu ρεύµατος, για µείωση των ρευµάτων εκκίνησης καθώς και των µηχανικών δονήσεων που προκύπτουν από την εκκίνηση ή το σταµάτηµα ενός κινητήρα, στη γραµµή παραγωγής. Διασφάλιση ποιότητας Ο οµαλός εκκινητής θα έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Εξοπλισµού για Ηλεκτρολογικό-Βιοµηχανικό Έλεγχο. Ο κατασκευαστής θα πιστοποιείται µε ISO α. Γενική περιγραφή Ο οµαλός εκκινητής θα παραδίδεται από τον κατασκευαστή κατάλληλος για εγκατάσταση σε πίνακα. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε περιβάλλον µε βαθµό µόλυνσης 3. Όλα τα εξαρτήµατα ισχύος δεν θα πρέπει να είναι προσιτά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή της συντήρησης. Ο οµαλός εκκινητής θα χρησιµοποιεί µία γέφυρα µε θυρίστορς µε τουλάχιστον δύο θυρίστορς ανά φάση για ρύθµιση της εκκίνησης και της παύσης των τυπικών βιοµηχανικών κινητήρων. Η οµαλή εκκίνηση µε περιορισµό ρεύµατος θα γίνεται από ράµπα τάσης ως προς τον χρόνο των θυρίστορς. Τα θυρίστορς θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται µία οµαλή και ευσταθής ράµπα επιτάχυνσης, ανεξάρτητα του φορτίου του κινητήρα. Ο οµαλός εκκινητής θα ελέγχεται από ένα µικροεπεξεργαστή που συνεχώς θα παρακολουθεί το ρεύµα και τη λειτουργία των θυρίστορς του εκκινητή. Όλα τα µεγέθη του οµαλού εκκινητή θα χρησιµοποιούν την ίδια µονάδα ελέγχου. β. Στοιχεία κινητήρα Ο οµαλός εκκινητής θα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία µε σύγχρονο κινητήρα µε τα στοιχεία ισχύoς (ΗΡ), ονοµαστικoύ ρεύµατος (Α), τάσης (V). γ. Ονοµαστικά µεγέθη Ο οµαλός εκκινητής θα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από 0 o έως 40 o C. Η θερµοκρασία αποθήκευσης θα κυµαίνεται από -25 o έως 70 o C. Ο οµαλός εκκινητής θα µπορεί να λειτουργήσει µέσα στα όρια -15% έως +10% της ονοµαστικής τάσης ενώ θα προσαρµόζεται αυτόµατα στα 50 ή 60 Ηz. Ο οµαλός εκκινητής θα µπορεί να τροφοδοτήσει 300% του ονοµαστικού πλήρους φορτίου για 60 sec, σε µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Τα θυρίστορς θα έχουν ελάχιστη ονοµαστική τάση PIV (ανάστροφης πολικότητας) ίση µε 1400 V. δ. Ρυθµίσεις Όλες οι λειτουργίες διαλόγου, µονάδες ένδειξης, τηλελειτουργίες, κλεµοσειρές, διακόπτες και ποτενσιόµετρα ρύθµισης θα είναι προσιτά από την µονάδα ελέγχου. Θα εµποδίζεται η έκθεση των καρτών της µονάδας ελέγχου ή των µονάδων ισχύος κατά τις συνήθεις ρυθµίσεις. Οι ενδείξεις διαλόγου θα παρέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες συνθήκες: Οµαλός εκκινητής, έτοιµος για εκκίνηση. Εκκίνηση/σταµάτηµα κινητήρα. Οµαλός εκκινητής σε πλήρη τάση. Προειδοποίηση θερµικού σφάλµατος. Θερµικό σφάλµα (υπερφόρτιση). Εσωτερικό σφάλµα στον οµαλό εκκινητή.

19 Σφάλµα τροφοδοσίας ισχύος. Θα χρησιµοποιούνται µικροδιακόπτες ρύθµισης (dip-switches) για την ρύθµιση του οµαλού εκκινητή, για τις επιλογές: Χειροκίνητος ή αυτόµατος επανοπλισµός. Ελεύθερο ή ρυθµιζόµενο σταµάτηµα. Σταµάτηµα µε ράµπα επιβράδυνσης ή φρενάρισµα µε έγχυση συνεχούς ρεύµατος. Ενίσχυση τάσης (ενεργοποιηµένη ή ανενεργή) στην εκκίνηση. Θα χρησιµοποιούνται ποτενσιόµετρα για ρυθµίσεις των παραµέτρων λειτουργίας, όπως: Ρύθµιση ρεύµατος πλήρους φορτίου του κινητήρα από 50 έως 100% του ονοµαστικού ρεύµατος του ρυθµιστή. Περιορισµός ρεύµατος εκκίνησης µε ρύθµιση από 2 έως 5 φορές το ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα. Ρυθµιζόµενη ράµπα τάσης από 1 έως 30 sec. Ράµπα επιβράδυνσης ή έγχυση συνεχούς ρεύµατος µε ρυθµιζόµενο χρόνο από 2 έως 60 sec. Τα ρελέ εξόδου θα παρέχουν τις ακόλουθες ενδείξεις καταστάσεων: Αφόπλιση λόγω σφάλµατος ή οµαλή εκκίνηση. Προειδοποίηση θερµικού. Τέλος εκκίνησης (η ράµπα τάσης είναι πλήρης και το ρεύµα κάτω από 130% του ρεύµατος πλήρους φορτίου). Φρενάρισµα (για ρύθµιση του ρελέ εάν προδιαγράφεται αυτή η λειτουργία). Οι προαναφερθείσες λειτουργίες των ρελέ πρέπει να είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. ε. Προστασία Θα περιλαµβάνεται ένα σύστηµα θερµικής προστασίας ελεγχόµενο από µικροεπεξεργαστή, που θα υπολογίζει συνεχώς την αύξηση της θερµοκρασίας του κινητήρα και του οµαλού εκκινητή και θα παρέχει: Προειδοποίηση υπερφόρτισης που θα δείχνει µε αλλαγή της κατάστασης της επαφής ρελέ ότι ο κινητήρας έχει ξεπεράσει την ονοµαστική αύξηση θερµοκρασίας κατά 110%. Η προειδοποίηση θα ανακοινώνεται, χωρίς να οδηγεί σε απόζευξη του κινητήρα. Συνθήκη θερµικής υπερφόρτισης που θα σταµατά τον κινητήρα εάν η αύξηση θερµοκρασίας υπερβαίνει το 120% της θερµικής ικανότητας του κινητήρα. Αποθήκευση της θερµικής κατάστασης ακόµα και µετά από αποσύνδεση της τροφοδοσίας ή γεφύρωση των διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος, µέσω ενός αναλογικού ηλεκτρονικού κυκλώµατος µε µία χρονική σταθερά ρυθµιζόµενη µε τη χρονική σταθερά ψύξης. Ο οµαλός εκκινητής θα έχει προστασία έναντι απώλειας φάσης, ασυµµετρίας φάσεων και έλλειψης τάσης. στ. Δυνατότητες ελέγχου Το βοηθητικό κύκλωµα του οµαλού εκκινητή θα είναι τελείως ανεξάρτητο του κυκλώµατος ισχύος, ενώ θα προσαρµόζεται στα 230 ή 400 V. Ο οµαλός εκκινητής θα δέχεται ρύθµιση είτε µέσω µονάδων ελέγχου (µπουτόν, διακόπτες επιλογής κ.ο.κ.) που θα συνδέονται άµεσα στη µονάδα ή θα προέρχονται από εξωτερικά ρελέ.

20 1.17. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ Χ.Τ Θα είναι κατά VDE 0414 µε συντελεστή υπερφορτίσεως το πολύ 5, τάσεως 800V κλάσεως ακριβείας 0,5 ή 1 (σύµφωνα µε τα σχέδια), κλάσεως µονώσεως Ε (µέχρις 1200 C συνεχώς) κατά VDE 0110 και ικανότητας υπερφορτίσεως τουλάχιστο 20%. Η ένταση του δευτερεύοντος θα είναι 5Α. Η ισχύς των µετασχηµατιστών θα είναι ανεξαρτήτως οργάνων που θα τροφοδοτούν 10VA κατ ελάχιστο ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ - ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Τα όργανα µέτρησης θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πίνακες και θα είναι κλάσης 1,5 κατά DIN και επιπλέον θα πληρούν τις προδιαγραφές VDE-0410/DIN-57410, DIN και DIN Θα είναι διαστάσεων 144x144mm γενικώς πλην αµπεροµέτρων επί µέρους κυκλωµάτων τα οποία θα είναι 96x96mm. Η τάση δοκιµής τους θα είναι τουλάχιστο 2KV/50HZ. Θα έχουν δυνατότητα µόνιµης υπερφορτίσεως 20 % και επιπλέον τα βολτόµετρα 100% επί 1 min και τα αµπερόµετρα 4900%, 300% 2 min και 100% επί 10 min τουλάχιστο. Θα έχουν ιδιοκατανάλωση τα µεν βολτόµετρα 5 VΑ το πολύ, τα δε αµπερόµετρα 1 VA το πολύ. Τα αµπερόµετρα θα τροφοδοτούνται από µετασχηµατιστές εντάσεως εξόδου (δευτερεύοντος) 5Α και κλάσης ακρίβειας 1, µέσω διακόπτη αµπεροµέτρου 4-θέσεων (O-R-S-T). Θα είναι κατάλληλα για εναλλασσόµενη τάση, 30-65Hz, µε χωριζόµενο πλαίσιο, κλάσης ακρίβειας-1,5 και συστήµατος µέτρησης στρεφοµένου σιδήρου. Τεχνικά στοιχεία Αµπερόµετρο Βολτόµετρο Περιοχή µέτρησης: βλ. σχέδιο V Iδιοκατανάλωση (VA) µικρότερη των: 2 5 Υπερφόρτιση διαρκώς σε πολλαπλάσιο της περιοχής µέτρησης µεγαλυτέρων των: 1,18 1,18 Υπερφόρτιση σε περιορισµένη διάρκεια χρόνου σε πολλαπλάσιο της περιοχής µέτρησης: 40/1sec 1,8/60sec 4/120sec 2/540sec Για σύνδεση µε µετασχηµατιστή βλ. σχέδιο έντασης (Α) Αµπερόµετρα Το αµπερόµετρο θα είναι όργανο στρεφοµένου σιδήρου για εναλλασσόµενο ρεύµα 60Ηz, βιοµηχανικού τύπου, κλάση 1,5, κατάλληλο για κατακόρυφη τοποθέτηση σε πίνακα µε τετράγωνη

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Τ.Λ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος και επισκευές - ΤΙΤΛΟΣ επιδιορθώσεις έκτακτων βλαβών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /2014

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /014 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Αρ. Μελέτης 7/2012

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Αρ. Μελέτης 7/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: «Προµήθεια αναλώσιµων και λοιϖών υλικών» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /νση Ηλεκτρολογικού Γραφείο Προγ/σµού & Μελετών ΑΡΙΘΜ: 7/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ «MΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)»

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για : «Επέκταση & ανακαίνιση δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων ύδρευσης οικισμών Ν. Σκιώνης και Κασσανδρινού (Μηχανολογικές επεμβάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4 1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4 1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 1.1 Γενικά. 4 1.2 Τηλεφωνικά καλώδια, σωλήνες και σχάρες. 4 1.2.1. Τηλεφωνικά καλώδια. 4 1.2.2. Σωληνώσεις. 6 1.2.3. Κουτιά διακλάδωσης. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου Αριθµός Μελέτης 64/ 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα