ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ. P. K. Marhavilas

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ. P. K. Marhavilas"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ P. K. Marhavilas

2 1. Ανάλυση και Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου 1.1 Βασικές ενέργειες Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου είναι µια συλλογική και δυναµική διαδικασία που απαιτεί συγκεκριµένη ακολουθία βασικών ενεργειών, γιαναείναι πλήρης και αποτελεσµατική, ως ακολούθως: 1) Eντοπισµός-προσδιορισµός των πηγών κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία. 2) Πιστοποίηση (επιβεβαίωση) και ανάλυση των εν δυνάµει κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, προερχοµένων από τις παραγωγικές διαδικασίες. 3) Εκτίµηση του µεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεων του στην υγεία και ασφάλεια 4) Εφαρµογή διαδικασιών πρόληψης

3 1.2 Φάσεις της ανάλυσης και εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου Α ΦΑΣΗ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Βήµα 1: Προσδιορισµός πιθανών πηγών κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΡΓΑΣ. ΧΩΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ (ΜΗΧΑΝΕΣ) ΕΞΟΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ & ΟΥΣΙΕΣ Βήµα 2: Προσδιορισµός των εµπλεκοµένων σε πιθανή βλάβη

4 Β ΦΑΣΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Βήµα 3: Αξιολόγηση των κινδύνων Βήµα 4: Περιγραφή των µέτρων που πρέπει να ληφθούν Γ ΦΑΣΗ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ Βήµα 5: Έλεγχος της εκτίµησης και αναθεώρηση (Μελέτη Επικινδυνότητας) ΦΑΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

5 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (Decision Matrix) Ο Πίνακας Επικινδυνότητας έχει δύο διαστάσεις, την εμφάνιση επικινδυνότητας στον έναν άξονα και τις συνέπειες ή τον αντίκτυπο στον άλλο. Πιθανότητα Σχεδόν βέβαιη Πιθανή Δυνατή Ασήμαντες Β Β Α Ελάχιστες Γ Β Β Συνέπειες Μέτριες Γ Γ Β Μεγάλες Δ Γ Γ Σοβαρές Δ Δ Δ Σπάνια Α Β Β Β Γ Απίθανη Α Α Β Β Γ

7 Αποδεκτό Αποδεκτό με ελέγχους Μη επιθυμητό Α Β Γ Μη αποδεκτό Δ Χρωματική Κλίμακα διαβάθμισης της Επικινδυνότητας

8 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Η επικινδυνότητα R αποτελεί ένα ανεπιθύμητο αποτελέσματος S (εξαιτίας συχνότητας εμφάνισης F του της πιθανότητας P να αποτελεί το γινόμενο της να συμβεί γεγονός (πηγή κινδύνου), του δείκτη σοβαρότητας εξαιτίας του ανεπιθύμητου γεγονότος), και της του ανεπιθύμητου γεγονότος (ή βλάβης). R = P S F ο κάθε παράγοντας της παραπάνω σχέσης λαμβάνει τιμές από 1 έως 10 με τις παρακάτω κλίμακες. 10 σύμφωνα

9 Πίνακας 1: Διαβάθμιση του δείκτη πιθανότητας σε σχέση με το ανεπιθύμητο γεγονός Δείκτης Πιθανότητας (P) Αναπόφευκτο Σχεδόν σίγουρο Πολύ πιθανό Πιθανό Πιθανότητα ελαφρώς μεγαλύτερη του 50% Πιθανότητα 50% Πιθανότητα ελαφρώς μικρότερη του 50% Σπάνιο Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος Σχεδόν απίθανο Απίθανο

10 Πίνακας 2: Διαβάθμιση του δείκτη σοβαρότητας αποτελέσματος σε σχέση με το ανεπιθύμητο γεγονός Δείκτης Σοβαρότητας Αποτελέσματος (S) Θάνατος Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος Μόνιμη ολική ανικανότητα Μόνιμη σοβαρή ανικανότητα Μόνιμη ελαφρά ανικανότητα Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις εβδομάδες και επιστροφή με προβλήματα υγείας Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις εβδομάδες και επιστροφή με πλήρη ανάρρωση Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις ημέρες και λιγότερο από τρεις εβδομάδες και επιστροφή με πλήρη ανάρρωση Απουσία από την εργασία για λιγότερο από τρεις ημέρες και επιστροφή με πλήρη ανάρρωση Ελαφρός τραυματισμός χωρίς απώλεια ημερών εργασίας και πλήρη ανάρρωση Καμία ανθρώπινη βλάβη

11 Πίνακας 3: Διαβάθμιση του δείκτη συχνότητας σε σχέση με το ανεπιθύμητο γεγονός Δείκ.συχνότητας (F) Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος Μόνιμη παρουσία βλάβης Η βλάβη εμφανίζεται ανά 30 δευτερόλεπτα Η βλάβη εμφανίζεται ανά λεπτό Η βλάβη εμφανίζεται κάθε 30 λεπτά Η βλάβη εμφανίζεται κάθε μία ώρα Η βλάβη εμφανίζεται σε κάθε βάρδια Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά την εβδομάδα Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά το μήνα Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά το χρόνο Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά στα πέντε χρόνια

12 Πίνακας 4: Διαβάθμιση της τιμής της επικινδυνότητας σε σχέση με το βαθμό αμεσότητας λήψης μέτρων. Τιμή της επικινδυνότητας (R) Βαθμός αμεσότητας λήψης μέτρων Άμεση λήψη μέτρων Λήψη μέτρων σε διάστημα επτά ημερών Λήψη μέτρων σε διάστημα ενός μήνα Λήψη μέτρων σε διάστημα ενός έτους <200 Δεν είναι αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων, αλλά η παρακολούθηση του συμβάντος

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ -72-

14 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ H παρούσα µελέτη επικινδυνότητας για το εργοστάσιο της Εταιρείας διέλασης αλουµινίου, η οποία είναι σύµφωνη µε το Π.. 17/1996, υλοποιήθηκε βασιζόµενη αφενός στη βοήθεια και τη συνεργασία που επέδειξαν το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρείας και αφετέρου στο πληροφοριακό υπόβαθρο που αποκτήθηκε µετά από εκτεταµένη έρευνα µε σειρά επισκέψεων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου διέλασης αλουµινίου και από στοιχεία προϋπάρχουσας µελέτης [Α.10]. Πιο συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες: Προσδιορίστηκαν λεπτοµερώς οι θέσεις εργασίας και καταγράφηκαν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση επικινδυνότητας. Προσδιορίστηκαν οι θέσεις εργασίας που παρουσιάζουν αυξηµένη πιθανότητα κινδύνου. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις θέσεις εργασίας που βρίσκονται στους χώρους της παραγωγής επειδή αυτές οι θέσεις παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ανάλυση επικινδυνότητας σε αντίθεση µε τις θέσεις εργασίας στα γραφεία για τις οποίες οι κίνδυνοι είναι περιορισµένοι. Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν µε την παραπάνω µεθοδολογία, παρουσιάζονται µε την µορφή πινάκων στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 & 2. Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν για κάθε θέση εργασίας µε σκοπό να προσδιορισθούν οι πιθανοί κίνδυνοι και να εκτιµηθεί η σχετική επικινδυνότητα, αφορούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Συνθήκες εργασίας Καταγράφονται οι φυσικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελείται η εργασία (αερισµός, στάθµη θορύβου, ατµοσφαιρική υγρασία, φωτισµός θερµοκρασία) και παρουσιάζεται µια εκτίµηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των συνθηκών αυτών. Προσδιορισµός των κινδύνων: Για κάθε θέση εργασίας προσδιορίστηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο κάθε εργαζόµενος. -73-

15 2. ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι συνθήκες που επικρατούν στις θέσεις εργασίας που βρίσκονται στους χώρους παραγωγής του εργοστασίου περιγράφονται στο παράρτηµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ). Η περιγραφή αυτή των συνθηκών εργασίας στηρίζεται κυρίως σε εκτιµήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις (θορύβου, φωτισµού, σκόνης, υγρασίας), για τον προσδιορισµό των οποίων, πραγµατοποιήθηκαν από επιτροπή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, στις 8 Ιουνίου 2005 οι κατάλληλες µετρήσεις (παρακάτω επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες από την παρακολούθηση της διαδικασίας των µετρήσεων ). Σε γενικές γραµµές στους χώρους παραγωγής επικρατούν οι παρακάτω συνθήκες: 3. UΘόρυβοςU: Υπάρχει σχετικά υψηλή στάθµη θορύβου που προκαλείται από την λειτουργία των µηχανών. 4. UΑερισµόςU: Είναι συνεχής και κατάλληλος. 5. UΥγρασίαU: Υπάρχει τοπικά, µόνο στο Τµήµα Ηλεκτροστατικής Βαφής (όταν λειτουργεί), αυξηµένη υγρασία λόγω της φύσης της διαδικασίας της Ηλεκτροστατικής Βαφής. 6. UΦωτισµόςU: Ο γενικός φωτισµός των χώρων παραγωγής χαρακτηρίζεται ικανοποιητικός. 7. UΘερµοκρασίαU: Κυµαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, αν και τοπικά παρατηρούνται έντονες διακυµάνσεις. 8. UΑέριοι φυσικοχηµικοί ρύποι (αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, σκόνη, όξινοι ή αλκαλικοί υδρατµοί)u: εν υπάρχουν µετρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν το συντοµότερο δυνατό. 9. UΗλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (f=50 Hz) λόγω του ΥΣ ΜΤ/ΧΤ 20KVoltU: Κυµαίνεται πολύ χαµηλότερα από τα κατώτερα όρια ασφαλείας του προτύπου του ΕΛΟΤ/ΤΕ 75, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων. 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ -74-

16 Οι καταστάσεις και οι δραστηριότητες εργασίας που απαιτούν εκτίµηση κινδύνου εστιάζονται στον χώρο παραγωγής. Για κάθε εργασία προσδιορίστηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι, ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας και τις επικρατούσες συνθήκες. Ο προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων έγινε µετά από επιτόπια παρατήρηση και εκτίµηση των πληροφοριών σχετικά µε τις θέσεις εργασίας. 3.1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ κίνδυνος κατά τη χρήση του εξοπλισµού εργασίας ( µηχανήµατα ) Έκθεση σε κινούµενα ή περιστρεφόµενα µέρη µε ανεπαρκή προφύλαξη τα οποία µπορούν να προκαλέσουν τον τραυµατισµό των άκρων. Έκθεση σε κινήσεις οχηµάτων τα οποία µπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση µε εργαζόµενο και τραυµατισµό του. κίνδυνος στις κτιριακές δοµές εµβαδόν χώρου εργασίας έξοδοι (σε ικανοποιητικό αριθµό σε σχέση µε τα άτοµα) δάπεδα (ολισθηρά, ανώµαλα) κίνδυνος από ελλείψεις στην ασφάλεια των µηχανών προφυλακτήρες στον µηχανισµό µετάδοσης κίνησης προφυλακτήρες στην επιφάνεια εργασίας των µηχανών (Εικόνα 7.1) προφυλακτήρες στα όργανα χειρισµού των µηχανών (Εικόνα 7.1) κίνδυνος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατά τις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων κίνδυνος από πυρκαϊές και εκρήξεις παρουσία και χρήση εύφλεκτων υλικών 3.2 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες Έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από τους κινητήρες των µηχανών παραγωγής και το Υποσταθµό Υψηλής προς Μέση Τάση των 20 Kvolt, που είναι παρακείµενος στον χώρο της παραγωγής. Έκθεση σε ηλεκτρική τάση. Έκθεση σε θόρυβο που προέρχεται από την λειτουργία των µηχανών. -75-

17 Έκθεση σε υγρασία (µόνο για το Τµήµα Ηλεκτροστατικής βαφής και όταν βρίσκεται σε λειτουργία) που προέρχεται από την εξάτµιση ενός αλκαλικού διαλύµατος (σαπουνέλαιου) καθαρισµού των προφίλ αλουµινίου καθώς και από την εξάτµιση του διαλύµατος NaOH. Έκθεση σε αποσπώµενα σωµατίδια που προέρχονται από τον τρόπο επεξεργασίας της πρώτης ύλης. Έκθεση σε εισπνοή σκόνης (εξαιτίας του ψεκασµού αντικολλητικής πούδρας επί της βάσης των µπιγιετών αλουµινίου και λόγω της πεπαλαιωµένης κατάστασης του δαπέδου του χώρου παραγωγής). Έκθεση σε χηµικούς παράγοντες Έκθεση σε αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (εξαιτίας της εξάτµισης του λιπαντικού γράσου που επαλείφεται επί του εµβόλου της Πρέσας). Έκθεση σε υδρατµούς διαλύµατος θειικού οξέως (HB2BSOB4B) νιτρικού οξέως (HNOB3B), χρωµικού οξέως, υδροχλωρικού οξέως (HCl) και καυστικού νατρίου (NaOH). Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες εν υπάρχουν στοιχεία λόγω µη ύπαρξης βιολογικών παραγόντων. 3.3 ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ οργάνωση εργασίας χειρωνακτική διακίνηση φορτίων εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης ψυχολογικούς παράγοντες ρυθµοί παραγωγής, διαλείµµατα, επαναληπτικότητα, µονοτονία, έλεγχος, ένταση κ.τ.λ. εµφάνιση βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος, κακός φωτισµός, δύσκολες θερµικές συνθήκες ) εργονοµικούς παράγοντες ακατάλληλος σχεδιασµός θέσης εργασίας υπερβολικές απαιτήσεις της εργασίας σε µνήµη, προσοχή (π.χ. διορθωτές µήτρας, χειριστές) κ.τ.λ. αντίξοες συνθήκες εργασίας εργασίες σε αντίξοες κλιµατολογικές συνθήκες -76-

18 Για όλους τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου και για κάθε θέση εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Στην συνέχεια εκτιµήθηκε η επικινδυνότητα για κάθε περίπτωση. Για την εκτίµηση του κινδύνου, ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: Συχνότητα εµφάνισης Σοβαρότητα των συνεπειών Η κλίµακα επικινδυνότητας εκφράζεται ποιοτικά µε την παρακάτω διαβάθµιση: ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης της επικινδυνότητας (risk) παρουσιάζονται συνοπτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 5 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Τα µέτρα τα οποία στην συγκεκριµένη περίπτωση ενδείκνυται να ληφθούν για την καταπολέµηση των κινδύνων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Α) Κατασταλτικά µέτρα ( χαρακτηρίζονται τα µέτρα που καταπολεµούν τον κίνδυνο εν τη γενέσει του) Β) Προληπτικά µέτρα (είναι τα µέτρα τα οποία στόχο έχουν την πρόληψη ή την εξάλειψη των επιπτώσεων της πηγής του κινδύνου στον ανθρώπινο οργανισµό. ) Ανάλογα µε τον βαθµό επικινδυνότητας που παρουσιάζει κάθε θέση εργασίας από την έκθεση του εργαζόµενου σε κάποιο ή κάποιους από τους αναφερόµενους παράγοντες κινδύνου προτείνεται η λήψη συγκεκριµένων προληπτικών και / ή κατασταλτικών µέτρων, εφόσον αυτά κρίνονται απαραίτητα. Τα µέτρα αυτά ανάλογα µε το είδος του κινδύνου και για κάθε θέση εργασίας παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

19 UΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ U Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1,U παρουσιάζονται στοιχεία της βιοµηχανίας που συλλέχθηκαν (έντυπο εκτίµησης κινδύνου) µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους στην προσπάθεια εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2,U παρουσιάζονται στοιχεία των θέσεων εργασίας, εκτίµηση κινδύνων ανά θέση ή πόστο εργασίας & τα αντίστοιχα προτεινόµενα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3U, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της εκτίµησης της επικινδυνότητας (risk). Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4U, παρουσιάζονται συνοπτικά κίνδυνοι έκθεσης των εργαζοµένων σε διάφορους παράγοντες, τα κατασταλτικά και προληπτικά µέτρα καθώς και η µεθοδολογία που προτείνεται για την αντιµετώπισή τους. Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5U, γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση της σήµανσης, που είναι επιβεβληµένη η στους χώρους εργασίας. Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6,U παρουσιάζεται κατάλογος µετρήσεων από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. -78-

20 P Γ ΜΕΡΟΣ 6.1 Έντυπο Εκτίµησης του Επαγγελµατικού Κινδύνου UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1U Έντυπο εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου Π.. 17/1996, άρθρο 8. U1. Στοιχεία επιχείρησης: U1.β. Τύπος επιχείρησης:u Βιοµηχανία ιέλασης Αλουµινίου U2. ραστηριότητα της επιχείρησης:u ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3. Έτος ίδρυσης της επιχείρησης: Συνολικός αριθµός ετών παραγωγικής δραστηριότητας: Αριθµός παραγωγικών τµηµάτων: 5 6. Παραγωγική διαδικασία και τελικό προϊόν : Περίληψη: Το αλουµίνιο υπό µορφή µπιγιέτας (Α ύλη) προθερµαίνεται στους ο PC (σε ειδικό φούρνο υγραερίου), στη συνέχεια υφίσταται διέλαση (δηλ. συµπίεση) πάνω σε ειδικό καλούπι (µήτρα) µε υδραυλική Πρέσα ισχύος 2000 Ton, οπότε παράγεται το προφίλ αλουµινίου υπό µορφή ράβδων (µήκους ~40-45m). Οι ράβδοι αυτοί υφίστανται τάνυση (1-2%), κόβονται σε προκαθορισµένα µήκη (βάσει των απαιτήσεων των πελατών), στη συνέχεια τοποθετούνται σε ειδικά τελάρα και ψήνονται ο σε ειδικό φούρνο υγραερίου στους 175 P PC για ~8hr (διαδικασία τεχνητής γήρανσης). Στις περισσότερες περιπτώσεις (ανάλογα µε την απαίτηση του πελάτη) τα προφίλ υφίστανται ηλεκτροστατική βαφή. Στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, τα προφίλ συσκευάζονται (µε χαρτόνι ή χαρτί), δεµατοποιούνται και διατίθενται στην αγορά. 7. Γενική κάτοψη της επιχείρησης και των εργασιακών τµηµάτων: -79-

21 8. Πρωτόκολλο συντήρησης των µηχανών και των εγκαταστάσεων: Η συντήρηση των µηχανών γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των κατασκευαστών όπως αυτές αναγράφονται στα βιβλία λειτουργίας των µηχανών. Τηρείται «Βιβλίο Παρακολούθησης της Καλής Λειτουργίας & Συντήρησης του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού» του εργοστασίου, το οποίο έχει θεωρηθεί από το Ειρηνοδικείο Ξάνθης την 29/5/ Χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες και χηµικές ουσίες επεξεργασίας: -80-

22 Κράµα αλουµινίου AlMgSi0.5 ή AlMgSi0.7 (βλ. DIN για την επιµέρους σύσταση των διαφόρων στοιχείων του κράµατος) υπό µορφή κολώνας ή µπιγιέτας. Υγρό Οξυγόνο Υγραέριο (µίγµα προπανίου-βουτανίου) Ασετιλίνη Σόδα (NaOH) καθαρισµού των µητρών της διέλασης (σε στερεά µορφή) καθώς και στον απιονισµό του νερού (σε υγρή µορφή) Χηµικές ουσίες για την Ηλεκτροστατική Βαφή των προφίλ AL: Στην ηλεκτροστατική βαφή των παραγόµενων προφίλ αλουµινίου χρησιµοποιούνται οι κάτωθι χηµικές ουσίες: - Στάδιο χηµικής επεξεργασίας της επιφάνειας των προφίλ AL: α) DAL PF (της SURF CHEM): Ισχυρή όξινη (ph<2) ουσία, η οποία περιέχει υδροφθορικό οξύ (<15%), φωσφορικό οξύ (<30%) και ανιονικά και µη ιονικά τασιενεργά (<10%) και η οποία χρησιµοποιείται σε υδατικό διάλυµα συγκέντρωσης 2-5% κ.ο. για την απολίπανση ή απολάδωση και την προσβολή της επιφάνειας του αλουµινίου. β) SURF CHROM (της SURF CHEM): Ισχυρή όξινη ουσία (ph< ), η οποία περιέχει χρωµικό οξύ (<30%), υδροφθορικό οξύ (<10%), νιτρικό οξύ (<20%) και φθοριούχο νάτριο (<10%) και η οποία χρησιµοποιείται σε υδατικό διάλυµα, συγκέντρωσης 8-10kgr/1000 lt νερού, για την χρωµάτωση της επιφάνειας του αλουµινίου, δηλ. την χηµική οξείδωση της επιφάνειάς του η οποία δηµιουργεί ένα άµορφο υπόστρωµα ένυδρων οξειδίων του αργιλίου και του χρωµίου κατάλληλο να δεχθεί την πούδρα. - Επίστρωση πούδρας στην επιφάνεια των προφίλ AL και πολυµερισµός της πούδρας: Ειδική σκόνη (πούδρα) (της ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε.): η οποία επιστρώνεται στην επιφάνεια των προφίλ του ΑL και η οποία στη συνέχεια ο πολυµερίζεται σε θερµοκρασία P P C. Χηµικές ουσίες για την κατεργασία των αποβλήτων της Ηλεκτροστατικής Βαφής των προφίλ AL: * Οξέα σε υγρή συµπυκνωµένη µορφή, όπως HB2BSOB4B, HCl τα οποία χρησιµοποιούνται στις διάφορες εξουδετερώσεις των αποβλήτων της διαδικασίας της ηλεκτροστατικής βαφής. Το HCl χρησιµοποιείται και στον απιονισµό του νερού. -81-

23 * Ασβέστης ο οποίος χρησιµοποιούνται στις διάφορες εξουδετερώσεις των αποβλήτων της διαδικασίας της ηλεκτροστατικής βαφής. 10. ιάθεση αποβλήτων (στερεών, υγρών, αερίων, τοξικών κλπ.) Τα απόβλητα του εργοστασίου αποτελούνται από βιοµηχανικό νερό που χρησιµοποιείται από τους εναλλάκτες θερµότητας (chillers) της Πρέσας για την ψύξη της. Το νερό αυτό, χρησιµοποιείται είτε για την άρδευση του αγρού που περιβάλλει το συγκρότηµα του Εργοστασίου, είτε ένα µέρος του διοχετεύεται στον µεγάλο αύλακα του εργοστασίου. Τα απόβλητα του Τµήµατος της Ηλεκτροστατικής Βαφής, τα οποία προέρχονται από τις δεξαµενές πλύσης (ή µπάνια πλύσης), υφίστανται την κατάλληλη επεξεργασία σε τέτοιο βαθµό ώστε τα στερεά εξουδετερωµένα κατάλοιπα (που προέρχονται από την ειδική φιλτρόπρεσα) οδηγούνται στην ΧΥΤΑ της περιοχής. (Υπάρχει έγκριση της Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας). 14. Αριθµός µόνιµα εργαζοµένων στην επιχείρηση: ανδρών 36 γυναικών 4 υπαλλήλων µαθητευοµένων ανηλίκων ατόµων µε ειδικές ανάγκες ΣΥΝΟΛΟ Μέση ηλικία των εργαζοµένων: ~ Παρούσες ειδικότητες στην επιχείρηση: ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΣ ΠΡΕΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΕΣΑΣ ΤΑΝΥΣΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ -82-

24 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΝ ΒΟΗΘΟΣ ΙΟΡΘΩΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ & ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ (Η/Β) ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΝΙΩΝ ΤΗΣ Η/Β ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΗΣ Η/Β ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Η/Β ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Ο ΗΓΟΣ 15. Βάρδιες εργασίας στην επιχείρηση: ΥΟ ΒΑΡ ΙΕΣ 16. Αριθµός εργατικών ατυχηµάτων, των έξι τελευταίων χρόνων λειτουργίας της επιχείρησης. αριθµός Σύνολο ατυχηµάτων: 19 Θανατηφόρα ατυχήµατα: 0 Πόσα δηλώθηκαν στον Ασφαλ. Φορέα: 19 Πόσα δηλώθηκαν στην Επ. Εργασίας: 19 Ατυχήµατα που διερευνήθηκαν: Αριθµός επαγγελµατικών ασθενειών των δέκα τελευταίων χρόνων λειτουργίας της επιχείρησης. Επαγγελµατική ασθένεια Παραγωγικό τµήµα -83- Αριθµός περιστατικών Αριθ. δηλωθέντων περιστατικών Βαρηκοΐα ιέλασης

25 Σύνολο: Εκπαίδευση των εργαζόµενων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας: Έγινε εκπαίδευση των εργαζόµενων έπ ευκαιρία: Ναι Όχι α) της πρόσληψης Χ β) µετάθεσης ή αλλαγής θέσης εργασίας Χ γ) εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας Χ δ) εισαγωγής νέας τεχνολογίας Χ ε) άλλη περίπτωση Χ 19. Ενηµέρωση των εργαζόµενων για τους κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας. Έγινε ενηµέρωση των εργαζόµενων: Ναι Όχι α) κατ άτοµο Χ β) καθ οµάδες Χ γ) στο σύνολο των εργαζοµένων Χ δ) µε ανακοινώσεις Χ ε) µε άλλο τρόπο Χ 20. Άλλα θέµατα Ναι Όχι α) έγιναν ασκήσεις διαφυγής και διάσωσης ; Χ β) έγιναν ασκήσεις πυρασφάλειας ; Χ γ) υπάρχει κατάλληλη υποδοµή και διασυνδέσεις µε αρµόδιες Χ υπηρεσίες προκειµένου να αντιµετωπισθούν άµεσα θέµατα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας ; δ) Έχουν ορισθεί εκπαιδευµένοι εργαζόµενοί, υπεύθυνοι για Χ την εφαρµογή των µέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, για την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων ; ε) Τηρείται ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο Χ αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήµατος ; στ) τηρείται κατάλογος των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν Χ ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών ; -84-

26 24. Εκπρόσωπος των εργαζόµενων µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Υπάρχουν εκλεγµένοι εκπρόσωποι των για θέµατα υγείας και ασφάλειας (ΕΥΑΕ) ; Ναι Χ Όχι 22. Στοιχεία προσωπικού που προσέφερε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας. α. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Ονοµατεπώνυµο: Επίπεδο γνώσεων: Α.Ε.Ι Ειδικότητά: Χρόνος απασχόλησης: ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 30 ΩΡΕΣ / ΜΗΝΑ β. Υπηρεσίες γιατρού εργασίας Ονοµατεπώνυµο: Ειδικότητά: Χρόνος απασχόλησης: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 4 ΩΡΕΣ / ΜΗΝΑ 23. Κοινές συνεδριάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 1568/85 Ηµεροµηνία Συµµετοχή Εργοδοτών Συµµετοχή Εργαζοµένων Συµµετοχή Τ. Α. Συµµετοχή Γ.Ε 1. 4/10/2002 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 2. 14/10/2003 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Τηρείται Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων. 24. Τηρούνται σύµφωνα µε το νόµο τα κάτωθι βιβλία: α) «Βιβλίο παρακολούθησης της καλής λειτουργίας & συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού» του εργοστασίου, το οποίο έχει θεωρηθεί από το Ειρηνοδικείο την 29/5/

27 β) «Βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας», το οποίο θεωρήθηκε από την Επιθεώρηση Εργασίας την 18/2/1999. γ) «Βιβλίο καταχώρησης των µετρήσεων των Φυσικών & Χηµικών παραγόντων» (δεν απαιτείται σύµφωνα µε το νόµο θεώρηση αυτού). δ) «Βιβλίο καταγραφής των ατυχηµάτων» (δεν απαιτείται σύµφωνα µε το νόµο θεώρηση αυτού). ε) «Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Εργοδότου, Εργαζοµένων, Τ.Α. και Γ.Ε. για θέµατα Υγιεινής & Ασφάλειας» (δεν είναι απαίτηση του νόµου) 25. Άλλα στοιχεία α) Υπάρχει εγκεκριµένη «Μελέτη Πυροπροστασίας» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (28/5/2004). β) Υπάρχει εγκεκριµένη «Επ αόριστον άδεια λειτουργίας της Βιοµηχανίας» από τη ιεύθυνση Βιοµηχανίας, της Νοµαρχίας (Μάιος 1998). γ) Υπάρχει έγκριση «Περιβαλλοντικών Όρων» από την Νοµαρχία (14/5/2004). δ) Υπάρχει εγκεκριµένη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» από την Νοµαρχία (25/6/2004) ε) Εγκεκριµένη «Άδεια Εγκατάστασης του Τµήµατος Ηλεκτροστατικής Βαφής», /νση Βιοµηχανίας, Νοµαρχία (30/5/2004), ισχύος 1 έτους. -86-

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στοιχεία των Θέσεων Εργασίας, Εκτίµηση Κινδύνων ανά Θέση ή Πόστο Εργασίας & Προτεινόµενα Προληπτικά και Κατασταλτικά Μέτρα ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (1) ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΕΛΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χειρισµός της Πρέσας διέλασης αλουµινίου ΠΕΡΙΓΡ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χειρίζεται την Πρέσα διέλασης αλουµινίου (ισχύος 2000 ton) Συµµετέχει στη φόρτωση και εκφόρτωση των µητρών στην Πρέσα. Συµµετέχει στην εισαγωγή και εξαγωγή µητρών στον ηλεκτρικό φούρνο προθέρµανσης µητρών. Συµµετέχει στη ρύθµιση, ευθυγράµµιση, στήριξη κλπ., του εξαγόµενου προφίλ αλουµινίου, το οποίο έχει µέση θερµοκρασία εξόδου ο P PC. Συµµετέχει στην τάνυση των νεοπαραγόµενων προφίλ -87-

29 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (2) ΕΡΓΟ ΗΓΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΕΛΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος του Τµήµατος της ιέλασης ΠΕΡΙΓΡ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χειρίζεται την Πρέσα διέλασης αλουµινίου (ισχύος 2000 ton) Συµµετέχει στη φόρτωση και εκφόρτωση των µητρών στην Πρέσα. Συµµετέχει στην εισαγωγή και εξαγωγή µητρών στον ηλεκτρικό φούρνο προθέρµανσης µητρών. Συµµετέχει τη ρύθµιση, ευθυγράµµιση, στήριξη κλπ., του εξαγόµενου προφίλ αλουµινίου, το οποίο έχει µέση θερµοκρασία εξόδου P PC. Συµµετέχει στην τάνυση των νεοπαραγόµενων προφίλ ο ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (3) ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ -88-

30 ΤΜΗΜΑ: ΙΕΛΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βοηθός του χειριστή Πρέσας ΠΕΡΙΓΡ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χειρίζεται την Πρέσα διέλασης αλουµινίου (ισχύος 2000 ton) Συµµετέχει στη φόρτωση και εκφόρτωση των µητρών στην Πρέσα. Συµµετέχει στην εισαγωγή και εξαγωγή µητρών στον ηλεκτρικό φούρνο προθέρµανσης µητρών. Συµµετέχει τη ρύθµιση, ευθυγράµµιση, στήριξη κλπ., του εξαγόµενου προφίλ αλουµινίου, το οποίο έχει µέση θερµοκρασία εξόδου P PC. Συµµετέχει στην τάνυση των νεοπαραγόµενων προφίλ ο ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (4) ΤΑΝΥΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΕΛΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τάνυση των παραγόµενων προφίλ αλουµινίου -89-

31 ΠΕΡΙΓΡ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συµµετέχει στη φόρτωση και εκφόρτωση των µητρών στην Πρέσα. Συµµετέχει στην εισαγωγή και εξαγωγή µητρών στον ηλεκτρικό φούρνο προθέρµανσης µητρών. Συµµετέχει τη ρύθµιση, ευθυγράµµιση, στήριξη κλπ., του εξαγόµενου προφίλ αλουµινίου, το οποίο έχει µέση θερµοκρασία εξόδου P PC. Επιτελεί την τάνυση των νεοπαραγόµενων προφίλ ως κύρια απασχόλησή του. ο ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΛΑΣΗΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΑ, ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ, ΟΠΟΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ: ΟΙ Ι ΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ Ι ΙΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΠΩΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αερισµός: Κανονικός Θόρυβος: ξεπερνάει το κατώτερο όριο (85 DBA) ασφαλείας, το οποίο συνεπάγει τη χρήση ακοοπροστατευτικών µέσων. Υγρασία: Αυξηµένη (ιδιαίτερα το καλοκαίρι) Φωτισµός: Κατάλληλος Θερµοκρασία: Κανονική το χειµώνα και υψηλή το καλοκαίρι Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία: Κυµαίνεται πολύ χαµηλότερα από τα -90-

32 κατώτερα όρια ασφαλείας, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων. Αέριοι φυσικοχηµικοί ρύποι: εν υπάρχουν µετρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν το συντοµότερο δυνατό. Εκτιµάται ότι είναι αυξηµένοι οι ρύποι υπό τη µορφή σκόνης, καθώς και οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (π.χ. εξαιτίας της χρήσης γράσου λίπανσης στο καυτό έµβολο). ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ: Ατυχήµατα: Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την µεταφορά του φορτίου (των καροτσιών που είναι γεµάτα µε προφίλ αλουµινίου ή των µητρών) µε τη γερανογέφυρα Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την ανάβαση ή κατάβαση του φορτίου µε τη γερανογέφυρα Τραυµατισµοί από θραύση του συρµατόσχοινου της γερανογέφυρας Τραυµατισµός από διερχόµενα οχήµατα (π.χ. Clark). Εγκαύµατα από την αφή του καυτού προφίλ αλουµινίου είτε λόγω απροσεξίας, είτε λόγω φθοράς των πυρίµαχων γαντιών. Εγκαύµατα από τη χρήση οξυγόνου για την αποκόληση ή για το λειώσιµο των «φτερών» αλουµινίου (=διαρροή αλουµινίου από το κοντέϊνερ) Επαγγελµατικοί νόσοι: -91-

33 * Βαρυκοϊα. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Συχνός έλεγχος των συρµατόσχοινων της γερανογέφυρας και αντικατάσταση αυτών που παρουσιάζουν βλάβη Ανάρτηση πινακίδων σήµανσης ασφαλείας Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως παπούτσια ασφαλείας, κράνος, γάντια πυρίµαχα, γυαλιά ή προσωπίδες, φόρµα ή µπουφάν εργασίας, ακοοπροστατευτικών µέσων (ωτοασπίδων) Μετρήσεις του θορύβου σε τακτά χρονικά διαστήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (5) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΛΑΣΗΣ Ποιοτικός Ελεγχος των νεοπαραγόµενων προφίλ βάσει των προδιαγραφών των συστηµάτων τυποποίησης (π.χ. DIN) ή βάσει των προδιαγραφών που θέτει ο πελάτης (χρήση -92-

34 του κατασκευαστικού σχεδίου). ΠΕΡΙΓΡ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπολογίζει το µήκος της µπιγιέτας που πρέπει να διελασθεί για τις µήτρες του ηµερήσιου προγράµµατος παραγωγής και ελέγχει για την µέγιστη εκµετάλευση του µήκους των βεργών των προφίλ επεµβαίνοντας διορθωτικά αν χρειαστεί ώστε να µειώνεται το ΣΚΡΑΠ στο ελάχιστο δυνατόν ποσοστό. Βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής για: α) Την ευθυγράµµιση των βεργών χωρίς να αλλοιώνονται οι απαιτούµενες διαστάσεις του προφίλ. β) Για την σωστή κοπή στα επιθυµητά µήκη, χωρίς να µένουν γρέζια πάνω στις επιφάνειες των βεργών και µε καθαρές τις άκρες. Μετράει µε κατάλληλο όργανο µέτρησης τη σκληρότητα των προφίλ όταν εξαχθούν από τον φούρνο τεχνητής γήρανσης. Συνεργάζεται συνεχώς µε τον Εργοδηγό Πρέσας, και τους Υπευθύνους Συσκευασίας για τον έλεγχο των παραγοµένων προφίλ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αερισµός: Κανονικός Θόρυβος: Ξεπερνάει το κατώτερο όριο (85 DBA) ασφαλείας, το οποίο συνεπάγει τη χρήση ακοοπροστατευτικών µέσων (όταν εκτελείται εργασία κοντά στην Πρέσα).. Υγρασία: Αυξηµένη (ιδιαίτερα το καλοκαίρι) κοντά στην Πρέσα Φωτισµός: Κατάλληλος -93-

35 Θερµοκρασία: Κανονική το χειµώνα και υψηλή το καλοκαίρι Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία: Κυµαίνεται πολύ χαµηλότερα από τα κατώτερα όρια ασφαλείας, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων. Αέριοι φυσικοχηµικοί ρύποι: εν υπάρχουν µετρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν το συντοµότερο δυνατό. Εκτιµάται ότι είναι αυξηµένοι οι ρύποι υπό τη µορφή σκόνης, καθώς και οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (π.χ. εξαιτίας της χρήσης γράσου λίπανσης στο καυτό έµβολο). ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ: Ατυχήµατα: Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την µεταφορά του φορτίου (των καροτσιών που είναι γεµάτα µε προφίλ αλουµινίου ή των µητρών) µε τη γερανογέφυρα Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την ανάβαση ή κατάβαση του φορτίου µε τη γερανογέφυρα Τραυµατισµοί από θραύση του συρµατόσχοινου της γερανογέφυρας Τραυµατισµός από διερχόµενα οχήµατα (π.χ. Clark). Εγκαύµατα από την αφή του καυτού προφίλ αλουµινίου είτε λόγω απροσεξίας, είτε λόγω φθοράς των πυρίµαχων γαντιών. Εγκαύµατα από τη χρήση οξυγόνου για την αποκόληση ή για το λειώσιµο των «φτερών» αλουµινίου (=διαρροή -94-

36 αλουµινίου από το κοντέϊνερ) ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Επαγγελµατικοί νόσοι: * Βαρυκοϊα. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως παπούτσια ασφαλείας, κράνος, γάντια πυρίµαχα, γυαλιά ή προσωπίδες, φόρµα ή µπουφάν εργασίας, ακοοπροστατευτικών µέσων (ωτοασπίδων) Μετρήσεις του θορύβου σε τακτά χρονικά διαστήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (6) ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ & ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (CLARK) ΤΜΗΜΑ: ΙΕΛΑΣΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μεταφορά πάσης φύσεως φορτίου ΠΕΡΙΓΡ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταφέρει τα «καρότσια» αλουµινίου από την Πρέσα στο Φούρνο Τεχνητής Γήρανσης Θέτει σε λειτουργία του φούρνο Τεχνητής Γήρανσης -95-

37 Φορτώνει και ξεφορτώνει τα φορτηγά µε δέµατα αλουµινίου, πρώτων υλών, scrap κλπ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αερισµός: Κανονικός Θόρυβος: ξεπερνάει το κατώτερο όριο (85 DBA) ασφαλείας, το οποίο συνεπάγει τη χρήση ακοοπροστατευτικών µέσων. Υγρασία: Αυξηµένη (ιδιαίτερα το καλοκαίρι) όταν βρίσκεται κοντά στην Πρέσα Φωτισµός: Κατάλληλος Θερµοκρασία: Κανονική το χειµώνα και υψηλή το καλοκαίρι Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία: Κυµαίνεται πολύ χαµηλότερα από τα κατώτερα όρια ασφαλείας, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων. Αέριοι φυσικοχηµικοί ρύποι: εν υπάρχουν µετρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν το συντοµότερο δυνατό. Εκτιµάται ότι είναι αυξηµένοι οι ρύποι υπό τη µορφή σκόνης, καθώς και οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (π.χ. εξαιτίας της χρήσης γράσου λίπανσης στο καυτό έµβολο). ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ: Ατυχήµατα: Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την µεταφορά του φορτίου (των καροτσιών που είναι γεµάτα µε προφίλ αλουµινίου ή των µητρών) µε τη γερανογέφυρα Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την ανάβαση ή κατάβαση του φορτίου µε τη -96-

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ :

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Με την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ : ΠΡΩΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ του Δρ Μιχάλη Χάλαρη, Επιπυραγού - Χημικού PhD,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης Δημητρέλος Χρήστος Α.Μ. 2005010033 Ευσταθίου Δημήτριος Α.Μ. 2005010060 Πανταζής Ραφαήλ Διογένης Α.Μ. 2005010034 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ TOYOTA Γ. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. Φεβρουάριος 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ. Ú K. ZÔÚÌapple. KÔ ÎÔ Ï ÎË B έκδοση A HNA 2000 EΛΛHNIKO INΣTITOYTO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.. 305/96,

Διαβάστε περισσότερα

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙA ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ σε Εταιρεία Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών ιατροφής ΑΝΩΝΥΜΟΣ A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΥΡΩΝΑΣ ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΧΑΤΖΗΗΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα