ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ. P. K. Marhavilas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ. P. K. Marhavilas"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ P. K. Marhavilas

2 1. Ανάλυση και Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου 1.1 Βασικές ενέργειες Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου είναι µια συλλογική και δυναµική διαδικασία που απαιτεί συγκεκριµένη ακολουθία βασικών ενεργειών, γιαναείναι πλήρης και αποτελεσµατική, ως ακολούθως: 1) Eντοπισµός-προσδιορισµός των πηγών κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία. 2) Πιστοποίηση (επιβεβαίωση) και ανάλυση των εν δυνάµει κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, προερχοµένων από τις παραγωγικές διαδικασίες. 3) Εκτίµηση του µεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεων του στην υγεία και ασφάλεια 4) Εφαρµογή διαδικασιών πρόληψης

3 1.2 Φάσεις της ανάλυσης και εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου Α ΦΑΣΗ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Βήµα 1: Προσδιορισµός πιθανών πηγών κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΡΓΑΣ. ΧΩΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ (ΜΗΧΑΝΕΣ) ΕΞΟΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ & ΟΥΣΙΕΣ Βήµα 2: Προσδιορισµός των εµπλεκοµένων σε πιθανή βλάβη

4 Β ΦΑΣΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Βήµα 3: Αξιολόγηση των κινδύνων Βήµα 4: Περιγραφή των µέτρων που πρέπει να ληφθούν Γ ΦΑΣΗ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ Βήµα 5: Έλεγχος της εκτίµησης και αναθεώρηση (Μελέτη Επικινδυνότητας) ΦΑΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

5 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (Decision Matrix) Ο Πίνακας Επικινδυνότητας έχει δύο διαστάσεις, την εμφάνιση επικινδυνότητας στον έναν άξονα και τις συνέπειες ή τον αντίκτυπο στον άλλο. Πιθανότητα Σχεδόν βέβαιη Πιθανή Δυνατή Ασήμαντες Β Β Α Ελάχιστες Γ Β Β Συνέπειες Μέτριες Γ Γ Β Μεγάλες Δ Γ Γ Σοβαρές Δ Δ Δ Σπάνια Α Β Β Β Γ Απίθανη Α Α Β Β Γ

7 Αποδεκτό Αποδεκτό με ελέγχους Μη επιθυμητό Α Β Γ Μη αποδεκτό Δ Χρωματική Κλίμακα διαβάθμισης της Επικινδυνότητας

8 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Η επικινδυνότητα R αποτελεί ένα ανεπιθύμητο αποτελέσματος S (εξαιτίας συχνότητας εμφάνισης F του της πιθανότητας P να αποτελεί το γινόμενο της να συμβεί γεγονός (πηγή κινδύνου), του δείκτη σοβαρότητας εξαιτίας του ανεπιθύμητου γεγονότος), και της του ανεπιθύμητου γεγονότος (ή βλάβης). R = P S F ο κάθε παράγοντας της παραπάνω σχέσης λαμβάνει τιμές από 1 έως 10 με τις παρακάτω κλίμακες. 10 σύμφωνα

9 Πίνακας 1: Διαβάθμιση του δείκτη πιθανότητας σε σχέση με το ανεπιθύμητο γεγονός Δείκτης Πιθανότητας (P) Αναπόφευκτο Σχεδόν σίγουρο Πολύ πιθανό Πιθανό Πιθανότητα ελαφρώς μεγαλύτερη του 50% Πιθανότητα 50% Πιθανότητα ελαφρώς μικρότερη του 50% Σπάνιο Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος Σχεδόν απίθανο Απίθανο

10 Πίνακας 2: Διαβάθμιση του δείκτη σοβαρότητας αποτελέσματος σε σχέση με το ανεπιθύμητο γεγονός Δείκτης Σοβαρότητας Αποτελέσματος (S) Θάνατος Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος Μόνιμη ολική ανικανότητα Μόνιμη σοβαρή ανικανότητα Μόνιμη ελαφρά ανικανότητα Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις εβδομάδες και επιστροφή με προβλήματα υγείας Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις εβδομάδες και επιστροφή με πλήρη ανάρρωση Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις ημέρες και λιγότερο από τρεις εβδομάδες και επιστροφή με πλήρη ανάρρωση Απουσία από την εργασία για λιγότερο από τρεις ημέρες και επιστροφή με πλήρη ανάρρωση Ελαφρός τραυματισμός χωρίς απώλεια ημερών εργασίας και πλήρη ανάρρωση Καμία ανθρώπινη βλάβη

11 Πίνακας 3: Διαβάθμιση του δείκτη συχνότητας σε σχέση με το ανεπιθύμητο γεγονός Δείκ.συχνότητας (F) Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος Μόνιμη παρουσία βλάβης Η βλάβη εμφανίζεται ανά 30 δευτερόλεπτα Η βλάβη εμφανίζεται ανά λεπτό Η βλάβη εμφανίζεται κάθε 30 λεπτά Η βλάβη εμφανίζεται κάθε μία ώρα Η βλάβη εμφανίζεται σε κάθε βάρδια Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά την εβδομάδα Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά το μήνα Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά το χρόνο Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά στα πέντε χρόνια

12 Πίνακας 4: Διαβάθμιση της τιμής της επικινδυνότητας σε σχέση με το βαθμό αμεσότητας λήψης μέτρων. Τιμή της επικινδυνότητας (R) Βαθμός αμεσότητας λήψης μέτρων Άμεση λήψη μέτρων Λήψη μέτρων σε διάστημα επτά ημερών Λήψη μέτρων σε διάστημα ενός μήνα Λήψη μέτρων σε διάστημα ενός έτους <200 Δεν είναι αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων, αλλά η παρακολούθηση του συμβάντος

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ -72-

14 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ H παρούσα µελέτη επικινδυνότητας για το εργοστάσιο της Εταιρείας διέλασης αλουµινίου, η οποία είναι σύµφωνη µε το Π.. 17/1996, υλοποιήθηκε βασιζόµενη αφενός στη βοήθεια και τη συνεργασία που επέδειξαν το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρείας και αφετέρου στο πληροφοριακό υπόβαθρο που αποκτήθηκε µετά από εκτεταµένη έρευνα µε σειρά επισκέψεων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου διέλασης αλουµινίου και από στοιχεία προϋπάρχουσας µελέτης [Α.10]. Πιο συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες: Προσδιορίστηκαν λεπτοµερώς οι θέσεις εργασίας και καταγράφηκαν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση επικινδυνότητας. Προσδιορίστηκαν οι θέσεις εργασίας που παρουσιάζουν αυξηµένη πιθανότητα κινδύνου. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις θέσεις εργασίας που βρίσκονται στους χώρους της παραγωγής επειδή αυτές οι θέσεις παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ανάλυση επικινδυνότητας σε αντίθεση µε τις θέσεις εργασίας στα γραφεία για τις οποίες οι κίνδυνοι είναι περιορισµένοι. Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν µε την παραπάνω µεθοδολογία, παρουσιάζονται µε την µορφή πινάκων στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 & 2. Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν για κάθε θέση εργασίας µε σκοπό να προσδιορισθούν οι πιθανοί κίνδυνοι και να εκτιµηθεί η σχετική επικινδυνότητα, αφορούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Συνθήκες εργασίας Καταγράφονται οι φυσικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελείται η εργασία (αερισµός, στάθµη θορύβου, ατµοσφαιρική υγρασία, φωτισµός θερµοκρασία) και παρουσιάζεται µια εκτίµηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των συνθηκών αυτών. Προσδιορισµός των κινδύνων: Για κάθε θέση εργασίας προσδιορίστηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο κάθε εργαζόµενος. -73-

15 2. ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι συνθήκες που επικρατούν στις θέσεις εργασίας που βρίσκονται στους χώρους παραγωγής του εργοστασίου περιγράφονται στο παράρτηµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ). Η περιγραφή αυτή των συνθηκών εργασίας στηρίζεται κυρίως σε εκτιµήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις (θορύβου, φωτισµού, σκόνης, υγρασίας), για τον προσδιορισµό των οποίων, πραγµατοποιήθηκαν από επιτροπή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, στις 8 Ιουνίου 2005 οι κατάλληλες µετρήσεις (παρακάτω επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες από την παρακολούθηση της διαδικασίας των µετρήσεων ). Σε γενικές γραµµές στους χώρους παραγωγής επικρατούν οι παρακάτω συνθήκες: 3. UΘόρυβοςU: Υπάρχει σχετικά υψηλή στάθµη θορύβου που προκαλείται από την λειτουργία των µηχανών. 4. UΑερισµόςU: Είναι συνεχής και κατάλληλος. 5. UΥγρασίαU: Υπάρχει τοπικά, µόνο στο Τµήµα Ηλεκτροστατικής Βαφής (όταν λειτουργεί), αυξηµένη υγρασία λόγω της φύσης της διαδικασίας της Ηλεκτροστατικής Βαφής. 6. UΦωτισµόςU: Ο γενικός φωτισµός των χώρων παραγωγής χαρακτηρίζεται ικανοποιητικός. 7. UΘερµοκρασίαU: Κυµαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, αν και τοπικά παρατηρούνται έντονες διακυµάνσεις. 8. UΑέριοι φυσικοχηµικοί ρύποι (αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, σκόνη, όξινοι ή αλκαλικοί υδρατµοί)u: εν υπάρχουν µετρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν το συντοµότερο δυνατό. 9. UΗλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (f=50 Hz) λόγω του ΥΣ ΜΤ/ΧΤ 20KVoltU: Κυµαίνεται πολύ χαµηλότερα από τα κατώτερα όρια ασφαλείας του προτύπου του ΕΛΟΤ/ΤΕ 75, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων. 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ -74-

16 Οι καταστάσεις και οι δραστηριότητες εργασίας που απαιτούν εκτίµηση κινδύνου εστιάζονται στον χώρο παραγωγής. Για κάθε εργασία προσδιορίστηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι, ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας και τις επικρατούσες συνθήκες. Ο προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων έγινε µετά από επιτόπια παρατήρηση και εκτίµηση των πληροφοριών σχετικά µε τις θέσεις εργασίας. 3.1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ κίνδυνος κατά τη χρήση του εξοπλισµού εργασίας ( µηχανήµατα ) Έκθεση σε κινούµενα ή περιστρεφόµενα µέρη µε ανεπαρκή προφύλαξη τα οποία µπορούν να προκαλέσουν τον τραυµατισµό των άκρων. Έκθεση σε κινήσεις οχηµάτων τα οποία µπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση µε εργαζόµενο και τραυµατισµό του. κίνδυνος στις κτιριακές δοµές εµβαδόν χώρου εργασίας έξοδοι (σε ικανοποιητικό αριθµό σε σχέση µε τα άτοµα) δάπεδα (ολισθηρά, ανώµαλα) κίνδυνος από ελλείψεις στην ασφάλεια των µηχανών προφυλακτήρες στον µηχανισµό µετάδοσης κίνησης προφυλακτήρες στην επιφάνεια εργασίας των µηχανών (Εικόνα 7.1) προφυλακτήρες στα όργανα χειρισµού των µηχανών (Εικόνα 7.1) κίνδυνος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατά τις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων κίνδυνος από πυρκαϊές και εκρήξεις παρουσία και χρήση εύφλεκτων υλικών 3.2 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες Έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από τους κινητήρες των µηχανών παραγωγής και το Υποσταθµό Υψηλής προς Μέση Τάση των 20 Kvolt, που είναι παρακείµενος στον χώρο της παραγωγής. Έκθεση σε ηλεκτρική τάση. Έκθεση σε θόρυβο που προέρχεται από την λειτουργία των µηχανών. -75-

17 Έκθεση σε υγρασία (µόνο για το Τµήµα Ηλεκτροστατικής βαφής και όταν βρίσκεται σε λειτουργία) που προέρχεται από την εξάτµιση ενός αλκαλικού διαλύµατος (σαπουνέλαιου) καθαρισµού των προφίλ αλουµινίου καθώς και από την εξάτµιση του διαλύµατος NaOH. Έκθεση σε αποσπώµενα σωµατίδια που προέρχονται από τον τρόπο επεξεργασίας της πρώτης ύλης. Έκθεση σε εισπνοή σκόνης (εξαιτίας του ψεκασµού αντικολλητικής πούδρας επί της βάσης των µπιγιετών αλουµινίου και λόγω της πεπαλαιωµένης κατάστασης του δαπέδου του χώρου παραγωγής). Έκθεση σε χηµικούς παράγοντες Έκθεση σε αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (εξαιτίας της εξάτµισης του λιπαντικού γράσου που επαλείφεται επί του εµβόλου της Πρέσας). Έκθεση σε υδρατµούς διαλύµατος θειικού οξέως (HB2BSOB4B) νιτρικού οξέως (HNOB3B), χρωµικού οξέως, υδροχλωρικού οξέως (HCl) και καυστικού νατρίου (NaOH). Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες εν υπάρχουν στοιχεία λόγω µη ύπαρξης βιολογικών παραγόντων. 3.3 ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ οργάνωση εργασίας χειρωνακτική διακίνηση φορτίων εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης ψυχολογικούς παράγοντες ρυθµοί παραγωγής, διαλείµµατα, επαναληπτικότητα, µονοτονία, έλεγχος, ένταση κ.τ.λ. εµφάνιση βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος, κακός φωτισµός, δύσκολες θερµικές συνθήκες ) εργονοµικούς παράγοντες ακατάλληλος σχεδιασµός θέσης εργασίας υπερβολικές απαιτήσεις της εργασίας σε µνήµη, προσοχή (π.χ. διορθωτές µήτρας, χειριστές) κ.τ.λ. αντίξοες συνθήκες εργασίας εργασίες σε αντίξοες κλιµατολογικές συνθήκες -76-

18 Για όλους τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου και για κάθε θέση εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Στην συνέχεια εκτιµήθηκε η επικινδυνότητα για κάθε περίπτωση. Για την εκτίµηση του κινδύνου, ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: Συχνότητα εµφάνισης Σοβαρότητα των συνεπειών Η κλίµακα επικινδυνότητας εκφράζεται ποιοτικά µε την παρακάτω διαβάθµιση: ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης της επικινδυνότητας (risk) παρουσιάζονται συνοπτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 5 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Τα µέτρα τα οποία στην συγκεκριµένη περίπτωση ενδείκνυται να ληφθούν για την καταπολέµηση των κινδύνων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Α) Κατασταλτικά µέτρα ( χαρακτηρίζονται τα µέτρα που καταπολεµούν τον κίνδυνο εν τη γενέσει του) Β) Προληπτικά µέτρα (είναι τα µέτρα τα οποία στόχο έχουν την πρόληψη ή την εξάλειψη των επιπτώσεων της πηγής του κινδύνου στον ανθρώπινο οργανισµό. ) Ανάλογα µε τον βαθµό επικινδυνότητας που παρουσιάζει κάθε θέση εργασίας από την έκθεση του εργαζόµενου σε κάποιο ή κάποιους από τους αναφερόµενους παράγοντες κινδύνου προτείνεται η λήψη συγκεκριµένων προληπτικών και / ή κατασταλτικών µέτρων, εφόσον αυτά κρίνονται απαραίτητα. Τα µέτρα αυτά ανάλογα µε το είδος του κινδύνου και για κάθε θέση εργασίας παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

19 UΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ U Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1,U παρουσιάζονται στοιχεία της βιοµηχανίας που συλλέχθηκαν (έντυπο εκτίµησης κινδύνου) µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους στην προσπάθεια εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2,U παρουσιάζονται στοιχεία των θέσεων εργασίας, εκτίµηση κινδύνων ανά θέση ή πόστο εργασίας & τα αντίστοιχα προτεινόµενα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3U, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της εκτίµησης της επικινδυνότητας (risk). Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4U, παρουσιάζονται συνοπτικά κίνδυνοι έκθεσης των εργαζοµένων σε διάφορους παράγοντες, τα κατασταλτικά και προληπτικά µέτρα καθώς και η µεθοδολογία που προτείνεται για την αντιµετώπισή τους. Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5U, γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση της σήµανσης, που είναι επιβεβληµένη η στους χώρους εργασίας. Στο UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6,U παρουσιάζεται κατάλογος µετρήσεων από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. -78-

20 P Γ ΜΕΡΟΣ 6.1 Έντυπο Εκτίµησης του Επαγγελµατικού Κινδύνου UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1U Έντυπο εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου Π.. 17/1996, άρθρο 8. U1. Στοιχεία επιχείρησης: U1.β. Τύπος επιχείρησης:u Βιοµηχανία ιέλασης Αλουµινίου U2. ραστηριότητα της επιχείρησης:u ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3. Έτος ίδρυσης της επιχείρησης: Συνολικός αριθµός ετών παραγωγικής δραστηριότητας: Αριθµός παραγωγικών τµηµάτων: 5 6. Παραγωγική διαδικασία και τελικό προϊόν : Περίληψη: Το αλουµίνιο υπό µορφή µπιγιέτας (Α ύλη) προθερµαίνεται στους ο PC (σε ειδικό φούρνο υγραερίου), στη συνέχεια υφίσταται διέλαση (δηλ. συµπίεση) πάνω σε ειδικό καλούπι (µήτρα) µε υδραυλική Πρέσα ισχύος 2000 Ton, οπότε παράγεται το προφίλ αλουµινίου υπό µορφή ράβδων (µήκους ~40-45m). Οι ράβδοι αυτοί υφίστανται τάνυση (1-2%), κόβονται σε προκαθορισµένα µήκη (βάσει των απαιτήσεων των πελατών), στη συνέχεια τοποθετούνται σε ειδικά τελάρα και ψήνονται ο σε ειδικό φούρνο υγραερίου στους 175 P PC για ~8hr (διαδικασία τεχνητής γήρανσης). Στις περισσότερες περιπτώσεις (ανάλογα µε την απαίτηση του πελάτη) τα προφίλ υφίστανται ηλεκτροστατική βαφή. Στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, τα προφίλ συσκευάζονται (µε χαρτόνι ή χαρτί), δεµατοποιούνται και διατίθενται στην αγορά. 7. Γενική κάτοψη της επιχείρησης και των εργασιακών τµηµάτων: -79-

21 8. Πρωτόκολλο συντήρησης των µηχανών και των εγκαταστάσεων: Η συντήρηση των µηχανών γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των κατασκευαστών όπως αυτές αναγράφονται στα βιβλία λειτουργίας των µηχανών. Τηρείται «Βιβλίο Παρακολούθησης της Καλής Λειτουργίας & Συντήρησης του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού» του εργοστασίου, το οποίο έχει θεωρηθεί από το Ειρηνοδικείο Ξάνθης την 29/5/ Χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες και χηµικές ουσίες επεξεργασίας: -80-

22 Κράµα αλουµινίου AlMgSi0.5 ή AlMgSi0.7 (βλ. DIN για την επιµέρους σύσταση των διαφόρων στοιχείων του κράµατος) υπό µορφή κολώνας ή µπιγιέτας. Υγρό Οξυγόνο Υγραέριο (µίγµα προπανίου-βουτανίου) Ασετιλίνη Σόδα (NaOH) καθαρισµού των µητρών της διέλασης (σε στερεά µορφή) καθώς και στον απιονισµό του νερού (σε υγρή µορφή) Χηµικές ουσίες για την Ηλεκτροστατική Βαφή των προφίλ AL: Στην ηλεκτροστατική βαφή των παραγόµενων προφίλ αλουµινίου χρησιµοποιούνται οι κάτωθι χηµικές ουσίες: - Στάδιο χηµικής επεξεργασίας της επιφάνειας των προφίλ AL: α) DAL PF (της SURF CHEM): Ισχυρή όξινη (ph<2) ουσία, η οποία περιέχει υδροφθορικό οξύ (<15%), φωσφορικό οξύ (<30%) και ανιονικά και µη ιονικά τασιενεργά (<10%) και η οποία χρησιµοποιείται σε υδατικό διάλυµα συγκέντρωσης 2-5% κ.ο. για την απολίπανση ή απολάδωση και την προσβολή της επιφάνειας του αλουµινίου. β) SURF CHROM (της SURF CHEM): Ισχυρή όξινη ουσία (ph< ), η οποία περιέχει χρωµικό οξύ (<30%), υδροφθορικό οξύ (<10%), νιτρικό οξύ (<20%) και φθοριούχο νάτριο (<10%) και η οποία χρησιµοποιείται σε υδατικό διάλυµα, συγκέντρωσης 8-10kgr/1000 lt νερού, για την χρωµάτωση της επιφάνειας του αλουµινίου, δηλ. την χηµική οξείδωση της επιφάνειάς του η οποία δηµιουργεί ένα άµορφο υπόστρωµα ένυδρων οξειδίων του αργιλίου και του χρωµίου κατάλληλο να δεχθεί την πούδρα. - Επίστρωση πούδρας στην επιφάνεια των προφίλ AL και πολυµερισµός της πούδρας: Ειδική σκόνη (πούδρα) (της ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε.): η οποία επιστρώνεται στην επιφάνεια των προφίλ του ΑL και η οποία στη συνέχεια ο πολυµερίζεται σε θερµοκρασία P P C. Χηµικές ουσίες για την κατεργασία των αποβλήτων της Ηλεκτροστατικής Βαφής των προφίλ AL: * Οξέα σε υγρή συµπυκνωµένη µορφή, όπως HB2BSOB4B, HCl τα οποία χρησιµοποιούνται στις διάφορες εξουδετερώσεις των αποβλήτων της διαδικασίας της ηλεκτροστατικής βαφής. Το HCl χρησιµοποιείται και στον απιονισµό του νερού. -81-

23 * Ασβέστης ο οποίος χρησιµοποιούνται στις διάφορες εξουδετερώσεις των αποβλήτων της διαδικασίας της ηλεκτροστατικής βαφής. 10. ιάθεση αποβλήτων (στερεών, υγρών, αερίων, τοξικών κλπ.) Τα απόβλητα του εργοστασίου αποτελούνται από βιοµηχανικό νερό που χρησιµοποιείται από τους εναλλάκτες θερµότητας (chillers) της Πρέσας για την ψύξη της. Το νερό αυτό, χρησιµοποιείται είτε για την άρδευση του αγρού που περιβάλλει το συγκρότηµα του Εργοστασίου, είτε ένα µέρος του διοχετεύεται στον µεγάλο αύλακα του εργοστασίου. Τα απόβλητα του Τµήµατος της Ηλεκτροστατικής Βαφής, τα οποία προέρχονται από τις δεξαµενές πλύσης (ή µπάνια πλύσης), υφίστανται την κατάλληλη επεξεργασία σε τέτοιο βαθµό ώστε τα στερεά εξουδετερωµένα κατάλοιπα (που προέρχονται από την ειδική φιλτρόπρεσα) οδηγούνται στην ΧΥΤΑ της περιοχής. (Υπάρχει έγκριση της Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας). 14. Αριθµός µόνιµα εργαζοµένων στην επιχείρηση: ανδρών 36 γυναικών 4 υπαλλήλων µαθητευοµένων ανηλίκων ατόµων µε ειδικές ανάγκες ΣΥΝΟΛΟ Μέση ηλικία των εργαζοµένων: ~ Παρούσες ειδικότητες στην επιχείρηση: ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΣ ΠΡΕΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΕΣΑΣ ΤΑΝΥΣΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ -82-

24 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΝ ΒΟΗΘΟΣ ΙΟΡΘΩΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ & ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ (Η/Β) ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΝΙΩΝ ΤΗΣ Η/Β ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΗΣ Η/Β ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Η/Β ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Ο ΗΓΟΣ 15. Βάρδιες εργασίας στην επιχείρηση: ΥΟ ΒΑΡ ΙΕΣ 16. Αριθµός εργατικών ατυχηµάτων, των έξι τελευταίων χρόνων λειτουργίας της επιχείρησης. αριθµός Σύνολο ατυχηµάτων: 19 Θανατηφόρα ατυχήµατα: 0 Πόσα δηλώθηκαν στον Ασφαλ. Φορέα: 19 Πόσα δηλώθηκαν στην Επ. Εργασίας: 19 Ατυχήµατα που διερευνήθηκαν: Αριθµός επαγγελµατικών ασθενειών των δέκα τελευταίων χρόνων λειτουργίας της επιχείρησης. Επαγγελµατική ασθένεια Παραγωγικό τµήµα -83- Αριθµός περιστατικών Αριθ. δηλωθέντων περιστατικών Βαρηκοΐα ιέλασης

25 Σύνολο: Εκπαίδευση των εργαζόµενων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας: Έγινε εκπαίδευση των εργαζόµενων έπ ευκαιρία: Ναι Όχι α) της πρόσληψης Χ β) µετάθεσης ή αλλαγής θέσης εργασίας Χ γ) εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας Χ δ) εισαγωγής νέας τεχνολογίας Χ ε) άλλη περίπτωση Χ 19. Ενηµέρωση των εργαζόµενων για τους κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας. Έγινε ενηµέρωση των εργαζόµενων: Ναι Όχι α) κατ άτοµο Χ β) καθ οµάδες Χ γ) στο σύνολο των εργαζοµένων Χ δ) µε ανακοινώσεις Χ ε) µε άλλο τρόπο Χ 20. Άλλα θέµατα Ναι Όχι α) έγιναν ασκήσεις διαφυγής και διάσωσης ; Χ β) έγιναν ασκήσεις πυρασφάλειας ; Χ γ) υπάρχει κατάλληλη υποδοµή και διασυνδέσεις µε αρµόδιες Χ υπηρεσίες προκειµένου να αντιµετωπισθούν άµεσα θέµατα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας ; δ) Έχουν ορισθεί εκπαιδευµένοι εργαζόµενοί, υπεύθυνοι για Χ την εφαρµογή των µέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, για την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων ; ε) Τηρείται ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο Χ αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήµατος ; στ) τηρείται κατάλογος των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν Χ ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών ; -84-

26 24. Εκπρόσωπος των εργαζόµενων µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Υπάρχουν εκλεγµένοι εκπρόσωποι των για θέµατα υγείας και ασφάλειας (ΕΥΑΕ) ; Ναι Χ Όχι 22. Στοιχεία προσωπικού που προσέφερε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας. α. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Ονοµατεπώνυµο: Επίπεδο γνώσεων: Α.Ε.Ι Ειδικότητά: Χρόνος απασχόλησης: ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 30 ΩΡΕΣ / ΜΗΝΑ β. Υπηρεσίες γιατρού εργασίας Ονοµατεπώνυµο: Ειδικότητά: Χρόνος απασχόλησης: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 4 ΩΡΕΣ / ΜΗΝΑ 23. Κοινές συνεδριάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 1568/85 Ηµεροµηνία Συµµετοχή Εργοδοτών Συµµετοχή Εργαζοµένων Συµµετοχή Τ. Α. Συµµετοχή Γ.Ε 1. 4/10/2002 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 2. 14/10/2003 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Τηρείται Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων. 24. Τηρούνται σύµφωνα µε το νόµο τα κάτωθι βιβλία: α) «Βιβλίο παρακολούθησης της καλής λειτουργίας & συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού» του εργοστασίου, το οποίο έχει θεωρηθεί από το Ειρηνοδικείο την 29/5/

27 β) «Βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας», το οποίο θεωρήθηκε από την Επιθεώρηση Εργασίας την 18/2/1999. γ) «Βιβλίο καταχώρησης των µετρήσεων των Φυσικών & Χηµικών παραγόντων» (δεν απαιτείται σύµφωνα µε το νόµο θεώρηση αυτού). δ) «Βιβλίο καταγραφής των ατυχηµάτων» (δεν απαιτείται σύµφωνα µε το νόµο θεώρηση αυτού). ε) «Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Εργοδότου, Εργαζοµένων, Τ.Α. και Γ.Ε. για θέµατα Υγιεινής & Ασφάλειας» (δεν είναι απαίτηση του νόµου) 25. Άλλα στοιχεία α) Υπάρχει εγκεκριµένη «Μελέτη Πυροπροστασίας» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (28/5/2004). β) Υπάρχει εγκεκριµένη «Επ αόριστον άδεια λειτουργίας της Βιοµηχανίας» από τη ιεύθυνση Βιοµηχανίας, της Νοµαρχίας (Μάιος 1998). γ) Υπάρχει έγκριση «Περιβαλλοντικών Όρων» από την Νοµαρχία (14/5/2004). δ) Υπάρχει εγκεκριµένη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» από την Νοµαρχία (25/6/2004) ε) Εγκεκριµένη «Άδεια Εγκατάστασης του Τµήµατος Ηλεκτροστατικής Βαφής», /νση Βιοµηχανίας, Νοµαρχία (30/5/2004), ισχύος 1 έτους. -86-

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στοιχεία των Θέσεων Εργασίας, Εκτίµηση Κινδύνων ανά Θέση ή Πόστο Εργασίας & Προτεινόµενα Προληπτικά και Κατασταλτικά Μέτρα ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (1) ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΕΛΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χειρισµός της Πρέσας διέλασης αλουµινίου ΠΕΡΙΓΡ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χειρίζεται την Πρέσα διέλασης αλουµινίου (ισχύος 2000 ton) Συµµετέχει στη φόρτωση και εκφόρτωση των µητρών στην Πρέσα. Συµµετέχει στην εισαγωγή και εξαγωγή µητρών στον ηλεκτρικό φούρνο προθέρµανσης µητρών. Συµµετέχει στη ρύθµιση, ευθυγράµµιση, στήριξη κλπ., του εξαγόµενου προφίλ αλουµινίου, το οποίο έχει µέση θερµοκρασία εξόδου ο P PC. Συµµετέχει στην τάνυση των νεοπαραγόµενων προφίλ -87-

29 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (2) ΕΡΓΟ ΗΓΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΕΛΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος του Τµήµατος της ιέλασης ΠΕΡΙΓΡ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χειρίζεται την Πρέσα διέλασης αλουµινίου (ισχύος 2000 ton) Συµµετέχει στη φόρτωση και εκφόρτωση των µητρών στην Πρέσα. Συµµετέχει στην εισαγωγή και εξαγωγή µητρών στον ηλεκτρικό φούρνο προθέρµανσης µητρών. Συµµετέχει τη ρύθµιση, ευθυγράµµιση, στήριξη κλπ., του εξαγόµενου προφίλ αλουµινίου, το οποίο έχει µέση θερµοκρασία εξόδου P PC. Συµµετέχει στην τάνυση των νεοπαραγόµενων προφίλ ο ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (3) ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ -88-

30 ΤΜΗΜΑ: ΙΕΛΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βοηθός του χειριστή Πρέσας ΠΕΡΙΓΡ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χειρίζεται την Πρέσα διέλασης αλουµινίου (ισχύος 2000 ton) Συµµετέχει στη φόρτωση και εκφόρτωση των µητρών στην Πρέσα. Συµµετέχει στην εισαγωγή και εξαγωγή µητρών στον ηλεκτρικό φούρνο προθέρµανσης µητρών. Συµµετέχει τη ρύθµιση, ευθυγράµµιση, στήριξη κλπ., του εξαγόµενου προφίλ αλουµινίου, το οποίο έχει µέση θερµοκρασία εξόδου P PC. Συµµετέχει στην τάνυση των νεοπαραγόµενων προφίλ ο ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (4) ΤΑΝΥΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΕΛΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τάνυση των παραγόµενων προφίλ αλουµινίου -89-

31 ΠΕΡΙΓΡ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συµµετέχει στη φόρτωση και εκφόρτωση των µητρών στην Πρέσα. Συµµετέχει στην εισαγωγή και εξαγωγή µητρών στον ηλεκτρικό φούρνο προθέρµανσης µητρών. Συµµετέχει τη ρύθµιση, ευθυγράµµιση, στήριξη κλπ., του εξαγόµενου προφίλ αλουµινίου, το οποίο έχει µέση θερµοκρασία εξόδου P PC. Επιτελεί την τάνυση των νεοπαραγόµενων προφίλ ως κύρια απασχόλησή του. ο ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΛΑΣΗΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΑ, ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ, ΟΠΟΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ: ΟΙ Ι ΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ Ι ΙΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΠΩΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αερισµός: Κανονικός Θόρυβος: ξεπερνάει το κατώτερο όριο (85 DBA) ασφαλείας, το οποίο συνεπάγει τη χρήση ακοοπροστατευτικών µέσων. Υγρασία: Αυξηµένη (ιδιαίτερα το καλοκαίρι) Φωτισµός: Κατάλληλος Θερµοκρασία: Κανονική το χειµώνα και υψηλή το καλοκαίρι Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία: Κυµαίνεται πολύ χαµηλότερα από τα -90-

32 κατώτερα όρια ασφαλείας, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων. Αέριοι φυσικοχηµικοί ρύποι: εν υπάρχουν µετρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν το συντοµότερο δυνατό. Εκτιµάται ότι είναι αυξηµένοι οι ρύποι υπό τη µορφή σκόνης, καθώς και οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (π.χ. εξαιτίας της χρήσης γράσου λίπανσης στο καυτό έµβολο). ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ: Ατυχήµατα: Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την µεταφορά του φορτίου (των καροτσιών που είναι γεµάτα µε προφίλ αλουµινίου ή των µητρών) µε τη γερανογέφυρα Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την ανάβαση ή κατάβαση του φορτίου µε τη γερανογέφυρα Τραυµατισµοί από θραύση του συρµατόσχοινου της γερανογέφυρας Τραυµατισµός από διερχόµενα οχήµατα (π.χ. Clark). Εγκαύµατα από την αφή του καυτού προφίλ αλουµινίου είτε λόγω απροσεξίας, είτε λόγω φθοράς των πυρίµαχων γαντιών. Εγκαύµατα από τη χρήση οξυγόνου για την αποκόληση ή για το λειώσιµο των «φτερών» αλουµινίου (=διαρροή αλουµινίου από το κοντέϊνερ) Επαγγελµατικοί νόσοι: -91-

33 * Βαρυκοϊα. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Συχνός έλεγχος των συρµατόσχοινων της γερανογέφυρας και αντικατάσταση αυτών που παρουσιάζουν βλάβη Ανάρτηση πινακίδων σήµανσης ασφαλείας Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως παπούτσια ασφαλείας, κράνος, γάντια πυρίµαχα, γυαλιά ή προσωπίδες, φόρµα ή µπουφάν εργασίας, ακοοπροστατευτικών µέσων (ωτοασπίδων) Μετρήσεις του θορύβου σε τακτά χρονικά διαστήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (5) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΛΑΣΗΣ Ποιοτικός Ελεγχος των νεοπαραγόµενων προφίλ βάσει των προδιαγραφών των συστηµάτων τυποποίησης (π.χ. DIN) ή βάσει των προδιαγραφών που θέτει ο πελάτης (χρήση -92-

34 του κατασκευαστικού σχεδίου). ΠΕΡΙΓΡ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπολογίζει το µήκος της µπιγιέτας που πρέπει να διελασθεί για τις µήτρες του ηµερήσιου προγράµµατος παραγωγής και ελέγχει για την µέγιστη εκµετάλευση του µήκους των βεργών των προφίλ επεµβαίνοντας διορθωτικά αν χρειαστεί ώστε να µειώνεται το ΣΚΡΑΠ στο ελάχιστο δυνατόν ποσοστό. Βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής για: α) Την ευθυγράµµιση των βεργών χωρίς να αλλοιώνονται οι απαιτούµενες διαστάσεις του προφίλ. β) Για την σωστή κοπή στα επιθυµητά µήκη, χωρίς να µένουν γρέζια πάνω στις επιφάνειες των βεργών και µε καθαρές τις άκρες. Μετράει µε κατάλληλο όργανο µέτρησης τη σκληρότητα των προφίλ όταν εξαχθούν από τον φούρνο τεχνητής γήρανσης. Συνεργάζεται συνεχώς µε τον Εργοδηγό Πρέσας, και τους Υπευθύνους Συσκευασίας για τον έλεγχο των παραγοµένων προφίλ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αερισµός: Κανονικός Θόρυβος: Ξεπερνάει το κατώτερο όριο (85 DBA) ασφαλείας, το οποίο συνεπάγει τη χρήση ακοοπροστατευτικών µέσων (όταν εκτελείται εργασία κοντά στην Πρέσα).. Υγρασία: Αυξηµένη (ιδιαίτερα το καλοκαίρι) κοντά στην Πρέσα Φωτισµός: Κατάλληλος -93-

35 Θερµοκρασία: Κανονική το χειµώνα και υψηλή το καλοκαίρι Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία: Κυµαίνεται πολύ χαµηλότερα από τα κατώτερα όρια ασφαλείας, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων. Αέριοι φυσικοχηµικοί ρύποι: εν υπάρχουν µετρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν το συντοµότερο δυνατό. Εκτιµάται ότι είναι αυξηµένοι οι ρύποι υπό τη µορφή σκόνης, καθώς και οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (π.χ. εξαιτίας της χρήσης γράσου λίπανσης στο καυτό έµβολο). ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ: Ατυχήµατα: Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την µεταφορά του φορτίου (των καροτσιών που είναι γεµάτα µε προφίλ αλουµινίου ή των µητρών) µε τη γερανογέφυρα Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την ανάβαση ή κατάβαση του φορτίου µε τη γερανογέφυρα Τραυµατισµοί από θραύση του συρµατόσχοινου της γερανογέφυρας Τραυµατισµός από διερχόµενα οχήµατα (π.χ. Clark). Εγκαύµατα από την αφή του καυτού προφίλ αλουµινίου είτε λόγω απροσεξίας, είτε λόγω φθοράς των πυρίµαχων γαντιών. Εγκαύµατα από τη χρήση οξυγόνου για την αποκόληση ή για το λειώσιµο των «φτερών» αλουµινίου (=διαρροή -94-

36 αλουµινίου από το κοντέϊνερ) ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Επαγγελµατικοί νόσοι: * Βαρυκοϊα. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως παπούτσια ασφαλείας, κράνος, γάντια πυρίµαχα, γυαλιά ή προσωπίδες, φόρµα ή µπουφάν εργασίας, ακοοπροστατευτικών µέσων (ωτοασπίδων) Μετρήσεις του θορύβου σε τακτά χρονικά διαστήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (6) ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ & ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (CLARK) ΤΜΗΜΑ: ΙΕΛΑΣΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μεταφορά πάσης φύσεως φορτίου ΠΕΡΙΓΡ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταφέρει τα «καρότσια» αλουµινίου από την Πρέσα στο Φούρνο Τεχνητής Γήρανσης Θέτει σε λειτουργία του φούρνο Τεχνητής Γήρανσης -95-

37 Φορτώνει και ξεφορτώνει τα φορτηγά µε δέµατα αλουµινίου, πρώτων υλών, scrap κλπ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αερισµός: Κανονικός Θόρυβος: ξεπερνάει το κατώτερο όριο (85 DBA) ασφαλείας, το οποίο συνεπάγει τη χρήση ακοοπροστατευτικών µέσων. Υγρασία: Αυξηµένη (ιδιαίτερα το καλοκαίρι) όταν βρίσκεται κοντά στην Πρέσα Φωτισµός: Κατάλληλος Θερµοκρασία: Κανονική το χειµώνα και υψηλή το καλοκαίρι Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία: Κυµαίνεται πολύ χαµηλότερα από τα κατώτερα όρια ασφαλείας, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων. Αέριοι φυσικοχηµικοί ρύποι: εν υπάρχουν µετρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν το συντοµότερο δυνατό. Εκτιµάται ότι είναι αυξηµένοι οι ρύποι υπό τη µορφή σκόνης, καθώς και οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (π.χ. εξαιτίας της χρήσης γράσου λίπανσης στο καυτό έµβολο). ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ: Ατυχήµατα: Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την µεταφορά του φορτίου (των καροτσιών που είναι γεµάτα µε προφίλ αλουµινίου ή των µητρών) µε τη γερανογέφυρα Τραυµατισµός από σύνθλιψη κατά την ανάβαση ή κατάβαση του φορτίου µε τη -96-

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 1 Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Στη συνέχεια θα δώσουµε απλές και πρακτικές οδηγίες για την σύνταξη της µελέτης της εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Διαβάστε περισσότερα

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου ρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής ΕΛΊΝΥΑΕ Παπαδόπουλος Μάκης, Τεχνικός Ασφάλειας, Μέλος του.σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Εµπειρία από την εφαρµογή σε Λατοµεία αδρανών υλικών 4η Φάση: Λήψη µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης βίαιο συμβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα 1990 1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες >25.000 εργατικά ατυχήματα 2011 > 5.000 εργατικά ατυχήματα 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2009 27 ΜΑΙΟΥ 2010 Το πρώτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που οδήγησε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37550, 37523, Fax: 28210 37550, Web-site: www.microkat.gr, E-mail: info@safety.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D. Τυπικό διάγραμμα ροής προετοιμασία υλικών xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ μεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing 1 Περιεχόµενα Σηµερινή κατάσταση - Ενέργειες για καθαρό περιβάλλον Ιδιότητες Αλουµινίου Ποιότητα, Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια «Πράσινες» Καινοτόµες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 1. Πυρόσβεση Ικανοποιητικός αριθµός πυροσβεστήρων όλων των τύπων στους κατάλληλους χώρους Εργαστήρια Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz GmbH Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: IVEDOR Ημερομηνία αναθεώρησης : 04/09/2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας» «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθµισης» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα 16/5/2012 Εισηγήτρια: Αλίνα Μουρελάτου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1979 1 o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 14001,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Dill ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: DILL Κωδικός: 2.02.020 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απολαδωτικό και καθαριστικό κινητήρα το οποίο χάρις στην ειδική σύνθεσή του αφαιρεί λάδια, γρασα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη επικινδυνότητας στο χημείο Βιομηχανίας. Παράδειγμα

Μελέτη επικινδυνότητας στο χημείο Βιομηχανίας. Παράδειγμα Παράδειγμα Μελέτης επικινδυνότητας στο χημείο Βιομηχανίας 80 Γενικά Η εκτίμηση κινδύνου δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσεκτική εξέταση του τι θα μπορούσε να βλάψει τους ανθρώπους στην εργασία τους, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου. Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο»

Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου. Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» Συμμετέχοντες στην έρευνα 1) Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγράψτε συνοπτικά το σκοπό της εργασίας, τη φύση και τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων σας.

Β. ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγράψτε συνοπτικά το σκοπό της εργασίας, τη φύση και τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων σας. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3. ΤΜΗΜΑ 4. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ημερίδα έναρξης εργασιών για την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ OCCUPATIONAL HAZARD ουσία, παράγοντας ή φυσική κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε συνθήκες τραυματισμού ή ασθένειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ Ημερ. Έκδοσης : ΙΑΝ 2008 Αναθεώρηση: ΟΚΤ 2011 Έκδοση: 4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)»

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24/9-8/10-15/10-22/10-29/10 2015 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ

Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ Παραδοτέο Π5.1 Έκθεση σχετικά με τη Συντήρηση του δικτύου διανομής ΣΡ «Πρωτοβουλία (Direct Current in Ship Initiative - DC-Ship)» (πράξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, Κωδ. Έργου ΓΓΕΤ: 987, Κωδ. Έργου ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ: 68/1151)

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Προµηθευτής: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε, Χειµάρρας 5, Μαρούσι, 15125 Αθήνα. Τηλ. 210 6385900 Πληροφορίες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Επιδημιολογία

Επαγγελματική Επιδημιολογία Επαγγελματική Επιδημιολογία Η επιδημιολογία είναι η επιστήμη, που μελετά τη συχνότητα των νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς και διερευνά τους αιτιολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες πρόγνωσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS TRAINING & SEMINARS ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BUSINESS TRAINING & SEMINARS ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε υπηρεσίες, καταστήματα, γραφεία. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει όσους απασχολούνται σε χώρους γραφείων και καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Alas ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ALAS Κωδικός: 2.04.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Καταπολεμά τις επικαθίσεις αλάτων που αναπτύσσονται στις σερπαντίνες των πλυστικών μηχανών και

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα