Trumatic C 3402 C 6002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Trumatic C 3402 C 6002"

Transcript

1 Trumatic C 3402 C 6002 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis Egaleo - Athen G 12/01 E 06/01 Fo Tel. (01) Fax (01) Truma Gerätetechnik GmbH & Co Postfach 1252 D Putzbrunn Service Telefon 0049 (0) Telefax 0049 (0)

2 Trumatic C 3402 C 6002 Επεξήγηση των εικόνων 1 Έξοδοι ζεστού αέρα 2 Επαναφορά περιφερειακού αέρα 3 Απαγωγός καυσαερίων 4 Προσαγωγή αέρα καύσης 5 Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου 6 Σύνδεση κρύου νερού 7 Σύνδεση ζεστού νερού µε βαλβίδα αερισµού 8 Σύνδεση αερίου 9 Φις προσθέτων ε ξαρτηµάτων

3 ΤRUMATIC C 3402, C 6002 Θερµάστρα υγραερίου µε ενσωµατωµένο µπόιλερ για αυτοκινητοτροχόσπιτα, τροχόσπιτα και θαλάσσια σκάφη Οδηγίες χρήσης Πριν θέσετε την εγκατάσταση σε λειτουργία, µελετήστε οπωσδήποτε το εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης κα τις «Σηµαντικές Υποδείξεις Χειρισµού»! Ο κάτοχος του οχήµατος φέρει την ευθύνη για να γίνεται η λειτουργία της συσκευής σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Η κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα µε τις προειδοποιητικές υποδείξεις, η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, πρέπει να τοποθετηθεί από τον τεχνικό που θα κάνει την εγκατάσταση ή από τον κάτοχο του οχήµατος σε µια θέση στο όχηµα που θα είναι εµφανής για τον κάθε χρήστη (π.χ. στην πόρτα της ιµατιοθήκης)! Αν λείπει η ετικέτα, µπορείτε να την παραγγείλετε από την εταιρία Truma. Προσοχή: Πριν από την πρώτη χρήση ξεπλένετε οπωσδήποτε καλά ολόκληρη την τροφοδοσία νερού µε ζεστό καθαρό νερό. Σε περίπτωση που δεν θα χρησιµοποιηθεί η θερµάστρα, αδειάστε οπωσδήποτε το περιεχόµενο νερό όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού! εν υφίστανται απαιτήσεις εγγύησης σε περίπτωση ζηµιών από παγετό! Επίσης αδειάστε το περιεχόµενο νερό πριν από εργασίες επισκευής ή συντήρησης στο όχη- µα (σε συνεργεία!), γιατί σε κατάσταση απουσίας ηλεκτρικής τάσης ανοίγει αυτόµατα η βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης! Περιγραφή της λειτουργίας Η θερµάστρα Trumatic C λειτουργεί µε έναν καυστήρα, ο οποίος υποστηρίζεται από ανε- µιστήρα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η οµαλή και τέλεια λειτουργία ακόµη και κατά την διάρκεια της διαδρο- µής. Κατά τη χειµερινή λειτουργία επιλέγει η συσκευή αυτόµατα την απαιτούµενη βαθµίδα του καυστήρα ανάλογα µε τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της προεπιλεγµένης και της πραγµατικής στιγµιαίας θερµοκρασίας του χώρου. Ο τύπος C 6002 λειτουργεί σε τρεις βαθµίδες απόδοσης (2000, 4000 και 6000 W), ενώ ο τύπος C 3402 σε δύο βαθµίδες απόδοσης (2000, 3400 W). Κατά τη θερινή λειτουργία η θέρµανση του περιεχόµενου νερού γίνεται στη µικρότερη βαθµίδα του καυστήρα. Μόλις επιτυγχάνεται η θερµοκρασία νερού των 60 C ή 40 C βαθ- µών, ο καυστήρας τίθεται εκτός λειτουργίας και σβήνει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία ελέγχου. Ακόµη και στην περίπτωση που γίνεται χρήση µόνο του συγκροτήµατος κρύου νερού χωρίς µπόιλερ, το καζάνι του µπόιλερ γεµίζει µε νερό. Για να αποφύγετε ζηµιές από παγετό πρέπει να αδειάζετε το περιεχόµενο νερό µε τη βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης, ακόµη και όταν δεν έχει γίνει χρήση του µπόιλερ. Σαν εναλλακτική λύση προσφέρεται η εγκατάσταση µια βαλβίδας διακοπής που να είναι ανθεκτική στο ζεστό νερό και που τοποθετείται πριν το σηµείο σύνδεσης του κρύου και ζεστού νερού. Κατά τη σύνδεση µε ένα κεντρικό δίκτυο ύδρευσης (στην ύπαιθρο ή στην πόλη) πρέπει να τοποθετηθεί ένας µειωτής πίεσης, ο οποίος θα εµποδίζει τη δηµιουργία πιέσεων στο θερµοσίφωνα που να είναι µεγαλύτερες από 2,8 bar. Εξάρτηµα χειρισµού µε θερµοστάτη a = Περιστροφικός διακόπτης για θερµοκρασία χώρου (φωτίζεται από την πράσινη ενδεικτική λυχνία ελέγχου «Λειτουργία») b = Συρτός διακόπτης θερµάστρα + µπόιλερ (χειµερινή λειτουργία) Εκτός λειτουργίας Μπόιλερ (θερινή λειτουργία) c = Συρτός διακόπτης για θερµοκρασία νερού 60 C ή 40 C (θερινή λειτουργία) d = Κόκκινη ενδεικτική λυχνία ελέγχου «Βλάβη» e = Κίτρινη ενδεικτική λυχνία ελέγχου «Φάση προθέρµανσης µπόιλερ» Έναρξη λειτουργίας 1. Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος είναι αποφραγµένη. Αφαιρέστε οπωσδήποτε τα τυχόν καλύµµατα και στην περίπτωση χρήσης σε θαλάσσια σκάφη ανοίξτε την καπνοδόχο του καταστρώµατος. 2. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης του αερίου και τη βαλβίδα ταχείας διακοπής στον αγωγό προσαγωγής αερίου. 3. Σε θερινή λειτουργία: τοποθετείτε το συρόµενο διακόπτη (b) στη θερινή λειτουργία και το συρόµενο διακόπτη (c) στην επιθυµητή θερµοκρασία νερού. 4. Σε χειµερινή λειτουργία: τοποθετείτε το συρόµενο διακόπτη (b) στη χειµερινή λειτουργία και ρυθµίζετε από την περιστρεφόµενη κεφαλή (a) την επιθυµητή θερµοκρασία του χώρου. Υπόδειξη: Η θερµάστρα Trumatic C είναι µια θερµάστρα θερµού αέρα µε πρόσθετη παραγωγή ζεστού νερού. Για το λόγο αυτό η λειτουργία θέρµανσης είναι εφικτή τόσο µε, όσο επίσης και χωρίς περιεκτικότητα νερού. Σε γεµάτο µπόιλερ το νερό χρήσης θερµαίνεται µαζί αυτό- µατα. Η θερµοκρασία νερού εξαρτάται από την αποδιδόµενη ισχύ θέρµανσης. Σε άδειο µπόιλερ και χαµηλά ρυθµισµένη θερµοκρασία χώρου συνιστούµε να θέσετε το συρόµενο διακόπτη για τη θερµοκρασία νερού (c) στους 40 C, για να αποφύγετε την άσκοπη θέρµανση του δοχείου νερού και καθώς επίσης τη συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θερµάστρας. Τερµατισµός λειτουργίας Τοποθετήστε το συρτό διακόπτη (b) στο κέντρο. Αδειάστε οπωσδήποτε το περιεχόµενο νερό για να αποφύγετε ζηµιές από παγετό! Αν δεν γίνει χρήση της συσκευής για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, κλείστε τη βαλβίδα ταχείας διακοπής στον αγωγό προσαγωγής του αερίου και τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Πράσινη ενδεικτική λυχνία ελέγχου «Λειτουργία» (κάτω από τον περιστροφκό διακόπτη) Όταν η συσκευή είναι ανοικτή, ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία ελέγχου. Αν η λυχνία ελέγχου δεν ανάβει, ελέγξτε τον προβλεπόµενο (κεντρικό) διακόπτη. Προσέξτε τις ανάλογες οδηγίες του κατασκευαστή του οχήµατος. Πράσινη ενδεικτική λυχνία ελέγχου «Βλάβη» Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (d) ανάβει χωρίς διακοπή σε περίπτωση βλάβης. Αιτίες για αυτό είναι π.χ. έλλειψη αερίου, έλλειψη αέρα καύσης ή βλάβη σε µια ασφάλεια, κλπ. Η απε- µπλοκή του σφάλµατος γίνεται µε αποσύνδεση της λειτουργίας και την εκ νέου έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Αν αναβοσβήνει η λυχνία περίπου 1 φορά το δευτερόλεπτο, σηµαίνει ότι υπάρχει µια πολύ χαµηλή τάση λειτουργίας. Ειδικό µοντέλο µε επιπρόσθετη θέρ- µανση µε ηλεκτρικό ρεύµα 230 V, 450 W Γυρίστε τον διακόπτη του χειριστηρίου στο «1». Η µπλε λυχνία ελέγχου δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Αν χρησιµοποιείτε τους ειδικούς διακόπτες του οχήµατος: Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήµατος. Υπόδειξη: Η θερµοκρασία του νερού δεν είναι δυνατόν να εκλεχθεί προηγουµένως, υπάρχει αυτόµατος περιορισµός της θερµοκρασίας περίπου στους 60 C Κελσίου! Για να επιτύχετε µια γρηγορότερη θέρµανση του περιεχοµένου του µπόιλερ, µπορεί να λειτουργήσει η συσκευή ταυτόχρονα µε αέριο και µε ηλεκτρικό ρεύµα. 1

4 Ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης g = κεφαλή ενεργοποίησης «κλειστό» h = κεφαλή ενεργοποίησης «εκκένωση» Σηµαντική υπόδειξη: Η βαλβίδα εκκένωσης συγκρατείται από ένα ηλεκτρικό πηνίο στην κλειστή θέση. Για να µην επιβαρύνετε την µπαταρία άσκοπα, σας συνιστούµε να ανοίγετε τη βαλβίδα εκκένωσης, όταν έχει µείνει αχρησιµοποίητη για πολύ καιρό! Υποδείξεις για την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας/ εκκένωσης 2. Θέστε σε λειτουργία την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για την αντλία νερού (κεντρικός διακόπτης ή διακόπτης της αντλίας). 3. Ανοίξτε τα ρουµπινέτα του ζεστού νερού στην κουζίνα και στο λουτρό (γυρίστε στη θέση «ζεστό», αν έχετε θερµοµίκτες προεπιλογής ή ρουµπινέτα ενός µοχλού). Αφήστε τα ρου- µπινέτα ανοικτά για όσο διάστηµα απαιτείται µέχρι να γεµίσει το µπόιλερ εκτοπίζοντας τον αέρα και να τρέξει το νερό. Εκκένωση του µπόιλερ 1. ιακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για την αντλία του νερού (κεντρικός διακόπτης ή διακόπτης της αντλίας). 2. Ανοίξτε τα ρουµπινέτα του ζεστού νερού στην κουζίνα και στο λουτρό. 3. Ανοίξτε την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης στην κεφαλή ενεργοποίησης πιέζοντας προς τα µέσα (θέση h). πάνω από τους 70 C. (µόνο στη χειµερινή λειτουργία δυνατή η θερµοκρασία) Μη χρησιµοποιείτε το νερό ως πόσιµο νερό! Ασφάλειες Οι ασφάλειες της συσκευής βρίσκονται πάνω στην ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου στη συσκευή. Σηµαντική υπόδειξη: Η ασφάλειας ακριβείας F1, η οποία βρίσκεται πάνω στην ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου επιτρέπεται να αντικατασταθεί µόνο µε µια ασφάλεια του ίδιου τύπου κατασκευής (4 ΑΤ, αδρανής). Προσοχή: Η ασφάλεια F2 επιτρέπεται να αλλαχθεί µόνο από έναν ειδικευµένο τεχνικό. Προαιρετικά εξαρτήµατα Τα ηλεκτρικά προαιρετικά εξαρτήµατα είναι εφοδιασµένα µε ένα φις και µπορούν να συνδεθούν µεµονωµένα. Τα εξής εξαρτήµατα βρίσκονται στη διάθεσή σας: Καλώδιο προέκτασης για το χειριστήριο, ο χρονοδιακόπτης ZUC καθώς επίσης και το χειριστήριο τηλεχειρισµού για τη βαλβίδα εκκένωσης. Προέκταση καπνοδόχου KVC για χειµερινή κατασκήνωση (αρ. προϊόντος ) ακτύλιος διέλευσης για τις προστατευτικές στέγες για τροχόσπιτα (αρ. προϊόντος ) Σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 2 C βαθµών γύρω από την περιοχή της βαλβίδας ασφαλείας και εκκένωσης µπορεί το περιεχόµενο νερού του θερµοσίφωνα να εκκενωθεί αυτόµατα, εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία (και σε περίπτωση βλάβης)! Για να αποφύγετε απώλειες νερού, ανοίξτε τη συσκευή µε το συρτό διακόπτη (b) στο θερ- µοστάτη (λειτουργία για καλοκαίρι ή χειµώνα) και κλείστε πάλι µε τράβηγµα προς τα επάνω (θέση g) την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης στην κεφαλή ενεργοποίησης. Προσοχή: Όταν δεν λειτουργεί η θέρµανση, µπορείτε να κλείσετε την βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης µόνον όταν η θερµοκρασία είναι πάνω από 8 C βαθµούς! Πλήρωση του µπόιλερ 1. Κλείστε µε τράβηγµα προς τα επάνω (θέση g) την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης στην κεφαλή ενεργοποίησης. Προσοχή: Σε θερµοκρασίες κάτω των 8 C βαθµών και χαµηλότερες ανοίξτε πρώτα την θερµάστρα ή τον θερµοσίφωνα, για να µην ανοίξει πάλι η βαλβίδα! 2 Ο θερµοσίφωνας εκκενώνεται τώρα κατευθείαν µέσω της βαλβίδας ασφαλείας και εκκένωσης προς τα έξω. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόµενο νερό (12 λίτρα) έχει αδειάσει εξ ολοκλήρου. Προσοχή: Το στόµιο εκκένωσης της ηλεκτρικής βαλβίδας ασφαλείας και εκκένωσης πρέπει να είναι πάντα ελεύθερο από ρύπους (λασπόχιονο, πάγο, φύλλα κλπ.)! Για βλάβες από παγετό δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εγγύησης! Συντήρηση Υπόδειξη: Το ντεπόζιτο νερού αποτελείται από κατάλληλο για τρόφιµα ανοξείδωτο χάλυβα VA. Για την προστασία του θερµοσίφωνα από άλατα χρησιµοποιείτε ξύδι από κρασί, το οποίο µέσω της εισόδου του νερού µεταφέρεται στον θερµοσίφωνα. Αφήνετε να ενεργήσει ανάλογα και µετά ξεπλένετε τον θερµοσίφωνα πολύ καλά µε καθαρό νερό. Για απολύµανση συνιστούµε το προϊόν»certisil- Argento», άλλα προϊόντα - ειδικά αυτά που περιέχουν χλώριο - είναι ακατάλληλα. Για την αποφυγή του εποικισµού µικροοργανισµών πρέπει ο θερµοσίφωνας να θερµαίνεται σε τακτικά διαστήµατα Αισθητήρας απόστασης FFC για τη θερµοκρασία του χώρου, πλήρης µε 3 µ. καλώδιο σύνδεσης (αρ. προϊόντος ) MODIMIDOFRSASO Χρονοδιακόπτης Truma ZUC 2 ώρες (αρ. προϊόντος ) Ηλεκτρικό κολάρο θέρµανσης 230 V, 450 W για ζεστό νερό, πλήρες µε 3 µ. καλώδιο σύνδεσης (αρ. προϊόντος ) Τηλεχειριστήριο για την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης (αρ. προϊόντος ). Πλαίσιο χειριστηρίου BRC για «χωνευτή εγκατάσταση» του χειριστηρίου και του χρονοδιακόπτη ZUC (αρ. προϊόντος ) Πλαίσιο χειριστηρίου BR για τη «χωνευτή εγκατάσταση» του χειριστηρίου για την ηλεκτρική θέρµανση και του τηλεχειριστηρίου Βαλβίδα εκκένωσης (αρ. προϊόντος ). Σηµαντικές υποδείξεις χειρισµού 1. Σε περίπτωση που η καπνοδόχος έχει τοποθετηθεί κοντά σ' ένα ανοιγόµενο παράθυρο (ή σ' ένα φεγγίτη), ιδιαίτερα όταν έχει τοποθετηθεί κατευθείαν από κάτω, πρέπει το παράθυρο να παραµείνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κλειστό (βλ. προειδοποιητική πινακίδα). 2. Πρέπει να γίνεται έλεγχος σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, αν ο διπλός σωλήνας καυσαερίων παραµένει άθικτος και η σύνδεσή του παραµένει σταθερή, ιδιαίτερα αν έχετε διανύσει µεγάλες αποστάσεις. Ελέγξτε επίσης αν είναι καλά στερεωµένη η συσκευή και η καπνοδόχος.

5 3. Μετά από µια αποτυχηµένη ανάφλεξη πρέπει να ελέγξει ένας ειδικευµένος τεχνικός το σύστηµα απαγωγής καυσαερίων! 4. Η καπνοδόχος απαγωγός των καυσαερίων πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη από ρύπους λασπόχιονο, φύλλα κλπ.). 5. Υπόδειξη για τους µακροχρόνιους κατασκηνωτές: Σας συνιστούµε να εξοπλίσετε την καπνοδόχο της στέγης µε το εξάρτηµα προέκτασης καπνοδόχου (αρ. προϊόντος ), όταν πρόκειται να γίνει χρήση του οχήµατος για χειµερινή κατασκήνωση. Αυτή η προέκταση πρέπει να αφαιρείται πάντα όταν οδηγείτε το όχηµα! Αν τοποθετηθεί µια συµπληρω- µατική στέγη πάνω από ένα τροχόσπιτο, πρέπει να περάσετε αυτή την προέκταση µέσα από την στέγη και να την στερεώσετε µε τους δακτυλίους σύσφιξης (αρ. προϊόντος ). 6. Ο ενσωµατωµένος αναστολέας θερµοκρασίας διακόπτει την τροφοδοσία µε υγραέριο, όταν η συσκευή υπερθερµανθεί. Γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται να κλειστούν οι έξοδοι θερµού αέρα και το άνοιγµα για την επαναφορά του περιφερειακού αέρα. 7. Αν πάθει βλάβη η ηλεκτρονική πλατίνα ρύθµισης, στείλτε την στον κατασκευαστή µέσα σε ενισχυµένη ασφαλή συσκευασία. Αν δεν δοθεί προσοχή σ' αυτό το σηµείο, δεν αναγνωρίζονται απαιτήσεις από την εγγύηση. Σαν ανταλλακτικό χρησιµοποιήστε µόνο µια αυθεντική πλατίνα ρύθµισης. 8. Στην Γερµανία ισχύει το άρθρο 22α του κανονισµού περί άδειας οδικής κυκλοφορίας που καθορίζει ότι ο εναλλάκτης θερ- µότητας σε θερµάνσεις οχηµάτων πρέπει να αντικατασταθεί µε ένα αυθεντικό ανταλλακτικό εξάρτηµα από τον κατασκευαστή ή ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο του δέκα χρόνια µετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας (το έτος της πρώτης λειτουργίας πρέπει να εγγραφεί µονί- µως στην πινακίδα εργοστασίου). Κατόπιν αυτού τοποθετείται στη συσκευή θέρµανσης µια πινακίδα που αναγράφει την ηµεροµηνία πώλησης του εναλλάκτη θερµότητας και την λέξη «Αυθεντικό ανταλλακτικό» (αν περνούν σωλήνες καυσαερίων µέσα από χώρους κοινόχρηστους από ανθρώπους, πρέπει να αλλαχθούν και οι σωλήνες επίσης µετά από 10 χρόνια µε αυθεντικά ανταλλακτικά). Ο κάτοχος του οχήµατος φέρει την ευθύνη για την διεξαγωγή του ελέγχου και της αλλαγής των αναφερθέντων εξαρτηµάτων. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Σε περίπτωση µη στεγανότητας της εγκατάστασης αερίου ή οσµής αερίου: - σβήνετε όλες τις ανοικτές φλόγες! - µη καπνίζετε! - κλείνετε τη συσκευή! - κλείνετε τη φιάλη αερίου! - ανοίγετε παράθυρα και πόρτες! - δεν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό διακόπτη! - ελέγχετε ολόκληρη την εγκατάσταση από έναν ειδικό τεχνικό! 1. Επισκευές επιτρέπονται µόνο από έναν ειδικό τεχνικό. Προσοχή: Μετά από κάθε αποσυναρµολόγηση του αγωγού των καυσαερίων πρέπει να γίνεται τοποθέτηση καινούργιων δακτυλίων στεγανοποίησης! 2. Κάθε τροποποίηση στη συσκευή (συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού των καυσαερίων και καπνοδόχου) ή η χρήση ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτηµάτων σηµαντικών λειτουργιών, τα οποία δεν είναι αυθεντικά εξαρτήµατα της εταιρίας Truma, καθώς επίσης και µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης, έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση της εγγύησης, καθώς και τον αποκλεισµό από απαιτήσεις ευθύνης. Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια χρήσης της συσκευής και ως συνέπεια αυτού σε ορισµένες χώρες, και η άδεια χρήσης του οχήµατος. 3. H πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar (ή 28 mbar βουτάνιο/37 mbar προπάνιο) ή 50 mbar πρέπει να είναι ίδια µε την πίεση λειτουργίας της συσκευής (βλ. πινακίδα εργοστασίου). 4. Μόνο για τη Γερµανία: οι εγκαταστάσεις υγραερίου πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς του Φύλλου Εργασίας DVGW G 607 για οχή- µατα ή G 608 για σκάφη θαλασσίων σπορ. Ο έλεγχος της εγκατάστασης αερίου πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε 2 χρόνια από έναν τεχνικό µε ειδικές γνώσεις σχετικά µε το υγραέριο (π.χ. DVFG, Tεχνική Υπηρεσία Ελέγχων, TÜV, DEKRA). Ο έλεγχος πρέπει να βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό ελέγχου σύµφωνα µε το Φύλλο Εργασίας DVGW G 607 ή G 608. Υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση του ελέγχου είναι ο κάτοχος του οχήµατος. 5. Σε άλλες χώρες πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για την ασφάλειά σας είναι απαραίτητο να αναθέτετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα (το αργότερο κάθε δύο χρόνια) τον έλεγχο ολόκληρης της εγκατάστασης αερίου και της συσκευής σε έναν ειδικό. 6. εν επιτρέπεται να είναι σε λειτουργία η συσκευή όταν βάζετε βενζίνη ή µέσα στο γκαράζ. 7. Κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά µιας καινούργιας θερµάστρας (ή µετά από µακρύχρονη µη λειτουργία) δηµιουργείται ενδεχοµένως για σύντοµο χρονικό διάστηµα λίγος καπνός και µια ελαφριά οσµή. Στο σηµείο αυτό είναι πρακτικό να αφήσετε τη συσκευή να καίει µε πλήρη ισχύ και να φροντίσετε για καλό αερισµό του χώρου. 8. Ενας ασυνήθιστος θόρυβος του καυστήρα ή ανέβασµα της φλόγας αποτελεί ένδειξη για βλάβη του ρυθµιστή και καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο του ρυθµιστή. 9. Αντικείµενα που οποία είναι ευαίσθητα σε υψηλές θερµοκρασίες (π. χ. φιάλες σπρέι) δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται στο χώρο τοποθέτησης της θερµάστρας, διότι εδώ ανάλογεα µε τις περιστάσεις µπορούν να προκύψουν αυξη- µένες θερµοκρασίες. Για την εγκατάσταση αερίου επιτρέπεται να γίνει χρήση ρυθµιστών πίεσης µε ασφάλεια κατά της υπερπίεσης, εδώ πρόκειται π.χ. για ρυθµιστές µε βαλβίδα ασφαλείας σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN 4811 και VP 306. Σας συνιστούµε τον ρυθµιστή οχηµάτων της Truma DUB και για εγκαταστάσεις διπλής φιάλης µε κιβώτια φιαλών που έχουν πρόσβαση µόνο από έξω τον αυτόµατο εναλλακτικό ρυθµιστή της Truma Triomatic. Οι ρυθµιστές της Truma έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σκληρές δοκιµασίες σε τροχόσπιτα, σκάφη και οχήµατα. Εκτός της βαλβίδας ασφαλείας κατά της υπερπίεσης διαθέτουν και ένα µανόµετρο, µε το οποίο µπορείτε να ελέγξετε τη στεγανότητα της εγκατάστασης αερίου. Συνδέετε πάντοτε µε ιδιαίτερη προσοχή µε το χέρι τους ρυθ- µιστές στις φιάλες αερίου! Σε θερµοκρασίες γύρω από τους 0 C και κάτω οι ρυθµιστές θα πρέπει να λειτουργούνται µε ένα συγκρότηµα αφαίρεσης πάγου (Eis-Ex). Πρέπει να γίνεται έλεγχοςς σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κατά πόσον τα συνδετικά τµήµατα των ρυθµιστών είναι εύθραυστα. Για τη χειµερινή λειτουργία θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ανθεκτικοί στις χειµερινές συνθήκες ειδικοί εύκαµπτοι σωλήνες. Οι φιάλες του αερίου πρέπει να είναι πάντοτε σε κατακόρυφη θέση! 3

6 A B C D F E K G H 43 Κατύθυνση πορίας J

7 Τrumatic C 3402, C 6002 Θερµάστρα υγραερίου µε ενσωµατωµένο µπόιλερ (Ειδικός τύπος µε πρόσθετη ηλεκτρική θέρµανση 230 V, 450 W για ζεστό νερό) Οδηγίες τοποθέτησης Η τοποθέτηση και η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται να γίνονται µόνο από έναν ειδικό τεχνικό. Πριν από την έναρξη των εργασιών µελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης! Σκοπός χρήσης Αυτή η θερµάστρα έχει κατασκευαστεί για την τοποθέτηση σε αυτοκινητοτροχόσπιτα, τροχόσπιτα και θαλάσσια σκάφη. Υπάρχει η δυνατότητα και άλλων χρήσεων µετά από συνεννόηση µε την εταιρία Truma. Άδεια χρήσης ήλωση εναρµόνισης: Η Trumatic C έχει ελεγχθεί από την Ένωση DVGW και πληρεί την οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για συσκευές αερίου (90/396/EWG), καθώς επίσης και τις άλλες ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τις χώρες της Ε.Ε. έχει εκδοθεί ο κωδικός αναγνώρισης προϊόντος: C 3402: CE-0085AS0121 C 6002: CE-0085AS0122 Στη θερµάστρα έχει απονεµηθεί άδεια για τοποθέτηση σε χώρους που χρησιµοποιούνται από άτοµα (σε αυτοκίνητα) και για χρήση κατά τη διαδροµή. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση στο εσωτερικό λεωφορείων και σε οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων. Στην περίπτωση της τοποθέτησης σε οχήµατα ειδικού τύπου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι για το σκοπό αυτό ισχύοντες κανονισµοί. Στη Γερµανία, στην περίπτωση της αξιολόγησης ή του ελέγχου του οχήµατος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 19, 20, 21 StVZO πρέπει να γίνεται µαζί και έλεγχος της τοποθέτησης. Σε περίπτωση µεταγενέστερης τοποθέτησης οι ενέργειες πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε την προδιαγραφή 19 StVZO. Γενική άδεια είδους κατασκευής της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Οδικής Κυκλοφορίας: C 3402: S 300 C 6002: S 301 Κανονισµοί Κάθε τροποποίηση στη συσκευή (συµπεριλαµβανόµενων του αγωγού των καυσαερίων και της καπνοδόχου) ή η χρήση ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτηµάτων σηµαντικών λειτουργιών, τα οποία δεν είναι αυθεντικά εξαρτήµατα της εταιρίας Truma, καθώς επίσης και η µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης, έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση της εγγύησης, καθώς και τον αποκλεισµό από απαιτήσεις ευθύνης. Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια χρήσης της συσκευής και ως συνέπεια αυτού, σε ορισµένες χώρες, και η άδεια χρήσης του οχήµατος. H πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar (ή 28 mbar βουτάνιο/37 mbar προπάνιο) ή 50 mbar πρέπει να είναι ίδια µε την πίεση λειτουργίας της συσκευής. Το έτος θέσης σε λειτουργία για πρώτη φορά θα πρέπει να σηµειώνεται στην πινακίδα του εργοστασίου. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικοί και διοικητικοί κανονισµοί της χώρας, στην οποία εκδίδεται για πρώτη φορά η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος. Στη Γερµανία για παράδειγµα πρέπει οι συσκευές αερίου, η τοποθέτηση των φιαλών, η εγκατάσταση των σωληνώσεων, καθώς επίσης η επιθεώρηση και ο έλεγχος στεγανότητας να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς του Φύλλου Εργασίας DVGW G 607 για εγκαταστάσεις υγραερίου σε οχήµατα. Σε οχήµατα επαγγελµατικής χρήσης πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες διατάξεις αποφυγής ατυχηµάτων των επαγγελ- µατικών συνεταιρισµών (BGV D 34). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις στις αντίστοιχες χώρες προορισµού µπορούν να ζητηθούν από τις αντιπροσωπίες της εταιρείας µας στο εξωτερικό (βλ. οδηγίες χρήσης). Οι αγωγοί των καυσαερίων και οι καπνοδόχοι πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η είσοδος των καυσαερίων στο εσωτερικό του οχήµατος. εν επιτρέπεται να επηρεάζεται η λειτουργία εκείνων των µερών του οχήµατος, τα οποία είναι σηµαντικά για τη λειτουργία αυτού. Το στόµιο του σωλήνα των καυσαερίων πρέπει να είναι στραµµένο προς µια πλευρά ή προς τα επάνω. ιανοµή του ζεστού αέρα: Οι οπές αναρρόφησης του αέρα θέρµανσης πρέπει να είναι διατεταγµένες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας να αποκλείεται η αναρρόφηση των καυσαερίων του κινητήρα του οχήµατος και της συσκευής θέρµανσης. Με λήψη κατασκευαστικών µέτρων πρέπει να παρέχεται η εγγύηση, ότι ο αέρας θέρµανσης, ο οποίος προσάγεται στο εσωτερικό του οχήµατος, δεν είναι δυνατό να ρυπανθεί (π.χ. µε ατµούς λαδιού). Αυτό πραγµατοποιείται π.χ.: Στις θερµάστρες αέρα µε τρόπο λειτουργίας περιφερειακού αέρα, τόσο µε την τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους όσο και µε την εξωτερική τοποθέτηση. (Στις θερµάστρες αέρα µε τρόπο λειτουργίας µε καθαρό αέρα δεν επιτρέπεται ο καθαρός αέρας να αναρροφάται από το χώρο του κινητήρα ή από το χώρο κοντά στην εξάτµιση ή την οπή εξόδου των καυσαερίων της θερµάστρας). Οδηγίες τοποθέτησης για θαλάσσια σκάφη Η τοποθέτηση σε σκάφη πρέπει να εκτελεστεί σύµφωνα µ το EN ISO ( εγκαταστάσεις υγραερίου, µικρά σκάφη) ή σύµφωνα µε τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της χώρας, στην οποία έχει δοθεί για πρώτη φορά η άδεια κυκλοφορίας του σκάφους. Στη Γερµανία πρέπει να τηρούνται για σπορ σκάφη οι ψτεχνικοί κανονισµοί του φύλλου εργασίας DVGW και για τα ποταµόπλοια οι «Οδηγίες για κατασκευή, εξολισµό, έλεγχο και λειτουργία εγκαταστάσεων υγραερίου για οικιακή χρήση σε ποταµόπλοια εσωτερικής ναυτιλίας» (BGR 146). Σύµφωνα µε αυτές η εγκατάσταση υγραερίου επιτρέπεται να τοποθετηθεί µόνο από ειδικούς τεχνικούς αναγνωρισµένους από τον επαγγελµατικό συνεταιρισµό εσωτερικής ναυτιλίας και να ελέγχεται από εµπειρογνώµονες αυτού του επαγγελµατικού συνεταιρισµού. Σε άλλες χώρες θα πρέπει να πληρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις στις αντίστοιχες χώρες προορισµού µπορούν να ζητηθούν από τις αντιπροσωπίες της εταιρείας µας στο εξωτερικό (βλ. οδηγίες χρήσης). Περισσότερες υποδείξεις τοποθέτησης αναφέρονται στις οδηγίες τοποθέτησης της Truma για θερµάστρς σκαφών. 1 Επιλογή θέσης Γενικά η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγµή καλή πρόσβαση προς αυτήν για εργασίες συντήρησης, και να µπορεί να αφαιρείται και να τοποθετείται µε ευκολία. Για να εξασφαλίσετε µια οµοιό- µορφη θέρµανση του οχήµατος, πρέπει η θερµάστρα να τοποθετηθεί κατά το δυνατόν κεντρικά στο όχηµα, στην ιµατιοθήκη, σε χώρους αποσκευών ή κάτι ανάλογο µε επαρκές ύψος, έτσι ώστε οι σωλήνες διανοµής αέρα να µπορούν κατά προσέγγιση να τοποθετούνται στο ίδιο µήκος. Για το σκοπό αυτόν κόβετε µια οπή µεγέθους 480 x 480 χλστ. τουλάχιστον ή αφαιρείτε τις πόρτες των επίπλων. Προσοχή: Για να ελαχιστοποιήσουµε τον κίνδυνο για τους επιβάτες σε περίπτωση, ατυχή- µατος να µη λυθεί η θερµάστρα, µπορεί το επάνω καπάκι της εντοιχισµένης ντουλάπας (εικόνα C: 30) να βιδωθεί σταθερά στο ίδιο επίπεδο µε τη θερµάστρα στα άλλα έπιπλα. Ή κάθετα προς την κατεύθυνση πορείας (ειδικά σε κατασκευές στο πίσω µέρος) πρέπει να τοποθετηθεί ένα σταθερό κονσόλα έπιπλο µπροστά (δίπλα) στην θερµάστρα (εικόνα C: 31). Για αυτό εδώ µπορεί να τοποθετηθεί ένας σταθερός πήχης (το ελάχιστο 30 χ 50 χιλιοστά) ή µια πλάκα σε ένα ύψος 200 χιλιοστών από το δάπεδο για σπρώξιµο µέσα σε ένα σταθερό κονσόλα-έπιπλο. Προσοχή: εν επιτρέπεται να βρίσκονται κάτω από την συσκευή υλικά, τα οποία είναι ευαίσθητα στη θερµότητα (κανένα καλώδιο, καµιά µοκέτα), διότι στο δάπεδο πλησίον της θερµάστρας µπορούν να εµφανισθούν υψηλές θερµοκρασίες! Για να µην υποστούν ζηµιές ηλεκτρικά µέρη στο εσωτερικό της συσκευής, δεν επιτρέπετε να στερεώσετε κανένα αγωγό ηλεκρικού ρεύµατος ή νερού στην µόνωση της συσκευής. Στην πλευρά του αντίσκηνου προθάλαµου ενός οχήµατος, ειδικά στην περίπτωση των αυτοκινητοτροχόσπιτων, δεν πρέπει να γίνεται χρήση της καπνοδόχου τοίχου και πρέπει να τοποθετείται µια καπνοδόχος οροφής. 5

8 Για αυτοκινητοτροχόσπιτα µε υπερκατασκευή στέγης διατίθεται µια ειδική προέκταση καπνοδόχου καθώς και ένα εξάρτηµα διάβασης προστατευτικής στέγης (βλ. οδηγίες χρήσης). Οι καπνοδόχοι πρέπει να τοποθετηθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η είσοδος των καυσαερίων στον εσωτερικό χώρο. Γι αυτό το λόγο κατά την επιλογή της θέσης προσέξτε, ώστε κατευθείαν από πάνω και 30 εκατοστά πλαγίως να µην υπάρχει κανένα ανοιγόµενο παράθυρο, φεγγίτης ή άνοιγµα αερισµού. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να υποδεικνύεται µε µια προειδοποιητική πινακίδα τοποθετηµένη στην εσωτερική πλευρά του παραθύρου (ή του φεγγίτη), πως το παράθυρο πρέπει να παραµείνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κλειστό. 2 Αγωγός καυσαερίων Στην Trumatic C επιτρέπεται να χρησιµοποείτε µόνον τον σωλήνα καυσαερίων της Truma AA-3 (αρ. προϊόντος ) ή για τοποθέτηση σε σκάφη τον σωλήνα καυσαερίων της Truma από ανοξείδωτο χάλυβα AEM 3 (αρ. προϊόντος ) και τον σωλήνα προσαγωγής αέρα καύσης ZR (αρ. προϊόντος ), διότι η συσκευή µόνον µε τους σωλήνες αυτούς έχει ελέγχθεί και έχει δοθεί η άδεια λειτουργίας. Προσοχή: Τα στοιχεία σχετικά µε το µήκος αναφέρονται στο σωλήνα προσαγωγής του αέρα καύσης (Θέση 5). Μακραίνετε τους σωλήνες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κατά την τοποθέτηση αυτοί να προεξέχουν από την οπή που προορίζεται για την καπνοδόχο. Για το σκοπό αυτό, ο σωλήνας των καυσαερίων (1) πρέπει να κόβεται µακρύτερος κατά 10 cm (στην περίπτωση των βραχύτερων αγωγών καυσαερίων µήκους µέχρι 70 cm επαρκούν και 5 cm). Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται µια επιβάρυνση του σωλήνα των καυσαερίων από έκταση ή εφελκυσµό. Επιτρεπτά µήκη σωλήνα Εικόνα Α: Στην περίπτωση της καπνοδόχου τοίχου µπορεί να γίνεται τοποθέτηση σωλήνων µε µήκος από 50 cm ελάχιστο µέχρι 100 cm µέγιστο, µε ελεύθερη επιλογή ανερχόµενοι προς τα επάνω ή µε µια µέγιστη κλίση 5 cm. 6 Μήκη σωλήνα από 100 cm ελάχιστο µέχρι 150 cm µέγιστο πρέπει να τοποθετούνται µε µια γωνία κλίσης τουλάχιστον 45. Εικόνα Β: Στην περίπτωση της καπνοδόχου οροφής να γίνεται τοποθέτηση σωλήνων µε µέγιστο µήκος µέχρι 230 cm, µε µια γωνία κλίσης τουλάχιστον Σύνδεση του διπλού σωλήνα µε τη συσκευή Εικόνα D: Πιέζετε την αρχή τον σωλήνα καυσαερίων (1) έτσι ώστε να εφάπτονται οι στροφές. Σπρώχνετε τον σφιγκτήρα (4) επάνω στον σωλήνα καυσαερίων (1) και τον σφιγκτήρα (7) επάνω στο σωλήνα προσαγωγής αέρα καύσης (5). Σπρώχνετε τον σωλήνα καυσαερίων δια- µέσου του στεγανοποιητικού δακτυλίου (2) στο στόµιο (3). Τοποθετείτε τον σφιγκτήρα (4) και βιδώνετε σταθερά. Σπρώχντε τον σωλήνα προσαγωγής αέρα καύσης (5) στο στόµιο (6) και στερεώνετε µε τον σφιγκτήρα (7). Προσοχή: Μετά από κάθε αποσυναρµολόγηση πρέπει να γίνεται τοποθέτηση ενός καινούργιου δακτυλίου στεγανοποίησης. 4 Τοποθέτηση της καπνοδόχου τοίχου Εικόνα E: Τοποθετείτε την καπνοδόχο τοίχου σε µια κατά το δυνατόν ευθεία επιφάνεια, η οποία είναι δυνατό να περιβάλλεται από ρεύµατα αέρα. Ανοίγετε µια οπή µε διάµετρο 83 χλστ. (σε κοίλους χώρους, επενδύετε µε ξύλο την περιοχή της οπής της καπνοδόχου.). Η στεγανοποίηση προς τον τοίχο επιτυγχάνεται µε την ελαστική τσιµούχα (8), η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή. Στην περίπτωση σαγρέ επιφανειών κάνετε επάλειψη µε ένα πλαστικό υλικό στεγανοποίησης αµαξώµατος µη χρησιµοποιείτε σιλικόνη! Πριν από την εισαγωγή του διπλού σωλήνα των καυσαερίων µέσα από την οπή, σπρώχνετε τον σφιγκτήρα (7) επάνω από τους σωλήνες. Σπρώχνετε την τσιµούχα (8) και τον σφιγκτήρα (4) επάνω στο εσωτερικό τµήµα της καπνοδόχου (9). Μαζεύετε το σωλήνα (1) στην αρχή έτσι ώστε οι περιελίξεις να είναι η µια δίπλα στην άλλη, και σπρώχνετε επάνω από το δακτύλιο στεγανοποίησης (10) στο στόµιο (11) (η γωνία δείχνει προς τα επάνω). Τοποθετείτε τον σφιγκτήρα (4) µε την οπή για τον επάνω πείρο (βίδα προς τα κάτω) και βιδώνετε στερεά. Σπρώχνετε το σωλήνα προσαγωγής του αέρα καύσης (5) επάνω στο οδοντωτό στόµιο (12). Στερεώνετε µε 6 λαµαρινόβιδες (14) το εσωτερικό µέρος της καπνοδόχου (9). Τοποθετείτε το εξωτερικό µέρος της καπνοδόχου (15) και βιδώνετε µε 3 βίδες (16). Στερεώνετε το σωλήνα προσαγωγής του αέρα καύσης µε το σφιγκτήρα (7) στο στόµιο (12) από την εσωτερική πλευρά. Στερεώνετε το διπλό σωλήνα της καπνοδόχου στον τοίχο µε τουλάχιστον µια δέστρα ZRS (17). Προσοχή: Μετά από κάθε αποσυναρµολόγηση πρέπει να γίνεται τοποθέτηση ενός καινούργιου δακτυλίου στεγανοποίησης! 5 Τοποθέτηση της καπνοδόχου οροφής Εικόνα F: Τοποθετείτε την καπνοδόχο οροφής σε µια κατά το δυνατόν ευθεία επιφάνεια, η οποία είναι δυνατό να περιβάλλεται από ρεύµατα αέρα. Ανοίγετε µια οπή µε διάµετρο 83 χλστ. σε µια µέση απόσταση τουλάχιστον 65 χλστ. από τα πλευρικά τοιχώµατα (σε κοίλους χώρους, επενδύετε µε ξύλο την περιοχή της οπής της καπνοδόχου.). Η στεγανοποίηση προς τον τοίχο επιτυγχάνεται µε την ελαστική τσιµούχα (20), η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, χωρίς επιπρόσθετα µέσα στεγανοποίησης. Σπρώχνετε την τσιµούχα (20) επάνω στο εξάρτηµα της καπνοδόχου (21). Εισάγετε την καπνοδόχο από επάνω, µέσα από την οροφή, και σφίγγετε εσωτερικά µε τον κοχλιωτό δακτύλιο (22). Τοποθετείτε την κουκούλα της καπνοδόχου (23) και ασφαλίζετε µε 2 βίδες (24). Προσοχή: Οι οπές των καυσαερίων (25) πρέπει να είναι σε θέση εγκάρσια ως προς την κατεύθυνση της κίνησης του οχήµατος και η σφραγίδα «FRONT» (26) πρέπει να βρίσκεται προς την κατεύθυνση της κίνησης του οχήµατος! Σπρώχνετε το σφιγκτήρα (7) επάνω στον διπλό σωλήνα των καυσαερίων. Μαζεύετε το σωλήνα των καυσαερίων (1) στην αρχή έτσι ώστε οι περιελίξεις να είναι η µια δίπλα στην άλλη, και σπρώχνετε επάνω από το δακτύλιο στεγανοποίησης (27) στο στό- µιο (28). Τοποθετείτε και βιδώνετε γερά το σφιγκτήρα (4). Σπρώχνετε το σωλήνα προσαγωγής αέρα καύσης (5) επάνω στο στόµιο (29) και ασφαλίζετε µε τον σφιγκτήρα (7). Στερεώνετε το διπλό σωλήνα της καπνοδόχου στον τοίχο µε τουλάχιστον 3 δέστρες ZRS (17). Προσοχή: Μετά από κάθε αποσυναρµολόγηση πρέπει να γίνεται τοποθέτηση ενός καινούργιου δακτυλίου στεγανοποίησης. 6 Στερέωση της συσκευής Φέρνετε τη συσκευή στη θέση τοποθέτησης και βιδώνετε όπωσδήποτε µε τις 3 προµηθευόµενες βίδες στερέωσης B 5,5 x 25 επάνω σε κατάλληλο υπόστρωµα (πλάκα πεπιεσµένου ξύλου, επεξεργασµένα ξύλινα πηχάκια ή µεταλλικό δάπεδο). 7 ιανοµή ζεστού αέρα και επαναφορά περιφερειακού αέρα ιανοµή ζεστού αέρα Το σύστηµα ζεστού αέρα συγκροτείται ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήµατος. Για το σκοπό αυτό υπάρχει διαθέσιµη µια πλούσια γκάµα προσθέτων εξαρτηµάτων (βλ. ενηµερωτικό φυλλάδιο). Σχέδια µε τις ιδανικές προτάσετις τοποθέτησης για συγκροτήµατα ζεστού αέρα σε όλους τους συνηθισµένους τύπους τροχόσπιτων και αυτοκινητοτροχόσπιτων µπορούν να παραγγελθούν χωρίς επιβάρυνση από την εταιρία Truma. Στη συσκευή C 6002 πρέπει να συνδέεται και στις 4 εξόδους ζεστού αέρα ο σωλήνας άr δια- µέτρου 65 χλστ. (αρ. προϊόντος ). Στην Trumatic C 3402 µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλες οι τέσσερις έξοδοι θερµού αέρα ή µόνον οι τρεις. Η µη κατειληµ- µένη έξοδος θερµού αέρα κλείνει µε ένα καπάκι φραγής VD (αρ. προϊόντος ). Υπόδειξη: Όταν γίνεται χρήση του σωλήνα VR διαµέτρου 72 χλστ. µέχρι την εκάστοτε πρώτη έξοδο αέρα ελαττώνεται ο θόρυβος του αέρα. Για τη σύνδεση αυτού του σωλήνα πρέπει να αφαιρείται ο δακτύλιος µείωσης διαµέτρου από το στόµιο της εξόδου του αέρα.

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure X5 3.0si X5 4.8i X5 3.0d X5 3.0sd Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Θα ανακαλύψετε ότι όσο καλύτερα γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ : 010 9920523 / 9961961 FAX : 010-9962267 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.) Χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα