ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς

2 Μάθημα 3ο Διατάξεις και μεταθέσεις 2

3 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 2.1 Διατάξεις και μεταθέσεις 2.2 Κυκλικές διατάξεις 2.3 Συνδυασμοί 2.4 Διατάξεις με επανάληψη στοιχείων 2.5 Επαναληπτικοί συνδυασμοί 3

4 2.1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Έστω Χ= {x 1, x 2,..., x ν } ένα πεπερασμένο σύνολο με νστοιχεία x 1, x 2,..., x ν και k ένας θετικός ακέραιος μικρότερος ήίσος του ν(k ν). Διάταξη των ν στοιχείων ή απλούστερα διάταξη των ν ανά k λέγεται κάθε διατεταγμένη k-αδα (α 1, α 2,..., α k ) που αποτελείται από k διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία του Χ, δηλαδή α 1 Χ, α 2 Χ,..., α k Χ και α i α j για i j. Στην περίπτωση k = ν, αντί του όρου «διάταξη των ν ανά ν» χρησιμοποιούμε συνήθως τον όρο μετάθεση των ν στοιχείων. Το πλήθος των διατάξεων των νστοιχείων ανά k συμβολίζεται με (ν) k. 4

5 Παράδειγμα Χ ={α, β, γ}, (ν =3). Διατάξεις των ν=3 στοιχείων ανά k = 2 (α, β), (α, γ), (β, α), (β, γ), (γ, α), (γ, β), Μεταθέσεις των ν = 3 (α, β, γ), (α, γ, β), (β, α, γ), (β, γ, α), (γ, α, β), (γ, β, α). 5 Επομένως (3) 2 = 6, (3) 3 = 6.

6 Παράδειγμα Στα τελικά (play offs) του πρωταθλήματος μπάσκετ έχουν προκριθεί οι εξής τέσσερις ομάδες: Παναθηναϊκός (Π), Ολυμπιακός (Ο), ΑΕΚ (Α) και Ηρακλής (Η). α.με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να προκύψει το ζευγάρι πρωταθλητή - δευτεραθλητή; β.πόσοι διαφορετικοί τρόποι κατάταξης μπορούν να προκύψουν για τις 4 ομάδες που συμμετέχουν στα τελικά του πρωταθλήματος;

7 Απάντηση Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να προκύψει το ζευγάρι πρωταθλητή - δευτεραθλητή; α. Εδώ ζητάμε τα διατεταγμένα ζεύγη (α 1, α 2 ) με α 1 α 2 και α 1, α 2, X = {Π, Ο, Α, Η}. Είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι τα διάφορα ζεύγη που μπορούν να προκύψουν είναι τα: (Π, Ο), (Π, Α), (Π, Η), (Ο, Π), (Ο, Α), (Ο, Η) (Α, Π), (Α, Ο), (Α, Η), (Η, Π), (Η, Ο), (Η, Α) όπου το ζεύγος (Π, Ο) σημαίνει ότι πρωταθλητής ανακηρύχτηκε ο Παναθηναϊκός με δεύτερο στην κατάταξη τον Ολυμπιακό, το ζεύγος (Ο, Π) σημαίνει ότι πρωταθλητής ανακηρύχτηκε ο Ολυμπιακός με δεύτερο τον Παναθηναϊκό κοκ. Το ζητούμενο πλήθος είναι ίσο με (4) 2 = 12. 7

8 Απάντηση Πόσοι διαφορετικοί τρόποι κατάταξης μπορούν να προκύψουν για τις 4 ομάδες που συμμετέχουν στα τελικά του πρωταθλήματος; β. Εδώ ζητάμε όλες τις διατεταγμένες τετράδες (α 1, α 2, α 3, α 4 ) με α i α j για i j και α i X, i = 1, 2, 3, 4. Αφού ν = k = 4 πρόκειται για τις μεταθέσεις των ν = 4 στοιχείων του X: (Π, Ο, Α, Η), (Π, Ο, Η, Α), (Π, Α, Ο, Η), (Π, Α, Η, Ο), (Π, Η, Ο, Α), (Π, Η, Α, Ο), (Ο, Π, Α, Η), (Ο, Π, Η, Α), (Ο, Α, Π, Η), (Ο, Α, Η, Π), (Ο, Η, Π, Α), (Ο, Η, Α, Π), (Α, Π, Ο, Η), (Α, Π, Η, Ο), (Α, Ο, Π, Η), (Α, Ο, Η, Π), (Α, Η, Π, Ο), (Α, Η, Ο, Π), (Η, Π, Ο, Α), Η, Π, Α, Ο), (Η, Ο, Π, Α), (Η, Ο, Α, Π), (Η, Α, Π, Ο), (Η, Α, Ο, Π). Επομένως (4) 4 = 24. Η συστηματική καταγραφή των στοιχείων που μας ενδιαφέρουν διευκολύνεται σημαντικά από την χρήση δενδροδιαγράμματος. 8

9 9

10 Πρόταση Ο αριθμός (ν) k των διατάξεων των ν στοιχείων ανά k δίνεται από τον τύπο: (ν) k = ν (ν -1)... (ν - k +1), 1 k ν. Στην ειδική περίπτωση k= ν, οπότε ηδιάταξη μετατρέπεται σε μετάθεση των νστοιχείων, βρίσκουμε (ν) ν = ν(ν -1)... (ν - ν +1) = ν (ν -1) Ητελευταία παράσταση, ηοποία περιλαμβάνει το γινόμενο των ν πρώτων φυσικών αριθμών συμβολίζεται με ν! και διαβάζεται «ν παραγοντικό», δηλαδή ν! = ν. 10

11 Απόδειξη Η διάταξη (α 1, α 2,..., α k ) μπορεί να δημιουργηθεί σε k βήματα (φάσεις). Στο πρώτο βήμα διαλέγουμε ένα στοιχείο από το σύνολο X και το τοποθετούμε στην 1 η θέση της διάταξης (επιλογή του α 1 ). Στη συνέχεια, από τα στοιχεία που απέμειναν στο X (ν - 1 το πλήθος) διαλέγουμε ένα δεύτερο και το τοποθετούμε στη δεύτερη θέση (επιλογή του α 2 ). Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο τη διαδικασία συμπλήρωσης των υπόλοιπων θέσεων μέχρι να φτάσουμε στο k βήμα όπου η επιλογή θα γίνει ανάμεσα στα ν - k +1 στοιχεία που απέμειναν στο σύνολο X. Έτσι συμπληρώνεται και η τελευταία θέση της διάταξης (επιλογή του α k ). Με βάση την πολλαπλασιαστική αρχή με ν 1 = ν, ν 2 = ν 1, ν 3 = ν 2,..., ν k = ν k + 1 συμπεραίνουμε ότι, το συνολικό πλήθος επιλογών για την διατεταγμένη k-άδα (α 1, α 2,..., α k ) θα είναι ίσο με ( ) ( ) ν1 ν νk = νν 1 ν k k όροι 11

12 Το παραγοντικό 1! = 1 2! = 1 2 = 2 3! = = 6 4! = = ! = = κ.λπ. Καθώς το νμεγαλώνει, το ν! αυξάνεται πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα το 20! είναι ένας ακέραιος με 19 ψηφία ενώ το 50! ξεπερνάει το όριο της μνήμης που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι υπολογιστές χειρός. Ορισμένοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι ηχρήση του συμβόλου «!» έγινε ώστε να δηλώνει το θαυμασμό (έκπληξη) για τη ραγδαία αύξηση των τιμών του ν! 12

13 (ν) k = ν (ν -1)... (ν -k+1), 1 k ν Πόρισμα α. Ο αριθμός των μεταθέσεων των ν στοιχείων δίνεται από τον τύπο: ν! = 1 2 ν β. Ο αριθμός των διατάξεων των ν στοιχείων ανά k δίνεται από τον τύπο: ν! ( ν ) =, 1 k ν k ν k! ( ) 13

14 Απόδειξη (ν) (ν - k)! = [ν (ν - 1)... (ν - k + 1)] (ν - k) (ν - k -1)... 21] k ( ) = νν = ν! οπότε (ν) k (ν - k)! = ν! ( ) ν! ν =. k ν k! ( ) Το σύμβολο ν! επεκτείνεται και για ν= 0 θέτοντας συμβατικά 0! = 1. Επίσης, το σύμβολο (ν) k επεκτείνεται για k= 0 θέτοντας (ν) 0 = 1. 14

15 Παράδειγμα Μια ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει 3 διαφορετικά ταμεία Τ 1, Τ 2, Τ 3. Αν στα ταμεία αυτά μπορούν να εργαστούν 8 διαφορετικοί υπάλληλοι της εταιρείας, με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν να συμπληρωθούν τα 3 ταμεία; Ποια θα ήταν η απάντηση αν ηεταιρεία διέθετε 8 ταμεία; 15

16 Απάντηση Έστω Χ = {1, 2,..., 8} το σύνολο των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν στα k = 3 ταμεία. Κάθε τοποθέτηση ατόμων στα τρία ταμεία αντιστοιχεί στη συμπλήρωση μιας τριάδας (α 1, α 2, α 3 ) αποτελούμενης από στοιχεία του Χ, δηλαδή α 1, α 2, α 3 Χ. Το στοιχείο α 1 δηλώνει το άτομο που τοποθετήθηκε στο ταμείο Τ 1, το α 2 δηλώνει το άτομο που τοποθετήθηκε στο ταμείο Τ 2 και τέλος τα α 3 δηλώνει το άτομο που τοποθετήθηκε στο ταμείο Τ 3. Για παράδειγμα, η τριάδα (3, 7, 1) δηλώνει την τοποθέτηση ενώ η τριάδα (1, 3, 7) την τοποθέτηση Ταμείο 1 Ταμείο 2 Ταμείο Ταμείο 1 Ταμείο 2 Ταμείο

17 Απάντηση Είναι φανερό ότι μας ενδιαφέρει η σειρά καταγραφής των α 1, α 2, α 3 (δηλαδή έχουμε διατεταγμένη τριάδα) ενώ επιπλέον τα α 1, α 2, α 3 είναι ανά δύο διαφορετικά μεταξύ τους (κανένα άτομο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από μια φορά). Άρα οι σχηματισμοί που ψάχνουμε είναι διατάξεις των ν = 8 στοιχείων ανά k = 3 και το πλήθος τους θα δίνεται από τον τύπο (8) 3 = = 336. Στην περίπτωση που τα ταμεία ήταν 8, προκύπτουν οι μεταθέσεις των ν = 8 στοιχείων οπότε το πλήθος των διαφορετικών αποτελεσμάτων γίνεται 8! = =

18 Παράδειγμα Τέσσερα παντρεμένα ζευγάρια έχουν αγοράσει οκτώ εισιτήρια θεάτρου που αντιστοιχούν σε οκτώ συνεχόμενες θέσεις της ίδιας σειράς. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν να καθίσουν τα οκτώ άτομα στις θέσεις έτσι ώστε: α. να μην υπάρχει κανένας περιορισμός για τη θέση που καταλαμβάνει το κάθε άτομο; β. άντρες και γυναίκες να κάθονται εναλλάξ; γ. όλοι οι άνδρες να κάθονται σε 4 διαδοχικές θέσεις και όλες οι γυναίκες να κάθονται σε διαδοχικές θέσεις; δ. όλες οι γυναίκες να κάθονται σε διαδοχικές θέσεις;

19 Απάντηση κανένας περιορισμός για τη θέση που καταλαμβάνει το κάθε άτομο Έστω Χ = {1, 2,..., 8} το σύνολο των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν στα k = 3 ταμεία. Έστω το σύνολο των 4 ανδρών και X 1 = {A 1, A 2, A 3,. A 4 } X 2 = {Γ 1, Γ 2, Γ 3, Γ 4 } το σύνολο των 4 γυναικών. Υποθέτουμε ότι τα 4 ζευγάρια είναι τα (A i, Γ i ), i = 1, 2, 3, 4. α. Κάθε τοποθέτηση των 8 ατόμων στις 8 θέσεις αντιστοιχεί σε μια μετάθεση των ν = 8 στοιχείων του συνόλου X1 = X1 X 2. Επομένως υπάρχουν 8! = διαφορετικοί τρόποι κατάληψης των 8 θέσεων. 19

20 Απάντηση (β) Άντρες και γυναίκες να κάθονται εναλλάξ Οι τοποθετήσεις που μας ενδιαφέρουν μπορούν να διαμεριστούν σε δύο ξένες μεταξύ τους ομάδες: αυτές που έχουν τη μορφή ΑΓΑΓΑΓΑΓ και εκείνες που είναι της μορφής ΓΑΓΑΓΑΓΑ. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν: 4! τρόποι τοποθέτησης των ανδρών στις συγκεκριμένες θέσεις (μεταθέσεις των 4 στοιχείων του συνόλου X 1 = {A 1, A 2, A 3, A 4 }), 4! τρόποι τοποθέτησης των γυναικών στις συγκεκριμένες θέσεις (μεταθέσεις των 4 στοιχείων του συνόλου X 2 = {Γ 1, Γ 2, Γ 3, Γ 4 }). Σύμφωνα με την αρχή του γινομένου η κάθε μία από τις δύο ομάδες έχει 4! 4! στοιχεία και με βάση την αρχή του αθροίσματος θα υπάρχουν: 4! 4! + 4! 4! = 2 4! 4! = 2 ( ) 2 = διαφορετικοί τρόποι τοποθέτησης των 8 ατόμων ώστε άνδρες και 20 γυναίκες να κάθονται εναλλάξ.

21 Απάντηση (γ) Όλοι οι άνδρες να κάθονται σε διαδοχικές θέσεις και όλες οι γυναίκες να κάθονται σε διαδοχικές θέσεις Οι δυνατές τοποθετήσεις θα είναι της μορφής ή ΑΑΑΑΓΓΓΓ ΓΓΓΓΑΑΑΑ. Εργαζόμενοι όπως στην περίπτωση (β) βρίσκουμε ότι το ζητούμενο πλήθος είναι και πάλι: 2 4! 4! =

22 Απάντηση (δ) Όλες οι γυναίκες να κάθονται σε διαδοχικές θέσεις Αν θεωρήσουμε τις 4 γυναίκες ως μια ομάδα ατόμων έστω Γ*, η διαδικασία σχηματισμού των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση μεταθέτουμε τους 4 άντρες A 1, A 2, A 3, A 4 και την ομάδα Γ* των γυναικών οπότε προκύπτει η θέση που θα καθίσει ο κάθε άνδρας και η τετράδα θέσεων που θα χρησιμοποιηθεί για τις τέσσερις γυναίκες (αυτό μπορεί να γίνει κατά 5! διαφορετικούς τρόπους). Έτσι για παράδειγμα, η μετάθεση (Α 2, Γ*, A 1, A 4, A 3 ) δηλώνει ότι οι τέσσερις γυναίκες θα καθίσουν ανάμεσα στον Α 2 και Α 1, ενώ η μετάθεση (Α 3, Α 2, Α 4, Α 1, Γ*) ότι οι γυναίκες θα καθίσουν στο τέλος της σειράς, μετά τον Α 1. Αφού καθοριστεί στην πρώτη φάση, η θέση της τετράδας των καθισμάτων που θα καταληφθούν από γυναίκες, με τη δεύτερη φάση μεταθέτουμε τις γυναίκες και τις τοποθετούμε στα 4 συγκεκριμένα κενά καθίσματα (αυτό μπορεί να γίνει με 4! διαφορετικούς τρόπους). Σύμφωνα με την πολλαπλασιαστική αρχή, το ζητούμενο πλήθος διαφορετικών τοποθετήσεων θα είναι ίσο με: 22 5! 4! = ( ) ( ) = 2.880

23 Ασκήσεις(σελίδα 59) 1. Στις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ενός συλλόγου έχουν θέσει υποψηφιότητα 8 άτομα. Πόσα διαφορετικά Δ.Σ. μπορούν να σχηματιστούν αν αυτό είναι τριμελές και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και έναν ταμία; 2. Πέντε άτομα γράφουν σε ένα κατάλογο το μήνα γέννησής τους. Πόσοι διαφορετικοί κατάλογοι μπορούν να προκύψουν αν είναι γνωστό ότι κανένα άτομο δεν έχει γεννηθεί τον ίδιο μήνα με κάποιο άλλο; 3. Σε ένα δοχείο υπάρχουν 10 σφαιρίδια αριθμημένα από το 0 έως το 9. Εξάγουμε 4 σφαιρίδια το ένα μετά το άλλο και καταγράφουμε τον τετραψήφιο αριθμό που προκύπτει. Πόσοι διαφορετικοί αριθμοί μπορούν να σχηματιστούν; 23

24 Ασκήσεις 4. Ρίχνουμε ένα ζάρι ν 6 φορές. Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν τέτοια ώστε στις ν ρίψεις να μην υπάρχουν καθόλου ίδιες ενδείξεις; (υποτίθεται ότι μας ενδιαφέρει η σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων). 5. Ένα λεωφορείο ξεκινάει από την αφετηρία με k άτομα. Μέχρι να φτάσει στο τέλος της διαδρομής του κάνει ν στάσεις (συμπεριλαμβανομένου του τέρματος) όπου k ν. Να υπολογιστεί ο αριθμός των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μπορούν να αποβιβαστούν τα k άτομα στις ν στάσεις έτσι ώστε σε κάθε στάση να αποβιβάζεται το πολύ ένα άτομο. 6. Πόσες λέξεις πέντε γραμμάτων μπορούν να σχηματιστούν τέτοιες ώστε το πρώτο, τρίτο και πέμπτο γράμμα να είναι φωνήεν, το δεύτερο και το τέταρτο να είναι σύμφωνα και να μην περιέχουν καθόλου ίδια γράμματα; Πόσος θα είναι ο αριθμός των λέξεων αυτών αν αντιστραφούν οι ρόλοι των φωνηέντων και των συμφώνων; 24

25 Ασκήσεις 7. Σε ένα πάρτι συμμετέχουν 8 κορίτσια και 4 αγόρια. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν να σχηματίσουν μια σειρά χορού (όχι κυκλική) έτσι ώστε α. όλα τα αγόρια να βρίσκονται σε διαδοχικές θέσεις; β. οι δύο ακραίες θέσεις να καταλαμβάνονται από κορίτσια και κανένα αγόρι να μη βρίσκεται δίπλα σε άλλο αγόρι; 8. Να υπολογιστεί το πλήθος των άρτιων αριθμών που βρίσκονται μεταξύ του αριθμού και του και δεν περιέχουν καθόλου ίδια ψηφία. 9. Σε ένα ράφι βιβλιοθήκης πρόκειται να τοποθετηθούν ν διαφορετικά βιβλία μαθηματικών και k διαφορετικά βιβλία φυσικής. α. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η τοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια; β. Αν k ν + 1 και κανένα βιβλίο φυσικής δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί δίπλα σε άλλο βιβλίο φυσικής, πόσοι διαφορετικοί 25 τρόποι τοποθέτησης υπάρχουν;

26 Ασκήσεις 10. Σε ένα ράφι βιβλιοθήκης πρόκειται να τοποθετηθούν k εγκυκλοπαίδειες αποτελούμενες από r 1, r 2,... r k τόμους η κάθε μία και ν σειρές εκμάθησης ξένων γλωσσών αποτελούμενες από s 1, s 2,..., s ν τόμους. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η τοποθέτηση α. αν δεν υπάρχει κανένας περιορισμός; β. αν οι τόμοι του ίδιου έργου δεν επιτρέπεται να χωρίζονται από τόμους άλλων έργων; 11. Αν ν, k είναι θετικοί ακέραιοι με 1 k ν να διαπιστώσετε ότι ισχύουν οι επόμενες σχέσεις. α. (ν + 1)! = (ν + 1) ν! β. (ν) 1 = ν γ. (ν) ν 1 = ν! δ. (ν) k = ν (ν 1) k 1, k 2 ε. (ν) k = (ν k + 1) (ν) k 1, 2 k ν + 1 στ. (ν) k = (ν) r (ν r) k r, 1 r k ζ. ν ( ν) = ( v 1 ), 1 k v 1. k k v k 26

27 Ασκήσεις 12. Αν ν, k είναι θετικοί ακέραιοι με 1 k ν να δειχτεί ότι: α. (ν+1) k = (ν) k + k (ν) k-1 β. (ν +1) k = k! +k ((ν) k-1 + (ν 1) k (k) k-1 ) 13. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να διατάξουμε (μεταθέσουμε) τα 24 γράμματα της Ελληνικής αλφαβήτου έτσι ώστε τα γράμματα Α και Β να εμφανίζονται με αυτή τη σειρά (πρώτα το Α και μετά το Β) και να περιέχουν μεταξύ τους 3 άλλα γράμματα; 14. Να βρεθεί ο αριθμός των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μπορούν να τοποθετηθούν σε μια σειρά k αγόρια και ν κορίτσια έτσι ώστε α. να μην υπάρχει κανένας περιορισμός β. όλα τα κορίτσια να είναι τοποθετημένα σε διαδοχικές θέσεις γ. κανένα αγόρι να μη βρίσκεται δίπλα σε άλλο αγόρι (k ν +1) δ. τουλάχιστον ένα αγόρι να βρίσκεται δίπλα σε άλλο αγόρι (k ν +1). 27

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 4ο Συνδυασμοί 2 2.3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Έστω Χ= {x 1, x 2,..., x ν } ένα πεπερασμένο σύνολο με ν στοιχεία x 1, x 2,...,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω ότι επιθυμούμε να μελετήσουμε ένα τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Ω και έστω η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο Α Ω Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μ 5 = 5! = 2*3*4*5 = 120 Μ 10 = 10! = 1*2*3*...*8*9*10 = 3628800

Μ 5 = 5! = 2*3*4*5 = 120 Μ 10 = 10! = 1*2*3*...*8*9*10 = 3628800 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στα πλαίσια του 1ου τεύχους της Στατιστικής, κάναµε µια πρώτη γνωρι- µία µε το απογραφικό τµήµα της Στατιστικής, µε εκείνο δηλαδή το τµήµα που καταγράφει, συστηµατοποιεί και συνοψίζει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πιθανότητας

Βασικές Έννοιες Πιθανότητας Βασικές Έννοιες Πιθανότητας 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα.. Δειγματοχώρος και Δειγματοσημεία..3 Σύνθετος Δειγματοχώρος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Πιθανότητες Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 2 Ενότητα 2 η Πιθανότητες Σκοπός Ο σκοπός της 2 ης ενότητας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν ένα πείραμα τύχης

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας

3. Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας 3 Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην εισαγωγική ενότητα αλλά και όπως θα διαπιστώσουμε στις ενότητες που ακολουθούν, βεβαιότητες για συμπεράσματα που αφορούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα