ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 Π.Σ.Ι.3 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 KA/AM/ Πρότυπα Ιουνίου 2009 / Ιούνιος 2009 / Πρότυπα ηµοτικού Ιουν 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείµενο Σκοπός 1.2 Εκπαιδευτικά δεδοµένα Εκπαιδευτική πολιτική και στόχοι Πρόγραµµα λειτουργίας σχολείου 1.3 Νοµικό πλαίσιο Νοµοθεσία ιαδικασίες 1.4 Γήπεδο 2. Αρχές Σχεδιασµού 2.1 Γενικές αρχές 2.2 Οικολογικές / Περιβαλλοντικές Αρχές 2.3 Αρχές οργάνωσης 2.4 Εσωτερική οργάνωση λειτουργιών Αίθουσα ασκάλων Βιβλιοθήκη Αίθουσα Γενικής ιδασκαλίας Τµήµατος Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνολογίας Εργαστήριο Μουσικής και Πληροφορικής Εργαστήριο Οικιακής Οικονοµίας Εργαστήριο Τέχνης Πολυδύναµο Εργαστήριο (για εξατάξια σχολεία) Αίθουσες Ειδικής Εκπαίδευσης Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Ιατρείο Κυλικείο Αίθουσα ψυχαγωγίας Μέσα διακίνησης στα κτίρια Υπαίθριος χώρος συγκέντρωσης και εκδηλώσεων Υπαίθρια αθλητική υποδοµή 2.5 Κτιριολογικά Προγράµµατα 3. Μορφολογικά πρότυπα Αρχιτεκτονική έκφραση 4. Φέρων οργανισµός 2

3 5. Κτιριακές Υπηρεσίες 5.1 Ηλεκτρική εγκατάσταση 5.2 Τηλεπικοινωνίες 5.3 Σύστηµα ήχου και εικόνας 5.4 Συστήµατα κλιµατισµού (Κεντρική Θέρµανση, ροσισµός, Εξαερισµός) 5.5 ίκτυο ύδρευσης 5.6 ίκτυο αποχέτευσης 5.7 ίκτυο υγραερίου 5.8 Σύστηµα πυροπροστασίας 6. Κατασκευαστικά Πρότυπα 7. Αυλή, Πράσινο, Τοπιοτέχνηση 8. ιακίνηση στους υπαίθριους χώρους 9. Περίφραξη 10. ρόµοι Προσπέλασης 3

4 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείµενο - Σκοπός Σκοπός των προτύπων σχεδιασµού είναι o καθορισµός των αναγκαίων λειτουργιών κάθε τύπου και µεγέθους σχολείου, του µεγέθους των απαιτούµενων χώρων για κάθε λειτουργία, του τρόπου χρήσης κάθε χώρου και του τρόπου διάταξης και λειτουργικών σχέσεων µεταξύ τους. Πρόσθετα καθορίζονται οι αναγκαίες κτιριακές υπηρεσίες και Τεχνικές προδιαγραφές. Η εισαγωγή προτύπων σχεδίασης θα βοηθήσει πρώτιστα τους µελετητές των σχολικών µονάδων, θα επιτρέψει την µεγιστοποίηση της διαχείρισης των διαθέσιµων πόρων και θα δηµιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο συνεργασίας των εκπαιδευτικών και των τεχνικών για την εισαγωγή καινοτοµιών. Θα βοηθήσει επίσης στην κατάργηση του αυθαίρετου αυτοσχεδιασµού και θα καλλιεργήσει τη συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Η ύπαρξη των προτύπων δεν θα πρέπει να λειτουργήσει κατασταλτικά στην Αρχιτεκτονική δηµιουργία. Οποιεσδήποτε Αρχιτεκτονικές προτάσεις που πιθανόν να παρεκκλίνουν των πλαισίων που τίθενται από τα πρότυπα είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές εφόσον τεκµηριωµένα ικανοποιούν το πρωταρχικό σκοπό του έργου και ευρίσκονται µέσα στα πλαίσια του προϋπολογισµού. Τα πρότυπα θα πρέπει να θεωρούνται σαν κατευθυντήριες γραµµές και όχι σαν ασφυκτικά πλαίσια. 4

5 1.2 Εκπαιδευτικά εδοµένα Εκπαιδευτική Πολιτική και Στόχοι Η ηµοτική Εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη και ουσιαστικότερη βαθµίδα της εκπαίδευσης, η οποία θέτει τις βάσεις ώστε τα παιδιά να αναπτυχθούν ισόρροπα στο γνωστικό, συναισθηµατικό και ψυχοκινητικό τοµέα. Γι αυτό, και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού καταβάλλει, διαρκώς, κάθε προσπάθεια για ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων προγραµµάτων. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα των σχολείων και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στην τάξη δίνουν έµφαση στη διαδικασία της µάθησης και επικεντρώνονται σε στρατηγικές που θα βοηθήσουν τους µαθητές να µάθουν πώς να µαθαίνουν, να αναπτύξουν κριτική και δηµιουργική σκέψη. Η ηµοτική Εκπαίδευση επιδιώκει, επίσης, να βοηθήσει τους µαθητές να γνωρίσουν την ταυτότητα τους, την ελληνική γλώσσα, την ελληνορθόδοξη θρησκεία, την ιστορία και την παράδοση του τόπου µας. Ταυτόχρονα, όµως, λαµβάνει όλα τα µέτρα για να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν διαπολιτισµική συνείδηση και να καλλιεργήσουν στάσεις αποδοχής και σεβασµού απέναντι στους πολίτες άλλων χωρών. Ακρογωνιαίος λίθος των επιδιώξεων της ηµοτικής Εκπαίδευσης ήταν και είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, µε τη δηµιουργία καταστάσεων οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατάκτηση της γνώσης, στην ανάπτυξη ορθών στάσεων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, καθιστώντας τα έτσι ικανά για µελλοντική ανάληψη ευθυνών και δράση στο συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο µας. Στη βάση του Ενιαίου Εννιάχρονου Προγράµµατος Εκπαίδευσης, βασικός στόχος της ηµοτικής Εκπαίδευσης είναι να οργανώνει, να εξασφαλίζει και να προσφέρει σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, οικογενειακό και κοινωνικό υπόβαθρο και πνευµατικές δυνατότητες, τέτοιες ευκαιρίες µάθησης ώστε: Να αναπτύσσονται ισόρροπα στο γνωστικό, συναισθηµατικό και ψυχοκινητικό τοµέα, αξιοποιώντας, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τα µέσα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τα ποικίλα προβλήµατα που είναι δυνατό να συναντήσουν και τις τυχόν δυσκολίες προσαρµογής στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον. Να προωθούν την κοινωνικοποίηση και την εδραίωση της εθνικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας και του συναισθήµατος του «ανήκειν» τόσο στο κράτος της Κυπριακής ηµοκρατίας όσο και στη γλωσσική και εθνική κοινότητα των Ελλήνων της Κύπρου, οι οποίοι αγωνίζονται για εθνική δικαίωση µέσα από νόµιµες δηµοκρατικές διαδικασίες. 5

6 Να αποκτούν θετικές στάσεις προς τη µάθηση, να αναπτύσσουν κοινωνική συναντίληψη, αγωνιστικότητα, προσήλωση στις ανθρωπιστικές αξίες, σεβασµό της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εκτίµηση του ωραίου και διάθεση για δηµιουργικότητα και αγάπη για τη ζωή και τη φύση, ώστε να ευαισθητοποιούνται αποτελεσµατικά σε θέµατα διατήρησης και βελτίωσης του περιβάλλοντος. 6

7 1.2.2 Πρόγραµµα Λειτουργίας Σχολείου 1. Πρόγραµµα Σπουδών Τα µαθήµατα του ηµοτικού Σχολείου είναι όλα καθορισµένα και κοινά για όλους τους µαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη. 2. Ωρολόγιο Πρόγραµµα Το ωρολόγιο πρόγραµµα του ηµοτικού Σχολείου είναι το ακόλουθο, για όλες τις τάξεις: 07:45-08:25 1 η περίοδος 08:25-09:05 2 η περίοδος 09:05-09:25 ιάλειµµα 09:25-10:00 3 η περίοδος 10:05-10:45 4 η περίοδος 10:45-10:55 ιάλειµµα 10:55-11:35 5 η περίοδος 11:35-12:15 6 η περίοδος 12:15-12:25 ιάλειµµα 12:25-13:05 7 η περίοδος 3. Λειτουργία Σχολείου - ραστηριότητες 3.1 Κάθε τµήµα διαθέτει, µόνιµα, τη δική του αίθουσα διδασκαλίας στην οποία γίνονται τα πλείστα µαθήµατα. 3.2 Μετακινήσεις των µαθητών γίνονται µόνο για τα µαθήµατα για τα οποία υπάρχουν στα σχολεία ειδικές αίθουσες εργαστήρια. 3.3 ιαχωρισµός ενός τµήµατος σε δύο γίνεται µόνο στο µάθηµα του Σχεδιασµού Τεχνολογίας και Οικιακής Οικονοµίας. 3.4 Μια φορά την εβδοµάδα, τουλάχιστο, γίνεται συγκέντρωση των µαθητών είτε σε υπαίθριο χώρο, αν το επιτρέπει ο καιρός, είτε στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης, αν υπάρχει, για ανακοινώσεις προς τους µαθητές ή για άλλους σκοπούς. Επίσης ο χώρος συγκέντρωσης χρησιµοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις και εορτασµούς του σχολείου κατά τις οποίες οι µαθητές είναι καθήµενοι. 7

8 1.3 Νοµικό πλαίσιο Νοµοθεσία Ο σχεδιασµός των δηµόσιων σχολικών κτιρίων υπόκειται στην νοµοθεσία που διέπει το σχεδιασµό των υπόλοιπων έργων ανάπτυξης. ιαφοροποίηση υπάρχει µόνο στο τρόπο άσκησης ελέγχου των µελετών. Για την ανέγερση κυβερνητικών έργων απαιτείται πολεοδοµική έγκριση από το ιευθυντή Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται τα εγκεκριµένα προσχέδια µε ειδικό έντυπο στο Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Για τα κυβερνητικά κτίρια δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια. Ειδικότερα το σχεδιασµό των σχολικών κτιρίων διέπουν ειδικές πρόνοιες της Πολεοδοµικής νοµοθεσίας (τoπικά σχέδια / δήλωση πολιτικής) και εξειδικευµένες νοµοθεσίες όπως ο Νόµος περί ειδικής εκπαίδευσης ιαδικασίες Ο σχεδιασµός και η ανέγερση των σχολικών κτιρίων ακολουθούν καθορισµένες διαδικασίες που διέπονται από ειδική νοµοθεσία, (το νόµο περί δηµοσίων συµβάσεων) εσωτερικούς κανονισµούς και τους όρους της σύµβασης ανάθεσης υπηρεσιών και της σύµβασης εργολαβίας. Σε όλη τη διαδικασία σχεδιασµού και ανέγερσης, το Υπουργείο εκπροσωπεί ο Συντονιστής που ορίζεται από το Προϊστάµενο Τεχνικών Υπηρεσιών και του οποίου τα καθήκοντα καθορίζονται σε σχετικό κανονισµό (Βλέπε παραρτήµατα). 8

9 1.4 Γήπεδο Το γήπεδο ανέγερσης προσδιορίζεται σε χωροµετρικό σχέδιο στο οποίο καθορίζονται τα όρια του και οι δρόµοι πρόσβασης και µε οριοθέτηση επί του εδάφους. Μέρος του γηπέδου είναι και το αναγκαίο οδικό δίκτυο. Η επιλογή του γηπέδου γίνεται µε βάση τις πρόνοιες των τοπικών σχεδίων όπου αυτά υπάρχουν και την δήλωση πολιτικής στις υπόλοιπες περίοχες. α) Χωροθέτηση Η χωροθέτηση µιας νέας σχολικής µονάδας καθορίζεται από την γεωγραφική κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού ώστε να διευκολύνεται η µετακίνηση των µαθητών. Το θέµα ρυθµίζεται από τις σχετικές πρόνοιες της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. β) Μέγεθος Καθορίζεται στις πρόνοιες της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας. γ) Οδικό δίκτυο προσπέλασης Η προσπέλαση σε σχολική µονάδα ρυθµίζεται επίσης µε σχετική πρόνοια του Νόµου Περί Πολεοδοµίας. Οι κυκλοφοριακές διευθετήσεις για είσοδο και έξοδο και για στάσεις λεωφορείων και ιδιωτικής χρήσης οχηµάτων θα πρέπει να στοχεύουν πρώτιστα σε ασφαλή διακίνηση. Αρµόδιος φορέας για µελέτη και καθορισµό των λύσεων είναι η Εθνική επιτροπή οδικής ασφάλειας µαθητών, µε τον οποίο θα πρέπει να διαβουλεύεται ο σύµβουλος για όλες τις διευθετήσεις. δ) Εδαφολογικά κριτήρια Το γήπεδο ενδείκνυται να είναι κατά το δυνατό οµαλό µε µικρές κλίσεις. Το έδαφος θεµελίωσης επιβάλλεται να έχει ικανοποιητικά µηχανικά χαρακτηριστικά. Αντενδείκνυται η θεµελίωσης σχολικών κτιρίων σε ενεργά εδάφη (διογκούµενα) και σε ενεργά σεισµογενή ρήγµατα. Τα µηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους προσδιορίζονται µε γεωτεχνική έρευνα. 9

10 2. Αρχές Σχεδιασµού 2.1 Γενικές Αρχές Περιλαµβάνονται εκτός από τα κτίρια και άλλα τεχνικά έργα (γήπεδα αθλοπαιδιών, στίβο κλπ.) Τα σχολικά κτίρια θα πρέπει να εξυπηρετούν ικανοποιητικά τις καθορισµένες εκπαιδευτικές ανάγκες και επιπρόσθετα θα πρέπει να µπορούν να απορροφήσουν µελλοντικές εξελίξεις στα προγράµµατα εκπαίδευσης. Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ένταξη στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον και ιδιαίτερα η συµβατότητα µε τα κλιµατολογικά και εδαφολογικά δεδοµένα της περιοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δηµιουργία λειτουργικών και ευχάριστών χώρων που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο χώρος διδασκαλίας θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούµενες ανέσεις ικανοποιητικό φωτισµό και αερισµό κατά το δυνατό φυσικό κατάλληλη θερµοκρασία και να προσφέρει ηχοπροστασία. Ο σχολικός χώρος στο σύνολο του θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και υγιεινή χρήση. Ο σχεδιασµός να προάγει την χρήση της σχολικής υποδοµής από τη κοινότητα για εξωσχολικές δραστηριότητες. 10

11 2.2 Οικολογικές / Περιβαλλοντικές αρχές Ο σχεδιασµός του σχολείου, διάταξη, κατασκευή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. α) Προσανατολισµό Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια θα πρέπει κατά το δυνατό να διατάσσονται µε νότιο προσανατολισµό. Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ηλιακής ακτινοβολίας τα νότια εξωτερικά κουφώµατα θα πρέπει να διαθέτουν στέγαστρο ή οριζόντια σκίαστρα. Τα ανατολικά εξωτερικά κουφώµατα θα πρέπει να διαθέτουν κατακόρυφα σκίαστρα. β) Φωτισµός / Αερισµό Ο φωτισµός και αερισµός των χωρών θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό φυσικός. Για τον σκοπό αυτό όλοι οι χώροι και ιδιαίτερα οι χώροι διδασκαλίας θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό εµβαδόν κουφωµάτων µε υαλοστάσια στη κατάλληλη διάταξη. γ) Θερµική άνεση Η θερµική άνεση επίσης θα πρέπει κατά το δυνατό να επιτυγχάνεται µε κατάλληλο σχεδιασµό ώστε να αξιοποιούνται οι κλιµατολογικές συνθήκες και θα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατό η ανάγκη ενεργοβόρων µέσων θέρµανση και δροσισµού. Για το σκοπό αυτόν επιβάλλεται η ικανοποιητική θερµοµόνωση του εξωτερικού κελύφους των κτιρίων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Να λαµβάνεται υπόψη ότι ο δροσισµός των χώρων θα πρέπει να επιτυγχάνεται µόνο µε διαµπερή αερισµό µε κατάλληλη διάταξη των κουφωµάτων. δ) Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Όπου είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται ανανεώσιµες πηγές ενέργειας τόσο για την βελτίωση της θερµικής άνεσης όσο και για άλλες ανάγκες (ζεστό νερό). ε) Υλικά φιλικά στο περιβάλλον Κατά των σχεδιασµό να επιλέγεται η χρήση υλικών που δεν µολύνουν τόσο το άµεσο περιβάλλον (αέρα) του σχολείου όσο και ευρύτερα το περιβάλλον κατά την απόρριψη τους. Για το σκοπό αυτό ενδείκνυται η χρήση ανακυκλώσιµων υλικών. ζ) Εξοικονόµηση νερού Για εξοικονόµηση πόσιµου νερού να κατασκευάζεται ξεχωριστό δίκτυο υδροδότησης των αποχωρητηρίων ώστε να είναι δυνατή η χρήση ηµιακάθαρτου νερού. Ξεχωριστό δίκτυο επίσης κατασκευάζεται για την άρδευση του πρασίνου. 11

12 2.3 Αρχές Οργάνωσης Τα κτίρια του ηµοτικού Σχολείου αναπτύσσονται οριζόντια. Η καθ ύψος ανάπτυξη περιορίζεται µόνο σε ισόγειο και ανώγειο. Τρίτο πάτωµα επιτρέπεται µόνο για δευτερεύουσες λειτουργίες. Για κύριες λειτουργίες µπορεί να επιτραπεί µόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις όταν το επιβάλλει το µέγεθος του γηπέδου ή η µορφολογία του εδάφους. Το ισόγειο θα πρέπει να είναι τουλάχιστο το 60% του κτιρίου. Βασική λειτουργική απαίτηση είναι η δυνατότητα εύκολης διακίνησης µε στεγασµένους διαδρόµους. Στις βασικές λειτουργίες περιλαµβάνεται η υποδοµή διακίνησης αναπήρων. Το ηµοτικό Σχολείο λειτουργεί µε βάση την αρχή ότι κάθε τµήµα, έχει σταθερή αίθουσα διδασκαλίας και µετακινείται στα εργαστήρια για τα αντίστοιχα µαθήµατα. Ενδείκνυται η δυνατότητα αποµόνωσης των κτιρίων από τους υπαίθριους αθλητικούς χώρους. Το κτίριο ενός ηµοτικού Σχολείου περιλαµβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες: α) Κεντρική Είσοδος Η κεντρική είσοδος επιβάλλεται να εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή πρόσβαση από το δρόµο προς το εσωτερικό του σχολείου. Είναι χρήσιµη η διαµόρφωση περισσότερων της µίας εισόδων. εν συστήνεται ο διαχωρισµός εισόδων των µαθητών από τις εισόδους του προσωπικού. Ανεξάρτητη είσοδος απαιτείται για την Αίθουσα χρήση από την κοινότητα. πολλαπλής χρήσης για β) Χώροι εκπαιδευτικού προσωπικού Περιλαµβάνει το χώρο υποδοχής, χώρους γραφείων ( ιευθυντή, Γραµµατείας, Βοηθού ιευθυντή), αίθουσα δασκάλων, αποθήκες εποπτικών µέσων και γραφικής ύλης και τους χώρους υγιεινής προσωπικού. Η ενότητα αυτή των χώρων απαιτεί εύκολη πρόσβαση από το δηµόσιο δρόµο και το χώρο στάθµευσης οχηµάτων γι αυτό προτιµάται η διάταξη τους κοντά στο δρόµο. γ) Βιβλιοθήκη Περιλαµβάνει τη σχολική βιβλιοθήκη. Ο χώρος αυτός απαιτεί εύκολη προσπέλαση προσωπικού και µαθητών αλλά συγχρόνως και ελάχιστη οχληρία. 12

13 δ) Αίθουσες Γενικής ιδασκαλίας Τµηµάτων Αποτελούν το κύριο κορµό του κτιρίου. Εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας σ αυτή την ενότητα εντάσσονται οι βοηθητικοί χώροι (αποχωρητήρια, ιατρείο κλπ), που χρησιµοποιούνται από τους µαθητές και γραφεία βοηθών διευθυντών. Η ενότητα αυτή συνδυάζεται µε τους χώρους διαλειµµάτων. Επίσης απαιτεί ικανοποιητικές κυκλοφοριακές διευθετήσεις προς όλες τις άλλες ενότητες και εύκολη πρόσβαση από το δηµόσιο δρόµο. Επιβάλλεται η προστασία τους από πιθανή εξωτερική ηχητική οχληρία αλλά και οχληρία που προέρχεται από εσωτερική διακίνηση ή άλλη λειτουργία. Ενδείκνυται οι αίθουσες διδασκαλίας να διαθέτουν διαµπερή φυσικό αερισµό και να είναι αυτάρκεις σε φυσικό φωτισµό σε κανονικές καιρικές συνθήκες. ε) Ειδικές Αίθουσες, Εργαστήρια Περιλαµβάνουν τις αίθουσες ειδικών µαθηµάτων και εργαστήρια. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται επίσης γραφεία βοηθών διευθυντών και χώροι υγιεινής. Η χρήση των χώρων αυτών απαιτεί εσωτερική µετακίνηση των µαθητών γι αυτό επιβάλλεται η εύκολη πρόσβαση από τις αίθουσες γενικής διδασκαλίας. Η λειτουργία ορισµένων από τους χώρους αυτούς προκαλεί οχληρία όπως η αίθουσα µουσικής και σχεδιασµού / τεχνολογίας και γι αυτό είναι χρήσιµο όπως η διάταξη τους να µην παρακωλύει τη λειτουργία των άλλων αιθουσών. Ειδικότερα η λειτουργία της αίθουσας µουσικής για µουσικές δοκιµές στη διάρκεια των διαλειµµάτων επιβάλλει την χωροθέτηση της µακριά από τους χώρους διαλειµµάτων και κυλικείου. Επίσης είναι χρήσιµο να χωροθετείται πλησίο της αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης για την εύκολη µεταφορά των µουσικών οργάνων. ζ) Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης (Α.Π.Χ.) Περιλαµβάνει την κυρίως αίθουσα η οποία χρησιµοποιείται για εκδηλώσεις και για το µάθηµα φυσικής αγωγής, σκηνή για θέατρο και άλλες εκδηλώσεις, συνδυασµένη µε αποθήκη σκηνής, και αποδυτήρια µαθητών που να εξυπηρετούν συγχρόνως την αίθουσα πολλαπλής χρήσης, αλλά και τους υπαίθριους αθλητικούς χώρους. Η αίθουσα πολλαπλής χρήσης να συνδυάζεται µε τους υπαίθριους αθλητικούς χώρους. Επειδή η αίθουσα αυτή προορίζεται για χρήση και για εκδηλώσεις της κοινότητας αλλά και επειδή τις σχολικές εκδηλώσεις παρακολουθούν και γονείς επισκέπτες επιβάλλεται να διαθέτει εύκολη πρόσβαση από το δηµόσιο δρόµο και να συνδυάζεται µε χώρο στάθµευσης οχηµάτων. Η κυρίως αίθουσα επιβάλλεται να διαθέτει ικανοποιητικές εξόδους κινδύνου. 13

14 η) Βοηθητικές Λειτουργίες Περιλαµβάνουν τους χώρους υγιεινής, το κυλικείο, την αίθουσα ψυχαγωγίας τις γενικές αποθήκες, το ιατρείο και τους χώρους καθαριστριών. Οι χώροι αυτοί χωροθετούνται σε διάφορα σηµεία του κτιρίου ανάλογα µε τη χρήση τους. Οι χώροι υγιεινής κατανέµονται σε ικανοποιητικό αριθµό ενοτήτων για εύκολη εξυπηρέτηση σε ισόγειο και όροφο. ιατίθενται ξεχωριστά αποχωρητήρια προσωπικού (ανδρών και γυναικών), µαθητών, µαθητριών και αναπήρων. Τα αποχωρητήρια αναπήρων να µπορούν να χρησιµοποιούνται και από το προσωπικό. Το κυλικείο διατάσσεται σε άµεση λειτουργική σχέση µε την αίθουσα ψυχαγωγίας σε συνδυασµό µε τους υπαίθριους χώρους συγκέντρωσης και διαλειµµάτων και ώστε η χρήση του να µην προκαλεί οχληρία στις αίθουσες διδασκαλίας. Το ιατρείο διατάσσεται πλησίον της µάζας των µαθητών και διαθέτει πρόσβαση ασθενοφόρου. Οι χώροι καθαριστριών κατανέµονται οµοιόµορφα σε όλο το σχολικό κτίριο. Ένα δωµάτιο καθαριστριών προτιµάται να είναι κοντά στους χώρους προσωπικού. Η γενική αποθήκη θα πρέπει να διαθέτει προσπέλαση οχηµάτων. θ) Μέσα ιακίνησης στα κτίρια Περιλαµβάνουν διάδροµους οριζόντιους και κεκλιµένους, κλιµακοστάσια και ανελκυστήρες. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν γρήγορη και ασφαλή διακίνηση και να πληρούν τους κανονισµούς πυροπροστασίας και έγκαιρης διαφυγής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κατασκευάζεται τουλάχιστο ένα κλιµακοστάσιο για κάθε τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας και 100 µαθητές. Θα πρέπει να διατίθεται και εναλλακτικός τρόπος διαφυγής. Ο ανελκυστήρας προορίζεται για χρήση µόνο από άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. ι) Υπαίθριος Χώρος Συγκέντρωσης και εκδηλώσεων Προορίζεται για τις συγκεντρώσεις του σχολείου και για υπαίθριες εκδηλώσεις. Ενδείκνυται να διαθέτει χώρο πλατείας σε συνδυασµό µε υπερυψωµένη εξέδρα (σκηνή). Η πλατεία όπου το επιτρέπει η µορφολογία του εδάφους µπορεί να διαµορφώνεται αµφιθεατρικά. ιατάσσεται στο κέντρο του σχολικού κτιρίου. 14

15 κ) Υπαίθρια Αθλητική Υποδοµή Περιλαµβάνουν χώρους αθλοπαιδιών, καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας σε µια ενότητα και εγκαταστάσεις αγωνισµάτων στίβου µε ενσωµατωµένο γήπεδο ποδοσφαίρου. Τόσο τα γήπεδα αθλοπαιδιών όσο και ο στίβος διαθέτουν κερκίδες χωρητικότητας όσος ο µαθητικός πληθυσµός του σχολείου. ιατάσσονται σε ικανή απόσταση από τις αίθουσες διδασκαλίας για την αποφυγή πρόκλησης οχληρίας σ αυτές. λ) Χώροι Στάθµευσης (Προσωπικού, Επισκεπτών), Αποβίβασης, Επιβίβασης Μαθητών ιαµορφώνονται χώροι στάθµευσης ανάλογα µε τους κανονισµούς και το µέγεθος του σχολείου ξεχωριστά για τα οχήµατα προσωπικού, τα οχήµατα επισκεπτών και για λεωφορεία. Κατά µήκος των δρόµων πρόσβασης διαµορφώνονται κόλποι στάθµευσης για αποβίβαση και επιβίβαση όσο το δυνατό µεγαλύτερου µήκους. 15

16 2.4 Εσωτερική οργάνωση λειτουργιών Αίθουσα ασκάλων α) Λειτουργία Χρήσεις Η αίθουσα δασκάλων χρησιµοποιείται για συνεδριάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού για χώρους µελέτης και ανάπαυσης των δασκάλων. β) Χώροι Αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο εµβαδού 60 τ.µ. γ) Επιπλα / Εξοπλισµός Η αίθουσα δασκάλων διαθέτει τραπέζια και καθίσµατα συνεδριάσεων για 20 άτοµα, τρία καθίσµατα καθιστικού και έπιπλο µε προσωπικά ερµαράκια για 20 δασκάλους. 2 γραφεία Η/Υ και 2 καθίσµατα δ) Ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις Τεχνικό φωτισµό 300 Lux Πετάσµατα στα παράθυρα οµηµένη καλωδίωση για Η/Υ, (σύνδεση µε διαδίκτυο) Σηµεία τηλεφώνου και τηλεοµοιότυπου Σύστηµα ασφαλείας ε) Χωροθέτηση Η αίθουσα δασκάλων χωροθετείται στη πτέρυγα προσωπικού και ώστε να διαθέτει κατά το δυνατό οπτική επαφή µε το χώρο διαλείµµατος του σχολείου. 16 KA/AM/ Πρότυπα Ιουνίου 2009 / Ιούνιος 2009 / Πρότυπα ηµοτικού Ιουν 2009

17 2.4.2 Βιβλιοθήκη α) Λειτουργία / Χρήσεις Η βιβλιοθήκη χρησιµοποιείται σαν αναγνωστήριο και δανειστική βιβλιοθήκη. Πρόσθετα χρησιµοποιείται σαν αίθουσα αναφοράς του σχολείου. β) Χώροι Αποτελείται από µία ενιαία αίθουσα εµβαδού 60 τ.µ. έκθεσης/αποθηκεύσης βιβλίων και αναγνωστήριο και χώρο υποδοχής. γ) Επιπλα / Εξοπλισµός Η κυρίως αίθουσα διαθέτει βιβλιοθήκες για 1000 βιβλία, τραπέζια και καθίσµατα αναγνωστηρίου για 30 άτοµα, γραφείο / πάγκο δανεισµού, εκθετήριο περιοδικών εκδόσεων και τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε γραφεία και καθίσµατα. ιαθέτει επίσης σύστηµα προβολών βιντεοπροβολέα (οθόνη). δ) Ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις Τεχνικό φωτισµό 300 Lux Πετάσµατα στα παράθυρα για συσκότιση. Πρόνοια για εγκατάσταση ηλεκτρικού προβολέα οροφής. οµηµένη καλωδίωση για τους Η/Υ (Σύνδεση µε διαδίκτυο) Σηµεία τηλεφώνου και τηλεοµοιότυπο Σύστηµα ασφαλείας. Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης Φωτισµό εκτάκτου ανάγκης ε) Χωροθέτηση Χωροθετείται πλησίον της πτέρυγας διοίκησης και διαθέτει εύκολη πρόσβαση για τους µαθητές εκτός των χώρων του προσωπικού. 17

18 2.4.3 Αίθουσα Γενικής ιδασκαλίας - Τµήµατος α) Χρήση / Λειτουργία / Εκπαιδευτικός εξοπλισµός Προορίζεται για αίθουσα τµήµατος για τη διδασκαλία των µαθηµάτων για τα οποία δεν απαιτείται εξειδικευµένη υποδοµή και εξοπλισµός. Η αίθουσα θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε πολλαπλές µεθόδους εκπαίδευσης και διάταξης κινητών επίπλων. Πρόσθετα να διαθέτει γωνιά καθιστικού για 8 θέσεις και γωνιά για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. β) Χώρος / υναµικότητα Αποτελείται από µία αίθουσα εµβαδού 65 τ.µ. Προορίζεται για τµήµα 25 µαθητών. γ) Επιπλα - Εξοπλισµός -Έπιπλο χαµηλό µε ερµάρια, συρτάρια και ράφια για αποθήκευση βιβλίων και γραφικής ύλης και πινακίδες έκθεσης άνωθεν -Έπιπλο µε ατοµικά ερµαράκια για κάθε µαθητή -Έδρα καθηγητού (τραπέζι και κάθισµα) -Θρανία µαθητών (12 τραπέζια 55Χ120 και 25 καθίσµατα) -3 γραφεία ηλεκτρονικών υπολογιστών -Πινακίδες έκθεσης τοίχου 5,0 τ.µ. -2 Πίνακες γραφής (άσπρους) τοίχου 1.20 Χ 2.00 µ -Βιντεοπροβολέα οροφής - οθόνη προβολής. -Καθιστικό για 8 θέσεις. δ) Ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις Το δάπεδο είναι σκληρής επιφάνειας. ιαθέτει δύο εισόδους / εξόδους. ιαθέτει ικανοποιητικό αριθµό ανοιγµάτων φωτισµού ώστε σε συνηθισµένες καιρικές συνθήκες να µην απαιτείται τεχνητός φωτισµός και ανοίγµατα αερισµού ώστε να εξασφαλίζεται διαµπερής φυσικός αερισµός. Στα παράθυρα τοποθετούνται ηλιοπετάσµατα όπου το απαιτεί ο προσανατολισµός. ιαθέτει επίσης: Τεχνητό φωτισµό 300 Lux. οµηµένη καλωδίωση για το Η/Υ - Σύνδεση µε διαδίκτυο Πρόνοια για εγκατάσταση βιντεοπροβολέα οροφής Πρόνοια για εγκατάσταση διαδραστικού πίνακα Σύστηµα ασφαλείας 18

19 2.4.4 Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνολογίας Προορίζετε για τις εργαστηριακές δραστηριότητες τόσο της Τεχνολογίας όσο και της Επιστήµης. α) Μάθηµα Τεχνολογίας: Εκπαιδευτικοί Στόχοι / Μέθοδοι / Μέσα Στόχος των µαθηµάτων Σχεδιασµού και Τεχνολογίας είναι η προαγωγή του τεχνολογικού αλφαβητισµού, ώστε οι µαθητές να καταστούν ενήµεροι για τις δυνατότητες του τεχνητού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα ζήσουν και θα εργαστούν. Επίσης το µάθηµα στοχεύει να αναπτύξει στους µαθητές τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ασκούν έλεγχο και να παίρνουν αποφάσεις που σχετίζονται µε τεχνολογικά θέµατα. Σηµαντική δραστηριότητα στα δύο τεχνολογικά µαθήµατα είναι η επίλυση τεχνολογικών προβληµάτων που διαλαµβάνει εντοπισµό, ανάλυση, έρευνα, διερεύνηση πιθανών λύσεων, δοκιµή και σύνθεση µε τη βοήθεια εξειδικευµένων συστηµάτων, και πραγµατοποίηση υλοποίηση µε τη διαµόρφωση υλικών και µε τη χρήση ειδικού εργαστηριακού εξοπλισµού και µηχανηµάτων. Οι µαθητές κάθονται σε καθορισµένες οµάδες των 3 4 ατόµων και η προσφορά του µαθήµατος γίνεται κυρίως µε τις µεθόδους της συνεργατικής µάθησης, της λύσης προβλήµατος και της διερευνητικής διδασκαλίας. Οι µαθητές εργάζονται ατοµικά (ή σπανιότερα σε οµάδες των δύο παιδιών): Χρησιµοποιούν εργαλεία, µηχανήµατα και εξοπλισµό για την υλοποίηση και κατασκευή έργων που συνήθως ακολουθούν την κατασκευαστική διαδικασία: Σηµάδεµα, κοπή, λείανση, αποπεράτωση. β) Μάθηµα Επιστήµης: Εκπαιδευτικοί στόχοι / Μέθοδοι / Μέσα Η επιστήµη είναι κατ εξοχήν εργαστηριακό µάθηµα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή διδασκαλία και εµπέδωση της επιστηµονικής γνώσης είναι η ενεργός εµπλοκή των µαθητών στην πειραµατική προώθηση της ύλης Οι θεµελιώδεις στόχοι της πειραµατικής διδασκαλίας είναι: α) Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών, όπως προσεκτική παρατήρηση, ακριβείς µετρήσεις, σχεδιασµός και εκτέλεση πειραµάτων, ανάλυση και ερµηνεία πειραµατικών δεδοµένων. β) Η εξοικείωση µε τον τρόπο εργασίας ενός επιστήµονα που λύει προβλήµατα, δηλαδή ανάπτυξη ικανότητας διαπίστωσης ενός φαινοµένου, διατύπωση υπόθεσης, χρήση του πειράµατος για επαλήθευση ή µη της υπόθεσης συµπερασµάτων. Η βασική µέθοδος διδασκαλίας είναι η καθοδηγούµενη ανακάλυψη και η συνεργατική µάθηση. Οι µαθητές εργάζονται είτε µόνοι, είτε κατά µικρές οµάδες 4 5 ατόµων. 19

20 γ) Χώροι / υναµικότητα Αποτελείται από το κυρίως εργαστήριο εµβαδού 75 τ.µ. και αποθήκη υλικών εµβαδού 15 τ.µ. που συγκοινωνεί άµεσα µε το εργαστήριο. Το εργαστήριο πρέπει να µπορεί να εξυπηρετεί µέχρι 25 µαθητές κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Είναι σηµαντικό να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι λόγω της ύπαρξης µηχανηµάτων και της εργαστηριακής φύσης του µαθήµατος γενικά, για λόγους ασφαλείας πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος διακίνησης. Το εργαστήριο διαθέτει τον ακόλουθο εκπαιδευτικό εξοπλισµό: Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές / Σύνδεση µε διαδίκτυο 5 2. Εκτυπωτή 2 3. Μαγνητοσκόπιο (Video) / Ψηφιακό µαγνητοσκόπιο (DVD) / Τηλεόραση 1 4. Γοµοπιστόλα 2 5. Οθόνη προβολής 1 6. Βιντεοπροβολέα οροφής 1 7. ιαδραστικός πίνακας 1 δ) Έπιπλα Εξοπλισµός Κυρίως αίθουσα Η κυρίως αίθουσα διαθέτει: πάγκο (έδρα) εργασίας του δασκάλου ο οποίος φέρει παροχή νερού µε βρύση φαρµακείου και νεροχύτη από πορσελάνη, παροχή ρεύµατος (δύο ρευµατοδότες), παροχή τηλεφωνικής γραµµής για σύνδεση µε το διαδίκτυο, καλωδίωση για σύνδεση µε την τηλεόραση, καλωδίωση για σύνδεση µε το βιντεοπροβολέα. ιαθέτει επίσης κατά µήκος του πλαϊνού τοίχου 1 περιφερειακό πάγκο διαστάσεων 4,00 Χ 0,60 µ. ο οποίος φέρει τρεις νεροχύτες µε στεγνωτήρα. Ο πάγκος διαθέτει συρτάρια και ερµαράκια µε πατούς. Στην άλλη πλευρά της αίθουσας τοποθετούνται πέντε γραφεία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης υπάρχει η εξής επίπλωση: -4 πάγκοι γενικής χρήσης που θα µπορούν να δεχθούν µέγγενες -2 στρογγυλά τραπέζια Φ120 εκ. -2 κινητοί πάγκοι για γοµοπίστολο -4 γραφεία Η/Υ -1 βιβλιοθήκη πλάτους 180 εκ. -1 οργανοθήκη πλάτους 180 εκ. -10 καθίσµατα 20

21 -16 καρεκλάκια τύπου «στουλ» µε ράχη -2 Πίνακες γραφής (άσπρος) τοίχου 1.20 Χ 2.00µ. -Πινακίδες έκθεσης τοίχου 5.0 τ.µ. -Πινακίδα εργαλείων (άσπρη µελαµίνη µε πηχάκι γύρω γύρω) -4 έπιπλα µε θήκες για αναλώσιµα πλάτους 90 εκ. το καθένα -Κρεµάστρες ρούχων, χαρτοφυλάκων µαθητών -Εντοιχισµένο ή στερεωµένο στο τοίχο ξύλινο ερµαράκι για φαρµακείο -Οθόνη προβολής -Κρεµαστά ράφια (εκθεσιακός χώρος) άνωθεν του πίνακα Αποθήκη υλικών: Στην αποθήκη κατά µήκος της µιας πλευράς τοποθετούνται ράφια ύψους 220 εκ. Στην άλλη πλευρά τοποθετούνται: -1 έπιπλο εκθεµάτων µε ερµαράκια για φύλαξη των υλικών και των εργασιών των µαθητών. -1 ερµάρι αποθήκευσης εκπαιδευτικών υλικών και -1 έπιπλο µε ράφια ΕΠ7. ε) Ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις Το δάπεδο είναι σκληρής επιφάνειας κατά προτίµηση µωσαϊκό. ιαθέτει ικανοποιητικό αριθµό ανοιγµάτων φωτισµού ώστε σε συνηθισµένες καιρικές συνθήκες να µην απαιτείται τεχνητός φωτισµός και ανοίγµατα αερισµού ώστε να εξασφαλίζεται φυσικός διαµπερής αερισµός. Η κυρίως αίθουσα, εκτός από τη κύρια είσοδο, διαθέτει θύρα διαφυγής η οποία να είναι στο βάθος της αίθουσας και όπου είναι δυνατό στον απέναντι τοίχο εκείνου της κυρίας εισόδου. ιαθέτει επίσης: Τεχνητό φωτισµό 300 Lux. οµηµένη καλωδίωση για Η/Υ - Σύνδεση µε διαδίκτυο Πρόνοια συστήµατος τηλεόρασης Καλωδίωση έτσι ώστε ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και το µικροσκόπιο του καθηγητή να µπορούν να συνδεθούν µε την τηλεόραση και το βιντεοπροβολέα οροφής Πρόνοια για εγκατάσταση βιντεοπροβολέα οροφής Πρόνοια για εγκατάσταση διαδραστικού πίνακα Σύστηµα ασφαλείας Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης Οι βρύσες του περιφερειακού πάγκου τοποθετούνται στον τοίχο πάνω από τις γούρνες Παροχή κρύου νερού Μηχανικό εξαερισµό (εξαεριστήρες τοίχου / γυαλιού) Πυροσβεστήρες αερίου 21

22 2.4.5 Εργαστήριο Μουσικής και Πληροφορικής Προορίζετε για τις εργαστηριακές δραστηριότητες τόσο της Μουσικής όσο και της Πληροφορικής. α) Μάθηµα Μουσικής: Εκπαιδευτικοί Στόχοι / Μεθόδοι / Μέσα Η µουσική στη ηµοτική Εκπαίδευση σκοπό έχει την ανάπτυξη της αισθητικής, της νοητικής καθώς και της πολιτιστικής συνείδησης του µαθητή. Ειδικοί Στόχοι: Ανάπτυξη της µουσικότητας, της µουσικής αντίληψης και της µουσικής έκφρασης. Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτέλεσης (ενόργανη, φωνητική), ακουστικής ικανότητας και ακρόασης. Τρόπος διεξαγωγής του µαθήµατος µουσικής Κάθε µάθηµα µουσικής συνδέεται µε µια µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων όπως: τραγούδι, ακροάσεις, εκτέλεση µουσικών οργάνων, δραµατοποίηση / κίνηση. Η αίθουσα µουσικής χρησιµοποιείται για: ιδασκαλία µαθηµάτων µουσικής. ιδασκαλία Χορωδίας Ορχήστρας Μπάντας Μικρών Μουσικών Συνόλων µέχρι 50 µαθητές. Σε διαφορετικό χρόνο, στο βάθος της αίθουσας θα µπορούν να διοργανώνονται πρόβες Χορωδίας, Ορχήστρας ή Μπάντας (µέχρι 50 µαθητές). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν βάθρα χωρητικότητας 50 µαθητών. Για τη διεξαγωγή του µαθήµατος και των άλλων δραστηριοτήτων χρησιµοποιούνται: -Στερεοφωνικό σύστηµα -Μουσικά όργανα (πιάνο, ξυλόφωνα, µεταλλόφωνα, έγχορδα, πνευστά, κρουστά ντραµς, αρµόνιο κτλ). -Επιδιασκόπιο -Bιντεοπροβολέας -Oθόνη προβολής β) Μάθηµα Πληροφορικής: Εκπαιδευτικοί στόχοι/ Μέθοδοι/ Μέσα Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η διδασκαλία της χρήσης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), βασικές έννοιες Πληροφορικής, προγραµµάτων εφαρµογών. Η αίθουσα διαθέτει 13 Η/Υ (ο ένας για τον δάσκαλο/δασκάλα). Οι Η/Υ στην αίθουσα αυτή θα πρέπει να τοποθετούνται περιµετρικά. Η οθόνη κάθε Η/Υ θα πρέπει να τοποθετείται πάνω σε πάγκο µαζί µε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Η συσκευή του Η/Υ µπορεί να τοποθετηθεί είτε στον πάγκο είτε στο πάτωµα. 22

Επί µέρους Εµβαδό. Συνολικό

Επί µέρους Εµβαδό. Συνολικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΠΑΣ Λειτουργίες 1. ΙΟΙΚΗΣΗ / ΥΠΟ ΟΧΗ 1.1 Χώρος Υποδοχής 1.2 Γραφείο ιευθυντή 1.3 Γραφείο Γραµµατείας 1.4 Αποθήκη / Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα με αναπηρίες των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α ΦΑΣΗ) 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού

NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο Σκοπός 1.2 Εκπαιδευτικά δεδομένα 1.2.1 Εκπαιδευτική πολιτική και στόχοι 1.2.2 Πρόγραμμα λειτουργίας σχολείου 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΙΣΟ ΟΣ κάθε κτιρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α ΦΑΣΗ) 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Γ ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AKAΔΗΜΑΪΚΟ ETOΣ 2012-13 TOMEAΣ I APXITEKTONIKOY ΣXEΔIAΣMOY 5ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 5 Διδακτική ομάδα: Β. Γκανιάτσας, Καθηγητής Στ. Γυφτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους.

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους. ΙΑΣΩΝ Λευκωσία Με το νέο της έργο με τον τίτλο «ΙΑΣΩΝ» η Tofarco καθιερώνεται σε μία από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες της Κύπρου αλλά και τις πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες. Πρόκειται για ένα πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Β ΠΑΚΕΤΟ Γ (1) (2) (3) (4) α/α Περιγραφή Ειδών Πακέτου (Κωδικοί 118, 338) Ποσότητα Μονάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Β ΠΑΚΕΤΟ Γ (1) (2) (3) (4) α/α Περιγραφή Ειδών Πακέτου (Κωδικοί 118, 338) Ποσότητα Μονάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Β α/α Περιγραφή Ειδών Πακέτου Β (Κωδικοί 300, 301, 302, Ποσότητα Μονάδα 303, 304, 305, 338, 339) Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα και προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥ ΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, 30.4.99 Αριθμός 86 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 19 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31)

ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31) ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γραφεία εκπαιδευτικών 2 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 140cm Χ 80cm και τροχήλατη συρταριέρα (Τριών συρταριών, µολυβοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Βιωματική δράση: Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Γυμνάσιο Λ.Τ. Παξών Σχολικό έτος: 2015-2016 Τάξη: α γυμνασίου Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Λιανού Σταυρούλα ΠΕ17.01 Ας προσπαθήσουμε να δούμε αλλιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 6. ΣΗΜΑΝΣΗ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Ονοµάζεται σήµανση το σύνολο των συµβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο μας είναι σχετικά παλιό. Βρίσκεται στην κεντρική λεωφόρο Γερίου, απέναντι από το Δημαρχείο Γερίου. Έχει χτιστεί το 1976 και αποτελείται

Το σχολείο μας είναι σχετικά παλιό. Βρίσκεται στην κεντρική λεωφόρο Γερίου, απέναντι από το Δημαρχείο Γερίου. Έχει χτιστεί το 1976 και αποτελείται Το σχολείο μας είναι σχετικά παλιό. Βρίσκεται στην κεντρική λεωφόρο Γερίου, απέναντι από το Δημαρχείο Γερίου. Έχει χτιστεί το 1976 και αποτελείται από δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερις ειδικές αίθουσες

Διαβάστε περισσότερα

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου ηχοµόνωση αρχιτεκτονική ήχου, θορύβου, µουσικής κανονισµός ηχοµόνωσης Μουσικό Σχολείο = Σχολείο + Ωδείο ακουστική µικρών χώρων µουσικά σχολεία Νίκος Τσινίκας, 2007 ηχοµονωτικά κτιριακά στοιχεία Ακουστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1. Θεμέλια και σκελετός: Με οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) σύμφωνα με τα σχέδια και στατικούς υπολογισμούς. Η σχεδίαση και κατασκευή των κατοικιών γίνεται με πλήρη αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Σχολικών Μονάδων

Κατάσταση Σχολικών Μονάδων Κατάσταση Σχολικών Μονάδων 1. Κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές 1.1 Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας, εκτός από αίθουσες διδασκαλίας και γραφείο Διευθυντή/ντριας, περιλαμβάνουν και: Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρέθυμνο Αύγουστος 2008 Σ. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΜΠΙΚΑΚΗΣ Χ. ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ)

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 14-15 Μαΐου 2013 Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ο υ ρ ο υ π έ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β _ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις με την ονομασία ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΜ. : Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 4.550.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: BAYSIDE KATSARAS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85104 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 95004-95177 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην

Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική διερεύνηση.

Διαβάστε περισσότερα

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο 1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου που διατρέχει και συνδέει τον οικισμό από το βουνό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Όνομα Μονάδας: Κατηγορία: Τάξη: Website: Διεύθυνση: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ HILTON PARK NICOSIA Ξενοδοχείο 4 αστέρων www.hilton.com Έγκωμη

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΗΡΙΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: SOCRATES ST APAART ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ:ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΠΗΓΑΔΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΘΙΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 81152 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2245022590 ΦΑΞ: 2245022596

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΗ ΜΤΕΕ Στη ΜTEE από τη σχολική χρονιά 2001-02 02 άρχισαν να γίνονται σημαντικές αλλαγές τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις μεθόδους διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Σηµείωση: Τα παρακάτω ευρήµατα / αποτελέσµατα προέκυψαν από την αξιολόγηση των φορέων από τους εκπαιδευόµενους και δεν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Διδάσκοντες : Ε. Αλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κατηγορία: Κτίριο υπηρεσίας µεταφορών 60,28 Στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ: 5.28.34.2/4 22800965 22428277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18 Αυγούστου 2006 Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων Τα παιδιά να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν και εντοπίζουν τόπους στον πραγματικό χώρο, σε απεικόνιση (π.χ. φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 Κοζάνη, 22/10/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ» για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: KRESTEN ROYAL HOTEL ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: 6ο χλμ ΛΕΩΦ.ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης Προς τους Ιδιοκτήτες και τους ιευθυντές Ξενοδοχείων και Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ min. 700 Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 1. Πυρόσβεση Ικανοποιητικός αριθµός πυροσβεστήρων όλων των τύπων στους κατάλληλους χώρους Εργαστήρια Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 1 ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2016-2017 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα