USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcript

1 USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZJ-S SRR35ZJ-S SRR50ZJ-S SRR60ZJ-S1 MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL DEL PROPIETARIO ACONDICIONADOR DE AIRE GEBRUIKERSHANDLEIDING AIRCONDITIONING MANUAL DO UTILIZADOR APARELHO DE AR CONDICIONADO Ο HΓIΕΣ XPHΣHΣ KΛIMATIΣTIKO РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА KULLANIM KILAVUZU FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS PORTUGUÊS EΛΛHNIKA РУССКИЙ TÜRKÇE This air conditioner complies with EMC Directive 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC. Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 2004/ 108/EC, LV Directiva 2006/95/EC. Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC. Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC. Dieses Kimagerät erfüllt die EMC Direktiven 2004/108/EC, LV Direktiven 2006/95/EC. Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a Directiva EMC 2004/108/EC e a Directiva LV 2006/95/EC. Questo condizionatore d aria è conforme alla Direttiva EMC: 2004/ 108/EC, LV Direttiva 2006/95/EC. Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi Â Ó È Û ÌʈÓÔ Ì ÙÈ appleúô È ÁÚ Ê ÙË ËÁ EMC 2004/108/EK Î È ÙË ËÁ LV 2006/95/EK. RJD012A200G

2 Ευχαριστούµε που επιλέξατε το κλιµατιστικό MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Για να εξασφαλίσετε την άριστη και πολύχρονη λειτουργία του, διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, παρακαλούµε φυλάξτε τις σε ασφαλές µέρος και ανατρέξτε σ αυτές στην περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση της συσκευής ή στην περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήµατα. Το συγκεκριµένο κλιµατιστικό προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην απελευθερώνετε το R410A στην ατµόσφαιρα: το R410A είναι φθοριούχο αέριο του θερµοκηπίου που καλύπτεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο µε δυναµικό υπερθέρµανσης του πλανήτη (global warming potential - GWP) Η κλιµατιστική συσκευή που διαθέτετε ενδεχοµένως να φέρει αυτό το σύµβολο. Αυτό σηµαίνει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ, όπως αναφέρονται στην οδηγία 2012/19/ΕE) δεν θα πρέπει να αναµιγνύονται µε τα γενικά οικιακά απορρίµµατα. Οι κλιµατιστικές συσκευές θα πρέπει να επεξεργάζονται σε εξουσιοδοτηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση, ενώ δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στους δηµοτικούς χώρους συλλογής απορριµµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον τεχνικό τοποθέτησης ή τις τοπικές αρχές. Το παρόν σύµβολο που αναγράφεται στις µπαταρίες της κλιµατιστικής συσκευής σας εξυπηρετεί την πληροφόρηση του τελικού χρήστη, σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΕ 2013/56/ΕE, άρθρο 20, παράρτηµα II. Οι µπαταρίες, όταν παρέλθει η διάρκεια ζωής τους, πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα γενικά οικιακά απόβλητα. Εάν αναγράφεται ένα χηµικό σύµβολο κάτω από το προαναφερθέν σύµβολο, σηµαίνει ότι οι µπαταρίες περιέχουν ένα βαρύ µέταλλο σε συγκεκριµένη συγκέντρωση. Αυτό θα αναγράφεται ως εξής: Hg: υδράργυρος (0,0005%), Cd: κάδµιο (0,002%), Pb: µόλυβδος (0,004%) Απορρίπτετε τις µπαταρίες σωστά στους δηµοτικούς χώρους συλλογής απορριµµάτων ή σε κέντρο ανακύκλωσης. Το επίπεδο ηχητικής πίεσης εκποµπής κάθε εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας είναι κάτω από 70 db(a). ÚÔÊ Ï ÍÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ Û ª π À ª ª π π Àƒ π À ÃÂÈÚÈÛÌfi ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô appleôù ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ÙË Ú ÛË ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ÂÈÙÔ ÚÁ ÎÙ ÎÙË Ó ÁÎË ÂÈÙÔ ÚÁ Î È ÙÌ Ì ÂÓ Â ÍÂˆÓ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ƒ ıìèûë ÙË ÙÚ Ô Û ÒÚ ÙfiÌ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ (AUTO) ƒ ıìèûë ÙË ÂÚÌÔÎÚ Û Î Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙË À ª ( U ) ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÃÀ ªπ ƒ (FAN SPEED) ÂÈÙÔ ÚÁ æà / ƒª / ºÀ ƒ (COOL/HEAT/DRY) ƒ ıìèûë ÙË ıâúìôîú Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ƒª (HEAT) ÂÈÙÔ ÚÁ Ã π ª (SLEEP TIMER) ÂÈÙÔ ÚÁ Ã π ƒ π (OFF-TIMER) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ÂÈÙÔ ÚÁ Ã π ƒ π (ON-TIMER) ÂÈÙÔ ÚÁ Ã π ª (SLEEP TIMER) + ƒ π (ON-TIMER) ÂÈÙÔ ÚÁ Ã π ƒ ƒ ªª π ª À (PROGRAM TIMER) ƒ ıìèûë ÙË Î Ù ı ÓÛË ÚÔ ÙÔ Ú ÂÈÙÔ ÚÁ Àæ π ÃÀ / π ª ƒ π (HIGH POWER/ECONOMY) ÂÈÙÔ ÚÁ À ª À ƒπ ª À (SELF CLEAN) ÂÈÙÔ ÚÁ ÙfiÌ ÙË Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË ÀappleÔ Â ÍÂÈ ÁÈ appleô ÔÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÓÙ ÚËÛË ˆÛÙ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Ó Ó ÛË µï ÒÓ ËÌ ˆÛË fiùâ appleú appleâè Ó appleâ ı Óı Ù ÛÙÔÓ ÓÙÈappleÚfiÛˆapplefi Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ ÔÏÏ appleïfi ÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi ÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ È ÁÓˆÛË ΕΛΛΗΝΙΚΑ 155

3 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλειά σας, προκειµένου να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. Αν κάποιος άλλος αναλάβει το χειρισµό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι θα του δοθούν και οι οδηγίες αυτές. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Αν ο χειρισµός δεν γίνει τον ενδεδειγµένο τρόπο, µπορεί να υπάρξουν πολύ άσχηµες συνέπειες, όπως θάνατος, σοβαρός τραυµατισµός κ.λπ. Μπορεί να υπάρξει σοβαρό πρόβληµα ανάλογα µε την περίσταση. Παρακαλούµε να τηρήσετε τις προφυλάξεις αυτές πολύ προσεκτικά γιατί έχουν ζωτική σηµασία για την ασφάλειά σας. Τα σύµβολα που εµφανίζονται συχνά στο κείµενο έχουν την εξής σηµασία: Απαγορεύεται αυστηρώς ιαβάστε τις οδηγίες µε µεγάλη προσοχή ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η µονάδα προορίζεται για οικιακή χρήση. Αν χρησιµοποιηθεί σε περιβάλλοντα όπως ένα µηχανοστάσιο, ενδέχεται να µην έχει την αναµενόµενη απόδοση λειτουργίας. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από τον προµηθευτή σας ή έναν επαγγελµατία ειδικό στην εγκατάσταση. εν συνιστάται η εγκατάσταση της µονάδας από το χρήστη γιατί ο εσφαλµένος χειρισµός της µπορεί να προκαλέσει διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 156 Φροντίστε ώστε να υπάρχει γείωση των καλωδίων ΠΡΟΣΟΧΗ Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτων αέριων. Η διαρροή αερίων µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ανάλογα µε το σηµείο εγκατάστασης, µπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής. Αν δεν τοποθετηθεί διακόπτης διαρροής, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης για πλήρη αποστράγγιση του νερού. Τυχόν λανθασµένη τοποθέτηση µπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού στο χώρο µε συνέπεια υλικές ζηµιές. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει γειωθεί σωστά. Μη συνδέετε ποτέ τα καλώδια γείωσης σε σωλήνες αερίου και νερού ή καλώδια αλεξικέραυνων ή τηλεφώνου. Εσφαλµένη εγκατάσταση του καλωδίου γείωσης µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

4 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν µε τη συσκευή. Μην εκτίθεστε στη ροή του κρύου αέρα για πολλή ώρα. Αυτό µπορεί να επηρεάσει τη φυσική σας κατάσταση και να προκαλέσει προβλήµατα υγείας. ΠΡΟΣΟΧΗ 157 Ο καθαρισµός και οι εργασίες συντήρησης της συσκευής δεν επιτρέπεται να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Μην φράζετε το σηµείο εισαγωγής του αέρα. Αυτό ίσως να προκαλέσει τραυµατισµό, αφού ο εσωτερικός ανεµιστήρας περιστρέφεται µε µεγάλη ταχύτητα. Η συσκευή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτοµα µε µειωµένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευµατικές δυνατότητες ή µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσεων αν επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί όσον αφορά τη χρήση της συσκευής µε ασφαλή τρόπο και αντιλαµβάνονται τους ενεχόµενους κινδύνους. Φυλάξτε το τηλεχειριστήριο µακριά από µικρά παιδιά. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να καταπιούν τις µπαταρίες ή να προκαλέσουν άλλα ατυχήµατα. Χρησιµοποιείτε µόνο τις εγκεκριµένες ασφάλειες. Αν χρησιµοποιήσετε σύρµα από ατσάλι ή χαλκό αντί για την εγκεκριµένη ασφάλεια, µπορεί να προκληθεί βλάβη ή πυρκαγιά. Μην αγγίζετε τους διακόπτες µε βρεγµένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην κρεµάτε αντικείµενα από την εσωτερική µονάδα. Αν η εσωτερική µονάδα πέσει, υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού. Μην αφήνετε εύφλεκτα εντοµοκτόνα ή σπρέι µπογιάς κοντά στην έξοδο του αέρα και µην ψεκάζετε µε αυτά απευθείας τη µονάδα. Μην αφήνετε εύφλεκτα εντοµοκτόνα ή σπρέι µπογιάς κοντά στην έξοδο του αέρα και µην ψεκάζετε µε αυτά απευθείας τη µονάδα. εν πρέπει να εκθέτετε συσκευές καύσεως απευθείας στο ρεύµα αέρα του κλιµατιστικού. Μπορεί τότε αυτές να µη λειτουργούν αποδοτικά. Μην πλένετε το κλιµατιστικό µε νερό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για το σκοπό που προοριζόταν αρχικά και όχι για άλλον, όπως π.χ. συντήρηση φαγητού, φυτών ή ζώων, µηχανισµών ακριβείας ή έργων τέχνης. Η συσκευή προορίζεται µόνον για κανονική χρήση σε χώρους κατοικίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής µπορεί να προκαλέσει την αλλοίωση τροφίµων, κλπ. Μην τοποθετείτε αντικείµενα που περιέχουν νερό, όπως βάζα λουλουδιών επάνω στη µονάδα. Εάν εισέλθει νερό στη µονάδα θα δηµιουργηθεί βλάβη στην εγκατάσταση και κατά συνέπεια θα προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην εγκαθιστάτε τη µονάδα σε χώρους όπου η ροή αέρα κατευθύνεται απευθείας πάνω σε ζώα και φυτά. Αυτό θα βλάψει την υγεία τους. Μην κάθεστε πάνω στο κλιµατιστικό και µην τοποθετείτε τίποτα πάνω του. Αν πέσει η µονάδα, ή αν πέσουν αντικείµενα που βρίσκονται πάνω της, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. Αν η µονάδα χρησιµοποιείται για πολύ καιρό, να ελέγχετε κατά διαστήµατα τη σταθερότητα της βάσης στην οποία στηρίζεται. Αν δεν επισκευάσετε αµέσως τυχόν ζηµιές, υπάρχει κίνδυνος να πέσει η µονάδα και να προκαλέσει σωµατικές βλάβες.

5 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αγγίζετε τα πτερύγια από αλουµίνιο του εναλλάκτη θερµότητας. Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού. Μην τοποθετείτε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές ή άλλα αντικείµενα κάτω από την εσωτερική ή την εξωτερική µονάδα. Σε περίπτωση διαρροής νερού λόγω συµπύκνωσης των υδρατµών µπορεί να προκληθούν ζηµιές σε αντικείµενα του χώρου, ατυχήµατα, ακόµη και ηλεκτροπληξία. Μην βάζετε το σύστηµα σε λειτουργία χωρίς το φίλτρο αέρα. Υπάρχει περίπτωση να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστηµα λόγω φραγής του εναλλάκτη θερµότητας. Αν θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία ταυτόχρονα µε κάποια συσκευή καύσεως, πρέπει να αερίζετε τακτικά το δωµάτιο. Έλλειψη καλού αερισµού µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα λόγω έλλειψης οξυγόνου. Όταν αφαιρείτε τον πίνακα εισαγωγής αέρα και τα φίλτρα, να στέκεστε σταθερά επάνω σε διπλή σκάλα ή σε άλλο σταθερό αντικείµενο. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να τραυµατιστείτε από την πτώση εκτεθειµένων αντικειµένων. Προτού καθαρίσετε τη µονάδα, φροντίστε να διακόψετε τη λειτουργία της και την ηλεκτρική τροφοδοσία. Μην ανοίγετε ποτέ το κάλυµµα της µονάδας όταν περιστρέφεται ο εσωτερικός ανεµιστήρας. Μην τοποθετείτε αντικείµενα ή αφήνετε φύλλα να συγκεντρώνονται γύρω από την εξωτερική µονάδα. Αν υπάρχουν αντικείµενα ή φύλλα γύρω από την εξωτερική µονάδα, µικρά ζωύφια µπορεί να µπουν στο εσωτερικό της και να έλθουν σε επαφή µε τα ηλεκτρικά της µέρη µε αποτέλεσµα να προκληθεί βλάβη, έκλυση καπνού ή πυρκαγιά. 158 Μην διακόψετε την παροχή τροφοδοσίας αµέσως µετά την παύση λειτουργίας. Περιµένετε τουλάχιστον 5 λεπτά, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού ή βλάβης. Μην πραγµατοποιείτε έλεγχο του συστήµατος έχοντας ανοικτό τον κετρικό διακόπτη τροφοδοσίας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή διαρροή νερού. Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση ο ανεµιστήρας να αρχίσει να λειτουργεί ξαφνικά και να προκληθούν σωµατικές βλάβες. Μην χύνετε υγρά στη µονάδα και µην τοποθετείτε επάνω της δοχεία µε νερό. Εάν εισέλθει νερό στη µονάδα θα δηµιουργηθεί βλάβη στην εγκατάσταση και κατά συνέπεια θα προκληθεί ηλεκτροπληξία. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας για τον καθαρισµό του εσωτερικού της εσωτερικής µονάδας. Μην επιχειρήσετε να το κάνετε µόνοι σας. Η χρήση µη εγκεκριµένου απορρυπαντικού ή οι ακατάλληλες µέθοδοι καθαρισµού µπορεί να καταστρέψουν τα πλαστικά µέρη της µονάδας και να προκαλέσουν διαρροές. Υπάρχει επίσης κίνδυνος να προκληθεί βλάβη, έκλυση καπνού ή πυρκαγιά εάν το απορρυπαντικό έρθει σε επαφή µε τα ηλεκτρικά µέρη ή το µοτέρ της µονάδας. Σταµατήστε τη λειτουργία της µονάδας και διακόψτε την τροφοδοσία της σε περίπτωση καταιγίδων µε κεραυνούς ή αστραπές. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζηµιά στη µονάδα. Αποφύγετε την εισαγωγή ξένων αντικειµένων στην εσωτερική µονάδα µέσω των περσίδων εξαγωγής αέρα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη λειτουργία του διαφράγµατος. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορές, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας ή µε ειδικευµένο µηχανικό. Αν δεν το αντικαταστήσετε, µπορεί να προκληθεί βλάβη ή πυρκαγιά.

6 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην πραγµατοποιήσετε µόνος σας οποιαδήποτε επισκευή ή τροποποίηση. Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας σε περίπτωση που η µονάδα χρήζει επισκευής. Σε περίπτωση που επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη µονάδα µόνος σας, µπορεί να προκληθούν διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. Εσφαλµένη επιδιόρθωση µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, κλπ. Για τη µετακίνηση του κλιµατιστικού και την εγκατάστασή του σε νέα θέση, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή ειδικευµένο τεχνικό. Εσφαλµένη εγκατάσταση µπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, κλπ. Αν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο (µυρωδιά καµµένου κτλ.) στη λειτουργία της µονάδας, σταµατήστε αµέσως τη λειτουργία της, διακόψτε την τροφοδοσία της και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. Συνεχιζόµενη λειτουργία της συσκευής κάτω από ασυνήθιστες περιστάσεις µπορεί να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, κλπ. Αν το κλιµατιστικό δεν µπορεί να θερµάνει ή να ψύξει το χώρο, ίσως υπάρχει διαρροή ψυκτικού. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας. Εάν ψυκτικό υγρό πρέπει να προστεθεί, ελέγξτε µε τον προµηθευτή σας για τις κατάλληλες οδηγίες. Αν το ψυκτικό έλθει σε επαφή µε γυµνά σηµεία της επιδερµίδας σας, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός λόγω ψύχους. Αν εισπνεύσετε µεγάλη ποσότητα του ψυκτικού αερίου, µπορεί να προκληθούν προβλήµατα στο νευρικό σύστηµα, π.χ. ζάλη και πονοκέφαλος, ή στην καρδιακή λειτουργία, π.χ. προσωρινή αρρυθµία ή ταχυπαλµία. Αν υπάρξει απροσδόκητη διαρροή του ψυκτικού από τη µονάδα πάνω σε αερόθερµο, θερµάστρα, αναµµένη εστία ηλεκτρικής κουζίνας ή άλλη πηγή θερµότητας, µπορεί να εκλυθούν επικίνδυνα αέρια. 159

7 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Εξαγωγή του αέρα Ú Á ÓÂÈ applefi  Ò. Φίλτρο του αέρα Ê ÈÚ ÙË ÛÎfiÓË ÙÈ Î ı ÚÛ Â applefi ÙÔÓ Ú appleô ÂÈÛ ÁÂÙ È. ÂÏ 171 Εισαγωγή αέρα appleôúúôê ÙÔÓ Ú ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ ÒÚÔ. Σύνδεση σωληνώσεων ψυκτικού µέσου και ηλεκτρικό καλώδιο Τµήµα ενδείξεων & λειτουργίας της µονάδας δέκτης σήµατος του τηλεχειριστηρίου Σωλήνας αποστράγγισης appleôûùú ÁÁ ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi applefi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÌÔÓ. Ασύρµατο τηλεχειριστήριο ÂÏ 163 Εξαρτήµατα Û ÚÌ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ Û ÚÌ ÙË ÛË ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô Ïfi È ( ÔÛfiÙËÙ : 2) (ÁÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÙË ÛË ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ) ªapple Ù Ú (R03(AAA, ªÈÎÚfi) 2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Πλαίσιο εισαγωγής αέρα ( Ï Ó & apple Ûˆ appleïâ Ú ) Έξοδος αέρα Ανεµιστήρας εξωτερικής µονάδας 160 Εναλλάκτης θερµότητας

8 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τµήµα ενδείξεων της µονάδας Φωτάκι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-RUΝ ( ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ) (πράσινο) ºˆÙ ÂÙ È Î Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Ó ÔÛ ÓÂÈ fiù Ó È ÎfiappleÙÂÙ È Ë ÚÔ ÙÔ Ú Î Ù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ π ƒ À (HOT KEEP) Î È ƒπ ª À (CLEAN). 1.5 sec. ON HOT KEEP OFF Λειτουργία καθαρισµού (CLEAN) ON OFF Φωτάκι ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER) (κίτρινο) ºˆÙ ÂÙ È Î Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ãƒ π (TIMER). 0.5 sec. 3 sec. 1 sec. ÂÏ 170 δέκτης σήµατος του τηλεχειριστηρίου Κουµπί Λειτουργίας / ιακοπής Λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF) της µονάδας Ô ÎÔ Ìapple Ùfi ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È ÁÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË/ appleâóâúáôappleô ËÛË (on/off) ÙË ÌÔÓ fiù Ó ÂÓ Â Ó È È ı ÛÈÌÔ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. ÂÏ 162 Φωτάκι ΙΣΧΥΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΗΙ ΡΟWER) (πράσινο) Ó ÂÈ Î Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ πgh ƒ WER (πû Ú ). Ó ÔÛ ÓÂÈ Î Ù ÙËÓ appleúôâùôèì Û ÙË ı ÚÌ ÓÛË. 1.5 sec. ON OFF 0.5 sec. Φωτάκι ECONO (Οικονοµική λειτουργία) (πορτοκαλί) Ó ÂÈ Î Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ECONOMY ( ÈÎÔÓÔÌÈÎ ) Ήχος βοµβητή του τηλεχειριστηρίου Ô ÔÌ ËÙ (ÌappleÈapple ÌappleÈapple) apple Ú ÁÂÙ È fiù Ó Ë ıâúìôîú Û Â Ó È appleúôî ıôúèûì ÓË ÛÙÔ 24ÆC Î È Ô Ó ÂappleÈÏ ıâ Ë ÙfiÌ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙfiÌ ÙË apple ÚÔ Ú. Ô ÔÌ ËÙ (ÌappleÈapple) apple Ú ÁÂÙ È fiù Ó ÎÏ ÓÂÙ ÙËÓ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÌÔÓ appleè ÔÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ON/OFF (appleïëó ÙÔ ÎÔ ÌappleÈÔ ÏÂÈÙÔ Á CLEAN). ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ù Â Ó È Ú ÛÈÌË Û appleâú appleùˆûë Ú ÛË ÙË ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÌÔÓ ÛÙÔ ÛÎÔÙ È. Ρύθµιση παροχής αέρα Προκαθορισµένη θερµοκρασία Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα εγκατάστασης Τύπος εσοχής στην οροφή Εξαγωγή του αέρα (Εξάρτηµα που προµηθεύεται τοπικά.) δέκτης σήµατος του τηλεχειριστηρίου Τύπος ανάρτησης στην οροφή Σχάρα εισαγωγής του αέρα (Προαιρετικό εξάρτηµα ή εξάρτηµα που προµηθεύεται τοπικά.) δέκτης σήµατος του τηλεχειριστηρίου Εξαγωγή του αέρα (Εξάρτηµα που προµηθεύεται τοπικά.) Σχάρα εισαγωγής του αέρα (Προαιρετικό εξάρτηµα ή εξάρτηµα που προµηθεύεται τοπικά.) 161

9 Χειρισµός τηλεχειριστηρίου Αντικατάσταση των µπαταριών È apple Ú Î Ùˆ appleâúèappleùòûâè ËÏÒÓÔ Ó ÂÈ Ìapple Ù Ú Â. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÈ apple ÏÈ Ìapple Ù Ú Â Ì ΠÈÓÔ ÚÈÂ. Ô Û Ì Ï Âˆ ÌappleÈapple ÂÓ ÂÎapple ÌappleÂÙ È fiù Ó ÌÂÙ ÂÙ È Û Ì. È ÂÓ Â ÍÂÈ ÙË ÔıfiÓË ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Ó ÂÓ ÂÌÊ Ó ÂÙ È Î Ì Ó ÂÈÍË Τραβήξτε το κάλυµµα και αφαιρέστε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες. Τοποθετήστε τις καινούριες µπαταρίες. R03(AAA, Μικρό) x2 Κλείστε το κάλυµµα. µâ Ȉı Ù fiùè ÙÈ ÙÔappleÔıÂ٠٠̠ÙË ÛˆÛÙ appleôïèîfiùëù (, Î È.) Πιέστε το κουµπί εναλλαγής ACL µε τη µύτη ενός στιλού διαρκείας. ÌÊ Ó ÔÓÙ È ÔÈ ÂÓ Â ÍÂÈ Ú ıìèûë ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË. ÂÏ 163 ªËÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÙÂ Ì apple ÏÈ Î È Î ÈÓÔ ÚÈ Ìapple Ù Ú Â. Ê ÈÚ ÛÙ ÙÈ Ìapple Ù Ú Â fiù Ó ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÔÛÙ ÚÈÔ ÂÓ appleúfiîâèù È Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÁÈ appleôï Î ÈÚfi. Ù appleèî È ÚÎÂÈ ˆ ÙˆÓ Ìapple Ù ÚÈÒÓ Û ÌÊˆÓ Ì ٠appleúfiù apple JIS Î È IEC Î Ì ÓÂÙ È ÌÂÙ Í 6 Î È 12 ÌËÓÒÓ, applefi Î ÓÔÓÈÎ Û Óı ΠÏÂÈÙÔ ÚÁ. Ó ÔÈ Ìapple Ù Ú Â ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó appleâúèûûfiùâúô ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó Î Ù ÏÏËÏ Ìapple Ù Ú Â Â Ó È appleèı ÓfiÓ Ó ÙÚ ÍÂÈ ÁÚfi applefi ÙË Ìapple Ù Ú appleúôî ÏÒÓÙ Ï Ë ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. appleâú Ô Ô È ÚÎÂÈ ˆ ÙË Ìapple Ù Ú Ó Ê ÚÂÙ È Âapple Óˆ ÛÙËÓ Ìapple Ù Ú. appleú ÁÌ ÙÈÎ È ÚÎÂÈ ˆ ÙË Ìapple Ù Ú ÌappleÔÚÂ Ó Â Ó È ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi ÙËÓ Ó ÁÚ ÊfiÌÂÓË, Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Î Ù ÛΠÙË. Ó ÙÔ ÙÔÈ ÔÈ Ìapple Ù Ú Â Â Ó È appleèı ÓfiÓ Ó Û Ó ÛÔ Ó ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Î È ÌÂÙ ÙËÓ Ï ÍË ÙË Â ÔÌ ÓË È ÚÎÂÈ ˆ ÙÔ. Σε περίπτωση που εµφανιστεί οποιαδήποτε παράξενη ένδειξη στην οθόνη, πιέστε το κουµπί εναλλαγής ACL µε τη µύτη ενός στιλού διαρκείας. Χρησιµοποιώντας τη βάση του τηλεχειριστηρίου Ô ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÌappleÔÚÂ Ó ÙÔappleÔıÂÙËı ÛÙÔÓ ÙÔ Ô Û ÎÔÏÒÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÙË ÛË ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô. ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ, ÂÏ ÁÍÙ fiùè ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi Ï Ì ÓÂÈ Î ÓÔÓÈÎ ÙÔ Û Ì. È Ó ÙÔappleÔıÂÙ ÛÂÙÂ Ó Ê ÈÚ ÛÂÙ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ, Ó ÛËÎÒÛÙ ÙÔ appleúô Ù apple Óˆ appleè ÛÙ ÙÔ appleúô Ù Î Ùˆ ÛÙË ÛË ÙÔ. Προειδοποιητική σηµείωση για το χειρισµό του τηλεχειριστηρίου Μην το τοποθετείτε κοντά σε µέρη µε υψηλή θερµοκρασία, όπως ηλεκτρικό χαλί ή σόµπα. Μην βάζετε εµπόδια ανάµεσα στην µονάδα και το τηλεχειριστήριο. Απαγορεύεται αυστηρώς Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο εκτεθειµένο στο άµεσο ηλιακό φώς ή άλλη δυνατή ακτινοβολία. Φροντίστε ώστε το τηλεχειριστήριο να µην έρχεται σε επαφή µε νερό ή άλλα υγρά. Μην πετάτε το τηλεχειριστήριο. Να το χειρίζεστε µε προσοχή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα επάνω στο τηλεχειριστήριο και µην το πατάτε. Αποτυχία λειτουργίας µε τη χρήση του τηλεχειριστηρίου ª appleˆ Ô Ó ÂÈ ÛÂÈ ÔÈ Ìapple Ù Ú Â ; ÓÙÈÎ ıèûùòóù ÙÈ Ìapple Ù Ú Â appleèô Î Ùˆ. ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÈ apple ÏÈ Ìapple Ù Ú Â Ì ΠÈÓÔ ÚÁÈÂ Î È appleúôûapple ı ÛÙÂ Í Ó. Ó ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ, ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ÎÙ ÎÙË Ó ÁÎË ÁÈ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙÂ Î È Ó appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙË ÌÔÓ. appleèîôèóˆó ÛÙ Ì ÙÔÓ ÓÙÈappleÚfiÛˆapplefi Û ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô. µï. apple Ú Î Ùˆ Λειτουργία έκτακτης ανάγκης Ô ÎÔ Ìapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ /ÌË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ( / FF) ÙË ÌÔÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ Î Ù È ÛÙ Ì Ù fiù Ó ÂÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ. Πρόγραµµα λειτουργίας ƒ π Àƒ π (OPERATION MODE) : À ª (AUTO) π Àƒ π ªπ ƒ (FAN SPEED) : À ª (AUTO) Κουµπί λειτουργίας/ µη λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF) της ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ú ÂÈ ÊÔ appleè ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ /ÌË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ( / FF) ÙË ÌÔÓ. ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÙ Ì Ù Â Ó appleè ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple Í Ó. µονάδας ªËÓ ÎÚ Ù Ù ÙÔ ÎÔ Ìapple ƒ π / ƒ π (ON/OFF) ÙË ÌÔÓ apple ÙËÌ ÓÔ ÁÈ appleâúèûûfiùâúô applefi 5  ÙÂÚfiÏÂappleÙ. ( Ó ÎÚ Ù ÛÂÙ appleèâûì ÓÔ ÙÔ ÎÔ Ìapple apple Óˆ applefi 5  ÙÂÚfiÏÂappleÙ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙfiÌ ÙË ÍË appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Î Ù ÙË Û ÓÙ ÚËÛË ÙË ÌÂÙ Î ÓËÛË ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ.) 162

10 Λειτουργία και τµήµα ενδείξεων του τηλεχειριστηρίου Τµήµα λειτουργίας Κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FΑΝ SΡΕΕD) ıâ ÊÔÚ appleô apple Ù Ù Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple, Ë Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ ÂÈ È Ô ÈÎ. ÂÏ 164 Κουµπί ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple ÏÏ ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Àæ π ÃÀ / π ªπ ÂÏ 169 Κουµπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΤΕΜΡΕRΑΤURΕ) Ù Ù ÎÔ ÌappleÈ Ú ıì Ô Ó ÙË ıâúìôîú Û ˆÌ Ù Ô. ( È ÎÔ ÌappleÈ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È Âapple ÛË ÁÈ ÙË Ú ıìèûë ÙË ÙÚ Ô Û ÒÚ Î È ÁÈ ÙÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË.) Κουµπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ΟΝ ΤΙΜΕR) ªÂ Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË. ÂÏ 167 Κουµπί ΑΝΑΜΟΝΗΣ Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple ÂappleÈÏ ÁÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ª (SLEEP). ÂÏ 166 ιακόπτης ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ùfi Ô È ÎfiappleÙË ÏÏ ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ƒπ ª À. ÂÏ 170 ιαδικασία Μετάδοσης Ô apple Ú apple Óˆ Û ÈÔ Â ÓÂÈ fiïô ÙÔ ÏÂÁ Ô fiìˆ ÛÙËÓ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ È Ê ÓÔÓÙ È ÌfiÓÔÓ Ù ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚ Ì ÚË. Κουµπί επιλογής ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPΕRΑΤΙΟΝ ΜΟDΕ) ıâ ÊÔÚ appleô apple Ù Ù Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple, Ë Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ ÂÈ È Ô ÈÎ. ÂÏ 164,165 Κουµπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF) (φωτιζόµενο) Ù ÛÙ ÙÔ ÁÈ Ó ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È apple Ù ÛÙ ÙÔ Í Ó ÁÈ Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Κουµπί ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ) Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple ÏÏ ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÚÔ Ú (Âapple Óˆ/Î Ùˆ). Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple ÂÓ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ٠È. ( ÂÓ apple Ú ÂÈ Ó ÙfiÙËÙ Ú ıìèûë ÙË Î Ù ı ÓÛË ÙË ÚÔ ÙÔ Ú ). ÂÏ 168 Κουµπί ΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (OFF TIMER) ªÂ Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple appleâóâúáôappleôèâ Ù È Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË. ÂÏ 166 Κουµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple Î ÚÒÓÂÈ ÙË π Àƒ π à π (ON timer), ÙË ª - π Àƒ π à π (OFF timer), Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ª. Κουµπί εναλλαγής ACL Ùfi Ô È ÎfiappleÙË ÚËÛÈÌ ÂÈ ÁÈ ÙËÓ Î ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ÙÔ ÌÈÎÚÔ appleôïôáèûù Î È ÙË Ú ıìèûë ÙË ÒÚ. ÂÏ 162 ŸÙ Ó Î ıâ ÎÔ Ìapple ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ÂÈ apple ÙËı - Ì ÙÔ Û ÚÌ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ Ó ÛËÌ Â ÂÈ appleúô ÙË ÌÔÓ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ - ÌÂÙ ÂÙ È Ó Û Ì. ŸÙ Ó ÙÔ Û Ì Ï Ì ÓÂÙ È ÛˆÛÙ, Ë ÌÔÓ ı Î ÓÂÈ ÙÔÓ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô ÌappleÈapple. Ρύθµιση της τρέχουσας ώρας Ù ÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ÙˆÓ Ìapple Ù ÚÈÒÓ, Ë ÙÚ Ô Û ÒÚ Ú ıì ÂÙ È ÙfiÌ Ù Ì ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ú ıìèûë ÙË ÒÚ. appleúôî ıôúèûì ÓË ÒÚ appleô ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Â Ó È 13:00. ƒ ıì ÛÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÛÙË ÛˆÛÙ ÒÚ. Ú ÂÈÁÌ : ƒ ıìèûë ÛÙÈ 10: Πατήστε τον διακόπτη ACL. Ù ÛÙ Ì ÙË Ì ÙË ÂÓfi ÛÙ Ïfi, ÎÙÏ. Ó ÂÈÍË ÁÈ ÙËÓ ÒÚ Ó ÔÛ ÓÂÈ Î È ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙËÓ ÙÚ Ô Û ÒÚ. Πιέστε το κουµπί ή. ( Ú ÛÙËΠÛÙÈ 10:30) Πατήστε το κουµπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF). Ó ÂÈÍË apple ÂÈ Ó Ó ÔÛ ÓÂÈ Î È apple Ú Ì ÓÂÈ ÊˆÙÈÛÌ ÓË appleô ÂÈÎÓ ÔÓÙ fiùè Ë Ú ıìèûë appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ. ªËÓ Í ÛÂÙÂ Ó apple Ù ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ÂÓÙfi 60  ÙÂÚÔÏ appleùˆó applefi ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÂÓ ÚÁÂÈ ÛÙÔ Ì 2, È ÊÔÚÂÙÈÎ Ë ÒÚ ÂÓ ı Ú ıìèûùâ. ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË Û ÂÙ È ÛÙËÓ ÒÚ ÙÔ ÚÔÏÔÁÈÔ, ÁÈ Ùfi appleú appleâè Ó Ú ıì ÛÂÙ ۈÛÙ ÙËÓ ÙÚ Ô Û ÒÚ.  ÔÌ Ó ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô Î ÚÒÓÔÓÙ È fiù Ó Ë ÙÚ Ô Û ÒÚ Ú ıì ÂÙ È. 163

11 Αυτόµατη λειτουργία (AUTO) ŸÙ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËı ÂappleÈÏ ÁÂÈ ÙfiÌ Ù ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ (æà, ƒª, ºÀ ƒ ) Ó ÏÔÁ Ì ÙË ıâúìôîú Û ˆÌ Ù Ô. ŸÙ Ó Ë ÌÔÓ ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÙÔÓ À ª ( U ) ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ : 1 Πιέστε το κουµπί ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΟDΕ). ªÂÙ ÎÈÓ ÛÙ ÙÔ [ÛËÌ È ] ÛÙË ı ÛË À ª ( U ). 2 ÙÚ Ù ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ appleúô ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi Î È Πιέστε το κουµπί λειτουργίας / µη λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF). Για να διακόψετε τη λειτουργία: Πιέστε το κουµπί λειτουργίας / µη λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF).  appleâú appleùˆûë appleô ÂÓ ÂÍ Ú ÂÙ È Ú ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ÂÏ 173 À ª ( U ) ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÌappleÔÚÂ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÈ appleè ÔÓÙ appleï ÙÔ ÎÔ Ìapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ / ÌË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ( / FF). Ó ÂÓ ÂappleÈı Ì Ù ÙÔÓ À ª (AUTO) ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ, ÂappleÈÏ ÍÙ æà (COOL), ƒª appleâèîfióèûë ÔıfiÓË Û Π٠ÛÙ ÛË OFF (HEAT) ºÀ ƒ (DRY). Ù ÙËÓ apple ÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÂÏ 165 ÌÔÓ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ë ÙÚ Ô Û ÒÚ Î È Ë appleúôî ıôúèûì ÓË Ú ıìèûë ÏÂÈÙÔ ÚÁ (OPERATION È ÈÎ Û Ú ıìèûë È ı ÓÛË ÚÔ ÙÔ Ú. MODE). ÂÏ 168 Ρύθµιση της Θερµοκρασίας κατά την διάρκεια της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ (ΑUΤΟ) λειτουργίας ıâúìôîú Û ÙÔ Ú Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó Ú ıìèûùâ Î Ù ÙËÓ ÙfiÌ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Àapple Ú Ô Ó 6 ıì Â Ú ıìèûë appleô Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó Ú ıìèûùô Ó Ì ÙÔ ÎÔ Ìapple Ì ÙÔ ÎÔ Ìapple. Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÙfiÌ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ, Ë ıâúìôîú Û Â Ó È appleúôî ıôúèûì ÓË ÛÙÔ 24 C ÙfiÛÔ ÁÈ ÙË ı ÚÌ ÓÛË fiûô Î È ÁÈ ÙËÓ ÍË. ŸÙ Ó apple ÈÙÂ Ù È ÏÏ Á ÛÙË ıâúìôîú Û. 1 ŸÙ Ó Î ÓÂÈ Ï ÁÔ ÎÚ Ô È ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple. Πιέστε το κουµπί ή. ıâ ÊÔÚ appleô apple ÙÈ Ù È ÙÔ ÎÔ Ìapple, Ë ÌÂÙ ÛÙÚÔÊ ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÎfiÏÔ ıë ÛÂÈÚ ± ŸÙ Ó ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ +6, ÎfiÌ Î È Ó Â Ó È apple ÙËÌ ÓÔ ÙÔ ÎÔ Ìapple, Ô Â ÎÙË ÂÓ ÏÏ ÂÈ. ŸÙ Ó Î ÓÂÈ Ï ÁÔ ÛÙË. ıâ ÊÔÚ appleô apple ÙÈ Ù È ÙÔ ÎÔ Ìapple, Ë ÌÂÙ ÛÙÚÔÊ ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÎfiÏÔ ıë ÛÂÈÚ ± ŸÙ Ó ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÙÔ -6, ÎfiÌ Î È Ó Â Ó È apple ÙËÌ ÓÔ ÙÔ ÎÔ Ìapple, Ô Â ÎÙË ÂÓ ÏÏ ÂÈ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED) Aapplefi ÔÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÈÎ Û ÂappleÈÏÔÁ ƒ ıì ÂÙ È ÙfiÌ Ù applefi ÌÈÎÚÔ appleôïôáèûù πû Ú ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ì ËÏ applefi ÔÛË ÓÔÓÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÈÙÔ ÚÁ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ ÚÁÂÈ ÃÀ À ªπ ƒ (FAN SPEED) À ª (AUTO) Àæ (HI) ª π (MED) à ª (LO) È ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple. ƒ ıìèûë ıâúìôîú.( C) ªappleÔÚ ÙÂ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙËÓ ÈÛ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ Û Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÂÛÙÔ ÎÚ Ô Ú. 164 ÌÊ ÓÈÛË ÔıfiÓË Ú ıì ÛÂˆÓ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô Πατήστε το κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. ªÂÙ ÎÈÓ ÛÙ ÙËÓ [ÛËÌ È ] ÛÙË ı ÛË appleô appleúôùèì Ù ÁÈ ÙËÓ Ù ÙËÙ ÙÔ ÓÂÌÈÛÙ Ú. AUTO HI MED LO ŸÙ Ó ÌÂÙ ÏÏÂÙ ÙËÓ Ù ÙËÙ ÙÔ ÓÂÌÈÛÙ Ú (FAN SPEED) applefi ËÏ (HI) Û ÌËÏ (LO), apple Ú ÂÈ appleâú appleùˆûë Ó ÎÔ ÛÙÂ Ô Ô applefi ÙË ÚÔ ÙÔ ÎÙÈÎÔ ÁÚÔ.

12 Λειτουργία ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (COOL/HEAT/DRY) 1 ÙÚ Ù ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ appleúô ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi Î È Πιέστε το κουµπί ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΟDΕ). ªÂÙ ÎÈÓ ÛÙ ÙËÓ [ÛËÌ È ] ÛÙËÓ ÂappleÈı ÌËÙ ı ÛË ÁÈ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ. 2 3 æ ÍË (Cool), ÚÌ ÓÛË (Heat), Ê ÁÚ ÓÛË (Dry) Πιέστε το κουµπί λειτουργίας / µη λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF). Πιέστε το κουµπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΤΕΜΡ). È ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ÁÈ Ó Ú ıì ÛÂÙ ÙËÓ ÂappleÈı ÌËÙ ıâúìôîú Û. ÛÙ ÛË È ÈÎ Û Ú ıìèûë È ı ÓÛË ÚÔ ÙÔ Ú. ÂÏ Πιέστε το κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FΑΝ SΡΕΕD). ƒ ıì ÛÙ ÙËÓ Ù ÙËÙ ÓÂÌÈÛÙ Ú ÛÙËÓ ÂappleÈı ÌËÙ ı ÛË.  appleâú appleùˆûë appleô ÂÓ ÂÍ Ú ÂÙ È Ú Î Ù ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ı ÚÌ ÓÛË. ÂÏ 173 Ô appleúfiáú ÌÌ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÌappleÔÚ Âapple ÛË Ó Ú ıìèûùâ Ó ÏÏ ÍÂÈ ÎfiÌË ÎÈ fiù Ó ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi ÂÓ Â Ó È Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Για να διακόψετε τη λειτουργία: Πιέστε το κουµπί λειτουργίας / µη λειτουργίας ΟΝ/ΟFF. Ρύθµιση της θερµοκρασίας λειτουργίας του κλιµατιστικού H Ú ÛË ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È ÛÙÈ ÎfiÏÔ ıâ Û Óı ÎÂ.  ÓÙ ıâùë appleâú appleùˆûë, apple Ú ÂÈ appleèı ÓfiÙËÙ Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÔ Ó ÔÈ appleúôûù Ù ÙÈÎ È Ù ÍÂÈ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ó ÌËÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ Ë ÌÔÓ. Λειτουργία ψύξης Λειτουργία θέρµανσης ͈ÙÂÚÈÎ ıâúìôîú Û -15 ~ 46 ÆC appleâú appleô -15 ~ 24 ÆC appleâú appleô ÛˆÙÂÚÈÎ ıâúìôîú Û 18 ~ 32 ÆC appleâú appleô 15 ~ 30 ÆC appleâú appleô Ùˆ applefi 80% appleâú appleô apple Ú ÙÂÙ Ì ÓË Ú ÛË ÙË ÌÔÓ Û appleâúè ÏÏÔÓ fiappleô Ë ÛˆÙÂÚÈÎ ÁÚ Û ÁÚ Û appleâú ÓÂÈ ÙÔ 80% ÌappleÔÚÂ Ó Ô ËÁ ÛÂÈ ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ Û Ìapple ÎÓˆÛË ÛÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙË ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÌÔÓ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ó ÛÙ Ô Ó ÛÙ ÁfiÓ ÓÂÚÔ. Χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT) Μηχανισµός και απόδοση του τρόπου λειτουργίας της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT) Μηχανισµός ÌÔÓ ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ı ÚÌ ÓÛË appleôúúôê ÙÔÓ ÎÚ Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi Ú, ÙÔÓ ÌÂÙ Ê ÚÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î È ıâúì ÓÂÈ ÙÔ ÒÚÔ. Ÿappleˆ Â Ó È Ó ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÌË ÓÈÛÌfi ÓÙÏ ıâúìfiùëù, Ë ıâúì ÓÙÈÎ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÌÂÈÒÓÂÙ È fiù Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ë ıâúìôîú Û ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎÔ Ú appleâúè ÏÏÔÓÙÔ. ÿûˆ ÚÂÈ ÛÙÂ Ó appleâú ÛÂÈ ÚÎÂÙfi ÚfiÓÔ ÌÂÙ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ appleúôîâèì ÓÔ Ó Ú ÛÂÈ Ë ÂÎappleÔÌapple ıâúìô Ú. Ó Ë Â͈ÙÂÚÈÎ ıâúìôîú Û apple ÛÂÈ appleôï ÌËÏ, ı Ù Ó Î Ï ÙÂÚ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÙÂ Î È ÂappleÈappleÚfiÛıÂÙË appleëá ıâúìfiùëù. Απόψυξη Ó Ë Â͈ÙÂÚÈÎ ıâúìôîú Û apple ÛÂÈ appleôï ÌËÏ Î È Ë ÁÚ Û Ó ÂÈ appleôï, Ô ÂÓ ÏÏ ÎÙË ıâúìfiùëù ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈÎ ÌÔÓ Â Ó È appleèı ÓfiÓ Ó Î Ï Êı Ì apple ÁÔ, appleú ÁÌ appleô ÂÌappleÔ ÂÈ ÙËÓ Âapple ÚÎ ı ÚÌ ÓÛË. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόµατης απόψυξης και στη διάρκεια της απόψυξης η λειτουργία θέρµανσης σταµατά για 5 έως 15 λεπτά. π ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ Î È Â͈ÙÂÚÈÎÔ ÓÂÌÈÛÙ Ú ÛÙ Ì ÙÔ Ó Î È ÙÔ ÊˆÙ ÎÈ ÂÈÙÔ ÚÁ / RU Ó ÔÛ ÓÂÈ ÚÁ (1,5  Ù., 0,5  Ù. FF) Î Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙË applefi ÍË. Ó È appleèı ÓfiÓ Ó Á ÙÌfi applefi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈÎ ÌÔÓ Î Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙË applefi ÍË. Ùfi Û Ì ÓÂÈ ÁÈ Ó ÔËıËıÂ Ë È ÈÎ Û ÙË applefi ÍË Î È ÂÓ ÛËÌ ÓÂÈ Ï Ë. ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ƒª (HEAT) Í Ó Ú ÂÈ Ì Ûˆ ÌfiÏÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ Ë applefi ÍË. 165

13 Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER) ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÌÔÓ È ÎfiappleÙÂÙ È ÙfiÌ Ù ÊÔ apple Ú ÏıÂÈ ÙÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ appleô ÂÙ ÔÚ ÛÂÈ. Î ıôúèûì ÓË ıâúìôîú Û appleúôû ÚÌfi ÂÙ È ÙfiÌ Ù Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ ÚfiÓÔ appleô ÂÈ apple Ú ÏıÂÈ, ÒÛÙÂ Ë ıâúìôîú Û ˆÌ Ù Ô Ó ÌËÓ Â Ó È appleâú ÔÏÈÎ ÌËÏ ËÏ. ÂÏ Πατήστε το κουµπί ΑΝΑΜΟΝΗΣ. Εάν πιέσετε το κουµπί ενώ η µονάδα είναι εκτός λειτουργίας, ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È Ô Ãƒ π ª Ì ÙÈ appleúôëáô ÌÂÓÂ Ú ıì ÛÂÈ Î È ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi appleâóâúáôappleôèâ Ù È ÌfiÏÈ apple Ú ÏıÂÈ ÙÔ Î ıôúèûì ÓÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ. Εάν πιέσετε το κουµπί της λειτουργίας ενώ η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi appleâóâúáôappleôèâ Ù È ÌfiÏÈ apple Ú ÏıÂÈ ÙÔ Î ıôúèûì ÓÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ. ıâ ÊÔÚ appleô appleè ÂÙ Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple, Ë Ó ÂÈÍË ÏÏ ÂÈ ˆ ÂÍ :... (Μονάδες για µια ώρα) Καµία ένδειξη (ακυρώθηκε) Ú ÂÈÁÌ : ÏÂÙÂ Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÌÔÓ ÌÂÙ applefi 7 ÒÚÂ. ƒ ıìèûë Û Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας ıôú ÛÙ ÌÈ Ó ÒÚ apple ÙÒÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ª (SLEEP). ιαδικασία ακύρωσης Ù ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple Àƒø ÁÈ Ó appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙÔ Â ÎÙË ª. Ô Êˆ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË (Î ÙÚÈÓÔ) Â Ó È Ó ÌÌ ÓÔ. h ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÌÔÓ È ÎfiappleÙÂÙ È ÌfiÏÈ apple Ú ÏıÂÈ ÙÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ appleô ÂÙ ÔÚ ÛÂÈ. ÂÓ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÙËÓ È ÒÚ appleô ÂÙÂ Ú ıì ÛÂÈ ÁÈ ÙÔÓ Ãƒ π ƒ π (OFF-TIMER). Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÌÔÓ È ÎfiappleÙÂÙ È ÙfiÌ Ù ÌfiÏÈ apple Ú ÏıÂÈ ÙÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ appleô ÂÙ ÔÚ ÛÂÈ. ŸÙ Ó Ë ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÌÔÓ Â Ó È ÎÏÂÈÛÙ, ı ÛÙ ÙË Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÍÂÎÈÓÒÓÙ applefi ÙÔ µ Ì 1. ŸÙ Ó Ú ÛÎÂÙ È Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ, ÍÂÎÈÓ ÛÙ applefi ÙÔ µ Ì 2. Ú ÂÈÁÌ : ÏÂÙÂ Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÌÔÓ ÛÙÈ 22: Πιέστε το κουµπί λειτουργίας (ON/OFF). Πιέστε το κουµπί ΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (OFF TIMER). Ô ÊˆÙ ÎÈ Ó ÂÈÍË ÌË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË Ó ÔÛ ÓÂÈ. Πιέστε το κουµπί ή. ıâ ÊÔÚ appleô appleè ÂÙ Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple, Ë Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ ÂÈ È Ô ÈÎ ˆ ÂÍ : 0:00 0:10 0: :00 1:10 (ªÔÓ Â ÁÈ Î ÏÂappleÙ ) ıâ ÊÔÚ appleô appleè ÂÙ Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple, Ë Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ ÂÈ È Ô ÈÎ ˆ ÂÍ : 0:00 23:50 23: :00 22:50 (ªÔÓ Â ÁÈ Î ÏÂappleÙ ) 4 ƒ ıìèûë ÛÙÈ 22:30 Πατήστε το κουµπί ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (OFF-TIMER). Ó ÂÈÍË apple ÂÈ Ó Ó ÔÛ ÓÂÈ Î È apple Ú Ì ÓÂÈ ÊˆÙÈÛÌ ÓË appleô ÂÈÎÓ ÔÓÙ fiùè Ë Ú ıìèûë appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ. ʈÙÂÈÓ Ó ÂÈÍË ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË Ó ÂÈ Û ΠÙÚÈÓÔ ÚÒÌ. Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας ƒ ıì ÛÙ ÙËÓ Î ÈÓÔ ÚÁÈ ÒÚ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ÌË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË (OFF TIMER). ιαδικασία ακύρωσης È ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple Àƒø (CANCEL) ÁÈ Ó Û ÛÔ Ó ÔÈ ÂÓ Â ÍÂÈ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË applefi ÙËÓ ÔıfiÓË. ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÌÔÓ È ÎfiappleÙÂÙ È Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ ÙÈÛÌfi ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓÔ ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ªËÓ Í ÛÂÙÂ Ó apple Ù ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ÂÓÙfi 60  ÙÂÚÔÏ appleùˆó applefi ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÂÓ ÚÁÂÈ ÛÙÔ Ì 3, È ÊÔÚÂÙÈÎ Ë Ú ıìèûë ÂÓ ı appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËıÂ. Ù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË appleâóâúáôappleô ËÛË (OFF-TIMER) ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓ ÂÌÊ Ó ÂÙ È Ë ÙÚ Ô Û ÒÚ.  ÓÙ ıâûë Ì ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ãƒ π ª (SLEEP TIMER), Î Ù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ãƒ π ƒ π (OFF-TIMER) ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÙfiÌ ÙË appleúôû ÚÌÔÁ ÙË ıâúìôîú Û. 166

14 Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) ÌÔÓ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È 5 ˆ 60 ÏÂappleÙ appleúèó ÙËÓ Î ıôúèûì ÓË ÒÚ ÒÛÙÂ Ë ıâúìôîú Û ˆÌ Ù Ô Ó Â Ó È Ë ÏÙÈÛÙË Ó Ù ÙËÓ ÒÚ appleô ÂÙ ÔÚ ÛÂÈ. Page 168 π Àƒ π à π (ON-TIMER) ÌappleÔÚÂ Ó Ú ıìèûùâ ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÌË ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ. 1 2 Ú ÂÈÁÌ : Ó ÂappleÈı Ì ÙÂ Ì Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ıâúìôîú Û ÛÙÈ 8:00. Πατήστε το κουµπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ON-TIMER). Ó ÔÛ ÓÂÈ Ë Ó ÂÈÍË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË (ON). Πιέστε το κουµπί ή. ıâ ÊÔÚ appleô appleè ÂÙ Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple, Ë Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ ÂÈ È Ô ÈÎ ˆ ÂÍ : 0:00 0:10 0: :00 1:10 (ªÔÓ Â ÁÈ Î ÏÂappleÙ ) ıâ ÊÔÚ appleô appleè ÂÙ Ùfi ÙÔ ÎÔ Ìapple, Ë Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ ÂÈ È Ô ÈÎ ˆ ÂÍ : 0:00 23:50 23: :00 22:50 (ªÔÓ Â ÁÈ Î ÏÂappleÙ ) 3 ƒ ıìèûë ÛÙÈ 8:00 Πατήστε το κουµπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ON-TIMER). Ó ÂÈÍË apple ÂÈ Ó Ó ÔÛ ÓÂÈ Î È apple Ú Ì ÓÂÈ ÊˆÙÈÛÌ ÓË appleô ÂÈÎÓ ÔÓÙ fiùè Ë Ú ıìèûë appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ. Ó ÂÈ ÙÔ ÊˆÙ ÎÈ (Î ÙÚÈÓÔ) ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË. Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ Ù ÙË Ú ıìèûë ÂÓÒ Ë ÌÔÓ Â Ó È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓË, Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË È ÎfiappleÙÂÙ È. Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας ƒ ıì ÛÙÂ Ó ÒÚ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ª. ιαδικασία ακύρωσης Ù ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple Àƒø (CANCEL) ÁÈ Ó Û ÛÂÈ Ë Ó ÂÈÍË ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË. ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÌÔÓ Ú ÂÈ 5 ˆ 60 ÏÂappleÙ appleúèó ÙËÓ Î ıôúèûì ÓË ÒÚ. ʈÙÂÈÓ Ó ÂÈÍË ÙÔ ÚÔÓÔÌ ÙÚÔ (Î ÙÚÈÓË) ÂÌÊ Ó ÂÙ È Î Ù ÙË Ú ıìèûë ÙË ÒÚ. ªËÓ Í ÛÂÙÂ Ó apple Ù ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ÂÓÙfi 60  ÙÂÚÔÏ appleùˆó applefi ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÂÓ ÚÁÂÈ ÛÙÔ Ì 2, È ÊÔÚÂÙÈÎ Ë Ú ıìèûë ÂÓ ı appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËıÂ. Ù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË (ON-TIMER) ÂÓ ÂÌÊ Ó ÂÙ È Ë ÙÚ Ô Û ÒÚ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER) + ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) Ó ÛÌfi ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË Ó ÌÔÓ Î È ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË. Ú ÂÈÁÌ : ÏÂÙÂ Ó appleâóâúáôappleôèëıâ Ë ÌÔÓ ÌÂÙ applefi 3 ÒÚÂ Î È Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËıÂ Í Ó, appleïëûè ÔÓÙ ÙËÓ Î ıôúèûì ÓË ıâúìôîú Û ÛÙÈ 8:00. Ρύθµιση του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER) Œ ÂÈ Ú ıìèûùâ Ì ÙÈ È ÈÎ Û Â ÙË ÛÂÏ 166. ƒ ıìèûë ÛÙÈ Ρύθµιση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ON TIMER) Ú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÙ ÙÈ Ú ıì ÛÂÈ fiappleˆ Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ apple Ú apple Óˆ È ÈÎ Û ÁÈ ÙË Ú ıìèûë ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË (ON TIMER). ƒ ıìèûë ÛÙÈ Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας ƒ ıì ÛÙÂ Ó ÒÚ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ª π Àƒ π à π (ON TIMER). Ú ıìèûë ʈÙÈÛÌÔ ÛÙÔ Ï Ìapple ÎÈ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË (Î ÙÚÈÓÔ) Ù ÙË ÌÔÓ ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ. h ªfiÏÈ apple Ú ÏıÂÈ ÙÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ appleô ÂÙ ÔÚ ÛÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ãƒ π ª (SLEEP TIMER), Ë ÌÔÓ appleâóâúáôappleôèâ Ù È Î È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È Í Ó 5 ˆ 60 ÏÂappleÙ appleúèó ÙËÓ ÒÚ appleô ÂÙ ÔÚ ÛÂÈ ÛÙÔ Ãƒ π ƒ π (ON- TIMER). ʈÙÂÈÓ Ó ÂÈÍË ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË appleâóâúáôappleôèâ Ù È ÙËÓ ÒÚ appleô ÂÙ ÔÚ ÛÂÈ ÛÙÔ Ãƒ π ƒ π (ON TIMER). ιαδικασία ακύρωσης È ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple Àƒø (CANCEL) ÁÈ Ó Û ÛÔ Ó ÔÈ ÂÓ Â ÍÂÈ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË applefi ÙËÓ ÔıfiÓË. 167

15 Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (PROGRAM TIMER) ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ Ú ıì ÂÙ ÙËÓ ÒÚ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË Î È appleâóâúáôappleô ËÛË ÙË ÌÔÓ (ON Î È OFF TIMER). ŸÙ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ٠ÙË Ú ıìèûë, Ë Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË È ÈÎ Û Âapple Ó Ï Ì ÓÂÙ È ÙËÓ È ÒÚ Î ıëìâúèó, ÂÎÙfi Â Ó appleè ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ON/OFF. Ú ÂÈÁÌ : ÏÂÙÂ Ó appleâóâúáôappleôèâ Ù È Ë ÌÔÓ ÛÙÈ 22:30 Î È Ó ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È Í Ó, appleúôûâáá ÔÓÙ ÙËÓ Î ıôúèûì ÓË ıâúìôîú Û ÛÙÈ 8:00. Ρύθµιση για την απενεργοποίηση λειτουργίας του χρονοδιακόπτη (ΟFF TIMER) Ú ÛÙËΠ̠ÙË È ÈÎ Û ÛÙË ÛÂÏ 166. ƒ ıìèûë ÛÙÈ Ρύθµιση για την ενεργοποίηση λειτουργίας του χρονοδιακόπτη (ON TIMER) Ú ÛÙËΠ̠ÙË È ÈÎ Û ÛÙË ÛÂÏ 167. ƒ ıìèûë ÛÙÈ ŸÙ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÙ ÙË Ú ıìèûë Ë ÊˆÙÂÈÓ Ó ÂÈÍË ÛÙË ÌÔÓ Ó ÂÈ Û ΠÙÚÈÓÔ ÚÒÌ. ÒÚ appleô ÂÙ ÔÚ ÛÂÈ ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÌÔÓ. È ÂÓ Â ÍÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ Ô Ó Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ON TIMER, Ë ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÌÔÓ ÍÂÎÈÓ ÂÈ. appleèï ÁÔÓÙ ÛÙË Û Ó ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ OFF TIMER, Ë ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÌÔÓ ÛÙ Ì Ù ÂÈ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ. ªÂ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ OFF TIMER, Ë ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÌÔÓ ÛÙ Ì Ù ÂÈ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ. appleèï ÁÔÓÙ ÛÙË Û Ó ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ON TIMER, Ë ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÌÔÓ Ìapple ÓÂÈ Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας ƒ ıì ÛÙ ÙËÓ Î ÈÓÔ ÚÁÈ ÒÚ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple π Àƒ π à π ( TIMER) ÙÔ ÎÔ Ìapple ª - π Àƒ π à π (OFF TIMER). ιαδικασία ακύρωσης È ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple Àƒø (CANCEL) ÁÈ Ó Û ÛÔ Ó ÔÈ ÂÓ Â ÍÂÈ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË applefi ÙËÓ ÔıfiÓË. Προκαταρκτική λειτουργία Ó ÂÙÂ Ú ıì ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË (ON TIMER), ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË ÓˆÚ ÙÂÚ applefi ÙËÓ Î ıôúèûì ÓË ÒÚ, ÂÍ ÛÊ Ï ÔÓÙ ÙËÓ È ÓÈÎ ıâúìôîú Û Î Ù ÙËÓ Î ÓÔÓÈÎ ÂÎÎ ÓËÛË ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ. Ù Ë Ó ÙfiÙËÙ ÔÓÔÌ ÂÙ È ÚÔÎ Ù ÚÎÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ªË ÓÈÛÌfi Ú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÏÂÁ Ô ÙË ıâúìôîú Û ˆÌ Ù Ô 60 ÏÂappleÙ appleúèó ÙËÓ Î ıôúèûì ÓË ÒÚ ÂÓÂÚÁÔappleÔ ËÛË ÙË ÌÔÓ. Ó ÏÔÁ Ì ÙË ıâúìôîú Û ÛÙË Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÛÙÈÁÌ, Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ú ÂÈ 5 ˆ 60 ÏÂappleÙ appleúèó Ó Ú ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ( ) Ô ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË. Ù Ë Ó ÙfiÙËÙ Â Ó È È ı ÛÈÌË Û Π٠ÛÙ ÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ æà (COOL) Î È ƒª (HEAT) (Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓË Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ AUTO). ÂÓ Ô Ï ÂÈ Ì ÙÔ ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ºÀ ƒ (DRY) ƒ ıìèûì ÓË ıâúìôîú Û ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË æà (COOL) ( π ) ÂÈÙÔ ÚÁ ÍÂÎÈÓ ŒÏÂÁ Ô ÙË ıâúìôîú Û ÙÔ ÒÚÔ 60 ÏÂappleÙ appleúˆù ÙÂÚ. appleúèó. ( ÂÈÙÔ ÚÁ ) ƒ ıìèûì ÓË ÒÚ. Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER) appleèï ÁÔÓÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Ãƒ π ª (SLEEP TIMER), Ë ıâúìôîú Û Ú ıì ÂÙ È ÙfiÌ Ù ÌÂÙ applefi Ï ÁË ÒÚ, ÂÍ ÛÊ Ï ÔÓÙ fiùè Ë ıâúìôîú Û ÙÔ ÒÚÔ ÂÓ Â Ó È appleâú ÔÏÈÎ ÌËÏ Î Ù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÍË appleâú ÔÏÈÎ ËÏ Î Ù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ı ÚÌ ÓÛË. Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙË ÍË : appleúôî ıôúèûì ÓË ıâúìôîú Û ÌÂÈÒÓÂÙ È Î Ù 1 C ÛÙËÓ Ú ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ª (fiù Ó ÂÈ Ú ıìèûùâ Ô ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË ). ªÂÙ applefi Ù ÙË È ÈÎ Û, Ë ıâúìôîú Û Ó ÓÂÈ Î Ù 1 C Ó Ì ÒÚ Ì ÚÈ Ó Á ÓÂÈ 1 C ËÏfiÙÂÚË applefi ÙËÓ ÙÚ Ô Û ıâúìôîú Û. Ù ÙË ı ÚÌ ÓÛË: appleúôî ıôúèûì ÓË ıâúìôîú Û ÌÂÈÒÓÂÙ È Î Ù 1 C ÛÙËÓ Ú ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ª (fiù Ó ÂÈ Ú ıìèûùâ Ô ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË ). ªÂÙ applefi Ù ÙË È ÈÎ Û, Ë ıâúìôîú Û ÌÂÈÒÓÂÙ È Î Ù 3 C ÛÂ Ì ÒÚ Î È Î Ù 6 C ÛÂ Ô ÒÚ ÛÂ Û ÛË Ì ÙËÓ ÙÚ Ô Û ıâúìôîú Û. Ρύθµιση της κατεύθυνσης ροής του αέρα Ρυθµίζοντας την δεύθυνση του αέρα πάνω / κάτω ÂÓ apple Ú ÂÈ Ó ÙfiÙËÙ Ú ıìèûë ÙË Î Ù ı ÓÛË ÙË ÚÔ ÙÔ Ú, apple ÚfiÏÔ appleô Ë Ó ÂÈÍË ı ÏÏ ÍÂÈ Â Ó apple Ù ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple AIR FLOW. 168

16 Λειτουργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HIGH POWER/ECONOMY) 1 2 Ó ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ, ÛÙÚ Ù ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ appleúô ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi Î È Πατήστε το κουµπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF). Πατήστε το κουµπί ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. ŸÙ Ó Ô ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Ó È ÛÙÔ À ª, æà ƒª ıâ ÊÔÚ appleô appleè ÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple HI POWER/ECONO, Ë Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ ÂÈ È Ô ÈÎ ˆ ÂÍ : Ì Ó ÂÈÍË (Àæ π ÃÀ ) ( π ªπ ) ( ÓÔÓÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ) ŸÙ Ó Ô ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Ó È ºÀ ƒ Ã π ƒ ƒ ªª ıâ ÊÔÚ appleô appleè ÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple HI POWER/ECONO, Ë Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ ÂÈ È Ô ÈÎ ˆ ÂÍ : Ì Ó ÂÈÍË ( π ªπ ) ( ÓÔÓÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ) Σχετικά µε τη λειτουργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ÙÒÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple Àæ π ÃÀ / π ªπ ÂÓÙ ÓÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ ÈÛ Î È Ú ÈÎÔappleÔÈ ÙË Ó Ù ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÍË ı ÚÌ ÓÛË ÁÈ 15 Û Ó fiìâó ÏÂappleÙ. ÌÊ Ó ÂÙ È Ë Ó ÂÈÍË ÂÓÒ ÂÍ Ê Ó ÂÙ È applefi ÙËÓ ÔıfiÓË Ë Ó ÂÈÍË ÙË Ù ÙËÙ ÓÂÌÈÛÙ Ú (FAN SPEED). Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Àæ π ÃÀ, Ë ıâúìôîú Û ˆÌ Ù Ô ÂÓ ÂÏ Á ÂÙ È. Ó Ë ıâúìôîú Û ÍË ı ÚÌ ÓÛË Â Ó È appleâú ÔÏÈÎ ËÏ, apple Ù ÛÙÂ Í Ó ÙÔ ÎÔ Ìapple HI POWER/ECONO ÁÈ Ó Î ÚÒÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ËÏ ÈÛ Ô. ÏÂÈÙÔ ÚÁ Àæ π ÃÀ (HIGH POWER) ÂÓ Â Ó È È ı ÛÈÌË fiù Ó ÂÎÙÂÏÔ ÓÙ È ÔÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ºÀ ƒ (DRY) Î È ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ. ŸÙ Ó Ë Ó ÙfiÙËÙ HIGH POWER Ú ıìèûùâ ÌÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ πª R, ÙfiÙ ı ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ applefi ÙËÓ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË ÒÚ. ªÂ ÙÈ apple Ú Î Ùˆ È ÈÎ Û Â ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Î ÚÒÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Àæ π ÃÀ. 1 ŸÙ Ó apple ÙËıÂ Í Ó ÙÔ ÎÔ Ìapple Àæ π ÃÀ / π ªπ. 2 ŸÙ Ó ÏÏ ÍÂÈ Ô ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. 3 ŸÙ Ó appleâú ÛÔ Ó 15 ÏÂappleÙ applefi ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Àæ π ÃÀ. ªË È ı ÛÈÌË fiù Ó Ë ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÌÔÓ Â Ó È ÎÏÂÈÛÙ (OFF). Σχετικά µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ λειτουργία È ÔÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple HI POWER/ECONO, Ë ÌÔÓ Ú ÂÈ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ Û ÌËÏ ÓÙ ÛË Ì ÙËÓ ÙÚÔÊÔ ÔÛ ÚÂ Ì ÙÔ Û Π٠ÛÙÔÏ ÒÛÙÂ Ó appleôêâ ıâ Ë appleâú ÔÏÈÎ ÍË ı ÚÌ ÓÛË ÌÔÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Û ıâúìôîú Û ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Î Ù 1.5ÆC applefi ÙËÓ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË ıâúìôîú Û Î Ù ÙËÓ apple ÚÔ ÎÚ Ô Ú Û ıâúìôîú Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î Ù 2.5ÆC Î Ù apple ÚÔ ıâúìô Ú. fiùâ ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô Ë Ó ÂÈÍË ÂÓÒ Ë Ó ÂÈÍË FAN SPEED ÂÍ Ê Ó ÂÙ È. ÌÔÓ ÌÂÙ ÓÂÈ Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ ÚÁÂÈ (ECONOMY) Î ıâ ÊÔÚ appleô ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Ù È ÛÙÈ apple Ú Î Ùˆ appleâúèappleùòûâè. 1 ŸÙ Ó appleâóâúáôappleôè ÛÂÙ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi apple ÙÒÓÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ON/OFF ÂÓÒ ÚÈÛÎfiÙ Ó Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ π ª ƒ π (ECONOMY). 2 ŸÙ Ó ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi appleâóâúáôappleôèëıâ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ó ÌÔÓ (SLEEP) ÙÔ Ãƒ π ƒ π (OFF TIMER) ÂÓÒ ÚÈÛÎfiÙ Ó Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ π ª ƒ π (ECONOMY). 3 ŸÙ Ó Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ƒπ ª À ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ªÂ ÙÈ apple Ú Î Ùˆ È ÈÎ Û Â ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Î ÚÒÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ π ª ƒ π (ECONOMY). 1 ŸÙ Ó apple ÙËıÂ Í Ó ÙÔ ÎÔ Ìapple Àæ π ÃÀ / π ªπ. ªË È ı ÛÈÌË fiù Ó Ë ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÌÔÓ Â Ó È ÎÏÂÈÛÙ (OFF). 169

17 Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (SELF CLEAN) ÏÂÈÙÔ ÚÁ ƒπ ª À ı appleú appleâè Ó ÈÂÍ ıâ ÌÂÙ ÙÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  À ª, æà Î È ºÀ ƒ ÁÈ Ó Ê ÈÚ ÛÂÈ ÙËÓ ÁÚ Û applefi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÌÔÓ Î È Ó ÂÏ ÁÍÂÈ ÙËÓ Ó appleù ÍË ÌÔ Ï Î È ÎÙËÚ ˆÓ. 1 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισµού, πατήστε τον διακόπτη CLEAN µε τη µύτη ενός στυλό. ıâ ÊÔÚ appleô appleè ÂÙ ÙÔÓ È ÎfiappleÙË CLEAN, Ë Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÏÏ ÂÈ È Ô ÈÎ ˆ ÂÍ : ( π Àƒ π ƒπ ª À) ÃˆÚ Ì Ó ÂÈÍË (ª π Àƒ π ƒπ ª À) ªÂÙ applefi Ô ÒÚÂ, Ë ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÌÔÓ apple ÂÈ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙfiÌ Ù. È Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÙ ÌÂÛ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ ÌÔÓ, appleè ÛÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple ON/OFF. ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î ı ÚÈÛÌÔ ÂÓ ÂÎÙÂÏÂ Ù È Â Ó Ô Ó ÂappleÈÏ ıâ ÔÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ı ÚÌ ÓÛË (HEAT), Ô ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË appleâóâúáôappleô ËÛË (OFF-TIMER) Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ó ÌÔÓ (SLEEP). ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÌÔÓ ÓÂÌÈÛÙ Ú ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÁÈ appleâú appleô Ô ÒÚ ÛÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ƒπ ª À. Ô ÊˆÙ ÎÈ π Àƒ π (RUN) ʈ٠ÂÙ È Î Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ƒπ ª À (CLEAN). 3 sec. ON OFF 1 sec. Ó appleè ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ Ìapple SLEEP ÂÓÒ ÂÎÙÂÏÂ Ù È Î ı ÚÈÛÌfi, Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î ı ÚÈÛÌÔ Î ÚÒÓÂÙ È Î È Ë ÌÔÓ ÌÂÙ ÓÂÈ Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ó ÌÔÓ (SLEEP) ÓÙ ÛÙÔÈ. Ù ÂÓ Â Ó È ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÁÈ Ê ÚÂÛË ÙË ÌÔ Ï, ÌÈÎÚÔ ˆÓ ÚÔÌÈ appleô Ô Ó appleúôûîôïïëıâ ÛÙË ÌÔÓ. Λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης Τι είναι η λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης; ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙfiÌ ÙË Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË appleôıëîâ ÂÈ ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ Û appleâú appleùˆûë È ÎÔapple ÙË ÙÚÔÊÔ ÔÛ appleúôîâèì ÓÔ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi Ó ÌÂÙ ÓÂÈ ÙfiÌ Ù ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË Î Ù ÛÙ ÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÌfiÏÈ appleôî Ù ÛÙ ıâ Ë apple ÚÔ ÚÂ Ì ÙÔ. È ÎfiÏÔ ıâ Ú ıì ÛÂÈ ı Î ÚˆıÔ Ó: 1 È Ú ıì ÛÂÈ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË 2 ÏÂÈÙÔ ÚÁ HIGH POWER (À ËÏ ÈÛ ) ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙfiÌ ÙË Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË Â Ó È ÂÓÂÚÁÔappleÔÈËÌ ÓË applefi appleúôâappleèïôá Î Ù ÙËÓ apple Ú ÔÛË ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ. Ùfi appleúôî ÏÂ Ù È applefi ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ Ï ˆÓ ÂÏ Á Ô ÎÙÈÎÔ ÂÚ Ô ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ.  appleâú appleùˆûë È ÎÔapple ÚÂ Ì ÙÔ ÓÔÓÙ È ÔÈ Ú ıì ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË. ŸÙ Ó Âapple Ó ÏıÂÈ ÙÔ Ú Ì, Ú ıì ÛÙ ÂÎ Ó Ô ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË. Υποδείξεις για αποδοτική λειτουργία Ú Î ÏÔ Ì fiappleˆ apple Ú ÙËÚ ÛÂÙ ٠apple Ú Î Ùˆ ÁÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË Î È ÓÂÙfiÙÂÚË Ú ÛË ÙË ÌÔÓ Û. Ρυθµίστε την αρµόζουσα θερµοκρασία χώρου. È appleâú ÔÏÈÎ ËÏ ÌËÏ ıâúìôîú Û Â ÂÓ Ô Ó ÎÈÓ ÓÔ ÁÈ ÙËÓ ÁÂ Û Î È appleúôî ÏÔ Ó ËÏ Î Ù Ó ÏˆÛË ÂÓ ÚÁÂÈ. Ρυθµίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα στη θέση που επιθυµείτε, ανάλογα µε τις οδηγίες χειρισµού του εξαρτήµατος που προµηθευτήκατε τοπικά. ƒ ıì ÛÙ ÙËÓ apple Óˆ/Î Ùˆ Î È ÙË ÂÍÈ / ÚÈÛÙÂÚ ÚÔ ÙÔ Ú ÒÛÙÂ Ó ÂappleÈÙ ÂÙÂ Ì ÛÙ ıâú ıâúìôîú Û ÛÙÔ ÒÚÔ. Καθαρίστε συχνά τα φίλτρα. µô ÏˆÌ Ó Ê ÏÙÚ Â Ó È appleèı ÓfiÓ Ó ÂÌappleÔ ÛÔ Ó ÙË ÚÔ ÙÔ Ú Î È Ó appleúôî Ï ÛÔ Ó ÙÛÈ ÌË ÈÎ ÓÔappleÔÈËÙÈÎ applefi ÔÛË. Ó ı ÛÙ ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙÔ Ê ÏÙÚÔ Ú Û Πappleôèôó ÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ Ù ÓÈÎfi. Λειτουργείτε τη µονάδα µόνον όταν χρειάζεται. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ۈÛÙ ÙÔ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË ÁÈ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÙ ÙË ÌÔÓ ÌfiÓÔÓ fiù Ó ÚÂÈ ÂÙ È. 170 Αποφύγετε άµεσο ηλιακό φώς και έλξη. ÌappleÔ ÛÙ ÙÔ ÌÂÛÔ ËÏÈ Îfi ÊÒ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Î Ù ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÍË ÙÈ ÎÔ ÚÙ Ó ٠ÚÔÏ. Ê ÛÙ ٠apple Ú ı Ú Î È ÙÈ applefiúùâ ÎÏÂÈÛÙ, ÂÎÙfi ÎÈ Ó Ó Î ÎÏÒÓÂÙ ÙÔÓ Ú. Κατά τη λειτουργία ψύξης φροντίστε ώστε η συσκευή να µην είναι εκτεθειµένη σε πηγές θερµότητας. appleôê ÁÂÙ fiûô ÌappleÔÚ Ù appleâúèûûfiùâúô ÙÈ appleëá ıâúìfiùëù ÛÙÔ ÒÚÔ.

18 Συντήρηση Πριν από τη συντήρηση Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία. Φροντίστε ώστε η συσκευή να µην έρχεται σε επαφή µε υγρά. Àapple Ú ÂÈ Î Ó ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ. ÎÔ Ìapple ÛÙ ÙË ÌÔÓ ÌÂ Ó Ì Ï Îfi, ÛÙÂÁÓfi apple Ó. Μην αγγίζετε τα αλουµινένια πτερύγια στη µονάδα ανταλλαγής θερµότητας. Φροντίστε ώστε η µονάδα να µην έρχεται σε επαφή µε τα εξής: Ùfi ÓÂÚfi (40ÆC appleâúèûûfiùâúô) Ó È appleèı ÓfiÓ Ó È ÊÔÚÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙÔ Û Ì ÙÔ ÚÒÌ ÙË ÌÔÓ. ÂÙÚ Ï ÈÔ, È Ï ÙÈÎ ÚÒÌ ÙÔ, ÂÓ ÓË, appleôúú apple ÓÙÈÎ ÎÙÏ. ªappleÔÚÂ Ó È ÊÔÚÔappleÔÈ ÛÔ Ó ÙÔ Û Ì Ó Ú ÍÔ Ó ÙË ÌÔÓ. Κατά την διάρκεια της εποχιακής λειτουργίας Καθαρίστε το φίλτρο αέρα Ó ı ÛÙ ÙÔÓ Î ı ÚÈÛÌfi ÙÔ Ê ÏÙÚÔ Ú Û Πappleôèôó ÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ Ù ÓÈÎfi. * Ô Ê ÏÙÚÔ Ú appleô Û ÓÔ Â ÂÈ ÙË ÌÔÓ apple ÁÔÚ ÂÙ È Ó appleï ıâ Ì ÓÂÚfi. ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ı ÚÌ ÓÛË / ÍË ÂappleËÚ ÂÙ È applefi Ó Ô ÏˆÌ ÓÔ, ÛÎÔÓÈÛÌ ÓÔ, ÎÏapple. Ê ÏÙÚÔ Ú Î È Ô ıfiú Ô ÏÂÈÙÔ ÚÁ Á ÓÂÙ È appleèô Ó Ùfi. apple ÛË appleèı ÓfiÓ Ó Î Ù ÏÒÓÂÙ È Î È appleâúèûûfiùâúô Ú Ì. Ú Î ÏÔ Ì Πı Ú ÂÙÂ Ù Ê ÏÙÚ ÙÔ Ú Û ٠ÎÙ È ÛÙ Ì Ù. Στο τέλος εποχής Κατά την έναρξη της εποχής 1 Ρυθµίστε τη θερµοκρασία για µισή µέρα περίπου στους 30 Κελσίου και λειτουργήστε στην ψύξη. ÙÂÁÓÒÛÙ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÎfi ÙË ÌÔÓ. 1 Βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείµενο δεν εµποδίζει τη ροή του αέρα στα ανοίγµατα εισαγωγής και εξαγωγής αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας Απενεργοποιήστε τη µονάδα και κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας. ÌÔÓ Î Ù Ó ÏÒÓÂÈ appleâú appleô 2W ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ÎfiÌË Î È fiù Ó Ú ÛÎÂÙ È ÂÎÙfi ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Ï ÓÔÓÙ ÙÔÓ È ÎfiappleÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ Ù ÂÓ ÚÁÂÈ Î È ÂÍ ÛÊ Ï ÂÙ ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Καθαρίστε και επανατοποθετήστε τα φίλτρα. * Ô Ê ÏÙÚÔ Ú appleô Û ÓÔ Â ÂÈ ÙË ÌÔÓ apple ÁÔÚ ÂÙ È Ó appleï ıâ Ì ÓÂÚfi. Καθαρίστε και τις δύο µονάδες, την εσωτερική και την εξωτερική. Αφαιρέστε τις µπαταρίες από το τηλεχειριστήριο Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διάβρωσης ή σκουριάς στο κύριο πλαίσιο της εξωτερικής µονάδας. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια γείωσης δεν πιέζονται από άλλα αντικείµενα και ότι είναι συνδεδεµένα. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αέρος είναι καθαρά. * Ô Ê ÏÙÚÔ Ú appleô Û ÓÔ Â ÂÈ ÙË ÌÔÓ apple ÁÔÚ ÂÙ È Ó appleï ıâ Ì ÓÂÚfi. Ανοίξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας. Τοποθετήστε τις µπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. 171

19 Σωστή εγκατάσταση Κατάλληλη θέση εγκατάστασης ªËÓ ÙÔappleÔıÂ٠٠ÓÙÈΠÌÂÓ ÌappleÚÔÛÙ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÌÔÓ, Î ıò ÂÌappleÔ Ô Ó ÙÔÓ Âapple ÚÎ ÂÍ ÂÚÈÛÌfi Î È ÙË ÛˆÛÙ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË. ªËÓ ÙÔappleÔıÂ٠٠ÙË ÌÔÓ Û ÒÚÔ : ŸappleÔ apple Ú ÂÈ Î Ó ÓÔ È ÚÚÔ Â ÊÏÂÎÙˆÓ ÂÚ ˆÓ. Πfiappleô appleèùûèï ÂÙ È ÊıÔÓÔ Ï È. Ó È appleèı ÓfiÓ Ó ÂÌÊ ÓÈÛÙÂ Ï Ë ÂÍ ÈÙ ÙË ÔÍ ˆÛË Ó Ë ÌÔÓ ÂÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ıâ ÎÔÓÙ Û appleëá fiappleô apple Ú ÁÔÓÙ È ıâèô ÚÈ Û apple Ú ı ÏÏ ÛÈ appleâúèô ÂÎÙÂıÂÈÌ ÓÔ ÛÙË ı Ï ÛÛÈ Ú. appleèîôèóˆó ÛÙ Ì ÙÔÓ appleúôìëıâ Ù Û. Ô ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi Î È ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ appleú appleâè Ó Ú ÛÎÂÙ È ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 1 Ì ÙÚÔ Ì ÎÚÈ applefi Û ÛΠÙËÏÂfiÚ ÛË Ú ÈÔÊÒÓÔ. appleôûùú ÁÁ ÛÙ ÙÔ appleô ÁÚÔappleÔÈËÌ ÓÔ ÁÚfi ÙË ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÌÔÓ ÛÂ Ó ÛËÌÂ Ô fiappleô Ó ÛÙÚ ÁÁ ÂÙ È Î Ï. ώστε προσοχή σε θορύβους κατά την λειτουργία! ŸÙ Ó ÂÁÎ ıèûù Ù ÙË ÌÔÓ ÊÚÔÓÙ ÛÙÂ Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ Ó Ì ÚÔ fiappleô ÙÔ ÚÔ ÙË ÌÔÓ Ó ÌappleÔÚÂ Ó ÎÚ ÙËı ÓÂÙ Î È Ó ÌËÓ Í ÓÔÓÙ È Ô ıfiú Ô ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÔÈ ÎÚ ÛÌÔ. Ó ÌÂÙ ÔÓÙ È ÎÚ ÛÌÔ applefi ÙË ÌÔÓ Û fiïô ÙÔ ÒÚÔ, ÙÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÛÙËÚ ÁÌ Ù appleôúúfiêëûë ÙˆÓ ÎÚ ÛÌÒÓ ÌÂÙ Í ÙË ÌÔÓ Î È ÙˆÓ ÛÙËÚÈÁÌ ÙˆÓ ÙË. ÔappleÔıÂÙ ÛÙ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi Û ÒÚÔ fiappleô Ë appleô ÔÏ ÂÛÙÔ ÚÔ Ú Î È Ô ıfiú Ô ÏÂÈÙÔ ÚÁ appleô appleúôî ÏÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ Î È ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈÎ ÌÔÓ ÙÔ ÂÓ apple ÚÂÓÔ Ï ÙÔ Á Úˆ Û. ªËÓ Ê ÓÂÙÂ Î Ó Ó ÂÌapplefi ÈÔ ÎÔÓÙ ÛÙËÓ ÍÔ Ô Î È ÂÈÛ ÁˆÁ Ú ÙË Â͈ÙÂÚÈÎ ÌÔÓ. Ùfi ÌappleÔÚÂ Ó appleúôî Ï ÛÂÈ Ï Ë Î ıò Î È Ó Í ÛÂÈ ÙÔ ıfiú Ô ÏÂÈÙÔ ÚÁ.  appleâú appleùˆûë appleô ÎÔ ÛÂÙÂ Ó Ó Û Ó ıèûùô ıfiú Ô Î Ù ÙËÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ, ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÔÓ appleúôìëıâ Ù Û. Επισκευή και συντήρηση Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ, ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ ÌappleÔÚÂ Ó Ú apple Óı ÌÂÙ applefi ÌÂÚÈÎ ÚfiÓÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. È Ú appleôè ÂappleËÚÂ Ô Ó ÙËÓ applefi ÔÛË ÙË ÌÔÓ. È Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ÂÎÙfi applefi ÙÔÓ Û ÓËıÈÛÌ ÓÔ Î ı ÚÈÛÌfi, appleúôùâ ÓÂÙ È Ô Ù ÎÙÈÎfi ÏÂÁ Ô Î È Ë Û ÓÙ ÚËÛË ÙË ÌÔÓ. (ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Ùfi ÂÍ ÛÊ Ï ÂÙ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË È ÚÎÂÈ ˆ ÁÈ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi Û ˆÚ ÙËÓ apple ÚÔ Û ÛË appleúô ÏËÌ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ.) appleèîôèóˆó ÛÙ Ì ÙÔÓ appleúôìëıâ Ù Û Ó Ó appleôîïâèûùèîfi ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÛÎÂ Î È Û ÓÙ ÚËÛË. ( È ÂappleÈÛΠ٠ı ÚˆıÔ Ó). Û ÓÈÛÙÔ Û Ì ÔÈ ÂappleÈÛÎÂ Î È Ë Û ÓÙ ÚËÛË Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËıÔ Ó Î Ù ÙËÓ ÂappleÔ ÌË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ. Ó ÙÔ Î ÏÒ ÈÔ apple ÚÔ ÁÈ Ù Ó ÙË Ú ÛË ÂÈ apple ıâè ËÌÈ, ı appleú appleâè Ó ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ıâ ÌfiÓÔÓ applefi Î Ù ÛÙËÌ ÂappleÈÛΠÒÓ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ applefi ÙÔÓ Î Ù ÛΠÛÙ, ÈfiÙÈ apple ÈÙÔ ÓÙ È ÂÈ ÈÎ ÂÚÁ ÏÂ. Ανίχνευση Βλαβών Ú Î ÏÔ ÌÂappleÚ ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ apple Ú Î Ùˆ ÂÏ Á Ô appleúèó ÙËÏÂÊˆÓ ÛÂÙ ÁÈ ÂappleÈÛÎÂ. ª appleˆ ÂÙ ÎÏ ÛÂÈ ÙÔÓ Î ÚÈÔ È ÎfiappleÙË apple ÚÔ ÚÂ Ì ÙÔ ; Το κλιµατιστικό δεν δουλεύει καθόλου. Œ ÂÙÂ Ú ıì ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË ÛÙË ı ÛË ( ) ŒÓ ÚÍË ÂÈÙÔ ÚÁ ; ª appleˆ ÂÈ Á ÓÂÈ È ÎÔapple ÚÂ Ì ÙÔ ÂÈ Î Â Ë ÛÊ ÏÂÈ ; Ó ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ۈÛÙ ÊÔ ÂÏ ÁÍ Ù ٠ÛËÌÂ Ó apple Ú ÂÈ ÎfiÌË ÔappleÔÈ appleôùâ ÌÊÈ ÔÏ ÎÈ ÊÔ Û Ì Ô Ï Ù Ù ÙË ÛÂÏ 173 Ó Û Ì ÓÔ Ó appleú ÁÌ Ù fiappleˆ Ù appleô Ê ÓÔÓÙ È ÛÙË ÛÂÏ 174, ÎÏ ÛÙ ÙÔÓ Î ÚÈÔ È ÎfiappleÙË apple ÚÔ ÚÂ Ì ÙÔ Î È ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙÔÓ appleúôìëıâ Ù Û. Ανεπαρκής ψύξη ή θέρµανση Œ ÂÙÂ Ú ıì ÛÂÈ ÙÔ ıâúìôûù ÙË ÛÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË ıâúìôîú Û ; Ù ÏÏËÏË ıâúìôîú Û Ó È Î ı Úfi ÙÔ Ê ÏÙÚÔ ÙÔ Ú ; (Ÿ È Ô ÏˆÌ ÓÔ;) ª appleˆ ÂÙÂ Ê ÛÂÈ applefiúùâ apple Ú ı Ú ÓÔÈ Ù ; ª appleˆ Ù apple ÂÈ Ô ÏÈÔ Î Ù ıâ Ó ÛÙÔ ˆÌ ÙÈÔ; Ανεπαρκής ψύξη ª appleˆ ÛÙÔ ÒÚÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ appleëá ıâúìfiùëù ; ª appleˆ apple Ú Ô Ó apple Ú appleôïï ÙÔÌ ÛÙÔ ÒÚÔ; Σε αυτό το κλιµατιστικό χρησιµοποιείται εναλλακτικό ψυκτικό µέσο (R410A). Ενηµερώστε τον αντιπρόσωπο ή τον υπεύθυνο ελέγχου και συντήρησης σχετικά µε το πρόβληµα. 172

20 Σηµείωση εν είναι δυνατή η επανεκκίνηση της µονάδας αµέσως µετά την παύση της λειτουργίας της. ( Ô ÊˆÙ ÎÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ (RU ) Â Ó È Ó ÌÌ ÓÔ) ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ; Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË ÙË ÌÔÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÌÂÙ applefi 3 ÏÂappleÙ applefi ÙË ÛÙÈÁÌ appleâóâúáôappleô ËÛË ÁÈ ÏfiÁÔ ÛÊ ÏÂ. Ú Î ÏÔ Ì appleâúèì ÓÂÙ ÁÈ ÙÚ ÏÂappleÙ. ÚÔÓÔ È ÎfiappleÙË ÛÊ Ï ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ Í Ó ÙË ÌÔÓ ÊÔ apple Ú ÏıÂÈ Ó ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ 3 ÏÂappleÙÒÓ. εν εξέρχεται αέρας κατά την έναρξη της λειτουργίας θέρµανσης. Ô ÊˆÙ ÎÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ (RU ) Ó ÔÛ ÓÂÈ ÚÁ (1,5  ÙÂÚfiÏÂappleÙ, 0,5  Ù. FF) Η αποβολή αέρα αρχίζει µετά από 5 έως 10 λεπτά από την ενεργοποίηση της µονάδας ή ο αέρας που εξέρχεται κατά την εκκίνηση της λειτουργίας δεν είναι αρχικά θερµός. Ô ÊˆÙ ÎÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ (RU ) Ó ÔÛ ÓÂÈ ÚÁ (1,5  ÙÂÚfiÏÂappleÙ, 0,5  Ù. FF) εν εξέρχεται αέρας κατά την έναρξη της λειτουργίας αφύγρανσης. ( Ô ÊˆÙ ÎÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ (RU ) Â Ó È Ó ÌÌ ÓÔ) Βγαίνει λίγος ατµός κατά την διάρκεια της λειτουργίας της ΨΥΞΗΣ (COOL). Μυρίζει µία ελαφριά µυρωδιά. Ακούτε έναν γαργαριστό ήχο. ÚÔ ÙÔ Ú ÂÈ ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ ÁÈ Ó ÂÌappleÔ ÈÛÙÂ Ë ÂÎÚÔ ÚÔ Ú Ì ÚÈ fiùô ÂÛÙ ıâ Ô ÂÓ ÏÏ ÎÙË ıâúìfiùëù (2 Ì 5 ÏÂappleÙ ) ( ƒ ª π ) (appleúfiáú ÌÌ HOT KEEP) ŸÙ Ó Ë Â͈ÙÂÚÈÎ ıâúìôîú Û Â Ó È ÌËÏ Î È Ë ÁÚ Û ËÏ Ë ÌÔÓ ÌÂÚÈÎ ÊÔÚ Î ÓÂÈ applefi ÍË ÙÔÌ Ùˆ. Ú Î ÏÔ Ì appleâúèì ÓÂÙÂ. Ù ÙËÓ applefi ÍË appleèı ÓfiÓ Ó Á ÓÂÚfi ÙÌfi applefi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈÎ ÌÔÓ. ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÓÂÌÈÛÙ Ú Â Ó È appleèı ÓfiÓ Ó ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ appleúôîâèì ÓÔ Ó apple ÚÂÌappleÔ ÛÂÈ ÙËÓ Âapple ÓÂÍ ÚˆÛË ÙË appleô ÁÚÔappleÔÈËÌ ÓË ÁÚ Û ÁÈ Ó ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ ÛÂÈ ÂÓ ÚÁÂÈ. Ùfi ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì Â fiù Ó Ë ıâúìôîú Û Î È Ë ÁÚ Û ÙÔ ÒÚÔ Â Ó È appleôï ËÏ. Ùfi ÂÍ Ê Ó ÂÙ È fiù Ó Ë ıâúìôîú Û Î È Ë ÁÚ Û ÂÏ ÙÙÒÓÔÓÙ È. ÿûˆ apple Ú ÙËÚ ÛÂÙ ÌÈ ÂÏ ÊÚÈ Ì Úˆ È ÛÙÔÓ ÂÍÂÚ fiìâóô Ú. Ùfi ÌappleÔÚÂ Ó ÔÊ ÏÂÙ È ÛÙËÓ apple ÚÍË Î appleóô ÏÏˆÓ appleôûìëùèîòó Î È ÚˆÌ ÙˆÓ ÛÙÔ ÒÚÔ. Ùfi Û Ì ÓÂÈ, ÂappleÂÈ ÙÔ ÎÙÈÎfi ÁÚfi Ú ÂÈ Ì Û ÛÙË ÌÔÓ. Ακούτε ένα σιγανό κρότο. Ακούτε έναν ήχο συρισµού ή κροτάλισµα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, δεν γίνεται επανεκκίνηση της µονάδας ακόµη όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία. Τα σήµατα του τηλεχειριστηρίου δεν λαµβάνονται. Υγρασία µπορεί να συγκεντρωθεί στη σχάρα εξόδου του αέρα. Ένας συριχτός θόρυβος ακούγεται από την εξωτερική µονάδα. Ο ανεµιστήρας δεν θα σταµατήσει αµέσως µόλις σταµατήσει να λειτουργεί η µονάδα. Το φωτάκι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (RUN) µείνει αναµµένο ακόµη και αν η λειτουργία σταµατήσει. Πολλές φορές µπορείνα ακουστεί έναςσύντοµος συριχτόςθόρυβος από µια µονάδα που την έχετεκλείσει. Ùfi Û Ì ÓÂÈ ÏfiÁˆ ÙË ıâúì ÓÙÈÎ È ÛÙÔÏ Û ÛÙÔÏ. Ùfi appleúôî ÏÂ Ù È applefi ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ Ï ˆÓ ÂÏ Á Ô ÎÙÈÎÔ ÂÚ Ô ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ. Ó ÂÓ ÂÙÂ Ú ıì ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙfiÌ ÙË Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË, ÂÓ Â Ó È Ó Ù Ë ÙfiÌ ÙË Âapple ÓÂÎÎ ÓËÛË ÙË ÌÔÓ. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÙ ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙ ÚÈÔ appleúôîâèì ÓÔ Ó Í Ó Ú ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ. Û Ì Ù ÙÔ ÙËÏ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ÌappleÔÚÂ Ó ÌËÓ Ï Ì ÓÔÓÙ È Â Ó Ô ÎÙË ÛËÌ ÙˆÓ ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎÔ Â Ó È ÂÎÙÂıÂÈÌ ÓÔ ÛÙÔÓ ÏÈÔ Û ÏÏË ÌÂÛË ÊˆÙÂÈÓ ÎÙÈÓÔ ÔÏ. Ó Ùfi Û Ì ÓÂÈ, ÂÌappleÔ ÛÙ ÙÔ ËÏÈ Îfi ÊÒ ÂÏ ÙÙÒÛÙ ÙËÓ ÎÙÈÓÔ ÔÏ. Ó Ë ÌÔÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÁÈ ÌÂÁ ÏÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ Û ËÏ ÁÚ Û, ÌappleÔÚÂ Ó Û ÁÎÂÓÙÚˆı ÁÚ Û ÛÙË Û Ú ÙË ÂÍfi Ô Ú Î È Ó ÛÙ ÂÈ. ıfiú Ô ÛËÌ ÓÂÈ fiùè Ë Ù ÙËÙ appleâúèûùúôê ÙÔ Û ÌappleÈÂÛÙ ÌÂÈÒÓÂÙ È Í ÓÂÙ È. ÛˆÙÂÚÈÎfi ÓÂÌÈÛÙ Ú : ÓÂÌÈÛÙ Ú ÂÓ ı ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ ÁÈ 2 ÒÚ ÌÂÙ ÙËÓ Ú ıìèûë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ƒπ ª À (CLEAN). ͈ÙÂÚÈÎfi ÓÂÌÈÛÙ Ú : ÓÂÌÈÛÙ Ú ÂÓ ı ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ ÁÈ appleâú appleô Ó ÏÂappleÙfi ÁÈ Ó appleúôûù Ù ıâ Ë ÌÔÓ. Ô ÊˆÙ ÎÈ π Àƒ π (RUN) ʈ٠ÂÙ È Î Ù ÙËÓ È ÚÎÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ƒπ ª À (CLEAN). Ô ÊˆÙ ÎÈ π Àƒ π (RUN) Û ÓÂÈ fiù Ó Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ƒπ ª À (CLEAN) ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. Ùfi Â Ó È Ô ıfiú Ô appleô Î ÓÂÈ ÌÈ ÏÏËÂÛˆÙÂÚÈÎ ÌÔÓ fiù Ó ÛÙ Ì Ù ÂÈ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ. 173

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK25ZMP-S SRK35ZMP-S SRK45ZMP-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À Ã ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À à ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË À π Àªµ 2008-2010 π À à ª ªπ À À À appleâíëáëì ÙÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ για τα έτη 2008 2010 θεωρήθηκε µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ appleâèıò Ÿσοι διαθέτουν το χάρισμα της πειθούς έχουν τη δύναμη να αιχμαλωτίζουν το κοινό, να μεταβάλλουν τις απόψεις των άλλων και να μεταπείθουν τους αντιπάλους τους προς όφελός τους.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση -30% Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης. ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi

Έκπτωση -30% Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης. ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi appleôúúôêëù Ú À ËÏ ÂÛË Ù ÏÏËÏÔ ÁÈ appleôúúfiêëûë Î È ÊÈÏÙÚ ÚÈÛÌ ÚÔ ÌÂ ÛÎfiÓË, appleúèôó È, ÓÔ È,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓÂ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª ª π.. ƒ ø π º ƒ «ª π.» appleâ ı ÓË ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÍË ÙÔ ıóèîô ÙËÌ ÙÔÏÔÁ Ô appleúôûî Ï ÙÔ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ ÙËÓ appleô ÔÏ ÈÙ ÛÂˆÓ ÂΠψÛË ÂÓ È Ê ÚÔÓÙÔ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÛÙÂÏ ÒÛÂÈ ÙÈ ÂÓÙÚÈÎ ÙË ÀappleËÚÂÛ Â.

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRF25ZMX-S SRF35ZMX-S SRF50ZMX-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK

IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK 3 3 5 6 7 8 8 9 Καλάθι του καταψύκτη Fresh 0 Zone (Αφορά μόνο ορισμένα μοντέλα) 10 10 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 ÚÔÙ ÛÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ ÚÁÂÈ 22 23 23 24 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK63ZR-S SRK7ZR-S SRK80ZR-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q ENGLISH π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q Instruction manual Page ~2 ~ Manual de instrucciones Página ~ 49~60

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ -

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010 ΨΥΞΗ ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - No Frost ñ appleôúù æ ÁÂ - Στατική Ψύξη ñ ªÔÓfiappleÔÚÙ æ ÁÂ ñ Συντηρητής Κρασιών ñ ıâùôè Î Ù ÎÙÂ ñ ÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ø ƒπ À À / ø ƒπ À À π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SPANISH PORTUGUÊS ÏÏËÓÈÎ РУССКИЙ

ø ƒπ À À / ø ƒπ À À π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SPANISH PORTUGUÊS ÏÏËÓÈÎ РУССКИЙ ENGLISH π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ø ƒπ À À / ø ƒπ À À À RAS-18SX8 / RAC-18SX8 RAS-25SX8 / RAC-25SX8 RAS-35SX8 / RAC-35SX8 DEUTSCH FRANÇAIS ø ƒπ ª ø ƒπ À À ITALIANO RAC-18SX8 RAC-25SX8 RAC-35SX8 Instruction

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK63ZM-S SRK7ZM-S SRK80ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

INTERACTIVE PHYSICS. Εισαγωγή κειµένου

INTERACTIVE PHYSICS. Εισαγωγή κειµένου INTERACTIVE PHYSICS Εισαγωγή εικόνας Μπορούµε να εισάγουµε εικόνα στην προσοµοίωση µας και να την συνδέσουµε µε κάποιο σώµα που έχουµε δηµιουργήσει. 1.Αντιγράφουµε την εικόνα στο πρόχειρο µε αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η Carrier έχει αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

CD Clock Radio. Meet Philips at the Internet CLASS 1 LASER PRODUCT AJ3910 AJ 3910

CD Clock Radio. Meet Philips at the Internet  CLASS 1 LASER PRODUCT AJ3910 AJ 3910 CD Clock Radio Manuale per l'utente Manual do usuário Brugermanual Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË AJ3910 Meet Philips at the Internet http://www.audio.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô ÂÚÈ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô È ÚÈıÌÔ Ì ÚÈ ÙÔ ÃÒÚÔ Î È Û Ì Ù ÂÊ Ï ÈÔ : ÚÔÛ Ó ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙÔ ÒÚÔ... ÂÊ Ï ÈÔ : ˆÌÂÙÚÈÎ Û Ì Ù... ÂÊ Ï ÈÔ : ÁÎÚÈÛË Î È ÂÎÙ ÌËÛË appleôûôù ÙˆÓ... ÂÊ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο ÀðÔ ÂÈÎÓ ÂÈ ðâúèâ fiìâóô ðô ÂÓ ÂÙ È Ó ðúôî Ï ÛÂÈ ÊıÔÚ Ï Ë ÛÙË ÌÔÓ. ÀðÔ ÂÈÎÓ ÂÈ ðúfiûıâùâ ðïëúôêôú Â Î È ÛËÌÂ ðô ÂÓ ÂÙ È Ó Â Ó È Ú ÛÈÌ ÛÂ Û ÛË ÌÂ Î ðôèô

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô Γεια σου, Είμαι ο Δαμιανός. Το πρώτο μου βιβλίο Ο αδελφός της Ασπασίας έγινε best seller ή ευπώλητο όπως λένε άλλοι, μα αυτό δε χρειάζεται να σου το πω, μιας και το ξέρεις κι εσύ πολύ καλά. Κι εγώ ο πιο

Διαβάστε περισσότερα

n apple Ú ÙËÙÔÈ ÛÂ Î ıâ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô Î È ÁÚ ÂÚ Ô. Έκπτωση -30% n È ÁÚ ÌÌ Ù applefi ÔÛË ÛÙÈ ÛÂÏ Â RPM ÙfiÌÈÔ Ó Ú/ÛË

n apple Ú ÙËÙÔÈ Û Πıâ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô Î È ÁÚ ÂÚ Ô. Έκπτωση -30% n È ÁÚ ÌÌ Ù applefi ÔÛË ÛÙÈ ÛÂÏ Â RPM ÙfiÌÈÔ Ó Ú/ÛË Ï ÛÙÈÎÔ appleôúúôêëù Ú ÓÙÈÂÎÚËÎÙÈÎÔ appleô H ÂÙ ÈÚÂ Ì ÁÈ ÙËÓ Î Ù ÛÎÂ ÙˆÓ appleôúúôêëù ÚˆÓ ÓÙÈÂÎÚËÎÙÈÎÔ Ù appleô, ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ Ú ÍËÌ ÓË ÛÊ ÏÂÈ, EExe II Ì ÎÏ ÛË ıâúìôîú Û 1-3, Û ÌÊˆÓ ÌÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ËÁ Â Ú ÛË Δ øδ ƒπ. ÂÚÈÂ fiìâó. Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ apple Ó Î ÂÈÚÈÛÌÔ ÃÂÈÚÈÛÙ ÚÈ. applefiúúè Ë

ËÁ Â Ú ÛË Δ øδ ƒπ. ÂÚÈÂ fiìâó. Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ apple Ó Î ÂÈÚÈÛÌÔ ÃÂÈÚÈÛÙ ÚÈ. applefiúúè Ë ËÁ Â Ú ÛË Δ øδ ƒπ GR CZ SK EÏÏËÓÈÎ, 1 TCD 77B 19 37 ΔËÓ appleúòùë ÊÔÚ appleô ı ÂÓÂÚÁÔappleÔÈ ÛÂÙÂ ÙÔ ÛÙÂÁÓˆÙ ÚÈfi Û appleú appleâè Ó ÂappleÈÏ ÍÂÙÂ ÙËÓ ÂappleÈı ÌËÙ ÁÏÒÛÛ Ï. ÛÂÏ 6 ÂÚÈÂ fiìâó ËÌ ÓÙÈÎ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟ- ΠΟΙΗΣΗ Εγκατάσταση της μονάδας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh BÈÔÁÚ ÊÈÎ Â Ë Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh µèôáú ÊÈÎ Â Ë ÙËÓ Ê ÁËÛË, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ËÛË, appleô ÌÂÏÂÙ Û Ì ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂ- ÓË ÂÓfiÙËÙ, Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÈËÁ ÛÂÈ Î È ÔÈ Ì ÚÙ Ú Â (appleúôêôúèî ÁÚ -

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER USER S MANUAL AIR-CONDITIONER ORIGINAL INSTRUCTIONS USER S MANUAL AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZS-S SRK5ZS-S SRK35ZS-S SRK50ZS-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER USER S MANUAL AIR-CONDITIONER ORIGINAL INSTRUCTIONS USER S MANUAL AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZSX-S SRK5ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW 9K 12K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχια Μονάδα Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΈΛΑ FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοί ήχοι λειτουργίας...276. Βρείτε αυτούς τους αριθµούς στην ετικέτα πάνω δεξιά στο εσωτερικό του ψυγείου.

Κανονικοί ήχοι λειτουργίας...276. Βρείτε αυτούς τους αριθµούς στην ετικέτα πάνω δεξιά στο εσωτερικό του ψυγείου. N.B. 246 Οδηγίες ασφαλείας...............................................247, 248 Οδηγίες λειτουργίας Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά............................................257 Αυτόµατη παγοµηχανή...................................................261

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

να ραβδόμορφο μαγνήτη σε διάφορες θέσεις κοντά στη οθόνη και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζεται το φωτεινό ίχνος πάνω στην Εικόνα 1.

να ραβδόμορφο μαγνήτη σε διάφορες θέσεις κοντά στη οθόνη και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζεται το φωτεινό ίχνος πάνω στην Εικόνα 1. ΜΑΓΝΗτΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 9 να ραβδόμορφο μαγνήτη σε διάφορες θέσεις κοντά στη οθόνη και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζεται το φωτεινό ίχνος πάνω στην οθόνη. ~ (ΞΥ ' IJ= Ο Εικόνα 1.3 Τα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Models/ Μοντέλα: VMCRI-8 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Remote Controller Cassette Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας (Προσεκτικά παρακολουθείτε τις προληπτικά μέτρα διότι αυτές είναι βασικά στοιχεία γιά την ασφαλεία του μηχανήματος.

Προφυλάξεις ασφάλειας (Προσεκτικά παρακολουθείτε τις προληπτικά μέτρα διότι αυτές είναι βασικά στοιχεία γιά την ασφαλεία του μηχανήματος. FH052EAV IM_G_23980 3/24/06 2:5 PM Page 2 Προφυλάξεις ασφάλειας (Προσεκτικά παρακολουθείτε τις προληπτικά μέτρα διότι αυτές είναι βασικά στοιχεία γιά την ασφαλεία του μηχανήματος.) ΠΡΟΕΙΔΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ

TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Ομιλητές Αναστάσιος Ωρολογάς Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας για τη ΣΚΠ. Βασιλική Γαροπούλου Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής M.Sc-Ph.D Αστέριος Συλλόπουλος Φυσικοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂÁ ÓfiÙËÙ appleô ÍÂ ˆÚ ÂÈ

ÙÂÁ ÓfiÙËÙ appleô Í ˆÚ ÂÈ PLEXO IP 55 ÙÂÁ ÓfiÙËÙ appleô Í ˆÚ ÂÈ apple ÙÔÈ Ë ÙÔappleÔı ÙËÛË > ÎÙ ÏÈÔ ÛÙÂÁ ÓÔappleÔ ËÛË >>>  ÎÙË appleúôûù Û πƒ 1Ô ÚÈıÌfi appleúôûù Û applefi ÛÙÂÚÂ ÛˆÌ Ù È IP tests ÎÙ ÏÈÔ ÛÙÂÁ ÓÔappleÔ ËÛË ÎÙ ÏÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας 4PEL362536-1B.book Page 1 Wednesday, June 10, 2015 9:33 AM ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα