Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου"

Transcript

1 Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis Egaleo - Athen G 12/01 E 05/01 Fo Tel. (01) Fax (01) Truma Gerätetechnik GmbH & Co Postfach 1252 D Putzbrunn Service Telefon 0049 (0) Telefax 0049 (0)

2 Boiler Παράδειγµα τοποθέτησης 1 o Θερµoσiφωvας Truma 2 o Θερµoστάτης 3 η βαλβίδα ασφάλειας/ εκκένωσης 4 η καττνοδόχος για είσοδο και έξοδο του αέρα καύσης

3 Θερµοσίφωνας Truma B 10, B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου (ειδικός τύπος BN 10, BN 14 µε επιπλέον ηλεκτρική σύνδεση Οδηίες χρήσης Πριν την λειτουργία µελετήστε οπωσδήποτε το εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης και τις,, Σηµαντικές Υποδείξεις Χειρισµού"! Ο κάτοχος του οχήµατος φέρει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της συσκευής σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Η κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα µε τις υποδείξεις προειδοποίησης, η οποία παραδίδεται µαζί µε την συσκευή, πρέπει να τοποθετηθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης ή τον κάτοχο του οχήµατος, σε µια για κάθε χρήστη εµφανή θέση στο όχηµα (π.χ. στην πόρτα της ιµατιοθήκης)! Αν λείπει, παραγγέλλετε την ετικέτα από την εταιρεία Truma. Προσοχή: Πριν από την πρώτη χρήση ξεπλένετε οπωσδήποτε καλά ολόκληρη την τροφοδοσία νερού µε ζεστό καθαρό νερό. Όταν ο θερµοσίφωνας βρίσκεται εκτός λειτουργίας, τοποθετείτε πάντα το καπάκι της καπνοδόχου! Αδειάζετε τον θερµοσίφωνα σε περίπτωση παγωνιάς! Σε βλάβες από παγωνιά δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εγγύησης! Κατά τη σύνδεση µε ένα κεντρικό δίκτυο ύδρευσης (στην ύπαιθρο ή στην πόλη) πρέπει να τοποθετηθεί ένας µειωτής πίεσης, ο οποίος θα εµποδίζει τη δηµιουργία πιέσεων στο θερµοσίφωνα που να είναι µεγαλύτερες από 2,8 bar. b = πράσινος λαµπτήρας ελέγχου,,λειτουργία" c = κόκκινος λαµπτήρας ελέγχου,,σφάλµα" Βαλβίδα ασφάλειας και εκκένωσης d = θέση λαβής,,κλειστό" e = θέση λαβής,,εκκένωση" Γέµισµα του θ ερµοσίφωνα 1. Εξετάζετε, εάν η βαλβίδα ασφάλειας και εκκένωσης στην εισροή κρύου νερού είναι κλειστή: λαβή κάθετα, θέση (d). 2. Ανοίγετε τη βρύση ζεστού νερού στο µπάνιο ή την κουζίνα. Σε εγκαταστάσεις µε µπαταρίες ή µε µείκτες τοποθετείτε στο,,ζεστό". 3. Ανοίγετε το ρεύµα στην αντλία νερού (κεντρικό διακόπτη ή διακόπτη της αντλίας). Αφήνετε ανοιχτή την παροχή νερού στο θερµοσίφωνα για όσο διάστηµα χρειάζεται αυτός να γεµίσει µε την εκτόπιση του αέρα και µέχρι να τρέξει νερό. Σε περίπτωση παγωνιάς µπορεί το γέµισµα του θερµοσίφωνα να εµποδισθεί από παγωµένο νερό, που είναι µέσα. Με µια σύντοµη λειτουργία (µέγιστο 2 λεπτά) µπορεί να λειώσει ο πάγος στον θερµοσίφωνα. Παγωµένοι αγωγοί µπορούν να ξεπαγώσουν µε την θέρµανση του χώρου. θέση (α), ανάβει ο πράσινος λαµπτήρας ελέγχου (b). Συνεχίζοντας την περιστροφή ρυθµίζετε την θερµοκρασία νερού που επιθυµείτε (επιλογή χωρίς διαβαθµίσεις από περίπου 30 µέχρι 70 C). 4. Εάν ο αγωγός αερίου περιέχει αέρα µπορεί να διαρκέσει µέχρι και ένα λεπτό ώσπου να υπάρξει αέριο διαθεσιµο προς καύση. Εάν στο διάστηµα αυτό η συσκευή δείξει,,σφάλµα" τότε διακόπτετε και επαναλαµβάνετε την διαδικασία µετά από 5 λεπτά. ιακοπή Λειτουργίας ιακόπτετε την λειτουργία του θερµοσίφωνα µε την περιστρεφόµενη κεφαλή (α). Τοποθετείτε το καπάκι της καπνοδόχου. Σε κίνδυνο παγωνιάς αδιάζετε το νερό του θερµοσίφωνα. Εάν ο θερµοσίφωνας δεν χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα τότε κλείνετε την βαλβίδα ταχείας διακοπής στον αγωγό προσαγωγής αερίου και στην φιάλη αερίου. Εκκένωση του θερµοσίφωνα 1. ιακόπτετε την παροχή ρεύµατος στην αντλία νερού. (κεντρικός διακόπτης ή διακόπτης της αντλίας). 2. Ανοίγετε τις βρύσες ζεστού νερού στο µπάνιο και στην κουζίνα. 3. Ανοίγετε την βαλβίδα ασφάλειας και εκκένωσης: λαβή κάθετα, θέση (e). 4. Ο θερµοσίφωνας εκκενώνεται µέσω της βαλβίδας ασφαλείας και εκκένωσης κατευθείαν προς τα έξω. Ελέγχετε εάν το περιεχόµενο του νερού (10 ή 14 λίτρα) άδειασε εξ' ολοκλήρου. Υπόδειξη: Το χρησιµοποιούµενο ντεπόζιτο νερού είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα VA που είναι κατάλληλος για τρόφιµα. Οι γωνιακές συνδέσεις από συνθετικό υλικό που χρησιµοποιήθηκαν για τον αγωγό νερού καθώς επίσης και η ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης ανταποκρίνονται στον κανονισµό της Ευρωπαϊκής ένωσης 90/128/EWG (Καταλληλότητα συνθετικών υλικών για τη χρήση µε τρόφιµα). Για να αποφύγετε παρόλα αυτά την εναπόθεση µικροοργανισµών, σας συνιστούµε να θερµαίνετε τον µπόιλερ κατά κανονικά διαστήµατα στους 70 C Κελσίου (µόνο στη χειµερινή λειτουργία δυνατή η θερµοκρασία) και να µην χρησιµοποιείτε το νερό σαν πόσιµο! Ο κόκκινος λαµπτήρας,,σφάλµα" Σε περίπτωση σφάλµατος ανάβει ο κόκκινος λαµπτήρας ελέγχου (c). Οι αιτίες µπορεί να είναι: η έλλειψη αερίου, αέρας στους αγωγούς προασαγωγής αερίου, η αντίδραση του ελεγκτή υπερθέρµανσης κ.α. Η απεµπλοκή γίνεται µε την διακοπή της λειτουργίας - για 5 λεπτά - και µε νέα έναρξη. Σε περίπτωση βλάβης παρακαλείσθε να απευθύνεστε πάντα στο Σέρβις της εταιρείας Truma Ειδικός τύπος BN 10, BN 14 µε επιπλέον ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 450 W Θερµοστάτης α = περιστρεφόµενη κεφαλή ανοιχτός/ κλειστός και επιλογή θερµοκρασίας Λειτουργία Προσοχή: Μην θέτετε σε λειτουργία τον θερµοσίφωνα, όταν αυτός δεν περιέχει νερό! 1. Αφαιρείτε το καπάκι της καπνοδόχου. 2. Ανοίγετε την φιάλη αερίου και την βαλβίδα ταχείας διακοπής στον αγωγό προσαγωγής αερίου. 3. Ανοίγετε τον θερµοσίφωνα µέσω της περιστρεφόµενης κεφαλής στο θερµοστάτη, Συντήρηση Για την προστασία του θερµοσίφωνα από άλατα χρησιµοποιείτε ξύδι από κρασί, το οποίο µέσω της εισόδου του νερού µεταφέρεται στον θερµοσίφωνα. Αφήνετε να ενεργήσει ανάλογα και µετά ξεπλένετε τον θερµοσίφωνα πολύ καλά µε καθαρό νερό. Για απολύµανση συνιστούµε το προϊόν,,certisil-argento", άλλα προϊόντα - ειδικά αυτά που περιέχουν χλώριο - είναι ακατάλληλα. Γυρίστε τον διακόπτη του χειριστηρίου στο "1". Η λυχνία ελέγχου δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Αν χρησιµοποιείτε τους ειδικούς διακόπτες του οχήµατος: Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήµατος. 1

4 Υπόδειξη: Η θερµοκρασία του νερού δεν είναι δυνατόν να εκλεχθεί προηγουµένως, υπάρχει αυτόµατος περιορισµός της θερµοκρασίας περίπου στους 70 C Κελσίου! Για να επιτύχετε µια γρηγορότερη θέρµανση του περιεχοµένου του µπόιλερ, µπορεί να λειτουργήσει η συσκευή ταυτόχρονα µε αέριο και µε ηλεκτρικό ρεύµα. Υπόδειξη: Η ηλεκτρική θερµαντική αντίσταση είναι εξοπλισµένη µε µια ασφάλεια υπερθέρµανσης. Σε περίπτωση µιας διαταραχής κλείνετε από το χειριστήριο, περιµένετε 5 λεπτά και ανοίγετε πάλι. Σηµαντικές υποδείξεις χειρισµού 1. Σε περίπτωση που η καπνοδόχος έχει τοποθετηθεί κοντά σ' ένα ανοιγόµενο παράθυρο (ή σ' ένα φεγγίτη), ιδιαίτερα όταν έχει τοποθετηθεί κατευθείαν από κάτω, πρέπει το παράθυρο να παραµείνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κλειστό (βλ. προειδοποιητική πινακίδα). 2. Όταν δεν χρησιµοποιείται ο θερµοσίφωνας, τοποθετείτε το καπάκι της καπνοδόχου. Εάν δεν προσέξετε το σηµείο αυτό µπορούν να δηµιουργηθούν βλάβες στη συσκευή από νερό, βρωµιά ή έντοµα. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εγγύησης. Πριν την λειτουργία της συσκευής αφαιρείτε οπωσδήποτε το καπάκι της καπνοδόχου! 3. Σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού δίσκου ελέγχου τον στέλνετε στην εταιρεία σε συσκευασία µε επένδυση. Εάν δεν το προσέξετε παύει κάθε απαίτηση εγγύησης. Χρησιµοποιείτε για ανταλλακτικό µόνον τον αυθεντικό ηλεκτρονικό δίσκο ελέγχου της εταιρείας Truma! 4. Εάν χρησιµοποείτε την εγκατάσταση κρύου νερού χωρίς τον θερµοσίφωνα, τότε γεµίζει πάλι ο θερµοσίφωνας µε νερό. Για να αποφύγετε βλάβες από παγωνιά πρέπει να εκκενωθεί ο θερµοσίφωνας µε την ενεργοποίηση της βαλβίδας ασφάλειας και εκκένωσης και στην περίπτωση που ο θερµοσίφωνας δεν έχει χρησιµοποιειθεί. Ως εναλλακτική λύση προσφέρεται η τοποθέτηση µιας βαλβίδας-διακόπτη πριν την σύνδεση του κρύου και ζεστού νερού 2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Σε περίπτωση µη στεγανότητας της εγκατάστασης αερίου ή οσµης αερίου: - σβήνετε όλες τις ανοικτές φλόγες! - µη καπνίζετε! - κλείνετε τη συσκευή! - κλείνετε τη φιάλη αερίου! - ανοίγετε τα παράθυρα! - δεν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό διακόπτη! - ελέγχετε ολόκληρη την εγκατάσταση από έναν ειδικό τεχνικό! 1. Επισκευές επιτρέπονται µόνο από έναν ειδικό τεχνικό. 2. Κάθε τροποποίηση στη συσκευή (συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού των καυσαερίων και καπνοδόχου) ή η χρήση ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτηµάτων σηµαντικών λειτουργιών, τα οποία δεν είναι αυθεντικά εξαρτήµατα της εταιρίας Truma, καθώς επίσης και µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης, έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση της εγγύησης, καθώς και τον αποκλεισµό από απαιτήσεις ευθύνης. Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια χρήσης της συσκευής και ως συνέπεια αυτού σε ορισµένες χώρες, και η άδεια χρήσης του οχήµατος. 3. H πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar (ή 28 mbar βουτάνιο/37 mbar προπάνιο) ή 50 mbar πρέπει να είναι ίδια µε την πίεση λειτουργίας της συσκευής (βλ. πινακίδα εργοστασίου) 4. Μόνο για τη Γερµανία: πρέπει οι εγκαταστάσεις υγραερίου να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς του Φύλλου Εργασίας G 607 για οχήµατα. Ο έλεγχος της εγκατάστασης αερίου πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε 2 χρόνια από έναν τεχνικό µε ειδικές γνώσεις σχετικά µε το υγραέριο (π.χ. DVFG, TÜV, DEKRA). Ο έλεγχος πρέπει να βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό ελέγχου σύµφωνα µε το Φύλλο Εργασίας DVGW G607. Υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση του ελέγχου είναι ο κάτοχος του οχήµατος (χρήστης). 5. Σε άλλες χώρες πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για την ασφάλειά σας είναι απαραίτητο να αναθέτετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα (το αργότερο κάθε δύο χρόνια) τον έλεγχο ολόκληρης της εγκατάστασης αερίου και της συσκευής σε έναν ειδικό. 6. εν επιτρέπεται να είναι σε λειτουργία η συσκευή όταν βάζετε βενζίνη ή µέσα στο γκαράζ. 7. Κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά µιας καινούργιας θερµάστρας δηµιουργείται για σύντοµο χρονικό διάστηµα λίγος καπνός και µια ελαφρια οσµή. Στο σηµείο αυτό είναι πρακτικό να αφήσετε τη συσκευή να καίει αµέσως µε πλήρη ισχύ και να φροντίζετε γι καλό αερισµό του χώρου. 8. Ενας ασυνήθιστος θόρυβος του καυστήρα ή ανέβασµα της φλόγας αποτελεί ένδειξη για βλάβη του ρυθµιστή και καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο του ρυθµιστή. Για την εγκατάσταση αερίου επιτρέπεται να γίνει χρήση ρυθµιστών πίεσης µε ασφάλεια κατά της υπερπίεσης, εδώ πρόκειται π.χ. για ρυθµιστές µε βαλβίδα ασφαλείας σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN 4811 και VP 306. Σας συνιστούµε τον ρυθµιστή οχηµάτων της Truma DUB και για εγκαταστάσεις διπλής φιάλης µε κιβώτια φιαλών που έχουν πρόσβαση µόνο από έξω τον αυτόµατο εναλλακτικό ρυθµιστή της Truma Triomatic. Οι ρυθµιστές της Truma έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σκληρές δοκιµασίες σε τροχόσπιτα, σκάφη και οχήµατα. Εκτός της βαλβίδας ασφαλείας κατά της υπερπίεσης διαθέτουν και ένα µανόµετρο, µε το οποίο µπορείτε να ελέγξετε τη στεγανότητα της εγκατάστασης αερίου. Συνδέετε πάντοτε µε ιδιαίτερη προσοχή µε το χέρι τους ρυθµιστές στις φιάλες αερίου! Σε θερµοκρασίες γύρω από τους 0Γ C και κάτω οι ρυθµιστές θα πρέπει να λειτουργούνται µε ένα συγκρότηµα αφαίρεσης πάγου (Eis-Ex). Πρέπει να γίνεται έλεγχοςς σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κατά πόσον τα συνδετικά τµήµατα των ρυθµιστών είναι εύθραυστα. Για τη χειµερινή λειτουργία θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ανθεκτικοί στις χειµερινές συνθήκες ειδικοί εύκαµπτοι σωλήνες. Οι φιάλες του αερίου πρέπει να είναι πάντοτε σε κατακόρυφη θέση! Τεχνικά χαρακτηριστικά Είδος αερίου: υγραέριο (προπάνιο/βουτάνιο) Πίεση λειτουργίας: 30 ή 50 mbar (βλ. πινακίδα του εργοστασίου) Περιεχόµενο νερού: 10 ή 14 λίτρα ιάρκεια θέρµανσης µέχρι περίπου 70 C: περίπου 35 λεπτά (10 λίτρα) περίπου 50 λεπτά (14 λίτρα) Πίεση νερού µέχρι µέγιστο 2,8 bar Ονοµαστική απόδοση θερµότητας: 1500 W Κατανάλωση αερίου: 120 γρ. την ώρα Λήψη ρεύµατος στα 12V: ανάφλεξη: 0,17 Α θέρµανση: 0,08 Α αναµονή: 0,04 Α ήλωση εναρµόνησης: Ο θερµοσίφωνας-truma έχει ελεγχθεί από την Ένωση DVGW και πληρεί την οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για συσκευές αερίου (90/396/EWG), καθώς επίσης και τις άλλες ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τις χώρες της Ε.Κ. έχει εκδοθεί ο κωδικός αναγνώρισης προϊόντος CE: CE-0085AP0038

5 Θερµοσίφωνας- Truma B 10, B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου (ειδικός τύπος ΒΝ 10, ΒΝ 14 µε πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση) Οδηγίες τοποθέτησης Η τοποθέτηση και η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται να γίνονται µόνο από έναν ειδικό τεχνικό. Πριν από την έναρξη των εργασιών µελετήστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης! Σκοπός χρήσης Αυτή η συσκευή έχει κατασκευασθεί για τοποθέτηση σε τροχόσπιτα, αυτοκινητοτροχόσπιτα και άλλα οχήµατα. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση σε σκάφη. Υπάρχει η δυνατότητα και άλλων χρήσεων µετά από συνεννόηση µε την εταιρεία Truma. Υπόδειξη για σκάφη: Για τοποθέτηση σε σκάφη προσφέρει η εταιρεία Truma τον θερµοσίφωνα σκάφους, ο οποίος έχει ελεγχθεί από την Ένωση DVGW. Άδεια χρήσης ήλωση εναρµόνησης: Ο θερµοσίφωνας-truma έχει ελεγχθεί από την Ένωση DVGW και πληρεί την οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για συσκευές αερίου (90/396/EWG), καθώς επίσης και τις άλλες ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τις χώρες της Ε.Κ. έχει εκδοθεί ο κωδικός αναγνώρισης προϊόντος CE: CE-0085AP0038 Κανονισµοί Κάθε τροποποίηση στη συσκευή (συµπεριλαµβανό- µενων του αγωγού καυσαερίων και της καπνοδόχου) ή η χρήση ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτηµάτων σηµαντικών λειτουργιών, τα οποία δεν είναι αυθεντικά εξαρτήµατα της εταιρείας Truma, καθώς επίσης και η µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης, έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση της εγγύησης, καθώς και τον αποκλεισµό από απαιτήσεις ευθύνης. Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια χρήσης της συσκευής και ως συνέπεια αυτού, σε µερικές χώρες και η άδεια χρήσης του οχήµατος. H πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar (ή 28 mbar βουτάνιο/37 mbar προπάνιο) ή 50 mbar πρέπει να είναι ίδια µε την πίεση λειτουργίας της συσκευής. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικοί και διοικητικοί κανονισµοί της χώρας, στην οποία εκδίδεται για πρώτη φορά η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος! Στη Γερµανία για παράδειγµα πρέπει οι συσκευές αερίου, η τοποθέτηση των φιαλών, η εγκατάσταση των σωληνώσεων, καθώς επίσης η επιθεώρηση και ο έλεγχος στεγανότητας να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς του Φύλλου Εργασίας DVGW G 607 για εγκαταστάσεις υγραερίου σε οχήµατα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις στις αντίστοιχες χώρες προορισµού µπορούν να ζητηθούν από τις αντιπροσωπίες της εταιρείας µας στο εξωτερικό (βλ. οδηγίες χρήσης). 1 Επιλογή θέσης 1. Η τοποθέτηση της συσκευής πρέπει γενικά να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει πάντοτε καλή πρόσβαση για εργασίες συντήρησης και η συσκευή να µπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί µε ευκολία. 2. Τοποθετείτε τον θερµοσίφωνα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η καπνοδόχος να µπορεί να τοποθετηθεί κατά το δυνατόν σε µια επίπεδη και λεία εξωτερική επιφάνεια. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να επιτρέπουν τη διέλευση του ρεύµατος αέρος. Κατά δυνατότητα δεν θα πρέπει να υπάρχουν εκεί διακοσµητικά πηχάκια ή άλλες επενδύσεις. Κατά περίπτωση τοποθετείτε τον θερµοσίφωνα επάνω σε µια ανάλογη βάση. Η καπνοδόχοι πρέπει να τοποθετηθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η είσοδος των καυσαερίων στον εσωτερικό χώρο. Γι αυτό το λόγο κατά την επιλογή της θέσης προσέξτε, ώστε κατευθείαν από πάνω και 30 εκατοστά πλαγίως να µην υπάρχει κανένα ανοιγόµενο παράθυρο, φεγγίτης ή άνοιγµα αερισµού. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να υποδεικνύεται µε µια προειδοποιητική πινακίδα τοποθετηµένη στην εσωτερική πλευρά του παραθύρου (ή του φεγγίτη), πως το παράθυρο πρέπει να παραµείνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κλειστό. Οι εξαερισµοί ψυγείων πρέπει να εκτελούνται έτσι ώστε να είναι στεγανοί ως προς τον εσωτερικό χώρο. 2 Τοποθέτηση του Θερµοσίφωνα 1. Τοποθετείτε το πατρόν για το άνοιγµα της καπνοδόχου στην εσωτερική πλευρά του τοιχώµατος. Α = η κάτω ακµή του θερµοσίφωνα Β = η πλάγια ακµή του θερµοσίφωνα Ανοίγετε 4 τρύπες (C) 10 χιλ. στο τοίχωµα. Ανοίγετε µία τρύπα (Ε) 15 χιλ. για τον σωλήνα του νερού συµπύκνωσης (είναι επίσης δυνατό το άνοιγµα από έξω = F). 2. Τοποθετείτε το πατρόν στην εξωτερική πλευρά του τοιχώµατος. Τα µαρκαρίσµατα (C) πρέπει να βρίσκονται επάνω στα ανοίγµατα του τρυπανιού. Κόβετε µε πριόνι το άνοιγµα της καπνοδόχου (D) 92 x 168 χιλ. Εάν η απόσταση µεταξύ του εξωτερικού τοιχώµατος και του θερµοσίφωνα είναι µεγαλύτερη των 35 χιλ. τότε είναι απαραίτητη η προέκταση καπνοδόχου VBO 2 (κωδικός προϊόντος ) µε ένα επιπλέον µήκος των 50 χιλ. Κόβετε µε πριόνι επάνω στην διακεκοµµένη γραµµή 100 x 176 χιλ. Σε περίπτωση κενών χώρων στο άνοιγµα της καµινάδας (εικ. Α:1) τις γεµίζετε µε ξύλο, ώστε οι βίδες να βιδώσουν γερά. Κόβετε τα διακοσµητικά πηχάκια ή άλλα εξαρτήµατα του οχήµατος ή οριζοντιώνετε κατάλληλα, ώστε η καπνοδόχος σύµφωνα µε το σχέδιο να εφάπτεται. Σε λοξά τοιχώµατα ο θερµοσίφωνας οριζοντιώνεται. Η γωνία κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 µοίρες. 3. Εικόνα Α: ο θερµοσίφωνας µε το τµήµα της καπνοδόχου (3) περνά µέσω του ανοίγµατος της καπνοδόχου (1). Το αφήνουµε να προεξέχει περίπου 5 εκ. Στερεώνουµε το πλαίσιο στεγανότητας (4) (ταιριάζει λόγω της στρεφόµενης ασφάλειας µόνον στη σωστή θέση!). Ανοίγετε προκαταρκτικά τρύπες για 6 βίδες στερέωσης (5). 4. Αφαιρείτε το πλαίσιο στεγανότητας (4) και αλείφετε στην πλευρά του οχήµατος µε πλαστικό υλικό στεγανοποίησης για αµαξώµατα- όχι σιλικόνη!-. Προσοχή: Το πλαίσιο στεγανότητας πρέπει να είναι στεγανό ως προς την πλευρά του µετώπου και τους εγκάρσιους δοκούς του εξαρτήµατος της καπνοδόχου (3) καθώς επίσης και ως προς το εξωτερικό τοίχωµα! 5. Στερεώνετε το πλαίσιο στεγανότητας (4) µε 4 βίδες κόπτες σπειρώµατος (7) στο εξάρτηµα καπνοδόχου. 6. Στεγανοποιείτε µε πλαστικό υλικό στεγανοποίησης για αµαξώµατα -όχι σιλικόνη!- τα κενά µεταξύ τρύπας (2) και του σωλήνα για το συµπυκνωµένο νερό (10). 7. Στερεώνετε το πλέγµα της καπνοδόχου (8). Πιέζετε ολόκληρη την καπνοδόχο στο τοίχωµα του οχήµατος και στερεώνετε µε 6 βίδες (5). 8. Βιδώνετε µε ασφάλεια στο δάπεδο του οχήµατος το θερµοσίφωνα σε τουλάχιστον 2 υποδοχές σύνδεσης (11) µε τις προµηθευόµενες βίδες B 5,5 x 25 επάνω σε κατάλληλο υπόστρωµα (στρωµατοποιηµένη ξύλινη πλάκα, επιστρωµένα ξύλινα πηχάκια η µεταλλικό δάπεδο). 3 Σύνδεση νερού Ο θερµοσίφωνας µπορεί να λειτουργήσει µε όλες τις αντλίες πίεσης και υποβρύχιες αντλίες µέχρι 2,8 bar καθώς επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλες οι µπαταρίες µείξης µε ή χωρίς ηλεκτρικό διακόπτη. Εικόνα C 1: Σε περίπτωση χρησιµοποίησης βυθιζόµενων αντλιών πρέπει να συναρµολογηθεί µια ανασταλτική βαλβίδα (12 - δεν περιέχεται στα προµηθευόµενα εξαρτήµατα) µεταξύ αντλίας και της πρώτης διακλάδωσης (Το βέλος δείχνει στη φορά ροής). Εικόνα C 2: Σε περίπτωση χρήσης αντλιών πίεσης µε µεγάλη υστέρηση ζεύξης µπορεί το ζεστό νερό να επιστρέψει πίσω µέσω του κρουνού κρύου νερού. Για την 3

6 Boiler A D B 43 E Fahrtrichtung Direction of travel Sens de conduite Senso di marcia Rijrichtung wijzen Kørselsretning Sentido de marcha C 1 C

7 εµπόδιση της ροής προς τα πίσω συνιστούµε να συναρµολογήσετε µεταξύ της εξόδου προς τον κρουνό ζεστού νερού και της βαλβίδας εκκένωσης µια ανασταλτική βαλβίδα (6 - δεν περιέχεται στα προµηθευόµενα εξαρτήµατα). Για την σύνδεση στον θερµοσίφωνα και στην βαλβίδα ασφαλείας/ εκκένωσης πρέπει να χρησιµοποιηθούν σπιράλ µε 10 χιλ. εσωτερική διάµετρο, που να είναι ανθεκτικά στην πίεση και στο καυτό νερό (π.χ. σπιράλ για θερµοσίφωνα SBH της εταιρείας Truma, κατάλληλο για τρόφιµα, ανθεκτικό σε πιέσεις ως 3,5 bar.) Για την µόνιµη τοποθέτηση σωλήνων (π.χ. σύστηµα John Guest) η εταιρεία Truma προσφέρει σαν ειδικά εξαρτήµατα τις συνδέσεις νερού ( ), τη βαλβίδα ασφαλείας/ εκκένωσης (13) και την ανασταλτική βαλβίδα (12 + 6) µε ίσιο κοµµάτι σύνδεσης µε διάµετρο 10 mm. Όταν η σύνδεση γίνεται µε το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης (στην ύπαιθρο ή στην πόλη) ή µε αντλίες δυνατότερης ισχύος πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας µειωτής πίεσης, για να εµποδίσει την παρουσία πιέσεων στο θερµοσίφωνα υψηλοτέρων των 2,8 bar. Προσοχή: Τοποθετήστε τα λάστιχα του νερού όσο το δυνατόν σε κοντινή απόσταση και άκαµπτα. Όλες οι συνδέσεις των σπιράλ πρέπει να στερεώνονται µε σφιγκτήρες (και του κρύου νερού)!. Η θέρµανση του νερού και η συνεπαγόµενη διαστολή µπορεί να έχουν σαν αποτέλεσµα την παρουσία πιέσεων µέχρι και 3,5 bar πριν αντιδράσει η ασφάλεια υπερπίεσης στη βαλβίδα ασφαλείας/ εκκένωσης (ισχύει και για υποβρύχιες αντλίες). Για την στερέωση των σπιράλ στο τοίχο ή στο δάπεδο συνιστούµε τους συνδετήρες σπιράλ (αρ. προϊόντος ). Εάν υπάρχει θερµάστρα αερίου τότε µπορούν να τοποθετηθούν τα σπιράλ νερού µε τους συνδετήρες σπιράλ επάνω στους σωλήνες θερµού αέρα για ασφάλεια από παγωνιά. Προσοχή: Για την πλήρη εκκένωση του νερού στο θερµοσίφωνα πρέπει να χρησιµοποιείτε τη γωνιακή σύνδεση µε τη βαλβίδα εξαερισµού (Εικόνα C: 15) στη σύνδεση θερµού νερού. Τοποθετήστε το σύνολο των σωληνώσεων του νερού πτωτικά σε σχέση µε την βαλβίδα ασφάλειας/ εκκένωσης! Οι ζηµίες λόγω παγετού δεν αποτελούν µέρος των απαιτήσεων της εγγύησης! Τοποθέτηση της βαλβίδας ασφάλειας/ εκκένωσης Εικόνα C: Τοποθετείτε την βαλβίδα ασφάλειας/ εκκένωσης (13) σε θέση µε καλή πρόσβαση κοντά στον θερµοσίφωνα. Ανοίγετε τρύπα 18 χιλ. και διαπερνάτε το υποστήλωµα της εκκένωσης µε το σπιράλ (14). Στερεώνετε την βαλβίδα ασφάλειας/ εκκένωσης µε 2 βίδες. ιευθετείτε την έξοδο των νερών προς τα έξω. Τοποθέτηση των αγωγών νερού 1. Εικόνα C: Συνδέστε την παροχή του κρύου νερού (30) στην βαλβίδα ασφάλειας/ εκκένωσης (13). εν χρειάζεται να προσέξετε την κατεύθυνση της ροής. 2. Εικόνα D: Συνδέστε τη γωνιακή σύνδεση µε την ενσωµατωµένη βαλβίδα εξαερισµού (15) µε το σωλήνα σύνδεσης για το θερµό νερό (επάνω σωλήνας) και τη γωνιακή σύνδεση χωρίς βαλβίδα εξαερισµού (16) µε το σωλήνα σύνδεσης για το κρύο νερό (κάτω σωλήνας). Περάστε το παξιµάδι (17), τον δακτύλιο σύσφιξης (18) και τον δακτύλιο Ο (19), ενώστε την σπειρωτή σύνδεση και το σωλήνα σύνδεσης και σφίξτε µε το παξιµάδι (17). Ωθήστε το λάστιχο εξαερισµού εξωτερικά διάµετρος 11 mm (20) πάνω στη µούφα του σωλήνα της βαλβίδας εξαερισµού (21) και τραβήξτε προς τα έξω. Η ακτίνα εδώ του τόξου δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη από 40 mm. Κόψτε το λάστιχο εξαερισµού περίπου 20 mm κάτω από το δάπεδο του οχήµατος σε γωνία 45 λοξά προς την κατεύθυνση της πορείας. 3. Εικόνα C: Συνδέστε την σύνδεση-σπιράλ (32) για την παροχή κρύου νερού µεταξύ της βαλβίδας ασφάλειας/ εκκένωσης και της γωνιακής σύνδεσης (κάτω σωλήνας) στο θερµοσίφωνα. 4. Τοποθετήστε το σωλήνα ζεστού νερού (33) από τη γωνιακή σύνδεση µε την ενσωµατωµένη βαλβίδα εξαερισµού (15 - επάνω σωλήνας) προς τα σηµεία κατανάλωσης ζεστού νερού. 4 Τοποθέτηση του Θερµοστάτη Κατά την επιλογή της θέσης προσέχετε, ώστε θερµοστάτης να µην εκτίθεται άµεσα σε ακτινοβολία θερµότητας. Το µήκος του καλωδίου σύνδεσης είναι 2,5 µ. Εάν χρειασθεί διατίθεται προέκταση καλωδίου 5 µ. (κωδικός προϊόντος ). 1. Ανοίγετε τρύπα 22 χιλ. για το πέρασµα του καλωδίου και περνάτε το καλώδιο. 2. Στερεώνετε τον θερµοστάτη µε δύο βίδες. Για "εντοιχισµένη τοποθέτηση" του θερµοστάτη προσφέρει η εταιρεία Truma ως ειδικό εξάρτηµα ένα πλαίσιοθερµοστάτη (κωδικός προϊόντος ). 5 Ηλεκτρική σύνδεση 12 V Πριν την έναρξη των εργασιών στα ηλεκτρικά µέρη η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. εν αρκεί η διακοπή παροχής του θερµοστάτη! Η σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο του οχήµατος πρέπει να διακόπτεται για εργασίες ηλεκτροκόλλησης στο αµάξωµα. Προσοχή: Σε περίπτωση αντίστροφης σύνδεσης των πόλων των συνδέσεων υπάρχει κίνδυνος να καούν τα καλώδια. Εκτός αυτού παύει να ισχύει κάθε δικαίωµα απαίτησης εγγύησης ή ευθύνης. Εικόνα E: Ξεβιδώνετε το καπάκι (39) στον ηλεκτρονικό δίσκο ελέγχου. Τοποθετείτε τον ρευµατολήπτη του θερµοστάτη (38) επάνω στον δίσκο ελέγχου. Η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται στον ακροδέκτη (40) (κόκκινο = θετικό, µπλε = αρνητικό), επιπλέον µε ένα µικρό κατσαβίδι πιέζεται από επάνω και από µπροστά σπρώχνετε µέσα το καλώδιο. Συνδέετε στο ασφαλισµένο δίκτυο του οχήµατος (τάση του κεντρικού δικτύου 5-10 Α) µε ένα καλώδιο 2 x 1,5 mm². Τον αρνητικό αγωγό στην κεντρική γείωση. Για αποστάσεις µεγαλύτερες των 6 µέτρων χρησιµοποιείτε ένα καλώδιο 2 x 2.5 mm². Σε περίπτωση απ'ευθείας σύνδεσης µε την µπαταρία πρέπει να ασφαλίσσετε τον θετικό και αρνητικό πόλο. Βιδώνετε ξανά το καπάκι (39). Στον αγωγό δεν πρέπει να συνδεθούν άλλες συσκευές κατανάλωσης ρεύµατος. Η ασφάλεια του θερµοσίφωνα (1,6 Α αδρανής, IEC 127/2-III) βρίσκεται επάνω στο δίσκο ελέγχου (41). Κατά την χρήση τµηµάτων του δικτύου έχετε υπόψη ότι η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο µε χαµηλή τάση ασφαλείας σύµφωνα µε το EN Υπόδειξη: Για την σύνδεση περισσοτέρων συσκευών των 12 V συνιστούµε την χρήση του ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενουεξαρτήµατος δικτύου - Truma ΝΤ (κωδικός προϊόντος ). Το εξάρτηµα δικτύου- Truma (6 Α συνεχές ρεύµα) είναι επίσης κατάλληλο για την φόρτιση συσσωρευτών µολύβδου. Άλλες συσκευές φόρτισης επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο µαζί µε µια µπαταρία αυτοκινήτου 12 V για αντιστάθµιση. Συσκευές παροχής ρεύµατος πρέπει να έχουν µια ρυθµιζόµενη έξοδο 12 V. (συµµετοχή της εναλλασσόµενης τάσης χαµηλότερη του 1 Volt). 6 Σύνδεση αερίου Εικόνα Α: Ο αγωγός αερίου συνδέεται στο υποστύλωµα σύνδεσης (42) µε σύνδεσηδακτυλίου-κόπτη ). Κατά το βίδωµα κρατάτε κόντρα προσεκτικά µε ένα δεύτερο κλειδί! Πριν από την σύνδεση µε τον θερµοσίφωνα εξασφαλίστε, ώστε οι αγωγοί αερίου να είναι καθαροί από ρύπους, πριονίδια και άλλα! Τοποθετείτε τους σωλήνες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συσκευή να µπορεί να αφαιρεθεί µε ευκολία για εργασίες συντήρησης. Σε χώρους που χρησιµοποιούνται από άτοµα πρέπει ο αριθµός των συνδέσεων στους αγωγούς προσαγωγής αερίου να περιορισθεί στο µέτρο που είναι τεχνικά δυνατόν. Η συσκευή αερίου πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας προορισµού. (στη Γερµανία για παράδειγµα πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανονισµούς του Φύλλου Εργασίας DVGW G 607). 5

8 7 Ειδική έκδοση BN 10/BN 14 µε επιπλέον ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 450 W Προσοχή: Η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται µόνον από ένα ειδικευµένο τεχνικό (στην Γερµανία σύµφωνα µε VDE 0100, τµήµα 721). Οι οδηγίες, οι οποίες είναι εκτυπωµένες εδώ δεν αποτελούν παρακίνηση προς ερασιτέχνες να πραγµατοποιήσουν οι ίδιοι την ηλεκτρική σύνδεση, αλλά αποτελούν επιπλέον πληροφορίες για τον ειδικευµένο τεχνικό, στον οποίο αναθέσατε την σύνδεση! Η σύνδεση µε το δίκτυο γίνεται µέσω ενός καλωδίου 3 x 1,5 χλστ.2 σε µια πρίζα διανοµής (π.χ. εύκαµπτος αγωγός Η05VV-F). Πρέπει να προσέξετε οπωσδήποτε να γίνει σωστή σύνδεση και µε τα σωστά χρώµατα! Για εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να υπάρχει στο τοίχωµα µια διάταξηδιακόπτης για την αποµόνωση όλων των πόλων από το δίκτυο µε ελάχιστο 3 χιλ. απόσταση επαφής. Εικόνα Β: Προσέχετε κατά την επιλογή της θέσης, ώστε ο θερµοστάτης (43) να µην εκτείθεται σε άµεση ακτινοβολία θερµότητας από το θερµοσίφωνα (µήκος καλωδίου 2,5 µ.). Ανοίγετε τρύπα διαµέτρου 8 χιλ. για το πέρασµα του καλωδίου, περνάτε το καλώδιο και στερεώνετε το θερµοστάτη µε τις δύο βίδες. Συνδέστε το καλώδιο του θερµοστάτη, το καλώδιο 230 V και το καλώδιο της αντίστασης σύµφωνα µε το σχέδιο συνδεσµολογίας. 1 = καλώδιο θερµοστάτη 2 = αγωγός 3 x 1,5 mm² 3 = καλώδιο αντίστασης 4 = καφέ 5 = πράσινο 6 = γαλάζιο 7 = κίτρινο 8 = λευκό 9 = κίτρινο/πράσινο 6 Τοποθετήστε το κουτί διακλαδώσεων (44) κοντά στη συσκευή - στο δάπεδο του οχήµατος ή στον τοίχο - (µήκος καλωδίου 150 εκ.). Προσοχή: Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι ασφαλισµένα µε δέστρες. 8 Έλεγχος λειτουργίας Μετά την τοποθέτηση πρέπει να ελεγχθεί η στεγανότητα των αγωγών αερίου µε την µέθοδο της πτώσης πίεσης. Αµέσως µετά ελέγχετε την λειτουργία της συσκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης και ειδικά την εκκένωση του νερού του θερµοσίφωνα. Σε περίπτωση βλάβης λόγω παγωνιάς δεν υπάρχουν απαιτήσεις εγγύησης! Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον θερµοσίφωνα χωρίς να περιέχει νερό. Ο έλεγχος των ηλεκτρικών για σύντοµο χρονικό διάστηµα µπορεί να γίνει και χωρίς νερό. Πρίν την λειτουργία δώστε προσοχή στις οδηγίες χρήσης! 9 Υποδείξεις προειδοποίησης Η κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα µε τις υποδείξεις προειδοποίησης, η οποία παραδίδεται µαζί µε την συσκευή, πρέπει να τοποθετηθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης ή τον κάτοχο του οχήµατος, σε µια για κάθε χρήστη εµφανή θέση στο όχηµα (π.χ. στην πόρτα της ιµατιοθήκης)! Αν λείπει, παραγγέλλετε την ετικέτα από την εταιρεία Truma. Οροι εγγύησης κατασκευαστή της εταιρίας Truma 1. Περίπτωση εγγύησης Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση για ελαττώµατα της συσκευής, τα οποία µπορούν να αποδοθούν σε σφάλµατα υλικού ή κατασκευής. Παράλληλα ισχύουν οι νόµιµες απαιτήσεις εγγύησης κατά του πωλητή. Η αξίωση εγγύησης δεν ισχύει - σε εξαρτήµατα φθοράς και στη φυσιολογική φθορά, - σε περίπτωση χρησιµοποίησης µη γνήσιων ανταλλακτικών στις συσκευές και σε περίπτωση ακατάλληλων ρυθµιστών πίεσης αερίου, - σε περίπτωση µη τήρησης των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης της Truma, - σε περίπτωση ακατάλληλης µεταχείρισης, - σε περίπτωση ακατάλληλης συσκευασίας µεταφοράς, για την οποία δεν ευθύνεται η Truma. 2. Εκταση της εγγύησης Η εγγύηση ισχύει για ελαττώµατα στο πνεύµα της ενότητας, τα οποία εµφανίζονται εντός 24 µηνών από τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης αγοράς µεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή. Ο κατασκευαστής θα αποκαταστήσει τα ελαττώµατα και µε δική του επιλογή θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τη συσκευή. Όταν ο κατασκευαστής εκτελεί εργασίες στο πλαίσιο της εγγύησης, τότε η προθεσµία εγγύησης, όσον αφορά τα επισκευασµένα ή αλλαγµένα εξαρτήµατα, δεν αρχίζει από την αρχή, αλλά συνεχίζεται η παλιά προθεσµία εγγύησης. Αποκλείονται περαιτέρω αξιώσεις, ιδιαίτερα έµµεσες αξιώσεις αποκατάστασης ζηµιών του πελάτη ή τρίτων προσώπων. Παραµένουν αµετάβλητες οι διατάξεις του νόµου περί ευθύνης προϊόντων. Oι δαπάνες της χρησιµοποίησης της Τεχνικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας Truma για την αποκατάσταση ενός ελαττώµατος, το οποίο εµπίπτει στην εγγύηση, και ιδιαίτερα οι δαπάνες για µεταφορά, τα οδοιπορικά, οι αµοιβές εργασίας και οι δαπάνες υλικού, βαρύνουν τον κατασκευαστή, για τις περιπτώσεις που η Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών χρησιµοποιείται εντός της Γερµανίας. Οι επισκέψεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών στο εξωτερικό δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επιπρόσθετες δαπάνες εξαιτίας δυσχερών συνθηκών αφαίρεσης και τοποθέτησης της συσκευής (π.χ.αφαίρεση από τµήµατα επίπλων ή αµαξώµατος) δεν µπορούν να αναγνωριστούν ως παροχές εγγύησης. 3. Αναγνώριση της περίπτωσης εγγύησης Η διεύθυνση του κατασκευαστή είναι: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, Putzbrunn. Στη Γερµανία, σε περίπτωση βλαβών ενηµερώνετε κατά κανόνα το κεντρικό σέρβις της Truma. Στο εξωτερικό είναι διαθέσιµοι οι εκάστοτε συνεργάτες συντήρησης (βλ. κατάλογο διευθύνσεων). Οι αξιώσεις θα πρέπει να περιγράφονται λεπτοµερώς. Επιπλέον πρέπει να υποβάλλεται το σωστά συµπληρωµένο πιστοποιητικό εγγύησης ή να αναφέρεται ο εργοστασιακ ςο αριθµός της συσκευής καθώς και η ηµεροµηνία της αγοράς. Για να µπορεί να ελέγξει ο κατασκευαστής εάν υφίσταται πράγµατι η περίπτωση εγγύησης, πρέπει ο τελικός πελάτης µε δική του ευθύνη να µεταφέρει ή να αποστέλλει τη συσκευή στον κατασκευαστή. ζηµιών σε θερµαντικά σώµατα (συστήµατα ανταλλαγής θερµότητας) πρέπει να αποστέλλεται µαζί και ο ρυθµιστ ςη πίεσης αερίου. Η αποστολή της συσκευής στο εργοστάσιο πρέπει να εκτελεστεί ως µεταφερόµενο εµπόρευµα. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγύησης ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τα έξοδα µεταφοράς της αποστολής και της επιστροφής στον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται περίπτωση εγγύησης, ο κατασκευαστής ειδοποιεί τον πελάτη και τον ενηµερώνει για τις δαπάνες επισκευής που δεν αναλαµβάνει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή τον πελάτη βαρύνουν και τα έξοδα αποστολής.

Boiler B 10, B 14. Θερµοσίφωνας υγραερίου. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης. Service

Boiler B 10, B 14. Θερµοσίφωνας υγραερίου. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης. Service Boiler B 10, B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου 230 V ~ Boiler EL 230 V ~ Boiler EL Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G 70010-30200 01 02/2005 E 70010-30200 02 03/2005

Διαβάστε περισσότερα

Boiler. Οδηγίες τοποθέτησης

Boiler. Οδηγίες τοποθέτησης Boiler Οδηγίες τοποθέτησης Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Θερμοσίφωνας υγραερίου (Ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Θερμοσίφωνας υγραερίου (Ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic C 4002 C 6002

Trumatic C 4002 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 4002 C 6002 9 7 Trumatic C 5 3 1 60 40 60 230 V ~ Оδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! G 34000-94700 03 03/2007 Fo G. Bournas G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag.

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Το σύμβολο αυτό επισημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic C 4002 C 6002

Trumatic C 4002 C 6002 Trumatic C 4002 C 6002 Оδηγίες τοποθέτησης E 34000-9800 02 07/2006 (GR) Fo G. Bournas G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis Tel. (0210) 346 14 14 12241 Egaleo Athen Fax (0210) 342 34 03 Truma Gerätetechnik

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 / Combi 6. Оδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Άνεση καθ οδόν

Combi 4 / Combi 6. Оδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Άνεση καθ οδόν Combi 4 / Combi 6 Оδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Άνεση καθ οδόν Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 9 12 14 7 11 7 1 Χειριστήριο 2 Χρονοδιακόπτης ZUCB (αξεσουάρ) 3 Αισθητήρας θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro BGE 10 Συσκευή παρασκευής ζεστού νερού

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro BGE 10 Συσκευή παρασκευής ζεστού νερού

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic C 4002 C 6002

Trumatic C 4002 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 4002 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! 34000-94700 G 01 10/200 E 01 10/200 Fo G. Bournas G. Efthimiou

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο αερίου. Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 7

Φίλτρο αερίου. Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 7 Φίλτρο αερίου Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 7 Φίλτρο αερίου Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται... 2 Οδηγίες λειτουργίας Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Trumatic C EL Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! 34000-96400 G 06 11/2004 E 06 12/2004 Fo G. Bournas G.

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 34000-93200 G 12/01 E 06/01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Mετατροπέας ισχύος TG 1000 sinus

Mετατροπέας ισχύος TG 1000 sinus Mετατροπέας ισχύος TG 1000 sinus Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας οτο όχηµα! Άνεση καθ οδόν Υποδείξεις ασφαλείας Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται µόνο από εξειδικευµένο

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα) 2 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Оδηγίες τοποθέτησης Άνεση εν κινήσει A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S 5002

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σειρές 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Άνεση εν κινήσει Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Θερμάστρα υγραερίου Trumatic S 2 Τροφοδοσία αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

DuoControl CS. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Άνεση εν κινήσει

DuoControl CS. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Άνεση εν κινήσει DuoControl CS Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Άνεση εν κινήσει 2 DuoControl CS Σκοπός χρήσης Το DuoControl CS είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου

Διαβάστε περισσότερα

SOL-TECH/3.0 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 1/6

SOL-TECH/3.0 ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 1/6 34 2160 SOL-TECH/3.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1750mm TEM 2 2 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1544mm TEM 2 3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 E / Combi 6 E Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Παράδειγμα εγκατάστασης...3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2

Combi (E) Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Combi (E) Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Χειριστήριο 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου 3 Αναρρόφηση ανακυκλωμένου αέρα (ελάχ. 150 εκ.²) 4 Σωλήνες θερμού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Θερμάστρα υγραερίου για τροχόσπιτα και άλλα υμουλκούμενα ματα Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS Ντεπόζιτο αερίου

MonoControl CS Ντεπόζιτο αερίου MonoControl CS Ντεπόζιτο αερίου Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 6 MonoControl CS Ντεπόζιτο αερίου Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Περιεχόμενο Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Σκοπός χρήσης...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα:

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: City FFI UNO FFI TREND CSI MICROLF FFI Έκδοση 1 H Σεπτέµβριος 2003 MT2003CL008801001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

DuoComfort. Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 8

DuoComfort. Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 8 DuoComfort Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 8 DuoComfort Πίνακας περιεχομένων Σκοπός χρήσης... 2 Υποδείξεις ασφαλείας... 3 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX. Οδηγίες λειτουργίας BA EL 11/2010. FLENDER couplings

Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX. Οδηγίες λειτουργίας BA EL 11/2010. FLENDER couplings Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX Οδηγίες λειτουργίας FLENDER couplings Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX Κουτί αποσυναρμολόγησης Αποσύσφιξη των μπουλονιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 E / Combi 6 E. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Combi 4 E / Combi 6 E. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Combi 4 E / Combi 6 E Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Χειριστήριο 2 Μεταγωγικός διακόπτης ισχύος 3 Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 60509 04/00 GR Για την τεχνική εταιρία Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Μπόιλερ-θερµαντήρας νερού Logalux SU 400, 500, 750 και 000 Να διαβαστεί προσεκτικά πριν από την συναρµολόγηση και τη συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS. Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης. Σελίδα 2 Σελίδα 8. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

MonoControl CS. Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης. Σελίδα 2 Σελίδα 8. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 8 MonoControl CS Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται... 2 Σκοπός χρήσης... 2

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης

Συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης Σχέδιο εγκατάστασης Συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης PG 8582 CD PG 8583 CD M. Nr. 10 399 100 el GR Υποδείξεις εγκατάστασης ιαβάστε και λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες χρήσης και το εγχειρίδιο του Service

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs.

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs. ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs http:// www.greenecotherm.eu Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS. Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 7

MonoControl CS. Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 7 MonoControl CS Οδηγίες λειτουργίας Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 7 MonoControl CS Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται... 2 Σκοπός χρήσης... 2

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

Logamax U022K B/I. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό. Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για

Logamax U022K B/I. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό. Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για 2061 2194 03/2005 GR Για τον ειδικό Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο Logamax U0K B/I 6 720 611 807-00.1O Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το φίλτρο TF1 Delta έχει κατοχυρωθεί με την πατέντα στο Η.Β, στην Ευρώπη και στην Κίνα.

Το φίλτρο TF1 Delta έχει κατοχυρωθεί με την πατέντα στο Η.Β, στην Ευρώπη και στην Κίνα. TF1 DELTA FILTER Σχεδιασμένο για την προστασία των βασικών στοιχείων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού μεγάλου όγκου και χαμηλής θερμοκρασίας, από μαγνητικά και μη μαγνητικά υπολείμματα και παγιδευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα