Δημιουργική εκμάθηση γλωσσών: «Το Ημερολόγιο Ταυτότητας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργική εκμάθηση γλωσσών: «Το Ημερολόγιο Ταυτότητας»"

Transcript

1 106 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Δημιουργική εκμάθηση γλωσσών: «Το Ημερολόγιο Ταυτότητας» Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη Πανεπιστήμιο Αιγαίου This paper outlines how the journal can be used in the classroom to foster creativity and individuality. It describes a case study that was carried out during three school years in English as a Foreign Language (EFL) classes in a Senior High School in Rhodes, Greece that was characterized by cultural and linguistic diversity. The paper outlines the use of journals in education and second/foreign language learning, in general and in this study, in particular. The three stages of the activities and results are presented in relation to the theoretical framework. In the results, case studies of individual students, as depicted in their work, are outlined. The target language is to: a) explore and express identity; b) explore and express interests; c) create literature and art; d) critically examine social realities; and e) express opinions; and f) express emotions and feelings. The pedagogical orientation is transformative (Cummins, 1996, 2000) although it was implemented in a school system characterized by traditional pedagogy. Key words: identity journal, transformative pedagogy, identity investment, creative writing 1. Εισαγωγή Σο «ημερολόγιο ταυτότητας» (identity journal) μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές που μαθαίνουν μια δεύτερη/ξένη γλώσσας να αναπτύξουν τη γλώσσα στόχο, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αποδεικνύει πως το περιβάλλον εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας μπορεί να παρέχει στους μαθητές τον κατάλληλο χώρο: α) για να καλλιεργήσουν την προσωπικότητα τους, β) να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα τους και να δημιουργήσουν νέα ενδιαφέροντα, γ) να δημιουργήσουν λογοτεχνικά κείμενα και έργα τέχνης, δ) να χρησιμοποιήσουν την κριτική σκέψη, για να εξετάσουν τις κοινωνικές πραγματικότητες που τους αφορούν και ε) να εκφράσουν τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους. Ως βάση των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε η μετασχηματιστική παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία εστιάζει στην κριτική εξέταση της εμπειρίας των μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας. τόχος της είναι να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να συνδέσουν το περιεχόμενο των μαθημάτων τους με την ατομική και συλλογική εμπειρία και να αναλύουν τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα που έχουν σημασία για τη ζωή τους (Cummins 1996, 2000). Η προσέγγιση, επίσης, βασίζεται στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας (Εgan 1992, Cummins 2001). Σο «ημερολόγιο ταυτότητας» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο που θα διευκολύνει τους μαθητές να γίνουν ενδυναμωμένοι και κριτικοί πολίτες (Cummins 1996, 2000). Αυτό το άρθρο περιγράφει μια μελέτη περίπτωσης (case study) που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια τριών σχολικών ετών σε ένα Λύκειο στη Ρόδο. Σο «ημερολόγιο ταυτότητας» χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα των Αγγλικών. Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε Η Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη είναι διδάσκουσα στο Σμήμα Μεσογειακών πουδών του Παν. Αιγαίου και διδάσκει μαθήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία/εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας και ειδικότερα τη διδασκαλία/εκμάθηση γλωσσών με νέες τεχνολογίες.

2 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 107 σύμφωνα με συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, ενώ η συλλογή δεδομένων διήρκεσε τρία χρόνια. 2. Η χρήση του ημερολογίου στη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας Η τήρηση ημερολογίου είναι μια παλιά πρακτική (Hess 2007). Ο Hess ( 2007) αναφέρεται σε δύο είδη ημερολογίων: το προσωπικό ημερολόγιο με το οποίο ασχολείται κατά κανόνα η λογοτεχνία και το ημερολόγιο έρευνας. τη συνέχεια, δίνει μια λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών του ημερολογίου και περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους του. Ειδικότερα, αναφέρεται σε κλασικά ημερολόγια όπως το φιλοσοφικό ημερολόγιο του John Locke, αλλά και στην πρώτη συστηματοποίηση ενός ημερολογίου που προτάθηκε από τον Marc Antoin Jullien το ύμφωνα με αυτόν υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι ημερολογίων: το ημερολόγιο για το σώμα (υγεία), το ημερολόγιο για την ψυχή (αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και την καταγραφή της γνώσης) και τέλος, το ημερολόγιο για το μυαλό (καταγραφή της γνώσης). Ο Hess (2007) αναφέρεται, επίσης, στα παιδαγωγικά ημερολόγια των Janusz Korczak και Célestin Freinet. Ο Janusz Korczak διαμόρφωσε ένα παιδαγωγικό ημερολόγιο βασισμένο στην «εκπαιδευτική διάγνωση» ενώ ο Freinet, ένας σημαντικός παιδαγωγός και μεταρρυθμιστής της εκπαίδευσης, ενθάρρυνε την τήρηση του ημερολογίου από τους μαθητές του. Ορισμένες μορφές ημερολογιών, όπως καταγράφονται από τον Hess (2007) είναι οι ακόλουθες: 1) το προσωπικό ημερολόγιο, 2) το ταξιδιωτικό ημερολόγιο, το οποίο συνδυάζεται με την ανθρωπολογία ή με τη λογοτεχνία, αλλά και το εσωτερικό ταξίδι, 3) το φιλοσοφικό ημερολόγιο, το οποίο οργανώνεται γύρω από μια έρευνα, 4) το ημερολόγιο έρευνας, όπου ο ερευνητής καταγράφει τις υποθέσεις και τα ευρήματά του, 5) το εκπαιδευτικό ημερολόγιο, όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν τις δυσκολίες τους σε διδακτικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο, 6) το ημερολόγιο ιδρύματος, το οποίο εξετάζει τη ζωή μέσα σε ένα ίδρυμα και 7) το ημερολόγιο στιγμών, όπου «η ζωή δε νοείται χρονολογικά (ως ροή διαδοχικών στιγμών) αλλά ως σύνδεση παράλληλων στιγμών» (Hess 2007). Ο Hess (2007) συνδέει το ημερολόγιο στιγμών με τη διαπολιτισμικότητα και δηλώνει ότι «μια διαπολιτισμική εκπαίδευση που θα βασιζόταν στη συγγραφή ενός ημερολογίου, θα οδηγούσε στην αμφισβήτηση πολλών από τις καθημερινές παιδαγωγικές μας πρακτικές (εφόσον, στο ημερολόγιο η αφετηρία είναι το παιδί, ο φοιτητής και όχι το πρόγραμμα)». τα εκπαιδευτικά συστήματα ορισμένων χωρών, όπως οι Η.Π.Α. (Winterowd και Murray, 1983) το ημερολόγιο χρησιμοποιείται συχνά σε δραστηριότητες και μαθήματα δημιουργικής γραφής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο. Εντούτοις, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στην εκμάθηση/διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας. Για παράδειγμα, τα ημερολόγια έχουν χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια της μεταγλωσσικής συνείδησης (metalinguistic reflection) σε μαθητές δεύτερης γλώσσας (Simard, 2004), αλλά και ως μέσο γλωσσικής εξερεύνησης (language exploration) (Allison, 1998). Οι Spack και Sadow (1983) δηλώνουν ότι τα ημερολόγια, τα οποία δε διορθώνονται από τον καθηγητή και δε βαθμολογούνται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τάξεις εκμάθησης δεύτερης γλώσσας, δεδομένου ότι αποτελούν για τους μαθητές έναν μη-απειλητικό τρόπο γραπτής έκφρασης στη γλώσσα στόχο. Καθώς αλλάζουν οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση γενικά, αλλάζουν αντίστοιχα και συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα όπως η διδασκαλία της δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Ο τρόπος διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας τα τελευταία χρόνια εστιάζει όλο και περισσότερο στη δημιουργικότητα (Egan 1992; Cummins 2000). Ο van Lier (2007:46) δηλώνει ότι οι έρευνες που εστιάζουν στην εκμάθηση/διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας έχουν μετατοπιστεί βαθμιαία. Δηλαδή, ενώ παλιότερα εξέταζαν τη γλώσσα ως ένα σύνολο

3 108 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο από εισερχόμενες πληροφορίες (linguistic input) και αντιμετώπιζαν την παραγωγή του λόγου ως γνωστική επεξεργασία πληροφοριών (mental information processing), σήμερα εστιάζουν σε δραστηριότητες οι οποίες εξετάζουν τον τρόπο που εκφράζονται οι μαθητές όταν ασχολούνται με δραστηριότητες που έχουν νόημα (για τους ίδιους) (van Lier, 2007:46). ύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, το ημερολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο δημιουργικής γραφής και έκφρασης στη γλώσσα στόχο. Έτσι, το ημερολόγιο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος «προσωπικής γραφής» (personal writing), όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να γράψουν για τη ζωή τους. Η «προσωπική γραφή» δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να «καταγράψουν σημαντικές και καθημερινές εμπειρίες, σκέψεις, συναισθήματα, γεγονότα και διαθέσεις που αλλιώς θα ξεχνούσαν» (Winterowd και Murray, 1983:2). Η «προσωπική γραφή» μπορεί να υλοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, όπως: προσωπικά ημερολόγια, δοκίμια, προσωπικά αφηγήματα, σύντομες και διασκεδαστικές αφηγήσεις, αυτοβιογραφίες κ.λπ. που υπογραμμίζουν τη ζωή του συγγραφέα. Η προσωπική γραφή γίνεται σε απλό καθημερινό λόγο (natural voice) (Winterowd και Murray, 1983:2), σε αντίθεση με άλλα επιστημονικά είδη γραφής που απαιτούνται στο σχολείο και υπαγορεύονται από τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος (αξιολόγηση, επίσημες εργασίες κ.λπ.). Σο «προσωπικό ημερολόγιο» είναι παρόμοιο με ένα λεύκωμα (Winterowd και Murray, 1983:5) που κρατάνε συνήθως τα παιδιά ή οι έφηβοι για προσωπική χρήση ή μοιράζονται με φίλους. Σο «προσωπικό ημερολόγιο», καθώς και το λεύκωμα, είναι μέσα προσωπικής έκφρασης, δημιουργικότητας και αλληλεπίδρασης μεταξύ φίλων. Ωστόσο, όταν το «προσωπικό ημερολόγιο» χρησιμοποιείται στο πλαίσιο ενός μαθήματος, η διασκέδαση ή η προσωπική ευχαρίστηση που συνδέεται με τη δημιουργικότητα συνδέεται και με τη μαθησιακή διαδικασία και ο δάσκαλος λειτουργεί ως «σύμβουλος», παρέχοντας βοηθήματα στους «συγγραφείς» μαθητές του. Σα βοηθήματα αυτά μπορεί να αφορούν στη σωστή χρήση της γλώσσας στόχου: «πώς θα το πω αυτό;», στο θέμα που θα αναπτύξουν οι μαθητές: «τι θα γράψω στο ημερολόγιο μου;», στις πληροφορίες: «πού θα βρω πληροφορίες για το θέμα μου;», στις μεθόδους έρευνας: «πώς θα ερευνήσω το θέμα μου;» κ.λπ. Η τήρηση ημερολογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Kelly, 2007), για να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να καλλιεργήσουν και να εκφράσουν τις σκέψεις τους και να τις καταγράψουν «στο χαρτί», βέβαιοι ότι οι ιδέες, οι παρατηρήσεις, οι συγκινήσεις τους και το γράψιμο τους θα γίνουν αποδεκτές χωρίς κριτική». Η Kelly (2007) απαριθμεί τα οφέλη των ημερολογίων, τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες στους μαθητές: Να ταξινομήσουν τις εμπειρίες τους, να λύσουν προβλήματα και να εξετάσουν τις ποικίλες διαστάσεις ενός θέματος, Να εξετάσουν τις σχέσεις τους με άλλους, Να στρέψουν τις σκέψεις τους στις προσωπικές τους αξίες, τους στόχους και τα ιδανικά τους, Να συνοψίσουν τις ιδέες τους, τις εμπειρίες τους και τις απόψεις τους, πριν και μετά τις μαθησιακές δραστηριότητες και Να διαπιστώσουν τι μαθαίνουν και πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητά τους, καθώς διαβάζουν παλιές «εγγραφές» στο ημερολόγιό τους (Kelly 2007). Επιπλέον, ένα ημερολόγιο δίνει στους δασκάλους την ευκαιρία να εντοπίσουν τις ανησυχίες, τα προβλήματα, τους ενθουσιασμούς και τις χαρές των μαθητών τους και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες των μαθητών τους (Kelly, 2007).

4 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 109 Σο ημερολόγιο μπορεί να είναι ακόμη ένα δυναμικό μέσο που μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις δασκάλου-μαθητή, αλλά και να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των μαθητών. Για παράδειγμα, η Gruwell, μια λευκή καθηγήτρια που δίδασκε σε ένα υποβαθμισμένο σχολείο στη Νέα Τόρκη, όπου η πλειοψηφία των μαθητών ήταν Αφρο-Αμερικάνοι και Ισπανόφωνοι, χρησιμοποίησε το ημερολόγιο, για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην τάξη της. Ενθάρρυνε τους μαθητές της, οι οποίοι ήταν πολύ αρνητικοί και βίαιοι απέναντί της στην αρχή, να γράφουν σε ένα ημερολόγιο. τη συνέχεια δημιούργησε το Ίδρυμα Συγγραφέων Ελευθερίας (Freedom Writers Foundation), μια μη- κερδοσκοπική οργάνωση που προσπαθεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να μη διακόψουν τη φοίτηση τους, κάτι που αποτελεί συχνό φαινόμενο σε σχολεία μεγάλων αστικών κέντρων στις Η.Π.Α. Εξέδωσε ένα βιβλίο με κείμενα των μαθητών της, τα οποία αποτελούν συγκλονιστικές μαρτυρίες για τα γεγονότα που αντιμετώπιζαν στη ζωή τους (συμμορίες, μετανάστευση, ναρκωτικά, βία, κατάχρηση, διαζύγια γονέων, αυτοκτονίες συγγενών και συμμαθητών κ.λπ.) (Gruwell, 2007, 1999). Σα έσοδα των βιβλίων της χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του ιδρύματος και οι πρώην μαθητές της επιστρατεύτηκαν για να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν άλλους μαθητές. Αν και τα παραδοσιακά ημερολόγια σε μορφή βιβλίων έχουν ευρύτερα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους, σήμερα μπορούν να λάβουν τη μορφή ιστολογίου (blog), όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν τα κείμενα τους στο διαδίκτυο και να συνδυάσουν το γραπτό λόγο με εικόνες, συνδέσεις με άλλα ιστιολόγια, ήχο, βίντεο, συζητήσεις κ.λπ. Σα ιστιολόγια έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για την καλλιέργεια του γραπτού λόγου των φυσικών ομιλητών (Barrios, 2003), αλλά και για την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας (Campbell 2005, 2003; Ward 2004; Pinkman, 2005, Godwin-Jones 2003; Feller & Apple 2006). 3. Περιγραφή της έρευνας 3.1 Μεθοδολογία Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μια μελέτη περίπτωσης (case study) που βασίστηκε στην παρατήρηση της πορείας μιας συγκεκριμένης σχολικής εφαρμογής που πραγματοποιήθηκε σε διάστημα τριών χρόνων. Τπάρχουν δύο είδη παρατήρησης στις μελέτες περίπτωσης: η συμμετοχική (participant) και η μη-συμμετοχική (non-participant) (Cohen και Manion 1980). την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε η συμμετοχική παρατήρηση. Παρόλα αυτά, ο ρόλος της ερευνήτριας δεν περιορίστηκε στην παρατήρηση, αφού συμμετείχε και η ίδια στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της ερευνητικής μελέτης και επίσης εφάρμοσε τη δραστηριότητα. Ο Wells (1999) αναφέρει δύο παραδόσεις στην εκπαιδευτική έρευνα: τις μελέτες παρατήρησης (observational studies) και τις μελέτες παρέμβασης (intervention studies). ύμφωνα με αυτόν, οι μελέτες παρατήρησης έχουν το μειονέκτημα ότι γίνονται από εξωτερικούς παρατηρητές (outside observers) ή επισκέπτες ερευνητές (visiting researchers). Επίσης, προσάπτει σημαντικά μειονεκτήματα και στις μελέτες παρέμβασης (intervention studies), όταν δεν εμπλέκουν το δάσκαλο και τους μαθητές στη διαδικασία έρευνας. Όταν, δηλαδή, γίνονται αποκλειστικά από εξωτερικούς συνεργάτες. την έρευνα που παρουσιάζουμε εδώ και είχε ως στόχο την προώθηση νέου υλικού (νέα ύλη στο αναλυτικό πρόγραμμα) και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις συμμετείχαν η καθηγήτρια και οι μαθητές της σε όλα τα στάδια της έρευνας. Η συλλογή δεδομένων περιλάμβανε ποικίλα μέσα, όπως: 1. Ημερολόγια των μαθητών και της καθηγήτριας

5 110 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Κάθε εβδομάδα η καθηγήτρια μάζευε τα ημερολόγια των μαθητών. Έγραφε τα σχόλια της στους μαθητές σε ένα έντυπο, αλλά κρατούσε και δικές της σημειώσεις στις οποίες κατέγραφε την πρόοδο των μαθητών της. 2. Ερωτηματολόγια το τέλος της πρώτης χρονιάς μοιράστηκαν ερωτηματολόγια. Μια ομάδα μαθητών πραγματοποίησε μια ποσοτική και ποιοτική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο «Εμείς οι άλλοι: Μελετώντας την ετερότητα στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου» (Κούρτη-Καζούλλη και Σζανετοπούλου, 2003). 3. υνεντεύξεις (άτυπες) Οι ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 4. Εργασίες μαθητών Η καθηγήτρια κρατούσε ένα αρχείο με φωτοτυπίες από χαρακτηριστικά κείμενα των μαθητών. 3.2 Συμμετέχοντες Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε στις τάξεις αγγλικής γλώσσας ενός Λυκείου της Ρόδου κατά τη διάρκεια τριών σχολικών ετών ( , , ). Κάθε σχολικό έτος, το σώμα των συμμετεχόντων περιλάμβανε τους μαθητές εννέα τμημάτων της Α, Β και Γ Λυκείου. Σο συγκεκριμένο Λυκείου χαρακτηρίζεται από πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία καθώς οι μαθητές στην πλειονότητά τους προέρχονται από: 1. οικογένειες μεταναστών, 2. οικογένειες παλιννοστούντων, 3. πολιτισμικά μικτές οικογένειες ή 4. χωριά της Ρόδου και μετακινούνταν καθημερινά στην πόλη, διότι δεν υπήρχε Λύκειο στο χωριό τους. 3.3 Τα τρία στάδια της δραστηριότητας Οι μαθητές έγιναν συγγραφείς, καθώς ο καθένας έγραψε το δικό του βιβλίο, δηλαδή, το προσωπικό του ημερολόγιο, ενώ επιλεγμένα κείμενα από τα διάφορα ημερολόγια αποτέλεσαν τα κεφάλαια ενός συλλογικού τόμου που εκδόθηκε το 2003 με τον τίτλο «Εμείς οι άλλοι: Μελετώντας την ετερότητα στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου» (Κούρτη-Καζούλλη και Σζανετοπούλου 2003). Η δραστηριότητα περιελάμβανε τρία στάδια (τα οποία πολλές φορές πραγματοποιούνταν παράλληλα) και τα οποία ήταν: α) το στάδιο της εξερεύνησης του αντικειμένου μέσα από διαλογική έρευνα (dialogic inquiry) (Wells 1999) και κριτική συνεργατική έρευνα (collaborative critical inquiry) (Cummins 2000), β) το στάδιο της παραγωγής κειμένων και έργων τέχνης με πολλαπλούς τρόπους σύμφωνα με την έννοια των πολυγραμματισμών (Cope και Kalantzis 2000) και γ) το στάδιο της έκδοσης του βιβλίου

6 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 111 ε κάθε στάδιο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο επικοινωνίας η γλώσσα-στόχος. Ειδικότερα, δόθηκαν κίνητρα στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που μάθαιναν, εκτελώντας μια πραγματική χρήση η οποία έχει νόημα. Ωστόσο, οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν και άλλες γλώσσες στα κείμενα τους (πράγμα που διευκόλυνε ιδιαίτερα εκείνους που δεν κατείχαν σε ικανοποιητικό βαθμό τη γλώσσα στόχο ή ήταν δίγλωσσοι) Το στάδιο της εξερεύνησης του αντικειμένου Σο πρώτο στάδιο, δηλαδή η εξερεύνηση του αντικειμένου, βασίστηκε στη διαλογική έρευνα (dialogic inquiry) (Wells 1999) και την κριτική συνεργατική έρευνα (collaborative critical inquiry) (Cummins 2000). τη φάση αυτή οι μαθητές εξερεύνησαν το ημερολόγιο ως αντικείμενο, αλλά και συγκεκριμένα θέματα με συλλογικό και κριτικό τρόπο. Δόθηκαν οδηγίες από την καθηγήτρια και παραδείγματα από «ευρύτατα γνωστά» ημερολόγια και ο κάθε μαθητής ετοίμασε ένα «φάκελο ιδεών», στον οποίο συγκέντρωνε υλικό για το ημερολόγιο του. Κάθε εβδομάδα η καθηγήτρια και οι μαθητές αντάλλασαν ιδέες για θέματα όπως ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, ένα τραγούδι κ.λπ. Ειδική έμφαση δινόταν σε θέματα επικαιρότητας με απώτερο στόχο την κριτική αντιμετώπισή τους (εκμετάλλευση παιδιών, περιβάλλον, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.). Η διαλογική έρευνα στόχευε στη δημιουργία μιας «κοινότητας» μέσα στην τάξη που να βασίζεται στη συνεργασία και στο διαλογικό τρόπο δημιουργίας/διαμόρφωσης του νοήματος (dialogic mode of meaning making) (Wells 1999). Σο αναλυτικό πρόγραμμα ήταν οργανωμένο με στόχο να ενθαρρύνει τους μαθητές να διερωτώνται, να θέτουν ερωτήσεις και να συνεργάζονται με άλλους για τη παραγωγή γνώσης (Wells 1999). υγκεκριμένα, οι μαθητές αντιμετωπίστηκαν ως ολοκληρωμένα άτομα (δηλ. θεωρήθηκε ότι στο σχολείο υπάρχει χώρος για τα αισθήματα, τα ενδιαφέροντα, τις προσωπικές και πολιτισμικές αξίες τους) και ενθαρρύνθηκαν να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους. Επίσης, ενθαρρύνθηκε η προσωπική εργασία αλλά και η συνεργασία Το στάδιο της παραγωγής κειμένων και έργων τέχνης με πολλαπλούς τρόπους σύμφωνα με την έννοια των πολυγραμματισμών το δεύτερο στάδιο, το στάδιο της παραγωγής κειμένων και έργων τέχνης με πολλαπλούς τρόπους σύμφωνα με την έννοια των πολυγραμματισμών, οι μαθητές άρχισαν να παράγουν δικά τους λογοτεχνικά κείμενα και έργα τέχνης. Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να παράγουν δική τους τέχνη με πολλαπλούς τρόπους, σύμφωνα με την έννοια των πολυγραμματισμών κατά την οποία «το νόημα πλάθεται με μεθόδους που είναι όλο και πιο πολυτροπικές στις οποίες οι τρόποι νοήματος της γραπτής γλώσσας διαπλέκονται με σχήματα νοήματος, οπτικά, νευματικά, ηχητικά και χώρου» (Cope και Kalantzis 2000:214). Οι μαθητές έγραψαν ποιήματα και διηγήματα, πραγματοποίησαν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, ζωγράφισαν πίνακες, έφτιαξαν εργασίες τεχνολογικού χαρακτήρα με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ηχογράφησαν δικές τους μουσικές εκτελέσεις. Σο δεύτερο στάδιο βασίστηκε επίσης στο πλαίσιο για την εκμάθηση της ακαδημαϊκής ικανότητας (Cummins 2000), που έχει ως κεντρικό άξονα τις σχέσεις αλληλεπίδρασης δασκάλουμαθητή, τη μέγιστη γνωστική δραστηριοποίηση και τη μέγιστη επένδυση ταυτότητας. Η διδασκαλία/εκμάθηση εστιάζει στο νόημα, όπου ο μαθητής συνδυάζει την κατανόηση της γλώσσας στόχου με τον κριτικό αλφαβητισμό. Εστιάζει στην ίδια τη γλώσσα με σκοπό την προώθηση της συνειδητοποίησης των μορφών και των χρήσεων της γλώσσας στόχου σε συνδυασμό με την κριτική ανάλυσή τους. Επίσης, εστιάζει στη χρήση της γλώσσας για τη

7 112 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο δημιουργία νέας γνώσης, τη δημιουργία λογοτεχνίας και σε δράσεις που σχετίζονται με την κοινωνική πραγματικότητα. τη μαθησιακή διαδικασία και ειδικά στα μαθήματα δεύτερης γλώσσας, ενεργοποιείται η προηγούμενη/προϋπάρχουσα γνώση (prior knowledge) των μαθητών. Δηλαδή, στη διαδικασία μάθησης, το καινούργιο κτίζεται πάνω στο παλιό, καθώς αυτό που θα μάθει ο μαθητής κτίζεται πάνω σ αυτό που ήδη ξέρει. Κι αυτό που ήδη ξέρει αντλείται από τις εμπειρίες του Το στάδιο της έκδοσης του βιβλίου Σα ημερολόγια έγιναν αφορμή να εκδοθεί ένα βιβλίο. Σα κείμενα του βιβλίου προήλθαν από τις δραστηριότητες στα πλαίσια δύο μαθημάτων, του μαθήματος των Αγγλικών και του μαθήματος των Νέων Ελληνικών 1. Σο βιβλίο εκδόθηκε με τον τίτλο «Εμείς οι άλλοι: Μελετώντας την ετερότητα στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου» (βλέπε σχήμα 1) και δημιουργήθηκε εξολοκλήρου από τους μαθητές, οι οποίοι ακολούθησαν κατά γράμμα όλα τα στάδια της έκδοσης: επέλεξαν και δακτυλογράφησαν τα κείμενα, μετάφρασαν ορισμένα κείμενα, έκαναν τις διορθώσεις, σχεδίασαν το εξώφυλλο κ.λπ. Μετά την έκδοση του βιβλίου οργανώθηκε ημερίδα στο σχολείο με ομιλητές τους ίδιους τους συγγραφείς και αργότερα μια δεύτερη ημερίδα που απευθυνόταν σε καθηγητές εκτός σχολείου. χήμα 1: υλλογικά κείμενα των μαθητών που δημοσιεύονται με μορφή βιβλίων

8 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος Αποτελέσματα Η δημιουργικότητα φαίνεται μέσα στα κείμενα των μαθητών, για τους οποίους η χρήση της γλώσσας στόχου απέκτησε νόημα, όταν τους έδινε την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα τους. υγκεκριμένα: 1. Η Μαρία 2 δημιούργησε ένα λεξικό που απαριθμούσε περισσότερες από αγγλικές λέξεις με ελληνική ρίζα, όπως «ακουστική», «αγωνία», «αεροδυναμική» κ.λπ. Αυτό την οδήγησε στη συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο συσχετίζονται οι γλώσσες. Η Μαρία ξεκίνησε το συγκεκριμένο ημερολόγιο με τη δήλωση «δεν ξέρω Αγγλικά». Μέσω του ημερολογίου της όμως, ανακάλυψε ότι ήξερε πραγματικά περισσότερες από λέξεις, αλλά δεν το είχε συνειδητοποιήσει από την αρχή. 2. Η οφία ήταν πάντα ένα παιδί κλεισμένο στον εαυτό του. Αν και η καθηγήτρια ήξερε τη μαθήτρια από προηγούμενα έτη, δεν συνειδητοποίησε ποτέ τι την απασχολούσε μέχρι τη στιγμή που διάβασε το ημερολόγιό της. Εκεί ανακάλυψε συγκλονιστικά προσωπικά γεγονότα που είχαν συμβεί στη ζωή της. Η περιγραφή αυτών των γεγονότων είχε δύο σκοπούς: να εκφράσει η μαθήτρια τα συναισθήματά της (κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει εύκολα πρόσωπο με πρόσωπο) και να μπορέσει η καθηγήτρια να κατανοήσει τη συμπεριφορά της μαθήτριας που μέχρι τότε ήταν κάποιες φορές ανεξήγητη. 3. Η Λουκία έγραψε για τη «χειρότερη μνήμη της», αν και το προτεινόμενο θέμα ήταν η «καλύτερη μνήμη μου». Άρχισε με μια εικόνα της μαζί με τον πατέρα της και στη συνέχεια περιέγραψε πώς ο πατέρας της πέθανε από καρκίνο το προηγούμενο έτος, κάτι που η καθηγήτρια δεν ήξερε. Έτσι εξηγήθηκε αμέσως η επιθετικότητα της στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ενώ η καθηγήτρια συνειδητοποίησε τελικά πόσο λίγο γνώριζε τους μαθητές της. 4. Ο Γιώργος αφιέρωσε ολόκληρο το ημερολόγιό του στο συγγραφέα J. R. R. Tolkien, του οποίου είχε διαβάσει όλα τα βιβλία. Μια από τις καταχωρήσεις του ήταν για τις γλώσσες που επινόησε ο Tolkein όπως τα Elvish, τα Valarin, τα Eldarin, τα Quenya κ.λπ. Ο μαθητής έχει μάθει επίσης μερικές από αυτές τις γλώσσες ο ίδιος και έγραψε ποίηση και κείμενα τόσο στις γλώσσες του Tolkein, όσο και στις τρεις φυσικές γλώσσες που κατείχε, την Αγγλική που γνώριζε άπταιστα, αν και την έμαθε ως ξένη γλώσσα, τη ουηδική και την Ελληνική τις οποίες κατέκτησε στο πλαίσιο της οικογενειακής διγλωσσίας. Παρουσίασε τις εργασίες του στην τάξη αρκετές φορές και οι «διαλέξεις» του ήταν πολύ επιστημονικές. Αν και ταλαντούχος, δεν κατάφερε να περάσει στις πανελλαδικές εξετάσεις και να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο παρόλου που επιθυμούσε να σπουδάσει Αγγλική φιλολογία. Επίσης, δεν είχε τη δυνατότητα ούτε την οικονομική ευχέρεια να σπουδάσει στο εξωτερικό. 5. Η Αντωνία διάβασε το ημερολόγιο της Anna Frank στα Αγγλικά και μετέφρασε ένα μέρος του στα Ελληνικά. τη συνέχεια, μελέτησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον τρόπο με τον οποίον οι Εβραίοι διωχτήκαν από τους Ναζί παγκοσμίως και στην Ελλάδα. υσχέτισε το ρατσισμό εκείνης της εποχής με το ρατσισμό στο σύγχρονο κόσμο και στην Ελλάδα και ανέπτυξε τρόπους αντιμετώπισής του. 6. Η Αντελίνα, η οποία είχε μεταναστεύσει πρόσφατα από την Αλβανία με τους γονείς της και τα τρία αδέλφια της, έγραψε το ημερολόγιό της στα Αλβανικά, τα Αγγλικά και τα Ελληνικά. Είχε

9 114 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο μάθει τα Αγγλικά στο σχολείο, όταν βρισκόταν στην Αλβανία και έτσι τα γνώριζε καλύτερα από τα Ελληνικά, τα οποία ακόμη προσπαθούσε να μάθει. Αρχικά, ήταν πολύ απρόθυμη να γράψει κάτι για τον εαυτό της, καθώς αισθανόταν άβολα στη νέα χώρα, το νέο σχολείο και την καινούργια της τάξη, ενώ επίσης της ήταν δύσκολο να εμπιστευτεί τη νέα της καθηγήτρια. Εντούτοις, σιγά σιγά άρχισε να γράφει. τα κείμενά της, σημείωνε με μολύβι τις λέξεις που δεν ήξερε και η καθηγήτρια ή άλλοι μαθητές από την Αλβανία τη βοηθούσαν στη μετάφραση. Σο δυσκολότερο μέρος της δραστηριότητας ήταν να γράψει για την αλβανική της καταγωγή, προπάντων στην αρχή, και ενώ άλλοι μαθητές δεν είχαν πρόβλημα να δηλώσουν ότι «η μητέρα μου είναι από ουηδία» ή «οι γονείς μου είναι από Ιταλία». The hero of Albania is called Gjergj Kastrioti. He died in 1462 in Lezhe of Albania he was born in Kruje he was the greatest hero of Albania. Here are three women with traditional Albanian costumes. [Προσθέτει μια φωτογραφία που τράβηξε όταν επισκέφτηκε την Αλβανία τις γιορτές]. I with a traditional Albanian costume. [Προσθέτει μια φωτογραφία δικιά της με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία]. 7. Ο Αντρέ, επίσης παιδί Αλβανών μεταναστών, ο οποίος ήταν πολύ απρόθυμος να «αποκαλύψει» την ταυτότητά του στην αρχή, έγραψε: In some ways I am like everyone else, but in many ways I am different. For example, I m active. I was born in Albania and grew up in Albania. My talents and interests was at running. I remember one day as a young child when I started running every day. I was always good at running. I can say that I was a very quiet child. Right now, things are a bit difficult for me as an adult. My normal schedule is a bit diffictult as I am usually busy for a large part of the day.. Sometimes in my free time I read a book. Rarely I go out with my friends for a café. 8. Ο Θωμάς κατέγραψε τις «φιλοσοφικές σκέψεις» του. The greatest mistake you can make in life is to be continually feeling that you ll make one. Σράβηξε εικόνες από graffitie στους τοίχους του σχολείου καθώς και σκιτσάκια και στιχάκια στα θρανία και ανέλυσε το περιεχόμενο τους. Σα κύρια θέματα των κειμένων αυτών ήταν η πλήξη στο σχολείο, ο φόβος του μέλλοντος, η πίεση, οι ανθρώπινες σχέσεις κ.λπ. 9. Η Βάλια έγραψε ποιήματα. Everyone has a talent, What is rare is the courage To follow that talent, To the dark place, Where it leads Η Βεατρίκη, δίγλωσση στα Ιταλικά και Ελληνικά, επινόησε το δικό της αλφάβητο και τη δική της γλώσσα και την περιέγραψε γλωσσολογικά.

10 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 115 Falmarish Alfabet (my secret alphabet). This is my secret alphabet. Only me and few friends know about it. It is very difficult to read because are not only the letters different but also the rules of grammar are different. Actually, I can write with this language in 3 different languages! My 3 languages that I have in my mind (Italian, Greek, English). I can write a sentence with a word 11. Ο Ζαχαρίας, ο οποίος ήθελε να γίνει μουσικός, κατέγραψε στίχους αγγλικών τραγουδιών και τους μετέφρασε στα ελληνικά. Stayed up late last night, Lying here in bed, Still looking for words, Still writing letters in my head. τη συνέχεια, ηχογράφησε τραγούδια, που είχε γράψει ο ίδιος και πρόσθεσε το CD με τα ηχογραφημένα τραγούδια στο ημερολόγιο του. 12. Η Αθηνά συνέλεξε αγγλικές λέξεις από προϊόντα (όπως Pampers, Dove, Carnation κ.λπ.) και αγγλικές λέξεις που βρίσκονται στο περιβάλλον μας (όπως σε σήματα, διαφημιστικές πινακίδες, ελληνικά περιοδικά και ελληνικές εφημερίδες κ.λπ.). Χωρίς να το ξέρει, πραγματοποίησε μια μελέτη «επαφής γλωσσών». 13. Η Ελένη έγραψε για τον πόλεμο του Ιράκ, που ήταν τότε στην επικαιρότητα και απασχολούσε τους μαθητές καθώς και την ευρύτερη κοινωνία. Όλοι οι μαθητές έγραψαν ένα κείμενο παρόμοιο με το παρακάτω μετά από μια σειρά μαθημάτων με θέμα τον πόλεμο. War is a terrible thing. I am 16 years old and I read about war in my history books. I have seen it on films in action movies that become popular because of the bloody scenes they show. Now, I see it it in in full colour in television. The difference is that now it is real. The children that I see in hospitals are not part of a movie cast but are real human beings. The journalists and cameramen around them, filming their tragedy may win Pulitzer Prizes for their coverage. The most tragedy, the more valuable the shot. I fell that I do not have the power to stand against world powers as I am only 16 years old. I don t know if my protest will be heard but deep in my heart I know that I must express my opinion. I think that humans caused these tragedies themselves. I can only hope that things can go better in the future. I have faith in mankind and I believe that we can make the world a better place if we just be together and stop being selfish. Human life is a valuable thing, but in war it has no value at all. Even one person can make a difference even one life. Imagine what the world would be like if important people like Leonardo Da Vinci, Michael Angelo and William Shakespeare had not been born or had died in war. I do not know what the future of mankind will be like. 5. Συμπέρασμα Οι περισσότεροι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα του ημερολογίου και χρησιμοποίησαν το ημερολόγιό τους ως χώρο έκφρασης της ταυτότητας τους. Ωστόσο, δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί, προπάντων στο Λύκειο, όπου οι μαθητές ασχολούνται κυρίως με την αξιολόγηση και τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να ζητήσεις από τους μαθητές να είναι δημιουργικοί ή να εκφράσουν την

11 116 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο προσωπικότητα ή τα ενδιαφέροντα τους ξαφνικά στην Α, Β ή Γ Λυκείου, όταν στα προηγούμενα χρόνια δεν ζητήθηκε ποτέ από αυτούς ή ζητήθηκε σπάνια κάτι αντίστοιχο. Επίσης, για να πραγματοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα ο μαθητής πρέπει να «εμπιστεύεται» τον καθηγητή του και ο καθηγητής πρέπει να σέβεται αυτήν την εμπιστοσύνη. Τπήρξαν άριστα ημερολόγια, αλλά υπήρξαν και πολλά ημερολόγια που έμοιαζαν με απλές αντιγραφές από κείμενα βιβλίων. Οι «αριστούχοι» μαθητές δεν έγραφαν πάντα άριστα ημερολόγια. Αντίθετα, πολλοί μαθητές που είχαν χαμηλό μέσο όρο βαθμολογίας στα άλλα μαθήματα ή μαθητές που συνήθως δεν είχαν υψηλούς βαθμούς στα Αγγλικά ήταν στην πραγματικότητα πολύ πιο δημιουργικοί και ταλαντούχοι σε άλλους τομείς όπως η μουσική, ο χορός, η δημιουργική γραφή, το θέατρο κ.λπ., και αυτό ήταν εμφανές στο ημερολόγιο τους. Επίσης, πολλοί από τους πιο ταλαντούχους συγγραφείς δεν είχαν μεγάλη ή δεν είχαν καθόλου επιτυχία στις πανελλαδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Σο σχολείο δεν φαίνεται να καλλιεργεί ή να αξιολογεί τη δημιουργικότητα ή δεν παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξή του. Σο «ημερολόγιο ταυτότητας» μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη γλώσσα στόχο, αλλά, κυρίως, μπορεί να παράσχει τον κατάλληλο χώρο για τη μέγιστη επένδυση ταυτότητας, εγγενές κίνητρο (intrinsic motivation), μέγιστη γνωστική συμμετοχή, κριτικό αλφαβητισμό, παροχή βοηθημάτων, επικοινωνία μεταξύ του μαθητή και του δασκάλου και βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων. Μέσω του ημερολογίου ταυτότητας, η γλώσσα στόχος χρησιμοποιείται, για να ερευνήσει ο μαθητής και για να εκφράσει την ταυτότητα του, να ερευνήσει και να εκφράσει ενδιαφέροντα, να δημιουργήσει λογοτεχνικά κείμενα και τέχνη, να εξετάσει με κριτικό τρόπο την κοινωνική πραγματικότητα και να εκφράσει τις απόψεις του για αυτήν. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται σε μια μετασχηματιστική παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τον κριτικό αλφαβητισμό. Σο ημερολόγιο μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο, για να διευκολύνει στους μαθητές να κατανοήσουν και να «ανακαλύψουν» τον εαυτό τους, το κοινωνικό τους περιβάλλον, το παρελθόν και το μέλλον (Norton & Toohey 2004:1). Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν δημιουργικοί, ενδυναμωμένοι και κριτικοί πολίτες (Cummins 2000, 2001). Βιβλιογραφία Allison, D. (1998). Investigating learners course diaries as exploration of language. Language Teaching Research, 2003(2), (24 47) Barrios, B. (2003). The year of the blog: Weblogs in the writing classroom. bgsu. edu/cconline/barrios/blogs/ Campbell, A. (2005). Weblog Applications for EFL/ESL Classroom Blogging: A Comparative Review. TESLEJ, 2005(9/3), (1-12) Cope, M. and Kalantzis M. (eds.) (2000). Multiliteracies: Literacy learning and the design of social futures, London and New York: Routhledge Cummins, J. (1996). Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society, Ontario: California Association for Bilingual Education Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire, Clevedon: Multilingual Matters Egan, K. (1992). Imagination in Teaching and Learning: The Middle School Years, Chicago: The University of Chicago Press Fellner, T. and Apple, M. (2006). Developing writing fluency and lexical complexity with blogs. The JALT CALL Journal, 2006 (2/1), (15-26)

12 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 117 Godwin-Jones, B. (2003). Blogs and Wikis: Environments for Online Collaboration. Language Learning & Technology, 2003 (7/2), (12-16) Gruwell, E. (2007). The Freedom Writers Diary Teacher s Guide, New York: Broadway Books Gruwell, E. (1999). The Freedom Writers Diary: How a Teacher and 150 Teens Used Writing to Change Themselves and the World Around Them. New York: Broadway Books Κούρτη-Καζούλλη, Β. & Σζανετοπούλου, Α. (επιμλ.) (2003). Εμείς οι άλλοι: Μελετώντας την ετερότητα στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου, Ρόδος: Σέχνη Kelly, M. (2007). Journals in the Classroom. Your Guide to Secondary School Educators. about. com/cs/writingresources/a/journals. htm Hess, R. (2006). La practique du journal, comme construction du moment intercultdural. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 2006 (2), (μετάφραση Ε. Θεοδωροπούλου) Norton, B and Toohey, K. (2004). Critical Pedagogies and Language Learning, Cambridge: Cambridge Applied Linguistics Pinkman, K. (2005). Using blogs in the foreign language classroom: Encouraging learner independence. The JALT CALL Journal, 2005 (1/1), Simard, D. (2004). Using Diaries to Promote Metalinguistic Reflection among Elementary School Students. Language Αwareness, 2004 (13/1), Spack, R. and Sadow, C. (1983). StudentTeacher Working Journals in ESL Freshman Composition, TESOL Quarterly, 1983 (17/4), Van Lier, L. (2007). Actionbased Teaching, Autonomy and Identity. Innovation in Language Learning and Teaching, 2007 (1/1), Ward, J. (2004). Blog Assisted Language Learning (BALL): Push button publishing for the pupils. TEFL Web Journal, 2004 (3/1), Wells, G. (1999). Dialogic inquiry: Towards a sociocultural practice and theory of education, Cambridge: Cambridge University Press Winterowd, R. W. and Murray, P. Y. (1983). English Writing and Language Skills, New York: Harcourt Brace Jovanovich Publishers 1 Καθηγήτρια ήταν η Αρετή Σζανετοπούλου, η οποία επιμελήθηκε και το βιβλίο. 2 Δε χρησιμοποιούνται τα πραγματικά ονόματα των μαθητών.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γλώσσας σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας: Αξιοποίηση των γλωσσών των μαθητών μας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Διδασκαλία γλώσσας σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας: Αξιοποίηση των γλωσσών των μαθητών μας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Διδασκαλία γλώσσας σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας: Αξιοποίηση των γλωσσών των μαθητών μας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Σκούρτου Ελένη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη Οι σχολικές τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ (ROLE DEBATES) Σκοπός Ο στόχος αυτού του εργαλείου αντανάκλασης είναι να υποκινηθεί η κατανόηση των προοπτικών των διαφορετικών συμμετόχων. Πιο συγκεκριμένα βοηθά τους εκπαιδευτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

LEWIS SCHOOL OF ENGLISH. Θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, τώρα και κοντά σας!

LEWIS SCHOOL OF ENGLISH. Θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, τώρα και κοντά σας! LEWIS SCHOOL OF ENGLISH Θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, τώρα και κοντά σας! 2 ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ Το Theatre Express μία παραγωγή του Lewis School of English, ειδικεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 Τεύχος Πρώτο Χειμώνας 2015 Γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα... Στις 17 & 19 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα στο Ελληνικό Σχολείο. οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η εµπειρία της χρήσης των «Αναγνωστικών Ηµερολογίων» στην Α Γυµνασίου της Βάλιας Λουτριανάκη Η χρήση αναγνωστικών ηµερολογίων (reading

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs)

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs) ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Σχολικό έτος 2012-2013 Προς τους κ. Γονείς των µαθητών της Α τάξης Αγαπητοί Γονείς, Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΕΛΛΗΝΟ - ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΑΦΗ»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΕΛΛΗΝΟ - ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΑΦΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΕΛΛΗΝΟ - ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΑΦΗ» ΤΕΠΑΕ & ΠΤΔΕ Α.Π.Θ., ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ «ΜΗΤΕΡΑ ΤΕΡΕΖΑ» ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο MIND

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα