Δημιουργική εκμάθηση γλωσσών: «Το Ημερολόγιο Ταυτότητας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργική εκμάθηση γλωσσών: «Το Ημερολόγιο Ταυτότητας»"

Transcript

1 106 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Δημιουργική εκμάθηση γλωσσών: «Το Ημερολόγιο Ταυτότητας» Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη Πανεπιστήμιο Αιγαίου This paper outlines how the journal can be used in the classroom to foster creativity and individuality. It describes a case study that was carried out during three school years in English as a Foreign Language (EFL) classes in a Senior High School in Rhodes, Greece that was characterized by cultural and linguistic diversity. The paper outlines the use of journals in education and second/foreign language learning, in general and in this study, in particular. The three stages of the activities and results are presented in relation to the theoretical framework. In the results, case studies of individual students, as depicted in their work, are outlined. The target language is to: a) explore and express identity; b) explore and express interests; c) create literature and art; d) critically examine social realities; and e) express opinions; and f) express emotions and feelings. The pedagogical orientation is transformative (Cummins, 1996, 2000) although it was implemented in a school system characterized by traditional pedagogy. Key words: identity journal, transformative pedagogy, identity investment, creative writing 1. Εισαγωγή Σο «ημερολόγιο ταυτότητας» (identity journal) μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές που μαθαίνουν μια δεύτερη/ξένη γλώσσας να αναπτύξουν τη γλώσσα στόχο, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αποδεικνύει πως το περιβάλλον εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας μπορεί να παρέχει στους μαθητές τον κατάλληλο χώρο: α) για να καλλιεργήσουν την προσωπικότητα τους, β) να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα τους και να δημιουργήσουν νέα ενδιαφέροντα, γ) να δημιουργήσουν λογοτεχνικά κείμενα και έργα τέχνης, δ) να χρησιμοποιήσουν την κριτική σκέψη, για να εξετάσουν τις κοινωνικές πραγματικότητες που τους αφορούν και ε) να εκφράσουν τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους. Ως βάση των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε η μετασχηματιστική παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία εστιάζει στην κριτική εξέταση της εμπειρίας των μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας. τόχος της είναι να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να συνδέσουν το περιεχόμενο των μαθημάτων τους με την ατομική και συλλογική εμπειρία και να αναλύουν τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα που έχουν σημασία για τη ζωή τους (Cummins 1996, 2000). Η προσέγγιση, επίσης, βασίζεται στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας (Εgan 1992, Cummins 2001). Σο «ημερολόγιο ταυτότητας» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο που θα διευκολύνει τους μαθητές να γίνουν ενδυναμωμένοι και κριτικοί πολίτες (Cummins 1996, 2000). Αυτό το άρθρο περιγράφει μια μελέτη περίπτωσης (case study) που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια τριών σχολικών ετών σε ένα Λύκειο στη Ρόδο. Σο «ημερολόγιο ταυτότητας» χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα των Αγγλικών. Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε Η Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη είναι διδάσκουσα στο Σμήμα Μεσογειακών πουδών του Παν. Αιγαίου και διδάσκει μαθήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία/εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας και ειδικότερα τη διδασκαλία/εκμάθηση γλωσσών με νέες τεχνολογίες.

2 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 107 σύμφωνα με συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, ενώ η συλλογή δεδομένων διήρκεσε τρία χρόνια. 2. Η χρήση του ημερολογίου στη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας Η τήρηση ημερολογίου είναι μια παλιά πρακτική (Hess 2007). Ο Hess ( 2007) αναφέρεται σε δύο είδη ημερολογίων: το προσωπικό ημερολόγιο με το οποίο ασχολείται κατά κανόνα η λογοτεχνία και το ημερολόγιο έρευνας. τη συνέχεια, δίνει μια λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών του ημερολογίου και περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους του. Ειδικότερα, αναφέρεται σε κλασικά ημερολόγια όπως το φιλοσοφικό ημερολόγιο του John Locke, αλλά και στην πρώτη συστηματοποίηση ενός ημερολογίου που προτάθηκε από τον Marc Antoin Jullien το ύμφωνα με αυτόν υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι ημερολογίων: το ημερολόγιο για το σώμα (υγεία), το ημερολόγιο για την ψυχή (αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και την καταγραφή της γνώσης) και τέλος, το ημερολόγιο για το μυαλό (καταγραφή της γνώσης). Ο Hess (2007) αναφέρεται, επίσης, στα παιδαγωγικά ημερολόγια των Janusz Korczak και Célestin Freinet. Ο Janusz Korczak διαμόρφωσε ένα παιδαγωγικό ημερολόγιο βασισμένο στην «εκπαιδευτική διάγνωση» ενώ ο Freinet, ένας σημαντικός παιδαγωγός και μεταρρυθμιστής της εκπαίδευσης, ενθάρρυνε την τήρηση του ημερολογίου από τους μαθητές του. Ορισμένες μορφές ημερολογιών, όπως καταγράφονται από τον Hess (2007) είναι οι ακόλουθες: 1) το προσωπικό ημερολόγιο, 2) το ταξιδιωτικό ημερολόγιο, το οποίο συνδυάζεται με την ανθρωπολογία ή με τη λογοτεχνία, αλλά και το εσωτερικό ταξίδι, 3) το φιλοσοφικό ημερολόγιο, το οποίο οργανώνεται γύρω από μια έρευνα, 4) το ημερολόγιο έρευνας, όπου ο ερευνητής καταγράφει τις υποθέσεις και τα ευρήματά του, 5) το εκπαιδευτικό ημερολόγιο, όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν τις δυσκολίες τους σε διδακτικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο, 6) το ημερολόγιο ιδρύματος, το οποίο εξετάζει τη ζωή μέσα σε ένα ίδρυμα και 7) το ημερολόγιο στιγμών, όπου «η ζωή δε νοείται χρονολογικά (ως ροή διαδοχικών στιγμών) αλλά ως σύνδεση παράλληλων στιγμών» (Hess 2007). Ο Hess (2007) συνδέει το ημερολόγιο στιγμών με τη διαπολιτισμικότητα και δηλώνει ότι «μια διαπολιτισμική εκπαίδευση που θα βασιζόταν στη συγγραφή ενός ημερολογίου, θα οδηγούσε στην αμφισβήτηση πολλών από τις καθημερινές παιδαγωγικές μας πρακτικές (εφόσον, στο ημερολόγιο η αφετηρία είναι το παιδί, ο φοιτητής και όχι το πρόγραμμα)». τα εκπαιδευτικά συστήματα ορισμένων χωρών, όπως οι Η.Π.Α. (Winterowd και Murray, 1983) το ημερολόγιο χρησιμοποιείται συχνά σε δραστηριότητες και μαθήματα δημιουργικής γραφής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο. Εντούτοις, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στην εκμάθηση/διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας. Για παράδειγμα, τα ημερολόγια έχουν χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια της μεταγλωσσικής συνείδησης (metalinguistic reflection) σε μαθητές δεύτερης γλώσσας (Simard, 2004), αλλά και ως μέσο γλωσσικής εξερεύνησης (language exploration) (Allison, 1998). Οι Spack και Sadow (1983) δηλώνουν ότι τα ημερολόγια, τα οποία δε διορθώνονται από τον καθηγητή και δε βαθμολογούνται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τάξεις εκμάθησης δεύτερης γλώσσας, δεδομένου ότι αποτελούν για τους μαθητές έναν μη-απειλητικό τρόπο γραπτής έκφρασης στη γλώσσα στόχο. Καθώς αλλάζουν οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση γενικά, αλλάζουν αντίστοιχα και συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα όπως η διδασκαλία της δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Ο τρόπος διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας τα τελευταία χρόνια εστιάζει όλο και περισσότερο στη δημιουργικότητα (Egan 1992; Cummins 2000). Ο van Lier (2007:46) δηλώνει ότι οι έρευνες που εστιάζουν στην εκμάθηση/διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας έχουν μετατοπιστεί βαθμιαία. Δηλαδή, ενώ παλιότερα εξέταζαν τη γλώσσα ως ένα σύνολο

3 108 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο από εισερχόμενες πληροφορίες (linguistic input) και αντιμετώπιζαν την παραγωγή του λόγου ως γνωστική επεξεργασία πληροφοριών (mental information processing), σήμερα εστιάζουν σε δραστηριότητες οι οποίες εξετάζουν τον τρόπο που εκφράζονται οι μαθητές όταν ασχολούνται με δραστηριότητες που έχουν νόημα (για τους ίδιους) (van Lier, 2007:46). ύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, το ημερολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο δημιουργικής γραφής και έκφρασης στη γλώσσα στόχο. Έτσι, το ημερολόγιο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος «προσωπικής γραφής» (personal writing), όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να γράψουν για τη ζωή τους. Η «προσωπική γραφή» δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να «καταγράψουν σημαντικές και καθημερινές εμπειρίες, σκέψεις, συναισθήματα, γεγονότα και διαθέσεις που αλλιώς θα ξεχνούσαν» (Winterowd και Murray, 1983:2). Η «προσωπική γραφή» μπορεί να υλοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, όπως: προσωπικά ημερολόγια, δοκίμια, προσωπικά αφηγήματα, σύντομες και διασκεδαστικές αφηγήσεις, αυτοβιογραφίες κ.λπ. που υπογραμμίζουν τη ζωή του συγγραφέα. Η προσωπική γραφή γίνεται σε απλό καθημερινό λόγο (natural voice) (Winterowd και Murray, 1983:2), σε αντίθεση με άλλα επιστημονικά είδη γραφής που απαιτούνται στο σχολείο και υπαγορεύονται από τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος (αξιολόγηση, επίσημες εργασίες κ.λπ.). Σο «προσωπικό ημερολόγιο» είναι παρόμοιο με ένα λεύκωμα (Winterowd και Murray, 1983:5) που κρατάνε συνήθως τα παιδιά ή οι έφηβοι για προσωπική χρήση ή μοιράζονται με φίλους. Σο «προσωπικό ημερολόγιο», καθώς και το λεύκωμα, είναι μέσα προσωπικής έκφρασης, δημιουργικότητας και αλληλεπίδρασης μεταξύ φίλων. Ωστόσο, όταν το «προσωπικό ημερολόγιο» χρησιμοποιείται στο πλαίσιο ενός μαθήματος, η διασκέδαση ή η προσωπική ευχαρίστηση που συνδέεται με τη δημιουργικότητα συνδέεται και με τη μαθησιακή διαδικασία και ο δάσκαλος λειτουργεί ως «σύμβουλος», παρέχοντας βοηθήματα στους «συγγραφείς» μαθητές του. Σα βοηθήματα αυτά μπορεί να αφορούν στη σωστή χρήση της γλώσσας στόχου: «πώς θα το πω αυτό;», στο θέμα που θα αναπτύξουν οι μαθητές: «τι θα γράψω στο ημερολόγιο μου;», στις πληροφορίες: «πού θα βρω πληροφορίες για το θέμα μου;», στις μεθόδους έρευνας: «πώς θα ερευνήσω το θέμα μου;» κ.λπ. Η τήρηση ημερολογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Kelly, 2007), για να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να καλλιεργήσουν και να εκφράσουν τις σκέψεις τους και να τις καταγράψουν «στο χαρτί», βέβαιοι ότι οι ιδέες, οι παρατηρήσεις, οι συγκινήσεις τους και το γράψιμο τους θα γίνουν αποδεκτές χωρίς κριτική». Η Kelly (2007) απαριθμεί τα οφέλη των ημερολογίων, τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες στους μαθητές: Να ταξινομήσουν τις εμπειρίες τους, να λύσουν προβλήματα και να εξετάσουν τις ποικίλες διαστάσεις ενός θέματος, Να εξετάσουν τις σχέσεις τους με άλλους, Να στρέψουν τις σκέψεις τους στις προσωπικές τους αξίες, τους στόχους και τα ιδανικά τους, Να συνοψίσουν τις ιδέες τους, τις εμπειρίες τους και τις απόψεις τους, πριν και μετά τις μαθησιακές δραστηριότητες και Να διαπιστώσουν τι μαθαίνουν και πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητά τους, καθώς διαβάζουν παλιές «εγγραφές» στο ημερολόγιό τους (Kelly 2007). Επιπλέον, ένα ημερολόγιο δίνει στους δασκάλους την ευκαιρία να εντοπίσουν τις ανησυχίες, τα προβλήματα, τους ενθουσιασμούς και τις χαρές των μαθητών τους και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες των μαθητών τους (Kelly, 2007).

4 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 109 Σο ημερολόγιο μπορεί να είναι ακόμη ένα δυναμικό μέσο που μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις δασκάλου-μαθητή, αλλά και να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των μαθητών. Για παράδειγμα, η Gruwell, μια λευκή καθηγήτρια που δίδασκε σε ένα υποβαθμισμένο σχολείο στη Νέα Τόρκη, όπου η πλειοψηφία των μαθητών ήταν Αφρο-Αμερικάνοι και Ισπανόφωνοι, χρησιμοποίησε το ημερολόγιο, για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην τάξη της. Ενθάρρυνε τους μαθητές της, οι οποίοι ήταν πολύ αρνητικοί και βίαιοι απέναντί της στην αρχή, να γράφουν σε ένα ημερολόγιο. τη συνέχεια δημιούργησε το Ίδρυμα Συγγραφέων Ελευθερίας (Freedom Writers Foundation), μια μη- κερδοσκοπική οργάνωση που προσπαθεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να μη διακόψουν τη φοίτηση τους, κάτι που αποτελεί συχνό φαινόμενο σε σχολεία μεγάλων αστικών κέντρων στις Η.Π.Α. Εξέδωσε ένα βιβλίο με κείμενα των μαθητών της, τα οποία αποτελούν συγκλονιστικές μαρτυρίες για τα γεγονότα που αντιμετώπιζαν στη ζωή τους (συμμορίες, μετανάστευση, ναρκωτικά, βία, κατάχρηση, διαζύγια γονέων, αυτοκτονίες συγγενών και συμμαθητών κ.λπ.) (Gruwell, 2007, 1999). Σα έσοδα των βιβλίων της χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του ιδρύματος και οι πρώην μαθητές της επιστρατεύτηκαν για να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν άλλους μαθητές. Αν και τα παραδοσιακά ημερολόγια σε μορφή βιβλίων έχουν ευρύτερα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους, σήμερα μπορούν να λάβουν τη μορφή ιστολογίου (blog), όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν τα κείμενα τους στο διαδίκτυο και να συνδυάσουν το γραπτό λόγο με εικόνες, συνδέσεις με άλλα ιστιολόγια, ήχο, βίντεο, συζητήσεις κ.λπ. Σα ιστιολόγια έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για την καλλιέργεια του γραπτού λόγου των φυσικών ομιλητών (Barrios, 2003), αλλά και για την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας (Campbell 2005, 2003; Ward 2004; Pinkman, 2005, Godwin-Jones 2003; Feller & Apple 2006). 3. Περιγραφή της έρευνας 3.1 Μεθοδολογία Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μια μελέτη περίπτωσης (case study) που βασίστηκε στην παρατήρηση της πορείας μιας συγκεκριμένης σχολικής εφαρμογής που πραγματοποιήθηκε σε διάστημα τριών χρόνων. Τπάρχουν δύο είδη παρατήρησης στις μελέτες περίπτωσης: η συμμετοχική (participant) και η μη-συμμετοχική (non-participant) (Cohen και Manion 1980). την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε η συμμετοχική παρατήρηση. Παρόλα αυτά, ο ρόλος της ερευνήτριας δεν περιορίστηκε στην παρατήρηση, αφού συμμετείχε και η ίδια στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της ερευνητικής μελέτης και επίσης εφάρμοσε τη δραστηριότητα. Ο Wells (1999) αναφέρει δύο παραδόσεις στην εκπαιδευτική έρευνα: τις μελέτες παρατήρησης (observational studies) και τις μελέτες παρέμβασης (intervention studies). ύμφωνα με αυτόν, οι μελέτες παρατήρησης έχουν το μειονέκτημα ότι γίνονται από εξωτερικούς παρατηρητές (outside observers) ή επισκέπτες ερευνητές (visiting researchers). Επίσης, προσάπτει σημαντικά μειονεκτήματα και στις μελέτες παρέμβασης (intervention studies), όταν δεν εμπλέκουν το δάσκαλο και τους μαθητές στη διαδικασία έρευνας. Όταν, δηλαδή, γίνονται αποκλειστικά από εξωτερικούς συνεργάτες. την έρευνα που παρουσιάζουμε εδώ και είχε ως στόχο την προώθηση νέου υλικού (νέα ύλη στο αναλυτικό πρόγραμμα) και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις συμμετείχαν η καθηγήτρια και οι μαθητές της σε όλα τα στάδια της έρευνας. Η συλλογή δεδομένων περιλάμβανε ποικίλα μέσα, όπως: 1. Ημερολόγια των μαθητών και της καθηγήτριας

5 110 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Κάθε εβδομάδα η καθηγήτρια μάζευε τα ημερολόγια των μαθητών. Έγραφε τα σχόλια της στους μαθητές σε ένα έντυπο, αλλά κρατούσε και δικές της σημειώσεις στις οποίες κατέγραφε την πρόοδο των μαθητών της. 2. Ερωτηματολόγια το τέλος της πρώτης χρονιάς μοιράστηκαν ερωτηματολόγια. Μια ομάδα μαθητών πραγματοποίησε μια ποσοτική και ποιοτική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο «Εμείς οι άλλοι: Μελετώντας την ετερότητα στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου» (Κούρτη-Καζούλλη και Σζανετοπούλου, 2003). 3. υνεντεύξεις (άτυπες) Οι ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 4. Εργασίες μαθητών Η καθηγήτρια κρατούσε ένα αρχείο με φωτοτυπίες από χαρακτηριστικά κείμενα των μαθητών. 3.2 Συμμετέχοντες Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε στις τάξεις αγγλικής γλώσσας ενός Λυκείου της Ρόδου κατά τη διάρκεια τριών σχολικών ετών ( , , ). Κάθε σχολικό έτος, το σώμα των συμμετεχόντων περιλάμβανε τους μαθητές εννέα τμημάτων της Α, Β και Γ Λυκείου. Σο συγκεκριμένο Λυκείου χαρακτηρίζεται από πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία καθώς οι μαθητές στην πλειονότητά τους προέρχονται από: 1. οικογένειες μεταναστών, 2. οικογένειες παλιννοστούντων, 3. πολιτισμικά μικτές οικογένειες ή 4. χωριά της Ρόδου και μετακινούνταν καθημερινά στην πόλη, διότι δεν υπήρχε Λύκειο στο χωριό τους. 3.3 Τα τρία στάδια της δραστηριότητας Οι μαθητές έγιναν συγγραφείς, καθώς ο καθένας έγραψε το δικό του βιβλίο, δηλαδή, το προσωπικό του ημερολόγιο, ενώ επιλεγμένα κείμενα από τα διάφορα ημερολόγια αποτέλεσαν τα κεφάλαια ενός συλλογικού τόμου που εκδόθηκε το 2003 με τον τίτλο «Εμείς οι άλλοι: Μελετώντας την ετερότητα στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου» (Κούρτη-Καζούλλη και Σζανετοπούλου 2003). Η δραστηριότητα περιελάμβανε τρία στάδια (τα οποία πολλές φορές πραγματοποιούνταν παράλληλα) και τα οποία ήταν: α) το στάδιο της εξερεύνησης του αντικειμένου μέσα από διαλογική έρευνα (dialogic inquiry) (Wells 1999) και κριτική συνεργατική έρευνα (collaborative critical inquiry) (Cummins 2000), β) το στάδιο της παραγωγής κειμένων και έργων τέχνης με πολλαπλούς τρόπους σύμφωνα με την έννοια των πολυγραμματισμών (Cope και Kalantzis 2000) και γ) το στάδιο της έκδοσης του βιβλίου

6 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 111 ε κάθε στάδιο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο επικοινωνίας η γλώσσα-στόχος. Ειδικότερα, δόθηκαν κίνητρα στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που μάθαιναν, εκτελώντας μια πραγματική χρήση η οποία έχει νόημα. Ωστόσο, οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν και άλλες γλώσσες στα κείμενα τους (πράγμα που διευκόλυνε ιδιαίτερα εκείνους που δεν κατείχαν σε ικανοποιητικό βαθμό τη γλώσσα στόχο ή ήταν δίγλωσσοι) Το στάδιο της εξερεύνησης του αντικειμένου Σο πρώτο στάδιο, δηλαδή η εξερεύνηση του αντικειμένου, βασίστηκε στη διαλογική έρευνα (dialogic inquiry) (Wells 1999) και την κριτική συνεργατική έρευνα (collaborative critical inquiry) (Cummins 2000). τη φάση αυτή οι μαθητές εξερεύνησαν το ημερολόγιο ως αντικείμενο, αλλά και συγκεκριμένα θέματα με συλλογικό και κριτικό τρόπο. Δόθηκαν οδηγίες από την καθηγήτρια και παραδείγματα από «ευρύτατα γνωστά» ημερολόγια και ο κάθε μαθητής ετοίμασε ένα «φάκελο ιδεών», στον οποίο συγκέντρωνε υλικό για το ημερολόγιο του. Κάθε εβδομάδα η καθηγήτρια και οι μαθητές αντάλλασαν ιδέες για θέματα όπως ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, ένα τραγούδι κ.λπ. Ειδική έμφαση δινόταν σε θέματα επικαιρότητας με απώτερο στόχο την κριτική αντιμετώπισή τους (εκμετάλλευση παιδιών, περιβάλλον, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.). Η διαλογική έρευνα στόχευε στη δημιουργία μιας «κοινότητας» μέσα στην τάξη που να βασίζεται στη συνεργασία και στο διαλογικό τρόπο δημιουργίας/διαμόρφωσης του νοήματος (dialogic mode of meaning making) (Wells 1999). Σο αναλυτικό πρόγραμμα ήταν οργανωμένο με στόχο να ενθαρρύνει τους μαθητές να διερωτώνται, να θέτουν ερωτήσεις και να συνεργάζονται με άλλους για τη παραγωγή γνώσης (Wells 1999). υγκεκριμένα, οι μαθητές αντιμετωπίστηκαν ως ολοκληρωμένα άτομα (δηλ. θεωρήθηκε ότι στο σχολείο υπάρχει χώρος για τα αισθήματα, τα ενδιαφέροντα, τις προσωπικές και πολιτισμικές αξίες τους) και ενθαρρύνθηκαν να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους. Επίσης, ενθαρρύνθηκε η προσωπική εργασία αλλά και η συνεργασία Το στάδιο της παραγωγής κειμένων και έργων τέχνης με πολλαπλούς τρόπους σύμφωνα με την έννοια των πολυγραμματισμών το δεύτερο στάδιο, το στάδιο της παραγωγής κειμένων και έργων τέχνης με πολλαπλούς τρόπους σύμφωνα με την έννοια των πολυγραμματισμών, οι μαθητές άρχισαν να παράγουν δικά τους λογοτεχνικά κείμενα και έργα τέχνης. Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να παράγουν δική τους τέχνη με πολλαπλούς τρόπους, σύμφωνα με την έννοια των πολυγραμματισμών κατά την οποία «το νόημα πλάθεται με μεθόδους που είναι όλο και πιο πολυτροπικές στις οποίες οι τρόποι νοήματος της γραπτής γλώσσας διαπλέκονται με σχήματα νοήματος, οπτικά, νευματικά, ηχητικά και χώρου» (Cope και Kalantzis 2000:214). Οι μαθητές έγραψαν ποιήματα και διηγήματα, πραγματοποίησαν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, ζωγράφισαν πίνακες, έφτιαξαν εργασίες τεχνολογικού χαρακτήρα με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ηχογράφησαν δικές τους μουσικές εκτελέσεις. Σο δεύτερο στάδιο βασίστηκε επίσης στο πλαίσιο για την εκμάθηση της ακαδημαϊκής ικανότητας (Cummins 2000), που έχει ως κεντρικό άξονα τις σχέσεις αλληλεπίδρασης δασκάλουμαθητή, τη μέγιστη γνωστική δραστηριοποίηση και τη μέγιστη επένδυση ταυτότητας. Η διδασκαλία/εκμάθηση εστιάζει στο νόημα, όπου ο μαθητής συνδυάζει την κατανόηση της γλώσσας στόχου με τον κριτικό αλφαβητισμό. Εστιάζει στην ίδια τη γλώσσα με σκοπό την προώθηση της συνειδητοποίησης των μορφών και των χρήσεων της γλώσσας στόχου σε συνδυασμό με την κριτική ανάλυσή τους. Επίσης, εστιάζει στη χρήση της γλώσσας για τη

7 112 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο δημιουργία νέας γνώσης, τη δημιουργία λογοτεχνίας και σε δράσεις που σχετίζονται με την κοινωνική πραγματικότητα. τη μαθησιακή διαδικασία και ειδικά στα μαθήματα δεύτερης γλώσσας, ενεργοποιείται η προηγούμενη/προϋπάρχουσα γνώση (prior knowledge) των μαθητών. Δηλαδή, στη διαδικασία μάθησης, το καινούργιο κτίζεται πάνω στο παλιό, καθώς αυτό που θα μάθει ο μαθητής κτίζεται πάνω σ αυτό που ήδη ξέρει. Κι αυτό που ήδη ξέρει αντλείται από τις εμπειρίες του Το στάδιο της έκδοσης του βιβλίου Σα ημερολόγια έγιναν αφορμή να εκδοθεί ένα βιβλίο. Σα κείμενα του βιβλίου προήλθαν από τις δραστηριότητες στα πλαίσια δύο μαθημάτων, του μαθήματος των Αγγλικών και του μαθήματος των Νέων Ελληνικών 1. Σο βιβλίο εκδόθηκε με τον τίτλο «Εμείς οι άλλοι: Μελετώντας την ετερότητα στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου» (βλέπε σχήμα 1) και δημιουργήθηκε εξολοκλήρου από τους μαθητές, οι οποίοι ακολούθησαν κατά γράμμα όλα τα στάδια της έκδοσης: επέλεξαν και δακτυλογράφησαν τα κείμενα, μετάφρασαν ορισμένα κείμενα, έκαναν τις διορθώσεις, σχεδίασαν το εξώφυλλο κ.λπ. Μετά την έκδοση του βιβλίου οργανώθηκε ημερίδα στο σχολείο με ομιλητές τους ίδιους τους συγγραφείς και αργότερα μια δεύτερη ημερίδα που απευθυνόταν σε καθηγητές εκτός σχολείου. χήμα 1: υλλογικά κείμενα των μαθητών που δημοσιεύονται με μορφή βιβλίων

8 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος Αποτελέσματα Η δημιουργικότητα φαίνεται μέσα στα κείμενα των μαθητών, για τους οποίους η χρήση της γλώσσας στόχου απέκτησε νόημα, όταν τους έδινε την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα τους. υγκεκριμένα: 1. Η Μαρία 2 δημιούργησε ένα λεξικό που απαριθμούσε περισσότερες από αγγλικές λέξεις με ελληνική ρίζα, όπως «ακουστική», «αγωνία», «αεροδυναμική» κ.λπ. Αυτό την οδήγησε στη συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο συσχετίζονται οι γλώσσες. Η Μαρία ξεκίνησε το συγκεκριμένο ημερολόγιο με τη δήλωση «δεν ξέρω Αγγλικά». Μέσω του ημερολογίου της όμως, ανακάλυψε ότι ήξερε πραγματικά περισσότερες από λέξεις, αλλά δεν το είχε συνειδητοποιήσει από την αρχή. 2. Η οφία ήταν πάντα ένα παιδί κλεισμένο στον εαυτό του. Αν και η καθηγήτρια ήξερε τη μαθήτρια από προηγούμενα έτη, δεν συνειδητοποίησε ποτέ τι την απασχολούσε μέχρι τη στιγμή που διάβασε το ημερολόγιό της. Εκεί ανακάλυψε συγκλονιστικά προσωπικά γεγονότα που είχαν συμβεί στη ζωή της. Η περιγραφή αυτών των γεγονότων είχε δύο σκοπούς: να εκφράσει η μαθήτρια τα συναισθήματά της (κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει εύκολα πρόσωπο με πρόσωπο) και να μπορέσει η καθηγήτρια να κατανοήσει τη συμπεριφορά της μαθήτριας που μέχρι τότε ήταν κάποιες φορές ανεξήγητη. 3. Η Λουκία έγραψε για τη «χειρότερη μνήμη της», αν και το προτεινόμενο θέμα ήταν η «καλύτερη μνήμη μου». Άρχισε με μια εικόνα της μαζί με τον πατέρα της και στη συνέχεια περιέγραψε πώς ο πατέρας της πέθανε από καρκίνο το προηγούμενο έτος, κάτι που η καθηγήτρια δεν ήξερε. Έτσι εξηγήθηκε αμέσως η επιθετικότητα της στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ενώ η καθηγήτρια συνειδητοποίησε τελικά πόσο λίγο γνώριζε τους μαθητές της. 4. Ο Γιώργος αφιέρωσε ολόκληρο το ημερολόγιό του στο συγγραφέα J. R. R. Tolkien, του οποίου είχε διαβάσει όλα τα βιβλία. Μια από τις καταχωρήσεις του ήταν για τις γλώσσες που επινόησε ο Tolkein όπως τα Elvish, τα Valarin, τα Eldarin, τα Quenya κ.λπ. Ο μαθητής έχει μάθει επίσης μερικές από αυτές τις γλώσσες ο ίδιος και έγραψε ποίηση και κείμενα τόσο στις γλώσσες του Tolkein, όσο και στις τρεις φυσικές γλώσσες που κατείχε, την Αγγλική που γνώριζε άπταιστα, αν και την έμαθε ως ξένη γλώσσα, τη ουηδική και την Ελληνική τις οποίες κατέκτησε στο πλαίσιο της οικογενειακής διγλωσσίας. Παρουσίασε τις εργασίες του στην τάξη αρκετές φορές και οι «διαλέξεις» του ήταν πολύ επιστημονικές. Αν και ταλαντούχος, δεν κατάφερε να περάσει στις πανελλαδικές εξετάσεις και να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο παρόλου που επιθυμούσε να σπουδάσει Αγγλική φιλολογία. Επίσης, δεν είχε τη δυνατότητα ούτε την οικονομική ευχέρεια να σπουδάσει στο εξωτερικό. 5. Η Αντωνία διάβασε το ημερολόγιο της Anna Frank στα Αγγλικά και μετέφρασε ένα μέρος του στα Ελληνικά. τη συνέχεια, μελέτησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον τρόπο με τον οποίον οι Εβραίοι διωχτήκαν από τους Ναζί παγκοσμίως και στην Ελλάδα. υσχέτισε το ρατσισμό εκείνης της εποχής με το ρατσισμό στο σύγχρονο κόσμο και στην Ελλάδα και ανέπτυξε τρόπους αντιμετώπισής του. 6. Η Αντελίνα, η οποία είχε μεταναστεύσει πρόσφατα από την Αλβανία με τους γονείς της και τα τρία αδέλφια της, έγραψε το ημερολόγιό της στα Αλβανικά, τα Αγγλικά και τα Ελληνικά. Είχε

9 114 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο μάθει τα Αγγλικά στο σχολείο, όταν βρισκόταν στην Αλβανία και έτσι τα γνώριζε καλύτερα από τα Ελληνικά, τα οποία ακόμη προσπαθούσε να μάθει. Αρχικά, ήταν πολύ απρόθυμη να γράψει κάτι για τον εαυτό της, καθώς αισθανόταν άβολα στη νέα χώρα, το νέο σχολείο και την καινούργια της τάξη, ενώ επίσης της ήταν δύσκολο να εμπιστευτεί τη νέα της καθηγήτρια. Εντούτοις, σιγά σιγά άρχισε να γράφει. τα κείμενά της, σημείωνε με μολύβι τις λέξεις που δεν ήξερε και η καθηγήτρια ή άλλοι μαθητές από την Αλβανία τη βοηθούσαν στη μετάφραση. Σο δυσκολότερο μέρος της δραστηριότητας ήταν να γράψει για την αλβανική της καταγωγή, προπάντων στην αρχή, και ενώ άλλοι μαθητές δεν είχαν πρόβλημα να δηλώσουν ότι «η μητέρα μου είναι από ουηδία» ή «οι γονείς μου είναι από Ιταλία». The hero of Albania is called Gjergj Kastrioti. He died in 1462 in Lezhe of Albania he was born in Kruje he was the greatest hero of Albania. Here are three women with traditional Albanian costumes. [Προσθέτει μια φωτογραφία που τράβηξε όταν επισκέφτηκε την Αλβανία τις γιορτές]. I with a traditional Albanian costume. [Προσθέτει μια φωτογραφία δικιά της με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία]. 7. Ο Αντρέ, επίσης παιδί Αλβανών μεταναστών, ο οποίος ήταν πολύ απρόθυμος να «αποκαλύψει» την ταυτότητά του στην αρχή, έγραψε: In some ways I am like everyone else, but in many ways I am different. For example, I m active. I was born in Albania and grew up in Albania. My talents and interests was at running. I remember one day as a young child when I started running every day. I was always good at running. I can say that I was a very quiet child. Right now, things are a bit difficult for me as an adult. My normal schedule is a bit diffictult as I am usually busy for a large part of the day.. Sometimes in my free time I read a book. Rarely I go out with my friends for a café. 8. Ο Θωμάς κατέγραψε τις «φιλοσοφικές σκέψεις» του. The greatest mistake you can make in life is to be continually feeling that you ll make one. Σράβηξε εικόνες από graffitie στους τοίχους του σχολείου καθώς και σκιτσάκια και στιχάκια στα θρανία και ανέλυσε το περιεχόμενο τους. Σα κύρια θέματα των κειμένων αυτών ήταν η πλήξη στο σχολείο, ο φόβος του μέλλοντος, η πίεση, οι ανθρώπινες σχέσεις κ.λπ. 9. Η Βάλια έγραψε ποιήματα. Everyone has a talent, What is rare is the courage To follow that talent, To the dark place, Where it leads Η Βεατρίκη, δίγλωσση στα Ιταλικά και Ελληνικά, επινόησε το δικό της αλφάβητο και τη δική της γλώσσα και την περιέγραψε γλωσσολογικά.

10 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 115 Falmarish Alfabet (my secret alphabet). This is my secret alphabet. Only me and few friends know about it. It is very difficult to read because are not only the letters different but also the rules of grammar are different. Actually, I can write with this language in 3 different languages! My 3 languages that I have in my mind (Italian, Greek, English). I can write a sentence with a word 11. Ο Ζαχαρίας, ο οποίος ήθελε να γίνει μουσικός, κατέγραψε στίχους αγγλικών τραγουδιών και τους μετέφρασε στα ελληνικά. Stayed up late last night, Lying here in bed, Still looking for words, Still writing letters in my head. τη συνέχεια, ηχογράφησε τραγούδια, που είχε γράψει ο ίδιος και πρόσθεσε το CD με τα ηχογραφημένα τραγούδια στο ημερολόγιο του. 12. Η Αθηνά συνέλεξε αγγλικές λέξεις από προϊόντα (όπως Pampers, Dove, Carnation κ.λπ.) και αγγλικές λέξεις που βρίσκονται στο περιβάλλον μας (όπως σε σήματα, διαφημιστικές πινακίδες, ελληνικά περιοδικά και ελληνικές εφημερίδες κ.λπ.). Χωρίς να το ξέρει, πραγματοποίησε μια μελέτη «επαφής γλωσσών». 13. Η Ελένη έγραψε για τον πόλεμο του Ιράκ, που ήταν τότε στην επικαιρότητα και απασχολούσε τους μαθητές καθώς και την ευρύτερη κοινωνία. Όλοι οι μαθητές έγραψαν ένα κείμενο παρόμοιο με το παρακάτω μετά από μια σειρά μαθημάτων με θέμα τον πόλεμο. War is a terrible thing. I am 16 years old and I read about war in my history books. I have seen it on films in action movies that become popular because of the bloody scenes they show. Now, I see it it in in full colour in television. The difference is that now it is real. The children that I see in hospitals are not part of a movie cast but are real human beings. The journalists and cameramen around them, filming their tragedy may win Pulitzer Prizes for their coverage. The most tragedy, the more valuable the shot. I fell that I do not have the power to stand against world powers as I am only 16 years old. I don t know if my protest will be heard but deep in my heart I know that I must express my opinion. I think that humans caused these tragedies themselves. I can only hope that things can go better in the future. I have faith in mankind and I believe that we can make the world a better place if we just be together and stop being selfish. Human life is a valuable thing, but in war it has no value at all. Even one person can make a difference even one life. Imagine what the world would be like if important people like Leonardo Da Vinci, Michael Angelo and William Shakespeare had not been born or had died in war. I do not know what the future of mankind will be like. 5. Συμπέρασμα Οι περισσότεροι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα του ημερολογίου και χρησιμοποίησαν το ημερολόγιό τους ως χώρο έκφρασης της ταυτότητας τους. Ωστόσο, δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί, προπάντων στο Λύκειο, όπου οι μαθητές ασχολούνται κυρίως με την αξιολόγηση και τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να ζητήσεις από τους μαθητές να είναι δημιουργικοί ή να εκφράσουν την

11 116 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο προσωπικότητα ή τα ενδιαφέροντα τους ξαφνικά στην Α, Β ή Γ Λυκείου, όταν στα προηγούμενα χρόνια δεν ζητήθηκε ποτέ από αυτούς ή ζητήθηκε σπάνια κάτι αντίστοιχο. Επίσης, για να πραγματοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα ο μαθητής πρέπει να «εμπιστεύεται» τον καθηγητή του και ο καθηγητής πρέπει να σέβεται αυτήν την εμπιστοσύνη. Τπήρξαν άριστα ημερολόγια, αλλά υπήρξαν και πολλά ημερολόγια που έμοιαζαν με απλές αντιγραφές από κείμενα βιβλίων. Οι «αριστούχοι» μαθητές δεν έγραφαν πάντα άριστα ημερολόγια. Αντίθετα, πολλοί μαθητές που είχαν χαμηλό μέσο όρο βαθμολογίας στα άλλα μαθήματα ή μαθητές που συνήθως δεν είχαν υψηλούς βαθμούς στα Αγγλικά ήταν στην πραγματικότητα πολύ πιο δημιουργικοί και ταλαντούχοι σε άλλους τομείς όπως η μουσική, ο χορός, η δημιουργική γραφή, το θέατρο κ.λπ., και αυτό ήταν εμφανές στο ημερολόγιο τους. Επίσης, πολλοί από τους πιο ταλαντούχους συγγραφείς δεν είχαν μεγάλη ή δεν είχαν καθόλου επιτυχία στις πανελλαδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Σο σχολείο δεν φαίνεται να καλλιεργεί ή να αξιολογεί τη δημιουργικότητα ή δεν παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξή του. Σο «ημερολόγιο ταυτότητας» μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη γλώσσα στόχο, αλλά, κυρίως, μπορεί να παράσχει τον κατάλληλο χώρο για τη μέγιστη επένδυση ταυτότητας, εγγενές κίνητρο (intrinsic motivation), μέγιστη γνωστική συμμετοχή, κριτικό αλφαβητισμό, παροχή βοηθημάτων, επικοινωνία μεταξύ του μαθητή και του δασκάλου και βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων. Μέσω του ημερολογίου ταυτότητας, η γλώσσα στόχος χρησιμοποιείται, για να ερευνήσει ο μαθητής και για να εκφράσει την ταυτότητα του, να ερευνήσει και να εκφράσει ενδιαφέροντα, να δημιουργήσει λογοτεχνικά κείμενα και τέχνη, να εξετάσει με κριτικό τρόπο την κοινωνική πραγματικότητα και να εκφράσει τις απόψεις του για αυτήν. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται σε μια μετασχηματιστική παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τον κριτικό αλφαβητισμό. Σο ημερολόγιο μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο, για να διευκολύνει στους μαθητές να κατανοήσουν και να «ανακαλύψουν» τον εαυτό τους, το κοινωνικό τους περιβάλλον, το παρελθόν και το μέλλον (Norton & Toohey 2004:1). Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν δημιουργικοί, ενδυναμωμένοι και κριτικοί πολίτες (Cummins 2000, 2001). Βιβλιογραφία Allison, D. (1998). Investigating learners course diaries as exploration of language. Language Teaching Research, 2003(2), (24 47) Barrios, B. (2003). The year of the blog: Weblogs in the writing classroom. bgsu. edu/cconline/barrios/blogs/ Campbell, A. (2005). Weblog Applications for EFL/ESL Classroom Blogging: A Comparative Review. TESLEJ, 2005(9/3), (1-12) Cope, M. and Kalantzis M. (eds.) (2000). Multiliteracies: Literacy learning and the design of social futures, London and New York: Routhledge Cummins, J. (1996). Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society, Ontario: California Association for Bilingual Education Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire, Clevedon: Multilingual Matters Egan, K. (1992). Imagination in Teaching and Learning: The Middle School Years, Chicago: The University of Chicago Press Fellner, T. and Apple, M. (2006). Developing writing fluency and lexical complexity with blogs. The JALT CALL Journal, 2006 (2/1), (15-26)

12 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 117 Godwin-Jones, B. (2003). Blogs and Wikis: Environments for Online Collaboration. Language Learning & Technology, 2003 (7/2), (12-16) Gruwell, E. (2007). The Freedom Writers Diary Teacher s Guide, New York: Broadway Books Gruwell, E. (1999). The Freedom Writers Diary: How a Teacher and 150 Teens Used Writing to Change Themselves and the World Around Them. New York: Broadway Books Κούρτη-Καζούλλη, Β. & Σζανετοπούλου, Α. (επιμλ.) (2003). Εμείς οι άλλοι: Μελετώντας την ετερότητα στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου, Ρόδος: Σέχνη Kelly, M. (2007). Journals in the Classroom. Your Guide to Secondary School Educators. about. com/cs/writingresources/a/journals. htm Hess, R. (2006). La practique du journal, comme construction du moment intercultdural. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 2006 (2), (μετάφραση Ε. Θεοδωροπούλου) Norton, B and Toohey, K. (2004). Critical Pedagogies and Language Learning, Cambridge: Cambridge Applied Linguistics Pinkman, K. (2005). Using blogs in the foreign language classroom: Encouraging learner independence. The JALT CALL Journal, 2005 (1/1), Simard, D. (2004). Using Diaries to Promote Metalinguistic Reflection among Elementary School Students. Language Αwareness, 2004 (13/1), Spack, R. and Sadow, C. (1983). StudentTeacher Working Journals in ESL Freshman Composition, TESOL Quarterly, 1983 (17/4), Van Lier, L. (2007). Actionbased Teaching, Autonomy and Identity. Innovation in Language Learning and Teaching, 2007 (1/1), Ward, J. (2004). Blog Assisted Language Learning (BALL): Push button publishing for the pupils. TEFL Web Journal, 2004 (3/1), Wells, G. (1999). Dialogic inquiry: Towards a sociocultural practice and theory of education, Cambridge: Cambridge University Press Winterowd, R. W. and Murray, P. Y. (1983). English Writing and Language Skills, New York: Harcourt Brace Jovanovich Publishers 1 Καθηγήτρια ήταν η Αρετή Σζανετοπούλου, η οποία επιμελήθηκε και το βιβλίο. 2 Δε χρησιμοποιούνται τα πραγματικά ονόματα των μαθητών.

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Διγλωσσία και Εκπαίδευση

Διγλωσσία και Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Διγλωσσία και Μάθηση Διδάσκουσα: Ρούλα Τσοκαλίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Σάββατο, 21 Μαΐου 2016, 09:00-16:00 Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύς και πλάγιος λόγος. Μια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία τους στο δημοτικό σχολείο μέσω των κόμικς

Ευθύς και πλάγιος λόγος. Μια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία τους στο δημοτικό σχολείο μέσω των κόμικς Ευθύς και πλάγιος λόγος. Μια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία τους στο δημοτικό σχολείο μέσω των κόμικς Αμαραντίδου Κυριακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, υποψ. PhD Πουγαρίδου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 624 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama

Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama Learn Modern Greek by means of the Glottodrama method Έχεις κουραστεί από τα συνηθισμένα μαθήματα ξένων γλωσσών; Έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γλώσσας σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας: Αξιοποίηση των γλωσσών των μαθητών μας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Διδασκαλία γλώσσας σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας: Αξιοποίηση των γλωσσών των μαθητών μας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Διδασκαλία γλώσσας σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας: Αξιοποίηση των γλωσσών των μαθητών μας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Σκούρτου Ελένη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη Οι σχολικές τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Σχολικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ψηφιακή Πολιτότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+» Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2016

Συνέδριο Σχολικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ψηφιακή Πολιτότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+» Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο Σχολικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ψηφιακή Πολιτότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+» Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2016 Σιωπηλό πάτωμα Τι σημαίνει πολιτισμική ταυτότητα;;; Παραδείγματα; Σχέση με την πολιτότητα;

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012

Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012 Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα POWER έργο POWER διαδικασία αξιολόγηση Κριτήρια αξιολόγησης Αποτελέσματα έρευνας POWER κοινοπραξία Διεθνές έργο POWER (People on Work Empowerment Resources) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ MYP

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ MYP ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ MYP Όταν οι νέοι άνθρωποι μπορούν να συνδυάσουν το περιεχόμενο ενός γνωστικού αντικειμένου με τη δική τους εμπειρία, κατανοούν καλύτερα και η κατανόηση αυτή τους δίνει κίνητρο μάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 Τεύχος Πρώτο Χειμώνας 2015 Γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα... Στις 17 & 19 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα στο Ελληνικό Σχολείο. οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Learn vocabulary through music

Learn vocabulary through music Learn vocabulary through music Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΑΡΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα