Η ευρωπαϊκή πολυγλωσσία και η αξιοποίησή της στο σχολείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ευρωπαϊκή πολυγλωσσία και η αξιοποίησή της στο σχολείο"

Transcript

1 Η ευρωπαϊκή πολυγλωσσία και η αξιοποίησή της στο σχολείο Ανάλυση δύο ελληνικών ζωνών στο πλαίσιο μια διεθνούς έρευνας Γιώργος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Με τη συνεργασία των: Christine BECKMANN, Christiane BLONDIN, Annick FAGNANT, Christelle GOFFIN, Joanna GåRECKA, Romain MARTIN, Cathçrine MATTAR, Franz-Joseph MEIéNER, Edyta MOSORKA, Agnieszka NOWICKA, Vçronique PELT, Monique REICHERT, Anna SCHRèDER-SURA, Hanna SKRIVêNEK, Weronika WILCZYŃSKA, Bernadeta WOJCIECHOWSKA.

2 Συντονισμός Universitç de Liíge (Βέλγιο) Unitç d analyse des systímes et des pratiques d enseignement Εταίροι Justus-Liebig-Universitôt Gieéen (Γερμανία) Abt. Didaktik der romanischen Sprachen Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα) Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Universitç du Luxembourg (Λουξεμβούργο) Educational Measurement and Applied Cognitive Science Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Πολωνία) Instytut Filologii Romanskiej Σχέδιο που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Πρόγραμμα Σωκράτης Σύμβαση N± / SO2 61OBGE

3

4 Η ευρωπαϊκή πολυγλωσσία και η αξιοποίησή της στο σχολείο Ανάλυση δύο ελληνικών ζωνών στο πλαίσιο μια διεθνούς έρευνας Γιώργος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Σεπτέμβριος 2007 Με τη συνεργασία των: Christine BECKMANN, Christiane BLONDIN, Annick FAGNANT, Christelle GOFFIN, Joanna GåRECKA, Romain MARTIN, Cathçrine MATTAR, Franz-Joseph MEIéNER, Edyta MOSORKA, Agnieszka NOWICKA, Vçronique PELT, Monique REICHERT, Anna SCHRèDER-SURA, Hanna SKRIVêNEK, Weronika WILCZYŃSKA, Bernadeta WOJCIECHOWSKA. Projet soutenu par la Commission europçenne Direction gçnçrale de l çducation et de la culture Programme Socrates Convention : N± / SO2 61OBGE

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 9 Μέρος Ι: Το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 11 Κεφάλαιο 1: Οι στάσεις και τα κίνητρα για εκμάθηση γλωσσών σε ένα περιβάλλον πολυγλωσσίας 13 Κεφάλαιο 2: Η μεθοδολογία της έρευνας 37 Μέρος ΙΙ: Οι μαθητές και οι γλώσσες σε δύο ελληνικές ζώνες 63 Κεφάλαιο 3: Το νησί της Χίου (Ζώνη 1) 67 Κεφάλαιο 4: Ο νομός Βοιωτίας (Ζώνη 2) 85 Μέρος ΙΙΙ: Πέρα από τις ζώνες 103 Κεφάλαιο 5: Συνολικές και συγκριτικές όψεις των αποτελεσμάτων 105 της ευρωπαϊκής έρευνας Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα και προτάσεις 149 Βιβλιογραφία 167 Παράρτημα: Τα ερωτηματολόγια της έρευνας 173

6

7 Οι συγγραφείς ευχαριστούν θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κύριο Jean-Yves Stefani, για την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου. Επιθυμούν επίσης να ευχαριστήσουν επίσης τους τρεις εμπειρογνώμονες, Michel Candelier, Sophie Genelot και Christian Monseur για τις πολύτιμες συμβουλές τους στις διάφορες φάσεις του σχεδίου. Για το ελληνικό μέρος της έρευνας, ο Γιώργος Ανδρουλάκης εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη συνεργασία στους Νίκο Σηφάκη, Βάσω Χατζηνικήτα, Μαρία Αλεξανδρή, Μαρίνα Βήχου, Σοφία Λάχλου, Ράνια Χρυσανθοπούλου και Δώρα Ντάνου. Φυσικά, αυτή η έρευνα θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία, συχνά ενθουσιώδη, των προνομιακών πληροφορητών μας, των διευθυντών των σχολικών μονάδων, και των δεκάδων εκπαιδευτικών που διευκόλυναν την έρευνα, καθώς και των μαθητών που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο. Τους ευχαριστούμε όλους!

8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκδοση Η ευρωπαϊκή πολυγλωσσία και η αξιοποίησή της στο σχολείο. Ανάλυση δύο ελληνικών ζωνών στο πλαίσιο μια διεθνούς έρευνας είναι καρπός μιας συνεργατικής ερευνητικής δουλειάς από πέντε ερευνητικές ομάδες, χάρη στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πανεπιστημίων στα οποία ανήκουν αυτές οι ομάδες: το Πανεπιστήμιο του Γκίσεν στη Γερμανία (Christine BECKMANN, Franz-Joseph MEI NER et Anna SCHR DER-SURA), το Πανεπιστήμιο της Λιέγης στο Βέλγιο (Christiane BLONDIN, Annick FAGNANT και Christelle GOFFIN), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα (Γιώργος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ), το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου (Romain MARTIN και V ronique PELT) και το Πανεπιστήμιο A. Mickiewicz στην Πολωνία (Joanna G RECKA, Edyta MOSORKA, Agnieszka NOWICKA, Hanna SKRIVµNEK, Weronika WILCZYŃSKA, Bernadeta WOJCIECHOWSKA). Η Ανώτατη Σχολή της Γερμανόφωνης Κοινότητας του Βελγίου (Cath rine MATTAR) συνέδραμε επίσης στο σχέδιο. Η ομάδα του Πανεπιστημίου της Λιέγης ανέλαβε τον συντονισμό της έρευνας και συνεργάστηκε με τους διάφορους εταίρους στις διάφορες φάσεις του σχεδίου. Επισημαίνουμε τους ειδικούς ρόλους που ανέλαβαν το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύνταξη του θεωρητικού πλαισίου), το Πανεπιστήμιο A. Mickiewicz (προετοιμασία των ερευνητικών εργαλείων), τα Πανεπιστήμια της Λιέγης και του Λουξεμβούργου (επεξεργασία των δεδομένων και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων) και το Πανεπιστήμιο του Γκίσεν (συνολική και συγκριτική ανάλυση και δημιουργία μιας ιστοσελίδας - - για τη διάχυση του συνόλου του σχεδίου). Κάθε χώρα-εταίρος συνεισέφερε βέβαια στις διάφορες φάσεις του σχεδίου, οργάνωσε τη συλλογή δεδομένων στην οικεία χώρα, ανέλυσε και σχολίασε τα αποτελέσματα των γεωγραφικών ζωνών που την αφορούσαν. Τέλος, σημειώνουμε επίσης την ανάληψη του δεύτερου σκέλους του σχεδίου Σωκράτης από τις ομάδες του Πανεπιστημίου του Μονς-Ενό στο Βέλγιο (Fr d rique Artus και Marc Demeuse) και του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου (Romain Martin και Monique Reichert). Αυτό το δεύτερο σκέλος σχετίζεται με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων στις γλώσσες και δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα έκδοση. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Επιτροπής είναι η αύξηση της προσωπικής πολυγλωσσίας, ώστε κάθε πολίτης να αποκτήσει πρακτικές δεξιότητες σε τουλάχιστον δύο άλλες γλώσσες πέρα από τη μητρική του (Commission des Communaut s europ ennes, 2005, 4-5). Η πράξη Η ευρωπαϊκή πολυγλωσσία και η αξιοποίησή της στο σχολείο διήρκεσε από την 1η Οκτωβρίου 2005 μέχρι την 30 η Σεπτεμβρίου Στοχεύει κυρίως σε μια καλύτερη κατανόηση των στάσεων των νέων υποχρεωτικής εκπαίδευσης απέναντι σε μια ποικιλία γλωσσών διαφορετικού στάτους και κινήτρων στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε καθεμία από αυτές, απέναντι στις πηγές της σχολικής ύλης όπως επίσης και στην εφαρμογή φάσεων ώστε να ξεπερνούν τα εμπόδια της πολυγλωσσίας και να ευαισθητοποιούνται τους απέναντι σε διάφορους παράγοντες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Στην έρευνα αυτή διακρίνουμε, κάθε φορά που αυτό φαίνεται χρήσιμο, την κοινωνική από την ατομική πολυγλωσσία. Ενώ η πρώτη είναι αποτέλεσμα της μετανάστευσης και της χρήσης πολλών γλωσσών στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, η δεύτερη αφορά έναν ομιλητή που στην πορεία μαθαίνει πολλές γλώσσες, πέρα από τη μητρική του. Σύμφωνα με τον ορισμό μιας ομάδας γλωσσολόγων-διδακτολόγων, ένα πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί πολύγλωσσο όταν μπορεί να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον τρεις γλώσσες (Bertrand &

10 Christ, 1990, 44). Ο ορισμός αυτός δεν απαιτεί να γνωρίζει το πρόσωπο τις γλώσσες στον ίδιο βαθμό αρτιότητας. Αντίθετα με την κοινωνική πολυγλωσσία, η ατομική πολυγλωσσία μπορεί να σχεδιαστεί, για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής πολιτικής της οποίας είναι προϊόν. Πολυάριθμα κείμενα ακολουθούν αυτήν τη θεωρητική και γλωσσοπολιτική κατεύθυνση (Bªr, 2004, Bertrand & Christ, 1990, Mei ner, 1993). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά θα κάνουμε κυρίως λόγο σε αυτή τη μελέτη για δέκα ευρωπαϊκές ζώνες, διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Πράγματι, η μεθοδολογική πρωτοτυπία του σχεδίου έγκειται στον καθορισμό ζωνών που κάθε μία παρουσιάζει μια σχετική ομοιογένεια στο επίπεδο του γλωσσικού περιβάλλοντος, με τρόπο ώστε να διεξαχθεί σε αυτές μια ποσοτική έρευνα της οποίας τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ποιοτικά, με αναφορά σε αυτά τα ειδικά περιβάλλοντα. Με άλλα λόγια, η έρευνα δε διεκδικεί καθόλου την αντιπροσωπευτικότητα για τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο, αλλά για τις δέκα διαφοροποιημένες ευρωπαϊκές ζώνες που βρίσκονται σε αυτές τις πέντε χώρες. Η παρούσα μελέτη δομείται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας στις δύο ελληνικές ζώνες που αναλύθηκαν, της Χίου (ζώνη 1) και της Βοιωτίας (ζώνη 2), αφού πρώτα δοθούν πληροφορίες για το περιβάλλον των ζωνών αυτών. Αναζητούνται εξηγήσει των αποτελεσμάτων στις ζώνες αυτές σε συνάρτηση με τα διάφορα χαρακτηριστικά της και με τις πληροφορίες που αντλήθηκαν στην έρευνα. Στο τρίτο μέρος της μελέτης, παρουσιάζονται πρώτα τα συνολικά και συγκριτικά αποτελέσματα και στη συνέχεια συνθέτονται οι κύριοι άξονες των αποτελεσμάτων και διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις προς τα πρόσωπα που έχουν ευθύνη και δυνατότητα αποφάσεων στον τομέα της διδασκαλίας των γλωσσών (ευρωπαϊκές, εθνικές ή τοπικές αρχές), αλλά ακόμη και προς τους γονείς των μαθητών. Πέρα από την παρούσα, εθνική μελέτη για την Ελλάδα στο πλαίσιο του σχεδίου, η έρευνα κατέληξε επίσης σε μια διεθνή έκθεση, συνταγμένη στη γαλλική γλώσσα, και σε τέσσερις άλλες μονογραφίες εθνικές αναφορές για τη Γερμανία (στη γερμανική), το Βέλγιο (στη γαλλική), το Λουξεμβούργο (στη γαλλική) και την Πολωνία (στην πολωνική γλώσσα). Το σύνολο των αποτελεσμάτων μπορεί να τηλεφορτωθεί στην ιστοσελίδα:

11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ Η γλωσσική πολυμορφία και η πολυγλωσσία αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα σε όλες της ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η γλωσσική πολιτική διάφορων χωρών δεν είναι πάντα διατεθειμένη να τις λάβει υπόψη. Έτσι, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Πολωνία, Γερμανία) αναγνωρίζουν μία μόνο επίσημη γλώσσα και η πολιτική που ακολουθούν ευνοεί de facto τη μονογλωσσία. Σε άλλες χώρες (Ισπανία), ακολουθείται μια πολιτική γλωσσικής αυτονομίας, στο βαθμό που, παράλληλα με την επίσημη γλώσσα του κράτους, οι περιφερειακές γλώσσες αποκτούν τοπική αναγνώριση. Ο γλωσσικός φεντεραλισμός 1 εφαρμόζεται σε χώρες (Βέλγιο, Ελβετία) συγκροτούμενες από περιοχές που κατέχουν τη δική τους επίσημη γλώσσα και αποτελούν ταυτόχρονα επίσημες γλώσσες του ομοσπονδιακού κράτους. Τέλος, η θεσμική πολυγλωσσία ισχύει σε ένα περιορισμένο αριθμό χωρών (εκ των οποίων το Λουξεμβούργο): η κρατική διοίκηση αναγνωρίζει δύο ή τρεις γλώσσες για το σύνολο της επικράτειας. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται, από τη μέρα που δημιουργήθηκε, υπέρ της πολυγλωσσίας στους κόλπους της, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε απλώς, για δεκαετίες, την προστασίας των επίσημων γλωσσών των χωρών-μελών. Οι αρχές της μηδιάκρισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων, των αγαθών και των υπηρεσιών εφαρμόστηκαν στο γλωσσικό πεδίο, με την υποστήριξη μιας σταθερής πολιτικής στο θέμα των γλωσσών παρά τα οικονομικά προβλήματα (κόστος μεταφράσεων και άλλων υπηρεσιών). Σήμερα, πιστή στο δόγμα της ενότητας στη διαφορετικότητα, η πολιτική της πολυγλωσσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρθρώνεται γύρω από τρεις στόχους: ενθάρρυνση της εκμάθησης γλωσσών και προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας στην κοινωνία, υποστήριξη μιας αποδοτικής πολύγλωσσης οικονομίας, διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γλώσσα τους 2. Για να γίνει αυτό, η σύνοδος θέτει σε εφαρμογή μια σειρά πράξεων, σχετικές με τη λειτουργία και την έρευνα και χρηματοδοτεί πολλά γλωσσικά προγράμματα, συνεργασίας, που βοηθά στην οπτικοακουστική παραγωγή και στη μετάφραση. Μια πρόσφατη συζήτηση της Συνόδου ευρωπαϊκών κοινοτήτων στη Ευρωβουλή και στο Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Συνόδου, υπέρ της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005, 3). Εξάλλου, η αναφορά του προγράμματος Ευρυδίκη (2005) τονίζει την εκμάθηση γλωσσών. Αυτό δείχνει ότι καταλαμβάνει σημαντική θέση στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά ο στόχος της αξιολόγησης και της αξιοποίησης της γλωσσικής διαφορετικότητας συναντιέται λιγότερο. Στις περισσότερες χώρες, στην πραγματικότητα, τα αγγλικά αποτελούν την πρώτη ξένη γλώσσα και η εκμάθηση άλλων γλωσσών πέρα από τα γερμανικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά, 1 Siguan, 1996, Commission, 2005, 3.

14 γαλλικά και τα ρωσικά είναι λιγότερο διαδεδομένη. Οι γλώσσες των αλλόφωνων μαθητών δεν αξιοποιούνται. Το Ευρωβαρόμετρο 64.3 (TNS Opinion & Social, 2006) επιβεβαιώνει τις τάσεις με βάση τις απαντήσεις ενηλίκων (15 ετών και πάνω) σε ένα ερωτηματολόγιο: εάν 38 % λένε ότι μιλούν αγγλικά, 14 τα γαλλικά, 14 γερμανικά, 6 ισπανικά, 6 ρωσικά et 3 ιταλικά, καμία άλλη γλώσσα δεν ξεπερνά το 1 %. Τι μας μαθαίνει η επιστημονική λογοτεχνία όσον αφορά τους παράγοντες που εξηγούν αυτή την κατάσταση; Στις επόμενες σελίδες, η σύνθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων θα επικεντρωθεί στις παραμέτρους που επηρεάζουν το κίνητρο της μάθησης μιας ή περισσότερων γλωσσών και θα παρουσιάσει τις γνώσεις που σχετίζονται με τις στάσεις και την πολυγλωσσία.

15 Ι. ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Ως κεντρικό πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας, η μελέτη των γλωσσικών στάσεων συνδέθηκε συχνά με τα γλωσσικά ιδιόλεκτα μέσα στη ίδια τη γλώσσα. Είναι λόγος για τον οποίο η παράδοση της έρευνας στο πεδίο αυτό χαρακτηρίζεται από τη συχνότητα ερευνών σχετικά με την πρόσληψη των διαλέκτων, κυρίως εφαρμόζοντας την έμμεση τεχνική του matched-guise 1. Και μάλιστα, αυτό το σχέδιο ενδιαφέρεται κυρίως για τις στάσεις απέναντι στις γλώσσες στην ολότητά τους (για παράδειγμα : γαλλικά, γερμανικά, πολωνικά, κλπ.), ακόμα κι αν δεν μπορούμε πραγματικά να αγνοήσουμε την εσωτερική κοινωνικογλωσσική ποικιλία στα συστήματά τους. 1. ΣΤΑΣΕΙΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την ψυχολογία, μια στάση είναι μια περιληπτική αξιολόγηση ενός αντικειμένου ή μια ιδέας (Bohner & Janke, 2002, 5). Μία από τις κλασικές ερμηνείες των γλωσσικών στάσεων είναι αυτή του λεξικού του Crystal (1985) : οι γλωσσικές στάσεις είναι συναισθήματα που οι άνθρωποι έχουν για τη γλώσσα τους και για τη γλώσσα των άλλων. Πράγματι, βλέποντας spectre ερευνών στάσεων, αξίζει να προσθέσουμε την έννοια της γλωσσικής ποικιλίας δίπλα στην αναφορά της λέξης γλώσσα στον παρακάτω ορισμό. Αυτά τα συναισθήματα παρουσιάζονται συνήθως πέρα από τα όρια, θετικά ή αρνητικά, κολακευτικά ή όχι. Βέβαια, υπάρχουν επίσης ουδέτερες συμπεριφορές και η έννοια της συνέχειας που είναι η πιο κατάλληλη για να περιγράψουμε την πραγματικότητα. Ωστόσο, η έννοια των στάσεων, ο ακρογωνιαίος λίθος πολλών εργασιών της κοινωνικής ψυχολογίας, δεν περιορίζεται στα μόνα συναισθήματα. Κρίθηκε ενδιαφέρον, στα πλαίσια αυτού του σχεδίου, να προσθέσουμε σ αυτό το στοιχείο affective, ένα γνωστικό στοιχείο (οι γνώσεις αλλά επίσης οι σκέψεις, οι πεποιθήσεις, οι ιδέες που έχουμε, οι αξίες που μας διακατέχουν) και ένα στοιχείο conative, το να γνωρίζουμε δηλαδή, την προδιάθεση, l impulsion να αντιδράσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό το τελευταίο στοιχείο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο που οδηγεί τις στάσεις, απέναντι στη γλώσσα, προς ένα κίνητρο για μάθηση και παραπέρα στην παρατηρήσιμη συμπεριφορά, στη γνώση μιας γλώσσας. Και αυτό συμβαίνει παρόλο που υπάρχει συχνά αστάθεια μεταξύ στάσεων και πράξεων που συνδέονται με αυτές τις συμπεριφορές. (Edwards, 1995, 97). Οι λεκτικές συμπεριφορές, είναι η επιφανειακή εκδήλωση πεποιθήσεων και κυρίως αξιών sous-jacentes et implicites, που είναι δύσκολο να αποκαλυφθούν μέσω των ερευνών. Αυτή η ιδεολογία που συνιστά και αντιμετωπίζει τις συμπεριφορές μια δεδομένης κοινωνίας, εξαρτάται από την ιστορία και το κοινωνικό υπόβαθρο. Συνοψίζοντας τις περιλήψεις διάφορων ερευνών βασισμένες στις στάσεις της εποχής, ο Fasold (1984) κάνει λόγο για πέντε είδη επιδράσεων των γλωσσικών στάσεων: α) οι γλωσσικές στάσεις συνήθως περιλαμβάνουν τις στάσεις των ομιλητών μιας γλώσσας ή τη γλωσσική ποικιλία β) οι γλωσσικές στάσεις τείνουν να καταλήγουν ως αλλαγές προφοράς 1 Για πληροφορίες σχετικές με τη λέξη matched guise, βλ. την επόμενη παράγραφο.

16 γ) οι γλωσσικές στάσεις μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους μαθητές τους δ) οι στάσεις απέναντι στη γλώσσα μπορούν να επηρεάσουν την εκμάθηση ξένων γλωσσών ε) οι γλωσσικές στάσεις μπορούν να επηρεάσουν την αμοιβαία κατανόηση δύο γλωσσικών ιδιολέκτων. Είναι προφανές ότι η παραπάνω θέση (δ) αφορά άμεσα το σχέδιό μας καθώς αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια αφετηρία, ενώ η επισήμανση (γ) περιγράφει καταστάσεις πολύγλωσσων τάξεων ή με πολλά ιδιόλεκτα όπου η κυρίαρχη γλώσσα θεωρείται γενικώς σας ανώτερη. Οι γλωσσικές στάσεις ταιριάζουν με το σχήμα του γλωσσολογικού κεφαλαίου, Bourdieu (1982), αφού επηρεάζουν τις γλωσσικές ανταλλαγές και συμμετέχουν στη δημιουργία δυναμικών σχέσεων. Με αυτή την οπτική, η γλωσσική παραγωγή καθορίζεται από αυτό που ο Bourdieu ονόμασε γλωσσικό habitus, δηλαδή την ιστορικά και κοινωνικά συγκροτημένη καθιέρωση εμπειριών στις γλωσσικές αγορές. Με τον όρο αυτό εννοούμε την εσωτερική τάση κάθε ομιλητή απέναντι σε συγκεκριμένα είδη, τύπους γλωσσικής παραγωγής, διαμορφωμένη σε μεγάλο βαθμό από την ιστορία της κοινωνικής διάδρασης κάθε ομιλητή και από τη σημασία αξιών που αποδίδονται στη γλώσσα κάποιου και στις άλλες γλώσσες. Είναι απαραίτητο για την εργασία μας να κατανοήσουμε ότι κάθε κοινωνιογλωσσικό υπόβαθρο ως μια γλωσσική αγορά (άλλος ένας όρος δανεισμένος από το Bourdieu) όπου οι ομιλούμενες γλώσσες και η εκμάθησή τους συνοδεύεται από μερικές αξίες. Ο αυξημένος αριθμός ερευνών σε γλωσσικές στάσεις προϋποθέτει ότι ακόμα κι αν προέρχονται από υποθετικές κατασκευές, είναι αρκετά σταθερές για να εντοπιστούν και να μετρηθούν. Ταυτόχρονα, είναι αλήθεια, ότι οι γλωσσικές στάσεις θεωρούνται, τις περισσότερες φορές, ατομικά συναισθήματα που μπορούν βέβαια να προστεθούν για να δώσουν ποσοτικά αποτελέσματα αλλά λιγότερη προσοχή αποδίδεται, σε έρευνες που εξετάζουν πίσω από τις στάσεις, σε αυτό που μοιράζεται για να παράγει ατομικές κα μετρήσιμες στάσεις. Η έννοια αναπαράσταση είναι χρήσιμη σ αυτό το σημείο. Ο κοινωνιολόγος Durkheim ήταν ο πρώτος που επινόησε την έννοια των συλλογικών αναπαραστάσεων για να εξηγήσει την ποικιλία κοινωνικών φαινομένων (Jodelet, 1989). Οι συλλογικές αναπαραστάσεις διαφέρουν από τις κοινωνικές πλησιάζοντας πιο πολύ σε λογικές κατηγορίες και invariantes του πνεύματος στις οποίες εγγράφονται, σύμφωνα με τον Durkheim, όλα τα είδη γνώσης. Η αρχική έννοια των συλλογικών αναπαραστάσεων εξελίχθηκε σε αυτή των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Σχετικά με τις σχέσεις αναπαραστάσεων και στάσεων, ο ψυχαναλυτής Moscovici θεωρεί τις στάσεις σα μία από τις τρεις διαστάσεις της αναπαράστασης που επηρεάζουν τη συμπεριφορά, οι άλλες δύο είναι η πληροφορία (το σύνολο των γνώσεων του αντικειμένου που διαθέτει το υποκείμενο) και το πεδίο αναπαράστασης (το κοινωνικό μοντέλο, η δόμηση και η ιεράρχησης των διαθέσιμων στοιχείων ενός αντικειμένου) (Moscovici, 1976, ). Η στάση είναι η διάσταση που αποτελεί τη σφαιρική κατεύθυνση της αναπαράστασης και η μόνη που συνδέεται με τη συμπεριφορά. Είναι η πιο διαδεδομένη διάσταση και πρώτη στην ανάπτυξη. Η διάσταση των στάσεων περικλείει τις απόψεις και τα στερεότυπα που αποτελούν μαζί με τις στάσεις, στάδια ή μορφές οργάνωσης μιας απάντησης για την εξέταση μιας συμπεριφοράς (Moscovici, 1976, 269). Όσον αφορά την έννοια των στάσεων, ο Moscovici σημειώνει ότι πέρα από συνδετικό ρόλο της μεταξύ κοινωνικού και ψυχολογικού, η επιτυχία της οφείλεται στον επεξηγηματική εξουσία: εξηγούμε κάθε απάντηση σε σχέση με τη στάση που την υπονοεί. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι οι στάσεις

17 δεν μπορούν να εξηγηθούν παρά μόνο αν εξηγηθούν τα στοιχεία που τις πλαισιώνουν. Ce point nous para t devoir ƒtre retenu pour notre projet de recherche, puisque dans le cadre de l enseignement des langues s expriment des attitudes vari es l gard des objets langues. 2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα, κλασικά πλέον, κοινωνιογλωσσολογικά εγχειρίδια (Hudson 1980, pp ; Fasold 1984, pp ), μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν γλωσσικές στάσεις : soci tale προσέγγιση, άμεση προσέγγιση και έμμεση προσέγγιση. Ποιοτικές γενικώς και σχεδιασμένες μακροπρόθεσμα, οι έρευνες σύμφωνα με την προσέγγιση βασίζονται στην παρατήρηση (συμμετοχική ή όχι)sociøtale περιστάσεων επικοινωνίας ή επιτόπιων εθνογραφικών μελετών. Οι στάσεις προέρχονται από την παρατηρούμενη συμπεριφορά ή από την ανάλυση ηχογραφημένων συζητήσεων ή ακόμη κι από την ανάλυση του περιεχομένου του παραγόμενου γραπτού λόγου μιας κοινότητας. Η βασική μεθοδολογική ερώτηση που προκύπτει, είναι αν μπορούμε λογικά να αποδεχτούμε και σε ποιο βαθμό, ότι η παρατηρούμενη συμπεριφορά είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις σχετικές στάσεις που την υπονοούν. Στην άμεση προσέγγιση, τα υποκείμενα καλούνται να λάβουν οι ίδιοι υπόψη τις στάσεις και να τις εκφράσουν απέναντι στον ερευνητή που παρουσιάζεται που είναι παρών. Σε αυτό το είδος προσέγγισης ανήκουν όργανα προφορικής καταγραφής (δημοσκοπήσεις, διάλογοι) ή γραπτής καταγραφής (ερωτηματολόγια, που περιλαμβάνουν συχνά κλίμακες στάσεων) πολύ διαδεδομένες εδώ και δεκαετίες στην κοινωνιογλωσσολογία. Η εγκυρότητα και η αντιπροσωπευτικότητα τέτοιων μεθόδων, όπως επίσης και η επίδραση του ερευνητή στους ερωτώμενους (αυτό που ο Labov, [1972], ονόμασε το παράδοξο του ερευνητή ) είναι τα κυριότερα μειονεκτήματα της άμεσης προσέγγισης. Η έμμεση προσέγγιση των γλωσσολογικών στάσεων είναι πιο λεπτή και διαπεραστική στο επίπεδο της συνείδησης των υποκειμένων αλλά ασκήθηκε κριτική στο σημείο που ενημερώνει τους ερωτώμενους για το αντικείμενο της έρευνας. Η πιο γνωστή τεχνική αυτής της προσέγγισης είναι αυτή του μεταμφιεσμένου ομιλητή (matched guise), όπου οι ερωτώμενοι ακούν ηχογραφημένα αποσπάσματα ομιλητών, διαφορετικού γλωσσικού ύφους, διαφορετικής διαλέκτου και μάλιστα γλώσσας και στη συνέχεια καλούνται να αποδώσουν χαρακτηριστικά στον ομιλητή (στην πραγματικότητα, σε αυτές τις διαφορετικές γλωσσικές προσεγγίσεις). Παρόλο που αυτή τεχνική και το είδος του verbal guise όπου οι ερωτώμενοι ακούν ένα αυθόρμητο ηχογραφημένο λόγο διάφορων ομιλητών πάνω στο ίδιο θέμα, έχουν το πλεονέκτημα της μη επιρροής του ερωτώμενου, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά την ποικιλία των απαντήσεων που αναμένονται.

18 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ Οι στάσεις των γλωσσών και η παρουσία τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι είναι δύο σημαντικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση συμπεριφορών θετικών, ουδέτερων ή αρνητικών απέναντι στις γλώσσες. Ενώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαφόρων χωρών δεν προβλέπουν γενικώς καμία συστηματική σχολική δραστηριότητα σχετικά με την κατηγοριοποίηση των γλωσσών με κοινωιογλωσσικά κριτήρια, οι στάσεις των γλωσσών έχουν μια αδιαμφισβήτητη επίδραση στη συμπεριφορά μας απέναντι σ αυτές. Συχνά, κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με πολιτικές προτεραιότητες (για παράδειγμα : επίσημη γλώσσα, γλώσσα μειονότητας, κλπ. cf. infra, IV.1.2) και έχουν επίδραση στον τρόπο που οι ομιλητές και οι μαθητές βλέπουν τη γλώσσα. Έτσι λοιπόν μια επίσημη γλώσσα σε μια χώρα ευνοείται στον εδαφικό χώρο που μιλιέται αφού προσδίδει κύρος, υποστηρίζεται διοικητικά και έχει πολλά πλεονεκτήματα. Από την άλλα πλευρά μια τοπική διάλεκτος των αυτοχθόνων έχει αξία μόνο στον τόπο που μιλιέται αλλά υποβαθμίζεται σε άλλες περιοχές μιας χώρας. Επιπλέον, αυτές οι τοπικές διάλεκτοι, που ονομάζονται συχνά μειονοτικές, μπορούν να έχουν μεγαλύτερη αξία σε μια άλλη χώρα, γεγονός που αλλάζει τη στάση μας απέναντί της (δίνει τους λόγους για να αμυνόμαστε υπέρ αυτής). Κάτω από την ετικέτα μειονοτική γλώσσα ανήκουν επίσης γλώσσες των μεταναστών, που συχνά απουσιάζουν από τη σχολική εκπαίδευση και που έχουν μεγάλη κοινωνική και δημογραφική σημασία σε μερικές χώρες. Η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη σε περιπτώσεις εσωτερικής γεωγραφικής ποικιλίας μιας γλώσσας, που ερμηνεύονται συχνά από τους όρους ντοπιολαλιά, ιδίωμα ή διάλεκτος. Οι έρευνες στις γλωσσικές στάσεις ενδιαφέρονται αρκετά γι αυτές τις ποικιλίες, όπως έχουμε αναφέρει στα παραπάνω κεφάλαια, αλλά αφού μεταδίδονται συχνά προφορικά και δεν εντάσσονται στο σχολική εκπαίδευση, δεν αποτελούν πρωταρχικό σκοπό αυτού του σχεδίου. Η παρουσία των γλωσσών στο κοινωνικό πλαίσιο είναι ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας για τις γλωσσικές στάσεις. Γλώσσα ομιλούμενη σε κοινότητες, που είναι διαφορετική από τη μητρική γλώσσα που μιλιέται στην πλειονότητα του πληθυσμού, ονομάζεται δεύτερη, αλλά ο όρος αυτός δεν εξασφαλίζει ευνοικές στάσεις. Οι ξένες προσδίδουν κύρος, κυρίως οι πιο διαδεδομένες γλώσσες, όπως τα αγγλικά, μετά ατα γαλλικά, τα γερμανικά ή τα ισπανικά. Οι μελέτες δείχνουν ότι λιγότερο διαδεδομένες ξένες γλώσσες προκαλούν γενικώς ουδέτερες στάσεις. (σχετικά με τις στάσεις απέναντι στις γλώσσες, Grosjean, 1982, σ ; Fasold, 1984, κεφ. 6 ; Baker, 1992, κεφ. 3 και 4 ; Holmes, 1992, σ ). Η έννοια των συνόρων φαίνεται ενδιαφέρουσα όσον αφορά τις γλωσσικές στάσεις. Τα γλωσσικά σύνορα δεν συμπίπτουν με τα πολιτικά σύνορα και γίνεται περισσότερο σημαντική η μετακίνηση ατόμων για διάφορους λόγους. Οι γλωσσικές στάσεις είναι γενικώς έντονες και εντοπισμένες από γειτονικές γλώσσες (Calvet 1999), που είναι συχνά στην Ευρώπη ιδιόλεκτα σε γλωσσολογικό και ιστορικό επίπεδο αλλά καμιά φορά γλώσσες γενετικά απομακρυσμένες και/ή όργανα του εχθρού. Η γλωσσολογική συγγένεια και η αλληλοκατανόηση επιφέρουν συχνά θετικές στάσεις, γιατί μπορεί επίσης να σημαίνουν και πολιτισμικές ομοιότητες.

19 ΙΙ. ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ H σημασία του κινήτρου στη μάθηση και πιο συγκεκριμένα στην εκμάθηση γλωσσών είναι ένα κοινό σημείο πολλών θεωριών. Στοιχείο-κλειδί κάθε μοντέλου μάθησης γλωσσών, το κίνητρο καθορίζει γενικώς το βαθμό ενεργής και προσωπικής επίδρασης του μαθητή κατά τη διαδικασία μάθησης. Τα κίνητρα είναι μια συνεισφορά στη διδακτική γλωσσών των επιστημών πέρα από την εφαρμοσμένη γλωσσολογία ή τη γλωσσολογία. Πρόκειται για μια κεντρική έννοια της ψυχολογίας της εκπαίδευσης. 1. ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ : ΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Το 1960, ο Carroll (1962) είχε προτείνει ένα μοντέλο που ενσωματώνει τη δεξιότητα, το κίνητρο και την έκθεση στη γλώσσα, για να προβλέψει την επιτυχία ενός εντατικού μαθήματος ξένων γλωσσών. Το κίνητρο, χρησιμοποιήθηκε αργότερα και όπως σημειώνει ο Spolsky (2000, 159), είτε ως πιθανή εξήγηση ( έλλειψη κινήτρων των μαθητών ), είτε ως στόχος, για μια πιθανή ανακάλυψη ( πώς να αυξήσουμε τα κίνητρα των μαθητών ). Έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για τα κίνητρα. Ενώ ο Carroll είχε διαμορφώσει έναν ορισμό για το προαναφερθέν, με όρους αυστηρά μπιχεβιοριστικούς ( ο χρόνος που ένας μαθητής αφιερώνει για δραστηριότητες εκμάθησης ), για μερικούς ψυχολόγους, το κίνητρο είναι η διαδικασία κατά την οποία μια δραστηριότητα που στοχεύει σε συγκεκριμένο σκοπό τονίζεται και incit e et soutenue (Pintrich & Schunk, 1996, 4). Αυτή η έννοια του σκοπού είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση του κινήτρου που στο εξής ορίζεται σαν την επιθυμία για την επίτευξη του στόχου, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενέργεια όταν εργάζονται για το στόχο αυτό (Oxford & Shearin, 1994). Κατά τον Gardner (1985) το κίνητρο εμπεριέχει ένα σκοπό, μια προσπάθεια, μια επιθυμία για την επίτευξη του στόχου και μια ευνοϊκή στάση απέναντι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι σκοποί, συνδεδεμένοι με τις ανάγκες, και τις στάσεις είναι εξίσου στοιχεία κινήτρων που σύμφωνα με τον Ager (2001, 9), προσανατολίζονται στο γλωσσικό σχεδιασμό. Ακόμα κι αν η σημασία των κινήτρων και η καταλληλότητα των χαρακτηριστικών της οδηγούν σε ομοφωνία, η έννοια είναι πιο ευρεία και πολύπλοκη γεγονός που εξηγεί κατά ένα μεγάλο μέρος την άνθιση της βιβλιογραφίας και τις εσωτερικές διαφορές όπου το κίνητρο αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Από τη διαδομένη διάκριση ανάμεσα στην orientation intégrative και instrumentale, που αγγίζει άμεσα την εκμάθηση γλωσσών, θα μιλήσουμε αργότερα για το θέμα αυτό, που περιλαμβάνεται στο κοινωνιοεκπαιδευτικό μοντέλο του Gardner, και τα κίνητρα intrins«que et extrins«que εμφανίζονται όταν η θεωρία του αυτοκαθορισμού θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί με τη σειρά της (voir II.3.2). Από την άλλη πλευρά, στο σχολικό περιβάλλον εκμάθησης γλωσσών, αξίζει επίσης να διακρίνουμε το μακροπρόθεσμο κίνητρο γλωσσών, απαραίτητο για την επίπονη δουλειά που είναι η ανάπτυξη μια πραγματικής δεξιότητας σε μια νέα γλώσσα (Bogaards 1988, 39) και το βραχυπρόθεσμο κίνητρο που βοηθά στην επίτευξη καθημερινών δραστηριοτήτων σχολικής φύσης.

20 Μπορούμε να αναφέρουμε μια άλλη διάκριση, αυτή του Ολλανδού ψυχοθεραπευτή Hermans (2002), όπου έχουμε από τη μια θετικά και από την άλλη αρνητικά κίνητρα. Σύμφωνα με τα λόγια του Hermans, από τη μια υπάρχει η prestatie motivatie ή κίνητρο για εκπλήρωση και από τη άλλη ο φόβος της αποτυχίας, δύο κίνητρα σταθερής φύσης. Το κίνητρο για εκπλήρωση αφορά την τάση να υπερέχουμε στα ίδια μας τα μάτια (μέγιστη διάσταση) και να λάμπουμε στα μάτια των άλλων. Πρόκειται για μια μόνιμη τάση που έχουμε σε μεγάλο βαθμό που στοχεύει ποσοτικά και ποιοτικά, να πραγματοποιήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο επίδοσης που καθορίζει το ίδιο το άτομο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα τρόπος προσωπικής ευθύνης για τα προσωπικά του αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, ο φόβος της αποτυχίας μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα κίνητρο πρόληψης της αποτυχίας. Περιλαμβάνει δύο διαστάσεις: το θετικό φόβο, μια εγρήγορση που ερεθίζει τις επιδόσεις, και τον αρνητικό φόβο που μπλοκάρει τις επιδόσεις, κυρίως σε περιστάσεις εργασίας σχετικά λίγο δομημένες για το άτομο. Η αύξηση αυτών των δύο αξόνων ανάλυσης οδηγεί στη σύλληψη τεσσάρων τύπων μαθητών ανάλογα με τα κίνητρα : α) μαθητές με αυξημένο κίνητρο de prestation και με θετικό φόβο αποτυχίας β) μαθητές με αυξημένο κίνητρο de prestation και με αρνητικό φόβο αποτυχίας γ) μαθητές με μειωμένο κίνητρο de prestation και με θετικό φόβο αποτυχίας δ) μαθητές με μειωμένο κίνητρο de prestation και με αρνητικό φόβο αποτυχίας. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το κίνητρο για εκμάθηση μια γλώσσας, Dornyei (1994) πρότεινε ένα ταξινομικό πλαίσιο με μια μεγάλη λίστα παραμέτρων, οργανωμένων σε τρία επίπεδα : α) Το επίπεδο της γλώσσας a trait εθνολογικές αξίες και στάσεις, όπως επίσης πολιτισμικές, βιωματικές, διανοητικές και πραγματολογικές, συνδεδεμένες στη γλώσσα στόχο. Αυτές οι αξίες και στάσεις καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό, από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η εκμάθηση της γλώσσας. Οι διαδικασίες κινήτρων σε αυτό το επίπεδο μπορούν να περιγραφούν λεπτομερώς χρησιμοποιώντας παραδοσιακές ιδέες κινήτρων ενταξιμότητας και χρσητικότητας. β) Το επίπεδο του μαθητή περιλαμβάνει διάφορα σταθερά στοιχεία της προσωπικότητας, τα οποία ο μαθητής έχει αναπτύξει στο παρελθόν. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο στοιχεία των διαδικασιών κινήτρων σε αυτό το επίπεδο: την ανάγκη επιτυχίας και τη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αυτή η τελευταία αποτελείται από διάφορα σημεία γλωσσικού άγχους, κατανόησης της δεξιότητας της ξένης γλώσσας, στοιχείων που αφορούν εμπειρίες του παρελθόντος ή προσωπικής αποφασιστικότητας. γ) Το επίπεδο της γλωσσικής διαδικασίας συνδέεται με ειδικά κίνητρα περίστασης, κατά τη διάρκεια της μάθησης μέσα στην τάξη. Στο εσωτερικό του επιπέδου αυτού, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κύριους τύπους..κινήτρων: οι ειδικά στοιχεία κινήτρων ενός συγκεκριμένου μαθήματος, που είναι συνδεδεμένα με το αναλυτικό πρόγραμμα syllabus, με τα γλωσσικά εγχειρίδια και τα εκπαιδευτικά υλικά, με τη μέθοδο διδασκαλίας και τις δραστηριότητες. Ο D rnyei σημειώνει ότι τα στοιχεία περιγράφονται καλύτερα σε αυτό το πλαίσιο των τεσσάρων περιπτώσεων κινήτρων που προτείνει ο Keller (1983) και στη συνέχεια οι Crookes et Schmidt (1991) : το ενδιαφέρον (το ουσιώδες κίνητρο που επικεντρώνεται γύρω από την περιέργεια και την επιθυμία του ατόμου να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και το περιβάλλον του), η καταλληλότητα (ο βαθμός που το άτομο πιστεύει ότι η μόρφωση συνδέεται με τις ανάγκες, τις αξίες και τους προσωπικούς στόχους), η προσδοκία (η πιθανότητας επιτυχίας), et η ικανοποίηση (το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας, σε συνδυασμό με εξωτερική ενίσχυση, όπως

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών ΠΑΚΕ Μακεδονίας Εργασία στην ενότητα 2 : Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και η ουσιαστική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών Επιμορφούμενοι: Παλάζη Χρυσάνθη ΠΕ 02 Δημήτρης Κολιόπουλος ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Γνωστική εξέλιξη, έφεση και εκμάθηση γλωσσών σε μικρά παιδιά στην Ελλάδα: μια διαφορετική προσέγγιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η πρώιμη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1 www.pro-skills.eu

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1 www.pro-skills.eu ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την προώθηση των κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων σε κοινωνικά μειονεκτούντες νέους ενήλικες, αναγκαία προϋπόθεση για τη δια βίου εκπαίδευση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1

Διαβάστε περισσότερα

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Δεξιοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία και status της Ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας 8 Γιώργος Καχριμάνης, Βασίλης Κόμης και Νίκος Αβούρης Πανεπιστήμιο Πατρών Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στην ανάλυση της συνεργασίας σε δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α T Ε Ι Κ Α Β Α Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (E-UNIVERSITY) ΣΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 14 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.»

«Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών.

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα