ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014

2 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (DOCTORATE THESIS) 1.1. Οικονομική Εξέλιξη της Ζακύνθου: Από τους Αρχαίους Χρόνους μέχρι σήμερα, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Αθήνα, 1989 (σελίδες xxiii + 540, με εκτεταμένη Περίληψη στα Αγγλικά). Η εκτεταμένη περίληψη που ακολουθεί, επιχειρεί να δώσει μια όσο το δυνατό πιο πλήρη εικόνα της Διδακτορικής διατριβής μου, που υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 1988 στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (πρώην Α.Β. Σ.Π.) και κρίθηκε με το βαθμό «άριστα», για τη συμβολή της στην Οικονομική Ιστορία και την Οικονομική Ανάπτυξη του Νομού Ζακύνθου. Είναι γενικά παραδεκτό, ότι η ύπαρξη ειδικών μελετών, που έχουν σαν διερευνητικό αντικείμενο την εξελικτική πορεία περιφερειών με ιδιαίτερα προβλήματα και δυνατότητες, θεωρούνται ως απαραίτητες, αφού η οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, έχει για αφετηρία της, τις πηγές της οικονομικής του εξέλιξης. Πράγματι, ο βραχυχρόνιος και κυρίως ο μακροχρόνιος σχεδιασμός και προγραμματισμός μιας αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του, τις εξελίξεις του παρελθόντος στην οικονομική ζωή ενός τόπου και ν' αποτελεί στο βαθμό, που αυτό είναι εφικτό, τον οδηγό για την παραπέρα αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του, αλλά και των λοιπών πλουτοπαραγωγικών του πόρων. Η έλλειψη μιας τέτοιας ακριβώς διερευνητικής εργασίας, που ν αφορά στην οικονομική εξέλιξη του νησιού της Ζακύνθου, που όπως είναι γνωστό, αποτελεί συγχρόνως και έναν από τους 52 Νομούς της χώρας μας, αποτέλεσε κατ αρχήν τη δικαιολογητική βάση και τον προβληματισμό στη συνέχεια, για την συγγραφή της διατριβής αυτής. Στην διατριβή αυτή, παρουσιάζεται η οικονομική εξέλιξη της Ζακύνθου, από τους Ηρωικούς ακόμη χρόνους, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80 (χρονικό διάστημα, συγγραφής της διατριβής) και εξετάζεται κάτω από ποιες φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, πορεύτηκε μέσα στο χρόνο και διαμορφώθηκε η οικονομική ζωή του νησιού, καθώς και τον ρόλο που έπαιξε, αυτό

3 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 το ίδιο, αλλά και ο ευρύτερος γεωγραφικός χώρος των Ιονίων - εφόσον αυτό αποτελούσε αναπόφευκτη προσέγγιση - στην γενικότερη εξέλιξη της Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας. Με γνώμονα τα παραπάνω, η διατριβή είχε διττό σκοπό. Από τη μια πλευρά, επιχείρησε να φωτίσει πολλές σκοτεινές πλευρές της οικονομικής ζωής της συγκεκριμένης περιφέρειας και επομένως να συμβάλλει ουσιαστικά στην Οικονομική Ιστορία της και από την άλλη, με βάση τα δεδομένα του παρελθόντος και τη διερεύνηση των σύγχρονων προβλημάτων, αλλά και δυνατοτήτων της, να δώσει τους - κατά τη γνώμη μας - κατευθυντήριους άξονες μιας επιτυχημένης παραπέρα αναπτυξιακής πορείας, που θα την οδηγούσαν στην οικονομική της απογείωση. Θεωρώντας ότι η οικονομική εξέλιξη ενός τόπου, δεν μπορεί - και ιδιαίτερα όταν η εξεταζόμενη περίοδος είναι τόσο μεγάλη - να προσεγγιστεί διαφορετικά, παρά μόνο σαν μια πιο πλατιά μελέτη της συνολικής συμπεριφοράς, που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και θεσμικές απόψεις της κοινωνίας, επιχειρήθηκε μια ευρύτερη προσέγγιση του υπό εξέταση θέματος. Έτσι, η ανάλυση επικεντρώθηκε στα οικονομικά στοιχεία και παράγοντες, που συνέθεσαν την οικονομική πορεία της Ζακύνθου, χωρίς, όμως, να παραβλεφθούν και οι εξωοικονομικοί παράγοντες που αναμφισβήτητα επέδρασαν αποφασιστικά, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο στην οικονομική εξέλιξη του νησιού. Η διατριβή, περιλαμβάνει την Εισαγωγή και διαιρείται σε Πέντε Μέρη. Στην Εισαγωγή, ο αναγνώστης, έχει την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη εικόνα του συγκεκριμένου μικροχώρου, με αναφορές στη γεωγραφική, γεωλογική και πληθυσμιακή διαμόρφωσή του. Επίσης, με βάση τα κείμενα των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων, γίνεται αναφορά στις ρίζες των πρώτων αποίκων του νησιού, καθώς και στην προέλευση της ονομασίας του. Η Εισαγωγή κλείνει με μια σύντομη αναδρομή στις διάφορες ιστορικές εποχές της Ζακύνθου από τους Ηρωικούς χρόνους, μέχρι το τέλος του Μεσαίωνα, οπότε το νησί, όπως και ο ευρύτερος νησιωτικός χώρος του Ιονίου, περνούν στη Βενετική κυριαρχία. Στο Πρώτο Μέρος της διατριβής, εξετάζεται η οικονομική ζωή της Ζακύνθου, από τους Ομηρικούς χρόνους, μέχρι το 1204 μ.χ., έτος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της Δ Σταυροφορίας και την εφαρμογή της partitio terrarum Imperii Romanie, δηλαδή, το διαμελισμό και την παραχώρηση των Βυζαντινών επαρχιών, όπως και των νησιών του Ιονίου, σε

4 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 διάφορα Λατινογενή στοιχεία (περίοδος Λατινοκρατίας ή Φραγκοκρατίας για πολλές περιοχές του Ελληνικού χώρου) και την έναρξη της φεουδοποίησής τους. Η Ζάκυνθος, τμήμα της επικράτειας του Βασιλείου της Ιθάκης κατά τους Ομηρικούς χρόνους, αποτέλεσε τυπικό δείγμα κλειστής Οικιακής Οικονομίας για να περάσει στην Οικονομία της Πόλης στην Κλασική Ελλάδα και ν αναπτύξει, όπως και οι άλλες Πόλεις-Κράτη, έντονη οικονομική δραστηριότητα. Σε όλη τη διάρκεια των Κλασικών χρόνων, η οικονομική ακτινοβολία της Πόλης της Ζακύνθου ήταν δεδομένη, όπως καταμαρτυρούν τα γραπτά μνημεία της εποχής, που καταγράφονται στη διατριβή. Το νησί ανέπτυξε τις εμπορικές συναλλαγές του, σε μεγάλο βαθμό από και προς τις αποικίες του (μέχρι τη μακρινή Ζακάνθα, στην Ιβηρική χερσόνησο) όπως, επίσης και με τα γειτονικά παράλια των ακτών της Πελοποννήσου και των υπολοίπων νησιών του Ιονίου. Αυτό είχε σαν συνέπεια, από την μια μεριά να μεγεθύνεται ο όγκος εμπορίου της Πόλης της Ζακύνθου με τις άλλες Πόλεις και από την άλλη, να ενισχύεται και να επεκτείνεται το απόλυτο πλεονέκτημά της στην παραγωγή πολλών προϊόντων, πρωτογενούς κυρίως παραγωγής, αυξάνοντας την αξία των εξαγωγών. Δείγμα της οικονομικής ανάπτυξης του νησιού, αποτελεί και η κοπή των πρώτων νομισμάτων, που αντικαθιστούν σταδιακά την πρωτογενή μορφή συναλλαγών. Κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους, ο οικονομικός μαρασμός των Πόλεων- Κρατών της Κλασικής Ελλάδας και η μεταφορά του επίκεντρου της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής ανατολικότερα της Ελληνικής χερσονήσου, συνετέλεσαν στην οριστική και για μεγάλο χρονικό διάστημα παρακμή της Πόλης της Ζακύνθου. Στους Ρωμαϊκούς χρόνους η Ζάκυνθος, αποτελώντας τμήμα της Ρωμαϊκής επαρχίας της Αχαΐας (Provincia Achaia), αλλά σαν αυτόνομη Πόλη, ακολούθησε με το μικρότερο ίσως κόστος, όπως καταμαρτυρούν οι γραπτές πηγές, την οικονομική πορεία και την κοινωνική διάρθρωση της κραταιάς Αυτοκρατορίας. Το Πρώτο Μέρος, κλείνει με μια θεώρηση της οικονομικής κατάστασης της Ζακύνθου κατά τους πρωτοβυζαντινούς και μεσοβυζαντινούς χρόνους, όπου εξετάζεται η κοινωνική δομή, η γεωργία, η παραγωγική δραστηριότητα, το φορολογικό καθεστώς, το εμπόριο και τα μέσα συναλλαγών. Στο Δεύτερο Μέρος της διατριβής, αναλύεται η οικονομική εξέλιξη της Ζακύνθου, κατά την περίοδο , που αφορά τις υποπεριόδους της Φραγκοκρατίας, με την επικράτηση διαφόρων Λατινογενών στοιχείων στο νησί της

5 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 Ζακύνθου και την μετέπειτα κυριαρχία της Βενετίας στο χώρο του Ιονίου, με την προσάρτηση του νησιού στη Γαληνότατη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου. Το καθεστώς του τιμαριωτισμού στη Δύση και η επίδρασή του στα Φραγκοκρατούμενα Επτάνησα, αποτελεί την εισαγωγή του Κεφαλαίου ΙΙΙ, για να κατανοήσει ο αναγνώστης το σύστημα, που έγινε αφορμή ν αποτελέσει για αιώνες αργότερα τη βάση της Ζακυνθινής οικονομίας. Η μορφή ιδιοκτησίας, με την εξάρτηση του Ζακυνθινού δουλοπάροικου από τον «αφέντη» γαιοκτήμονα, η κοινωνική σύνθεση, η γεωργία, η βιοτεχνία και οι εμπορικές συναλλαγές, που αφυπνίζουν σταδιακά την μικροαστική ζωή αποτελούν τα αντικείμενα έρευνας με τα οποία ασχολείται το Κεφάλαιο αυτό του Δευτέρου Μέρους της διατριβής. Το Κεφάλαιο IV, που ακολουθεί, αναφέρεται στην οικονομική εξέλιξη της Ζακύνθου κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας ( ). Στην αρχή, εξετάζεται η ανάπτυξη των Ιταλικών πόλεων, μεταξύ 11ου και 15ου αιώνα και ιδιαίτερα η επεκτατική πολιτική της Βενετίας στο χώρο της Δυτικής Ελλάδα, που είχε σαν αποτέλεσμα τα Ιόνια νησιά να περάσουν στην σφαίρα επιρροής της Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου και ν αποκτήσουν για πρώτη φορά στην ταραγμένη ιστορία τους, γεωγραφική και πολιτική ενότητα. Όπως έδειξε η έρευνα, αντίθετα με την κοινωνική ισοπέδωση που επέφερε η Τουρκική κατάκτηση στη κεντρική Ελλάδα, η Ζάκυνθος μαζί με τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, θα γίνουν την περίοδο αυτή το επίκεντρο, μιας από τις μεγαλύτερες ομαδικές μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών, σαν αποτέλεσμα του εποικισμού τους που επιδιώχθηκε από τους Βενετούς. Αυτή ακριβώς η ανάμειξη ενός ποικιλόμορφου πληθυσμού, επέδρασσε αποφασιστικά στη κατοπινή διαμόρφωση μιας ιδιότυπης κοινωνίας, της Επτανησιακής. Η Βενετική κυριαρχία στη Ζάκυνθο, έβαλε τις βάσεις για τη συγκρότηση μιας κοινωνίας που την χαρακτήριζε η μεγαλογαιοκτησία και η τιμοκρατία (ιεράρχηση των κοινωνικών τάξεων σύμφωνα με το ύψος του εισοδήματός τους), με άμεση συνέπεια τη γέννηση της τοπικής Ευγένειας (αριστοκρατίας, nobilita), την υψηλή αμοιβή γαιοκτησίας και το χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα των μικροκαλλιεργητών και δουλοπάροικων. Το τιμαριωτικό καθεστώς θα παγιωθεί στη Ζάκυνθο την περίοδο αυτή και παρά τον εμπορικό χαρακτήρα της «Κυριάρχου Πολιτείας», θ αποτελέσει την τροχοπέδη της παραπέρα αστικοποίησης του νησιού. Μόνο από τις αρχές του 18ου αιώνα, η τάξη των Ζακυνθινών εμπόρων και βιοτεχνών θ αφυπνιστεί από το μεσαιωνικό λήθαργο και σταδιακά θα πραγματοποιηθούν τα

6 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6 πρώτα βήματα της μετατροπής του κλειστού αγροτικού χαρακτήρα της Ζακυνθινής οικονομίας, σε εμπορευματικό. Η κοινωνική σύνθεση, η δημοσιονομική πολιτική, τα μέσα συναλλαγών, η εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα και η αρχική συσσώρευση των κεφαλαίων των αναγκαίων για την κατοπινή ανάπτυξη της Επτανησιακής ναυτιλίας γενικότερα, αποτελούν θέματα έρευνας, που εξετάζονται διεξοδικά στο Κεφάλαιο αυτό της διατριβής. Το Τρίτο Μέρος της διερευνητικής αυτής εργασίας, σχετίζεται με τη συγκρότηση της Ζακυνθινής οικονομίας, κατά την περίοδο , που αποκαλούμε «μεταβατική». Η περίοδος αυτή συμπίπτει με τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο, σαν αποτέλεσμα της απήχησης των συνθημάτων της Γαλλικής Επανάστασης και του οικονομικού φιλελευθερισμού (Laiser-faire). Η κατάλυση της Βενετικής κυριαρχίας στο χώρο του Ιονίου και η προσωρινή - ύστερα από τη Συνθήκη του Campoformio - επικράτηση των Δημοκρατικών Γάλλων ( ), στις πρώην Ανατολικές κτήσεις της «Γαληνότατης Πολιτείας», σήμανε την ισχυροποίηση της αστικής τάξης του νησιού των Ζακυνθινών ποπολάρων και την αναζήτηση από μέρους των, νέων κοινωνικών και οικονομικών δομών για την απαγκίστρωσή τους από τις παραδοσιακές δομές του φεουδαλισμού. Στο Κεφάλαιο V, του Τρίτου Μέρους, η Ζακυνθινή οικονομία εξετάζεται μέσα στα πλαίσια της γενικότερης διοικητικής και οικονομικής αναδιοργάνωσης των Επτανήσων, καθώς και της δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, που επέβαλλαν με τον ερχομό τους οι Γάλλοι δημοκρατικοί. Η περίοδος , που ακολουθεί και εξετάζεται στο επόμενο Κεφάλαιο VI, αναφέρεται στην περίοδο δημιουργίας που πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, της «Επτανήσου Πολιτείας» και την προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ζακύνθου σ όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η δημοσιονομική διαχείριση της «νέας Πολιτείας» και κυρίως η απελευθέρωση του εμπορίου, που χωρίς τους περιορισμούς της Dominante, ήταν η αιτία της συσσώρευσης εμπορικού κεφαλαίου στα νησιά (το οποίο με τη σειρά του, επέδρασε μέσω των επενδύσεων στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας και της επτανησιακής γενικότερα ναυτιλίας), η εισαγωγή στα Επτάνησα της καλλιέργειας ενός σημαντικού γεωργικού προϊόντος (γεωμήλου ή πατάτας), που αποτέλεσε τη βάση της διατροφής του πληθυσμού (και αντίθετα προς την επικρατούσα μέχρι τώρα άποψη, σύμφωνα με την οποία, ο πρώτος που πρωτοεισήγαγε την καλλιέργεια του

7 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7 προϊόντος αυτού στον Ελληνικό χώρο, ήταν ο κατοπινός Κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας), όπως και η εκπολιτιστική ταυτότητα των Ιονίων, αποτελούν τα αντικείμενα έρευνας της ενότητας αυτής της διατριβής, που κλείνει με το Κεφάλαιο VII, το οποίο αναφέρεται στη γενική και συγκριτική θεώρηση της οικονομικής κατάστασης των νησιών του Ιονίου κατά την περίοδο της δεύτερης Γαλλικής κατοχής ( ). Το Τέταρτο Μέρος που ακολουθεί, διαιρείται σε δύο Κεφάλαια και διερευνά την οικονομική εξέλιξη της Ζακύνθου κατά τον 19ο αιώνα. Στο πρώτο μισό και πλέον του αιώνα αυτού, η τύχη της Ζακύνθου, καθώς και των υπολοίπων νησιών του Ιονίου, κρίθηκε στο τραπέζι των διεθνών διαπραγματεύσεων των μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης, Αγγλίας, Ρωσίας, Αυστρίας και Πρωσίας. Η νέα περίοδος κατοχής, που ανώδυνα ονομάζεται από πολλούς συγγραφείς, περίοδος της «Αγγλικής Προστασίας», αποτελεί το αντικείμενο έρευνας του Κεφαλαίου VIII. Η συντηρητική Αγγλική πολιτική, στα πενήντα χρόνια παρουσίας της στη Ζάκυνθο, αλλά και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την εφαρμογή κάποιου προγράμματος ουσιαστικής βελτίωσης των όρων διαβίωσης της πλατιάς μάζας των νησιωτών κατοίκων, ούτε προσπάθησε ν αμβλύνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και αντιθέσεις. Το καινούριο, όμως, ιστορικό στοιχείο που έμελλε να συνταράξει αργότερα τα θεμέλια του κοινωνικού κατεστημένου της Ζακύνθου, καθώς και των υπολοίπων Ιονίων, ήταν η βαθμιαία κατάργηση ορισμένων ουσιαστικών και βασικών θεσμικών διατάξεων του Επτανησιακού φεουδαρχισμού, που οδήγησαν στην οικονομικο-κοινωνική και παραδοσιακή αποδυνάμωσή του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη ισχυροποίηση της αστικής τάξης και την εισροή του εμπορικού κεφαλαίου στο δευτερογενή τομέα, λόγω της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας. Παρόλα αυτά, η ευκαιρία που δόθηκε στο Ζακυνθινό εμπορικό κεφάλαιο, από τις αρχές του 19ου αιώνα, για ν αναπτυχθεί και να παίξει σημαντικό ρόλο στην απογείωση της οικονομίας του νησιού, βρέθηκε αντιμέτωπο με τη χώρα απ όπου ξεπήδησε η Βιομηχανική Επανάσταση. Ο ανταγωνισμός των Αγγλικών βιομηχανικών προϊόντων και κυρίως, ο διαφορισμός του φορολογικού συστήματος σε βάρος των προϊόντων του «Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων» (United States of the Ionian Islands) γενικότερα, εμπόδισε δραστικά την ανάπτυξη της εγχώριας βιοτεχνικής και χειροτεχνικής παραγωγής και δεν της επέτρεψε να μετατραπεί σε βιομηχανική.

8 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8 Η οικονομική μεταβολή και οι κοινωνικές της συνέπειες, το αγροτικό ζήτημα και η μορφή της αγροτικής ιδιοκτησίας, η δημοσιονομική πολιτική και το φορολογικό σύστημα, τα μέσα συναλλαγών, η αναπτυξιακή πολιτική και ο χώρος του εκπολιτιστικού πεδίου, ακολουθούν και ολοκληρώνουν την έρευνα της εξεταζόμενης περιόδου, με συχνές, όπου κρίθηκε απαραίτητο, αναφορές στη γενικότερη οικονομική διάρθρωση του «Ιονίου Κράτους», τμήμα του οποίου αποτελούσε και η Ζάκυνθος. Το 1864 αποτέλεσε το σπουδαιότερο σταθμό στην ιστορική εξέλιξη της Ζακύνθου, αφού το έτος αυτό συμπίπτει με την «Ένωση» και την κοινή πλέον οικονομική πορεία, που ακολούθησε το νησί και ο ευρύτερος γεωγραφικός χώρος του Ιονίου, στο πλευρό του νεοελληνικού Κράτους. Η περίοδος που ακολουθεί ( ) και αποτελεί το ερευνητικό ενδιαφέρον του Κεφαλαίου IX, αναφέρεται στην «μεθενωτική περίοδο», όπως την αποκαλούμε, για τη Ζάκυνθο και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου. Στο τμήμα αυτό της διατριβής, επιχειρείται κατ αρχήν, μια γενική θεώρηση της οικονομικής κατάστασης του Ελληνικού Βασιλείου, τις παραμονές του 20ου αιώνα για να διαπιστωθεί από οικονομική άποψη, ο βαθμός της αμφίδρομης επίδρασης, σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο, που είχε η ενσωμάτωση των Επτανήσων με τον Ελληνικό κορμό, τόσο στην εξέλιξη της Ζακυνθινής, αλλά και της Επτανησιακής οικονομίας, όσο και αυτής του ίδιου του Ελληνικού Κράτους. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η σχετική έρευνα και ο συσχετισμός των απαραίτητων οικονομικών μεγεθών, έδειξε την ευεργετική συμβολή, που είχε η «Ένωση» της Ζακύνθου ειδικότερα, αλλά και των Επτανήσων γενικότερα και στους τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας του Ελληνικού Κράτους και την κατ επέκταση δημιουργία συνθηκών ανόρθωσης της Εθνικής Οικονομίας. Ειδικότερα η έρευνα, όσον αφορά την εξέλιξη της Ζακυνθινής οικονομίας, κατά την ίδια περίοδο, στρέφεται στην διαρθρωτική εξέταση των τομέων της οικονομίας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), παραθέτοντας, όπου τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν επαρκή, στατιστικούς πίνακες για την αποτελεσματικότερη απεικόνιση των διαφόρων οικονομικών μεγεθών και τάσεων. Το Πέμπτο και τελευταίο Μέρος της διατριβής είναι αφιερωμένο στην οικονομική εξέλιξη της Ζακύνθου, κατά τον 20ο αιώνα. Η έρευνα, στρέφεται κατ αρχήν, στην οικονομική διάρθρωση της Ζακύνθου κατά το πρώτο μισό του τρέχοντα αιώνα. Από τα πρωτογενή στοιχεία του Ιστορικού

9 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9 Αρχείου του νησιού, τα Αρχεία του Foreign Office, τον τοπικό Τύπο, τη σχετική βιβλιογραφία και λοιπές πηγές, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει ότι η Ζάκυνθος στις αρχές του 20ου αιώνα συνέχιζε να διατηρεί ένα μεγάλο ποσοστό της ακτινοβολίας και του αναγεννητικού παλμού της «μεθενωτικής» ακμής της. Ο ηλεκτροφωτισμός της Πόλης, η διάρθρωση των επαγγελμάτων, η παραγωγική ικανότητα, το ευνοϊκό εμπορικό ισοζύγιο, η χρηματοπιστωτική δυνατότητα της Ζακυνθινής οικονομίας, καθώς και το πλήθος των εμπορικών και βιοτεχνικών καταστημάτων που κατέκλυζαν την πρωτεύουσα, αποτελούν παράγοντες που δείχνουν μια αξιόλογη οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν γίνει σύγκριση με άλλες περιοχές του Ελληνικού χώρου και των δεδομένων της εποχής. Η κατάργηση στις αρχές του αιώνα μας (1925) των «αγροληψιών», αποτέλεσε, επίσης, τον κυριότερο σταθμό για τον αγροτικό πληθυσμό του νησιού, αφού όχι μόνο επηρέασε σημαντικά την κοινωνική θέση των αγροτών, αλλά, συγχρόνως αυξάνοντας το ατομικό οικονομικό τους κίνητρο, αποσύνθεσε την οικονομική βάση των υπολειμμάτων των φεουδαρχικών σχέσεων ιδιοκτησίας και τις οδήγησε σταδιακά στην εξαφάνισή τους. Η περίοδος της ανοδικής πορείας της Ζακυνθινής οικονομίας, που είχε σαν αφετηρία την «Ένωση» της Ζακύνθου με το Ελληνικό Κράτος και που συνεχίστηκε και κατά τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, σύντομα ανακόπηκε και πέρασε στην προπολεμική παρακμή για να παγιωθεί, όπως ήταν φυσικό, στα χρόνια της Κατοχής ( ). Αναφέρεται συνοπτικά εδώ, ότι οι λόγοι της υποχώρησης της Ζακυνθινής οικονομίας, όπως αυτοί καταγράφονται στη διατριβή, οφείλονταν τόσο στις διαρθρωτικές μεταβολές της Εθνικής Οικονομίας και των πολιτικών εξελίξεων στον διεθνή και Ελληνικό χώρο, όσο και σε οργανικές αιτίες, που πήγαζαν από την ίδια την φύση της οικονομίας του νησιού. Μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, η προσπάθεια για Εθνική ανασυγκρότηση και επούλωση των τραυμάτων του πολέμου, ανακόπηκε ανορθόδοξα για τη Ζάκυνθο από τον καταστρεπτικό σεισμό του 1953, που αφάνισε κυριολεκτικά την άλλοτε ιδιότυπη αυτή Πολιτεία. Το 1953, αποτελεί ουσιαστικά και τον τελευταίο ιστορικό σταθμό της οικονομικής εξέλιξης του νησιού της Ζακύνθου. Στο τελευταίο τμήμα της διερευνητικής αυτής εργασίας και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο XI παρουσιάζεται, σαν προέκταση της προηγούμενης οικονομικής ιστορικής πορείας, το οικονομικό status της Ζακύνθου, από το 1953 μέχρι των ημερών περίπου συγγραφής της διατριβής. Σαν βάση για τη διεξοδική θεωρητική

10 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10 διερεύνηση της οικονομικής κατάστασης της σύγχρονης Ζακύνθου, λήφθηκε η αναπτυξιακή συνάρτηση: Dy = f (G, L, K, T, E, S, I), με την οποία απεικονίζονται οι υπό έρευνα μεταβλητές όπως το έδαφος (G), η εργασία (L), το κεφάλαιο (K), το επίπεδο τεχνολογίας (T), η επιχειρηματική πρωτοβουλία (E), η Κρατική συμπαράσταση (S) και το θεσμικό και πολιτιστικό περιβάλλον (I). Η σύγχρονη κατάσταση της οικονομίας της Ζακύνθου, που αποτελεί ένα υποσύνολο της Εθνικής μας Οικονομίας, παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί αντικατοπτρίζει ως ένα βαθμό τις εξελίξεις του παρελθόντος, όπως αυτές κατεγράφησαν στα προηγούμενα κεφάλαια της διατριβής, αλλά και γιατί η σχετική έρευνα εντόπισε, πιστεύουμε σε μεγάλο βαθμό, τις υφιστάμενες αδυναμίες, αλλά και τις προοπτικές αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εκμετάλλευσης πολλών τομέων της οικονομίας του συγκεκριμένου Νομού. Πιστεύεται ότι παρόμοιες συνεισφορές στις οικονομικές συνθήκες περιφερειών, όπως αυτή του Νομού Ζακύνθου, αποτελούν ένα καλό ερέθισμα και οδηγό για μια αποτελεσματικότερη αναπτυξιακή πολιτική των τελευταίων, που σε τελευταία ανάλυση αφορούν γενικότερα, την οικονομική αναβάθμιση της Εθνικής μας Οικονομίας. Η διατριβή ολοκληρώνεται με μια σειρά «τελικών παρατηρήσεων», αναφορικά με τη σημασία της μελέτης της Οικονομικής Ιστορίας της Ζακύνθου, καθώς και τους σταθμούς - χρονοορόσημα της οικονομικής εξελικτικής της πορείας, ενώ συμπερασματικά προτείνονται οι βασικοί - κατά την άποψή μας - κατευθυντήριοι άξονες μιας αναπτυξιακής διαδικασίας, που θα έχουν σαν στόχο την παραπέρα απογείωση της οικονομίας της, που είναι και το ζητούμενο. 2. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (PUBLISHED STUDIES - ARTICLES) 2.1. Διονύσιος Δ. Ιθακήσιος: Η Εξέλιξη του θεσμού των Πρώτων Πιστωτικών Ιδρυμάτων - Montis Pietatis στη Μεσαιωνική Ευρώπη και η μεταφύτευσή τους στο χώρο της Δυτικής Ελλάδας κατά το XVII αιώνα. Διερευνητική ιστορικοοικονομική μελέτη, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας / Archives of Economic History Journal, Τόμος I, Τεύχος 1

11 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11 (Ιανουάριος-Ιούνιος), 1990, σσ Η συγκεκριμένη μελέτη με τη μορφή Ανακοίνωσης είχε παρουσιαστεί ένα περίπου χρόνο πριν στην «Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας» (Ε.Β. Ε.Π., Πειραιάς, Δεκέμβριος, 1989), μέσα στα πλαίσια των επιστημονικών συναντήσεων και διαλέξεων που διοργάνωνε η ίδια Εταιρεία. Η διερευνητική αυτή μελέτη, αποτελεί μια εμπεριστατωμένη έρευνα γύρω από την εξέλιξη του θεσμού των πρώτων Πιστωτικών Ιδρυμάτων - Montis Pietatis. Στόχος της είναι να ερευνήσει και να καταδείξει τη μεγάλη σημασία των Ιδρυμάτων αυτών (Monti di Pietà), που έμελλαν να γίνουν σημαντικοί θεσμοί στον τομέα της πίστης στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Εξετάζονται επίσης - όπου και το κύριο βάρος της έρευνας - οι αιτίες της μεταφύτευσής τους στον Βενετοκρατούμενο χώρο της Δυτικής Ελλάδας τον 17ο αιώνα, καθώς και ο αντίκτυπος που είχαν στην οικονομική ζωή της εποχής, τόσο στον Ευρωπαϊκό, όσο και κυρίως στον Ελληνικό χώρο. Τα Monti di Pietà θεσμοθετήθηκαν και λειτούργησαν σε πολλές μεσαιωνικές Ευρωπαϊκές πόλεις - με αφετηρία τις Πόλεις-Κράτη της Ιταλικής καθολικής Εκκλησίας (Papal States), από τα μέσα του 15ου αιώνα - σαν αντίρροπη δύναμη προς τις επικρατούσες κερδοσκοπικές και κυρίως τοκογλυφικές δραστηριότητες της καθημερινής οικονομικής πραγματικότητας, κατά την τελευταία περίοδο των Μέσων Χρόνων. Την «ευθύνη» για τη σύσταση και τη λειτουργία των Πιστωτικών αυτών Ιδρυμάτων, τη φέρει η Εκκλησία και το πνεύμα του Σχολαστικισμού, που καταδίκαζε τις κερδοσκοπικές πράξεις και την τοκογλυφία, αφού οι ιστορικές μαρτυρίες καταδεικνύουν, πως την εποχή εκείνη, η τελευταία είχε πάρει επικίνδυνες κοινωνικές διαστάσεις, τόσο τον Ευρωπαϊκό, όσο και στο Stato del Mar, στις κτήσεις, δηλαδή, της Μητροπολιτικής Βενετίας, που βρίσκονταν στον θαλάσσιο χώρο του Ιονίου. Η διερευνητική αυτή μελέτη, αναπτύσσεται σε τέσσερεις ενότητες και το Παράρτημα. Η πρώτη ενότητα (εισαγωγή) αναφέρεται στην προβληματική και τη διαδικασία της ερευνητικής αυτής προσπάθειας. Στη συνέχεια και με τη χρήση των διαθέσιμων πηγών (αλλοδαπής κυρίως και ελληνικής αποσπασματικής βιβλιογραφίας), διερευνάται η καταγωγή των Montis, ενώ εξετάζονται οι όροι και οι συνθήκες κάτω από τους οποίους αναδείχτηκαν τα Ιδρύματα αυτά στη μεσαιωνική Ευρώπη. Η τρίτη ενότητα, εξετάζει το οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο των κτήσεων του Levante, που προηγήθηκαν της σύστασης των «αγαθοεργών» αυτών Ιδρυμάτων,

12 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12 καθώς και τους λόγους που οδήγησαν τη Γαληνότατη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου, να ιδρύσει στο τμήμα αυτό του ελληνισμού, παρόμοια Ιδρύματα. Επίσης, γίνεται μια εκτενής αναφορά, όχι μόνο στην οργάνωση και στην προσφορά των Ιδρυμάτων αυτών, αλλά και του ρόλου που κλήθηκαν να διαδραματίσουν προκειμένου ν αντιμετωπιστεί η μάστιγα της τοκογλυφίας, αφού στα μέσα του 17ου αιώνα ( ), το ύψος του τόκου, στα νησιά του Ιονίου είχε φτάσει μέχρι και 60%. Η σχετική διερεύνηση, απέδειξε μάλιστα, ότι σε όλη τη διάρκεια του 17ου αιώνα, η ζήτηση κεφαλαίων στα Βενετοκρατούμενα Επτάνησα - και ιδιαίτερα στα πιο μεγάλα και πλουσιότερα απ αυτά, όπως η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος - αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση, όχι μόνο για την αγροτική παραγωγή, αλλά και για την ανάπτυξη του βιοτεχνικού τομέα και την επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα η σπάταλη διαβίωση και η «επιδειξιμανία» της ντόπιας ολιγαρχίας (αρχοντολογιού), είχε σαν συνέπεια την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση καταναλωτικών δανείων. Στην τέταρτη ενότητα, γίνεται παρουσίαση του καταστατικού ίδρυσης του Santo Monte di Pietà, που συστάθηκε σε μία από τις περιφέρειες (Zante) του Stato del Mar και αναλύεται διεξοδικά το σχετικό Διάταγμα του 1670, το οποίο «αποφάσιζε» τα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αυτού του «αγαθοεργού καταστήματος», καθώς και τον τρόπο χορήγησης χαμηλότοκων δανείων. Η παραπάνω μελέτη κλείνει με το Παράρτημα, όπου παρουσιάζονται, οι «Γενικές Διατάξεις του Δημοτικού Κανονισμού», που αφορούν τη διαχείριση του «Φιλανθρωπικού Ενεχυροδανειστηρίου» (Monte di Pietà), του νησιού της Ζακύνθου, καθώς και τον «Ισολογισμό του έτους 1879», του ίδιου Ιδρύματος, όπως ακριβώς δημοσιεύθηκαν σε τοπικές εφημερίδες της εποχής, αφού ο ιστορικός «Μόντες» - κατά την τοπική διάλεκτο - εξακολούθησε να λειτουργεί κάτω από τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής της πόλης της Ζακύνθου, με τις ίδιες σχεδόν Αρχές και για τους ίδιους σκοπούς, μέχρι το 1953, οπότε και μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του ίδιου έτους, έπαψε οριστικά πλέον να υπάρχει.

13 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διονύσιος Δ. Ιθακήσιος: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Νομού Ζακύνθου. Μελέτη, που δημοσιεύθηκε στον Τιμητικό Τόμο: Μελέτες προς Τιμήν Λαζάρου Θ. Χουμανίδη, Ομοτίμου Καθηγητού, τ. Πρυτάνεως, Πανεπιστημίου Πειραιώς / Festschtift in Honour of Lazaros Th. Houmanidis, Professor Emeritus, Ex- Rector of the University of Piraeus, έκδοση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πειραιάς, 1991, Μέρος VI: Εφηρμοσμένη Οικονομική, σσ Η μελέτη αυτή προηγούμενα είχε αποτελέσει αντικείμενο εισηγητικής ομιλίας, στα πλαίσια των επιστημονικών συναντήσεων και διαλέξεων που διοργανώνει περιοδικά η «Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας» (Ε.Β.Ε.Π., Πειραιάς, Απρίλιος, 1989). Η συγκεκριμένη μελέτη, χωρίζεται βασικά σε δύο μέρη και τέσσερεις ενότητες και έχει σαν στόχο να διερευνήσει, τη διαμόρφωση του Τουριστικού κλάδου στο Νομό Ζακύνθου την «τελευταία» (για την εποχή που γραφόταν η μελέτη αυτή) εικοσαετία Η ερευνητική προσπάθεια ουσιαστικά έγκειται στην κατ αρχήν αξιολόγηση των υπαρχόντων πρωτογενών δεδομένων και την καταγραφή των διαπιστώσεων που αφορούν τις υφιστάμενες δυνατότητες και αδυναμίες του συγκεκριμένου τομέα, ενώ στη συνέχεια επιχειρεί να υποδείξει την - κατά την άποψή μας - εφαρμογή μιας απαιτούμενης τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής, που θα στοχεύει στη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την παραπέρα αξιοποίηση του τομέα αυτού της οικονομίας, του Νομού της Ζακύνθου. Το πρώτο μέρος (ενότητες 1 και 2), της παραπάνω μελέτης, εξετάζει ορισμένες βασικές έννοιες, τόσο του Τουρισμού σαν οικονομικού και κοινωνικού φαινομένου, όσο και κυρίως την υφιστάμενη σχέση του Τουρισμού με την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το δεύτερο μέρος (ενότητες 3 και 4), διερευνά διεξοδικά τη διάρθρωση του Τουριστικού κλάδου στην υπό εξέταση περιφέρεια, κυρίως την εικοσαετία Στο τμήμα αυτό, αναλύονται οι παράγοντες εκείνοι, που συνέβαλαν αποφασιστικά στη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη του Νομού, τα τελευταία χρόνια, ενώ

14 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υπάρχουσα τουριστική υποδομή και στις δυνατότητες που υπάρχουν για μια καλύτερη αξιοποίηση και επέκταση των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών - τουλάχιστον κατά την περίοδο συγγραφής της μελέτης αυτής. Επιπρόσθετα, στην ενότητα αυτή, καταγράφονται και αναλύονται διάφορα στοιχεία, από πρωτογενείς πηγές, που έχουν σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού γενικά, όπως οι συγκοινωνιακές συνθήκες και δυνατότητες, η επιβατική κίνηση κατά κατηγορία μεταφορικού μέσου, η εθνικότητα, ο μέσος όρος παραμονής και το σπουδαιότερο, οι κατηγορίες - ως ποσοστό - των εισοδηματικών τάξεων των τουριστών (κυρίως των αλλοδαπών), που καταφθάνουν στη Ζάκυνθο, στοιχεία, που αποτελούν βασικά κριτήρια για την εφαρμογή της κατάλληλης τουριστικής πολιτικής. Στη συνέχεια και αφού γίνεται μια σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ξενοδοχειακών εκμεταλλεύσεων, εξάγονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα από την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατούσε το συγκεκριμένο έτος βάσης (1985), όπως είναι για παράδειγμα, η ανεπάρκεια του ξενοδοχειακού δυναμικού ν ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, κατά τις περιόδους της μεγάλης τουριστικής κίνησης (high seasons). Στην ενότητα αυτή ακόμη, γίνεται προσπάθεια να εντοπισθούν οι επιπτώσεις, που προκάλεσε η αλματώδες τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό του Νομού, απ όπου παρατηρείται μια αργή αλλά σταθερή εγκατάλειψη της υπαίθρου. Τα σχετικά στοιχεία που παρατίθενται στη μελέτη έδειξαν, ότι ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Νομού, στρέφεται κυρίως σε κλάδους παροχής υπηρεσιών, όπως είναι οι κλάδοι που έχουν σαν αντικείμενο την τουριστική εκμετάλλευση. Στο τελευταίο τμήμα της μελέτης (ενότητα 4), που αναφέρεται στις προοπτικές και τα συμπεράσματα, επιχειρείται να διαπιστωθεί η, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, συμβολή του Τουρισμού στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη του Νομού. Στη συνέχεια, αφού εντοπισθούν τα διάφορα προβλήματα του προέκυψαν ή που προβλέπεται να προκύψουν από την αλματώδη, αλλά δυστυχώς χωρίς την κατάλληλη υποδομή, τουριστική ανάπτυξη της Ζακύνθου (όπως είναι η αρχιτεκτονική, πολεοδομική και χωροταξική αναρχία, η διαχρονική αλλοίωση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τον τρόπο εκμετάλλευσης ορισμένων κορεσμένων τουριστικών περιοχών κ.α.), αναζητούνται οι προτάσεις εκείνες, που θα έχουν σαν στόχο την αρμονική συνύπαρξη του τουριστικού κλάδου με τους λοιπούς κλάδους οικονομικής

15 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15 δραστηριότητας, αλλά και του περιβάλλοντος, για μια σφαιρική και όχι υδροκέφαλη ανάπτυξη του συγκεκριμένου Νομού. Η όλη μελέτη συνοδεύεται από Παράρτημα Πινάκων, με εμπειρικά στοιχεία, αριθμοδείκτες και στατιστικούς πίνακες, προκειμένου ο αναγνώστης να έχει όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη εικόνα γύρω από την εξέλιξη των διαφόρων μεγεθών, που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα Dionysios D. Ithakisios: John A. Soutsos ( ): Greece's first Academic Εconomist. Μελέτη, που εγκρίθηκε και παρουσιάστηκε στο Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο της The International Society for Intercommunication of New Ideas (I.S.I.N.I.), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (Πανεπιστήμιο Παρισιού, Σορβόννη, Γαλλία, Συνεδρία 3: Ελληνική Οικονομική Σκέψη, 28 Αυγούστου 1990) και στη συνέχεια, μετά από κρίση, δημοσιεύθηκε στο Quaderni di Storia dell' Economia Politica (History of Economic Ideas), Vol. X, No. 2, 1992, pp Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι να φέρει στο φως της δημοσιότητας τις αντιλήψεις του πρώτου Έλληνα Ακαδημαϊκού διδασκάλου και θεωρητικού οικονομολόγου, Ιωάννη Α. Σούτσου, ο οποίος κατείχε την έδρα της Πολιτικής Οικονομίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το πρώτο έτος ίδρυσής του, το 1837 και για 53 συνεχόμενα έτη, μέχρι το Ο Σούτσος, μπορεί να θεωρηθεί σαν ο πατέρας της οικονομικής επιστήμης της Νεότερης Ελλάδας. Οπαδός του οικονομικού φιλελευθερισμού, υπήρξε ο πρώτος που μεταφύτευσε από το εξωτερικό στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος, την καλλιέργεια της θεωρητικής οικονομικής και αυτός, που καθιέρωσε την οικονομική ορολογία στη χώρα μας. Ακούραστος προπαγανδιστής των ιδεών της Κλασικής Σχολής και καυστικός και αμείλικτος επικριτής της κοινωνιστικής ιδέας και γενικότερα της παρέμβασης του Κράτους στην Οικονομία, ο Σούτσος, μεταλαμπάδευσε στους Έλληνες νομικούς και μέσω αυτών σ ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία, το πνεύμα αισιοδοξίας των οπαδών της Γαλλικής Σχολής και ιδιαίτερα αυτό του J.B. Say για την εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος.

16 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 16 Στην συγκεκριμένη μελέτη, η όλη θεώρηση του έργου του Σούτσου, επικεντρώνεται στη διερεύνηση των επί μέρους οικονομικών θεμάτων, που ο ίδιος ανέπτυξε στη δεύτερη έκδοση του δίτομου συγγράμματός του «Πλουτολογία», το οποίο κυκλοφόρησε μεταξύ 1882 και 1885 και το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο συγγραφικό του έργο, από το οποίο μάλιστα πηγάζουν και οι επί των οικονομικών φαινομένων απόψεις του. Συγχρόνως η μελέτη αυτή, αντιπαραθέτει, όπου κρίθηκε αναγκαίο, τις σχετικές απόψεις ορισμένων εξεχόντων στοχαστών (κυρίως της Κλασικής Σκέψης) με αυτές του Σούτσου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός επιρροής του Έλληνα Ακαδημαϊκού οικονομολόγου, από τους παραπάνω αυτούς συγγραφείς. Με γνώμονα ότι η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ιδεολογία της εποχής της και πρέπει να μελετάται - κατά την άποψή μας - σε συνάρτηση με την οικονομική βάση της εποχής αυτής και με το θεσμικό πλαίσιο που αντιστοιχεί στην τελευταία, το πρώτο μέρος της μελέτης αυτής, επιχειρεί να καταγράψει πολύ συνοπτικά την κατάσταση της οικονομικής επιστήμης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, συσχετίζοντάς την με την οικονομική πραγματικότητα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, από την Ανεξαρτησία (1830), μέχρι τις παραμονές του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα μικρό βιογραφικό σημείωμα του Σούτσου και γίνεται αναφορά στο συνολικό συγγραφικό του έργο, επιμένοντας ιδιαίτερα στο περιεχόμενο, τον σκοπό και τη μεθοδολογία του βασικού του έργου, με τίτλο: «Πλουτολογία ή Πραγματεία περί παραγωγής και Διανομής του Πλούτου». Ο κύριος πυρήνας του αναλυτικού ενδιαφέροντος του Σούτσου, βρίσκεται στη μακροοικονομική θεώρηση της οικονομίας, όπου κυριαρχεί η ιδέα της οικονομικής μεγέθυνσης, ενώ η μικροοικονομική ανάλυση, έχει σκοπό να στηρίξει τις μακροοικονομικές απόψεις του συγγραφέα, που αποτελούν, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, συνδυασμό των αντιλήψεων της Ορθόδοξης Οικονομικής Σκέψης. Η «Κοινωνική Πλουτολογία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σούτσος, περιλαμβάνει τέσσερις κεφαλαιώδεις υποδιαιρέσεις: (1) «την περί παραγωγής του Πλούτου», (2) «την περί Ανταλλαγών και Κυκλοφορίας του Πλούτου», (3) «την περί Πληθυσμού» και (4) «την περί Διανομής του Πλούτου». Η συνολική θεώρηση επομένως της οικονομικής επιστήμης, κατά τον Σούτσο, βρίσκεται στο περιεχόμενο των πιο πάνω υποδιαιρέσεων και αυτή ακριβώς τη σειρά ακολουθεί και η μελέτη αυτή, προκειμένου να καταγράψει και ν αναλύσει τις αντιλήψεις του συγγραφέα πάνω στα διάφορα οικονομικά φαινόμενα. Έτσι, στα

17 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 17 επόμενα τμήματα της μελέτης αυτής, παρουσιάζονται οι απόψεις του Σούτσου, οι σχετικές, με «την χρησιμότητα και την αξία των αγαθών», «την φύση και τις πηγές του πλούτου», «την εργασία και των διακρίσεων αυτής», την σημασία και τα ευεργετικά αποτελέσματα «του καταμερισμού των έργων», «την συσσώρευση του κεφαλαίου», που αποτελεί βασικό στοιχείο, κατά τον Σούτσο, για την παραγωγή του πλούτου, τις προϋποθέσεις «των ανταλλαγών», «την θεωρία του χρήματος», «την θεωρία του πληθυσμού» και τέλος, με την θεωρία εκείνη, που αποτελεί και το επιστέγασμα των θεωριών που προηγήθηκαν και αφορά στη άριστη «διανομή του πλούτου», ανάμεσα στις κύριες κοινωνικές τάξεις (εργάτες, κεφαλαιούχους και γαιοκτήμονες). Θα πρέπει να σημειωθεί και είναι γεγονός, ότι η θεωρητική προσέγγιση από μέρους του Σούτσου, των πιο πάνω οικονομικών φαινομένων και προβλημάτων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτέλεσε νεοτερισμό στη βιβλιογραφία της Οικονομικής Σκέψης της εποχής. Θα ήταν όμως εξίσου άδικο, αν δεν αναγνωρίζαμε στον ίδιο, ότι μετέφερε - και σε αρκετές περιπτώσεις προχώρησε ακόμη παραπέρα - στον ακαδημαϊκό χώρο και μέσω αυτού σ ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία, εκλαϊκευμένες τις αντιλήψεις της Ορθόδοξης Οικονομικής Σκέψης και ιδιαίτερα αυτές των οπαδών της αισιοδοξίας και του νατουραλισμού της Γαλλικής Σχολής. Η μεγάλη σημασία επίσης, του δίτομου συγγράμματος του «Πλουτολογία» το οποίο, ας ση-μειωθεί, απαριθμεί περίπου 1500 σελίδες, είναι τόσο μεγάλη, αφού για αρκετά χρόνια αργότερα, κανένα άλλο σημαντικό και ολοκληρωμένο έργο θεωρητικής οικονομικής δεν εμφανίστηκε στην Ελλάδα Διονύσιος Δ. Ιθακήσιος: Ιωάννης Α. Σούτσος ( ): Ο Πρώτος Ακαδημαϊκός Οικονομολόγος - Οπαδός του Οικονομικού Φιλελευθερισμού στο Νεοελληνικό Κράτος. Η εργασία αυτή, αποτελεί ουσιαστικά την ελληνική απόδοση της προηγούμενης μελέτης, η οποία με ορισμένες διαφοροποιήσεις και σε πιο εκτεταμένη μορφή, εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας / Archives of Economic History Journal, Τόμος I, Τεύχος 2 (Ιούλιος - Δεκέμβριος), 1991, σσ

18 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διονύσιος Δ. Ιθακήσιος: Η Εξέλιξη των βασικών Δημογραφικών χαρακτηριστικών του Πληθυσμού της Επτανήσου κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας με βάση τα Αγγλικά Αρχεία, Διερευνητική ιστοριομετρική μελέτη, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας / Archives of Economic History Journal, Τόμος V, Τεύχος 1-2 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος), 1994, σσ Η ιστοριομετρική μελέτη αυτή, επιχειρεί να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο να αναλύσει μια σειρά από ανέκδοτα πρωτογενή δημογραφικά στοιχεία, που αφορούν το πρώτο ανεξάρτητο τμήμα του Ελληνικού χώρου των αρχών του 19ου αιώνα, του επονομαζόμενου «Ιονίου Κράτους» (United States of the Ionian Islands), όπως ήταν τότε γνωστό στον Ευρωπαϊκό χώρο. Τα σχετικά στοιχεία, που προέρχονται από χειρόγραφες και μοναδικές μαρτυρίες της εποχής σχετίζονται με τις ετήσιες επίσημες απογραφές (census) του πληθυσμού του νεοσύστατου Κρατιδίου (Επτανήσων), κατά την περίοδο που το σύμπλεγμα των νησιών της θαλάσσιας περιοχής του Ιονίου βρισκόταν ανεξάρτητο μεν, αλλά, κάτω από την «υψηλή προστασία» (protection) του Αγγλικού Στέμματος. Στο πρώτο τμήμα της μελέτης αυτής, επιδιώκεται η επεξεργασία του πρωτότυπου απογραφικού υλικού και στη συνέχεια η κατάρτιση των σχετικών Πινάκων (που παρουσιάζονται σαν Παράρτημα, στο τέλος της μελέτης), όπως θα μπορούσαν σήμερα να αναπαραστήσουν τη δομή του πληθυσμού των Ιονίων. Οι σχετικές προς επεξεργασία, απογραφικές πληροφορίες, αφορούν την εξέλιξη του πληθυσμού συνολικά και κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και έχουν σχέση με τη σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο, τα χαρακτηριστικά της εδαφικής κατανομής (δημογραφικό ενδιαφέρον νησιωτικών διαμερισμάτων, πυκνότητα σε επίπεδο περιφέρειας και επικράτειας), τη σύνθεση του ενεργού πληθυσμού κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και τέλος, την εξέλιξη της φυσικής κίνησης του πληθυσμού (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι). Η μελέτη, επίσης, προχωράει στην ανάλυση των παραπάνω βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών, εξετάζει την εξέλιξή τους μέσα στο χρόνο και

19 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 19 τέλος επιχειρεί να δώσει την ερμηνεία των παρατηρουμένων μεταβολών και κυρίως τις επιπτώσεις τους στην οικονομική ζωή των Ιονίων της εποχής εκείνης Διονύσιος Δ. Ιθακήσιος: Ο Ιόνιος Αστικός Κώδικας και η μορφή της αγροτικής ιδιοκτησίας στα Επτάνησα κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, Ιστορική οικονομική και κοινωνική μελέτη που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας / Archives of Economic History, Τόμος VI, Τεύχος 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος), 1995, σσ Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι να ερευνήσει και ν αναλύσει το καθεστώς των σχέσεων εδάφους-ιδιοκτησίας, που ίσχυε στα Επτάνησα κατά την περίοδο της Αγγλικής κατοχής ή της «Αγγλικής Προστασίας» - όπως πολλές φορές, πιο ανώδυνα αναφέρεται. Το καθεστώς των έγγειων σχέσεων και το αγροτικό ζήτημα που προέκυψε στο «Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων» (United States of the Ionian Islands) - όπως τότε ονομάζονταν τα Επτάνησα και που την εποχή εκείνη, θεωρητικά τουλάχιστον, αποτελούσαν το πρώτο ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος - ήταν απόρροια του σχετικού Ιόνιου Αστικού Κώδικα, που μαζί με μια σειρά άλλων Κωδίκων, καταρτίστηκαν από ειδικές νομοθετικές επιτροπές κατά την πρώτη περίοδο της «Προστασίας». Στην εισαγωγή της μελέτης, γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην πορεία του Δικαίου, που θεσπίστηκε, αναπτύχθηκε και ίσχυσε στα νησιά του Ιονίου, από τότε που τα ιστορικά γεγονότα το αποσπάσανε από την κυριαρχία του Βυζαντινού Κράτους και του έδωσαν τη μορφή μιας ξεχωριστής πολιτείας, είτε με το όνομα La Repubblica delle Sette Isole Unite, κάτω από την κυριαρχία της θαλασσοκράτειρας Βενετίας, είτε με το όνομα «Επτάνησος Πολιτεία» κάτω από την κυριαρχία της Γαλλίας και λίγο αργότερα της Ρωσίας και της Τουρκίας, είτε τέλος με το όνομα United States of the Ionian Islands, κάτω από την «προστασία» του Αγγλικού Στέμματος. Στη συνέχεια της μελέτης, επιχειρείται η ανάλυση των πιο σημαντικών και πιο ιδιόρρυθμων θεσμών του Ιονίου Αστικού Κώδικα, που έχουν σχέση με τη μορφή της αγροτικής ιδιοκτησίας στα Επτάνησα - ενός Κώδικα, που το Ελληνικό Κράτος

20 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20 τον δέχθηκε σαν κληρονομιά και τον διατήρησε σε ισχύ οκτώ ακόμη δεκαετίες από την Ένωση των Επτανήσων (1864) με την κεντρική Ελλάδα, οπότε καταργήθηκε από το νέο Αστικό Κώδικα (Α.Ν. 2250/1940 και 1946). Ο Ιόνιος Αστικός Κώδικας, που αποτέλεσε τμήμα των Ιονίων Κωδίκων (Εμπορικός, Ποινικός, κ.λπ.), καταρτίσθηκε με βάση τη γαλλική νομοθεσία, αλλά στο σύνολό του ήταν βαθύτατα επηρεασμένος από το βενετσιάνικο Δίκαιο. Αποτελούμενος από 2111 άρθρα, διακρίνονταν για τη μη συστηματική κατάταξη της ύλης του και την άκρατη περιπτωσιολογία του, ενώ από νομοτεχνικής άποψης παρουσίαζε το φαινόμενο της συγχώνευσης όλων των νομικών Κωδίκων της εποχής του. Από άποψη περιεχομένου και σκοπού - και στο σημείο αυτό επικεντρώνεται η ανάλυση της παρούσας μελέτης - αποτέλεσε τον Καταστατικό Χάρτη της «οιονεί» φεουδαρχικής κοινωνίας των νησιών του Ιονίου, όπως θα μπορέσει να διαπιστώσει και ο αναγνώστης από την παράθεση των σχετικών άρθρων, και τη διατήρηση - και επισημοποίηση - για αρκετά χρόνια αργότερα, μιας σειράς υπολειμμάτων φεουδαρχικών σχέσεων στο τμήμα αυτό του ελληνισμού Dionysios D. Ithakisios - Anastassios D. Karayannis: Hellenic Nomarchy: A Discourse on Freedom - An early 19th century Greek humanist treatise, (σε συνεργασία με τον Αναπλ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Αναστάσιο Δ. Καραγιάννη). Μελέτη πάνω στην οικονομική ιστορία και την ιστορία της οικονομικής σκέψης, που εγκρίθηκε και παρουσιάστηκε στα πλαίσια προσυνεδρίου (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 10 Ιανουαρίου,1998), για το 12ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής Ιστορίαs (Σεβίλλη, Ισπανία, 24-28, Αυγούστου Συνεδρία C19: Οικονομική Σκέψη και Οικονομική Πολιτική στην υπό ανάπτυξη Ευρώπη του 19ου αιώνα ) και στη συνέχεια, μετά από κρίση, δημοσιεύθηκε στο Storia del Pensiero Economico, Rivista semestrale, No. 38 n.s. (December), 1999, σσ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να πληροφορήσει τη διεθνή κοινότητα των ιστορικών της οικονομίας, για ορισμένες ενδιαφέρουσες ανθρωπιστικές οικονομικές ιδέες, που αναπτύχθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα από έναν «ανώνυμο» Έλληνα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ...xiii ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...xv ΠΡΟΛΟΓΟΣ...xvii ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940)

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940) Εκδόσεις Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (αρχεία σε ψηφιακή μορφή) που διατίθενται οργανωμένα στον δικτυακό τόπο e demography (http://www.e demography.gr ) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) Γλώσσα που αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Θεωρία και Πολιτική Παντελής Καλαϊτζιδάκης Σαράντης Καλυβίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης 15 Μια σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κεφ. Ιο Η Συνεισφορά της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης Εισαγωγή 17 1.1. Η Σύγχρονη Κάμψη της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης..

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18:00-20:00 103, 106, 201, 202, 203, 204 2 ΔΕΛΟΓ01-2-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Α - Ω ΔΕΛΟΓ01-2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18:00-20:00 103, 106, 201, 202, 203, 204 2 ΔΕΛΟΓ01-2-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Α - Ω ΔΕΛΟΓ01-2 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2014: ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15-21 ΗΣ ΜΑΙΟΥ ΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ -ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Επ. fcoiv. Ερ., Gr. R. So. Re. 1983 Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη* Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την «Έρευνα και εκπαίδευση γύρω από τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 8/2/2013 Α.Π. 264 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα