ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2"

Transcript

1

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γεωγραφική θέση της Σχολής Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής Σύντομα ιστορικά στοιχεία δημιουργίας και εξέλιξης της Σχολής Στελέχωση της Σχολής σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία) και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία Σκοπός και στόχοι της Σχολής Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί της Σχολής σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής της; Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα της Σχολής τους στόχους και τους σκοπούς της Σχολής; Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων της Σχολής από εκείνους που σήμερα η Σχολή θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα η Σχολή θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων της Σχολής; Διοίκηση της Σχολής Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στη Σχολή; Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στη Σχολή; Είναι διαρθρωμένη η Σχολή σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη της Σχολής για την αποστολή της; Πρόγραμμα Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους της Σχολής και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ III

4 3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολές και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους της Σχολής και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών; Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους στόχους της Σχολής και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα των υποψηφίων διδακτόρων; Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων; Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών; Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Διδακτικό έργο Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους σπουδαστές; Πώς εφαρμόζεται; Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους σπουδαστές; Πώς αξιολογείται η μεταδοτικότητα του διδάσκοντα; Πώς αξιολογείται η μεταδοτικότητα του διδάσκοντα κατά την τελευταία πενταετία; Πώς αξιολογείται η συνέπεια των διδασκόντων; Πώς αξιολογείται η συνέπεια των διδασκόντων κατά την τελευταία πενταετία; Πώς αξιολογείται το κλίμα συνεργασίας των διδασκόντων με τους φοιτητές; Πώς αξιολογείται το κλίμα συνεργασίας των διδασκόντων με τους φοιτητές κατά την τελευταία πενταετία; Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής; Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής διδάσκουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών; ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ IV

5 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από τη Σχολή υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας; Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές και υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής και σε τί ποσοστό; Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται; Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων; Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις; Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; Ποιο είναι το μέσο ποσοστό φοιτητών που παρακολουθούν τις παραδόσεις; Πως αξιολογείται η αναγκαιότητα και η επάρκεια των ασκήσεων και εργαστηριακών ασκήσεων στην κατανόηση και εμπέδωση των μαθημάτων; Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; Πώς γνωστοποιείται στους σπουδαστές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου; Πως αξιολογείται ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που διατίθεται για την κάλυψη της ύλης; Πως αξιολογείται η απαιτούμενη εργασία στο σπίτι; Πως αξιολογείται η οργάνωση των μαθημάτων; Πως αξιολογείται η οργάνωση των μαθημάτων κατά την τελευταία πενταετία; Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα; Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων; Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων; Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων; Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων; Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο; Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κλπ) που διανέμονται στους σπουδαστές Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται; Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα; Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ V

6 Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; Πως κρίνεται η επάρκεια των διδακτικών βοηθημάτων; Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; Αίθουσες διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά εργαστήρια: Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισμού των εργαστηρίων Σπουδαστήρια: Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών; Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς; Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα; Πώς; Ποιο το ύψος των επενδύσεων της Σχολής σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία; Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους συνεργασία; Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους σπουδαστές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους σπουδαστές; Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); Παρέχεται στους σπουδαστές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα; Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο; Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται η Σχολή και πώς; Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται η Σχολή και πώς; Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός της Σχολής σχετικά με την κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας; ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ VI

7 Πόσες και ποιες συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς τη Σχολή στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; Πόσοι σπουδαστές της Σχολής μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; Πόσοι σπουδαστές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς τη Σχολή στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα; Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους; Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα κινητικότητας αναλαμβάνει η Σχολή; Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους σπουδαστές από άλλα Ιδρύματα; Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι σπουδαστές; Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς σπουδαστές; Υπάρχει πρόσθετη (από τη Σχολή ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας; Πώς προωθείται στη Σχολή η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού; Ερευνητικό έργο Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο της Σχολής; Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική της Σχολής; Ποια είναι; Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής της Σχολής; Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής της Σχολής; Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας; Ποια είναι αυτά; Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας; Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; Υπάρχουν θεσμοθετημένες από τη Σχολή υποτροφίες έρευνας; ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ VII

8 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό της Σχολής; Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Σχολής, στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα; Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον; Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στη Σχολή; Ποια ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; Ποιο ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες; Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά προγράμματα Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; Ποια ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές; Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών; Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/επικαιροποίησης; Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδομών; Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού της Σχολής κατά την τελευταία πενταετία; Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής; Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ; Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής σε συλλογικούς τόμους; Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δημοσίευσαν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής; Πόσες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής; Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στη Σχολή από τρίτους; Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής; Πόσες αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά αποτελέσματα μελών ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής κατά την τελευταία πενταετία; Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά; ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ VIII

9 Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και διεθνών συνεδρίων Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών υπάρχουν; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και διεθνών περιοδικών Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής από άλλους ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία πενταετία; Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε επιστημονικά περιοδικά; Πόσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκαν σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής; Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιομηχανικές εφαρμογές) των ερευνητικών αποτελεσμάτων των μελών ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής; Α: Ετεροαναφορές Β: Κρίσεις Βιβλίων / Επιστημονικών Άρθρων Γ: Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Δ: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών Ε: Προσκλήσεις για διαλέξεις Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες της Σχολής; Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη της Σχολής; Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής; Ποιοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ). έχουν απονεμηθεί από άλλα ιδρύματα σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής; Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα; Πόσοι προπτυχιακοί σπουδαστές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες της Σχολής; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/ παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Πώς κρίνετε τις συνεργασίες της Σχολής με ΚΠΠ φορείς; Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στη Σχολή κατά την τελευταία πενταετία; Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής συμμετείχαν σ αυτά; Σχεδόν όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής έχουν συμμετάσχει στα έργα συνεργασίας με ΚΠΠ Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί σπουδαστές της Σχολής συμμετείχαν σε αυτά; Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία της Σχολής με ΚΠΠ φορείς; ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ IX

10 6.2. Πώς κρίνετε τη δυναμική της Σχολής για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο αποτελεσματικοί είναι κατά την κρίση σας; Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ της Σχολής την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; Διαθέτει η Σχολή πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών; Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές της Σχολής στις συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες της Σχολής προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον τύπο; Οργανώνει ή συμμετέχει η Σχολή σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο της Σχολής; Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους της Σχολής που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων; Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία; Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην εκπαιδευτική διαδικασία; Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων; Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες; Πώς κρίνετε τη συμβολή της Σχολής στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη; Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες; Συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Σχολής και ΚΠΠ φορέων; Εκπροσωπείται η Σχολή σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και αναπτυξιακά όργανα; Συμμετέχει ενεργά η Σχολή στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης; Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία της Σχολής με το περιβάλλον της, ιδίως με αντίστοιχες Σχολές άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης; Αναπτύσσει η Σχολή και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία, καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική υποδομή; Πώς συμμετέχει η Σχολή στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα; Η Σχολή διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον; Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης της Σχολής; ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ X

11 Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή; Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι; Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του; Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; Συγκεντρώνει και αξιοποιεί η Σχολή τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες; Τι προσπάθειες κάνει η Σχολή προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης της Σχολής; Πόσους σπουδαστές ζητάει τεκμηριωμένα η Σχολή ανά έτος; Πόσοι σπουδαστές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ); Τι προσπάθειες κάνει η Σχολή προκειμένου να προσελκύσει σπουδαστές υψηλού επιπέδου; Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών; Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία της Σχολής και των Τομέων; Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας της Σχολής και των Τομέων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών; Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών της Σχολής με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες της Σχολής είναι (α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; (β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια της Σχολής; Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους; Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Σχολής; Πόσο αποτελεσματικές είναι; Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή; ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ XI

12 Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών; Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων σπουδαστών; Πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της; Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων σπουδαστών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της; Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους σπουδαστές ή σε ειδικές κατηγορίες σπουδαστών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική της Σχολής για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στη Σχολή σπουδαστών; Πόσο αποτελεσματική είναι; Πώς συμμετέχουν οι σπουδαστές στη ζωή της Σχολής και του Ιδρύματος γενικότερα; Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί σπουδαστές που μετακινούνται προς τη Σχολή; Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί η Σχολή; Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Σχολής και Τομέων Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλία, πειραματικά σχολεία, μουσεία, αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ) Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος; Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί η Σχολή; Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες της Σχολής (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); Ποιες από τις λειτουργίες της Σχολής υποστηρίζονται από ΤΠΕ; Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους σπουδαστές και το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής; Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο; Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος της Σχολής στο διαδίκτυο; Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού; Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών της Σχολής; Πώς διασφαλίζεται; Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού της Σχολής; Πώς διασφαλίζεται; ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ XII

13 8.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων; Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού της Σχολής; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; Συμπεράσματα και Σχέδια Βελτίωσης Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία της Σχολής, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Παράρτημα 1: Προπτυχιακά μαθήματα, ποσοστό συμμετοχής και επιτυχίας σπουδαστών Παράρτημα 2: Κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος Παράρτημα 3: Συγκεντρωτικός Πίνακας Εξοπλισμού Σχολής Παράρτημα 4. Στοιχεία Ερευνητικών Προγραμμάτων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ( ) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ XIII

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έτσι ώστε να αναδειχτεί η συμβολή της Σχολής, να εντοπιστούν και να σχολιαστούν οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε η Σχολή να συνεχίσει να συνεισφέρει ουσιαστικά: στην εκπαίδευση μηχανικών, με υψηλή κατάρτιση, ικανών να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, στην διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας τα αποτελέσματα της οποίας αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα των τεχνικών έργων του τόπου και συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο και στη δημιουργία της απαραίτητης διοικητικής και υλικοτεχνικής υποδομής, η οποία διασφαλίζει και παρέχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη διεξαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας σ αυτήν. Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη διαμόρφωση της πορείας και των στρατηγικών στόχων της και κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, γιατί μέσα σ αυτή συμπυκνώνονται όλες οι δραστηριότητες της, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα μέσα από την κριτική και αντικειμενική τους ανάλυση, να αναδειχτούν οι περιοχές που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα καθώς και εκείνες που μπορούν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Η αντικειμενική αποτίμηση του συνολικού έργου, δίνει επίσης τη δυνατότητα να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες και να εστιαστούν οι ενέργειες της Σχολής στα πιο σημαντικά και επείγοντα θέματα και να εξασφαλιστεί, μ αυτόν τον τρόπο, η μέγιστη αποτελεσματικότητα στην προσπάθεια διασφάλισης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και έρευνας. Επιπλέον, η δημοσιοποίηση της συνολικής έκθεσης των δραστηριοτήτων της Σχολής, παρέχει με τον καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα στην ευρύτερη Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στην Πολιτεία αλλά στην κοινωνία συνολικά να ενημερωθεί για το ακαδημαϊκό έργο, την ερευνητική δραστηριότητα και την αποτελεσματικότητα της Σχολής στην εκπλήρωση του έργου που της έχει ανατεθεί. Η έκθεση περιλαμβάνει παρουσίαση των δραστηριοτήτων και απολογισμό για το ακαδημαϊκό έτος Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και αναλύονται κριτικά τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά), το διδακτικό έργο, το ερευνητικό έργο, οι σχέσεις με κοινωνικούς/ πολιτιστικούς/παραγωγικούς φορείς, η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης, οι διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές της Σχολής με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr). Τέλος, συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης με έμφαση στα θετικά σημεία, στη συζήτηση και στις προτάσεις βελτίωσης του παρεχόμενου έργου από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 1

15 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών είναι μια από τις εννέα Σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και είναι εγκαταστημένη στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Στην Εικόνα σημειώνεται το κύριο κτήριο της Σχολής. Στη Σχολή Πολιτικών ανήκει και το κτήριο Γκίνη στο Συγκρότημα ΕΜΠ στην Πατησίων, το οποίο χρησιμοποιείται από την Σχολή για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εικόνα Γεωγραφική θέση της Γραμματείας Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Σχολής είναι τα ακόλουθα: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου , Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ FAX: Ιστοσελίδα: Τηλέφωνα Γενικές Πληροφορίες: ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 2

16 Προπτυχιακές Σπουδές: (Διπλωματικές Εργασίες) (Φοιτητικά θέματα, απαλλαγές) (Έκδοση πιστοποιητικών συγγράμματα) (Εγγραφές κατατακτήριες ΔΟΑΤΑΠ) Μεταπτυχιακές Σπουδές: ΔΠΜΣ "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών": ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων": (FAX) (FAX) Γραμματέας Σχολής: Αιμιλία Παπαηλιού Τηλέφωνο: Πρόεδρος Σχολής: Kαθ. Ιωάννης Γκόλιας Τηλέφωνο: Αναπλ. Πρόεδρος Σχολής: Kαθ. Αναστάσιος Στάμου Τηλέφωνο: ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 3

17 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής Σύντομα ιστορικά στοιχεία δημιουργίας και εξέλιξης της Σχολής 1. Σύνοψη ιστορικού. Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1887 (ΦΕΚ 159/ ) ως ένα από τα τρία Σχολεία "Βιομηχάνων Τεχνών" στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του υπάρχοντος Σχολείου σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης με τετραετή διάρκεια σπουδών. Οι πρώτοι 13 πολιτικοί μηχανικοί αποφοίτησαν το Το 1914 ακολούθησε νέα αναδιοργάνωση της Σχολής και μετονομασία του ιδρύματος σε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1977 έγινε μια βασική αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών, ενώ αναπτύχθηκαν τρείς κατευθύνσεις σπουδών: Δομοστατικού Μηχανικού, Υδραυλικού Μηχανικού και Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Με τη μεταρρύθμιση του νόμου 1268/1982 το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο χωρίστηκε σε εννέα Τμήματα. Αργότερα το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών μετονομάστηκε σε Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ανακτώντας και πάλι την ιστορική του ονομασία, ενώ προστέθηκε και τέταρτη κατεύθυνση σπουδών, του Γεωτεχνικού Μηχανικού (βλ. 2. Πρώτη Περίοδος ( ). Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε με το νόμο ΑΦΜΑ της 27ης Μαΐου 1887 ως ένα από τα τρία Σχολεία "Βιομηχάνων Τεχνών". Η "Σχολή Καλών Τεχνών" υπήρχε ήδη από το 1873 και ήταν εγκατεστημένη στο κτίριο της οδού Πατησίων με τo όνομα "Μετσόβιο Πολυτεχνείο". Ο νόμος του 1887 για την ίδρυση σχολείου "Βιομηχάνων Τεχνών" στην Αθήνα, ήταν το αποτέλεσμα πολυετών προσπαθειών των καθηγητών των σχολών της εποχής εκείνης, οι οποίοι συμμετείχαν στην αναδιοργάνωση του υπάρχοντος Σχολείου σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης με τετραετή διάρκεια σπουδών. Η οργάνωση και λειτουργία της Σχολής καθορίστηκαν από το διάταγμα της 3ης Ιουλίου Το πρώτο άρθρο του διατάγματος αναφέρει: "Η Σχολή Βιομηχάνων Τεχνών αποτελείται από 3 ειδικευμένες σχολές και έχει σκοπό την επιστημονική εκπαίδευση των Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων, παρόμοια με εκείνη των αποφοίτων από ανώτατες σχολές της Ευρώπης, καθώς επίσης και την εκπαίδευση τοπογράφων και εργοδηγών". Οι πρώτοι 13 πολιτικοί μηχανικοί αποφοίτησαν το Η Σχολή λειτούργησε με αυτή την οργάνωση μέχρι το Αναδιοργάνωση της Σχολής ( ). Το 1912, ο Άγγελος Γκίνης, διευθυντής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών δημοσίευσε την ιστορία του Πολυτεχνείου η οποία περιελάμβανε μια πρόταση στην πολιτεία για την ανάπτυξη της Σχολής και την προβλεπόμενη εκπαίδευση των μηχανικών στη χώρα σε σχέση με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των προοπτικών για το μέλλον. Μετά από δύο χρόνια προσπαθειών δημοσιεύτηκε ο νόμος 388 του Νοεμβρίου Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο αυτού του νόμου το Πολυτεχνείο ονομάστηκε "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο". Το δεύτερο άρθρο έδωσε το όνομα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, που ήδη λειτουργούσε ως σχολή επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι προσπάθειες του Άγγελου Γκίνη και των συνεργατών του, είχαν ως αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση των μαθημάτων, την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας και την αυτονομία της Σχολής σε πολλούς τομείς. Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν επίσημες με το διάταγμα 388 του Νοεμβρίου Μετά το 1915, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών λειτούργησε ως σχολή πενταετούς φοίτησης. Επιπλέον προσπάθειες οδήγησαν στο νόμο 980 του Ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ( ). Από την εποχή της ίδρυσής της, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών είχε τον μεγαλύτερο αριθμό καθηγητών και σπουδαστών. Για μεγάλη χρονική περίοδο αποτελούσε τον κύριο σπουδαστικό όγκο του Πολυτεχνείου. Η ανάπτυξη των άλλων Σχολών μείωσε τη διαφορά αριθμού σπουδαστών, αλλά η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών συνέχισε να είναι ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 4

18 πολυαριθμότατη. Από το 1935 και μετά το "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο" ονομάζεται στην Αγγλική "National Technical University of Athens". 5. Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών ( ). Το 1977 έγινε ουσιαστική αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών με προσθήκη νέων μαθημάτων και οργάνωση τριών κύκλων (κατευθύνσεων) σπουδών: Δομοστατικού Μηχανικού, Υδραυλικού Μηχανικού και Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Καθιερώθηκαν νέα μαθήματα που χωρίστηκαν σε μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά (για σπουδαστές των τριών κύκλων), κατ' επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά. 6. Πρόσφατη Περίοδος (1982 μέχρι σήμερα). Μετά από την τελευταία ριζική μεταρρύθμιση με τον νόμο 1268/1982, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο χωρίστηκε σε εννέα Τμήματα. Οκτώ από αυτά τα Τμήματα χορηγούν διπλώματα μηχανικού ως εξής: 1. Πολιτικού Μηχανικού 2. Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού 4. Αρχιτέκτονα 5. Χημικού Μηχανικού 6. Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού 7. Μηχανικού Μεταλλείων, Μεταλλουργού Μηχανικού 8. Ναυπηγού και Ωκεανολόγου Μηχανικού Το ένατο, το Γενικό Τμήμα, παρείχε τα βασικά μαθήματα για την υποστήριξη των προγραμμάτων των άλλων Τμημάτων. Οι επιταγές του Ν.1268/82 οδήγησαν τη Σχολή Π.Μ. Ε.Μ.Π. στη δημιουργία Τομέων. Από το τα Τμήματα μετονομάστηκαν σε Σχολές, ενώ το Γενικό Τμήμα μετασχηματίστηκε σε αυτόνομη σχολή πενταετούς φοίτησης, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Από το ίδιο έτος η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ξεκίνησε τη λειτουργία δύο Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με άλλες Σχολές του ΕΜΠ. Από το στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προστέθηκε και τέταρτη κατεύθυνση, του Γεωτεχνικού Μηχανικού Στελέχωση της Σχολής σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). 1. Στελέχωση και κατανομή προσωπικού. Η Σχολή απασχολεί σήμερα 68 μέλη ΔΕΠ, 6 μέλη Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), 10 μέλη Ειδικού & Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και 77 μέλη Διοικητικού Προσωπικού. Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ είναι κατανεμημένα στους Τομείς ή/και στα Εργαστήρια. Η Σχολή στελεχώνει με διοικητικό προσωπικό όλα τα εργαστήριά της, καλύπτοντας έτσι τις αυξημένες απαιτήσεις για τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη που προκύπτουν: i. από το υψηλό ποσοστό (59.2 %) των εργαστηριακών και φροντιστηριακών μαθημάτων, ii. iii. τη λειτουργία και συντήρηση σημαντικού αριθμού εργαστηριακών διατάξεων, την παροχή υπηρεσιών των Εργαστηρίων σε τρίτους (επιχειρήσεις και οργανισμούς) και ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 5

19 iv. την υποστήριξη των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των Εργαστηρίων. Το διοικητικό προσωπικό κατανέμεται ως εξής: 16 άτομα στη Γραμματεία της Σχολής, 4 στις Γραμματείες των δύο ΔΠΜΣ, 8 στις Γραμματείες των πέντε Τομέων (περίπου 2 μέλη διοικητικού προσωπικού ανά Γραμματεία Τομέα) και 44 στα 15 Εργαστήρια της Σχολής (σε αναλογία περίπου 3 μέλη ανά Εργαστήριο), 2 στην πολυδύναμη μονάδα, και 3 στα θυρωρεία του κτιρίου Διοίκησης, των Αμφιθεάτρων και του κτιρίου Γκίνη στο συγκρότημα ΕΜΠ της οδού Πατησίων. 2. Εξέλιξη στελέχωσης. Η εξέλιξη της στελέχωση της Σχολής κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα (Εξέλιξη του προσωπικού της Σχολής) που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 10 (Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων) της παρούσας έκθεσης. Επίσης, στο Σχήμα παρουσιάζεται η αριθμητική κατανομή του προσωπικού και στο Σχήμα παρουσιάζεται η αριθμητική κατανομή του διδακτικού προσωπικού της Σχολής στις διάφορες βαθμίδες. Σημειώνεται, ότι το διδακτικό προσωπικό της Σχολής ενισχύεται επιπλέον μέχρι σήμερα με την απασχόληση διδασκόντων με σύμβαση (βάσει του ΠΔ 407/80) ανάλογα με τις κατ έτος ανάγκες της Σχολής. Σχήμα Κατανομή του προσωπικού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κατά την τελευταία πενταετία. ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 6

20 Σχήμα Κατανομή των μελών ΔΕΠ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών σε βαθμίδες κατά την τελευταία πενταετία. 3. Σχόλια. Από τα στοιχεία του Πίνακα 10 1 και των Σχημάτων και διαπιστώνονται τα ακόλουθα: i. Η σύνθεση των συνολικά 75 μελών ΔΕΠ κατά το έτος ήταν: Καθηγητές=29 (39%), Αναπληρωτές Καθηγητές=13 (17%), Επίκουροι Καθηγητές=18 (24%) και Λέκτορες=15 (20%). ii. iii. iv. Ο συνολικός αριθμός των μελών ΔΕΠ από το έτος μέχρι το αυξήθηκε ελαφρά κατά 3 άτομα, από 72 σε 75 (4%). Ο συνολικός αριθμός των συνταξιοδοτηθέντων μελών ΔΕΠ κατά την τελευταία πενταετία ήταν 3, των παραιτήσεων 2 (στη βαθμίδα του Λέκτορα) και των νέων προσλήψεων ήταν 8 ( 6 στη βαθμίδα του Λέκτορα και 2 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή). Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή κατά την τελευταία πενταετία αυξήθηκε κατά 38%, ενώ των μελών ΔΕΠ άλλων βαθμίδων μειώθηκε σε ποσοστά που κυμαίνονται από 5 μέχρι 20%. Ο αριθμός των διδασκόντων με σύμβαση κατά την τελευταία πενταετία αυξήθηκε από 3 σε 5, ενώ κατά το έτος είχε παρουσιάσει μια μέγιστη τιμή 8. v. Ο αριθμός των μελών ΕΕΔΙΠ κατά την τελευταία πενταετία μειώθηκε από 8 σε 6. vi. Ο αριθμός του τεχνικού προσωπικού των εργαστηρίων κατά την τελευταία πενταετία μειώθηκε δραματικά (50%) από 22 σε 11. Ο αριθμός και η κατανομή του συνόλου του προσωπικού που διαθέτει η Σχολή κρίνεται ως επαρκής για την εξυπηρέτηση των διδακτικών, ερευνητικών και διοικητικών υποχρεώσεών της με εξαίρεση τον μικρό αριθμό των μελών του Ειδικού & Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού που έχει οδηγήσει σε δυσλειτουργίες στις ερευνητικές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής (βλ. επίσης ενότητα 4.5.6). ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 7

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11 ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Ρέθυμνο, Ιούνιος 200 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2007-08 έως 2010-11 Σύνταξη τετραετούς έκθεσης εκ μέρους της Ο.Μ.Ε.Α. του Τ.Β.Σ.: Κυριάκος Κεντρωτής,

Διαβάστε περισσότερα